Byla e2-1083-933/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir pakeitimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Vent guru“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grindinis“ ieškinius atsakovei biudžetinei įstaigai Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir pakeitimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Vent guru“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė 2019-11-13 ieškinyje prašė: atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime nurodytą sprendimą nutraukti pirkimą Nr. 447885 (Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai) panaikinti; įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras; įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

61.1.

7Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija 2019-08-02 paskelbė apklausą mažos vertės pirkimui geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbams (pirkimo Nr. 447885). 2019-08-19 ieškovė pateikė Pasiūlymą. 2019-08-26 ieškovė gavo atsakovės prašymą Nr. V-19-244 patikslinti pasiūlymą iki 2019-08-28 9 val. 2019-08-27 rašte Nr. 15 ieškovė patikslino pasiūlymą. 2019-08-28 rašte Nr. V-19-2516 atsakovė pranešė ieškovei apie atmestą pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 2019-08-30 rašte Nr. 1 ieškovė pateikė prieštaravimą (pretenziją) dėl atmesto pasiūlymo. 2019-09-04 rašte Nr. V-19-2568 atsakovė netenkino ieškovės pretenzijos bei toliau laikė pasiūlymą atmestu. 2019-09-04 rašte Nr. V-19-2579 atsakovė pateikė ieškovei pranešimą apie skelbiamos apklausos rezultatus, nurodydama, kad laimėjusiu pripažintas likęs tiekėjas UAB „Vent guru“, kurio siūloma kaina 62 315 Eur.

81.2.

92019-10-18 ieškovė gavo pranešimą apie nutrauktą pirkimą Nr. 447885 (Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai). Atsakovė nurodė, kad pirkimo objektas tapo neaktualus ir nereikalingas dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų. Planuota geoterminį šildymą įrengti iki šildymo sezono pradžios, 2020 metais lėšos šiems darbams nėra suplanuotos. Nurodyta, kad darbus tikslingiau pirkti išskaidant pirkimą.

101.3.

112019-10-23 ieškovė, nesutikdama su pirkimo procedūrų nutraukimu, pateikė atsakovei pretenziją. Ją motyvavo tuo, kad įstatymų leidėjas imperatyviai numatė, jog viešojo pirkimo procedūros gali būti nutrauktos iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo, o šiuo atveju laimėtojas jau buvo nustatytas. Atsakovė prašyme dėl bylos nutraukimo nurodė, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 dalyje numatyti principai nebuvo pažeisti, todėl nutraukti šiuo pagrindu pirkimo procedūrų negalima. Perkančioji organizacija pirkimo procedūras galėtų nutraukti tik dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

121.4.

13Perkančioji organizacija apklausą mažos vertės pirkimui paskelbė 2019-08-02. Laimėjęs pasiūlymas buvo parinktas 2019-09-04. Remiantis Statybos remonto darbų sutarties projekto 3.1 punktu darbai turėjo būti pradėti per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos ir baigti per du mėnesius, su galimybe šį terminą pratęsti vienam mėnesiui. Taigi darbai anksčiausiai būtų buvę pradėti 2019-09-07, o baigti 2019-11-07 arba 2019-12-07. Šildymo sezonas Trakų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos įstaigose, mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose pradėtas 2019-09-25. Taigi jau skelbiant konkursą ir nustačius jo sąlygas atsakovei buvo žinoma, kad darbų atlikimas truks ilgiau nei šildymo sezono pradžia, todėl tokia aplinkybė galėjo būti protingai numatyta prieš pradedant pirkimo procedūras. Be to, nėra pagrindo spręsti, kad atsakovė protingai negalėjo numatyti galimo teisminio ginčo, nes praktikoje ginčai, vykdant viešojo pirkimo procedūras, nėra neįprastas ir neprognozuojamas dalykas.

141.5.

15Atsakovė nepateikė duomenų, kad 2019 metais numatytos lėšos buvo panaudotos kitiems tikslams ir negali būti perkeltos į 2020 metų biudžetą, kad dėjo pastangas ir siekė gauti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti. Atsakovė galėjo numatyti, kad jos sprendimai gali būti skundžiami, viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tam tikslui skirtų lėšų įsisavinimo terminai gali nusikelti, todėl turėjo visas galimybes priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo terminų nustatymo, jų perkėlimo. Atsakovė, teikdama prašymą nutraukti civilinę bylą, nurodė, kad tikslingiau paslaugas pirkti jas išskaidant, kas rodo, kad ateityje ji tas paslaugas planuoja pirkti, objektyvi galimybė gauti finansavimą nėra išnykusi, o Perkančioji organizacija sieks toliau vykdyti pirkimą pakeistomis sąlygomis. Atsakovė nurodė, kad buvo numačiusi ir alternatyvias šildymo galimybes, jei konkurso procedūros užsitęstų. Ginčai, vykdant viešojo pirkimo procedūras, nėra neįprastas ir neprognozuojamas dalykas. Atsakovė atsakyme į pretenziją nurodo, kad paslauga jai nebėra reikalinga, tačiau, teikdama prašymą Vilniaus apygardos teismui, nurodė, jog ateityje organizuos konkursą toms pačioms paslaugoms pirkti pakeistomis sąlygomis (e. b. 1 t. 1-6 b. l.).

162.

17Ieškovė 2019-09-17 ieškinyje prašė panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-08-28 sprendimą atmesti ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą; pakeisti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-09-04 sprendimą dėl laimėjusiu pripažinto likusio tiekėjo UAB „Vent guru“ pasiūlymo ir pripažinti laimėjusiu ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

182.1.

19Atsakovė 2019-08-28 rašte Nr. V-19-251 pranešė ieškovei apie atmestą pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovė nurodė, kad: ieškovė neva nepateikė katilų gamintojo sertifikato, užtikrinančio, jog šilumos siurblys galės tiekti ne mažesnę nei 61 laipsnio temperatūrą į pastato šilumos sistemą; ieškovė pateikė tik savo deklaraciją, užtikrinančią, jog gaminant siurblį buvo laikomasi ISO standartų, pažymėdama, kad ji nepasirašyta šilumos siurblių gamintojo; ieškovė neįvertino gerbūvio atstatymo darbų, kad šildymo sistemos techniniame projekte numatyta patalpų temperatūra 22 laipsniai, o atsakovė skaičiavimuose įvertino 19 laipsnių, todėl, atsakovės nuomone, išliko tikimybė, kad ieškovė neįvertino visų savo galimų sąnaudų.

202.2.

21Ieškovė 2019-08-30 rašte Nr. 1 pateikė prieštaravimą (pretenziją) dėl atmesto pasiūlymo. Atsakovė 2019-09-04 rašte Nr. V-19-256 netenkino ieškovės pretenzijos bei laikė pasiūlymą atmestu. Atsakovė 2019-09-04 rašte Nr. V-19-257 pateikė ieškovei pranešimą apie skelbiamos apklausos rezultatus, nurodydama, kad laimėjusiu pripažintas likęs tiekėjas UAB „Vent guru“, kurio siūloma kaina 62 315 Eur. Ieškovė 2019-09-04 rašte Nr. 1 pateikė prašymą (pretenziją) prašydama sustabdyti sutarties pasirašymą su laimėjusiu pripažintu pasiūlymu pateikusia UAB „Vent guru“, nes pasirinktas ženkliai didesnę nei pirkime nurodyta planuojama suma kainą pasiūlęs tiekėjas. Atsakovė 2019-09-06 elektroniniame laiške per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) sutiko leisti ieškovei paaiškinti ir pagrįsti techninę informaciją, kuri buvo nurodyta 2019-09-04 rašte Nr. V-19-256 iki 2019-09-10 17 val. Atsakovė 2019-09-06 per CVP IS pateikė ieškovei trečiojo asmens UAB „Vent guru“ dokumentus, kurie, jos nuomone, nėra nurodyti kaip konfidencialūs. Ieškovė 2019-09-10 paprašė atsakovės pateikti laimėjusio pasiūlymo teiktos įrangos charakteristikas ir jos santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu. Ieškovė taip pat nurodė, kad detalius skaičiavimus pateiks iki 2019-09-13. Atsakovė 2019-09-11 elektroniniu laišku per CVP IS informavo, kad gavus įrodymų, jog ieškovės pasirinktas siurblys atitinka iškeltus reikalavimus – būtų grįžta į pirkimo procedūras ir pasiūlymas įvertintas dar kartą. Pirkimo laimėtoju pripažinta UAB „Vent guru“ pateikė analogiškus pasirinkto šilumos siurblio gamintojo išduotus dokumentus (dokumentai išduoti siurblio gamintojo „Boch“). Perkančiajai organizacijai vertinus, kad UAB „Vent guru“ pasiūlymas tinkamas, o ieškovės – ne, ji diskriminavo Lietuvos gamintojus. Ieškovės pasiūlymo atmetimas nepagrįstas ir diskriminacinis, nes specifikacijos bei eksploatacinių savybių deklaracijos formos prasme abiejų tiekėjų yra vienodos, skiriasi tik gamintojai. UAB „Vent guru“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, t. y. negalintis užtikrinti reikiamo šildymo sistemos efektyvumo.

222.3.

23Ieškovė, laikydamasi terminų, patikslino pasiūlymą ir nurodė, kad bus gręžiamas tik vienas gręžinys. Tai reiškia, kad gerbūvio atstatymo darbai minimalūs. Ieškovė taip pat detaliai pagrindė pasiūlymo techninius parametrus ir atitiktį konkurso sąlygoms, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai. Atsakovei leidus paaiškinti pasiūlymą ir ieškovei tai atlikus laiku, atsakovė turėjo vertinti pateiktą paaiškinimą. Kadangi paaiškinimu buvo išsklaidytos abejonės, kad ieškovė įvertino ir gerbūvio atstatymo darbus ir kitas sąnaudas (perkančiosios organizacijos tikslai bus pasiekti nekeičiant esamų radiatorių) – atsakovė neturėjo pagrindo atmesti ieškovės pasiūlymo. Atsakovė ieškovės pasiūlymą vertino nelygiaverčiai trečiojo asmens pasiūlymui, kuris nurodė keisiantis 4 iš 59 radiatorių, kurių techniniame projekte nėra.

242.4.

25Byloje susiklostė situacija, kai ieškovės pretenzija nebuvo galutinai išnagrinėta per 5 darbo dienas, tačiau suteiktas papildomas terminas paaiškinimams pateikti. Ieškovė, net ir negavusi galutinio atsakymo į pretenziją per VPĮ nustatytą terminą, turėjo duomenų, jog pretenzija tebenagrinėjama ir atsakymas į jos argumentus bus pateiktas vėliau, todėl nebuvo pagrindo kreiptis ieškiniu į teismą. Atsakovei nurodžius, kad ieškovei pateikus įrodymus pasirinktas siurblys atitinka iškeltus reikalavimus – būtų grįžta į pirkimo procedūras ir pasiūlymas įvertintas dar kartą bei nustačius tokių įrodymų pateikimo terminą – laikytina, kad ieškovė nepažeidė kreipimosi į teismą termino (e. b. 1 t. 85-94 b. l.).

263.

27Atsakovė atsiliepime į 2019-09-17 ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

283.1.

29Atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė dėl nepateikto katilų gamintojo sertifikato, neįvertintų gerbūvio atstatymo darbų, galimai neįvertintų visų darbų sąnaudų. Nors ieškovė ir pateikė šilumos katilo atitikties deklaraciją ir katilo techninių parametrų pasą, tačiau šie dokumentai sukurti ir pasirašyti ieškovės kaip gamintojos. Terminas „SERTIFIKATAS“ reiškia dokumentus, kuriuos sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas atitinka deklaruojamas savybes ir parametrus. Nepateikiant sertifikato ar jo atitikmens atsakovė negalėjo įsitikinti ieškovės deklaruojamomis siūlomo šilumos katilo charakteristikomis ar parametrais. UAB „Grindinis” tinklalapyje šio katilo gaminamo šilumnešio temperatūra nurodyta 50 laipsnių, kas neatitinka Pirkimo sąlygų. Atsakovė negali pasitikėti tik Paslaugos teikėjo/gamintojo deklaracijomis ar tvirtinimais, todėl ieškovės pasiūlymas buvo atmestas.

303.2.

31Ieškovės teiginys, kad laimėjusiu pasiūlymu pripažintos tiekėjos pateikti dokumentai analogiški jos teiktiems atitikties dokumentams, neteisingas. UAB „Vent guru“, be kitų dokumentų, pateikė Švedijos bendrovės Intertek Semko AB išduotą ir pasirašytą dokumentą, kuriuo patvirtinami gamintojo t. y. Boch deklaruojami gaminio rodikliai. Ieškovė nepateikė sertifikavimo įstaigos dokumento, kuriuo patvirtinami gamintojo deklaruojami gaminio rodikliai. Atsakovės specialistai, nagrinėdami ieškovės pasiūlymą, pastebėjo, kad siūlomas šilumos katilas galimai gaminamas ne Lietuvoje, o trečiosiose šalyse. Gerbūvio atstatymo darbų neįtraukimas į pasiūlymą leidžia atsakovei pagrįstai manyti, kad ieškovė galimai neįvertino visų savo sąnaudų. Atsakovė leido ieškovei patikslinti pasiūlymą, tačiau ieškovė nesugebėjo įtikinti Perkančiosios organizacijos pasiūlymo tinkamumu ir išskaidyti abejones dėl aukščiau pateiktų faktų (e. b. 1 t. 99-102 b. l.).

324.

33Teismas 2019-10-03 nutartimi (civilinėje byloje Nr. e2-4203-933/2019) pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė paruošiamųjų dokumentų būdu (e. b. 1 t. 104–105 b. l.).

345.

35Ieškovė dublike dėl 2019-09-17 ieškinio prašė tenkinti ieškinį. Nurodė, kad:

365.1.

37Techninėje specifikacijoje nebuvo nurodyta, kokie šilumos katilo dokumentai turėjo būti pateikti su pasiūlymu. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomas šilumos katilo sertifikavimas būtinas tik tuomet, kai vandens temperatūra didesnė kaip 110 °C, o ieškovės siūlomas šilumos katilas nurodomos temperatūros nepasiekia. Šilumos katilo atitikties deklaracija bei katilo techninių parametrų pasas yra pakankami dokumentai, įrodantys šio katilo charakteristikas ir parametrus.

385.2.

39Ieškovė patvirtina, kad atsakovės nurodytos informacijos jos tinklapyje apie pasiūlytą šilumos katilą nėra. Pagal galiojančius teisės aktus šilumos siurblių gamintojas privalo pateikti specifikaciją (techninio paso dalis) bei eksploatacinių savybių deklaraciją. Ieškovės pasiūlyme šilumos siurblio gamintojas yra UAB „Grindinis“, prie pasiūlymo pridėta tiek specifikacija (techninio paso dalis), tiek eksploatacinių savybių deklaracija. Siūlomuose šilumos siurbliuose naudojami kompresoriai su papildomu „galvos“ aušinimu, todėl tokio tipo siurbliai pajėgūs gaminti 65°C paduodamos temperatūros termofikacinį vandenį. UAB „Grindinis“, kaip gamintojas, tai garantuoja bei pateikė garantijas patvirtinančius dokumentus. Ieškovės įsitikinimu, gamintojo garantija yra patikimesnis šaltinis, nei galimai internete rasta informacija, kurios šaltiniai nėra identifikuoti.

405.3.

41Intertek Semko AB galimai išdavė bandymų atitiktį patvirtinantį dokumentą, tačiau toks dokumentas nelaikytinas sertifikatu pagal pačios atsakovės išaiškinimą. Analizuojant dokumento turinį matyti, kad jame atlikti bandymai atspindi tik pamatuotos elektros srovės amperais prie skirtingų įrangos rėžimų, tačiau ne šilumos katilo efektyvumo ir pajėgumų matavimus, t. y. atlikti bandymai tik pagal Žemosios įtampos direktyvą. Abejonių kelia ir dokumento turinys. Trečiojo asmens pasirinkto šilumos katilo gamintojo Bosh deklaracija išleista 2015-09-04. Pagrindinis Intertek Semko AB testo lapas apie atliktus tyrimus datuojamas 2016-04-11, o antrasis lapas 2015-04-21. Pagrindiniame lape nurodyti kiti tiriamieji produktai nei trečiojo asmens siūlomas šilumos katilas. Produktų ir datų neatitikimas kelia abejonių dėl dokumento autentiškumo. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad Intertek Semko AB yra akredituota įstaiga, galinti išduoti atitikties sertifikatus. Pagal viešą informaciją ši įmonė akredituota teikti sertifikatus tik pagal Medicinos prietaisų, Elektromagnetinio suderinamumo ir Radijo įrenginių direktyvas, bet ne pagal Žemosios įtampos direktyvą. Kita vertus, reikalavimo pateikti tokių matavimų rezultatus nebuvo pirkimo sąlygose, tokio reikalavimo nenustato ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai. Ieškovė analogiškų matavimų rezultatus yra pateikusi techninėse specifikacijose, kurie apibūdina techninius šilumos katilo parametrus. Taigi minėtas dokumentas ne tik nėra sertifikatas, bet ir neatspindi šilumos katilo efektyvumo bei pajėgumų, kelia abejonių dėl jo autentiškumo, tyrimų priskyrimo konkrečiam šilumos katilui ir šių tyrimų patikimumo.

425.4.

43Ieškovė pažymi, kad siūlomas šilumos katilas gaminamas Lietuvos Respublikoje, yra parduodamas ir į užsienio rinką. Atsakovės abejonės dėl katilo patikimumo, priklausomai nuo to, kurioje valstybėje jis buvo pagamintas, yra diskriminacija. Ieškovė teikia katilų pardavimo Lietuvos tarpininkui ir Judėjimo sertifikatą EUR1, kuriame nurodyta, kad katilas gaminamas Europos Sąjungoje ir yra eksportuojamas į Ukrainą. Ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai deklaracijas, kad ji yra siūlomo šilumos katilo gamintoja.

445.5.

45Ieškovė gerbūvio darbus įvertino ir teiktame paaiškinime Perkančiajai organizacijai (atsakovei) papildomai nurodė, kad gerbūvio atstatymo darbai yra įtraukti prie šiluminės trasos klojimo ir šulinio įrengimo darbų pozicijos. UAB „Vent guru“ buvo pripažinta pateikusi laimėjusį pasiūlymą 2019-09-04, o pasiūlymą patikslino 2019-09-10, t. y. jau po to, kai jos pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu. Toks atsakovės elgesys yra lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimas. Ieškovei taip pat buvo suteikta teisė patikslinti pasiūlymą iki apklausos rezultatų paskelbimo ir jos pasiūlymas buvo atmestas atsakovei nusprendus, kad ieškovė neįtikino atsakovės, kad jos pasiūlymas yra tinkamas, nepaisant to, kad ieškovė pasiūlė mažesnę kainą. Trečiajam asmeniui suteikta teisė tikslinti pasiūlymą jau po to, kai jis buvo pripažintas laimėjusiu, nors pagal prašomų patikslinti duomenų apimtį pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų (įmonė nėra sertifikuota geoterminio šildymo sistemų įrengimui, nepateikė subrangos sutarčių, nebuvo pateikti reikiami skaičiavimai, šilumos siurblio techninis pasas ir sertifikatai, kainos detalizacija).

465.6.

47Trečiojo asmens pateiktas ketinimų protokolas nėra pasirašytas subrangovo, todėl nėra patvirtina, kad šis subrangovas sutiks atlikti minėtus darbus, jam žinoma apie viešąjį konkursą ir būsimų įsipareigojimų apimtis. UAB „Gręžiniai“ neišreiškė įsipareigojimo trečiajam asmeniui tapti subrangovu pagal atsakovės nustatytas Konkurso sąlygas, o atestatai galėjo būti pateikti ir pasinaudojant anksčiau trečiojo asmens ir UAB „Gręžiniai“ turėtais sutartiniais santykiais. Tai, kad UAB „Vent guru“ naudosis subrangovo pagalba nebuvo išviešinta jos pateiktame pasiūlyme, o subrangovo įtraukimas teikiant paaiškinimus nėra suderinamas su paaiškinimų institutu, šiuo atveju keičiamas pasiūlymas. Atsakovė privalėjo atmesti UAB „Vent guru“ pasiūlymą (e. b. 1 t. 144-148 b. l.).

486.

49Atsakovė prašė nutraukti civilinę bylą Nr. e2-4203-933/2019 ir 2019-09-17 ieškinį palikti nenagrinėtą. Nurodė, kad atsakovės viešojo pirkimo komisija 2019-10-18 priėmė sprendimą nutraukti geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbų pirkimo procedūras (pirkimo Nr. 447885). Komisijos posėdžio protokole nurodyta, kad dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų pirkimo objektas – geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimas 2019 metų šildymo sezonui tapo neaktualus ir nereikalingas. Planuota geoterminį šildymą įrengti šiais metais iki šildymo sezono pradžios, o 2020 metams šiems darbams lėšos nėra planuotos. Protokole pabrėžiama, kad vykdant pirkimą įsitikinta ir nustatyta, kad siekiant taikyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus, tikslingiau geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbus pirkti išskaidant pirkimą, t. y. iš pradžių pirkti geoterminio šildymo sistemos įrengimo projektavimo paslaugas, o po to pagal parengtą projektą – vykdyti darbų pirkimo procedūrą. Ieškovė pasiūlymu pateikė naują koncepciją, apie kurią atsakovės specialistai nežinojo. Iki pirkimo procedūros nutraukimo pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, nutraukimu atsakovė nepažeidė VPĮ 17 straipsnyje nurodytų pagrindinių pirkimų principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes nebeliko ieškinio dalyko ir pagrindo (e. b. 1 t. 154-155 b. l.).

507.

51Atsakovė atsiliepime į ieškovės 2019-11-13 ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu.

527.1.

53Atsakovė mano, kad, nutraukdama pirkimą, nepažeidė teisės aktų reikalavimų. VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras. Atsakovė dar nebuvo sudariusi pirkimo sutarties. Atsakovės nuomone, pirkimo nutraukimui laikytina pakankama priežastis tai, kad pirkimo objektas tapo perkančiajai organizacijai neaktualus ir nereikalingas bei jo įgyvendinimui nėra numatyta finansavimo, o ši situacija susiklostė ne dėl atsakovės kaltės. Atsakovė, skelbdama ir vykdydama Pirkimą, negalėjo numatyti šių aplinkybių. Atsakovei būtų absurdiška tęsti pirkimo procedūras, nes darbų poreikio neliko.

547.2.

55Ieškinyje neteisingai teigiama, kad perkamų darbų atlikimas turėjo trukti ilgiau nei šildymo sezono pradžia ir atsakovė tai turėjo numatyti. Perkančioji organizacija planavo atlikti darbus šiais metais ir jie būtų atlikti, jei nebūtų užsitęsusios pirkimo procedūros. Šildymo sezono pradžia būtų koreguojama pagal vykdomų darbų tempą ir, specialistų įsitikinimu, darbai būtų buvę baigti iki spalio vidurio. Buvo numatyta galimybė esant poreikiui mokyklą šildyti iki darbų pabaigos ir kitomis priemonėmis (elektriniais šildytuvais ir pan.).

567.3.

57Vykdant pirkimus atsakovė neplanuoja turėti teisminių ar kitokių ginčų ir neturi nusistovėjusios praktikos numatyti jiems laiko rezervo. Atsakovės pirkimai itin retai ir išimtinais atvejais užsitęsia dėl teisminių ginčų (e. b. 1 t. 165-167 b. l.).

588.

59Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2019-11-25 nutartimi prie nagrinėjamos bylos Nr. e2-4601-933/2019 buvo prijungta civilinė byla Nr. e2-4203-933/ 2019 (e. b. 1 t. 163-164 b. l.).

609.

61Teismas 2019-11-26 nutartimi (civilinėje byloje Nr. e2-4601-933/2019) nutarė pasirengimą nagrinėti bylą vykdyti paruošiamųjų dokumentų būdu (e. b. 1 t. 169-170 b. l.).

6210.

63Ieškovė dublike dėl 2019-11-13 ieškinio prašė ieškinį tenkinti visa apimtimi. Nurodė, kad:

6410.1.

65VPĮ 29 straipsnis negali būti aiškinamas plečiamai ir sudaryti perkančiajai organizacijai sąlygų bet kuriuo metu, nepaisant visų tiekėjų interesų, nutraukti pirkimo procedūras, remiantis vien deklaratyviais teiginiais apie pirkimo objekto nebeaktualumą, finansavimo praradimą ir kt. Atsakovė laikosi pozicijos, kad VPĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai pažeisti nebuvo, todėl ieškovė to nekvestionuoja. Tiekėjų teisė ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus nėra ekstraordinari ir dėl to negalima numatyti aplinkybė. Jau pirkimo sąlygose nustatyta ginčų sprendimo tvarka, kuri atsakovei žinoma ir nėra netikėta aplinkybė. Be to, atsakovė turi teisminių ginčų viešųjų pirkimų srityje patirtį.

6610.2.

67Poreikis efektyviai šildyti mokyklą nėra išnykęs, priešingai, jis kasmet bus tik didesnis, nes dėvintis esamai šildymo sistemai ir pastatui, esama šildymo sistema dar labiau negalės užtikrinti tinkamo patalpų temperatūros palaikymo. Atsakovė 2019-10-18 pranešime apie nutrauktą pirkimą bei prašyme nutraukti civilinę bylą Nr. e2-4203-933/2019 nurodė, kad mano, jog tikslingiau konkursą išskaidyti, todėl ji neprarado suinteresuotumo pirkimo objektu, ateityje skelbs išskaidytą konkursą. Ieškovės įsitikinimu, atsakovė pirkimo procedūras nutraukė tik siekdama išvengti galimo civilinės bylos pralaimėjimo ir turėdama tikslą, kad ši civilinė byla būtų nutraukta, o ieškovė nebūtų pripažinta konkurso laimėtoja.

6810.3.

69Atsakovė nurodo, kad nebėra numatyta finansavimo šio projekto įgyvendinimui, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Atsakovė nepateikė duomenų apie tai, kad dėjo pastangas ir siekė gauti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti. Atsakovė protingai galėjo numatyti, kad jos sprendimai gali būti skundžiami, viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tam tikslui skirtų lėšų įsavinimo terminai gali nusikelti, todėl turėjo galimybes priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo terminų nustatymo, jų perkėlimo. Pati atsakovė numato galimybę skelbti naują konkursą tiems patiems darbams pirkti, todėl pati paneigia aplinkybę dėl finansavimo praradimo.

7010.4.

71Nėra suprantamas atsakovės argumentas, kad ji planavo, jog darbai bus baigti iki spalio vidurio. Darbai anksčiausiai būtų buvę pradėti 2019-09-07, o baigti 2019-11-07 arba 2019-12-07. Atsakovės pozicija nėra suderinama su pirkimo sąlygose nustatytu jos lūkesčiu. Net jei konkursas būtų pasibaigęs iškart po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir būtų nedelsiant sudaryta sutartis su laimėjusiu pasiūlymu, pagal sutartį darbai iki spalio vidurio vis tiek nebūtų baigti (e. b. 1 t. 174-176 b. l.).

7211.

73Atsakovė triplike į dubliką dėl ieškovės 2019-11-13 ieškinio prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

7411.1.

75Įstatymų leidėjas suteikė galimybę perkančiajai organizacijai savo iniciatyva nekliudomai iki sutarties sudarymo, t. y. iki tikrųjų sutartinių santykių atsiradimo nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, kuri užkerta kelią perkančiajai organizacijai piktnaudžiauti šia teise. Užsitęsusi pirkimo procedūra ir iš to sekęs pirkimo nutraukimas susiklostė ne dėl atsakovės iniciatyvos ir kaltės. Atsakovė manė ir turėjo pagrįstų lūkesčių tikėtis, kad pirkimas bus įvykdytas laiku ir sėkmingai, tačiau situacija pasikeitė ir pirkimas neįvyko laiku bei tapo nebereikalingas. Jei atsakovė būtų galėjusi numatyti tokių aplinkybių atsiradimą – ji nebūtų skelbusi ir vykdžiusi šio pirkimo. Atsakovė nesitikėjo ir nenumatė tokių aplinkybių atsiradimo ir jų atsiradimas yra teisėtas pagrindas nutraukti pirkimo procedūrą.

7611.2.

77Pirkimai yra dinamiška procedūra, susijusi su finansavimo užtikrinimu ir dažnai jų įvykdymo terminai yra „įtempti“, todėl papildomai nusimatyti 3 ir daugiau mėnesius kiekvienoje pirkimo procedūroje ginčams „per didelė prabanga“. Per 10 metų atsakovė turėjo tik iki 10 teisminių procesų, susijusių su viešaisiais pirkimais. Atsakovė per metus vykdo 500 pirkimų ir pagal pateiktus duomenis tik vienas iš jų būna nagrinėjamas teismuose, t. y. skundžiama tik 0,2 procento vykdomų atsakovės pirkimų. Dėl tokio procento dydžio atsakovei prognozuoti ir numatyti, kad jos pirkimas bus skundžiamas ar/ir pasieks teismą būtų nelogiška ir neracionalu. Atsakovė sprendžia, ar ji turi poreikį pirkimui ir, kada tuos poreikius reiktų realizuoti.

7811.3.

79Pirkimo procedūros nutraukimas nesusijęs su šia byla, pirkimo nutraukimas buvo logiška šio pirkimo baigtis, nes šiuo metu jam neliko poreikio (atėjo žiema) bei finansavimo. Ieškovė, būdama savo srities profesionalė, žino ir supranta, kad tokios apimties darbai, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose, galimi įvykdyti per 1 mėnesį ir net trumpesnį laikotarpį. Ieškovė argumentuoja nurodinėdama į pirkimo dokumentuose nurodytą terminą - darbai turi būti baigti per du mėnesius, tačiau du mėnesiai yra maksimalus terminas, per kurį turėtų būti pabaigti darbai. Tiekėjas, bendradarbiaudamas su užsakovu, galėtų atlikti darbus ir per trumpesnį periodą. Pirkimo procedūrų nutraukimas neužkerta kelio ieškovei dalyvauti naujose viešojo pirkimo procedūrose, jei jos būtų paskelbtos ateityje (e. b. 1 t. 180-182 b. l.).

80Teismas

konstatuoja:

8112.

82Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

8313.

84Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

85Dėl nustatytų faktinių aplinkybių

8614.

87Atsakovė skelbė apklausą (mažos vertės pirkimą) Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbams. Nurodyta, kad Pirkimo objektas yra geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai (2.1 p.). Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų prieduose: ,,Techninė specifikacija”, „Pasiūlymo forma“, „Sutarties projektas“ (2.4 p.). Pirkimui planuojama suma – 52 066 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) (2.6 p.). Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (5.4 p.). Pasiūlymų atmetimo pagrindai nurodyti 13.1 punkte, tarp jų: 13.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją CVP IS priemonėmis (jei šiose pirkimo sąlygose keliami reikalavimai tiekėjui); 13.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą, kuri vertinama eurais (14 p.). Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo (15.1 p.). Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas (15.4 p.) (e. b. 1 t. 18-25, 27-37 b. l.).

8815.

89Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad projektuojama: geoterminio šildymo katilinė su geoterminiais gręžiniais, šilumos punktas, patalpose reikalingi šildymo sistemos pakeitimai dėl pakitusios šilumnešio temperatūros; Geoterminio katilo tiekiamo termofikato temperatūra negali būti mažesnė nei 61°C. Geoterminis katilas ir naujai projektuojamas šilumos punktas turi tilpti į 8,75 m2 patalpą (šiuo metu esančio šilumos punkto patalpą). Reikalinga įranga ir darbai: Šilumos siurblys gruntas-vanduo ne mažesnės kaip 53 kW galios; Geoterminiai gręžiniai ir įvadas į pastatą; Gerbūvio atstatymo darbai; Šilumos punkto montavimo darbai ir medžiagos; Patalpų šildymo sistemos korekcijai ir radiatorių keitimui reikalingos medžiagos ir įranga; Sistemos balansavimas ir paleidimas (e. b. 1 t. 26 b. l.). Teiktas atsakovės raštas dėl apklausos paaiškinimo ir patikslinimo (e. b. 1 t. 58-59, 123-125, 139-140 b. l.).

9016.

91Ieškovė teikė pasiūlymą dėl Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai (e. b. 1 t. 38-39 b. l.). Atsakovė 2019-08-26 rašte Nr. V-19-244 prašė patikslinti pasiūlymą (e. b. 1 t. 40 b. l.). Ieškovė teikė 2019-08-27 raštą Nr. 1 dėl pasiūlymo patikslinimo (e. b. 1 t. 41, 42-49 b. l.). Atsakovė 2019-08-28 pranešime Nr. V-19-251 informavo apie ieškovės atmestą pasiūlymą (e. b. 1 t. 49 b. l.). Ieškovė teikė 2019-08-30 prieštaravimus dėl pasiūlymo atmetimo (e. b. 1 t. 50 b. l.). Atsakovė 2019-09-04 rašte Nr. V-19-256 nurodė, kad pasiūlymas nepriimtinas ir atmetamas (e. b. 1 t. 51-52 b. l.). Atsakovė 2019-09-04 pranešime Nr. V-19-257 nurodė, kad laimėtoju pripažinta UAB „Vent guru“ (e. b. 1 t. 53 b. l.). Ieškovė teikė 2019-04-04 raštą Nr. 1 dėl atmesto pasiūlymo, kuriame taip pat prašė pateikti detalų laimėjusio pasiūlymo UAB „Vent guru“ kainos pasiūlymą, charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu (e. b. 1 t. 54-55 b. l.). Atsakovė 2019-09-06 nurodė, kad gavus tiekėjo UAB „Grindinis“ papildomą prašymą paaiškinti perkančiosios organizacijos išsiųstą 2019-09-04 atsakymą Nr. V-19-256 dėl neatitikimo techninei specifikacijai, kuris, jų nuomone, yra klaidingas, sutinka ją paaiškinti ir pagrįsti iki 2019-09-10 17 val. (e. b. 1 t. 56 b. l.), dėl pasiūlymo neatitikimo techninei specifikacijai perkančiosios organizacijos motyvuotą paaiškinimą leidžia pateikti iki 2019-09-10 17 val. (e. b. 1 t. 57 b. l.). Ieškovė nurodė, kad atsakymą galės pateikti ne 2019-09-10 17 val., o 2019-09-13 iki 16 val. (e. b. 1 t. 60 b. l.).

9217.

932019-09-10 teikta informacija apie UAB „Vent guru“ siurblį (e. b. 1 t. 61-73 b. l.). Atsakovė 2019-09-11 pranešime nurodė, kad <...> gavus įrodymų, jog siūlomas siurblys tikrai atitinka iškeltus reikalavimus, tik tuomet būtų grįžtama į pirkimo procedūras ir įvertintas dar kartą (e. b. 1 t. 74 b. l.). Ieškovė teikė 2019-09-12 raštą Nr. 1 dėl neteisėtai atmesto UAB „Grindinis“ pasiūlymo (e. b. 1 t. 76-82 b. l.). Atsakovė į bylą pateikė UAB „Vent guru“ 2019-08-19 pasiūlymą (e. b. 1 t. 108-109, 110-122, 128-138, 141 b. l.).

9418.

95Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. V-19-283 nurodyta, kad dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, pirkimo objektas – geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimas tapo 2019 m. šildymo sezonui neaktualus ir nereikalingas. Planuota geoterminį šildymą įrengti šiais metais iki šildymo sezono pradžios, 2020 metams šiems darbams lėšos nėra užplanuotos. Vykdant šį pirkimą įsitikinta ir nustatyta, kad siekiant taikyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus, tikslingiau geoterminio šildymo sistemos darbus racionaliau pirkti išskaidant pirkimą, t. y. iš pradžių pirkti geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo projektavimo paslaugas, o po pagal parengtą projektą – vykdyti darbų atlikimo procedūrą (e. b. 1 t. 7, 12 b. l.). Ieškovė teikė pretenziją dėl atsakovės 2019-10-18 sprendimo nutraukti pirkimą bei nurodė, kad reikalauja atnaujinti pirkimo procedūras (e. b. 1 t. 8-9 b. l.). Atsakovė teikė 2019-11-06 atsakymą į pretenziją Nr. V-19-292, kuriame nurodė, jog yra absurdiška tęsti pirkimo procedūras, nes tiesiog nekilo šių darbų poreikio (e. b. 1 t. 84 b. l.). Teiktas straipsnis apie Trakų rajono savivaldybėje įstaigose pradedamą šildymo sezoną (e. b. 1 t. 10-11 b. l.). Ieškovė teikė išrašo patvirtinimą (e. b. 1 t. 149-150 b. l.), judėjimo sertifikatą, PVM sąskaitas faktūras (e. b. 1 t. 151-153 b. l.).

96Dėl ieškovės reikalavimų

9719.

98Byloje yra nagrinėjami du ieškovės ieškiniai (dvi bylos (du ieškovo ieškiniai) buvo sujungti į vieną bylą), kuriais prašoma:

9919.1.

100Ieškovė 2019-11-13 ieškinyje prašė:

10119.1.1.

1022019-10-18 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos pranešime nurodytą sprendimą nutraukti pirkimą Nr. 447885 (Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai) panaikinti;

10319.1.2.

104įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras;

10519.1.3.

106įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“;

10719.1.4.

108priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10919.2.

110Ieškovė 2019-09-17 ieškinyje prašė:

11119.2.1.

112panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-08-28 sprendimą atmesti ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą;

11319.2.2.

114pakeisti 2019-09-04 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl laimėjusiu pripažinto likusio tiekėjo UAB „Vent guru“ pasiūlymo ir pripažinti laimėjusiu ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą;

11519.2.3.

116priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11720.

118Teismas visų pirma pasisako dėl ieškovės reikalavimų dėl viešojo pirkimo nutraukimo (ne)teisėtumo, nes atitinkamas šio reikalavimo išsprendimas gali turėti įtakos kitiems ieškovės reikalavimams.

119Dėl viešojo pirkimo nutraukimo

12021.

121Iš į bylą teiktų dokumentų matyti, kad aptariamas mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - pirkimas) atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše (1.2 p.).

12222.

123VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi, kai nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 29 straipsnio 3 dalis).

12423.

125Kasacinio teismo praktikoje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo nurodyta, kad teismas, spręsdamas tokio pobūdžio ginčą, pirmiausia atsižvelgia į tokio sprendimo išimtinį pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymą, bei perkančiosios organizacijos galimybes ir pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Šis vertinimas atliekamas visų bylai reikšmingų aplinkybių pagrindu tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumo principo ir iš jo turinio išplaukiančių tiekėjų teisių bei peržiūros institucijų pareigų kontekste. Tokio perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).

12624.

127VPĮ neatskleidžiami vertinamosios sąlygos (atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti) taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011; 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; kt.).

12825.

129Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiųjų organizacijų teisė persvarstyti priimtus sprendimus. Vis dėlto pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų persvarstymas siejamas su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ir siekiu nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su netinkamu tiekėju ar neatitinkantį pirkimo sąlygas pasiūlymą pateikusiu dalyviu. Be to, tokios teisės įgyvendinimas siejamas ne tik su tikslu atitaisyti netinkamai įvykdytą viešojo pirkimo procedūrą, bet ir su išimtinėmis aplinkybėmis, pateisinančiomis tokį jos elgesį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).

13026.

131Teismas pastebi, kad iš esmės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime apie pirkimo nutraukimą Nr. V-19-283 nurodomos net kelios aplinkybės (e. b. 1 t. 7, 12 b. l.): pirma, kad dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, pirkimo objektas – geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimas tapo 2019 m. šildymo sezonui neaktualus ir nereikalingas; antra, planuota geoterminį šildymą įrengti šiais metais iki šildymo sezono pradžios; trečia, 2020 metams šiems darbams lėšos nėra užplanuotos; ketvirta, vykdant šį pirkimą įsitikinta ir nustatyta, kad siekiant taikyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus, geoterminio šildymo sistemos darbus racionaliau pirkti išskaidant pirkimą, t. y. iš pradžių pirkti geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo projektavimo paslaugas, o po pagal parengtą projektą – vykdyti darbų atlikimo procedūrą.

13227.

133Atsakovės sprendimu viešojo pirkimo laimėtoju (2019-09-04) buvo pripažintas UAB „Vent guru“ pasiūlymas, tačiau su juo nebuvo sudaryta sutartis, todėl ribojimo nutraukti mažos vertės pirkimo procedūras konstatuoti pagrindo nėra (VPĮ 29 straipsnio 3 dalis). Mažos vertės pirkimo aprašo (patvirtintas Viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu) 10 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Be to, šiuo atveju ieškinį, ginčydama pirkimo nutraukimą, pateikė ne nustatytas pirkimo laimėtojas, o kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas, todėl šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvados apie galimą interesų pažeidimą. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir kt.).

13428.

135Teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčai savaime nėra vertinami kaip neprognozuojama ir iš anksto nenumatyta aplinkybė, pateisinanti pirkimo procedūrų nutraukimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013). Todėl teisminiai ginčai, vykstantys pradedant pirkimą, susiję su perkančiojo subjekto poreikiu pirkimo objektui (ar jo daliai), taip pat savaime neturėtų būti laikomi nežinoma ir protingai nenumatoma aplinkybe. Kai skelbiant pirkimą vyksta teisminiai ginčai, kurių baigtis gali turėti įtakos poreikio pirkimo objektui (ar jo daliai) pasikeitimui, perkančioji organizacija turėtų prognozuoti galimus teismų sprendimus, jų poveikį pirkimo procedūroms, esant reikalui, tinkamai suformuluoti pirkimo sąlygas. Taigi vien užsitęsusios pirkimo procedūros savaime dėl galimo bylinėjimosi nesudaro pagrindo nutraukti pirkimo. Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju pirkimo sąlygos nėra ginčijamos, o ginčijami tam tikti perkančiosios organizacijos priimti sprendimai.

13629.

137Vertinant į bylą teiktus dokumentus, taip pat viešą informaciją apie vykdytą viešąjį pirkimą (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-627297) darytina išvada, jog geoterminis šildymas galėjo būti įrengtas 2019 metais, o darbus atliekant operatyviai bei neužtrukus pirkimo procedūroms ir iki šildymo sezono pradžios. Pagal viešą informaciją (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/DetailsExt/d3065595-40e1-4f2a-8787-94d3729ad3aa) aptariamas pirkimas buvo numatytas 2019 metams. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pirkimo finansavimo praradimas, net jei jį iš dalies ir lėmė organizacijos veiksmai <…> VPĮ 7 straipsnio 5 dalies prasme gali būti kvalifikuojamas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti. <...> Perkančiajai organizacijai objektyviai neturint finansavimo ir nebegalint tęsti pirkimo procedūrų, sprendžiama, kad tai pagrįstas pagrindas nutraukti pirkimą. Prarastas finansavimas sudaro pagrindą spręsti apie teisėtą pirkimo pabaigą, nes pirkimo procedūrų tęsimas, neturint tam finansinių galimybių, objektyviai neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2013), todėl skirtingai nei teigia ieškovė, nagrinėjamu atveju pirkimo nutraukimą nulėmė ir objektyvios priežastys.

13830.

139Kaip jau minėta, atsakovė, nutraukdama pirkimą, nurodė, kad tikslingiau geoterminio šildymo sistemos darbus pirkti išskaidant pirkimą, t. y. iš pradžių pirkti geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo projektavimo paslaugas, o po to pagal parengtą projektą – vykdyti darbų atlikimo procedūrą. Šiuo aspektu teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nei VPĮ, nei kituose teisės aktuose perkančiosioms organizacijoms nenustatyta pareigos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai nereiškia, kad jos šioje srityje turi visišką diskreciją; atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais; atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius; pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir proporcingumo principas; net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Šiuo atveju tiek šildymo sistemos įrengimo paslaugų projektavimo pirkimas, tiek pagal parengtą projektą atliktų darbų pirkimas buvo sujungti į vieną pirkimą.

14031.

141Dėl išdėstytų aplinkybių, teismo vertinimu, pagal byloje nustatytas aplinkybes ieškovės nurodyti ieškinio argumentai nesudaro pagrindo panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime nurodytą sprendimą nutraukti pirkimą Nr. 447885 (Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai).

14232.

143VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi, kai nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros. Pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Valstybės biudžeto lėšoms keliamas kuo racionaliausio lėšų panaudojimo poreikis, o įpareigojimas perkančiąją organizaciją tęsti procedūras, kai jos poreikis yra pasikeitęs, reikštų neracionalų lėšų panaudojimą. Aplinkybės, dėl kurių tas poreikis pasikeitė, nėra teisiškai reikšmingos (net jei jo pokytį lėmė dėl pačios perkančiosios organizacijos kaltės užsitęsusios procedūros). Galima teigti, kad poreikį tokiu viešojo pirkimo objektu, kokį materializavo pirkimo dokumentuose, perkančioji organizacija prarado (mutatis mutandis žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Nenustačius pagrindo panaikinti pranešimą dėl pirkimo nutraukimo taip pat nėra pagrindo įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras.

14433.

145Dėl išdėstytų aplinkybių ieškovės 2019-11-13 ieškinyje pareikšti reikalavimai: panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime nurodytą sprendimą nutraukti pirkimą Nr. 447885 (Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai) (i), įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras (ii) atmestini.

146Dėl kitų ieškovės ginčijamų sprendimų ir reiškiamų reikalavimų

14734.

148Ieškovė 2019-11-13 ieškinyje taip pat prašė įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“ (i), o 2019-09-17 ieškinyje prašė panaikinti atsakovės 2019-08-28 pranešimą apie atmestą pasiūlymą Nr. V-19-251 (ii), pakeisti 2019-09-04 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl laimėjusiu pripažinto likusio tiekėjo UAB „Vent guru“ pasiūlymo ir pripažinti laimėjusiu ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą (iii).

14935.

150Teismas, pasisakydamas dėl šių ieškovės reikalavimų, pažymi, kad: pirma, atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo išaiškinimus, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016 57 punkto išaiškinimą, pripažinus neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus nesprendžiama šalis grąžinti į atitinkamą viešojo pirkimo procedūrų stadiją, o perkančioji organizacija įpareigojama iš naujo vertinti ieškovės (tiekėjos) pasiūlymą. Antra, teismas pažymi, kad aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas netenkino ieškovės reikalavimo pripažinti viešųjų pirkimų nutraukimą neteisėtu. Kas patvirtina, kad šiuo atveju viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios. Trečia, esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškovės pareikšti reikalavimai: įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“ (i), panaikinti atsakovės 2019-08-28 pranešimą apie atmestą pasiūlymą Nr. V-19-251 (ii), pakeisti 2019-09-04 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl laimėjusiu pripažinto likusio tiekėjo UAB „Vent guru“ pasiūlymo ir pripažinti laimėjusiu ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą prarado prasmę.

15136.

152Teismas pažymi, kad esant nurodytai situacijai (aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažinus viešojo pirkimo nutraukimą teisėtu), esant pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, net ir nustačius neteisėtus perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus atsakovė negalėtų grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir neatsirastų galimybė ieškovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kadangi viešojo pirkimo procedūros yra nutrauktos, t. y. pasibaigusios. Nagrinėjamu atveju tarp bylos šalių ginčas egzistavo tol, kol šalis siejo santykiai, kylantys iš viešojo pirkimo procedūrų, nutraukus viešojo pirkimo procedūras ir ieškovės reikalavimu tokio pirkimų procedūrų nutraukimo nepripažinus neteisėtu, nepriklausomai nuo pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo byloje teisinės pasekmės ieškovei nekils. Šiuo atveju teismo proceso rezultatas, nutraukus pirkimo procedūras ir ieškovės reikalavimo dėl pirkimų procedūrų nutraukimo nepripažinus neteisėtu, koks jis bebūtų, net jei ir būtų naudingas ieškovei, nesukeltų jokių teisinių pasekmių nei ieškovei, nei atsakovei, nei kitiems tiekėjams. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Dėl išnykusio (pasibaigusio) ieškovės galimo teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi neliko pagrindo spręsti dėl aptariamų ieškinio reikalavimų. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).

15337.

154Išdėstytų aplinkybių pagrindu civilinė bylos dalis pagal 2019-11-13 ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“ (i) bei pagal 2019-09-17 ieškinio reikalavimus: panaikinti atsakovės 2019-08-28 pranešimą apie atmestą pasiūlymą Nr. V-19-251 (ii), pakeisti 2019-09-04 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl laimėjusiu pripažinto likusio tiekėjo UAB „Vent guru“ pasiūlymo ir pripažinti laimėjusiu ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą (iii) nutrauktina (žr., ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-1156-236/2018, 2018 m. balandžio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-731-302/2018).

155Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

15638.

157Pasisakant dėl ieškovės procesinių prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pažymėtina, kad: pirma, šioje byloje teismas dalį ieškovės reikalavimų atmetė, o dėl dalies bylą nutraukė; antra, šioje byloje buvo nagrinėti du sujungti ieškovės pareikšti ieškiniai.

15839.

159CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (2 d.). Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Teismas, nustatęs, kad šalis neargumentuotai atsisakė pasinaudoti privalomąja mediacija arba prašymą perduoti ginčą spręsti mediacijos būdu pareiškė nesąžiningai, arba nesąžiningai naudojosi mediacija, arba mediacijos metu reiškė nesąžiningus prašymus, taip pat gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (4 d.).

16040.

161CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

16241.

163Ieškovė 2019-12-20 prašyme prašė iš viso priteisti iš atsakovės 1 708 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 170 Eur žyminis mokestis mokėtas už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo civilinėje byloje Nr. e2-4159-653/2019; žyminis mokestis 169 Eur civilinėje byloje Nr. e2-4203-933/2019; žyminis mokestis 169 Eur civilinėje byloje Nr. e2-4601-933/2019; 150 Eur už prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo surašymą, pateikimą teismui civilinėje byloje Nr. e2-4159-653/2019; 300 Eur už ieškinio paruošimą civilinėje byloje Nr. e2-4203-933/2019; 200 Eur už dubliko paruošimą civilinėje byloje Nr. e2-4203-933/2019; 50 Eur už nuomonę dėl bylos nutraukimo civilinėje byloje Nr. e2-4203-933/2019; 300 Eur už ieškinio paruošimą civilinėje byloje Nr. e2-4601-933/2019; 200 Eur už dubliko paruošimą civilinėje byloje Nr. e2-4601-933/2019 (e. b. 1 t. 188-199 b. l.).

16442.

165Teismas pažymi, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio buvo nagrinėtas kitoje civilinėje byloje Nr. e2-4159-653/2019, be to, prašymas buvo netenkintas, todėl šioje byloje pagrindo priteisti ieškovei 150 Eur teisinės pagalbos išlaidų dėl kitoje byloje teikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo bei kitoje byloje mokėto žyminio mokesčio nėra.

16643.

167Teismas šiuo sprendimu ieškovės 2019-11-13 ieškiniu pareikštus reikalavimus: panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime nurodytą sprendimą nutraukti pirkimą Nr. 447885 (Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai); įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras atmetė, o dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“ bylą dalyje nutraukė. Ieškovės reikalavimas, kuriuo ji prašė įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“ pareikštas jau atsakovei priėmus sprendimą dėl viešojo pirkimo nutraukimo, todėl nėra pagrindo ieškovei priteisti iš atsakovės žyminį mokestį už 2019-11-13 ieškiniu pareikštus reikalavimus (CPK 93 straipsnis, 94 straipsnio 1 dalis) bei advokatės padėjėjos patirtas išlaidas už 2019-11-13 ieškinio ir dubliko dėl šio ieškinio paruošimą.

16844.

169Šiuo sprendimu teismas nutraukė bylos dalį, o ieškovė teikė nuomonę, jog pagrindo bylą (jos dalį sujungus bylas) nutraukti nėra, todėl nėra pagrindo priteisti ieškovei jos patirtas 50 Eur išlaidas dėl nuomonės dėl bylos nutraukimo pareiškimo (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

17045.

171Teismas nutraukė bylos dalį pagal ieškovės 2019-09-17 ieškinį, kuriame ieškovė prašė: panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-08-28 sprendimą atmesti ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą (i); pakeisti 2019-09-04 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl laimėjusiu pripažinto likusio tiekėjo UAB „Vent guru“ pasiūlymo ir pripažinti laimėjusiu ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą (ii). O tokį sprendimą iš esmės lėmė jau po ieškovės 2019-09-17 ieškinio atsakovės 2019-10-18 priimtas sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras.

17246.

173Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).

17447.

175CPK 87 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad žyminis mokestis grąžinamas kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės ne dėl ieškovės kaltės. To paties straipsnio 5 dalis numato, kad nustatęs žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva. Dėl išdėstytų aplinkybių (nutraukus bylos dalį dėl 2019-09-17 ieškinio) ieškovei grąžintinas jos sumokėtas 263 Eur žyminis mokestis už 2019-09-17 ieškinį (buvęs civilinės bylos Nr. e2-4203-933/2019), todėl nėra pagrindo jo priteisti iš atsakovės.

17648.

177Pasisakant dėl teisinės pagalbos išlaidų, siejamų su 2019-09-17 ieškiniu (buvęs civilinės bylos Nr. e2-4203-933/2019), teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės bylinėjimosi išlaidų atsiradimą lėmė atsakovės veiksmai jos organizuotame pirkime, kuris tik po ieškinio pateikimo buvo atsakovės nutrauktas. Teismo vertinimu, išlaidos už ieškinio ir dubliko paruošimą (500 Eur) laikytinos pagrįstomis, atitinka ieškovės atstovės atliktus procesinius veiksmus byloje, neviršija Rekomendacijoje nustatytų dydžių, todėl priteistinos iš atsakovės.

17849.

179Teismo 2019-09-26 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (e. b. 1 t. 95-98 b. l.). Atsižvelgiant į priimamą sprendimą, sprendimui įsiteisėtus panaikintos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnis).

180Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4231-4238, 259–260, 263–270 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

181Ieškovės UAB „Grindinis“ 2019-11-13 ieškiniu atsakovei Trakų rajono savivaldybės administracijai pareikštus reikalavimus (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Vent guru“) dėl atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime nurodyto sprendimo nutraukti pirkimą Nr. 447885 (Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai) panaikinimo ir įpareigojimo atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras atmesti.

182Civilinės bylos dalį pagal ieškovės UAB „Grindinis“ 2019-11-13 ieškiniu atsakovei Trakų rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Vent guru“, pareikštą reikalavimą įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti pirkimo sutartį su ieškove UAB „Grindinis“, pagal 2019-09-17 ieškiniu pareikštus reikalavimus: panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-08-28 sprendimą atmesti ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą; pakeisti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-09-04 sprendimą dėl laimėjusiu pripažinto likusio tiekėjo UAB „Vent guru“ pasiūlymo ir pripažinti laimėjusiu ieškovės UAB „Grindinis“ pasiūlymą nutraukti.

183Grąžinti ieškovei UAB „Grindinis“, juridinio asmens kodas 302692543, 263 Eur (du šimtus šešiasdešimt tris eurus) žyminį mokestį, kuris sumokėtas 2019-11-13 mokėjimo nurodymu Nr. 11131541 (žyminio mokesčio užduoties kodas ZI06375).

184Išaiškinti ieškovei, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi šiuo teismo sprendimu.

185Priteisti ieškovei UAB „Grindinis“, juridinio asmens kodas 302692543, 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 181626536. Likusios ieškovės UAB „Grindinis“ prašymo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti.

186Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-09-26 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones - draudimą atsakovei biudžetinei įstaigai Trakų rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 181626536, sudaryti mažos vertės viešojo pirkimo „Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno mokykloje įrengimo darbai“, kurio pirkimo Nr. 447885, Pirkimo sutartį, o jei Pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

187Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė 2019-11-13 ieškinyje prašė: atsakovės Trakų rajono savivaldybės... 6. 1.1.... 7. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija 2019-08-02 paskelbė... 8. 1.2.... 9. 2019-10-18 ieškovė gavo pranešimą apie nutrauktą pirkimą Nr. 447885... 10. 1.3.... 11. 2019-10-23 ieškovė, nesutikdama su pirkimo procedūrų nutraukimu, pateikė... 12. 1.4.... 13. Perkančioji organizacija apklausą mažos vertės pirkimui paskelbė... 14. 1.5.... 15. Atsakovė nepateikė duomenų, kad 2019 metais numatytos lėšos buvo... 16. 2.... 17. Ieškovė 2019-09-17 ieškinyje prašė panaikinti atsakovės Trakų rajono... 18. 2.1.... 19. Atsakovė 2019-08-28 rašte Nr. V-19-251 pranešė ieškovei apie atmestą... 20. 2.2.... 21. Ieškovė 2019-08-30 rašte Nr. 1 pateikė prieštaravimą (pretenziją) dėl... 22. 2.3.... 23. Ieškovė, laikydamasi terminų, patikslino pasiūlymą ir nurodė, kad bus... 24. 2.4.... 25. Byloje susiklostė situacija, kai ieškovės pretenzija nebuvo galutinai... 26. 3.... 27. Atsakovė atsiliepime į 2019-09-17 ieškinį prašė ieškinį atmesti.... 28. 3.1.... 29. Atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė dėl nepateikto katilų gamintojo... 30. 3.2.... 31. Ieškovės teiginys, kad laimėjusiu pasiūlymu pripažintos tiekėjos pateikti... 32. 4.... 33. Teismas 2019-10-03 nutartimi (civilinėje byloje Nr. e2-4203-933/2019)... 34. 5.... 35. Ieškovė dublike dėl 2019-09-17 ieškinio prašė tenkinti ieškinį.... 36. 5.1.... 37. Techninėje specifikacijoje nebuvo nurodyta, kokie šilumos katilo dokumentai... 38. 5.2.... 39. Ieškovė patvirtina, kad atsakovės nurodytos informacijos jos tinklapyje apie... 40. 5.3.... 41. Intertek Semko AB galimai išdavė bandymų atitiktį patvirtinantį... 42. 5.4.... 43. Ieškovė pažymi, kad siūlomas šilumos katilas gaminamas Lietuvos... 44. 5.5.... 45. Ieškovė gerbūvio darbus įvertino ir teiktame paaiškinime Perkančiajai... 46. 5.6.... 47. Trečiojo asmens pateiktas ketinimų protokolas nėra pasirašytas subrangovo,... 48. 6.... 49. Atsakovė prašė nutraukti civilinę bylą Nr. e2-4203-933/2019 ir 2019-09-17... 50. 7.... 51. Atsakovė atsiliepime į ieškovės 2019-11-13 ieškinį nurodė, kad nesutinka... 52. 7.1.... 53. Atsakovė mano, kad, nutraukdama pirkimą, nepažeidė teisės aktų... 54. 7.2.... 55. Ieškinyje neteisingai teigiama, kad perkamų darbų atlikimas turėjo trukti... 56. 7.3.... 57. Vykdant pirkimus atsakovė neplanuoja turėti teisminių ar kitokių ginčų ir... 58. 8.... 59. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2019-11-25... 60. 9.... 61. Teismas 2019-11-26 nutartimi (civilinėje byloje Nr. e2-4601-933/2019) nutarė... 62. 10.... 63. Ieškovė dublike dėl 2019-11-13 ieškinio prašė ieškinį tenkinti visa... 64. 10.1.... 65. VPĮ 29 straipsnis negali būti aiškinamas plečiamai ir sudaryti... 66. 10.2.... 67. Poreikis efektyviai šildyti mokyklą nėra išnykęs, priešingai, jis kasmet... 68. 10.3.... 69. Atsakovė nurodo, kad nebėra numatyta finansavimo šio projekto... 70. 10.4.... 71. Nėra suprantamas atsakovės argumentas, kad ji planavo, jog darbai bus baigti... 72. 11.... 73. Atsakovė triplike į dubliką dėl ieškovės 2019-11-13 ieškinio prašė... 74. 11.1.... 75. Įstatymų leidėjas suteikė galimybę perkančiajai organizacijai savo... 76. 11.2.... 77. Pirkimai yra dinamiška procedūra, susijusi su finansavimo užtikrinimu ir... 78. 11.3.... 79. Pirkimo procedūros nutraukimas nesusijęs su šia byla, pirkimo nutraukimas... 80. Teismas... 81. 12.... 82. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 83. 13.... 84. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 85. Dėl nustatytų faktinių aplinkybių... 86. 14.... 87. Atsakovė skelbė apklausą (mažos vertės pirkimą) Geoterminio šildymo... 88. 15.... 89. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad projektuojama: geoterminio šildymo... 90. 16.... 91. Ieškovė teikė pasiūlymą dėl Geoterminio šildymo sistemos Trakų meno... 92. 17.... 93. 2019-09-10 teikta informacija apie UAB „Vent guru“ siurblį (e. b. 1 t.... 94. 18.... 95. Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-10-18 pranešime apie... 96. Dėl ieškovės reikalavimų ... 97. 19.... 98. Byloje yra nagrinėjami du ieškovės ieškiniai (dvi bylos (du ieškovo... 99. 19.1.... 100. Ieškovė 2019-11-13 ieškinyje prašė: ... 101. 19.1.1.... 102. 2019-10-18 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos pranešime... 103. 19.1.2.... 104. įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją atnaujinti... 105. 19.1.3.... 106. įpareigoti atsakovę Trakų rajono savivaldybės administraciją sudaryti... 107. 19.1.4.... 108. priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 109. 19.2.... 110. Ieškovė 2019-09-17 ieškinyje prašė:... 111. 19.2.1.... 112. panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos 2019-08-28... 113. 19.2.2.... 114. pakeisti 2019-09-04 atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos... 115. 19.2.3.... 116. priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 117. 20.... 118. Teismas visų pirma pasisako dėl ieškovės reikalavimų dėl viešojo pirkimo... 119. Dėl viešojo pirkimo nutraukimo ... 120. 21.... 121. Iš į bylą teiktų dokumentų matyti, kad aptariamas mažos vertės viešasis... 122. 22.... 123. VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad pirkimo (ar atskiros pirkimo... 124. 23.... 125. Kasacinio teismo praktikoje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo... 126. 24.... 127. VPĮ neatskleidžiami vertinamosios sąlygos (atsirado aplinkybių, kurių... 128. 25.... 129. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinio teismo ne kartą... 130. 26.... 131. Teismas pastebi, kad iš esmės Trakų rajono savivaldybės administracijos... 132. 27.... 133. Atsakovės sprendimu viešojo pirkimo laimėtoju (2019-09-04) buvo pripažintas... 134. 28.... 135. Teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjų ir... 136. 29.... 137. Vertinant į bylą teiktus dokumentus, taip pat viešą informaciją apie... 138. 30.... 139. Kaip jau minėta, atsakovė, nutraukdama pirkimą, nurodė, kad tikslingiau... 140. 31.... 141. Dėl išdėstytų aplinkybių, teismo vertinimu, pagal byloje nustatytas... 142. 32.... 143. VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad pirkimo (ar atskiros pirkimo... 144. 33.... 145. Dėl išdėstytų aplinkybių ieškovės 2019-11-13 ieškinyje pareikšti... 146. Dėl kitų ieškovės ginčijamų sprendimų ir reiškiamų reikalavimų ... 147. 34.... 148. Ieškovė 2019-11-13 ieškinyje taip pat prašė įpareigoti atsakovę Trakų... 149. 35.... 150. Teismas, pasisakydamas dėl šių ieškovės reikalavimų, pažymi, kad: pirma,... 151. 36.... 152. Teismas pažymi, kad esant nurodytai situacijai (aukščiau išdėstytų... 153. 37.... 154. Išdėstytų aplinkybių pagrindu civilinė bylos dalis pagal 2019-11-13... 155. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių ... 156. 38.... 157. Pasisakant dėl ieškovės procesinių prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų... 158. 39.... 159. CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 160. 40.... 161. CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 162. 41.... 163. Ieškovė 2019-12-20 prašyme prašė iš viso priteisti iš atsakovės 1 708... 164. 42.... 165. Teismas pažymi, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 166. 43.... 167. Teismas šiuo sprendimu ieškovės 2019-11-13 ieškiniu pareikštus... 168. 44.... 169. Šiuo sprendimu teismas nutraukė bylos dalį, o ieškovė teikė nuomonę, jog... 170. 45.... 171. Teismas nutraukė bylos dalį pagal ieškovės 2019-09-17 ieškinį, kuriame... 172. 46.... 173. Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis... 174. 47.... 175. CPK 87 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad žyminis mokestis grąžinamas... 176. 48.... 177. Pasisakant dėl teisinės pagalbos išlaidų, siejamų su 2019-09-17 ieškiniu... 178. 49.... 179. Teismo 2019-09-26 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (e.... 180. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 181. Ieškovės UAB „Grindinis“ 2019-11-13 ieškiniu atsakovei Trakų rajono... 182. Civilinės bylos dalį pagal ieškovės UAB „Grindinis“ 2019-11-13... 183. Grąžinti ieškovei UAB „Grindinis“, juridinio asmens kodas 302692543, 263... 184. Išaiškinti ieškovei, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 185. Priteisti ieškovei UAB „Grindinis“, juridinio asmens kodas 302692543, 500... 186. Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-09-26... 187. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos...