Byla ATP-1020-149/2015
Dėl Šalčininkų rajono rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo, kuriuo J. R. pripažintas kaltu padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 1241 str. 2 d., 123 str. 2 d., 130 str. 1 d., 1242 str. 1 d., 33 str. ir nubaustas 1303 (vieno tūkstančio trijų šimtų trijų) Eur bauda su motorolerio konfiskavimu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. R. apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo, kuriuo J. R. pripažintas kaltu padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 1241 str. 2 d., 123 str. 2 d., 130 str. 1 d., 1242 str. 1 d., 33 str. ir nubaustas 1303 (vieno tūkstančio trijų šimtų trijų) Eur bauda su motorolerio konfiskavimu,

Nustatė

2J. R. nubaustas už tai, kad jis 2015-04-30, apie 16.00 val., Šalčininkų r. sav., kelio Vilnius-Lyda 34-ame kilometre, vairavo motorolerį be valstybinių numerių, stabdomas nepakluso teisėtam policijos pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, padidinęs greitį ir vingiuodamas per visą važiuojamąją dalį, keisdamas važiavimo kryptį, tai yra rikiuodamasis iš kelio eismo juostos į priešpriešiniam eismui skirtą juostą, nesilaikė saugaus greičio ir saugaus atstumo, vėl rikiuodamasis (sugrįždamas) į savo eismo juostą, nerodė įspėjamųjų posūkio signalų, sukėlė pavojingą situaciją, trukdė priešpriešinio transporto priemonių eismui, tokiais savo veiksmais sudarė ir kėlė pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams, vairavo transporto priemonę, kai atimta teisė vairuoti transporto priemones, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14, 16, 82, 225 punktų reikalavimus.

32015-09-09 Vilniaus apygardos teisme gautas J. R. apeliacinis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2015-08-17 nutarimą ir bylą nutraukti.

4Taip pat prašo jo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, į teismo posėdį kviesti jį (J. R.), jo atstovą advokatą Vladimirą Vlasovą, brolį R. R. ir motiną L. R. ir liudytoją G. J..

5Skunde nurodo, kad nutarimas neteisėtas, todėl naikintinas. Teigia, kad 2015-04-30 motoroleriu nevažinėjo, įvykio metu po 2-jų naktinių darbo pamainų nuo 12.00 val. iki 18.00 val. miegojo savo namuose. Nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nenurodytas motorolerio numeris, modelis, spalva, o grafoje „Transporto priemonės savininkas“ nurodytas J. R.. Teigia, kad jis niekada neturėjo motorolerio, teismas, apelianto teigimu, netyrė ir nevertino, kad, praėjus beveik dviems savaitėms po įvykio (2015-05-17), surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą), policijos pareigūnai jų namo garaže rado ir fotografo jo broliui R. R. priklausanti juodos spalvos motorolerį, kai tuo tarpu liudytoja, policijos pareigūnė Rugilė Kancler, tarnybiniame pranešime nurodė, kad motoroleris, kurį vairavo pažeidėjas, buvo raudonos spalvos.

62015-09-30 Vilniaus apygardos teisme gautas advokato V.Vlasovo prašymas prijungti prie bylos, advokato teigimu, chrakteristiką-paaiškinimą, iš buvusios darbovietės UAB „Polivektris“ apie tai, kad J. R. dirbo naktinėje pamainoje iš 2015-04-28 į 2015-04-29 ir iš 2015-04-29 į 2015-04-30, kuri prasideda nuo 20.00 val. iki 8.00 val. advokatas taip pat parašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

7Atsiliepimas į J. R. apeliacinį skundą negautas.

8Pareiškėjo J. R. apeliacinis skundas netenkintinas.

9Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

10J. R. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.

11Nors J. R. savo kaltę neigia, jo kaltė neginčijamai įrodyta viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais byloje esančiais įrodymais: administraciniais teisės pažeidimo protokolais (b.l. 2, 9); policijos pareigūnų Rugilės Kancler ir Simono Kučio tarnybiniais pranešimais (b.l. 6,7-8); policijos pareigūnų Maksim Šankin ir Rugilės Kancler parodymais, duotais pirmosios instancijos teismo posėdyje (b.l. 30-31).

12Aukštesnės instancijos teismo nuomone, apylinkės teismas pagrįstai nesivadovavo tiek pažeidėjo J. R. teismo posėdyje duotais parodymais, vertindamas juos kaip siekį išvengti administracinės atsakomybės, tiek kartu su juo motoroleriu važiavusios G. J. teismo posėdyje duotais parodymais, vertindamas juos kaip siekį padėti J. R. išvengti administracinės atsakomybės. Pažymėtina, kad apklausta teismo posėdyje liudytoja G. J. pakeitė savo anksčiau duotus parodymus ir parodė, kad J. R. ji pažįsta, tąkart vairavo ne jis, tai ji iškart nurodė policijos pareigūnams. Teigė, kad motorolerį vairavo jai nepažįstamas asmuo vardu Jarek, kur jis gyvena, ji nežino. Pažymėtina, kad melagingus parodymus G. J. davė būdama pasirašytinai įspėta dėl atsakomybės už žinomai melagingus parodymus, todėl spręstinas klausimas dėl jos patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1872 str.

13Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, jog ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

14Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle v. Finland; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A261-3555/2011, Nr. N662-1252/2012 ir kt.).

15Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog J. R. padarė jam inkriminuotus administracinės teisės pažeidimus. Pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, skundžiamame nutarime nuosekliai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas. Paskirtos J. R. administracinės nuobaudos yra tinkamai subendrintos, galutinė subendrinta nuobauda yra aiškia ne per griežta, atitinka ATPK 20 str. numatytus siekiamus tikslus.

16Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams, apeliantas, gi, vadovaudamasi tik subjektyviu Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2015-08-17 nutarimo vertinimu bei menkaverčiais argumentas, nepateikė aukštesnės instancijos teismui jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutarimą.

17J. R. atstovo advokato V.Vlasovo pateiktas Vilniaus apygardos teismui UAB „Polivektris“ informacinis pranešimas apie tai, kad J. R. dirbo naktinėje pamainoje iš 2015-04-28 į 2015-04-29 ir iš 2015-04-29 į 2015-04-30, kuri prasideda nuo 20.00 val. iki 8.00 val., tik patvirtina, jog įvykio metu (2015-04-30, apie 16.00 val.) J. R. darbovietėje nebuvo. Apelianto argumentus, kad jis įvykio metu miegojo namuose, paneigė jo motina L. R.. Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nėra nurodytas motorolerio numeris, pažymėtina, kad jis ir negalėjo būti nurodytas, kadangi pažeidėjas nubaustas tame tarpe ir už tai, kad vairavo motorolerį be valstybinio numerio. Kad policijos pareigūnai turėtų kokį nors suinteresuotumą apkalbėti J. R. ar kitokiu būdu jam pakenkti, byloje nenustatyta.

18Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį sprendimą, nei tikėjosi atskiri proceso dalyviai, savaime nereiškia, jog bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai ir šališkai, o teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-88/2013, 2K-455/2013, 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-62/2014, 2K-19/2014, 2K-422/2014, 2K-308/2014, 2K-202/2014, 2K/129/2014, 2K-139/2014 ir kt.; Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle v. Finland ir kt.).

19Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2015-08-17 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti šį nutarimą.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

21Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą palikti nepakeistą ir J. R. apeliacinio skundo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, teismo posėdyje... 2. J. R. nubaustas už tai, kad jis 2015-04-30, apie 16.00 val., Šalčininkų r.... 3. 2015-09-09 Vilniaus apygardos teisme gautas J. R. apeliacinis skundas, kuriuo... 4. Taip pat prašo jo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, į teismo... 5. Skunde nurodo, kad nutarimas neteisėtas, todėl naikintinas. Teigia, kad... 6. 2015-09-30 Vilniaus apygardos teisme gautas advokato V.Vlasovo prašymas... 7. Atsiliepimas į J. R. apeliacinį skundą negautas.... 8. Pareiškėjo J. R. apeliacinis skundas netenkintinas.... 9. Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės... 10. J. R. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.... 11. Nors J. R. savo kaltę neigia, jo kaltė neginčijamai įrodyta viešame teismo... 12. Aukštesnės instancijos teismo nuomone, apylinkės teismas pagrįstai... 13. Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, jog ATPK 257 straipsnyje nustatyta,... 14. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 15. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas,... 16. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 17. J. R. atstovo advokato V.Vlasovo pateiktas Vilniaus apygardos teismui UAB... 18. Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė... 19. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Šalčininkų... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.... 21. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą...