Byla 2K-351/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Pikelio, Dalios Bajerčiūtės ir pranešėjo Olego Fedosiuko, sekretoriaujant Dianai Šataitytei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinorytei, nukentėjusiajai A. K., nukentėjusiosios atstovei advokatei Reginai Šeperienei, nuteistajam V. A. G., teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiosios A. K. kasacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 19 d. nutarties.

2Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nuosprendžiu V. A. G. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirtos bausmės vykdymas V. A. G. atidėtas vieneriems metams, įpareigojant jį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

3Nukentėjusiosios A. K. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo patenkintas iš dalies. Iš nuteistojo V. A. G. priteista nukentėjusiajai A. K. 22 273,60 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nukentėjusiajai pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o jo dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Iš nuteistojo V. A. G. priteista nukentėjusiajai A. K. 1500 Lt turėtoms advokato atstovavimo išlaidoms atlyginti.

4Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nukentėjusiosios A. K. apeliacinį skundą atmetė. Iš nuteistojo V. A. G. priteisė nukentėjusiajai A. K. 1000 Lt turėtų atstovavimo išlaidų.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Olego Fedosiuko pranešimą, nukentėjusiosios ir jos atstovės, prašiusių tenkinti kasacinį skundą, nuteistojo, prašiusio kasacinį skundą atmesti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

6V. A. G. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 3 dalį už tai, kad jis 2008 m. balandžio 17 d., apie 11.30 val., Alytaus mieste, Punsko gatvėje, prieš Punsko – Zaidų gatvių sankryžą, vairuodamas nuosavą automobilį „Audi 80“ (duomenys neskelbtini), pažeidė Kelių eismo taisyklių 53 ir 75 punktų reikalavimus, t. y. nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui, artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, nesulėtino važiavimo greičio, nesustojo prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų pėsčiųjų perėja ėjusią A. K., ir ją partrenkė. Dėl to buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiosios sveikata – padaryti dešinio žastikaulio kaklelio ir dešinio blauzdikaulio kūno lūžimai.

7Kasaciniu skundu nukentėjusioji A. K. prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 19 d. nutartį pakeisti ir priteisti iš V. A. G. 80 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Kasatorė nurodo, kad priteistas neturtinės žalos dydis nėra proporcingas padarytai nusikalstamai veikai ir kilusioms sunkioms pasekmėms. Neįvertinta tai, kad nuo įvykio jau praėjo metai laiko, o jos sveikata negerėja, ji negali vaikščioti, pati savęs aptarnauti, kenčia didelius skausmus, jai reikalinga kito asmens priežiūra. Dėl patirtų sužalojimų kasatorė patyrė didelį stresą, dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, pažeminimą, sumažėjo bendravimo galimybės. Jai trūksta lėšų gydymui, vaistams, pragyvenimui. Teismai, nustatydami neturtinės žalos dydį, taip pat neatsižvelgė į padariusio asmens kaltę ir jo turtinę padėtį. Nuteistasis po eismo įvykio tik vieną kartą buvo užėjęs tartis dėl žalos dydžio. Atsižvelgtina į tai, kad V. A. G. pasielgė neatsargiai ir dėl to nesigaili. Be to, nors jis yra senyvo amžiaus ir blogai mato, tačiau toliau vairuoja automobilį.

8Kasacinis skundas atmestinas.

9Dėl atlygintinos neturtinės žalos dydžio

10Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad kasacinės instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 376 straipsnio 1 dalimi, patikrina priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, teisės taikymo aspektu, taigi iš naujo surinktų įrodymų nevertina, naujų faktinių aplinkybių nenustato. Neturtinės žalos dydis ir jo piniginė išraiška pirmiausia yra faktinių aplinkybių sritis, kurioje savo kompetenciją įgyvendina pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Kasacinės instancijos teismas gali nagrinėti šį klausimą tik teisės taikymo aspektu, t. y. patikrindamas, ar teismai, priteisdami neturtinės žalos atlyginimą ir nustatydami jos dydį, tinkamai laikėsi civilinės teisės nuostatų, ar nebuvo pažeistos BPK normos, reguliuojančios civilinio ieškinio nagrinėjimą ir išsprendimą baudžiamojoje byloje.

11Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nukentėjusioji dėl patirto sužalojimo patyrė didelį stresą, dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, sumažėjo jos bendravimo galimybės, pablogėjo sveikata, ji kentė didelį skausmą. Kita vertus, nukentėjusiosios prašytą priteisti sumą (100 000 Lt) neturtinei žalai atlyginti teismas laikė nepagrįstai didele ir sumažino jos dydį iki 25 000 Lt. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas nukentėjusiosios apeliacinį skundą, papildomai nurodė, kad žala nukentėjusiosios sveikatai padaryta dėl neatsargumo, nuteistasis taip pat yra pensinio amžiaus, jo nuolatines pajamas sudaro tik gaunama pensija, be to, jam pačiam reikalingas gydymas. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad po įvykio nuteistasis lankė nukentėjusiąją, sumokėjo 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

12Kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad teismas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, neįsigilino į faktines bylos aplinkybes ar neteisingai suprato bei pritaikė CK 6.250 straipsnio nuostatas. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, o apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą, tinkamai vadovavosi kriterijais, nurodytais CK 6.250 straipsnio 2 dalyje, motyvavo savo sprendimus konkrečiomis bylos aplinkybėmis, taip pat atsižvelgė į teismų praktiką analogiškose bylose. Pagrindo keisti nuosprendžio dalį dėl neturtinės žalos priteisimo ir jos piniginės išraiškos nėra.

13Dėl prašymo priteisti išlaidas advokato paslaugoms apmokėti

14Savo kasaciniame skunde kasatorė prašo priteisti kasaciniame procese turėtas išlaidas pateikdama pinigų priėmimo kvitą (2009-04-24, serija Nr. 505950), patvirtinantį 1300 Lt sumokėjimą advokatui už atstovavimą kasacinio proceso metu.

15Kolegija pažymi, kad pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Kolegija pažymi, kad šios nuostatos galioja taip pat ir nagrinėjant bylą apeliacinėje bei kasacinėje instancijoje, tačiau šiuo atveju, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys Nr. 2K-410/2008, 2K-196/2009).

16Atsižvelgiant į tai, kad pats nuteistasis kasacine tvarka neskundė teismų sprendimų ir procesas įvyko pagal nukentėjusiosios kasacinį skundą, kuris atmestas kaip nepagrįstas, išlaidos advokato paslaugoms apmokėti nepriteistinos.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Nukentėjusiosios A. K. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai