Byla 1-34-354/2020

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė Matuzevičienė, sekretoriaujant Irenai Skaringienei, dalyvaujant prokurorui Žydrūnui Kungiui, kaltinamajam A. B., gynėjui advokatui Aivarui Surbliui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) rajone, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), vedęs, aukštesniojo išsilavinimo, dirbantis UAB ( - ) direktoriumi, neturintis teistumo, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 1992 straipsnio 1 dalį (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 red.).

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4Kaltinamasis A. B., būdamas UAB ( - ) direktoriumi, turėdamas tikslą įgyti akcizų mokesčiu apmokestinamą prekę – dyzelinį kurą, be įsigijimą patvirtinančių dokumentų, nesumokant akcizo mokesčių, įgijo 27000 litrų akcizų mokesčiu apmokestinamą prekę – dyzelinį kurą, kurio vertė viršija 250 MGL, tai yra, neturint jokių įsigijimą, laikymą, mokesčių sumokėjimą pagrindžiančių dokumentų, 2018 m. lapkričio 15 d., apie 12 val., neteisėtai UAB ( - ), reg. ( - ), automobiliu MB, valst. Nr. ( - ) su priekaba, valst. Nr. ( - ), atvežtas į iš anksto sutartą vietą – fermą adresu: ( - ), šis kiekis dyzelinio kuro išpilstytas į atskiras 1 tonos talpas, neregistruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, pažeidžiant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viršininko 2010-12-27 įsakymo Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ 8 ir 19 punktų reikalavimus, kurie numato, kad „kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai arba savininkai, prieš pradėdami laikyti, tiesiogiai tiekti ir (ar) pilstyti naftos produktus, bioproduktus ir kitus degiuosius skystus produktus, tokį kuro objektą (kuro talpyklą) privalo įregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009-08-07 įsakymu Nr. VA-56, nustatyta tvarka“ bei „ūkio subjektai, laikydami eksploatuojamose kuro talpyklose naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus, privalo turėti šių Taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus (turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintus šių produktų įsigijimo ir/ar gabenimo dokumentus) ar jų kopijas, patvirtintas ūkio subjekto antspaudu (jeigu antspaudą turi) ir vadovo parašu. Šie dokumentai laikomi tol, kol atitinkamoje kuro talpykloje saugomi šiuose dokumentuose nurodytos siuntos produktai. Vėliau šie dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų įsigijimo ar gabenimo dokumentai yra įforminti elektroninėmis priemonėmis, ūkio subjektas turi turėti galimybę juos atspausdinti“, įgijo ir laikė, pažeisdamas nustatytą tvarką, akcizais apmokestinamas prekes – 27000 litrus dyzelinio kuro, kurio muitinė vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 27635 Eur, iki tol, kol šią akcizais apmokestinamą prekę – dyzelinį kurą 2018 m. lapkričio 15 d., apie 12.30 val., rado ir kratos metu paėmė ( - ) apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

5Įrodymai

6Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. B. kaltę iš dalies pripažino ir parodė, jog yra UAB ( - ) direktorius. 2018 m. lapkričio mėnesį įmonėje vyko mažai veiklos, tik patalpas nuomojo. Reikėjo suaktyvinti įmonę, buvo verslo planas, kad reiktų užsiimti kasimo darbais. Pradėjo viską iš anksto dėliotis. Rasti pinigai – dešimt tūkstančių eurų – buvo ekskavatoriui pirkti. Tą pačią dieną norėjo važiuoti apžiūrėti ekskavatorių. Po truputį susipirko plastikines po tūkstantį litrų talpas, visos vienodos talpos, talpas įsigijo, nes ruošėsi laikyti dyzeliną. Talpas laikė ( - ) kaime, fermoje. Pradžioje talpas laikė prie bendrovės patalpų, bet ten mažai vietos. Tuomet pakalbėjo su fermos savininku ūkininku A. V., pastarasis leido pasidėti talpas fermoje. Savo bendrovės patalpas nuomojo kitam asmeniui, todėl ieškojo, kur laikyti talpas. Su UAB ( - ) patalpų nuomininku R. S. kalbėjo dėl išsikraustymo, pastarasis sakė, kad iki Naujųjų Metų išsikels, tada būtų susivežęs tas talpas ir jas registravęs mokesčių inspekcijoje. Iš viso buvo 28 talpos. Neregistravo talpų, nes laukė, kol persiveš. Žinojo, kad talpas reikia registruoti mokesčių inspekcijoje. Nusižengė neregistravęs. Kažkiek talpų atsivežė anksčiau, visas likusias talpas atsivežė lapkričio 14 d. Manė, kad kils kuro kaina, todėl norėjo kuro įsigyti daugiau, sutaupyti. Susitiko su R. A., kuris su tėvu turi įmonę, prekiaujančią naftos produktais. Negalvojo pirkti tokį didelį kiekį kuro, bet R. A. sakė, kad vežti į ( - ) reiktų apie 20 tonų. Sutarė, kai konkrečiai reiks, susitiks, surašys sutartį. Susitarė susitikti, R. A. nurodė, kur atvykti, jis atvažiavo į R. A. nurodytą vietą, tikriausiai, tai buvo jų kontora. Atėjo R. A., sakė, kad skuba, padavė atspausdintą sutartį, kurioje buvo parašyta, kad UAB ( - ) pirks kurą iš UAB ( - ). Gal savaitę prieš įvykį sutartį pasirašė. Kaina, atrodo, nebuvo aptarta, nes R. A. sakė, kad kaina kinta, prieš perkant kainą reiks derinti. Pasirašė sutartį, už UAB ( - ) sutartis jau buvo pasirašyta, direktorius A. A. buvo pasirašęs. Su R. A. tarėsi 2018 m. lapkričio 14 d. dėl kuro vežimo. Dar tą pačią dieną jis turėjo atsivežti likusias talpas, nepasakė R. A., kiek tiksliai pirks, buvo sutarta, kad 22 ar 20 tonų dyzelinio kuro pirks, užsiminė, kad gal jam išeis atsivežti daugiau talpų, tikslaus kiekio nesutarė, tik tai, kad bus daugiau nei 20 tonų. Sutarė, kad atvažiuos R. A. vairuotojas ir jis pastarąjį pasitiks kelyje ( - ) prie sankryžos į ( - ) kaimą, sakė, kad jis bus su baltu BMW automobiliu, jam pasakė, koks vairuotojas važiuos. R. A. jam davė vairuotojo telefono numerį, pasakė, jo vardą – R., o gal žinojo vardą. Jis pakvietė T. J. kaip pagalbininką perpilant kurą, pastarajam nieko neaiškino, sakė, kad reikia padėti. Su R. A. buvo kalbėję, kad apie 10 val. turėtų vairuotojas pasirodyti, todėl 2018 m. lapkričio 15 d. laukė prie posūkio į ( - ) kaimą. Paskambino vairuotojui, šis pasakė, jog vėluos, nes vėlavo įsipilti kurą. Laukė, kol atvažiuos. Atvažiavo automobiliu „Mercedes Benz“ su cisterna ir priekaba su cisterna. Jis palydėjo vairuotoją iki fermos, fermoje išpylė kurą su T. J., vairuotojas turėjo matyti skaitiklyje duomenis, kiek išleista kuro. Jie buvo sutarę, kad 21 su puse tonos galės išrašyti, jie pripylė daugiau. Kai 23 tonas supylė, suprato, kad per daug pripylė. Turėjo dar talpų, vairuotojo klausė, ar daugiau gali pripilti, vairuotojas klausė, ar su valdžia sutars. Jis atsakė, taip. Kiek buvo talpų, tiek pylė. Kai pradėjo pilti, pamatė, kad viena kiaura, ir nebepylė į ją. Teisingai nurodyta, kad įsipylė 27 tonas dyzelinio kuro. Vairuotojas išvažiavo, tada jis susigriebė, kad vairuotojas dokumentų nepaliko, jis šoko į mašiną, vijosi vairuotoją ir tada jį sulaikė. Taip išeina, kad tų dokumentų nebuvo, bet tai ne jo kaltė. Nepaklausė jo, kodėl vijosi vairuotoją, todėl tyrime to nepasakė. Neskambino vairuotojui, nes manė jį pasivyti. Nebuvo su R. A. tiksliai kiekio sutarę, bet dokumentai turėjo būti, nepagalvojo, kad negali būti dokumentų, juk sutartis buvo pasirašyta. Sutartyje buvo parašyta, kad atsiskaitymas su atidėjimu mėnesiui. R. A. klausė, kas bus, jei vėluos atsiskaityti, atsakė, kad nieko, jei suvėlins atsiskaityti, nes pažįstami buvo.

7Skaitė prognozes spaudoje, kad kuro, naftos kainos kils, tai nutarė nusipirkti iš anksto. Tuo metu konkrečios kainos neaptarė, nes R. A. sakė, kad kaina kinta. Tą dieną, kai sutarė vežti kurą, R. A. sakė, kad padarys jam geriausią kainą tą dieną, kai veš. Kainą apytikriai žinojo, nežinojo konkrečios kainos, bet žinojo, kad bus pati geriausia tos dienos rinkos kaina. Nepamena, kokia buvo kaina tą dieną. Pavasarį planavo vykdyti savo veiklą – kovo mėnesį. Būtų ir darbuotojų priėmę, kad galėtų vykdyti įmonės veiklą. Įmonės veikla būtų kasimo darbai, žinojo, kad didelė paklausa kasti tvenkinius prie namų. Kasimo kainą žinojo, kad vieno tvenkinio iškasimas kainuoja trys–keturi tūkstančiai eurų, kiek kainuoja arais, nežino. Planavo pirkti techniką už 10 tūkstančių eurų. Rasti pinigai yra jo, užsidirbo, dirbo užsienyje. Lietuvoje tų pinigų nedeklaravo, bet turi patvirtinančius dokumentus, kad iš ( - ) įveždavo pinigus, yra deklaracijos. Manė, prirašys sąskaitoje, kiek tiksliai įsipils, taip ir įvyko, prirašė dvidešimt penkias su puse tonos. Suprato, kad tam kiekiui, kiek pripylė, kuro dokumentų nebus. Reikėjo pasiimti dokumentus, kai įpylė kurą, bet tvarkėsi, galvojo perpilti iš kiauros talpos, o vairuotojas išvažiavo, taip ir išėjo. ( - ) susipirko statines, susivežė su mikroautobusu, jame telpa trys, keturios. Vienas asmuo gali pakelti tuščią talpą, o su tona kuro, aišku, ne. Taupumo sumetimais įsigijo kuro. Norėjo pasidėti vieną talpą lengviesiems automobiliams. Pervežimas talpų yra tik darbas. Tą dieną, kai atvežinėjo kurą, su R. A. nebendravo dėl kuro kiekio, žinojo, kad atgabens kuro tiek, kiek galės, apie 20 tonų, jam to pakako.

8Pagarsinus kaltinamojo A. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (6 t., b. l. 75–78), kaltinamasis A. B. parodė, jog tyrimo metu sakė, kad nepagalvojo, jog nėra dokumentų, nes buvo susijaudinęs, nepasakė, kad vijosi vairuotoją, dabar tikrai žino, kad važiavo pastarajam iš paskos, nes norėjo pasiimti dokumentus. Pareigūnai net nepaklausė apie dokumentus, jie buvo šventai įsitikinę, kas tai. Girdėjo pareigūnų kalbą, kad vairuotojo klausė apie dokumentus. Jo asmeniniai pinigai buvo tie 10 tūkstančių eurų. Savo pinigais būtų pirkęs įmonei techniką, taip daug verslininkų daro. Tyrimo metu plačiai nepasakojo, niekas neklausė, o šiandien reikia duoti galutinius parodymus, tai viską ir sako.

9Buvo įsitikinęs, kad pasirašius sutartį su įmone, kuri prekiauja naftos produktais, negali įvykti tokių nesusipratimų. Nesuprato, kad daro nusižengimą pirkdamas kurą, nepirko iš kažkur, iš kokio žmogaus, nežinojo, kad reiks aiškintis teismuose. Negirdėjo, ar R. A. skambina. Jis neskambino R. A., kad įsipils daugiau kuro nei aptarta, tai gal ir reikėjo pastarajam paskambinti, kadangi jau buvo pripylę kuro daugiau. Tikėjosi, kad kuro bus apie 21 toną, kai daugiau įsipylė, suprato, kad tam didesniam kiekiui nebus dokumentų, galvojo, tuoj paskambins dėl dokumentų didesniam kiekiui.

10Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis A. B. parodė, kad yra UAB ( - ), registruotos ( - ), prieš tai buvo registruota ( - ), direktorius, įmonė registruota prieš kokis 7–8 metus, įmonė šiuo metu nuomoja patalpas ir kitos veiklos nevykdo. Planuose buvo pradėti vystyti naują veiklą, tai yra užsiimti kasimo darbais, tvenkinių kasimu ir panašiai. Ketino įsigyti tam reikalingas transporto priemones, tai yra ekskavatorius ir kitus reikalingus daiktus. Žiūrėdamas į priekį suvokė, kad bus reikalingas kuras ekskavatoriams, stebėdamas kuro kainas ir kainų kilimus manė, kad kuras gali pabrangti, todėl nutarė jo įsigyti anksčiau, nes kasimo darbai turėjo prasidėti pavasarį, tai per rudenį ir žiemą tam turėjo pasiruošti. Kadangi UAB ( - ) priklausančias patalpas, esančias ( - ), yra išnuomojęs, tai jam reikėjo patalpų. Patalpas iš UAB ( - ) besinuomojančiam R. S., jis ten turi automobilių servisą, minėjo, kad norėtų, jog šis patalpas atlaisvintų, kadangi jos pačiam bus reikalingos, tačiau R. S. prašė laiko, kadangi reikėjo susirasti kitas patalpas, viską išsikraustyti. Su R. S. taip konkrečiai ir nesutarė, iki kada šis turėtų atlaisvinti patalpas, kalbėjosi 2018 m. lapkričio pradžioje, tai buvo sutarę, kad iki metų galo išsikraustys. Kadangi užsiimti kasimo darbais idėja kilo jau ganėtinai seniai, tai 2018 metais, pavasarį, pradėjo rūpintis po truputį tais dalykais, ko reikės tokiam verslui vykdyti. ( - ) turguje per keletą kartų susipirko tonines plastikines talpas, o neturėdamas jų kur laikyti, paprašė pažįstamo A. V., kurį žinojo iš seniau, šis kažkada ūkininkavo ir turi fermą ( - ), tai buvo pastarojo klausęs, ar gali pas jį tas talpas pasidėti. Šis neprieštaravo, tai talpas per keletą kartų ir susivežė, per pusmetį panašiai. Smulkiai A. V. nepasakojo, nei iš kur tas kuras, nei kiek jo ketina ten pasidėti. Talpas vežė mikroautobusu „Mercedes Sprinter“, valst. Nr. ( - ) kuris priklauso jo pažįstamam V., gyvenančiam ( - ), tikslaus numerio nežino. Šis tuo autobusiuku nesinaudojo, tai leido juo pasinaudoti, buvo pastarajam sakęs, kad atsilygins, tačiau nei kiek, nei kada tiksliai, nebuvo aptarę. Ieškodamas kur įsigyti kuro, prisiminė, kad turi pažįstamą R. iš ( - ), pavardės nežino, su kuriuo buvo susipažinęs ( - ) mieste prieš keletą metų, kuris, kiek buvo žinoma, užsiėmė naftos produktų prekyba, tai yra dirbo kažkokioje įmonėje, tačiau kokioje, nežinojo, dabar žino, kad tai ( - ), nes perskaitė įtarime ir yra sutartyje nurodyta. Susiskambino su tuo R. 2018 metų lapkričio mėnesį, būdamas ( - ) su pastaruoju susitiko, susitikę aptarė galimybę įmonės vardu įsigyti kuro. Jam žinoma, kad kuras yra akcizais apmokestinama prekė, ir norint ją įsigyti ir laikyti, reikalinga Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti talpas numatyta tvarka. Su R. tarėsi, ar būtų galimybė atvežti kurą iki ( - ), R. sakė, kad mažais kiekiais jiems neapsimoka vežti, kad reikalinga pirkti iš karto didesnį kiekį, apie 20 tonų. Kaina buvo aptarta, pateikia išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyta kaina – 0.9504 eurų. Kaina nepasirodė labai maža, R. kalbėjo, kad kaip pirmą kartą perkant negali pritaikyti didesnės nuolaidos, sakė, jeigu nuolat iš jų pirks, bus galima dėl kainos tartis. Apie tai, kad kurui taikomas akcizo mokestis, jis žino, tačiau kaip mokestis apskaičiuojamas ir kas jį sumoka, konkrečiai nesidomėjo. Jo supratimas buvo toks, kad įmonė kurą gali pirkti, kadangi pirko ne iš kokio fizinio asmens, o pirko iš įmonės, kuri užsiima naftos produktų prekyba, buvo tikras, kad visi dokumentai bus tvarkingi ir išrašyta PVM sąskaita faktūra bus pateikta su visa suma, į kurią įskaičiuotas ir akcizo mokestis. Kadangi iki tol nebuvo pirkęs akcizais apmokestinamos prekės, visų aplinkybių, kaip yra sumokamas akcizas, nežinojo. Žinojo, kad kaip įmonės vadovas turi VMI deklaruoti apie įsigytą ir laikomą kurą, kadangi tai akcizinė prekė, tačiau naiviai tikėjosi, kad šitas pažeidimas nėra toks reikšmingas, kadangi buvo tokios aplinkybės, kad tuo metu neturėjo kur laikyti kuro, ketino visus reikalingus dokumentus ir leidimus gauti vėliau, žino, kad tvarka yra ne tokia, tačiau pasielgė aplaidžiai ir neatsakingai. Po susitikimo su R., bendravo telefonu, negali pasakyti telefono numerio, kadangi sulaikymo metu iš jo visi telefonai buvo paimti, su pastaruoju sutarė dėl susitikimo, kai reikėjo pasirašyti sutartį tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), sutartį pateiks ikiteisminiam tyrimui, kadangi šiuo metu neturi, ten yra nurodyta data. Jam būnant ( - ) mieste, susiskambinus su R., šis pasakė atvažiuoti nurodytu adresu, adreso nežino, tačiau žinotų, kaip ten nuvažiuoti, ten nuvykus matė, kad tai yra kažkokia įmonės teritorija, joje buvo autobusai, kitos mašinos, tačiau į vidų nėjo, pas jį iki automobilio atėjo R., šis skubėjo, padavė jau atspausdintą sutartį, ją jis pasirašė, vieną egzempliorių pasiėmė, kitas liko R. To susitikimo metu neaptarė, kokį dyzelinio kuro kiekį jis ketina įsigyti, ir visų kitų aplinkybių neaptarinėjo. Kai jau buvo susivežęs talpas į fermos patalpas ( - ), susiskambino su R. ir telefonu sutarė dėl visų aplinkybių. Sutarė, kad pirks ne mažiau kaip 20 tonų, tikslesnis kiekis priklausys nuo vežėjo galimybių, sutarė, kad kurą reikės atvežti iki ( - ) nenurodė tiksliai, kur, pasakė, kad pasitiks sunkvežimį su cisterna. Su R. bendravo per programėlę ( - ), kuri veikia per internetą, todėl skambučiai yra nemokami. Apie visas tikslias aplinkybes dėl kuro pristatymo apkalbėjo ir aptarė prieš dieną ar dvi, tai turėjo būti lapkričio 13 arba 14, tiksliai nepasakys. Kadangi galvojo, kad bus reikalinga pagalba išpilant kurą, paskambino pažįstamam T. J., paklausė, ar šis galės padėti lapkričio 15, kokį pusdienį, kadangi šis kaip tik nebuvo užsiėmęs, tai sutiko padėti, jis nesukonkretino, kokia būtent bus ta pagalba, šis ir neklausinėjo, pasakė šiam, kad atvažiuos jo pasiimti 2018 m. lapkričio 15 d. iš ryto.

11Buvo pasakyta, kad kuras bus atvežtas apie 10 val., su R. buvo kalbėjęs, kad lauks sunkvežimio su cisterna kelyje ( - ), prie posūkio į ( - ) kaimą. Vairuotojas vėlavo, jis pastarajam pasiskambino, numerį buvo davęs R., vairuotojas R. pasakė, kad vėluos, ir vairuotojas atvažiavo apie 11 val. Kai pamatė, kad atvažiavo, jis pradėjo važiuoti, vairuotojas važiavo iš paskos. Važiavo automobiliu BMW 530, valst. Nr. ( - ) kuris registruotas jo žmonos vardu. Vairuotoją atlydėjo iki fermos ( - ), ( - ) rajone. Fermoje buvo sudėtos plastikinės 1 tonos talpos, jų buvo, atrodo, 28, tiksliai nebuvo susiskaičiavęs. Atvažiavus vairuotojui, šiam buvo parodyta, kur reikalinga išpilti kurą, išpylimas vyko apie valandą su trupučiu. Kuro turėjo būti įpilta tiek, kiek buvo sutarę su R., toks kiekis, koks ir yra nurodytas išrašytoje sąskaitoje, tai yra 21500 tonų, tačiau bepilant pamatė, kad įpylė daugiau, o dar turėjo laisvų talpų, tai vairuotojui pasakė, kad tegul pripila visas talpas, pasakė, kad su R. sutars dėl to kiekio, kurį įpylė Iš viso buvo pripilta, dabar tiksliai negali pasakyti, ar 26, ar 27 tonos. Manė, jie būtų apskaičiavę, koks tas kiekis, nes juk pas juos fiksuojama, kiek nupilta. To kiekio, dėl kurio nesitarė su R., nespėjo tą dieną aptarti, ketino tai padaryti vėliau, tačiau nebespėjo, nes buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Kai vairuotojas baigė pilti kurą, šis kažkaip greitai pajudėjo iš teritorijos, o jis dar ten liko tvarkyti. Paskui jis išvažiavo iš teritorijos. Apie tai, kad negavo jokių kuro įsigijimą patvirtinančių dokumentų, tuo metu nepagalvojo. Už kurą sumokėta nebuvo, buvo sutarę su R., kad apmokėjimas bus atidėtas, todėl iš karto nebuvo reikalinga atsiskaityti. Sulaikius pareigūnams, jo nebuvo pareikalauta pateikti kuro įsigijimo dokumentų, tačiau su savimi jis neturėjo nei sutarties su įmone, nei sąskaitos faktūros. Visus reikalingus dokumentus turėjo paduoti vairuotojas, tačiau ar šis pamiršo, nežino, tačiau buvo tikras, kad kurą įsigyja su tvarkingais dokumentais, tai yra tikėjosi, kad gaus PVM sąskaitą faktūrą, o apie tai, ar turi būti dar kokie nors dokumentai, nežinojo. Nori patikslinti, kad dėl kuro įsigijimo buvo bendravęs tik su įmonės ( - ) darbuotoju R. ir su vairuotoju R. Automobilyje BMW jam priklausančioje rankinėje buvo įdėti šeimos pinigai – 10000 eurų, ir dar turėjo būti 100 eurų su trupučiu. Šitie pinigai nebuvo skirti kurui įsigyti. Taip pat buvo paimti ir jam priklausantys telefonai 2 „Iphon“ telefonai, „Nokia“, „Blackberry“, „Huawey“ (6 t., b. l. 75–78).

12Liudytojas R. A. (Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį (2005-06-23 įstatymo Nr. X-272, įsigaliojusio 2005-06-30, redakcija) parodė, kad dirba vadybininku UAB ( - ) nuo 2008 m. Įmonė užsiima prekyba naftos produktais, įmonės vadovas – jo tėvas A. A.. Jo (R. A.) funkcijos yra priimti iš klientų užsakymus ir juos vykdyti. Tuo metu gerai žinojo kuro gabenimo, pardavimo tvarką. Klientai nurodo kuro kiekį, pristatymo adresą, jis perduoda informaciją buhalterei, kad išrašytų sąskaitą, jis suranda vairuotoją, perduoda šiam kontaktus, sąskaitas. Buhalterė tvarko akcizo mokesčius, jis – kiekius. Ne viename pastate dirba su buhaltere. Telefonu pastarajai sudiktuoja arba nuvažiuoja į ofisą, pas buhalterę atsispausdina dokumentus, įteikia vairuotojui arba sandėlio darbuotojas atspausdina dokumentus. Kuro įpila kartais sargai, dažniausiai pats vairuotojas, kiekį nurodo jis. Išvažiuojant vairuotojui perduoda visus dokumentus. Pagal nustatytą tvarką negali išvažiuoti be dokumentų. Dokumentuose turi būti nurodytas tikslus gabenamo kuro kiekis. Su A. B. susipažino per pažįstamus, po to, 2018 m. spalio mėnesį, A. B. kreipėsi į jį dėl kuro tiekimo įmonei UAB ( - ). Buvo sutarta sudaryti sutartį. Sutartį surašė jis, pasirašė direktorius A. A.. Su A. B. 2018 m. spalio 25 d. susitiko ( - ), A. B. jis padavė pasirašyti sutartį, kurią jau buvo direktorius pasirašęs. A. B. buvo atvykęs į UAB ( - ), bet su direktoriumi nesusitiko. Su A. B. buvo derintas kuro kiekis, A. B. sakė, kad šį kartą pirks apie 20 tonų, vėliau gal daugiau nupirks. Dieną prieš užsakymą A. B. sakė, kad reikės daugiau nei 20 tonų į ( - ), tikslaus kiekio nenurodė, nes nežinojo, kiek bus laisvų talpų, turėjo patikslinti kitą dieną. Ryte, 2018 m. lapkričio 15 d., A. B. jis neprisiskambino, pastarasis neatsiliepė. Negavęs patikslinimo, nutarė, kad išrašys vėliau sąskaitą, išleido mašiną, galvojo, kad bevažiuojant sužinos ir išrašys. Vis laukė, skambino A. B. telefonu, šis neatsakė.

13Buvo sutarę, kad direktorius pasakys vairuotojui R. G.. Ryte atvyko vairuotojas R. G. į sandėlį, esantį ( - ). Kurą į automobilį „Mercedes Benz“, kiek pamena, OC raidės, numerių nepamena, įpylė pats vairuotojas. Kiek pilti kuro, nurodė jis, telpa 32 tūkstančiai litrų kuro. Vairuotojui sakė pilnas cisternas pripilti, vežti į ( - ), davė telefono numerį, sakė, pasiskambins. Kurą reikėjo vežti dar į kelias įmones: į ( - ) UAB ( - ) – 500 litrų ir į jų įmonės degalinę – 10000 litrų. Tam kiekiui dokumentai buvo išrašyti, likusiam kiekiui neišrašė, išleido vairuotoją, sakė, jog vėliau išrašys ir el. paštu išsiųs. Vairuotojas išvažiavo ryte apie 10 val. Bandė dar telefonu susiekti su A. B., šis neatsiliepė. Buvo sakęs vairuotojui, kad, kai išsikraus, jam paskambintų, pasakytų kiekį, jei jis neprisiskambins. Nė iš vieno skambučio nesulaukė. Vakare, apie 16 val., vėl skambino, bet tiek R. G., tiek A. B. buvo išjungti telefonai. Tuomet jam kilo įtarimas, kad gal yra kokios problemos dėl to, kad neišrašė dokumentų, nutarė išrašyti dokumentus visam tam kiekiui. Pats nuvyko pas buhalterę, o gal paskambino, nepamena, ir pasakė išrašyti dokumentus ( - ) įmonei. Per skubėjimą nurodė ne tą įmonę, sakė UAB ( - ) išrašyti 21500 litrų. Pavadinimas „užkrito“, ant „greitųjų“ pasakė. Nebežiūrėjo, kokiai įmonei buhalterė išrašė, pats dokumentų neėmė. Kuro kiekį nurodė, koks likutis buvo, nes iš viso buvo 32 tūkst. litrų. Tą pačią dieną R. G. žmona pasakė, kad sulaikytas R. G.. Kitą dieną sužinojo, kad dokumentai išrašyti ( - ). Buhalterei buvo pasakyta dokumentus anuliuoti, bet pastaroji nutarė pakeisti tik pavadinimą, nes daugiau niekas nesikeitė. Kai ryte nepaskambino vairuotojas, nekilo įtarimų, gal šiek tiek. Nedarydavo taip anksčiau. Kad neišrašė dokumentų, direktorius nežinojo, o vairuotojui pasakė, kad vėliau išrašys, vairuotojas supranta, kad dokumentai yra elektroninėje erdvėje. Toliau nebedaro taip, kad neišrašytų dokumentų.

14Jis tarėsi su A. B. dėl sutarties sudarymo. Pasirašyta sutartis ( - ), automobilyje, susitiko šalia jų biuro. A. B. iš karto sakė, kad reikės didesnio kiekio – apie 20 tonų, sakė, patikslins ryte. Tiksliai nepamena, kaip buvo aptarę. Buvo kalbėta, kad visus duomenis pasakys ryte, adresą ir kiekį, išvažiavimas tik 10 val., manė, spės. Vairuotojui padavė A. B. telefono numerį, sakė, kad susisiektų, liepė važiuoti į ( - ), per tą laiką susiskambins. Tą įmonę pirmą kartą aptarnavo, atsiskaitymas pavedimu su atidėjimu. Pažiūrėjo internete, kad įmonė „gyva“, moka mokesčius, tvarkinga. Rizikuoja, duoda kurą, turi daug teisme išieškojimų, kadangi rinka nedidelė, duoda su rizika. Jo tel. numerio paskutiniai skaičiai – ( - ). Skambino šiuo numeriu A. B. per programą. Matė, kad per internetinę programą skamba telefonas, ryšys yra. Ryte, apie pietus ir 16 val. bandė skambinti. Vakare bandė susisiekti su A. B. internetine programėle ir telefonu. Skambinėjo telefonu, kiek kartų, nepamena, intensyviai ieškojo. Ryte su vairuotoju telefonu nebendravo. Vairuotojas žinojo, kur važiuoti, sakė pastarajam. Vairuotojo sutuoktinė pas jį atvyko apie 16 val., tada jis davė nurodymą išrašyti sąskaitas, žinodamas, kad kuras sulaikytas. Vakare bendravo su tėvu, sakė, kad yra problemų, abu buvo biure, kai apie 16 val. atėjo vairuotojo R. G. žmona. Buhalterė buvo jau baigusi darbą, ją reikėjo išsikviesti.

15Nebuvo susitarimo su A. B. kartu įsigyti dyzelinio kuro be dokumentų. Nebuvo su A. B. sutarę, kad kurą gabens be dokumentų. Jei netelpa nuvežtas kuras, perrašomi dokumentai, tai sudėtingas darbas, nors VMI į tai žiūri normaliai, tik daug darbo. Tam, kad išvengtų daug darbo, tą kartą padarė taip. A. B. nežinojo, kad kuras jam bus atvežamas be dokumentų. A. B. nesakė, kad važiuos su dokumentais ar be, daro tik prielaidą, kad pastarasis nežinojo, nes su A. B. nesitarė, ar bus vežamas kuras su dokumentais ar be jų, apie tai kalbos su A. B. iki vežimo nebuvo. Žmogus turi būti įsitikinęs, kad yra dokumentai. 27 tūkstančių litrų kuro kaina būtų apie 13, 14 tūkstančių eurų be akcizo mokesčio ir PVM.

16Liudytojas R. G. parodė, kad nepažįsta kaltinamojo, matė jį sulaikymo metu, nepiktuoju. Dirba apie 20 metų UAB ( - ) vairuotoju. Vežioja naftos produktus cisternomis. Žino kuro vežimo, pylimo tvarką. Įmonės ( - ) direktorius A. A.. Darbus jam paskiria buhalterė ir vadybininkas R. A., su kuriuo bendrauja. 2018 m. lapkričio 15 d. buvo sulaikytas. Iš vakaro direktorius A. A. telefonu pasakė, kad reikės važiuoti į ( - ), kad ryte su priekaba krautis dyzelinį kurą, kiekį ar sakė, nepamena. Konkrečiai kur reiks vežti, nesakė. Ryte su mašina nuvyko į sandėlį, pylė kurą, kiek įsipilti, nurodė R. A. – pilnas cisternas, tai 32 tūkstančius dyzelinio kuro. Sakė važiuoti į ( - ), nežinojo konkrečiai, į kokią vietą, davė dokumentus, kokius, nepamena. Turėjo vežti 10 tūkstančių litrų į UAB ( - ) bendrovės degalinę ir 500 litrų į UAB ( - ), dar turėjo vežti į ( - ), tikslaus adreso nežinojo. Važiuojant paskambino klientas A. B., pasitiko jį prieš ( - ), tuo metu nežinojo jo pavardės. A. B. prieš ( - ) jo laukė, jie buvo dviese, nepamena, kas vairavo. Iš paskos jų važiavo, nuvažiavo į fermas, kurą pylė į talpas, esančias šalia fermų, tos talpos buvo plastikinės, po tūkstantį litrų, išpylė 27 tūkstančius litrų. Nežinojo, kiek klientas paims kuro. Su A. B. nederino, kiek supilti. Kai supylė 27 tūkstančius litrų, A. B. pasakė, kad gana. Jis nesprendžia, kiek pilti, nežinojo, kiek A. B. buvo užsisakęs, R. A. nesakė kiek. Matė kuro kiekį automobilio skaitiklyje. A. B. ir dar vienas asmuo pylė į talpas, jis buvo prie mašinos, padavė žarną ir jie patys leido kurą, matė tik skaitiklį. Dokumentų nematė, žadėjo atsiųsti. Nespėjo prisiskambinti R. A.. Prieš išvažiuojat nebuvo kada su A. B. kalbėti, nepaliko jam dokumentų. Įprastai klientui palieka dokumentus įpylęs kurą. Nepamena, ar R. B. prašė dokumentų. Fermų kieme jį sulaikė policija.

172018 m. lapkričio 14 d. vakare direktorius sakė, kad reikės krautis pilną mašiną su priekaba. R. A. jam padavė dokumentus dėl 10000 litrų ir 500 litrų. Du kuro išpylimo taškai buvo ( - ), vienas ( - ). Nežino, kodėl pirma į ( - ) nevažiavo. UAB ( - ) visada priima. Lengvojo automobilio vairuotojas apytiksliai, sakė, pils 27 tūkstančius litrų. Jis nuima skaitiklį, pilant kurą stabdė jie. Jį sulaikė, kai jau judėjo važiuoti. Sprendžia įmonės atstovai dėl kuro realizacijos. Nebuvo gavęs nurodymo paimti pinigus. Nesakė A. B., kad iš fermos reiks dar kažkur važiuoti. Po to jam reikėjo į ( - ) važiuoti.

18Buvo dvi cisternos. Iš vienos cisternos visą išpylė, kitoje cisternoje dar liko. Išpiltoje cisternoje dar apie pusę litro kuro liko. Iš vieno šaltinio įsipylė kurą.

19Čia buvo vienintelis kartas, kai be dokumentų vežė. Dabar turi visus dokumentus visam kiekiui, kurį veža. Neleido jam skambinti, turėjo telefoną iki pietų. Apie 11 val. išsipylė kurą, tada ir sulaikė. Nematė, kad jam skambina, tik girdėjo. Po visko matė, kad jam skambino, daugiausiai žmona, iš darbovietės ar skambino, neatkreipė dėmesio. Sutuoktinei paskambino pareigūnai dėl jo sulaikymo, nematė kiek buvo valandų.

20Liudytojas A. A. parodė, kad jis yra UAB ( - ) direktorius. Įmonė nuo 1995 m. užsiima dyzelinio kuro, benzino didmenine prekyba, turi prekių sandėlius ( - ), pagrindinį sandėlį ( - ), kiti du ( - ) gatvėje, turi transporto priemones kurui gabenti – cisternas. Jam žinoma kuro įsigijimo, prekybos, gabenimo tvarka. Dyzelinio kuro pristatymu užsiima vadybininkai T. R. ir jo sūnus R. A., kurie priima užsakymus. Gavęs užsakymą, vadybininkas informuoja jį, parenka vairuotoją, kuris laisvas, įspėja, pasako buhalteriui, kas kur važiuoja, buhalterė išrašo dokumentus: sąskaitą ir važtaraščius. Dokumentai išrašomi iš karto, prieš išvykstant vairuotojui. Vairuotojui įteikiami važtaraščiai ir sąskaita, nors nebūtina. Viskas iki išvykimo turi būti suvesta informacinėje sistemoje. Vežamo kuro kiekį būtina įvesti į sistemą. Buhalterės darbo vieta yra adresu: ( - ). Terminale matomi dokumentai elektroninėje erdvėje, atspausdina, jei reikia, ir įteikia vairuotojui. Tai atlieka vadybininkas. Kurą įsipila vairuotojas, kiek jam įsipilti, pasako vadybininkas.

212018 m. lapkričio 14 d. paskambino jo sūnus R. A. ir pranešė, kad gautas užsakymas į ( - ), apie kiekį neinformavo, tik, kad pilna mašina – 32000. Jis įspėjo vairuoją R. G., kad reiks važiuoti į ( - ), po to su vairuotoju kalbėjo R. A.. 2018 m. lapkričio 15 d. iš vairuotojo R. G. žmonos sužinojo, kad R. G. sulaikytas. Jis skambino R. A., pastarasis pasakė, kad nebuvo išrašyti visi dokumentai, buvo tik daliai kiekio. Vairuotojas išvažiavo, turėdamas dokumentus 500 litrų, kuriuos vežė ( - ) įmonei ( - ), bei 10000 litrų, kurie buvo skirti UAB ( - ) degalinei ( - ). Dokumentai likusiam kiekiui nebuvo įduoti vairuotojui, kadangi, kaip paaiškino vadybininkas R. A., su nauju pirkėju UAB ( - ) nebuvo tiksliai sutartas kuro kiekis, vėliau, į darbo pabaigą, dokumentai buvo išrašyti, vairuotojas išvažiavo ryte, 10 val. Buhalterė pasakė, kad dokumentai buvo išrašyti ( - ) įmonei visam likusiam kiekiui. Po to, kitą dieną, išsiaiškinus, kad ne tas pirkėjas, dokumentai buvo perrašyti. Su UAB ( - ) užsakymą vadybininkas derino. Pirkėjas buvo pakeistas, galima sistemoje pataisyti. 21500 litrų buvo išrašyta. Su ( - ) sutartį turėjo ir su UAB ( - ) irgi turi. Įmonei ( - ) buvo vežama pirmą kartą. Sutartis su pastarąja buvo sudaryta neseniai, jis asmeniškai pasirašė sutartį, vadovas buvo atvykęs, buvo susitikę ir pasirašė sutartį. Nebuvo kalbos, kiek kuro pirks. Visi mokesčiai yra sumokėti. R. G. kurą vežė automobiliu „Mercedes Benz“ su priekaba, automobilio numerių nepamena.

22Pagarsinus liudytojo A. A. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (2 t., b. l. 39–40), liudytojas A. A. parodė, jog tyrimo metu gal netikslumai buvo, gal buvo susitikę su A. B., gal ir ne. Kažkada buvo susitikę. Pasirašant sutartį, mano, kad ją pateikė vadybininkas. Pirmą kartą taip buvo, kad vairuotojas išvykdamas neturėjo dokumentų. 2019 m. balandžio 29 d. buvo išrašyta sąskaita faktūra 5500 litrų, negali paaiškinti, kodėl. Pagal dokumentus įmonei ( - ) nuvežta 27000 litrų dyzelinio kuro. Vairuotojas negali išvažiuoti iš terminalo be visų dokumentų ir neįvedus duomenų į sistemą.

23Jis nedalyvavo tiesiogiai pasirašant sutartį. Kuro derinimo kiekyje nedalyvavo, dalyvavo R. A.. Kai užsakomas didelis kiekis kuro, nesiaiškina, ar turi kur laikyti kurą. Vairuotojui jis skambino vakare, neminėjo, kiek reiks įsipilti kuro, nes nežinojo. Visą eigą reguliuoja vadybininkas. Šiuo atveju skambino jis, nes būna, kad jis pasako. Vadybininkas sakė, kiek įsipilti kuro, vairuotojas ir įsipylė. Jis vairuotojui nenurodė konkretaus adreso, kur važiuoti, sakė – į ( - ). Po darbo, po 18 val., vairuotojo žmona pasakė, kad pastarasis sulaikytas. Jis R. A. pasakė apie įvykį, apie tai, kokie dokumentai kam yra išrašyti. Jis pirmas sužinojo apie tai, kam kokie dokumentai yra išrašyti. Mažiausią kiekį veža ir po 200 litrų. Jei netelpa visas užsakytas kuras, anuliuojami dokumentai ir perrašomi, rašomas pasiaiškinimas, buhalterė rašo, jis pasirašo. Toks atvejis sukelia keblumų. Tokių atvejų būna. Šiuo atveju pataisė, kitaip būtų rašę pasiaiškinimus. Nesąmonė, kad kuras neatitiko standarto reikalavimų, nes buvo pilta iš vienos talpyklos, vienu vamzdžiu, neperstojamas pylimas vienu metu.

24Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. A. parodė, kad yra UAB ( - ), registruotos ( - ), direktorius. Bendrovės deklaruota veikla – dyzelinio kuro didmeninė prekyba. Bendrovė turi 3 veikiančius akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, vienas jų naftos produktų terminalas yra ( - ). Įmonė turi 10 transporto priemonių – cisternų kurui vežti. Būdamas įmonės direktorius yra susipažinęs su dokumentais ir tvarka dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo, gabenimo ir pardavimo aplinkybių, darbuotojai, atsakingi už kuro pirkimą pardavimą, tai pat yra susipažinę su numatyta tvarka. Įmonei gavus užsakymą dėl dyzelinio kuro pristatymo, visais klausimais su klientais bendrauja vadybininkai, tai būtų R. A. ir T. R.. Gavus užsakymą ir pirkėjui nurodžius kiekį ir vietą, į kurią reikalinga pristatyti kurą, vadybininkas parenka vairuotoją, kuris tuo metu yra laisvas, dokumentų įforminimu rūpinasi vadybininkas, tai yra pateikia duomenis buhalteriui, šis išrašo privalomus dokumentus, jie įduodami vairuotojui, ir šis, nuvykęs į naftos produktų terminalą, įsipila reikiamą kiekį, tai yra pats vairuotojas turi įgaliojimus įsipilti kurą į transporto priemonę bei gavęs dokumentus iš vadybininko vyksta į kliento nurodytą vietą. Iš vadybininko R. A. žinojo, kad 2018 m. lapkričio 15 d. bus reikalinga vežti kurą į ( - ), todėl, žinodamas, kad R. yra kažkur išvykęs, pats paskambino, jei tiksliai pamena, 2018 m. lapkričio 14 d., vairuotojui R. G. ir pasakė, kad bus vežamas kuras į ( - ) ir kitą dieną šis pasiėmęs transporto priemonę turi būti ( - ), esančiame terminale. Dėl tikslesnių kuro pristatymo aplinkybių vairuotojas bendravo su vadybininku. Pats R. G. nenurodė nei tikslios krovimo vietos, nei asmens, kuriam vežamas kuras, kadangi pačiam tos aplinkybės nebuvo žinomos. Apie 2018 m. lapkričio 15 d. kuro pristatymo aplinkybes ( - ) sužino tik dienos pabaigoje, tai yra po 18 val. Visus reikalus dėl kuro derino vadybininkas R. A.. Apie tai, kad įmonės automobilis „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) su priekaba, ( - ), ir jame esančiu kuru yra sulaikytas, sužinojo tik po 18 val. iš R. G. žmonos, kuri buvo atvykusi į įmonės ( - ) ofisą, ( - ). Ji pasakė, kad su ja susisiekė ( - ) policijos pareigūnai ir pranešė apie vyro sulaikymą, tai yra R. G. sulaikymą. Tai sužinojęs, jis susisiekė su vadybininku R. A. ir pradėjo aiškintis situaciją, sužinojo, kad R. G. išvyko su įmonės automobiliu įsipylęs 32000 litrus kuro, tačiau neturėjo visų reikiamų dokumentų, kadangi jam jie nebuvo įduoti. Kaip jau dabar žinoma, vairuotojas išvažiavo turėdamas dokumentus 500 litrų, kuriuos vežė ( - ) įmonei ( - ), bei 10000 litrų, kurie buvo skirti UAB ( - ) degalinei ( - ). Dokumentai likusiam kiekiui nebuvo įduoti vairuotojui, kadangi, kaip paaiškino vadybininkas R. A., su nauju pirkėju UAB ( - ) nebuvo tiksliai sutartas kuro kiekis, kokį šie ketina įsigyti, todėl dokumentai nebuvo išrašyti, buvo kalbėta, kad ketina įsigyti daugiau kaip 20000 litrų dyzelinio kuro, tačiau negalėjo pasakyti tikslaus talpų kiekio, todėl kiekis turėjo būti patikslintas. Vadybininkas, atsižvelgdamas į tai, duomenų apie vežamą kiekį neperdavė buhalterei, atsakingai už dokumentų išrašymą. Dėl dokumentų išrašymo vadybininkas paaiškino, kad, praradęs galimybę susisiekti su vairuotoju ir pirkėju, UAB ( - ) direktoriumi, nurodė išrašyti dokumentus likusiam kiekiui, todėl akcizų apskaičiavimo dokumentas buvo išrašytas, kaip dabar mato iš dokumento duomenų – 16.01, tačiau, kaip ir minėjo anksčiau, šita aplinkybė jam tapo žinoma, kai pradėjo aiškintis aplinkybes. Dėl kuro, kuris buvo išvežtas be privalomų dokumentų, yra atsakingas vadybininkas R. A., kuris pažeidė privalomų išrašyti dokumentų išrašymo tvarką. Dokumentai dėl akcizo apskaičiavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikti 2018 m. lapkričio 15 d. 16.01 val., kaip matyti iš akcizo apskaičiavimo dokumento ( - ), ir nori paminėti, kad apskaičiuotas akcizo mokestis ir PVM pagal išrašytą sąskaitą yra sumokėtas. Taip pat nori paminėti, kad 2018 m. lapkričio 15 d. į transporto priemonę „Mercedes Benz“, ( - ) su priekaba, ( - ), įpiltas kuras atitinka privalomus kokybės reikalavimus, kokybės pažymėjimo kopijas yra pateikęs prie ikiteisminio tyrimo medžiagos 2019 m. balandžio 10 d. Nori paminėti, kad UAB ( - ) direktoriaus A. B. nėra matęs ir tiesiogiai bendravęs, yra tik pasirašęs sutartį, kurią pasirašyti buvo pateikęs vadybininkas R. A., ir tai yra naujas klientas, kuriam anksčiau ( - ) kuro netiekė. 2018 m. gruodžio 1 d. buvo atlikta UAB ( - ) sandėlio Nr. ( - ) inventorizacija (pateiks prie bylos surašyto akto kopiją) ir nenustatyta neatitikimų. Tai patvirtina, kad UAB ( - ) nesiekė išvengti nei akcizo, nei PVM mokesčio sumokėjimo už parduodamą kurą, nes priešingu atveju bendrovė būtų patyrusi didžiulę žalą, nes nebūtų galėjusi susigrąžinti jau sumokėtų mokesčių. Taip pat nori paminėti, kad 2019 m. balandžio 29 d. išrašyta UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 5500 litrų kiekiui, kadangi 2018 m. lapkričio 15 d. į UAB ( - ) turimas talpas buvo supilta 27000 litrų dyzelinio kuro, o dokumentai išrašyti 21500 litrų kiekiui (2 t., b. l. 39–40).

25Liudytojas A. V. parodė, kad jis ūkininkauja nuo 1996 metų. Turėjo įsigijęs apleistas fermas ( - ). Kol buvo sveikatos, ūkininkavo, laikė gyvulius. Nuo gegužės mėnesio ten nebegyvena. Tos fermos 2018 metais buvo naudojamos, laikė ožkas ir avis, dabar dar kiaulių laiko, bet nebereikia jam tiek, todėl leidžia žmonėms pasinaudoti pastatais. Daugiau nei 2000 kvadratų yra ferma, būklė prasta, pastatai nerakinami. Pernai, 2018 m. vasarą, A. B. paprašė leisti pasidėti konteinerius viename iš tuščių pastatų. Jis nesigilino, kam tos talpos naudojamos. A. B. nesakė, kiek bus talpų. Iš anksčiau A. B. žinojo iš matymo. Nežino, kada pasidėjo tas talpas. Matė, kad talpos yra, nes gyvulius vakarais uždarydavo. Buvo daugiau kaip dešimt kubinių konteinerių, tuščios talpos buvo, pilnų niekada nematė. Dėl fermos nuomos sutarties nebuvo sudarę, veltui leido naudotis. Nežinojo, kokia veikla užsiima A. B., lyg kažką su automobiliais. 2018 m. lapkričio 15 d. parvažiavo iš miesto ir ėjo parsinešti malkų kitoje fermoje, pamatė, kad žmonės stovi, nuėjo pažiūrėti, pamatė policininkus, pastarieji darė apklausas. Pareigūnai sakė, kad buvo atvežtas dyzelinas. A. B. buvo, ne iš karto pastarąjį pastebėjo. Nekalbėjo su A. B. apie tai, kas nutiko. Matė, kad talpose buvo kažkas pripilta. Tada pirmą kartą matė, kad į talpas kažkas pripilta. Fermos nerakinamos. A. B. jam nėra nieko pardavęs.

26Liudytojas V. J. parodė, kad kaltinamasis A. B. jam pažįstamas, yra pas pastarąjį dirbęs. Automobilis „Mercedes Benz“ buvo brolio A. J., kuriam 2018 m sausio 22 d. mirus, šį automobilį, valstybiniai numeriai ( - ) paveldėjo jis. Vairuotojo pažymėjimo neturi, automobilį išnuomojo A. B. už 50 eurų per mėnesį. Kelis mėnesius A. B. juo naudojosi – 2018 m. spalį, lapkritį. Iš karto po brolio mirties davė A. B. naudotis automobiliu. Policija buvo paėmusi automobilį. Dabar jam grąžintas automobilis, juo niekas nevažinėja. Iš kur paėmė automobilį, nepamena, prašė pažįstamo, kad paimtų. A. B. nesakė, kad jam reiks automobilio. Žodžiu buvo sutarę. Po kiek laiko A. B. sakė, kad „saliarką“ vežė, todėl policija sulaikė automobilį.

27Liudytojas T. P. parodė, kad 2018 m. lapkričio mėnesį dirbo UAB ( - ) apsaugos darbuotoju–operatoriumi, jo darbo vieta ( - ), sandėlis. Pildavo kurą į bazę, o kai turėdavo laiko, padėdavo vairuotojams užpilti kurą. 2018 m. lapkričio 15 d. R. G. pats užsipylė kurą į automobilio cisterną ir priekabą, kiek užsipylė, nežino, jiems nereikėjo žinoti. Dokumentus vairuotojai turėdavo, žinodavo, kiek reikia užsipilti kuro. Matė, kad R. G. turėjo dokumentus, kiek jų turėjo, nežino, rankose turėjo dokumentus. Iš kontoros ar terminalo direktorius Ignatavičius dokumentus išduodavo, bet tą dieną pastarasis atostogavo, nežino, kas tuomet išduodavo dokumentus. Netikrindavo, kiek vairuotojas įsipila, pasitikėdavo. Kontoroje atžymėdavo turbūt, kiek įsipildavo.

28Liudytoja Z. M. parodė, kad iki 2019 m. pavasario dirbo UAB ( - ) buhaltere. Įmonė užsiima didmenine prekyba naftos produktais. Žino kuro pylimo, gabenimo tvarką. Įmonėje yra keturi buhalteriai, ji tvarkė akcizinio sandėlio, esančio ( - ), dokumentus. Jos darbo funkcijos buvo sutartys su pirkėjais, sąskaitų išrašymas, akcizų deklaracijų teikimas, ataskaitų teikimas, žurnalų pildymas. Vežant kuro pirkėjui turi būti išrašoma sąskaita ir akcizinis dokumentas, kuris yra krovinio važtaraštis, kokybės pažymėjimas ir siunčiamas, suteikiamas numeris, atsispausdinama sandėlyje ir įteikiama vairuotojui. Jai duomenis, kuriam pirkėjui ir kokiam kiekiui kuro išrašyti sąskaitą, pasako telefonu vadybininkai ar vadovas, priklausomai nuo to, kuris užsako. Negali vairuotojas išvykti be dokumento. Kad vairuotojai neišvažiuotų be dokumentų, atsakingas terminalo vadovas. Akcizinėms prekėms duomenų keisti negalima, jei kas negerai, reikia dokumentus anuliuoti, rašyti pasiaiškinimą, nešti į VMI. Procedūros gana ilgos. Pakeitus pirkėją, neatitiks pavadinimas, akcizas nesikeičia, daugiau niekas nesikeičia, problemų neturėtų būti. Šiuo atveju taip ir buvo. 2018 m. lapkričio 15 d. ryte jai paskambino R. A., pasakė išrašyti 500 litrų į ( - ) UAB ( - ) ir 10 tūkstančių litrų į UAB ( - ) degalinę, tai nedidelis kiekis. Ji išrašė sąskaitas, suvedusi perdavė duomenis į AIS. Iš ( - ) kurą pylėsi vairuotojas R. G., ji negali žinoti, kiek įsipila kuro. Rašė vieną mašiną, be priekabos. Visą dieną buvo darbe, nebuvo problemų. Nesakė R. A., kad ketinama dar sąskaitą išrašyti.

29Pagarsinus liudytojos Z. M. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (2 t., b. l. 25–27), liudytoja Z. M. parodė, jog dirbo iki pusės šeštos, išėjo namo darbo pabaigoje, po penkių. Apie 16, 17 val. R. A. paskambino ir pasakė, kad R. G. išvežė į ( - ) kuro daugiau, kad reikia išrašyti dokumentą. Ji manė, kad išvežė UAB ( - ), išrašė 21500 litrų dyzelino, kiekį nurodė R. A., įvedė į AIS sistemą. Jai paaiškino, kad užsakovai nežinojo, tilps kuras ar ne, todėl neišrašė iš karto. Dokumentai tą pačią dieną turi būti išrašomi. Kitą dieną, 2018 m. lapkričio 16 d., jai R. A. pasakė, kad pirkėjas ne „( - ), o ( - ), todėl, kad nereikėtų rašyti pasiaiškinimo, sąskaitą išrašė kitu įmonės pavadinimu, sąskaitos neanuliavo, numerį įrašė, data lieka ankstesnė, tik pirkėjas pasikeitė. Nebūna taip dažnai. Nepamena, ar buvo tokia įmonė ( - ). Vėliau sužinojo, kad sulaikė vairuotoją. Negalėjo vairuotojas išvažiuoti be dokumentų.

30Yra sutartys sudarytos, pirkėjams nustatytos kainos. Kainą nustato dalyvaujant konkursuose. Privačioms įmonėms kainą nurodo vadovai. Sutartyje nurodomos kainos. Sutartis sudaroma metams, dviem. Kaina nustatoma pagal sutarties dienos protokolo kainą pridedant centus. Sąskaitoje nereikia nurodyti iškrovimo vietos, krovinio važtaraštyje nurodoma. Sutartyje nurodytas įmonės kodas, PVM kodas, yra punktas, kad kaina apskaičiuojama susitarimu, suderinus vežimo dieną.

31Iki mėnesio 15 d. sumokamas akcizas. Iš „( - ) gauna kurą. Kuras gaunamas vagonais, surašomas aktas, tą dieną užpajamuojamas. Aktas surašomas faktiškai patikrinus, netgi litrai surašomi, nebūna, kad neužpajamuojama. Kuro kaina keičiasi kas dieną, akcizas sudaro 430 tūkst. litų ir reikia pridėti 21 PVM.

32Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja Z. M., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, t. y. kaip specialioji liudytoja, parodė, kad nuo 2003 metų dirba UAB ( - ), buhaltere, įmonė užsiima didmenine prekyba naftos produktais. Savo darbe yra susipažinusi su tvarka ir dokumentais, reglamentuojančiais akcizais apmokestinamų prekių įsigijimą, laikymą ir pardavimą. Įmonėje yra trys akciziniai sandėliai, už vieno iš jų, esančio ( - ), apskaitą atsakinga ji. Į jos pareigas įeina sąskaitų išrašymas pirkėjams, akcizinio apskaitos žurnalo vedimas, akcizo deklaracijų teikimas, žymėto kuro apskaita. Minėtos funkcijos yra paskirtos žodiniu susitarimu, kadangi įmonėje yra ne vienas buhalteris. Ji paskirta teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai, turi visus reikalingus prisijungimus, be jos prisijungimus turi tik direktorius, duomenis dėl kitų akcizinių sandėlių teikia kitas atsakingas buhalteris. Norint išvežti dyzelinį kurą iš akcizinio sandėlio, reikalinga išrašyti dokumentus, o būtent, yra išrašoma sąskaita faktūra, kurioje yra nurodoma, koks kiekis ir kam vežamas, taip pat nurodomas vežėjas, transporto priemonė, kuro duomenys, kuro kokybės pažymėjimo numeris bei kiti būtini rekvizitai. Patvirtinus buhalteriai sąskaitą, yra siunčiami duomenys į AIS (akcizų informacinę sistemą) ir sistema suteikia dokumentui akcizų apskaičiavimo numerį bei paskaičiuoja akcizo mokestį. Tada išrašyti dokumentai siunčiami į akcizinį sandėlį ir turi būti pateikiami vairuotojui, kuris gabena kurą. Kai AIS yra užregistruotas akcizų apskaičiavimo dokumentas, visi duomenis yra perkeliami į programą ir siunčiami į akcizų sandėlį. Nori akcentuoti, kad, pateikus duomenis AIS, fiksuojamas laikas ir visi kiti duomenys, kurie yra pateikiami, todėl koreguoti ar įrašyti vėlesnį ar ankstesnį laiką nėra galimybės, kadangi dokumentui jau yra suteiktas unikalus numeris.

332018 m. lapkričio 15 d. ryte vadybininkas R. A. nurodė išrašyti sąskaitą UAB ( - ) 500 litrų ir UAB ( - ) į ( - ) kolonėlę 10000 litrų. Buvo išrašyta sąskaita faktūra UAB ( - ) bei vidinis krovinio važtaraštis 10000 litrų, taip pat išrašyti ir akciziniai dokumentai, tai yra akcizų apskaičiavimo dokumentas 500 litrų ir 10000 litrų kuro kiekiui. Ji neturi galimybės realiai pasižiūrėti ir nustatyti, kokie kiekiai užpilami į autocisterną, dokumentus išrašo pagal gautus žodinius nurodymus. Užpildžius dokumentus ir gavus akcizų dokumento numerį, dokumentai tampa matomi akcizų sandėlyje, kuriuos atspausdina akcizų sandėlio vadovas arba operatorius ir įduoda vairuotojui. Apie tai, kiek 2018 m. lapkričio 15 d. dieną kuro buvo supilta į cisterną, jai nebuvo žinoma, taip pat nebuvo žinoma, ar autocisterna išvažiavo su priekaba, ar be jos. Išrašiusi dokumentus, visą darbo dieną buvo savo darbo vietoje iki tol, kol laikotarpiu tarp 16–17 val. paskambino vadybininkas R. A. ir nurodė, kad reikia į ( - ) išrašyti papildomus dokumentus dėl 21500 litrų dyzelino. Apie tai, kad vairuotojas yra išvažiavęs su kuru, sužinojo apie 16–17 val. po R. A. skambučio, gavusi nurodymą išrašyti dokumentus dėl 21500 litrų kiekio. Apie 16–17 val. išrašė sąskaitą UAB ( - ) 21500 litrų kiekiui, nes buvo įsitikinusi, kad šis kuras yra skirtas būtent šiai įmonei, taip pat buvo išrašytas ir akcizų apskaičiavimo dokumentas UAB ( - ) 21500 litrų kiekiui. Buvo įsitikinusi, kad šitas kuras ir yra skirtas UAB ( - ), kadangi tai klientas, kuris kurą perka ne pirmą kartą. Dokumentai apie tos dienos išvežtą kurą privalo būti išrašomi tą pačią dieną, kroviniui prieš išvažiuojant į pristatymo vietą. 2018 m. lapkričio 16 d. atėjusi į darbą sužinojo, kad kurą reikėjo išrašyti ( - ) įmonei UAB ( - ), o ne kaip išrašė – UAB ( - ). Įvyko žmogiškas apsirikimas ir nesusikalbėjimas su vadybininku R. A.. Kadangi ryte buvo rašomi dokumentai UAB ( - ), todėl suprato vadybininko žodžius, kad dokumentus reikia išrašyti tai pačiai įmonei, apie UAB ( - ) jai buvo žinoma, tačiau pamanė, kad dokumentus reikia išrašyti UAB ( - ). Jeigu būtų teisingai ir tiksliai suvokusi, kad pirkėjas yra ne ( - ), o UAB ( - ), galėjo ir turėjo galimybę išrašyti dokumentus tai bendrovei tą pačią dieną, kadangi sutartis su UAB ( - ) buvo įmonėje. Šiuo kalbamu konkrečiu atveju jokia žala Lietuvos Respublikos ekonomikai dėl mokesčių mokėjimo nebuvo padaryta, nes ir kiekis, ir akcizų suma buvo tiksliai nurodyti mokesčių inspekcijai, ir šią nurodytą akcizų sumą įmonė privalėjo sumokėti nepriklausomai nuo to, kas yra pirkėjas. Nori paaiškinti, kiek atsimena, kad kitą dieną sužinojusi, kad buvo padaryta klaida per apsirikimą, anuliavo sąskaitą UAB ( - ) ir išrašė UAB ( - ). Akcizų apskaičiavimo dokumentas nebuvo keičiamas, kadangi jau buvo suteiktas akcizų apskaičiavimo dokumento numeris, kurį nurodė sąskaitoje, išrašytoje UAB ( - ). Darbo praktikoje nėra pasitaikę tokių atvejų, kad krovinys būtų išvažiavęs be dokumentų, o kuras būtų iš akcizinio sandėlio išvažiavęs be privalomų dokumentų. Prašymų nei iš vadovo, nei iš vadybininkų išrašyti dokumentus vėliau, tai yra kurą išvežus, nėra gavusi.

34Į kausimą, ar akcizų apskaičiavimo dokumente, kuriam yra suteiktas numeris, galima keisti duomenis AIS, ar galima keisti UAB ( - ) programoje, atsakė, kad Akcizų informacinėje sistemoje, kaip ir minėjo, duomenų keisti negalima, o UAB ( - ) programoje nustačius klaidas koregavimas galimas, tai yra galima pakeisti gavėją, tačiau dokumento tuo pačiu numeriu išsiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai su pakeistais duomenimis nėra galimybės, nebent būtų daromas anuliavimas pridedant pasiaiškinimą, kodėl buvo būtinybė tai padaryti. Nori paaiškinti, kad akcizų apskaičiavimo dokumentus UAB ( - ) sistemoje galima koreguoti, tai yra nepakeičiant dokumento išrašymo datos, tačiau naujai pakoregavus dokumentą fiksuojasi koregavimo laikas, tai yra valandos tos dienos, kai yra koreguojamas dokumentas. Taigi, 2018 m. lapkričio 15 d. išrašytas akcizų apskaičiavimo dokumentas UAB ( - ) galėjo būti išrašytas apie 17 val., o pateiktas akcizų apskaičiavimo dokumentas, pakoreguotas UAB ( - ) 2018 m. lapkričio 16 d. 16 val., tačiau dokumento data išlieka 2018 m. lapkričio 15 d. (2 t., b. l. 25–27).

35Liudytojas G. N. parodė, kad 2018 m. lapkričio mėnesį dirbo ( - ) AVPK Ekonominių nusikaltimų tyrimo vyr. tyrėju. Iš vadovų gavo duomenų, kad gali būti atgabentas didelis dyzelinio kuro kiekis be dokumentų. 2018 m. lapkričio 15 d. su kolega M. K. išvažiavo į rajoną forminti automobilių ( - ) kelyje. Apie 12 val. pamatė atvažiuojantį automobilį BMW baltos spalvos, kuris lydėjo automobilį su cisterna. Šie automobiliai įsuko į fermas, esančias ( - ) kaime. Apie tai pranešė vadovams, išsikvietė pareigūnų. Praėjo apie valandą, pamatė išvažiuojantį krovininį automobilį „Mercedes Benz“ su cisterna ir priekaba su cisterna. Sustabdė jį ir iš paskos išvažiuojantį baltu BMW automobiliu A. B., jie važiavo dviese. Šalia fermos juos sulaikė. Važiavusio krovininiu automobiliu kolegos reikalavo dokumentų, o jis su M. K. tikrino asmenis, važiavusius BMW automobiliu. Nuo kaltinamojo ir kartu važiavusio antro asmens jautėsi dyzelino kvapas. BMW automobilyje rado apie 10 tūkstančių eurų ir penkis ar šešis pasus, ne kaltinamojo. Išsikvietė pastiprinimą. Fermoje rado 20 ar 23 po tūkstantį litrų talpos plastikines statines su dyzeliu, dar vieną krovininį automobilį „Mercedes“, kuriame buvo kuro pumpavimo siurblys. Matėsi vėžės, kur važiavo, kur sustojo.

36Viskas teisingai surašyta tarnybiniame pareiškime, dabar ne viską pamena. Viena talpa buvo tuščia, kiaura, kita, kuri buvo automobilyje, pilna, užpildyta dyzeliu, pagal kvapą jautėsi. A. B. sakė, kad nieko blogo nepadarė, kad patalpas išsinuomojo. Laukė, kol atvyks patalpų savininkas. Iš karto prašė A. B. kuro įsigijimo dokumentų, nei A. B., nei vairuotojas neturėjo nei sąskaitų faktūrų, nei kito kuro įsigijimo dokumento. A. B. sakė, kad nežinojo tvarkos, tačiau jie (pareigūnai) nesigilino. Pranešė valdžiai. UAB ( - ) vairuotojas turėjo kuro dokumentus daug mažesniam kiekiui, kitai įmonei. Vairuotoją apklausinėjo viršininkas. A. B. neneigė, kad jis įsigijo kurą.

37Gautoje informacijoje nebuvo minimi konkretūs asmenys. Yra buvę ir anksčiau panašių nusikaltimų. Kai sulaikė A. B., neklausė, kas atvežė kurą, nes matė, kai sulaikė. Klausė V. B. apie rastus pinigus, pastarasis sakė, kad jo. Pinigai buvo rankinėje, V. B. neneigė, kad pinigai jo. Pamačius autocisterną, gabenančią kurą, buvo įtarta, kad gali būti atgabentas kuras. Prieš tai ( - ) buvo rastas didelis kiekis kuro, po to susidomėjo, ieškojo, tikrino. Neaišku, kokioje prieš tai buvo įmonėje. Valdžia davė nurodymą aktyvinti darbą, stebėti.

38Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo pagarsinti liudytojo T. J. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojas T. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pažįsta A. B. apie 3–4 metus, yra tik pažįstami, žinojo jį iš seniau, kad šis užsiima automobiliais, tai yra juos veža parduoti į ( - ), yra bandęs pas jį darbintis, tačiau neįsidarbino. Su A. B. nuolatos nebendrauja, tačiau tiek A. B. jo telefono numerį žinojo, tiek jis pastarojo. Turi tik vieną mobiliojo ryšio telefoną Nr. ( - ), A. B. telefono numerio atmintinai nežino. 2018 m. lapkričio 14 d. jam paskambino A. B. ir paklausė, ar norėtų padirbėti, paminėjo, kad mašiną pavairuoti, tiksliai, ką reiks daryti, nesakė, jis ir neklausė, kadangi žinojo, kad šis užsiima automobiliais, tai manė, kad gal reikės kur nuvažiuoti, ką nors nuvežti ar parvežti. Pokalbio metu nekalbėjo, kiek sumokės už darbą. Telefoninio pokalbio metu A. B. pasakė, kad atvažiuos paimt kitos dienos ryte. 2018 m. lapkričio 15 d. ryte, apie 8 val., šis atvažiavo baltos spalvos BMW automobiliu, vienas. Įsėdus į automobilį, A. B. atrodė be nuotaikos, buvo nekalbus, nieko nepasakojo, nei kur važiuoja, nei ką reiks daryti, paklausė, kaip sekasi ir panašiai, ir paklausė, ar galės pavairuoti mašiną. Nuvažiavo su A. B. ant ( - ) plento, tai yra kelias ( - ), A. B. sakė, kad reikės palaukti vieno žmogaus. Sustojo prie keliuko, kur yra žvyruotas kelias link ( - ), ir laukė. Kol sėdėjo automobilyje, A. B. kalbėjo telefonu, ne vieną kartą, tiek jam skambino, tiek jis skambino, tačiau, su kuo kalbėjo, nežino, nelabai klausėsi. Belaukdami žmogaus prabuvo apie 2 valandas. Prie jų privažiavo benzovežis, tada A. B. pradėjo važiuoti ir nuvažiavo į fermą, kuri yra prie ( - ) kaimo, koks ten tikslus kaimas ar adresas, nežino, vairavo A. B., iš paskos važiavo ta mašina – benzovežis. Atvažiavus į fermą, kurioje daug apleistų pastatų, privažiavo prie vieno iš jų, mašiną, kuria atvažiavo, pastatė prie fermos pastato šono, benzovežis privažiavo prie fermos galo. Suvokė, kad tuo benzovežiu atvežė kurą, kurį išleido į tame pastate buvusias talpas, tačiau kiek buvo talpų, negali pasakyti, nes nematė, kadangi nebuvo išlipęs iš automobilio. A. B. paklausė, ar reikia ką nors padėti, šis pasakė, kad nereikia, liepė sėdėti mašinoje. Išlipęs iš automobilio A. B. kažką pakalbėjo su vairuotoju, tačiau jis negirdėjo. Kas vyksta, nelabai gilinosi, tai yra A. B. neklausinėjo, kadangi šis buvo ganėtinai susinervinęs ir ko nors klausiamas arba trumpai atsakydavo, arba visai jis negaudavo atsakymo į klausimą. Suvokė, kad yra pilamas kuras, tačiau nesigilino ir neklausė, todėl jam nežinomos aplinkybės, kas veža, kas nupirko ir ar už tą kurą yra atsiskaityta. Kad kuras yra akcizais apmokestinama prekė, jam žinoma, tačiau visų aplinkybių, ar teisėtai A. B. įsigijo kurą, nežinojo, nežino, ar buvo išrašyti dokumentai ir sumokėti visi reikiami mokesčiai. Taip pat jam nežinoma, ar A. B. turi leidimus laikyti kurą dideliais kiekiais, nežinoma ir tvarka dėl kuro talpų registravimo ir kuro laikymo, kadangi nei jis pats įsigyja kuro, nei yra bendravęs su kažkuo, kas perka kurą dideliais kiekiais. Kadangi kuras buvo atvežtas į fermą, jis darė prielaidą, kad kuras gal ūkininkui pristatomas, tačiau tai tik tokie jo pamąstymai. Kai kurą išpylė, negali pasakyti, koks tai buvo kiekis, kadangi pats nematė, benzinvežis iš fermos teritorijos išvažiavo, jis su A. B. išvažiavo gal po kelių minučių. Įsėdęs į automobilį A. B. davė dvi racijas, kurias jis įsidėjo į savo kuprinę. A. B. pasakė, kad pavažiuos iki ( - ) darbuotis, tačiau taipogi nekonkretizavo, ką reiks daryti. Važiavo keliuku nuo fermos link pagrindinio kelio ir pamatė, kad benzovežis sustojęs, A. B. bandė pravažiuoti jam pro šoną ir tik tada pamatė, kad tą benzovežį sustabdžiusi policija. Tada sustabdė ir jų automobilį, liepė lipti iš automobilio, duoti dokumentus. Patikrinus, kokius jis turi daiktus, jis buvo sulaikytas ir pristatytas į policijos komisariatą. Kas vyko toliau prie fermos, negali pasakyti.

39Jam būnant prie fermos, kur buvo išleidžiamas kuras, daugiau žmonių nebuvo, buvo tik jis, vairuotojas, kuris atvairavo benzinvežį, tas žmogus jam nematytas, bei A. B.. Tai, kad fermos pastate buvo baltos spalvos „Mercedes“ autobusiukas, jis matė iš automobilio pravažiuojant pro fermą, išlipęs nebuvo ir į vidų nebuvo įėjęs. Apie tai, kad A. B. turėjo grynųjų pinigų, pamatė tik sulaikymo metu, kai buvo tikrinamas A. B., tačiau iki tol nematė, ką A. B. turi su savimi, ir fakto, kad mokėtų pinigus vairuotojui, nematė, nes prie jų nebuvo priėjęs, kaip ir minėjo, jam buvo pasakyta laukti automobilyje (2 t., b. l. 29–30).

402018 m. lapkričio 20 d. ( - ) AVPK KP ENTS vyriausiojo tyrėjo G. N. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2018 m. lapkričio 15 d., turint duomenų apie galimą neteisėtą didelio kiekio dyzelinio kuro gabenimą ir realizavimą, apie 11 val., ( - ), buvo pastebėtas važiuojantis automobilis BMW 530, valst. Nr. ( - ) baltos spalvos, paskui kurį važiavo krovininis automobilis / cisterna „Mercedes Benz“ valst. Nr. ( - ) su priekaba/cisterna, valst. Nr. ( - ). Abu minėti automobiliai nuvyko adresu: ( - ), nuvažiavo už minėtu adresu esančios fermos ir sustojo tarp dviejų fermos pastatų. Apie 12.30 val. pastebėtas iš fermos išvažiuojantis krovininis automobilis/cisterna „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) su priekaba/cisterna, valst. Nr. ( - ), kuris patikrinti sustabdytas ties ( - ). Patikrinimo metu nustatyta, kad automobilis ir priekaba priklauso UAB ( - ), kurios veiklos sritis – kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba. Automobilį vairavo R. G., gim. ( - ). Vairuotojas pateikė PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyta, kad UAB ( - ) pagal gabenimo dokumentą / važtaraštį Nr. ( - ) gabena 500 litrus. dyzelino į UAB ( - ), bei šią sąskaitą lydintį akcizų apskaičiavimo dokumentą Nr. ( - ), taip pat turėjo krovinio važtaraštį Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB ( - ) iš ( - ), 2018 m. lapkričio 15 d. 8.24 val. automobiliu ,,Mercedes Benz“ atgabeno 10000 litrus dyzelino. Taip pat patikrinti sustabdytas iš galo važiavęs automobilis BMW 530, valst. Nr. ( - ) Patikrinimo metu nustatyta, kad automobilį vairavo A. B., gim. ( - ), pas kurį rankinėje rasti 5 mobiliojo ryšio telefonai, 10140 eurų, automobilio daiktadėžėje rasti 9 LR pasai, automobilyje keleivio vietoje sėdėjo T. J., gim. ( - ) gyv. ( - ), kurio kuprinėje rastos 2 radijo ryšio stotelės MOTOROLA. Patikrinimo metu nuo abiejų automobiliu BMW 530, valst. Nr. ( - ) važiavusių asmenų drabužių sklido stiprus specifinis dyzelino kvapas. Kartu su A. B. buvo nuvykta į fermą ( - ), kur A. B. žodžiu nurodė, kad paprašė fermos savininko A. V. fermos nenaudojamoje dalyje pasidėti savo daiktus ir fermos savininkui nežinant susivežė tuščias plastikines talpas, 2018 m. lapkričio 15 d. įsigijo apie 27 tonas dyzelino. Įsigijimo aplinkybių nekomentavo. Atlikus kratą, fermoje buvo rastas automobilis „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) kuriame buvo plastikinė 1000 litrų talpa, pilnai pripildyta skysčio, turinčio specifinį dyzelino kvapą, bei metalinė konstrukcija, prie kurios pritvirtintas elektrinis variklis, žarnos, elektrinis skaičiuotuvas, uždarymo-atidarymo pistoletas. Fermoje taip pat rastos 27 plastikinės 1000 litrų talpos, iš kurių 26 buvo pripildytos skysčio, turinčio specifinį dyzelino kvapą (1 t., b. l. 32–34).

412018 m. lapkričio 22 d. ( - ) AVPK KP ENTS vyresniojo tyrėjo M. K. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2018 m. lapkričio 15 d., turint duomenų apie galimą neteisėtą didelio kiekio dyzelinio kuro gabenimą ir realizavimą, apie 11 val., dirbant kartu su ( - ) AVPK KP ENTS vyriausiuoju tyrėju G. N., ( - ), buvo pastebėtas važiuojantis automobilis BMW 530, valst. Nr. ( - ) baltos spalvos, kuriam iš galo važiavo krovininis automobilis / cisterna „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) su priekaba/cisterna, valst. Nr. ( - ). Pastebėta, kad abu minėti automobiliai nuvyko adresu: ( - ), nuvažiavo už minėtu adresu esančios fermos ir sustojo tarp dviejų fermos pastatų. Apie 12.30 val. pastebėtas iš fermos išvažiuojantis krovininis automobilis/cisterna „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) su priekaba / cisterna, valst. Nr. ( - ), kuris patikrinti sustabdytas, ties ( - ). Patikrinimo metu nustatyta, kad automobilis ir priekaba priklauso UAB ( - ), kurios veiklos sritis – kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba. Sunkvežimį su priekaba vairavo R. G., gyv. ( - ). Vairuotojas pateikė PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyta, kad UAB ( - ) pagal gabenimo dokumentą / važtaraštį Nr. ( - ) gabena 500 litrų dyzelino į UAB ( - ), ( - ), bei šią sąskaitą lydintį akcizų apskaičiavimo dokumentą Nr. ( - ), taip pat turėjo krovinio važtaraštį Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB ( - ) iš ( - ), 2018 m. lapkričio 15 d. 8.24 val. automobiliu „Mercedes Benz“ atgabeno 10000 litrų dyzelino. Patikrinti sustabdytas iš galo važiavęs automobilis BMW 530, valst. Nr. ( - ) Nustatyta, kad automobilį vairavo A. B., gim. ( - ), jo rankinėje rasti 5 mobiliojo ryšio telefonai, 10140 eurų, automobilio daiktadėžėje rasti 9 LR pasai, automobilyje keleivio vietoje sėdėjo T. J., gim. ( - ), pastarojo kuprinėje rastos 2 radijo ryšio stotelės MOTOROLA. Patikrinimo metu nuo abiejų automobiliu BMW 530, valst. Nr. ( - ) važiavusių asmenų drabužių sklido stiprus specifinis dyzelino kvapas. Kartu su A. B. buvo nuvykta į fermą ( - ), kur A. B. žodžiu nurodė, kad paprašė fermos savininko A. V. fermos nenaudojamoje dalyje pasidėti savo daiktus ir fermos savininkui nežinant susivežė tuščias plastikines talpas, ir 2018 m. lapkričio 15 d. įsigijo apie 27 tonas dyzelino. Įsigijimo aplinkybių nekomentavo. Atlikus kratą, fermoje buvo rastas automobilis „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) kuriame buvo plastikinė 1000 litrų talpa, pilnai pripildyta skysčio, turinčio specifinį dyzelino kvapą, bei metalinė konstrukcija, prie kurios pritvirtintas elektrinis variklis, žarnos, elektrinis skaičiuotuvas, uždarymo-atidarymo pistoletas. Fermoje taip pat rastos 27 plastikinės 1000 litrų talpos, iš kurių 26 buvo pripildytos skysčio, turinčio specifinį dyzelino kvapą (1 t., b. l. 35–37).

422018 m. spalio 26 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rašte Nr. (( - ) dėl benzino ir dyzelino muitinio įvertinimo nurodyta, kad dyzelino vertė 2018 m. lapkričio 15 d. ne Sąjungos prekių muitinį statusą turinčios prekės dyzelino 1 l vertė (muitinė vertė + mokesčiai) 1,04355 Eur; Sąjungos prekių muitinį statusą turinčios prekės dyzelino 1 l vertė (muitinė vertė + mokesčiai) 1,02355 Eur (2 t., b. l. 41–43).

432018 m. gruodžio 31 d. Muitinės laboratorijos pateiktuose tyrimo protokoluose ( - ) pateiktos išvados dėl pateiktų mėginių atitikimo gazoliams apibūdinti, pateikiant produktų KN kodą (2 t., b. l. 55–108).

442019 m. sausio 10 d. ( - ) AVPK KP ENTS tarnybiniame pranešime dėl gautų dokumentų analizės nurodyta, kad išanalizavus gautus Muitinės laboratorijoje atliktų tyrimų protokolus dėl 2018 m. lapkričio 15 d. ūkiniame pastate ( - ), rasto ir išimto dyzelinio kuro ir iš sunkvežimio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) paimto mėginio nustatyta, kad ūkiniame pastate rastose talpose, pažymėtose Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21 buvo naftos produktas, atitinkantis gazolių apibūdinimą – dyzelinas su biodyzelinu. Šio produkto kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 2710 20 15. Remiantis tyrimų rezultatais, šiose talpose buvę produktai neatitinka Lietuvoje vartojamų automobilių degalų (dyzelino) privalomųjų kokybės rodiklių, patvirtintų LR energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymu Nr. 1-34/D1-1014/3-742, bei LST EN 590 reikalavimų. Pastate rastose talpose, pažymėtose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 17, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28 (Nr. 28 rasta ūkiniame pastate stovinčiame automobilyje „Mercedes-Benz“, valst. Nr. ( - ) buvo naftos produktas, atitinkantis „gazolių“ apibūdinimą – dyzelinas su biodyzelinu. Šio produkto kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 2710 20 11. Pastate buvusios talpos Nr. 16 ir Nr. 22 buvo tuščios. 2018 m. lapkričio 20 d. apžiūros metu iš sunkvežimio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) paimtame mėginyje yra naftos produktas, atitinkantis gazolių apibūdinimą – dyzelinas su biodyzelinu. Šio produkto kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 2710 20 11 (2 t., b. l. 109).

452018 m. gruodžio 5 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, jog iš UAB ( - ) paimti ir į išorinę laikmeną įkelti vaizdo įrašai, 699315 failų užfiksuota ( - ), išvykstant iš UAB ( - ) akcizinio sandėlio (2 t., b. l. 113–115).

462019 m. sausio 7 d. apžiūros protokole aprašyti 2018 m. lapkričio 15 d. vaizdo stebėjimo kamera užfiksuoti įvažiavimo į teritoriją, esančią ( - ), vaizdo įrašai. Peržiūrėjus 2018 m. lapkričio 15 d. vaizdo įrašus nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 15 d. 7.22 val. į ( - ), teritoriją atvyksta krovininis automobilis/cisterna „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) su priekaba/cisterna, kurios numeriai neužfiksuoti. Automobilio vairuotojas dėl tamsaus paros meto neįžiūrimas. 2018 m. lapkričio 15 d. 9.18 val. užfiksuota, kad iš ( - ), teritorijos išvyksta krovininis automobilis/cisterna „Mercedes Benz“, kurio galiniai numeriai purvini ir neįžiūrimi, su priekaba/cisterna, valst. Nr. HH 919. Automobilio vairuotojas neužfiksuotas (2 t., b. l. 116–118).

47Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11K-346(18) pateikti duomenys apie įvykio vietos apžiūros metu paimtuose telefonuose nuskaitytą informaciją (3 t., b. l. 5–12).

482019 m. balandžio 16 d. apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėta 2019 m. balandžio 11 d. tarnybiniu pranešimu dėl MRT išklotinės Nr. ( - ) pateikta CD laikmena, kurioje pateiktos telefono abonentų Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ) pokalbių išklotinės laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 10 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d. (3 t., b. l. 23–24).

492019 m. gegužės 7 d. apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėta 2019 m. gegužės 3 d. tarnybiniu pranešimu dėl MRT išklotinės Nr. ( - ) pateikta CD laikmena, kurioje pateiktos telefonų abonentų Nr. ( - ) bei Nr. ( - ) pokalbių išklotinės laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d. Laikotarpiu, susijusiu su nusikalstamos veikos padarymo data – 2018 m. lapkričio 15 d., nustatyta, kad telefono abonentas Nr. ( - ) (R. A.) skambino numeriu ( - ) (UAB ( - )) tokiu laiku: 2018-11-15 13:44; 2018-11-15 15:59; 2018-11-15 14:21; 2018-11-15 14:31; 2018-11-15 14:37; 2018-11-15 14:59; 2018-11-15 15:09; 2018-11-15 15:37; 2018-11-15 15:41; 2018-11-15 15:48; 2018-11-15 15:57; 2018-11-15 16:01; 2018-11-15 16:46; 2018-11-15 16:55; 2018-11-15 17:05; 2018-11-15 17:22; 2018-11-16 09:21. Skambino numeriu ( - ) (R. G.): 2018-11-15 13:57; 2018-11-15 14:11; 2018-11-15 14:29; 2018-11-15 14:37; 2018-11-15 14:58; 2018-11-15 15:27; 2018-11-15 15:28; 2018-11-15 15:33; 2018-11-15 15:40; 2018-11-15 15:49; 2018-11-15 15:58. Skambino numeriu ( - ) (Z. M.): 2018-11-15 16:27, pokalbio trukmė – 40 s; 2018-11-15 16:39. Telefono abonentui Nr. ( - ) (Z. M.) skambinta iš numerio ( - ) (R. A.) 2018-11-15 16:27, pokalbio trukmė 40 s (3 t., b. l. 34–35).

502019 m. balandžio 9 d. rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - ) pateikė dokumentus bei informaciją apie asmenis, kurie UAB ( - ) atsakingi už akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymą ir akcizų apskaičiavimo dokumentų pateikimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinę sistemą. Akcizų apskaičiavimo dokumentas Nr. ( - ) UAB ( - ) išrašytas 2018 m. lapkričio 15 d. 16:01:00 val. 21500 litrų dyzelino (bei tam kiekiui išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - )), taip pat pateikta 2019 m. balandžio 29 d. PVM sąskaita faktūra ( - ) dėl 5500 litrų dyzelino UAB ( - ) (bei krovinio važtaraštis ( - ) 5500 litrų dyzelino) (3 t., b. l. 118–135).

512018 m. lapkričio 28 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. B. pateikė 2018 m. lapkričio 15 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ) (3 t., b. l. 155–156).

522018 m. lapkričio 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. B. pateikė 2018 m. spalio 25 d. sutartį Nr. ( - ) tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) dėl naftos produktų tiekimo (3 t., b. l. 157–161).

532019 m. balandžio 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad R. A. pateikė UAB ( - ) buhalterės Z. M. 2019 m. balandžio 18 d. pasiaiškinimą (3 t., b. l. 153–154).

542018 m. lapkričio 17 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad R. G. pateikė daiktus ir dokumentus, kuriuos su savimi turėjo 2018 m. lapkričio 15 d. sulaikymo metu gabendamas kurą, tarp jų dokumentų, kurie būtų adresuoti UAB ( - ) ar asmeniui A. B., nėra. 2018 m. lapkričio 15 d. dokumentai skirti UAB ( - ) dėl 500 l dyzelino (PVM sąskaita faktūra, akcizų paskaičiavimo dokumentas) bei krovinio važtaraštis 10000 l, dyzelino siuntėjas UAB ( - ), gavėjas UAB ( - ) (3 t., b. l. 162–200; 4 t., b. l. 1–16).

552019 m. kovo 13 d. parodymų patikrinimo vietoje protokole užfiksuota, kad buvo atliktas R. G. apklausos metu duotų parodymų dėl dyzelino įsipylimo aplinkybių tikslinimas (5 t., b. l. 119–125).

562019 m. vasario 7 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad P. S. pateikė UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas faktūras gavėjui UAB ( - ) bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (4 t., b. l. 23–60).

572018 m. lapkričio 16 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad UAB ( - ) direktorius A. A. pateikė dokumentus, susijusius su UAB ( - ) kuro pardavimu 2018 m. lapkričio mėnesį (4 t., b. l. 62–200; 5 t., b. l. 1–50).

582018 m. lapkričio 20 d. dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti iš UAB ( - ) paimti dokumentai, nustatyta, jog 2018 m. lapkričio 15 d. buvo išrašyti dokumentai: 2018 m. lapkričio 15 d. krovinio važtaraštis ( - ), kuris registruotas 2018 m. lapkričio 15 d. 08:24:21, siuntėjas UAB ( - ), gavėjas UAB ( - ), ( - ), gabenamas kiekis – 10000 l, kokybės pažymėjimo Nr. ( - ); 2018 m. lapkričio 15 d. akcizų apskaičiavimo dokumentas Nr. ( - ), registruotas 2018 m. lapkričio 15 d. 08:18:41, kuriame siuntėjas UAB ( - ), gavėjas UAB ( - ), gabenamas kiekis – 500 litrų, KN kodas ( - ), kokybės pažymėjimas Nr. ( - ), PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ); 2018 m. lapkričio 15 d. Akcizų apskaičiavimo dokumentas Nr. ( - ), kuris registruotas 2018 m. lapkričio 15 d. 17:27:15, kuriame siuntėjas UAB ( - ), gavėjas UAB ( - ), gabenamas kiekis – 21500 l, ( - ), kokybės pažymėjimas Nr. ( - ), kaip lydintis dokumentas nurodyta PVM sąskaita faktūra ( - ); 2018 m. lapkričio 15 d. PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), pardavėjas UAB ( - ), pirkėjas UAB ( - ), parduodamas kiekis – 21500 l (5 t., b. l. 51–52).

592018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašte nurodyta, jog pateikiama informacija apie A. B., R. G., T. J., UAB ( - ), kurie nėra teikę prašymų dėl kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo. UAB ( - ) deklaruota veikla – Dyzelinio kuro didmeninė prekyba, pateikta informacija apie įregistruotus padalinius, dokumentai, susiję su bendrovės vykdoma veikla (5 t. b. l. 56–61).

602019 m. sausio 31 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rašte nurodyta, jog pateikiama informacija ir tvarka dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo, laikymo, gabenimo bei privalomų dokumentų pildymo (5 t. b. l. 64–65).

612019 m. vasario 11 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rašte Nr. (19.20-10E)R nurodyta, jog pateikiama informacija apie UAB ( - ) turimus ir veikiančius akcizais apmokestinamų prekių sandėlius (5 t., b. l. 68–71).

622019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - )įregistruotų kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių neturi. Leidimas įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, įmonei nėra išduotas (5 t., b. l. 74).

632019 m. gegužės 23 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad 2018 m. lapkričio 15 d. UAB ( - ), būdama akcizais apmokestinamų prekių sandėlio Nr. ( - ), esančio ( - ), savininke, prieš iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ) transporto priemone „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) su priekaba, valst. Nr. ( - ), išgabendama 32000 litrų dyzelino privalėjo išrašyti akcizų apskaičiavimo dokumentą ir jo duomenis pateikti akcizų informacinėje sistemoje išgabenamam produkto kiekiui – 32000 litrų. Aplinkybė, kad UAB ( - ) 21500 litrų dyzelino akcizų apskaičiavimo dokumentą išrašė ir duomenis į Akcizų informacinę sistemą pateikė 2018 m. lapkričio 15 d. 17:27:15 val., tai yra po faktiško produkto išgabenimo iš akcizais apmokestinamo sandėlio, vertinti kaip tinkamo ir savalaikio akcizų apskaičiavimo dokumento išrašymo ir jo duomenų pateikimo į Akcizų informacinę sistemą gabenamam produkto kiekiui (21500 litrų) negalima (5 t., b. l. 84–87).

642018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėjus įvykio vietą – ūkinį pastatą (fermą), esantį ( - ), nustatyta, kad ūkinis pastatas (ferma) apleistas, pastato viduje, vidurinėje pastato juostoje stovi krovininis mikroautobusas „Mercedes-Benz“, valst. Nr. ( - ) Prie kairės sienos pastatytos medinės paletės su malkomis. Tarp mikroautobuso ir palečių sudėtos kubo formos plastikinės talpos. Talpos visos vienodos: 100 cm aukščio(A), 110 cm ilgio(I) ir 95 cm pločio(P). Pritaikius formulę V=A x I x P buvo paskaičiuotas vienos talpos tūris, kuris yra 1045 litrai. Apžiūros metu talpos sunumeruotos nuo 1 iki 27. Mikroautobuso galinėje dalyje rasta viena talpa, kuriai suteiktas Nr. 28. Talpos beveik visos pripildytos žalsvai gelsvos spalvos skysčio, kuris turi specifinį kvapą, būdingą dyzeliniam kurui. Talpa Nr. 16 tuščia. Talpos apačioje, ant betoninio grindinio matosi drėgna dėmė, galimai išbėgęs skystis. Talpa, pažymėta Nr. 22, taip pat tuščia. Visos talpos pripildytos kiek daugiau virš žymos, žyminčios 1000 litrų. Iš kiekvienos talpos, kurios pažymėtos numeriais ir yra pripildytos skysčiu, paimti mėginiai. Stiklainiams suteikti numeriai pagal talpų numerius. Iš viso paimti 26 mėginiai. Visas skystis buvo pargabentas į ( - ) AVPK teritorijoje esantį garažą. Pervežimo metu skystis buvo pilamas į sunkvežimį su cisterna, o parvežus vėl išpilamas atgal į talpas. Apžiūrint mikroautobusą, jo galinėje dalyje stovi metalinė konstrukcija. Prie konstrukcijos pritvirtinti: elektrinis variklis, žarna, elektrinis skaičiuotuvas, uždarymo-atidarymo pistoletas. Įranga galimai skirta skysčiams perpilti. Mikroautobuso priekinėje salono dalyje padėti: elektros prailginimo laidas, automobilio dokumentai, navigacija, užvedimo raktelis (1 t., b. l. 42–65).

652018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūra, kurios metu nustatyta, kad ( - ), prie apleisto ūkinio pastato (fermos) stovi automobilis, 5-tos serijos BMW, valst. Nr. ( - ) Automobilyje rasta kuprinė su pritvirtintu BMW logotipu, jos viduje: maisto produktai, mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, radijo ryšio priemonės „Motorola“ (2 vnt.), piniginė, durų spynos raktai, terkšlinis raktas su galvute, rakto antgalis žvaigždutė. Piniginėje sudėtos įvairios kortelės ir dokumentai. Dokumentai išduoti T. J. vardu. Taip pat piniginėje buvo viena kupiūra 50 eurų ir viena kupiūra 20 eurų, iš viso 70 eurų. Automobilio daiktinėje rasta plastikinė įmautė su devyniais Lietuvos Respublikos pasais. Pasai išduoti skirtingų piliečių vardais. Taip pat daiktinėje buvo padėti apžiūrimo automobilio dokumentai. Kairėje automobilio pusėje, iš dalies po priekine sėdyne, rasta padėta vyriška rankinė. Rankinėje rasti sudėti įvairūs daiktai: penki mobiliojo ryšio telefonai, raktų ryšulys, įvairios kortelės, Euro monetos (iš viso 2 eurai 62 euro centai), 20 kupiūrų po 500 eurų, 1 kupiūra 100 eurų, 2 kupiūros po 10 eurų, 4 kupiūros po 5 eurus (iš viso 10140 eurų), du lapeliai (1 t., b. l. 65–87).

662018 m. lapkričio 15 d. kratos protokole užfiksuota, kad atlikus kratą ( - ), rasta ir paimta 28 plastikinės talpos, pripildytos skysčio, turinčio specifinį dyzelino kvapą, automobilis „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) bei jame esantys daiktai: rėmas su užpylimo įrenginiu ir siurbliu (1 t., b. l. 99–102).

672018 m. lapkričio 20 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėta transporto priemonė „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) ir prikabinta cisterna, valst. Nr. ( - ). Nustatyta, kad cisternoje yra 5 tonos ir 200 litrų skysčio, turinčio specifinį dyzelino kvapą (1 t., b. l. 103–125).

68Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. teismo baudžiamuoju įsakymu R. A. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį (2005-06-23 įstatymo Nr. X-272, įsigaliojusio 2005-06-30, redakcija), už tai, kad pažeisdamas nustatytą tvarką gabeno ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes – 27 000 litrų dyzelinio kuro, kurio muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 27 635 eurų.

69Įrodymų analizė, vertinimas, kaltinamojo veikos juridinė kvalifikacija

70Pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 red.) atsako tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Šiame straipsnyje nurodytas nusikaltimas gali būti padaromas alternatyviais veiksmais – tokių prekių įgijimu, laikymu, gabenimu, siuntimu, naudojimu ar realizavimu. Baudžiamajai atsakomybei pakanka, kad būtų atliktas bent vienas iš BK 1992 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nustatytų veiksmų. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, šios nusikalstamos veikos sudėtis yra formalioji, veika laikoma baigta nuo nurodytų veiksmų ar vieno iš jų padarymo. Pasekmės, kaltininko tikslai ir motyvai nėra būtinieji įstatymo nurodyti šios nusikaltimo sudėties požymiai, todėl jų nustatinėjimas nėra privalomas. Baudžiamoji atsakomybė kyla tada, kai šios teisės normos dispozicijoje nurodytais veiksmais ar bent vienu iš jų tyčia pažeidžiama disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis tvarka, nustatyta atitinkamuose teisės aktuose (žr., pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-217/2013, 2K-398-511/2015, 2K-309-507/2016, 2K-7-97-895/2019). Veika padaroma tik tiesiogine tyčia, t. y. darydamas šią nusikalstamą veiką asmuo suvokia pavojingą jos pobūdį ir nori taip veikti.

71Šioje byloje A. B. kaltinamas tuo, kad, veikdamas kartu su R. A. (jis pripažintas kaltu 2019 m. rugpjūčio 1 d. Šiaulių apygardos teismo baudžiamuoju įsakymu atskirtame ikiteisminiame tyrime ( - )), pažeisdamas nustatytą tvarką, neteisėtai įgijo ir laikė akcizais apmokestinamas prekes – 27000 litrus dyzelinio kuro, kurio vertė viršija 250 MGL sumą (270 000 litrų dyzelinio kuro muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 27635 Eur).

72Kaltinamasis A. B. tik iš dalies pripažino savo kaltę dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, tačiau, teismo vertinimu, byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad kaltinamasis A. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 1992 straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 red.).

73Remiantis 2018 m. lapkričio 15 d. kratos, įvykio vietos apžiūros protokolais, 2018 m. spalio 26 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos raštu dėl dyzelino vertės, paties kaltinamojo A. B. parodymais, duotais teisminio nagrinėjimo ir ikiteisminio tyrimo metu, byloje neginčijamai nustatyta, kad kaltinime nurodytu laiku nurodytoje vietoje rasto dyzelinio kuro vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, t. y. 27 000 litrų dyzelinio kuro muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 27635 Eur.

74Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2010-12-27 įsakymo Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo (toliau – ir Taisyklės)“ 8 punktą kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai arba savininkai, prieš pradėdami laikyti, tiesiogiai tiekti ir (ar) pilstyti naftos produktus, bioproduktus, ir kitus degiuosius skystus produktus, tokį kuro objektą (kuro talpyklą) privalo įregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. VA-56 (Žin., 2009, Nr. 98-4162), nustatyta tvarka. Taisyklių 19 punkte numatyta, jog ūkio subjektai, laikydami eksploatuojamose kuro talpyklose (kuro objektuose) naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus, privalo turėti šių Taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas ūkio subjekto antspaudu (jeigu antspaudą turi) ir vadovo parašu. Šie dokumentai laikomi tol, kol atitinkamoje kuro talpykloje (kuro objekte) saugomi šiuose dokumentuose nurodytos siuntos produktai, ir turi būti pateikti tikrinimo metu. Vėliau šie dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. Jeigu naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų įsigijimo ar gabenimo dokumentai yra įforminti elektroninėmis priemonėmis, ūkio subjektas turi turėti galimybę juos atspausdinti. Taigi, šiuo atveju buvo neteisėtai disponuojama akcizais apmokestinamomis prekėmis – 27000 litrais dyzelinio kuro, kurio vertė viršija 250 MGL sumą, pažeidžiant minėtų teisės aktų reikalavimus, nes 2018 m. lapkričio 15 d. sulaikius A. B. iš karto po to, kai fermoje adresu: ( - ), buvo išpilstytas dyzelinis kuras, nei A. B., nei kurą pristatęs vairuotojas R. G. negalėjo pateikti teisėtą dyzelinio kurą įsigijimą ir laikymą patvirtinančių dokumentų. 2019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašte taip pat nurodyta, jog UAB ( - ), kurios direktorius kaltinamasis A. B., neturi įregistruotų kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių, taip pat įmonei nėra išduotas leidimas įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje.

75Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs bylos duomenis pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, įrodymus siedamas tarpusavyje ir su kitais objektyviais bylos duomenimis, sprendžia, jog byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma – liudytojų R. A., R. G., A. A., A. V., T. P., Z. M., G. N., iš dalies kaltinamojo A. B. parodymai, ikiteisminio tyrimo metu duoti liudytojų T. J., Z. M., A. A., iš dalies kaltinamojo A. B. parodymai, 2018 m. lapkričio 15 d. kratos, įvykio vietos apžiūros protokolai, 2019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr. ( - ), 2019 m. gegužės 23 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos raštas Nr. ( - ), 2018 m. spalio 26 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos raštas Nr. ( - ) dėl benzino ir dyzelino muitinio įvertinimo, pareigūnų tarnybiniai pranešimai, kiti rašytiniai bylos duomenys – neginčijamai patvirtina, kad kaltinime nurodytu laiku nurodytoje vietoje kaltinamasis A. B. neteisėtai, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo ir laikė akcizais apmokestinamąją prekę – dyzelinį kurą, kurio vertė (27635 Eur) viršija 250 MGL dydžio sumą.

76Teismas pažymi, jog kaltinamasis A. B. tiek teismo posėdžio metu, tiek ikiteisminio tyrimo metu pripažino neteisėtai laikęs dyzelinį kurą, nes nurodė žinojęs, jog dyzelinis kuras yra akcizais apmokestinama prekė ir norint dyzeliną teisėtai įsigyti ir laikyti yra būtina dar iki kuro įsigijimo talpas, kuriose bus laikomas kuras, įregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, tačiau jis talpų neregistravo, ketino reikiamus leidimus ir dokumentus susitvarkyti vėliau, nors ir žinojo, kad ne tokia yra teisės aktais nustatyta tvarka. Minėta, jog Taisyklių 8 ir 19 punktai numato, kad dar prieš išpilstant kurą į talpas, pastarosios turi būti užregistruotos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Iš 2019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašto matyti, jog UAB ( - ) neturi įregistruotų kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių. Taigi, šiuo atveju neabejotinai nustatyta, jog A. B., neužregistruodamas kaltinime nurodytų talpų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, neteisėtai laikė dyzelinį kurą. Pastebėtina, kad teismo posėdžio metu gynyba iškėlė versiją, jog už talpų, kurios skirtos kurui laikyti, neįregistravimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje A. B. galėtų grėsti tik administracinė atsakomybė, tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su tokia gynybos pozicija, kadangi A. B. neteisėtai laikė didesnės nei 250 MGL vertės akcizais apmokestinamąją prekę – dyzelinį kurą, tai šiuo atveju ir nulemia baudžiamosios, o ne administracinės atsakomybės taikymą A. B..

77Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog teismų praktikoje pasisakyta, kad kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, tačiau vertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir t. t. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-19/2014, 2K-210/2014, 2K-209-628/2019).

78Kaltinamasis A. B. neneigia būdamas UAB ( - ) direktoriumi įsigijęs 27 000 litrų dyzelinio kuro iš UAB ( - ) kaltinime nurodytu laiku nurodytoje vietoje, tačiau teigia manęs, jog kurą įsigyja teisėtai ir jo veiksmuose nebuvo tyčios neteisėtai įsigyti akcizais apmokestinamą prekę – dyzelinį kurą. Vis dėlto, kaltinamojo A. B. teisiamajame posėdyje duotus parodymus, neva jis nesuvokė, jog neteisėtai įsigijo akcizais apmokestinamą prekę – dyzelinį kurą, manė, kad dyzelino kuro pirkimas yra teisėtas, nes kuro pirkimas buvo daromas pagal 2018 m. spalio 25 d. sutartį tarp UAB ( - ) ir ( - ), be to, jis vijosi vairuotoją, turėdamas tikslą iš pastarojo gauti reikiamus dokumentus dėl kuro pirkimo, tačiau to nespėjo padaryti, nes buvo sulaikytas, teismas laiko tik kaltinamojo A. B. gynybine pozicija, kurios nepatvirtina kiti byloje esantys įrodymai, todėl pagrindo vadovautis kaltinamojo neigiant savo kaltę pateiktomis versijomis nėra.

79Teismo neįtikina kaltinamojo A. B. pateikta versija, kad jis vijosi vairuotoją, norėdamas gauti dyzelinio kuro pirkimo dokumentus. Pažymėtina, jog šią versiją kaltinamasis pateikė tik teisme, ikiteisminio tyrimo metu tokios aplinkybės nenurodė, priešingai, ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad net nepagalvojo apie tai, jog negavo iš vairuotojo jokių dokumentų, todėl nelogiška, kad A. B. būtų galėjęs vytis vairuotoją norėdamas gauti dyzelinio kuro pirkimo dokumentus, jei net nebuvo pagalvojęs apie minėtus dokumentus. Kaltinamojo A. B. versija dėl UAB ( - ) vairuotojo vijimosi turint tikslą gauti kuro pirkimo dokumentus neįtikėtina ir dėl to, jog teisme A. B. teigė suvokęs, kad į jo turimas talpas supiltam didesniam, negu buvo sutaręs su R. A., kuro kiekiui dokumentų nebus, ir galvojęs tuoj paskambinti R. A. dėl dokumentų didesniam kiekiui. Taigi, nelogiška, kad A. B. būtų vijęsis jam kurą atvežusį vairuotoją dėl dokumentų, kurių, kaip pats A. B. žinojo, vairuotojas negalėjo turėti. Be to, iš policijos pareigūnų tarnybinių pranešimų matyti, kad tik sulaikius A. B. pastarasis neneigė įsigijęs dyzeliną, tačiau pačių įsigijimo aplinkybių nekomentavo. Pastebėtina ir tai, kad minėtos kaltinamojo teisme pateiktos versijos patikimumo nepatvirtina ir liudytojo T. J. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, jog po to, kai iš fermos teritorijos išvažiavo benzinvežis, jis (T. J.) su A. B. išvažiavo po kelių minučių, A. B. pasakė, kad pavažiuos iki ( - ) darbuotis, važiavo keliuku nuo fermos link pagrindinio kelio ir pamatė, kad benzinvežis sustojęs, A. B. bandė pravažiuoti jam pro šoną ir tik po to buvo sustabdyti ir jie. Taigi, nurodyti duomenys paneigia kaltinamojo keliamą versiją apie mėginimą vytis vairuotoją tikslu paimti kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

80Teismo vertinimu, aplinkybę, jog kaltinamasis A. B. suvokė, kad neteisėtai, pažeisdamas nustatytą tvarką įsigijo akcizais apmokestinamą prekę – dyzelinį kurą, patvirtina ir paties kaltinamojo parodymai teisme, kur jis nurodė, jog klausė vairuotojo, ar gali daugiau pripilti kuro, nei buvo anksčiau tartasi su R. A., jog suprato, kad tam kiekiui, kiek pripylė, kuro dokumentų nebus, o R. A. neskambino, kad įsipils daugiau kuro, nes tikėjosi, kad kuro bus apie 21 toną. Be to, A. B. pripažino, kad dėl tikslaus kuro kiekio su R. A. nebuvo aptarta, kalbėta tik apie 20 tonų. Pažymėtina ir tai, jog ikiteisminio tyrimo metu A. B. patvirtino, jog žino, kad kuras yra akcizais apmokestinama prekė ir, norint ją įsigyti ir laikyti, reikalinga Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti talpas numatyta tvarka, pripažino, kad kaip įmonės vadovas turi VMI deklaruoti apie įsigytą ir laikomą kurą, kadangi tai akcizinė prekė, tačiau naiviai tikėjosi, kad šis pažeidimas nėra toks reikšmingas. Teismo nuomone, vien jau šios aplinkybės rodo, jog įsigydamas dyzeliną kaltinamasis A. B. suvokė, kad šios prekės (dyzelino) įsigijimo ir laikymo tvarką reglamentuoja specialūs teisės aktai, kurie numato specialias dyzelino įsigijimo, laikymo procedūras, taip pat matyti, jog A. B. žinojo, kad klausimus, susijusius su akcizinių prekių įsigijimo, laikymo niuansais, sprendžia ir kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Pažymėtina, jog šiuo atveju byloje nėra jokių duomenų, kad kaltinamajam A. B. įsigyjant dyzelinį kurą būtų buvę objektyvių aplinkybių, dėl kurių A. B. būtų negalėjęs žinoti esamos dyzelino įsigijimo, laikymo tvarkos ir tai paneigtų jo tyčią įsigyti akcizais apmokestinamą prekę pažeidžiant nustatytą tvarką. Pastebėtina, jog BK 2 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įstatymo nežinojimas nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžia. Taigi, vien tai, jog šiuo atveju kaltinamasis A. B. sąmoningai vengė išsiaiškinti esamą teisinį reglamentavimą dėl dyzelinio kuro įsigijimo, kaip jis pats nurodė, žinodamas, jog kurui įsigyti ir laikyti yra keliami specialūs reikalavimai, tačiau nesigilino į detalesnius reglamentavimo niuansus, nešalina A. B. atsakomybės, priešingai, tai rodo kaltinamojo tiesioginę tyčią įsigyti dyzelinio kuro nesilaikant, ignoruojant esamą reglamentavimą ir iš esmės tokiu būdu kaltinamajam prisiimant dėl tokio savo neteisėto tyčinio veikimo kilsiančių neigiamų teisinių padarinių pasekmes. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kaltinamojo A. B. akcentuojama aplinkybė, kad jis, kaip UAB ( - ) vadovas, buvo sudaręs sutartį su UAB ( - ) dėl naftos produktų tiekimo, taip pat neeliminuoja A. B. kaltės dėl neteisėto dyzelino įsigijimo, nes, kaip jau minėta, dyzelinio kuro teisėto įsigijimo, laikymo tvarką nustato specialūs teisės aktai, o ne juridinių asmenų tarpusavio sutartis dėl naftos produktų tiekimo. Esant šioms aplinkybėms, visi A. B. teiginiai, susiję su tuo, jog jis nežinojo, nesigilino į konkrečias dyzelino įsigijimo, laikymo tvarkas ar kad manė, jog viską turi sutvarkyti pagal esamas tvarkas dyzelino pardavėjas ir / ar vairuotojas, atvežęs dyzeliną, o ne pirkėjas, neatleidžia jo nuo atsakomybės padarius inkriminuojamą nusikalstamą veiką.

81Aplinkybę, jog A. B. suvokė, kad įsigijo dyzelinį kurą pažeisdamas nustatytą tvarką, patvirtina ne tik paties A. B. parodymų dalis, tačiau ir kiti byloje esantys įrodymai: liudytojo R. G. parodymai, kai jis patvirtino, kad kuras A. B. buvo vežamas be jokių privalomų dokumentų, kad jis (R. G.) net nežinojo, kiek kuro buvo sutarta pristatyti A. B., o nuvežęs kurą su A. B. nederino, kiek pils kuro, tiesiog A. B. nurodė, jog pils apie 27 tonas dyzelino, tai šiuo atveju paneigia kaltinamojo teiginius, jog tik bepilant kurą jis nusprendė pilti didesnį kiekį, nei buvo tartasi su R. A. (apie 20–21 toną); liudytojo R. A. parodymai, kad kuras A. B. buvo vežamas be dokumentų, nes nebuvo aišku, kiek kuro tilps į A. B. turimas talpas, buvo tik kalbėta, kad daugiau nei 20 tonų, o ryte, prieš vežant kurą, A. B. turėjo konkretų kiekį patikslinti, tačiau to nepadarė; liudytojo A. A. parodymai, kad UAB ( - ) nebuvo nurodžiusi konkretaus reikiamo dyzelinio kuro kiekio. Aptartos minėtų liudytojų parodymais nustatytos aplinkybės, teismo vertinimu, rodo, kad kaltinamasis A. B., iš anksto nenurodydamas konkretaus kuro kiekio tiekėjui, bet vis vien laukdamas ir priimdamas (išpilstydamas į talpas) atvežtą dyzeliną, suvokė, kad kuras bus vežamas be reikiamų dokumentų, nes tiekėjui neįmanoma išrašyti reikiamų dokumentų pirkėjui, kai nėra tiksliai žinomas prekės kiekis. A. B. kaltę padarius inkriminuojamą nusikalstamą veiką patvirtina ir kiti bylos duomenys: liudytojos Z. M. parodymai teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, jog pristatant dyzeliną reikiami dokumentai nebuvo išrašyti, nes užsakovai (UAB ( - ) direktorius kaltinamasis A. B.) nežinojo, tilps kuras į talpas ar ne, nors, pagal esamas tvarkas, dokumentai privalo būti išrašomi tą pačią dieną, prieš kroviniui išvažiuojant į pristatymo vietą; liudytojo G. N. parodymai, jog iš karto prašė A. B. kuro įsigijimo dokumentų, tačiau nei A. B., nei kurą pristatęs vairuotojas (R. G.) neturėjo reikiamų dokumentų, jog A. B. neneigė įsigijęs kuro; policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai, kuriuose nurodyta, kad A. B. neneigė įsigijęs 27 tonas dyzelinio kuro, tačiau įsigijimo aplinkybių nekomentavo; 2018 m. lapkričio 17 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad R. G. pateikė daiktus ir dokumentus, kuriuos su savimi turėjo 2018 m. lapkričio 15 d. sulaikymo metu gabendamas kurą, tačiau tarp jų dokumentų, kurie būtų adresuoti UAB ( - ) ar asmeniui A. B., nėra; 2018 m. lapkričio 15 d. kratos, įvykio vietos apžiūros protokolai, iš kurių matyti, kad nei fermoje, kurioje buvo išpilstytas kuras, nei automobilyje BMW, valst. Nr. ( - ) kuriuo važiavo kaltinamasis A. B. ir T. J., jokių dokumentų, patvirtinančių kaltinime nurodyto dyzelinio kuro įsigijimo teisėtumą, nėra; 2019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštas, kuriame nurodyta, jog UAB ( - ) nėra išduotas leidimas įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje. Teismo vertinimu, visuma aptartų bylos duomenų patvirtina kaltinimo, pareikšto A. B., pagrįstumą.

82Teismas sprendžia, kad byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti bylos duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais šioje byloje, leidžia daryti išvadą, jog nustatyta, kad kaltinamasis A. B., būdamas UAB ( - ) direktoriumi, kaltinime nurodytoje vietoje nurodytu laiku, įgijo ir laikė, pažeisdamas nustatytą tvarką, akcizais apmokestinamas prekes – 27000 litrus dyzelinio kuro, kurio muitinė vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 27635 Eur, iki tol, kol šią akcizais apmokestinamą prekę – dyzelinį kurą, 2018 m. lapkričio 15 d., apie 12.30 val., rado ir kratos metu paėmė ( - ) apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Byloje nustatytų nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių visuma, kaip jau aptarta anksčiau, neabejotinai patvirtina, kad kaltinamasis A. B. minėtą nusikalstamą veiką įvykdė sąmoningai ir valingai, suvokdamas pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia, todėl A. B. nusikalstama veika visiškai atitinka nusikalstamos veikos, numatytos BK 1992 straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 red.), požymius.

83Remiantis BK 3 straipsnio 1 dalimi, veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas, todėl teismas kvalifikuoja kaltinamojo A. B. įvykdytą neteisėtą, pažeidžiant nustatytą tvarką, dyzelinio kuro įgijimą ir laikymą pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 red. galiojusi iki 2019 m. sausio 1 d.), kadangi šią nusikalstamą veiką kaltinamasis A. B. padarė iki 2019 m. sausio 1 d., t. y. iki 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-1836 patvirtintos BK 1992 straipsnio redakcijos įsigaliojimo. BK 1992 straipsnio 2 dalies 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-1836 patvirtinta redakcija yra analogiška BK 1992 straipsnio 1 dalies redakcijai, todėl negali būti taikoma kaip veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas, kuris turi grįžtamąją galią (BK 3 straipsnio 2 dalis).

84Nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste pažymėtina tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą visos abejonės ir (ar) neaiškumai dėl nusikalstamos veikos padarymu kaltinamo asmens kaltės ar kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurių, išnaudojus visas proceso veiksmų galimybes, neįmanoma pašalinti baudžiamojo proceso metu, vertinami nusikalstamos veikos padarymu kaltinamo asmens naudai (BPK 44 straipsnio 6 dalis). Vadinasi, apkaltinamasis nuosprendis gali būti priimtas tik tada, kai kaltinamojo kaltumas yra visiškai ir besąlygiškai įrodytas, o teismo išvados apie kaltinamojo kaltumą grindžiamos teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, spėjimais – kiekviena versija, visi prieštaravimai byloje turi būti patikrinti ir įvertinti teismo. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (1988 m. gruodžio 6 d. sprendimas byloje Barber?, Messegué ir Jabardo prieš Ispaniją, peticijos Nr. 0590/83; 2001 m. kovo 20 d. sprendimas byloje Telfner prieš Austriją, peticijos Nr. 33501/9620, ir kiti), o nacionalinėje teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis – teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-173/2014, 2K-5-895/2016, 2K-281-746/2016, 2K-291-942/2018, 2K-317-719/2018). Taigi, duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti.

85A. B. pateiktame kaltinime nurodyta, jog jis inkriminuojamą nusikalstamą veiką įvykdė bendrininkaudamas kartu su R. A..

86Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas, subjektyvieji – tyčia (suvokimas savo veiksmų bendrumo) ir susitarimas daryti nusikalstamą veiką. Atkreiptinas dėmesys, kad būtinas bendrininkavimo požymis yra bendrininkų tarpusavio susitarimas (BK 24 straipsnio 1 dalis), tačiau įstatymas nenurodo, kaip bendrininkai turi susitarti dėl bendros nusikalstamos veikos, kad būtų konstatuotas bendrininkų susitarimas. Vadinasi, kiekvieno bendrininkavimo atveju teismas privalo konstatuoti šį būtiną bendrininkavimo požymį atsižvelgęs į konkrečias bylos aplinkybes. Teismų praktikoje įsitvirtino nuostata, kad bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir t. t.), todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-245/2006, 2K-275/2007, 2K-229/2008, 2K-485/2008, 2K-400/2011, 2K-458/2014). Pažymėtina, kad bendrininkų susitarimas gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje, iki bus pasiektas norimas rezultatas, t. y. iki kol bus baigta nusikalstama veika. Nuo subjektyviojo požymio (susitarimo) iš esmės priklauso ir objektyviojo požymio – veikos bendrumo konstatavimas, nes nesant susitarimo negalima kalbėti apie kelių asmenų veikos bendrumo faktą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-485/2008, 2K-37-942/2015).

87Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų, jog A. B. būtų susitaręs su R. A. kartu vykdyti inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir kad A. B. būtų turėjęs tyčią įvykdyti nusikalstamą veiką bendrai su R. A.. Galimybės pašalinti minėtą abejonę byloje nėra, todėl visas abejones traktuojant kaltinamojo A. B. naudai, darytina išvada, jog nėra pagrindo pripažinti, kad A. B. veikė bendrininkaudamas su R. A.. Vien tai, kad A. B. ir R. A. vykdė veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis, dar savaime neleidžia daryti išvados, kad tokie asmenys laikytini bendrininkais. Pastebėtina, kad iš byloje esančių A. B. ir R. A. parodymų matyti, kad pastarieji tik susitarė dėl kuro tiekimo, t. y. jog UAB ( - ) pirks kurą iš UAB ( - ), tai įtvirtino sutartimi dėl naftos produktų tiekimo (3 t., b. l. 157–161). Esant tokį susitarimą patvirtina ir liudytojo A. A. parodymai. Be to, bylos duomenys patvirtina tik tai, jog A. B. ir R. A. tarėsi tik dėl preliminaraus reikiamo kuro kiekio, o duomenų, kad A. B. būtų taręsis kartu su R. A., o ne kiekvienas atskirai neteisėtai disponuoti dyzelinu, nėra. Taigi, šios aplinkybės niekaip nepatvirtina, jog A. B. ir R. A. suvokė savo veiksmų bendrumą ar kad susitarė daryti bendrą vieną nusikalstamą veiką. Pastebėtina ir tai, jog ir pateiktame kaltinime A. B. nėra nurodyta, kaip konkrečiai pasireiškė jo bendrininkavimas su R. A.. Be to, asmenų veikos bendrumą paneigia ir tai, jog R. A. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. teismo baudžiamuoju įsakymu yra nuteistas už kitokių veikų atlikimą (akcizais apmokestinamos prekės – dyzelinio kuro gabenimą ir realizavimą), nei kad šioje byloje yra inkriminuojama A. B. (akcizais apmokestinamos prekės – dyzelinio kuro įgijimas ir laikymas). Teismo nuomone, kaltinamojo A. B. atliktų ir šioje byloje jam inkriminuotų nusikalstamų veiksmų ir R. A. atliktų nusikalstamų veiksmų, už kuriuos jis nuteistas minėtu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. teismo baudžiamuoju įsakymu, nesieja bendra tyčia vykdyti BK 1992 straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 red.) numatytą nusikalstamą veiką. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš kaltinimo šalinama aplinkybė, kad A. B. veikė kartu su R. A..

88Bausmės skyrimas ir kiti klausimai

89Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

90Skirdamas bausmę už padarytą nusikalstamą veiką kaltinamajam A. B. teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje nurodytais bausmės skyrimo pagrindais ir BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais bausmės skyrimo tikslais, kurių visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, tai yra bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir kaltininko asmenybę, kadangi bausmė visais atvejais yra individuali prievartos priemonė, tai yra ji skiriama konkrečiam asmeniui už konkrečią nusikalstamą veiką.

91Parinkdamas kaltinamajam A. B. skiriamos bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį, teismas atsižvelgia į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį bei pavojingumo laipsnį, įvertina jo asmenybę. Kaltinamasis A. B. padarė vieną tyčinį baigtą sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis). Vertindamas kaltinamojo asmenybę, teismas atsižvelgia į kaltinamojo pavojingumą nulemiančius požymius, apibūdinančius jį iki nagrinėjamos nusikalstamos veikos padarymo, nusikalstamos veikos padarymo metu ir po to. Kaltinamasis A. B. anksčiau buvo teistas, tačiau šiuo metu teistumas yra išnykęs (6 t., b. l. 21–54), baustas administracine tvarka, dirba, yra vedęs (6 t., b. l. 1, 6, 55–63), duomenų, kad po nagrinėjamos nusikalstamos veikos padarymo kaltinamasis būtų vėl nusikaltęs, byloje nėra, be to, kaip jau minėta, byloje nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių.

92Atsižvelgęs į išdėstytų aplinkybių, darančių įtaką kaltinamojo A. B. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui, buvimą, jo asmenybę apibūdinančius duomenis, į tai, kad nors nenustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių, kaltinamasis A. B. iš dalies pripažino kaltę, teismas daro išvadą, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti skiriant kaltinamajam A. B. už jam inkriminuojamo sunkaus nusikaltimo padarymą prokuroro siūlomą bausmę – baudą, artimą įstatymo numatytos tokios bausmės (BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punktas) minimumui. Teismo nuomone, griežtesnės bausmės paskyrimas kaltinamajam A. B. šiuo atveju prieštarautų teisingumo principui, kuris neatsiejamai susijęs su bausmės individualizavimo principu, taip pat ir bausmės paskirčiai, nes pirmenybė turi būti suteikiama bausmės prevencinei, socialinei paskirčiai, o ne tik nubaudimo funkcijai.

93Į kaltinamajam A. B. paskirtą bausmę įskaitytinas A. B. sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. lapkričio 15 d. 12.40 val. iki 2018 m. lapkričio 17 d. 9.38 val. (6 t., b. l. 87–88), t. y. dvi paros, kurios, vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalies nuostatomis, prilyginamos 4 MGL dydžio baudai.

94Pagal BK 72 straipsnio nuostatas, turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino turto ar kitokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką, jo bendrininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas (BK 72 straipsnio 2 dalis). BK 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais. Teismų praktikoje laikoma, kad nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone (BK 72 straipsnio 2 dalis) pripažįstami turintys ekonominę vertę daiktai (prietaisai, įrenginiai, mechanizmai) ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudojo darydamas nusikalstamą veiką. Vertinant, ar konkretus ekonominę vertę turintis daiktas ar kitas turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje numatyto konfiskuotino turto, nagrinėjamu atveju – nusikaltimo priemonės, sampratą, būtina atsižvelgti ne tik į tai, ar šis turtas buvo panaudotas darant nusikaltimą, bet ir įvertinti šio turto panaudojimo reikšmę nusikalstamos sudėties požymių realizavimui, t. y. ar šis turtas buvo specialiai pritaikytas daryti nusikalstamą veiką, ar be šio turto panaudojimo nusikalstamos veikos padarymas būtų labai apsunkintas ar net būtų negalimas (Kasacinės nutartys Nr. 2K-636/2007, 2K-500/2010, Nr. 2K-237/2011).

95Byloje esančių duomenų pagrindu patikimai nustatyta, kad 28 plastikinės talpos bei rėmas su pylimo įrenginiu ir siurbliu, kurie saugomi ( - ) (1 t., b. l. 138, 139), buvo naudojami nusikalstamai veikai daryti, minėti daiktai sudarė sąlygas bei palengvino kaltinamajam A. B. įvykdyti nusikalstamą veiką, todėl jie pripažintini nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis ir, vadovaujantis BK 72 straipsnio 1, 2 dalimis, yra konfiskuotini.

96Teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti 2018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros metu automobilyje BMW 530, valst. Nr. ( - ) po sėdyne rastoje rankinėje buvusių 10142,62 Eur, saugomų ( - ) (1 t., b. l. 126, 128), konfiskuotinu turtu pagal BK 72 straipsnio nuostatas. Pažymėtina, jog A. B. nuo pat tyrimo pradžios nurodė, kad tai jo asmeniniai pinigai, kurie buvo skirti įvairiai technikai, o ne dyzeliniam kurui, įsigyti. Duomenų, kad būtent minėti pinigai būtų buvę A. B. nusikalstamos veikos padarymo priemone ar rezultatu, nėra. Priešingai, tiek A. B., tiek R. A. nurodė, jog buvo sutarta, kad mokėjimas už pristatytą dyzelinį kurą bus atliktas vėliau. Pastebėtina ir tai, jog byloje nėra jokių duomenų, kad atsiskaitymas už įsigytą dyzelinį kurą turėjo būti atliktas grynaisiais pinigais. Esant šioms aplinkybėms, pinigai – 10142,62 Eur, – saugomi ( - ), nepripažintini konfiskuotinu turtu ir grąžintini A. B. (BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

97Kaip matyti iš bylos medžiagos, ( - ) apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apmokėdamas pateiktas sąskaitas už kaltinamojo A. B. neteisėtai įgyto ir laikyto dyzelinio kuro ir talpų, kuriose buvo laikomas minėtas kuras, transportavimą į saugojimo vietą, patyrė 2289,30 Eur išlaidas (1 t., b. l. 155–161). BPK 103 straipsnio 5 punktas nustato, kad proceso išlaidomis pripažįstamos daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos. Teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas (BPK 105 straipsnio 1 dalis). Kadangi patirtos daiktų (dyzelinio kuro, talpų) transportavimo į saugojimo vietą išlaidos, o kaltinamasis A. B. pripažįstamas kaltu šioje byloje, ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato patirtos dyzelinio kuro bei talpų transportavimo į saugojimo vietą išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis ir yra priteistinos iš kaltinamojo A. B..

98Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

99Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, esantys voke Nr. 1 prie bylos, – A. B. telefonai, 5 vnt., monitorius, paimti 2018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros metu, – nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini A. B. (BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

100Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi voke Nr. 3 prie bylos, – 2018 m. lapkričio 28 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo metu paimti dokumentai; 2018 m. lapkričio 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo metu pateikti dokumentai; 2018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros metu iš A. B. rankinės paimtas lapelis su atspausdintu tekstu – nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti prie bylos kaip nusikalstamų veikų tyrimo ir nagrinėjimo medžiaga (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

101Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pridėti voke Nr. 2 prie bylos, – 7 vnt. CD (juose informacija pagal: 2018 m. lapkričio 27 d. Tarnybinį pranešimą dėl informacijos pateikimo Nr. ( - ); 2019 m. gegužės 15 d. Specialisto išvadą ( - ); 2019 m. balandžio 11 d. Tarnybinį pranešimą dėl MRT išklotinės Nr. ( - ); 2019-05-03 Tarnybinį pranešimą dėl MRT išklotinės Nr. ( - )) – nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti prie bylos kaip nusikalstamų veikų tyrimo ir nagrinėjimo medžiaga (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

102Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–299, 301–305, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

103A. B., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1992 straipsnio 1 dalį (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 red.) ir jam paskirti 160 MGL (8 000 Eur) dydžio baudą.

104Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į A. B. paskirtą bausmę – baudą įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. lapkričio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 17 d., dvi sulaikymo paras prilyginant 4 MGL (200 Eur) dydžio baudai.

105Kardomąsias priemones iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. B. palikti tas pačias – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

106Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, konfiskuoti 28 plastikines talpas bei rėmą su pylimo įrenginiu ir siurbliu, saugomus ( - ).

107Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pinigus – 10142,62 Eur, saugomus ( - ), – nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti A. B..

108Priteisti iš A. B. proceso išlaidas – 2289,30 Eur valstybei už dyzelinio kuro ir talpų, kuriose buvo laikomas dyzelinis kuras, transportavimą į saugojimo vietą.

109Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pridėtus voke Nr. 1 prie bylos, – A. B. telefonus, 5 vnt., monitorių – nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti A. B..

110Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pridėtus voke Nr. 3 prie bylos, – 2018 m. lapkričio 28 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo metu paimtus dokumentus, 2018 m. lapkričio 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo metu pateiktus dokumentus, 2018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros metu iš A. B. rankinės paimtą lapelį su atspausdintu tekstu – nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti prie bylos.

111Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pridėtus voke Nr. 2 prie bylos, – 7 vnt. CD (juose informacija pagal: 2018 m. lapkričio 27 d. Tarnybinį pranešimą dėl informacijos pateikimo Nr. ( - ); 2019 m. gegužės 15 d. Specialisto išvadą ( - ); 2019 m. balandžio 11 d. Tarnybinį pranešimą dėl MRT išklotinės Nr. ( - ); 2019-05-03 Tarnybinį pranešimą dėl MRT išklotinės Nr. ( - ), – nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti prie bylos.

112Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. Kaltinamasis A. B., būdamas UAB ( - ) direktoriumi, turėdamas tikslą įgyti... 5. Įrodymai... 6. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. B. kaltę iš dalies... 7. Skaitė prognozes spaudoje, kad kuro, naftos kainos kils, tai nutarė... 8. Pagarsinus kaltinamojo A. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (6 t.,... 9. Buvo įsitikinęs, kad pasirašius sutartį su įmone, kuri prekiauja naftos... 10. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis A. B. parodė, kad yra... 11. Buvo pasakyta, kad kuras bus atvežtas apie 10 val., su R. buvo kalbėjęs, kad... 12. Liudytojas R. A. (Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. teismo... 13. Buvo sutarę, kad direktorius pasakys vairuotojui R. G.. Ryte atvyko... 14. Jis tarėsi su A. B. dėl sutarties sudarymo. Pasirašyta sutartis ( - ),... 15. Nebuvo susitarimo su A. B. kartu įsigyti dyzelinio kuro be dokumentų. Nebuvo... 16. Liudytojas R. G. parodė, kad nepažįsta kaltinamojo, matė jį sulaikymo... 17. 2018 m. lapkričio 14 d. vakare direktorius sakė, kad reikės krautis pilną... 18. Buvo dvi cisternos. Iš vienos cisternos visą išpylė, kitoje cisternoje dar... 19. Čia buvo vienintelis kartas, kai be dokumentų vežė. Dabar turi visus... 20. Liudytojas A. A. parodė, kad jis yra UAB ( - ) direktorius. Įmonė nuo 1995... 21. 2018 m. lapkričio 14 d. paskambino jo sūnus R. A. ir pranešė, kad gautas... 22. Pagarsinus liudytojo A. A. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (2 t., b.... 23. Jis nedalyvavo tiesiogiai pasirašant sutartį. Kuro derinimo kiekyje... 24. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. A. parodė, kad yra UAB ( - ),... 25. Liudytojas A. V. parodė, kad jis ūkininkauja nuo 1996 metų. Turėjo... 26. Liudytojas V. J. parodė, kad kaltinamasis A. B. jam pažįstamas, yra pas... 27. Liudytojas T. P. parodė, kad 2018 m. lapkričio mėnesį dirbo UAB ( - )... 28. Liudytoja Z. M. parodė, kad iki 2019 m. pavasario dirbo UAB ( - ) buhaltere.... 29. Pagarsinus liudytojos Z. M. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (2 t.,... 30. Yra sutartys sudarytos, pirkėjams nustatytos kainos. Kainą nustato... 31. Iki mėnesio 15 d. sumokamas akcizas. Iš „( - ) gauna kurą. Kuras gaunamas... 32. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja Z. M., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto... 33. 2018 m. lapkričio 15 d. ryte vadybininkas R. A. nurodė išrašyti sąskaitą... 34. Į kausimą, ar akcizų apskaičiavimo dokumente, kuriam yra suteiktas numeris,... 35. Liudytojas G. N. parodė, kad 2018 m. lapkričio mėnesį dirbo ( - ) AVPK... 36. Viskas teisingai surašyta tarnybiniame pareiškime, dabar ne viską pamena.... 37. Gautoje informacijoje nebuvo minimi konkretūs asmenys. Yra buvę ir anksčiau... 38. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo pagarsinti liudytojo T. J.... 39. Jam būnant prie fermos, kur buvo išleidžiamas kuras, daugiau žmonių... 40. 2018 m. lapkričio 20 d. ( - ) AVPK KP ENTS vyriausiojo tyrėjo G. N.... 41. 2018 m. lapkričio 22 d. ( - ) AVPK KP ENTS vyresniojo tyrėjo M. K.... 42. 2018 m. spalio 26 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų... 43. 2018 m. gruodžio 31 d. Muitinės laboratorijos pateiktuose tyrimo protokoluose... 44. 2019 m. sausio 10 d. ( - ) AVPK KP ENTS tarnybiniame pranešime dėl gautų... 45. 2018 m. gruodžio 5 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 46. 2019 m. sausio 7 d. apžiūros protokole aprašyti 2018 m. lapkričio 15 d.... 47. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11K-346(18)... 48. 2019 m. balandžio 16 d. apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėta... 49. 2019 m. gegužės 7 d. apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėta 2019... 50. 2019 m. balandžio 9 d. rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad UAB ( - ) pateikė... 51. 2018 m. lapkričio 28 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 52. 2018 m. lapkričio 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 53. 2019 m. balandžio 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 54. 2018 m. lapkričio 17 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 55. 2019 m. kovo 13 d. parodymų patikrinimo vietoje protokole užfiksuota, kad... 56. 2019 m. vasario 7 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 57. 2018 m. lapkričio 16 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 58. 2018 m. lapkričio 20 d. dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad... 59. 2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių... 60. 2019 m. sausio 31 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 61. 2019 m. vasario 11 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 62. 2019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 63. 2019 m. gegužės 23 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 64. 2018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, jog... 65. 2018 m. lapkričio 15 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota... 66. 2018 m. lapkričio 15 d. kratos protokole užfiksuota, kad atlikus kratą ( -... 67. 2018 m. lapkričio 20 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad... 68. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. teismo baudžiamuoju... 69. Įrodymų analizė, vertinimas, kaltinamojo veikos juridinė kvalifikacija... 70. Pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272... 71. Šioje byloje A. B. kaltinamas tuo, kad, veikdamas kartu su R. A. (jis... 72. Kaltinamasis A. B. tik iš dalies pripažino savo kaltę dėl neteisėto... 73. Remiantis 2018 m. lapkričio 15 d. kratos, įvykio vietos apžiūros... 74. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų... 75. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs bylos duomenis pagal savo vidinį... 76. Teismas pažymi, jog kaltinamasis A. B. tiek teismo posėdžio metu, tiek... 77. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog teismų praktikoje pasisakyta, kad... 78. Kaltinamasis A. B. neneigia būdamas UAB ( - ) direktoriumi įsigijęs 27 000... 79. Teismo neįtikina kaltinamojo A. B. pateikta versija, kad jis vijosi... 80. Teismo vertinimu, aplinkybę, jog kaltinamasis A. B. suvokė, kad neteisėtai,... 81. Aplinkybę, jog A. B. suvokė, kad įsigijo dyzelinį kurą pažeisdamas... 82. Teismas sprendžia, kad byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti... 83. Remiantis BK 3 straipsnio 1 dalimi, veikos nusikalstamumą ir asmens... 84. Nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste pažymėtina tai, kad pagal... 85. A. B. pateiktame kaltinime nurodyta, jog jis inkriminuojamą nusikalstamą... 86. Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar... 87. Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų, jog... 88. Bausmės skyrimas ir kiti klausimai... 89. Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 90. Skirdamas bausmę už padarytą nusikalstamą veiką kaltinamajam A. B. teismas... 91. Parinkdamas kaltinamajam A. B. skiriamos bausmės rūšį ir nustatydamas jos... 92. Atsižvelgęs į išdėstytų aplinkybių, darančių įtaką kaltinamojo A. B.... 93. Į kaltinamajam A. B. paskirtą bausmę įskaitytinas A. B. sulaikyme išbūtas... 94. Pagal BK 72 straipsnio nuostatas, turto konfiskavimas yra priverstinis... 95. Byloje esančių duomenų pagrindu patikimai nustatyta, kad 28 plastikinės... 96. Teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti 2018 m. lapkričio 15 d. įvykio... 97. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ( - ) apskrities vyriausiasis policijos... 98. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 99. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, esantys... 100. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi... 101. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pridėti... 102. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–299,... 103. A. B., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 104. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į A. B.... 105. Kardomąsias priemones iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. B. palikti tas... 106. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 3... 107. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 108. Priteisti iš A. B. proceso išlaidas – 2289,30 Eur valstybei už dyzelinio... 109. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 110. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 111. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 112. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...