Byla e2-1111-798/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ARVI“ ir ko

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ARVI“ ir ko , ir

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ ieškinyje prašė iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „ARVI“ ir ko. Nurodė, jog pareiškėja yra atsakovės kreditorė, kuriai skolos išieškojimas iš skolininkės UAB „ARVI“ ir ko vykdomas priverstine tvarka. UAB „ARVI“ ir ko daugiau kaip dvejus metus neteikia savo finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui. 2019 m. vasario 14 d. antstolio A. A. patvarkymo „Dėl išieškotų lėšų paskirstymo“ duomenimis, atsakovės kreditoriai (taip pat pareiškėja) yra pateikę vykdomuosius dokumentus dėl labai didelių sumų išieškojimo. Kreditoriai skolų neatgauna nuo 2016 m. pradžios. Iš antstoliui pateiktų atsakovės 2016 m. I–III ketvirčio preliminaraus balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad atsakovės pajamos mažėja, o veiklos sąnaudos beveik tris kartus viršija pajamas. 2016 m. rugsėjo 30 d. atsakovė turėjo 24 303 971,00 Eur trumpalaikio turto ir 35 204 319,00 Eur ilgalaikio turto, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 22 011 941,00 Eur. Tačiau UAB „ARVI“ ir ko 11 426 911,00 Eur turtą sudaro taip pat nemokių dukterinių bei asocijuotų įmonių skolos bei debitorių, kurių mokumas neaiškus, skolos. UAB „ARVI“ ir ko yra trijų bendrovių: UAB „Arvi fertis“, ribotos civilinės atsakomybės (toliau – ir RAB) „ARVI NPK“, UAB „Arvi biodegalai“ akcininkė. Atsakovės turtas mažintinas bendrovių akcijų verte.

72.

8Atsakovė UAB „ARVI“ ir ko atsiliepime prašė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti ir paskirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Paaiškino, jog „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimas nepagrįstas, atsakovė savo pažeistas teises gina teismuose, ginčydama pareiškėjos reikalavimo pagrįstumą bei teisėtumą. Atsakovė sėkmingai vykdo ūkinę-komercinę veiklą ir gauna pelną, turi iš viso 52 788 718,00 Eur turto, iš kurio 41 033 214,00 Eur ilgalaikis turtas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 13 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „ARVI“ ir ko ir atmetė atsakovės prašymą dėl baudos pareiškėjai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo. Dėl bendrovės turto vertės

124.

13Teismas iš UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. balanso duomenų nustatė, kad atsakovės apskaityto turto vertė sudaro 52 829 972,00 Eur. Didžiąją dalį šio turto sudaro finansinis turtas: 21 146 103,00 Eur vertės įmonių grupės įmonių akcijos, 5 650 000,00 Eur paskolos įmonių grupės įmonėms, 7 561 703,00 Eur po vienerių metų gautinos sumos, 6 675 145,00 Eur kitas finansinis turtas. UAB „ARVI“ ir ko finansinio turto sąrašo duomenimis atsakovė nuosavybės teise turi 100 proc. UAB „Arvi fertis“ akcijų, kurių 13 473 876,27 Eur vertė nurodyta įsigijimo savikaina. Atsakovė akcijų vertei pagrįsti pateikė 2016 m. vasario 1 d. investicijų sutartį, kurioje nurodyta, jog sutarta bendrovės verslo vertė yra 21 000 000,00 Eur. Pagal šią bendrovės verslo vertę buvo skaičiuojama UAB „Arvi fertis“ akcijų emisijos kaina. Pareiškėja „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ įrodinėja, kad UAB „Arvi fertis“ yra faktiškai nemoki, dėl to jos akcijų vertę reikia eliminuoti iš atsakovės turto vertės. Teismas iš informacinės sistemos LITEKO nustatė, jog Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1088-638/2018 atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Arvi fertis“ ir iškėlė UAB „Arvi fertis“ restruktūrizavimo bylą, kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršijo pusės į balansą įrašyto turto vertės. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 25 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartimi UAB „Arvi fertis“ restruktūrizavimo byla nutraukta, nustatytu terminu nepateikus teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties dalį dėl UAB „Arvi fertis“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo paliko nepakeistą. Pareiškėjos teigimu UAB „Arvi fertis“ didžiąją turto dalį sudaro RAB „ARVI NPK“ akcijos, kurių vertė yra 24 762 511,58 Eur, tačiau RAB „ARVI NPK“ yra bankrutavusi, todėl akcijų vertė yra nulinė, taip pat iš minėtos įmonės turto masės eliminuotina „S. C. ARVI AGRO SRL“ akcijų vertė (4 606 644,28 Eur), kadangi nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šių akcijų vertę. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodyti argumentai jau buvo įvertinti Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartyje bei Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartyje, kuria Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis palikta nepakeista. Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-2846-340/2019 dėl restruktūrizavimo / bankroto bylos iškėlimo UAB „Arvi fertis“ (pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktas kreditorės UAB „Belor“), kurioje dar kartą nagrinėjamos analogiškos aplinkybės. Teismas pažymėjo, jog pagal 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ metodinių rekomendacijų 12 punktą, jei įmonės, į kurią investuota, veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, dėl kurių investuotojas negali daryti reikšmingo poveikio, tai savo atskirose ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose investicijas į asocijuotąsias įmones jis parodo taikydamas savikainos metodą. Įmonės, į kurią investuota, veiklai gali būti taikomi griežti ilgalaikiai apribojimai, dėl kurių sumažėja asocijuotosios įmonės galimybių pervesti pinigus investuotojui. Gali būti ir kitų apribojimų, dėl kurių investuotojas negali daryti asocijuotajai įmonei reikšmingo poveikio. Tokių apribojimų pavyzdžiai gali būti: asocijuotajai įmonei yra iškelta bankroto byla ir teismo sprendimu jos valdymas yra perduotas bankroto administratoriui. Tokiu atveju taikomas savikainos metodas. Sudarydamas kiekvieno laikotarpio finansines ataskaitas, investuotojas taip pat privalo įvertinti, ar nėra sumažėjusi investicijos vertė ir ar nereikia pripažinti jos vertės sumažėjimo nuostolio. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo kitaip vertinti (sumažinti) atsakovės balanse apskaitytą UAB „Arvi fertis“ akcijų vertę, o juo labiau akcijas laikyti bevertėmis, kaip nurodė pareiškėja, kadangi UAB „Arvi fertis“ nėra iškelta bankroto byla (pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo atmestas, šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo / bankroto bylos iškėlimo). Atsakovė UAB „Arvi fertis“ akcijų vertę finansinėse ataskaitose nurodė taikydama savikainos metodą, kitokių duomenų apie UAB „Arvi fertis“ akcijų vertę byloje nepateikta.

145.

15Taip pat pareiškėja ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose teigia, jog atsakovės balanse nurodyta turto vertė turėtų būti sumažinta RAB „HIP-Azotara“ akcijų verte, kadangi UAB „ARVI“ ir ko priklauso ne 65 proc. minėtos bendrovės akcijų, o tik 0,00000011 proc. Šią aplinkybę grindžia pasikeitusiu RAB „HIP-Azotara“ teisiniu statusu – šiai įmonei yra iškelta bankroto byla bei Serbijos juridinių asmenų registro išrašo duomenimis apie RAB „HIP-Azotara“ dalininkus (akcininkus). Teismo vertinimu, pagal 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ metodinių rekomendacijų 12 punktą, jei įmonės, į kurią investuota, veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai (pvz., iškelta bankroto byla), investicijos į asocijuotąją įmonę finansinėse ataskaitose parodomos taikant savikainos metodą (įvertinant vertės sumažėjimo nuostolį). Taigi aplinkybė, kad RAB „HIP-Azotara“ yra iškelta bankroto byla nedaro jos akcijų visiškai bevertėmis. Tačiau atsakovė nurodė, jog jai priklauso 65 proc. RAB „HIP-Azotara“ akcijų, o pagal ieškovės pateikto Serbijos juridinių asmenų registro išrašo duomenis, UAB „ARVI“ ir ko turi tik 0,00000011 proc. RAB „HIP-Azotara“ akcijų, o iš viešai teikiamais duomenimis, atsakovei priklausiusių RAB „HIP-Azotara“ 65 proc. akcijų buvo nusavintos, t. y. Serbijos privatizavimo agentūra 2009 m. nutraukė privatizavimo sutartį ir neatlygintinai nusavino Lietuvos investuotojų atliktas investicijas Serbijoje. Nors atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose teigia, jog Serbijos Respublikos privatizavimo agentūros 2009 m. sausio 9 d. sprendimu RAB „HIP-Azotara“ privatizavimo sutarties nutraukimas yra ginčijamas, o dėl besitęsiančio ginčo nėra galimybių įvertinti galimus nuvertėjimo nuostolius ir galimus įsipareigojimus, susijusius su privatizavimo sutarties nutraukimu, tačiau šiuo metu atsakovei nesant RAB „HIP-Azotara“ akcijų savininke (atsakovei priklauso tik 0,00000011 proc. bendrovės akcijų, kas iš esmės reiškia, jog akcijos yra visiškai bevertės), jų apskaitymas finansinėje atskaitomybėje nepagrįstas. Juo labiau kad ginčas su Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra vyksta dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, o ne akcijų susigrąžinimo. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, atsakovės balanse nurodytą turto vertę sumažino RAB „HIP-Azotara“ akcijų (65 proc.) verte – 14 202 500 Eur (7 647 500 Eur + 6 555 000 Eur).

166.

17UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. debitorių sąrašo ir 2019 m. vasario 28 d. balanso duomenimis, debitorių įsiskolinimai atsakovei sudaro 24 989 838,27 Eur (taip pat UAB „Arvi fertis“ 13 014 171,71 Eur, „Heimdal Enterprises LTD“ 9 112 369,51 Eur, RAB „HIP-Azotara“ 2 420 137,57 Eur skolos). Pareiškėjos teigimu, UAB „Arvi fertis“ ir RAB „HIP-Azotara“ yra nemokios, todėl atgauti iš jų skolas nėra galimybės, o užsienio debitorės „Heimdal Enterprises LTD“, kurios skola susidarė nuo 2014 m., mokumo patikrinti nėra galimybės. Teismo vertinimu, debitorei UAB „Arvi fertis“ nėra iškelta bankroto byla, šiuo metu dar tik sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo (Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1088-638/2018 atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Arvi fertis“ ir iškelta restruktūrizavimo byla). Todėl šioje proceso stadijoje nėra pagrindo daryti išvadą, kad debitorės UAB „Arvi fertis“ įsiskolinimas atsakovei yra beviltiškas ir eliminuotinas iš atsakovės turto vertės. Tuo atveju, jeigu UAB „Arvi fertis“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla, UAB „ARVI“ ir ko reikalavimas būtų tenkinamas restruktūrizavimo plane numatyta tvarka. Debitorės „Heimdal Enterprises LTD“ 9 112 369,51 Eur skolos taip pat nėra pagrindo eliminuoti iš atsakovės turto vertės, nes ši skola atsakovės finansinėje atskaitomybėje apskaityta nuo 2012 m., pagrindo abejoti šios skolos pagrįstumu nėra, atsakovė yra šios bendrovės viena iš akcininkių (priklauso 35 proc. akcijų); nėra duomenų, kad šiai bendrovei būtų iškelta bankroto byla ar skolos išieškojimas būtų negalimas dėl kitų priežasčių. Tačiau debitorėms RAB „HIP-Azotara“ ir RAB „ARVI NPK“ yra iškeltos bankroto bylos, duomenų, kad atsakovės skolos gali būti padengtos iš jų turto nėra. Todėl teismas sprendė minėtų įmonių skolas (2 420 137,57 Eur ir 11 652,19 Eur) eliminuoti iš atsakovės turto vertės. Teismas padarė išvadą, jog UAB „ARVI“ ir ko turtas sudaro ne daugiau kaip 36 195 682,20 Eur (52 829 972 Eur - 7 647 500 Eur - 6 555 000 Eur - 2 420 137,57 Eur - 11 652,19 Eur). Dėl pradelstų įsipareigojimų

187.

19Teismas iš UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. kreditorių sąrašo nustatė, kad bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 11 984 549,57 Eur sumą, iš kurių pradelsti yra 406 752,18 Eur. Atsakovės prašymo dėl įrodymų prijungimo duomenimis, UAB „ARVI“ ir ko atsiskaitė su kreditoriais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir VSDFV) ir Valstybine mokesčių inspekcija (toliau – ir VMI), tačiau remiantis viešai skelbiamais duomenimis atsakovės įsiskolinimas VMI 2019 m. gegužės 8 d. sudarė 3 399,17 Eur. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, iš atsakovės vykdomi išieškojimai vykdomosiose bylose išieškotojams: „Swedbank“, AB 3 200 085,48 Eur, „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ 912 824,82 Eur ir UAB „Belor“ 5 623 195,55 Eur. Nors atsakovė kreditorių, kurių reikalavimus ginčija, „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ ir UAB „Belor“ neįtraukė į kreditorių sąrašą, tačiau iš teismų informacinės sistemos LITEKO ir antstolių informacinės sistemos duomenų nustatyta, kad šie išieškojimai yra vykdomi, o išieškojimo pagrindu esantys vykdomieji dokumentai nenuginčyti (Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1702-467/2019 atmetė UAB „ARVI“ ir ko ieškinį UAB „Belor“ dėl reikalavimo pripažinimo neteisėtu ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu; Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-322-186/2019 paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį, kuria UAB „ARVI“ ir ko ieškinys dėl notarės vykdomojo įrašo panaikinimo atsisakytas priimti kaip nenagrinėtinas Kauno apygardos teisme (ši nutartis kasacine tvarka neapskųsta). Taip pat teismo vertinimu, UAB „ARVI“ ir ko pateiktas 2019 m. balandžio 17 d. pranešimas apie arbitražą nepatvirtina, kad išieškotojos „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimas yra ginčijamas arbitraže, nes šiame pranešime nenurodyta, jog būtent dėl „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimo teisės yra kreiptasi į Londono arbitražo teismą. Be to, pranešime nurodoma, kad pareiškėja yra UAB „Arvi fertis“, o ne UAB „ARVI“ ir ko. Iš antstolių informacinės sistemos duomenų teismas nustatė, jog vykdomas 699 993,75 Eur sumos išieškojimas iš skolininkės UAB „ARVI“ ir ko išieškotojai JP „Srbijagas“, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi išieškojimo vykdymas sustabdytas (civilinė byla Nr. 3K-3-231-915/2018). Atsakovės įsipareigojimai kreditorei „Collection Custodian Ltd“ sudaro 5 855 000,00 Eur, o kreditorei UAB „Akvua“ 5 600 000,00 Eur. Atsakovės teigimu, šie įsipareigojimai nepradelsti, jie kildinami iš 2006 m. gegužės 10 d. pirkimo opciono sutarties (iš dalies pakeistos 2008 m. gegužės 8 d. susitarimu) ir 2012 m. gegužės 21 d. susitarimo dėl teisių ir pareigų perleidimo bei 2016 m. vasario 1 d. investicijų sutarties bei 2016 m. vasario 1 d. susitarimo. Pagal 2016 m. vasario 1 d. investicijų sutartį ir 2016 m. vasario 1 d. susitarimą, kuriuo pradinis investuotojas perleido savo teises ir pareigas UAB „Akvua“, investuotojas įsipareigojo atlikti

206 500 000,00 Eur dydžio investicijas, už kurias įsigytų 49 proc. UAB „Arvi fertis“ akcijų. Iki šios dienos investuotojas yra investavęs 5 600 000,00 Eur, o likusi 900 000,00 Eur suma nėra sumokėta. Taigi sandoris iki šiol nėra užbaigtas, visos sandorio sąlygos nėra įvykdytos (akcijų pirkimo–pardavimo sutartis nėra pasirašyta). Analogiškai ir pagal 2006 m. gegužės 10 d. pirkimo opciono sutartį bei 2012 m. gegužės 21 d. susitarimą, kuriuo UAB „Hermis capital“ perleido savo teises ir pareigas „Collection Custodian Ltd“, pradinis investuotojas yra investavęs 5 855 000,00 Eur sumą. Sandoris iki šiol nėra užbaigtas, visos sandorio sąlygos nėra įvykdytos (kapitalo pirkimo–pardavimo sutartis nėra pasirašyta). Minėtos sutartys nėra nuginčytos, jos galiojančios ir vykdytinos. Teismo vertinimu, nors sutartys iki šiol nėra pilnai įvykdytos, tačiau tai nereiškia, jog jos nebus vykdomos ateityje ir investuotojų atliktos investicijos laikytinos pradelstais atsakovės įsipareigojimais. Šiuo metu investuotojai nėra pareiškę jokių reikalavimų atsakovei, nėra ginčo dėl investuotų lėšų susigrąžinimo. Sutartyse nėra nurodytas konkretus jų įvykdymo terminas, be to, jose nėra numatyta, jog investuotos lėšos turės būti grąžinamos investuotojui tuo atveju, jeigu galutinės akcijų (kapitalo) pirkimo–pardavimo sutartys nebus pasirašytos. Galutinės sutartys yra nesudarytos dėl pačių šalių valios / pasirinkimo, šalys šiuo metu viena iš kitos nereikalauja nei sutarčių tolimesnio vykdymo, nei investuotų lėšų grąžinimo ar nuostolių atlyginimo. Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovė yra sudariusi su JSC „Alfa bank“ keturias laidavimo sutartis. JSC „Alfa bank“ Tarptautiniam komercinio arbitražo teismui prie Rusijos prekybos ir pramonės rūmų yra pateikusi ieškinį, kuriame iš RAB „ARVI NPK“ laiduotojų UAB „ARVI“ ir ko ir UAB „Arvi fertis“ prašo priteisti 15 242 761,85 Eur. Atsakovė UAB „ARVI“ ir ko savo finansiniuose dokumentuose nenurodo jokių duomenų apie įsipareigojimus JSC „Alfa bank“, prisiimtus laiduojant už RAB ARVI NPK. Teismas pažymėjo: pirma, ginčas dėl JSC „Alfa bank“ reikalavimo atsakovei UAB „ARVI“ ir ko, kylančio iš laidavimo sutarčių, yra nagrinėjamas Tarptautiniame komercinio arbitražo teisme prie Rusijos prekybos ir pramonės rūmų ir šiuo metu neišnagrinėtas. Antra, laidavimo prievolė yra papildoma (šalutinė) prievolė. JSC „Alfa bank“ reikalavimas yra patvirtintas RAB „ARVI NPK“ bankroto byloje. UAB „ARVI“ ir ko pateikto RAB „ARVI NPK“ turtinio komplekso ir įrengimų vertinimo duomenimis, RAB „ARVI NPK“ turi 25 282 363,00 Eur vertės turto. Taigi, JSC „Alfa bank“, kaip hipotekos kreditoriaus, reikalavimas (visas ar iš dalies) gali būti patenkintas bankroto byloje. Be to, laiduotoja pagal RAB „ARVI NPK“ prievoles yra ne tik UAB „ARVI“ ir ko, bet ir UAB „Arvi fertis“. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, jog šioje proceso stadijoje nėra pagrindo laikyti realiu ir pradelstu atsakovės UAB „ARVI“ ir ko įsipareigojimą JSC „Alfa bank“. Teismas konstatavo, kad UAB „ARVI“ ir ko pradelstais laikytini 10 091 496,47 Eur dydžio įsipareigojimai kreditoriniams. Įvertinęs atsakovės turimo turto (36 195 682,20 Eur) santykį su pradelstais įsipareigojimais kreditoriams (10 091 496,47 Eur), sprendė, jog UAB „ARVI“ ir ko pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės atsakovės balanse įrašyto turto vertės, todėl UAB „ARVI“ ir ko atsisakė kelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis).

218.

22Šiuo atveju bankroto bylos UAB „ARVI“ ir ko inicijavimas yra nesavalaikis ir laikytinas netinkama galimai ieškovės pažeistų teisių gynybos priemone. Teismo vertinimu, šiuo metu, kai nėra išnagrinėti ginčai dėl JSC „Alfa bank“ reikalavimo atsakovei, dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo UAB „Arvi fertis, nėra pagrindo spręsti, kad atsakovė yra nemoki ir pasibaigus teisminiams ginčams UAB „ARVI“ ir ko negalės išsaugoti bendrovės, kaip veikiančio rinkos dalyvio. Toks procesinis sprendimas, teismo nuomone, labiausiai atitinka faktinę byloje susiklosčiusią situaciją, šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principus, neužkerta kelio ieškovei imtis individualių išieškojimo iš atsakovės turto veiksmų vykdymo procese, taip pat, išsprendus nagrinėjamus ginčus ir paaiškėjus realiai atsakovės turtinei padėčiai, spręsti klausimą, esant tam teisiniam pagrindui, dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

23Dėl ieškovės reikalavimo teisės

249.

25Atsakovės teigimu, pareiškėja „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ ieškinio pateikimo metu neturėjo galiojančios reikalavimo teisės, nes vyko teisiniai ginčai dėl jos reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo. Atsakovė ieškovės reikalavimo nepripažįsta ir jį ginčija teismuose. Teismas nustatė, jog teisme yra pareikštas UAB „ARVI“ ir ko ieškinys atsakovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“, kuriame pareikšti šie reikalavimai: 1) pripažinti „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimą dėl 728 666,27 Eur iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „ARVI“ ir ko išieškojimo neteisėtu; 2) panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „ARVI“ ir ko pagal UAB „Arvi fertis“ 2014 m. gruodžio 29 d. išduotą vekselį; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1996-260/2017, pripažinęs, kad ginčas spręstinas arbitraže, ieškinį paliko nenagrinėtą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties dalis, kuriomis ieškovės UAB „ARVI“ ir ko reikalavimas panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „ARVI“ ir ko pagal UAB „Arvi fertis“ 2014 m. gruodžio 29 d. išduotą vekselį paliktas nenagrinėtas, panaikino ir šio reikalavimo priėmimo klausimą perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2479-260/2018 UAB „ARVI“ ir ko ieškinį, kuriame prašoma panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo atsisakė priimti, kaip nenagrinėtiną Kauno apygardos teisme, bei išaiškino ieškovei, kad ji turi teisę tokį ieškinį pateikti apylinkės teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-322-186/2019 Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį paliko nepakeistą (nutartis kasacine tvarka neapskųsta). Duomenų, kad atsakovė UAB „ARVI“ ir ko ginčytų ieškovės reikalavimo teisę arbitraže, nepateikta. Taigi ieškovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ turi galiojančią ir neginčijamą reikalavimo teisę į atsakovę, kuri vykdoma priverstine tvarka vykdomojoje byloje, todėl turi teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis neskyrimo

2610.

27Atsakovė prašė skirti pareiškėjai, kuri nepagrįstai inicijavo atsakovei bankroto bylą, baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir akivaizdžiai nesąžiningą elgesį. Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja yra nesąžininga, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Pareiškėja, manydama, kad atsakovė yra nemoki, pasinaudojo įstatyme numatyta teise teikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl teismas atsakovės prašymo dėl baudos skyrimo netenkino.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2911.

30Atskirajame skunde pareiškėja „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo išspręsti iš esmės – iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „ARVI“ ir ko.

3112.

32Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigas, įrodinėjant atsakovės mokumo faktą bei nepagrįstai taikė mokumo prezumpciją. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, jog UAB „ARVI“ teigimu, pradelstų įsipareigojimų suma yra lygi 406 752,18 Eur, tačiau taip pat nurodo, kad pradelstų įsipareigojimų dydis yra žymiai didesnis, sudaro 10 091 496,47 Eur. Taigi, atsakovės finansiniai dokumentai neatitinka tikrovės, pradelstų įsipareigojimų dydis yra 24,80 kartų didesnis, nei deklaruoja UAB „ARVI“ ir ko. Teismas nereikalavo atsakovės pagrįsti realią turimo turto vertę ir netyrė visų su atsakovės mokumu susijusių aplinkybių. Apeliantė į bylą yra pateikusi: a) duomenis, kad atsakovė savo finansinėje atskaitomybėje neatspindėjo įsipareigojimų, prisiimtų laidavimo sutartimis JSC „Alfa Bank“, užtikrinant RAB „ARVI NPK“ įsipareigojimus; b) duomenis, jog JSC „Alfa Bank“ Tarptautiniam komercinio arbitražo teismui prie Rusijos prekybos ir pramonės rūmų, yra pateikusi ieškinį dėl

331 097 050 531,65 RUB (15 242 761,85 Eur) priteisimo iš RAB „ARVI NPK“ laiduotojų UAB „Arvi fertis“ ir UAB „ARVI“ ir ko. Šie duomenys turėjo sukelti pirmosios instancijos teismui abejones dėl atsakovės pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų tikrumo. Remiantis paskutiniais atsakovės finansinės atskaitomybės duomenimis, išviešintais teisės aktų nustatyta tvarka, bendrovės veikla 2014 ir 2015 metais buvo nuostolinga. 2017 m. juridinių asmenų registrui pateikti 2015 finansinių metų atskaitomybės rinkiniai; 2016 metų jokie duomenys nepateikti. 2014 m. atsakovės veikla buvo nuostolinga (minus 341 308,00 Eur). 2015 m. bendrovė turėjo 5 585 334,00 Eur nuostolių. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutarties bei Lietuvos apeliacinio 2018 m. sausio 25 d. nutarčių prejudiciją. UAB „Arvi fertis“ yra faktiškai nemoki, jos turto vertė sudarančios RAB „ARVI NPK“ akcijos yra bevertės, dėl to nepagrįstai UAB „Arvi fertis“ atskaitomybėje apskaitytas 24 762 511,58 Eur vertės turtas; nepagrįstai apskaityta ir 1 515 759,08 Eur dydžio reikalavimo teisė į RAB „ARVI NPK, nes RAB „ARVI NPK“ 2017 m. liepos 20 d. pripažinta bankrutavusia; patvirtinti kreditorinių reikalavimai sudarė 1 546 211 704,74 RUB (2019 m. kovo 18 d. 21 203 725,13 Eur). RAB „ARVI NPK“ priklausęs turtas 2018 m. gruodžio 24 d. buvo parduotas JSC „Alfa Bank“ už daug mažesnę kainą, nei nurodyta teismui pateiktoje vertinimo ataskaitoje. Taigi, buvo parduotas visas bankrutavusios RAB „ARVI NPK“ kilnojamasis bei nekilnojamasis turtas (įskaitant trąšų gamyklą) už 284 100 000,00 RUB kainą (2019 m. kovo 18 d. 3 895 959,64 Eur); iš gautų lėšų už parduotą turtą neįmanoma patenkinti RAB „ARVI NPK“ kreditorių finansinių reikalavimų. RAB „ARVI NPK“ turtas, kurio vertė 2019 m. sausio 15 d. sudarė 1 948 491 800,00 RUB, dar iki vertinimo ataskaitos datos buvo parduotas už 120 171 795,68 RUB kainą (2019 m. balandžio 24 d. 1 588 466,71 Eur). 2017 m. lapkričio 23 d. paskelbtas varžytinėse parduodamo turto sąrašas (19 nekilnojamojo turto pozicijų ir 137 kilnojamojo turto pozicijos) absoliučiai sutampa su UAB „ARVI“ ir ko pateiktoje vertinimo ataskaitoje nurodytu turto sąrašu (tos pačios 19 nekilnojamojo turto pozicijų ir tos pačios 137 kilnojamojo turto pozicijos). Net ir vertinant, jog RAB „ARVI NPK“ turto vertė galėjo kažkada būti apytiksliai 24 000 000,00 Eur, vis tiek didžioji dalis turto būtų skirta kreditorių finansinių reikalavimų, kurie 2018 m. birželio 25 d. sudarė 21 203 725,13 Eur, tenkinimui. Dėl to keltinas klausimas kokiu būdu RAB „ARVI NPK“ akcijos gali būti vertos 24 762 511,58 Eur. Taip pat atsakovė teismui nepateikė jokių objektyvių dokumentų, galinčių patvirtinti, jog „S.C. Arvi Agro SRL“ akcijų reali rinkos vertė yra 4 606 644,28 Eur. „S. C. Arvi Agro SRL” vadovo pateikti rašytiniai paaiškinimai nėra pagrįsti skaičiavimais, atitinkamų laikotarpių finansinės atskaitomybės duomenimis. Todėl ir „S.C. ARVI AGRO SRL“ akcijų vertė eliminuotina iš UAB „Arvi fertis“ turto vertės, t. y. UAB „Arvi fertis“ turtas mažintinas 4 606 644,28 Eur suma. Galiausiai pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į debitorių UAB „Baltkalis“, RAB „ARVI NPK“ skolų beviltiškumą bei nepagrįstai neeliminavo neįrodytos debitorės „Heimdal Enterprises Limited“ 9 112 369,51 Eur skolos. Pažymi, jog byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės p 5 600 000,00 Eur įsipareigojimo UAB „Akvua“, tačiau pirmosios instancijos teismas šį klausimą išnagrinėjo formaliai. Taip pat tikslinga patikrinti, ar Lietuvos apeliaciniame teisme išspręstas klausimas dėl leidimo vykdyti Belgrado užsienio prekybos arbitražo teismo prie Serbijos prekybos ir pramonės rūmų 2012 m. balandžio 27 d. arbitražo sprendimą, priimtą byloje Nr. T 7/09-05 tarp Serbijos Respublikos privatizavimo agentūros ir Serbijos Respublikos AB „Univerzal Holding“, UAB „ARVI“ ir ko ir UAB „SANITEX“, nes galimai į pradelstus UAB „ARVI“ ir ko įsipareigojimus neįtrauktas įsipareigojimas kreditoriui JP „Srbijagas“, 2019 m. balandžio 11 d. sudaręs 3 275 000,00 Eur skolos ir 736 875,00 Eur palūkanų. JSC „Alfa bank“ Tarptautiniam komercinio arbitražo teismui prie Rusijos prekybos ir pramonės rūmų yra pateikęs ieškinį, kuriuo iš RAB „ARVI NPK“ laiduotojų UAB „Arvi fertis“ ir UAB „ARVI“ ir ko prašo priteisti 1 097 050 531,65 RUB (15 242 761,85 Eur). Šioje byloje reikalavimas kyla iš laidavimo sutarčių, kurių įvykdymo terminas yra pradelstas. UAB „ARVI“ laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia neginčija.

3413.

35Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „ARVI“ ir ko prašo pareiškėjos „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

3614.

37Teigia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo tarp šalių naštą ir nenukrypo nuo teismų praktikos dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo ir nemokumo prezumpcijos taikymo. Šioje byloje teismas nesprendė UAB „Arvi fertis“ mokumo / nemokumo klausimo, todėl apeliantės įrodinėjamos aplinkybės dėl UAB „Arvi fertis“ faktinio nemokumo nagrinėjamai bylai nereikšmingos. Teismas pagrįstai nesumažino atsakovei nuosavybės teise priklausančių UAB „Arvi fertis“ akcijų vertės vadovaujantis atsakovės pateikta 2016 m. vasario 1 d. investicijų sutartimi bei 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ 12 punkto nuostatomis. Nepaisant bankroto bylos iškėlimo dukterinei įmonei fakto (Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2846-340/2019 atmetė UAB „Arvi fertis“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bei tenkino UAB „Belor“ pareiškimą dėl bankroto iškėlimo UAB „Arvi fertis“; ši nutartis nėra įsiteisėjusi), investuotojo (motininės įmonės) finansinėse ataskaitose turi būti nurodoma akcijų įsigijimo vertė, kuri šiai dienai sudaro 13 473 876,27 Eur. Atsakovė nesutinka su teismo išvada, jog iš jos turto masės eliminuotina 14 202 500,00 Eur dydžio „HIP-Azotara“ akcijų vertė. Dėl šių akcijų nusavinimo vyksta teisminiai ginčai, todėl atitinkami turto vertės pakeitimai nėra daromi. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad šiuo metu su Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra, be kita ko, vyksta teisminis ginčas dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, tačiau vis tiek nepagrįstai eliminavo visą „HIP-Azotara“ akcijų vertę iš atsakovės turto masės. Tokia teismo išvada nėra teisinga, nes teismas neįvertino aplinkybės, jog esant palankiam sprendimui ir tenkinus UAB „ARVI“ ir ko reikalavimus o būtų priteista visa investicijų 14 202 500,00 Eur suma, kuri sugrįžtų į atsakovės turto masę. Didžioji dalis skundo argumentų susijusi su atsakovės dukterinių RAB „ARVI NPK“ bei UAB „Arvi fertis“ priklausančių 100 proc. „S.C. Arvi Agro SRL“ akcijų verčių paneigimui, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Apeliantės pateiktos prielaidos visiškai nepagrįstos, prieštarauja ne tik verslo apskaitos standartams, bet ir sveikai logikai, nes: a) RAB „ARVI NPK“ bankroto procedūra yra vykdoma, tačiau nėra užbaigta bei nėra priimtas teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos, b) RAB „ARVI NPK“ turto varžytinės vyko šiurkščiai pažeidžiant nustatytas procedūras, todėl buvo apskųstos vieno iš kreditorių ir taikytos užtikrinimo priemonės – uždrausta JSC „Alfa Bank“ atlikti registracijos veiksmus (teisių atsiradimo, perėjimo, suvaržymo, apribojimo, nutraukimo registraciją, susijusius su turtu, įsigytu pagal ginčijamus pirkimus, sudarančiu pasiūlymą Nr. 1: (i) nekilnojamasis turtas (pastatai ir statiniai, tarp jų žemės sklypų nuomos teisės, iš viso 19 objektų); (ii) kilnojamasis turtas (mašinos, įranga, transporto priemonės – iš viso 137 pavadinimai), iki įsigalios teismo aktas, priimtas pagal prašymo užginčyti pirkimus išnagrinėjimo rezultatus. Dėl to nėra pagrįsto pagrindo konstatuoti RAB „ARVI NPK“ akcijų investicinės vertės (savikainos) sumažėjimą. Apeliantė neginčija ir neginčijo UAB „Arvi fertis“ finansinėje atskaitomybėje apskaitomų dukterinių akcijų vertės, šios vertės ar jos pagrįstumo neginčija ir kiti kreditoriai, todėl nėra pagrindo jais nesivadovauti. „S.C. Arvi Agro SRL“ yra pradėta ne nemokumo, o restruktūrizavimo (laikino nemokumo) procedūra, todėl vadovaujantis 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ 12 punkto nuostata, į UAB „Arvi fertis“ turto masę turi būti įtraukiamos atsakovei priklausančios „S.C. Arvi Agro SRL“ akcijos, nurodant jų įsigijimo (savikainos) vertę. Debitorė „Heimdal Enterprises Limited“ yra investicinė įmonė, vykdanti didelės apimties investicinius projektus Europos šalyse, todėl yra reali galimybė grąžinti į atsakovės bendrą turto masę 9 112 369,51 Eur skolą. Investuotoja UAB „Akvua“ yra investavusi 5 600 000 Eur, o likusi 900 000,00 Eur suma nėra sumokėta. Taigi sandoris iki šiol nėra užbaigtas, visos sandorio sąlygos nėra įvykdytos. Šalys šiuo metu viena iš kitos nereikalauja nei sutarčių tolimesnio vykdymo, nei investuotų lėšų grąžinimo ar nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį panaikino ir prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Belgrado užsienio prekybos arbitražo teismo prie Serbijos prekybos ir pramonės rūmų 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą atmetė. JSC „Alfa bank“ reikalavimas atsakovei UAB „ARVI“ ir ko, kildinamas iš laidavimo sutarčių, dėl kurių tarp šalių kilo ginčas, kuris nagrinėjamas Tarptautiniame komercinio arbitražo teisme prie Rusijos prekybos ir pramonės rūmų; šiuo metu nėra išnagrinėtas. Dėl to šioje proceso stadijoje nėra pagrindo laikyti realiu ir pradelstu atsakovės UAB „ARVI“ ir ko įsipareigojimą JSC „Alfa bank.

38Teismas

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Dėl bylos nagrinėjimo ribų

4115.

42Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirojo skundo tenkinimo iš dalies

4316.

44Dėl „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimo teisės. Nagrinėjamu atveju ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pateikė pareiškėja (kreditorė) „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“, kuri savo reikalavimą skolininkei UAB „ARVI“ ir ko kildina iš vykdomojoje byloje Nr. 0023/17/00050 vykdomo priverstinio skolos išieškojimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2479-260/2018 atsisakė priimti ieškovės UAB „ARVI“ ir ko ieškinį dėl notarės J. K. išduoto 2017 m. sausio 11 d. vykdomojo įrašo, dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo panaikinimo, kaip nenagrinėtiną Kauno apygardos teisme bei išaiškino ieškovei, kad ji turi teisę pateikti ieškinį apylinkės teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-322-186/2019 Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį paliko nepakeistą (nutartis kasacine tvarka neapskųsta). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog į bylą nepateikta duomenų, jog kreditorės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimas yra ginčijamas arbitraže, kadangi į bylą yra pateiktas Londono arbitražo teismo 2019 m. liepos 30 d. pranešimas apie šalims UAB „Arvi fertis“ (o ne UAB „ARVI“ ir ko) ir „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ nustatytą terminą bendru sutarimu paskirti arbitrą. Taigi apeliantė turi galiojančią, neginčijamą ir vykdomą reikalavimo teisę į atsakovę.

4517.

46Dėl kreditorių JSC „Alfa bank“, UAB „Belor“ ir „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ finansinių reikalavimų. Nustatyta, kad JSC „Alfa bank“ Tarptautiniam komercinio arbitražo teismui prie Rusijos prekybos ir pramonės rūmų yra pateikusi ieškinį, kuriuo iš RAB „ARVI NPK“ laiduotojų UAB „Arvi fertis“ ir UAB „ARVI“ ir ko prašo priteisti 1 097 050 531,65 RUB (15 242 761,85 Eur), t. y. vyksta teisminis ginčas tarp JSC „Alfa bank“ ir UAB „ARVI“ ir ko dėl to, kad UAB „ARVI“ ir ko nesumokėjo JSC „Alfa bank“ jo pareikalautų piniginių lėšų. Šis ginčas neišnagrinėtas. Iš LITEKO nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1702-467/2019 atmetė UAB „ARVI“ ir ko ieškinį UAB „Belor“ dėl reikalavimo pripažinimo neteisėtu ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu. UAB „ARVI“ ir ko šį teismo sprendimą apskundė apeliacinės instancijos teismui. Lietuvos apeliaciniame teisme gauta civilinė byla e2A-968-XX/2019 neišnagrinėta. Kaip minėta, Londono arbitražo teismo 2019 m. balandžio 17 d. pranešimas apie arbitražą nepatvirtina aplinkybės, jog vyksta arbitražinis nagrinėjamas ginčo tarp „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ ir UAB „ARVI“ ir ko. Pažymėtina, jog bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditorių ( JSC „Alfa bank“, UAB „Belor“ ir „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“) finansinių reikalavimų pagrįstumas ir teisėtumas nenustatinėjamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2006). Kreditorių reikalavimai (JSC „Alfa bank“ ir UAB „Belor“), dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, į atsakovės pradelstų įsipareigojimų masę neįtrauktini (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1487-186/2016). Tačiau kreditorės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimas, kurio išieškojimas vykdomas priverstine tvarka ir byloje nėra duomenų apie vykstantį teisminį / arbitražinį ginčą dėl vykdomojo įrašo, dėl skolos išieškojimo pagrįstumo ir teisėtumo, yra įtrauktinas į atsakovės UAB „ARVI“ ir ko pradelstų įsipareigojimų masę.

4718.

48Dėl atsakovės UAB „ARVI“ ir ko mokumo / nemokumo. Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) bendrovė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) bendrovė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014). Bankroto procedūra gali būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o teismui sprendžiant dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas realibitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, jog įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018).

4919.

50Nustatyta, kad juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikti UAB „ARVI“ ir ko 2009–2017 metų finansinės atskaitomybės rinkiniai. Teismų praktikoje išaiškinta, jog tokiais atvejais, kai įmonė nevykdo pareigos Juridinių asmenų registrui teikti finansinės atskaitomybės duomenis, kai jie neteikiami ir bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėjančiam teismui arba teismui pateikti duomenys kelia abejonių, atsakovo mokumo klausimas sprendžiamas pagal paskutinius turimus duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis byloje Nr. 2-1304/2012, 2012 m. gegužės 10 d. nutartis byloje Nr. 1036/2012, 2012 m. balandžio 30 d. nutartis byloje Nr. 2-938/2012, 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr.2-1405/2010). Atsakovė pateikė UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. balansą, kurio duomenimis atsakovės turto vertė sudaro 52 829 972,00 Eur (41 032 951 Eur vertės ilgalaikis turtas + 11 770 610 Eur vertės trumpalaikis turtas). Į bendrovės 41 032 951 Eur vertės ilgalaikio turto masę taip pat įtraukti: 21 146 103,00 Eur įmonių grupės įmonių akcijų vertės + 5 650 000,00 Eur paskolos įmonių grupės įmonėms + 7 561 703,00 Eur po vienerių metų gautinos sumos + 6 675 145,00 Eur vertės kitas finansinis turtas. Į 11 770 610,00 Eur vertės trumpalaikio turto masę įtrauktos: 828,00 Eur vertės atsargos + 11 777 483,00 Eur per vienerius metus gautinos sumos.

5120.

52Dėl įmonių grupės įmonių akcijų vertės. Audito, apskaitos, turto ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklalapyje yra viešai skelbiama, jog kitų ūkio subjektų išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, investiciniai vienetai ir kiti, kurie įsigyjami siekiant gauti ekonominės naudos), kurie įsigyti numatant juos parduoti arba siekiant gauti pelno iš jo kainos svyravimų, įmonės balanse parodomi kaip ilgalaikės investicijos arba trumpalaikės investicijos ir sudarant finansines ataskaitas turi būti įvertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 ir 32.1 punktus – tikrąja verte. Patronuojamųjų (dukterinių) įmonių akcijos, išskyrus skirtas parduoti, atskirose finansinėse ataskaitose parodomos kaip ilgalaikis finansinis turtas (įmonių grupės įmonių akcijos). Šios akcijos sudarant finansines ataskaitas įvertinamos pagal 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės atskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ 54 punktą – įsigijimo savikainos metodu, t.y. įsigijimo savikaina, iš kurios atimama nuvertėjimo suma. Asocijuotųjų įmonių akcijos, išskyrus skirtas parduoti, atskirose finansinėse ataskaitose parodomos kaip ilgalaikis finansinis turtas (asocijuotųjų įmonių akcijos). Šios akcijos sudarant finansines ataskaitas įvertinamos pagal 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ 7–9 punktus įsigijimo savikainos metodu, t. y. įsigijimo savikaina, iš kurios atimama nuvertėjimo suma.

5321.

54Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta, kad atsakovės 21 146 103,00 Eur dalį turto sudaro investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones. Iš UAB „ARVI“ ir ko į bylą pateiktos lentelės apie investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teisėmis priklauso: 1) „Heimdal Enterprises LTD“ 3 3037,51 Eur vertės akcijų (35 proc.), 2) „HIP Azotara“ 7 647 500,00 Eur vertės akcijų (65 proc.), 3) RAB „Rodnaja Zemlia-ARVI“ 9 539,74 Eur vertės akcijų (40 proc.), 4) RAB „Agrokompleks Arvi Vurnarskiy Myasokombinat“ 9 253,00 Eur vertės akcijų (50 proc.), 5). UAB „Arvibiodegalai“ 2 896,20 Eur vertės akcijų (100 proc.) ir 6) UAB „Arvi fertis“ 13 473 876,27 Eur vertės akcijų (100 proc.); iš viso 21 146 102,72 Eur. Šios atsakovės dukterinių ir asocijuotųjų įmonių akcijos turi būti apskaitytos įsigijimo savikaina, iš kurios minusuojama nuvertėjimo suma (žr. šios nutarties 20 punktą).

5522.

56Dėl UAB „Arvi fertis“ akcijų vertės. Apelianto teigimu, UAB „Arvi fertis“ yra faktiškai nemoki ir į nagrinėjamą bylą nėra pateikti duomenys apie realią UAB „Arvi fertis“ akcijų vertę, o yra pateikti tik atsakovės deklaratyvūs teiginiai, jog akcijų vertė buhalteriniuose registruose nurodyta įsigijimo savikaina. Todėl, pasak apelianto, UAB „Arvi fertis“ 13 473 876,27 Eur vertės akcijas reikia eliminuoti iš atsakovės UAB „ARVI“ ir ko balanse nurodytos turto vertės (52 829 972,00 Eur). Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą atsikerta, kad nepaisant dukterinės įmonės (UAB „Arvi fertis“) faktinio nemokumo, motininės įmonės (UAB „ARVI“ ir ko) finansinėse ataskaitose pagrįstai nurodyta akcijų įsigijimo 13 473 876,27 Eur vertė taikant savikainos metodą.

5723.

58Iš LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2846-340/2019 netenkino ieškovės UAB „Arvi fertis“ vadovo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Arvi fertis“. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1065-407/2019 Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartį paliko nepakeistą. Šioje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje konstatuota, jog UAB „Arvi fertis“ balansinę turto vertę sudaro 40 757 514,00 Eur, iš kurių 24 762 511,58 Eur yra Rusijos įmonės RAB „ARVI NPK“ akcijos bei 4 606 644,28 Eur vertės Rumunijos įmonės „S. C. Arvi Agro SRL“ akcijos. Kaliningrado srities Arbitražo teismo 2017 m. liepos 20 d. įsiteisėjusiu sprendimu iškelta bankroto byla RAB „ARVI NPK“; šios bankrutavusios įmonės kilnojamas ir nekilnojamas turtas parduotas iš varžytynių pirkėjai AB „Alfa Bank“, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad bankrutuojančios RAB „ARVI NPK“, kurios turtas yra parduotas iš varžytynių, akcijos išsaugojo savo vertę, todėl į UAB „Arvi fertis“ balanso turto masę neįtraukė bankrutuojančios RAB „ARVI NPK“ vertės akcijų. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas teiginys, jog nėra teisinio pagrindo RAB „ARVI NPK“ akcijas eliminuoti iš dukterinės įmonės UAB „Arvi fertis“ turto masės yra nepagrįstas įrodymais (CPK 178 straipsnis). Atskirajame skunde taip pat teigiama, jog 2018 m. iškelta bankroto byla „S. C. Arvi Agro SRL“ bei išdėstyti argumentai dėl tikrosios „S. C. Arvi Agro SRL“ akcijų vertės, kurios priklauso atsakovės dukterinei BUAB „Arvi fertis“. Atsiliepime į atskirąjį skundą paaiškinta, kad „S. C. Arvi Agro SRL“ yra pradėta restruktūrizavimo procedūra. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1065-407/2019 konstatavo, jog į UAB „Arvi fertis“ balansą nepagrįstai įtraukta „S. C. Arvi Agro SRL“ akcijų vertė, nes šis turtas nelikvidus.

5924.

60Nagrinėjamojoje byloje atsakovė UAB „Arvi fertis“ akcijų vertę grindžia 2016 m. vasario 1 d. investicijų sutartimi, pagal kurią UAB „Arvi fertis“ verslo vertė sudarė 21 000 000,00 Eur ir pagal šią bendrovės verslo vertę buvo apskaičiuota UAB „Arvi fertis“ akcijų emisijos kaina (įsigijimo savikaina). Šios bylos nagrinėjimo eigoje UAB „Arvi fertis“ teisinis statusas pasikeitė (bankrutuojanti bendrovė), todėl yra didelė tikimybė, jog investuotas turtas nebus atgautas. Dėl to UAB „ARVI“ ir ko balanse šiai investicijai registruotini nuvertėjimo nuostoliai. Taigi atsakytina į klausimą, kokia BUAB „Arvi fertis“ akcijų vertė (akcijų savikaina - nuvertėjimo suma). Apeliacinės instancijos teismo vertinimui, bankrutuojančios UAB „Arvi fertis“ finansinius rodiklius (turto ir įsipareigojimų santykį, kuris patenka į verslo vertę) galima nustatyti iš šios įmonės balanso, sudaryto nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (2019 m. liepos 11 d.). Kaip turi būti įvertinamas, registruojamas apskaitoje ir pateikiamas finansinėse ataskaitose ilgalaikio turto nuvertėjimas (nuostolis dėl vertės sumažėjimo) nustatyta 23-ojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ metodinėse rekomendacijose.

6125.

62Dėl RAB „HIP-Azotara“ akcijų vertės. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė iš UAB „ARVI“ ir ko turto masės eliminuoti 14 202 500,00 Eur dydžio RAB „HIP-Azotara“ akcijų vertę, kadangi dėl RAB „HIP-Azotara“ akcijų nusavinimo vyksta teisminiai ginčai su Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra.

6326.

64Atsižvelgus į byloje nustatytas aplinkybes, kad nuo 2009 m. sausio 9 d. nutraukta privatizavimo sutartis, kuria įmonių konsorciumas buvo įgijęs 100 proc. bendrovės „Azotara“ kapitalo, o dėl RAB „HIP-Azotara“ akcijų nusavinimo vyksta teisminiai ginčai su Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra ir RAB „HIP-Azotara“ yra iškelta bankroto byla, spręstina, jog šioje byloje nustatinėtinos aplinkybės, ar: a) atsakovė pagrįstai apskaitė iš viso 65 proc. RAB „HIP Azotara“ akcijų (ir pagal kokią vertę šios akcijos apskaitytos) ir, b) ar šių akcijų vertė (7 647 500,00 Eur) išliko nepakitusi po bankroto bylos iškėlimo RAB „HIP Azotara“ (kokia yra bankrutavusios RAB „HIP Azotara“ verslo vertė).

6527.

66Dėl debitorių skolų. UAB „ARVI“ ir ko pateikto 2019 m. vasario 28 d. debitorių sąrašo ir 2019 m. vasario 28 d. balanso duomenimis, debitorių įsiskolinimai atsakovei sudaro 24 989 838,27 Eur, į kurią įtrauktos ir nagrinėjamojoje byloje ginčijamos debitorių BUAB „Arvi fertis“ 13 014 171,71 Eur, „Heimdal Enterprises LTD“ 9 112 369,51 Eur ir RAB „HIP-Azotara“ 2 420 137,57 Eur skolos. Pirma, dėl debitorės BUAB „Arvi fertis“ 13 014 171,71 Eur dydžio skolos. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog dar tik sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos UAB „Arvi fertis“ iškėlimo, todėl šioje proceso stadijoje nėra pagrindo daryti išvadą, kad UAB „Arvi fertis“ debitorinis įsiskolinimas atsakovei yra beviltiškas ir eliminuotinas iš atsakovės turto vertės. Pagal teismų formuojamą praktiką pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-769-381/2017). Debitorinės skolos vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Neesant byloje konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti debitorių skolas, debitorių skolos negali būti vertinamos kaip bendrovės turimas realus turtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-902-370/2018). Taigi atsakovei kilo pareiga pagrįsti galimybes realiai atgauti skolą iš debitorės UAB „Arvi fertis“, t. y. nurodyti kada ir kokių veiksmų buvo imtasi, nepaisant aplinkybės, ar įmonė bankrutavusi / nebankrutavusi, kadangi atitinkamo debitoriaus (-ių) skolos nurodymas debitorių sąraše savaime nereiškia, jog jo (jų) skolos bus realiai grąžintos kreditorei (šiuo atveju debitorės BUAB „Arvi fertis“ 13 014 171,71 Eur dydžio skola kreditorei UAB „ARVI“ ir ko). Akivaizdu, jog po bankroto bylos iškėlimo skolininkei kreditorė UAB „ARVI“ ir ko turi teisę kreiptis į bankrutavusios bendrovės administratorių dėl UAB „ARVI“ ir ko 13 014 171,71 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Arvi fertis“ bankroto byloje, tačiau šio reikalavimo patenkinimo perspektyvos abejotinos. Kita vertus, kaip minėta, mokumo pagrindimo našta tenka atsakovei, todėl pastaroji turi pareigą įrodyti aplinkybę, kad yra reali galimybė atgauti bei grąžinti į UAB „ARVI“ ir ko bendrą turto masę 13 014 171,71 Eur dydžio skolą iš debitorės BUAB „Arvi fertis“. Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018; 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1189-798/2018). Antra, dėl debitorės „Heimdal Enterprises LTD“ 9 112 369,51 Eur dydžio skolos. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog debitorės „Heimdal Enterprises LTD“ 9 112 369,51 Eur skolos atsakovei UAB „ARVI“ ir ko nėra pagrindo eliminuoti iš atsakovės turto vertės, nes: a) ši skola atsakovės finansinėje atskaitomybėje apskaityta nuo 2012 m.; b) nėra pagrindo abejoti šios skolos pagrįstumu, kadangi atsakovė UAB „ARVI“ ir ko yra šios bendrovės viena iš akcininkių (jai priklauso 35 proc. akcijų); c) nėra duomenų, kad šiai debitorei būtų iškelta bankroto byla ar skolos išieškojimas būtų negalimas dėl kitų priežasčių. Apeliantas su šia teismo išvada nesutinka, nes: a) Heimdal Enterprises Ltd jau 2019 m. vasario 28 d. buvo ne mažiau kaip 180 dienų pradelsusi įvykdyti įsipareigojimus UAB „ARVI“ ir ko; b) byloje nėra įrodymų, patvirtinančių debitorės „Heimdal Enterprises LTD“ 9 112 369,51 Eur reikalavimo pagrįstumą ir c) nėra jokių įrodymų apie šios debitorės realias finansines galimybes sugrąžinti skolą kreditorei UAB „ARVI“ ir ko. Nors atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė teigia, kad debitorė „Heimdal Enterprises Limited“ yra investicinė įmonė, vykdanti didelės apimties investicinius projektus Europos šalyse, todėl yra reali galimybė grąžinti į atsakovės bendrą turto masę 9 112 369,51 Eur skolą, bet šiuos teiginius patvirtinantys rašytinai įrodymai apeliacinės instancijos teismui nepateikti. Iš viešai teikiamų duomenų nustatyta, jog „Heimdal Enterprises Limited“ yra Kipre registruota veikianti įmonė, tačiau nėra viešai teikiami duomenys apie šio užsienio juridinio asmens finansinę būklę ir vykdomus investicinius projektus Europoje. Taigi atsakovei tenka pareiga pagrįsti aplinkybes dėl realios galimybės atgauti skolą iš debitorės Kipro įmonės „Heimdal Enterprises Limited“, t. y. pateikti duomenis, kokių veiksmų kreditorė ėmėsi šią skolą atgauti (pilnai / iš dalies / dalimis ir pan.). Trečia, dėl debitorės RAB „HIP-Azotara“ 2 420 137,57 Eur dydžio skolos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog bankrutavusios debitorės RAB „HIP-Azotara“ 2 420 137,57 Eur reikalavimo patenkinimo perspektyvos yra abejotinos. Priešingi įrodymai į bylą nepateikti (CPK 178 straipsnis).

6728.

68Dėl atsakovės UAB „ARVI“ ir ko 5 600 000,00 Eur dydžio įsipareigojimo kreditorei UAB „Akvua“. UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. kreditorių sąrašo duomenimis, bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro iš viso 11 984 549,57 Eur, iš kurios pradelsti įsipareigojimai sudaro 406 752,18 Eur. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 5 600 000,00 Eur dydžio įsipareigojimo kreditorei UAB „Akvua“, kildinamo iš Investavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo. Apeliantas „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ teigia, kad pagal Investicijų sutarties 1.1, 2.1 papunkčius iki 2016 m. balandžio 29 d. turėjo būti sudaryta UAB „Arvi fertis“ akcijų pasirašymo sutartis, kuria investuotojas būtų įgijęs UAB „Arvi fertis“ akcijų paketą, įgydamas ½ visų minėtos įmonės akcijų. Papildomai apeliantas 2019 m. rugpjūčio 7 d. prašyme nurodė, kad UAB „Akvua“ 2019 m. gegužės 16 d. pareiškimu „Dėl pasinaudojimo opciono teise“ pareikalavo kreditorės UAB „ARVI“ ir ko sumokėti už UAB „Arvi fertis“ akcijas 5 600 000,00 Eur kainą. Atsakovė 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuomonėje teigia, kad 5 600 000,00 Eur įsipareigojimas kreditorei UAB „Akvua“ negali būti laikomas pradelstu, nes investicinis sandoris iki šiol neužbaigtas ir akcijų pirkimo – pardavimo sutartis nepasirašyta. Taigi atsakovei, teigiančiai, jog UAB „ARVI“ ir ko 5 600 000,00 Eur dydžio įsipareigojimo kreditorei UAB „Akvua“ nėra pradelstas, tenka pareiga įrodyti aplinkybes, jog: a) buvo įvykdyti Investavimo sutartyje numatyti įsipareigojimai, kadangi pagal Investicijų sutarties 2.7 papunktį, akcijų pasirašymo sutartis sudaroma ir likusių akcijų įsigijimo opcionas įsigalioja tik tada, kai įvykdomos 2.7.1– 2.7.5 papunkčių sąlygos; b) kreditorė UAB „Akvua“ turi pardavimo opciono teisę į įgyjamas akcijas, t. y. akcijas turi nuosavybės teise, nes Papildomu susitarimu prie Investicijų sutarties, kuria investuotojas PRIDE HOLDING & INVESTMENT buvo pakeistas į UAB „Akvua“ (naujasis investuotojas), šalys susitarė, jog iki 2016 m. liepos 1 d. naujasis investuotojas turi pardavimo opciono teisę į įgyjamas akcijas, suteikiančią teisę išpirkti iš UAB „Arvi fertis“ akcijas (Papildomo susitarimo 1.6 papunktis). Be kita to pastebėtina, kad 2016 m. gegužės 16 d. papildomo susitarimo 1.9 papunktyje nustatyta, jog pardavėjo ir pirkėjo opcionas yra preliminariosios sutartys.

6929.

70Dėl kreditorės JP „Srbijagas“ reikalavimo teisės (3 275 000,00 Eur skolos ir 736 875,00 Eur palūkanų) pagal Belgrado užsienio prekybos arbitražo teismo prie Serbijos prekybos ir pramonės rūmų 2012 m. balandžio 27 d. arbitražo sprendimą. Iš LITEKO nustatyta, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartimi pripažino ir leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Serbijos arbitražo 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį ir atmetė prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Belgrado užsienio prekybos arbitražo teismo prie Serbijos prekybos ir pramonės rūmų 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą. Atsižvelgus į tai, kad kasacinis teismas atmetė prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Serbijos arbitražo sprendimu iš pirkėjo priteistas 3,275 mln. eurų sutartines netesybas (baudą) bei 2,25 proc. palūkanas nuo sutarties nutraukimo dienos, konstatuotina, jog šis įsipareigojimas (dėl netesybų ir palūkanų) neįtrauktinas į atsakovės įsipareigojimų masę. Apelianto nurodyti teiginiai, kad Serbijoje atitinkamo arbitražo teismo sprendimo pagrindu nėra kliūčių vykdyti išieškojimą iš UAB „ARVI“ ir ko nėra pagrįsti įrodymais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.). Dėl bylos procesinės baigties

7130.

72Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Nagrinėjamu atveju dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio yra pagrindas daryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, dėl to yra pagrindas perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Grąžinus bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui atsakovei suteiktina teisė pateikti paaiškinimus ir įrodymus dėl bankrutuojančių UAB „Arvi fertis“ ir RAB „HIP-Azotara“ akcijų vertės; dėl realių galimybių atgauti bei grąžinti į UAB „ARVI“ ir ko turto masę skolas iš debitorių BUAB „Arvi fertis“, „Heimdal Enterprises Limited“ bei BRAB „HIP-Azotara“; dėl atsakovės UAB „ARVI“ ir ko įsipareigojimo kreditorei UAB „Akvua“. Byloje dalyvaujantiems asmenims suteiktina teisė pateikti atsiliepimus (nuomones, atsikirtimus).

73Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

74Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ ieškinyje prašė... 7. 2.... 8. Atsakovė UAB „ARVI“ ir ko atsiliepime prašė ieškinį dėl bankroto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 13 d. nutartimi atsisakė iškelti... 12. 4.... 13. Teismas iš UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. balanso duomenų... 14. 5.... 15. Taip pat pareiškėja ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose teigia, jog... 16. 6.... 17. UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. debitorių sąrašo ir 2019 m.... 18. 7.... 19. Teismas iš UAB „ARVI“ ir ko 2019 m. vasario 28 d. kreditorių sąrašo... 20. 6 500 000,00 Eur dydžio investicijas, už kurias įsigytų 49 proc. UAB... 21. 8.... 22. Šiuo atveju bankroto bylos UAB „ARVI“ ir ko inicijavimas yra nesavalaikis... 23. Dėl ieškovės reikalavimo teisės... 24. 9.... 25. Atsakovės teigimu, pareiškėja „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“... 26. 10.... 27. Atsakovė prašė skirti pareiškėjai, kuri nepagrįstai inicijavo atsakovei... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 11.... 30. Atskirajame skunde pareiškėja „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“... 31. 12.... 32. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo... 33. 1 097 050 531,65 RUB (15 242 761,85 Eur) priteisimo iš RAB „ARVI NPK“... 34. 13.... 35. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „ARVI“ ir ko prašo... 36. 14.... 37. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo... 38. Teismas... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 41. 15.... 42. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 43. 16.... 44. Dėl „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimo teisės.... 45. 17.... 46. Dėl kreditorių JSC „Alfa bank“, UAB „Belor“ ir „Dreymoor... 47. 18.... 48. Dėl atsakovės UAB „ARVI“ ir ko mokumo / nemokumo. Bankroto byla bendrovei... 49. 19.... 50. Nustatyta, kad juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikti UAB... 51. 20.... 52. Dėl įmonių grupės įmonių akcijų vertės. Audito, apskaitos, turto ir... 53. 21.... 54. Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta, kad atsakovės 21 146... 55. 22.... 56. Dėl UAB „Arvi fertis“ akcijų vertės. Apelianto teigimu, UAB „Arvi... 57. 23.... 58. Iš LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 15 d.... 59. 24.... 60. Nagrinėjamojoje byloje atsakovė UAB „Arvi fertis“ akcijų vertę... 61. 25.... 62. Dėl RAB „HIP-Azotara“ akcijų vertės. Atsakovė atsiliepime į... 63. 26.... 64. Atsižvelgus į byloje nustatytas aplinkybes, kad nuo 2009 m. sausio 9 d.... 65. 27.... 66. Dėl debitorių skolų. UAB „ARVI“ ir ko pateikto 2019 m. vasario 28 d.... 67. 28.... 68. Dėl atsakovės UAB „ARVI“ ir ko 5 600 000,00 Eur dydžio įsipareigojimo... 69. 29.... 70. Dėl kreditorės JP „Srbijagas“ reikalavimo teisės (3 275 000,00 Eur... 71. 30.... 72. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 73. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 74. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti...