Byla N1-248-761/2020

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas Briedis, sekretoriaujant Virginijai Makarienei, dalyvaujant prokurorui Egidijui Žyliui, nukentėjusiajam E. V., kaltinamiesiems E. L., E. V., jo gynėjui advokatui R. V., E. B., L. P., jo gynėjui advokatui V. S., L. P., jo gynėjui advokatui V. K.,

2neviešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3E. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis gyv. vieta ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, ( - ) mokyklos moksleivis, neteistas, kaltinamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 24 straipsnio 6 dalį, 180 straipsnio 2 dalį,

4E. V., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, ( - ) mokyklos, ( - ) kurso moksleivis, neteistas,

5E. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, ( - ) šauktinis, neteistas,

6L. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), gyv. ( - ), pagrindinio išsilavinimo, ( - ) gimnazijos moksleivis nevedęs, neteistas,

7L. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, ( - ) gimnazijos ( - ) klasės moksleivis, neteistas, kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 180 straipsnio 2 dalį.

8Teismas

Nustatė

9E. L., E. B., E. V., L. P., L. P. veikdami bendrininkų grupėje, įsibraudami į patalpą, panaudodami fizinį smurtą bei kitaip atimdami galimybę nukentėjusiajam asmeniui priešintis, E. L., bendrininkų grupėje veikdamas kaip padėjėjas, apiplėšę pagrobė svetimą turtą:

10E. L., E. B., E. V., L. P., L. P. veikdami bendrininkų grupėje pagal išankstinį susitarimą užpulti E. V. jo gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), kur panaudojant fizinį smurtą bei kitaip atimant galimybę nukentėjusiajam asmeniui priešintis, įsibrauti į nukentėjusiojo gyvenamąjį namą ir iš ten pagrobti alkoholinius gėrimus, dėl to E. L., bendrininkų grupėje veikdamas kaip padėjėjas, teikdamas priemonę, padėjo daryti nusikalstamą veiką - su jo naudojamu automobiliu VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) 2019 m. gruodžio 14 d., apie 22 val. 10 min., nuvežė kitus bendrininkus į E. V. gyvenamosios sodybos, esančios adresu ( - ), kiemą. Tuo laiku į savo gyvenamosios sodybos kiemą parėjus E. V., pastarąjį užpuolė E. V. ir L. P.. Jie bendrai kartu rankomis bei avalyne apautomis kojomis sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip 10 smūgių į įvairias kūno vietas - veidą, galvą, sprandą, nugarą, juosmenį, tuo padarydami nukentėjusiajam plačius odos nubrozdinimus kaktoje, nosies nugarėlėje, kelis smulkius odos įdrėskimus kaklo užpakaliniame paviršiuje (sprande) ir dėl šių kūno sužalojimų sukėlė E. V. nežymų sveikatos sutrikdymą mąstą, o dėl suduotų smūgių į kitas kūno vietas nukentėjusiajam sukėlė fizinį skausmą ir taip pargriovę nukentėjusįjį ant žemės bei palaužę jo pasipriešinimą, E. V. ir E. B. rankomis bei kojomis laikė prispaudę gulintį E. V. ant žemės, taip atimdami galimybę jam priešintis, o tuo laiku L. P. ir L. P., išplėšę užrakintas lauko duris, įsibrovė į E. V. gyvenamąjį namą, ir iš ten pagrobė šį nukentėjusiajam E. V. priklausantį turtą - sidro"Kiss" 4 laipsnių stiprumo skardinę 0,5 litro talpos, 1 vnt.. 1,69 euro vertės; alaus "Bokštas" 7,5 laipsnio stiprumo 1 litro talpos butelius, 2 vnt. bendros 2 ,58 euro vertės; alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpos skardines, 8 vnt. bendros 4,72 euro vertės; alaus "Carlsberg Pilsner" 5 laipsnių stiprumo skardines 0,5 litro talpos, 2 vnt. bendros 2,38 euro vertės; brendžio "Kolumbo" 36 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpos butelius, 2 vnt. bendros 11,78 euro vertės; degtinės "Lithuanian Vodka Auksinė" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpos butelį, 1 vnt. 12,90 euro vertės; degtinės "Gedimino" 40 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpos butelį, 1 vnt. 5,90 euro vertės; brendžio "Imperial Xll"30 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpos butelį, 1vnt. 5,90 euro vertės; alaus kokteilio "Kriek" 4 laipsnių stiprumo skardinę 0,568 litro talpos, 1 vnt. 0,95 euro vertės; alaus "Tauras Pilsneris" 4,6 laipsnio stiprumo skardinę 0,568 litro talpos, 1 vnt. 0,89 euro vertės; degtinės "Tėviškės degtinė" 38 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpos butelį, 1 vnt. 5,29 euro vertės, degtinės "Lithuanian Vodka Originali" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpos butelį, 1 vnt. 12,79 euro vertės; 6 vnt. 0,7 litro talpos butelių degtinės "Lithuanian Vodka Auksinė" bendros 54 eurų vertės; 6 vnt. 0,7 litro talpos butelių vyno, kurio pavadinimas nenustatytas, bendros 13,80 eurų vertės; 500 gramų natūralios kavos 4 eurų vertės, tuo padarydami nukentėjusiajam E. V. bendrą 139 eurų 57 cnt. turtinę žalą. Po to E. L., vairuodamas jo naudojamą automobilį VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) parvežė nusikaltimą įvykdžiusius bendrininkus bei pagrobtą turtą iš nusikaltimo vietos ( - ), į Šilalės miestą.

11Teismas

konstatuoja:

12Kaltinamasis E. L. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. gruodžio 14 d., apie 21 val., jis mamos automobiliu, kuriuo tuo metu jis naudojosi, atvyko prie kavinės "( - ) ", esančios ( - ), nuėjo į kavinę. Kartu su juo atvyko L. P.. Ten rado begeriančius alkoholinius gėrimus E. B., E. V., L. P., su jais kartu pradėjo gerti ir L. P.. Jis degtinės negėrė. Ten prabuvo apie pusvalandį. Tada E. B. jo paprašė, nuvežti jį ir jo draugus į kaimą už ( - ) pas "( - ) ", (kaip po to sužinojo E. V.), nusipirkti degtinės. Jis sutiko ir visi penki išvažiavo. Važiuojant pro ( - ) gyvenvietę, L. P. su E. V. pradėjo aptarinėti atvirai planą, kaip iš E. V. atims alkoholinius gėrimus, o prie jų pokalbio prisijungė E. B. ir L. P., jie visi keturi žinojo, kad E. V. turi alkoholinių gėrimų namuose. Visi keturi – E. B., E. V., L. P. ir L. P. važiuodami automobilyje, sutarė, kad alkoholinius gėrimus atims iš E. V. tokiu būdu – L. P. pasibels į E. V. namo duris ir paprašys parduoti alkoholio, kai jas atidarys, pribėgs E. V. su L. P. ir E. V. išjungs", tai yra, jį sumuš, kad negalėtų priešintis, po to E. V., parmuštą ant žemės E. V. laikys, o L. P. su L. P. įeis į namo vidų ir ten pagrobs E. V. turėtą alkoholį. E. B. tam planui žodžiu pritarė, tačiau pokalbio metu E. B. vaidmuo užpuolant E. V. nebuvo įvardytas. Visi keturi jo keleiviai pokalbio metu pasakė, kad jam reikia tik nuvežti juos pas E. V.. Įvažiavus į L. P. nurodytą sodybos kiemą, automobilį pastatė už 10-15 metrų nuo įėjimo į namą. Išlipo iš automobilio L. P. ir pradėjo belsti į duris, tačiau niekas neatidarė. Netrukus kieme pasirodė E. V., iš kur jis parėjo jis nematė. Tuoj iš automobilio išlipo L. P. ir E. V. ir puolė E. V.. Netrukus išlipo ir E. B.. Pirmas smūgį E. V. smogė E. V.. E. V. nugriuvo ant žemės, po to E. V. su L. P. spyrė kelis kartus kojomis po šių smūgių E. V. nejudėjo, nesipriešino ir ramiai gulėjo ant žemės. Matė, kad L. P. tikrai nesudavė smūgių, mušė tik L. P. ir E. V., jie abu bendrai sudavė ne mažiau 4 smūgius kumščiu ir keturis kartus spyrė kojomis į įvairias kūno vietas. Tuoj po smūgių sudavimo, E. V. laikė su rankomis gulintį E. V., o L. P. su L. P. įėjo į namą. Matė, kad per du kartus L. P. su E. P. iš namo išnešė po 2 plastikinius maišelius, lyg tai prekybos centro "IKI" maišeliai, kuriuose buvo buteliai, bet kas tuose buteliuose-nematė, nes juos sudėjo į automobilio bagažinę. Po to visi susėdo į automobilį ir jis parvežė juos prie "( - )", kur juos ir paleido. Pakeliui L. P., E. V. ir E. B. gėrė sidrą ir alų, atimtą iš E. V., aptarinėjo apiplėšimo detales, iš kurių prisimena, kad L. P. su E. P. sakė, jog ne visą alkoholį atėmė, o kodėl nenugirdo. Suėjo visi į "( - ) ", kur nusinešė atimtą alų ir sidrą, visi bendrai keturi gėrė alų ir sidrą prie staliuko, tik jis negėrė. Maždaug po pusvalandžio, jis turėjo išvažiuoti, todėl jo keleiviai visi keturi išėjo su juo į lauką, kur visi keturi pasiėmė po maišelį alkoholinių gėrimų iš bagažinės, atimtų iš E. V., o L. P. pažadėjo, kad su juo už kelionę atsiskaitys vėliau, nes tą vakarą nei vienas iš jų keturių neturėjo pinigų. Jis nuvažiavo, o E. B., E. V., L. P. ir L. P. susidėjo į D. K. automobilio VW PASSAT bagažinę maišelius su paimtais iš E. V. gėrimais.

132019 m. gruodžio 15 d. parodymų patikrinimo vietoje metu E. L. patvirtino savo parodymu, tai yra parodė vietą E. V. kieme kur pasistatė automobilį, vietą kur buvo užpultas E. V., duris per kurias patekta į namo vidų ir išnešti alkoholiniai gėrimai (t.2, b. l. 126-131).

14Kaltinamasis E. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. gruodžio 14 d. vakare jis Šilalėje, kavinėje "( - )" susitiko su L. P., L. P., E. B., ten gėrė alkoholinius gėrimus. Buvo nemažai išgėręs. Kiek vėliau prie staliuko prisėdo E. L., kuris negėrė alkoholio. Už kiek tai laiko B. pasiūlė važiuoti pas E. V. degtinės. Jis pažino jį, žinojo, kad gyvena kaime už ( - ), ir pardavinėja alkoholinius gėrimus. Jis iš pradžių suprato, kad degtinės važiuos pirkti - dar turėjo 5 ar 6 eurus. Jau važiuojant automobilyje, visi ten automobilyje buvę asmenys aptarė, kad L. P. nueis prie E. V. namo durų ir į jas pabels, o kai išeis iš namo, tai jis ir L. P. jį pargriaus ant žemės, po to L. P. su L. P. įeis į namą ir paims ten laikomus alkoholinius gėrimus, o jis laikys E. V.. Nors kalbėjo visi apie tai bendrai, tačiau nepamena, koks turėjo būti vaidmuo E. B.. Įvažiavus į E. V. kiemą, išlipo L. P. ir pradėjo belsti į duris. Netrukus E. V. parėjo iš gretimos sodybos pusės, tada jis su L. P. išlipo ir priėjo prie E. V.. Jis pirmas sudavė smūgį E. V., bet nepamena, kur sudavė, E. V. nenuvirto. Tada jis ir L. P. rankomis pargriovė jį ant žemės, kad nesipriešintų, dar kartą kumščiu sudavė smūgį E. V., matė, kad L. P. spyrė koja. Po to L. P. su L. P. per duris pateko į namo vidų, o jis su ranka laikė E. V., kad šis nepabėgtų. Tuo laiku prie jo priėjo E. B., paprašė jo palaikyti E. V., E. B. padėjo palaikyti ant žemės klūpantį nukentėjusį, bet ar jis jį mušė - nepamena. Netrukus L. P. su L. P. išnešė iš namo 2 ar 3 plastikinius maišelius su buteliais, kuriuos padėjo į bagažinę. Po to visi susėdo į automobilį ir parvažiavo į "( - )", pakeliui gėrė L. P. su L. P. alų parsineštą iš E. V. namo. "( - )" nusinešė porą butelių spalvotų alkoholinių gėrimų, ten gėrė, paskui iš E. L. automobilio, atimtus alkoholinius gėrimus jo draugai pernešė į D. K. automobilį, kažkur prapuolė L. P., o jis, E. B., L. P. ir kavinėje tuo metu buvęs G. G. nuvažiavo pas pastarąjį su K. vairuojamu automobiliu iki ( - ) kaimo. Po to nusinešė gėrimus į pašiūrę G. G., apkaltą plėvele, kur jis, L. P. ir E. B. dar išgėrė alkoholinių gėrimų. Jo tėvai atlygino dalį žalos.

15Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019-12-14 vakare žinutėmis susirašė su E. V.. Iš jo sužinojo, kad jis yra kavinėje "( - )". Apie 21 val., kavinėje susitiko jis, E. L., L. P., L. P., E. V.. E. L. negėrė, o kiti gėrė. Sėdint prie staliuko, jau nebeturėjo pinigų, tai kažkam iš jų kilo mintis, jog reikia nuvažiuoti pas E. V., gyvenantį už ( - ) kaimo. Mintis buvo tokia, kad pas E. V. į duris pasibels L. P., nes jis tuo metu buvo mažai gėręs, paprašys parduoti alkoholio, o kai jį įsileis į trobą, tai iš automobilio išlips E. V. su L. P., sumuš E. V., kad šis negalėtų priešintis, po to E. V. laikys E. V., kad nepabėgtų, o L. P. su L. P. iš namo išneš alkoholinius gėrimus. Tokį planą apkalbėjo visi keturi- jis, L. P., L. P., E. V., bet jis nesiruošė eiti kartu su jais mušti E. V.. E. L. apie tai negirdėjo, jis E. V. nepažinojo, pas pastarąjį nėra buvęs. Reikėjo su kažkuo tai nuvykti pas E. V., o jis žinojo, kad E. L. yra atvykęs į kavinę su savo automobiliu, tai girdint kitiems, paprašė E. L., kad šis nuvežtų pas E. V., nes reikia degtinės, tačiau neaiškino, kokiu būdu ir kaip ta degtinė bus paimama. E. L. sutiko ir jie visi penki nuvyko pas E. V. į namus. Pakeliui E. V., L. P. ir L. P. kalbėjo apie tai, kaip užpuls E. V. ir kaip atims alkoholį. Įvažiavo į kiemą, L. P., kaip buvo sutarta, išlipo iš automobilio ir beldė į duris. Buvo mėnesiena, matėsi, kas vyksta lauke. Iš kažkur atsirado E. V.. Tada iš automobilio iššoko E. V. su L. P. ir užpuolė E. V., tačiau kaip mušė ir kiek smūgių sudavė - nematė, nes nežiūrėjo, nors matyti buvo galima iš automobilio, kas vyksta užpuolimo vietoje. Tik pamatė, kad E. V. klūpo, o jį prispaudęs, kad neatsikeltų, laikė E. V., o L. P. su L. P. įbėgo į namo vidų užsidegė elektros apšvietimą viduje namo. Tuo laiku jis išlipo iš automobilio ir E. V. paprašė jo, kad palaikytų E. V., nes jis, E. V., žino, kur šis laiko degtinę, tačiau jis nesutiko laikyti ir grįžo atgal į automobilį. E. V. toliau laikė E. V., o L. P. su L. P. tuo metu iš namo išnešė 4 ar 5 plastikinius maišelius su alkoholio buteliais, padėjo juos į bagažinę, E. V. dar kartą jo paprašė palaikyti E. V., priėjęs ir pridėjo ranką gal pusei ar vienai minutei, o po to vėl nuėjo į automobilį. E. V. paliko klūpėti iki visi susėdo į automobilį ir išvyko. Pakeliui gėrė alų, paskui visi suėjo į "( - )", ten gėrė atsineštą iš E. V. paimtą degtinę, spalvotus alkoholinius gėrimus. Vėliau susirado kažkokį tai vairuotoją, kurio nepamena, susidėjo alkoholį į to automobilio bagažinę, ir visus keturis nuvežė į ( - ), pas G. G.. Ten esančiame namelyje girtavo jis, L. P., L. P., E. V.. G. G. negėrė, tik buvo kartu. Buvo sutarę, kad už nuvežimą kitą dieną atsilygins, bet taip ir neišėjo, nes jį sulaikė policija pralaikė iki 12 val. ir jis turėjo išvažiuoti atgal į batalioną. Tarnauja jau 8 mėnesį, ketino pasilikti toliau tarnauti, nes suvyriškėjo tiek fiziškai, tiek protiškai, sutvirtėjo morališkai, suprato kas tai yra, ką padarė.

162019 m. gruodžio 15 d. parodymų patikrinimo vietoje metu E. B. parodė sodybą kur buvo įvykdytas plėšimas, vietas kur sustojo automobilis, kur buvo užpultas nukentėjusysis, duris pro kurias buvo patekta į namo vidų. vėliau parodė vykti į G. sodybą kur plėvele apkaltoje pašiūrėje gėrė alkoholinius gėrimus. Pašiūrės kampuose rasti 3 maišeliai su tuščia ir pilna tara, kuriuose buvo įvairūs alkoholiniai gėrimai. Nurodė, jog visa ši tara ir gėrimai yra pagrobti iš E. V. (t.3, b. l. 66-72).

17Kaltinamasis L. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. gruodžio 14 d., vakare, jis atėjo į kavinę "( - ) " Šilalėje, kur sutiko E. B., E. V., pradėjo gerti trise degtinę. Paskui su E. L. atvyko L. P. – E. L. negėrė, o L. P. gėrė. Taip keturiese tą vakarą išgėrė 1 litrą degtinės. L. P. buvo blaiviausias, likusieji trys apgirto. Begeriant kavinėje visi keturi - jis, L. P., E. B. ir E. V. bendrai pradėjo svarstyti , kad reikia nuvažiuoti pas E. V. ir parsivežti degtinės. Iš pradžių visi keturi sutarė, kad pirks degtinę, bet jei jis neparduos degtinės, tai apieškos jo namus ir atims degtinę. Kažkas iš jų paprašė E. L. nuvežti pas E. V., o šis sutiko. Važiuojant bendrai visi aptarė kas ką darys, tačiau dėl girtumo tiksliai neatsimena kaip susitarė. Prisipažįsta, kad jis išlipęs iš automobilio su E. V., priėjo prie į kiemą parėjusio E. V., išgirdo, kad šis teisinosi, jog neturi parduoti degtinės, tada E. V. pargriovė E. V. ant žemės. Nematė, kad jis būtų sudavęs smūgius. Jis jokių veiksmų neatliko prieš E. V.. E. V. pasiliko ir laikė pargriautą E. V. laikyti ant žemės, kur tuo metu buvo E. B. - nematė. Jis su P. priėjo prie durų, patraukė durų nulaužtą rankeną, durys atsidarė ir su L. P. užėjo į vidų, rado namo viduje porą plastikinių maišelių su alkoholiniais gėrimais - matė, kad ten yra degtinės, viskio, daugiau nepamena. Jis iš spintos paėmė du plastikinius maišelius su alkoholiu L. P. paėmė vieną plastikinį maišelį su rastu alkoholiu ir padėjo į automobilio bagažinę. Po to grįžo į Šilalę, tačiau nepamena, kad dar būtų užėję į kavinę, tik pamena, kad nuvyko su kitu automobiliu, o kas vežė-nepamena, jis, V., E. B. bei prie jų prisijungęs G. G. į kažkokį tai kaimą, ten nusivežė paimtą iš "( - )" alkoholį, nuėjo į kažkokią tai plėvele apkaltą palapinę, ten dar visi keturi gėrė. Tačiau kiek išgėrė, kiek ten paliko pagrobto alkoholio nepamena.

18Kaltinamasis L. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019-12-14 vakare prie jo namų su automobiliu atvažiavo E. L., abu nuvyko į kavinę "( - )", kur rado begeriančius alkoholį E. B., L. P. ir E. V.. E. V. su L. P. buvo mažiau išgėrę, o E. B. buvo apgirtęs. Jis irgi išgėrė stikliuką degtinės su jais, E. L. negėrė. Po to E. B. su E. V. bendrai pasiūlė vykti pas E. V. parsivežti degtinės. Taip pat E. B. paprašė E. L., kad šis juos nuvežtų - jis sutiko. Jis manė, kad važiuos pirkti degtinės ir negirdėjo, kad kavinėje būtų kalbama apie E. V. užpuolimą. Pakeliui E. V. jam pasakė, kad jam reikės pasibelsti į E. V. namo duris ir paprašyti jo parduoti alkoholio. Jis sutiko. Nuvyko į kiemą pas E. V., jis priėjo prie durų, beldė į duris ir langą - namuose nieko nebuvo. Netrukus iš gretimos sodybos parėjo E. V., kurio paprašė parduoti degtinės. Jų pokalbiui nespėjus pasibaigti išlipo iš mašinos L. P. ir E. V., pastarasis apvertė nukentėjusijį. L. P. atidarė namo duris ir paprašė jo eiti kartu. Jis su L. P. įėjo į vidų įsijungė telefono žibintuvėlį, kad pašviesti, nes buvo tamsu. L. P. surado maišus, padavė vieną jam. Jis nunešė maišą į mašinos bagažinę, palaukė kol pareis L. P., tada susėdo į automobilį ir visi išvažiavo atgal į Šilalę į "( - )". Buvo truputį išgėręs ir lengvai apsvaigęs. Išgėrė gal 3 stikliukus brendžio ar degtinės. Per savo mamą perdavė atsiprašymą nukentėjusiajam ir mama sumokėjo 200 eurų už padarytą žalą.

19Be kaltinamųjų prisipažinimo jų kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais.

202019-12-14 – 2019-12-15 įvykio vietos ir daiktų apžiūros metu nustatyta, jog įvykio vieta yra ( - ), apžiūros metu rastas sudaužytas plastmasinis kišeninis prožektorius (t. 2, b. l. 4-14).

212019-12-15 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo metu E. V. pateikė kišeninį žibintuvėlį sulaužytu korpusu (t. 2, b. l. 67-68).

222019-12-17 daiktų apžiūros metu nustatyta, kad kišeninis žibintuvėlis 17 cm. ilgio, juodu plastikiniu korpusu, aplipęs sausu purvu ir smukiomis sausos žolės dalelėmis. Korpusas įskeltas. Korpuso priekyje yra 6 cm. skersmens lempos lizdas, kurios stiklas išdaužtas (t. 2, b. l. 69-74).

232019 m. gruodžio 15 d. daiktų apžiūros metu apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai 2019+-12-15 E. B. parodymų patikrinimo vietoje metu paimta tara ir gėrimai (t. 3, b. l. 73-97).

24Iš 2020-01-09 Tauragės AVPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo tarnybinio pranešimo, 2020-01-09 kvito serija BBB 066589, matosi, kad apžiūrėti daiktai perduoti saugojimui Tauragės AVPK (t. 3, b. l. 98-101).

25Iš nukentėjusiojo E. V. parodymų ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad jog 2019-12-14 apie 22 val., 10 min., jam būnant pas kaimyną pamatė, kad į jo namo kiemą ( - ), atvažiavo automobilis. Pareidamas namo matė iš automobilio išlipusius keturis vyrus, kurie stovėjo prie jo gyvenamojo namo. Kažkuris iš vyru sakė, "žinom, kad nieko neturi nes taip žmonės šneka". Jis vyrams pasakė, kad "taip aš nieko neturiu". Tai kalba buvo apie alkoholį, kuriuo ankščiau prekiaudavo. Priėjęs prie vyrų juos apšvietė kišeniniu žibintuvėliu, po ko vienas iš jų jam iš karto trenkė į veido sritį ir jį apvertė veidu į žemę, o prožektorius iškrito iš rankų. Po to pradėjo jį mušti, suduodami po kelis smūgius į įvairias kūno vietas, bet daugiausia į galvos sritį. Po to du vyrai nuo jo atsitraukė ir nuėjo į namo vidų ieškoti alkoholio. Kiti du pasiliko prie jo ir toliau laikė, kaskart suduodami po kelis smūgius. Po to jį paleido ir jis įėjo į namus ir pamatė, kad namuose nebėra degtinės, vyno, alaus, sidro, kavos. Dėl mušimo jam buvo sužalotas veidas ir sukeltas fizinis skausmas. Taip pat buvo sulaužytas prožektorius 4 eurų vertės. Jis atpažino visus 4 jį užpuolusius asmenis, kadangi jie pas jį anksčiau yra pirkę alkoholį. Žala jam atlyginta, civilinio ieškinio nereiškia (t.1, b. l. 1-6, 19-20, 25-26).

26Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis E. V. parodė vietą, kur buvo sustojęs automobilis, vietą kur buvo užpultas 4 asmenų, duris per kurias užpuolikai pateko į namo vidų, vietas iš kur buvo pagrobti daiktai (t.1, b. l. 32-39).

27Iš asmens parodymų atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų nustatyta, jog nukentėjusysis E. V. atpažino E. V., E. B., L. P. ir L. P., kaip jį užpuolusius asmenis (t.1, b. l. 42-75).

28Specialisto išvada Nr. G-134/2020(03) nustatyta, kad nukentėjusiajam E. V. nustatyti platūs nubrozdinimai kaktoje, nosies nugarėlėje ir keli smulkūs įdrėskimai kaklo užpakaliniame paviršiuje (sprande). Jam padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (t.1, b. l. 103).

29Liudytojas G. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis gyvena su tėvais ( - ). Tėvams priklausančiame miškelyje, esančiame netoli tėvų namų, jis turi pasistatęs laikiną namelį. 2019 metų gruodžio mėnesį, apie 19 val., jis atėjo į kavinę "( - )" Šilalėje. Vėlai vakare kavinėj jo pažįstami E. B. , E. V. ir L. P. ar P. pasiprašė atvykti pas jį į laikiną namelį ir ten pabaigti švęsti, nes visi trys buvo jau gerokai apgirtę. Jis sutiko ir visi nuėjo į prie kavinės stovėjusį VW PASSAT automobilį, kuriuo D. K. juos visus nuvežė į jo laikiną namelį. Atvykę jo pažįstami – E. B., E. V. ir L. P. (P.) iš bagažinės išsiėmė lyg tai du plastikinius maišelius su įvairiais alkoholiniais gėrimais. Jis su atvykusiais asmenimis namelyje gėrė atsivežtus alkoholinius gėrimus. Geriant atvykusieji bendrai kalbėjo, kad šį vakarą buvę pas E. V. namuose, tai E. V. išvirtęs iš kojų. Iš tų trijų asmenų pasakojimo suprato, kad E. V. sumušė ir atėmė tuos alkoholinius gėrimus, kuriuos dabar geria (t.1, b. l. 141-142).

30Liudytojas D. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis turi automobilį VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) 2019 metų gruodžio mėnesį, vakare, jo pažįstamas E. B. parašė SMS žinutę kad yra kavinėje "( - )" Šilalėje su draugais, prašė jį su draugais nuvežti pas E. V. alkoholio. Jis atrašė, kad nuveš, bet už kurą paprašė 3 eurų. Tada E. B. atrašė, kad nei jis, nei vienas iš jo draugų neturi 3 eurų, todėl atsisakė juos vežti už dyką, nors nesuprato, kaip yra - kelionei neturi pinigų net 3 eurų, o važiuoja alkoholio pirkti. Praėjus maždaug valandai po susirašinėjimo su E. B., jis atvažiavo į kavinę "( - )", automobilį paliko prie kavinės. Maždaug už pusvalandžio į kavinę iš lauko atėjo E. B., E. V. ir G. G.. E. B. paprašė jo skolon (neturėjo pinigų - taip jis sakė, kad neturi pinigų nei jis, nei jo draugai) pavežti iki ( - ) kaimo, kur gyvena G. G.. Jis sutiko ir kartu su jais išėjo į lauką. Lauke laukė L. P. ir L. P. jie buvo girti, nes ne tik nerišliai kalbėjo, bet jau ir svirduliavo. Į jo automobilį susėdo E. B., L. P., G. G. ir E. V., o L. P. neliko vietos - buvo jau šeštas asmuo, o automobilis penkiavietis, tai L. P. kažkur nuėjo. Susėdę asmenys paprašė pavažiuoti šiek tiek toliau nuo kavinės, kur stovėjo E. L., automobilis, E. L. buvo už vairo. Išlipę iš automobilio su juo atvykę asmenys atsidarė E. L. automobilio bagažinę ir iš ten išėmė du plastikinius prekybinius maišelius, kurie buvo pilni taros alkoholinių gėrimų - tai matėsi per maišelių viršų, sudėjo juos į jo automobilio bagažinę. Jie paaiškino, kad E. L. juos vežė pas E. V. alkoholio, tai suprato, kad šis alkoholis yra parvežtas iš E. V., bet kokiu būdu jie gavo alkoholį iš jo neklausė, o jie neaiškino. Jis nuvežė visus keturis asmenis iki ( - ) kaimo, išleido kelyje, jie išsiėmė iš bagažinės maišelius su alkoholiu ir nuėjo kažkur per pievą nuo kelio tolyn (t.1, b.l. 153-154).

31Iš įstatyminės atstovės V. V. parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti, jog apie padarytą nusikalstamą veiką sūnus E. papasakojo grįžęs iš policijos. Jis sakė, kad su draugais buvęs nuvykęs pas kažkokį tai asmenį kaime, kur sudavė tam asmeniui, po to palaikęs tą asmenį, o draugai iš namo išnešė alkoholinius gėrimus (t.1, b. l. 175-176).

32Iš įstatyminės atstovės S. K. parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti, jog sūnus L. P. pasakojo jai, kad kartu su kitais draugais buvo atvykęs pas žmogų į kaimą, kur jis su L. P. išnešė iš namų alkoholį, žmogaus nemušė. Dėl to sūnus gailisi (t.1, b. l. 184-185).

33Iš įstatyminės atstovės A. P. parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti, jog sūnus L. jai po įvykio pasakojo, jog jis buvęs tuo metu tarp draugų blaiviausias, tai draugai prašė vykti kartu ir paprašyti kažkokio žmogaus kaime parduoti degtinės, tą jis ir padaręs, tačiau draugai sumušę ir atėmę degtinę, o jis nieko nedaręs (t.1, b. l. 193-194).

34Alkotesterio parodymais nustatyta, kad 2019-12-15 16 val. L P. nustatytas 0,33 prom., E. B. - 0,16, E. V.- 0,18 prom. girtumo (t. 2, b.l. 80-83).

35Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas – tai tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių įstatyme nustatyto amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (BK 24 straipsnio 1 dalis). Bendrininkavimą apibūdina objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu ir tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis). Bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir t. t.), todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-245/2006, 2K-275/2007, 2K-229/2008, 2K-P-218/2009, 2K-P-9/2009, 2K-400/2011, 2K-146-511/2016). Visi bendrininkai atsako pagal tą patį BK straipsnį, numatantį bendrai padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus atvejus, kai nustatomas vykdytojo ekscesas (bendrininkų susitarimo ribų peržengimas) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-103/2008, 2K-400/2011, 2K-630/2011, 2K-657/2012, 2K-521/2013, 2K-315/2014).

36Nors nukentėjusysis E. V. parodė, kad jį mušė visi keturi kaltinamieji, tačiau iš jo parodymų matosi, kad po jam suduoto smūgio jį pargriovė ant žemės veidu į žemę. Kad po to jį mušė visi keturi kaltinamieji, kurie priėjo prie jo jis tik mano, tačiau jį mušusių asmenų nematė. Iš kaltinamųjų parodymų matosi, kad prie nukentėjusiojo priėjo ir fizinį smurtą naudojo E. V. ir L. P., o po panaudoto fizinio smurto ji dar laikė E. B.. Iš kaltinamųjų veiksmų matosi, kad jie elgėsi pagal išankstinį susitarimą, tai yra, kad būtent E. V. ir L. P. sumuš E. V., o kai negalės priešintis L. P. ir L. P. įeis į namo vidų ir paims iš jo alkoholinius gėrimus. Kaltinamųjų parodymai dėl prieš E. V. panaudoto smurto iš esmės sutampa, nuosekliai papildo vienas kitą ir atitinka jų išankstinį susitarimą. Atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusysis nematė jį sumušusių asmenų, nėra pagrindo netikėti kaltinmųjų parodymais. Todėl kaltinimas tikslinamas nurodant, kad į savo gyvenamosios sodybos kiemą parėjus E. V., pastarąjį užpuolė E. V. ir L. P.. Jie bendrai kartu rankomis bei avalyne apautomis kojomis sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip 10 smūgių į įvairias kūno vietas.

37Aptartais įrodymais patikimai nustatyta, kad E. L., E. B., E. V., L. P., L. P. veikdami bendrininkų grupėje, įsibraudami į patalpą, panaudodami fizinį smurtą bei kitaip atimdami galimybę nukentėjusiajam asmeniui priešintis, E. L., bendrininkų grupėje veikdamas kaip padėjėjas, apiplėšę pagrobė svetimą turtą:

38E. L., E. B., E. V., L. P. ir L. P. veikdami bendrininkų grupėje pagal išankstinį susitarimą užpulti E. V. jo gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), kur panaudojant fizinį smurtą bei kitaip atimant galimybę nukentėjusiajam asmeniui priešintis, įsibrauti į nukentėjusiojo gyvenamąjį namą ir iš ten pagrobti alkoholinius gėrimus, dėl to E. L., bendrininkų grupėje veikdamas kaip padėjėjas, teikdamas priemonę, padėjo daryti nusikalstamą veiką - su jo naudojamu automobiliu VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) 2019 m. gruodžio 14 d., apie 22 val. 10 min., nuvežė kitus bendrininkus į E. V. gyvenamosios sodybos, esančios adresu ( - ), kiemą. Tuo laiku į savo gyvenamosios sodybos kiemą parėjus E. V., pastarąjį užpuolė E. V. ir L. P.. Jie bendrai kartu rankomis bei avalyne apautomis kojomis sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip 10 smūgių į įvairias kūno vietas - veidą, galvą, sprandą, nugarą, juosmenį, tuo padarydami nukentėjusiajam plačius odos nubrozdinimus kaktoje, nosies nugarėlėje, kelis smulkius odos įdrėskimus kaklo užpakaliniame paviršiuje (sprande) ir dėl šių kūno sužalojimų sukėlė E. V. nežymų sveikatos sutrikdymą mąstą, o dėl suduotų smūgių į kitas kūno vietas nukentėjusiajam sukėlė fizinį skausmą ir taip pargriovę nukentėjusįjį ant žemės bei palaužę jo pasipriešinimą, E. V. ir E. B. rankomis bei kojomis laikė prispaudę gulintį E. V. ant žemės, taip atimdami galimybę jam priešintis, o tuo laiku L. P. ir L. P., išplėšę užrakintas lauko duris, įsibrovė į E. V. gyvenamąjį namą, ir iš ten pagrobė nukentėjusiajam E. V. priklausančius 139 eurų 57 cnt. vertės alkoholinius gėrimus. Po to E. L., vairuodamas jo naudojamą automobilį VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) parvežė nusikaltimą įvykdžiusius bendrininkus bei pagrobtą turtą iš nusikaltimo vietos ( - ), į Šilalės miestą.

39Kaltinamojo E. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 180 straipsnio 2 dalį, Kaltinamųjų E. V., E. B., L. P., L. P. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 180 straipsnio 2 dalį.

40Dėl bausmių skyrimo nepilnamečiams

41BK 180 straipsnio 2 dalies sankcijoje už nusikaltimą numatyta tik laisvės atėmimo bausmė. Kaltinamieji E. V. ir L. P. sunkų nusikaltimą padarė būdami nepilnamečiai. Atsižvelgiant į kaltinamųjų asmenybes jų veikų pavojingumą, užimtumą, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, veikų pavojingumą – kaltinamieji E. V. ir L. P. buvo aktyvūs nusikaltimo bendravykdytojai, prieš nukentėjusįjį panaudojo fizinį smurtą padarė jam nežymų sveikatos sutrikdymą, L. P. įsibrovė į gyvenamąjį nukentėjusiojo namą ir pats grobė ten buvusius gėrimus. Todėl E. V. ir L. P. veikos pavojingumas yra didžiausias iš bendravykdytojų. L. P. smurtinių veiksmų neatliko, jis beldėsi į nukentėjusiojo namo duris pats išnešė dalį pagrobtų alkoholinių gėrimų. Jo pavojingumas mažesnis nei E. V. ir L. P.. Šios aplinkybės yra reikšmingos nustatant bausmės dydžius kaltinamiesiems. Kaltinamieji atlygino padarytą žalą nukentėjusiajam, jo atsiprašė, nustatytos kaltinamųjų dvi lengvinančios ir viena sunkinanti aplinkybės. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes kaltinamiesiems E. V., L. P. ir L. P. skirtinos laisvės atėmimo bausmės mažesnės už sankcijų vidurkius.

42Nepilnamečiui gali būti atidėtas bausmės vykdymas tik esant įstatymo leidėjo nurodytų sąlygų visumai (BK 92 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismas, svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, turi nuodugniai išnagrinėti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta nusikalstama veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti tiek nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, tiek kaltininko vaidmenį darant nusikalstamą veiką, jo asmenybę, elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, darant nusikalstamą veiką, tiek jo elgesį po nusikalstamos veikos padarymo. Pažymėtina ir tai, kad bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymas visada turi būti pagrįstas motyvuota teismo išvada. Be to, teismas, atidėdamas bausmės vykdymą nepilnamečiui, turi apsvarstyti ir šios priemonės tikslingumą, ar bus užtikrinamas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati padarytai nusikalstamai veikai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-105/2009, 2K-539/2009, 2K-575/2009, 2K-43/2011). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad bausmės vykdymo atidėjimas yra teismo teisė, bet ne pareiga. ???

43Kaltinamieji E. V., L. P. ir L. P. būdami nepilnamečiai, neteisti padarė sunkų nusikaltimą. Kaltinamųjų E. V., L. P. ir L. P. atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažįstamos tai, kad jie nusikaltimą padarė veikdami bendrininkų grupėje. Jų atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažįstamos tai, kad jie prisipažįsta padarę nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, taip pat tai, kad savo noru atlygino žąlą nukentėjusiajam, atsiprašė bei susitaikė su juo (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas).

44Kaltinamasis E. V. mokosi ( - ) mokykloje. Nepilnamečio E. V. individualaus vertinimo pažymoje konstatuota, kad jis gyvena kartu su tėvais vieno aukšto name, turi atskirą kambarį, viduje labai švaru ir tvarkinga. Mokosi ( - ) mokykloje pagal ( - ) profesinio mokymo programą. Mokymosi metu namo grįžta tik savaitgaliais. E. V. labiau prisirišęs prie tėvo, laisvalaikiu sportuoja. Turi žalingą įprotį – rūko elektronines cigaretes. Po sulaikymo pas jį šlapime rastas psichiką veikianti medžiaga - amfetaminas, kurį vartojo apie savaitę laiko prieš įvykį. Iki nusikaltimo padarymo du kartus baustas administracine tvarka, iš jų vieną kartą dėl girto pasirodymo viešoje vietoje. ( - ) mokyklos charakterizuojamas teigiamai, nurodoma, kad stengiasi atlikti visas užduotis, pažangumas geras, mokytojai dėl jo nusiskundimų neturi, jų ir grupės vadovės apibūdinamas kaip ramus, nekonfliktiškas ir kultūringas mokinys.

45Kaltinamasis L. P. mokosi ( - ) gimnazijoje. Nepilnamečio L. P. individualaus vertinimo pažymoje konstatuota, kad jis gyvena kartu su mama S. K., močiute, dviem mažametėmis sesėmis ir patėviu, močiutei J. Z. priklausančiame name. S. K. šeima nuo 2014-04-30 iki 2014-08-01 buvo Vaiko teisių apsaugos skyriaus Problemiškų šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje dėl netinkamo gyvenimo būdo ir netinkamos vaikų priežiūros. L. P. turi savo atskirą kambarį. Laisvalaikiu L. P. sportuoja, gerai sutaria su patėviu, yra ir anksčiau vartojęs alkoholinius gėrimus. Taip yra turėjęs konfliktų mokykloje su mokytojais dėl netinkamo elgesio pamokų metu. ( - ) gimnazijos charakteristikoje nurodyta, kad jo pagrindinės žinios bei gebėjimai iš pagrindinių dalykų patenkinami, geriau sekasi fizinis ugdymas. L. P. yra draugiškas tik impulsyvaus charakterio. L. P. dalyvauja rajoninėse moksleivių žaidynėse, stengiasi laikytis visų gimnazijos mokinių elgesio taisyklių, aktyviai įsitraukia į visas klasės veiklas, tačiau prastai lankė pamokas. Po sulaikymo pas jį šlapime rastas psichiką veikiančių medžiagų – Amfetamino ir tetrahidrokanabinolio karboksi rūgšties (MDMA).

46Kaltinamasis L. P. mokosi ( - ) gimnazijoje. L. P. gyvena su savo mama A. P. jai skirtame socialiniame būste. Su mama sutaria gerai, tačiau mamai kyla problemų dėl L. P. noro užsibūti su draugais vakarais. A. P. šeima nuo 2007-03-26 iki 2011-06-05 buvo socialinės rizikos šeimų apskaitoje dėl sūnaus M. P. laikinosios globos. Po sulaikymo pas L. P. šlapime rastas psichiką veikianti medžiaga – tetrahidrokanabinolio karboksi rūgšties (MDMA). ( - ) gimnazijos charakteristikoje nurodyta, kad L. P. mokymosi žinios bei gebėjimai iš pagrindinių dalykų patenkinami, geriau sekasi kūno kultūra, dailė, technologijos, muzika, istorija, ekonomika. L. P. yra draugiškas, aktyviai reiškiantis savo nuomonę, sugebantis suburti komandą ir atstovauti klasei. Stengiasi laikytis visų gimnazijos elgesio taisyklių. Aktyviai įsitraukia į visas klasės veiklas.

47Nepilnamečiai E. V., L. P. ir L. P. nusikaltimą padarė pirmą kartą, būdami moksleiviai, turi glaudžius socialinius ryšius su tėvais mokslo įstaigomis, yra aktyvūs visuomeninėje veikloje, todėl atsižvelgiant į jų asmenybę apibūdinančius duomenis yra pagrindo manyti, kad jiems bausmės tikslai bus pasiekti atidėjus paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą minimaliam terminui. Laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas taikant BK 92 str. nuostatas (BK redakcija galiojusi iki 2020 m. liepos 1 d.). Kadangi kaltinamieji nusikaltimą padarė nakties metu tam kad paveikti nepilnamečius, kad jie nedarytų naujų nusikalstamų veikų, jam skirtina auklėjamojo poveikio priemonė - elgesio apribojimas įpareigojant juos būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. (BK 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 1 d., 2 d. 1 p., 2 p.).

48Dėl švelnesnių nei įstatyme numatytų bausmių skyrimo E. L. ir E. B.

49Teismo galimybę taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir paskirti švelnesnę, negu nustatyta įstatymo (BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje) už nuteistojo padarytą nusikalstamą veiką, bausmę lemia jos paskyrimui reikšmingos aplinkybės, į kurias privaloma atsižvelgti vadovaujantis BK 54 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir konstatavus, kad pagal bylos aplinkybes sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Teisingumo principo (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas), kaip vieno iš bausmės tikslų, įgyvendinimas reiškia ir būtinumą užtikrinti, kad nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui būtų paskirta tokia tinkamai individualizuota bausmė, kuri būtų adekvati nusikalstamai veikai, kaltininko asmenybei ir kartu nepažeistų įstatymais ginamų vertybių apsaugos.

50Pagal BK 54 straipsnio 1 dalį teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Švelnesnė, negu straipsnio sankcijoje nustatyta, bausmė skiriama tik esant BK 62 straipsnio arba 54 straipsnio 3 dalyje nurodytiems pagrindams. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, jeigu straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Tokiu atveju, t. y. taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalį, teismas turi nurodyti, kokios yra reikšmingos (išimtinės) aplinkybės, dėl kurių straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas konkrečiam asmeniui už konkrečios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-251/2008, 2K-3/2010, 2K-128/2011, 2K-491/2012, 2K-436-489/2016, 2K-317-489/2017, 2K-337-489/2017 ir kt.). Teismų praktikoje yra nustatyta ir kita taisyklė: taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas galima tada, kai nėra BK 62 straipsnyje nurodytų pagrindų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-89/2014, 2K-2/2015, 2K-29-489/2015, 2K-337-489/2017 ir BK 62 straipsnyje numatyta tik bausmės švelninimo galimybė, kuria bylą nagrinėjantis teismas gali naudotis išimtiniais atvejais.

51Pažymėtina, kad pagal įstatymą švelnesnės negu įstatymo numatytos bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga. Taip yra todėl, nes sprendimą taikyti BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalis teismas gali priimti ne tik konstatavęs visų įstatyme numatytų būtinų sąlygų visumą, bet ir atsižvelgęs į visas kitas bylos aplinkybes. Taigi, jeigu yra BK 62 straipsnyje nustatytos sąlygos, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę bausmę sušvelninti, tik jei jis mano, jog, paskyrus švelnesnę, bausmę jos paskirtis bus pasiekta.

52Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama tik tada, kai nustatomos mažiausiai dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir yra bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia buvo padaryta, taip pat nustatyta bent viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose. Tik konstatavęs šių sąlygų visumą, teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, gali taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį ir paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-511/2010, 2K-289/2011). ?

53Kaltinamieji E. L. ir E. B., būdami neteisti padarė sunkų nusikaltimą. Kaltinamųjų E. L. ir E. B., atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažįstamos tai, kad jie nusikaltimą padarė veikdami bendrininkų grupėje. Jų atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažįstamos tai, kad jie prisipažįsta padarę nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, taip pat tai, kad savo noru atlygino žąlą nukentėjusiajam, atsiprašė bei susitaikė su juo (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas).

54Kaltinamasis E. L., administracine tvarka nebaustas. Nusikaltimo padaryme jo vaidmuo kaip bendrininko antraeilis veikė kaip padėjėjas – suteikė transporto priemonę, tai yra nuvežė bendrininkus į nusikaltimo vietą vežė pagrobtą turtą. Pats jokios naudos iš nusikaltimo neturėjo. E. L. yra jauno amžiaus- nusikaltimo padarymo metu dar neturėjo 20 metų amžiaus. Nusikaltimo padarymo metu mokėsi ( - ) gimnazijoje. Gimnazijos charakterizuojamas teigiamai kaip draugiškas paslaugus, aktyviai dalyvaujantis užklasinėje veikloje, pagarbiai elgėsi su mokytojais. Bylos nagrinėjimo metu įstojo į ( - ) mokyklą. ( - ) mokyklos charakteristikoje nurodyta, kad jis nuo 2020-01-23 dirba ( - ) pareigose, pasižymi pareigingumu, gerai sutaria su kolektyvu, draugiškas. ( - ) centro charakteristikoje nurodoma, kad jis nuo 2015 m. šoka jaunimo ( - ) šokių kolektyve „( - )“, gerai sutaria su kolektyvo nariais, yra paslaugus ir atsakingas, dalyvauja miesto, rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. Nustatytos dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, tai yra prisipažįsta padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, taip pat tai, kad savo noru atlygino žąlą nukentėjusiajam, atsiprašė bei susitaikė su juo (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas). Teismas laiko, kad E. L. skiriant bausmę yra sąlygos numatytos BK 62 straipsnio 2 d. 3 p. E. L. apibūdinantys duomenys rodo, kad jis deda pastangas tam, kad integruotis į visuomenę, keičia savo elgesį, siekia įgyti specialybę. Todėl atsižvelgiant į jo pokyčius elgesyje ir gyvenime tai, kad yra jauno amžiaus yra pagrindas manyti, kad jis nedarys naujų nusikaltimų ir bausmės tikslai jam bus pasiekti skiriant švelnesnę negu numatyta BK 180 str. 2 d. sankcijoje, tai yra areštą 60 parų jos vykdymą atidedant šešiems mėnesiams paskiriant jam intensyvią priežiūrą – jo gyvenamojoje vietoje kontrolę trims mėnesiams elektroninio stebėjimo priemonėmis. (BK 75 straipsnio 1 d., 4 d. (Lietuvos Respublikos 2019-06-27 įstatymo Nr. XIII-2263, įsigal. 2020-07-01 (TAR, 2019 Nr. 2019-11177) redakcija). BK 67 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pilnamečiam asmeniui, kuriam bausmė nėra vykdoma šio kodekso X skyriuje numatytais pagrindais, skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės. Todėl vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 71 straipsniu, E. L. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – 20 MGL įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, sumokant ją per penkių mėnesių laikotarpį.

55Kaltinamasis E. B. nuo 2019-11-25 atlieka tarnybą ( - ) batalione. Tarnybos kuopos vado pavaduotojo charakteristikoje nurodoma, kad j. eilinis E. B. pasižymėjo kaip uoliai įsakymus vykdantis ir disciplinuotas karys. Jo tiesioginiai vadai mėnesinėse atestacijose karį vertina labai gerai arba gerai. Per tarnybos laikotarpį jokių nusižengimų neturėjo. Iki nusikaltimo padarymo yra baustas administracine tvarka. Pažymėtina, kad E. B. nusikaltimą padarė karinės tarnybos pradžioje. Po to jo elgesį tarnybos metu jo vadai vertino tik labai gerai arba gerai. Tai rodo, kad E. B. deda pastangas ir keičia savo elgesį, todėl yra pagrindas manyti, kad jis nedarys naujų nusikaltimų. E. B. sunkų nusikaltimą padarė būdamas neteistas yra jauno amžiaus. Prie nusikaltimo padarymo jis prisidėjo tuo, kad surado transporto priemonę su vairuotoju, kad nuvykti į nusikaltimo vietą. Nusikaltimo padarymo metu E. B. nebuvo aktyvus, aptariant veiksmų planą jam konkretus vaidmuo nebuvo numatytas. Pats smurtinių veiksmų neatliko ir tik prašomas bendrininko padėjo palaikyti nukentėjusįjį, taip atimant jam galimybę priešintis. Tai rodo jo mažesnį pavojingumą veikos darymo metu. Nustatytos dvi E. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, tai yra prisipažįsta padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, taip pat tai, kad savo noru atlygino žąlą nukentėjusiajam, atsiprašė bei susitaikė su juo (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas). Vertinant E. B. veiksmais padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir jo asmenybę kaip visumą BK 180 str. 2 d. sankcijoje numatytos realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Todėl nesant sąlygų numatytų BK 62 straipsnyje jam taikytinos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir skirtina švelnesnė bausmės rūšis nei numatyta BK 180 str. 2 d. sankcijoje, tai yra areštas, nustatant jo maksimalų terminą jo vykdymą atidedant šešiems mėnesiams ir paskiriant jam intensyvią priežiūrą – jo gyvenamojoje vietoje kontrolę trims mėnesiams elektroninio stebėjimo priemonėmis (BK 75 straipsnio 1 d., 4 d. (Lietuvos Respublikos 2019-06-27 įstatymo Nr. XIII-2263, įsigal. 2020-07-01 (TAR, 2019 Nr. 2019-11177) redakcija). BK 67 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pilnamečiam asmeniui, kuriam bausmė nėra vykdoma šio kodekso X skyriuje numatytais pagrindais, skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės. Todėl vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 71 straipsniu, E. B. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – 30 MGL įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, sumokant ją per penkių mėnesių laikotarpį.

56Kaltinamieji E. L., E. B., E. V., L. P. ir L. P. dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų kaltais prisipažino, byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl jiems taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir paskirtos bausmės mažintinos vienu trečdaliu.

57Dėl daiktų paimtų nusikalstamai veikai tirti

582019-12-15 E. B. parodymų patikrinimo vietoje metu paimti pagrobti alkoholiniai gėrimai: Sidro"Kiss" 4 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., alaus "Bokštas" 7,5 laipsnio stiprumo 1 litro talpos 2 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo 0,5 litro skardinės 3 vnt., alaus "Carlsberg Pilsner" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., brendžio "Kolumbo" 36 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa 2 vnt., degtinės "Lithuanian Vodka Auksinė" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpa su degtinės likučiais 1 vnt., degtinės "Gedimino" 40 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa 1 vnt., brendžio "Imperial Xll"30 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa 1 vnt., sidro "Redds" 4,5 laipsnio stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščia 1 vnt., alaus kokteilio "Kriek" 4 laipsnių stiprumo skardinė 0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščios 4 vnt., alaus "Tauras Pilsneris" 4,6 laipsnio stiprumo skardinė 0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., degtinės "Tėviškės degtinė" 38 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa tuščia 1 vnt., degtinės "Lithuanian Vodka Originali" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpa tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., alaus "Carlsberg Pilsner" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščia 1 vnt., plastikinis maišelis su kava 1 vnt., plastikiniai tušti maišeliai 3 vnt., saugomi Tauragės apskrities VPK (t.3, b.l. 98-101)0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščios 4 vnt., alaus "Tauras Pilsneris" 4,6 laipsnio stiprumo skardinė 0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., degtinės "Tėviškės degtinė" 38 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa tuščia 1 vnt., degtinės "Lithuanian Vodka Originali" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpa tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., alaus "Carlsberg Pilsner" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščia 1 vnt., plastikinis maišelis su kava 1 vnt., plastikiniai tušti maišeliai 3 vnt., saugomi Tauragės apskrities VPK (t.3, b. l. 98-101).

59Pagal Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 1 p. BK 72 straipsnyje nurodytas turtas konfiskuojamas. Pagal Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnio 2 dalimi konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Byloje nustatyta, kad alkoholinius gėrimus plėšimo metu pasisavino kaltinamieji. Todėl šis turtas laikytinas konfiskuotinu kaip nusikalstamos veikos rezultatas. Kadangi nusikaltimu padarytą žalą kaltinamieji nukentėjusiajam atlygino, 2019-12-15 E. B. parodymų patikrinimo vietoje metu paimti pagrobti alkoholiniai gėrimai ir tara saugomi Tauragės apskrities VPK pagal 2020-01-09 kvitą serija BBB 066589, konfiskuotini ir sunaikintini.

602019-12-15 daiktų apžiūros metu apžiūrėtas automobilis WW Passat v. n. ( - ) Po apžiūros paimti 5 vnt. lytėjimo pėdsakų, 3 paketai su DNR nuoplovomis, piršto pėdsakas, tuščia tara energetinio gėrimo, saugomi Tauragės apskrities VPK (t.2, b. l. 49). 5 vnt. stiklainių su kvapo pėdsaku, saugomi LP KTC KV Kriminalinės odorologijos skyriuje (t.2, b. l. 50).

612019-12-15 savanoriško daiktų ir dokumentų pateikimo metu E. V. pateikė kišeninį žibintuvėlį. Kišeninis žibintuvėlis, saugomas Tauragės apskrities VPK (t.2, b. l. 77).

62Daiktai su pėdsakais paimti 2019-12-15 daiktų apžiūros metu apžiūrint automobilį WW Passat v. n. ( - ) saugomi Tauragės apskrities VPK pagal 2019-12-18 kvitą serija BBB 066522 ir kvapo pėdsakai užkonservuoti stiklainiuose Nr. 072705, Nr. 0727700, Nr. 072704, Nr. 072703, Nr. 072702 saugomi LP KTC KV Kriminalinės odorologijos skyriuje. 2019-12-15 savanoriško daiktų ir dokumentų pateikimo metu E. V. pateiktas kišeninis žibintuvėlis, saugomas Tauragės apskrities VPK pagal 2019-12-18 kvitą serija BBB 066520, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 4 p., kaip menkaverčiai ir nesunaudotini sunaikintini.

63Dėl civilinio ieškinio

64Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 2020-01-14 ieškiniu prašė priteisti iš kaltinamųjų 63,55 € žalos padarytos PSDF biudžetui dėl nukentėjusiojo E. V. gydymo. Nurodė, kad nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų gydytas sveikatos priežiūros įstaigoje. E. V. sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšų.

65Teisminio bylos nagrinėjimo metu 2020-06-10 gautas ieškovės prašymas, kuriuo patikslino ieškinio reikalavimo dydį ir prašo priteisti neatlygintą 8,55 € žalą. Nurodė, kad žalai atlyginti L. P. 2020-03-03 sumokėjo 20 €,

66Klaipėdos teritorinės ligonių kasos ieškinys pagal patikslintą reikalavimą tenkintinas.

67Dėl E. V. gydymo turėtas išlaidas PSDF biudžetui patvirtina gydymo paslaugų apskaitos išrašas iš kurio matosi, kad VšĮ Šilalės rajono ligoninėje radiologo paslaugoms apmokėti patirta 16,79 € išlaidų, priėmimo – skubiosios pagalbos paslaugoms apmokėti turėjo 35,44 € išlaidų ir vaistams sunaudotiems vaistams turėjo 11,32 € išlaidų. Šios lėšos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto, viso 63,55 €.

68Iš ieškovo patikslinto prašymo matosi, kad pagal pateiktą ieškinį į ieškovo nurodytą sąskaitą L. P. 2020-03-03 sumokėjo 20 € (mokėtoja S. K.), L. P. 2020-03-18 sumokėjo 13 €, E. V. sumokėjo 22 €. Neatlyginta dalis sudaro 8,55 €.

69Kaltinamieji E. L., E. B., E. V., L. P. ir L. P. žalą PSDF biudžetui padarė nusikaltimu, todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 d., 2 d., 6.280 str., 6.282 str. 3 d., 6. 283 str. 1 d. jie kaltais veiksmais padarytą žalą privalo atlyginti visiškai. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečių atstovai atlygino dalį žalos, tai yra tėvai įvykdė subsidiarią pareigą už vaikų padarytą žalą, neatlyginta žalos dalis 8,55 € priteistina solidariai iš E. L. ir E. B..

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

71E. L. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje, 180 straipsnio 2 dalyje, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 62 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir nuteisti šešiasdešimties parų areštu.

72Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti E. L. galutinę bausmę keturiasdešimties parų areštą.

73Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 d., 4 d. (Lietuvos Respublikos 2019-06-27 įstatymo Nr. XIII-2263, įsigal. 2020-07-01 (TAR, 2019 Nr. 2019-11177) redakcija) paskirtos arešto bausmės vykdymą E. L. atidėti šešiems mėnesiams ir paskirti jam intensyvią priežiūrą – jo gyvenamojoje vietoje kontrolę trims mėnesiams elektroninio stebėjimo priemonėmis.

74Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6 punktu, 71 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi skirti 20 MGL (bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio), tai yra 1000 € (vieno tūkstančio eurų) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, sumokant ją per penkių mėnesių laikotarpį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo sąskaitą Luminor bank LT88 4010 0510 0467 0332“.

75Arešto bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

76Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019 m. gruodžio 15 d. 15:00 val. iki 2019 m. gruodžio 15 d. 23:17 val. vieną parą ją prilyginant vienai arešto parai.

77Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti E. L. iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti palikti nepakeistą.

78E. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams devyniems mėnesiams.

79Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti E. V. galutinę bausmę laisvės atėmimą vieneriems metams dviems mėnesiams.

80Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, (BK redakcija galiojusi iki 2020 m. liepos 1 d.) E. V. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams.

81Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 87 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 2 punktu, paskirti auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu ir visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį mokytis, tęsti mokslą arba dirbti.

82Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

83Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019 m. gruodžio 15 d. 16:00 val. iki 2019 m. gruodžio 16 d. 14:42 val. vieną parą ją prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

84Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti E. V. iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti palikti nepakeistą.

85E. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalyje, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį ir nuteisti devyniasdešimties parų areštu.

86Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti E. B. galutinę bausmę šešiasdešimties parų areštą.

87Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 d., 4 d. (Lietuvos Respublikos 2019-06-27 įstatymo Nr. XIII-2263, įsigal. 2020-07-01 (TAR, 2019 Nr. 2019-11177) redakcija) paskirtos arešto bausmės vykdymą E. B. atidėti šešiems mėnesiams ir paskirti jam intensyvią priežiūrą – jo gyvenamojoje vietoje kontrolę trims mėnesiams elektroninio stebėjimo priemonėmis.

88Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6 punktu, 71 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi skirti 30 MGL (bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio), tai yra 1500 € (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, sumokant ją per penkių mėnesių laikotarpį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo sąskaitą Luminor bank LT88 4010 0510 0467 0332“.

89Arešto bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

90Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019 m. gruodžio 15 d. 16:00 val. iki 2019 m. gruodžio 15 d. 21:34 val. vieną parą, ją prilyginant vienai arešto parai.

91Kardomąją priemonę - Karinio dalinio vadovybės stebėjimą E. B. iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti palikti nepakeistą.

92L. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams devyniems mėnesiams.

93Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti L. P. galutinę bausmę laisvės atėmimą vieneriems metams dviems mėnesiams.

94Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, (BK redakcija galiojusi iki 2020 m. liepos 1 d.) L. P. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams.

95Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 87 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 2 punktu, paskirti auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu ir visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį mokytis, tęsti mokslą arba dirbti.

96Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

97Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019 m. gruodžio 15 d. 15:00 val. iki 2019 m. gruodžio 16 d. 15:15 val., dvi paras jas prilyginant dviems laisvės atėmimo dienoms.

98Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti L. P. iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti palikti nepakeistą.

99L. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams.

100Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti L. P. galutinę bausmę laisvės atėmimą vieneriems metams.

101Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, (BK redakcija galiojusi iki 2020 m. liepos 1 d.) L. P. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams.

102Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 87 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 2 punktu, paskirti auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą, įpareigojant šešis mėnesius būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu ir visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį mokytis, tęsti mokslą arba dirbti.

103Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

104Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019 m. gruodžio 15 d. 15:15 val. iki 2019 m. gruodžio 16 d. 15:38 val., dvi paras jas prilyginant dviems laisvės atėmimo dienoms.

105Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti L. P. iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti palikti nepakeistą.

106Priteisti PSDF biudžetui padarytą ir neatlygintą 8,55 € (aštuonių eurų 55 centų) žalą solidariai iš E. L. ir E. B., atlyginant ją į Valstybinės ligonių kasos prie SAM (Europos a. 1, LT-03505 Vilnius, įm. Kodas 191351679) atsiskaitomąją saskaitą LT21 7300 0100 0248 4333, „Swedbank“ AB, b. k. 7300.

107Alkoholinius gėrimus ir tarą: Sidro"Kiss" 4 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., alaus "Bokštas" 7,5 laipsnio stiprumo 1 litro talpos 2 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo 0,5 litro skardinės 3 vnt., alaus "Carlsberg Pilsner" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., brendžio "Kolumbo" 36 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa 2 vnt., degtinės "Lithuanian Vodka Auksinė" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpa su degtinės likučiais 1 vnt., degtinės "Gedimino" 40 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa 1 vnt., brendžio "Imperial Xll"30 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa 1 vnt., sidro "Redds" 4,5 laipsnio stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščia 1 vnt., alaus kokteilio "Kriek" 4 laipsnių stiprumo skardinė 0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščios 4 vnt., alaus "Tauras Pilsneris" 4,6 laipsnio stiprumo skardinė 0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., degtinės "Tėviškės degtinė" 38 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa tuščia 1 vnt., degtinės "Lithuanian Vodka Originali" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpa tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., alaus "Carlsberg Pilsner" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščia 1 vnt., plastikinis maišelis su kava 1 vnt., plastikiniai tušti maišeliai 3 vnt., saugomi Tauragės apskrities VPK (t.3, b.l. 98-101)0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščios 4 vnt., alaus "Tauras Pilsneris" 4,6 laipsnio stiprumo skardinė 0,568 litro tūrio tuščia 1 vnt., degtinės "Tėviškės degtinė" 38 laipsnių stiprumo 0,5 litro talpa tuščia 1 vnt., degtinės "Lithuanian Vodka Originali" 40 laipsnių stiprumo 1 litro talpa tuščia 1 vnt., alaus "Blindos Ekstra" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio 1 vnt., alaus "Carlsberg Pilsner" 5 laipsnių stiprumo skardinė 0,5 litro tūrio tuščia 1 vnt., plastikinis maišelis su kava 1 vnt., plastikiniai tušti maišeliai 3 vnt., saugomus Tauragės apskrities VPK pagal 2020-01-09 kvitą serija BBB 066589, konfiskuoti ir nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

1085 vnt. lytėjimo pėdsakus, 3 paketus su DNR nuoplovomis, piršto pėdsaką, tuščią tarą energetinio gėrimo, saugomus Tauragės apskrities VPK pagal 2019-12-18 kvitą serija BBB 066522. 5 vnt. stiklainių Nr. 072705, Nr. 0727700, Nr. 072704, Nr. 072703, Nr. 072702 su kvapo pėdsakais, saugomus LP KTC KV Kriminalinės odorologijos skyriuje. Kišeninį žibintuvėlį saugomą Tauragės apskrities VPK pagal 2019-12-18 kvitą serija BBB 066520, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

109Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas... 2. neviešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. E. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis gyv. vieta (... 4. E. V., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. ( - ),... 5. E. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. ( - ),... 6. L. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), gyv. ( - ), pagrindinio... 7. L. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ), lietuvis, LR pilietis, gyv. ( - ),... 8. Teismas... 9. E. L., E. B., E. V., L. P., L. P. veikdami bendrininkų grupėje, įsibraudami... 10. E. L., E. B., E. V., L. P., L. P. veikdami bendrininkų grupėje pagal... 11. Teismas... 12. Kaltinamasis E. L. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. gruodžio 14 d.,... 13. 2019 m. gruodžio 15 d. parodymų patikrinimo vietoje metu E. L. patvirtino... 14. Kaltinamasis E. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. gruodžio 14 d.... 15. Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019-12-14 vakare... 16. 2019 m. gruodžio 15 d. parodymų patikrinimo vietoje metu E. B. parodė... 17. Kaltinamasis L. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. gruodžio 14 d.,... 18. Kaltinamasis L. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019-12-14 vakare prie jo... 19. Be kaltinamųjų prisipažinimo jų kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais... 20. 2019-12-14 – 2019-12-15 įvykio vietos ir daiktų apžiūros metu nustatyta,... 21. 2019-12-15 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo metu E. V. pateikė... 22. 2019-12-17 daiktų apžiūros metu nustatyta, kad kišeninis žibintuvėlis 17... 23. 2019 m. gruodžio 15 d. daiktų apžiūros metu apžiūrėti kaip daiktiniai... 24. Iš 2020-01-09 Tauragės AVPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo... 25. Iš nukentėjusiojo E. V. parodymų ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad jog... 26. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis E. V. parodė vietą, kur... 27. Iš asmens parodymų atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų nustatyta, jog... 28. Specialisto išvada Nr. G-134/2020(03) nustatyta, kad nukentėjusiajam E. V.... 29. Liudytojas G. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis gyvena su tėvais (... 30. Liudytojas D. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis turi automobilį VW... 31. Iš įstatyminės atstovės V. V. parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti,... 32. Iš įstatyminės atstovės S. K. parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti,... 33. Iš įstatyminės atstovės A. P. parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti,... 34. Alkotesterio parodymais nustatyta, kad 2019-12-15 16 val. L P. nustatytas 0,33... 35. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas – tai tyčinis bendras... 36. Nors nukentėjusysis E. V. parodė, kad jį mušė visi keturi kaltinamieji,... 37. Aptartais įrodymais patikimai nustatyta, kad E. L., E. B., E. V., L. P., L. P.... 38. E. L., E. B., E. V., L. P. ir L. P. veikdami bendrininkų grupėje pagal... 39. Kaltinamojo E. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK... 40. Dėl bausmių skyrimo nepilnamečiams... 41. BK 180 straipsnio 2 dalies sankcijoje už nusikaltimą numatyta tik laisvės... 42. Nepilnamečiui gali būti atidėtas bausmės vykdymas tik esant įstatymo... 43. Kaltinamieji E. V., L. P. ir L. P. būdami nepilnamečiai, neteisti padarė... 44. Kaltinamasis E. V. mokosi ( - ) mokykloje. Nepilnamečio E. V. individualaus... 45. Kaltinamasis L. P. mokosi ( - ) gimnazijoje. Nepilnamečio L. P. individualaus... 46. Kaltinamasis L. P. mokosi ( - ) gimnazijoje. L. P. gyvena su savo mama A. P.... 47. Nepilnamečiai E. V., L. P. ir L. P. nusikaltimą padarė pirmą kartą,... 48. Dėl švelnesnių nei įstatyme numatytų bausmių skyrimo E. L. ir E. B.... 49. Teismo galimybę taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir paskirti švelnesnę, negu... 50. Pagal BK 54 straipsnio 1 dalį teismas skiria bausmę pagal šio kodekso... 51. Pažymėtina, kad pagal įstatymą švelnesnės negu įstatymo numatytos... 52. Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62... 53. Kaltinamieji E. L. ir E. B., būdami neteisti padarė sunkų nusikaltimą.... 54. Kaltinamasis E. L., administracine tvarka nebaustas. Nusikaltimo padaryme jo... 55. Kaltinamasis E. B. nuo 2019-11-25 atlieka tarnybą ( - ) batalione. Tarnybos... 56. Kaltinamieji E. L., E. B., E. V., L. P. ir L. P. dėl jiems inkriminuotų... 57. Dėl daiktų paimtų nusikalstamai veikai tirti... 58. 2019-12-15 E. B. parodymų patikrinimo vietoje metu paimti pagrobti... 59. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 1 p. BK 72 straipsnyje nurodytas... 60. 2019-12-15 daiktų apžiūros metu apžiūrėtas automobilis WW Passat v. n. (... 61. 2019-12-15 savanoriško daiktų ir dokumentų pateikimo metu E. V. pateikė... 62. Daiktai su pėdsakais paimti 2019-12-15 daiktų apžiūros metu apžiūrint... 63. Dėl civilinio ieškinio... 64. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 2020-01-14 ieškiniu prašė priteisti iš... 65. Teisminio bylos nagrinėjimo metu 2020-06-10 gautas ieškovės prašymas,... 66. Klaipėdos teritorinės ligonių kasos ieškinys pagal patikslintą... 67. Dėl E. V. gydymo turėtas išlaidas PSDF biudžetui patvirtina gydymo... 68. Iš ieškovo patikslinto prašymo matosi, kad pagal pateiktą ieškinį į... 69. Kaltinamieji E. L., E. B., E. V., L. P. ir L. P. žalą PSDF biudžetui padarė... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 71. E. L. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 72. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2... 73. Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 d., 4 d.... 74. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi, 2... 75. Arešto bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo šio... 76. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti... 77. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti E. L. iki... 78. E. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 79. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2... 80. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi,... 81. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsnio 1 dalies... 82. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo... 83. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti... 84. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti E. V. iki... 85. E. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 86. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2... 87. Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 d., 4 d.... 88. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi, 2... 89. Arešto bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo šio... 90. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti... 91. Kardomąją priemonę - Karinio dalinio vadovybės stebėjimą E. B. iki... 92. L. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 93. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2... 94. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi,... 95. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsnio 1 dalies... 96. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo... 97. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti... 98. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti L. P. iki... 99. L. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 100. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2... 101. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1 dalimi,... 102. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsnio 1 dalies... 103. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo... 104. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis į bausmės laiką įskaityti... 105. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti L. P. iki... 106. Priteisti PSDF biudžetui padarytą ir neatlygintą 8,55 € (aštuonių eurų... 107. Alkoholinius gėrimus ir tarą: Sidro"Kiss" 4 laipsnių stiprumo skardinė 0,5... 108. 5 vnt. lytėjimo pėdsakus, 3 paketus su DNR nuoplovomis, piršto pėdsaką,... 109. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...