Byla 1-63-445/2018

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis,

2sekretoriaujant Reginai Tertelytei,

3dalyvaujant prokurorei Reginai Juškevičienei,

4nukentėjusiajam – civiliniam ieškovui V. A., jo atstovui advokatui K. S.,

5nukentėjusiajam-civiliniam ieškovui A. B.,

6gynėjui advokatui Zbignev Jankovski,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje :

8K. B., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „AMBERLINE“ vadybininku, nevedęs, gyv. ( - ), deklaruota gyv. vieta ( - ), teistas 2003-12-01 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 267 str.1 d., 300 str.1 d. 724.05 Eur (2500 Lt) bauda; 2004-11-19 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 222 str.1 d., 300 str. 1 d. 868.86 Eur (3000 Lt) bauda, teistumas išnykęs,

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 3 dalį.

10Teismas

Nustatė

11K. B. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, ir dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta vieno žmogaus sveikata, o kitam žmogui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, o būtent: 2017 m. vasario 28 d. apie 07.00 val. Varėnos r. kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 62,035 km, vairuodamas I. B. priklausantį automobilį BMW 730, valstybinis numeris ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 p., 99 p., 127 p., 128 p. reikalavimus, t. y. nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, pasirinkdamas važiavimo greitį, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti vairuojamą automobilį, galėtų sustabdyti transporto priemonę, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas: slidžią kelio dangą, eismo intensyvumą, iškilus grėsmei eismo saugumui, nesulėtino greičio, nesustabdė automobilio, įvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu UAB „NT valdos“ priklausančiu automobiliu „VW Caddy“, valstybinis numeris ( - ), kurį vairavo V. A., dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilio „VW Caddy“, valstybinis numeris ( - ), keleiviui A. B. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas dėl atviro dešinio šlaunikaulio kūno lūžimo, dėl lydimų kraujavimo į pilvaplėvės ertmę kepenų ir riestinės žarnos pasaito plyšimų bei dėl ūmaus kvėpavimo nepakankamumo krūtinės ląstos sumušimo ir plaučių sumušimo pasėkoje, vairuotojui V. A. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl dešinės pusės IX šonkaulio lūžimo, dešinio šlaunikaulio kūno skeveldrinio lūžimo ir dešinio klubakaulio skeveldrinio lūžimo.

12Kaltinamasis K. B. savo kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad 2017- 02- 28 apie 6 val. ryto motinai priklausančiu automobiliu išvažiavo iš Vilniaus miesto. Kelio danga buvo sausa, borto kompiuteris rodė 7 laipsnius šilumos, važiuodamas ir vairuodamas automobilį 3-4 kartus bandė kelio būklę, paspausdamas stabdžių pedalą. Privažiavus Valkininkų geležinkelio stoties pervažą pristabdė, jokių įtarimų, kad kelio danga gali būti slidi nebuvo. Prieš Valkininkų geležinkelio pervažą, dar įvažiuojant į miestelį buvo pastebėjęs pilkos spalvos automobilį, galimai „Toyota Yaris“. Kai privažiavo prie pat pervažos, šis automobilis buvo pervažiavęs pervažą. Už pervažos yra nedidelis posūkis, pastebėjo, kad ta mašina nuslydo nuo kelio. Bandė pristabdyti, bet jo mašiną apsuko ir išmetė į priešingą eismo juostą, tai buvo apie 7 val. ryto. Kai atleido greičio pedalą, suprato, kad kelio danga yra slidi.Viską darė, kad ištiesintų autobilį ir grįžtų į savo eismo juostą. Priešais save matė koloną automobilių, buvo raudonos spalvos „VW Caddy“, antro - nepamena ir dar kitas automobilis - „Volvo“. Kad nepakliūti tų mašinų judėjimo kryptimi, bandė grįžti į savo eismo juostą, tikėjosi, kad jį apvažiuos iš dešinės pusės. Grįžtant į savo eismo juostą iš dešinės pusės įvyko smūgis. Priėjęs prie automobilio pastebėjo, kad keleivis buvo prispaustas.

13Buvo sustojęs geležinkelio pervažoje, todėl toliau važiuodamas negalėjo viršyti 90 km/h. greičio. Kai įvažiavo į miškelį, kur įvyko incidentas, tik toje atkarpoje pajuto, kad slidi kelio danga iki to nebuvo jokių abejonių dėl kelio dangos. Pervažiavęs kelio pervažą, jokių įspėjamųjų ženklų nepastebėjo. Buvo ženklas, kad pasibaigia Valkininkų geležinkelio stoties gyvenvietė ir viskas. Vairuotojo stažas nuo 1993 m., automobiliu BMW 730 naudodavosi retkarčiais. Meteorologinės kelio sąlygos buvo tokios: giedra, šviesu, švietė saulė, automobilio termometras rodė 7- 7,5 laipsnius šilumos. Sutinka su specialisto išvada, kad susidūrimas įvyko galutinai negrįžus į savo eismo juostą. Kai mašinos galinę dalį suko į dešinę, vairą taip pat suko į dešinę, kad galėtų išlyginti automobilį. Jautė, kad mašinos užpakalinė dalis čiuožia, negalėjo daryti staigių judesių. Besukant mašiną, nežiūrėjo į spidometrą, koks greitis buvo, į priešingą eismo juostą išvažiavo slystant automobiliui. Iki slydimo važiavo 70 - 80 km/h greičiu. Apsuko du kartus, viskas labai greitai vyko. Iki tol jokių kliūčių nepastebėjo. Visas kelias buvo šlapias - asfaltas juodos spalvos, bet neblizgėjo.

14Matė, kad priešais važiavo automobilis, atstumas galėjo būti 300 m. Privažiavo prie geležinkelio pervažos, sustojo, tada pajudėjo ir pamatė tik proceso pabaigą, t.y., kad mašina važiavo ta pačia kryptimi, kaip ir jis, o po to atsisuko į priekiu. Tuo metu jo automobilio dar nebuvo pradėję „mėtyti“. Kai visa tai pamatė, mažino greitį, bet jau pradėjo sukti ir jo automobilį. Susidūrimo metu jo vairuojamas automobilis buvo kelio viduryje - skiriamojoje juostoje. Automobilio priekis buvo savo juostoje, o automobilio galinė dalis - priešingoje juostoje.

15Kelio dangos pasikeitimo nepajuto iki kol pamatė Toyota automobilį 400- 450 m atstumu, pamatė, kai jis važiuoja į kelkraštį. Kai jo automobilį apsuko ir bandė išvengti tolimesnio slydimo, iki atvažiuojančio automobilio buvo gal 50 m atstumas. Automobilis VW Caddy važiavo priešprieša. Automobilis, su kuriuo susidūrė į dešinę pusę nevažiavo.

16Nukentėjusysis V. A. parodė, kad 2017-02-28 važiavo su bendradarbiu A. B. į Vilniaus miestą, į darbą vyko. Vairavo automobilį „Volkswagen Caddy“, priklausantį privačiai bendrovei. Eismo įvykis įvyko ties Naujaisiais Valkininkais, apie 705 val. Važiavo nuo Alytaus link Valkininkų, netoli Naujųjų Valkininkų pastebėjo, kad yra nuo kelio nuslydusi mašina. Lėtino greitį, pamatė, kad iš priekio atvažiuoja automobilis. K. B. „išlygino“ savo automobilį ir bandė grįžti į savo juostą, bet įvyko susidūrimas. Nuo smūgio jo vairuojamą automobilį apsuko. K. B. vairuojamas automobilis įvažiavo į priešingą juostą ir atsitrenkė. Važiavo apie 65 km/h greičiu, stabdė automobilį. Susidūrimas įvyko tiesioje kelio atkarpoje. Stabdžio pedalą spaudė prieš pat susidūrimą, kai liko labai mažas atstumas 1- 2 m. Vairą pasuko į kairę pusę, nes dešinėje buvo žmonių, ir įvairiausių skeveldrų.

17Nukentėjusysis A. B. paaiškino, kad 2017-02-28 kartu su V. A. važiavo iš Alytaus link Vilniaus. Netoli Naujųjų Valkininkų įvyko avarija. Automobilį vairavo V. A.. Sėdėjo šalia vairuotojo, keleivio vietoje. Matomumas buvo geras, sausas kelias. Pastebėjus nuvažiavusią nuo kelio automašiną, V. A. pristabdė automobilį. Po to pastebėjo, kad 15- 20 m atstumu išvažiavo mašina ir važiuoja tiesiai į jų automobilį, pajuto susidūrimo smūgį. Susidūrimas įvyko jų važiavimo pusėje. Automobilis trenkėsi į dešinę pusę, kur jis sėdėjo. Pajautė, kad kelio danga slidi, nes iš pradžių pamatė nuslydusį automobilį, o tada V. A. truputį pristabdė, po to pamatė atvažiuojančią mašiną ir buvo smūgis. Po susidūrimo pamatė, kad susidūrė su BMW automobiliu. Įvykio vietos šonuose buvo miškinga vietovė. Viena mašina buvo nuvažiavusi nuo kelio, buvo sustojusių žmonių.

18Liudytoja Z. V. N. paaiškino, kad 2017-02-28 kelyje Vilnius- Varėna-Gardinas važiavo iš Vilniaus į Lazdijus. Apie 7 val. ryto pervažiavo Naujųjų Valkininkų pervažą. Pravažiavus Valkininkų geležinkelio stotį, už posūkio, automobilį staigiai sumėtė, nuvažiavo į šalikelę. Išlipusi pamatė, kad labai slidu. Dar būdama automobilio viduje išgirdo kažkokį garsą ir pamatė, kad automobiliai susidūrę. Prieš pat automobilio sumėtymą jokių ypatingų aplinkybių nebuvo.

192017-02-28 Alytaus AVPK Varėnos rajono PK tyrėjo N.Bimbirio tarnybiniu pranešimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pateikta informacija apie eismo įvykį 2017-02-28 apie 7 val., A4 kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 63 km, įvykusį tarp automobilių VW- Cady, v.nr. ( - ) ir BMW-730, v.nr. ( - ) kurio metu buvo sužalotas V. A. ir A. B. ( t.1, b.l. 21).

20Įvykio vietos apžiūros protokolu, kai 2017-02-28 8.10-8.50 val. buvo apžiūrėta Varėnos r. kelio Vilnius- Varėna-Gardinas 62, 035 km po eismo įvykio. Nustatytas kelio plotis – 8 m., skiriamosios juostos plotis – 4 m., dešinės pusės kelkraštis- 1.6 m., kairės - 1.5 m. Kelio dangos būklė – kelio danga šlapia. Kelio ženklai abiejose pusėse Nr.332 (sustoti draudžiama). Automobilių detalių nuolaužos – eismo juostoje nuo Alytaus link Vilniaus (( t.1, b. l. 23-38).

21Specialisto išvadoje Nr. T-A 2099/2017 (01), kurioje nurodyta, kad po eismo įvykio V. A. kraujyje etilo alkoholio nerasta ( t. 1, b. l. 86).

22Specialisto išvadoje Nr. T-A 2100/2017 (01), kurioje nurodyta, kad po eismo įvykio K. B. kraujyje etilo alkoholio nerasta ( t. 2, b. l. 13).

23Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G 366/2017 (06) nurodyta, kad A. B. kliniškai nustatyta atviras skeveldrinis dešinio šlaunikaulio kūno lūžimas, dešinės pusės VIII šonkaulio lūžimas, abiejų plaučių sumušimas, dešinys pneumohemotoraksas ir kairys pneumotoraksas, abipusė potrauminė pneumonija, ūmus kvėpavimo nepakankamumas, kepenų plyšimas ir riestinės žarnos pasaito plyšimas, hemoperitoneumas, dešinės pėdos II padikaulio galvos lūžis ir dešinės kojos laivakaulio lūžis. Sužalojimai padaryti veikiant kietais bukais žalojančiais daiktais, smogiant jais arba atsitrenkiant į juos. Sužalojimai galėjo būti padaryti nurodytu laiku ir galėjo būti padaryti nurodyto autoįvykio metu, atsitrenkiant į automobilio salono detales. Trauma automobilio viduje laikoma vienmomentine. Sužalojimas dėl atviro dešinio šlaunikaulio kūno lūžimo, dėl lydimų kraujavimo į pilvaplėvės ertmę kepenų ir riestinės žarnos pasaito plyšimų bei dėl ūmaus kvėpavimo nepakankamumo krūtinės ląstos sumušimo ir plaučių sumušimo pasėkoje kvalifikuotinas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. (t.1, b. l. 62-67).

24Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G 365/2017 (06) nurodyta, kad V. A. kliniškai nustatyta dauginiai kūno odos nubrozdinimai, dauginės kraujosruvos kūno odoje ir poodyje, dešinės pusės IX šonkaulio lūžimas, dešinio šlaunikaulio kūno skeveldrinis lūžimas ir dešinio klubakaulio skeveldrinis lūžimas. Sužalojimai padaryti veikiant kietais bukais žalojančiais daiktais, smogiant jais arba atsitrenkiant į juos. Sužalojimai galėjo būti padaryti nurodytu laiku ir galėjo būti padaryti nurodyto autoįvykio metu, atsitrenkiant į automobilio salono detales. Trauma automobilio viduje laikoma vienmomentine. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės pusės IX šonkaulio lūžimo, dešinio šlaunikaulio kūno skeveldrinio lūžimo ir dešinio klubakaulio skeveldrinio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ( t.1, b. l. 114-116).

25Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokole nurodyti duomenys apžiūrėjus automobilį "VW Caddy", v/n ( - ), po eismo įvykio protokolas ( t. 1, b. l. 180-188). Automobilis priklauso UAB "NT valdos" ( t. 1, b. l. 177), apdraustas civilinės atsakomybės draudimu AB "Lietuvos draudimas" ( t.1, b. l. 178), techninė apžiūra atlikta 2016-09-09 ir galiojanti iki 2018-09-14 (t. 1, b. l. 179).

26Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokole nurodyti duomenys apžiūrėjus automobilį "BMW 730", v/n ( - ) po eismo įvykio protokolas ( t. 1, b. l. 192-199). Automobilis pagal registracijos liudijimą priklauso I. B.( t. 1, b. l. 189), apdraustas civilinės atsakomybės draudimu AB "Lietuvos draudimas" ( t.1, b. l. 190), techninė apžiūra atlikta 2016-08-17 ir galiojanti iki 2018-08-17 ( t. 1, b. l. 191).

27Specialisto išvadoje 2017-07-05 Nr. 11-1121 ( 17), nurodyta, kad šio eismo įvykio eiga (mechanizmas) buvo tokia: automobilio "VW Caddy" vairuotojas V. A., važiuodamas keliu Alytus (Varėna) – Vilnius, važiuojamosios dalies dešine puse Vilniaus kryptimi, sureagavo į kilusią grėsmę eismo saugumui ir pasuko į kairę. Link priešpriešinio eismo juostos vairuotojo nusuktas, tačiau didžiąja gabarito dalimi savo važiavimo krypties eismo juosta važiuojantis automobilis "VW Caddy" apie 52 km/h greičiu susidūrė su priešpriešais apie 84 km/h greičiu didžiąja gabarito dalimi priešpriešinio važiavimo krypties eismo juosta važiuojančiu ir link savo važiavimo krypties eismo juostos į dešinę vairuotojo K. B. nusuktu automobiliu "BMW 730". Automobiliai susidūrė kelio važiuojamosios dalies dešinėje pusėje, automobilio "VW Caddy" važiavimo krypties eismo juostoje, automobiliui "VW Caddy" priekiniu dešiniu ratu būnant apie 2,7 m atstumu nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto, o automobiliui "BMW 730" priekiniu kairiu ratu būnant apie 1,7 m atstumu nuo to paties krašto. Dėl šio susidūrimo automobilis "VW Caddy" buvo atblokštas atgal į kairę jo važiavimo kryptimi ir sustojo ant kelio sankasos kairiojo šlaito padėtyje, kaip užfiksuota eismo įvykio vietos plane, o automobilis "BMW 730", sukdamasis pagal laikrodžio rodyklę, nuslydo į padėtį, kaip užfiksuota po eismo įvykio. Automobilių "BMW 730" ir "VW Caddy" susidūrimas įvyko prieš užfiksuotą automobilio "BMW 730" padėtį po eismo įvykio ir skysčių šleifų pradžią pagal automobilio "BMW 730" važiavimo kryptį, kelio važiuojamosios dalies dešinėje pusėje, automobilio "VW Caddy" važiavimo krypties eismo juostoje, automobiliui "VW Caddy" priekiniu dešiniu ratu būnant apie 2,7 m atstumu nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto, o automobiliui "BMW 730" priekiniu kairiu ratu būnant apie 1,7 m atstumu nuo to paties karšto. Automobilis "VW Caddy" priekinės dalies dešine puse susidūrė su priešpriešais jo buvusio ir "VW Caddy" išilginės ašies atžvilgiu smailiu kampu iš kairės į dešinę pasisukusio automobilio "BMW 730" priekinės dalies dešine puse. Prieš pat susidūrimą ir susidūrimo metu automobilis "VW Caddy" važiavo apie 52 km/h greičiu. Prieš pat susidūrimą ir susidūrimo metu automobilis "BMW 730" važiavo apie 84 km/h greičiu. Negalima nustatyti, ar buvusioje kelio situacijoje automobilio "VW Caddy" vairuotojas V. A. stabdydamas turėjo techninę galimybę išvengti eismo įvykio- susidūrimo su automobiliu "BMW 730". Automobilio "BMW 730" vairuotojas K. B., neįvažiuodamas į priešpriešiniam eismui skirtą važiuojamosios dalies pusę ( važiuodamas taip, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti vairuojamą transporto priemonę ir neprarasdamas automobilio valdomumo), kada priešpriešiais artėjo automobilis "VW Caddy" kurį vairavo V. A., turėjo techninę galimybę išvengti šio eismo įvykio kilimo. Negalima spręsti, ar automobilio "VW Caddy" vairuotojo V. A. veiksmai turėjo priežastinį ryšį su šio eismo įvykio kilimu.Techniniu požiūriu pagrindine sąlyga šiam eismo įvykiui kilti buvo tai, kad automobilio "BMW 730" vairuotojas K. B., važiuodamas priešingos krypties eismui skirtoje važiuojamosios dalies pusėje sudarė kliūtį ir joje susidūrė su automobiliu "VW Caddy" ( t.1, b. l. 166-172).

28Pagal Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos meteorologinės stoties duomenis 2017-02-28 oro temperatūra 7 val. buvo 3.1 laipsnių šilumos (t.1, b.l. 160).

29Teismas

konstatuoja:

30BK 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtis – tai BK specialiosios dalies straipsnyje, jo dalyje numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, apibūdinančių pavojingą veiką kaip nusikaltimą ar kaip baudžiamąjį nusižengimą, visuma.

31Viena iš sąlygų atsakomybei pagal BK 281 straipsnį kilti yra kelių eismo taisyklių pažeidimas, todėl būtina nustatyti, ar kaltinamasis pažeidė kaltinamajame akte nurodytus kelių eismo taisyklių punktus. BK 281 straipsnis yra blanketinė norma, todėl nusikalstamos veikos sudėčiai nustatyti yra svarbios kelių eismo taisyklės (toliau – KET), patvirtintos LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (redakcija nuo 2016-11-04 iki 2019-12-31).

32Įvertinus ir išnanalizavus proceso dalyvių parodymus, kitus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis K. B. pažeidė :

33KET 9 punkto reikalavimus, kadangi eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui. Kaltinamasis K. B. vairavo motinai priklausantį automobilį, kuriuo jis nuolatos nevažinėjo, todėl dalyvaudamas viešame eisme privalėjo vertinti savo kaip vairuotojo ir transporto priemonės galimybes, atsižvelgiant į metų sezoniškumą, eismo, kelio ir meteorologines sąlygas. Jeigu kaltinamasis nurodė, kad automobilyje įmontuotas termometras rodė 7-7.5 laipsnių šilumos, tai pagal Varėnos meteorologinės stoties duomenis 2017-02-28 7 val. buvo tik 3.1 laipsnio šilumos ir pagal šios stoties duomenis oro temperatūra žemėjo (6 val. – 3.6 laipsnio šilumos, o 8 val. – 3 laipsniai šilumos). Tai reiškia, kad kaltinamasis nebuvo pakankamai atidus ir nesiėmė visų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams, laikytųsi visų atsargumo priemonių įvertinti ar kelio danga nėra slidi, ar saugus jo pasirinktas važiavimo greitis;

34KET 99 punkto reikalavimų, kadangi eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešine kelio puse. Kaltinamojo K. B. vairuojamas automobilis BMW 730, išvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą, kuria priešinga kryptimi važiavo (artėjo) nukentėjusiojo V. A. vairuojamas automobilis VW-Caddy, nesilaikė šio punkto reikalavimo. Automobilių "BMW 730" ir "VW Caddy" susidūrimas įvyko kelio važiuojamosios dalies dešinėje pusėje, automobilio "VW Caddy" važiavimo krypties eismo juostoje, automobiliui "VW Caddy" priekiniu dešiniu ratu būnant apie 2,7 m atstumu nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto, o automobiliui "BMW 730" priekiniu kairiu ratu būnant apie 1,7 m atstumu nuo to paties krašto. Automobilis "VW Caddy" priekinės dalies dešine puse susidūrė su priešpriešais jo buvusio ir "VW Caddy" išilginės ašies atžvilgiu smailiu kampu iš kairės į dešinę pasisukusio automobilio "BMW 730" priekinės dalies dešine puse;

35KET 127 punkto reikalavimų, t.y., kad pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Kaltinamasis nurodė, kad važiuodamas neviršijo leistino greičio, nustatyto šio kelio ruože, t.y. važiavo iki 90 km/h greičiu. Specialisto išvadoje nurodyta, kad susidūrimo metu automobilio BMW 730 greitis buvo apie 84 km/h, t.y. artimesnis leistinam, maksimaliam greičiui šiame kelio ruože. Kaltinamasis K. B. neįvertino važiavimo sąlygų, meteorologinių sąlygų ir eismo intensyvumo, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties.

36Kaltinamasis K. B. išvažiavimo į priešpriešinę eismo juostą priežastimi nurodo meteorologines sąlygas – staiga susidariusi slidi kelio danga, kuri nebuvo paženklinta jokiais įspėjamaisiais ženklais ir jis negalėjo numatyti tokių aplinkybių.

37Apklausiamas įtariamuoju K. B. ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-13 nurodė, kad važiavo leistinu greičiu 60-70 km/h, pavažiavus nuo pervažos pamatė, kaip „sumėtė“ prieš jį važiuojantį automobilį, tada jis mažino greitį, pradėjo stabdyti ir jo automobilį pradėjo „mėtyti“ po kelią, apsuko viduryje važiuojamosios dalies. Tai įvyko jo važiuojamoje dalyje, gal labai trumpam buvo įvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą ir grįžtant pajuto smūgį į automobilio priekio dešinę pusę ( t.2, b.l. 31-32).

38Teisiamajame posėdyje K. B. paaiškino, kad už pervažos, kur yra nedidelis posūkis, pastebėjo, kad mašina nuslydo nuo kelio. Bandė stabdyti, bet jo automobilį apsuko ir išmetė į priešingą eismo juostą. Nurodė, kad iki slydimo važiavo 70-80 km/h greičiu. Kai automobilį apsuko ir jis bandė „išlyginti“ bei grįžti į savo eismą juostą, iki atvažiuojančio automobilio buvo gal 50 metrų atstumas. Automobilis su kuriuo susidūrė į dešinę pusę nevažiavo (t.2, b.l. 125).

39Analizuojant ir vertinant kaltinamojo K. B. parodymus matyti, kad kaltinamojo subjektyvūs aiškinimai negali būti laikomi objektyviais įrodymais, jeigu tai nėra pagrįsta kitais įrodymais byloje. Kaltinamasis K. B. ir jo gynėjas 2017-11-20 susipažino su visa surinkta bylos medžiaga, nukentėjusiųjų parodymais, specialisto išvada ir teisiamajame posėdyje jo aiškinimai išsamesni, negu ikiteisminio tyrimo metu, detaliau nurodant įvykio aplinkybes (važiavimo greitį, atstumą iki priešpriešais atvažiuojančio automobilio ir t.t.).

40Specialisto 2017-07-05 išvadoje nurodyta, kad prieš pat susidūrimą ir susidūrimo metu automobilis VW Caddy važiavo apie 52 km/h greičiu. Prieš pat susidūrimą ir susidūrimo metu automobilis BMW 730 važiavo apie 84 km/h greičiu. Negalima nustatyti, ar buvusioje kelio situacijoje automobilio "VW Caddy" vairuotojas V. A. stabdydamas turėjo techninę galimybę išvengti eismo įvykio - susidūrimo su automobiliu BMW 730. Automobilio BMW 730 vairuotojas K. B., neįvažiuodamas į priešpriešiniam eismui skirtą važiuojamosios dalies pusę (važiuodamas taip, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti vairuojamą transporto priemonę ir neprarasdamas automobilio valdomumo), kada priešpriešiais artėjo automobilis "VW Caddy" kurį vairavo V. A., turėjo techninę galimybę išvengti šio eismo įvykio kilimo.

41Kaltinamojo gynėjas prašė atlikti kaltinamojo, nukentėjusiųjų parodymų patikrinimą vietoje, kad būtų galima įsitikinti jų duodamų parodymų tikrumu, tiksliau atkurti eismo įvykio aplinkybes. Teismas tokį prašymą atmetė žodine nutartimi, nurodydamas motyvus, kad kaltinamasis ir nukentėjusieji duodami parodymus nenurodė tikslių, konkrečių aplinkybių, siejant su eismo įvykio vietoje esančiais nejudamais daiktais (pvz., kurioje vietoje, prie kokio daikto šalimais prasidėjo automobilio BMW 730 slydimas, kur jis baigėsi ir t.t., kaip ir nukentėjusieji nenurodė, kurioje vietoje vietovėje esančių daiktų atžvilgiu pastebėjo priešingoje eismo juostoje esantį automobilį BMW 730, kurioje konkrečioje vietoje pradėjo lėtinti automobilio greitį ir t.t.).

42Proceso dalyviai dėl subjektyvių ar objektyvių faktorių įvykio aplinkybes atpasakoja nevienodai, o šiuo metu jau yra susipažinę su visa baudžiamosios bylos medžiaga. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar įrodymai yra patikimi, ar nesuklastoti; turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Atliekant tokį vertinimą vadovaujamasi įstatymais ir logikos dėsniais.

43Byloje dalyvavęs specialistas H. V. (Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertas) buvo supažindintas su visa bylos medžiaga, tame tarpe ir kaltinamojo bei nukentėjusiųjų parodymais. Specialistas nurodė, kad vairuotojų parodymai nesudaro pagrindo keisti jo duotą išvadą, kadangi nėra objektyvių duomenų apie automobilių stabdymą ir judėjimą prieš eismo įvykį (prieš susidūrimą) apibūdinančių pėdsakų (automobilių ratų stabdymo, ratų šoninio slydimo pėdsakų), ir dėl to negalima nustatyti tikslių automobilių suartėjimo trajektorijų iki susidūrimo, negalima atlikti suartėjimo matematinės analizės. Kaltinamasis ir nukentėjusieji tokių duomenų negali nurodyti, todėl nėra pagrindo atlikti ir jų parodymų vietoje tikrinimą.

44Įspėjamieji kelio ženklai magistraliniuose keliuose statomi teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamas eismo įvykis įvyko magistraliniame kelyje A4, todėl kelio ženklai apie slidų kelią statomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ 62 punkto nuostatomis: „ Ženklas Nr. 119 „Slidus kelias“ turi būti įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame drėgnos kelio dangos sukibimo su padangomis koeficientas yra mažesnis nei 0,3. Prieš tuos kelio ruožus, kurių dangai esant sausai pavojus eismo saugumui nekyla, ženklas įrengiamas su papildoma lentele Nr. 845“. Nėra duomenų, kad kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 62,035 km yra nustatytos aplinkybės dėl kelio „Slidus kelias“ įrengimo, kaip ir nėra duomenų apie šios ruožo avaringumą. Viešoje erdvėje nėra pateikti duomenys apie nurodomo ruožo išskirtinį avaringumą ar kelio dangos būklę;

45KET 128 punkto reikalavimus, t.y. atsiradus kliūčiai ar iškilus grėsmei eismo saugumui, nelėtino greičio ir nesustabdė transporto priemonės, įvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu priešais važiuojančiu automobiliu.

46Kaltinamasis K. B. teigia, kad matė, kaip priešais jį važiavo automobilis, jis buvo pervažoje, atstumas galėjo būti 300 m. Privažiavo prie geležinkelio pervažos, sustojo, tada pajudėjo ir pamatė tik proceso pabaigą, kad mašina važiavo jo kryptimi, po to apsisuko priekiu į jį ( t.2, b.l. 125).

47A4 magistralinio kelio (šaltinis „Vikipedija“) 61 ir 62 kilometrai yra Naujų Valkininkų gyvenvietė (buvusi Valkininkų geležinkelio stotis). Jeigu nagrinėjamas eismo įvykis įvyko A4 kelyje 63.035 kilometre, tai galima teigti, kad kaltinamasis K. B. matė priešais jį važiavusį automobilį Toyota, v.nr. ( - ) apie 1 kilometro atstume (pajudėjo nuo N.Valkininkų geležinkelio pervažos, kai automobilis apsisuko priekiu į jo važiavimo kryptį). Nors pagal pateiktą fotonuotrauką (t.2, b.l. 45) automobilis Toyota nusisukęs į kelkraštį. Todėl kaltinamasis K. B. 2017-02-28 vairuodamas automobilį BMW 730 ir važiuodamas už Naujųjų Valkininkų, iškilus grėsmei eismo saugumui, matydamas, kad prieš jį važiuojantis automobilis nuvažiavo nuo kelio, nelėtino greičio ir nestabdė automobilio, kol jo automobilis kelyje tapo nestabilus ir nevaldomas vairuotojo dėl susidariusios slidžios kelio dangos. Priešingai, vairuotojas K. B. nuo geležinkelio pervažos iki eismo įvykio vietos pasiekė apie 84 km/h greitį, t.y. greitį artimą maksimaliai leistinam lengviesiems automobiliams šiame kelio ruože, kas rodo, kad iškilus grėsmei eismo saugumui nesiėmė savalaikių ir tinkamų priemonių greičio sumažinimui ir sustojimui.

48Remiantis byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, nagrinėjamoje situacijoje, jeigu kaltinamasis K. B. būtų važiavęs saugiu greičiu ir nebūtų išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą, o kartu ir nebūtų išvažiavęs iš savo eismo juostos, eismo įvykio nebūtų įvykę. Įvertinus kaltinamojo, nukentėjusiųjų parodymus, eismo įvykio vietos apžiūros protokolą su priedais, specialisto išvadą, transporto priemonių apžiūros protokolų duomenis, daroma išvada, kad kaltinamasis K. B. nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, sukėlė pavojų kitiems eismo dalyviams, pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kelio būklę, išvažiavęs į kairiąją, priešpriešinę važiuojamosios dalies pusę susidūrė su priešinga kryptimi važiavusiu automobiliu. Nors kaltinamasis teigia, kad jau bandė grįžti į savo eismo juostą, tačiau automobilių susidūrimas įvyko automobilio VW - Caddy važiavimo eismo juostoje. Tokias aplinkybes patvirtina įvykio vietos apžiūros protokolo ir jo priedų duomenys, specialisto išvada, atlikus eismo įvykio tyrimą.

49BK 281 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, priežastinis ryšis yra vienas iš sudėties požymių, kuris turi būti nustatytas byloje. Tačiau, prieš imantis nustatyti priežastinį ryšį tarp padaryto pažeidimo ir kilusių padarinių, kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo bylose svarbu nustatyti, vienas ar keli eismo dalyviai pažeidė Kelių eismo taisykles.

50Atlikus eismo įvykio tyrimą, specialisto išvadoje nurodyta, kad negalima nustatyti, ar buvusioje kelio situacijoje automobilio VW Caddy vairuotojas V. A. stabdydamas turėjo techninę galimybę išvengti eismo įvykio - susidūrimo su automobiliu BMW 730. Automobilio BMW 730 vairuotojas K. B., neįvažiuodamas į priešpriešiniam eismui skirtą važiuojamosios dalies pusę važiuodamas taip, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti vairuojamą transporto priemonę ir neprarasdamas automobilio valdomumo, kada priešpriešiais artėjo automobilis VW Caddy, vairuojamas V. A., turėjo techninę galimybę išvengti šio eismo įvykio kilimo.

51Nenustatytos aplinkybės, kad automobilio VW Caddy vairuotojo V. A. veiksmai turėjo priežastinį ryšį su šio eismo įvykio kilimu. Techniniu požiūriu pagrindine sąlyga šiam eismo įvykiui kilti buvo tai, kad automobilio BMW 730 vairuotojas K. B., važiuodamas priešingos krypties eismui skirtoje važiuojamosios dalies pusėje sudarė kliūtį ir joje susidūrė su automobiliu VW Caddy ( t.1, b.l. 166-172).

52Teisiamajame posėdyje apklaustas specialistas H. V. paaiškino, kad VW Caddy vairuotojas V. A. iškilus grėsmei eismo saugumui privalėjo stabdyti automobilį savo važiuojamosios krypties eismo juostoje kuo arčiau dešinio kelio krašto, tačiau nesant duomenų apibūdinančių pėdsakus (automobilių stabdymas, ratų šoninis slydimas) prieš susidūrimą, negalima nustatyti kokiu režimu ir kokia tikslia trajektorija automobilis BMW 730 judėjo iki susidūrimo, kaip ir automobilio VW Caddy suartėjimo trajektorijos iki susidūrimo (t.1, b.l. 170). Iš pateiktų ir ištirtų įrodymų, byloje nenustatyta, kad automobilio VW Caddy vairuotojas V. A. pažeidė kokius nors kelių eismo taisyklių reikalavimus (nenustatyta, kad turėjo galimybę sustabdyti transporto priemonę iki jo eismo juostoje atsidūrusio ir judėsio į jį BMW automobilio)

53Kaltinamojo K. B. neteisėti veiksmai - važiuodamas automobiliu BMW 730 priešingos krypties eismui skirtoje važiuojamosios dalies pusėje sudarė kliūtį ir joje susidūrė su automobiliu VW Caddy, buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su kilusiomis pasekmėmis.

54Baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnį priklauso nuo kilusių pasekmių sunkumo. Specialisto išvadoje nustatyta, kad eismo įvykio metu nukentėjusiajam A. B. padarytas sužalojimas dėl atviro dešinio šlaunikaulio kūno lūžimo, dėl lydimų kraujavimo į pilvaplėvės ertmę kepenų ir riestinės žarnos pasaito plyšimų bei dėl ūmaus kvėpavimo nepakankamumo krūtinės ląstos sumušimo ir plaučių sumušimo pasėkoje kvalifikuotinas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas, o nukentėjusiajam V. A. nustatytas sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės pusės IX šonkaulio lūžimo, dešinio šlaunikaulio kūno skeveldrinio lūžimo ir dešinio klubakaulio skeveldrinio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

55Priežastinio ryšio nustatymas apima du momentus: būtinosios padarinių kilimo sąlygos nustatymą ir priežastinio ryšio pobūdžio nustatymą. Būtinosios padarinių kilimo sąlygos taisyklė įpareigoja išsiaiškinti, ar eismo dalyvio padarytas kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas buvo būtina padarinių kilimo sąlyga, o priežastinio ryšio pobūdis parodo, ar priežastinis ryšis yra dėsningas (būtinasis), ar atsitiktinis. Eismo dalyvio veika, kuria padaromas KET pažeidimas, autoavarijos priežastis yra tuo atveju, jeigu analogiškoje situacijoje laikantis taisyklių reikalavimų įvykis nebūtų įvykęs. Būtinoji padarinių kilimo sąlyga nustatoma sprendžiant, ar eismo įvykis būtų įvykęs, jeigu nebūtų pažeistos kelių eismo taisyklės, t. y. eliminuojant iš eismo įvykio priežastingumo grandinės kelių eismo taisyklių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismų praktikos kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo baudžiamosiose bylose apžvalga).

56Remiantis šia priežastinio ryšio nustatymo taisykle, eliminavus iš įvykių sekos nustatytus kaltinamojo K. B. pažeidimus - iškilus grėsmei eismo saugumui, nesulėtino greičio, nesustabdė automobilio BMW, įvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu VW Caddy, v/n ( - ), kurį vairavo V. A. ir su juo važiavo keleivis A. B., akivaizdi išvada, kad tokiu atveju eismo įvykis įvykęs nebūtų. Tai leidžia teismui konstatuoti, kad K. B. veiksmai buvo kilusių pasekmių priežastis.

57Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 281 str. 3 d. gali būti padaroma tik kaltininkui veikiant neatsargiai. Nusikalstama veika, numatyta BK 281 str. 3 d., padaroma dėl nusikalstamo nerūpestingumo, jei ją padaręs asmuo nesupranta daromos veikos rizikingumo ir nenumato, kad jo padarytas KET pažeidimas gali sukelti eismo įvykį, dėl kurio gali kilti BK 281 str. 3 d. numatytos pasekmės, tačiau pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes turėjo ir galėjo tai numatyti. Įvykio metu kaltinamasis K. B. vairavo transporto priemonę, todėl jo pareiga veikti pagal KET ir numatyti galimas pasekmes teismui abejonių nekelia.

58Išnagrinėjęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau-BPK) 20 straipsnio nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad K. B. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kaltinime nurodytus kelių eismo taisyklių reikalavimus, dėl to įvyko eismo įvykis, kuriame buvo sunkiai nesunkiai sutrikdyta kitų žmonių sveikata (sunkesnis sveikatos sutrikdymas apima ir švelnesnę nusikalstamą veiką pagal BK 218 straipsnį ir ji atskirai nėra kvalifikuojama). Kaltinamojo K. B. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 3 dalį.

59Bausmės skyrimo motyvai

60BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, į BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus bei į BK 61 straipsnyje numatytus reikalavimus skiriant bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių.

61Kaltinamasis K. B. padarė neatsargų nusikaltimą, kurio metu vienam nukentėjusiajam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, o kitam nukentėjusiajam – nesunkus sveikatos sutrikdymas.

62Nors anksčiau K. B. teistas, bet teistumas išnykęs. Baustas už administracinius nusižengimus transporto srityje. Dirba ir turi legalų pajamų šaltinį, psichiatrijos ir priklausomybių ligų kabinetų įskaitose neįrašytas.

63Kaltinamojo K. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

64Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam skiriant BK 281 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatytą bausmę – baudą. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (teistumas išnykęs, baustas administracine tvarka už KET pažeidimą jau po nusikalstamos veikos padarymo, administracinė nuobauda galiojanti, kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybę nebuvimą, dirba), kad dėl nusikalstamos veikos nukentėjo du asmenys, turtinė žala jiems neatlyginta visiškai ar iš dalies.

65BK 47 str. 2 d. 5 p. numato, kad už ne atsargų nusikaltimą gali būti skiriama bauda nuo 20 iki 750 MGL. Kaltinamajam skirtina 60 MGl dydžio bauda, kaip bausmė, numatyta BK 281 str. 3 d. sankcijoje.

66Dėl pareikštų civilinių ieškinių

67Vadovaujantis BPK 109 str. asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

68Civilinis ieškovas A. B. šioje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 158.99 Eur turtinės ir 10000 Eur neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Prašė priteisti solidariai iš kaltinamojo ir AB „Lietuvos draudimas“.

69Ieškovas A. B. nurodė, kad 158.99 Eur turtinę žala sudaro išlaidos, susijusios su vaistų , sauskelnėmių pirkimu. Jis nurodė, kad dėl eismo įvykyje patirtų traumų 2017-02-28 iki 2017-03-02 gydėsi VšĮ Varėnos ligoninėje. Nuo 2017-03-02 iki 2017-03-28 VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. 2017-03-02 atlikta operacija, kurios metu atlikta dešinė torakostomija, revizuota kairė pleuros ertmė. Po operacijos iki 2017-03-15 sveikatos būklė konstatuota kaip sunki. 2017-03-15 buvo atlikta dešinio šlaunikaulio operacija. 2017-03-31 perkeltas gydymui į Alytaus apskrities ligoninę, kur gydėsi iki 2017-05-04. Nuo 2017-05-23 iki 2017-06-12 buvo reabilitacijoje. Iki 2017-06-21 galėjo vaikščioti tik su ramentų pagalba. Iki šiol negali gyventi pilnaverčio gyvenimo. Visą laiką jaučia skausmus. Negali gyventi pilnaverčio gyvenimo, negali dirbti sunkesnio fizinio darbo. Po operacijų negsalėjo net pats apsirengti. Net ir naudotis tualetu be papildomos įrangos sunku. Gydymas nėra baigtas, pas gydytojus lankėsi 2017-05-16, 2017-08-22. Turi būti sprendžiama dėl jo darbingumo (2018-01-26), kadangi gydymas nebaigtas, nedirba iki šiol (bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje), taip negali išspręsti ir dėl nedarbingumo, kol nebaigtas gydymas. Iki sužalojimo dirbo elektromonteriu, tačiau pagal dabartinį sveikatos stovį tokį darbą negalės dirbti. Dėl sužalojimų patyrė fizinį skausmą, nepatogumus, turėjo nuolatos lankytis po gydymo įstaigas, atlikti tyrimus, operacijas. Apsunkintas judėjimas dėl kojos traumos (negali normaliai eiti, šlubčioja). Po operacijų kūne daug randų – pilvo srityje, kaklo srityje ir pan.

70Teisiamajame posėdyje civilinis ieškovas A. B. ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Prašo priteisti 10 000 EUR neturtinė žala, nes po eismo įvykio buvo komos būsenoje, vos liko gyvas, šiuo metu nedirbu, toliau gydosi. Dirba elektromonteriu. Šiuo metu nedarbingumas nenustatytas, dar nebaigtas gydymas, 2018 m sausio 26 d. bus komisija dėl tolimesnės eigos.

71Civilinis ieškovas V. A. šioje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 256.86 Eur turtinės ir 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Prašė priteisti solidariai iš kaltinamojo ir AB „Lietuvos draudimas“.

72Ieškovas V. A. nurodė, kad 256.86 Eur turtinę žala sudaro išlaidos, susijusios su gydymu, vaistais, transporto išlaidos, medicininiai įrankiai. Tai sudaro: pagalbinis prietaisas laikytis tualete -15.99 Eur; neopreniniai svarmenys kojas treniruoti - 10.12 Eur; medicinos nuotraukos laikmena, taksi paslaugos vykstant pas gydytojus, vaistines - 17 Eur; kuro išlaidos į Vilniaus ir Varėnos ligonines - 62.73 Eur, išlaidos vaistams - 147.45 Eur.

73Po eismo įvykio 2017-02-28 iki 2017-03-01 gydėsi VšĮ Varėnos ligoninėje.Nuo 2017-03-01 gydėsi VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. RVUL 2017-03-02 atlikta operacija. Po to buvo reabilitacijoje. Iki 2017-06-21 vaikščiojo tik ramentų pagalba. Negalėjo dirbti sunkesnių fizinių darbų, apsirengti savarankiškai. Gydymas iki šiol nebaigtas, jaučia sveikatos sutrikimo pasekmes. Po sužalojimo negalėjo vairuoti automobilio, nuolatos lankosi pas gydytojus ir gydosi eismo įvykio metu padarytus sužalojimus. Negali laisvai pritūpti, šlubčioja dešne koja. Po operacijos galėjo judėti tik invalido vežimėlyje. Siūloma kreiptis dėl darbingumo lygio praradimo nustatymo. Dirbo inžinieriaus padėjėju. Po gautos traumos dirbo tik dvi savaites iki teisiamojo posėdžio. Jaučia skaumus dėl patirtų sužalojimų.

74Teisiamajame posėdyje civilinis ieškovas V. A. ieškinį palaikė ir prašė tenkinti pilnai. Jis nurodė, kad patyrė sužalojimus: dešinio šonkaulio lūžis, dubenkaulio skeveldrinis lūžis, šlaunikaulio skeveldrinis lūžis. Savijauta šiuo metu ne kokia, viena koja trumpesnė. Buvo užsisegęs saugos diržu, iššovė oro pagalvės. Pats pasiprašė į darbą, dirba 2 savaites, nedarbingumo lygis nenustatytas. Neturtinė žala - 5000 EUR, nes laukia operacijos, vasario mėnesį važiuos į Vilniaus universitetinę ligoninę, šiuo metu yra luošas.

75Civilinis atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė rašytinį atsakymą, kad yra pasirengęs iš dalies atlyginti civiliniams ieškovams turtinę ir neturtinę žalą ( t.2, b.l. 117-118, 119, 132-133,138).

76Kaltinamasis K. B. ieškinių nepripažino ir nurodė, kad žalą turi atlyginti transporto priemonės draudimo bendrovė.

77Civiliniai ieškiniai tenkintini iš dalies

78Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d.). Dėl to asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 str.).

79Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, negautos pajamos ir kt. (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Civilinės atsakomybės taikymo tikslas yra kompensuoti žalą, o ne nubausti žalą padariusį asmenį: žala turi būti atlyginama tiek, kiek įrodoma, kiek jos faktiškai patirta, ir taikant civilinę atsakomybę turi būti siekiama neleisti nukentėjusiajam nepagrįstai praturtėti kito – žalą padariusio asmens – sąskaita. Teisingas žalos atlyginimas reiškia tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis.

80Teismų praktikos apžvalgoje nurodoma, kad iš privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties atsiradusi prievolė vykdytina pirmiau už deliktinę prievolę. Taigi pirmiausia nukentėjusiojo reikalavimas turi būti tenkinamas iš draudiko, o jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos skirtumą atlygina transporto priemonės valdytojas. Šiuo atveju draudikas AB „Lietuvos draudimas“ yra pagrindinis skolininkas, o transporto priemonės valdytojas K. B. yra papildomas skolininkas. Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) tikslus ir reguliavimą įtvirtinta subsidiarioji draudiko ir transporto priemonės valdytojo prievolė nukentėjusiajam asmeniui. Tokiu būdu užtikrinama didesnė nukentėjusiojo asmens teisių apsauga.

81Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų – 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo (TPVCAPDĮ 11 str. 1 d., įstatymo redakcija nuo (2017-01-01 iki 2017-11-28).

82Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. CK 6.263 str. 2 d. nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

83Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

84Teismas sutinka su civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ pateiktu skaičiavimu dėl turtinės žalos atlyginimo civiliniams ieškovams A. B. (t.2, b.l. 119) ir V. A. (t.2, b.l. 117-118,119).

85Civilinis ieškovas V. B. rašytiniais įrodymais pagrindė vaistų ir gydymosi išlaidas 78.47 Eur sumai.

86Civilinis ieškovas V. A. rašytiniais įrodymais pagrindė vaistų, gydymosi, kelionės išlaidas 188.91 Eur sumai.

87Tokia turtinė žala priteistina iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“.

88Neturtinė žala Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnyje apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kitos piniginės išraiškos neturinčios pasekmės,atsiradusios dėl padarytos per eismo įvykį žalos asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo.

89Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinės žalos atlyginimo atveju, kitaip nei turtinės (CK 6.249 straipsnis, 6.263straipsnio 2 dalis), visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigine išraiška. Teismo pareiga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-227/2011, 2K-410/2013, 2K-74/2014).

90Neturtinės žalos kriterijai yra numatyti Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio ir detalizuoti teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-397/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus patvirtinta teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose apžvalga).

91Byloje nustatyta, kad civilinis ieškovas A. B. gydytas ligoninėse nuo 2017-02-28 iki 2017-03-28. Atliktos operacijos: grenuota kairė plaros ertmė; deš.šlaunikaulio osteosintezė. Gydytas ligonijnėje 2017-03-31 iki 05-04; 2017-05-23 – 06-12 reabilitacinis gydymas sanatorijoje. 2017-05-16/08-22 konsultuotas VšĮ RVUL. Nustatant neturtinės žalos dydį atsižvelgiama į nustatytą diagnozę, sveikatos sutrikdymo laipsnį, patirtą fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus dėl bendravimo, darbo ir kitų galimybių, nepatogumus – laisvai vaikščioti, judėti ir t.t., dvasinį sukrėtimą – likti luošam visą gyvenimą, emocinę depresiją – gydymas iki šiol nebaigtas, sveikatos būsena, kai tapti iš dalies nedarbingu, pažeminimas – randai ant kūno ir pan. Nukentėjusysis A. B. automobilio nevairavo, buvo keleivis.

92Byloje nustatyta, kad civilinis ieškovas V. A. gydytas ligoninėse nuo 2017-02-28 iki 2017-03-09. Vėliau gydymas tęstas stacionare. Atliktos operacijos: deš.šlaunikaulio osteosintezė. Tęstas gydymas sanatorijoje.2017-04-10/06-21 konsultuotas gydytojo. Nustatant neturtinės žalos dydį atsižvelgiama į nustatytą diagnozę, sveikatos sutrikdymo laipsnį, patirtą fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus dėl bendravimo, darbo ir kitų galimybių, nepatogumus – laisvai vaikščioti, judėti ir t.t., dvasinį sukrėtimą – likti luošam visą gyvenimą, emocinę depresiją – gydymas iki šiol nebaigtas, sveikatos būsena, kai tapti iš dalies nedarbingu ir pan.

93Pagal pastaruoju metu formuojamą teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai padaromi sunkūs sveikatos sutrikdymai nukentėjusiems, priklausomai nuo reikšmingų bylos aplinkybių, priteisiama nuo 5792 iki 34504 Eur neturtinei žalai atlyginti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-351/2009, 2K-50/2010, 2K-211/2011, 2K-453/2011, 2K-370/2012, 2K-374/2012, 2K-95/2013 ir kt., 2016 m. sausio 12 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-52-942/2016).

94Pagal pastaruoju metu formuojamą teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai padaromi nesunkūs sveikatos sutrikdymai, nukentėjusiesiems, priklausomai nuo reikšmingų bylos aplinkybių, yra priteisiama, įvertinus jau atlygintą draudimo bendrovių sumą, neturtinės žalos nuo 1100 iki 11600 Eur : 2K-68/2008 (11585 Eur - dešinio klubikaulio lūžimas, gūžduobės lūžimas, šlaunikaulio galvutės išnirimas, dešinio raktikaulio išnirimas ir kt.); 2K-171/2008 (1158 Eur – kojos blauzdos jungiamojo raiščio plyšimas); 2K-200/2010 (2896 Eur - dešinės kojos blauzdikaulio ir šeivikaulio kulkšnelių lūžis su raiščio plyšimu bei pėdos panirimu); 2K-277/2010 (1686 Eur - dešinės blauzdos kaulų lūžis ) ir kt.

95Bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai yra žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos (nuostolių) ir neteisėtų veiksmų, kaltė (CK 6.246–6.249 straipsniai).

96Neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės pagrindas pagal CK 6.246 straipsnį yra įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas arba įstatymu ar sutartimi draudžiamų veiksmų atlikimas arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas.

97Kaltinamojo K. B. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 3 d., kurios metu nukentėjusiajam A. B. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, o nukentėjusiajam V. A. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, įrodyta byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais.

98Civilinio kodekso 6.263 straipsnyje nustatyta, kad iš kiekvieno asmens reikalaujama tokio elgesio, kad niekam nebūtų padaryta žala. Taisyklės, kurių privaloma laikytis eismo keliuose dalyviams, nustatytos eismą keliuose reglamentuojančiuose teisės aktuose.

99Kaltinamasis K. B. yra darbingas asmuo, aukštojo išsilavinimo, dirbantis ir gaunantis nuolatines, legalias pajamas, turintis teisę vykdyti individualią veiklą.

100Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, formuojamą teismų praktiką, teismas mano, kad civilinio ieškovo A. B. reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, priteisiant jam 9000 eurų neturtinės žalos atlyginimo, iš jų 3000 Eur iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, o 6000 Eur iš kaltinamojo K. B..

101Civilinio ieškovo V. A. reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, priteisiant jam 4000 eurų neturtinės žalos atlyginimo, iš jų 2000 Eur iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, o 2000 Eur iš kaltinamojo K. B..

102Kaltinamasis K. B. vadovaujantis BPK 140 str. laikinai sulaikytas nebuvo. Kaltinamojo nuosavybės teisės į turtą neapribotos. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – automobiliai, grąžintini jų savininkams/valdytojams.

103Kaltinamajam buvo paskirta kardomoji priemonė- rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kuri taikytina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

104Nėra pagrindų taikyti BK 641 straipsnio nuostatas.

105Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 299 , 301 – 305, 307- 308 str., teismas

Nutarė

106K. B., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 3 dalyje ir skirti jam šešiasdešimties (60) MGL dydžio (2259.60 Eur) dydžio baudą.

107Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per dešimt (10) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, kiekvieną mėnesį sumokant po 225.96 Eur iki pilnos baudos sumos sumokėjimo, apie tai pateikiant įmokos kvitus teismo rūmų raštinei. Nustatytu terminu nesumokėjus bent vienos kasmėnesinės įmokos iki pilnos baudos sumos sumokėjimo, bauda bus išieškoma priverstinai ir atsiras prievolė sumokėti vykdymo išlaidas antstoliui.

108Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 6801. Įmokos kvitą (-us) būtina pristatyti į Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų raštinę (Aušros g. 15, Varėna, 111 kab.) raštinę.

109K. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - taikyti iki įsiteisės nuosprendis.

110Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – automobilius BMV 730, valstybinis numeris ( - ) priklausantį I. B., a.k. ( - ) ir VW Caddy, valstybinis numeris ( - ), priklausantį UAB „NT valdos“ grąžinti jų savininkams (saugomi Alytaus AVPK Varėnos rajono PK kieme, M.K.Čiurlionio g.53, Varėna).

111Civilinius ieškinius tenkinti iš dalies.

112Priteisti iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas 110051834) civiliniam ieškovui A. B., asmens kodas ( - ) 78.47 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

113Priteisti iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas 110051834) civiliniam ieškovui V. A., asmens kodas ( - ) 188.91 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

114Priteisti iš K. B., asmens kodas 3770612006, civiliniam ieškovui A. B., asmens kodas ( - ) šešis tūkstančius eurų (6000 Eur) neturtinės žalos atlyginimo.

115Priteisti iš K. B., asmens kodas 3770612006, civiliniam ieškovui V. A., asmens kodas ( - ) du tūkstančius eurų (2000 Eur) neturtinės žalos atlyginimo.

116Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis,... 2. sekretoriaujant Reginai Tertelytei,... 3. dalyvaujant prokurorei Reginai Juškevičienei,... 4. nukentėjusiajam – civiliniam ieškovui V. A., jo atstovui advokatui K. S.,... 5. nukentėjusiajam-civiliniam ieškovui A. B.,... 6. gynėjui advokatui Zbignev Jankovski,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje :... 8. K. B., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas,... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281... 10. Teismas... 11. K. B. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo... 12. Kaltinamasis K. B. savo kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad 2017-... 13. Buvo sustojęs geležinkelio pervažoje, todėl toliau važiuodamas negalėjo... 14. Matė, kad priešais važiavo automobilis, atstumas galėjo būti 300 m.... 15. Kelio dangos pasikeitimo nepajuto iki kol pamatė Toyota automobilį 400- 450 m... 16. Nukentėjusysis V. A. parodė, kad 2017-02-28 važiavo su bendradarbiu A. B. į... 17. Nukentėjusysis A. B. paaiškino, kad 2017-02-28 kartu su V. A. važiavo iš... 18. Liudytoja Z. V. N. paaiškino, kad 2017-02-28 kelyje Vilnius- Varėna-Gardinas... 19. 2017-02-28 Alytaus AVPK Varėnos rajono PK tyrėjo N.Bimbirio tarnybiniu... 20. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kai 2017-02-28 8.10-8.50 val. buvo... 21. Specialisto išvadoje Nr. T-A 2099/2017 (01), kurioje nurodyta, kad po eismo... 22. Specialisto išvadoje Nr. T-A 2100/2017 (01), kurioje nurodyta, kad po eismo... 23. Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G 366/2017 (06) nurodyta, kad A. B.... 24. Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G 365/2017 (06) nurodyta, kad V. A.... 25. Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokole... 26. Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokole... 27. Specialisto išvadoje 2017-07-05 Nr. 11-1121 ( 17), nurodyta, kad šio eismo... 28. Pagal Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos... 29. Teismas... 30. BK 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako... 31. Viena iš sąlygų atsakomybei pagal BK 281 straipsnį kilti yra kelių eismo... 32. Įvertinus ir išnanalizavus proceso dalyvių parodymus, kitus byloje surinktus... 33. KET 9 punkto reikalavimus, kadangi eismo dalyviai privalo laikytis visų... 34. KET 99 punkto reikalavimų, kadangi eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešine... 35. KET 127 punkto reikalavimų, t.y., kad pasirinkdamas važiavimo greitį,... 36. Kaltinamasis K. B. išvažiavimo į priešpriešinę eismo juostą priežastimi... 37. Apklausiamas įtariamuoju K. B. ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-13 nurodė,... 38. Teisiamajame posėdyje K. B. paaiškino, kad už pervažos, kur yra nedidelis... 39. Analizuojant ir vertinant kaltinamojo K. B. parodymus matyti, kad kaltinamojo... 40. Specialisto 2017-07-05 išvadoje nurodyta, kad prieš pat susidūrimą ir... 41. Kaltinamojo gynėjas prašė atlikti kaltinamojo, nukentėjusiųjų parodymų... 42. Proceso dalyviai dėl subjektyvių ar objektyvių faktorių įvykio aplinkybes... 43. Byloje dalyvavęs specialistas H. V. (Lietuvos teismo ekspertizės centro... 44. Įspėjamieji kelio ženklai magistraliniuose keliuose statomi teisės aktų... 45. KET 128 punkto reikalavimus, t.y. atsiradus kliūčiai ar iškilus grėsmei... 46. Kaltinamasis K. B. teigia, kad matė, kaip priešais jį važiavo automobilis,... 47. A4 magistralinio kelio (šaltinis „Vikipedija“) 61 ir 62 kilometrai yra... 48. Remiantis byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, nagrinėjamoje... 49. BK 281 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali,... 50. Atlikus eismo įvykio tyrimą, specialisto išvadoje nurodyta, kad negalima... 51. Nenustatytos aplinkybės, kad automobilio VW Caddy vairuotojo V. A. veiksmai... 52. Teisiamajame posėdyje apklaustas specialistas H. V. paaiškino, kad VW Caddy... 53. Kaltinamojo K. B. neteisėti veiksmai - važiuodamas automobiliu BMW 730... 54. Baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnį priklauso... 55. Priežastinio ryšio nustatymas apima du momentus: būtinosios padarinių... 56. Remiantis šia priežastinio ryšio nustatymo taisykle, eliminavus iš įvykių... 57. Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 281 str. 3 d. gali būti... 58. Išnagrinėjęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos... 59. Bausmės skyrimo motyvai... 60. BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 61. Kaltinamasis K. B. padarė neatsargų nusikaltimą, kurio metu vienam... 62. Nors anksčiau K. B. teistas, bet teistumas išnykęs. Baustas už... 63. Kaltinamojo K. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 64. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvada, kad bausmės tikslai... 65. BK 47 str. 2 d. 5 p. numato, kad už ne atsargų nusikaltimą gali būti... 66. Dėl pareikštų civilinių ieškinių... 67. Vadovaujantis BPK 109 str. asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės... 68. Civilinis ieškovas A. B. šioje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl... 69. Ieškovas A. B. nurodė, kad 158.99 Eur turtinę žala sudaro išlaidos,... 70. Teisiamajame posėdyje civilinis ieškovas A. B. ieškinį palaikė ir prašė... 71. Civilinis ieškovas V. A. šioje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl... 72. Ieškovas V. A. nurodė, kad 256.86 Eur turtinę žala sudaro išlaidos,... 73. Po eismo įvykio 2017-02-28 iki 2017-03-01 gydėsi VšĮ Varėnos... 74. Teisiamajame posėdyje civilinis ieškovas V. A. ieškinį palaikė ir prašė... 75. Civilinis atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė rašytinį atsakymą,... 76. Kaltinamasis K. B. ieškinių nepripažino ir nurodė, kad žalą turi... 77. Civiliniai ieškiniai tenkintini iš dalies... 78. Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo,... 79. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos,... 80. Teismų praktikos apžvalgoje nurodoma, kad iš privalomojo civilinės... 81. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 82. Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal... 83. Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl... 84. Teismas sutinka su civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ pateiktu... 85. Civilinis ieškovas V. B. rašytiniais įrodymais pagrindė vaistų ir gydymosi... 86. Civilinis ieškovas V. A. rašytiniais įrodymais pagrindė vaistų, gydymosi,... 87. Tokia turtinė žala priteistina iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos... 88. Neturtinė žala Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250... 89. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo... 90. Neturtinės žalos kriterijai yra numatyti Lietuvos Respublikos CK 6.250... 91. Byloje nustatyta, kad civilinis ieškovas A. B. gydytas ligoninėse nuo... 92. Byloje nustatyta, kad civilinis ieškovas V. A. gydytas ligoninėse nuo... 93. Pagal pastaruoju metu formuojamą teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai... 94. Pagal pastaruoju metu formuojamą teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai... 95. Bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai yra žala (nuostoliai), neteisėti... 96. Neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės pagrindas pagal CK 6.246... 97. Kaltinamojo K. B. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 3... 98. Civilinio kodekso 6.263 straipsnyje nustatyta, kad iš kiekvieno asmens... 99. Kaltinamasis K. B. yra darbingas asmuo, aukštojo išsilavinimo, dirbantis ir... 100. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei į teisingumo, sąžiningumo ir... 101. Civilinio ieškovo V. A. reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo... 102. Kaltinamasis K. B. vadovaujantis BPK 140 str. laikinai sulaikytas nebuvo.... 103. Kaltinamajam buvo paskirta kardomoji priemonė- rašytinis pasižadėjimas... 104. Nėra pagrindų taikyti BK 641 straipsnio nuostatas.... 105. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 299 ,... 106. K. B., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 107. Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per dešimt (10) mėnesių nuo... 108. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 109. K. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 110. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 111. Civilinius ieškinius tenkinti iš dalies.... 112. Priteisti iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas... 113. Priteisti iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas... 114. Priteisti iš K. B., asmens kodas 3770612006, civiliniam ieškovui A. B.,... 115. Priteisti iš K. B., asmens kodas 3770612006, civiliniam ieškovui V. A.,... 116. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt...