Byla 1-53-1002/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas Liesis, sekretoriaujant Vaidai Bagdonienei, Ievai Mišeikienei, Jolantai Stanelienei, dalyvaujant prokurorui Žydrūnui Kungiui, kaltinamajam K. M., jo gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui, kaltinamajam E. P., jo gynėjui advokatui Algirdui Zakrasui, kaltinamajai E. S., jos gynėjai advokatei Vidai Povilaitienei, kaltinamajam A. S., jo gynėjai advokatei Jurgitai Šlapaitienei, nukentėjusiajai Ž. A., informatikos skyriaus vedėjui A. Š., informatikos skyriaus specialistams: V. K., M. R.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3K. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ) (šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę ( - ) PN), dirbo UAB „( - )“ baldų surinkėju, teistas:

 1. 2011-12-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - areštas 35 (trisdešimt penkioms) paroms. Bausmė paskirta atlikti areštinėje poilsio dienomis. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo K. M. sulaikymo dienos. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2011-10-22 21.07 val. (b. l. 46), iki 2011-10-23 12.15 val. (b. l. 49) (viena para).

42012-03-01 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi K. M. baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės arešto 35 (trisdešimt penkioms) paroms atlikimo tvarka - poilsio dienomis, pakeista, paskiriant K. M. atlikti areštą 35 (trisdešimt penkias) paras įprastine tvarka. Pagal Teismo baudžiamąjį įsakymą į atliktos bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas 1 (viena) para.

 1. 2012-05-08 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2012-09-19 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punktu ,,a“ papunkčiu, K. M. 2012 m. gegužės 8 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės atėmimo 1 metams 3 mėnesiams bausmė visiško sudėjimo būdu subendrinta su 2011 m. gruodžio 20 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta 35 parų arešto bausme ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams 5 dienoms. Į paskirtą galutinę subendrintą bausmę įskaitytas K. M. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2011-11-26 5.20 val. iki 2011-11-26 11.35 val. (1 dieną) ir pagal 2011 m. gruodžio 20 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą visiškai atlikta bausmė (35 paros arešto). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 4, 7 punktais, 3 dalimi (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija), K. M. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant jį bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu be teismo sutikimo nekeisti darbo vietos, be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

52013-05-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimas tenkintas iš dalies. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nuteistajam K. M. papildomai paskirta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 10 punkte pareiga - nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 3 dalimi, įpareigoti K. M. per 1 (vieną) mėnesį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos įsidarbinti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir joje registruotis.

62013-10-17 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimą tenkino. Panaikinto bausmės vykdymo atidėjimą K. M. ir perdavė vykdyti pagal 2012 m. gegužės 8 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendį, pakeistą 2012 m. rugsėjo 18 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, paskirtą galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams 5 (penkioms) dienoms (į paskirtą galutinę subendrintą bausmę įskaitytas K. M. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2011 m. lapkričio 26 d. 05.20 val. iki 2011 m. lapkričio 26 d. 11.35 val. (1 diena) ir pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. baudžiamąjį įsakymą visiškai atlikta bausmė (35 paros arešto). Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose.

72013-12-10 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi ištaisė 2013-10-17 Šiaulių apylinkės teismo nutartyje, kuria buvo patenkintas Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam K. M., nurodytą Šiaulių apygardos teismo priimto nuosprendžio datą ir nutarties rezoliucinę dalį išdėstė taip: „Panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą K. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ir vykdyti pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nuosprendį, pakeistą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nuosprendžiu, paskirtą galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams 5 (penkioms) dienoms (į paskirtą galutinę subendrintą bausmę įskaitytas K. M. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2011 m. lapkričio 26 d. 05.20 val. iki 2011 m. lapkričio 26 d. 11.35 val. (1 diena) ir pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. baudžiamąjį įsakymą visiškai atlikta bausmė (35 paros arešto). Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose”. Ištaisė 2013-11-05 patvarkyme, kuriuo pateikta 2013-10-17 Šiaulių apylinkės teismo nutartis vykdymui, nurodytą Šiaulių apygardos teismo priimto nuosprendžio datą, nurodant, kad Šiaulių apygardos teismas nuosprendį priėmė 2012 m. rugsėjo 19 d.

82015-05-28 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 1-me sektoriuje 2015 m. gegužės 4 d. priimtas nutarimas Nr. 91-133 taikyti nuteistajam K. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Nuteistajam K. M. nustatyti šie Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalyje numatyti įpareigojimai: pradėti dirbti (užsiregistruoti darbo biržoje) arba mokytis, tęsti darbą arba mokslus per 15 darbo dienų nuo nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 18.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi, per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, lygtinio paleidimo laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje, per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laikotarpį atlyginti ½ nusikaltimu padarytos turtinės žalos.

 1. 2014-05-27 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2014-11-27 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamoj kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės paskirtos už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, subendrintos apėmimo būdu ir skirta subendrinta 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2012-05-08 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2012-09-19 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme ir skirta galutinė, subendrinta - 2 (dviejų) metų 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo teismo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2014-05-27;
 2. 2016-05-03 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio nuostatomis, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta sumažinta bausmė - 1 (vieneri) metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2014-05-27 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalimi ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - 1 (vieneri) metai 9 (devyni) mėnesiai laisvės atėmimo, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo 2016-05-03. Į paskirtos bausmės laiką įskaityti K. M. laikinojo sulaikymo ir suėmimo laikai nuo 2016-02-04 7.30 val. iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. iki 2016-05-03. Kaltinamajam K. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas – paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;
 3. 2018-03-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirta subendrinta - 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, sumažinta bausmė iki 1 metų laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant K. M. per šį laiką tęsti darbą ir neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (nuosprendis neįsiteisėjęs);
 4. 2018-03-12 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir paskirta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu mokytis ar dirbti, arba būti registruotam darbo biržoje, neišeiti iš namų nuo 23 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu (nuosprendis neįsiteisėjęs), teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį.

9E. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, baigęs 11 klasių, nevedęs, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) (šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę), teistas:

 1. 2006-06-29 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 150 straipsnio 4 dalį (3 epizodai), 22 straipsnio 1 dalį, 150 straipsnio 4 dalį, paskirta 3 m. 9 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1, 2 dalimis, bausmės vykdymas atidėtas 2 m.;
 2. 2008-05-22 Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį (2 epizodai), 22 straipsnio 1 dalį, 149 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunkčiu, bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu, griežčiausia paskirta bausme apimant švelnesnes bausmes, ir paskirta subendrinta bausmė - vieneri metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie paskirtos bausmės iš dalies pridėti tris mėnesiai 2006 m. birželio 29 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) paskirta bausmė. Galutinė, subendrinta bausmė E. P. paskirta - vieneri metai trys mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę paskirta atlikti nepilnamečių pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas jo sulaikymo ir kardomajame kalinime išbūtas laikas nuo 2007-05-17 iki 2007-05-19, nuo 2007-07-30 - 2007-08-01 ir nuo 2008-04-02 iki 2008-04-30. Kardomoji priemonė pakeista į suėmimą ir nuosprendžiui įsiteisėjus nuspręsta suimti E. P.;
 3. 2009-02-10 Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis paskirtoji bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su 2008-05-22 Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 4 mėnesiams. Bausmė paskirta atlikti nepilnamečių Pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. 2009-02-10. Į atliktos bausmės laiką įskaityti laikai, išbūti kardomajame kalinime nuo 2008-04-02 iki 2008-04-30, bei išbūti suėmime nuo 2008-09-15 iki 2009-02-10. Kardomoji priemonė - registraciją Policijos įstaigoje pakeista į suėmimą.

102009-05-19 Šiaulių rajono apylinkės teismo nutartimi patikslinta, jog E. P., nuteistam 2009-02-10 Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu vieneriems metams ir 4 mėnesiams, į atliktos bausmės laiką įskaitytas ir laikas, išbūtas suėmime nuo 2007-05-17 iki 2007-05-19, nuo 2007-07-30 iki 2007-08-01, vykdant Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendį.

 1. 2010-07-07 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį ir paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose. E. P. įskaitytas sulaikymo laikas į bausmės laiką nuo 2010-02-02 iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. iki 2010-07-07. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio priėmimo dienos 2010-07-07. Kaltinamajam E. P. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas – iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista;
 2. 2011-06-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 3 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2010-07-07 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės likusia neatlikta dalimi bausmes iš dalies sudedant ir paskirta galutinė bausmė - 8 mėnesiai laisvės atėmimo. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia – 2011-06-30. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirta kardomoji priemonė - suėmimas. 2012-02-29 paleistas iš Marijampolės pataisos namų atlikęs bausmę;
 3. 2012-08-02 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnį, ir paskirta galutinė bausmė - 6 mėn. laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 4 ir 7 punktais, bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams, E. P. įpareigojant: be teismo sutikimo nekeisti darbo vietos, be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2012-07-16 23.50 val. iki 2012-07-17 14.10 val. (1 para);

112013-02-13 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimą tenkino ir pakeitė 2012 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu E. P. skirtą įpareigojimą - be teismo sutikimo nekeisti darbo vietos kitu įpareigojimu - pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, įpareigojant įsidarbinti ar užsiregistruoti darbo biržoje per vieną mėnesį nuo nutarties įsiteisėjimo.

 1. 2013-07-25 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, bausmė subendrinta dalinio bausmių sudėjimo būdu su 2012-08-02 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams 3 mėnesiams. Laisvės atėmimo bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo 2013-01-18 (viena para) ir suėmimo laikai nuo 2013-03-01 iki nuosprendžio paskelbimo dienos;
 2. 2014-05-27 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį (3 nusikalstamos veikos), 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 302 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta - 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta - 2 metų 6 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šios bausmės subendrintos su likusiomis paskirtomis bausmėmis dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta - 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su 2013m. liepos 25 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 3 m. 3 mėn. laisvės atėmimo bausme dalinio sudėjimo būdu bei paskirta galutinė, subendrinta bausmė - 5 (penkeri) metai 6 (šeši) mėnesiai laisvės atėmimo. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2014-05-27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo 2013-01-18 (viena para) ir suėmimo laikai nuo 2013-03-01 iki 2013-07-25 ir atliktas laisvės atėmimo bausmės laikas nuo 2013-07-25 iki 2014-05-27;
 3. 2015-04-17 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalį, 5 dalies 1 punktą, bausmės subendrintos apėmimo būdu, nes yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis bei paskirta subendrinta - 2 (dvejų) metų 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2014-05-27 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 5 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - 6 (šešeri) metai 8 (aštuoni) mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, 65, 66 straipsniais, E. P. į bausmės laiką įskaityti pagal 2013-07-25 ir 2014-05-27 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžius atliktos laisvės atėmimo bausmės laikas bei laikai išbūti laikinajame sulaikyme bei suėmime nuo 2012-10-24 iki 2012-12-21. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo teismo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2015-04-17. E. P. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, taikytina iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;
 4. 2018-02-01 Marijampolės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir paskirta 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose (nuosprendis neįsiteisėjęs);
 5. 2018-03-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, E. P. paskirta subendrinta - 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, sumažinta ir paskirta galutinė, sumažinta bausmė - 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos - 2018-03-05 (nuosprendis neįsiteisėjęs);
 6. 2018-03-12 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir paskirta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams. Laisvės atėmimo bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos (nuosprendis neįsiteisėjęs), bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį.

12E. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, profesinio išsilavinimo, įgijusi virėjos profesiją, ištekėjusi, deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), nedirbanti, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį.

13Pažymėtina, kad Marijampolės apylinkės teisme Vilkaviškio rūmuose yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. ( - ), kurioje E. S. yra kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį.

14A. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 12 klasių išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), (šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose), teistas:

152008-12-04 Jurbarko rajono apylinkės teismo nutartimi, teikimas tenkintas ir nepilnamečiui A. S. 2008-05-07 Jurbarko rajono apylinkės teismo nutartimi paskirta auklėjamojo poveikio priemonė -įpareigojimas būti 9 mėnesius namuose nuo 22 val. iki 06 val. pakeista kita auklėjamojo poveikio priemone - įspėjimu.

 1. 2009-03-03 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį 180 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 3 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos visiško sudėjimo būdu ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - (3) treji metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas (2) dvejiems metams ir nuteistajam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė - elgesio apribojimą, t. y. įpareigotas (12) dvylika būti namuose nuo 22 val. iki 06 val.;
 2. 2009-03-24 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 3, 9 dalimis, prie 2009-03-03 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtosios bausmės pridėta visiškai šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - (3) trys metai (3) trys mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas (3) trejiems metams, įpareigojant nuteistąjį (12) dvylika mėnesių būti namuose nuo 22 val. iki 06 val.;
 3. 2009-03-31 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį (2 nusikalstamos veikos), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 3 dalimi, bausmės subendrintos visiško sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė - (6) šeši mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 3, 9 dalimis, prie 2009-03-24 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės visiškai pridėta šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - (3) trys metai (9) devyni mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 87 straipsnio 3 dalies 5 punktu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas (3) trejiems metams, įpareigojant nuteistąjį (12) dvylika mėnesių būti namuose nuo 22 val. iki 06 val. bei per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą. Kardomoji priemonė – suėmimas - panaikintina paleidžiant A. S. teismo salėje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką A. S. įskaitytas kardomasis kalinimas nuo 2009-03-03 iki 2009-03-31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, konfiskuotina iš A. S., į valstybės pajamas 170 Lt;
 4. 2009-06-22 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 2 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu paskirtosios bausmės pridėta 2009-03-31 Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos neatliktos bausmės dalis ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė – (4) keturi metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose. Kardomoji priemonė – suėmimas - A. S. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikta nepakeista. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas kardomasis kalinimas ir bausmės atlikimo pradžia A. S. skaičiuotina nuo 2009 m. birželio 15 d.

162012-08-09 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BVK 157 straipsniu, A. S. lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos jam neatlikus 11 mėnesių 23 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Jis įpareigotas per likusį bausmės dalies laikotarpį užsiregistruoti darbo biržoje ir siekti įsidarbinimo, dalyvauti elgesio pataisos programoje ir šį įpareigojimą įvykdyti per du mėnesius nuo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką, nesilankyti viešo maitinimo įstaigose, kuriose prekiaujama alkoholiu, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

 1. 2014-11-27 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalį (4 nusikalstamos veikos), 159 straipsnį (4 nusikalstamos veikos), 135 straipsnio 2 dalies 9 punktą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 ir 2 punktais, bausmės paskirtos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 159 straipsnį apimti griežtesnėmis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės paskirtos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalį (plėšimas E. C. atžvilgiu) ir 135 straipsnio 2 dalies 9 punktą, subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, ir paskirta subendrinta bausmė - septyneri metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su kitomis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalį paskirtomis bausmėmis ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - aštuoneri metai ir aštuoni mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2009 m. birželio 22 d. Jurbarko rajono apylinkės teismo paskirta ir neatlikta bausmės dalimi ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - devyneri metai laisvės atėmimo. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas kardomojo kalinimo (suėmimo) laikas ir tokiu būdu bausmės pradžia skaičiuotina nuo suėmimo dienos 2013 m. kovo 26 d. Kardomoji priemonė – suėmimas, paliktina nepakeista iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus, pasiųstinas vykdyti bausmę;
 2. 2014-12-09 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį (2 veikos), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė – 3 (tris) metai 4 (keturi) mėnesiai laisvės atėmimo. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose, bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

172016-01-28 Kauno apylinkės teismo nutartimi Kybartų pataisos namų teikimas dėl nuteistojo A. S. bausmių subendrinimo tenkintas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, bausmės, paskirtos 2014-11-27 Kauno apygardos teismo ir 2014-12-09 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiais subendrintos apėmimo būdu ir skirta galutinė, subendrinta - 9 (devynių) metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaitytos bausmės, iš dalies atliktos pagal 2014-12-09 Kauno apylinkės teismo ir 2014-11-27 Kauno apygardos teismo nuosprendžius.

 1. 2017-10-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu A. S. dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį išteisintas, neįrodžius, kad A. S. dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas. (nuosprendis įsiteisėjo 2017-10-31);
 2. 2018-01-17 Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 1981 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 214 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 215 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta - 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio nuostatomis, paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2014-12-09 Kauno apylinkės teismo paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi iš dalies sudedant ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 6 metams 6 mėnesiams. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Bausmė skirta atlikti pataisos namuose. (nuosprendis neįsiteisėjęs);
 3. 2018-03-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 34 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirta subendrinta - 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kuri, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, sumažinta iki 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos - 2018-03-05 (nuosprendis neįsiteisėjęs);
 4. 2018-03-08 Marijampolės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį,

  18vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu ir 6 dalimi, bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio bausmių sudėjimo būdu ir A. S. skirta galutinė, subendrinta bausmė – laisvės atėmimas ketveriems metams. (nuosprendis neįsiteisėjęs);

 5. 2018-03-12 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu ir nustatyta galutinė, subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams. Laisvės atėmimo bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos (nuosprendis neįsiteisėjęs), bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį.

19Pažymėtina, kad Marijampolės apylinkės teisme Vilkaviškio rūmuose yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. ( - ), kurioje A. S. yra kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį.

20Teismas

Nustatė

21K. M., veikdamas kartu su laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose atliekančiu E. P. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai įgijo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, tai yra 2015-12-14 laikotarpyje nuo 15.24 iki 15.54 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, Kybartų pataisos namuose naudojęsis mobiliojo ryšio įrenginiu IMEI ( - ) su SIM kortele, kurios abonentinis Nr. ( - ), paskambino Ž. A. ir telefoninio pokalbio metu apgaule iš jos įgijo AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, tai yra prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kuriuos 2015-12-14 tyrimo metu tiksliai nenustatytomis aplinkybėmis perdavė E. P., o šis 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu iš Ž. A. įgytus AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, perdavė K. M.;

22Be to, veikdamas kartu su laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose atliekančiu E. P., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, tai yra 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu iš E. P. įgijęs Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga bei AB „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslauga, neteisėtai panaudodamas apgaulės būdu įgytus Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis (vartotojo vardą, nuolatinį slaptažodį, identifikavimo kodus) internetiniame tinklapyje http://ib.swedbank.lt neteisėtai Ž. A. vardu atliko keturias finansines operacijas:

231) 2015-12-14 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku atliko du 0,01 Eur dydžio bankinius mokėjimo pavedimus iš Ž. A. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ sąskaitas;

242) 2015-12-14 20:13 val. atliko 300 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą iš Ž. A. banko sąskaitos į M. P. banko sąskaitą;

253) 2015-12-14 20:15 val. atliko 60 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą iš Ž. A. banko sąskaitos į D. J. banko sąskaitą;

26Be to, veikdamas kartu su laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose atliekančiu E. P., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos, tai yra 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu iš E. P. įgijęs Ž. A. AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, tai yra prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga bei AB „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslauga, internetiniame tinklapyje http://ib.swedbank.lt neteisėtai panaudojo neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo Ž. A. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus), pažeisdamas - suklaidindamas informacinės sistemos apsaugos priemones, Ž. A. vardu 5 kartus (2015-12-14 19:55:48 val., 20:00:45 val., 20:10:48 val., 20:36:51 val. ir 21:27:29 val.) prisijungė prie AB „Swedbank“ informacinės sistemos;

27Be to, veikdamas kartu E. S. ir su laisvės atėmimo bausmes ( - ) pataisos namuose atliekančiais E. P. ir A. S., apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu iš E. P. įgijęs Ž. A. AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis: prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga:

281) 2015-12-14 19:49 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.smscredit.lt užsiregistravo Ž. A. vardu ir 19.49 val. neteisėtai pateikė paraišką 300 Eur paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudojo Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteisėtai iš AB „Swedbank“ esančios Ž. A. banko sąskaitos inicijavo finansinę operaciją, ko pasėkoje UAB „4Finance“ į Ž. A. sąskaitą 2015-12-14 pervedė 300 Eur, kuriuos Ž. A. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, pervedė į M. P. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) banko sąskaitą, kuri K. M. prašymu, 2015-12-14 20.27 val. išgrynino į jos sąskaitą pervestus 300 Eur ir juos perdavė K. M., o K. M. iš įgytų pinigų 70 Eur įnešė į E. P. nurodytą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą lažybų punkto „Topsport“ sąskaitą, o E. P. susitarus su A. S. dėl pinigų išgryninimo ir pervedimo E. S. bei davus nurodymą K. M., K. M. padavė ir paprašė kartu gyvenančios motinos G. M. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) pervesti E. P. nurodytai E. S. 230 Eur, ko pasėkoje G. M., 2015-12-16 8:54 val. nuvykusi į AB „Lietuvos paštas“ Šiaulių aptarnavimo skyrių, ( - ), pervedė 228,55 Eur E. S., kuri A. S. nurodymu, suprasdama bei žinodama pinigų kilmę, 2015-12-16 10:13 val. AB „Lietuvos paštas“ ( - ) centriniame pašte pinigus išgrynino bei tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis perdavė nenustatytiems asmenims, tokiu būdu savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB „4Finance“ priklausančius 300 Eur;

292) 2015-12-14 19.58 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.vivus.lt užsiregistravo Ž. A. vardu ir 19.58 val. neteisėtai pateikė paraišką 100 Eur paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudojo Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteisėtai iš AB „Swedbank“ esančios Ž. A. banko sąskaitos inicijavo finansinę operaciją, ko pasėkoje UAB „4Finance“ į Ž. A. sąskaitą 2015-12-14 pervedė 100 Eur, iš kurių E. P. nurodymu 60 Eur Ž. A. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, pervedė į K. M. E. P. nurodytą D. J. banko sąskaitą, o 40 Eur paliko Ž. A. banko sąskaitoje, tokiu būdu savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB „4Finance“ priklausančius 100 Eur.

30E. P., veikdamas kartu su K. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai įgijo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, t. y. 2015-12-14 laikotarpyje nuo 15:24 iki 15.54 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, ( - ) pataisos namuose naudojęsis mobiliojo ryšio įrenginiu IMEI ( - ) su SIM kortele, kurios abonentinis Nr. ( - ), paskambino Ž. A. ir telefoninio pokalbio metu apgaule iš jos įgijo AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis: prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kuriuos 2015-12-14 tyrimo metu tiksliai nenustatytomis aplinkybėmis perdavė E. P., kuris 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu iš Ž. A. įgytus AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, perdavė K. M.;

31Be to, veikdamas kartu K. M., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, tai yra 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu E. P. perdavus K. M. Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, K. M. pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga bei AB „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslauga, panaudodamas apgaulės būdu įgytus Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis (vartotojo vardą, nuolatinį slaptažodį, identifikavimo kodus) internetiniame tinklapyje http://ib.swedbank.lt neteisėtai Ž. A. vardu neteisėtai atliko keturias finansines operacijas:

321) 2015-12-14 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku atliko du 0,01 Eur dydžio bankinius mokėjimo pavedimus iš Ž. A. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ sąskaitas;

332) 2015-12-14 20:13 val. atliko 300 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą iš Ž. A. banko sąskaitos į M. P. banko sąskaitą;

343) 2015-12-14 20:15 val. atliko 60 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą iš Ž. A. banko sąskaitos į D. J. banko sąskaitą;

35Be to, veikdamas kartu su K. M., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos, o būtent, 2015-12-14 tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbiu metu E. P. perdavus K. M. Ž. A. AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis: prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, K. M. pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga bei AB „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslauga, internetiniame tinklapyje http://ib.swedbank.lt neteisėtai panaudojo neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo Ž. A. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus), pažeisdamas - suklaidindamas informacinės sistemos apsaugos priemones, Ž. A. vardu 5 kartus, tai yra 2015-12-14 19:55:48 val., 20:00:45, 20:10:48 val., 20:36:51 val. ir 21:27:29 val., prisijungė prie AB „Swedbank“ informacinės sistemos;

36Be to, veikdamas kartu su K. M., E. S. ir ( - ) pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiu A. S., apgaule įgijo svetimą turtą, o būtent, 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu E. P. perdavus K. M. Ž. A. AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis: prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, K. M. pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga:

371) 2015-12-14 19.49 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.smscredit.lt užsiregistravo Ž. A. vardu ir 19.49 val. neteisėtai pateikė paraišką 300 Eur paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudojo Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteisėtai iš AB „Swedbank“ esančios Ž. A. banko sąskaitos inicijavo finansinę operaciją, ko pasėkoje UAB „4Finance“ į Ž. A. sąskaitą 2015-12-14 pervedė 300 Eur, kuriuos Ž. A. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, K. M. pervedė į M. P. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) banko sąskaitą, kuri K. M. prašymu 2015-12-14 20:27 val. išgrynino į jos sąskaitą pervestus 300 Eur ir juos perdavė K. M., o K. M. iš įgytų pinigų E. P. nurodymu 70 Eur įnešė į E. P. nurodytą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą lažybų punkto „Topsport“ sąskaitą, o E. P. susitarus su A. S. dėl pinigų išgryninimo ir pervedimo E. S. bei davus nurodymą K. M., K. M. padavė ir paprašė kartu gyvenančios motinos G. M. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) pervesti E. P. nurodytai E. S. 230 Eur, ko pasėkoje G. M. 2015-12-16 8:54 val. nuvykusi į AB „Lietuvos paštas“ Šiaulių aptarnavimo skyrių, ( - ), pervedė 228,55 Eur E. S., kuri A. S. nurodymu, suprasdama bei žinodama pinigų kilmę, 2015-12-16 10.13 val. AB „Lietuvos paštas“ ( - ) centriniame pašte pinigus išgrynino bei tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis perdavė nenustatytiems asmenims, tokiu būdu savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB „4Finance“ priklausančius 300 Eur;

382) 2015-12-14 19:58 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.vivus.lt užsiregistravo Ž. A. vardu ir 19.58 val. neteisėtai pateikė paraišką 100 Eur paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudojo Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteisėtai iš AB „Swedbank“ esančios Ž. A. banko sąskaitos inicijavo finansinę operaciją, ko pasėkoje UAB „4Finance“ į Ž. A. sąskaitą 2015-12-14 pervedė 100 Eur, iš kurių K. M. E. P. nurodymu 60 Eur Ž. A. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, pervedė į K. M. E. P. nurodytą D. J. banko sąskaitą, o 40 Eur paliko Ž. A. banko sąskaitoje, tokiu būdu savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB „4Finance“ priklausančius 100 Eur.

39E. S., veikdama kartu su K. M. ir laisvės atėmimo bausmes ( - ) pataisos namuose atliekančiais E. P. ir A. S., apgaule įgijo svetimą turtą, tai yra 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu E. P. perdavus K. M. Ž. A. AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis: prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, K. M. pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga, 2015-12-14 19.49 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.smscredit.lt užsiregistravo Ž. A. vardu ir 19.49 val. neteisėtai pateikė paraišką 300 Eur paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudojo Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteisėtai iš AB „Swedbank“ esančios Ž. A. banko sąskaitos inicijavo finansinę operaciją, ko pasėkoje UAB „4Finance“ į Ž. A. sąskaitą 2015-12-14 pervedė 300 Eur, kuriuos Ž. A. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, K. M. pervedė į M. P. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) banko sąskaitą, kuri K. M. prašymu 2015-12-14 20:27 val. išgrynino į jos sąskaitą pervestus 300 Eur ir juos perdavė K. M., o K. M. iš įgytų pinigų, E. P. nurodymu, 70 Eur įnešė į E. P. nurodytą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą lažybų punkto „Topsport“ sąskaitą, o E. P. susitarus su A. S. dėl pinigų išgryninimo ir pervedimo E. S. bei davus nurodymą K. M., K. M. padavė ir paprašė kartu gyvenančios motinos G. M. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) pervesti E. P. nurodytai E. S. 230 Eur, ko pasėkoje G. M. 2015-12-16 8:54 val. nuvykusi į AB „Lietuvos paštas“ Šiaulių aptarnavimo skyrių, ( - ), pervedė 228,55 Eur E. S., kuri A. S. nurodymu, suprasdama bei žinodama pinigų kilmę, 2015-12-16 10:13 val. AB „Lietuvos paštas“ ( - ) centriniame pašte pinigus išgrynino bei tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis perdavė nenustatytiems asmenims, tokiu būdu savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB „4Finance“ priklausančius 300 Eur.

40A. S., veikdamas kartu su K. M., E. S. ir laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose atliekančiu E. P., apgaule įgijo svetimą turtą, tai yra 2015-12-14 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, apie 19.40 val., telefoninio pokalbio metu E. P. perdavus K. M. Ž. A. AB „Swedbank“ išduotus elektroninės bankininkystės duomenis: prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, K. M. pasinaudodamas ( - ), UAB „( - )“ įrengta interneto prieiga, kuriai buvo suteiktas IP adresas ( - ), taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kompiuterine įranga, 2015-12-14 19.49 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.smscredit.lt užsiregistravo Ž. A. vardu ir 19.49 val. neteisėtai pateikė paraišką 300 Eur paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudojo Ž. A. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteisėtai iš AB „Swedbank“ esančios Ž. A. banko sąskaitos inicijavo finansinę operaciją, ko pasėkoje UAB „4Finance“ į Ž. A. sąskaitą 2015-12-14 pervedė 300 Eur, kuriuos Ž. A. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, K. M. pervedė į M. P. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) banko sąskaitą, kuri K. M. prašymu, 2015-12-14 20.27 val. išgrynino į jos sąskaitą pervestus 300 Eur ir juos perdavė K. M., o K. M. iš įgytų pinigų E. P. nurodymu 70 Eur įnešė į E. P. nurodytą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą lažybų punkto „Topsport“ sąskaitą, o E. P. susitarus su A. S. dėl pinigų išgryninimo ir pervedimo E. S. bei davus nurodymą K. M., K. M. padavė ir paprašė kartu gyvenančios motinos G. M. (nežinančios apie daromą nusikalstamą veiką) pervesti E. P. nurodytai E. S. 230 Eur, ko pasėkoje G. M. 2015-12-16 8.54 val. nuvykusi į AB „Lietuvos paštas“ Šiaulių aptarnavimo skyrių, ( - ), pervedė 228,55 Eur E. S., kuri A. S. nurodymu, suprasdama bei žinodama pinigų kilmę, 2015-12-16 10:13 val. AB „Lietuvos paštas“ ( - ) centriniame pašte pinigus išgrynino bei tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis perdavė nenustatytiems asmenims, tokiu būdu savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB „4Finance“ priklausančius 300 Eur.

41Kaltinamasis K. M. apklaustas teisme kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad tai vyko 2015 m. žiemą. Pažįsta E. P., S. nepažįsta. Tuo metu jis (P.) buvo ( - ) pataisos namuose. Ilgą laiką jie nebendravo. Jo seneliai gyvena ten, kur ir E. gyvena. Į laisvę jis (kaltinamasis M.) išėjo prieš pusę metų. Kaltinime nurodytu laiku jam paskambino E. ir paprašė banko sąskaitos. Jis pasakė, kad sąskaitos neturi. Tuo metu, kai jam skambino, jis buvo ne vienas. E. P. išgirdęs, kad jis yra ne vienas, paprašė paklausti, ar kas nors turi sąskaitą. Jo draugė padiktavo savo sąskaitos numerį, kurį perdavė E.. Jam pasakė, kad sąskaitos reikia pinigams pervesti. Būnant namuose, vėl paskambino ir paprašė pagalbos prisijungiant prie elektroninės bankininkystės. Paaiškino, kad mergina, kurios pavardės neprisimena, nemoka prisijungti. Kadangi tuo metu jis buvo išgėręs alkoholio ir nepagalvojo, kad „kažkas čia blogai“, sutiko padėti. Jis jo klausė, ar viskas legalu, teisėta, kodėl kreipiasi į jį. Jam paaiškino, kad tokiu metu neturi į ką kreiptis. Jis pasinaudojo jo naivumu. Apie tokias nusikalstamas veikas žinojo. E. P. jam padiktavo prisijungimo duomenis. Buvo užregistruota tik paskolos paraiška. Tiksliai neprisimena, kieno vardu naudojosi elektronine bankininkyste. Mano, kad merginos vardu. Elektroninio bankininkystės duomenis jam pasakė E.. Kokį telefoną pateikė, neprisimena. Pinigus pervedė į draugės M. P. sąskaitą. Vėliau E. jo paprašė tuos pinigus nuimti. Pinigus jam atvežė M.. E. paprašė, kad tą pačią dieną jis tuos pinigus pervestų. Jis pinigų nepervedė, nes buvo vėlu. Dalį pinigų įnešė į „TOPsport“, kitą dalį – atidavė mamai, kuri kitą dieną juos pervedė. Po kiek laiko, kai buvo užblokuota M. P. sąskaita, suprato, kad tie pinigai „buvo nešvarūs“. Iš to jokios naudos jis neturėjo. Kaltę pripažįsta visiškai. Nuoširdžiai gailisi dėl padarytų nusikaltimų. Tuo metu nesuvokė, kad padėdamas draugui daro nusikaltimus. Jam „buvo kosmosas“ suprasti, kaip sukčiavimo būdu išgaunama asmeninė informacija. Patikėjo E., negalvojo, kad daro sukčiavimą. Nuo to laiko praėjo nemažai laiko. Pagalvojo, ko jis nori iš gyvenimo. Šiuo metu gyvena su mylimais žmonėmis, kurie juo rūpinasi, tiki, jam padeda. Šalia turi mylimą moterį. Ruošiasi šeimos pagausėjimui. Susidėliojo kitus prioritetus. Daug dirba. Mano, kad šiai dienai jam sekasi eiti link užsibrėžtų tikslų. Jeigu būtų skirta laisvės atėmimo bausmė, „nežino, ar sugebės atsitiesti ar jam kas padės, ar nenusisuks artimieji“. Jis nori parodyti, kad žmonės gali keistis. Tvirtina, kad nėra sukčius ar „koks nusikaltėlis“. Gyvena dorą ir teisingą gyvenimą. Teismo prašo jį palikti laisvėje ir „leisti jam toliau kabintis į gyvenimą“.

42Kaltinamasis E. P. apklaustas teisme kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2015 m. gruodžio ar spalio mėnesiais buvo pirmajame būryje. Iš kito būrio prie jo lango atėjo pravarde „( - )“, kuris jo paprašė prisijungti prie banko sąskaitos. Jis suprato, kad apgauta “kažkokia moteris”. Tuo metu jis buvo priklausomas nuo narkotikų. Jam reikėjo lengvų pinigų narkotikams. Jo iš laisvės niekas nepažįsta, todėl ir sutiko padaryti šiuos nusikaltimus. Pasakė, kad pabandys, pasiteiraus, gal kas esantis laisvėje jam padės. Tada paskambino K. M., kurio paprašė, kad prisijungtų prie banko sąskaitos. Jis sutiko prisijungti prie banko sąskaitos. „( - )“ atnešus prisijungimo duomenis, jis juos padiktavo K.. K. prisijungė prie sąskaitos ir pasakė sąskaitos likutį. Jis jam (K. M.) pasakė, ką toliau daryti. Jis pasakė, kad M. paimtų paskolą. Kadangi šioje sąskaitoje pinigai negali būti, paklausė K., ar jis turi kokią nors kitą sąskaitą. Jis neaiškino, iš kur tie pinigai, kas ir kaip. K. juo pasitikėjo, jo prašymą įvykdė. K. persiuntė pinigus, juos nuėmė. Tą pačią dieną jam nepavyko pinigų išsiųsti. Išsiuntė jo mama. Visi nusikaltimai padaryti trijų mėnesių bėgyje. Už šias nusikalstamas veikas gavo pusę pinigų, t. y. 150 eurų. A. S. buvo skolingas už 2 “Samsung” telefonus, kuriuos įsigijo mėnesio laikotarpyje. Įvykio metu turėjo įsigytą telefoną. Su A. S. jie yra tame pačiame būryje, tačiau ne tame pačiame kambaryje. Tiek su A. S., tiek su kitais būriais laisvai galėjo bendrauti. Jokių bendravimo apribojimų nebuvo. E. S. jis neskambino. Buvo pervesta 300 eurų, o 30 eurų buvo iš karto panaudoti narkotinėms medžiagoms. Atėjęs pas A. S. jis pasakė, kad jam gali grąžinti skolą. A. nurodė, kur jam reikia nusiųsti pinigus. A. pasakė, kad bus didesnė pinigų suma ir likusius pinigus reikės paduoti žmogui, nes „( - )“ buvo nurodęs, kam Marijampolėje reikės paduoti pinigus. A. nežinojo, iš kur tie pinigai. Pinigus nusiuntė jo žmonai. Nusiuntė daugiau pinigų, nors buvo skoloje mažesnę sumą. Likę pinigai priklausė „( - )“, kuris nurodė asmenį. Nežino to „( - )“ pavardės, vardo. Jis buvo iš kito būrio. Jie bet kada gali prieiti prie 1-o būrio langų ir jie su jais gali bet kada pasikalbėti. Šiuo metu „( - )“ nematė. Savo kaltę įžvelgia. Pripažįsta pilnai padaręs nusikaltimus. Jis suprato, kur lenda. Veikė su žmogumi, pravarde „( - )“. „( - )“ čia nėra. Veikė tik jis ir „( - )“. Neigia, kad bendrininkavo su A. S.. Jis neįžvelgia nei A. S., nei K. M., nei E. S. kaltės. Nesupranta, „kaip galima teisti asmenis, kai K. paprašė banko sąskaitos“. A. S. neaiškino, iš kur „tie pinigai“. Mano, kad jų nėra už ką bausti. Nurodo, kad jam siūloma bausmė yra per griežta. Tuo metu buvo priklausomas nuo narkotikų. Tikrai negalėjo atsisakyti šio pasiūlymo. Tuo metu jis ir įvykdė 4 nusikaltimus. Supratęs, kad toliau taip neis, metė vartoti narkotikus ir daugiau nusikalstamų veikų nebedaro. Tačiau jis „jokios kitos bylos neturi“. Jis ir taip turi 6 m. 8 mėn. laisvės atėmimo. Jeigu pridės pasiūlytą prokuroro bausmę, gaunasi beveik 10 metų. Vilniuje buvo prisipažinęs už analogišką situaciją ir jam pasiūlė 1 metus laisvės atėmimo. Jis pilnai prisipažino, paaiškino visas aplinkybes. Kaip jam pradėti gyvenimą laisvėje? Labai gailisi padaręs nusikalstamas veikas. Teismo prašo skirti jam mažesnę bausmę.

43Kaltinamoji E. S. apklausta teisme kalta neprisipažino ir parodė, kad pasinaudodama teise, atsisako duoti parodymus prieš save, savo artimus žmones, savo vyrą. Sutinka atsakyti į klausimus, susijusius su padaryta nusikalstama veika. Pinigus jai pervedė G. M., kuriuos ji paėmė vyro prašymu. Nuo sukčiavimo ji yra vieną kartą nukentėjusi. Tuo metu vyras atlikinėjo bausmę pataisos namuose. Abejonių dėl tų pinigų nekilo, nes vyras sakė, kad „tai skolos grąžinimas“. Paskutiniu laikotarpiu, kai buvo padaryta ši nusikalstama veika, iš vyro nei karto negavo pinigų, nes jos banko sąskaita yra užblokuota. Per Lietuvos pašto skyrių buvo padaryti keli pavedimai, t. y. kokie 2-3 kartai. Kodėl Lietuvos paštas pateikė informaciją, kad 18 kartų buvo atlikta grynųjų pinigų perlaidos, ji negali pasakyti. Tiksliai nepamena, kiek buvo perlaidų. Visi pavedimai buvo atliekami su vyro žinia. Ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais galima vadovautis. Kalta neprisipažįsta. Nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu ji buvo apklausiama be advokato. Tyrėjai iš Šiaulių atvažiavo pas ją į namus. Klausimams ji nebuvo pasiruošusi. Be to, jai nebuvo išaiškinta teisė kaip specialiajai liudytojai. Protokolus ji pasirašė, nes „neturėjo kitos išeities“. Pasirašė „ant bele ko“. Ikiteisminio tyrimo metu skaitė savo parodymus. Jie buvo rašyti ranka.

44Kaltinamasis A. S. apklaustas teisme kaltu neprisipažino ir parodė, kad viskas buvo 2015 m. Tuo metu bausmę atlikinėjo ( - ) pataisos namuose. Pataisos namuose jis pardavinėja mobiliuosius telefonus, kad būtų iš ko gyventi. Savo veiklos nėra įregistravęs, nes tai neleistinas dalykas. E. P. davė į skolą telefoną. Su E. P. susipažino tuo metu, kai jis buvo kitame būryje. Negirdėjo, kad jis užsiimtų sukčiavimu, nes „jo tai nedomina“. Pas jį atėjo E. P., kuris jam buvo skoloje už telefoną - 130 eurų. Pasakė, kad jis neturi sąskaitos. Paprašys žmonos, kuri nueis į paštą ir paims pinigus. Sakė, kad pinigus perves jo draugo mama. Jis jam (P.) davė savo žmonos vardą, pavardę, miestą. Jo žmonai padarė pavedimą 230 eurų. Kadangi jis pats pinigų nusiimti negalėjo, jis paprašė savo žmonos, kad ji nueitų į paštą ir nuimtų pinigus. Pasiėmė 130 eurų skolos, o 100 eurų perdavė jo (P.) draugui. Iš kur buvo tie pinigai, kokios kilmės, neįsivaizduoja. Jam aiškino, kad pinigus pervedė draugo mama. Jam jokių įtarimų nekilo. Kaltės nepripažįsta visiškai, nes „jam buvo skola grąžinta“. Jokio nusikaltimo jis nepadarė. Pataisos namuose girdėjo, kad ( - ). Apie patį mechanizmą negali pasakyti, nes pats jame nedalyvauja. Yra žmonių, kurie padaro perlaidas už tam tikrus daiktus. Nei viena perlaida, išskyrus šią, nėra susijusi su nusikalstama veika. „Nebuvo pradėta nei viena baudžiamoji byla“. Jie laisvėje turi artimuosius – draugus, brolius, seses, žmonas, kurie taip pat jiems siunčia pinigus. Jis turi žmoną, su kuria bendrauja. Jo artimieji jai perveda pinigus. Iš 18 padarytų perlaidų viena perlaida atsiranda nusikalstamu būdu. Iš jo kambario per metus laiko buvo išnešti 132 telefonai. „Yra žmonių, kurie vartoja narkotikus. Tuos pačius telefonus jam atneša ir parduoda už mažesnę kainą. Juos nuperki ir toliau pardavinėji. Nesidomi, ar jis iš to telefono sukčiavo, ar ką kitą darė. Tiesiog padedi į slaptavietę, kad pareigūnas nerastų, ir toliau pardavinėji. Jo darbas buvo pardavinėti telefonus“. Jam buvo padaryta perlaida. Jis nežinojo, kad pinigai gauti iš nusikaltimo. Visos 18 padarytų perlaidų nėra iš nusikalstamų veikų. Mano, kad prokuroro pasiūlyta bausmė 1 m. 8 mėn. „yra už nieką, už tai, ko jis nepadarė“. Anksčiau nėra padaręs nusikaltimų, už kuriuos būtų nuteistas realia laisvės atėmimo bausme. Šiuo metu atlieka bausmę nuo 2013 m. ir dabar pridėjus naują bausmę, jam nebelieka galimybės išeiti į laisvę. Šis nusikaltimas padarytas laisvės atėmimo vietoje. Suvokdamas pasekmes, tikrai nedarytų šio nusikaltimo, nes laisvėje turi žmoną, kuri laukiasi, tuoj pagimdys. Būdamas įkalinimo įstaigoje, bando pasitaisyti. Teismo prašo jo atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį, nes jis to nusikaltimo nepadarė. „Skola nėra nusikaltimas“.

45Nukentėjusioji Ž. A. apklausta teisme parodė, kad kaltinamųjų ji nepažįsta. Viskas buvo labai seniai. Įvykis galėjo būti 2015 m. žiemą. Jai skambinęs asmuo prisistatė banko darbuotoju ir klausė, ar ji nebuvo prisijungusi viešoje erdvėje ir nurodė, kad jiems reikia prisijungimo slaptažodžių. Ji buvo įsitikinusi, kad kalbėjo su banko darbuotoju. Tuo metu jai įvyko priepuolis ir iš jos išviliojo banko prisijungimus bei pasiėmė kreditus. Tiksliai neprisimena, kiek buvo paimta iš kredito bendrovių. Apytiksliai 100 Eur ji grąžino kredito bendrovei. Jos asmeninių pinigų nebuvo paimta.

46Liudytoja G. M. apklausta teisme parodė, kad M. yra jos sūnus. Nurodo, kad žino P., matydavo jį per teismus. P. yra iš ( - ). Ten gyvena jos tėvai ir jis iš ten. P. įsivėlė į nusikaltimus su jos sūnumi. Draugai anksčiau su sūnumi nebuvo. S. ir S. ji nepažįsta. Ji įvelta į tą reikalą, nes pervedė pinigus S.. Tai buvo prieš naujus metus, gal lapkričio mėnuo. Buvo lyg 2015 metais. Kiek pamena, paskambino jai P. ir sako, kad „negali prisiskambinti jos sūnui. P. pervedė jam pinigų, kad jis pervestų S.“. Sako, gal „galit padėti, kad tie pinigai būtų pervesti S.?“ Ji pasakė gerai. Pareis iš darbo ir pakalbės su sūnumi. Kai jai paskambino ir prisistatė, kad E., jo balsas buvo jai pažįstamas, nekėlė abejonių, kad ne jis skambina. Grįžusi iš darbo, pasakė sūnui, kad P. jam „kažkokius pinigus persiuntė ir jis kažkam turi juos persiųsti“. Ji klausė sūnaus, kokie čia pinigai. Sūnus sakė, čia jo „švarūs pinigai“. Sakė, kad jo giminaitei reikia juos pervesti, viskas yra tvarkoje. Sūnus padavė jai tuos pinigus. P. nurodė kam reikėjo pinigus pervesti. Ji nepamena tikslios sumos. Per sūnų aiškinosi kam tiksliai reikia pervesti, nes per telefoną atsiuntė „be lietuvybės pavardę“. Ji pervedė pinigus. Tai buvo vienintelis kartas, kai ji pati pasisiūlė pervesti tuos pinigus, kad jos sūnus jų neišleistų. Jų namuose veikia „( - )“ internetas. Ji mažai naudojasi kompiuteriu. M. naudojosi kompiuteriu.

47Liudytoja M. P. apklausta teisme parodė, kad pažįsta kaltinamąjį K.. Jis jai yra draugas, pažįstamas. Tai buvo 2016 gruodžio mėnuo, bet galėjo būti ir 2015 m. Ji, M. ir V. buvo trise. V. yra buvęs jos draugas. K. pradėjo skambėti telefonas. K. atsiliepė, ir šnekėjo su draugu. Jam bekalbant jis jos paklausė, ar ji turi banko sąskaita „Swedbanke“. Ji pasakė, kad turi. Pabaigęs pokalbį, K. paaiškino, kad jam paskambino jo draugas ir paprašė pagalbos. Jis paprašė jos, ar ji gali padėti ir pervesti į jos banko sąskaitą pinigus. Ji nieko neįtardama sutiko ir padiktavo savo sąskaitos numerį. Sulaukus skambučio, kad pinigai pervesti į jos sąskaitą, tuo metu ji buvo mieste, nuvyko su draugu V. į artimiausią bankomatą ir nuėmė 300 eurų. Nuėmus pinigus, nuvyko prie K. namų ir atidavė pinigus K.. Jai nekilo jokių abejonių. K. yra jos draugas, ji juo pasitikėjo. Kai jai užblokavo sąskaitą, K. suprato, kad tie pinigai „kažkokie negeri“.

48Liudytojas A. V. apklaustas teisme parodė, kad iš kaltinamųjų jis pažįsta K. M.. Jie visi yra geri draugai. M. P. pažįstama su K. M. ir su juo. Jis nežinojo, kad K. M. buvo prašęs M. P. nuimti pinigus. Tuo momentu su M. jie buvo pora. Jo draugė jo namuose per wifi prisijungė pasitikrinti banko sąskaitą. Jis nežino „ką ji ten tikrinosi“. Ikiteisminio tyrimo metu jis atsakė į jam užduotus klausimus. Pareigūnams jis sakė kitaip, bet surašė priešingai. Jo žodžiai buvo „nežinau“, o ne „nemanau“. Tyrėjas savo žodžiais surašė jo parodymus. Protokolą perskaitė vieną kartą. Jam nebuvo žinoma apie pinigų pervedimus bei kad pinigai pervesti į jo draugės sąskaitą. Nežino, kodėl gavosi toks nesusipratimas jo parodymuose, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo metu.

49Liudytojas R. J. apklaustas teisme parodė, kad pažįsta A. S. ir E. P. K. M. nepažįsta. Su A. S. ir E. P. buvo vienuose pataisos namuose. E. P. buvo jam skolingas 60 Eur ir pasikvietė prie tvoros. Jo žmona jam pasakė, kad grąžino tuos pinigus kažkokiai moteriai ir viskas. Su E. P. nebekalbėjo apie tuos pinigus, nes išvažiavo į kitus pataisos namus. Šiuo metu jie bausmes atlieka skirtinguose pataisos namuose. Jo vaikui yra ( - ) metai ir jo žmona gyvena ( - ). Visa jo giminė išvykusi į Angliją. Jo žmona neturi kam palikti vaiko. Kai žmona atvyksta į pasimatymą, tai vaiką palieka savo mamai, tačiau uošvienė turi atsiprašyti iš darbo. Jo žmonai nėra galimybių atvykti į Šiaulius. Mano, kad jo žmona neturi ką pasakyti.

50Kaltinamasis K. M. apklaustas ikiteisminiame tyrime kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2015-12-14, tiksliai laiko neprisimena, tačiau galimai įtarime nurodytu metu, jam būnant Šiauliuose kartu su draugais A. V. ir jo drauge M. P., į telefoną paskambino jo draugas E. P., kuris paprašė jo sąskaitos numerio. Jis E. P. pasakė, kad tokios neturi, tačiau E. P. išgirdo, kad šalia jo yra žmonių ir paprašė paklausti jų gal šie galėtų duoti sąskaitą. K. M. pasitikslinus ar čia nebus jokios neteisėtos veikos, E. patvirtinus, kad ne, K. M. paprašė bei M. P. sąskaitos numerį padiktavo E.. Po kiek laiko K. M. vėl paskambino E. P. bei paprašė jam padėti. E. P. paprašė prisijungti prie K. M. nepažįstamos merginos banko sąskaitos bei jos vardu paimti paskolas. E. P. aiškino, kad ši mergina yra jo draugo draugė, tačiau pati neturi galimybės paimti paskolų, todėl reikia padėti. K. M. atlikus paskolų paėmimo veiksmus, jis pinigus pervedė E. nurodytiems asmenims: M. P. ir D. J.. M. P. pinigus (300 Eur) K. M. grąžino tą patį vakarą, po ko K. M. motina G. M. juos K. M. prašymu pervedė nurodytiems asmenims. Apie tai, kad pinigai buvo įgyti sukčiaujant, K. M. nurodė sužinojęs tik tada, kai po kiek laiko buvo užblokuota M. P. sąskaita. Daugiau smulkių aplinkybių K. M. nurodė pateiksiantis kitos apklausos metu. Daugiau nieko paaiškinti negalėjo (3 t., b. l. 152-153).

51Papildomai apklausiamas kaip įtariamasis K. M. parodė, kad 2015 m. gruodžio mėn., gali būti 14 d., tiksliai nepamena, jam būnant Šiauliuose, savo rajone su draugais, jam į mobiliojo ryšio telefoną, kurio numerio neprisimena, paskambino jo senas pažįstamas E. P., kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Paskambinęs E. P. K. M. paprašė duoti savo banko sąskaitos numerį, tačiau kadangi ją kontroliuoja antstoliai, K. M. sąskaitos numerio E. P. nesakė, o paklausė tuomet kartu su juo buvusios draugės M. P. jos sąskaitos numerio. E. P. buvo nurodęs, kad jam reikia pervesti pinigų, nes jis būdamas pataisos namuose pinigais disponuoti negali. M. P. pasakius K. M. savo sąskaitos numerį, šis jį perdavė E. P.. Tą pačią dieną, praėjus kiek tai laiko, K. M. jau buvo namuose, jam vėl paskambino E. P. bei paprašė dar vienos paslaugos. E. P. nurodė, kad vieno iš jo draugų mergina nori pasiimti paskolą, tačiau pati nemoka, o jis pataisos namuose neturi interneto bei jai padėti negali, todėl paprašė K. M. prisijungti prie jos bankininkystės bei paimti paskolą. Nors K. M. E. P. tą sykį suabejojo, tačiau kadangi buvo neblaivus, o E. įtikinamai pateikė minėtas aplinkybes, K. M. E. P. padėti sutiko. E. P. telefonu K. M. padiktavo reikiamus prisijungimo kodus, ko pasėkoje K. M. prisijungė prie Ž., pavardės nepamena, banko sąskaitos bei jos vardu paėmė 400 Eur paskolą. Iš gautų paskolos pinigų, E. P. K. M. nurodė 300 Eur pervesti į M. P. sąskaitą, nors jie prieš tai to tarėsi nebuvo, ir 60 Eur į kitos merginos sąskaitą, tačiau jos duomenų nepamena. Atlikęs pavedimus, K. M. paskambino M. P. ir pasakė, kad ji išgryninusi pinigus juos atneštų jam, kadangi E. P. buvo nurodęs, kad K. M. pinigus reikės kažkam perduoti ar pervesti. Netrukus po to, M. P. jam padavė 300 Eur, E. P. jam paskambinęs nurodė 70 Eur uždėti į „Topsport“ sąskaitą, kurios duomenų K. M. nepamena, o kitus pinigus įsidėti į savo banko sąskaitą ir pervesti į kokią tai kitą sąskaitą. Kadangi jau buvo vėlu, K. M. spėjo E. P. prašytus 70 Eur įdėti į „Topsport“ sąskaitą, o dėl kitos sumos E. P. pasakė, kad perves kitą dieną, dėl ko E. supyko, nes jam tų pinigų neva tai reikėjo labai greitai. Tikslių aplinkybių K. M. nurodė nepamenantis, tačiau E. P. tą patį vakarą paskambino K. M. motinai G. M., kurios prašė, kad K. M. greičiau pervestų likusius 230 Eur. Tikriausiai E. P. tai darė dėl to, nes K. M. kitą dieną nuo pat ryto turėjo eiti į darbą ir pinigus būtų galėjęs pervesti tik vakare. K. M. grįžus į namus, jis minėtus 230 Eur perdavė savo mamai, kuri kitą dieną nuėjusi į paštą juos persiuntė E. P. nurodytam asmeniui, kurio duomenų K. M. nepamena. K. M. patikslino, kad už jo atliktus veiksmus jis jokios naudos negavo, M. P. taip pat nieko nedavė. Nors jis pats įtarė, kad E. P. jį gali apgauti bei įvelti į kokį tai nusikaltimą, tačiau veiksmus vis tiek atliko, kaltu prisipažįsta bei nuoširdžiai dėl jų gailisi. Apie savo įtarimus jis M. P. nieko sakęs nebuvo, ji galvojo, kad daro paslaugą K. M.. Prisijungimus prie Ž. sąskaitos K. M. vykdė iš savo namų, duomenys apie juos, kurie nurodyti įteiktame įtarime yra teisingi. Kiek žino, kompiuteris, kuriuose jis viską darė sugedo, dėl ko mama jį išmetė. Taip pat nurodė, kad įtarimai dėl tokių pat nusikalstamų veikų jam yra įteikti dar dvejose bylose, kur įvykių aplinkybės analogiškos šiam įvykiui (3 t., b. l. 155-157, 165-166).

52Kaltinamasis E. P. apklaustas ikiteisminiame tyrime savo kaltės nepripažino ir parodė, kad parodymus duoti ikiteisminio tyrimo metu atsisako, juos duos teisme (4 t., b. l. 17, 22-23).

53Kaltinamoji E. S. apklausta ikiteisminiame tyrime kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad prisimena, jog vieną kartą, tikslaus laiko nepamena, gali būti 2015-12-16, savo sutuoktinio A. S. prašymu, kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose, prašymu ji iš pašto buvo paėmusi jos vardu pervestus 230 Eur. Iš ko minėti pinigai buvo pervesti ji nežino, nes nesidomėjo, ir nors A. jai buvo sakęs, kad pinigai jai siunčiami yra skolos grąžinimas, tačiau ji numanė, kad jie gali būti įgyti neteisėtai. Kur tiksliai ji padėjo minėtus pinigus, tiksliai nepamena, nes jai buvo pervesti pinigai ne vieną kartą, tačiau ji juos galėjo perduoti Marijampolėje nepažįstamiems asmenims arba perduoti paštu, ar kam į sąskaitas, nepamena. Asmenų vardų, pavardžių ar kitų kontaktinių duomenų ji nežino, jų neklausė ir neišsisaugojo. Kiek tiksliai pinigų nuo minėtų 230 Eur ji buvo pasilikusi sau, nepamena, nes tai vis būdavo įvairios pinigų sumos. Visi jai siųsti pinigai didesnėmis sumomis būdavo jai perduodami paštu, nors yra buvę, kad A. jai pervesdavo pinigų ir į AB „Swedbank“ sąskaitą, tačiau juos ji pasilikdavo sau. Kiek tiksliai kartų bei kokiomis sumomis jai buvo siųsti pinigai ji pasakyti negali, nes jų neskaičiavo, tačiau paskutinį kartą pinigai jai buvo siųsti prieš savaitę, tai buvo 200 Eur, iš kurių 100 Eur ji A. prašymu perdavė nurodytam jo draugui į ( - ) pataisos namus, o 100 Eur pasiliko sau. Su A. dėl šių dalykų jie bendrauja telefonu, jis skambina jai į telefono Nr. ( - ), o anksčiau skambindavo į seną tel. Nr. ( - ). Iš kokių tel. Nr. A. jai skambino, tiksliai pasakyti negali, nes jis juos pastoviai keičia bei ji pati jam neskambina, todėl tel. Nr. neišsisaugo. Patikslina, kad asmenų kam tokiems ji perduodavo pinigus nepažįsta, juos atpažinti galbūt galėtų, tačiau įsitikinusi nėra. Savo kaltę dėl minėtų veiksmų ji pripažįsta, dėl jų nuoširdžiai gailisi (3 t., b. l. 106-107).

54Papildomai apklausta E. S. kaip įtariamoji parodė, kad Ji yra A. S. žmona. Jiedu susituokę apie metus laiko. Sutinka duoti parodymus apie jį. Prisimena ir laikosi savo parodymų duotų 2016-06-17 spec. liudytojo apklausos metu. Sutinka su įtarime nurodytomis aplinkybėmis. Iš įtarime minėtų asmenų nei vienas, išskyrus jos vyrą A. S., nepažįstamas, pavardės negirdėtos. Nepamena visų aplinkybių, bet sutinka, kad galėjo būti 2015-11-15, kaip nurodyta pranešime apie įtarimą, jos vyras A. S., paskambinęs iš nežinomo numerio, nes dažnai juos keisdavo, o ji jų nesaugodavo, paprašė iš pašto paimti jos vardu pervestus pinigus - 230 Eur. Iš ko minėti pinigai buvo pervesti ji nežino, nes nesidomėjo, ir nors A. buvo sakęs, kad pinigai jai siunčiami yra skolos grąžinimas, tačiau ji žinojo, kad jie gali būti įgyti neteisėtai. Kadangi pati buvo nusikaltimo auka, tai yra iš jos buvo sukčiai išvilioję elektroninės bankininkystės duomenis, tad žinojo kaip veikia sukčiai. Kur tiksliai ji padėjo minėtus pinigus, tiksliai nepamena, tačiau ji juos galėjo perduoti Marijampolėje jai nepažįstamiems asmenims arba perduoti paštu, banke tikrai nebuvo, nes jos sąskaitos užblokuotos. Yra anksčiau bendravusi su kitu nuteistuoju, kuriam yra davusi savo sąskaitą, į kurią buvo pervedami pinigai už neva parduodamus automobilius, tad žino kaip nuteistieji gauna pinigus ir po to juos išskirsto kitiems asmenims. Asmenų vardų, pavardžių ar kitų kontaktinių duomenų ji nežino, jų neklausė ir neišsisaugojo. Kiek tiksliai pinigų nuo minėtų 230 Eur ji buvo pasilikusi sau, nepamena, nes tai vis būdavo įvairios pinigų sumos, tačiau nuo kiekvienos pervestos pinigų sumos kažkiek likdavo jai. Tai buvo nedidelės sumos nuo 30 iki 50 eurų. Visi jai siųsti pinigai didesnėmis sumomis būdavo perduodami paštu, nors yra buvę, kad A. jai perduodavo pinigų ir į jos AB „Swedbank“ sąskaitą, tačiau juos ji pasilikdavo sau. Kiek tiksliai kartų bei kokiomis sumomis jai buvo siųsti pinigai pasakyti negali, nes jų neskaičiavo, tačiau paskutinį kartą pinigai jai buvo siųsti gal 2016 m. birželio pradžioje, tai buvo 200 Eur, iš kurių 100 Eur ji A. prašymu perdavė nurodytam jo draugui į ( - ) pataisos namus, 100 Eur pasiliko sau. Su A. dėl šių dalykų jie bendrauja telefonu, jis skambina jai į tel. Nr. ( - ), o anksčiau skambindavo į seną tel. Nr. ( - ), kurį yra pametusi. Iš kokių tel. Nr. A. jai skambino, tiksliai pasakyti negali, nes jis juos pastoviai keičia, ji pati jam neskambina, todėl tel. Nr. neišsisaugo. Patikslina, kad asmenų kam tokiems ji perduodavo pinigus nepažįsta, juos atpažinti galbūt galėtų, tačiau įsitikinusi nėra, nes juos matydavo trumpai, tik paduodavo pinigus ir išsiskirdavo. Taip pinigus perdavusi į rankas yra gal porą kartų Marijampolės mieste, pas ją atvykdavo netoli namų, nežino kokiais automobiliais atvykdavo, nes ji neskiria automobilių modelių. Savo kaltę dėl minėtų veiksmų pripažįsta, dėl jų nuoširdžiai gailisi. Tuo metu nedirbo, neturėjo pinigų, todėl ir susigundė lengvais pinigais. Labai dėl to gailisi (3 t., b. l. 117-118). 2016-10-31 papildomai apklausiama kaip įtariamoji E. S. nurodė, kad savo kaltę pripažįsta, laikosi bei tvirtina anksčiau tyrimo metu duotus parodymus, nieko papildyti ar patikslinti neturi (3 t., b. l. 126-127).

55Kaltinamasis A. S. apklaustas ikiteisminiame tyrime savo kaltės nepripažino ir parodė, kad parodymus duoti atsisako, juos duos teisme (3 t., b. l. 183, 192-193).

56Nepaisant to, kad kaltinamieji A. S., E. S., E. P. savo kaltės nepripažino, kaltinamųjų K. M., E. P., E. S. ir A. S. kaltė byloje įrodoma teisiamojo posėdžio metu ištirtais byloje esančiais rašytiniais įrodymais:

 1. Nukentėjusioji Ž. A. apklausiama kaip liudytoja ikiteisminiame tyrime parodė, kad 2015-12-14 apie 17:00 val. būnant ( - ), į jos mobiliojo ryšio telefoną, kuriame buvo įdėta „Tele2“ kortelė Nr. ( - ), paskambino nepažįstamas asmuo (vyras) ir prisistatęs banko darbuotoju pranešė, kad su jos banko duomenimis buvo atlikti neteisėti veiksmai. Asmuo paprašė pateikti prisijungimo prie el. bankininkystės kodus ir slaptažodį. Ji pateikė jam duomenis ir jų pokalbis baigėsi. Po kurio laiko jai kilo įtarimas, kad duomenis pateikė sukčiams. Paskambinusi į AB „Swedbank“ ji sužinojo, kad 2015-12-14 iš jos banko sąskaitos į UAB „4Finance“ sąskaitas pervesta po 1 centą, o po to iš minėtos bendrovės per du kartus į jos sąskaitą pervesta 400 Eur, iš kurių 300 Eur vėliau pervesti į M. P. sąskaitą ir 60 Eur į D. J. sąskaitą (1 t., b. l. 30).

57Papildomai apklausiama nukentėjusioji Ž. A. kaip liudytoja parodė, kad 2015-12-14 jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino vyras, kuris prisistatė banko darbuotoju, ar sakė savo vardą ir pavardę pasakyti negali, neprisimena, vyras pradėjo šnekėti, jog kažkas naudojasi jos banko prisijungimais, todėl reikia jos prisijungimų, kad galėtų kažką patikrinti, šnekėjo labai įtikinamai, vartojo bankinius terminus, ji net nesuabejojusi pasakė visus banko prisijungimus. Tą pačią dieną apie 20.00 val. grįžo į namus ir suprato, kad galbūt čia kažkas ne taip, suabejojo, todėl iš karto paskambino į AB „Swedbank“ bendrąjį telefoną. Ji paklausė jų ar gali banko darbuotojai prašyti kokių nors duomenų, banko darbuotoja pasakė jai, kad tikrai negali. Tada suprato, kad ją apgavo ir sukčiai išviliojo iš jos prisijungimo duomenis. Tuomet ji iš karto prisijungė prie elektroninės bankininkystės per savo kompiuterį ir pamatė, kad jos sąskaitoje atsirado pinigai, kiek ten tiksliai buvo 400 Eur ar 300 Eur pasakyti jau negali, kadangi nepamena. Ji nesuprato iš kur tie pinigai atsirado, iš karto pasižiūrėjo išrašus ir pamatė, kad yra paimti pinigai iš įmonės UAB „4Finance“. Ji tuomet paskambino į AB „Swedbank“ ir papasakojo visą situaciją, tuomet paprašė, kad užblokuotų sąskaitą. Jie taip ir padarė. Ryte, 2016-12-15 apie 8:00 val. nuvyko į centrinį banką, Vilniuje, ( - ), ten papasakojo visą situaciją, kad paskambino jog užblokuotų jos sąskaitą. Ji ten darbuotojų paprašė išduoti jai naują generatorių, su naujais kodais ir atblokuoti jos sąskaitą. Banke jai viską ir išdavė. Tada susirado artimiausią komisariatą, kuris buvo Vilniuje, ( - ) g., tikslesnio adreso nežino, ten parašė pareiškimą. Tuomet kitą dieną jai paskambino tyrėja iš komisariato, kuri pasakė, kad susekė asmenį, kuris galimai pasiėmė tuos kreditus su jos elektroninės bankininkystės duomenimis ir, kad pervedė pinigus dviem skirtingom moterims. Kokioms moterims nežino, jai to nepasakė. Pasitikrinusi elektroninę bankininkystę pastebėjo, kad sąskaitoje nebėra tų pinigų, iš jų buvo likę tik 40 Eur. Tie 40 Eur liko jos sąskaitoje, mano todėl, kad kai paskambino į banką ir užblokavo jos sąskaitą, tiesiog tas asmuo, kuris naudojosi jos prisijungimais nebespėjo persivesti tuos pinigus į kitą sąskaitą, todėl tie 40 Eur liko jos sąskaitoje. Be to prieš kelias savaites jai paskambino tyrėjas iš Šiaulių ir pasakė, kad pasitikrintų banko sąskaitą, kadangi jai grąžinti pinigai, netgi pasakė, kelintą dieną jie grąžinti. Prisijungus prie elektroninės bankininkystės, pamatė, kad į jos sąskaitą pervesti 60 €, juos pervedė kažkokia D., jos pavardės dabar jau nepamena, pervedė tuos pinigus greičiausiai už tą kreditą, daugiau nežino, kodėl tie pinigai atsirado jos sąskaitoje. Tyrėjas taip pat jai pasakė, kad tuos pinigus reikia grąžinti tai UAB „4Finance“ įmonei ir, kai padarys pavedimą tai įmonei, pervedimo kopiją atsiųsti jam paštu. Ji taip ir padarė, tuos 100 Eur, kurie buvo ne jos, o tiesiog pervesti į jos sąskaitą, grąžino UAB "4Finance". Jokios materialinės žalos nepatyrė, civilinio ieškinio nereiškia (1 t., b. l. 35-36);

 1. Liudytoja G. M. apklausta ikiteisminiame tyrime parodė, kad ( - ), šiuo metu gyvena viena, tačiau šiuo adresu taip pat yra registruotas jos sūnus K. M., gim. ( - ) m., kuris nuo 2015-06-08 iki 2016-02-04, kai buvo paleistas iš ( - ) pataisos namų iki kol buvo vėl suimtas, gyveno pas ją. Jos namuose yra įrengta UAB „( - )“ interneto prieiga, tačiau šiuo metu ji yra nenaudojama, kadangi namuose neturi jokio kompiuterio. Stacionarų kompiuterį, kurį prieš 6-7 metus buvo įsigijusi naudotą, apytiksliai prieš 2 mėnesius išmetė, nes jis sugedo. Kiek pamena, tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai K. buvo suimtas. Kompiuterį išmetė į ( - ) g. esantį didelį šiukšlių atliekų konteinerį, kur taip pat neša išmesti rūšiuojamas atliekas, pvz. stiklą ir kt. Kompiuterį namuose naudodavo tiek pati, tiek K.. Ji pati kompiuterį naudodavo peržiūrėti tinklapyje www.facebook.com turimą savo paskyrą, taip pat naudodavosi elektroninės bankininkystės paslauga. Ką tiksliai su kompiuteriu veikdavo K., ji tiksliai pasakyti negali, to nestebėdavo, o be to, kai K. dar nedirbo, ji išeidavo į darbą, ką jis veikdavo prie kompiuterio matyti negalėjo. Apytiksliai tris mėnesius prieš sulaikymą K. dirbo UAB „( - )“. K. paskutiniu metu naudojosi tel. Nr. ( - ), kokiu tiksliai telefono įrenginiu pasakyti negali, tačiau jis buvo juodos spalvos, lietimui jautriu ekranu, gamintojo ir modelio nežino. Apie telefoną gali pasakyti tiek, kad jis šį telefoną buvo nusipirkęs dar prieš atlikdamas laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose, o grįžęs iš jų, telefoną naudojo toliau, naujo įsigijęs nebuvo. Kiek žino, K. pastaruoju metu turėjo sąskaitą „Danske“ banke, į kurią gaudavo atlyginimą. Ar K. turėjo elektroninės bankininkystės paslaugą, tiksliai nežino, tačiau mano, kad turėjo. Kiek tel. Nr. K. galėjo naudotis, išskyrus jos jau minėtąjį, nežino, tačiau ji su juo visada susisiekdavo minėtu numeriu. Apie tai, kad sūnus naudodamasis namuose buvusiu kompiuteriu ir internetu vykdė kokią tai neteisėtą veiklą ji nieko pasakyti negali, nieko apie tai nežino. Paskutiniu metu K. artimiau bendravo su G. L., taip pat A. V., taip pat su kitais asmenimis, su kuriais K. jos nesupažindino (1 t., b. l. 45-46).

58Papildomai apklausta liudytoja G. M. parodė, kad apie 2015-12-16 jos įvykdytą pinigų perlaidą E. S. per „Lietuvos paštą“ gali pasakyti, kad 2015-12-15 vakaro metu ji į mobiliojo ryšio telefoną gavo keletą trumpųjų tekstinių žinučių, kuriose buvo klausiama kur tuo metu yra K., kodėl jis neatsakantis telefonu ir pan., tačiau jai į žinutes neatsakant, sulaukė skambučio iš jai žinomo K. draugo E. P., gyvenusio ( - ). E. amžiaus ar kitų duomenų ji nežino. Jį telefonu pažino, nes jis prisistatė kas toks yra, taip pat prisiminė E. balsą. E. tą kart jai paaiškino, kad jis K. buvo prašęs paslaugos, kad šis perduotų kažkam tai tam tikrą pinigų sumą - 230 Eur, tačiau K. minėtų pinigų nepervedė ir dėl to E. gali kilti nemalonumų, nes K. pinigų nepervedus, pinigus reikės kažkokiems žmonėms atlyginti pačiam E.. E. jos mandagiai ir kultūringai paprašė surasti K. ir pasakyti jam, kad šis pervestų minėtus pinigus, kad nepragertų ar kur kitur neišleistų. Po kiek laiko, tą patį vakarą, į namus grįžus K., ji su juo pasikalbėjo ir ji pasakė K., kad pinigus persiųs pati, tik iš ryto kitą dieną. K. jai padavė 230 Eur bei nurodė, kad pinigus reikės pervesti E. S.. Pastarosios vardą ir pavardę ji prisimena gerai, nes su K. jie dar ginčijosi dėl tikslios pavardės – S. ar S., tačiau K. po kiek laiko jai patikslino, kad pinigus pervesti reikia S.. 2015-12-16 nuo pat ryto ji nuėjo į AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kur ir įvykdė pinigų perlaidą. Ar pašte jai buvo išduotas kodas ir kam ji jį galėjo perduoti, tiksliai neprisimena, tačiau mano, kad jį galėjo pasakyti ar perduoti K.. E. S. ji nepažįsta ir kokiu tikslu pinigai buvo pervedami tiksliai nežino, jai buvo paaiškinta, kad šie pinigai - skola, kurią reikia grąžinti. Jai įtariant, kad pinigai gali būti įgyti neteisėtai, ji K. klausė ar tikrai taip nėra, ar jis nebus kur įsivėlęs, tačiau K. jai nurodė, kad ji per daug prisigalvojanti ir prisifantazuojanti bei, kad į jokius neteisėtus dalykus K. neįsivėlęs (1 t., b. l. 47-48);

 1. Liudytojas A. V. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad K. M. pažįsta bei su juo bendrauja apie 4 metus. Tikslios dienos ar laiko nepamena, tačiau gali būti, kad praeitų metų gruodžio mėn., K. buvo prašęs jo draugės M. P. sąskaitos numerio, į kurią buvo pervedęs kažkiek pinigų, kuriuos prašė išgryninti. Kada ir kaip tai tiksliai vyko pasakyti negali, šiame įvykyje nedalyvavo, kadangi K. su M. ir be jo bendrauja bei palaiko draugiškus santykius. Apie šį įvykį jis sužinojo tik praėjus kuriam laikui, kai dėl K. pervestų pinigų buvo užblokuota M. banko sąskaita. Apie tai, kad K. pervesti pinigai buvo įgyti neteisėtai jis nieko nežinojo, o tai tik numanė. Kadangi jis minėtame įvykyje nedalyvavo, todėl kur, kokiu būdu M. išgrynino pinigus bei ar juos perdavė pačiam K., ar kitam asmeniui nežino ir pasakyti negali. Apie tai, kad K. tą patį vakarą, kai M. šio prašymu išgrynino pinigus, bendravo su juo telefonu, nieko tiksliai pasakyti negali, kodėl jie bendravo nepamena. Ar M. prieš pinigų išgryninimą buvo pas jį namuose ( - ), bei ar naudojosi jo namuose esančia interneto prieiga, taip pat tiksliai pasakyti negali, nes nepamena. Kaip minėjo, apie minėtą įvykį einamuoju laiku jokių detalių jis nežinojo ir nesigilino, o sužinojo tik po laiko (1 t., b. l. 56-57);
 2. Spec. liudytoja M. P. apklausta ikiteisminiame tyrime parodė, kad 2015-12-14 buvo Šiaulių mieste susitikusi su draugu K. M., apie ( - ) m. amžiaus. Jį pažįsta apytiksliai 6 metus. Jiems būnant mieste, K. kažkas pastoviai vis skambino į mobiliojo ryšio telefoną. Po vieno iš skambučių K. jos paprašė pasakyti jam savo banko sąskaitos numerį, kurį jam diktuojant, pastarasis numerį kažkam diktavo telefonu. Po to K. paprašius, ji savo mobiliuoju telefonu prisijungė prie savo banko sąskaitos pažiūrėti ar jai pervesti pinigai, tačiau pinigų nebuvo. Jiems su K. išsiskyrus, po kurio laiko, jis jai paskambino į telefoną ir pasakė, kad į jos sąskaitą jau yra pervesti pinigai, kuriuos paprašė išgryninti. Ji tuo tarpu buvo netoli „Šiaulių elektros“ tinklų pastato, todėl kiek pamena pinigus išėmė pastate esančiame bankomate. Bankomate patikrinusi savo sąskaitą pamatė, kad jai buvo pervesti 300 Eur, kuriuos visus ir išgrynino. Pinigus K. prašymu perdavė prie bankomato jau jos laukusiai merginai, kurios ji nepažįsta, matė pirmą kartą ir atpažinti negalėtų. Iš kur jai buvo pervesti minėti pinigai ji nežino ir nesidomėjo bei tikrai nežinojo, kad jie buvo įgyti nusikalstamu būdu. K. jos anksčiau išgryninti pinigų prašęs nebuvo. Šiuo metu žino, kad K. yra nusikaltęs ir suimtas. Kokiu numeriu K. tuo metu naudojosi tiksliai pasakyti negali, nes telefone skambučių istorija tiek ilgai nesaugoma, o K. numerio adresų knygelėje išsisaugojusi nebuvo. Pamačiusi numerį jį tikrai atpažintų. K. jai skambino į jos tel. Nr. ( - ). Po šio įvykio praėjus apytiksliai dviem savaitėms, kiek tiksliai pasakyti negali, jai su savo banko mokėjimo kortele bandant išgryninti pinigus to padaryti negalėjo, o nuvykusi į banką sužinojo, kad jos sąskaita užblokuota dėl į sąskaitą pervestų apgaulės būdu įgytų 300 Eur. Tuo metu jai susisiekus su K., šis paaiškino, kad pinigų kilmės jis nežinojo ir nieko apie tai pasakyti negali. Bankui pateikus paaiškinimą, bankas jos sąskaitą atblokavo ir ji sąskaita toliau naudojasi. Nusikalstamos veikos ji nepadarė ir nieko apie ją nežinojo (1 t., b. l. 63-64).

59Papildomai apklausta spec. liudytoja M. P. parodė, kad po paskutinės apklausos ji prisiminė, jog tą vakarą, kai K. jos prašė išgryninti pinigus, ji prie savo asmeninės banko sąskaitos patikrinti ar jai nėra pervesti pinigai buvo prisijungusi iš savo mobiliojo ryšio telefono, tačiau naudojosi savo draugo A. V. namuose, ( - ), esančia interneto prieiga. Taip pat gali patikslinti, kad iš bankomato K. prašymu išėmusi 300 Eur netrukus po to ji juos nuvykusi prie K. namų perdavė pačiam K.. Jam atidavė visus 300 Eur, už pinigų išgryninimą jokio atlygio negavo ir jo neprašė, nes K. senas jos draugas ir paprašyta jo išgryninti pinigus, manė, kad jam padeda. Pirmosios apklausos metu buvo nurodžiusi, kad pinigus perdavė nepažįstamai merginai todėl, kad po jos banko sąskaitos užblokavimo to jos buvo prašęs K., kadangi kaip suprato, jis pats suprato, jog įsivėlė į kokį tai galimą nusikaltimą. Kad pinigai, kuriuos ji K. prašymu išgrynino iš savo sąskaitos, buvo įgyti nusikalstamu būdu ji iki šiol pilnai nesuprato ir nežinojo, po sąskaitos užblokavimo tik įtarė kažką negero. Nusikalstamos veikos ji nepadarė, į šį įvykį K. ją įvėlė pasinaudojęs jos patiklumu (1 t., b. l. 65).

 1. Spec. liudytoja D. J. apklausta ikiteisminiame tyrime parodė, kad Ž. A. nepažįsta. 2015-12-14 iš Ž. A. į jos sąskaitą buvo pervesta 60 Eur. Kadangi ji dažnai jungiasi prie savo el. sąskaitos tą pačią dieną pastebėjo, kad jos sąskaita užblokuota. Iškart nuvyko į AB „Swedbank“, ( - ). Čia jai paaiškino, kad vyksta sukčiavimas ir ji privalo grąžinti Ž. A. pinigus. Ji sutiko, kad pinigai būtų pervesti atgal. Sąskaitos jai neatblokavo. Ji sistemingai gaudavo pinigus į savo sąskaitą iš įvairių asmenų, kadangi jos vyras R. J. atlieka bausmę ( - ) pataisos namuose. Toliau ji pinigus pervesdavo į vyro sąskaitą, esančią ( - ) pataisos namuose, kad šis galėtų apsipirkti parduotuvėje. Asmenų kurie pervedinėdavo pinigus į jos sąskaitą ji nepažįsta. Ji viena naudoja savo elektroninės bankininkystės sąskaitą, kiti asmenys prisijungimo duomenų prie jos el. sąskaitos nežino. Vyrui R. J. skirtų pinigų ji nepasilikdavo. Kokią sumą jam pervesdavo, tokią ji jam pervesdavo. Apie tai, kad į jos sąskaitą pervesti pinigai įgyti sukčiavimo būdu, ji nieko nežinojo. Jos vyras apie tai taip pat nepasakojo. Jai R. J. būdamas ( - ) pataisos namuose telefonu pasakojo, kad jam šiuos 60 Eur siuntė E. P.. Šio asmens ji nepažįsta (1 t., b. l. 71-72);
 2. Spec. liudytojas R. J. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad nuo 2012 m. iki 2015-12-31 jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose. 2015 m. gruodžio mėn., tikslios dienos nepamena, gali būti 14 d., pažįstamas E. P., atlikinėjęs bausmę 1-ame būryje, būdamas jam skoloje pinigų, nurodė, kad gali grąžinti dalį pinigų, tačiau juos galėtų pervesti į banko sąskaitą. Žinojęs iš kitų asmenų, kad E. galimai vykdo telefoninius sukčiavimus, jis prieš pasakydamas jam banko sąskaitą paklausė bei pasakė, kad pinigai būtų „švarūs“, nes norėjo duoti jam savo žmonos D. J. banko sąskaitą, o E. patikinus, kad pinigai tikrai „švarūs“, sąskaitą davė. Tiksliai nepamena tą pačią ar kitą dieną jam susisiekus su D. bei paprašius jos pervesti pinigus jam į pataisos namus, ji pasakė, kad to padaryti negali, nes užblokavo jos banko sąskaitą. Po to jis iškart suprato, kad E. pervesti pinigai buvo „nešvarūs“. E. buvo jam pervedęs 60 Eur. Po šio įvykio jam pasakius E., kas nutiko, šis apsimetė, kad nieko nežinojo, nors iš kitų asmenų po to sužinojo, kad taip E. pasielgia ne pirmą kartą. Kiek prisimena, 60 Eur į D. sąskaitą buvo pervesti iš merginos vardu Ž., pavardės neatsimena, tačiau iš kitų asmenų jau po įvykio sužinojo, kad ji buvo apgautoji. Kiek sakė D., jai grąžinus minėtus 60 Eur į Ž. sąskaitą, bankas jai sąskaitą atblokavo. Ar E. minėtą sukčiavimą vykdė vienas ar su kitais asmenimis jis nežino, kadangi dėl pinigų grąžinimo jis buvo kalbėjęs tik su E.. Daugiau nieko apie šį įvykį jis pasakyti ar paaiškinti negali. Jis pats asmeniškai jokių sukčiavimų nedarė bei nusikalstamos veikos neatliko (1 t., b. l. 76-77);
 3. 2016-01-08 AB „Swedbank“ rašte Nr. S/222 matyti, kad bankas pateikė Ž. A. sąskaitos ( - ) išrašą su prisijungimų prie elektroninės bankininkystės duomenimis už 2015-12-14, kur fiksuota, kad 2015-12-14 20:13 val. iš Ž. A. sąskaitos į M. P. sąskaitą ( - ) pervesta 300 Eur, 2015-12-14 20:15 val. į D. J. sąskaitą ( - ) pervesta – 60 Eur, 2015-12-14 atlikti du 0,01 Eur dydžio pervedimai į UAB „4Finance“ banko sąskaitas (kaip SMScredit.lt ir Vivus.lt kliento), prisijungimai prie Ž. A. sąskaitos vykdyti ir pinigų pervedimo operacijos atliktos iš IP adreso ( - ) (1 t., b. l. 80-82);
 4. 2016-01-18 AB „Swedbank“ rašte Nr. S/458 matyti, kad bankas pateikė M. P. sąskaitos ( - ) ir D. J. sąskaitos ( - ) išrašus su pinigų išgryninimo operacijų nuotraukomis, kuriuose fiksuota, kad 2015-12-14 į M. P. banko sąskaitą iš Ž. A. buvo pervesti 300 Eur, kuriuos 2015-12-14 20:27 val. M. P. išgrynino bankomate ( - ), taip pat fiksuota, kad 2015-12-14 į D. J. banko sąskaitą iš Ž. A. buvo pervesti 60 Eur, kurie 2016-12-16 grąžinti atgal į Ž. A. banko sąskaitą (1 t., b. l. 91-100);
 5. 2016-01-14 UAB „4Finance“ rašte matyti, kad pateikta informaciją, kad 2015-12-14 19.49 val. Ž. A. vardu užsiregistruota internetinėje svetainėje www.smscredit.lt (registracija patvirtinta iš Ž. A. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ sąskaitą pervedant 0,01 Eur registracijos mokestį) ir pateikta paraiška 300 Eur kreditui gauti bei 2015-12-14 19.58 val. Ž. A. vardu užsiregistruota internetinėje svetainėje www.vivus.lt (registracija patvirtinta iš Ž. A. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ sąskaitą pervedant 0,01 Eur registracijos mokestį) ir pateikta paraiška 100 Eur kreditui gauti, veiksmai atlikti iš IP adreso ( - ). Abiem atvejai nurodytas telefono Nr. ( - ). Pirmuoju atveju suteikta 300 Eur paskola, antruoju - 100 Eur paskola, pinigus pervedant į Ž. A. sąskaitą (1 t., b. l. 119-120);
 6. Nukentėjusiosios Ž. A. tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-13 iki 2015-12-15 įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinė, kurioje fiksuota, kad Ž. A. skambinęs ir jos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis apgaule išviliojęs asmuo naudojosi tel. Nr. ( - ). Fiksuoti kontaktai 2015-12-14 15:24:36 val. 1800 s; 15:54:36 val. 911 s. (1 t., b. l. 129);
 7. 2016-01-05 paklausimo apie tel. Nr. ( - ) naudotų mobiliojo ryšio įrenginių duomenys, kuriuose fiksuota, kad tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-14 iki 2016-01-05 buvo naudotas su mobiliojo ryšio įrenginiais, kurių IMEI ( - ), ( - ) ir ( - ) (1 t., b. l. 134);
 8. 2016-02-15 ir 2016-04-19 tarnybiniai pranešimai dėl tel. Nr. ( - ) nuo 2015-11-15 iki 2016-01-13 įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinės analizės, kuriuose fiksuota, kad tel. Nr. ( - ), iš kurio skambinta Ž. A. ir išvilioti jos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys, skambučio metu fiksuotas judriojo ryšio bokšte Nr. ( - ), kuris ryšiu aptarnauja ( - ) pataisos namų teritoriją, taip pat iš tel. Nr. ( - ) 2015-12-20 15.59 val., 2015-12-24 17.09 val., 2015-12-30 ir 2016-01-02 fiksuoti viso 28 susisiekimai su K. M. naudotu tel. Nr. ( - ), o 2015-12-15 22.34 ir 22.36 val. fiksuoti susisiekimai su G. M. naudotu tel. Nr. ( - ) (1 t., b. l. 140-141);
 9. 2016-01-06 paklausimo apie mobiliojo ryšio įrenginio IMEI ( - ) naudotų SIM kortelių tel. Nr. duomenys, kuriuose matyti, kad įrenginys nuo 2015-12-14 iki 2016-01-06 buvo naudotas su SIM kortelėmis, kurių Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) (1 t., b. l. 146-148);
 10. 2016-06-09 tarnybinis pranešimas dėl išklotinių analizės, kuriame matyti, kad K. M. naudotu tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-10 iki 2015-12-14 37 kartus, o nuo 2015-12-14 14.14 val. iki 2015-12-15 21.52 val. buvo susisiekiama su tel. Nr. ( - ), kuris po nusikalstamos veikos Ž. A. atžvilgiu padarymo buvo toliau naudotas su tuo pačiu mobiliojo ryšio įrenginiu IMEI ( - ) (1 t., b. l. 167-168);
 11. 2016-01-25 UAB „( - )“ raštu Nr. 36 pateikė informaciją, kad IP adresas ( - ) priskirtas adresui ( - ), kur interneto paslaugų teikimo sutartis sudaryta su G. M., gim. ( - ) m. (2 t., b. l. 5);
 12. 2016-04-20 ( - ) pataisos namų pranešime dėl informacijos pateikimo matyti, kad buvo pateikti duomenys, jog 2016-03-21 ( - ) pataisos namų ( - ) nuteistųjų būrio ( - ) kambaryje rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas IMEI ( - ), o 2016-04-03 ( - ) nuteistųjų būrio ( - ) kambaryje ratas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas IMEI ( - ) (2 t., b. l. 10);
 13. 2016-04-27 ( - ) pataisos namų pranešime dėl informacijos pateikimo matyti, kad buvo pateikti duomenys, jog 2016-04-03 ( - ) nuteistųjų būrio ( - ) kambaryje, kuriame buvo rastas mobiliojo ryšio telefonas IMEI ( - ), gyveno nuteistasis A. S. (2 t., b. l. 12);
 14. 2016-04-15 kratos protokolas, kuriame matyti, kad kratos metu pas G. M., ( - ), rasti SIM kortelės abonento tel. Nr. ( - ) rėmelis ir AB „Lietuvos paštas“ pinigų perlaidos kvitas su prisegtu čekiu Nr. PP532170 (suma: 230 Eur, siuntėjas G. M.) (2 t., b. l. 22-30);
 15. 2016-05-19 AB „Lietuvos paštas“ rašte Nr. 3-3401 pateikė informaciją apie pinigų perlaidą/išmoką Nr. PP532170, kuriame matyti, kad 2015-12-16 8:54 val. G. M. AB „Lietuvos paštas“ ( - ) skyriuje pervedė E. S. 228,55 Eur (perlaidos mokestis 1,45 Eur), kurie 2016-12-16 10:13 val. išmokėti E. S. pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 49-51);
 16. 2016-06-29 AB „Lietuvos paštas“ raštu Nr. 3-4386 pateikė informaciją apie E. S. gautas grynųjų pinigų perlaidas laikotarpiu nuo 2015-11-18 iki 2016-06-01 (E. S. per minėtą laikotarpį yra gavusi 18 grynųjų pinigų perlaidų iš įvairių siuntėjų viso 2079,21 Eur sumai) (2 t., b. l. 54-71).

6021) Kiti įrodymai: 2016-03-07 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi leista atlikti kratą G. M. gyvenamojoje vietoje – buto, esančio ( - ), gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, kurios nuosavybės teise priklauso G. M., a. k. ( - ) S. K., a. k. ( - ) D. Č., a. k. ( - ) N. P., a. k. ( - ) siekiant surasti ir paimti kompiuterinę įrangą ar mobiliojo ryšio telefonus, iš kurių buvo jungtasi prie nukentėjusios Ž. A. sąskaitos, kitus daiktus, turinčius reikšmės tirti nusikalstamą veiką (2 t., b. l. 21). 2016-03-07 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi leista atlikti kratą A. M. gyvenamojoje vietoje – buto, esančio ( - ), gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, kuris nuosavybės teise priklauso ( - ), įmonės kodas ( - ), išnuomotas V. M., a. k. ( - ) siekiant surasti ir paimti kompiuterinę įrangą ar mobiliojo ryšio telefonus, iš kurių buvo jungtasi prie nukentėjusios Ž. A. sąskaitos, kitus daiktus, turinčius reikšmės tirti nusikalstamą veiką (2 t., b. l. 78). 2016-05-27 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi leista daryti kratą ( - ) pataisos namuose, adresu ( - ), ( - ) ir ( - ) nuteistųjų būrio gyvenamosiose, bendro naudojimo ir pagalbinėse patalpose, siekiant surasti ir paimti mobilaus ryšio telefonus, iš kurių buvo skambinta nukentėjusiajai, kompiuterinę įrangą naudotą nusikalstamos veikos darymui bei kitus daiktus įrodančius neteisėtą veiką (2 t., b. l. 95-96).

61Kaip matyti iš kaltinamųjų E. P., E. S. ir A. S. teisme duotų parodymų, teisiamųjų posėdžių metu kaltinamieji dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų neprisipažino. Kaltinamasis K. M. tiek teisme, tiek ikiteisminiame tyrime savo kaltę pripažino visiškai. Teismas kaltinamųjų parodymus vertina kaip ginamąją poziciją ir konstatuoja, kad kaltinamųjų kaltė dėl padarytų nusikalstamų veikų yra įrodyta.

62A. S. užsiiminėjo telefonų prekyba pataisos namuose, t. y. teikė kitiems mobiliojo ryšio telefonus, užsiimantiems sukčiavimais, pardavinėjo mobilaus ryšio telefonus. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad telefonai nusikalstamoms veikoms buvo gauti iš A. S.. 2016-04-20 ( - ) pataisos namų pranešime dėl informacijos pateikimo matyti, kad buvo pateikti duomenys, jog 2016-03-21 ( - ) pataisos namų ( - ) nuteistųjų būrio ( - ) kambaryje rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas IMEI ( - ), o 2016-04-03 ( - ) nuteistųjų būrio ( - ) kambaryje ratas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas IMEI ( - ) (2 t., b. l. 10). Antras telefonas buvo rastas ( - ) kambaryje, kuriame tuo metu bausmę atliko A. S.. Pirmas telefonas taip pat buvo rastas kambaryje, kuriame A. S. atliko bausmę. 2016-04-27 ( - ) pataisos namų pranešime dėl informacijos pateikimo matyti, kad buvo pateikti duomenys, jog 2016-04-03 ( - ) nuteistųjų būrio ( - ) kambaryje, kuriame buvo rastas mobiliojo ryšio telefonas IMEI ( - ), gyveno nuteistasis A. S. (2 t., b. l. 12). Pažymėtina, kad mobilaus ryšio telefonas, perduotas kaltinamajam E. P., gautas iš A. S., kadangi jų IMEI numeris sutampa su pas A. S. rastu telefonu su identišku IMEI numeriu. Nukentėjusiosios Ž. A. tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-13 iki 2015-12-15 įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinė, kurioje fiksuota, kad Ž. A. skambinęs ir jos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis apgaule išviliojęs asmuo naudojosi tel. Nr. ( - ). Fiksuoti kontaktai 2015-12-14 15:24:36 val. 1800 s; 15:54:36 val. 911 s. (1 t., b. l. 129); 2016-01-05 paklausimo apie tel. Nr. ( - ) naudotų mobiliojo ryšio įrenginių duomenys, kuriuose fiksuota, kad tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-14 iki 2016-01-05 buvo naudotas su mobiliojo ryšio įrenginiais, kurių IMEI ( - ), ( - ) ir ( - ) (1 t., b. l. 134).

63Kaltinamasis E. P. skambino nukentėjusiajai Ž. A. ir gavo jos elektroninės bankininkystės duomenis: nukentėjusiosios Ž. A. tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-13 iki 2015-12-15 įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinėje matyti, kad Ž. A. skambinęs ir jos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis apgaule išviliojęs asmuo naudojosi tel. Nr. ( - ). Fiksuoti kontaktai 2015-12-14 15:24:36 val. 1800 s; 15:54:36 val. 911 s. (1 t., b. l. 129). 2016-01-05 paklausimo apie tel. Nr. ( - ) naudotų mobiliojo ryšio įrenginių duomenys, kuriuose fiksuota, kad tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-14 iki 2016-01-05 buvo naudotas su mobiliojo ryšio įrenginiais, kurių IMEI ( - ), ( - ) ir ( - ) (1 t., b. l. 134); 2016-02-15 ir 2016-04-19 tarnybiniai pranešimai dėl tel. Nr. ( - ) nuo 2015-11-15 iki 2016-01-13 įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinės analizės, kuriuose matyti, kad tel. Nr. ( - ), iš kurio skambinta Ž. A. ir išvilioti jos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys, skambučio metu fiksuotas judriojo ryšio bokšte Nr. ( - ), kuris ryšiu aptarnauja ( - ) pataisos namų teritoriją, taip pat iš tel. Nr. ( - ) 2015-12-20 15.59 val., 2015-12-24 17.09 val., 2015-12-30 ir 2016-01-02 fiksuoti viso 28 susisiekimai su K. M. naudotu tel. Nr. ( - ), o 2015-12-15 22.34 ir 22.36 val. fiksuoti susisiekimai su G. M. naudotu tel. Nr. ( - ) (1 t., b. l. 140-141). 2016-01-06 paklausimo apie mobiliojo ryšio įrenginio IMEI ( - ) naudotų SIM kortelių tel. Nr. duomenys, kuriuose matyti, kad įrenginys nuo 2015-12-14 iki 2016-01-06 buvo naudotas su SIM kortelėmis, kurių Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) (1 t., b. l. 146-148). 2016-01-06 paklausimo apie mobiliojo ryšio įrenginio IMEI ( - ) naudotų SIM kortelių tel. Nr. duomenys, kuriuose matyti, kad įrenginys nuo 2015-12-14 iki 2016-01-06 buvo naudotas su SIM kortelėmis, kurių Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) (1 t., b. l. 146-148). 2016-06-09 tarnybinis pranešimas dėl išklotinių analizės, kuriame matyti, kad K. M. naudotu tel. Nr. ( - ) nuo 2015-12-10 iki 2015-12-14 37 kartus, o nuo 2015-12-14 14.14 val. iki 2015-12-15 21.52 val. buvo susisiekiama su tel. Nr. ( - ), kuris po nusikalstamos veikos Ž. A. atžvilgiu padarymo buvo toliau naudotas su tuo pačiu mobiliojo ryšio įrenginiu IMEI ( - ) (1 t., b. l. 167-168). Gauti iš nukentėjusiosios elektroninės bankininkystės duomenys buvo perduoti kaltinamajam K. M. ir buvo nurodoma paimti paskolas jos draugės vardu bei pinigus pervesti į K. M. draugės M. P. ir iš R. J. gauto jo žmonos D. J. banko sąskaitas: Tai paliudija K. M. teisme ir ikiteisminiame tyrime duoti išsamūs parodymai: „[...] Šiauliuose kartu su draugais A. V. ir jo drauge M. P., į telefoną paskambino jo draugas E. P., kuris paprašė jo sąskaitos numerio. Jis E. P. pasakė, kad tokios neturi, tačiau E. P. išgirdo, kad šalia jo yra žmonių ir paprašė paklausti jų gal šie galėtų duoti sąskaitą. K. M. pasitikslinus ar čia nebus jokios neteisėtos veikos, E. patvirtinus, kad ne, K. M. paprašė bei M. P. sąskaitos numerį padiktavo E.“ (1 t., b. l. 152-153, 155-157, 165-166). „[...] Po kiek laiko K. M. vėl paskambino E. P. bei paprašė jam padėti. E. P. paprašė prisijungti prie K. M. nepažįstamos merginos banko sąskaitos bei jos vardu paimti paskolas. E. P. aiškino, kad ši mergina yra jo draugo draugė, tačiau pati neturi galimybės paimti paskolų, todėl reikia padėti. K. M. atlikus paskolų paėmimo veiksmus“ (1 t., b. l. 152-153, 155-157, 165-166). Liudytojas R. J. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad jis E. P. davė savo žmonos banko sąskaitą (t. y. D. J.), kad į jos banko sąskaitą būtų pervesti pinigai ir banko sąskaita buvo užblokuota: „pažįstamas E. P., atlikinėjęs bausmę ( - ) būryje, būdamas jam skoloje pinigų, nurodė, kad gali grąžinti dalį pinigų, tačiau juos galėtų pervesti į banko sąskaitą. [...] norėjo duoti jam savo žmonos D. J. banko sąskaitą, o E. patikinus, kad pinigai tikrai „švarūs“, sąskaitą davė. Tiksliai nepamena tą pačią ar kitą dieną jam susisiekus su D. bei paprašius jos pervesti pinigus jam į pataisos namus, ji pasakė, kad to padaryti negali, nes užblokavo jos banko sąskaitą. (1 t., b. l. 76-77). Liudytoja apklausta G. M. parodė, kad jai paskambino E. P. ir prašė 230 € sumą, kurią jis perdavė K. M. pervesti E. S.: „2015-12-15 vakaro metu ji į mobiliojo ryšio telefoną gavo keletą trumpųjų tekstinių žinučių, kuriose buvo klausiama kur tuo metu yra K., kodėl jis neatsakantis telefonu ir pan., tačiau jai į žinutes neatsakant, sulaukė skambučio iš jai žinomo K. draugo E. P., gyvenusio ( - ). E. amžiaus ar kitų duomenų ji nežino. Jį telefonu pažino, nes jis prisistatė kas toks yra, taip pat prisiminė E. balsą. E. tą kart jai paaiškino, kad jis K. buvo prašęs paslaugos, kad šis perduotų kažkam tai tam tikrą pinigų sumą - 230 Eur, tačiau K. minėtų pinigų nepervedė ir dėl to E. gali kilti nemalonumų, nes K. pinigų nepervedus, pinigus reikės kažkokiems žmonėms atlyginti pačiam E.. E. jos mandagiai ir kultūringai paprašė surasti K. ir pasakyti jam, kad šis pervestų minėtus pinigus, kad nepragertų ar kur kitur neišleistų. Po kiek laiko, tą patį vakarą, į namus grįžus K., ji su juo pasikalbėjo ir ji pasakė K., kad pinigus persiųs pati, tik iš ryto kitą dieną. K. jai padavė 230 Eur bei nurodė, kad pinigus reikės pervesti E. S.“ (1 t., b. l. 47-48).

64K. M. gavo nukentėjusiosios duomenis iš kaltinamojo E. P., kuris prašė jo asmeninės sąskaitos, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat, K. M. pateikė E. P. jo pažįstamos M. P. banko sąskaitą. Tai paliudija K. M. teisme ir ikiteisminiame tyrime duoti išsamūs parodymai: „[...] Šiauliuose kartu su draugais A. V. ir jo drauge M. P., į telefoną paskambino jo draugas E. P., kuris paprašė jo sąskaitos numerio. Jis E. P. pasakė, kad tokios neturi, tačiau E. P. išgirdo, kad šalia jo yra žmonių ir paprašė paklausti jų gal šie galėtų duoti sąskaitą. K. M. pasitikslinus, ar čia nebus jokios neteisėtos veikos, E. patvirtinus, kad ne, K. M. paprašė bei M. P. sąskaitos numerį padiktavo E.“ (1 t., b. l. 152-153, 155-157, 165-166). Liudytojas A. V. teisme ir ikiteisminiame tyrime parodė, kad K. M. bendravo su M. P. ir prašė jos banko sąskaitos duomenų: „K. buvo prašęs jo draugės M. P. sąskaitos numerio, į kurią buvo pervedęs kažkiek pinigų, kuriuos prašė išgryninti (1 t., b. l. 56-57). Liudytoja M. P. apklausta teisme ir ikiteisminiame tyrime parodė, kad į jos sąskaitą pervestus pinigus, K. M. prašymu ji išgrynino ir išgrynintus pinigus perdavė kaltinamajam K. M., o vėliau ir jo nurodytai merginai: „K. jos prašė išgryninti pinigus, ji prie savo asmeninės banko sąskaitos patikrinti, ar jai nėra pervesti pinigai, buvo prisijungusi iš savo mobiliojo ryšio telefono, tačiau naudojosi savo draugo A. V. namuose, ( - ), esančia interneto prieiga. [...] iš bankomato K. prašymu išėmusi 300 Eur netrukus po to ji juos nuvykusi prie K. namų perdavė pačiam K.. Jam atidavė visus 300 Eur, už pinigų išgryninimą jokio atlygio negavo ir jo neprašė, nes K. senas jos draugas ir paprašyta jo išgryninti pinigus, manė, kad jam padeda“ (1 t., b. l. 65). Liudytojas R. J. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad jis E. P. davė savo žmonos banko sąskaitą (t. y. D. J.), kad į jos banko sąskaitą būtų pervesti pinigai ir banko sąskaita buvo užblokuota: „pažįstamas E. P., atlikinėjęs bausmę ( - ) būryje, būdamas jam skoloje pinigų, nurodė, kad gali grąžinti dalį pinigų, tačiau juos galėtų pervesti į banko sąskaitą. [...] norėjo duoti jam savo žmonos D. J. banko sąskaitą, o E. patikinus, kad pinigai tikrai „švarūs“, sąskaitą davė. Tiksliai nepamena tą pačią ar kitą dieną jam susisiekus su D. bei paprašius jos pervesti pinigus jam į pataisos namus, ji pasakė, kad to padaryti negali, nes užblokavo jos banko sąskaitą. (1 t., b. l. 76-77). Spec. liudytoja apklausta ikiteisminiame tyrime D. J. parodė, kad 2015-12-14 iš Ž. A. į jos sąskaitą buvo pervesta 60 Eur. Kadangi ji dažnai jungiasi prie savo el. sąskaitos tą pačią dieną pastebėjo, kad jos sąskaita užblokuota“ (1 t., b. l. 71-72). K. M. gavęs iš kaltinamojo E. P. jam pateiktus nukentėjusiosios duomenis, vykdė nusikalstamas veikas, t. y. iš sukčiavimo gautais duomenimis pasinaudojant nukentėjusios vardu buvo prisijungta prie elektroninės bankininkystės. Tai pagrindžia kaltinamojo K. M. duoti parodymai ikiteisminiame tyrime: „[...] Po kiek laiko K. M. vėl paskambino E. P. bei paprašė jam padėti. E. P. paprašė prisijungti prie K. M. nepažįstamos merginos banko sąskaitos bei jos vardu paimti paskolas. E. P. aiškino, kad ši mergina yra jo draugo draugė, tačiau pati neturi galimybės paimti paskolų, todėl reikia padėti. K. M. atlikus paskolų paėmimo veiksmus“ (1 t., b. l. 152-153, 155-157, 165-166). Šių duomenų pagalba iš kredito bendrovės buvo paimtos 2 paskolos: 2016-01-14 UAB „4Finance“ rašte matyti, kad pateiktoje informacijoje 2015-12-14 19.49 val. Ž. A. vardu užsiregistruota internetinėje svetainėje www.smscredit.lt (registracija patvirtinta iš Ž. A. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ sąskaitą pervedant 0,01 Eur registracijos mokestį) ir pateikta paraiška 300 Eur kreditui gauti bei 2015-12-14 19.58 val. Ž. A. vardu užsiregistruota internetinėje svetainėje www.vivus.lt (registracija patvirtinta iš Ž. A. banko sąskaitos į UAB „4Finance“ sąskaitą pervedant 0,01 Eur registracijos mokestį) ir pateikta paraiška 100 Eur kreditui gauti, veiksmai atlikti iš IP adreso ( - ). Abiem atvejai nurodytas telefono Nr. ( - ) Pirmuoju atveju suteikta 300 Eur paskola, antruoju - 100 Eur paskola, pinigus pervedant į Ž. A. sąskaitą (1 t., b. l. 119-120). IP adresas, kuriuo buvo naudotasi imant paskolas ir atliekant pervedimus į sąskaitas buvo: ( - ). Minėtas IP adresas priklausė K. M. ir liudytojos G. M. kompiuteriui: 2016-01-25 UAB „( - )“ rašte Nr. 36 pateiktoje informacijoje matyti, kad IP adresas ( - ) priskirtas adresui ( - ), kur interneto paslaugų teikimo sutartis sudaryta su G. M., gim. ( - ) m. (2 t., b. l. 5). Gauti pinigai, paėmus paskolas nukentėjusiosios Ž. A. vardu buvo pervesti į liudytojos M. P. ir liudytojos D. J. banko sąskaitas. Tai įrodoma į gautų banko išrašų, kurie patvirtina, kad gautos piniginės lėšos buvo pervestos į nurodytas banko sąskaitas: 2016-01-08 AB „Swedbank“ rašte Nr. S/222 matyti, kad bankas pateikė Ž. A. sąskaitos ( - ) išrašą su prisijungimų prie elektroninės bankininkystės duomenimis už 2015-12-14, kur fiksuota, kad 2015-12-14 20:13 val. iš Ž. A. sąskaitos į M. P. sąskaitą ( - ) pervesta 300 Eur, 2015-12-14 20:15 val. į D. J. sąskaitą ( - ) pervesta – 60 Eur, 2015-12-14 atlikti du 0,01 Eur dydžio pervedimai į UAB „4Finance“ banko sąskaitas (kaip SMScredit.lt ir Vivus.lt kliento), prisijungimai prie Ž. A. sąskaitos vykdyti ir pinigų pervedimo operacijos atliktos iš IP adreso ( - ) (1 t., b. l. 80-82). Pervesti pinigai į liudytojos D. J. sąskaitą buvo grąžinti nukentėjusiajai Ž. A.: 2016-01-18 AB „Swedbank“ rašte Nr. S/458 matyti, kad [...] 2015-12-14 į D. J. banko sąskaitą iš Ž. A. buvo pervesti 60 Eur, kurie 2016-12-16 grąžinti atgal į Ž. A. banko sąskaitą (1 t., b. l. 91-100). Pervesti pinigai iš nukentėjusiosios Ž. A. banko sąskaitos į liudytojos M. P. banko sąskaitą buvo išgryninti ir buvo perduoti K. M.: 2016-01-18 AB „Swedbank“ rašte Nr. S/458 matyti, kad bankas pateikė M. P. sąskaitos ( - ) ir D. J. sąskaitos ( - ) išrašus su pinigų išgryninimo operacijų nuotraukomis, kuriuose fiksuota, kad 2015-12-14 į M. P. banko sąskaitą iš Ž. A. buvo pervesti 300 Eur, kuriuos 2015-12-14 20:27 val. M. P. išgrynino bankomate ( - ) (1 t., b. l. 91-100). Gauti pinigai buvo išgryninti, bei pervesti E. S.. Liudytoja apklausta G. M. parodė, kad jai paskambino E. P. ir prašė 230 € sumą, kurią jis perdavė K. M. pervesti E. S.: „2015-12-15 vakaro metu ji į mobiliojo ryšio telefoną gavo keletą trumpųjų tekstinių žinučių, kuriose buvo klausiama, kur tuo metu yra K., kodėl jis neatsakantis telefonu ir pan., tačiau jai į žinutes neatsakant, sulaukė skambučio iš jai žinomo K. draugo E. P., gyvenusio ( - ). E. amžiaus ar kitų duomenų ji nežino. Jį telefonu pažino, nes jis prisistatė, kas toks yra, taip pat prisiminė E. balsą. E. tą kart jai paaiškino, kad jis K. buvo prašęs paslaugos, kad šis perduotų kažkam tai tam tikrą pinigų sumą - 230 Eur, tačiau K. minėtų pinigų nepervedė ir dėl to E. gali kilti nemalonumų, nes K. pinigų nepervedus, pinigus reikės kažkokiems žmonėms atlyginti pačiam E.. E. jos mandagiai ir kultūringai paprašė surasti K. ir pasakyti jam, kad šis pervestų minėtus pinigus, kad nepragertų ar kur kitur neišleistų. Po kiek laiko, tą patį vakarą, į namus grįžus K., ji su juo pasikalbėjo ir ji pasakė K., kad pinigus persiųs pati, tik iš ryto kitą dieną. K. jai padavė 230 Eur bei nurodė, kad pinigus reikės pervesti E. S.“. (1 t., b. l. 47-48). Gauti pinigai buvo pervesti kaltinamajai E. S.: „2015-12-16 nuo pat ryto ji nuėjo į AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kur ir įvykdė pinigų perlaidą. Ar pašte jai buvo išduotas kodas ir kam ji jį galėjo perduoti, tiksliai neprisimena, tačiau mano, kad jį galėjo pasakyti ar perduoti K.. E. S. ji nepažįsta ir kokiu tikslu pinigai buvo pervedami tiksliai nežino, jai buvo paaiškinta, kad šie pinigai - skola, kurią reikia grąžinti“.

65Iš bylos medžiagos pastebima, kad kaltinamoji E. S. gavo nusikalstamu būdu įgytus pinigus. Jai šiuos pinigus į jos asmeninę sąskaitą per „Lietuvos paštas“ skyrių, darant perlaidas, pervesdavo kaltinamasis K. M. ir jo mama G. M.. Tai liudija prie bylos pridėti „Lietuvos paštas“ raštai. 2016-04-15 kratos protokolas, kuriame matyti, kad kratos metu pas G. M., ( - ), rasti SIM kortelės abonento tel. Nr. ( - ) rėmelis ir AB „Lietuvos paštas“ pinigų perlaidos kvitas su prisegtu čekiu Nr. PP532170 (suma 230 Eur, siuntėjas G. M.) (2 t., b. l. 22-30). 2016-05-19 AB „Lietuvos paštas“ rašte Nr. 3-3401 pateikta informacija apie pinigų perlaidą/išmoką Nr. PP532170, iš kurios matyti, kad 2015-12-16 8:54 val. G. M. AB „Lietuvos paštas“ ( - ) skyriuje pervedė E. S. 228,55 Eur (perlaidos mokestis 1,45 Eur). E. S. pasiėmė jai pervestus pinigus, atėjusi į „Lietuvos paštas“ skyrių: 2016-12-16 10:13 val. išmokėti E. S. pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 49-51). Pažymėtina, kad kaltinamajai E. S. buvo padaryta 18 pinigų perlaidų į jos banko sąskaitą: 2016-06-29 AB „Lietuvos paštas“ rašte Nr. 3-4386 pateiktoje informacijoje apie E. S. gautas grynųjų pinigų perlaidas laikotarpiu nuo 2015-11-18 iki 2016-06-01 (E. S. per minėtą laikotarpį yra gavusi 18 grynųjų pinigų perlaidų iš įvairių siuntėjų viso 2079,21 Eur sumai) (2 t., b. l. 53-71). Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji parodė, kad gautus pinigus jos vyras (A. S.) jai nurodydavo kam atiduoti. Pinigus kaltinamajai pervesdavo ir kiti nepažįstami asmenys ir ji juos perduodavo kitiems asmenims, kurių ji nepažįsta: A. jai buvo sakęs, kad pinigai jai siunčiami yra skolos grąžinimas, jai buvo pervesti pinigai ne vieną kartą, tačiau ji juos galėjo perduoti Marijampolėje nepažįstamiems asmenims arba perduoti paštu, ar kam nors į sąskaitas. Visi jai siųsti pinigai didesnėmis sumomis būdavo jai perduodami paštu, nors yra buvę, kad A. jai pervesdavo pinigų ir į AB „Swedbank“ sąskaitą, tačiau juos ji pasilikdavo sau. Paskutinį kartą pinigai jai buvo siųsti prieš savaitę, tai buvo 200 Eur, iš kurių 100 Eur ji A. prašymu perdavė nurodytam jo draugui į ( - ) pataisos namus, o 100 Eur pasiliko sau. Su A. dėl šių dalykų jie bendrauja telefonu, jis skambina jai į telefono Nr. ( - )“ (1 t., b. l. 106-107, 126-127).

66Iš teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų ir kiekvieno iš kaltinamųjų nusikalstamo indėlio, darant nusikalstamas veikas, matyti, kad kaltinamasis A. S., kaip teisme jis parodė, įkalinimo įstaigoje užsiiminėjo mobiliųjų telefonų prekyba. Jis pardavinėjo mobiliojo ryšio telefonus kitiems kaltinamiesiems, tarp jų ir E. P.. Mobilaus ryšio telefonai, atliekant kratas, buvo rasti tose kamerose, kur gyveno kaltinamasis A. S.. Galimai iš A. S. parūpintu mobiliojo ryšio telefono kaltinamasis E. P. paskambino nukentėjusiajai Ž. A. bei sukūrė įtikinamą istorija su banku, kad būtų išvilioti nukentėjusiosios elektroninės bankininkystės duomenys, siekiant pasisavinti jos duomenis ir pasiimti paskolų nukentėjusiosios vardu save identifikuojant kaip nukentėjusiąją. Po to kaltinamasis E. P. iš liudytojo R. J. žmonos D. J. ir K. M. draugės (liudytojos M. P.) gavo banko sąskaitos rekvizitus ir kaltinamajam K. M. nurodė, kad jis prisijungtų prie elektroninės bankininkystės paskolas teikiančiose bendrovėse ir paimtų paskolas nukentėjusiosios vardu. Gautus ir išgrynintus pinigus E. P. nurodė K. M. pervesti kaltinamajai E. S.. E. S. gavusi jai pervestus pinigus perduodavo jai nepažįstamiems asmenims. Viso E. S. buvo atlikta 18 piniginių lėšų perlaidų. Būtent visas šias atliktas nusikalstamas veikas pagrindžia teisme aukščiau aptarti įrodymai. Teismas konstatuoja, kad kaltinamųjų kaltė padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas yra įrodyta.

67Pažymėtina, kad kaltinamasis E. P. apklaustas teisme parodė, kad kiti kaltinamieji yra nepagrįstai teisiami, jie, anot kaltinamojo, nepadarė jokių nusikalstamų veikų. Kaltinamasis E. P. nurodė, kad veikė su nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu asmeniu pravarde „( - )“, kuris kalėjo su juo tuose pačiuose pataisos namuose. Šia teisme išsakyta kaltinamojo pozicija teismas negali vadovautis ir jos objektyviai patikrinti, nes minėtas asmuo bylos medžiagoje nėra minimas, apie jį nėra surinkta jokių duomenų, įrodančių, kad toks asmuo veikė kartu su kaltinamuoju. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje yra nustatytos visiškai kitos aplinkybės. Kaltinamieji (be E. P.) nieko neparodė apie asmenį pravarde „( - )“. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta duomenų apie asmenį pravarde „( - )“. Teismas nusprendžia, kad šis kaltinamojo E. P. teiginys, kad jis veikė su „( - )“, o kiti kaltinamieji nepadarė jokių nusikalstamų veikų, yra vertinamas kaip gynybinė pozicija, siekis apsaugoti kitus kaltinamuosius nuo baudžiamosios atsakomybės, siekis prisiimant kaltę sau dėl kitų kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų. Teismas šiuos kaltinamojo argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir jais nesivadovauja.

68Kaltinamųjų įvykdytos nusikalstamos veikos kvalifikuotos teisingai. Kaltinamieji veikas padarė veikdami tiesiogine tyčia – suvokė daromų nusikalstamų veikų pavojingumą ir to siekė.

69Kaltinamojo K. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl tokio savo elgesio nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimus padarė veikdamas bendrininkų grupėje ir nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistu.

70Kaltinamasis K. M. padarė 2 nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį) ir 2 nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį) nusikaltimų kategorijoms. Nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė būdamas teistas (3 t., b. l. 128-136), administracine tvarka baustas (3 t., b. l. 137-144). K. M. nuo 2017-11-16 dirba UAB „( - )“, baldų surinkėju – montuotoju (6 t., b. l. 95).

71Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio taikymo yra išaiškinęs, kad „[...] BK 75 straipsnio nuostatų taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-132-942/2016, 2K-396-746/2016)“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-303-511/2017).

72BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija) nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismų praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant klausimą, ar bausmės vykdymas gali būti atidėtas, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios su padaryta veika ir su nuteistojo asmenybe. Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas turi ne tik vadovautis formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir įvertinti visas bylos aplinkybes, sudarančias pagrindą manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-62-696/2016) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 7 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-272-976/2017).

73Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. Teismo sprendimu kartu turi būti siekiama išsaugoti kaltininko teigiamus socialinius ryšius. Teismas, įvertindamas byloje esančius duomenis apie kaltininko asmenybę, ypatingą dėmesį turi kreipti į tai, kaip bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybių baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančiųjų ar neįgaliųjų, bus apsunkintas vaikų išlaikymas, prarastas ryšys su jais, apskritai su šeima, ir pan.). Todėl nuteistojo asmenybė ir kitos reikšmingos bylos aplinkybės turi būti įvertintos ne tik skiriant bausmę, bet ir nusprendus atidėti bausmės vykdymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-61-895/2015, 2K-7-29-942/2016, 2K-449-942/2016, 2K-194-942/2017).

74Baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas vieną kartą, tačiau teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja išvadą, jog pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Teismas išimtinio atvejo galimybę nustato vertindamas visas bylos aplinkybes, susijusias su padaryta nusikalstama veika ir kaltininko asmenybe, o tokį sprendimą privalo motyvuoti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013, 2K-56/2014). Kita vertus, aplinkybė, kad asmeniui anksčiau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, negali būti suabsoliutinama. Ar yra pagrindas atidėti nuteistajam, kuriam jau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimo institutas, paskirtos bausmės vykdymą, sprendžia teismas ir šios teismo išvados turi būti pagrįstos išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Priimdamas tokį pakartotinį sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės paskirtimi, nustatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-457-677/2015) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 26 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-268-942/2017).

75Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bausmės vykdymo atidėjimo bei kaltinamojo K. M. asmenybę: Nusikaltimus padarė būdamas teistas (3 t., b. l. 128-136), administracine tvarka baustas (3 t., b. l. 137-144). K. M. nuo 2017-11-16 dirba UAB „( - )“, baldų surinkėju – montuotoju (6 t., b. l. 95), prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailėjosi, teismui davė nuoširdžius ir išsamius parodymus, įvertinęs inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį ir jų padarymo aplinkybes, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis ir jų visumą, mano, kad kaltinamajam skirtina bausmės rūšis – laisvės atėmimo bausmės, artimos sankcijos minimumui, atidedant bausmės vykdymą ir paskiriant įpareigojimus, padėsiančius pasiekti bausmės tikslus.

762017-09-21 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam K. M. skyrė kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojant kaltinamąjį neišvykti iš Lietuvos Respublikos, nepasišalinti iš savo gyvenamosios ar laikino buvimo vietos be teismo leidimo (6 t., b. l. 25-27). 2017-01-13 Šiaulių apylinkės teisme buvo gautas K. M. prašymas jo neetapuoti. Taip pat teismo prašo jo apklausą surengti konferenciniu būdu (4 t., b. l. 70). 2018-01-09 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam K. M. skyrė atvesdinimą (6 t., b. l. 67-71).

77Kaltinamojo E. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių – nėra nustatyta. Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimus padarė veikdamas bendrininkų grupėje ir nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistu.

78Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra vertinamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kai jis savanoriškai, o ne dėl byloje surinktų įrodymų pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo padarymo faktines aplinkybes atliekant ikiteisminį tyrimą ar nagrinėjant bylą teisme. Kaltininkas turi ne tik laisva valia prisipažinti padaręs nusikalstamą veiką, bet ir nuoširdžiai gailėtis dėl padaryto nusikaltimo, kritiškai vertinti savo elgesį, stengtis sušvelninti nusikaltimo padarinius, padėti ištirti bylos aplinkybes, pašalinti nusikaltimu padarytą žalą. Tai yra bendrieji įstatymo reikalavimai, tačiau kiekvienoje byloje taip pat privalu atsižvelgti ir į veikų ypatumus, kaltinamųjų asmenybes, jų tarpusavio santykius, kaltinamųjų parodymų reikšmingumą, jų elgesį proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-387/2010). Vertinant kaltininko parodymus, svarbu nustatyti, ar kaltininko parodymai prisideda prie tinkamo bylos išnagrinėjimo ir teisingo sprendimo priėmimo byloje. Tais atvejais, kai kaltininkas teisme keičia ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus arba duoda tik iš dalies teisingus parodymus, arba prisipažinimas daromas tik dėl ikiteisminio tyrimo metu įstatymo nustatyta tvarka suriktų įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą nusikalstamos veikos padaryme, toks prisipažinimas negali būti laikomas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Spręsdamas, ar kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, teismas turi įvertinti, kiek kaltinamojo parodymai prisidėjo prie teisingo sprendimo priėmimo byloje. Konstatuodami BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimą, teismai savo sprendimą turi motyvuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 5 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-307/2012).Vertinant kaltininko nuoširdų gailėjimąsi dėl padaryto nusikaltimo, svarbu įvertinti kad kaltininkas laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius. Nuoširdus gailėjimasis nenustatomas vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą ir pan.). Pabrėžtina, kad kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos gali būti teismo pripažįstamas aplinkybe, lengvinančia baudžiamąją atsakomybę, kai kaltininkas ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo prisipažįsta ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-38/2009, 2K-259/2009, 2K-94/2010, 2K-450/2010, 2K-7-107/2013) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 4 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-60/2014).

79Nuoseklioje teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis arba padėjimas išaiškinti veiką ar joje dalyvavusius asmenis yra pripažįstama kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe, jei teismas nustato bent vieną iš trijų alternatyvių pagrindų: 1) kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi; 2) kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką; 3) kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamojoje veikoje dalyvavusius asmenis (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-412/2014). Ši aplinkybė pripažįstama atsakomybę lengvinančia, jei kaltininkas pripažino padaręs nusikaltimą bylos tyrimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu, o nuoširdus gailėjimasis įvyko iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo. Be to, kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra tada, kai kaltininkas savanoriškai, o ne dėl surinktų įrodymų byloje pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo metu, o nuoširdus gailėjimasis dėl nusikalstamos veikos kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė paprastai pasireiškia tuo, kad kaltininkas neigiamai (kritiškai) vertina savo poelgius, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius. Ši aplinkybė parodo asmens požiūrį į padarytą nusikalstamą veiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-381-507/2016, 2K-334-699/2017). Taip pat teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, kai yra pripažįstama tik dalis ikiteisminio tyrimo metu įstatymo nustatyta tvarka surinktų įrodymų arba prisipažinimas padaromas tik dėl ikiteisminio tyrimo metu įstatymo numatyta tvarka surinktų įrodymų, patvirtinančių dalyvavimą padarant nusikalstamą veiką, toks prisipažinimas negali būti laikomas prisipažinimu BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-412/2014, 2K-372-697/2017). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 20 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-22-628/2018).

80Teismas, vertindamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą lengvinančią aplinkybę, sutinka, kad kaltinamasis E. P. savo kaltę visiškai pripažino, tačiau tai, jog jis labai gailisi dėl padarytų nusikaltimų, teismo neįtikino. E. P. savo elgesio nevertino kritiškai, gailestis dėl padaryto nusikaltimo buvo tik formalus. Kaltinamais yra teistas ne kartą už analogiškas nusikalstamas veikas bei atsižvelgtina į tai, kad jis prisipažino tik dėl įrodymų gausos, pagrindžiančios jo kaltę, be to dangstė kitus kaltinamuosius, visą kaltę prisiimdamas sau. Teismas sprendžia, kad kaltinamojo E. P. prisipažinimas kaltu padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas nepripažintina Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

81Kaltinamasis E. P. padarė 2 nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį) ir 2 nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį) nusikaltimų kategorijoms. Nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė būdamas teistas (3 t., b. l. 194-200; 4 t., b. l. 1-4), administracine tvarka baustas (4 t., b. l. 5-9), nedirba, darbo biržoje neregistruotas, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, atsižvelgdamas į kaltinamojo asmenybę – charakterizuojamas neigiamai, nusikalstamas veikas padarė bausmės vykdymo metu, yra recidyvistas, iš savo ankstesnių teistumų nepasimokė, nežada keisti savo gyvenimo būdo, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnis) bus pasiekti asmeniui skyrus laisvės atėmimo bausmes (artimas sankcijos medianai ir mažesnes nei sankcijos mediana (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalis, 215 straipsnio 1 dalis).

82Kaltinamajam E. P. kardomosios priemonės nebuvo skirtos, nes jis atlieka laisvės atėmimo bausmę.

832017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (4 t., b. l. 130). 2017-03-27 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo ( - ) pataisos namus užtikrinti galimybę E. P. apklausti garso ir vaizdo nuotolio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jo dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (4 t., b. l. 166-170). 2017-04-04 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo ( - ) pataisos namus užtikrinti galimybę E. P., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jo dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (5 t., b. l. 25-29). 2017-04-14 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 71). 2017-05-04 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 111). 2017-05-24 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 145). 2017-07-17 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 187). 2017-09-21 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (6 t., b. l. 29). 2017-11-10 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamąjį E. P. skyrė etapavimą (6 t., b. l. 50). 2018-01-09 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (6 t., b. l. 66). 2018-01-23 Šiaulių apylinkės teisme Šiaulių rūmuose buvo gautas kaltinamojo E. P. prašymas, kuriame jis nurodo, kad teisiamajam posėdyje jis negalės dalyvauti, nes jis yra baudos izoliatoriuje (6 t., b. l. 87). 2018-01-25 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė etapavimą (6 t., b. l. 104).

84Kaltinamosios E. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių – nėra nustatyta. Kaltinamosios atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė veikdama bendrininkų grupėje.

85Kaltinamoji E. S. padarė 1 nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį) nusikaltimų kategorijai. Nusikalstamą veiką kaltinamoji padarė būdama neteista, teisiama pirmą kartą (3 t., b. l. 100-101), administracine tvarka nebausta (3 t., b. l. 102). Nuo 2017-07-12 dirba UAB „( - )“, fasuotojos pareigose (5 t., b. l. 168-172). 2017-09- Lino Bieliausko šeimos klinikos pateiktame medicininiame pažymėjime Nr. 5x-611 nurodoma, kad E. S. yra nėščia 15 savaičių. Gimdymo terminas – ( - ) (5 t., b. l. 194). Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, į tai, kad ji pagimdė vaiką, juo rūpinsis ir jį augins, teisiama primą kartą, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnis) bus pasiekti asmeniui skyrus su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę - baudą.

86Kaltinamajai E. S. nutarimu skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3 t., b. l. 121).

872017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajai E. S. skyrė atvesdinimą (4 t., b. l. 124). 2017-03-27 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo Marijampolės rajono apylinkės teismą užtikrinti galimybę E. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jos dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (4 t., b. l. 177-181). 2017-04-04 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo Marijampolės rajono apylinkės teismą užtikrinti galimybę E. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jos dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (5 t., b. l. 14-18). 2017-04-14 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. S. skyrė atvesdinimą (5 t., b. l. 78). 2017-05-04 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajai E. S. skyrė atvesdinimą (5 t., b. l. 114). 2017-05-23 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajai E. S. skyrė atvesdinimą (5 t., b. l. 141). 2017-07-17 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo Marijampolės rajono apylinkės teismą užtikrinti galimybę E. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jos dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (5 t., b. l. 179-183). 2017-09-21 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi įpareigojo Marijampolės rajono apylinkės teismą užtikrinti galimybę E. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jos dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (6 t., b. l. 31-35). 2017-11-10 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo Marijampolės rajono apylinkės teismą užtikrinti galimybę E. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jos dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (6 t., b. l. 51-55). 2018-01-09 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus užtikrinti galimybę E. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jos dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (6 t., b. l. 72-76). 2018-01-25 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi įpareigotas Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai užtikrinti galimybę E. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jos dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (6 t., b. l. 105-109).

88Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių – nėra nustatyta. Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė veikdamas bendrininkų grupėje ir nusikalstamą veiką padarė būdamas recidyvistu.

89Kaltinamasis A. S. padarė 1 nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį) nusikaltimų kategorijai. Nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė būdamas teistas (3 t., b. l. 167-173), administracine tvarka baustas (3 t., b. l. 174-175), nedirba, darbo biržoje neregistruotas, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, atsižvelgdamas į kaltinamojo asmenybę – charakterizuojamas neigiamai, nusikalstamą veiką padarė bausmės vykdymo metu, yra recidyvistas, iš savo ankstesnių teistumų nepasimokė, nežada keisti savo gyvenimo būdo, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnis) bus pasiekti asmeniui skyrus laisvės atėmimą, artimą sankcijos medianai.

90Kaltinamajam A. S. kardomosios priemonės nebuvo skirtos, nes jis atlieka laisvės atėmimo bausmę.

912017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (4 t., b. l. 129). 2017-03-27 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi ( - ) pataisos namai įpareigoti užtikrinti galimybę A. S. apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jo dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (4 t., b. l. 171-175). 2017-04-04 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi įpareigojo ( - ) pataisos namus užtikrinti galimybę A. S., apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ir užtikrinti jo dalyvavimą, nagrinėjant baudžiamąją bylą (5 t., b. l. 20-24). 2017-04-14 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 72). 2017-05-04 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 110). 2017-05-24 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 144). 2017-07-17 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (5 t., b. l. 186). 2017-09-21 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (6 t., b. l. 30). 2017-11-10 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam A. S. skirtas etapavimas (6 t., b. l. 49). 2017-12-08 Šiaulių apylinkės teisme buvo gautas kaltinamojo A. S. prašymas, kuriame jis prašė jo į teisiamuosius pasėdžius neetapuoti, nes jo sveikatai ir gyvybei gresia reali grėsmė, policijos pareigūnai negali užtikrinti tinkamo jo saugumo (6 t., b. l. 58). 2018-01-09 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (6 t., b. l. 65). 2018-01-25 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė etapavimą (6 t., b. l. 103).

922016-10-20 UAB „4finance“ pareiškė civilinį ieškinį 300 € turtinei žalai atlyginti (1 t., b. l. 38-39).

93Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį.

94Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 1 dalį, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalį žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

95Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos turtinės ir (ar) neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam, ar už jų veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla (BPK 109 straipsnis (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1852 redakcija). Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (BPK 1 straipsnio 1 dalis). Pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2011; 2K-278/2011), tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti CPK 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526-693/2015, 2K-7-124-648/2016). (Lietuvos Apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. apeliacinis nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-449/2017).

96Nagrinėjamos bylos kontekste aktualios ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios asmenų atsakomybės pagrindus, apimtį ir sąlygas, nusikalstama veika padarius žalą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendru žalos padarymu laikomi atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys. Taigi, bendrai žalą padarę nusikalstamos veikos bendrininkai (vykdytojai, organizatoriai, kurstytojai, padėjėjai) nepriklausomai nuo bendrininkavimo formos atsako solidariai.

97Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.279 straipsnio 4 dalyje nustatyta to paties straipsnio 1 dalies išimtinė taisyklė, reglamentuojanti atvejus, kai keli asmenys atliko atskirus, o ne bendrus veiksmus. Įrodžius, kad žala atsirado būtent dėl vieno iš tų asmenų veiksmų, atsako tik tas asmuo, o kitiems asmenims atsakomybė neatsiranda. Tada būtina nustatyti, kad tarp jų veiksmų ir žalos nėra priežastinio ryšio, o toks ryšys sieja žalą ir kito asmens veiksmus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 28 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-648/2017).

98Turtinė žala padaryta kaltais tyčiniais kaltinamųjų: K. M., E. P., E. S. ir A. S. veiksmais, žalos dydis įrodytas, todėl civilinis ieškinys 300 € turtinei žalai yra tenkinamas. Turtinė žala yra priteistina iš kaltinamųjų: K. M., E. P., E. S. ir A. S. solidariai.

992017-02-07 Šiaulių apylinkės teisme buvo gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus pažyma dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų Nr. (2.19) NTP-7-3123, kurioje nurodoma, kad iš kaltinamosios E. S. valstybės naudai priteistina suma – 220,02 € dydžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, susidariusios dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo (4 t., b. l. 101-102, 140-142). 2017-02-08 Šiaulių apylinkės teisme buvo gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus pažyma dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų Nr. (2.19) NTP_7_1623, kurioje nurodoma, kad iš kaltinamojo K. M. valstybės naudai priteistina suma - 254,76 € dydžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, susidariusios dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo (4 t., b. l. 117-118). 2017-05-22 Šiaulių apylinkės teisme buvo gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus pažyma dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų Nr. (2.19) NTP-7-6196, kurioje nurodoma, kad iš kaltinamojo A. S. valstybės naudai priteistina suma - 282,78 € dydžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, susidariusios dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo (4 t., b. l. 144-146; 5 t., b. l. 48-49, 87-89, 134-136). 2017-04-28 Šiaulių apylinkės teisme buvo gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus pažyma dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų Nr. (2.19) NTP-7-5236, kurioje nurodoma, kad iš kaltinamojo E. P. valstybės naudai priteistina suma - 154,36 € dydžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, susidariusios dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo (4 t., b. l. 191-193; 5t., b. l. 51-52, 102-104).

100Bylinėjimosi išlaidos baudžiamajame procese įvardijamos kaip procesinės ir jų nebaigtinis sąrašas įtvirtintas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsnyje. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 104 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad proceso dalyvis, kuris savo nuožiūra pakvietė dalyvauti procese ekspertą, specialistą, gynėją ar atstovą arba turėjo kitų išlaidų, jas apmoka pats iš savo lėšų; jis gali prašyti teismo, kad šios išlaidos būtų pripažintos proceso išlaidomis ir išieškotos iš nuteistojo. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 105 straipsnio 1 dalį, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Advokato pagalbai apmokėti turėtų išlaidų atlyginimui taip pat skirta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 2 dalies norma, kurioje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė gynėją advokatę Jurgitą Šlapaitienę (4 t., b. l. 125). 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam K. M. skyrė gynėją advokatą Edmundą Jankaitį. 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė gynėją advokatą Algirdą Zakrasą (4 t., b. l. 127). 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamajai E. S. skyrė gynėją advokatę Vidą Povilaitienę (4 t., b. l. 128). Teismas, atsižvelgdamas į kaltinamųjų turtinę padėtį, gali šių išlaidų nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Kaltinamiesiems K. M., E. P., E. S. ir A. S. dėl jų padarytų nusikalstamų veikų gynėjai buvo skirti nepriklausomai nuo jų valios bei skirtingais pagrindais (vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio 1 dalies 7 punktu K. M., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio 1 dalies 7 punktu E. P., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio 2 dalimi E. S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio 1 dalies 7 punktu A. S.), todėl teismas sprendžia atstovavimo išlaidų iš kaltinamųjų nepriteisti.

101Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalyje yra nurodoma, kad kai bausmės iš dalies sudedamos, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedamos švelnesnės bausmės ir nurodomi kiekvienos iš pridedamų bausmės dalių parinkimo motyvai. Bendrinant bausmes ir skiriant galutinę subendrintą bausmę, būtina nurodyti bausmių bendrinimo motyvus, pasirenkant vieną ar kitą bausmių bendrinimo būdą (Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. apeliacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-100-744/2018).

102Kaltinamajam K. M. bendrinant bausmes, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos veikos sudaro idealiąją sutaptį (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalis , 1981 straipsnio 1 dalis, 215 straipsnio 1 dalis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės už nusikalstamas veikas yra subendrinamos apėmimo būdu griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę ir paskiriama subendrinta bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, esant realiai nusikalstamų veikų sutapčiai, paskirta subendrinta bausmė yra subendrinama su bausme, paskirta už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje, parenkant dalinį bausmių sudėjimo būdą ir K. M. paskiriama subendrinta bausmė.

103Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo nuosprendžiu bausmių bendrinimo klausimas K. M. atžvilgiu nesprendžiamas, kadangi 2018 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nuosprendį K. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs. Pažymėtina ir tai, kad 2018 m. kovo 12 Šiaulių apylinkės teismas priėmė nuosprendį K. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs. Visiems nuosprendžiams įsiteisėjus, atskira nutartimi bus sprendžiamas klausimas dėl K. M. paskirtų bausmių subendrinimo.

104Kaltinamajam E. P. bendrinant bausmes, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos veikos sudaro idealiąją sutaptį (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalis , 1981 straipsnio 1 dalis, 215 straipsnio 1 dalis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės už nusikalstamas veikas yra subendrinamos apėmimo būdu griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę ir paskiriama subendrinta bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, esant realiajai nusikalstamų veikų sudėčiai, paskirta subendrinta bausmė yra subendrinama su bausme, paskirta už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje, parenkant dalinį bausmių sudėjimo būdą ir E. P. paskiriama subendrinta bausmė.

105Pažymėtina, kad šiuo nuosprendžiu bausmių bendrinimo klausimas E. P. atžvilgiu nesprendžiamas, kadangi 2018-02-01 Marijampolės apylinkės teismas priėmė nuosprendį E. P. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs. Taip pat buvo priimti ir kiti teismų nuosprendžiai E. P. atžvilgiu: 2018-03-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį ir 2018-03-12 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį. Šie nuosprendžiai yra taip pat neįsiteisėję. Visiems nuosprendžiams įsiteisėjus, atskira nutartimi bus sprendžiamas klausimas dėl E. P. paskirtų bausmių subendrinimo.

106Kaltinamajam A. S. šiuo nuosprendžiu bausmių bendrinimo klausimas yra nesprendžiamas, kadangi 2017-10-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, išteisintas, neįrodžius, kad A. S. dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas (Nuosprendis įsiteisėjo 2017-10-31), 2018-01-17 Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 1981 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 214 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 215 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 2018-03-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 34 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 2018-03-08 Marijampolės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 2018-03-12 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį. Minėti nuosprendžiai yra neįsiteisėję, 2017-10-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis yra įsiteisėjęs. Visiems nuosprendžiams įsiteisėjus, atskira nutartimi bus sprendžiamas klausimas dėl A. S. paskirtų bausmių subendrinimo.

107Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

108K. M. pripažinti kaltu pagal:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti – 7 (septynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti – 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti – 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti – 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

109Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, skirtas bausmes (pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį) subendrinti apėmimo būdu, kadangi tarp padarytų nusikalstamų veikų yra idealioji sutaptis, ir skirti subendrintą - 8 (mėnesių) laisvės atėmimo bausmę.

110Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, skirtą subendrintą bausmę subendrinti dalinio sudėjimo būdu su šiuo nuosprendžiu paskirta bausme pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį, ir skirti subendrintą - 11 (vienuolikos) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

111Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7, 9 punktais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 339 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį:

 • tęsti darbą arba mokslą;
 • būti namuose nuo 23 val. iki 5 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi;
 • nebendrauti su laisvės atėmimo bausmę atliekančiais asmenimis.

112Kaltinamajam K. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, panaikinti.

113Išaiškinti K. M.: jei nebus vykdomi teismo skirti įpareigojimai, bausmės vykdymo atidėjimas gali būti panaikintas ir perduodama vykdyti pagal nuosprendį paskirta bausmė.

114E. P. pripažinti kaltu pagal:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti - 1 (vienerių) metų 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti - 1 (vienerių) metų 1 (vieno) mėnesio laisvės atėmimo bausmę;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti - 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti – 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

115Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, skirtas bausmes (pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį) subendrinti apėmimo būdu, kadangi tarp padarytų nusikalstamų veikų yra idealioji sutaptis, ir paskirti subendrintą – 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

116Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, skirtą subendrintą bausmę subendrinti dalinio sudėjimo būdu su šiuo nuosprendžiu paskirta bausme pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir E. P. paskirti galutinę, subendrintą - 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

117Bausmę E. P. paskirti atlikti pataisos namuose.

118E. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 30 MGL (1129,80 €) dydžio baudą.

119Įpareigoti E. S. paskirtą – 30 MGL (1129,80 €) dydžio baudą sumokėti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

120Informuoti E. S., kad nuosprendžiui įsiteisėjus, paskirtą baudą privalu sumokėti per teismo nustatytus terminus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 6801, sąskaitos Nr. LT247300010112394300 ir įmokų kvitus pateikti Šiaulių apylinkės teismui.

121Laiku nesumokėta bauda ar jos dalis bus išieškota priverstinai, jos vykdymą perdavus antstolių kontorai dėl priverstinio baudos išieškojimo, tokiu atveju asmuo turės antstolių kontorai padengti baudos išieškojimo išlaidas.

122Asmeniui neturint lėšų sumokėti teismo paskirtą baudą, teismas asmens sutikimu gali ją pakeisti viešaisiais darbais.

123Asmeniui vengiant sumokėti baudą ar nesant galimybių ją išieškoti, bauda gali būti pakeista areštu.

124Kaltinamajai E. S. paskirta kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimas neišvykti, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, panaikinti.

125A. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 (vienerių) metų 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

126Bausmę A. S. paskirti atlikti pataisos namuose.

127UAB „4finance“ pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (300 €), tenkinti ir solidariai priteisti iš kaltinamųjų – K. M., E. P., E. S. ir A. S. 300 € turtinei žalai atlyginti.

128Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų iš kaltinamųjų: K. M., E. P., E. S. ir A. S. nepriteisti, kadangi gynėjų dalyvavimas buvo būtinas.

129Kaltinamiesiems šiuo nuosprendžiu paskirtų bausmių su kitais teismų nuosprendžiais – nebendrinti.

130Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus:

 1. 5 vnt. CD su informacija, esantis baltame voke pridėtame prie baudžiamosios bylos 4 tomo, galinio bylos viršelio su užrašu Vokas Nr. 1, priedas prie baudžiamosios bylos Nr. ( - ), palikti saugoti prie bylos;
 2. 2015-04-15 kratos metu pas K. M. rasti ir paimti SIM kortelės tel. Nr. ( - ) rėmelis, esantis baltame voke pridėtame prie baudžiamosios bylos 4 tomo, galinio bylos viršelio su užrašu Vokas Nr. 1, priedas prie baudžiamosios bylos Nr. ( - ), konfiskuoti ir sunaikinti;
 3. pašto pinigų perlaidos kvitas su prisegtu čekiu, esantis baltame voke pridėtame prie baudžiamosios bylos 4 tomo, galinio bylos viršelio su užrašu Vokas Nr. 1, priedas prie baudžiamosios bylos Nr. ( - ), palikti saugoti prie bylos.

131Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, nuorašo išdavimo ar išsiuntimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. K. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. 2012-03-01 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi K. M. baudžiamuoju... 5. 2013-05-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi Šiaulių apygardos probacijos... 6. 2013-10-17 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi Šiaulių apygardos... 7. 2013-12-10 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi ištaisė 2013-10-17... 8. 2015-05-28 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas... 9. E. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 10. 2009-05-19 Šiaulių rajono apylinkės teismo nutartimi patikslinta, jog E. P.,... 11. 2013-02-13 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi Šiaulių apygardos... 12. E. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 13. Pažymėtina, kad Marijampolės apylinkės teisme Vilkaviškio rūmuose yra... 14. A. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 15. 2008-12-04 Jurbarko rajono apylinkės teismo nutartimi, teikimas tenkintas ir... 16. 2012-08-09 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BVK 157... 17. 2016-01-28 Kauno apylinkės teismo nutartimi Kybartų pataisos namų teikimas... 18. vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4... 19. Pažymėtina, kad Marijampolės apylinkės teisme Vilkaviškio rūmuose yra... 20. Teismas... 21. K. M., veikdamas kartu su laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose... 22. Be to, veikdamas kartu su laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose... 23. 1) 2015-12-14 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku atliko du... 24. 2) 2015-12-14 20:13 val. atliko 300 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą... 25. 3) 2015-12-14 20:15 val. atliko 60 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą iš... 26. Be to, veikdamas kartu su laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose... 27. Be to, veikdamas kartu E. S. ir su laisvės atėmimo bausmes ( - ) pataisos... 28. 1) 2015-12-14 19:49 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.smscredit.lt... 29. 2) 2015-12-14 19.58 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.vivus.lt... 30. E. P., veikdamas kartu su K. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 31. Be to, veikdamas kartu K. M., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą... 32. 1) 2015-12-14 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku atliko du... 33. 2) 2015-12-14 20:13 val. atliko 300 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą... 34. 3) 2015-12-14 20:15 val. atliko 60 Eur dydžio bankinį mokėjimo pavedimą iš... 35. Be to, veikdamas kartu su K. M., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą... 36. Be to, veikdamas kartu su K. M., E. S. ir ( - ) pataisos namuose laisvės... 37. 1) 2015-12-14 19.49 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.smscredit.lt... 38. 2) 2015-12-14 19:58 val. UAB „4Finance“ tinklapyje http://www.vivus.lt... 39. E. S., veikdama kartu su K. M. ir laisvės atėmimo bausmes ( - ) pataisos... 40. A. S., veikdamas kartu su K. M., E. S. ir laisvės atėmimo bausmę ( - )... 41. Kaltinamasis K. M. apklaustas teisme kaltu prisipažino visiškai ir parodė,... 42. Kaltinamasis E. P. apklaustas teisme kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2015... 43. Kaltinamoji E. S. apklausta teisme kalta neprisipažino ir parodė, kad... 44. Kaltinamasis A. S. apklaustas teisme kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 45. Nukentėjusioji Ž. A. apklausta teisme parodė, kad kaltinamųjų ji... 46. Liudytoja G. M. apklausta teisme parodė, kad M. yra jos sūnus. Nurodo, kad... 47. Liudytoja M. P. apklausta teisme parodė, kad pažįsta kaltinamąjį K.. Jis... 48. Liudytojas A. V. apklaustas teisme parodė, kad iš kaltinamųjų jis pažįsta... 49. Liudytojas R. J. apklaustas teisme parodė, kad pažįsta A. S. ir E. P. K. M.... 50. Kaltinamasis K. M. apklaustas ikiteisminiame tyrime kaltu prisipažino... 51. Papildomai apklausiamas kaip įtariamasis K. M. parodė, kad 2015 m. gruodžio... 52. Kaltinamasis E. P. apklaustas ikiteisminiame tyrime savo kaltės nepripažino... 53. Kaltinamoji E. S. apklausta ikiteisminiame tyrime kalta prisipažino visiškai... 54. Papildomai apklausta E. S. kaip įtariamoji parodė, kad Ji yra A. S. žmona.... 55. Kaltinamasis A. S. apklaustas ikiteisminiame tyrime savo kaltės nepripažino... 56. Nepaisant to, kad kaltinamieji A. S., E. S., E. P. savo kaltės nepripažino,... 57. Papildomai apklausiama nukentėjusioji Ž. A. kaip liudytoja parodė, kad... 58. Papildomai apklausta liudytoja G. M. parodė, kad apie 2015-12-16 jos... 59. Papildomai apklausta spec. liudytoja M. P. parodė, kad po paskutinės... 60. 21) Kiti įrodymai: 2016-03-07 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi leista... 61. Kaip matyti iš kaltinamųjų E. P., E. S. ir A. S. teisme duotų parodymų,... 62. A. S. užsiiminėjo telefonų prekyba pataisos namuose, t. y. teikė kitiems... 63. Kaltinamasis E. P. skambino nukentėjusiajai Ž. A. ir gavo jos elektroninės... 64. K. M. gavo nukentėjusiosios duomenis iš kaltinamojo E. P., kuris prašė jo... 65. Iš bylos medžiagos pastebima, kad kaltinamoji E. S. gavo nusikalstamu būdu... 66. Iš teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų ir kiekvieno iš kaltinamųjų... 67. Pažymėtina, kad kaltinamasis E. P. apklaustas teisme parodė, kad kiti... 68. Kaltinamųjų įvykdytos nusikalstamos veikos kvalifikuotos teisingai.... 69. Kaltinamojo K. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 70. Kaltinamasis K. M. padarė 2 nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių... 71. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 72. BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija) nurodyta,... 73. Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 74. Baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės... 75. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą... 76. 2017-09-21 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam K. M. skyrė... 77. Kaltinamojo E. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių – nėra nustatyta.... 78. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kaltininko prisipažinimas padarius... 79. Nuoseklioje teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad kaltininko... 80. Teismas, vertindamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1... 81. Kaltinamasis E. P. padarė 2 nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių... 82. Kaltinamajam E. P. kardomosios priemonės nebuvo skirtos, nes jis atlieka... 83. 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam E. P. skyrė... 84. Kaltinamosios E. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių – nėra nustatyta.... 85. Kaltinamoji E. S. padarė 1 nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių... 86. Kaltinamajai E. S. nutarimu skirta kardomoji priemonė – rašytinis... 87. 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajai E. S. skyrė... 88. Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių – nėra nustatyta.... 89. Kaltinamasis A. S. padarė 1 nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių... 90. Kaltinamajam A. S. kardomosios priemonės nebuvo skirtos, nes jis atlieka... 91. 2017-03-02 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi kaltinamajam A. S. skyrė... 92. 2016-10-20 UAB „4finance“ pareiškė civilinį ieškinį 300 € turtinei... 93. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnį asmuo,... 94. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 1 dalį,... 95. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos... 96. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualios ir Lietuvos Respublikos civilinio... 97. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.279 straipsnio 4 dalyje nustatyta to... 98. Turtinė žala padaryta kaltais tyčiniais kaltinamųjų: K. M., E. P., E. S.... 99. 2017-02-07 Šiaulių apylinkės teisme buvo gauta Valstybės garantuojamos... 100. Bylinėjimosi išlaidos baudžiamajame procese įvardijamos kaip procesinės ir... 101. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalyje yra nurodoma,... 102. Kaltinamajam K. M. bendrinant bausmes, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos... 103. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo nuosprendžiu bausmių bendrinimo klausimas K.... 104. Kaltinamajam E. P. bendrinant bausmes, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos... 105. Pažymėtina, kad šiuo nuosprendžiu bausmių bendrinimo klausimas E. P.... 106. Kaltinamajam A. S. šiuo nuosprendžiu bausmių bendrinimo klausimas yra... 107. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 108. K. M. pripažinti kaltu pagal: