Byla 2-1845/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Intervid pramogos“ (civilinė byla Nr. B2-5883-578/2010)

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EVP International“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Intervid pramogos“ (civilinė byla Nr. B2-5883-578/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „EVP International“ 2010 m. gegužės 10 d. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Intervid pramogos“ ir jo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vermosa“. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nėra apmokėjęs jam pateiktų 236 715,38 Lt dydžio PVM sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas. Dėl šio įsiskolinimo priteisimo inicijuota byla Vilniaus apygardos teisme. Pareiškėjui kyla realios abejonės, ar atsakovas yra moki įmonė.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 1 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Intervid pramogos“ – areštą nuosavybės teise priklausančiam 236 715,38 Lt vertės turtui bei sustabdė areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą iš atsakovo turto.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Intervid pramogos“ bei panaikino 2010 m. birželio 1 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutartyje nurodyta, kad pagal 2010 m. gegužės 31 d. balansą UAB „Intervid pramogos“ turtas ir gautinos sumos sudarė 2 922 562 Lt, o pradelstos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 72 851,26 Lt. Į 2010 m. gegužės 31 d. balansą įtraukti pastatai, kurių vertė nurodyta 2 849 778 Lt. Iš aiškinamojo rašto pažymos Nr. 6 matyti, jog balanse apskaityti pastatai įsigyti lizingo būdu, tačiau skolos „Swedbank lizingas“, UAB nėra pradelstos, o ilgalaikiai įsipareigojimai lizingo bendrovei sudaro 1 097 006,05 Lt. Teismo įsitikinimu, esant tokioms aplinkybėms nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB „Intervid pramogos“ yra nemoki. Įmonė vykdo jos įstatuose numatytą veiklą, todėl atsisakyta jai iškelti bankroto bylą bei panaikintos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

7Pareiškėjas UAB „EVP International“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Intervid pramogos“ iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

81.

9Teismas netinkamai įvertino bylos įrodymus, nemotyvavo nutarties, netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias lizingo santykius. Pareiškėjas turi būti potencialus kreditorius, o ne asmuo, turintis įrodytą reikalavimo teisę. Pareiškėjas pateikė teismui visus atsakovo skolą patvirtinančius įrodymus, todėl jis turi subjektinę teisę inicijuoti bankroto bylą atsakovui. Teismas kitoje byloje patenkino pareiškėjo ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo. Atsakovas nors ir apskundė teismo sprendimą apeliacine tvarka, tačiau skunde pripažįsta, jog skolos fakto ir dydžio pareiškėjui neginčija, o nesutinka tik su skolos mokėjimo terminais.

102.

11Teismas, vertindamas tai, kad į atsakovo balansą įtraukti pastatai, kurių vertė 2 849 778 Lt, yra įsigyti lizingo būdu, neatsižvelgė į teisės normas, reglamentuojančias lizingo santykius, nevertino jų specifikos. Teismų praktikoje pažymėta, jog lizingo objektai iki visiško jų išpirkimo, lizingo gavėjo balanse kaip turtas, jo valdomas nuosavybės teise, neapskaitytinas. Atsakovas nėra visiškai atsiskaitęs su „Swedbank lizingas“, UAB už lizingo būdu įsigytą turtą, todėl balanse negali apskaityti šio turto kaip jam priklausančio. Tai reiškia, kad jo turimo turto vertė siekia tik 72 784 Lt, o jo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovo visos skolos siekia 940 739,48 Lt, kurios apibūdinamos kaip skolos iki pareikalavimo, tačiau jis veikia nuostolingai, todėl kyla abejonės, ar jas sugebės padengti.

12Atsakovas UAB „Intervid pramogos“ atsiliepime į pareiškėjo UAB „EVP International“ atskirąjį skundą prašo teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad teismas įvertino, jog atsakovo pastatai įgyti lizingo būdu bei atsižvelgė į tai, kad jo ilgalaikiai įsipareigojimai, susiję su šiais pastatais, yra 1 097 006,05 Lt. Nors atsakovas dar ir neturi nuosavybės teisės į šiuos pastatus, tačiau kol galioja lizingo sutartis, jis turi tam tikras turtines teises į lizinguojamą turtą, kurios priklauso nuo to, kiek jis už jį yra sumokėjęs įmokų. Atsakovo pagal lizingo sutartį įgytų pastatų vertė nėra lygi nuliui, o lygi jo apmokėtai pastatų vertei – 1 752 771,95 Lt. Pareiškėjo abejonės, ar atsakovas sugebės padengti įsiskolinimus kitiems kreditoriams, įstatyme nenumatytas kaip pagrindas kelti bankroto bylą.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Intervid pramogos“ bei panaikintos 2010 m. birželio 1 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas pagal ieškovo (apelianto) atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

15Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (nekėlimo) svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

16Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t.y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis byloje Nr. 2-823/2008; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1433/2010).

17Skundžiama nutartimi teismas atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Intervid pramogos“, šį procesinį sprendimą motyvuodamas tuo, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonė yra nemoki, ji vykdo įstatuose numatytą veiklą (b. l. 134-135). Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi 2010 m. gegužės 31 d. UAB „Intervid pramogos“ balansu, iš kurio matyti, jog įmonės turtas tuo metu siekė 2 922 562 Lt (iš jų ilgalaikis turtas sudarė 2 901 687 Lt), o jos trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 270 881 Lt (b. l. 74-76). Įmonė taip pat pateikė 2010 m. gegužės 31 d. kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, jog jos pradelstos skolos siekė 72 851,26 Lt, o visos skolos, kurių mokėjimo terminai nėra pasibaigę (kai kurios skolos yra iki pareikalavimo) sudarė 2 318 788,68 Lt (b. l. 55). Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad į balansą įtraukti ir lizingo būdu įsigyti pastatai, kurių vertė nurodyta 2 849 778 Lt, o atsakovo ilgalaikių įsipareigojimų dalis lizingo bendrovei dėl šio turto sudaro 1 097 006,05 Lt (b. l. 27, 55, 74-76, 88). Šioje byloje iš esmės keliami klausimai dėl atsakovo balanso duomenų, kurių pagrindu sprendžiama apie įmonės finansines galimybes, vertinimo ir teismo išvadų dėl įmonės (ne)mokumo.

18Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis byloje Nr. 2-601/2008). Be to, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą atsakovo skolą ieškovui, reikia pagal tokį ieškinį tirti ir nustatinėti, ar įmonės skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-859/2009). Atsakovo deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su ieškovo skundo argumentais, kad šiuo atveju jis turėjo teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą atsakovui.

19CK 6.567 straipsnio 1 dalyje pateikiamas lizingo (finansinės nuomos) sutarties apibrėžimas. Pagal bendrą taisyklę lizingo objektai, iki visiško jų išpirkimo, lizingo gavėjo balanse kaip turtas, jo valdomas nuosavybės teise, neapskaitytinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-566/2010). Įmonės lizingo sutarčių pagrindu įsigyto turto neišpirkta vertė, nepaisant to, kad šis turtas yra įtraukas į įmonės balansą, negali būti vertinama kaip realus įmonės turtas, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1555/2010, 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1690/2010, 2010 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-566/2010, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1674/2009, ir kt.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas be pagrindo nesivadovavo teisės normomis, reglamentuojančiomis lizingo santykius. Šiuo atveju pastatai, kurių vertė nurodyta 2 849 778 Lt, nevertintini kaip atsakovo UAB „Intervid pramogos“ turtas (b. l. 27-28, 88) sprendžiant klausimą dėl jos (ne)mokumo, todėl tokio dydžio suma turėjo būti atimama iš viso įmonės balanse apskaityto turto vertės - 2 922 562 Lt. Tokių skaičiavimų pagrindu darytina išvada, jog realaus UAB „Intervid pramogos“ turimo nuosavo turto vertė siekė 72 784 Lt. Pagal bylos duomenis įmonės pradelstos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 72 851,26 Lt. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal UAB „Intervid pramogos“ 2010 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonės nuostoliai siekė 191 010 Lt (b. l. 77). UAB „Intervid pramogos“ dar 2009 m. lapkričio 16 d. rašte Nr. 01-1 ir 2009 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. 2009/12/17.1 nurodė, kad (...) neturi nuosavybės teise jokio nekilnojamojo turto (visas turimas nekilnojamasis turtas yra lizinguojamas iš lizingo bendrovės), bankų sąskaitose sukauptų lėšų neturi, taip pat neturi papildomos galimybės kredituoti savo veiklą (b. l. 26-28). Teismo įsitikinimu, esant nurodytoms aplinkybėms daryti neabejotiną išvadą, jog UAB „Intervid pramogos“ yra moki įmonė, kuri finansiškai pajėgi vykdyti skolines prievoles kreditoriams ir kitus įsipareigojimus, nebuvo pakankamo pagrindo.

20Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo UAB „Intervid pramogos“ atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktais aiškinimais dėl jo balanso duomenų, kurie siejami su jo finansinėmis galimybėmis, vertinimo. Atsakovo atsiliepime išdėstyti teiginiai dėl lizingo būdu įsigyto turto vertinimo bei lizingo teisinių santykių aiškinimo neatitinka aukščiau nurodytos teisminės praktikos bei lizingo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų turinio.

21Apibendrintai įvertinant aukščiau išdėstytas aplinkybes pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju neteisingai išsprendė klausimą dėl galimo UAB „Intervid pramogos“ (ne)mokumo . Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, negali priimti nutarties ją iškelti (ĮBĮ 10 str. 8 d.). Išdėstytų aplinkybių pagrindu skundžiama teismo nutartis naikintina, o klausimas dėl bankroto bylos UAB „Intervid pramogos“ iškėlimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Intervid pramogos“ nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėjas UAB „EVP International“ 2010 m. gegužės 10 d. pareiškimu... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 1 d. nutartimi pritaikė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsisakė... 7. Pareiškėjas UAB „EVP International“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 1.... 9. Teismas netinkamai įvertino bylos įrodymus, nemotyvavo nutarties, netinkamai... 10. 2.... 11. Teismas, vertindamas tai, kad į atsakovo balansą įtraukti pastatai, kurių... 12. Atsakovas UAB „Intervid pramogos“ atsiliepime į pareiškėjo UAB „EVP... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 15. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 16. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu... 17. Skundžiama nutartimi teismas atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Intervid... 18. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismų praktikoje... 19. CK 6.567 straipsnio 1 dalyje pateikiamas lizingo (finansinės nuomos) sutarties... 20. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo UAB „Intervid pramogos“... 21. Apibendrintai įvertinant aukščiau išdėstytas aplinkybes pažymėtina, kad... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir...