Byla e2A-1405-480/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. T

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Edvardo Palioko, Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Linos Žemaitienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės mažosios bendrijos „Creativeda“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-410-1043/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Limanta“ ieškinį atsakovei mažajai bendrijai „Creativeda“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. T..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Byloje sprendžiamas klausimas dėl skolos už atliktus statybos darbus ir į statybos objektą patiektas medžiagas priteisimo.

72.

8Ieškovė uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Limanta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama: 1) pripažinti perduotais atsakovei MB „Creativeda“ ieškovės UAB „Limanta“ atliktus darbus pagal 2016 m. spalio 27 d. atliktų darbų aktą 10 012,35 Eur; 2) iš atsakovės MB „Creativeda“ priteisti ieškovės UAB „Limanta“ naudai 23 620,68 Eur skolos už pastato, esančio ( - ), kapitalinio remonto rangos darbus; 3) iš atsakovės MB „Creativeda“ priteisti ieškovės UAB „Limanta“ naudai 2 203,80 Eur įstatyminių palūkanų už uždelstą atsiskaitymą; 4) iš atsakovės MB „Creativeda“ priteisti ieškovės UAB „Limanta“ naudai 8 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) iš atsakovės MB „Creativeda“ priteisti bylinėjimosi išlaidas: 694 Eur teismo žyminio mokesčio bei teisinės pagalbos išlaidas.

93.

10Ieškovė nurodė, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. ieškovė pagal atsakovės užsakymus vykdė atsakovei priklausančio gyvenamųjų patalpų ir kūrybinių dirbtuvių pastato, esančio ( - ), kapitalinį remontą bei pardavė atsakovei statybines medžiagas. Rašytinės sutartys dėl statybos rangos ir prekių pirkimo–pardavimo tarp šalių pasirašytos nebuvo. Faktiškai tarp šalių susiklostė rangos ir pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Tarp šalių nebuvo rašytinio susitarimo, nustatančio darbų ir prekių kainas. Šalys tarpusavyje atsiskaitinėjo pagal susitarimu nustatytus įkainius, orientuojantis į tuo metu buvusias rinkos kainas. Buvo pasirašyti dalies atliktų darbų aktai bei dalis sąskaitų-faktūrų, įforminančių prekių pateikimą. Kilus šalių ginčui, ieškovės iniciatyva antstolis 2016 m. spalio 28 d. atliko faktų konstatavimą ir fotofiksaciją. Ieškovė, siekdama įrodyti atliktų darbų kainų atitikimą tuo metu buvusioms rinkos kainoms, užsakė atliktų darbų kainos skaičiavimą. Šį darbą atliko ekspertas, turintis kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ekspertizę. Atlikus skaičiavimus pagal UAB „( - )“ skelbiamas kainas, buvo apskaičiuota 83 914 Eur pastato kapitalinio remonto kaina ir 17 621,94 PVM. Bendra pastato kapitalinio remonto kaina su PVM nurodyta 101 535,94 Eur. Už patiektas prekes, o taip pat suteiktas paslaugas atsakovė turėjo atsiskaityti, sumokėdama kainą su PVM, o pagal atliktų statybos darbų aktus – be PVM. Pridėtinės vertės mokestį, apskaičiuotą nuo atliktų statybos darbų vertės, atsakovė turėjo sumokėti į valstybės biudžetą tiesiogiai, pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Bendroje sumoje ieškovė atsakovei atliko darbų ir patiekė prekių už bendrą ieškovei mokėtiną 91 599,34 Eur sumą. Atsakovė laikotarpyje nuo 2016 m. birželio 9 d. iki 2016 m. rugsėjo 29 d. imtinai ieškovei už rangos darbus sumokėjo 67 978,66 Eur (17 000 Eur sumokėta grynais ir 50 978,66 Eur – bankiniais pavedimais). Bendra atsakovės skola už paslaugas, prekes ir statybos darbus sudaro 23 620,68 Eur (91 599,34 Eur - 67 978,66 Eur). Atsakovė yra nepasirašiusi ant sąskaitų ir atliktų darbų akto už 25 104,78 Eur sumą, nors faktiškai patiektomis prekėmis ir darbų rezultatais naudojasi. Tarp ieškovės ir atsakovės sudaryti sandoriai yra komerciniai, todėl jiems taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Atsakovė buvo gavusi iš ieškovės visas prekes ir paslaugas iki 2016 m. lapkričio 30 d. ir turėjo už jas atsiskaityti ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 30 d. Iki 2018 m. kovo 1 d. atsakovė turi mokėti ieškovei 8 proc. metinių palūkanų už keturiolika mėnesių, skaičiuojant nuo bendros 23 620,68 Eur sumos, t. y. 2 203,80 Eur (23 620,68 x ((8 % : 12) x 14)). Dublike ieškovė papildomai nurodė, kad atsakovė savo gynybinę poziciją grindžia abstrakčiais teiginiais, neva ieškovės nesąžiningumu, neteisingai ar ne laiku išrašytomis sąskaitomis. Tačiau šių savo teiginių atsakovė niekuo nepagrindė ir nepaneigė šių darbų atlikimo fakto. Atliktų darbų apimčiai ir vertei įrodyti, ieškovė pateikė 2017 m. gegužės 17 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 70/16/129 bei 2017-08-07, Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaitą Nr.170807, iš kurių aiškiai matyti tiek atliktų darbų apimtys, tiek jų vidutinės rinkos kainos pagal UAB „( - )” skelbiamas kainas. Eksperto T. M. pateiktoje ataskaitoje ši kaina nurodoma: 101 535,94 Eur (83 914 Eur + 17 621,94 Eur PVM). Šioje ataskaitoje yra pateikta tik pastato kapitalinio remonto kaina, tačiau kai kurie darbai šioje ataskaitoje liko neįtraukti, t. y. projektavimo darbų, pastato teritorijoje atlikti darbai (tvoros ardymo darbai, trinkelių ardymo darbai), neįskaičiavo dalies medžiagų, kurios buvo patiektos, bet sustabdžius darbus – nepanaudotos, neįtraukti paslėpti pastato elementai (kamino įdėklų ir kitų dūmų ištraukimo sistemos elementų). Kadangi tarp šalių nebuvo pasirašytos rašytinės sutartys, šalių santykiams taikytinas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.653, 6.198 straipsnių bei CK 6.313 straipsnyje nustatytos taisyklės, numatančios, kad šalims sutartyje rangos ir/ar pirkimo–pardavimo sutartyje kainos nenustačius, laikoma, kad šalys susitarė dėl įprastos toje veiklos srityje kainos. Atsakovė savo konkliudentiniais veiksmais pritarė darbų kainoms, t. y. sutiko su ieškovės vykdomu statybos darbų tęsimu; neinformavo, kad pageidauja jog darbai būtų stabdomi ar nutraukti; jokiais kitais savo veiksmais neleido suprasti, kad atliekamų darbų ar patiektų prekių/medžiagų kainos netenkina. Ir, tik atlikus didžiąją dalį darbų, staiga pradėjo reikšti pretenzijas. UAB „Limanta“ negavo grynais pinigais 2 800 Eur, kurie sudaro skirtumą tarp ieškovės ir atsakovės pateikiamų mokėjimų.

114.

12Atsakovė MB „Creativeda“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2016 m. gegužės mėn. pabaigoje atsakovės vadovas susitiko su ieškovės atstovais kaip potencialiais pastato kapitalinio remonto darbų vykdytojais. Buvo sutarta, kad kol vyks pastato kapitalinio remonto projekto rengimas, bus išmontuota sena pastato stogo konstrukcija ir pasiruošta naujos konstrukcijos formavimo darbams. Stogo konstrukcijos išmontavimo ir griovimo darbus atliko UAB „( - )“. Ieškovė neteisingai nurodo darbų pradžios ir pabaigos datas. Darbus ieškovė pradėjo tik birželio mėnesį. Pirmoji atsakovės išrašyta išankstinė sąskaita už statybines medžiagas stogo konstrukcijai formuoti yra 2016 m. birželio 2 d. datos. Darbai buvo sustabdyti 2016 m. spalio mėnesio viduryje, nes ieškovė niekaip negalėjo parengti tinkamų atliktų darbų priėmimo aktų. Ieškovė yra gavusi daugiau pinigų iš atsakovės negu yra ieškovės atliktų darbų vertė. Be to, ieškovė vengia išrašyti grynų pinigų gavimą patvirtinančius dokumentus, nors pinigų gavimą patvirtino elektroniniame susirašinėjime. (2016 m. spalio 8 d. el. laiške ieškovės atstovas patvirtino 1500 Eur gavimą ir nurodė, kokiems darbams jie buvo skirti. Laiške netgi nurodyta, kad yra išrašytas kvitas ir PVM sąskaita-faktūra. Tačiau šių dokumentų atsakovė iki šiol nėra gavusi). Ieškovė nesąžiningai negrąžino atsakovei 5000 Eur, kuriuos gavo pagal 2016 m. liepos 15 d. pasirašytą tarpininkavimo sutartį, ir tik teismo keliu pavyko šią sumą atgauti (Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-11034-748/2017). MB „Creativeda“ yra sumokėjusi ieškovei 21 850,90 Eur daugiau negu ieškovės atliktus darbus pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyta darbų ir sunaudotų medžiagų kaina. Bendra atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kaina – 62 579,56 Eur. Pagal CK numatytą reglamentavimą užsakovas privalo mokėti už jam perduotus darbus, o ne už hipotetiškai galėjusius būti atliktus darbus. Dėl šios priežasties atmestinas ieškovės reikalavimas, apskaičiuotas pagal vienašališkai atliktą Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaitą. Ieškovė reikalauja pinigų pagal jos vienašališkai išrašytas sąskaitas, tačiau nepateikia ne tik įrodymo apie atitinkamų darbų atlikimą bei medžiagų sunaudojimą, bet ir įrodymų, kad tokios darbų/medžiagų kainos buvo suderintos su atsakove. Triplike atsakovė nurodė, kad atsakovė nesiekė ir neketino siekti kokių nors pirkimo–pardavimo santykių su ieškove. Ieškovė 2016 metų gegužės mėn. pradėjo rangos darbus atsakovės objekte, ir visi bendros darbų sąmatos ir rangos sutarties derinimai tarp šalių vyko tik rangos santykių apimtyje, o ne kaip pirkimas – pardavimas. Ieškovė į sąskaitas įtraukia ir tuos darbus bei medžiagas, kurie buvo apmokėti pagal kitas ieškovės pateiktas sąskaitas. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsiskaitė su prekių pardavėjais pagal jų išrašytas sąskaitas. Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nėra tinkamas faktiškai atliktų darbų apimties ir jų vertės patvirtinimas – atsakovė nežinojo apie antstolio atvykimą į objektą ir faktinių aplinkybių konstatavimo procedūroje nedalyvavo. T. M., atlikęs darbų kainų skaičiavimą, neturėjo galimybės atskirti kurie darbai buvo atlikti UAB „Limanta”, o kurie – atsakovės vėliau samdytų kitų rangovų. T. M. vadovavosi pačios ieškovės pateiktais duomenimis, o ne iki 2016 m. spalio 28 d. faktiškai atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekio tyrimu. Atsakovei nebuvo pranešta apie objekto apžiūrą. T. M. neteisėtai pateko į atsakovei priklausančio pastato vidų.

135.

14Trečiasis asmuo V. T. atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį patenkinti. Nurodė, kad V. T. su MB „Creativeda“ atstovais R. V. ir T. V. susitarė, kad MB „Creativeda“ pavedimu organizuos projekto rengimo ir kapitalinio remonto darbus už 10 procentų atlygį nuo bendros statybos darbams išleistos sumos. MB „Creativeda“ pageidavo, kad trečiasis asmuo surastų bendrovę, kurios vardu būtų galima įforminti medžiagų ir darbų tiekimą statybos procese. Tam tikslui trečiasis asmuo paprašė savo pažįstamo G. M. panaudoti UAB „Limanta”, kurios akcininku buvo G. M.. G. M. sutiko su sąlyga, kad UAB „Limanta“ gaus lėšas, skirtas darbams ir visiems mokesčiams apmokėti avansu bei 10 procentų pelno už generalinio rangovo atsakomybės prisiėmimą. Šias sąlygas trečiasis asmuo žodžiu suderino su R. V., su kuria ir bendravo darbų atlikimo eigoje. MB „Creativeda“ už stogo konstrukcijos griovimo darbus tiesiogiai apmokėjo UAB „( - )“. Kitiems griovimo darbams UAB „Limanta” samdė tą pačią UAB „( - )“. Vidinių griovimo darbų buvo daug, nes vienbutis namas buvo numatytas pertvarkyti į tris atskirus butus. Projektavimo metu buvo iškilusi problema dėl nepakankamo automobilių statymo vietų prie remontuojamo pastato siekiant įrengti tris butus. R. V. pavedė šį klausimą išspręsti trečiajam asmeniui ir sumokėjo 3000 Eur. Už šiuos pinigus trečiasis asmuo samdė architektus, kad jie surastų reikiamą sprendimą, leisiantį suprojektuoti tris butus su mažesniu automobilių skaičiumi. Buvo rastas sprendimas – vietoj vieno buto suprojektuotos kūrybinės dirbtuvės. Tiek mokėjimas konstruktoriui, tiek mokėjimas automobilių statymo vietos klausimui išspręsti R. V. buvo pavestas išspręsti asmeniškai trečiajam asmeniui. Su R. V. nebuvo tartasi, kad už šias lėšas trečiasis asmuo pateiks kvitus ar kaip nors kitaip įformins. Vėliau R. V. nusprendė, kad konstruktoriaus paslaugos ir automobilių stovėjimo vietų klausimas neverti tų pinigų ir pradėjo reikalauti iš trečiojo asmens, kad pateiktų kvitus, pagrindžiančius išlaidas. Tačiau gauti kvitų už šias paslaugas trečiasis asmuo jau nebegalėjo. 2016 m. spalio pabaigoje R. V. nusprendė nutraukti santykius su trečiuoju asmeniu ir pradėjo nebemokėti už atliktus darbus ir patiektas statybines medžiagas. Tuo metu MB „Creativeda“ apmokėjimai avansu jau buvo išnaudoti, o UAB „Limanta” buvo užsakiusi kai kurių subrangovų paslaugas, viršijančias gautų avansų sumas ir jiems apmokėjusi. R. V. „iš akies“ sumažindavo sumą, mokėtiną už atliktą darbą ar pateiktas medžiagas arba atsisakydavo priimti darbus, nes jos vertinimu už juos jau buvo sumokėta pakankamai. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad visi UAB „Limanta“ ieškinyje nurodyti darbai buvo atlikti MB „Creativeda“ naudai, o medžiagos pateiktos į statybos objektą ( - ).

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Kauno apylinkės teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės UAB „Limanta“ ieškinio reikalavimą pripažinti perduotais atsakovei atliktus darbus pagal 2016 m. spalio 27 d. atliktų darbų aktą (statinio ardymas) 10 012,35 Eur (be PVM). Nutartis įsiteisėjo 2018 m. balandžio 21 d.

187.

19Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei UAB „Limanta“ iš atsakovės MB „Creativeda“ 20 787,47 Eur skolą, 1940,12 Eur palūkanas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3354 Eur bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje ieškinį atmetė, grąžino ieškovei UAB „Limanta“ 75 Eur už ieškinį 2018 m. balandžio 5 d. sumokėto žyminio mokesčio, grąžino ieškovei UAB „Limanta“ 2018 m. lapkričio 12 d. į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtą 100 Eur, priteisė iš atsakovės MB „Creativeda“ 6 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

208.

21Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Limanta“ vykdė atsakovei MB „Creativeda“ priklausančio gyvenamųjų patalpų ir kūrybinių dirbtuvių pastato, esančio ( - ), kapitalinį remontą. Tarp šalių 2016 m. birželio 10 d. buvo sudaryta rašytinė statinio projektavimo paslaugų sutartis. Projekto rengimo tikslas – pastato pertvarkymas į tris patalpas: dvi gyvenamosios ir vienos administracinės paskirties. 2016 m. spalio 24 d. šalių pasirašytu darbų perdavimo–priėmimo aktu projektavimo darbai buvo perduoti atsakovei. Rašytinės sutartys dėl statybos darbų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo tarp šalių pasirašytos nebuvo. Byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl atliktų darbų apimties, dėl atliktų darbų kainos ir dėl sumokėtos sumos dydžio. Tarp šalių nebuvo sudaryta rašytinė rangos sutartis, dėl rangos darbų šalys tarėsi žodžiu, todėl nėra ir rašytinio šalių susitarimo nei dėl darbų apimties, nei dėl darbų kainos. Ieškovė atsakovei pateikė apmokėjimui 91 599,34 Eur sumą už atliktus darbus ir pristatytas medžiagas. Atsakovė laikotarpyje nuo 2016 m. birželio 9 d. iki 2016 m. rugsėjo 29 d. imtinai ieškovei už rangos darbus sumokėjo 67 978,66 Eur (17 000 Eur sumokėta grynais ir 50 978,66 Eur sumokėta bankiniais pavedimais). Skirtumas tarp prašomos apmokėti sumos ir sumokėtos sumos yra 23 620,68 Eur (91 599,34 Eur - 67 978,66 Eur).

229.

23Teismas sprendė, kad, esant aplinkybėms, jog UAB „Limanta“ vykdė atsakovei MB „Creativeda“ priklausančio gyvenamųjų patalpų ir kūrybinių dirbtuvių pastato, esančio ( - ), kapitalinį remontą, tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai.

2410.

25Teismas nepritarė atsakovės pozicijai, jog negalima remtis kainos nustatymo ataskaita ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą. Tiek kainos nustatymo ataskaita, tiek antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas atitinka CPK įtvirtintus sąsajumo ir leistinumo reikalavimus. Aplinkybė, kad atsakovės atstovė (atstovas) nedalyvavo antstoliui konstatuojant faktines aplinkybes ar asmeniui, parengusiam kainos nustatymo ataskaitą, apžiūrinti objektą nesudaro pagrindo nevertinti minėtų rašytinių įrodymų kitų byloje surinktų įrodymų kontekste.

2611.

27Teismas padarė išvadą, kad ieškovė įrodė atlikusi į 2016 m. rugpjūčio 8 d. sąskaitą-faktūrą LMN1608081 įtrauktus mūro darbus, kurių vertė atitinka įprastinę rinkos kainą, o atlikti darbai nedubliuoja kitų mūro darbų, kurie buvo apmokėti pagal kitas sąskaitas.

2812.

29Teismas sprendė, kad 2016 m. rugpjūčio 10 d. sąskaita-faktūra LMN Nr. 1608102 ir 2016 m. spalio 18 d. sąskaita-faktūra LMN Nr. 1610182 išrašytos už skirtingas metalo konstrukcijas.

3013.

31Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad 2016 m. rugpjūčio 26 d. sąskaitoje-faktūroje LMN Nr. 1608181 nurodytos medžiagos antrą kartą įtrauktos į mokėtinas sąskaitas.

3214.

33Teismas nustatė, kad 2016 m. rugpjūčio 26 d. sąskaitoje-faktūroje LMN Nr. 1608261 įtraukta difuzinė plėvelė ROOF nėra įtraukta į atsakovės nurodomus aktus Nr. 10 ir Nr. 9, nors atsakovė teigia, kad šioje sąskaitoje nurodytos medžiagos yra apmokėtos ir įtrauktos į šalių pasirašytą aktą Nr. 10.

3415.

35Teismas atmetė atsakovės argumentus, jog šiukšlių išvežimas apmokėtas pagal 2016 m. spalio 29 d. sąskaitą-faktūrą LMN Nr. 1610292.

3616.

37Teismas pripažino pagrįstu ieškovės teiginį, kad statybos darbams vykstant 3 mėnesius atsakovė turi pareigą apmokėti už trijų mėnesių laikotarpiu suteiktą biotualeto nuomos paslaugą.

3817.

39Teismas konstatavo, kad labiau tikėtina, jog siurblinės automatika, įrašyta į 2017 m. spalio 5 d. sąskaitą-faktūrą LMN Nr. 1710051, sumontuota, o reikalaujama apmokėti 300 m vamzdžių dalis nepatenka į mokėjimą pagal darbų priėmimo–perdavimo aktą Nr. 11.

4018.

41Teismas nustatė, kad į 2016 m. spalio 27 d. vienašališkai pasirašytą darbų aktą nėra įtraukti stogo griovimo darbai.

4219.

43Teismas konstatavo, kad atsakovei nesutinkant su vienašališkai ieškovės pasirašytu aktu, atsakovė nereiškė reikalavimo dėl jo pripažinimo negaliojančiu, todėl atsakovei tenka darbų perdavimo–priėmimo akto sudarymo padariniai, t. y. teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą.

4420.

45Teismas pažymėjo, kad reikalavimas dėl 2016 m. spalio 15 d. susitarimo (jo dalies), kuriame šalys patvirtino atsakovės ieškovei sumokėtą 70 778,66 Eur sumą, pripažinimo negaliojančiu byloje nėra pareikštas, o ieškovei nenuginčijus rašytinio susitarimo dėl sumokėtų sumų dydžio, teismas spręsdamas šalių ginčą rėmėsi šiuo susitarimu, kuriame yra pripažinta, kad ieškovė iš atsakovės grynais pinigais yra gavusi 2 800 Eur didesnę sumą nei nurodo ieškovė, ir konstatavo, kad bendra atsakovės ieškovei sumokėta suma už objekte atliktus darbus yra 70 778,66 Eur.

4621.

47Teismas pripažino, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja apmokėti 33,21 Eur didesnę kainą už atliktus darbus, todėl teismas sprendė, kad ieškovės atliktų darbų vertė yra 91 566,13 Eur. Atsakovė ieškovei yra sumokėjusi 70 778,66 Eur. Tokiu būdu atsakovės skola už statybos rangos darbus – 20 787,47 Eur.

48III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4922.

50Apeliaciniu skundu atsakovė MB „Creativeda“ prašo: panaikinti 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

51Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5222.1.

53Teismas nevertino esminio įrodymo – 2016 m. lapkričio 8 d. „Mokėjimų ir atliktų darbų pridavimo aktų suvestinės“, pasirašytos abiejų šalių, ir joje nurodytų aktų turinio, o taip pat 2016 m. spalio 15 d. Susitarimo, t. y. tų dokumentų, kuriuos po rangos santykių nutraukimo pasirašė abi šalys. Konstatuodamas atsakovės įsiskolinimą už darbus, teismas rėmėsi vienašaliais ieškovės pasirašytais dokumentais, o tai prieštarauja CK 6.154 straipsnyje įtvirtintai sutarties sampratai bei CK įtvirtintiems sąžiningumo ir teisingumo principams.

5422.2.

55Teismas nepagrįstai netaikė CK 6.662 str. normos, kurioje numatyta, kad rangos darbų rezultatas yra priimamas dalyvaujant abiem šalims, ir kad atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Vienašališkai ieškovės surašytos PVM sąskaitos faktūros bei darbų aktai negali būti pagrindu konstatuoti, jog ieškovė juose nurodytus darbus faktiškai atliko.

5622.3.

57Teismas nepagrįstai į CK 6.198 straipsnio normos taikymo apimtį įtraukė ne tik darbų kainą, bet ir darbų bei jiems sunaudotų medžiagų kiekį. Teismas, pasirinkęs taikyti CK 6.198 straipsnio normą, nepagrįstai neaptarė specifinio reguliavimo, kuris taikomas rangos santykiuose, t. y. CK 6.653 straipsnio 3 dalies normos, kurioje nustatyta, kad konkreti ar apytikrė sąmata įsigalioja tada, kai ją patvirtina užsakovas.

5822.4.

59Teismas nepagrįstai pasitikėjo vienos ginčo šalies, kuri suinteresuota ieškinio tenkinimu, pateikta informacija ir netenkino atsakovės atstovės prašymo išreikalauti iš ieškovės duomenis apie realiai kitoms įmonėms sumokėtas sumas (pavyzdžiui, UAB „( - )“). Teismo išvados pagrįstos tik tokiais įrodymais, kurie naudingi ieškovei, netiriant tokių, kurie galėtų parodyti visapusiškesnį ginčo eigos vaizdą ir padėtų nustatyti visas ginčo išsprendimui reikšmingas aplinkybes.

6022.5.

61Teismas vadovavosi lokalinėje sąmatoje nurodyta 101 535,94 Eur suma bei ieškovės pateiktomis sumomis, kurios yra su pridėtiniu vertės mokesčiu. Tuo tarpu, remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsniu, šiuo atveju PVM ieškovei neturi būti mokamas, nes šį mokestį į biudžetą turi tiesiogiai sumokėti pats statybos darbų užsakovas (šiuo atveju – atsakovė), todėl teismo skaičiavimai, atlikti ieškinio dalyje „Dėl įsiskolinimo dydžio“ jau vien dėl to yra nepagrįsti.

6222.6.

63Teismas be jokio pagrindo vadovavosi tiek T. M. aktu, tiek antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Be to, teismas be jokio pagrindo nustatė, kad T. M. skaičiavimai, atlikti tuo metu kai kiti rangovai jau tęsė darbus atsakovės objekte teisingi dėl to, kad jis rėmėsi 2016 m. spalio 28 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu.

6422.7.

65Teismas neįvertino ieškovės, kuri yra statybos verslo profesionalė, nenuoseklumo. Ieškovė vis prikurdavo naujų „atliktų“ darbų, rasdavo vis naujų paaiškinimų. Teismui pripažinus tokį rangovo, verslininko – savo srities profesionalo, elgesį pagrįstu, būtų įtvirtinta sąžiningo verslo praktikos neatitinkanti tvarka, kuomet net ir po dvišalių darbų pridavimo aktų pasirašymo, rangovas gali vienašališkai surašyti papildomus darbų pridavimo aktus, net nekviesdamas užsakovo patikrinti naujai „paaiškėjusių“ darbų kiekio ir apskritai egzistavimo fakto.

6622.8.

67Teismo išvada, jog didžiulės sumos už griovimo darbus pagal 2016 m. spalio 27 d. vienašališkai surašytą darbų aktą, kurio bendra suma – 10 012,35 Eur, pagrįstumą įrodo 2016 m. spalio 26 d. šalių susirašinėjimas, yra nepagrįsta. Teismas padarė paviršutinišką išvadą, neįsigilinęs į atsakovės pateiktus įrodymus ir į šalių susirašinėjimo dėl darbų aktų turinį.

6822.9.

69Teismas sprendime visiškai nevertino atsakovės pateiktų įrodymų – atsakymo į 2016 m. gruodžio 5 d. ieškovės pretenziją ir jame detaliai išdėstytų nesutikimo su ieškovės pozicija aplinkybių, kartu su tripliku pateiktų įrodymų apie kitų rangovų atliktus darbus.

7022.10.

71Teismas sprendimo dalyje „Dėl atliktų darbų kiekio ir kainos“ perrašė ieškovės ieškinyje surašytus duomenis, visiškai nevertindamas jų kitų, ypač atsakovės pateiktų įrodymų, kontekste.

7222.11.

73Nesutinkama su išlaidų ekspertui (400 Eur) ir antstoliui (180 Eur) priteisimu, nes šie veiksmai atlikti pačios ieškovės nuožiūra ir iniciatyva. Ieškovė apie objekto apžiūrą (jeigu tokia vyko) atsakovei nepranešė, nesiūlė skirti nešališko eksperto.

7423.

75Ieškovė UAB „Limanta“ pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, kuriuo prašo: apeliacinį skundą atmesti, o 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

76Nurodo šiuos argumentus:

771.1.

78Nesutinkama su atsakovės teiginiu, kad 2016 m. lapkričio 8 d. „Mokėjimų ir atliktų darbų pridavimo aktų suderinimai“ yra išsamus ir baigtinis visų ieškovės atliktų darbų aprašymas. Šis dokumentas visiškai nereiškia, kad ieškovė atsisakė savo teisių reikalauti atlygio už kitus darbus, kuriuos buvo atlikusi ir medžiagas, kurias patiekė atsakovei.

791.2.

80Ieškinys buvo parengtas atribojant pasirašytų šalių sutartinių dokumentų apimamą statybos darbų apimtį nuo tų atliktų darbų aktų ir sąskaitų faktūrų, kurias atsakovė atsisakė pasirašyti ir priimti, nors faktiškai tie darbai ir prekės buvo pateiktos į atsakovės remontuojamą pastatą. Būtent šiuos darbus pirmos instancijos teismas patikrino ir detaliai aprašė sprendimo 13 dalyje.

811.3.

82Nesutinkama su atsakovės nuomone, jog vienašališkai ieškovės surašytos PVM sąskaitos faktūros bei darbų aktai negali būti pagrindu konstatuoti, jog ieškovė nurodytus darbus faktiškai atliko. Byloje konkrečiais įrodymais buvo pagrįsta, kad ieškovė faktiškai atliko daugiau darbų, negu buvo nurodyta atsakovės pasirašytuose atliktų darbų aktuose, todėl ieškinys buvo patenkintas iš dalies, priteisiant iš atsakovės apmokėjimą už darbų rezultatus, kuriais atsakovė faktiškai naudojasi.

831.4.

84Įprastinės kainos kriterijus statybų srityje yra tapatus rekomendacijoms dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Šios rekomendacijos yra skelbiamos VĮ „( - )“ kaip skaičiuojamosios rinkos kainos. UAB „( - )“ yra atestuota įmonė, kuriai suteikta teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir ekspertizės darbus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo srityse. UAB „( - )“ parengtos duomenų bazės yra registruotos VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“. Todėl tokia kainų skaičiavimo metodika atitinka CK 6.198 str. nurodytą įprastos kainos kriterijų.

851.5.

86Ieškovė yra atsiskaičiusi iš savo lėšų su visais samdytais subrangovais (su vienu yra sudariusi taikos sutartį dėl skolos išdėstymo). Šiuo atveju neturėtų būti tiriami atsiskaitymo su subrangovais faktai, kadangi tokį prašymą atsakovė yra iškėlusi abstrakčiai. Atsiskaitymo su subrangovais faktas neturi įtakos ieškovės teisei gauti įprastą kainą už rangovo pareigos įvykdymą.

871.6.

88Ekspertas vertino faktiškai atliktų darbų apimtis pagal visus Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaitos Nr. 170807 2 punkte išvardintus šaltinius. Minėta, kad dalis darbų faktiškai buvo atlikta, tačiau atsakovės nepriimta. Todėl atliktų darbų aktai buvo tik pagalbinė medžiaga ekspertui. Esminiai duomenų šaltiniai buvo antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas bei remonto projektas. Būtent iš projekto duomenų buvo sprendžiama apie statytojo reikalavimus bei pradines projektuotojo skaičiavimo prielaidas.

891.7.

90Nesutinkama su atsakove, kad į Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaitą Nr. 170807 įtraukti darbai, kurių ieškovė neatliko. Ardymo darbus ieškovė vykdė, samdydama subrangovę UAB „( - )“. Atsakovė tiesiogiai samdė UAB „( - )“ tik stogo ardymo darbams.

911.8.

92Ieškovė byloje neginčijo šalių sudarytų ir pasirašytų atliktų darbų aktų, bet inicijavo ginčą dėl tos dalies darbų ir patiektų medžiagų, kurios atsakovė nepriėmė, atsisakė pripažinti atliktais. Todėl skaičiuojamųjų kainų (lokalinės sąmatos) ir faktiškai suderintų darbų kainų skirtumai yra galimi. Tai niekaip neįtakoja Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaitą Nr. 170807 pagrįstumo.

931.9.

94Ieškinio pareiškime yra aiškiai atskiros sumos, kurios apskaičiuojant ieškinio kainą imamos be PVM, o kurios su PVM. Skirtingas PVM rėžimas taikomas prekių tiekimui ir statybos darbų tiekimui. Dalis sąskaitų faktūrų, kurias atsisakė priimti ir apmokėti atsakovė, apėmė tik statybos procese įgytų prekių tiekimą. Todėl jų atžvilgiu PVM buvo sumokėtas pačios ieškovės, kaip tai numatė PVM mokėjimo tvarka.

951.10.

96Atsakovė teigia, kad tiesiogiai apmokėjo UAB „Agdema“ už griovimo ir ardymo darbus. Atsakovė apmokėjo tik už dalį darbų, t. y. stogo ardymą ir griovimą. Kitus ardymo ir griovimo darbus atsakovė vykdė per ieškovę.

971.11.

98Nesutinkama su atsakovės argumentais, pirmos instancijos teismas nevertino atsakovės pateiktų įrodymų – atsakymo į 2016 m. gruodžio 5 d. ieškovės pretenziją, nepasisakė dėl kitų rangovų darbų remontuojamame name pagal kapitalinio remonto projektą, nenurodė kaip kitų rangovų darbai suderinami su eksperto T. M. atliktu 100 proc. apimties kapitalinio remonto darbų kaina. Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaitos Nr. 170807 tikslas buvo nustatyti UAB „Limanta“ atliktų darbų statybinę vertę, o ne kitų rangovų. Atsakovės argumentai dėl nesutikimo su ieškovės reikalavimais yra išnagrinėti. Pirmos instancijos teismas analogiškai pagal kiekvieną sąskaitą – faktūrą atsakė sprendimo 13 punkte.

992.

100Trečiasis asmuo V. T. pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą, kuriuo prašo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

101Teisėjų kolegija

konstatuoja:

102IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai

103ir išvados

10421.

105Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

10622.

107Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

10823.

109Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymo už rangos darbus. Atsakovė MB „Creativeda“ (toliau – atsakovė arba apeliantė) nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria tenkintas ieškovės UAB „Limanta“ reikalavimas dėl 20 787,47 Eur dydžio skolos priteisimo ieškovei už atliktus rangos darbus, argumentuodama, jog visi ieškovės atlikti darbai buvo priimti ir nurodyti abiejų šalių pasirašytuose darbų priėmimo aktuose bei 2016 m. lapkričio 8 d. šių aktų suvestinėje, o atsakovės pilną atsiskaitymą už priimtus darbus patvirtina ne tik mokėjimo operacijas įforminantys dokumentai, bet ir pačios ieškovės pasirašyta 2016 m. spalio 15 d. gautų mokėjimų suvestinė, o pirmosios instancijos teismas, tenkindamas šį reikalavimą, neteisingai taikė teisės normas ir vertino įrodymus.

11024.

111Bylos duomenimis ieškovė vykdė atsakovei priklausančio gyvenamųjų patalpų ir kūrybinių dirbtuvių pastato, esančio ( - ), kapitalinį remontą. Tarp šalių 2016 m. birželio 10 d. buvo sudaryta rašytinė statinio projektavimo paslaugų sutartis. Šalys dėl statybos darbų nesudarė rašytinės sutarties, todėl tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių prigimtis nustatyta pagal šalių paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus. Iš byloje esančių įrodymų pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad šalių veiksmai atitiko rangos sutarties sąvoką. Įvertinęs šalių veiksmus vykdant sutartį, pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai nustatė tarp šalių buvus susitarimą dėl statybos darbų iš rangovo medžiagos atlikimo.

11225.

113Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalis). Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.671 straipsnį, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

11426.

115Apeliantė nurodo, kad ginčijamu teismo sprendimu yra priteistos sumos, kurios nenurodytos ieškovės ir atsakovės pasirašytuose darbų priėmimo–perdavimo aktuose ir šių aktų suvestinėje. Jos teigimu, vienašališkai išrašytos PVM sąskaitos faktūros bei darbų aktai negali būti pagrindu konstatuoti, jog juose nurodytus darbus ieškovė faktiškai atliko. Teisėjų kolegijos vertinimu tokie apeliantės teiginiai yra deklaratyvūs ir nepagristi.

11627.

117CK 6.662 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog dvišalis darbų perdavimo–priėmimo aktas yra dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-19/2009; 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2011, kt.).

11828.

119Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013).

12029.

121Iš esmės darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi sulygtus darbus, o užsakovas juos priėmė, atitinkamai nustatęs, ar darbai atlikti tinkamai, ar su trūkumais. Su darbų priėmimo faktu tiesiogiai susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Darbų perdavimo–priėmimo aktas nors ir pripažįstamas sandoriu, nagrinėjant bylą, vertintinas kaip vienas iš įrodymų, patvirtinančių darbų atlikimo faktą bei jų kokybę.

12230.

123Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuomonės, kad suderinimo aktai yra įrodymai, patvirtinantys, jog šalys buvo susitarusios dėl tokiame akte nustatyto skolos ir reikalavimo dydžio. Jeigu viena iš šalių nesutinka su nurodytu skolos dydžiu, ji turi teisę teikti savo įrodymus ir tokiu būdu nuginčyti tokiame akte nurodytus skaičiavimus. Sutarties pagrindu atsiradusių piniginių prievolių, užfiksuotų buhalterinės apskaitos dokumentuose, apibendrintas apskaičiavimas atskirame akte, jeigu tokiu aktu šalys neprisiima papildomų įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu, savarankiškų teisių ir pareigų joms nesukuria (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2008).

12431.

125Byloje nustatyta, kad tarp šalių nebuvo rašytinio susitarimo, nustatančio darbų ir medžiagų kainas, šalys tarpusavyje atsiskaitinėjo pagal žodiniu susitarimu nustatytus įkainius. 2016 m. lapkričio 8 d. tarp rangovo (t. y. ieškovės) ir užsakovo (t. y. atsakovės) pasirašyti Mokėjimų ir atliktų darbų pridavimo aktų suvedimai pagal aktus viso 62 579,76 Eur sumai. 2016 m. spalio 15 d. tarp šalių pasirašytame Susitarime yra pateikiami atsakovės atlikti mokėjimai ieškovei ir nurodyta, kad iš viso iki 2016 m. spalio 15 d. pavedimu ir grynais pinigai Vykdytojui sumokėta 70 778,66 Eur. Remiantis nutarties 30 pastraipoje pateiktomis nuostatomis, šiuose aktuose pateikiamas apibendrintas darbų, medžiagų ir piniginių sumų apskaičiavimas neteikia pagrindo pritarti apeliantės teiginiams, kad visi faktiškai ieškovės atlikti darbai buvo priimti ir atsakovė pilnai už juos atsiskaitė, ir nevaržo ieškovės teisių reikalauti atlygio ir už kitus faktiškai atliktus darbus bei panaudotas medžiagas. Kadangi ieškovė faktiškai atliko daugiau darbų, negu nurodyta atsakovės pasirašytuose aktuose, šias aplinkybes byloje ji ir įrodinėjo.

12632.

127Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas detaliai išanalizavo kiekvieną ieškovės išrašytą ir atsakovės ginčijamą sąskaitą bei vienašališkai pasirašytą darbų aktą, ir spręsdamas, ar realiai darbai buvo atlikti, o medžiagos pateiktos, juose esamus duomenis sistemiškai analizavo bei vertino kartu su kitais byloje esančiais įrodymais: Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaita Nr. 170807 (toliau – Kainos nustatymo ataskaita), kurią 2017 m. rugpjūčio 7 d. parengė T. M., kurioje buvo atlikti skaičiavimai tikslu nustatyti pastato (kapitalinio remonto) darbų, atliktų UAB „Limanta“, kainą pastatui, adresu ( - ), ir pateikta išvada, kad statybos darbų (kapitalinio remonto) kaina yra 101 535,94 Eur su PVM; antstolio R. S. 2017 m. gegužės 17 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kuriame konstatuotas fotonuotraukomis užfiksuotas statybos objekto išorės ir vidaus darbų užbaigtumas 2016 m. spalio 28 d., ir prie jo pateiktomis nuotraukomis; atsakovės statinio Techniniu darbo projektu Nr. AG-2016-033-TDP; 2019 m. balandžio 8 d. teisme apklaustų liudytojų UAB „( - )“ direktoriaus E. B. ir Kainos nustatyto ataskaitą parengusio T. M. parodymais, ieškovės tiekėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ parengtais dokumentais. Taip pat remdamasis į bylą pateiktais pinigų priėmimo kvitais, mokėjimo pavedimais, trečiojo asmens V. T. paaiškinimais, pirmosios instancijos teismas išanalizavo ir atsakovės atliktų mokėjimų bei ieškovės gautų sumų skirtumą. Teisėjų kolegija, įvertinusi proceso šalių teiktus dokumentus, paaiškinimus bei byloje surinktų įrodymų visumą, laikosi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog atsakovės skola už statybos rangos darbus yra 20 787,47 Eur.

12833.

129Apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, pasirinkęs taikyti CK 6.198 straipsnio norma, nepagrįstai neaptarė specifinio reguliavimo, kuris taikomas rangos santykiuose, t. y. CK 6.653 straipsnio 3 dalies, laikytini nepagrįstais, kadangi ši teisės norma taikoma sutartyje numatytiems darbams atlikti.

13034.

131CK 6.653 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Jeigu sutartyje kaina nenurodoma, ji nustatoma pagal CK 6.198 straipsnio nustatytas taisykles. CK 6.198 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai kaina ar jos nustatymo tvarka neaptarta ir šalys nėra susitarusios kitaip, laikoma, kad sutarties šalys, nenumatydamos sutartyje kainos ar jos nustatymo kriterijų, omenyje turėjo įprastą kainą, o jeigu tokios kainos nėra, – atitinkančią protingumo kriterijus kainą. Pagal šią teisės normą įprasta kaina yra ta, kuri sutarties sudarymo metu ir sudarymo vietoje atitinkamoje verslo srityje buvo imama už tokį pat įvykdymą (tokius pačius darbus, paslaugas, prekes ir panašiai) atitinkamomis aplinkybėmis. Konkrečioms (atitinkamoms) įvykdymo aplinkybėms esant skirtingoms, įprasta kaina gali būti skirtinga. Protingumo kriterijus atitinkančia gali būti vertinama kaina, kuri neleidžia nepagrįstai praturtėti nė vienai sutarties šaliai ir, atsižvelgiant į visas konkrečias aplinkybes, tikrai yra verta mokėti už tam tikrą įvykdymą.

13235.

133Byloje nustatytų aplinkybių kontekste, nesant rašytinės rangos sutarties, šalių susitarimo dėl statybos darbų, kainos turinys teisingai nustatytas pagal byloje esančius netiesioginius rašytinius įrodymus. Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo ataskaitoje Nr. 170807, kurią 2017 m. rugpjūčio 7 d. parengė T. M., buvo atlikti skaičiavimai tikslu nustatyti pastato (kapitalinio remonto) darbų, atliktų UAB „Limanta“, kainą pastatui, adresu ( - ), ir pateikta išvada, kad statybos darbų (kapitalinio remonto) kaina yra 101 535,94 Eur su PVM. Iš šios ataskaitos turinio matyti, kad ekonominiams skaičiavimams buvo pateikta ir panaudota fotonuotraukos, atliktos antstolio R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo 2016 m. spalio 28 d. metu ir paties eksperto fotonuotraukos, darytos 2017 m. gegužės 18 d. apžiūros aktu; UAB „( - )“ kompiuterinis programinis kompleksas „Sąmata“, skirtas statybų sąmatoms sudaryti ir šios bendrovės rekomendacijos dėl statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų; 2006 m. Aplinkos ministerijos rekomendacijos dėl Statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo kainos, Techninis darbo projektas Nr. AG-2016-033-TDP; ieškovės atliktų darbų aktai, 10 vnt., 2016 m. liepos 18 d. – 2016 m. spalio 27 d. Taip pat pažymėtina, kad apeliantė, nesutikdama su Kainos nustatymo ataskaitoje nurodytomis ir ieškovės pateiktomis sumomis, nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, jog kaina neteisinga.

13436.

135Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai į CK 6.198 straipsnio normos taikymo apimtį įtraukė ne tik darbų kainą, bet ir darbų bei jiems sunaudotų medžiagų kiekį. Tokie apeliantės argumentai atmestini kaip nepagrįsti, nes pagal CK 6.686 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reguliavimą, statybą aprūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitomis konstrukcijomis privalo rangovas, jeigu statybos rangos sutartis nenustato, kad tą daryti yra užsakovo pareiga; pagal CK 6.647 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti sutartyje sulygtą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėms ir jėgomis, jeigu ko kita nenustato sutartis, o pagal CK 6.653 straipsnio 2 dalį, į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas.

13637.

137Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi lokalinėje sąmatoje nurodyta 101 535,94 Eur suma bei ieškovės pateiktomis sumomis, kurios yra su pridėtinės vertės mokesčiu, tačiau remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsniu, šiuo atveju PVM ieškovei neturi būti mokamas, nes šį mokestį į biudžetą turi tiesiogiai sumokėti pats statybos darbų užsakovas (šiuo atveju – atsakovė), todėl jau vien dėl to skaičiavimai dėl įsiskolinimo dydžio neteisingi, yra nepagrįsti.

13838.

139Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (ginčui aktuali nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojusi redakcija) 96 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už šio Įstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus <...>, t. y. apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai bei apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas. Pagal šio straipsnio 3 dalį, per mokestinį laikotarpį išskaitytos PVM sumos, kurias pagal šio straipsnio nuostatas privalo sumokėti į biudžetą prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), įtraukiamos į pirkėjo (kliento) to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM.

14039.

141Teisėjų kolegija pripažįsta, kad remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme įtvirtintomis nuostatomis dėl skirtingo PVM režimo taikymo statybos darbams ir prekių tiekimui, ieškovė pagal išrašytas sąskaitas faktūras pateikdama ieškinį ir apskaičiuodama skolos sumą, aiškiai ir teisingai nurodė, kad PVM už statybos darbus ji neskaičiuoja, o už patiektas prekes skaičiuoja ir PVM, kurį ji pati sumokėjo. Nustačius, kad ieškovės reikalavimas yra iš dalies pagrįstas, pirmosios instancijos turėjo pagrindą priteisti ieškovei ir PVM už prekių tiekimą.

14240.

143Apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas sprendime visiškai nevertino jos atsakymo į 2016 m. gruodžio 5 d. pretenziją, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais. 2016 m. gruodžio 14 d. atsakyme į 2016 m. gruodžio 5 d. ieškovės reikalavimą atsakovė nurodo, kokias paslaugas ji gavo ir kokias sąskaitas patvirtino, o kokios sąskaitos yra nepagrįstos darbų pridavimo aktais, išrašytos dėl tų pačių darbų. Iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsakyme į ieškovės pretenziją atsakovė pakartoja ir 2018 m. liepos 5 d. pateiktame triplike. Tai, kad teismo sprendime nebuvo atskirai aptartas atsakovės atsiliepimas į ieškovės pretenziją, nereiškia, kad jame išdėstyti argumentai ir į bylą pateikti rašytiniai įrodymai nebuvo vertinami, atsižvelgiant į įrodymų visumą (CPK 185 straipsnis). Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas detaliai išnagrinėjo ir aptarė kiekvieną sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą (sprendimo 13 pastraipa), kurių teisėtumą ginčija atsakovė, tačiau atsakovė nesutinka su šių įrodymų vertinimu ir jų pagrindu padarytomis teismo išvadomis.

14441.

145Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, kad apeliantė, nesutikdama su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškė savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas.

14642.

147Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

14843.

149Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2014). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-697/2013).

15044.

151Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime analizavo ir įvertino ieškinyje, kituose šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes, taip pat į bylą pateiktus įrodymus (aptarta nutarties 32 pastraipoje). Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo sprendimo turinį, faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog ją nagrinėjęs teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai) ar nukrypo nuo pirmiau nurodytos kasacinio teismo praktikos įrodymų vertinimo klausimais. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovės atliktų darbų vertė yra 91 566,13 Eur, o atsakovė ieškovei yra sumokėjusi 70 778,66 Eur, todėl atsakovei kyla pareiga sumokėti 20 787,47 Eur skolą, yra tinkamai motyvuota, atitinka faktines bylos aplinkybes bei yra padaryta nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių.

15245.

153Ieškovė įrodinėdama, kad faktiškai atliko daugiau darbų, negu nurodyta atsakovės pasirašytuose atliktų darbų aktuose ir už juos ieškovė sumokėjo, bei reikalaudama apmokėjimo už atliktus darbus, pateiktas medžiagas, rėmėsi ir Kainos nustatymo ataskaita, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, o pirmosios instancijos teismas šiuos įrodymus analizavo ir vertino. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės realiai patirtos išlaidos, susijusios su antstolio faktinių aplinkybių konstatavimu (180,00 Eur) ir kainos nustatymo ataskaitos parengimu (400,00 Eur), yra būtinos, protingos, neperteklinės ir susijusiomis su bylos nagrinėjimu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jas priteisė iš bylą pralaimėjusios šalies – atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai).

15446.

155Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškinio reikalavimą, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, visapusiškai išaiškino esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl panaikinti ar pakeisti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15647.

157Nagrinėjamoje byloje apeliacinis skundas yra atmestas. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantei neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15848.

159Ieškovei iš apeliantės, sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98 straipsnio 3 dalies nuostatomis, priteistinos advokato teisinės pagalbos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme (t. y. atsiliepimo į apeliacinius skundus parengimą) – 600,00 Eur, kurių dydis neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus.

160Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

161Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

162Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Creativeda“, juridinio asmens kodas 304183541, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Limanta“, juridinio asmens kodas 134543139, 600,00 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

163Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Byloje sprendžiamas klausimas dėl skolos už atliktus statybos darbus ir į... 7. 2.... 8. Ieškovė uždaroji akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Limanta“ kreipėsi... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d.... 11. 4.... 12. Atsakovė MB „Creativeda“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo V. T. atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį patenkinti.... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Kauno apylinkės teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi atsisakė priimti... 18. 7.... 19. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Limanta“ vykdė atsakovei MB... 22. 9.... 23. Teismas sprendė, kad, esant aplinkybėms, jog UAB „Limanta“ vykdė... 24. 10.... 25. Teismas nepritarė atsakovės pozicijai, jog negalima remtis kainos nustatymo... 26. 11.... 27. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė įrodė atlikusi į 2016 m. rugpjūčio... 28. 12.... 29. Teismas sprendė, kad 2016 m. rugpjūčio 10 d. sąskaita-faktūra LMN Nr.... 30. 13.... 31. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad 2016 m. rugpjūčio 26 d.... 32. 14.... 33. Teismas nustatė, kad 2016 m. rugpjūčio 26 d. sąskaitoje-faktūroje LMN Nr.... 34. 15.... 35. Teismas atmetė atsakovės argumentus, jog šiukšlių išvežimas apmokėtas... 36. 16.... 37. Teismas pripažino pagrįstu ieškovės teiginį, kad statybos darbams vykstant... 38. 17.... 39. Teismas konstatavo, kad labiau tikėtina, jog siurblinės automatika, įrašyta... 40. 18.... 41. Teismas nustatė, kad į 2016 m. spalio 27 d. vienašališkai pasirašytą... 42. 19.... 43. Teismas konstatavo, kad atsakovei nesutinkant su vienašališkai ieškovės... 44. 20.... 45. Teismas pažymėjo, kad reikalavimas dėl 2016 m. spalio 15 d. susitarimo (jo... 46. 21.... 47. Teismas pripažino, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja apmokėti 33,21 Eur... 48. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 49. 22.... 50. Apeliaciniu skundu atsakovė MB „Creativeda“ prašo: panaikinti 2019 m.... 51. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 52. 22.1.... 53. Teismas nevertino esminio įrodymo – 2016 m. lapkričio 8 d. „Mokėjimų ir... 54. 22.2.... 55. Teismas nepagrįstai netaikė CK 6.662 str. normos, kurioje numatyta, kad... 56. 22.3.... 57. Teismas nepagrįstai į CK 6.198 straipsnio normos taikymo apimtį įtraukė ne... 58. 22.4.... 59. Teismas nepagrįstai pasitikėjo vienos ginčo šalies, kuri suinteresuota... 60. 22.5.... 61. Teismas vadovavosi lokalinėje sąmatoje nurodyta 101 535,94 Eur suma bei... 62. 22.6.... 63. Teismas be jokio pagrindo vadovavosi tiek T. M. aktu, tiek antstolio faktinių... 64. 22.7.... 65. Teismas neįvertino ieškovės, kuri yra statybos verslo profesionalė,... 66. 22.8.... 67. Teismo išvada, jog didžiulės sumos už griovimo darbus pagal 2016 m. spalio... 68. 22.9.... 69. Teismas sprendime visiškai nevertino atsakovės pateiktų įrodymų –... 70. 22.10.... 71. Teismas sprendimo dalyje „Dėl atliktų darbų kiekio ir kainos“ perrašė... 72. 22.11.... 73. Nesutinkama su išlaidų ekspertui (400 Eur) ir antstoliui (180 Eur)... 74. 23.... 75. Ieškovė UAB „Limanta“ pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį... 76. Nurodo šiuos argumentus:... 77. 1.1.... 78. Nesutinkama su atsakovės teiginiu, kad 2016 m. lapkričio 8 d. „Mokėjimų... 79. 1.2.... 80. Ieškinys buvo parengtas atribojant pasirašytų šalių sutartinių dokumentų... 81. 1.3.... 82. Nesutinkama su atsakovės nuomone, jog vienašališkai ieškovės surašytos... 83. 1.4.... 84. Įprastinės kainos kriterijus statybų srityje yra tapatus rekomendacijoms... 85. 1.5.... 86. Ieškovė yra atsiskaičiusi iš savo lėšų su visais samdytais subrangovais... 87. 1.6.... 88. Ekspertas vertino faktiškai atliktų darbų apimtis pagal visus Pastato... 89. 1.7.... 90. Nesutinkama su atsakove, kad į Pastato kapitalinio remonto kainos nustatymo... 91. 1.8.... 92. Ieškovė byloje neginčijo šalių sudarytų ir pasirašytų atliktų darbų... 93. 1.9.... 94. Ieškinio pareiškime yra aiškiai atskiros sumos, kurios apskaičiuojant... 95. 1.10.... 96. Atsakovė teigia, kad tiesiogiai apmokėjo UAB „Agdema“ už griovimo ir... 97. 1.11.... 98. Nesutinkama su atsakovės argumentais, pirmos instancijos teismas nevertino... 99. 2.... 100. Trečiasis asmuo V. T. pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą,... 101. Teisėjų kolegija... 102. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 103. ir išvados... 104. 21.... 105. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 106. 22.... 107. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą,... 108. 23.... 109. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymo už... 110. 24.... 111. Bylos duomenimis ieškovė vykdė atsakovei priklausančio gyvenamųjų... 112. 25.... 113. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 114. 26.... 115. Apeliantė nurodo, kad ginčijamu teismo sprendimu yra priteistos sumos, kurios... 116. 27.... 117. CK 6.662 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atliktų darbų priėmimas... 118. 28.... 119. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo... 120. 29.... 121. Iš esmės darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymas reiškia, kad... 122. 30.... 123. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuomonės, kad suderinimo... 124. 31.... 125. Byloje nustatyta, kad tarp šalių nebuvo rašytinio susitarimo, nustatančio... 126. 32.... 127. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas... 128. 33.... 129. Apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, pasirinkęs taikyti... 130. 34.... 131. CK 6.653 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad rangos sutartyje nurodoma... 132. 35.... 133. Byloje nustatytų aplinkybių kontekste, nesant rašytinės rangos sutarties,... 134. 36.... 135. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai į CK 6.198... 136. 37.... 137. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos... 138. 38.... 139. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (ginčui aktuali nuo 2016 m.... 140. 39.... 141. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad remiantis Pridėtinės vertės mokesčio... 142. 40.... 143. Apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas sprendime visiškai... 144. 41.... 145. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, kad apeliantė, nesutikdama su teismo... 146. 42.... 147. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi... 148. 43.... 149. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių... 150. 44.... 151. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime analizavo ir įvertino... 152. 45.... 153. Ieškovė įrodinėdama, kad faktiškai atliko daugiau darbų, negu nurodyta... 154. 46.... 155. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 156. 47.... 157. Nagrinėjamoje byloje apeliacinis skundas yra atmestas. Atmetus apeliacinį... 158. 48.... 159. Ieškovei iš apeliantės, sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98... 160. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 161. Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti... 162. Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Creativeda“, juridinio asmens... 163. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....