Byla 2K-283/2008
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 26 d. nuosprendžio, kuriuo J. P. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 227 straipsnio 3 dalį 10 MGL dydžio (1250 Lt) bauda

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Viktoro Aiduko, Vytauto Piesliako ir pranešėjo Albino Sirvydžio,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios J. P. kasacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 26 d. nuosprendžio, kuriuo J. P. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 227 straipsnio 3 dalį 10 MGL dydžio (1250 Lt) bauda.

3Skundžiama ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 10 d. nutartis, kuria nuteistosios J. P. apeliacinis skundas atmestas.

4Šioje byloje nuteisti ir V. V. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už septynias nusikalstamas veikas, tarp jų – už kyšio priėmimą iš J. P., A. K. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį, V. V. pagal BK 227 straipsnio 3 dalį, D. B. pagal BK 227 straipsnio 3 dalį, o D. B. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 227 straipsnio 3 dalyje, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Dėl jų kasacinis skundas nepaduotas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

6J. P. nuteista pagal BK 227 straipsnio 3 dalį už tai, kad 2006 m. birželio 27 d., apie 13.58 val., ( - ), policijos tarnybiniame automobilyje, tiesiogiai pasiūlė ir davė policijos pareigūnui V. V. ne didesnį kaip 1 MGL vertės kyšį, kad šis nefiksuotų Kelių eismo taisyklių pažeidimo fakto, o V. V. nuteistas pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad šiomis aplinkybėmis priėmė minėtą kyšį.

7Kasaciniu skundu J. P. prašo panaikinti teismų sprendimus ir bylą nutraukti. Kasatorė neigia, kad ji padarė jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, ir nurodo, kad jai priimtas apkaltinamasis nuosprendis yra pagrįstas ne įrodymais, o prielaidomis ir abejonėmis, kurios nebuvo aiškinamos jos naudai. Tai, kad byloje nėra įrodymų, jog ji policijos pareigūnui V. V. davė kyšį, matyti ir iš nekonkretaus bei netikslaus kaltinimo, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad ji davė kyšį nenustatytais piniginiais vienetais. Ekspertizės metu nebuvo patvirtinta, kad ji davė pinigus, o kiti bylos duomenys nepaneigia kasatorės parodymų, jog įvykio metu ji minėtam pareigūnui pinigų nedavė. Be to, iš bylos matyti, kad įvykio metu šis pareigūnas atostogavo, o Operatyvinės veiklos įstatymo pagrindu buvo sankcionuoti veiksmai prieš kitą pareigūną. Kasatorė taip pat nesutinka su jai paskirta bausme ir teigia, kad jai neaišku, pagal kokią BK 227 straipsnio 3 dalies redakciją ji pripažinta kalta.

8Atsiliepimu į kasacinį skundą prokuroras A. Meška prašo nuteistosios J. P. kasacinį skundą atmesti. Prokuroras nurodo, kad nuteistosios kasacinis skundas yra nepagrįstas, nes iš byloje esančių ir tinkamai įvertintų įrodymų matyti, kad ji policijos pareigūnui davė kyšį – piniginį vienetą, o priešingi kasatorės argumentai prieštarauja minėtiems įrodymams, todėl turi būti atmesti. Tenkinti kasacinį skundą dėl jame nurodomų kasatorės argumentų apie BPK ir kitų teisės aktų pažeidimus, prokuroro nuomone, taip pat nėra pagrindo.

9Kasacinis skundas tenkintinas.

10Dėl kasaciniame skunde nurodyto įvykio

11J. P. buvo kaltinama ir nuteista pagal BK 227 straipsnio 3 dalį už tai, kad 2006 m. birželio 27 d., apie 13.58 val., ( - ), policijos tarnybiniame automobilyje, tiesiogiai pasiūlė ir davė policijos pareigūnui V. V. ne didesnį kaip 1 MGL vertės kyšį, kad šis nefiksuotų Kelių eismo taisyklių pažeidimo fakto, o V. V. buvo kaltinamas ir nuteistas pagal BK 225 straipsnio 4 dalį už tai, kad šiomis aplinkybėmis priėmė minėtą kyšį.

12Iš skundžiamų teismų sprendimų matyti, kad teismai J. P. ir V. V. kaltę dėl šio įvykio grindė 2006 m. birželio 30 d. protokole Nr. S8b-261 užfiksuotu J. P. ir V. V. pokalbio turiniu, 2006 m. birželio 30 d. V. V. asmens kratos protokolu, 2006 m. spalio 31 d. specialisto išvada bei V. V. parodymais ir padarė išvadą, kad bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, jog J. P., siekdama neteisėtos valstybės tarnautojo veikos, įvykio metu davė policijos pareigūnui V. V. kyšį – ne didesnį kaip 1 MGL dydžio piniginį vienetą, o šis minėtą kyšį priėmė. Tačiau iš šių teismų sprendimų matyti, kad teismų išvados dėl J. P. kaltės pagal BK 227 straipsnio 3 dalį ir V. V. kaltės pagal BK 225 straipsnio 4 dalį dėl kyšio iš J. P. priėmimo nėra pagrįstos įrodymais.

132006 m. birželio 30 d. protokole Nr. S8b-261 nurodyto pokalbio turinys nepatvirtina, kad įvykio metu J. P. davė V. V. kyšį – ne didesnį kaip 1 MGL dydžio piniginį vienetą. 2006 m. birželio 30 d. V. V. asmens kratos protokolas J. P. bei V. V. kaltės dėl šio įvykio nepatvirtina, o V. V. parodymai apie minėtą įvykį yra abstraktūs, nepaneigiantys J. P. parodymų, kad ji pokalbio su V. V. metu jam pinigų nedavė, ir nepatvirtinantys, kad jis priėmė iš J. P. kaltinime nurodytą kyšį. Iš minėtos specialisto išvados matyti, kad nenustatyta, ką įvykio metu davė J. P.. Apkaltinamojo nuosprendžio išvada, kad dėl aptartų duomenų logiška teigti, jog J. P. V. V. perduoda būtent piniginį vienetą, yra prielaida. Likę bylos duomenys yra susiję su kitais įvykiais ir pagal BPK 20 straipsnio nuostatas negali būti laikomi įrodymais dėl šioje nutartyje nagrinėjamo įvykio. Todėl J. P. teiginiai, kad apkaltinamasis nuosprendis dėl šio įvykio yra pagrįstas prielaidomis, laikytini teisingais.

14Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamos prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias aplinkybes. Teismų išvados, kad J. P. tiesiogiai pasiūlė ir davė policijos pareigūnui V. V. kyšį, jog šis nefiksuotų Kelių eismo taisyklių pažeidimo fakto, o V. V. minėtą kyšį priėmė, yra pagrįstos prielaidomis, todėl, esant šiam esminiam BPK pažeidimui, negali būti laikomos teisingomis, o apkaltinamasis nuosprendis dėl minėto įvykio negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Nors V. V. kasacinio skundo nepadavė, tačiau nurodytas esminis BPK pažeidimas turėjo įtakos ir jam, todėl kolegija patikrino ir dėl aptarto įvykio priimtą nuosprendį V. V..

15Nesant byloje įrodymų byla dėl šio įvykio J. P. ir V. V. nutraukiama nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Esant tokioms aplinkybėms kiti kasacinio skundo motyvai nesvarstomi ir paliekami nenagrinėti.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 2, 6 punktais,

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 26 d. nuosprendį, priimtą J. P., kuriuo ji pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 227 straipsnio 3 dalį 10 MGL dydžio (1250 Lt) bauda, bei Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti ir bylą J. P. remiantis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu nutraukti.

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 26 d. nuosprendį, priimtą V. V., pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria V. V. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalį už kyšio priėmimą iš J. P., ir šią bylos dalį V. V. remiantis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu nutraukti, o kitas nuosprendžiu V. V. pagal BK 225 straipsnio 4 dalį paskirtas bausmes remiantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir V. V. paskirti galutinę subendrintą bausmę – teisės dirbti teisėsaugos institucijose atėmimą trejiems metams trims mėnesiams. Kitą šio nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.