Byla 2-286-381/2015
Dėl nuostolių priteisimo, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-6114-661/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Cleanproline“ ieškinį atsakovui G. K. dėl nuostolių priteisimo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

4Ieškovas BUAB „Cleanproline“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo G. K. 595 528,86 Lt nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą, kadangi ieškinio suma yra didelė, tai didina galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 31 d. nutartimi prašymą tenkino, areštavo 595 528,86 Lt bendros vertės atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

7Teismas nutartį motyvavo tuo, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, ieškovo nurodyta ieškinio suma – 595 528,86 Lt, pareikšta fiziniam asmeniui, laikytina didele, atsakovo finansinė padėtis nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, todėl yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas G. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nesant būtinų, CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, kadangi teismas netinkamai vertino ieškovo pareikšto ieškinio tikėtiną pagrįstumą ir nepagrindė realios grėsmės, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų ar neveikimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

11Atsakovo vertinimu, teismas tik formaliai įvertino ieškinio pagrįstumą konstatuodamas, kad ieškovas nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, pridėjo įrodymus, tačiau teismas preliminariai neįvertino, ar ieškovo nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo civilinė atsakomybė galima, o taip pat ar pateikti rašytiniai įrodymai bent tikėtinai įrodo atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas.

12Be to, atsakovas mano, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas suėjus ieškinio senaties terminui tokiam reikalavimui pareikšti (CK 1.125 str. 8 d.). Ieškinyje nurodoma, kad bankroto byla ieškovui iškelta 2009-10-07, o 2010-05-25 teismas ieškovą pripažino bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, taigi iš ieškinyje nurodomų aplinkybių galima spręsti, kad ieškovo bankroto administratorius apie 2009 metų sandorius sužinojo laikotarpiu nuo 2009-10-07 iki 2010-05-25. Todėl ieškinio senaties termino pradžia reikalavimams, susijusiems su šių sandorių sudarymu, įskaitant ir reikalavimą dėl žalos, padarytos šiais sandoriais, atlyginimo, vėliausiai prasidėjo 2010 metais.

13Apelianto manymu, ieškinys yra reiškiamas atsakovui, kaip subsidiariam skolininkui, tačiau šiuo atveju atsakovo subsidiari atsakomybė negalima, nes įstatymas tokios jo atsakomybės nenumato. Pats ieškovas ieškinyje nenurodo įstatymo normos, kuri šiuo atveju numatytų atsakovo subsidiarią atsakomybę. Ieškovas, kitoje civilinėje byloje pareiškęs reikalavimą BUAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“ ir prisiteisęs 595 528,86 Lt dydžio sumą iš nurodytos įmonės, nebeteko teisės reikšti analogišką reikalavimą atsakovui. Be to, ieškovas neįrodė būtinų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų. Ieškovo ieškinio faktinis pagrindas išimtinai grindžiamas Šiaulių apygardos teismo 2012-09-03 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-275-357/2012 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1248/2013, šios bylos įrodinėjimo dalykas – ieškovo su BUAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“ sudarytų sandorių nuginčijimo actio Pauliana pagrindu sąlygos, taigi šioje byloje buvo nagrinėjami ir konstatuoti ne atsakovo, o ieškovo bei nurodytos įmonės neteisėti veiksmai ir nesąžiningumas, o atsakovo neteisėti veiksmai ir nesąžiningumas nebuvo nurodytos civilinės bylos įrodinėjimo dalykas.

14Teismas skundžiamoje nutartyje vadovavosi formaliu didelės ieškinio sumos kriterijumi, tačiau nenurodė jokių kitų motyvų, kurie leistų spręsti, jog yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymo apsunkinimui, todėl skundžiama nutartis yra nepagrįsta. Vien didelė ieškinio suma nėra ir negalėjo būti teismui pakankamu motyvu tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir preziumuoti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas. Todėl, apelianto manymu, skundžiama teismo nutartis yra be motyvų, todėl pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą tai yra absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas.

15Ieškovas nenurodė argumentų, kurie įrodytų, kad yra reali grėsmė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kils reali grėsmė ieškovui galbūt palankiam teismo sprendimui įvykdyti.

16Teismas neįvertino, kad atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, būtinos tam tikros lėšos, kad galėtų patenkinti bent minimalius savo ir savo šeimos gyvenimo poreikius, todėl be išlygų (išskyrus teisę atsiskaityti su ieškovu) areštavo visas atsakovo lėšas, įskaitant ir atsakovų gaunamą darbo užmokestį. Tokia teismo nutartis nepagrįstai varžo atsakovo ir jo šeimos narių teises ir teisėtus interesus, todėl neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

17Ieškovas BUAB „Cleanproline“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto argumentai, kad teismas turėjo atsižvelgti į tai, jog reikalavimui dėl žalos atlyginimo neva suėjo sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, nepagrįsti. Pagrindas ieškovui kreiptis dėl žalos atlyginimo iš buvusio UAB „Ariogalos eksperimentinė langų gamykla“ vadovo atsirado 2014 m. rugpjūčio mėn., kai ieškovas sužinojo, kad iš nurodytos įmonės nepavyks atgauti priteistų sumų, kadangi ši įmonė 2014-08-04 buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino.

18Be to, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, kadangi ieškovas tikėtinai pagrindė pareikštą ieškinį, nurodė civilinės atsakomybės sąlygas.

19Apelianto argumentai, kad neva nėra realios grėsmės, kad ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo vykdymas bus apsunkintas, nepagrįsti, nes, vykdant šią nutartį, antstolis R. V. konstatavo, kad atsakovas šiuo metu neturi nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių, nei kito turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą; pinigų bankuose atsakovas taip pat neturi; atsakovas 2014-11-21 raštu šias aplinkybes patvirtino antstoliui. Vienintelis jo turtas – dviejų įmonių, iš kurių viena įmonė nevykdo veiklos, akcijų paketai, ir vienoje iš šių įmonių gaunamas darbo užmokestis.

20Ieškovas nesutinka su apeliantu, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, kadangi šios priemonės neabejotinai varžo asmens, kurio atžvilgiu jos nukreiptos, teises, tačiau jos parinktos vadovaujantis ekonomiškumo principu.

21Dėl lėšų, sudarančių atsakovo darbo užmokestį ir reikalingų atsakovo kasdieniams poreikiams arešto panaikinimo ar dėl kitų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų pakeitimo atsakovas gali atskirai kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą CPK 148-149 straipsnių nustatyta tvarka.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės reikalavimui dėl nuostolių priteisimo užtikrinti, teisėtumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių argumentų, neišeidamas už atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 str.).

25Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

26Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

27Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ina Trade“ prieš UAB „Ave Matrox“, bylos Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „iTree Lietuva“ prieš UAB „Affecto Lietuva“, bylos Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Turto valdymo projektai“ prieš Fjordtrade AS, bylos Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje RUAB „Vėtrūna“ prieš UAB „KG Constructions“ ir kt., bylos Nr. 2-2476/2013).

28Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš pareikšto ieškinio, ieškovas prašo priteisti nuostolius iš atsakovo, kaip buvusio bendrovės vadovo, netinkamai vykdžiusio jam tenkančias fiduciarines pareigas bei sudariusio ieškovui nuostolingus sandorius. Pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, kadangi nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, taip pat pridėjo įrodymus šioms aplinkybėms pagrįsti. Apelianto teiginys, kad įstatymas nenumato atsakovo subsidiarios atsakomybės, yra nepagrįstas, nes nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti pareikštas atsakovui, kuris yra buvęs įmonės vadovas. Ieškinyje vadovaujamasi CK 2.87 straipsnio norma, reglamentuojančia juridinio asmens valdymo organo nario pareigas bei atsakomybę, todėl civilinės atsakomybės atsakovui taikymo klausimai spręstini vadovaujantis civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.245 – 6.249 str.), atsižvelgiant į atsakovo teisinį statusą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis UAB „ Alaja“ ir ko“ v. K. A., V. A. byloje Nr. 3K-3-509/2008).

29Atskirajame skunde dėstomi argumentai, kad teismas preliminariai neįvertino, ar yra galima atsakovo civilinė atsakomybė, ar pateikti rašytiniai įrodymai bent tikėtinai įrodo atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas, taip pat kad reikalavimas pareikštas suėjus ieškinio senaties terminui, nepagrįsti, kadangi, kaip jau minėta, šios aplinkybės nustatomos ne sprendžiant atskirą procesinį klausimą, šiuo atveju - laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, bet nagrinėjant bylą iš esmės, kuomet siekiama nustatyti, ar ieškovo reikalavimas pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus yra pagrįstas bei tenkintinas.

30Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad preliminarus ieškinio įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, todėl preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas neturi jokios prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės ir jos rezultatui.

31Pasak apelianto, teismas, išskyrus formalųjį didelės ieškinio sumos kriterijų, nenurodė kitų motyvų, kurie leistų spręsti, kad yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu argumentu nesutinka.

32Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota teisės aiškinimo taisyklė, jog teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių kilęs dėl didelės pinigų sumos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. S. K. ir kt. prieš E. O. ir kt., bylos Nr. 2-210/2013; 2014 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Bradley Enterprises Limited prieš UAB „Krovinių terminalas“ ir kt.¸ bylos Nr. 2-50/2014).

33Prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Memsta“ prieš A. L., bylos Nr. 2-22/2012; 2013 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Elgama-Elektronika“ ir kt. prieš UAB „Instra“, bylos Nr. 2-1535/2013). Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Taigi, būtent ieškovui tenka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės pagrindimo pareiga. Prašydamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti ieškinį dėl priteisimo, ieškovas turi pateikti tiek įrodymų, kurių pakaktų teismui įvertinti, ar egzistuoja preliminari grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas neapribojus atsakovo galimybių disponuoti jo turimu turtu. Prieš tai minėta, kad tokia grėsmė preziumuojama, kai ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos. Ar yra faktinis pagrindas remtis šia prezumpcija kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas. Jeigu ja yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Swedbank lizingas“ prieš UAB „Ardera“ ir kt., bylos Nr. 2-1385/2012; 2014 m. liepos 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. S. prieš G. S. ir kt., bylos Nr. 2-1038/2014). Siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas turtinis reikalavimas nėra didelis ir nesudaro pagrindo teismui taikyti didelės ieškinio sumos prezumpciją, atsakovas turi teikti teismui tą patvirtinančius įrodymus, t. y. rodančius jo gerą turtinę padėtį. Tokių įrodymų apeliantas kartu su atskiruoju skundu nepateikė. Todėl darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikis byloje nėra paneigtas. Be to, pažymėtina, kad teismo nutartis yra pakankamai motyvuota, nes laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos atsižvelgiant į galiojančią didelės ieškinio sumos prezumpciją ir jos atsakovas nepaneigė, ji atitinka CPK 291 straipsnio, reglamentuojančio teismo nutarties turinį, reikalavimus.

34Atskirojo skundo argumentas, kad teismas neįvertino, jog atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, būtinos tam tikros lėšos, kad galėtų patenkinti bent minimalius savo šeimos poreikius, todėl teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neekonomiškos ir neproporcingos, yra nepagrįstas. Apeliantas, teigdamas, kad laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržo jo teises ir teisėtus interesus, šių teiginių nepagrindžia konkrečiais įrodymais apie tai, kokio dydžio lėšų reikia jam ir jo šeimos pragyvenimui, koks yra šeimos narių skaičius, kokios jų gaunamos pajamos, įsipareigojimai, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, negali nustatyti, ar yra taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo poreikis: pakeisti taikytas priemones kitomis arba nustatyti mažesnius suvaržymus, lyginant su buvusiais (CPK 148 straipsnio 1 dalis). Tačiau, kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, apeliantas gali kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su pagrįstu prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgiant į patiriamus nepagrįstus suvaržymus (CPK 148 str.).

35Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

36Vadovaujantis išdėstytais argumentais atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias... 4. Ieškovas BUAB „Cleanproline“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo G.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 31 d. nutartimi prašymą tenkino,... 7. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas G. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 10. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, priimdamas skundžiamą... 11. Atsakovo vertinimu, teismas tik formaliai įvertino ieškinio pagrįstumą... 12. Be to, atsakovas mano, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas... 13. Apelianto manymu, ieškinys yra reiškiamas atsakovui, kaip subsidiariam... 14. Teismas skundžiamoje nutartyje vadovavosi formaliu didelės ieškinio sumos... 15. Ieškovas nenurodė argumentų, kurie įrodytų, kad yra reali grėsmė, jog,... 16. Teismas neįvertino, kad atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, būtinos tam tikros... 17. Ieškovas BUAB „Cleanproline“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 18. Be to, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas neįrodė atsakovo civilinės... 19. Apelianto argumentai, kad neva nėra realios grėsmės, kad ieškovui galbūt... 20. Ieškovas nesutinka su apeliantu, kad pritaikytos laikinosios apsaugos... 21. Dėl lėšų, sudarančių atsakovo darbo užmokestį ir reikalingų atsakovo... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 25. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar... 26. Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 27. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių... 28. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš pareikšto ieškinio, ieškovas prašo... 29. Atskirajame skunde dėstomi argumentai, kad teismas preliminariai neįvertino,... 30. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad preliminarus... 31. Pasak apelianto, teismas, išskyrus formalųjį didelės ieškinio sumos... 32. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota teisės aiškinimo... 33. Prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui... 34. Atskirojo skundo argumentas, kad teismas neįvertino, jog atsakovui, kaip... 35. Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo... 36. Vadovaujantis išdėstytais argumentais atskirojo skundo argumentai nesuteikia... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 38. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....