Byla 2K-277-697/2015

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Audronės Kartanienės, Gintaro Godos ir pranešėjo Alvydo Pikelio,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. Š. kasacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nuosprendžio, kuriuo J. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį (dėl 2011 m. gegužės 15 d. lydraščio) 650 Lt (188 Eur) dydžio bauda, 300 straipsnio 1 dalį (dėl 2011 m. gegužės 31 d. lydraščio) 780 Lt (225 Eur) dydžio bauda, 300 straipsnio 1 dalį (dėl 2011 m. birželio 1 d. lydraščio) 910 Lt (263 Eur) dydžio bauda, 300 straipsnio 1 dalį (dėl 2011 m. gruodžio 31 d. lydraščio) 1040 Lt (301 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta 1560 Lt (451 Eur) dydžio bauda.

3J. Š. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl medžioklės lapo Nr. 361514 klastojimo) išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

4Skundžiamas iš Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 29 d. nuosprendis, kuriuo Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nuosprendis pakeistas – keturi nusikaltimai, už kuriuos J. Š. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, perkvalifikuoti į vieną tęstinį nusikaltimą pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskiriant jam 1300 Lt (376 Eur) dydžio baudą. Panaikinta nuosprendžio dalis, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė J. Š. paskirta 1560 Lt (451 Eur) dydžio bauda.

5Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7J. Š. nuteistas už tai, kad jis nuo 2011 m. gegužės 15 d. iki 2011 m. liepos 4 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, išspausdindamas spalviniu rašaliniu spausdintuvu pagamino žinomai netikrą dokumentą – 2011 m. gegužės 15 d. trichineliozės tyrimo mėginio lydraštį – ir jį panaudojo 2011 m. liepos 4 d., pateikdamas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos G. medžiotojų būrelio II grupės vadovui K. D..

8Tęsdamas nusikalstamą veiką nuo 2011 m. gegužės 31 d. iki 2011 m. liepos 15 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, išspausdindamas spalviniu rašaliniu spausdintuvu pagamino žinomai netikrą dokumentą – 2011 m. gegužės 31 d. trichineliozės tyrimo mėginio lydraštį, ir jį panaudojo ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 15 d., pateikdamas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos G. medžiotojų būrelio I grupės vadovui A. P..

9Tęsdamas nusikalstamą veiką nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2011 m. liepos 1 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, išspausdindamas spalviniu rašaliniu spausdintuvu pagamino žinomai netikrą dokumentą – 2011 m. birželio 1 d. trichineliozės tyrimo mėginio lydraštį, ir jį panaudojo 2011 m. liepos 1 d., pateikdamas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos G. medžiotojų būrelio II grupės vadovui K. D..

10Tęsdamas nusikalstamą veiką nuo 2011 m. gruodžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, išspausdindamas spalviniu rašaliniu spausdintuvu pagamino žinomai netikrą dokumentą – 2011 m. gruodžio 5 d. trichineliozės tyrimo mėginio lydraštį, ir jį panaudojo ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d., pateikdamas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos G. medžiotojų būrelio medžioklės vadovui P. J..

11Pirmosios instancijos teismas netikrų dokumentų, t. y. 2011 m. gegužės 15 d., 2011 m. gegužės 31 d., 2011 m. birželio 1 d., 2011 m. gruodžio 5 d. trichineliozės tyrimo mėginio lydraščių, pagaminimą ir panaudojimą kvalifikavo kaip keturias atskiras nusikalstamas veikas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

12Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad J. Š. nusikalstami veiksmai kvalifikuotini kaip viena nusikalstama veika pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Teismas nurodė, kad J. Š. turėjo vieningą sumanymą atskirais laikotarpiais pagaminti netikrus dokumentus ir juos panaudoti, kurį patvirtina tas pats veikos padarymo būdas, t. y. spalvinio rašalinio spausdinimo būdas, o kadangi šernai buvo sumedžioti ne vienu metu, tai sumanymas teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę įgyvendintas ne iš karto, o atskirais laikotarpiais.

13Kasaciniu skundu nuteistasis J. Š. prašo panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti.

14Kasatorius teigia, kad buvo padaryti BPK 1 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 20 straipsnio 5 dalies, 241 straipsnio 2 dalies, 242 straipsnio 1 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 1 dalies, 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 3 ir 5 dalių, BK 2 straipsnio 4 dalies pažeidimai.

15Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų, dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimo. Kasatorius tvirtina negaminęs 2011 m. gegužės 15 d., 2011 m. gegužės 31 d., 2011 m. birželio 1 d., 2011 m. gruodžio 5 d. trichineliozės tyrimo mėginio lydraščių, o jei juos ir pateikė medžiotojų būrelio vadovams, tai tikrai nežinodamas, kad nurodyti lydraščiai gali būti suklastoti.

16Skunde nurodoma, kad nors apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisingas išvadas dėl J. Š. kaltės pagaminus žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojus pateikiant Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos G. medžiotojų būrelio vadovams, tačiau, pasak kasatoriaus, byloje nustatyta tik tai, kad jam inkriminuojami žinomai netikri dokumentai yra suklastoti.

17Pasak kasatoriaus, esminę reikšmę turinti aplinkybė, kuri galėtų patvirtinti, jog būtent jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, šioje byloje nurodytais liudytojų parodymais nenustatyta, kitų duomenų byloje nėra.

18Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo nuomone, kad jo kaltę suklastojus dokumentus patvirtina liudytojų R. S., S. B., A. K., I. F., E. P., P. J. parodymai, specialisto išvada Nr. 11Š-207/218. Iš minėtų liudytojų parodymų matyti, kad jie pastebėjo trūkumus ant lydraščių (trūko veterinarinio parašo, pasirodė, kad antspaudai atšviesti), po to sprendė, kad yra padarytos lydraščių kopijos, o liudytojas A. K. tik patvirtino, kad nurodyti lydraščiai pildyti ne jo. Tačiau šie parodymai nepatvirtina, kad būtent J. Š. suklastojo dokumentus. To nepatvirtina ir specialisto išvados, kur nurodyta, kad tyrimui pateiktuose lydraščiuose parašai yra ne parašyti, antspaudai nėra atspausti antspaudais, o kaip blankai išspausdinti spalviniu rašaliniu spausdintuvu, t. y minėti lydraščiai yra dokumentų su juose esančiais rekvizitais kopijos, pagamintos rašalinio spausdinimo būdu, ir šie dokumentai yra 2008 m. rugsėjo 20 d. kratos metu iš kasatoriaus paimto trichineliozės tyrimo lydraščio blanko, atspaudų ar jų kopijų kopijos. Pasak kasatoriaus, lydraščio blanko kopijų galėjo turėti bet kuris asmuo. Liudytojų I. F., E. P., P. J. parodymai, kad sumedžiotų šernų mėginius veterinarui įpareigotas buvo nuvežti kasatorius, nepagrindžia to, kad trichineliozės lydraščius suklastojo būtent jis, nes ne tik šie liudytojai bet ir visi kiti teismo posėdyje apklausti asmenys, neparodė, kad jie būtų žinoję, ar matę, kad trichineliozės lydraščius būtų pildęs J. Š.. Šie liudytojų parodymai patvirtina, kad jis galėjo vežti lydraščius veterinarui, tačiau ne tai, kad jis suklastojo dokumentus.

19Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl kasatorių teisinančių įrodymų, kuriuos jis buvo nurodęs apeliaciniame skunde.

20Kasatorius nurodo, kad specialisto išvadoje Nr. 11Š-270(12) teigiama, jog lydraštyje Nr. 361527 rankraštinius įrašus parašė ne J. Š., ne S. B., ne A. K., ne I. F., o kitas asmuo, jo nustatyti negalima. Nustatyti, ar lydraščiuose Nr. 361527, 361514, 42220 pasirašė J. Š., S. B., A. K., I. F. ar kitas asmuo, nebuvo galima. Taigi, net ir ekspertizės centro specialisto išvada patvirtina, kad parašus ir (ar) rankraštinius įrašus ant lydraščių padarė ne J. Š.. Tą patvirtina ir kratos metu paimtų daiktų apžiūros protokolai, iš kurių matyti, kad peržiūrėjus duomenis su byla susijusios informacijos rasta nebuvo, o spausdintuvas taip pat nebuvo tas, iš kurio buvo spausdinti lydraščiai. Kasatorius teigia, kad byloje buvo nustatyta tik tai, jog lydraščiai buvo suklastoti, tačiau nenustatyta nei kas, nei kada atspausdino lydraščius. Iš bylos duomenų nustatyta, kad jų J. Š. neatspausdino. Apeliacinės instancijos teismas nutylėjo, jog kratos metu paimtų daiktų (nešiojamojo kompiuterio, procesoriaus ir spausdintuvo, spausdintuvo laido) apžiūros protokolai patvirtina, kad aptariami lydraščiai atspausdinti ir suklastoti ne nuteistojo J. Š..

21Nepagrįsta ir tik prielaidomis paremta apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nėra duomenų, jog J. Š. lydraštį 2008 m. rugsėjo 28 d. gavo iš S. B. kaip pavyzdį. Tokiais teiginiais, pasak nuteistojo, yra pažeidžiama nekaltumo prezumpcija, nes pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą buvo nustatyta kaltinamajam. Pats S. B. nepaneigė kasatoriaus parodymų apie tai, kad lydraštį gavo iš jo, nes posėdžio metu S. B. parodė, kad neprisimena, jog 2009 m. būtų davęs J. Š. trichineliozės tyrimo lapų.

22Teismas nepagrįstai, remdamasis tik liudytojo R. S. parodymais, atmetė teiginius apie blogus kasatoriaus ir S. B. santykius. Pats S. B. patvirtino, kad jų santykiai nėra draugiški, liudytojas P. J. parodė, kad ši situacija gali būti S. B. sukurta provokacija prieš J. Š., nes anksčiau jie buvo draugai, o paskui pradėjo konfliktuoti, nes J. Š. buvo būrelio revizijos komisijoje ir reikalavo iš S. B., kad šis parodytų kai kuriuos dokumentus, nuo to ir prasidėjo jų konfliktas. Taigi, kasatoriaus manymu, S. B. turėjo tikslą ir motyvą apkaltinti lydraščių suklastojimu, tą patvirtina ir R. S. parodymai, kad jam pastebėjus, jog ant veterinarijos lapo nėra veterinaro parašo, įtarimai dėl galimo dokumentų suklastojimo kilo būtent S. B., kuris ir kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo prieš J. Š..

23Pasak skundo, apeliacinės instancijos teismas nepasisakė ir dėl to skundo argumento, kodėl veika, kuri nesukėlė jokių padarinių, nes suklastoti lydraščiai buvo ne teisinėje apyvartoje, o medžioklės būrelio dokumentacijoje, yra tokia pavojinga, kad už ją būtų baudžiama baudžiamojo įstatymo nustatyta tvarka. Nors pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia ir baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-161/2012).

24Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Lina Beinarytė prašo nuteistojo J. Š. skundą atmesti.

25Atsiliepime prokurorė pažymi, kad ta skundo dalis, kurioje kasatorius pateikia savo subjektyvią nuomonę apie įrodymų vertinimą, analizuoja specialisto išvadą, liudytojų parodymus, neigia savo kaltę, atsiliepime neanalizuojama.

26Prokurorės teigimu, baudžiamasis įstatymas byloje pritaikytas tinkamai. Byloje nustatyta, kad J. Š. mėginio trichineliozės tyrimams lydraščius atspausdino kito asmens vardu, t. y. veterinarijos gydytojo A. K. vardu, ir šiuos dokumentus pateikė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos G. medžiotojų būrelio vadovams – K. D., A. P., P. J.. J. Š., pateikdamas medžiotojų būrelio vadovams žinomai netikrus lydraščius ir jiems nepastebėjus klastočių, siekė teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę, kad sumedžiotų šernų mėsa buvo pateikta patikrinti veterinarijos specialistui. Šių lydraščių atsiradimas civilinėje apyvartoje turėjo įtakos teisiniams santykiams, nes nepatikrintą žvėrieną buvo leidžiama naudoti. Pasak prokurorės, priešingai negu teigia kasatorius, dokumentai – 2011 m. gegužės 15 d. Nr. 411250, 2011 m. gegužės 31 d. Nr. 361527, 2011 m. birželio 1 d. Nr. 361514, 2011 m. gruodžio 5 d. Nr. 422200, trichineliozės tyrimo mėginio lydraščiai – turi teisinę reikšmę, o vien tas faktas, kad dėl tokių nuteistojo veiksmų neatsirado jokių padarinių, nėra baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, nes BK 300 straipsnio 1 dalies nusikalstamos veikos sudėtis yra formali ir baudžiamajai atsakomybei konstatuoti nereikalauja padarinių atsiradimo.

27Be to, iš byloje esančių specialistų išvadų matyti, kad tyrimui pateiktų trichineliozės tyrimo mėginio lydraščių: 2011 m. gegužės 15 d. Nr. 411250, 2011 m. gegužės 31 d. Nr. 361527, 2011 m. birželio 1 d. Nr. 361514, 2011 m. gruodžio 5 d. Nr. 422200 blankai, antspaudai yra 2008 m. rugsėjo 20 d. iš J. Š. paimto lydraščio blanko, antspaudų ar jų kopijų kopijos. Taip pat specialistų išvadose nurodoma, kad trichineliozės tyrimo mėginio lydraščiuose esantys parašai yra ne parašyti, antspaudų „LIETUVOS RESPUBLIKA ŠIAULIAI A. K. įmonė“, „Privatus vet. gydytojas A. K.“ žymos nėra atspaustos antspaudais, o yra išspausdinti spalviniu rašaliniu spausdintuvu. Taigi, byloje nustatytas nusikaltimo padarymo būdas. Aplinkybė, kad nebuvo nustatyta, kokiu konkrečiai aparatu dokumentas buvo suklastotas, ir vieta, kur dokumentas buvo suklastotas, nėra būtinieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymiai, todėl jų nenustatymas nėra pagrindas spręsti, kad nebuvo padaryta nusikalstama veika.

28Prokurorė nesutinka ir su teiginiais dėl proceso pažeidimų nagrinėjant bylą, iš skundo neaišku, kokių apeliacinio skundo argumentų neišnagrinėjo aukštesnės instancijos teismas, nes visi kasatoriaus teiginiai siejami su įrodymų vertinimu. Prokurorė mano, kad į esminius apeliacinio skundo argumentus apeliacinės instancijos teismas atsakė ir pateikė motyvuotas išvadas, BPK 20 straipsnio nuostatos nepažeistos. Bylą nagrinėję teismai patikrino kiekvieno įrodymo liečiamumą, leistinumą, įrodymų pakankamumą, jų tarpusavio ryšį ir teisingai vertino visus byloje esančius įrodymus kaip visumą. Teismai visas bylos aplinkybes išnagrinėjo išsamiai ir nešališkai. Įrodymai gauti baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka. Jų patikimumas BPK nustatytomis priemonėmis patikrintas teisminio proceso metu.

29Nuteistojo J. Š. kasacinis skundas netenkintinas.

30Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį

31Nuteistojo J. Š. kasaciniame skunde teigiama, kad nagrinėjant bylą padaryti proceso pažeidimai, susiję su neteisingu įrodymų vertinimu, netinkamu nuosprendžio surašymu, neatsakymu į apeliacinio skundo argumentus ir dėl to neteisingu nuteisimu. Tvirtinama, kad teismų išvados dėl byloje įrodinėtinų aplinkybių nėra pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Netinkamą įrodymų vertinimą kasatorius argumentuoja neigdamas kaltę, pateikdamas savą bylos duomenų (specialisto išvadų, liudytojų parodymų ir kt.) vertinimą ir tuo pagrindu darydamas išvadą, kad byloje nebuvo surinkta pakankamai neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, jog būtent jis suklastojo trichineliozės tyrimo mėginio lydraščius. Kasatorius, be įrodymų vertinimo kritikos, taip pat tvirtina, kad jo veiksmuose nėra nusikalstamos veikos požymių, nes suklastoti dokumentai nesukėlė teisinių padarinių, nepateko į teisinę apyvartą, taigi tokioje veikoje nėra pavojingumo požymio.

32Atsakant į skundo argumentus dėl įrodymų vertinimo pažymėtina, kad kasacinės bylos nagrinėjimo pagrindai – netinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas ir (ar) esminiai BPK pažeidimai (BPK 369 straipsnis), taip pat kasacinės instancijos teismo įgaliojimų ribos – teismų sprendimų patikrinimas teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis) suponuoja, jog kasacinės instancijos teismas bylos įrodymų netiria ir nevertina, faktinių aplinkybių nenustatinėja. Šie klausimai yra pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nagrinėjimo dalykas. Taigi kasacinės instancijos teismas patikrina, ar nebuvo padaryta esminių BPK pažeidimų, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos kaltinamojo teisės ar kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį, ar pagal byloje nustatytas ir teismų sprendimuose nurodytas aplinkybes baudžiamasis įstatymas buvo taikytas tinkamai.

33Remiantis išdėstytais argumentais, kasatoriaus skundo dalis, kurioje analizuojami konfliktiniai santykiai su S. B., pateikiama versija dėl kito asmens kaltumo, prašoma kitaip įvertinti liudytojų parodymus, dar kartą ištirti teismų jau nustatytas aplinkybes, nėra kasacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas.

34Vertinant bylos aplinkybių išnagrinėjimo išsamumą, pažymėtina, jog J. Š. skunde neginčija fakto, kad trichineliozės tyrimo mėginio lydraščiai buvo suklastoti, t. y. buvo pagaminti žinomai netikri dokumentai, tačiau nesutinka su tuo, jog būtent jis kaltas dėl trichineliozės tyrimo mėginio lydraščių klastojimo. Kasatorius tvirtina, kad byloje nenustatyta, kas iš tiesų suklastojo dokumentus, nes jo kaltės nepatvirtina byloje esantys įrodymai, o teismai, darydami išvadas, nevertino įrodymų visumos. Su šiuo kasatoriaus teiginiu teismas neturi pagrindo sutikti, nes teismų nuosprendžiuose pateikti motyvai paneigia šį tvirtinimą. Teismai J. Š. kaltę pagaminus žinomai netikrus dokumentus ir juos panaudojus grindė bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma.

35Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyta, kad pas J. Š. namuose buvo rastas lydraštis, iš kurio, kaip nustatė ekspertai, buvo padarytos suklastotų dokumentų kopijos. 2013 m. spalio 28 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje Nr. 11Š-207/218 nustatyta, kad trichineliozės tyrimo mėginio lydraščių Nr. 411250, Nr. 361527, Nr. 361514, Nr.422200 blankai, atspaudai yra 2008 m. rugsėjo 20 d. iš J. Š. paimto lydraščio blanko, atspaudų ar jų kopijų kopijos. Ekspertė V. M. pažymėjo, kad pradinis dokumentas yra tas, kuris rastas pas J. Š.. Liudytojų I. F. ir E. P. parodymais nustatyta, kad mėsos mėginį pas veterinarą po medžioklės (2011 m. gegužės 31 d. lydraštis) vežė būtent J. Š., kuris pats pasisiūlė tą padaryti, nors medžioklės lapas buvo išduotas I. F. vardu. Liudytojas P. J. dėl 2011 m. gruodžio 5 d. lydraščio patvirtino, kad 2011 m. gruodžio 3 d. medžiojo kartu su J. Š., šis buvo įpareigotas nuvežti mėsos mėginį, lydraštyje nurodytas J. Š., kaip paėmęs ir pristatęs tyrimams mėginį. Dėl kitų lydraščių (2011 m. birželio 1 d. ir 2011 m. gegužės 15 d.) pirmosios instancijos teismas nuosprendyje pažymėjo, kad iš medžioklės lapų matyti, jog juose kaip medžioklės vadovas nurodytas J. Š., tai patvirtina, kad jis buvo atsakingas už mėsos patikrinimą pagal medžioklę reglamentuojančius teisės aktus.

36Nepagrįstas kasatoriaus tvirtinimas, kad apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl apeliacinio skundo argumentų, taip esmingai pažeisdamas baudžiamojo proceso nuostatas. Pažymėtina, kad BPK 320 straipsnio 3 dalies pažeidimas konstatuojamas tik tada, kai nustatoma, kad apeliacinės instancijos teismas neatsakė į esminius apeliacinio skundo argumentus.

37Iš bylos matyti, kad kasatorius apeliaciniame skunde ginčijo pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų vertinimą, teigė, kad byloje nenustatyta, jog būtent jis suklastojo ir pagamino netikrus dokumentus, kėlė S. B. suinteresuotumo jam kenkti versiją, tvirtino, kad ši veika neatitinka pavojingumo kriterijaus, kėlė tęstinio nusikaltimo klausimą.

38Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, į esminius nuteistojo skunde keliamus klausimus atsakė argumentuotai, išdėstydamas motyvuotas išvadas. Be to, teismas iš dalies tenkino nuteistojo skundą ir perkvalifikavo jo veiką iš keturių atskirų nusikalstamų veikų į vieną tęstinę nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad kaltė dėl žinomai netikrų dokumentų pagaminimo ir jų panaudojimo J. Š. konstatuota teisingai įvertinus bylos įrodymus. Proceso šalys bylą nagrinėjant apeliacinė tvarka papildomo įrodymų tyrimo atlikti neprašė, taigi teismas iš naujo, pagal apeliacinio skundo argumentus, įvertino byloje esančius įrodymus ir pateikė išvadas dėl jų. Teismas išdėstė J. Š. kaltę patvirtinančius įrodymus, pažymėdamas, jog kaltė grindžiama liudytojų I. F., E. P., P. J. parodymais, veterinarijos gydytojo A. K., specialisto išvadomis ir kt. Teismas pasisakė ir dėl J. Š. iškeltos versijos dėl to, kad lydraštį jis buvo gavęs iš S. B., bylos kontekste aptarė ir S. B. bei J. Š. santykius, jų įtaką bylos rezultatui. Priešingai, negu skunde nurodo kasatorius, apeliacinės instancijos teismas taip pat pasisakė ir pateikė argumentuotas išvadas dėl kratos metu paimtų daiktų apžiūros protokolų reikšmės ir iš jų gautos informacijos ryšio su nagrinėjama byla. Teismas motyvuotai aptarė veikos pavojingumo požymį ir pagrindė, kodėl nagrinėjamoje byloje veika atitiko šį požymį. Iš apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio nėra pagrindo išvadai, kad teismas neatsakė į esminius skundo argumentus ir esmingai pažeidė BPK nuostatas, nurodytas kasaciniame skunde.

39Nepagrįstas ir kasacinio skundo teiginys, kad veika nebuvo tiek pavojinga, jog už ją turėjo kilti baudžiamoji atsakomybė.

40BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, o objektyvieji sudėties požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad asmuo atliktų bent vieną iš BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje išvardytų pavojingų veikų. Tačiau šiuo aspektu svarbu tai, kad nors BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-426/2010, 2K-560/2010, 2K-409/2011, 2K-205/2012). Baudžiamosios atsakomybės taikymui reikalingą pavojingumo laipsnį dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu gali pasiekti tais atvejais, kai šiomis veikomis daroma įtaka teisiniams santykiams, tuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-316/2013).

41Pažymėtina, kad trichineliozės tyrimo mėginio lydraštis yra dokumentas, kuris patvirtina arba paneigia sumedžioto gyvūno mėsos tinkamumą naudoti, t. y. ar mėsa yra užsikrėsta ir jos vartoti negalima, ar ji sveika ir todėl ją galima vartoti. Taigi šiuo dokumentu patvirtinama svarbi informacija, nuo kurios priklauso tolesnis sumedžioto gyvūno mėsos panaudojimas. Šis lydraštis privalo būti prie medžioklės lapo ir turi būti įtrauktas į medžioklės būrelio dokumentaciją. Taigi nepagrįsta teigti, kad šis dokumentas nepatenka į teisinę apyvartą, nes medžioklės būrelis yra teisiškai registruota asociacija su savo dokumentacija, kuri medžioklės veikloje turi teisines pasekmes. Šiuo atveju nusikaltimo dalykas buvo trichineliozės tyrimo mėginio lydraštis, kuriame veterinaras, patikrinęs sumedžiotą mėsą, konstatuoja jos naudojimo galimumo faktą, o jeigu mėsa yra netinkama naudoti, ją reikia utilizuoti. Apklausti liudytojai medžiotojai (pvz., A. P.) patvirtino, kad lydraštis yra svarbus dokumentas, nes turi būti patikrinta mėsa, o nepatikrinus ir jai esant užkrėstai trichinelioze, užsikrėstų ir sunkiai susirgtų žmonės. Liudytojas S. S. patvirtino, kad lydraštis yra būtinas priedas, kai lape įrašytas sumedžiotas šernas.

42Pirmosios instancijos teismas dėl netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo pavojingumo pasisakė išsamiai, nurodė, kad lydraščių atsiradimas civilinėje apyvartoje tuos santykius keitė (nepatikrintą žvėrieną buvo leidžiama naudoti). Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsakė į šį nuteistojo klausimą, pažymėdamas, kad lydraščių atsiradimas civilinėje apyvartoje turėjo įtakos teisiniams santykiams, nes nepatikrintą žvėrieną buvo leidžiama naudoti. Teismas padarė išvadą, kad tokie dokumentai turi teisinę reikšmę, o padarinių atsiradimas nėra būtinas šios nusikalstamos veikos požymis. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su teismų padarytomis išvadomis dėl veikos pavojingumo. Nėra pagrindo abejoti, kad galėjo atsirasti žalingų padarinių suklastotus trichineliozės tyrimo mėginio lydraščius įtraukus į medžiotojų būrelio dokumentaciją kartu su medžioklės lapais ir kad tokia veika buvo daroma įtaka teisės aktais nustatytiems teisiniams santykiams.

43Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai, tirdami ir vertindami įrodymus bei nustatydami faktines bylos aplinkybes, įrodinėjimo procesui keliamų BPK 20 straipsnio 5 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 242 straipsnio 1 dalies nustatytų reikalavimų nepažeidė, apeliacinės instancijos teismo nuosprendis atitinka nuosprendžių surašymui keliamus reikalavimus pagal BPK 305 straipsnio 1 dalį, 320 straipsnio 3 dalį, 332 straipsnio 3 ir 5 dalis, kiti kasatoriaus nurodyti BPK pažeidimai dėl teisiamojo posėdžio pirmininko veiksmų (BPK 241 straipsnio 2 dalis) nurodyti deklaratyviai, nepateikiant konkrečių teisinių argumentų, pagrindžiančių kokius nors pažeidimus. Darytina išvada, kad baudžiamasis įstatymas byloje pagal nustatytas bylos aplinkybes pritaikytas tinkamai, todėl nėra pagrindo tenkinti kasatoriaus skundo pagal jame nurodytus argumentus.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

45Nuteistojo J. Š. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. J. Š. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl medžioklės lapo Nr. 361514... 4. Skundžiamas iš Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 5. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.... 6. Teisėjų kolegija... 7. J. Š. nuteistas už tai, kad jis nuo 2011 m. gegužės 15 d. iki 2011 m.... 8. Tęsdamas nusikalstamą veiką nuo 2011 m. gegužės 31 d. iki 2011 m. liepos... 9. Tęsdamas nusikalstamą veiką nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2011 m. liepos 1... 10. Tęsdamas nusikalstamą veiką nuo 2011 m. gruodžio 5 d. iki 2011 m. gruodžio... 11. Pirmosios instancijos teismas netikrų dokumentų, t. y. 2011 m. gegužės 15... 12. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad J. Š. nusikalstami veiksmai... 13. Kasaciniu skundu nuteistasis J. Š. prašo panaikinti teismų nuosprendžius ir... 14. Kasatorius teigia, kad buvo padaryti BPK 1 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1... 15. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl apeliaciniame skunde... 16. Skunde nurodoma, kad nors apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog... 17. Pasak kasatoriaus, esminę reikšmę turinti aplinkybė, kuri galėtų... 18. Kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo nuomone, kad jo kaltę... 19. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl kasatorių teisinančių... 20. Kasatorius nurodo, kad specialisto išvadoje Nr. 11Š-270(12) teigiama, jog... 21. Nepagrįsta ir tik prielaidomis paremta apeliacinės instancijos teismo... 22. Teismas nepagrįstai, remdamasis tik liudytojo R. S. parodymais, atmetė... 23. Pasak skundo, apeliacinės instancijos teismas nepasisakė ir dėl to skundo... 24. Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 25. Atsiliepime prokurorė pažymi, kad ta skundo dalis, kurioje kasatorius... 26. Prokurorės teigimu, baudžiamasis įstatymas byloje pritaikytas tinkamai.... 27. Be to, iš byloje esančių specialistų išvadų matyti, kad tyrimui pateiktų... 28. Prokurorė nesutinka ir su teiginiais dėl proceso pažeidimų nagrinėjant... 29. Nuteistojo J. Š. kasacinis skundas netenkintinas.... 30. Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 300 straipsnio 1... 31. Nuteistojo J. Š. kasaciniame skunde teigiama, kad nagrinėjant bylą padaryti... 32. Atsakant į skundo argumentus dėl įrodymų vertinimo pažymėtina, kad... 33. Remiantis išdėstytais argumentais, kasatoriaus skundo dalis, kurioje... 34. Vertinant bylos aplinkybių išnagrinėjimo išsamumą, pažymėtina, jog J.... 35. Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyta, kad pas J. Š. namuose buvo rastas... 36. Nepagrįstas kasatoriaus tvirtinimas, kad apeliacinės instancijos teismas... 37. Iš bylos matyti, kad kasatorius apeliaciniame skunde ginčijo pirmosios... 38. Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išnagrinėjęs baudžiamąją... 39. Nepagrįstas ir kasacinio skundo teiginys, kad veika nebuvo tiek pavojinga, jog... 40. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, o... 41. Pažymėtina, kad trichineliozės tyrimo mėginio lydraštis yra dokumentas,... 42. Pirmosios instancijos teismas dėl netikrų dokumentų pagaminimo ir... 43. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 45. Nuteistojo J. Š. kasacinį skundą atmesti....