Teisėjas Petras Jaržemskis - bylos

Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit. Kategorija
2A-623-492/2010 C VAT Nutartis
2A-547-275/2008 C VAT Nutartis
2-5384-56/2011 C VAT Sprendimas
2A-896-56/2009 C VAT Nutartis
2S-269-56/2008 C VAT Nutartis 1/0
2A-72-516/2010 C VAT Nutartis 0/2
2S-498-492/2009 C VAT Nutartis 3/0
2S-374-567/2009 C VAT Nutartis
2S-139-56/2009 C VAT Nutartis 1/0
2SA-140-567/2009 C VAT Nutartis
2SA-114-275/2011 C VAT Nutartis 1/0
2S-533-56/2009 C VAT Nutartis
2-5035-56/2011 C VAT Nutartis
2S-1584-302/2010 C VAT Nutartis
2A-873-115/2008 C VAT Nutartis
2S-193-275/2009 C VAT Nutartis
2A-361-464/2009 C VAT Nutartis 2/0
2A-220-520/2010 C VAT Nutartis 7/0
2A-404-302/2011 C VAT Nutartis
2S-344-520/2010 C VAT Nutartis 5/1
2S-7-302/2009 C VAT Nutartis
2A-1178-56/2010 C VAT Nutartis
2A-330-464/2011 C VAT Nutartis 1/0
2-5628-232/2011 C VAT Nutartis 0/1
2A-912-492/2008 C VAT Nutartis
2S-71-520/2009 C VAT Nutartis
2A-203-520/2010 C VAT Nutartis 4/0
2-4556-56/2011 C VAT Nutartis 0/2
2S-496-492/2011 C VAT Nutartis
2A-941-56/2008 C VAT Nutartis 1/0
2S-36-56/2010 C VAT Nutartis 2/0
2S-1299-56/2009 C VAT Nutartis 3/1
2S-339-56/2010 C VAT Nutartis 3/0
2A-587-492/2009 C VAT Sprendimas 0/33
2A-50-567/2007 C VAT Nutartis
2A-648-567/2007 C VAT Nutartis
2S-1339-56/2010 C VAT Nutartis
2S-1140-492/2009 C VAT Nutartis 1/0
2S-790-467/2011 C VAT Nutartis 0/1
2SA-136-492/2008 C VAT Nutartis
2A-332-56/2008 C VAT Nutartis
2SA-54-56/2010 C VAT Nutartis 1/0
2A-525-275/2008 C VAT Sprendimas 1/0
2S-645-464/2008 C VAT Nutartis
2S-1125-275/2010 C VAT Nutartis
2S-224-56/2009 C VAT Nutartis 3/0
2S-1411-302/2010 C VAT Nutartis
2S-646-516/2010 C VAT Nutartis 2/0
2S-1049-275/2007 C VAT Nutartis
2A-660-567/2007 C VAT Nutartis