Byla 2S-570-210/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo UAB „Strektė“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės ieškovo atžvilgiu, civilinėje byloje Nr. 2-389-901/2015 pagal ieškovo UAB „Strektė“ ieškinį atsakovei ūkininkei A. R. dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovės ūkininkės A. R. priešieškinį atsakovui UAB „Strektė“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Teisme priimtas nagrinėjimui atsakovės ūkininkės A. R. priešieškinys ieškovui UAB „Strektė“ dėl 35 178,64 Eur nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų priteisimo. Ieškovas atsakovei neatlygina nuostolių, kuriuos sudaro ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidos, o nuostolių suma yra didelė, todėl siekiant užtikrinti pareikšto reikalavimo įvykdymo užtikrinimą atsakovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovui priklausantį turtą reikalavimo ribose.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. kovo 2 d. nutartimi atsakovės ūkininkės A. R. (a.k. ( - ) ū. k. ( - ), ( - ) priešieškinio užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo UAB „Strektė“ (į. k. 144715427, buveinė – Metalistų g. 1F, Šiauliai) nekilnojamo ir/ar kilnojamo turto areštą 35 178,64 Eur, o šio turto nesant arba esant nepakankamai - ieškovo piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą 35 178,64 Eur sumai, leidžiant atsiskaityti su atsakove, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

7Teismas nurodė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, jo suma 35 178,64 Eur juridiniam asmeniui yra ženkli, kas, sutinkamai su formuojama teismų praktika laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, laikytina pakankama aplinkybe šių priemonių taikymui, nes sukelia galimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas manė, kad pritaikius minėtas apsaugos priemones, kurios yra laikinos, bus efektyviau užtikrintas materialinių teisių gynimo būdas. Klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas išsprendė nepranešus apie tai ieškovui, kadangi toks pranešimas realiai sukels grėsmę laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba jų taikymą padarys neįmanomą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu UAB „Strektė“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės prašymą, areštuoti ieškovui priklausantį turtą priešieškinio reikalavimo ribose, atmesti.

10Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

11Atsakovė teismui teikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų, kad ieškovas UAB „Strektė“ nebus pajėgus įvykdyti teismo sprendimo, ar šio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Šių aplinkybių teismas tinkamai netyrė ir priėmė nemotyvuotą nutartį, savo sprendimą grįsdamas vieninteliu argumentu, kad priešieškinio suma – 35 178,64 Eur, ieškovui UAB „Strektė“, kaip juridiniam asmeniui, yra ženkli. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepagrįstai buvo sprendžiamas nepranešus apie tai ieškovui UAB „Strektė“, nurodant, kad toks pranešimas realiai sukels grėsmę laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba jų taikymą padarys neįmanoma. Laikinųjų apsaugos priemonių klausimas svarstytas nepranešus ieškovui, todėl nebuvo apeliantui suteikta galimybė pateikti įrodymų apie jo turtinę padėtį. Sprendžiant dėl pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, teisinę reikšmę turi viso bylos šalies turimo turto (trumpalaikio ir ilgalaikio turto, nuosavo kapitalo) santykis su jo įsipareigojimais, tačiau teismas netyrė ir nevertino šios aplinkybės bei neatsižvelgė į ieškovo realią turtinę padėtį, jo turimo turto ir turimų įsipareigojimų santykį. Nustatydamas esmines faktines bylos aplinkybes, teismas jų tinkamai nenagrinėjo, neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principus ir nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl ko netinkamai taikė civilinio proceso įstatymą.

12Atsakovės atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo atžvilgiu, pagrįstumas.

17Pirmosios instancijos teismas atsakovės priešieškinio reikalavimų užtikrinimui, taikė laikinąsias apsaugos priemones ieškovo UAB „Strektė“ kilnojamam ir nekilnojamam turtui, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų areštą 35 178,64 Eur sumai.

18Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, kad teismas laikydamas, jog priešieškinio suma atsakovui kaip juridiniam asmeniui yra ženkli, visiškai nevertino realios ieškovo turtinės padėties ir laikinųjų apsaugos priemonių klausimą svarstė ieškovui nepranešus.

19Teismų praktikoje taip pat yra nustatyta taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Ši prezumpcija nėra absoliuti ir per se nesudaro pagrindo automatiškai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismas kiekvienu atveju privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ieškovo reikalavimo suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-879/2014; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; kt.).

20Reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, kad didelė reikalavimo suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus, nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.).

21Todėl šiuo konkrečiu atveju, taikydamas šią prezumpciją, pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į ieškovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam ieškovui priešieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė. Nagrinėjamoje byloje ūkininkės A. R. priešieškinys pareikštas dėl 35 178,64 Eur sumos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą apelianto turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvavo aplinkybe, jog atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, ši priešieškinio suma yra ženkli. Pažymėtina, kad tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-228/2012).

22Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, kad ūkininkės A. R. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Strektė“ atžvilgiu buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, apie šio klausimo nagrinėjimą neinformuojant apelianto ir nesuteikiant jam galimybės pasisakyti dėl tokio prašymo pagrįstumo bei pateikti įrodymus, todėl apelianto teikiami įrodymai, kuriais siekiama paneigti teismo konstatuotą prezumpciją dėl priešieškinio sumos reikšmingumo UAB „Strektė“, vertinami bylos duomenų visumoje.

23Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė 2014 m. gruodžio 31 d. balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, iš kurių matyti, kad 2014 metų UAB „Strektė“ balanse nurodyto turto vertė buvo 3 273 169 Lt (kas atitinka 947 975,27 Eur), tame tarpe ilgalaikis turtas – 1 467 955 Lt (kas atitinka 425 149,15 Eur), trumpalaikis turtas 2 192 431 Lt (kas atitinka 634 971,91Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 83 991 Lt (kas atitinka 24 325,47 Eur) (b. l. 20). Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad apeliantas 2014 metais gavo 29 820 Lt (kas atitinka 8636,47 Eur) pelno (b. l. 21). Apeliacinės instancijos teismo iniciatyva gauti duomenys leidžia teigti, kad apeliantui nuosavybės teise priklauso 5 patalpos/butai, du žemės sklypai su statiniais, kiti statiniai (b. l. 33). Be to, apeliantas yra 38 transporto priemonių savininkas-valdytojas (34-35 b. l.). Teismo įsitikinimu, tokie įrodymai apie apelianto finansinę būklę paneigia objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos. Apelianto finansinės atskaitomybės (balanso) duomenys, leidžia daryti išvadą, kad 35 178,64 Eurų ieškinio suma, lyginant su turimo turto verte, negali būti laikytina didele, dėl ko būtų būtina UAB „Strektė“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

24Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo nesutikti su apelianto procesine pozicija dėl reikalavimo sumos jam dydžio bei galimybės šį reikalavimą ateityje įvykdyti. Išdėstytos aplinkybės, kurias pirmosios instancijos teismas, jam kilus abejonių dėl prašymo nagrinėjimo metu buvusios UAB „Strektė“ turtinės padėties, galėjo gauti, pasinaudodamas teismui prieinamų viešųjų registrų bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis arba pasiūlydamas apeliantui pateikti tokias jo abejones paneigiančius įrodymus (CPK 179 str. 1 d., 3 d.).

25Iš nustatytų duomenų teismui akivaizdu, jog apelianto turto vertė nepalyginamai ženkliai viršija priešieškiniu prašomą priteisti sumą, kas CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme tikėtinai nepagrindžia tikimybės, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į ekonomiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi be pakankamo pagrindo pritaikė laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str., 185 str.), todėl skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovės ūkininkės A. R. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apelianto UAB „Strektė“ atžvilgiu atmetamas. (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

27Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės ūkininkės A. R. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

28Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Teisme priimtas nagrinėjimui atsakovės ūkininkės A. R. priešieškinys... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. kovo 2 d. nutartimi atsakovės ūkininkės... 7. Teismas nurodė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, jo suma 35 178,64... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu UAB „Strektė“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 10. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 11. Atsakovė teismui teikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 12. Atsakovės atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo taikytų... 17. Pirmosios instancijos teismas atsakovės priešieškinio reikalavimų... 18. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones,... 19. Teismų praktikoje taip pat yra nustatyta taisyklė, pagal kurią aplinkybė,... 20. Reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo... 21. Todėl šiuo konkrečiu atveju, taikydamas šią prezumpciją, pirmosios... 22. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, kad ūkininkės A. R.... 23. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė 2014 m. gruodžio 31 d. balansą bei... 24. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų... 25. Iš nustatytų duomenų teismui akivaizdu, jog apelianto turto vertė... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 27. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 28. Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui....