Byla 2-200-886/2014
Dėl sandorių ginčijimo (actio Pauliana), skolos priteisimo ir prievolių pripažinimo bendromis solidariosiomis prievolėmis ir fakto patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei, dalyvaujant ieškovo AB „Linas Agro“ atstovui D. P., atsakovų V. G., A. G., P. G. ir J. G. atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, trečiojo asmens atstovei J. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Linas Agro“ patikslintą ieškinį atsakovams V. G., A. G., P. G. ir J. G., trečiasis asmuo – AB Citadelė bankas, dėl sandorių ginčijimo (actio Pauliana), skolos priteisimo ir prievolių pripažinimo bendromis solidariosiomis prievolėmis ir fakto patvirtinimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Linas Agro“ patikslintu ieškiniu (2 t. 58-74 b.l.) prašo:

31) patvirtinti faktą, kad atsakovo V. G. skola pagal 2009-07-31 sutartį Nr. 102/KA-04a ir šios sutarties 2010-01-19 priedą Nr. 2 A, 2010-10-01 priedą Nr.1 B ir PVM sąskaitas faktūras: LAA serija Nr 10/00189, RVA serija Nr. 10/01360, Nr. 10/01361, Nr. 10/01376, LAR serija Nr. 10/00882, yra ta pati skola, kurią atsakovas V. G. patvirtino dviem jo paties išduotais vekseliais: 2010 m. lapkričio 15 d. paprastuoju vekseliu Nr. 10/LA-001, 2011 m. sausio 19 d. paprastuoju vekseliu Nr. 11/LA-057;

42) pripažinti ūkininko V. G. prievoles ieškovui AB „Linas Agro“ solidariosiomis V. G. ir A. G. prievolėmis ir priteisti iš jų abiejų solidariai 113 942,79 Lt skolą (2013-11-20 posėdyje ieškinio reikalavimas sumažintas iki 113 791,07 Lt; 2 t. 178 b.l.), išieškant iš sutuoktinių bendro turto, o bendro turto esant nepakankamai - išieškant iš jų asmeninio turto;

53) pripažinti negaliojančiomis keturias dovanojimo sutartis dėl žemiau išvardintų žemės sklypų perleidimo, taikyti restituciją, paskiriant šį turtą ieškovo reikalavimų patenkinimui:

6a) 2010 m. lapkričio 19 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2601, pagal kurią atsakovai V. G. ir A. G. perleido P. G. 2.5300 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., ( - );

7b) 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2580, pagal kurią V. G. perleido P. G. 6/7 dalis 7.0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kėdainių r. sav., ( - );

8c) 2010 m. lapkričio 17 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2575, pagal kurią V. G. perleido J. G. 285/755 dalis 7.5500 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kauno r. sav., ( - );

9d) 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2582, pagal kurią V. G. perleido J. G. 0.5500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų sen., ( - ), 0.2400 ha žemės sklypą, unikalus Nr., ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų san., ( - ), ir 3.3900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r., sav., Babtų sen., ( - );

104) priteisti solidariai iš visų atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovas patikslintame ieškinyje (2 t. 58-74 b.l.), rašytiniuose paaiškinimuose (4 t. 25-42 b.l.) nurodo ir teismo posėdžių metu paaiškino, kad ieškovą su ūkininku V. G. siejo ilgalaikis bendradarbiavimas. Ieškovas tiekė atsakovui V. G. prekes (augalų apsaugos priemones, trąšas, sėklas), o atsakovas galėjo atsiskaityti nuimtu derliumi (grūdais). Pagal 2009-07-31 sutartį Nr. 10Z/KA-04a (toliau – Sutartis), šios sutarties priedus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas yra skolingas ieškovui 113 942,79 Lt (2013-11-20 teismo posėdyje ieškovas sumažino ieškinio reikalavimą iki 113 791,07 Lt; 2 t. 178 b.l.). Atsakovas pagal 2009-07-31 sutartį nepristatė grūdų derliaus ir 2010 m. sausio mėnesį kreipėsi dėl mokėjimo atidėjimo. Šalys 2010-01-19 sudarė priedą Nr. 2A prie Sutarties, kuriuo ieškovas nesumokėtos 87 944,77 Lt skolos sumokėjimą atidėjo iki 2011-09-31, o atsakovas už mokėjimo atidėjimą įsipareigojo sumokėti ieškovui 10 533,37 Lt palūkanų iki 2011-09-31. Ieškovas 2011-01-21 10 533,37 Lt sumai išrašė PVM sąskaitą-faktūrą LAA serija Nr. 10/00189 (1 t. 21, 29 b.l.). Ieškovas už parduotas trąšas, atitinkamai už 79 337,28 Lt, 19 834,32 Lt ir 19 834,32 Lt, 2010-06-09 išrašė tris PVM sąskaitas-faktūras RVA serija Nr. 10/01360, Nr. 10/01361 ir Nr. 10/01376, kurias atsakovas turėjo apmokėti iki 2010-10-30 ir 2010-10-31 (1 t. 24, 23, 22 b.l.). Šalys 2010-10-01 sudarė Sutarties Priedą Nr. 1 B, kuriuo susitarė, kad V. G. sumokės ieškovui 31 456,55 Lt baudą iki 2011-11-01 už sutarties pažeidimą dėl nepristatytų grūdų ir dėl ieškovo patiriamų nuostolių. Ieškovas 31 456,55 Lt sumai 2010-11-19 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą LAR serija Nr. 10/00882 (1 t. 25, 27 b.l.). V. G., patvirtindamas savo įsipareigojimus ieškovui, išdavė du vekselius (1 t. 26, 28 b.l.): 1) 2010-11-15 paprastuoju vekseliu Nr. 10/LA-001 įsipareigojo sumokėti 22 000 Lt iki 2011-09-01; 2) 2011-01-19 paprastuoju vekseliu Nr. 11/LA-057 įsipareigojo sumokėti 98 478,14 Lt iki 2011-09-30. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų, ieškovas išieškojimą pagal vekselių pagrindu išduotus vykdomuosius įrašus pateikė vykdyti antstoliui S. Užkuraičiui. Dalis skolos išieškota. Nesumokėtą 113 942,79 Lt skolą pagal kiekvieną PVM sąskaitą-faktūrą sudaro: 178,53 Lt (pagal s. f. Nr. 10/00189), 48 276,13 Lt (pagal s.f. Nr. 10/01360), 14 193,26 Lt (pagal s.f. Nr. 10/01361), 19 834,32 Lt (pagal s.f. Nr. 10/01376), 31 460,55 Lt (pagal s.f. Nr. 10/00882).

12Dėl ginčijamų dovanojimo sandorių. Vykdant išieškojimą pagal vekselius, ieškovas iš antstolio patvarkymo 2012-04-10 sužinojo, kad atsakovas V. G. jam priklausančius žemės sklypus perleido savo sūnums - atsakovams P. G. ir J. G. pagal dovanojimo sutartis, sudarytas 2010 m. lapkričio 17, 18 ir 19 dienomis. Šiuos sandorius atsakovas V. G. sudarė, siekdamas išvengti prievolių įvykdymo. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, nes perleisdamas turtą savo sūnums, pažeidė ieškovo (kreditoriaus) teises, sumažino savo turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, ir sudarė realią grėsmę apsunkinti įsipareigojimų įvykdymą. Ieškovas prašo šiuos dovanojimo sandorius pripažinti negaliojančiais, nes yra visos sąlygas taikyti Actio Pauliana institutą (CK 6.66 straipsnis). Pirma, ginčijamų dovanojimo sandorių sudarymo metu (2010 m. lapkričio 17, 18, 19 d.) ieškovas turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Atsakovo prievolės atsirado, jam nesumokėjus už įsigytas iš ieškovo prekes. Atsakovas nebuvo sumokėjęs palūkanų pagal 2010-01-19 Sutarties priedą Nr. 2A (terminas sumokėti baigėsi 2010-09-31), nebuvo sumokėjęs už įsigytas trąšas pagal 2010-06-09 tris PVM sąskaitas-faktūras (terminas sumokėti baigėsi 2010-10-30 ir 2010-10-31); ieškovas turėjo reikalavimo teisę pagal 2010-11-15 vekselį 22 000 Lt sumai. Antra, ginčijamais sandoriais atsakovas sumažino savo turtą, į kurį galima nukreipti išieškojimą. Atsakovui V. G. priklauso 124 000 Lt bendros vertės nekilnojamasis turtas – 2 žemės sklypai ir du pastatai, tačiau turimo turto nepakaks ieškovo reikalavimui patenkinti, nes atsakovas turi ir kitų kreditorių (R. Steponavičius, UAB „Baltic Agro“, vien skola kreditoriui ŽŪB „Striūna“ – 401 244 Lt). Trečia, vienerių metų senaties terminas nepraleistas, nes apie ginčijamus dovanojimo sandorius ieškovas sužinojo 2012-04-10, gavęs antstolio S. Užkuraičio patvarkymą. Ketvirta, atsakovas neprivalėjo sudaryti dovanojimo sandorių. Penkta, atsakovas žinojo, kad būdamas neįvykdęs prievolių ir perleisdamas turtą sumažins ieškovo galimybes patenkinti reikalavimus. Ginčijamų sandorių šalys yra nesąžiningos, nes atsakovas neatlygintinai perleido turtą savo sūnums. Atsakovai P. G. ir J. G. pagal dovanojimo sandorius įgyto turto nėra perleidę tretiesiems asmenims, todėl taikytina restitucija natūra. Dėl žemės sklypo (unikalus Nr.4400-1062-6026), hipoteka įkeisto kreditoriui AB „Citadelė“ bankui, 2014-05-26 ieškovo atstovas pripažino šio žemės sklypo vertę 20 800 Lt, kuri nustatyta pagal AB „Citadelė“ banko 2014-05-23 įvertinimą (4 t. 72 b.l.). Ieškovas 2014-05-26 teismo posėdyje hipoteka įkeisto žemės sklypo dovanojimo sandorį taip pat prašė pripažinti negaliojančiu ir taikyti restituciją; nesant galimybių taikyti restituciją natūra, atlyginti žemės sklypo vertę pinigais, didžiausią sklypo vertę pagal CK 6.147 straipsnio 2 dalies nuostatas.

13Dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą iš atsakovo V. G.. Ieškovas nurodo, kad vekseliais patvirtinta ta pati skola už prekes ir įsipareigojimų nevykdymą ir šios skolos išieškojimas iš atsakovo vykdomas priverstinai pagal vekselių pagrindu išduotus vykdomuosius įrašus. Ieškovo nuomone, skola (nors ir išieškoma pagal vekselius) turi būti priteista teismo sprendimu dėl šių priežasčių: 1) ieškovo reikalavimai dėl skolos priteisimo nebuvo patenkinti teismo sprendimu; 2) Actio Pauliana instituto taikymo sąlyga - iki ginčo sandorių sudarymo buvusi kreditoriaus reikalavimo teisė, ir kita sąlyga, kad išieškojimas pagal kreditoriaus reikalavimą nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkint; 3) 2011-01-19 vekselis išduotas po ginčijamų sandorių sudarymo, todėl reikalavimas pagal vekselius (nors vekseliais patvirtinta ta pati skola už prekes ir įsipareigojimų nevykdymą) negali būti pagrindu reikalavimui, kuris nukreiptas išieškoti iš ginčijamais sandoriais perleisto turto.

14Dėl reikalavimo prievoles pripažinti bendromis solidariomis sutuoktinių prievolėmis ir priteisimo. Ieškovas nurodo, kad V. G. ūkininko ūkį įregistravo 1997-11-19, būdamas santuokoje su A. G.. Ūkininko ūkis - šeimos verslas, kuriam naudojamas bendras sutuoktinių turtas, jų fizinis ir intelektinis darbas, o iš jo gaunamos pajamos naudojamos šeimos poreikių tenkinimu, todėl ūkis, nors įregistruotas vieno iš sutuoktinių vardu, pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe. Ūkininkas ir jo sutuoktinis jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį sudaro tada, kai yra sudarę vedybų sutartį. V. G. ir A. G. nėra sudarę vedybų sutarties, todėl nereikalinga sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tačiau Ūkininko ūkio įstatymo prasme A. G. yra V. G. ūkininko ūkio partnerė. Sutuoktiniai įsigijo daug ūkininko ūkio veiklai skirto turto, abu dalyvavo ūkio veikloje, susidarinėjo ūkio komercinius sandorius - ūkininko verslu vertėsi kartu, todėl atsakovo V. G. prievolės ieškovui pripažintinos bendromis abiejų sutuoktinių prievolėmis.

15Atsakovai V. G., P. G., J. G., A. G. su patikslintu ieškiniu nesutinka. Atsiliepime (2 t. 98-101 b.l.) nurodo, kad A. G. nėra ūkininko V. G. partnerė, ji nuo 1985 m. dirba Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje pradinio ugdymo mokytoja ir gauna pajamas iš savo profesines veiklos. Atsakovų V. G. ir A. G. vaikai P. G. ir J. G. (32 m. ir 25 m.) yra suaugę žmonės, turintys savo šeimas ir verslus. Ieškovo trąšų tiekimas, už kurias atsakovas neatsiskaitė, negali būti laikomas sandoriu, būtinu šeimos poreikių tenkinimui. Atsakovo V. G. prievolių negalima pripažinti solidariomis sutuoktinių prievolėmis, nes ūkininko V. G. veikla nėra šeimos verslas. Jo prievolės ieškovui yra asmeninės, kilusios iš jo asmeninio verslo, kuriuo vertėsi vienas V. G. ir iš verslo gaunamas pajamas naudojo savo asmeninių interesų tenkinimui. Atsakovas V. G. pripažįsta skolą ieškovui, yra pasirašęs vekselius ir jų neginčija, pagal vekselius išduoti vykdomieji įrašai ir vykdomas priverstinis išieškojimas antstolio kontoroje. Ieškovo reikalavimas priteisti 113 942,79 Lt skolą iš V. G. yra perteklinis: ieškovas reikalauja dvigubo skolos atlyginimo, nes šios skolos išieškojimą vykdo antstolis. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą dėl Actio Pauliana reikalavimo. Nesutinka su ieškovo argumentais, kad apie dovanojimo sandorius jam nebuvo ir negalėjo būti žinoma, ir kad šiais sandoriais pažeisti ieškovo kaip kreditoriaus interesai. Priešingai, ieškovas, būdamas juridinis asmuo, atidėdamas skolos grąžinimą V. G., privalėjo pasidomėti jo turtine padėtimi. Ieškovas priėmė iš atsakovo 2011-01-19 vekselį tuo metu, kai jis turto jau nebeturėjo, o tik skolas. Ieškovas privalėjo apie ginčijamus sandorius sužinoti iki 2011-01-19 vekselio išdavimo, tačiau į teismą kreipėsi tik 2012-05-03, todėl yra praleistas vienerių metų senaties terminas. Pažymėjo, kad 37 proc. skolos sudaro nepagrįstai didelės sankcijos - 10 533,37 Lt palūkanos ir 31 460,55 Lt bauda – kurios viršija ieškovo tikrųjų nuostolių sumą.

16Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas, kuriam 2011-11-10 sutartinės hipotekos lakštu (1 t. 102-103 b.l.) įkeistas atsakovui J. G. priklausantis žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), Babtų sen. Kauno r., užtikrinant kredito grąžinimą, atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė. 2014-05-26 teismo posėdžio metu atstovė nurodė, kad bankui žemės sklypo vertė pagal banko analitikų įvertinimą yra 20 800 Lt. Šį sklypą J. G. įkeitė, užtikrindamas prievolės grąžinti 140 000 Lt kreditą įvykdymą pagal 2011-10-20 kredito sutartį būstui (gyvenamajam namui su žemės sklypu). Banko atstovė nurodė, kad J. G. prievoles pagal kredito sutartį vykdo tinkamai, pagal grafiką moka dalines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas. Kredito grąžinimo terminas 2036 m., negrąžinta kredito dalis – 136 137,57 Lt. Hipotekos kreditorius AB „Citadelė“ bankas nesutinka su reikalavimu dėl minėto žemės sklypo dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, nes bus pažeistos hipotekos kreditoriaus teisės.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Ieškovas šioje byloje Actio Pauliana pagrindu ginčija keturias dovanojimo sutartis, pagal kurias V. G. ir A. G. šešis žemės sklypus neatlygintinai perleido savo sūnums, taip sumažindami galimybę išieškoti skolą; pripažinus sandorius negaliojančiais, prašo taikyti restituciją, į šiuos žemės sklypus nukreipiant ieškovo skolos išieškojimą. Be to, ieškovas prašo atsakovo V. G. skolą pripažinti abiejų sutuoktinių solidaria skola ir ją priteisti.

19Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovą AB „Linas Agro“ ir atsakovą, ūkininką V. G., siejo ilgalaikis bendradarbiavimas: ieškovas tiekė atsakovui prekes (augalų apsaugos priemones, trąšas, sėklas), o atsakovas galėjo atsiskaityti nuimtu derliumi (grūdais). Atsakovas V. G. pagal 2009-07-31 sutartį, šios sutarties priedus 2010-01-19 Nr. 2A, 2010-10-01 Nr. 1 B, ir tris 2010-06-09 PVM sąskaitas-faktūras (1 t. 19-20, 21, 25, 22-24 b.l.) yra skolingas ieškovui 113 791,07 Lt. Pradiniame ieškinyje nurodytą 113 942,79 Lt skolos dydį ieškovas 2013-11-20 teismo posėdyje sumažino iki 113 791,07 Lt, nes iš atsakovo išieškota 151,72 Lt (2 t. 178 b.l.) (CPK 42 str. 1 d.). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas V. G. patvirtino, kad savo skolą ieškovui pripažįsta ir jos neginčija. Patvirtindamas savo skolą ieškovui, V. G. ieškovui išdavė du vekselius (1 t. 26, 28 b.l.): 1) 2010-11-15 paprastuoju vekseliu Nr.10/LA-001 įsipareigojo sumokėti 22 000 Lt iki 2011-09-01; 2) 2011-01-19 paprastuoju vekseliu Nr.11/LA-057 įsipareigojo sumokėti 98 478,14 Lt iki 2011-09-30. Pagal šiuos vekselius Panevėžio miesto 5-ojo notarų biuro notarė 2011-09-14 išdavė du vykdomuosius įrašus: Nr. 8339 dėl 98 478,14 Lt ir Nr. 8338 dėl 22 000 Lt išieškojimo. Ieškovas šiuos vykdomuosius įrašus 2011-10-06 pateikė antstoliui S. Užkuraičiui, ir pagal juos yra vykdomas priverstinis išieškojimas iš atsakovo V. G. vykdomosiose bylose Nr. 0034/11/00991 (v. b. 1 lapas) ir Nr. 0034/11/00990 (v. b. 3 lapas). Antstolis 2012-04-04 patvarkymu informavo ieškovą apie V. G. 9 sandoriais tretiesiems asmenims perleistą nekilnojamąjį turtą po pirmojo vekselio pasirašymo 2010-11-15 (1 t. 32 b.l.), tarp šių sandorių nurodytos ir ieškovo ginčijamos keturios 2010-11-18 ir 2010-11-19 dovanojimo sutartys dėl šešių žemės sklypų perleidimo jo sūnums P. G. ir J. G..

20Dėl skolos susidarymo aplinkybių

21Pagal 2009-07-31 sutartį Nr. 10Z/KA-04a (toliau – Sutartis), šios sutarties priedus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas yra skolingas ieškovui 113 942,79 Lt Atsakovas pagal 2009-07-31 sutartį nepristatė grūdų derliaus ir 2010 m. sausio mėnesį kreipėsi dėl mokėjimo atidėjimo. Šalys 2010-01-19 sudarė priedą Nr. 2A prie Sutarties, kuriuo ieškovas nesumokėtos 87 944,77 Lt skolos sumokėjimą atidėjo iki 2011-09-31, o atsakovas už mokėjimo atidėjimą įsipareigojo sumokėti ieškovui 10 533,37 Lt palūkanų iki 2011-09-31. Ieškovas 10 533,37 Lt palūkanų sumai 2011-01-21 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą LAA serija Nr. 10/00189 (1 t. 21, 29 b.l.). Šalių bendradarbiavimas tęsėsi. Ieškovas tiekė trąšas, 2010-06-09 išrašė tris PVM sąskaitas-faktūras atitinkamai už 79 337,28 Lt, 19 834,32 Lt ir 19 834,32 Lt (RVA serija Nr. 10/01360, Nr. 10/01361 ir Nr. 10/01376; 1 t. 24, 23, 22 b.l.), kurias atsakovas turėjo apmokėti iki 2010-10-30 ir 2010-10-31). Šalys 2010-10-01 sudarytu Sutarties Priedu Nr. 1 B susitarė, kad V. G. sumokės ieškovui 31 456,55 Lt baudą iki 2011-11-01 už sutarties pažeidimą dėl nepristatytų grūdų ir dėl ieškovo patiriamų nuostolių (šiame priede nurodyta kad atsakovo negrąžintas kreditas ieškovui - 278 964,67 Lt). Dėl 31 456,55 Lt baudos ieškovas 2010-11-19 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą LAR serija Nr. 10/00882 (1 t. 25, 27 b.l.). Kaip jau minėta anksčiau, patvirtindamas savo įsipareigojimus ieškovui, atsakovas V. G. 2010-11-15 ir 2011-01-19 išdavė du vekselius dėl 22 000 Lt ir dėl 98 478,14 Lt sumų sumokėjimo iki 2011 m. rugsėjo mėn. (1 t. 26, 28 b.l.).

22Byloje esančios dovanojimo sutarčių kopijos (1 b.l. 74-101 b.l.) ir NTR CDB duomenys patvirtina dovanojimo sandorių sudarymą:

231) 2010-11-19 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2601 V. G. ir A. G. padovanojo P. G. 2.5300 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų sen., ( - ), dovanojamo žemės sklypo indeksuota vertė 8381 Lt, vidutinė rinkos vertė 7000 Lt (1 t. 74-75);

242) 2010-11-18 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2580 V. G. padovanojo P. G. 6/7 dalis 7.0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kėdainių r. sav., Josvainių sen., ( - ); dovanojamo žemės sklypo indeksuota vertė 22 832 Lt, vidutinė rinkos vertė 18 429 Lt (1 t. 77-79 b.l.);

253) 2010-11-17 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2575 V. G. padovanojo J. G. 285/755 dalis 7.5500 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kauno r. sav., Babtų sen., ( - ); dovanojamo žemės sklypo indeksuota vertė 2756 Lt, vidutinė rinkos vertė 6946 Lt (1 t. 80-81 b.l.);

264) 2010-11-18 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2582 V. G. padovanojo J. G. 3 žemės sklypus: a) 0.5500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų sen., ( - ), (indeksuota vertė 78 Lt, vidutinė rinkos vertė 690 Lt); b) 2400 ha žemės sklypą, unikalus Nr., ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų san., ( - ) (indeksuota vertė 795 Lt, vidutinė rinkos vertė 690 Lt); c) 3.3900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r., sav., Babtų sen., ( - ) (indeksuota vertė 8093 Lt, vidutinė rinkos vertė 8200 Lt) (1 t. 83-88 b.l.).

27Ginčijamais dovanojimo sandoriais perleistų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė, nurodyta dovanojimo sutartyse – 41 955 Lt (7000 + 18 429 + 6946 + 690 + 690 + 8200 Lt).

28Atsakovas J. G. 3.39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 2011-11-10 sutartinės hipotekos lakštu įkeitė kreditoriui AB „Citadelė“ bankui, užtikrindamas 140 000 Lt kredito pagal 2011-10-20 kredito būsto įsigijimui sutartį grąžinimą (1 t. 102-103 b.l.).

29Ginčas tarp šalių šioje byloje kilo: 1) dėl ieškovo reikalavimo priteisti tą pačią skolą, kuri jau yra priverstinai išieškoma antstolio kontoroje pagal vekselių pagrindu išduotus vykdomuosius įrašus; 2) dėl ieškinio senaties taikymo ginčyti dovanojimo sandorius; 3) dėl ūkininko V. G. prievolės grąžinti skolą pripažinimo solidariomis sutuoktinių prievolėmis; 4) dėl dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

30Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 113 791,07 Lt skolą iš atsakovo V. G.

31Teismas pažymi, kad šis ieškovo reikalavimas yra perteklinis, nes šios skolos išieškojimas iš atsakovo V. G. vykdomas priverstinai pagal vykdomuosius dokumentus – notaro išduotus vykdomuosius įrašus (CPK 587 straipsnis). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisė kreiptis į teismą. Teisė kreiptis teisminės gynybos yra vienas esminių civilinio proceso principų. CPK 5 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl tos pačios skolos, atsiradusios iš tų pačių ieškovą ir atsakovą siejusių pirkimo-pardavimo teisinių santykių ir tuo pačiu pagrindu, jau yra vykdomas priverstinis išieškojimas antstolio S. Užkuraičio kontoroje pagal notaro vykdomuosius įrašus, konstatuoja, kad ieškovo teisė nėra pažeista. Atsakovas V. G. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad pripažindamas savo skolą pagal 2009-07-31 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 10Z/KA-04a, šios sutarties priedus ir PVM sąskaitas-faktūras, išrašė du vekselius: 1) 2010-11-15 paprastuoju vekseliu įsipareigojo sumokėti 22 000 Lt iki 2011-09-01; 2) 2011-01-19 paprastuoju vekseliu įsipareigojo sumokėti 98 478,14 Lt iki 2011-09-30. Atsakovas taip pat patvirtino, kad neginčija nei vekselių, nei jų pagrindu išduotų vykdomųjų įrašų. Vykdymo procesas pradėtas 2011-10-06, nuo vykdomųjų įrašų pateikimo antstoliui dienos. Atsakovas V. G. nurodė, kad savo kaip skolininko pareigas grąžinti skolą vykdo pagal savo galimybes. Ieškovas neįrodė, kad jo materialinė reikalauti vykdyti prievolę yra pažeista, ieškinio reikalavimas priteisti 113 791,07 Lt skolą iš atsakovo V. G. atmetamas kaip perteklinis (CPK 5 straipsnis, 178 straipsnis).

32Dėl ieškovo reikalavimo patvirtinti faktą, kad atsakovo V. G. skola pagal 2009-07-31 Nr. 102/KA-04a sutartį su priedais ir PVM sąskaitas-faktūras yra ta pati skola, kurią atsakovas V. G. patvirtino dviem jo paties išduotais vekseliais

33Šiuo ieškinio reikalavimu ieškovas nereiškia jokio materialinio pobūdžio reikalavimo, bet prašo patvirtinti faktinius duomenis (CPK 177 straipsnis). Teisme civilinio proceso tvarka nenagrinėtas ginčas dėl įrodymų patvirtinimo (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Šis ieškovo reikalavimas laikytinas procesinio pobūdžio reikalavimu įrodinėjimo procese. Faktinių duomenų nustatymas yra pagrindas teismui konstatuoti, yra ar nėra yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus/atsikirtimus, ir kitų reikšmingų bylos išsprendimui aplinkybių (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Toks reikalavimas nenagrinėtinas kaip savarankiškas materialinis reikalavimas teisme civilinio proceso tvarka. Jo išsprendimas nesukeltų teisinių pasekmių, nes nebūtų pakeistos, sukurtos ar panaikintos šalių materialiosios teisės ir pareigos. Atsižvelgiant į tai, bylos dalis dėl šio reikalavimo nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

34Dėl atsakovų prašymo taikyti ieškinio senatį reikalavimams dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

35Ieškovas teigia, kad apie ginčijamus dovanojimo sandorius sužinojo 2012-04-10, gavęs antstolio S. Užkuraičio 2012-04-04 patvarkymą, ir prašo šiuos sandorius pripažinti negaliojančiais Actio Pauliana pagrindu. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškovas yra profesionalus verslininkas, todėl privalėjo pasidomėti atsakovo turtine padėti ir apie dovanojimo sandorių sudarymą sužinoti dar iki antrojo, 2011-01-19, vekselio 98 478 Lt išdavimo.

36CK 1.124 straipsnyje ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šio instituto tikslas yra sudaryti realią galimybę asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad actio Pauliana pagrindu ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį.

37Ieškinio senaties institutas nustatytas tiek ieškovo, tiek atsakovo interesais. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialių teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą suteikia tokiai teisei gynybą nuo pažeidimų. Teisinio santykio šalis nuo jai reiškiamų reikalavimų gali gintis ieškinio senaties terminu, kai kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos. Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Formalus ieškinio senatį reglamentuojančių materialinės teisės normų taikymas yra nesuderinamas su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008). CK numatyta teismo teisė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą (CK 1.131 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad spręsdamas dėl ieškinio senaties taikymo, privalo nustatyti reikšmingas jos taikymui aplinkybes, tarp jų: kokios trukmės ieškinio senaties terminas tam reikalavimui nustatytas įstatyme, kada prasidėjo ieškinio senaties termino eiga, ar ji nebuvo sustabdyta, pratęsta arba nutraukta, ar, ieškinio senaties terminui esant praleistam, nėra pagrindo jį atnaujinti, nes šių aplinkybių nenustačius teismas nedisponuoja galimybe tinkamai pritaikyti ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-10-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2007). Spręsdamas, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas atsižvelgti į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000-09-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000), taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CPK 11 straipsnio 6 dalis, CK 1.5 straipsnis).

38Atsakovai prašymą dėl ieškinio senaties taikymo grindžia argumentais, kad ieškovui apie jo teisės pažeidimą turėjo būti žinoma laikotarpiu nuo 2010 m. spalio iki 2011 m. sausio, kai 2010-11-17 – 2010-11-19 sudaryti žemės sklypų dovanojimo sandoriai buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre (2010-11-18 – 2010-11-23 laikotarpis; ieškovui 2010-10-01 ir 2010-11-19 taikius atsakovui už sutarties netinkamą vykdymą baudas; atsakovui 2010-11-15 ir 2011-01-19 išdavus paprastuosius neprotestuotinus vekselius), ir aplinkybe, kad ieškovui nuo pirmojo vekselio išdavimo dienos, 2010-11-15, atsirado pareiga domėtis skolininko turtine padėtimi ir vertinti jo mokumą. Atsakovų nuomone, V. G. 2010-11-15 vekselį išdavė, negalėdamas atsiskaityti, t.y. būdamas nemokus. Tokioj situacijoj ieškovas elgėsi nepateisinamai aplaidžiai ir nerūpestingai, nes atsakovo turtine padėtimi ir jo mokumu nesidomėjo net ir tada, kai atsakovas 2011-01-19 išdavė antrąjį vekselį žymiai didesnei sumai (98 478,11 Lt), kai pagal pirmąjį vekselį atsakovas savo prievolės nebuvo įvykdęs. Atsakovų įsitikinimu, ieškovo ieškinys dėl pažeistų teisių teismui paduotas tik 2012-05-03, akivaizdžiai praleidus vienerių metų ieškinio senaties terminą.

39Šiuos atsakovų argumentus teismas atmeta kaip nepagrįstus. Ieškinio senaties institutas negali būti taikomas formaliai. Ieškinio senaties termino pradžios nustatymui svarbu išsiaiškinti aplinkybes, susijusias ne tik su tuo, kada kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (šiuo atveju – ginčijamų sandorių sudarymą), bet ir aiškintis, kada kreditorius subjektyviai galėjo suvokti arba suvokė, kad skolininko veiksmai pažeidžia jo teises. Šioms aplinkybėms nustatyti buvo ištirti rašytiniai įrodymai ir šalių paaiškinimai (CPK 183 straipsnio 3 dalis).

40Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad senaties terminui skaičiuoti actio Pauliana atveju taikytinos visos bendrosios šio termino skaičiavimo taisyklės (CK 1.127 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės teisėjų sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB Nord v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012). Šios taisyklės išimtis nustato CK ar kiti įstatymai. CK 6.66 straipsnio 3 dalies nuostata reglamentuojamos aplinkybės, susijusios su informacijos gavimo laiku ir informacijos apimtimi. Informacijos gavimo laikas apibrėžiamas sužinojimo arba turėjimo sužinoti aplinkybėmis. Iš jų yra taikoma ta, kuri laiko atžvilgiu atsirado anksčiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2013). Informacijos apie sandorį apimtį sudaro dvi nuostatos: pirma, informacija apie skolininko sudarytą sandorį ir, antra, informacija, kad šis sandoris pažeidžia kreditoriaus teises. Ieškinio senaties termino vienerių metų skaičiavimas pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį prasideda nuo tos dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie skolininko sudaryto sandorio faktą, taip pat aplinkybes, kad sudarytas sandoris pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises. Vien sandorio fakto sužinojimas arba turėjimas galimybės sužinoti yra nepakankamas, kad būtų pradėtas ieškinio senaties termino skaičiavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2013).

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-09-21 apžvalgoje dėl Actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo yra nurodęs, kad Actio Pauliana senaties termino eigos pradžios momentas nustatomas taikant CK 6.66 straipsnio 3 dalį, pagal kurią šis terminas prasideda nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia ar turi suvokti apie tokio sandorio sudarymą. Dėl to pirmiausia būtina nustatyti pažeidimo momentą, t.y. sandorio sudarymo datą. Kai kreditorius įrodinėja, kad apie savo teisės pažeidimą - sandorio sudarymą sužinojo vėliau, nei sandoris buvo sudarytas, teismas įvertina, ar kreditorius negalėjo sąžiningai, t y. kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, sužinoti apie sudarytą sandorį anksčiau, nei jo nurodytas momentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-822/2003; 2005 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-153/2005; 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007; kt.). Tam, kad nuspręsti ar kreditorius buvo rūpestingas ir apdairus, reikia atsižvelgti į teisės pažeidimo - sandorio sudarymo momento nustatymo sudėtingumą, skolininko asmenines savybes, jo veiksmų ar neveikimo įtaką kreditoriaus, ginčijančio skolininko sudarytą sandorį, subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui ir kitas aplinkybes.

42Abi šalys pripažino, kad ieškovo ir ūkininko V. G. bendradarbiavimas tęsėsi daug metų dar iki 2009-07-31 sutarties pasirašymo. V. G. buvo stambus ūkininkas, valdęs didelį ūkį, turėjęs daug vertingo turto, milijonines pajamas iš savo veiklos. Tą patvirtina Nacionalinės mokėjimų agentūros 2012-05-31 pažymoje nurodytas V. G. 2010 m. deklaruotas 752,48 ha pasėlių plotas, o gautos tiesioginės išmokos už pasėlius - 322 867,71 Lt (pridėtos vykdomosios bylos Nr.0034/11/00990 kopijos 105 lapas). Ieškovo atstovas teigė, kad įvertinęs atsakovo valdomo ūkio dydį (752,48 ha), 300 000 Lt viršijančią tiesioginių išmokų už deklaruotus pasėlius sumą ir jo apskaičiuotą keleto milijonų litų gaunamų pajamų iš derliaus ir ūkio apyvartą, neturėjo pagrindo vertinti atsakovo skolą - apie 120 000 Lt pagal vekselius - kaip neproporcingai didelę. Ieškovas atsakovą vertino kaip patikimą klientą, laiku vykdantį savo įsipareigojimus ir visada pateisinantį ieškovo pasitikėjimą, todėl jam taikė labai dideles nuolaidas, atidėdamas mokėjimus iki kitų metų derliaus nuėmimo. Ieškovo paaiškinimus, kad dėl žemės ūkiui būdingo sezoniškumo atsiskaitymai buvo derinami su derliaus nuėmimo terminais, patvirtina bylos medžiaga: Sutartyse, sutarties prieduose, sąskaitose-faktūrose nurodyti atsiskaitymo terminai - rugsėjo, spalio mėnesiai. Ieškovas paaiškino, kad V. G. dėl iššalusio derliaus 2010 m., po derliaus nuėmimo daugiau pajamų gauti negalėjo ir kreipėsi į ieškovą dėl skolos atidėjimo iki 2011 m. derliaus. Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad 2010-10-01 buvo užfiksuota atsakovo skola 278 964 Lt (1 t. 25 b.l. – Sutarties priedas Nr.1B), o per 2010 m. spalio mėnesį atsakovas labai didelę dalį skolos padengė, patiekęs ieškovui grūdų už 206 348,65 Lt sumą (2012-03-06 sąskaitos išrašas, 2010-10-12 ir 2010-10-29 sąskaitos faktūros GSK10/02431, bei 2010 10 29 pagal sąskaitas-faktūras GSK10/02568, GSK10/02569, GSK10/02570, GSK10/02571, GSK10/02572, GSK10/02573, GSK10/02574, GSK10/02575, 1 t. 158 b.l.). Šias aplinkybes patvirtino ir V. G., teismo posėdžio metu paaiškinęs, kad 2010-10-01 buvo užfiksuota jo skola 278 964 Lt (1 t. 25 b.l.), ir jis per 2010 m. spalio mėnesį pateikė ieškovui grūdų už 206 348 Lt, šia suma sumažindamas įsiskolinimą (1 t. 158 b.l.) (CPK 187 straipsnis). Atsakovas taip pat paaiškino, kad reikiamo grūdų kiekio ieškovui negalėjo pristatyti dėl iššalusio derliaus, dėl šios priežasties susidarė jo skola (2014-01-17 teismo posėdžio garso įrašas Nr. 2, 1 val. 31 min. 07 s., 1 val. 32 min. 30 s.).

43Ieškovo pateikti įrodymai atskleidžia šalis siejusį bendradarbiavimą nuo 2010 metų pradžios. Po to, kai šalys sudarė 2010-01-19 susitarimą dėl atsakovo 87 944,77 Lt skolos atidėjimo iki 2011-09-31, o atsakovas įsipareigojo sumokėti 10 533,37 Lt palūkanų (1 t. 21 b.l.), ieškovas ir toliau kreditavo atsakovo veiklą: ieškovas 2010-03-09 iš anksto apmokėjo atsakovui 21 000 Lt už žemės ūkio produkciją; pagal keturias 2010-06-09 sąskaitas-faktūras pardavė atsakovui trąšų už bendrą 138 840,24 Lt sumą (2012-03-06 sąskaitos išrašas; 1 t. 158 b.l.), kuri žymiai viršija užfiksuotą atsakovo 87 944,77 Lt įsiskolinimą. Šie faktiniai duomenys patvirtina ieškovo paaiškinimus, kad ieškovas, remdamasis ilgalaikiu bendradarbiavimu, atsakovo patikimumu, jo didele apyvarta iš ūkio veiklos ir gaunamo derliaus, dideliu deklaruotų pasėlių kiekiu, neturėjo pagrindo suabejoti atsakovo mokumu ir įtarinėti, kad atsakovas gali elgtis nesąžiningai, padovanodamas jam priklausančius žemės sklypus ir taip sumažindamas savo galimybes atsiskaityti. Remiantis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atmestini atsakovų atsikirtimai, kad skolos mokėjimo terminas buvo atidedamas dėl atsakovo nemokumo. Ieškovo pateikti įrodymai ir šalių paaiškinimai patvirtina ieškovo argumentus, kad skolos mokėjimo atidėjimas (tiek sudarant susitarimus, tiek ieškovui išrašant sąskaitas, tiek atsakovui išrašant vekselius), buvo šalių bendradarbiavmo ir pasitikėjimo pasekmė, sudariusi galimybę atsakovui skolas sumokėti iš kitų metų derliaus. Įvertinus ieškovo pateiktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad ieškovas nei ginčijamų dovanojimo sandorių sudarymo metu (2010 m. lapkričio 17-19 d.), nei antrojo vekselio išrašymo metu (2011-01-19), negalėjo žinoti, numatyti ir suvokti apie ginčijamų dovanojimo sandorių sudarymą. Abiejuose vekseliuose skolos sumokėjimo terminas nurodytas 2011 m. rugsėjo mėnuo: 2010-10-15 vekselyje dėl 22 000 Lt sumos – 2011-09-01, 2011-01-19 vekselyje dėl 98 478 Lt – 2011-09-30 (1 t. 26, 28 b.l.). Atsakovui neapmokėjus pirmojo vekselio, pagal abu vekselius 2011-09-14 išduoti vykdomieji įrašai, kurie priverstiniam vykdymui 2011-10-06 pateikti antstoliui S. Užkuraičiui (vykd. bylos Nr. 0034/11/00991 1, 2 lapai; vykd. bylos Nr. 0034/11/00990 2, 3 lapai). Ieškovas vykdymo procese 2012-04-10 gavo iš antstolio patvarkymą, kuriame nurodyti išsamūs duomenys apie V. G. perleistą nekilnojamąjį turtą kitiems asmenims.

44Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, kad atsakovas 2010 m. sklandžiai vykdė savo įsipareigojimus, sugebėjo padengti didelę dalį (206 348,65 Lt) per 2010 m. susidariusios 278 964,67 Lt skolos už parduotas prekes su atidėtu mokėjimu, kad atsakovo per 2010 metus ieškovui įvykdytų įsipareigojimų suma keletą kartų viršijo ginčijamais dovanojimo sandoriais perleidžiamų žemės sklypų vertę, daro išvadą, kad atsakovas negalėjo suvokti apie savo teisės pažeidimą nei ginčijamų sandorių sudarymo metu (2010-11-17 – 2010-11-19), nei vekselių surašymo metu (2010-11-15 ir 2011-01-19). Teisė į reikšti actio Pauliana ieškinį atsirado 2012-04-10, kai ieškovas gavo antstolio 2012-04-04 patvarkymą (1 t. 32 b.l.), kuriame nurodyta išsami informacija apie V. G. perleistą nekilnojamąjį turtą kitiems asmenims (CK 1.127 straipsnio 1 dalis, CK 6.66 str. 3 d.). Tik gavęs šią informaciją ieškovas galėjo suvokti, kad 2010-11-17 – 2010-11-19 dienomis sudaryti dovanojimo sandoriai pažeidžia jo kaip kreditoriaus teises, nes perleisto turto verte sumažėjo ieškovo galimybės išieškoti skolą iš atsakovo turto. Dar iki prievolių įvykdymo atidėjimo terminų pabaigos (pagal pirmąjį vekselį – iki 2011-09-01, pagal antrąjį vekselį – iki 2011-09-30), ieškovas išsiuntė priminimus atsakovui dėl vekselių apmokėjimo. Nesulaukus vekselių apmokėjimo, ir nepasibaigus atidėjimo terminams, ieškovas 2011-09-14 kreipėsi į notarą dėl vykdomųjų įrašų gavimo. Pradėjus priverstinį skolos išieškojimą, ieškovas sužinojo apie atsakovo turtinę padėtį, apie išieškomas skolas kitiems kreditoriams (2011-09-23 gavęs antstolės A. Adomaitienės patvarkymą, sužinojo dėl 255 229,59 Lt skolos išieškojimą iš V. G. kreditoriui UAB „Baltic“ Agro“) ir suprato, kad atsakovo turtinė padėtis labai pablogėjo. Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/11/00990 medžiagos matyti, kad po ginčo sandorių sudarymo atsakovas taip pat turėjo ir kito nekilnojamojo turto: 10, 8 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, 2 ha ploto žemės ūkio paskirties sklypą, 654,52 kv. m ploto pastatą - mechanines dirbtuves, 519,16 kv.m ploto pastatą-arkinį sandėlį (2011-10-06 NTR išrašai; 11-16 v.b.l.). Be to, iš vykdomojoje byloje esančio 2011-11-18 Turto arešto akto ir kitų vykdomosios bylos duomenų (38-36, 27, 28 v.b.l.) matyti, kad po ginčijamų dovanojimo sandorių sudarymo atsakovas turėjo daugybę vertingos (kelių milijonų litų vertės) technikos: kombainą Don, kombainą Sampo, 2 traktorius Valtra, krautuvą Merlo, kombainą Claas, traktorių Claas (38-36 v.b.l.). Iš vykdomojoje byloje esančios 2012-05-31 Nacionalinės mokėjimo agentūros pažymos (105 b.l.) matyti, kad 2011 metais V. G. turėjo 78,45 ha pasėlių, už kuriuos išmokėta 65 628,10 Lt tiesioginių išmokų. Iš šių duomenų galima spręsti, kad atsakovas V. G. 2011 m. vertėsi stambiu ūkininkavimu. Esant šiems duomenims apie atsakovo 2011 m. turėtą didelės vertės turtą, gautas didelės vertės išmokas už pasėlius, teismas daro išvadą, kad ieškovas neturėjo galimybių suvokti, kad ginčijamais dovanojimo sandoriais perleistas apie 41 000 Lt vertės turtas galėjo pažeisti jo teises. Savo teisių pažeidimo ieškovas neturėjo galimybių suvokti iki gavo antstolio S. Užkuraičio 2012-04-10 patvarkymą su informacija apie perleistą turtą.

45Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Ieškovas įrodė, kad apie ginčijamais sandoriais pažeistą jo kaip kreditoriaus teisę į reikalavimo patenkinimą suvokė 2012-04-10, kai gavo iš antstolio S. Užkuraičio informaciją apie perleistą nekilnojamąjį turtą, tarp jų – ir apie ginčijamas dovanojimo sutartis. Remdamasis nurodytais argumentais, teismas konstatuoja, kad ieškovas senaties termino nepraleido.

46Atsakovų argumentai, kad ieškovas būdamas juridinis asmuo, turintis juridinį skyrių, privalėjo sužinoti apie ginčijamus sandorius ir apie jo, kaip kreditoriaus teisių pažeidimą, dar 2011-01-19 tuo metu, kai atsakovas V. G. pasirašė antrąjį paprastą neprotestuotiną vekselį Nr. 11/LA-057, atmestini kaip nepagrįsti. Kreditoriui kilo pareiga veikti aktyviai, surinkti duomenis apie skolininko turtinę padėtį, nustačius esant sudarytų jo teises pažeidžiančių sandorių, ir įgyvendinti CK 6.66 straipsnyje nustatytas priemones, 2012-04-10, t. y. gavus minėtą patvarkymą iš antstolio S. Užkuraičio. Ieškinys Panevėžio miesto apylinkės teismui pateiktas 2012-05-07, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

47Dėl prievolės pripažinimo solidaria

48V. G., gim. 1957 m., ir A. G., gim. 1958 m., santuoka sudaryta 1978-10-14 (1 t. 173 b.l. – santuokos liudijimo kopija). Jų santuokos metu V. G. 1997-11-19 įregistravo ūkininko ūkį, esantį ( - ), Babtų sen., Kauno r., šią aplinkybę patvirtina Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas ŪP Nr. 0016234 (2 t 106 b.l.).

49Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad ūkininko ūkis – tai ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir prievolių visuma. Ūkininkas ir jo partneriai nesteigdami įmonės verčiasi žemės ūkio veikla, miškininkyste ar kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės (ŪŪĮ 4 straipsnio 1 dalis). CK 4.38 straipsnyje nuodyta, kad nuosavybės teisės objektu gali būti daiktai ir kitas turtas. CK 1.110 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinių teisių objektu gali būti įmonė, kaip verslu užsiimančiam (pelno siekiančiam) asmeniui priklausanti turto ir turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma. Civilinių teisių objektai yra daiktinės teisės, prievolinės teisės, taip pat teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (CK 1.112 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kompleksiškai aiškindamas šias teisės normas, padarė išvadą, kad ūkininko ūkis, kaip ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir prievolių visuma, laikytinas turtiniu vienetu (tam tikra verslo forma, kuriai nereikia įsteigti įmonės ir kuri neturi savarankiško ūkio subjekto statuso), galinčiu būti nuosavybės teisės objektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje civilinėje byloje Nr. 3K-3-345/2012, 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/201, 2007 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-192/2007, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2011). Tais atvejais, kai ūkininko ūkis įregistruotas vieno iš sutuoktinių vardu, būtina nustatyti ar jis priklauso vienam sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, ar abiems sutuoktiniams bendrosios jungtinės.

50Atsakovė A. G. nesutiko dėl ūkininko V. G. prievolės ieškovui pripažinimo abiejų sutuoktinų solidaria prievole. Savo atsikirtimus grindė aplinkybėmis, kad ji nėra registruota Ūkininkų ūkių registre kaip ūkininko V. G. partnerė, tai nurodyta Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pranešime, kad atsakovo V. G. ūkininko ūkyje registruotų partnerių nėra (2 t. 107 b.l.). Savo atsikritimus taip pat grindė aplinkybėmis, kad ji nuo 1985-08-27 dirba Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje pradinio ugdymo pareigose, ką patvirtina Panevėžiuko pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013-09-26 pažyma (2 t. 108 b.l.), ir gauna pajamas iš savo profesinės veiklos.

51Teismas atmeta atsakovės A. G. argumentus, kad ūkininko V. G. veikla yra jo asmeninis verslas ir gautas pajamas jis naudojo asmeninių poreikių tenkinimui, todėl jo prievolės yra asmeninės. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad iš ūkininko ūkio veiklos gautos pajamos buvo naudojamos tik atsakovo V. G. asmeninių poreikių tenkinimui. Atsakovai šias aplinkybes įrodinėjo tik savo pačių žodiniais paaiškinimais, tačiau jų nepatvirtinta bylos medžiaga (CPK 178 straipsnis). Priešingai, 2003-04-07 ir 2004-08-12 atsakovo V. G. ir UAB „Medicinos bankas“ sudarytos kredito sutartys Nr. 23/2003 ir Nr. 39/2004 (kuriomis suteikti kreditai: 440 000 Lt javų kombaino pirkimui, 70 000 Lt - apyvartinėms lėšoms) (2 t. 134-145 b.l.) patvirtina, kad sutuoktiniai įsigijo ūkininko ūkio veiklai skirto turto ir apyvartinių ūkio lėšų. Šių kreditų grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas abiems sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, laidavo A. G.. Iš kredito sutarčių 8.1.3. punktų matyti, kad šalys patvirtino, kad ši sutartis sudaryta kredito gavėjo sutuoktiniui žinant ir sutinkant, kad gautos lėšos bus naudojamos pagal numatytą paskirtį, kad kredito sutartis neprieštarauja kredito gavėjo šeimos interesams. Remiantis 2003-04-07 kredito sutarties 3.3 punktu A. G. laidavo 440 000 Lt kredito grąžinimo įvykdymą (2 t. 135 b.l.). Iš Hipotekos registro archyvo išrašų (3 t. 47-58 b.l.) matyti, kad abiems sutuoktiniams bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas buvo įkeičiamas ir kitų hipotekos kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui: 2005-07-18 įregistruota sutartinė hipoteka kreditoriui AB „Kauno grūdai“ pagal 2005-07-11 kredito sutartį Nr. 292-05/KG, prievolės dydis 35 000 Lt (3 t. 47-48 b.l.). Kreditorius UAB „Kesko Agro Lietuva“ pagal 2007-08-07 finansinės nuomos (lizingo) sutartį Nr. 2021041 suteikė V. G. 547 520 Lt kreditą 81 mėnesio terminui, iki 2014-03-31, javų kombaino CLAAS Mega 370 įsigijimui (2 t. 160-170, 171-173 b.l.). Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui abu sutuoktiniai V. G. ir A. G. 2010-02-02 sutartinio įkeitimo lakštu įkeitė 150 000 Lt vertės javų kombainą SR 3085 TS, valst. Nr. T382C, kreditoriui UAB „Pohjola Finance“; įkeitimo lakštas pasirašytas abiejų sutuoktinių (3 t. 41-44 b.l.).

52Šios aplinkybės leidžia daryti išvadas, kad abu sutuoktiniai dalyvavo ūkio veikloje, sudarinėjo ūkio veiklai būtinus komercinius sandorius, verslui naudojo bendrą sutuoktinių turtą, abu sprendė dėl kredito paėmimo, dėl žemės ūkio technikos pirkimo, apyvartinių lėšų didinimo, dėl bendro turto hipotekos ar įkeitimo, t.y. ūkininko verslu vertėsi kartu. Pažymėtina, kad tik atsakovams įrodžius, kad verslu vertėsi išimtinai vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio žinios ar prieš jo valią ir verslo duodama nauda nebuvo panaudota šeimos interesais, būtų galima daryti priešingą išvadą. Byloje nėra duomenų, kad sutuoktiniai yra sudarę rašytinį susitarimą dėl jiems priklausančio turto teisinio režimo.

53CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktuose nurodyta, kad bendrąja jungtine nuosavybe pripažįstamas turtas, abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu įgytas po santuokos sudarymo, įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Sistemiškai aiškinant šias normas, teismas daro išvadą, kad atsakovų santuokoje 1997 m. įregistruotas ūkininko ūkis yra V. G. ir A. G. bendroji jungtinė nuosavybė. Šios išvados nepaneigia Ūkininko ūkio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios ūkininko ir ūkininko partnerio teisinį statusą. Ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostata, kad ūkininko partneris gali būti jo sutuoktinis, kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, 4 straipsnio 5 dalies nuostata, pagal kurią ūkininko partneriai turi būti nurodyti Ūkininkų ūkių registre, ir kitos panašius santykius reglamentuojančios normos yra skirtos ūkininko ūkio veiklai reglamentuoti ir Ūkininkų ūkių registro duomenims tvarkyti, tačiau jos negali būti aiškinamos kaip reglamentuojančios ūkininko ūkio, kaip nuosavybės teisės objekto, teisinį statusą. Klausimas, kas yra ūkininko ūkio, kaip turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų komplekso, t. y. specifinės verslo formos, vykdomos nesteigiant įmonės, savininkas, kai ūkininko ūkis įregistruotas vieno iš sutuoktinių vardu, spręstinas sistemiškai aiškinant Ūkininko ūkio įstatymo ir CK trečiosios knygos normas. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, teismų praktiką, nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 2 dalies prezumpcija, kad visas sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė nepriklausomai nuo to, įgytas jis vieno ar abiejų sutuoktinių vardu, taip pat CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktų nuostatomis, atsakovo V. G. vardu įregistruotas ūkininko ūkis pripažintinas atsakovų bendrąja jungtine nuosavybe.

54Nustačius, kad ūkininko ūkis įsteigtas santuokos metu, kad jis yra šeimos verslas, verslui naudojamas bendras sutuoktinių turtas, jų fizinis ir intelektinis darbas, iš jo veiklos gaunamos pajamos visos šeimos poreikiams patenkinti, todėl pagal ūkio prievoles abu sutuoktiniai atsakingi solidariai (CK 3.109 straipsnio 2 dalis). Šiuos atveju ne atskiros ūkio prievolės, o visa atsakovų šeimos verslo - ūkininko ūkio - veikla yra skirta būtent atsakovų šeimos poreikių tenkinimui, o ūkininko ūkio sandoriai sudaromi tuo pačiu tikslu – vykdyti ūkio veiklą, kuri neštų pelną ir tokiu būdu gauti šeimos poreikių tenkinimui (CK 3.109 straipsnio 2 dalis). Skola ieškovui atsirado pardavus prekes, reikalingas ūkininko ūkio veiklai, t.y. bendro sutuoktinių verslo veiklai vykdyti, todėl pagal atsakovo prievolę solidariai atsakinga ir A. G. (CK 3.109 straipsnis).

55Pripažinus V. G. prievoles ieškovui AB „Linas Agro“ solidariosiomis sutuoktinių V. G. ir A. G. prievolėmis, ir atsižvelgus į tai, kad iš atsakovo V. G. jau yra vykdomas priverstinis išieškojimas pagal vekselių pagrindu išduotus vykdomuosius įrašus, ieškovui iš atsakovės A. G. priteistina 113 942,79 Lt skola (CK 3.109 straipsnio 2 dalis). Remiantis CK 3.113 straipsniu, jei ieškovo reikalavimams visiškai patenkinti nepakaktų bendro sutuoktinių turto, tai šie reikalavimai turi būti tenkinami iš asmeninio atsakovės A. G. turto.

56Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

57CK 6.66 straipsnyje įtvirtintas vienas iš kreditoriaus interesų gynimo būdų – kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius – actio Pauliana. Tai specialus, su sutarčių laisvės principo ribomis susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikis nulemtas siekio užkirsti kelią galimam skolininko piktnaudžiavimui savo teisėmis, taip užtikrinant įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų pareigų kreditoriui įvykdymą. Actio Pauliana instituto taikymo tikslas - ne tik apsaugoti kreditoriaus teises, bet ir užtikrinti kreditoriaus, skolininko ir jo turtą įsigijusio trečiojo asmens interesų pusiausvyrą. Šio instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2014). Kreditorius, reikšdamas actio Pauliana, pirmiausia siekia atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai, be privalomo pagrindo perleido kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes, pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/200, 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Viena iš actio Pauliana instituto taikymo sąlygų – kreditoriaus reikalavimo nukreipimas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Teismas, taikydamas restituciją, turi išsiaiškinti svarbias restitucijai taikyti aplinkybes, t. y. ar ginčijamas turtas yra išlikęs, ar nėra pagerintas, ar apskritai galima taikyti restituciją natūra.

58Dėl actio Pauliana sąlygų

59CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės teisėjų sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Būtinos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012.). Įvertinus, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, ir siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu bei nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės teisėjų sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2013).

60Dėl pirmosios actio Pauliana sąlygos. Atsakovas V. G. bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad pripažindamas savo įsiskolinimą pagal 2009-07-31 pirkimo-pardavimo sutartį, sutarties priedus ir PVM sąskaitas-faktūras, surašė du vekselius ieškovui. Pagal šiuos vekselius išduoti notaro vykdomieji įrašai ir pradėtas priverstinis išieškojimas. Atsižvelgiant į tai, kad teismas konstatuoja, kad pirmoji actio Pauliana sąlyga, jog ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę, yra įrodyta.

61Dėl antrosios ir kitų actio Pauliana sąlygų. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus interesus. Šis sąrašas nėra baigtinis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirmiau nurodytoje normoje įtvirtinta formuluotė – „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės“ – reiškia, jog teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios, su skolininko mokumo sumažėjimu susijusios, aplinkybės būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad, nustatinėjant actio Pauliana instituto taikymo sąlygą – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008). Kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007; 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2012). Kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir kitais būdais, pavyzdžiui, kai skolininkas, perleidęs turtą, nors ir netampa nemokus, tačiau gerokai sumažina savo turtą ir taip sukelia realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje Nr. 3K-3-535/2007).

62Visos dovanojimo sutartys sudarytos 2010 m. lapkričio 17-19 d., t.y. iš karto po to, kai V. G. buvo išdavęs ieškovui savo pirmąjį 2010-11-15 vekselį 22 000 Lt sumai. Aplinkybės dėl atsakovo V. G. elgesio iki ginčijamų dovanojimo sandorių sudarymo ir po jų neleidžia atsakovo elgesio laikyti sąžiningu. Atsakovas, sudarydamas 2010-01-19 susitarimą (1 t. 21 b.l.) dėl skolos mokėjimo atidėjimo iki 2011 m. derliaus, priėmė iš AB „Linas Agro“ 21 000 Lt avansą ir prekių už 138 tūkst. Lt su mokėjimo atidėjimu. 2010 m. spalio mėnesį vėl kreipdamasis į ieškovą dėl skolos mokėjimo atidėjimo iki 2011 m. derliaus, 2010-11-15 paprastuoju vekseliu įsipareigojo sumokėti 22 000 Lt iki 2011-09-01. Žemės sklypų dovanojimo sutarčių sudarymo per keturias dienas po pirmojo vekselio pasirašymo negali būti laikomas sąžiningu elgesiu. Tokie veiksmai reiškia atsakovo siekimą apsaugoti turtą ir nuo priverstinio skolos išieškojimo. Atsakovas, prašydamas ieškovo atidėti skolos mokėjimą, neatskleidė informacijos apie dovanojimo sandorių sudarymą nei pirmojo, nei antrojo vekselio pasirašymo metu, bet piktnaudžiaudamas ieškovo pasitikėjimu, prašė atidėjo skolos mokėjimą iki kito derliaus.

63P. G. ir J. G. yra V. G. ir A. G. sūnūs, tai nurodyta dovanojimo sutartyse (1 t. 74, 77, 80, 83 b.l.). Šiais sandoriais buvo sumažinta atsakovo V. G. galimybė atsiskaityti su kreditoriumi AB „Linas Agro“. Neatlygintinius žemės sklypų perleidimo sandorius atsakovas sudarė su savo vaikais, todėl šių sandorių šalims taikoma nesąžiningumo prezumpcija (CK 6.67 straipsnio 1 punktas). Atsakovai bylos nagrinėjimo metu teigė, kad atsakovai P. ir J. G. yra sąžiningi įgijėjai, abu yra ūkininkai, žemės sklypai jiems reikalingi ūkininkavimui, dovanojimo sandoriais tėvai norėjo padėti savo vaikams. Teismas atmeta šiuos argumentus, nes nuosavybės teisė perleista artimiems giminaičiams neatlygintiniais sandoriais (CK 6.66 straipsnio 2 dalis). Nuosavybės teisė į žemės sklypo nėra privaloma ūkininkavimo sąlyga, tam galima naudoti ir kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus. Tai reiškia, kad atsakovai neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių. Bylos nagrinėjimo metu atsakovai sandorio šalių nesąžiningumo nepaneigė. Teismas daro išvadą, kad ginčijamais dovanojimo sandoriais atsakovai apsaugoti šeimos turtą nuo varžytynių. Be to, šiuo atveju pagal dovanojimo sutartis žemės sklypus įgijusių J. ir P. G. (ne)sąžiningumas neturi reikšmės, nes ginčijami neatlygintiniai sandoriai (CK 6.66 straipsnio 2 dalis) (CPK 178 straipsnis). Teismo vertinimu, šiais sandoriais atsakovas nors ir netapo nemokus, tačiau gerokai sumažino savo turtą ir sudarė realią grėsmę jo įsipareigojimai tinkamam įvykdymui.

64Ieškovas įrodė visas Actio Pauliana taikymo sąlygas (CPK 178 straipsnis), todėl yra pagrindas ginčijamus sandorius pripažinti negaliojančiais (CK 6.66 straipsnis).

65Dėl restitucijos taikymo

66Pagal CK 6.66 straipsnio 5 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas. Jeigu sandoris buvo neatlygintinis, turtą galima išreikalauti ir iš sąžiningo įgijėjo.

67Pripažinus sandorį negaliojančiu (CK 1.80 straipsnio 1 dalis) kyla CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatytos pasekmės: kiekviena sandorio šalis privalo grąžinti kitai šaliai visa, ką pagal sandorį yra gavusi, t. y. šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo (taikoma restitucija). Bendrąsias restitucijos taisykles reglamentuoja CK šeštosios knygos „Prievolių teisė“ I dalies „Bendrosios nuostatos“ X skyriaus „Restitucija“ normos. CK 6.145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. CK 6.146 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė dėl restitucijos taikymo natūra. Kai restitucija natūra neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims, ji atliekama sumokant ekvivalentą pinigais.

68Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį, kurioje įtvirtinta actio Pauliana institutui būdinga restitucijos forma – sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas. Tiek skolininkui, tiek asmeniui, kuriam perleistas turtas ir kuris privalo grąžinti iš skolininko įgytą turtą (bylos atveju – atlyginti turto vertę pinigais, nes turto grąžinimas natūra negalimas), sandorio pripažinimas negaliojančiu taip pat sukels teisinius padarinius tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti. Remiantis CK 6.66 straipsnio 5 dalimi, svarbu nustatyti, ar tretieji asmenys, nesantys actio Pauliana instituto pagrindu ginčijamo sandorio šalimi, turi tam tikrų teisių į sandorio objektu esantį turtą.

69Atsakovai P. G. ir J. G. ginčijamais sandoriais įgyto turto nėra perleidę tretiesiems asmenims, todėl taikytina restitucija natūra, išskyrus dėl hipoteka įkeisto 3,39 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), Kauno r., Babtų sen., ( - ). Ginčijamais sandoriais perleistų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė nustatyta pagal dovanojimo sutartyje nurodytus duomenis ir sudaro 33 755 Lt (neįskaitant hipoteka įkeisto žemės sklypo vertės). Ši suma neviršija atsakovų solidarios prievolės ieškovui dydžio – 113 791,07 Lt.

70J. G. 2010-11-18 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2582 įgytą 3.3900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r., sav., Babtų sen., ( - ), netrukus po dovanojimo sutarties sudarymo, 2011-11-10 sutartinės hipotekos lakštu (1 t. 102-103 b.l.) įkeitė kreditoriui AB „Citadelė“ bankui, užtikrindamas būsto įsigijimui suteikto 140 000 Lt kredito grąžinimą pagal 2011-10-20 kredito sutartį. Kreditoriui AB „Citadelė“ bankui nebuvo žinomos nei skolos atsiradimo, nei dovanojimo sutarties sudarymo aplinkybės. Vartojimo kredito sutartis būsto įsigijimui su J. G. sudaryta, įvertinus jo mokumą ir visą kitą informaciją, būtiną kredito sutarties sudarymui. Restitucijos taikymas natūra nepagrįstai pažeistų sąžiningo hipotekos kreditoriaus teises, todėl pripažinus šį dovanojimo sandorį negaliojančiu, restitucija taikytina ekvivalentu pinigais. Teismo posėdžio 2014-06-06 metu hipotekos kreditoriaus AB „Citadelė“ banko atstovė pateikė banko analitikų 2014-05-23 atliktą įvertinimą, pagal kurį šio žemės sklypo vertė 20 800 Lt (4 t. 72 b.l.). Šalys teismo posėdžio metu sutiko su AB banko „Citaldelė“ atliktu įvertinimu. Ginčo dėl žemės sklypo vertės nėra. Atsižvelgiant į tai, pripažinus sandorį negaliojančiu, taikant restituciją ekvivalentu pinigais, ieškovui iš atsakovo J. G. priteistina šio žemės sklypo vertė - 20 800 Lt (CK 6.146 straipsnis).

71Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

72Ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-05-18 nutartimi (1 t. 110-111 b.l.) taikė įrašą Nekilnojamojo turto registre, draudžiantį perleisti nuosavybės teises į atsakovams P. G. ir J. G. priklausančius ginčo sklypus; ši laikinoji apsaugos priemonė taikyti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kauno apylinkės teismas 2013-09-11 nutartimi (2 t. 86 b.l.) areštavo atsakovei A. G. priklausantį turtą už bendrą 113 947,79 Lt sumą; nurodė viešame registre įrašyti draudimą atsakovams P. G. ir J. G. perleisti nuosavybės teises į ginčo sklypus. Tenkinus ieškovo reikalavimą priteisti ieškovui skolą iš atsakovės A. G., jos turto areštas (2 t. 109-110 b.l.) paliktinas galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis). Tenkinus ieškovo reikalavimus dėl neatlygintinių dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir nusprendus taikyti restituciją natūra, nuosavybės teisės į dovanojimo sandoriais perleistus žemės sklypus (išskyrus į hipoteka įkeistą 3.3900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - )) turės būti įregistruotos pradinių savininkų vardu, todėl atlikus nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimą, naikintini įrašai viešame registre dėl draudimų atsakovams P. G. ir J. G. perleisti ginčo sklypus tretiesiems asmenims (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

73Dėl bylinėjimosi išlaidų.

74Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Patenkinus ieškinį iš dalies, išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). CPK 93 straipsnio 4 dalyje numatyta teismo teisė nukrypti nuo šių išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgus į šalių procesinį elgesį ir šių išlaidų atsiradimą lėmusias priežastis.

75Ieškovo AB „Linas Agro“ patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis: 1) 3731 Lt už 2012-05-03 ieškinį dėl skolos priteisimo iš V. G. ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, pateiktą Panevėžio miesto apylinkės teismui (sumokėta 2012-05-03 mokėjimo nurodymu SEB bankui; 1 t. 16 b.l.); 2) 3988 Lt už apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012-12-28 sprendimo (sumokėta 2013-01-21 nurodymu SEB bankui; 2 t. 20 b.l.); 3) 3381 Lt už ieškinį 2013-08-09 ieškinį dėl prievolių pripažinimo solidariomis ir dėl solidarios skolos priteisimo iš V. G. ir A. G. (sumokėta 2013-08-09 nurodymu SEB bankui; 3 t. 13 b.l.).

76Kauno apygardos teismas 2013-06-19 nutartimi tenkino ieškovo AB „Linas Agro“ apeliacinį skundą, panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2012-12-28 sprendimą dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir grąžino bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (2 t. 39-47 b.l.). Atsižvelgiant į tai, ieškovui grąžintinas už apeliacinį skundą sumokėtas 3988 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 4 dalis, CPK 3 straipsnio 6 dalis ir 961 str.).

77Ieškovo turtinis reikalavimas priteisti 113 942,79 Lt skolos, 2013-11-20 sumažintas iki 113 791,07 Lt (CPK 42 str. 1 d.) patenkintas, priteisiant skolą iš atsakovės V. G., todėl iš jos ieškovui priteistina 3413,73 Lt žyminio mokesčio. Ieškovo reikalavimas pripažinti prievolę solidaria laikytinas neturtiniu, apmokėtinas 144 Lt žyminiu mokesčiu, kurį patenkinus, ieškovui 144 Lt žyminio mokesčio priteistina iš atsakovės A. G. (CPK 93 str. 1 dalis).

78Ieškinio reikalavimus priteisti skolą iš V. G. ir A. G. ieškovas apmokėjo žyminiu mokesčiu du kartus pagal du skirtingus 2012-05-03 ir 2013-08-09 teismams pateiktus ieškinius su skirtingais reikalavimais. Ieškovo reikalavimas priteisti tą pačią skolą iš abiejų sutuoktinių kaip turtinis reikalavimas žyminiu mokesčiu apmokėtinas tik vieną kartą, todėl likusi žyminio mokesčio dalis grąžintina ieškovui (CPK 87 straipsnio 1 punktas).

79Ieškovo reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais turėjo būti apmokėti žyminiu mokesčiu pagal ginčijamais sandoriais perleistų daiktų vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Perleistų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė yra 33 755 Lt (5 žemės sklypų vidutinė rinkos vertė pagal dovanojimo sutartyse nurodytą NTR informaciją: 7000 + 18 429 + 6946 +690 + 690) ir 20 800 Lt (hipoteka įkeisto žemės sklypo vertė pagal AB „Citadelė“ bankas 2014-05-23 vertinimą), iš viso 54 555 Lt. Už šiuos reikalavimus turi būti apmokėta 1636,65 Lt. Visi atsakovai dalyvavo ginčijamų sandorių sudaryme, todėl juos pripažinus negaliojančiais, ieškovui žyminis mokestis priteistinas iš visų atsakovų lygiomis dalimis, po ¼ dalį nuo 1636,65 Lt sumos.

80Nutraukus civilinės bylos dalį dėl ieškovo reikalavimo pripažinti pagal vekselius priverstiniai išieškomos skolos tapatumą su skola pagal pirkimo-pardavimo sutartį, priedus ir sąskaitas-faktūras, žyminis mokestis iš atsakovų ieškovui nepriteistinas, nes toks reikalavimas neturėjo būti priimtas kaip nenagrinėtinas teisme ir neturėjo būto apmokėtas žyminiu mokesčiu.

81Iš viso ieškovui priteistina: iš atsakovės A. G. 3966,9 Lt, iš atsakovų V. G., P. G. ir J. G. – po 409 Lt.

82Iš viso ieškovas už 2012-05-03 ir 2013-08-09 ieškinius sumokėjo 7112 Lt (3731 + 3381). Pareikšti reikalavimai turėjo būti apmokėti 5194 Lt žyminiu mokesčiu (3413,73 Lt už reikalavimą priteisti skolą, 1636,65 Lt už ginčijamus sandorius, 144 Lt už reikalavimą pripažinti prievolę solidaria). Ieškovui grąžintina 1917,62 Lt (=7112-1636,65) permokėta žyminio mokesčio dalis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pridėjus grąžintiną 3988 Lt sumą už apeliacinį skundą, iš viso ieškovui grąžintina 5905,62 Lt žyminio mokesčio.

83Atsakovus V. G., P. G., J. G., A. G., atstovavo advokatė M. Laurinaitienė pagal 2013-10-04 sutartis dėl teisinės pagalbos (2 t. 102-105 b.l.). Atsakovai patyrė 6000 Lt teisinės pagalbos išlaidų (4 t. 4, 5-8 b.l.). Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti skolą iš atsakovo V. G., tačiau tenkino reikalavimą pripažinti skolą solidaria ir priteisė ją ieškovui iš atsakovės A. G.. Skirstant bylinėjimosi išlaidas nurodyta, kad reikalavimas priteisti tą pačią skolą žyminiu mokesčiu apmokamas tik vieną kartą. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė ieškovo reikalavimų dalis patenkinta, atsakovams bylinėjimosi išlaidų dalis neatlygintina (CPK 93 straipsnio 1,2 ir 4 dalys).

84Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 107,31 Lt (1 t. 2 b.l., 2 t. 1 b.l., 4 t. 2 b.l.). Šios išlaidos valstybei priteistinos lygiomis dalimis iš visų atsakovų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 ir 5 dalys).

85Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

86Ieškinį tenkinti iš dalies.

87Nutraukti civilinės bylos dalį dėl ieškovo AB „Linas Agro“ reikalavimo, kuriuo prašo patvirtinti faktą, kad atsakovo V. G. skola pagal 2009-07-31 Nr. 102/KA-04a sutartį, šios sutarties 2010-01-19 priedą Nr. 2 A, 2010-10-01 priedą Nr.1 B ir PVM sąskaitas-faktūras yra ta pati skola, kurią V. G. patvirtino dviem jo išduotais vekseliais.

88Atmesti ieškovo AB „Linas Agro“ ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo V. G..

89Pripažinti V. G. prievolę ieškovui AB „Linas Agro“ solidariąja V. G. ir A. G. prievole.

90Priteisti iš A. G. (a. k. ( - ) 113 791,07 Lt (vieną šimtą trylika tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt vieną Lt 7 ct) skolos ieškovui AB „Linas Agro“ (j. a. k. 147328026).

91Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 19 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2601, pagal kurią atsakovai V. G. ir A. G. perleido P. G. (a. k. ( - ) 2.5300 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų sen., ( - ). Panaikinti šio žemės sklypo nuosavybės teisių įregistravimą P. G. vardu. Taikyti restituciją natūra: dovanojimo sutartimi neatlygintinai perleistą šį žemės sklypą grąžinti nuosavybės teise atsakovams V. G. (a. k. ( - ) ir A. G. (a. k. ( - )

92Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2580, pagal kurią V. G. perleido P. G. (a. k. ( - ) 6/7 dalis 7.0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kėdainių r. sav., Josvainių sen., ( - ). Panaikinti šio žemės sklypo dalies nuosavybės teisių įregistravimą P. G. vardu. Taikyti restituciją natūra: dovanojimo sutartimi neatlygintinai perleistą šią žemės sklypo dalį grąžinti nuosavybės teise atsakovui V. G. (a. k. ( - )

93Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 17 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2575, pagal kurią V. G. perleido J. G. (a. k. ( - ) 285/755 dalis 7.5500 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kauno r. sav., Babtų sen., ( - ). Panaikinti šios žemės sklypo dalies nuosavybės teisių įregistravimą J. G. vardu. Taikyti restituciją natūra: dovanojimo sutartimi neatlygintinai perleistą šią žemės sklypo dalį grąžinti nuosavybės teise atsakovui V. G. (a. k. ( - )

94Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutarties Nr. 19KU-2582 dalį, kuriomis V. G. perleido J. G. (a. k. ( - ) du žemės sklypus: 1) 0.5500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų sen., ( - ); 2) 0.2400 ha žemės sklypą, unikalus Nr., ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų san., ( - ). Panaikinti šių žemės sklypų nuosavybės teisių įregistravimą J. G. vardu. Taikyti restituciją natūra: dovanojimo sutartimi neatlygintinai perleistus šiuos žemės sklypus grąžinti nuosavybės teise atsakovui V. G. (a. k. ( - )

95Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutarties Nr. 19KU-2582 dalį, kuria V. G. perleido J. G. (a. k. ( - ) 3.3900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r., sav., Babtų sen., ( - ). Taikyti restituciją, atliekamą sumokant ekvivalentą pinigais: priteisti iš atsakovo J. G. (a. k. ( - ) 20 800 Lt (dvidešimt tūkstančių aštuonis šimtus litų) ieškovui AB „Linas Agro“ (j. a. k. 147328026).

96Panaikinus Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisių įregistravimą atsakovų P. G. ir J. G. vardu, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013-09-11 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įrašus Nekilnojamojo turto registre, draudžiančius perleisti nuosavybės teises:

971) į P. G. (a. k. ( - ) priklausančius žemės sklypus:

98a) 2.53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r., Babtų sen., ( - );

99b) 6/7 dalis 7.00 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantį Kėdainių r., Josvainių sen., ( - );

1002) į J. G. (a. k. ( - ) priklausančius žemės sklypus:

101a) 285/755 dalis 7.5500 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kauno r. sav., Babtų sen., ( - );

102b) 0.5500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų sen., ( - );

103c) 0.2400 ha žemės sklypą, unikalus Nr., ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų san., ( - ).

104Priteisti ieškovui AB „Linas Agro“ (j. a. k. 147328026) iš atsakovės A. G. (a. k. ( - ) 3966,9 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt šešis Lt ir 90 ct) žyminio mokesčio.

105Priteisti ieškovui AB „Linas Agro“ (j. a. k. 147328026) iš atsakovų V. G. (a. k. ( - ) P. G. (a. k. ( - ) ir J. G. (a. k. ( - ) iš kiekvieno po 409 Lt (keturis šimtus devynis Lt) žyminio mokesčio.

106Grąžinti ieškovui AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas 147328026) permokėtą žyminio mokesčio dalį - 5905,62 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus penkis Lt 62 ct).

107Priteisti valstybei 107,31 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų lygiomis dalimis iš atsakovų A. G. (a. k. ( - ) V. G. (a. k. ( - ) P. G. (a. k. ( - ) ir J. G. (a. k. ( - ) iš kiekvieno po 26,83 Lt (po dvidešimt šešis Lt ir 83 ct). Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

108Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Irenai... 2. Ieškovas AB „Linas Agro“ patikslintu ieškiniu (2 t. 58-74 b.l.) prašo:... 3. 1) patvirtinti faktą, kad atsakovo V. G. skola pagal 2009-07-31 sutartį Nr.... 4. 2) pripažinti ūkininko V. G. prievoles ieškovui AB „Linas Agro“... 5. 3) pripažinti negaliojančiomis keturias dovanojimo sutartis dėl žemiau... 6. a) 2010 m. lapkričio 19 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2601, pagal kurią... 7. b) 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2580, pagal kurią V.... 8. c) 2010 m. lapkričio 17 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2575, pagal kurią V.... 9. d) 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2582, pagal kurią V.... 10. 4) priteisti solidariai iš visų atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 11. Ieškovas patikslintame ieškinyje (2 t. 58-74 b.l.), rašytiniuose... 12. Dėl ginčijamų dovanojimo sandorių. Vykdant išieškojimą pagal vekselius,... 13. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą iš atsakovo V. G.. Ieškovas... 14. Dėl reikalavimo prievoles pripažinti bendromis solidariomis sutuoktinių... 15. Atsakovai V. G., P. G., J. G., A. G. su patikslintu ieškiniu nesutinka.... 16. Trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas, kuriam 2011-11-10 sutartinės... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Ieškovas šioje byloje Actio Pauliana pagrindu ginčija keturias dovanojimo... 19. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 20. Dėl skolos susidarymo aplinkybių... 21. Pagal 2009-07-31 sutartį Nr. 10Z/KA-04a (toliau – Sutartis), šios sutarties... 22. Byloje esančios dovanojimo sutarčių kopijos (1 b.l. 74-101 b.l.) ir NTR CDB... 23. 1) 2010-11-19 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2601 V. G. ir A. G. padovanojo P.... 24. 2) 2010-11-18 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2580 V. G. padovanojo P. G. 6/7... 25. 3) 2010-11-17 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2575 V. G. padovanojo J. G. 285/755... 26. 4) 2010-11-18 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2582 V. G. padovanojo J. G. 3... 27. Ginčijamais dovanojimo sandoriais perleistų žemės sklypų vidutinė rinkos... 28. Atsakovas J. G. 3.39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 2011-11-10... 29. Ginčas tarp šalių šioje byloje kilo: 1) dėl ieškovo reikalavimo priteisti... 30. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 113 791,07 Lt skolą iš atsakovo V. G. ... 31. Teismas pažymi, kad šis ieškovo reikalavimas yra perteklinis, nes šios... 32. Dėl ieškovo reikalavimo patvirtinti faktą, kad atsakovo V. G. skola pagal... 33. Šiuo ieškinio reikalavimu ieškovas nereiškia jokio materialinio pobūdžio... 34. Dėl atsakovų prašymo taikyti ieškinio senatį reikalavimams dėl sandorių... 35. Ieškovas teigia, kad apie ginčijamus dovanojimo sandorius sužinojo... 36. CK 1.124 straipsnyje ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas... 37. Ieškinio senaties institutas nustatytas tiek ieškovo, tiek atsakovo... 38. Atsakovai prašymą dėl ieškinio senaties taikymo grindžia argumentais, kad... 39. Šiuos atsakovų argumentus teismas atmeta kaip nepagrįstus. Ieškinio... 40. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad senaties terminui skaičiuoti actio... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-09-21 apžvalgoje dėl Actio Pauliana,... 42. Abi šalys pripažino, kad ieškovo ir ūkininko V. G. bendradarbiavimas... 43. Ieškovo pateikti įrodymai atskleidžia šalis siejusį bendradarbiavimą nuo... 44. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba... 45. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 46. Atsakovų argumentai, kad ieškovas būdamas juridinis asmuo, turintis... 47. Dėl prievolės pripažinimo solidaria... 48. V. G., gim. 1957 m., ir A. G., gim. 1958 m., santuoka sudaryta 1978-10-14 (1 t.... 49. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta,... 50. Atsakovė A. G. nesutiko dėl ūkininko V. G. prievolės ieškovui pripažinimo... 51. Teismas atmeta atsakovės A. G. argumentus, kad ūkininko V. G. veikla yra jo... 52. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadas, kad abu sutuoktiniai dalyvavo ūkio... 53. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktuose nurodyta, kad bendrąja jungtine... 54. Nustačius, kad ūkininko ūkis įsteigtas santuokos metu, kad jis yra šeimos... 55. Pripažinus V. G. prievoles ieškovui AB „Linas Agro“ solidariosiomis... 56. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ... 57. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintas vienas iš kreditoriaus interesų gynimo... 58. Dėl actio Pauliana sąlygų... 59. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko... 60. Dėl pirmosios actio Pauliana sąlygos. Atsakovas V. G. bylos nagrinėjimo metu... 61. Dėl antrosios ir kitų actio Pauliana sąlygų. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje... 62. Visos dovanojimo sutartys sudarytos 2010 m. lapkričio 17-19 d., t.y. iš karto... 63. P. G. ir J. G. yra V. G. ir A. G. sūnūs, tai nurodyta dovanojimo sutartyse (1... 64. Ieškovas įrodė visas Actio Pauliana taikymo sąlygas (CPK 178 straipsnis),... 65. Dėl restitucijos taikymo... 66. Pagal CK 6.66 straipsnio 5 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi... 67. Pripažinus sandorį negaliojančiu (CK 1.80 straipsnio 1 dalis) kyla CK 1.80... 68. Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį, kurioje įtvirtinta actio Pauliana institutui... 69. Atsakovai P. G. ir J. G. ginčijamais sandoriais įgyto turto nėra perleidę... 70. J. G. 2010-11-18 dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-2582 įgytą 3.3900 ha žemės... 71. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 72. Ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios... 73. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 74. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 75. Ieškovo AB „Linas Agro“ patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas... 76. Kauno apygardos teismas 2013-06-19 nutartimi tenkino ieškovo AB „Linas... 77. Ieškovo turtinis reikalavimas priteisti 113 942,79 Lt skolos, 2013-11-20... 78. Ieškinio reikalavimus priteisti skolą iš V. G. ir A. G. ieškovas apmokėjo... 79. Ieškovo reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais turėjo... 80. Nutraukus civilinės bylos dalį dėl ieškovo reikalavimo pripažinti pagal... 81. Iš viso ieškovui priteistina: iš atsakovės A. G. 3966,9 Lt, iš atsakovų... 82. Iš viso ieškovas už 2012-05-03 ir 2013-08-09 ieškinius sumokėjo 7112 Lt... 83. Atsakovus V. G., P. G., J. G., A. G., atstovavo advokatė M. Laurinaitienė... 84. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 107,31 Lt (1 t. 2 b.l., 2 t. 1... 85. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu,... 86. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 87. Nutraukti civilinės bylos dalį dėl ieškovo AB „Linas Agro“ reikalavimo,... 88. Atmesti ieškovo AB „Linas Agro“ ieškinio reikalavimą dėl skolos... 89. Pripažinti V. G. prievolę ieškovui AB „Linas Agro“ solidariąja V. G. ir... 90. Priteisti iš A. G. (a. k. ( - ) 113 791,07 Lt (vieną šimtą trylika... 91. Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 19 d. dovanojimo sutartį Nr.... 92. Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutartį Nr.... 93. Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 17 d. dovanojimo sutartį Nr.... 94. Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutarties Nr.... 95. Pripažinti negaliojančia 2010 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutarties Nr.... 96. Panaikinus Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisių įregistravimą... 97. 1) į P. G. (a. k. ( - ) priklausančius žemės sklypus:... 98. a) 2.53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r., Babtų sen.,... 99. b) 6/7 dalis 7.00 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantį Kėdainių r.,... 100. 2) į J. G. (a. k. ( - ) priklausančius žemės sklypus:... 101. a) 285/755 dalis 7.5500 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Kauno r.... 102. b) 0.5500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Kauno r. sav., Babtų... 103. c) 0.2400 ha žemės sklypą, unikalus Nr., ( - ), esantį Kauno r. sav.,... 104. Priteisti ieškovui AB „Linas Agro“ (j. a. k. 147328026) iš atsakovės A.... 105. Priteisti ieškovui AB „Linas Agro“ (j. a. k. 147328026) iš atsakovų V.... 106. Grąžinti ieškovui AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas 147328026)... 107. Priteisti valstybei 107,31 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 108. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...