Byla 1A-304-307/2017
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nuosprendžio, kuriuo R. N. pripažinta kalta ir nuteista:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti teisėjų Sigitos Bieliauskienės, Albino Bielskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Lino Šiukštos, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorui Gintautui Gudžiūnui, gynėjui advokatui Vidmantui Baumilai, nuteistajai R. N., civilinės ieškovės ir civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos atstovams Alvydui Šaltmeriui ir advokatui Ramūnui Džiugui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios R. N. ir civilinio ieškovo S. J. (toliau – ir civilinis ieškovas S. J.) apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nuosprendžio, kuriuo R. N. pripažinta kalta ir nuteista:

3– pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams;

4– pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams ir šešiems mėnesiams.

5Paskirtos bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies, 5 dalies 1 punktu, subendrintos apėmimo būdu ir R. N. paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausmė ketveriems metams ir šešiems mėnesiams.

6Pritaikius BK 641 straipsnio 1 dalį bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir R. N. paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

7Kretingos kredito unijos ieškinys tenkintas ir Kretingos kredito unijai iš R. N. priteista 180 338,02 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai 2 ct) padarytai žalai atlyginti.

8A. B. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 112,78 Eur (vienas šimtas dvylika eurų 78 ct) padarytai žalai atlyginti.

9K. K. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 95,32 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 32 ct) padarytai žalai atlyginti.

10I. Š. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 543,87 Eur (penki šimtai keturiasdešimt trys eurai 87 ct) padarytai žalai atlyginti.

11A. Š. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 469,72 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai 72 ct) padarytai žalai atlyginti.

12L. S. ieškinį tenkintas ir jai iš R. N. priteista 842,94 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai 94 ct) padarytai žalai atlyginti.

13B. Š. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 12 848,57 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 57 ct) padarytai žalai atlyginti.

14A. J. atstovo S. J. ieškinys tenkintas ir S. J. iš R. N. priteista 5 519,92 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai devyniolika eurų 92 ct) padarytai žalai atlyginti.

15S. Š. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 2 199,61 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai 61 ct) padarytai žalai atlyginti.

16O. G. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 8 595,49 Eur (aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai 49 ct) padarytai žalai atlyginti.

17D. Ž. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 5 492,04 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 4 ct) padarytai žalai atlyginti.

18K. M. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 2 987,02 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 2 ct) padarytai žalai atlyginti.

19B. Š. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 4 474,63 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt keturi eurai 63 ct) padarytai žalai atlyginti.

20P. J. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 2 890,38 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 38 ct) padarytai žalai atlyginti.

21D. O. V. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 105,85 Eur (vienas šimtas penki eurai 85 ct) padarytai žalai atlyginti.

22V. E. L. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 202,73 Eur (du šimtai du eurai 73 ct) padarytai žalai atlyginti.

23Kretingos kredito unijai iš R. N. priteista 300,00 Eur (trys šimtai eurų) išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

24Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

25

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nuosprendžiu R. N. pripažinta kalta ir pagal BK 183 straipsnio 2 dalį bei BK 300 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad pagamindama netikrus, žinomai melagingus dokumentus – kasos operacijų kvitus, juose nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją apie Kretingos kredito unijos klientų ir indėlininkų iš sąskaitų išsiimtas pinigų sumas ir pasirašydama už juos, kai Kretingos kredito unijos klientai ir indėlininkai pinigų iš savo sąskaitų neišsiėmė, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientams ir indėlininkams, pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent:
  1. R. N., pagal 2006 m. lapkričio 21 d. darbo sutartį Nr. 07, sudarytą su Kretingos kredito unijos atstovu, nuo 2006 m. lapkričio 22 d. dirbdama Kretingos kredito unijos, įmonės kodas 110086415, Salantų kasoje, esančioje adresu ( - ), Salantų miestelyje, Kretingos rajone (toliau – Kretingos kredito unijos Salantų kasoje), kasininkės pareigose, pagal 2006 m. lapkričio 21 d. Kretingos kredito unijos (toliau – ir Unijos) administracijos vadovo patvirtintus kasininko pareiginius nuostatus atlikdama šias funkcijas – sudarydama su Unijos nariais ir klientais banko sąskaitos, indėlių ir kitas valdybos įgaliojime nustatytas sutartis; priimdama ir įskaitydama lėšas į Unijos narių ir klientų sąskaitas; išmokėdama lėšas Unijos nariams ir klientams iš Unijoje esančių narių ir klientų sąskaitų; atlikdama kitus Unijos vyriausiojo buhalterio pavedimus, susijusius su buhalterinės apskaitos ir kasos operacijų tvarkymu; valdybos įgaliojimu turėdama teisę sudaryti su Unijos nariais ir klientais banko sąskaitos, indėlių ir kitas sutartis; būdama atsakinga už atliktų buhalterinių įrašų teisingumą, Unijos materialinių ir piniginių vertybių, su kuriomis susijęs jos darbas, apsaugą, pagal 2006 m. lapkričio 22 d. su Kretingos kredito unija sudarytą individualios pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį Nr. 05, dirbdama kasininkės pareigose ir atlikdama jai pavestą darbą, susijusį su vertybių priėmimu, perskaičiavimu, apdorojimu, saugojimu, išdavimu ir pervežimu, būdama prisiėmusi pilną individualią materialinę atsakomybę už jai patikėtų vertybių saugumą ir šių užimamų pareigų bei jai atlikti pavestų funkcijų pagrindu turėdama savo žinioje Unijos narių ir klientų į Kretingos kredito unijos Salantų kasą įneštus piniginius indėlius ir turėdama teisę, atliekant jai pavestas funkcijas, disponuoti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje esančiomis Kretingos kredito unijai priklausančiomis piniginėmis lėšomis – išmokėti pinigus Unijos nariams ir klientams iš Unijoje esančių narių ir klientų sąskaitų ir būdama atsakinga už atliktų finansinių operacijų teisingumą, laikotarpiu nuo 2008 m. kovo 15 d. iki 2012 m. birželio 18 d., turėdama vieningą tyčią savintis svetimą, Kretingos kredito unijai priklausantį turtą, – pinigines lėšas, pagaminusi netikrus, žinomai melagingus dokumentus – kasos operacijų kvitus ir juose nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog Unijos klientai išsiima indėlius ir grynuosius pinigus iš terminuotų indėlių bei einamųjų sąskaitų, kai šie Unijos klientai realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą atvykę nebuvo ir pinigų neišsiėmė, taip pat pagaminusi netikrą, žinomai melagingą terminuoto indėlio sutartį ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientams ir indėlininkams, bei pasisavindama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje buvusius grynuosius pinigus, taip, veikdama vieninga tyčia, iš Kretingos kredito unijos R. N. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – Kretingos kredito unijai priklausančias pinigines lėšas 771 422,63 Lt (223 419,43 Eur), kurias Kretingos kredito unijoje pagal terminuotų indėlių sutartis, taip pat einamosiose sąskaitose laikė Unijos klientai – fiziniai asmenys, tai yra:
  2. Kretingos kredito unijos nariui A. J. 2007 m. vasario 27 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, 2008 m. kovo 15 d. 8.31 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 70297, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 50,00 Lt (14,48 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. J. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 50,00 Lt (14,48 Eur), šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. J. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 50,00 Lt (14,48 Eur), kai šių pinigų A. J. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., indėlininkui A. J. 2008 m. vasario 19 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00034 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,80 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, 2008 m. gegužės 20 d. 14.25 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 74954, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 144,60 Lt (2 938,08 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2008 m. gegužės 20 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 144,60 Lt (2 938,08 Eur).
  3. 2008 m. liepos 22 d. 9.44 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79325, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 42,00 Lt (12,16 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą S. K., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento S. K. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 42,00 Lt (12,16 Eur), šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas S. K. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 42,00 Lt (12,16 Eur), kai šių pinigų S. K. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., indėlininkui A. Š. ir bendrasavininkei I. Š. 2008 m. liepos 30 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00187 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2008 m. rugpjūčio 25 d. 14.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81786, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. Š., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 049,86 Lt (2 910,64 Eur) ir pasirašydama už unijos klientą A. Š., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2008 m. rugpjūčio 25 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 049,86 Lt (2 910,64 Eur).
  4. Kretingos kredito unijos narei B. Š. 2007 m. birželio 18 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo 16 d. 14.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 83508, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  5. 2008 m. spalio 20 d. 14.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, esančioje R. N. kompiuterio pagalba iš anksto pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 86328, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. Š. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. Š. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų B. Š. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  6. Indėlininkei I. Š. ir bendrasavininkui A. Š. 2008 m. liepos 30 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00186 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2008 m. spalio 24 d. 10.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 86738, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė I. Š., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę I. Š., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2008 m. spalio 24 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei I. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur), Tęsdama nusikalstamą veiką, 2008 m. gruodžio 12 d. 10.21 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 90798, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 400,00 Lt (984,71 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2008 m. gruodžio 12 d. 10.22 val. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 90799, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei B. Š. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 3 400,00 Lt (984,71 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 10,20 Lt (2,95 Eur) mokestis, minėtą 10,20 Lt (2,95 Eur) mokestį iš B. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 10,20 Lt (2,95 Eur) mokestį iš B. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 400,00 Lt (984,71 Eur).
  7. Kretingos kredito unijos nariui A. L. 2008 m. sausio 30 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2008 m. gruodžio 16 d. 8.59 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 91081, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L., išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  8. Indėlininkei I. Š. ir bendrasavininkui A. Š. 2007 m. gruodžio 27 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00224 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,80 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. sausio 16 d. 14.27 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93688, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė I. Š., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 315,43 Lt (1 539,45 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę I. Š., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. sausio 16 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei I. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 315,43 Lt (1 539,45 Eur).
  9. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. vasario 13 d. 8.49 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 00924, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  10. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. vasario 17 d. 13.27 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01072, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L., išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  11. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. balandžio 14 d. 11.42 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 06475, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  12. Indėlininkei A. Ž. ir indėlio bendrasavininkei A. L. Ž. 2007 m. kovo 16 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00048 dėl 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,70 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. gegužės 11 d. 13.21 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 08978, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė A. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 6 790,18 Lt (1 966,57 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę A. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. gegužės 11 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei A. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 790,18 Lt (1 966,57 Eur).
  13. Indėlininkui P. J. 2009 m. sausio 16 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00008 dėl 10 400,00 Lt (3 012,05 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 8,50 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. gegužės 22 d. 9.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10081, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 705,16 Lt (3 100,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. gegužės 22 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui P. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 705,16 Lt (3 100,43 Eur).
  14. 2009 m. gegužės 28 d. 13.51 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba būdama pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10643, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 900,00 Lt (1 708,76 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. Š. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 5 900,00 Lt (1 708,76 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. Š. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 900,00 Lt (1 708,76 Eur), kai šių pinigų B. Š. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  15. Indėlininkui S. K. 2008 m. balandžio 17 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. ( - ) dėl 8 069,85 Lt (2 337,19 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. gegužės 29 d. 10.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10693, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 8 719,19 Lt (2 525,25 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. K., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. gegužės 29 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. K., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 8 719,19 Lt (2 525,25 Eur).
  16. Kretingos kredito unijos nariui A. M. 2005 m. gruodžio 9 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - )dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. gegužės 29 d. 12.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10703, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2009 m. gegužės 29 d. 12.55 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10704, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. M. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 2 000,00 Lt (579,24 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 6,00 Lt (2,61 Eur) mokestis, minėtą 6,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 6,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  17. 2009 m. birželio 15 d. 9.44 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 11901, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. M. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų A. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  18. Indėlininkei A. L. Ž. ir indėlio bendrasavininkei A. Ž. 2009 m. balandžio 28 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00114 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 10 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. birželio 22 d. 10.49 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 12564, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė A. L. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę A. L. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. birželio 22 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei A. L. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur).
  19. Indėlininkui A. L. 2008 m. birželio 19 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00136 dėl 6 180,00 Lt (1 789,85 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,80 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. liepos 3 d. 11.15 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 13773, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 6 538,44 Lt (1 893,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai A. L. realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. liepos 3 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 538,44 Lt (1 893,66 Eur).
  20. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. liepos 3 d. 11.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 13774, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2009 m. liepos 3 d. 11.18 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 13775, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. M. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 3 000,00 Lt (868,86 Eur) , už šių pinigų išgryninimą taikomas 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestis, minėtą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. einamosios sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. einamosios sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  21. Indėlininkui D. L. ir indėlio bendrasavininkei V. L. 2008 m. vasario 28 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00040 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,80 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. liepos 14 d. 9.09 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14524, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas D. L., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 581,59 Lt (3 064,64 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą D. L., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. liepos 14 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama –pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui D. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 581,59 Lt (3 064,64 Eur).
  22. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. liepos 14 d. 13.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14586, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  23. 2009 m. rugpjūčio 20 d. 10.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 17736, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. M. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), kai šių pinigų A. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  24. Indėlininkui K. K. ir bendrasavininkei S. K. 2007 m. rugpjūčio 17 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00125 dėl 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,50 procentų metinių palūkanų norma 24 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. rugpjūčio 27 d. 13.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18306, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas K. K., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 4 440,60 Lt (1 286,09 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą K. K., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. rugpjūčio 27 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui K. K., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 440,60 Lt (1 286,09 Eur).
  25. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. spalio 30 d. 13.43 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24017, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur), pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  26. Indėlininkei D. Ž. 2009 m. rugsėjo 9 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00237 dėl 7 000,00 Lt (2 027,43 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 9,00 procentų metinių palūkanų norma 6 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. lapkričio 4 d. 11.42 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24449, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 7 000,00 Lt (2 027,43 Eur) ir pasirašydama už unijos klientę D. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. lapkričio 4 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei D. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 7 000,00 Lt (2 027,43 Eur).
  27. Indėlininkui A. L. 2008 m. spalio 21 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00250 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. lapkričio 9 d. 9.20 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24680, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 700,00 Lt (3 098,93 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai A. L. realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. lapkričio 9 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 700,00 Lt (3 098,93 Eur).
  28. 2009 m. lapkričio 9 d. 9.20 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24682, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. L. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. L. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), kai šių pinigų A. L. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  29. Indėlininkui A. J. 2009 m. spalio 9 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00259 dėl 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 9,60 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. lapkričio 17 d. 11.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25573, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2009 m. lapkričio 17 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur).
  30. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2009 m. lapkričio 18 d. 9.06 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25641, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  31. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. sausio 11 d. 9.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 30628, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  32. Kretingos kredito unijos narei E. V. 2007 m. liepos 5 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. sausio 22 d. 9.16 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 31867, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. V. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę E. V., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei E. V., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  33. Indėlininkui S. G. 2009 m. kovo 12 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00055 dėl 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 10,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. sausio 26 d. 10.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 32100, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. G., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. G., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. sausio 26 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur).
  34. 2010 m. vasario 8 d. 11.55 val. 55 min., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba iš anksto pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 33194, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. V. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę E. V., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės E. V. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės E. V. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė E. V. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), kai šių pinigų E. V. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės E. V. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  35. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. vasario 12 d. 9.19 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 33697, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  36. Kretingos kredito unijos nariui F. Š. ir bendrasavininkei B. Š. 2007 m. gegužės 14 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. vasario 12 d. 9.19 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 33698, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 700,00 Lt (202,73 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 700,00 Lt (202,73 Eur).
  37. Kretingos kredito unijos narei K. M. 2009 m. gruodžio 2 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. kovo 22 d. 8.53 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 37517, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur),
  38. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. kovo 22 d. 10.53 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 37568, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  39. Kretingos kredito unijos nariui F. Š. ir bendrasavininkei B. Š. 2007 m. gegužės 14 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. kovo 22 d. 10.53 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 37569, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  40. Indėlininkui A. B. 2009 m. kovo 30 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00076 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 10,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. balandžio 6 d. 13.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 38930, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. B., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 500,00 Lt (1 529,91 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. B., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. balandžio 6 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. B., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 500,00 Lt (1 592,91 Eur).
  41. Kretingos kredito unijos narei S. M. 2009 m. gruodžio 22 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. balandžio 13 d. 13.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 39619, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  42. 2010 m. gegužės 6 d. 9.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 41861, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 200,00 Lt (57,92 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento F. Š. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 200,00 Lt (57,92 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento F. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas F. Š. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 200,00 Lt (57,92 Eur), kai šių pinigų F. Š. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento F. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  43. Kretingos kredito unijos nariui B. G. ir bendrasavininkei O. G. 2009 m. gruodžio 29 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 7 d. 9.16 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 41951, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  44. Kretingos kredito unijos narei O. G. 2007 m. kovos 19 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 7 d. 9.17 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 41952, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., ir iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  45. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 7 d. 9.44 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 41956, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  46. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 12 d. 9.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 42351, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 600,00 Lt (463,39 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 600,00 Lt (463,39 Eur).
  47. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 12 d. 10.15 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 42392, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  48. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 12 d. 10.15 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 42393, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  49. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 14 d. 13.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 42714, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  50. Kretingos kredito unijos narei L. L. 2009 m. balandžio 22 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. birželio 4 d. 9.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 44768, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  51. 2010 m. birželio 8 d. 8.49 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, esančioje R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 44981, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 880,00 Lt (834,11 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės K. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 880,00 Lt (834,11 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė L. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 880,00 Lt (834,11 Eur), kai šių pinigų K. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  52. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. birželio 15 d. 11.32 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 45742, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  53. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. birželio 29 d. 9.02 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 46924, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 700,00 Lt (202,73 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 700,00 Lt ( 202,73 Eur).
  54. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 1 d. 14.07 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 47413, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  55. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 2 d. 8.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 47453, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  56. Indėlininkui F. Š. ir bendrasavininkei B. Š. 2009 m. birželio 12 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00152 dėl 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 9,80 procentų metinių palūkanų norma 3 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 7 d. 9.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 47629, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 6 588,00 Lt (1 908,02 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. liepos 7 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 588,00 Lt (1 908,02 Eur).
  57. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 7 d. 11.31 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 47643, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  58. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 12 d. 10.07 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 48106, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  59. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 12 d. 10.07 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 48107, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  60. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 22 d. 10.48 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 49269, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  61. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 26 d. 10.07 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 49467, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  62. Indėlininkei D. O. V. ir indėlio bendrasavininkui V. V. 2007 m. liepos 12 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00107 dėl 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. 40006715 su 4,70 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 27 d. 8.42 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 49554, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. O. V., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 7 359,64 Lt (2 131,50 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę D. O. V., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. liepos 27 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei D. O. V., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 7 359,64 Lt (2 131,50 Eur).
  63. Kretingos kredito unijos narei B. M. R. 2008 m. liepos 14 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 27 d. 14.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 49643, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  64. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 29 d. 11.11 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 49882, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  65. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugpjūčio 12 d. 10.56 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 51153, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  66. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugpjūčio 12 d. 11.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 51171, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  67. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugpjūčio 17 d. 10.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 51559, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  68. Indėlininkei D. Ž. 2010 m. birželio 28 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00091 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,50 procentų metinių palūkanų norma 6 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 3d. 14.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 53280, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę D. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. rugsėjo 3 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei D. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur).
  69. Kretingos kredito unijos narei D. Ž. 2010 m. rugpjūčio 5 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, 2010 m. rugsėjo 3 d. 14.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 53281, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. Ž. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę D. Ž., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės D. Ž. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė D. Ž. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), kai šių pinigų D. Ž. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N.. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 6 d. 9.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 53351, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. Ž. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę D. Ž., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei D. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  70. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 7 d. 9.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 53424, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  71. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 7 d. 9.56 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 53425, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  72. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 7 d. 11.39 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 53455, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  73. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 13 d. 9.24 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 53837, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  74. Indėlininkei A. Š. 2010 m. rugpjūčio 25 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00123 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,50 procentų metinių palūkanų norma 6 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 15 d. 13.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 54231, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė A. Š., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę A. Š., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. rugsėjo 15 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei A. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur).
  75. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 15 d. 13.20 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 54233, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  76. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 16 d. 11.31 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 54368, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 400,00 Lt (115,85 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 400,00 Lt (115,85 Eur),
  77. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. rugsėjo 22 d. 9.56 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 54918, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  78. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 4 d. 11.38 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 56187, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  79. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 11 d. 11.32 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 56801, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama –pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  80. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 15 d. 8.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 57373, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  81. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 15 d. 8.56 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 57374, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  82. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 15 d. 8.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 57375, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 200,00 Lt (347,54 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 200,00 Lt (347,54 Eur).
  83. 2010 m. spalio 19 d. 12.14 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 57804, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. M. R. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. M. R. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų B. M. R. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  84. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 21 d. 11.16 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 58297, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  85. 2010 m. spalio 21 d. 12.08 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 58324, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės K. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė K. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų K. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  86. Indėlininkei I. Š. ir bendrasavininkui A. Š. 2010 m. rugsėjo 2 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00130 dėl 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 21 d. 13.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 58216, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė I. Š., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę I. Š., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. spalio 21 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei I. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur).
  87. Indėlininkui A. Š. ir bendrasavininkei I. Š. 2010 m. rugsėjo 2 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00131 dėl 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. spalio 21 d. 13.38 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 58217, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. Š., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. Š., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. spalio 21 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur).
  88. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. lapkričio 11 d. 12.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 60042, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  89. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. lapkričio 11 d. 12.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 60043, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  90. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. lapkričio 11 d. 12.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 60044, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  91. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. lapkričio 15 d. 12.31 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 60428, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2010 m. lapkričio 15 d. 12.31 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 60429, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. J. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 500,00 Lt (144,81 Eur) už šių pinigų išgryninimą taikomas 1,50 Lt (0,43 Eur) mokestis, minėtą 1,50 Lt (0,43 Eur) mokestį iš A. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 1,50 Lt (0,43 Eur) mokestį iš A. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  92. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gruodžio 2 d. 8.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 62469, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  93. Indėlininkui A. V. 2009 m. lapkričio 11 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00280 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 9,40 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gruodžio 7 d. 14.20 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 62956, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. V., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 470,00 Lt (1 584,22 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. V., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. gruodžio 7 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. V., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 470,00 Lt (1 584,22 Eur).
  94. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gruodžio 16 d. 9.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 64038, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  95. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gruodžio 16 d. 9.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 64039, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 200,00 Lt (347,54 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 200,00 Lt (347,54 Eur).
  96. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gruodžio 16 d. 9.41 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 64055, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  97. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gruodžio 17 d. 13.20 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 64255, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  98. Indėlininkei V. P. 2010 m. rugpjūčio 17 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00118 dėl 3 000,00 Lt (868,86 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. gruodžio 31 d. 10.33 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 65865, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. P., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už unijos klientę V. P., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2010 m. gruodžio 31 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. P., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  99. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio 10 d. 8.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 66528, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  100. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio 10 d. 8.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 66529, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  101. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio 10 d. 13.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 66593, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt( 144,81 Eur).
  102. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio 10 d. 14.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 66595, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 850,00 Lt (246,18 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 850,00 Lt (246,18 Eur).
  103. Indėlininkei B. B. Ž. 2010 m. liepos 19 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00099 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio 11 d. 10.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 66685, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. B. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. B. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. sausio 11 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. B. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  104. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio 27 d. 11.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 68568, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. sausio 27 d. 11.58 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 68569, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. J. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 3 000,00 Lt (868,86 Eur) už šių pinigų išgryninimą taikomas 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestis, minėtą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  105. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio 27 d. 14.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 68591, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  106. Indėlininkei L. L. 2010 m. sausio 15 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00006 dėl 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 6,00 procentų metinių palūkanų norma 6 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą,
  107. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 7 d. 12.51 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 69667, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 4 191,69 Lt (1 214,00 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. vasario 7 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 191,69 Lt (1 214,00 Eur).
  108. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 7 d. 12.51 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 69668, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 4 900,00 Lt (1 419,14 Eur) ir pasirašė už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 900,00 Lt (1 419,14 Eur).
  109. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 8 d. 12.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 69769, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur).
  110. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 8 d. 14.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 69789, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., ir iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  111. 2011 m. vasario 9 d. 13.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 69945, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. M. R. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. M. R. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), kai šių pinigų B. M. R. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  112. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 9 d. 13.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 69946, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 300,00 Lt (376,51 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 300,00 Lt (376,51 Eur).
  113. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 9 d. 13.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 69947, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 400,00 Lt (115,85 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 400,00 Lt (115,85 Eur).
  114. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 15 d. 11.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 70503, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 600,00 Lt (463,39 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 600,00 Lt (463,39 Eur).
  115. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 15 d. 11.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 70504, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  116. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 15 d. 12.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 70510, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 800,00 Lt (231,70 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 800,00 Lt (231,70 Eur).
  117. 2011 m. vasario 21 d. 10.32 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 71080, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės L. L. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės L. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė L. L. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų L. L. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės L. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  118. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 25 d. 11.13 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 71713, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 24,00 Lt (6,95 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 24,00 Lt (6,95 Eur).
  119. 2011 m. vasario 28 d. 9.32 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 71879, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 578,72 Lt (167,61 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę O. G. kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės O. G. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 578,72 Lt (167,61 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės O. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė O. G. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 578,72 Lt (167,61 Eur), kai šių pinigų O. G. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės O. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  120. Indėlininkei G. A. 2010 m. vasario 12 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00024 dėl 3 000,00 Lt (868,86 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,20 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario 28 d. 11.23 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 71955, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė G. A., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 3 216,00 Lt (931,42 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę G. A., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. vasario 28 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei G. A., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 216,00 Lt (931,42 Eur).
  121. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. kovo 15 d. 11.01 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 73621, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 300,00 Lt (86,89 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 300,00 Lt (86,89 Eur).
  122. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. kovo 16 d. 9.33 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 73755, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  123. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. kovo 16 d. 9.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 73756, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  124. 2011 m. kovo 21 d. 8.59 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 74171, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 400,00 Lt (984,71 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento B. G. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 3 400,00 Lt (984,71 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento B. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas B. G. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 400,00 Lt (984,71 Eur), kai šių pinigų B. G. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento B. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  125. 2011 m. kovo 21 d. 8.59 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 74172, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 500,00 Lt (144,81 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę O. G. kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės O. G. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 500,00 Lt (144,81 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės O. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė O. G. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 500,00 Lt (144,81 Eur), kai šių pinigų O. G. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės O. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  126. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. kovo 22 d. 14.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 74446, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 200,00 Lt (57,92 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 200,00 Lt (57,92 Eur).
  127. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. kovo 24 d. 14.43 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 74683, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  128. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 4 d. 14.19 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 75751, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  129. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 7 d. 9.33 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 76089, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  130. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 7 d. 9.48 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 76091, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  131. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 11 d. 10.51 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 76437, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  132. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 11 d. 10.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 76442, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  133. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 11 d. 10.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 76443, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  134. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 28 d. 8.33 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 78394, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (594,57 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  135. 2011 m. gegužės 2 d. 14.02 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 78941, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 15,00 Lt (4,34 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. J. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 15,00 Lt (4,34 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. J. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 15,00 Lt (4,34 Eur), kai šių pinigų A. J. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  136. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 4 d. 9.27 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79123, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 800,00 Lt (231,70 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 800,00 Lt (231,70 Eur).
  137. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 4 d. 9.28 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79124, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  138. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 4 d. 9.48 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79128, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  139. 2011 m. gegužės 6 d. 8.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79322, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. L. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. L. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), kai šių pinigų A. L. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus,
  140. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 9 d. 8.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba, pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79566, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  141. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 9 d. 8.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79567, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  142. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 9 d. 8.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79568, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur), pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  143. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 10 d. 9.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79713, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 200,00 Lt (57,92 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 200,00 Lt (57,92 Eur).
  144. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 10 d. 9.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79714, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  145. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 11 d. 10.41 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79944, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. Ž. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę D. Ž., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. gegužės 11 d. 10.41 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 79945, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei D. Ž. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 1 000,00 Lt (289,62 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 3,00 Lt (0,87 Eur) mokestis, minėtą 3,00 Lt (0,87 Eur) mokestį iš D. Ž. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei D. Ž. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 3,00 Lt (0,87 Eur) mokestį iš D. Ž. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  146. Indėlininkei O. G. 2011 m. vasario 28 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00034 dėl 2 000,00 Lt (579,24 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 12 d. 11.16 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 80127, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. gegužės 12 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  147. Indėlininkei A. Ž. 2011 m. vasario 10 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00024 dėl 27 000,00 Lt (7 819,74 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 17 d. 13.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 80683, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė A. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 27 000,00 Lt (7 819,74 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę A. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. gegužės 17 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei A. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 27 000,00 Lt (7 819,74 Eur).
  148. Indėlininkei B. P. 2008 m. gegužės 13 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00111 dėl 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 18 d. 10.00 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 80768, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. P., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 4 894,78 Lt (1 417,63 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. P., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. gegužės 18 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. P., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 894,78 Lt (1 417,63 Eur).
  149. Kretingos kredito unijos nariui P. J. 2008 m. balandžio 23 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 18 d. 10.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 80776, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 9 950,00 Lt (2 881,72 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. gegužės 18 d. 10.45 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 80777, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui P. J. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 9 950,00 Lt (2 881,72 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 29,90 Lt (8,66 Eur) mokestis, minėtą 29,90 Lt (8,66 Eur) mokestį iš P. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui P. J. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 29,90 Lt (8,66 Eur) mokestį iš P. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos pasisavino 9 950,00 Lt (2 881,72 Eur).
  150. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 20 d. 9.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 80994, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. gegužės 20 d. 9.36 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 80995, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. M. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 3 000,00 Lt (868,86 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 9,00 Lt (2,61 Eur), minėtą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  151. Kretingos kredito unijos nariui S. Š. 2010 m. kovo 25 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, 2011 m. gegužės 24 d. 8.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81257, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 38,00 Lt (11,01 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento S. Š. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 38,00 Lt (11,01 Eur) šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas S. Š. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 38,00 Lt (11,01 Eur), kai šių pinigų S. Š. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N..
  152. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 24 d. 14.19 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81371, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. gegužės 24 d. 14.20 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81372, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. M. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 3 000,00 Lt (868,86 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestis, minėtą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  153. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 25 d. 13.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81499, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. gegužės 25 d. 13.10 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81500, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui S. Š. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 15 Lt (4,34 Eur) mokestis, minėtą 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. Š. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  154. 2011 m. gegužės 27 d. 11.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81841, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 1 500,00 Lt (434,43 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. J. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 1 500,00 Lt (434,43 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. J. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 1 500,00 Lt (434,43 Eur), kai šių pinigų A. J. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  155. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 27 d. 11.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81844, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. gegužės 27 d. 11.55 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81845, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui S. Š. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 2 000,00 Lt (579,24 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 6,00 Lt (1,74 Eur) mokestis, minėtą 6,00 Lt (1,74 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. Š. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 6,00 Lt (1,74 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  156. 2011 m. gegužės 27 d. 12.00 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81846, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. M. R. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. M. R. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), kai šių pinigų B. M. R. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  157. Indėlininkei B. P. 2007 m. spalio 17 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00161 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,10 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės 27 d. 13.07 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 81899, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. P., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 6 143,85 Lt (1 779,38 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. P., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. gegužės 27 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. P., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 143,85 Lt (1 779,38 Eur).
  158. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 13 d. 11.40 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 83258, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 400,00 Lt (115,85 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 400,00 Lt (115,85 Eur).
  159. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 13 d. 11.41 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 83259, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 200,00 Lt (347,54 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 200,00 Lt (347,54 Eur).
  160. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 14 d. 9.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 83410, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  161. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 14 d. 9.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 83412, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  162. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 23 d. 8.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 84422, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje parodyti tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  163. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 27 d. 14.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 84691, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  164. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 27 d. 14.20 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 84692, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur).
  165. 2011 m. birželio 28 d. 9.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 84799, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės K. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė K. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų K. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  166. Indėlininkui P. J. 2011 m. birželio 21 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00112 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 28 d. 10.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 84833, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. birželio 28 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui P. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur).
  167. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio 28 d. 11.07 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 84837, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 100,00 Lt (608,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 100,00 Lt (608,20 Eur).
  168. 2011 m. liepos 4 d. 9.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85495, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. M. R. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. M. R. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), kai šių pinigų B. M. R. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  169. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 7 d. 14.30 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85720, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 700,00 Lt (492,35 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 700,00 Lt (492,35 Eur).
  170. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 11 d. 8.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85984, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  171. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 11 d. 8.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85985, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  172. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 11 d. 8.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85986, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  173. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 11 d. 8.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85987, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  174. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 11 d. 9.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85988, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 300,00 Lt (86,89 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 300,00 Lt (86,89 Eur).
  175. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 11 d. 9.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85992, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  176. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 11 d. 9.26 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 85993, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  177. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 12 d. 11.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 86174, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  178. Indėlininkei D. Ž. 2011 m. birželio 28 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00127 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 19 d. 10.09 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 86927, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę D. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. liepos 19 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei D. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  179. 2011 m. liepos 19 d. 10.39 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 86950, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 100,00 Lt (28,96 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 100,00 Lt (28,96 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. M. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 100,00 Lt (28,96 Eur), kai šių pinigų A. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  180. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 20 d. 12.29 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87103, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  181. 2011 m. liepos 20 d. 12.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87107, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 400,00 Lt (115,85 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės S. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 400,00 Lt (115,85 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės S. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė S. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 400,00 Lt (115,85 Eur), kai šių pinigų S. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės S. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  182. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 21 d. 11.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87208, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 120,00 Lt (34,75 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama –pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 120,00 Lt (34,75 Eur).
  183. 2011 m. liepos 21 d. 10.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87196, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 1 500,00 Lt (434,43 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. J. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 1 500,00 Lt (434,43 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. J. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 1 500,00 Lt (434,43 Eur), kai šių pinigų A. J. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  184. Indėlininkui A. M. 2009 m. balandžio 15 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00102 dėl 15 235,00 Lt (4 412,36 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 10 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 22 d. 10.11 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87283, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 17 512,63 Lt (5 072,01 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. liepos 22 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 17 512,63 Lt (5 072,01 Eur).
  185. 2011 m. liepos 22 d. 11.13 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87325, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės K. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė L. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų K. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  186. 2011 m. liepos 22 d. 11.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87329, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. M. R. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. M. R. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), kai šių pinigų B. M. R. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  187. Indėlininkei V. E. L. 2008 m. spalio 21 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00248 dėl 2 000,00 Lt (579,24 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. liepos 22 d. 13.21 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 87349, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 2 345,44 Lt (679,29 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. liepos 22 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 345,44 Lt (679,29 Eur).
  188. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 9 d. 9.21 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 88736, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  189. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 9 d. 09.21 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 88737, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 200,00 Lt (347,54 Eur) ir pasirašydama už unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 200,00 Lt (347,54 Eur).
  190. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 9 d. 9.26 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 88739, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  191. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 9 d. 10.04 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 88749, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijos Salantų kasai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  192. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 12 d. 8.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 89216, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 300,00 Lt (376,51 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 300,00 Lt (376,51 Eur).
  193. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 23 d. 8.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 90117, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  194. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 24 d. 13.25 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 90295, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) ir pasirašė už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur).
  195. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 24 d. 14.26 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 90298, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  196. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 26 d. 9.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 90465, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J., išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. rugpjūčio 26 d. 9.51 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 90466, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui P. J. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) už šių pinigų išgryninimą taikomas 24,00 Lt (6,95 Eur) mokestis, minėtą 24,00 Lt (6,95 Eur) mokestį iš P. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui P. J. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 24,00 Lt (6,95 Eur) mokestį iš P. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur).
  197. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugpjūčio 31 d. 13.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 91042, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J., išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. rugpjūčio 31 d. 13.12 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 91043, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui P. J. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 21,00 Lt (6,08 Eur) mokestis, minėtą 21,00 Lt (6,08 Eur) mokestį iš P. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui P. J. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 21,00 Lt (6,08 Eur) mokestį iš P. J. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur).
  198. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 5 d. 8.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 91419, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. rugsėjo 5 d. 8.57 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 91420, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei B. M. R. išsiėmus iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 2 000,00 Lt (579,24 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 6,00 Lt (1,74 Eur) mokestis, minėtą 6,00 Lt (1,74 Eur) mokestį iš B. M. R. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 6,00 Lt (1,74 Eur) mokestį iš B. M. R. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  199. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 12 d. 10.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 92162, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  200. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 12 d. 10.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 92163, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 200,00 Lt (347,54 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 200,00 Lt (347,54 Eur).
  201. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 12 d. 11.09 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 92171, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  202. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 12 d. 11.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 92172, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  203. 2011 m. rugsėjo 21 d. 11.53 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93206, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 15 000,00 Lt (4 344,30 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento P. J. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 15 000,00 Lt (4 344,30 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento P. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas P. J. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 15 000,00 Lt (4 344,30 Eur), kai šių pinigų P. J. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento P. J. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, be to, 2011 m. rugsėjo 21 d. 11.54 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93207, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 45,00 Lt (13,03 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento P. J. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 45,00 Lt (13,03 Eur) šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas P. J. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 45,00 Lt (13,03 Eur), kai šių pinigų P. J. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N..
  204. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 22 d. 10.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93335, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 800,00 Lt (231,70 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. rugsėjo 22 d. 10.11 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93336, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui S. Š. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 800,00 Lt (231,70 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 2,40 Lt (0,70 Eur) mokestis, minėtą 2,40 Lt (0,70 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. Š. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 2,40 Lt (0,70 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 800,00 Lt (231,70 Eur).
  205. 2011 m. rugsėjo 23 d. 10.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93479, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 190,00 Lt (55,03 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 190,00 Lt (55,03 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. M. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 190,00 Lt (55,03 Eur), kai šių pinigų A. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  206. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 26 d. 9.17 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93581, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt ( 289,62 Eur).
  207. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 26 d. 9.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93587, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 400,00 Lt (115,85 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos pasisavino 400,00 Lt (115,85 Eur).
  208. Indėlininkui A. Š. ir bendrasavininkei I. Š. 2007 m. gruodžio 27 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00223 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,80 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 27 d. 9.06 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 93740, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. Š., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 6 211,23 Lt (1 798,90 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. Š., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. rugsėjo 27 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 211,23 Lt (1 798,90 Eur).
  209. Indėlininkei E. L. 2010 m. balandžio 7 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00051 dėl 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,50 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. rugsėjo 29 d. 13.28 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 94126, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 6 270,00 Lt (1 815,92 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. rugsėjo 29 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 270,00 Lt (1 815,92 Eur).
  210. Indėlininkei E. L. 2011 m. vasario 24 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00032 dėl 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 5 d. 9.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 94629, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. spalio 5 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur).
  211. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 10 d. 8.24 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 94972, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 480,00 Lt (139,02 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 480,00 Lt (139,02 Eur).
  212. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 10 d. 8.24 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 94973, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  213. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 10 d. 11.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 95033, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  214. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 10 d. 11.11 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 95039, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 840,00 Lt (243,28 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 840,00 Lt (243,28 Eur).
  215. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 10 d. 11.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 95040, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  216. Indėlininkui A. B. 2010 m. rugsėjo 21 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00139 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 11 d. 9.07 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 00017, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. B., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 400,00 Lt (3 012,05 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. B., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. spalio 11 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. B., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 400,00 Lt (3 012,05 Eur).
  217. Indėlininkei V. Š. 2010 m. spalio 13 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00150 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 13 d. 13.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 00463, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. Š., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 400,00 Lt (3 012,05 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. Š., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. spalio 13 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 400,00 Lt (3 012,05 Eur).
  218. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 14 d. 10.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 00560, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 706,00 Lt (204,47 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 706,00 Lt (204,47 Eur).
  219. 2011 m. spalio 20 d. 9.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01172, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 152,00 Lt (44,02 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento S. Š. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 152,00 Lt (44,02 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento S. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas S. Š. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 152,00 Lt (44,02 Eur), kai šių pinigų S. Š. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento S. Š. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  220. 2011 m. spalio 20 d. 14.09 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01352, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 56,00 Lt (16,22 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento B. G. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 56,00 Lt (16,22 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos kliento B. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas B. G. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 56,00 Lt (16,22 Eur), kai šių pinigų B. G. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos kliento B. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  221. 2011 m. spalio 20 d. 14.10 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01353, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 150,00 Lt (43,44 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę O. G. kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės O. G. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 150,00 Lt (43,44 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės O. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė O. G. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 150,00 Lt (43,44 Eur), kai šių pinigų O. G. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės O. G. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  222. Kretingos kredito unijos nariui A. M. 2005 m. gruodžio 9 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 21 d. 10.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01436, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 200,00 Lt (926,78 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 200,00 Lt (926,78 Eur).
  223. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 26 d. 8.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01872, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 24,00 Lt (69,51 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 240,00 Lt (69,51 Eur).
  224. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 26 d. 8.44 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01875, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 200,00 Lt (57,92 Eur), pasirašydama už Unijos klientą A. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 200,00 Lt (57,92 Eur).
  225. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. spalio 26 d. 10.03 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01925, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (753,01 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. spalio 26 d. 10.03 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 01926, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui S. Š. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 2 600,00 Lt (753,01 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 7,80 Lt (2,26 Eur) mokestis, minėtą 7,80 Lt (2,26 Eur) mokestį iš S. Š. einamosios sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. Š. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 7,80 Lt (2,26 Eur) mokestį iš S. Š. einamosios sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 600,00 Lt (753,01 Eur).
  226. Indėlininkui A. M. 2005 m. gruodžio 9 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 05-00160 dėl 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,70 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 3 d. 10.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 02758, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 8 135,55 Lt (2 356,22 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. lapkričio 3 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 8 135,55 Lt (2 356,22 Eur).
  227. Kretingos kredito unijos narei L. S. 2007 m. kovo 13 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 3 d. 11.01 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 02759, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. S. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. S., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. lapkričio 3 d. 11.01 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 02760, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei L. S. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 1 000,00 Lt (289,62 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 3,00 Lt (0,87 Eur) mokestis, minėtą 3,00 Lt (0,87 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. S. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 3,00 Lt (0,87 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  228. 2011 m. lapkričio 3 d. 12.46 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 02782, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. M. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 000,00 Lt (868,86 Eur), kai šių pinigų A. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 9 d. 9.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 03391, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 400,00 Lt (115,85 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 400,00 Lt (115,85 Eur).
  229. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 9 d. 9.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 03392, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  230. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 9 d. 9.53 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 03394, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 800,00 Lt (231,70 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 800,00 Lt (231,70 Eur).
  231. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 9 d. 9.53 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 03395, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 800,00 Lt (231,70 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 800,00 Lt (231,70 Eur).
  232. 2011 m. lapkričio 21 d. 9.28 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 04743, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės L. L. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės L. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė L. L. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 000,00 Lt (579,24 Eur), kai šių pinigų L. L. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės L. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  233. Indėlininkei V. Š. 2010 m. gruodžio 14 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00182 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,80 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 25 d. 11.24 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 05440, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. Š., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. Š., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. lapkričio 25 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur).
  234. Indėlininkei V. E. L. 2009 m. lapkričio 12 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00281 dėl 2 000,00 Lt (579,24 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 9,40 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 28 d. 13.28 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 05648, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 2 275,52 Lt (659,04 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. lapkričio 28 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 275,52 Lt (659,04 Eur).
  235. Indėlininkei V. E. L. 2010 m. balandžio 8 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00052 dėl 2 000,00 Lt (579,24 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,50 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. lapkričio 28 d. 13.28 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 05649, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 2 090,00 Lt (605,31 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. lapkričio 28 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 090,00 Lt (605,31 Eur).
  236. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 2 d. 10.22 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 06320, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  237. Indėlininkei D. O. V. ir indėlio bendrasavininkui J. V. 2011 m. rugpjūčio 8 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00156 dėl 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 5 d. 9.09 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 06417, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė D. O. V., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę D. O. V., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. gruodžio 5 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei D. O. V., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur).
  238. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 9 d. 10.23 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 07032, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  239. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 9 d. 10.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 07041, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 960,00 Lt (278,04 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 960,00 Lt (278,04 Eur).
  240. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 9 d. 10.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 07042, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  241. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 9 d. 11.02 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 07047, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 550,00 Lt (159,29 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 550,00 Lt (159,29 Eur).
  242. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 9 d. 11.02 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 07048, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 190,00 Lt (344,65 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 190,00 Lt (344,65 Eur).
  243. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 12 d. 9.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 07152, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  244. 2011 m. gruodžio 28 d. 8.51 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 09217, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 900,00 Lt (1 419,14 Eur), pasirašiusi už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos kliento A. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 4 900,00 Lt (1 419,14 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientas A. M. į jo einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 900,00 Lt (1 419,14 Eur), kai šių pinigų A. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos kliento A. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  245. Indėlininkui S. K. 2008 m. gegužės 6 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00109 dėl 4 231,54 Lt (1 225,54 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 28 d. 8.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 09218, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 209,38 Lt (1 508,74 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. K., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. gruodžio 28 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. K., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 209,38 Lt (1 508,74 Eur).
  246. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2011 m. gruodžio 29 d. 10.44 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 09542, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2011 m. gruodžio 29 d. 10.44 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 09543, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. M. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestis, minėtą 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  247. Indėlininkei S. P. 2011 m. birželio 22 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00117 dėl 7 500,00 Lt (2 172,15 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 3 d. 9.21 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10084, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. P., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 7 500,00 Lt (2 172,15 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. P., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. sausio 3 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. P., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 7 500,00 Lt (2 172,15 Eur).
  248. Indėlininkei B. P. ir indėlio bendrasavininkei J. K. 2011 m. lapkričio 21 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00206 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 2,50 procentų metinių palūkanų norma 6 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 6 d. 9.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10352, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. P., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. P., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. sausio 6 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. P., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  249. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 9 d. 8.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10549, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 860,00 Lt (249,07 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 860,00 Lt (249,07 Eur).
  250. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 9 d. 8.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10550, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  251. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 9 d. 9.01 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba, pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10553, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 480,00 Lt (139,02 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 480,00 Lt (139,02 Eur).
  252. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 9 d. 9.01 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10554, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  253. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 9 d. 9.04 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10555, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 580,00 Lt (167,98 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 580,00 Lt (167,98 Eur).
  254. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 10 d. 10.17 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10721, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  255. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 10 d. 10.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10751, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 300,00 Lt (86,89 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 300,00 Lt (86,89 Eur).
  256. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 16 d. 13.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 11471, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 200,00 Lt (57,92 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 200,00 Lt (57,92 Eur).
  257. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. sausio 24 d. 13.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 12456, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. S. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 500,00 Lt (434,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. S., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. sausio 24 d. 13.57 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 12457, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei L. S. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 1 500,00 Lt (434,43 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 4,50 Lt (1,30 Eur) mokestis, minėtą 4,50 Lt (1,30 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. S. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 4,50 Lt (1,30 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 500,00 Lt (434,43 Eur).
  258. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 1 d. 14.05 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 13477, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. S. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. S., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. vasario 1 d. 14.14 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 13478, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei L. S. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 500,00 Lt (144,81 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 1,50 Lt (0,43 Eur) mokestis, minėtą 1,50 Lt (0,43 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. S. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 1,50 Lt (0,43 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  259. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 9 d. 8.49 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba, pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14294, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 470,00 Lt (136,12 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 470,00 Lt (136,12 Eur).
  260. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 9 d. 8.49 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14295, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 160,00 Lt (335,96 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 160,00 Lt (335,96 Eur).
  261. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 9 d. 9.21 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14306, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  262. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 9 d. 10.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14337, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 850,00 Lt (246,18 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 850,00 Lt (246,18 Eur).
  263. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 9 d. 10.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14338, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  264. Indėlininkei R. L. 2012 m. sausio 11 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00013 dėl 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 13 d. 9.14 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14630, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė R. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę R. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. vasario 13 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei R. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur).
  265. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 13 d. 9.42 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 14647, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  266. Kretingos kredito unijos narei V. E. L. 2008 m. liepos 14 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 22 d. 9.09 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 15853, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  267. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 24 d 12.13 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16222, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 260,00 Lt (75,30 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 260,00 Lt (75,30 Eur).
  268. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 27 d. 9.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16341, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 2 000,00 Lt (579,24 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 000,00 Lt (579,24 Eur).
  269. Indėlininkei V. E. L. 2011 m. sausio 24 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00016 dėl 2 000,00 Lt (579,24 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,50 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 27 d. 9.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16342, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 2 070,00 Lt (599,51 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. vasario 27 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 070,00 Lt (599,51 Eur).
  270. Indėlininkei K. M. 2012 m. vasario 14 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00032 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 28 d. 9.08 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16580, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. vasario 28 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur).
  271. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 28 d. 9.49 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16589, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. J. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 580,00 Lt (167,98 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. J., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 580,00 Lt (167,98 Eur).
  272. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. vasario 28 d. 12.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16675, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. vasario 28 d. 12.13 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16676, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui S. Š. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestis, minėtą 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. Š. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 15,00 Lt (4,34 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur).
  273. 2012 m. vasario 29 d. 11.38 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 16830, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės V. E. L. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės V. E. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė V. E. L. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur), kai šių pinigų V. E. L. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės V. E. L. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  274. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 7 d. 11.44 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 17621, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. kovo 7 d. 11.45 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 17622, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui A. M. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 6 000 Lt (1 737,72 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 18,00 Lt (5,21 Eur) mokestis, minėtą 18,00 Lt (5,21 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 18,00 Lt (5,21 Eur) mokestį iš A. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur).
  275. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 9 d. 12.33 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 17974, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 890,00 Lt (257,76 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 890,00 Lt (257,76 Eur).
  276. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 7 d. 12.34 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 17977, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 850,00 Lt (246,18 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 850,00 Lt (246,18 Eur).
  277. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 9 d. 12.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 17986, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 500,00 Lt (144,81 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 500,00 Lt (144,81 Eur).
  278. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 9 d. 13.13 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. M. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18023, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  279. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 12 d. 9.04 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18130, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 480,00 Lt (139,02 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 480,00 Lt (139,02 Eur).
  280. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 12 d. 9.04 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18131, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  281. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 12 d. 10.02 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18166, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  282. 2012 m. kovo 13 d. 10.42 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18404, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės K. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė L. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur), kai šių pinigų K. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  283. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 16 d. 8.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18974, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. kovo 16 d. 8.51 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 18975, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui S. Š. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 900,00 Lt (260,66 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 2,70 Lt (0,78 Eur) mokestis, minėtą 2,70 Lt (0,78 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. Š. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 2,70 Lt (0,78 Eur) mokestį iš S. Š. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  284. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 19 d. 8.49 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 19142, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur).
  285. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 22 d. 9.37 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 19592, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. M. R., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  286. Indėlininkei A. L. Ž. ir indėlio bendrasavininkei A. Ž. 2007 m. vasario 14 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00020 dėl 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,70 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 22 d. 9.43 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 19597, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė A. L. Ž., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 313,98 Lt (1 539,03 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę A. L. Ž., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. kovo 22 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei A. L. Ž., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 313,98 Lt (1 539,03 Eur).
  287. Indėlininkei R. G. 2009 m. birželio 30 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00167 dėl 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 9,80 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 26 d. 8.59 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 19879, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė R. G., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 709,60 Lt (1 653,61 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę R. G., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. kovo 26 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei R. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos pasisavino 5 709,60 Lt (1 653,61 Eur).
  288. 2012 m. kovo 28 d. 9.59 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20268, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. S. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 500,00 Lt (144,81 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę L. S., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės L. S. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 500,00 Lt (144,81 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės L. S. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo –pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė L. S. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 500,00 Lt (144,81 Eur), kai šių pinigų L. S. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės L. S. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  289. Indėlininkei V. E. L. 2008 m. liepos 14 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00158 dėl 1 000,00 Lt (289,62 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 29 d. 9.13 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20455, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 1 207,39 Lt (349,68 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. kovo 29 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 207,39 Lt (349,68 Eur).
  290. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 29 d. 9.28 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20457, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. V. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę E. V., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. kovo 29 d. 9.29 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20458, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei E. V. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 21,00 Lt (6,08 Eur) mokestis, minėtą 21,00 Lt (6,08 Eur) mokestį iš E. V. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei E. V. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 21,00 Lt (6,08 Eur) mokestį iš E. V. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur).
  291. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. kovo 30 d. 10.12 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20588, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. S. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 100,00 Lt (318,58 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. S., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. kovo 30 d. 10.12 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20589, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei L. S. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 1 100,00 Lt (318,58 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 3,30 Lt (0,96 Eur) mokestis, minėtą 3,30 Lt (0,96 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. S. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 3,30 Lt (0,96 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 100,00 Lt (318,58 Eur).
  292. Indėlininkei G. D. 2012 m. kovo 1 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00042 dėl 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 2 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20881 (kvitas be numerio), nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė G. D., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę G. D., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. balandžio 2 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei G. D., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur).
  293. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 3 d. 9.50 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20995, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. V. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 000,00 Lt (868,86 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę E. V., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. balandžio 3 d. 9.51 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 20996, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei E. V. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 3 000,00 Lt (868,86 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestis, minėtą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš E. V. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei E. V. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 9,00 Lt (2,61 Eur) mokestį iš E. V. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 000,00 Lt (868,86 Eur).
  294. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 6 d. 11.57 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 21466, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  295. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 6 d. 13.05 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 21468, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 480,00 Lt (139,02 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 480,00 Lt (139,02 Eur).
  296. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 6 d. 13.05 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 21469, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 150,00 Lt (333,06 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 150,00 Lt (333,06 Eur).
  297. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 10 d. 9.26 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 21608, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 850,00 Lt (246,18 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 850,00 Lt (246,18 Eur).
  298. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 10 d. 9.27 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 21609, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  299. Indėlininkui S. K. 2011 m. gruodžio 21 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00231 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 1,50 procentų metinių palūkanų norma 3 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 17 d. 8.55 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 22566, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 037,40 Lt (2 907,03 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą S. K., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. balandžio 17 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui S. K., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 10 037,40 Lt (2 907,03 Eur).
  300. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 17 d. 9.06 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 22568, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  301. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 17 d. 9.11 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 22570, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė L. S. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 400,00 Lt (115,85 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę L. S., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. balandžio 17 d. 9.11 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 22571, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientei L. S. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 400,00 Lt (115,85 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 1,20 Lt (0,35 Eur) mokestis, minėtą 1,20 Lt (0,35 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei L. S. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 1,20 Lt (0,35 Eur) mokestį iš L. S. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 400,00 Lt (115,85 Eur).
  302. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 17 d. 9.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 22578, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 300,00 Lt (86,89 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 300,00 Lt (86,89 Eur).
  303. Indėlininkui B. M. 2011 m. rugsėjo 22 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00179 dėl 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 20 d. 10.48 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 23061, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. M., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. M., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. balandžio 20 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur).
  304. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. balandžio 24 d. 11.25 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 23416, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas A. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 200,00 Lt (57,92 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą A. M., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui A. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 200,00 Lt (57,92 Eur).
  305. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 3 d. 14.36 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24628, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  306. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 7 d. 8.45 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24866, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L., išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 600,00 Lt (173,77 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 600,00 Lt (173,77 Eur).
  307. Indėlininkei E. L. 2007 m. rugsėjo 18 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 07-00149 dėl 1 500,00 Lt (434,43 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 5,50 procentų metinių palūkanų norma 24 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 7 d. 9.30 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24883, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 1 959,23 Lt (567,43 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. gegužės 7 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 959,23 Lt (567,43 Eur).
  308. Indėlininkei E. L. 2008 m. liepos 30 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00185 dėl 2 000,00 Lt (579,24 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 7,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 7 d. 9.31 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 24884, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 2 414,78 Lt (699,37 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. gegužės 7 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 2 414,78 Lt (699,37 Eur).
  309. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 9 d. 8.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25202, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas B. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 850,00 Lt (246,18 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą B. G., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui B. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 850,00 Lt (246,18 Eur).
  310. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 9 d. 8.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25203, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė O. G. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę O. G., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei O. G., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  311. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 9 d. 8.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25206, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 470,00 Lt (136,12 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę B. Š., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei B. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 470,00 Lt (136,12 Eur).
  312. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 9 d. 8.47 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25207, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas F. Š. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 130,00 Lt (327,27 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą F. Š., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui F. Š., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 130,00 Lt (327,27 Eur).
  313. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 9 d. 9.18 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25210, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 1 000,00 Lt (289,62 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 1 000,00 Lt (289,62 Eur).
  314. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 9 d. 9.38 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25216, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 900,00 Lt (260,66 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 900,00 Lt (260,66 Eur).
  315. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 10 d. 10.14 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 25368, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 80,00 Lt (23,17 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 80,00 Lt (23,17 Eur).
  316. 2012 m. gegužės 14 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – Terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00233, tai yra: būdama 2012 m. gegužės 29 d. Kretingos kredito unijos Salantų kasoje pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 10693, ir jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K., uždarydamas terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00091, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 8 719,19 Lt (2 525,25 Eur) ir būdama pasirašiusi už unijos klientą S. K., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. gegužės 29 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ji, R. N., būdama iš šios sąskaitos pasisavinusi 8 719,19 Lt (2 525,25 Eur) ir taip uždarydama šią sutartį, būdama 2011 m. gruodžio 28 d. Kretingos kredito unijos Salantų kasoje pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 09218, nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K., uždarydamas terminuoto indėlio sutartį Nr. 08-00109, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - )išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 5 209,38 Lt (1 508,74 Eur) ir pasirašydama už unijos klientą S. K., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2011 m. gruodžio 28 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ji, R. N., būdama iš šios sąskaitos pasisavinusi 5 209,38 Lt (1 508,74 Eur) ir taip uždarydama šią sutartį, būdama 2012 m. balandžio 17 d. Kretingos kredito unijos Salantų kasoje pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 22566, nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K., uždarydamas terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00231, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 10 037,40 Lt (2 907,03 Eur) ir pasirašydama už unijos klientą S. K., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. balandžio 17 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ji, R. N., būdama iš šios sąskaitos pasisavinusi 10 037,40 Lt (2 907,03 Eur), ir taip uždarydama šią sutartį, 2012 m. gegužės 14 d. S. K. atvykus į Kretingos kredito unijos Salantų kasą uždaryti minėtas terminuotų indėlių sutartis Nr. 08-00091, Nr. 08-00109, Nr. 11-00231 ir atsidaryti naują terminuoto indėlio sutartį, į kurią jis norėjo įnešti pinigus, buvusius ir išsiimamus iš uždaromų terminuotų indėlių sąskaitų, R. N. 2012 m. gegužės 14 d. pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00233, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas S. K. sudaro terminuoto indėlio sutartį Nr. 11-00233 dėl, pagal jos neišsamius ir netikslius paskaičiavimus S. K. priklausančios sumos su palūkanomis už uždarytus terminuotus indėlius, 25 000,00 Lt (7 240,50 Eur), kai S. K. uždaromų terminuotų indėlių tiksli bendra suma 2012 m. gegužės 14 d. dieną su palūkanomis turėjo būti 24 738,95 Lt (7 164,90 Eur), indėlio įnešimo į Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitą Nr. ( - ) su 3 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, kai ji iš minėtų terminuotų indėlių sąskaitų S. K. laikomus pinigus jau buvo pasisavinusi, minėtas sutartis nutraukusi ir S. K. realiai jokių pinigų į šią sąskaitą iš uždaromų sąskaitų įnešti negalėjo, ji, R. N., šį žinomai netikrą dokumentą, siekdama S. K. sudaryti įvaizdį, jog pastarojo minėtos trys terminuotų indėlių sutartys tikrai yra nutraukiamos, o jose laikomi pinigai 25 000,00 Lt (7 240,50 Eur) yra įnešami į terminuoto indėlio sutarties Nr. 11-00233 sąskaitą Nr. ( - ) panaudojo – įteikė S. K., tačiau šios sutarties, siekdama nuslėpti S. K. pinigų – 23 965,97 Lt (6 941,02 Eur) pasisavinimo faktą, Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą nepateikė.
  317. Kretingos kredito unijos nariui D. L. 2008 m. gegužės 21 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 21 d. 11.25 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 26730, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas D. L. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 5 500,00 Lt (1 592,91 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą D. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, taip pat 2012 m. gegužės 21 d. 11.26 val., kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 26731, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientui D. L. iš savo einamosios sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmus 5 500,00 Lt (1 592,91 Eur), už šių pinigų išgryninimą taikomas 16,50 Lt (4,78 Eur) mokestis, minėtą 16,50 Lt (4,78 Eur) mokestį iš D. L. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į Kretingos kredito uniją ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui D. L. ir už šių pinigų išgryninimą taikomą 16,50 Lt (4,78 Eur) mokestį iš D. L. sąskaitos Nr. ( - ) pervesdama į Kretingos kredito uniją, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 5 500,00 Lt (1 592,91 Eur).
  318. Indėlininkui D. L. ir indėlio bendrasavininkei V. L. 2009 m. balandžio 7 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 09-00087 dėl 4 000,00 Lt (1 158,48 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 10 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 21 d. 11.33 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 26734, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas D. L., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 4 736,32 Lt (1 371,73 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą D. L., kai pastarasis realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui D. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 736,32 Lt (1 371,73 Eur).
  319. Kretingos kredito unijos narei V. M. 2006 m. gegužės 18 d. sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. ( - ) dėl einamosios banko sąskaitos Nr. ( - ) atidarymo ir šioje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atliekant finansines operacijas, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 29 d. 10.35 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 27637, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 30 000,00 Lt (8 688,60 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 30 000,00 Lt (8 688,60 Eur).
  320. 2012 m. gegužės 30 d. 8.44 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 27829, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 500,00 Lt (1 013,67 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės K. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 3 500,00 Lt (1 013,67 Eur), siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė K. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 3 500,00 Lt (1 013,67 Eur), kai šių pinigų K. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama iš dalies atstatyti iš Unijos klientės K. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  321. Indėlininkui P. J. 2012 m. gegužės 25 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00098 dėl 6 000,00 Lt (737,72 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 30 d. 9.58 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 27838, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientas P. J., uždarydamas minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ), nepasibaigus sutartyje numatytam terminui, išsiėmė įneštą indėlį iš viso 6 000,00 Lt (737,72 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientą P. J., kai pastarasis realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. gegužės 30 d. atvykęs nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientui P. J., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur).
  322. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. gegužės 30 d. 12.59 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 27894, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 15 000,00 Lt (4 344,30 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 15 000,00 Lt (4 344,30 Eur).
  323. 2012 m. gegužės 31 d. 11.43 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 28034, jame nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė B. M. R. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 700,00 Lt (1 361,21 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę B. M. R., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės B. M. R. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 4 700,00 Lt (1 361,21 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė B. M. R. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 4 700,00 Lt (1 361,21 Eur), kai šių pinigų B. M. R. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės B. M. R. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  324. 2012 m. birželio 1 d. 9.52 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagaminusi netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 28252, jame nurodžiusi žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. į Kretingos kredito unijoje esančią jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 800,00 Lt (810,94 Eur), pasirašiusi už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos į savo sąskaitą neįnešė, o į Unijos klientės S. M. einamąją sąskaitą Nr. ( - ) ji pati įnešė 2 800,00 Lt (810,94 Eur), siekdama atstatyti iš Unijos klientės S. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – pateikė Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip parodydama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, jog Unijos klientė S. M. į jos einamąją sąskaitą Nr. ( - ) įnešė 2 800,00 Lt (810,94 Eur), kai šių pinigų S. M. neįnešė, o juos įnešė ji, R. N., taip siekdama atstatyti iš Unijos klientės S. M. einamosios sąskaitos pasisavintus pinigus.
  325. Indėlininkei V. E. L. 2010 m. rugpjūčio 16 d. sudarius terminuoto indėlio sutartį Nr. 10-00117 dėl 700,00 Lt (202,73 Eur) indėlio laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 4,00 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. birželio 1 d. 10.08 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 28255, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. E. L., uždarydama minėtą terminuoto indėlio sutartį, iš terminuoto indėlio sąskaitos Nr. ( - ) išsiėmė įneštą indėlį su priskaičiuotomis palūkanomis iš viso 728,000 Lt (210,84 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. E. L., kai pastaroji realiai į Kretingos kredito unijos Salantų kasą 2012 m. birželio 1 d. atvykusi nebuvo ir pinigų neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. E. L., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 728,00 Lt (210,84 Eur).
  326. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. birželio 1 d. 10.27 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 28258, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė V. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę V. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei V. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur).
  327. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. birželio 18 d. 12.27 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 29852, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė K. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 4 400,00 Lt (1 274,33 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę K. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei K. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 4 400,00 Lt (1 274,33 Eur).
  328. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2012 m. birželio 18 d. 13.28 val., Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, R. N. kompiuterio pagalba pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – kasos operacijų kvitą, kasos operacijai Nr. 29906, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog klientė S. M. išsiėmė iš einamosios sąskaitos Nr. ( - ) 3 700,00 Lt (1 071,59 Eur) ir pasirašydama už Unijos klientę S. M., kai pastaroji realiai minėtos pinigų sumos neišsiėmė, ir šį žinomai netikrą dokumentą panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientei S. M., iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos R. N. pasisavino 3 700,00 Lt (1 071,59 Eur).
  329. Indėlininkui A. V. 2012 m. birželio 18 d. atvykus sudaryti terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00662 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) laikymo Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) su 3 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, tęsdama nusikalstamą veiką, R. N. 2012 m. birželio 18 d., tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, pagamino netikrą, žinomai melagingą dokumentą – terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00662, nurodydama žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją, jog indėlininkas A. V. sudaro terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00662 dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) indėlio įnešimo į Kretingos kredito unijos indėlio sąskaitą Nr. ( - ) su 3 procentų metinių palūkanų norma 12 mėnesių terminui, taikant automatinį sutarties pratęsimą, kai ji realiai indėlio sąskaitos neatidarė ir minėtų A. V. pinigų – 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) į indėlio sąskaitą neįnešė, o šiuos pinigus pasisavino ir šį žinomai netikrą dokumentą, siekdama A. V. sudaryti įvaizdį, jog jo pinigai 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) tikrai yra įnešti ir laikomi terminuoto indėlio sutarties Nr. 12-00662 sąskaitoje Nr. ( - ), panaudojo, įteikdama ją A. V., tačiau šios sutarties, siekdama nuslėpti A. V. pinigų – 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) neįnešimo į Kretingos kredito unijos kasą faktą, Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą nepateikė ir taip A. V. pinigus – 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur), kuriuos šis norėjo įnešti ir laikyti pagal terminuoto indėlio sutartį Nr. 12-00662 sąskaitoje Nr. ( - ), R. N. pasisavino.
  330. Tęsdama nusikalstamą veiką, R. N. 2012 m. birželio 20 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, dirbdama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, kasininkės pareigose, pagal 2006 m. lapkričio 22 d. su Kretingos kredito unija sudarytą individualios pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį Nr. 05 būdama prisiėmusi pilną individualią materialinę atsakomybę už jai patikėtų vertybių saugumą ir šių užimamų pareigų bei jai atlikti pavestų funkcijų pagrindu turėdama jai patikėtas ir jos žinioje buvusias Kretingos kredito unijai priklausančias pinigines lėšas ir jomis disponuodama, iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos pasisavino jai patikėtus ir jos žinioje buvusius 20 663,89 Lt (5 984,68 Eur), priklausančius Kretingos kredito unijai.
  331. Taip R. N., dirbdama Kretingos kredito unijos Salantų kasoje, kasininkės pareigose, turėdama vieningą tyčią pasisavinti svetimą – Kretingos kredito unijai priklausantį turtą – pinigines lėšas, laikotarpiu nuo 2008 m. kovo 15 d. iki 2012 m. birželio 20 d., veikdama vieninga tyčia, pagamindama netikrus, žinomai melagingus dokumentus – kasos operacijų kvitus ir juos panaudodama – pateikdama Kretingos kredito unijai įtraukimui į finansinę apskaitą, taip siekdama parodyti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje atliktas tariamai teisėtas finansines operacijas, išmokant pinigines lėšas Unijos klientams bei indėlininkams, taip pat pagamindama minėtą netikrą, žinomai melagingą terminuoto indėlio sutartį ir ją panaudodama – įteikdama indėlininkui, taip siekdama sudaryti įvaizdį, jog terminuoto indėlio sutartis yra sudaryta ir pinigai į terminuoto indėlio sąskaitą yra įnešti, pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – Kretingos kredito unijai priklausančias pinigines lėšas – 771 422,63 Lt (223 419,43 Eur).
 2. Apeliaciniame skunde nuteistoji R. N. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nuosprendį pakeisti – pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį paskirti jai mažesnę laisvės atėmimo bausmę, o taip pat, vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, paskirtos galutinės laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti trejiems metams. Nukentėjusiųjų fizinių asmenų civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus.
  1. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu apeliantė nurodo, kad jai paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams – yra per griežta. Be to, nagrinėjamu atveju apygardos teismas nepagrįstai netaikė BK 75 straipsnio nuostatų ir neatidėjo nuteistajai paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo. Nuosprendyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nuteistoji R. N. prisipažino dėl jai pateiktų kaltinimų, nuoširdžiai gailisi, anksčiau neteista, administracine tvarka nebausta, dirba, išlaiko šeimą, kurioje auga du nepilnamečiai vaikai, nėra jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tačiau į šių aplinkybių visumą, skirdamas jai bausmę, tinkamai neatsižvelgė. Dėl to, apeliantės vertinimu, apygardos teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, t. y. BK 54 straipsnio 2 dalies ir BK 61 straipsnių nuostatas. Apeliaciniame skunde pažymima, kad R. N. paskirtos subendrintos bausmės dydis (laisvės atėmimas ketveriems metams šešiems mėnesiams) buvo tik nežymiai mažesnis už jos padarytų nusikaltimų sankcijose nustatyto terminuoto laisvės atėmimo vidurkį. Galutinė bausmė (laisvės atėmimas trejiems metams) jai paskirta atsižvelgiant ne į R. N. atsakomybę lengvinančias aplinkybes, o dėl to, jog byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta supaprastino įrodymų tyrimo tvarka ir pritaikius BK 641 straipsnį apeliantei bausmė automatiškai buvo sumažinta vienu trečdaliu.
  2. Apeliantės teigimu, apygardos teismas nepagrįstai netaikė BK 75 straipsnio 1 dalies nuostatų ir neatidėjo jai paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo. Apeliaciniame skunde pažymima, kad nuo BK 183 straipsnio 2 dalyje ir BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatytų nusikaltimų padarymo praėjo ilgas, beveik penkerių metų laiko tarpas. Nuteistoji R. N. dirba, turi du nepilnamečius vaikus, kurios privalo išlaikyti. Apeliantės vertinimu, jos padaryti nusikaltimai nėra tokio sunkumo, o ji pati nėra tiek pavojinga, jog bausmės tikslai būtų pasiekti skiriant jai tik realią laisvės atėmimo bausmę. Juo labiau, kad realios laisvės atėmimo bausmės neskyrimas sudarytų jai kur kas palankesnes sąlygas atlyginti nukentėjusiesiems padarytą turtinę žalą, priteistą skundžiamu nuosprendžiu.
  3. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino nukentėjusiųjų fizinių asmenų civilinius ieškinius ir nuosprendžiu nukentėjusiesiems iš nuteistosios galimai priteisė daugiau turtinės žalos nei nukentėjusieji realiai patyrė. Apygardos teismas konstatavo, jog R. N. padarė 223 419,43 Eur turtinę žalą visiems nukentėjusiesiems. Kretingos kredito unija byloje pateikė civilinį ieškinį dėl 180 338,02 Eur priteisimo ir nurodė, jog tokią sumos dalį nukentėjusiesiems atlygino savo iniciatyva. Tačiau kiti nukentėjusieji baudžiamojoje byloje, vietoj kreipimosi į Kretingos kredito uniją, patys pareiškė civilinius ieškinius bendrai 74 814,23 Eur sumai tiesiogiai apeliantei. Dėl to nuteistoji daro prielaidą, jog kai kurie iš nukentėjusiųjų jau buvo atgavę pinigus iš minėtos kredito unijos ir baudžiamojoje byloje galimai pateikė civilinius ieškinius antrą kartą, tikėdamiesi prisiteisti didesnes nei jiems priklauso pinigines sumas. Apeliantė pažymi, jog nukentėjusieji fiziniai asmenys dėl patirtos turtinės žalos atlyginimo pirmiausia turėjo kreiptis į Kretingos kredito uniją, kuri, patikrinusi visų nukentėjusiųjų pareikštų civilinių ieškinių pagrįstumą bei nustačiusi neišmokėtų sumų jiems likučius, visų nukentėjusiųjų vardu būtų pateikusi civilinį ieškinį tiksliai tai sumai, kurią neteisėtai pasisavino R. N.. Tuo tarpu Klaipėdos apygardos teismas skundžiamu nuosprendžiu nukentėjusiesiems iš apeliantės galimai priteisė daugiau turtinės žalos nei nukentėjusieji realiai patyrė.
 3. Apeliaciniame skunde civilinis ieškovas S. J. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nuosprendžio dalį, kuria jo 5 519,92 Eur dydžio civilinis ieškinys yra priteistas iš nuteistosios R. N., pakeisti ir šią sumą priteisti iš Kretingos kredito unijos, taip pat priteisti S. J. turėtas bylinėjimosi išlaidas.
  1. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalimi, kuria jo civilinis ieškinys priteistas iš nuteistosios R. N., o ne iš Kretingos kredito unijos, apeliantas nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.264 straipsnio 1 dalį samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Nuteistoji R. N. Kretingos kredito unijoje, Salantų kasoje dirbo kasininke. Su ja buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Dėl to buvęs nuteistosios darbdavys regreso būdu galės ir pastarosios išsiieškoti nukentėjusiesiems buvusios darbuotojos veiksmais padarytos žalos atlyginimą. Nagrinėjamu atveju darbdavio kaltė akivaizdi: eilę metų nuteistoji turėjo galimybę savintis svetimas pinigines lėšas dėl kontrolės Kretingos kredito unijos Salantų kasoje stokos. Aplinkybę, kad atsakyti už R. N. veiksmus turi Kretingos kredito unija, įrodo ir šios įstaigos veiksmai: dalį R. N. pasisavintų lėšų klientams ir indėlininkams kredito unija grąžino, taip pat ir apelianto tėvui A. J., tačiau likusi nuteistosios pasisavintų pinigų suma nukentėjusiesiems negrąžinta. Ikiteisminio tyrimo metu tiek apeliantas, tiek ir kiti nukentėjusieji buvo pripažinti civiliniais ieškovais. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 111 straipsnio 1 dalies nuostatas, už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingi asmenys įtraukiami į bylą kaip civiliniai atsakovai. Teisminėje praktikoje yra nurodyta, kad jei šie asmenys nebuvo pripažinti civiliniais atsakovais ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu, jie turi būti įtraukti į bylą civiliniais atsakovais bylą nagrinėjančio teismo nutartimi. Apeliantas viso proceso metu manė, kad jam padaryta žala bus priteista iš Kretingos kredito unijos, t. y. buvusio R. N. darbdavio, tačiau teismui priėmus nuosprendį, jis sužinojo, kad žalą jam turi atlyginti nuteistoji, o Kretingos kredito unija net nebuvo pripažinta civiline atsakove. Apelianto įsitikinimu, šią pirmosios instancijos teismo padarytą klaidą gali ištaisyti ir apeliacinės instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-325/2006, Nr. 2K-655/2006, Nr. 2K-656/2007, Nr. 2K-141/2009, Nr. 2K-485/2011), pripažindamas Kretingos kredito uniją civiline atsakove ir R. N. nusikalstamais veiksmais padarytą žalą – 5 519,92 Eur – priteisdamas iš minėtos įstaigos.
 4. Civilinė ieškovė Kretingos kredito unija atsiliepimuose į nuteistosios R. N. bei nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo S. J. apeliacinius skundus prašo šiuos apeliacinius skundus atmesti. Civilinės ieškovės vertinimu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jo keisti apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Nuteistajai R. N. paskirta bausmė nėra per griežta, nes skirdamas ją apygardos teismas įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes. Taikyti BK 75 straipsnio nuostatų ir atidėti apeliantei paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą taip pat nėra pagrindo, nes bylos medžiagoje nėra duomenų, jog nuteistoji kritiškai vertina savo elgesį. Be to, byloje pareikštus civilinius ieškinius nuteistoji pripažino ir jų neginčijo, jie įrodyti byloje ištirtais įrodymais. Civilinis ieškovas S. J. nei ikiteisminio tyrimo, nei bylos teisminio nagrinėjimo metu jokių prašymų dėl Kretingos kredito unijos įtraukimo civiliniu atsakovu nereiškė, priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad jis išreiškė valią, jog žala būtų priteista iš nuteistosios. Jis dėl žalos atlyginimo į minėtą įstaigą civilinio proceso tvarka taip pat nesikreipė. Be to, jo apeliaciniame skunde nurodomos kasacinės instancijos teismo praktikos ratio decidendi, t. y. konkrečios bylos aplinkybės, nesutampa, todėl nėra pagrindo šią praktiką taikyti nagrinėjamoje byloje.
 5. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nuteistoji ir jos gynėjas prašė patenkinti nuteistosios ir civilinio ieškovo apeliacinius skundus, civilinės ieškovės ir civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos atstovai bei prokuroras prašė apeliacinius skundus atmesti.
 6. Nuteistosios R. N. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, civilinio ieškovo S. J. apeliacinis skundas tenkinamas visiškai.
 7. Nuteistosios R. N. apeliaciniame skunde nesutinkama su jai paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydžiu ir prašoma taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas bei sumažinti jai paskirtą laisvės atėmimo bausmę arba BK 75 straipsnio nuostatų pagrindu atidėti paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su dalies nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų, t. y. fizinių asmenų, šioje byloje nuteistajai pateiktais civiliniais ieškiniais bei nurodoma, kad žalą šiems nukentėjusiesiems pirmiausia turėjo atlyginti Kretingos kredito unija.
 8. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatytas bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-432/2014, Nr. 2K-186-942/2015). Bausmės švelninimas BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu gali būti pagrįstas tik išimtinėmis aplinkybėmis, rodančiomis, kad straipsnio sankcijoje įtvirtintos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-447/2014, Nr. 2K-361/2014, Nr. 2K-P-89/2014 ir kt.). Be to, kiekvienu atveju BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymas yra teismo diskrecija.
  1. Nagrinėjamu atveju jokių išimtinių aplinkybių, apibūdinančių tiek nuteistosios padarytų nusikalstamų veikų, tiek jos asmenybę, nenustatyta. Vien tik apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad nuteistoji prisipažino dėl jai pateiktų kaltinimų, nuoširdžiai gailisi, anksčiau neteista, administracine tvarka nebausta, dirba, nuo nusikaltimų padarymo yra praėjęs jau gana ilgas laiko tarpas, kurios, apeliantės vertinimu, yra pagrindas sušvelninti jai bausmę, nėra išimtinės. Be to, priešingai apeliacinio skundo teiginiams, iš bylos medžiagos matyti, kad šiuo metu abu nuteistosios vaikai nors ir yra jauno amžiaus, tačiau jau sulaukę pilnametystės (dukra gimusi ( - ), o sūnus ( - )). Taigi, nagrinėjamu atveju nuteistajai paskirta bausmės rūšis – laisvės atėmimas – visiškai atitinka BK 41 straipsnyje įtvirtintus bausmei keliamus tikslus. Kartu pažymėtina ir tai, kad nuteistosios apeliaciniame skunde nurodytos bausmės skyrimui turinčios reikšmės aplinkybės yra gana dažnos baudžiamosiose bylose ir yra daugiau tipinės nei išimtinės. Paprastai į prieš tai aptartas aplinkybes (kaltininko asmenybę, šeimines aplinkybes ir pan.) teismas atsižvelgia skirdamas bausmę, nustatydamas jos rūšį ir dydį, tačiau vien šios aplinkybės savaime nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, kad įstatymo sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-160/2011). Dėl to nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas nuteistajai R. N. paskyrė bausmę, kurią reikėtų švelninti vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
  2. Kita vertus, pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, įtvirtinančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos stadiją, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, motyvuotai parenkama švelnesnė ar griežtesnė bausmės rūšis, taip pat skiriamos bausmės dydis, skaičiuojant nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnis). Visų pirmiau nurodytų aplinkybių tinkamas įvertinimas leidžia parinkti bausmę, kuri atitinka BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą bausmės paskirtį: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistajam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.
  3. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, įvertinusi baudžiamosios bylos medžiagą, charakterizuojančią tiek nuteistąją R. N., tiek jos padarytas nusikalstamas veikas, šių veikų padarymo motyvus, nuosprendyje išdėstytus pirmosios instancijos teismo argumentus dėl nuteistajai skiriamų bausmių dydžio, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė BK 54 straipsnio 2 dalies nuostatas ir nuteistajai R. N. paskyrė per griežtą bausmę. BK 183 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatyta vienintelė bausmė – laisvės atėmimas iki dešimties metų. BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatytos ir alternatyvios bausmės, t. y. bauda arba areštas, bet taip pat nustatyta ir laisvės atėmimo iki trejų metų bausmė. R. N. padarė vieną baigtą tyčinį tęstinį nesunkų ir vieną baigtą tyčinį tęstinį sunkų nusikaltimus. Šių nusikaltimų padarymo tikslai ir motyvai buvo savanaudiški, nukentėjusiesiems, kurių skaičius šioje byloje itin didelis, padaryta labai didelė turtinė žala. Tačiau iš baudžiamosios bylos medžiagos taip pat matyti, kad R. N. yra charakterizuojama teigiamai, anksčiau neteista, administracine tvarka nebausta, dirba, nusikaltimų padarymo metu turėjo du nepilnamečius vaikus, kuriuos turėjo išlaikyti, nėra jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Jai inkriminuoti nusikaltimai padaryti esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai. Bylos teisminio nagrinėjimo metu nustatyta viena nuteistosios R. N. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad ji prisipažino padariusi nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Be to, daugelis nukentėjusiųjų šioje byloje nurodė nesiekiantys griežto nuteistosios nubaudimo. Taigi, esant pirmiau aptartų aplinkybių visumai, teigiamai apibūdinančiai nuteistąją, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jai parinko BK 183 straipsnio 2 dalyje ir BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatytų nusikaltimų sankcijų vidurkiams artimas laisvės atėmimo bausmes. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei nustačius netinkamą BK bendrosios dalies nuostatų taikymą nustatant nuteistajai R. N. už atskiras nusikalstamas veikas skirtinų bausmių dydžius (BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktai), yra teisinis pagrindas jai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskirtas laisvės atėmimo bausmes sumažinti, jų dydžius nustatant artimesnius šių baudžiamojo įstatymo straipsnių sankcijų minimumui, o ne jų vidurkiui. Dėl to nuteistajai už BK 183 straipsnio 2 dalyje nustatyto nusikaltimo padarymą pirmosios instancijos teismo paskirta ketverių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė mažinama iki laisvės atėmimo trejiems metams, o už BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatytą nusikaltimą paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė mažinama iki laisvės atėmimo šešiems mėnesiams. Esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai nuteistajai paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu, o vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu, nustatant R. N. galutinę bausmę – laisvės atėmimą dvejiems metams.
 9. Nuteistoji apeliaciniame skunde prašo taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir jai paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti. Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio BK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Pažymėtina, kad, net ir esant formaliems pagrindams pagal nusikalstamos veikos kategoriją ir paskirtos bausmės dydį, esminė BK 75 straipsnio nuostatų taikymo sąlyga yra teismo išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus paskirtosios laisvės atėmimo bausmės atlikimo.
  1. Nagrinėjamu atveju R. N. atitinka formaliuosius BK 75 straipsnio taikymo reikalavimus, tačiau turi būti nustatytas ir materialusis BK 75 straipsnio taikymo pagrindas. Pagal BK 41 straipsnio 2 dalį bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Pagal teismų formuojamą praktiką taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtus interesus. Iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, kad kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu paskiriant bausmę ar kitą baudžiamojo poveikio priemonę užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-549/2007, Nr. 2K-181/2012). Sprendžiant, ar bausmės vykdymas gali būti atidėtas, vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe: nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo. Pavyzdžiui, atsižvelgiama į tai, ar nuteistasis supranta padarytos veikos pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir neneigė jos ikiteisminio tyrimo metu, nesistengė išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekė įrodyti, jog ateityje nedarys naujų pavojingų veikų, kad nelinkęs sukurti konfliktinių situacijų, kad padaryti nusikaltimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio ir neparodo tikrosios jo vertybinės orientacijos. Šie ir kiti duomenys turi sudaryti prielaidas teismo išvadai, kad bausmės paskirtis bus įgyvendinta ir be realaus laisvės atėmimo, kad šiuo atveju pakanka nuteistajam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus, ribojančius nuteistojo elgesį ir kartu turinčius prevencinį poveikį.
  2. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje išsamiai motyvavo, kodėl BK 41 straipsnyje nustatyti bausmės tikslai R. N. nebus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo, pagrįstai atsižvelgdamas į padarytos veikos pobūdį, padarinius ir kitas nusikalstamas veikas apibūdinančias aplinkybes, taip pat ir R. N. asmenybę apibūdinančius duomenis, jos elgesį po veikų padarymo ir santykius su nukentėjusiaisiais ikiteisminio tyrimo bei teismo proceso metu. Apygardos teismas nuosprendyje pažymėjo, kad R. N. anksčiau neteista, administracine tvarka nebausta, dirba, išlaiko šeimą, nėra jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, yra viena jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Tačiau ji padarė vieną sunkų ir vieną nesunkų tyčinius baigtus tęstinius nusikaltimus. Nusikaltimų padarymo tikslai ir motyvai buvo savanaudiški, o R. N. veiksmais nukentėjusiesiems padaryta turtinė žala – labai didelė. R. N. nusikalstama veikla klastojant oficialius dokumentus ir savinantis svetimas jai pinigų sumas tęsėsi ilgiau nei ketverius metus, nuo jos veiksmų nukentėjo itin didelis skaičius vyresnio amžiaus žmonių. Nuteistoji nuosekliai ir kryptingai ilgą laiko tarpą savinosi svetimas pinigines lėšas, jos nusikalstami veiksmai išaiškėjo ir buvo nutraukti atsitiktinai, o tai rodo, jog jos veikos buvo neatsitiktinės, o kruopščiai planuojamos ir slepiamos. R. N. pirmosios instancijos teismui negalėjo tiksliai paaiškinti, kur buvo išleistos didelės pinigų sumos ir kada ji būtų užbaigusi savo nusikalstamą veikimą. Be to, nuteistoji iki šiol nėra atlyginusi nukentėjusiesiems net dalies turtinės žalos, nesusitarė su jais dėl žalos atlyginimo, nors dirbo ir turėjo pajamų, o tai leidžia spręsti, kad nuteistoji nėra tinkamai įvertinusi savo nusikalstamų veiksmų ir jų pasmerkusi.
  3. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, dar kartą įvertinusi pirmiau aptartas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nuteistajai R. N. pagrįstai netaikė BK 75 straipsnio nuostatų ir neatidėjo laisvės atėmimo bausmės vykdymo. Juo labiau, kad nuteistosios apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių, teigiamai apibūdinančių jos asmenybę, nepakanka vienareikšmiškai teigti, kad atidėjus jai paskirtosios bausmės vykdymą bus pasiekti BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti bausmės tikslai. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo reikia vertinti visumą aplinkybių, reikšmingų darant išvadą, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, o ne pasirinktinai sureikšminti tik atskiras aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-91/2014, Nr. 2K-536/2014). Bylos medžiaga bei pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad nuteistosios socialiniai ryšiai bei teigiamai jos asmenybę charakterizuojantys duomenys (anksčiau neteista, nebausta administracine tvarka yra viena jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė, per daugiau nei penkerius metus nuo jai inkriminuotų nusikaltimų įvykdymo nepadarė naujų teisės pažeidimų, turi šeimą) apygardos teismo buvo įvertinti visų kitų nustatytų bylos aplinkybių kontekste. Tačiau nuteistosios apeliaciniame skunde jie išskirtinai sureikšminti, pateikiant ir klaidingą informaciją, kad nuteistoji vis dar augina du nepilnamečius vaikus. Esant šių aplinkybių visumai, teisėjų kolegija sprendžia, jog aptartų aplinkybių visuma, apibūdinanti padarytas nusikalstamas veikas ir nuteistosios R. N. asmenybę, neleidžia daryti išvados, kad BK 41 straipsnyje nurodyti bausmės tikslai gali būti pasiekti pritaikius jai BK 75 straipsnyje nustatytą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą.
 10. Nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat nesutinka ir su jai pareikštais nukentėjusiųjų bei civilinių ieškovų fizinių asmenų civiliniais ieškiniais. Apeliaciniame skunde keliama prielaida, kad minėtiems asmenims visą jų patirtą žalą atlygino Kretingos kredito unija, o šie asmenys galimai dar kartą pareiškė reikalavimus priteisti analogiškas sumas ir iš nuteistosios R. N.. Šie apeliacinio skundo argumentai yra visiškai nepagrįsti ir prieštaraujantys bylos medžiagai.
  1. Visų pirma, nuteistosios apeliaciniame skunde neteisingai nurodoma bendra nukentėjusiesiems fiziniams asmenims iš jos priteistos turtinės žalos suma, kuri, priešingai nei teigia apeliantė, siekia 47 380,87 Eur, o ne 74 814,23 Eur. Bendra skundžiamu nuosprendžiu iš nuteistosios Kretingos kredito unijai ir nukentėjusiesiems fiziniams asmenims priteista turtinės žalos suma yra 227 718,89 Eur (47 380,87 Eur + 180 338,02). Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad Kretingos kredito unija nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams yra atlyginus ne visą, o tik dalį patirtos žalos. Taigi, vien jau dėl to nėra pagrindo išvadai, kad nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai šioje baudžiamojoje byloje nepagrįstai pateikė civilinius ieškinius, nors jiems padaryta turtinė žala jau buvo atlyginta. Nuteistosios keliamos prielaidos nepatvirtina ir nukentėjusiųjų bei civilinių ieškovų pareikštų civilinių ieškinių turinys. Nukentėjusieji fiziniai asmenys pareikštuose reikalavimuose dėl žalos atlyginimo aiškiai nurodė, kokias konkrečias sumas jiems yra atlyginusi Kretingos kredito unija, o kokių sumų atlyginimo jie nėra gavę ir reikalauja jas priteisti iš nuteistosios. Be to, civiliniuose ieškiniuose nurodytos nukentėjusiesiems Kretingos kredito unijos jau atlygintos sumos sutampa su Kretingos kredito unijos prie patikslinto civilinio ieškinio pateiktoje pažymoje apie Salantų kasoje nustatytus trūkumus nurodytomis sumomis, kurias ši įstaiga reikalavo priteisti iš nuteistosios (t. 1, b. l. 51).
  2. Antra, apeliantė nepagrįstai tapatina bendrą Kretingos kredito unijos ir nukentėjusiųjų pareikštų ieškininių reikalavimų dėl turtinės žalos atlyginimo sumą su bylos nagrinėjimo metu nustatyta R. N. neteisėtais veiksmais pasisavinta pinigų suma, t. y. 223 419,43 Eur. Pažymėtina, kad nukentėjusiesiems padarytos turtinės žalos dydis ir nusikaltimu pasisavintų piniginių lėšų sumos neprivalo sutapti. Pagal teismų praktiką negautos pajamos taip pat laikomos žala (turtine). Tokia nuostata yra suformuluota CK 6.249 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią žala yra ne tik asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), o taip pat ir negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Negautos pajamos (nuostoliai), kaip turtinės žalos rūšis, atsiranda dėl žalos, padarytos pagrindiniam objektui, kuris naudojamas pajamoms gauti, arba pareigos nedelsiant atlyginti padarytą žalą nevykdymo. Dėl to kaltininkas privalo atlyginti ne tik tiesioginę, bet ir netiesioginę nusikalstama veika padarytą žalą.
  3. Nagrinėjamu atveju nukentėjusiųjų fizinių asmenų ir Kretingos kredito unijos reikalavimai atlyginti tiesioginę turtinę žalą, t. y. priteisti nuteistosios pasisavintus terminuotus indėlius bei sumas iš Kretingos kredito unijos Salantų kasos klientų einamųjų sąskaitų išplaukia ne tik iš nuteistajai pareikšto kaltinimo, bet yra pagrįsti ir baudžiamosios bylos medžiaga – terminuotų indėlių ir einamųjų sąskaitų atidarymo sutartimis, kasos operacijų kvitais bei specialistų išvadomis. Tačiau Kretingos kredito unija civiliniame ieškinyje iš R. N. prašė priteisti ne tik pastarosios neteisėtai pasisavintas kredito unijos klientų fizinių asmenų įneštas pinigų sumas su palūkanomis, kurias pasisavino nuteistoji, o nukentėjusiesiems grąžino Kretingos kredito unija, bet ir daliai nukentėjusiųjų Kretingos kredito unijos išmokėtas turėtų indėlių palūkanas už laikotarpį nuo R. N. pareikštame kaltinime nurodytų sumų pasisavinimo iki 2012 metų birželio mėnesio (viso 13 847,74 Lt/4 010,74 Eur), t. y. dalį nukentėjusiesiems atlygintų pastarųjų negautų pajamų (netiesioginių nuostolių). Be to, nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai A. B. (t. 17, b. l. 23), K. K. (t. 16, b. l. 158), I. Š. (t. 16, b. l. 70), A. Š. (t. 16, b. l. 18), D. O. V. (t. 4, b. l. 99) civilinius ieškinius šioje byloje taip pat pareiškė prašydami priteisti jiems pagal Kretingos kredito unijoje sudarytas terminuotų indėlių sutartis priklausančias palūkanas nuo minėtų terminuotų indėlių pasisavinimo momento iki 2012 metų birželio mėnesio, t. y. bendrą 1 327,54 Eur sumą. Iš Kretingos kredito unijos pateiktos pažymos apie Salantų kasoje nustatytus trūkumus (t. 1, b. l. 51) matyti, kad minėtiems asmenims buvo grąžintos Kretingos kredito unijoje padėtų indėlių sumos su palūkanomis, priskaičiuotomis iki indėlių pasisavinimo momento, tačiau palūkanos už laikotarpį nuo jų terminuotų indėlių pasisavinimo iki 2012 metų birželio mėnesio, kuomet išaiškėjo R. N. padaryti nusikaltimai, jiems sumokėtos nebuvo. Nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai D. Ž. (t. 10, b. l. 87), S. J. (t. 12, b. l. 185), taip pat reikalavo priteisti ne tik R. N. pasisavintas terminuotų indėlių sumas, bet ir už šiuos terminuotus indėlius jiems priklausančias palūkanas, kurias jie būtų gavę, jeigu nebūtų buvę neteisėtų R. N. veiksmų. Kiti nukentėjusieji fiziniai asmenys šioje byloje pareiškė reikalavimus priteisti iš jų einamųjų sąskaitų pasisavintas sumas. Pažymėtina, kad nuteistajai R. N. pareikštame kaltinime buvo nurodyta tik tiesioginė žala, kurią ji padarė savo neteisėtais veiksmais, t. y. pasisavindama konkrečias pinigų sumas, tačiau netiesioginė žala, t. y. dėl neteisėtų nuteistosios veiksmų negautos pajamos, į jai pareikštą kaltinimą neįtraukta. Dėl to susidariusi situacija, kai iš nuteistosios buvo priteista didesnė turtinės žalos suma 227 718,89 Eur, nei apygardos teismo nuosprendyje konstatuota nuteistosios neteisėtais veiksmais pasisavintų lėšų suma 223 419,43 Eur, nepatvirtina nuteistosios apeliaciniame skunde keliamos versijos, kad dalis nukentėjusiųjų šioje baudžiamojoje byloje pateikė nepagrįstus civilinius ieškinius.
  4. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais nuteistosios teiginius, kad visa jos veiksmais padaryta turtinė žala, aiškumo dėlei, turėjo būti priteista iš Kretingos kredito unijos, dėl to, visi civiliniai ieškiniai turėtų būti palikti nenagrinėti. Priešingai apeliantės teiginiams, visi byloje pareikšti civiliniai ieškiniai bei juose suformuluotų reikalavimų dydžiai yra aiškūs bei pagrįsti, įrodyti baudžiamojoje byloje surinktais duomenimis, todėl nėra pagrindo palikti jų nenagrinėtais vien tik dėl to, kad jei visą turtinę žalą nukentėjusiesiems atlygintų Kretingos kredito unija, nuteistajai būtų aiškesnis iš jos reikalaujamas priteisti turtinės žalos dydis. Pagal BPK 115 straipsnio 2 dalies nuostatas, bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka, tik išimtiniais atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos. Tačiau nagrinėjamu atveju tokia išimtinė situacija nėra susiklosčiusi, taigi, ir palikti nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų šioje byloje pateiktų civilinių ieškinių nenagrinėtais nėra teisinio pagrindo.
 11. Iš bylos duomenų matyti, kad civilinis ieškovas S. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo nuteistosios R. N. veiksmais jo tėvui A. J. padarytą žalą priteisti iš Kretingos kredito unijos, prieš tai pripažinus ją civiline atsakove. Vadovaujantis BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Tačiau jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių šio Kodekso pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų nepadavusiems nuteistiesiems (asmenims). Nagrinėjamu atveju kiti nukentėjusieji fiziniai asmenys – A. B., K. K., I. Š., A. Š., L. S., B. Š., S. Š., O. G., D. Ž., K. M., B. Š., P. J., D. O. V., V. E. L., – kurie šioje byloje pripažinti ir civiliniais ieškovais, apeliacinių skundų su reikalavimais dėl Kretingos kredito unijos pripažinimo civiline atsakove ir jiems padarytos turtinės žalos priteisimo būtent iš šios įstaigos nepateikė. Tačiau tokio pobūdžio apeliacinį skundą pateikė civilinis ieškovas S. J.. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi baudžiamosios bylos medžiagą bei civilinio ieškovo S. J. apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nepripažindamas Kretingos kredito unijos civiline atsakove nagrinėjamoje byloje, padarė esminį BPK pažeidimą, nes neteisingai išsprendė visų nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų fizinių asmenų pateiktus civilinius ieškinius. Dėl to šis pažeidimas turi būti ištaisytas apeliaciniame procese.
  1. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju ar civiliniu ieškovu, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 straipsnio 10 dalis). Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 straipsnis). Taigi, pagal BPK 109 straipsnį, 111 straipsnio 1 dalį baudžiamojoje byloje už padarytą žalą atsakyti gali ne tik kaltininkas, bet ir už jo veikas materialiai atsakingi asmenys, jeigu šie asmenys pagal įstatymą privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą. BPK 45 straipsnyje įtvirtinta teisėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir užtikrinti galimybę jomis pasinaudoti. Tuo atveju, kai nusikalstama veika padarytą žalą turi atlyginti ne kaltinamasis ar ne tik jis, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas tą privalo išaiškinti civiliniam ieškovui. Civilinio ieškovo ir civilinio atsakovo statusui įgyti nepakanka vien tik asmens, kuriam nusikalstama veika padaryta turtinės ar neturtinės žalos, valios – tam reikia ir prokuroro ar teismo procesinio sprendimo (BPK 110 straipsnio 1 dalis, 111 straipsnio 1 dalis). Minėtos BPK nuostatos įpareigoja prokurorą ir teismą būti aktyviems sprendžiant baudžiamajame procese civilinio ieškinio klausimus. Taigi net ir tuo atveju, kai civilinis ieškovas neišreiškia savo valios dėl materialiai už įtariamojo (kaltinamojo) veiksmus atsakingo asmens įtraukimo į bylą kaip civilinio atsakovo, tokį sprendimą privalo priimti prokuroras ar teismas. Pažymėtina, kad tinkamo atsakovo įtraukimo į bylą klausimas gali būti sprendžiamas ir apeliacinio bylos nagrinėjimo stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-325/2006, Nr. 2K–655/2006, Nr. 2K-656/2007, Nr. 2K-141/2009 ir kt.).
  2. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priteisdamas S. J. ir kitų šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais ir civiliniais ieškovais pripažintų fizinių asmenų patirtos turtinės žalos atlyginimą iš R. N., neatsižvelgė ne tik į pirmiau aptartas BPK, bet ir į CK nuostatas, reguliuojančias žalos atlyginimo klausimus, kai ši žala atsiranda dėl darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad R. N. jai inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė pagal 2006 m. lapkričio 21 d. darbo sutartį Nr. 07, sudarytą su Kretingos kredito unijos atstovu, nuo 2006 m. lapkričio 22 d. dirbdama Kretingos kredito unijos Salantų kasos kasininkės pareigose, ir pagal 2006 m. lapkričio 21 d. Kretingos kredito unijos administracijos vadovo patvirtintus kasininko pareiginius nuostatus atlikdama šias funkcijas – sudarydama su Unijos nariais ir klientais banko sąskaitos, indėlių ir kitas valdybos įgaliojime nustatytas sutartis; priimdama ir įskaitydama lėšas į Unijos narių ir klientų sąskaitas; išmokėdama lėšas Unijos nariams ir klientams iš Unijoje esančių narių ir klientų sąskaitų; atlikdama kitus Unijos vyriausiojo buhalterio pavedimus, susijusius su buhalterinės apskaitos ir kasos operacijų tvarkymu; valdybos įgaliojimu turėdama teisę sudaryti su Unijos nariais ir klientais banko sąskaitos, indėlių ir kitas sutartis; būdama atsakinga už atliktų buhalterinių įrašų teisingumą, Unijos materialinių ir piniginių vertybių, su kuriomis susijęs jos darbas, apsaugą. Be to, pagal 2006 m. lapkričio 22 d. su Kretingos kredito unija sudarytą individualios pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį Nr. 05, R. N., dirbdama kasininkės pareigose ir atlikdama jai pavestą darbą, susijusį su vertybių priėmimu, perskaičiavimu, apdorojimu, saugojimu, išdavimu ir pervežimu, buvo prisiėmusi pilną individualią materialinę atsakomybę už jai patikėtų vertybių saugumą ir šių užimamų pareigų bei jai atlikti pavestų funkcijų pagrindu turėdama savo žinioje unijos narių ir klientų į Kretingos kredito unijos Salantų kasą įneštus piniginius indėlius ir turėdama teisę, atliekant jai pavestas funkcijas, disponuoti Kretingos kredito unijos Salantų kasoje esančiomis Kretingos kredito unijai priklausančiomis piniginėmis lėšomis – išmokėti pinigus unijos nariams ir klientams iš unijoje esančių narių ir klientų sąskaitų ir būdama atsakinga už atliktų finansinių operacijų teisingumą.
  3. Nepaisant to, kad tarp nuteistosios ir Kretingos kredito unijos buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, ši sutartis negali būti laikoma pagrindu atleisti Kretingos kredito uniją nuo pareigos atlyginti nuo jos buvusios darbuotojos R. N. neteisėtų veiksmų nukentėjusiems šios įstaigos klientams padarytą turtinę žalą, nes pagal CK 6.264 straipsnio 1 dalį samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Ši nuostata apima ir dėl darbuotojo kaltės padarytos turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo atvejus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-134/2010). Darbdavys, atlyginęs darbuotojo padarytą žalą, įgyja į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę (CK 6.280 straipsnio 1 dalis). Pirmiau aptartos BPK ir CK nuostatos suponuoja išvadą, kad nagrinėjamu atveju Kretingos kredito unija turi būti pripažinta civiline atsakove, ne tik dalyje dėl civilinio ieškovo S. J. pareikšto 5 519,92 Eur civilinio ieškinio, bet ir dėl kitų nuo R. N. neteisėtų veiksmų atliekant darbines funkcijas nukentėjusių fizinių asmenų pareikštų civilinių ieškinių. To nepadarius nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, buvo padarytas esminis BPK pažeidimas, lėmęs netinkamą visų nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų fizinių asmenų civilinių ieškinių klausimo išsprendimą. Dėl to šis procesinis pažeidimas privalo būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme. Įvertinusi pirmiau aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta Kretingos kredito uniją civiline atsakove šioje baudžiamojoje byloje ir sprendžia, kad ne tik S. J. bet ir kitiems nukentėjusiesiems bei civiliniams ieškovams, t. y. fiziniams asmenims, buvusiems Kredito unijos Salantų kasos klientais ir nukentėjusiems nuo neteisėtų šios įstaigos darbuotojos R. N. veiksmų, padaryta turtinė žala turi būti atlyginama Kretingos kredito unijos lėšomis, paliekant pastarajai teisę šias lėšas išsiieškoti iš buvusios darbuotojos R. N. civilinio proceso tvarka.
 12. BPK 106 straipsnio 2 dalis nustato, jog pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Ši nuostata taikoma ir apeliacinės instancijos teismo procese. Apeliacinės instancijos teismui kartu su apeliaciniu skundu pateikti dokumentai, įrodantys, jog S. J. už teisines paslaugas apeliaciniame procese advokatui sumokėjo 363,00 Eur (t. 24, b. l. 118). Dėl to apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad ši suma S. J. naudai priteistina iš nuteistosios R. N..

26Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BPK 328 straipsnio 1, 2 ir 4 punktais,

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nuosprendį pakeisti.

28R. N. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį paskirtą laisvės atėmimo bausmę ketveriems metams ir šešiems mėnesiams sumažinti iki laisvės atėmimo trejiems metams.

29R. N. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskirtą laisvės atėmimo bausmę vieneriems metams sumažinti iki laisvės atėmimo šešiems mėnesiams.

30Paskirtas bausmes, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, subendrinti apėmimo būdu ir R. N. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams.

31Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi paskirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir R. N. paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą dvejiems metams.

32S. J. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 5 519,92 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus devyniolika eurų 92 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

33A. B. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 112,78 Eur (vieną šimtą dvylika eurų 78 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

34K. K. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 95,32 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 32 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

35I. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 543,87 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt tris eurus 87 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

36A. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 469,72 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 72 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

37L. S. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 842,94 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt du eurus 94 ct) priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

38B. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 12 848,57 Eur (dvylika tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 57 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

39S. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 2 199,61 Eur (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus 61 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

40O. G. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 8 595,49 Eur (aštuonis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 49 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

41D. Ž. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 5 492,04 Eur (penkis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt du eurus 4 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

42K. M. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 2 987,02 Eur (du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 2 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

43B. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 4 474,63 Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 63 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

44P. J. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 2 890,38 Eur – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

45D. O. V. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 105,85 Eur (vieną šimtą penkis eurus 85 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

46V. E. L. Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos turtinės žalos atlyginimą – 202,73 Eur (du šimtus du eurus 73 ct) – priteisti iš civilinės atsakovės Kretingos kredito unijos.

47Civilinio ieškovo S. J. apeliaciniame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas – 363,00 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tris eurus) – priteisti iš R. N..

48Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300... 4. – pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams ir... 5. Paskirtos bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies, 5 dalies 1 punktu,... 6. Pritaikius BK 641 straipsnio 1 dalį bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir R.... 7. Kretingos kredito unijos ieškinys tenkintas ir Kretingos kredito unijai iš R.... 8. A. B. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 112,78 Eur (vienas šimtas... 9. K. K. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 95,32 Eur (devyniasdešimt... 10. I. Š. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 543,87 Eur (penki šimtai... 11. A. Š. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 469,72 Eur (keturi... 12. L. S. ieškinį tenkintas ir jai iš R. N. priteista 842,94 Eur (aštuoni... 13. B. Š. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 12 848,57 Eur (dvylika... 14. A. J. atstovo S. J. ieškinys tenkintas ir S. J. iš R. N. priteista 5 519,92... 15. S. Š. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 2 199,61 Eur (du... 16. O. G. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 8 595,49 Eur (aštuoni... 17. D. Ž. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 5 492,04 Eur (penki... 18. K. M. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 2 987,02 Eur (du... 19. B. Š. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 4 474,63 Eur (keturi... 20. P. J. ieškinys tenkintas ir jam iš R. N. priteista 2 890,38 Eur (du... 21. D. O. V. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 105,85 Eur (vienas... 22. V. E. L. ieškinys tenkintas ir jai iš R. N. priteista 202,73 Eur (du šimtai... 23. Kretingos kredito unijai iš R. N. priteista 300,00 Eur (trys šimtai eurų)... 24. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 25.
 1. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d.... 26. Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BPK 328... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nuosprendį pakeisti.... 28. R. N. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį paskirtą laisvės atėmimo bausmę... 29. R. N. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskirtą laisvės atėmimo bausmę... 30. Paskirtas bausmes, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 31. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi paskirtą subendrintą bausmę... 32. S. J. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 33. A. B. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 34. K. K. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 35. I. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 36. A. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 37. L. S. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 38. B. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 39. S. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 40. O. G. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 41. D. Ž. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 42. K. M. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 43. B. Š. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 44. P. J. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 45. D. O. V. buvusios Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N.... 46. V. E. L. Kretingos kredito unijos Salantų kasos darbuotojos R. N. padarytos... 47. Civilinio ieškovo S. J. apeliaciniame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas... 48. Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....