Byla e2-2228-545/2017
Dėl 25521,23 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,-

12017 m. 02 mėn. 09 d.

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

3sekretoriaujant A. Š.

4dalyvaujant ieškovo BUAB „Namukai“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratoriai“ atstovui V. G.

5atsakovo R. K. atstovui advokatui A. Ž.

6teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Namukai“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratoriai“ patikslintą ieškinį atsakovui R. K. dėl 25521,23 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,-

Nustatė

7ieškovo BUAB „Namukai“ į.k. 300118724, bankroto administratorius UAB „Bankroto administratoriai“ į.k. 303009872, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo R. K. a.k. ( - ) 25521,23 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.1 b.l. 25-28).

8BUAB „Namukai“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratoriai“ patikslintas ieškinys grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-03-24 d. nutartimi civ. byloje Nr. eB2-3891-577/2015 UAB „Namukai“ buvo iškelta bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratoriai“. Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija atsakovas R. K., a.k. ( - ) ėjo UAB „Namukai“ vadovo pareigas nuo 2012-06-28 d. iki 2015-04-14 d. Ieškovas nurodė, kad UAB „Namukai“ 2013 metais turėjo šias pradelstas skolas kreditoriams:

 1. Valstybinei mokesčių inspekcijai - 436,95 Eur;
 2. Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai - 7676,26 Lt arba 2223,20 Eur;
 3. UAB „Projektservisas“ pagal išrašytas sąskaitas - 1 713,88 Eur;
 4. UAB „Tele2“ pagal išrašytą sąskaitą - 16,84 Eur;
 5. Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ pagal išrašytas sąskaitas - 58,61 Eur.

9Bendra pradelstų įsipareigojimų suma 2013 metais buvo 4 449,48 Eur , o UAB „Namukai“ pagal 2013 m. balansą turto neturėjo. Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Namukai“ kreditorių sąrašą 29 972,26 Eur sumai.

10Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 p. nustato, jog įmonės administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Įmonės vadovų civilinė atsakomybė atsiranda tik esant visoms LR CK nustatytoms civilinės atsakomybės sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams; 2) žalai (nuostoliams); 3) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; 4) už žalą atsakingo asmens kaltei. Ieškovo nuomone, atsakovo atžvilgiu yra visos aukščiau išdėstytos civilinės atsakomybės sąlygos taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti žalos atlyginimą.

11Neteisėti veiksmai

12Civilinė atsakomybė asmeniui gali kilti tik esant jo neteisėtiems veiksmams, t. y. neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė neveikimu, laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą (toliau - LR ABĮ), UAB direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, vadovaujantis administracijai, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitus nustatytus įgaliojimus. Vadovaujantis LR ABĮ 19 str. 8 d., bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Juridinio asmens valdymo organų pareigos bei esminiai jų veiklos principai įtvirtinti ir CK 2.87 str., nustatant, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui, veikti išimtinai bendrovės interesais. Įstatyme nustatytos pareigos elgtis sąžiningai ir protingai nevykdymas reiškia asmens neteisėtus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę - juridinio asmens organas privalo padarytą juridiniam asmeniui žalą atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d., 6.248 str. 3 d.).

14Sprendžiant dėl įmonės vadovo elgesio standarto ir nustatant, ar įmonės vadovas yra atlikęs neteisėtus veiksmus, teikiančius pagrindą civilinei atsakomybei atsirasti, svarbu žinoti tai, kad įmonę ir jos valdymo organus sieja fiduciariniai, tai yra tarpusavio pasitikėjimu grindžiami santykiai, todėl įmonės vadovas negali sudaryti sandorio ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeistų įmonės interesus. Faktui, kad įmonės vadovas atlieka neteisėtus veiksmus, konstatuoti reikia nustatyti, jog jis pažeidžia savo, kaip įmonės vadovo, pareigas ar veikia priešingai įmonės interesams.

15LR ĮBĮ 8 str. 1 d. įtvirtinta imperatyvi nuostata įmonės vadovui pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.LR ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio Įmonių bankroto įstatymo nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokia Įmonių bankroto įstatymo prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-0616 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-321/2014). LR ĮBĮ 8 str. 4 d. nustatytas specialusis įmonės vadovo civilinės atsakomybės pagrindas, skirtas apsaugoti kreditorių interesus, kai įmonė yra faktiškai nemoki, o akcininkų bei kreditorių interesai iš esmės išsiskiria. Nuo įmonės faktiško nemokumo momento jos vadovas turi pareigą prioritetiškai ginti kreditorių interesus, kad, įmonei esant nemokiai, būtų maksimaliai apsaugotos kreditorių teisės gauti maksimalų reikalavimų patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-01 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2014-05-21 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-283/2014).

16Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d.). Įmonių bankroto įstatyme nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Administracijos vadovas privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-344/2014).

17UAB „Namukai“ nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 m. VĮ Registrų centras. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, turėjo vykdyti LR ABĮ 23 str. 2 d., 24 str. 1 d. nustatytą pareigą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti tvirtinti 2014 m. finansinės atskaitomybės dokumentus. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, atsakovas pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laiku, t.y. iki 2014-04-01 d.

18Žala (nuostoliai)

19Antroji sąlyga civilinei atsakomybei atsirasti yra žala. Pagal LR CK 6.249 str. žala apibūdinama kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Nagrinėjamu atveju žala patirta dėl to, kad įmonės vadovas (Atsakovas) laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jo valdomai nemokiai įmonei.

20LR ĮBĮ 8 str. 4 d. nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys). įmonėje turintis teise priimti atitinkama sprendimą, privalo padengti žala, kuria kreditoriai patyrė dėl to. kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nuo to momento, kai įmonė yra laikoma nemokia, įmonės vadovas (savininkas) jau turi pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

21Atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė patenkinti didesnę dalį savo reikalavimo, t.y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-25 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012-02-01 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-19/2012).

22Atsakovui UAB „Namukai“ nemokumas turėjo būti žinomas ne vėliau 2014-04-01 d., kai turėjo pateikti UAB „Namukai“ visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti UAB „Namukai“ finansinės atskaitomybės dokumentus. Žala skaičiuotina pagal tai, kiek UAB „Namukai“ turėjo skolų kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo dieną ir kiek UAB „Namukai“ kreditorių reikalavimų negali patenkinti šiai dienai. 2014 m. balandžio 1 d. UAB „Namukai“ turėjo šiuos įsipareigojimus:

 1. Valstybinei mokesčių inspekcijai - 436,95 Eur;
 2. Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai - 7681,63 Lt arba 2224,75 Eur;
 3. UAB „Projektservisas“ pagal išrašytas sąskaitas - 1 713,88 Eur;
 4. UAB „Tele2“ pagal išrašytą sąskaitą - 16,84 Eur;
 5. Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ pagal išrašytas sąskaitas -58,61 Eur.

23Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo dienai UAB „Namukai“ skolų turėjo už 4 451,03 Eur.

24Vilniaus apygardos teismas 2016-08-22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Namukai“ kreditorių sąrašą 29 972,26 Eur. Vadinasi, nuo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Namukai“ skolų apimtis išaugo 25 521,23 Eur.

25Priežastinis ryšys

26Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (pavėlavimo pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo) kreditoriai bei įmonė patyrė papildomai 25 521,23 Eur žalą. Atsakovui laiku kreipusis dėl bankroto bylos iškėlimo, būtų buvę galima išvengti papildomos kreditoriams bei UAB „Namukai“ patirtos žalos, atsiradusios nuo pareigos atsakovui pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

27Kaltė

28Kaltės samprata pateikiama LR CK 6.248 str. 3 d., kuriame nurodyta, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Minėto straipsnio 1 d. įtvirtinta skolininko kaltės prezumpcija. Vadovaujantis tuo, kad atsakovo kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, preziumuojama, ieškovas šios sąlygos papildomai neįrodinėja.

29Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. ieškovas patenkinus ieškinį prašo iš atsakovo priteisti 5 (penkių) procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Atsakovas R. K. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į BUAB „Namukai“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratoriai“ patikslintą ieškinį, kuriame su patikslintu ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti, priteisti 324 Eur advokato išlaidų (b.l. 33-43).

31Ieškovas BUAB „Namukai“ atsakovo R. K. atžvilgiu šioje byloje reiškia reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo, t.y. civilinės atsakomybės taikymo atsakovui. Pagal civilinę atsakomybę reglamentuojančias materialinės teisės normas (CK 6.245-6.249 str.) bei jų taikymo ir aiškinimo praktiką, civilinė atsakomybė atsiranda tik esant visoms įstatyme numatytoms būtinosioms civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms, t.y.: a) atsakovo neteisėtiems veiksmams; b) žalai (nuostoliams); c) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (nuostolių); d) atsakovo kaltei. Be to, šios kategorijos bylose ieškovui tenka įrodinėjimo pareiga (CPK 178 str.) įrodyti tris iš keturių būtinųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, t.y.: a) atsakovo neteisėtus veiksmus; b) tiek patį žalos (nuostolių) faktą, tiek ir konkretų žalos (nuostolių) dydį; c) priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (nuostolių). Ieškovui neįrodžius bent vienos iš paminėtų sąlygų, civilinės atsakomybės taikymas atsakovui yra negalimas, o ieškinys yra atmestinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-29 d. Nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2007-10-10 d. Nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-556/2007; 2006-06-12 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-388/2006).

32Ginčo atveju, ieškovo BUAB „Namukai“ patikslintas ieškinys yra grindžiamas bei įrodinėjamas tokiais esminiais faktais bei argumentais:

 1. atsakovo R. K. neteisėti veiksmai pasireiškė LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. numatytos pareigos pažeidimu, t.y. jog atsakovas R. K., būdamas ieškovo UAB „Namukai“ vadovu (direktoriumi), laiku nesikreipė į teismą dėl UAB „Namukai“ bankroto bylos iškėlimo;
 2. atsakovo R. K. pareiga kreiptis į teismą dėl UAB „Namukai“ bankroto bylos iškėlimo atsirado nuo 2014-04-01 d.;
 3. pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo dienai (t.y. 2014-04-01 d.) UAB „Namukai“ bendras skolų dydis sudarė – 4 451,03 Eur;
 4. UAB „Namukai“ bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2015-03-24 d. nutartimi civ. byloje Nr. eB2-3891-577/2015), kuri įsiteisėjo 2015-04-04 d.;
 5. Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi civ. byloje Nr. eB2-1096-577/2016 patvirtinta bendra kreditorinių reikalavimų suma UAB „Namukai“ bankroto byloje sudaro – 29 972,26 Eur;
 6. laikotarpiu nuo 2014-04-01 d. iki bankroto bylos iškėlimo (2015-04-04 d.) UAB „Namukai“ bendra skolų apimtis išaugo, t.y. ji padidėjo nuo 4 451,03 Eur iki 29 972,26 Eur;
 7. skirtumas tarp teismo patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos (29 972,26 Eur) bei bendro skolų dydžio 2014-04-01 d. (4 451,03 Eur) – ir yra žala (nuostoliai), kurią patyrė ieškovas UAB „Namukai“ dėl to, kad atsakovas R. K. laiku (t.y. 2014-04-01 d.) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bei kurios dydis yra – 25 521,23 Eur (29 972,26 Eur – 4 451,03 Eur = 25 521,23 Eur).

33Dėl bendros skolų apimties padidėjimo

34Ieškovo BUAB „Namukai“ patikslinto ieškinio teiginys, jog laikotarpiu nuo 2014-04-01 d. iki 2015-04-04 d. UAB „Namukai“ bendras skolų dydis pasikeitė ir išaugo, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės.

35Vilniaus apygardos teismas 2015-03-24 d. nutartimi civ. byloje Nr. eB2-3891-577/2016, iškėlęs UAB „Namukai“ bankroto bylą, tuo pačiu įpareigojo šios bylos atsakovą R. K., kaip buvusį UAB „Namukai“ vadovą, perduoti paskirtam bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

36Atsakovas R. K., vykdydamas paminėtą teismo įpareigojimą, sudarė UAB „Namukai“ balansą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (t.y. 2015-04-04 d.) duomenimis bei pagal jį perdavė bankroto administratoriui įmonės turtą bei visus dokumentus. Teismo nutartimi atsakovui R. K. nustatytas įpareigojimas dėl bendrovės turto ir dokumentų perdavimo buvo įvykdytas, tą patvirtinant 2015-12-21 d. UAB „Namukai“ dokumentų ir turto perdavimo-priėmimo aktu, sudarytu tarp R. K. bei UAB „Bankroto administratoriai“.

37Ieškovas BUAB „Namukai“ kartu su patikslintu ieškiniu teismui pateikė tik UAB „Namukai“ balansą už 2013 m. laikotarpį. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas R. K. teismui papildomai teikia UAB „Namukai“ finansinę atskaitomybę už 2014-2015 m. laikotarpį, kurią, atsižvelgiant į pareikšto reikalavimo esmę, privalėjo pateikti pats ieškovas. Atsakovės nuomone, ieškovas neįrodė nei vienos civilinei atsakomybei kilti reikalingos sąlygos, todėl atsakovės kaltė negali būti preziumuojama, nes neįrodytas realus kaltės buvimas.

38Visi trys byloje esantys UAB „Namukai“ balansai (už 2013 m., 2014 m., 2015 m.) patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2014-04-01 d. iki 2015-04-04 d. UAB „Namukai“ bendras skolų dydis (apimtis) visiškai nesikeitė ir išliko toks pats (identiškas), t.y. tiek 2014-04-01 d., tiek 2015-04-04 d. UAB „Namukai“ bendra skola sudarė – 30 126 Eur (104 018 Lt), kuri, yra mažesnė, nei UAB „Namukai“ bankroto byloje patvirtintas bendras kreditorinių reikalavimų dydis.

39Be to, UAB „Namukai“ finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai už 2014 ir 2015 m.m. patvirtina, jog aptariamu laikotarpiu nesikeitė ne tik bendras skolos dydis, bet ir sudėtinės skolos dalys bei konkretūs jų dydžiai.Tiek UAB „Namukai“ finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai už 2014 ir 2015 m.m., tiek UAB „Namukai“ pelno (nuostolių) ataskaitos už 2014 ir 2015 m.m. patvirtina, jog UAB „Namukai“ nuo 2014 m. pradžios iki pat bankroto bylos iškėlimo faktiškai nevykdė jokios veiklos. To pasėkoje bendrovės turtinė padėtis laikotarpiu nuo 2014-04-01 d. iki 2015-04-04 d. nebuvo bloginama bei nepablogėjo, išlikdama visiškai tokia pati.

40Dėl bendro skolų dydžio 2014-04-01 d.

41Ieškovas BUAB „Namukai“ savo patikslintame ieškinyje nurodo, jog 2014-04-01 d. bendras UAB „Namukai“ skolų dydis sudarė – 4 451,03 Eur, iš kurių: a) 436,95 Eur – Valstybinei mokesčių inspekcijai; b) 2 224,75 Eur (7 681,63 Lt) – Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai; c) 1 713,88 Eur – UAB „Projektservisas“; d) 16,84 Eur – UAB „Tele2“; e) 58,61 Eur – savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ (436,95 Eur + 2 224,75 Eur + 1 713,88 Eur + 16,84 Eur + 58,61 Eur = 4 451,03 Eur).

42Tačiau su tokiu ieškovo nurodomu skolų sąrašu atsakovas nesutinka, nes jis yra neteisingas ir neatitinka tikrovės. Ieškovas BUAB „Namukai“ teisingai nurodė ir atsakovas sutinka su tuo, jog UAB „Namukai“ 2014-04-01 d. buvo skolinga: a) Valstybinei mokesčių inspekcijai – iš viso 436,95 Eur, iš kurių: 278,02 Eur pagrindinė skola ir 158,93 Eur delspinigių; b) Valstybinei socialinei draudimo fondo valdybai – iš viso 2 224,75 Eur (7 681,63 Lt), iš kurių: 2 069,38 Eur (7 145,13 Lt) pagrindinė skola ir 155,38 Eur (536,50 Lt) delspinigių; c) UAB „Tele2“ – iš viso 16,84 Eur (pagrindinė skola); d) savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ – iš viso 58,61 Eur (pagrindinė skola). Tačiau atsakovas nesutinka su tuo, jog 2014-04-01 d. bendras skolos dydis UAB „Projektservisas“ sudarė 1 713,88 Eur, o taip pat nesutinka su tuo, jog minėtai dienai UAB „Namukai“ neturėjo daugiau skolų (t.y. kitų skolininkų).

43Visų pirma, nurodydamas, jog 2014-04-01 d. skola UAB „Projektservisas“ sudarė 1 713,88 Eur, ieškovas nurodė tik tai dienai realiai egzistavusį pagrindinės skolos šiam kreditoriui dydį, į bendrą skolos dydį papildomai neįtraukdamas prievolės mokėti delspinigius, kurios dydis 2014-04-01 d. sudarė apie 155,00 Eur. Šią aplinkybę (konkretų delspinigių dydį) patvirtintų kartu su patikslintu ieškiniu pateikto UAB „Projektservisas“ 2015-06-18 d. Kreditoriaus reikalavimo Nr. 19 priedai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20 ir Nr. 21, kurių ieškovas nepateikė į bylą, nors visus kitus šio reikalavimo priedus – pateikė.

44Antra, ieškovas visiškai nepagrįstai ir nesąžiningai į UAB „Namukai“ 2014-04-01 d. skolų sąrašą neįtraukė 301,95 Eur (1 042,57 Lt) dydžio skolos atskaitingam asmeniui (t.y. atsakovui). Tai, kad tuo metu tokia skola egzistavo, matyti iš UAB „Namukai“ finansinės atskaitomybės aiškinamųjų raštų už 2014, 2015 m.

45Trečia, ieškovas nepagrįstai ir nesąžiningai į UAB „Namukai“ 2014-04-01 d. skolų sąrašą neįtraukė 25 368,76 Eur (87 593,27 Lt) dydžio skolos R. K. pagal paskolų sutartis. Aplinkybę, jog minėtai dienai ieškovui UAB „Namukai“ suteiktų ir atsakovui negrąžintų paskolų suma sudarė 25 368,76 Eur (87 593,27 Lt), patvirtina byloje jau esantys įrodymai, t.y. Vilniaus apygardos teismo 2016-03-01 d. nutartis (civ. byla Nr. e2-3869-577/2016) kartu su paskolų sutartimis bei kasos pajamų orderiais. Be to, tokią aplinkybę papildomai patvirtina ir UAB „Namukai“ finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai už 2014, 2015 m.

46Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 2014-04-01 d. UAB „Namukai“ buvo skolinga:

 1. Valstybinei mokesčių inspekcijai – iš viso 436,95 Eur, iš kurių: 278,02 Eur pagrindinė skola ir 158,93 Eur delspinigių;
 2. Valstybinei socialinei draudimo fondo valdybai – iš viso 2 224,75 Eur (7 681,63 Lt), iš kurių: 2 069,38 Eur (7 145,13 Lt) pagrindinė skola ir 155,38 Eur (536,50 Lt) delspinigių;
 3. UAB „Projektservisas“ – iš viso 1 868,88 Eur, iš kurių: 1 713,88 Eur pagrindinė skola ir 155,00 Eur delspinigių;
 4. UAB „Tele2“ – iš viso 16,84 Eur (pagrindinė skola);
 5. savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ – iš viso 58,61 Eur (pagrindinė skola);
 6. R. K. (kaip atskaitingam asmeniui) – iš viso 301,95 Eur (1 042,57 Lt) (pagrindinė skola);
 7. R. K. (pagal paskolų sutartis) – iš viso 25 368,76 Eur (87 593,27 Lt) (pagrindinė skola).

47Tokiu būdu, UAB „Namukai“ bendras skolų dydis 2014-04-01 d. sudarė 30 276,74 Eur (436,95 Eur + 2 224,75 Eur + 1 868,88 Eur + 16,84 Eur + 58,61 Eur + 301,95 Eur + 25 368,76 Eur = 30 276,74 Eur), o ne 4 451,03 Eur, kaip visiškai nepagrįstai nurodoma patikslintame ieškinyje.

48Dėl žalos (nuostolių) fakto

49Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Namukai“ jokios žalos (nuostolių) nepatyrė, t.y. žalos faktas yra neįrodytas ir objektyviai neegzistuoja.

50Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi (civ. byla Nr. eB2-1096-577/2016) patvirtintas bendras kreditorinių reikalavimų dydis (29 972,26 Eur) yra ne didesnis, o mažesnis, nei UAB „Namukai“ bendras skolų dydis, realiai egzistavęs 2014-04-01 d. (30 276,74 Eur).

51Be to, tuo atveju, jeigu atsakovas R. K. 2014-04-01 d. ir būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto bylą nagrinėjančio teismo patvirtintas bendras kreditorinių reikalavimų dydis būtų buvęs lygiai toks pats, koks ir yra šiuo metu patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi civ. byloje Nr. eB2-1096-577/2016.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

53CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teismui atmetus ieškovo BUAB „Namukai“ ieškinį, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos iš ieškovo BUAB „Namukai“ bankroto administravimui skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-03-14 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-67/2014, 2013-06-28 d. nutartis civ.byloje Nr.3K-3-381/2013). Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 26 str. 2, 3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-06 d. utartis civ.byloje Nr. 3K-3-547/2013).

54Atsakovo R. K. patiriamos bylinėjimosi išlaidos -324 Eur advokato išlaidų atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį ( ĮBĮ 36 str.). Priešingu atveju bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus savo skolininkams arba nepagrįstai nesutikdama su kreditorių jai pareikštais reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 d. nutartis civ.byloje Nr.3K-3-381/2013).

55Ieškinys atmestinas.

56Vilniaus apygardos teismo 2015-03-24 d. nutartimi civ. byloje Nr. eB2-3891-577/2015 UAB „Namukai“ buvo iškelta bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratoriai“. Teismo nutartis įsiteisėjo 2015-04-04 d. Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis atsakovas R. K., a.k. ( - ) ėjo UAB „Namukai“ vadovo pareigas nuo 2012-06-28 d. iki 2015-04-14 d. Atsakovas dokumentus ir turtą perdavė ieškovui pagal 2015-12-21 d. aktą su priedais

57Ieškovas nurodė, kad UAB „Namukai“ 2013 metais turėjo šias pradelstas skolas kreditoriams:

 1. Valstybinei mokesčių inspekcijai - 436,95 Eur;
 2. Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai - 7676,26 Lt arba 2223,20 Eur;
 3. UAB „Projektservisas“ pagal išrašytas sąskaitas - 1 713,88 Eur;
 4. UAB „Tele2“ pagal išrašytą sąskaitą - 16,84 Eur;
 5. Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ pagal išrašytas sąskaitas - 58,61 Eur.

58Bendra pradelstų įsipareigojimų suma 2013 metais buvo 4 449,48 Eur , o UAB „Namukai“ pagal 2013 m. balansą turto neturėjo.

59Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Namukai“ kreditorių sąrašą 29 972,26 Eur sumai.

60Ieškovo teigimu, LR ĮBĮ 8 str. 1 d. įpareigoja įmonės vadovą pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokia Įmonių bankroto įstatymo prasme. Ieškovo teigimu, atsakovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl UAB „Namukai“ padaryta žala 25521,23 Eur sumai.

61Teismas, svarstydamas į ieškovo motyvus, atsižvelgia į tai, kad teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.).

62Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovautis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1 d.). LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) (LAT 2004-02-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-124/2004).

63Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (LAT 2011-05-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011).

64Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, o nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų (LR CPK 178 str.).

65Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą (LR ĮBĮ 10 str. 11 p.) prisiėmęs riziką administratorius, kuris administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) administratoriui atsako solidariai.

66Kaip nustatyta byloje, pareiškimą dėl UAB „Namukai“ bankroto bylos iškėlimo pateikė vienas iš šios bendrovės kreditorių –Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , o ne vadovas R. K., todėl ieškovo teigimu laikytina, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad pastarasis nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Namukai“, t.y. netinkamai vykdė CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, todėl jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Atsakovas turėjo į teismą kreiptis ne vėliau kaip iki 2014-04-01 d. Teismas su ieškovo motyvais sutinka iš dalies, nes būtina atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti sąlyga yra ir ta, kad jei vadovas nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jis prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d.). Įmonės vadovas turi prievolę nedelsiant kreiptis į teismą, kai įmonei kyla nemokumo grėsmė. Ieškovo teigimu, 2014-04-01 d. įmonės skola buvo 4451,03 Eur, o Vilniaus apygardos teismas 2016-08-22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Namukai“ kreditorių sąrašą 29 972,26 Eur, sumai, todėl įmonės skola padidėjo ir sudarė 25 521,23 Eur. Teismas su tokiu ieškovo vertinimu nesutinka.

67Ieškovas nurodė, kad 2014-04-01 d. UAB „Namukai“ buvo skolinga kreditoriams 4451,03 Eur sumą, tačiau atsakovas nurodė, kad ši suma netiksli. Jo teigimu, skola UAB „Projektservisas“ sudarė 1 713,88 Eur pagrindinės skolos bei apie 155 Eur delspinigių, Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi civ.byloje Nr. eB2-1096-577/2016 buvo patvirtintas UAB „Projektservisas“ trečios eilės kreditorinis reikalavimas bendrai 1865,83 Eur sumai, kurią sudaro 1713,88 Eur pagrindinė skola ir 151,95 Eur delspinigiai.

68Be to, ieškovas į UAB „Namukai“ 2014-04-01 d. skolų sąrašą neįtraukė 301,95 Eur (1 042,57 Lt) dydžio skolos atskaitingam asmeniui (t.y. atsakovui), ką įrodo UAB „Namukai“ finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai už 2014, 2015 m.

69Ieškovas į UAB „Namukai“ 2014-04-01 d. skolų sąrašą neįtraukė 25 368,76 Eur (87 593,27 Lt) dydžio skolos atsakovui pagal paskolų sutartis remiantis Vilniaus apygardos teismo 2016-03-01 d. nutartimi civ. byloje Nr. e2-3869-577/2016), paskolų sutartiimi, kasos pajamų orderiais, bendrovės finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštais už 2014, 2015 m. Šioje nutartyje nurodyta, kad atsakovas savo kreditorinius reikalavimus grindė UAB „Namukai“ kasos pajamų orderių kvitais bei 2010-10-12, 2010-05-27 d. paskolos sutartimis ir bankroto administratorius nustatė, kad atsakovo nurodomos paskolos įmonei buvo suteiktos, šio fakto neginčija. UAB „Namukai“ grąžino atsakovui 2400 Lt (695,09 Eur), ir liko skolingas 25368,76 Eur.

70Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi civ.byloje Nr. aB2-1096-577/2016 į BUAB „Namukai“ trečios eilės kreditorių sąrašą buvo įtrauktas pats atsakovas R. K. su 25368,76 Eur kreditoriniu reikalavimu.

71Tokiu būdu, 2014-04-01 d. UAB „Namukai“ bendra skola kreditoriams buvo didesnė ir sudarė 30273,69 Eur (4451,03 Eur+151,95 Eur+301,95 Eur+25368,76 Eur), o ne 4451,03 Eur, kaip nurodo ieškovas patikslintame ieškinyje.

722010-10-12 paskolos sutartyje dėl 4000 Lt grąžinimo terminas nurodytas iki 2011-10-12 d., o 2010-05-27 paskolos sutartyje dėl 30000 Lt paskolos grąžinimo terminas nurodytas iki 2011-05-27. Kitų paskolų grąžinimo terminas nenurodytas. Kaip matyti iš atsakovo 2011-05-01 d. pranešimo dėl paskolos grąžinimo termino, atsakovas pareiškė, kad bendrovė gautas paskolą (34000 Lt) privalo grąžinti per 7 d. nuo tada, kai raštu bendrovei bus pateiktas reikalavimas jas grąžinti, vadinasi, visos atsakovo R. K. UAB „Namukai“ suteiktos paskolos buvo iki pareikalavimo.

73Nors ieškovo atstovas ir nurodė, kad atsakovo paskolos sutartys buvo sudarytos iki pareikalavimo, todėl 2014-04-01 d. bendrovės įsipareigojimai nebuvo suėję ir neimami duomėn, su tokiu ieškovo motyvu nesutiktina. 2014-04-01 d. UAB „Namukai“ skoliniai įsipareigojimai atsakovui egzistavo, a jų suma yra 25368,76 Eur, ką ir nurodė Vilniaus apygardos teismas 2016-03-01 d., 2016-08-22 d. nutartyse, atsakovas bet kuriuo momentu galėjo prašyti paskolas grąžinti.

74Be to, nesutiktina su ieškovo teiginiu, kad skola nuo 2014-04-01 iki 2015-04-04 d. padidėjo. UAB „Namukai“ balansai už 2013 m., 2014 m., 2015 m. bei finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai už 2014 ir 2015 m.m. patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2014-04-01 d. iki 2015-04-04 d. UAB „Namukai“ bendras skolų dydis (apimtis) nesikeitė, t.y. tiek 2014-04-01 d., tiek 2015-04-04 d. UAB „Namukai“ bendra skola sudarė – 30 126 Eur (104 018 Lt), kuri, yra mažesnė, nei UAB „Namukai“ bankroto byloje patvirtintas bendras kreditorinių reikalavimų dydis (29972,26 Eur). UAB „Namukai“ nuo 2014 m. pradžios iki bankroto bylos iškėlimo (2015-03-24 d., nutartis įsiteisėjo 2015-04-04 d. ) faktiškai nevykdė jokios veiklos ir šiuo laikotarpiu bendrovės finansinė padėtis neblogėjo, buvo iš esmės tokia pati. Tokiu būdu, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta žala, t.y. UAB „Namukai“ jos nepatyrė.

75Vadinasi, ir tuo atveju, jei būtų UAB „Namukai“ nustatyta 25521,23 Eur žala , bendrovė vis tiek liktų skolinga atsakovui 25368,76 Eur, todėl ir šiuo aspektu priteisti ieškinio sumą iš atsakovo nėra pagrindo.

76Taigi, atsakovo veiksmuose nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų, neįrodyti neteisėti veiksmai, atsakovo argumentai nepaneigti (LR CPK 178 str.). Tokiu atveju neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra jokio teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-319/2008). Nėra prasmės nustatinėti kitos civilinės atsakomybės sąlygos – ieškovui padarytos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-03 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-414/2012).

77Teismo sprendime išdėstytais motyvais dėl įrodymų nepakankamumo ieškinys atmestinas.

78Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl atmetus ieškinį, valstybei iš atsakovo žyminis mokestis nėra priteistinas (CPK 96 str.1 d.-4 d.).

79Remiantis CPK 98 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokatą ir advokato padėjėją.

80Atsakovas turėjo 324 Eur advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 42-43), ieškinys atmestinas, todėl atsakovas turi teisę į advokato išlaidų atlyginimą.

81Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2015-03-16 raštu Nr, 141 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams, advokato padėjėjams, tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad pagal šias rekomendacijas maksimalios išlaidos advokatės, advokato padėjėjos pagalbai apmokėti neviršytos, byloje yra surašyti procesiniai dokumentai-2 atsiliepimai į ieškinį/patikslintą, atsakovo advokatas dalyvavo dviejose posėdyje, byla sisidėda iš vieno tomo, todėl ieškinį atmetus, priteistina 324 Eur advokato teisinėms paslaugoms apmokėti atsakovo naudai.

82Įmonei, kuriai iškelta bankroto byla, piniginė prievolė, atsiradusi išsprendus procesinį bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, priskirtina prie šios bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų, dėl ko kreditorių reikalvimai dėl tokių lėšų grąžinimo tenkinti ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta tvaka kartu su kitomis administravimo išlaidomis (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2014-03-10 nutartis civ.byloje Nr. 2A-1002/2014, 2012-11-15 nutartis civ.byloje Nr. 2-2097/2012, kt.).

83Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, jei ieškinys tenkintinas. Nagrinėjamoje byloje ieškinys atmestinas, o ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl valstybei iš ieškovo 0,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas nepriteistinos ir dėl to, kad jos neviršija 3 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

84Laikinųjų priemonių atsakovo atžvilgiu taikyta nebuvo (b.l. 18).

85Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -

Nutarė

86ieškinį atmesti.

87Priteisti iš ieškovo BUAB „Namukai“ į.k. 300118724, atstovaujamo bankroto administratorius UAB „Bankroto administratoriai“ į.k. 303009872, 324 Eur (tris šimtus dvidešimt keturis Eur) advokato išlaidų, mokamų iš skirtų bankroto administravimo lėšų, atsakovo R. K. a.k. ( - ) naudai.

88Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

1. 2017 m. 02 mėn. 09 d.... 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 3. sekretoriaujant A. Š.... 4. dalyvaujant ieškovo BUAB „Namukai“ bankroto administratoriaus UAB... 5. atsakovo R. K. atstovui advokatui A. Ž.... 6. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Namukai“... 7. ieškovo BUAB „Namukai“ į.k. 300118724, bankroto administratorius UAB... 8. BUAB „Namukai“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 9. Bendra pradelstų įsipareigojimų suma 2013 metais buvo 4 449,48 Eur , o UAB... 10. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau... 11. Neteisėti veiksmai... 12. Civilinė atsakomybė asmeniui gali kilti tik esant jo neteisėtiems veiksmams,... 13. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą (toliau - LR ABĮ),... 14. Sprendžiant dėl įmonės vadovo elgesio standarto ir nustatant, ar įmonės... 15. LR ĮBĮ 8 str. 1 d. įtvirtinta imperatyvi nuostata įmonės vadovui pateikti... 16. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 17. UAB „Namukai“ nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už... 18. Žala (nuostoliai)... 19. Antroji sąlyga civilinei atsakomybei atsirasti yra žala. Pagal LR CK 6.249... 20. LR ĮBĮ 8 str. 4 d. nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys).... 21. Atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju... 22. Atsakovui UAB „Namukai“ nemokumas turėjo būti žinomas ne vėliau... 23. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo dienai UAB... 24. Vilniaus apygardos teismas 2016-08-22 d. nutartimi patvirtino BUAB... 25. Priežastinis ryšys... 26. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (pavėlavimo pateikti pareiškimą dėl... 27. Kaltė... 28. Kaltės samprata pateikiama LR CK 6.248 str. 3 d., kuriame nurodyta, kad asmuo... 29. Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. ieškovas patenkinus ieškinį... 30. Atsakovas R. K. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į BUAB „Namukai“... 31. Ieškovas BUAB „Namukai“ atsakovo R. K. atžvilgiu šioje byloje reiškia... 32. Ginčo atveju, ieškovo BUAB „Namukai“ patikslintas ieškinys yra... 33. Dėl bendros skolų apimties padidėjimo... 34. Ieškovo BUAB „Namukai“ patikslinto ieškinio teiginys, jog laikotarpiu nuo... 35. Vilniaus apygardos teismas 2015-03-24 d. nutartimi civ. byloje Nr.... 36. Atsakovas R. K., vykdydamas paminėtą teismo įpareigojimą, sudarė UAB... 37. Ieškovas BUAB „Namukai“ kartu su patikslintu ieškiniu teismui pateikė... 38. Visi trys byloje esantys UAB „Namukai“ balansai (už 2013 m., 2014 m., 2015... 39. Be to, UAB „Namukai“ finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai už... 40. Dėl bendro skolų dydžio 2014-04-01 d.... 41. Ieškovas BUAB „Namukai“ savo patikslintame ieškinyje nurodo, jog... 42. Tačiau su tokiu ieškovo nurodomu skolų sąrašu atsakovas nesutinka, nes jis... 43. Visų pirma, nurodydamas, jog 2014-04-01 d. skola UAB „Projektservisas“... 44. Antra, ieškovas visiškai nepagrįstai ir nesąžiningai į UAB „Namukai“... 45. Trečia, ieškovas nepagrįstai ir nesąžiningai į UAB „Namukai“... 46. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 2014-04-01 d. UAB „Namukai“ buvo... 47. Tokiu būdu, UAB „Namukai“ bendras skolų dydis 2014-04-01 d. sudarė 30... 48. Dėl žalos (nuostolių) fakto... 49. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Namukai“ jokios... 50. Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi (civ. byla Nr.... 51. Be to, tuo atveju, jeigu atsakovas R. K. 2014-04-01 d. ir būtų kreipęsis į... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 53. CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 54. Atsakovo R. K. patiriamos bylinėjimosi išlaidos -324 Eur advokato išlaidų... 55. Ieškinys atmestinas.... 56. Vilniaus apygardos teismo 2015-03-24 d. nutartimi civ. byloje Nr.... 57. Ieškovas nurodė, kad UAB „Namukai“ 2013 metais turėjo šias pradelstas... 58. Bendra pradelstų įsipareigojimų suma 2013 metais buvo 4 449,48 Eur , o UAB... 59. Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Namukai“... 60. Ieškovo teigimu, LR ĮBĮ 8 str. 1 d. įpareigoja įmonės vadovą pateikti... 61. Teismas, svarstydamas į ieškovo motyvus, atsižvelgia į tai, kad teismų... 62. Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 63. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 64. Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 65. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą (LR ĮBĮ 10 str. 11 p.) prisiėmęs... 66. Kaip nustatyta byloje, pareiškimą dėl UAB „Namukai“ bankroto bylos... 67. Ieškovas nurodė, kad 2014-04-01 d. UAB „Namukai“ buvo skolinga... 68. Be to, ieškovas į UAB „Namukai“ 2014-04-01 d. skolų sąrašą... 69. Ieškovas į UAB „Namukai“ 2014-04-01 d. skolų sąrašą neįtraukė 25... 70. Vilniaus apygardos teismo 2016-08-22 d. nutartimi civ.byloje Nr.... 71. Tokiu būdu, 2014-04-01 d. UAB „Namukai“ bendra skola kreditoriams buvo... 72. 2010-10-12 paskolos sutartyje dėl 4000 Lt grąžinimo terminas nurodytas iki... 73. Nors ieškovo atstovas ir nurodė, kad atsakovo paskolos sutartys buvo... 74. Be to, nesutiktina su ieškovo teiginiu, kad skola nuo 2014-04-01 iki... 75. Vadinasi, ir tuo atveju, jei būtų UAB „Namukai“ nustatyta 25521,23 Eur... 76. Taigi, atsakovo veiksmuose nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų,... 77. Teismo sprendime išdėstytais motyvais dėl įrodymų nepakankamumo ieškinys... 78. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 79. Remiantis CPK 98 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 80. Atsakovas turėjo 324 Eur advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 42-43),... 81. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar... 82. Įmonei, kuriai iškelta bankroto byla, piniginė prievolė, atsiradusi... 83. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 84. Laikinųjų priemonių atsakovo atžvilgiu taikyta nebuvo (b.l. 18).... 85. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -... 86. ieškinį atmesti.... 87. Priteisti iš ieškovo BUAB „Namukai“ į.k. 300118724, atstovaujamo... 88. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...