Byla 2-1370/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nikira“, tretieji asmenys D. Š., uždaroji akcinė bendrovė „EXPERT GROUP LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Schreiner BALTIC“ , uždaroji akcinė bendrovė „Algirdai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Schreiner BALTIC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės D. B. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nikira“, tretieji asmenys D. Š., uždaroji akcinė bendrovė „EXPERT GROUP LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Schreiner BALTIC“ , uždaroji akcinė bendrovė „Algirdai“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Nikira“, bankroto administratoriumi skirti UAB „Baklis“.

4Trečiasis asmuo UAB „EXPERT GROUP LT“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Avere“; trečiasis asmuo UAB „Schreiner BALTIC“ – R. J., trečiasis asmuo UAB „Algirdai“ – UAB „Posterus“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Nikira“; įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Avere“. Teismas, remdamasis ieškovės, atsakovo direktorės, pateikto 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, liudijančiais atsakovo turimą turtą ir įsipareigojimus, padarė išvadą, kad pagal pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykį atsakovas yra nemokus, todėl konstatavo bankroto bylos iškėlimo atsakovui pagrindo egzistavimą. Spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas nustatė, kad ieškovė bankroto administratoriumi siūlo paskirti UAB „Baklis“, kreditoriai – UAB „Avere“, UAB „Posterus“ ir R. J.. Visi nurodyti bankroto administratoriai sutinka administruoti UAB „Nikira“; nėra nustatyta Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių šios administratoriaus kandidatūros būtų pripažintos netinkamomis. Teismas atsižvelgė į tai, kad siekiant bankroto procedūrų skaidrumo administratoriumi įprastai neskirtinas pačios, ketinančios bankrutuoti, įmonės siūlomas administratorius. Parinkdamas administratorių iš kitų kandidatūrų, teismas skyrė didžiausią bankroto procedūrų vykdymo patirtį turintį bei tame pačiame mieste, kaip ir bankrutuojanti įmonė, reziduojantį administratorių – UAB „Avere“.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Trečiasis asmuo UAB „Schreiner BALTIC“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; neperdavus bylos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo – panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Avere“, bei skirti kitą administratorių – R. J.. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys bankroto procedūras, svarbiausias yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Skirdamas bankroto administratoriumi trečiojo asmens UAB „EXPERT GROUP LT“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Avere“, teismas neįvertino teismų praktikos ir nustatytų kriterijų administratoriaus skyrimo klausimu.
  2. Apelianto teigimu, teismas privalėjo atkreipti dėmesį į dirbtinai sukurtą situaciją, kada tik sukuriama regimybė, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė nešališkas atsakovo kreditorius. Trečiojo asmens pastangos tapti atsakovo kreditoriumi, sumokant atsakovo įsiskolinimą Sodrai, kuomet pats nuolat yra skolingas šiai institucijai, nurodo į jo suinteresuotumą atsakovo bankroto byla. Kita vertus, skolos už atsakovą sumokėjimas leidžia daryti išvadas apie atsakovo ir trečiojo asmens sąsajas.
  3. Teismo paskirto administratoriaus „Avere“ kandidatūra kelia daug abejonių dėl jo nešališkumo atsakovo atžvilgiu, todėl jis negali būti skiriamas administratoriumi. Apelianto siūlomas administratorius yra siūlomas didžiausio kreditoriaus, yra mažiau užimtas kitose bylose ir galintis daugiausia dėmesio ir laiko skirti atsakovo bankroto procedūroms atlikti.

9Trečiasis asmuo UAB „EXPERT GROUP LT“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Bylos duomenys patvirtina, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Avere“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus.
  2. Nurodo, jog nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nėra susijęs su jokiais UAB „Nikira“ valdymo organais ar akcininkais. Reikalavimą įgijo siekdamas ekonominės naudos. UAB „EXPERT GROUP LT“ yra moki ir šiuo metu jokių įsiskolinimų neturi, einamoji įmoka VSDFV Vilniaus skyriui sumokėta. Pats apeliantas yra nemokus, todėl vadovaujantis jo logika, negalėtų siūlyti administratoriaus kandidatūros.
  3. Apelianto siūlomo administratoriaus veiklos vieta yra Kauno mieste. Į tai atkreiptinas dėmesys siekiant bankroto proceso ekonomiškumo, efektyvumo bei sklandumo. Kadangi BUAB „Nikira“ registruota ir veiklą vykdė Vilniuje, protingiau skirti administratorių, veikiantį Vilniaus mieste. Be to, apelianto siūlomas administratorius neturi patirties.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Atskirasis skundas netenkinamas.

13Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė ne apelianto, o kito trečiojo asmens pasiūlytą kandidatūrą, paskirdamas atsakovo buveinės mieste veikiantį ir didesnę darbo patirtį turintį bankroto administratorių. Apeliantas su skundžiama nutarties dalimi nesutinka, motyvuodamas paskirto administratoriaus galimu šališkumu.

14ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Taigi, teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Tuo atveju, kai keli asmenys potencialiai gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas paprastai parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu abejonių dėl kandidatų nešališkumo apskritai nekyla, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Avere“ turi Ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudusi profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, sutinka administruoti atsakovą, šiai administratoriaus kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas. Duomenų, kad paskirtas administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų ar yra kitų kliūčių jam teikti administravimo paslaugas atsakovui, apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams nenurodė ir jų nepateikė, nesutikimą su paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra iš esmės motyvuodamas tuo, kad neva šį administratorių pasiūlęs kreditorius šališkas, turi suinteresuotumą atsakovo bankroto byla.

16Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ar jai pritarė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių prielaidų dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-629/2009; 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-960/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009). Nagrinėjamu atveju, tokių duomenų apeliantas nepateikė, deklaratyviai abejodamas dėl kreditoriaus, kurio pasiūlytą administratorių paskyrė teismas, galimo šališkumo. Nešališkumas turi būti įvertintas tiek subjektyviuoju, tiek objektyviuoju aspektais. Subjektyvusis nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas subjektas neturi turėti išankstinio nusistatymo ir / ar būti tendencingas, o vertinant nešališkumą objektyviuoju kriterijumi, turi būti nustatyta realių faktų, sukeliančių abejonių nešališkumu. Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra pagrįsta, byloje dalyvaujančių asmenų išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1317/2014).

17Byloje esantys duomenys neleidžia teigti dėl galimų atsakovo ir trečiojo asmens UAB „EXPERT GROUP LT“ valdymo organų sąsajų (6-8, 37-39 b. l.). Įrodymais pagrįstų argumentų apeliantas nepateikė. Argumentai dėl atsakovo įsiskolinimo VSDFV Vilniaus skyriui apmokėjimo savaime nereiškia trečiojo asmens ir atsakovo sąsajų, juo labiau, kad bylos duomenys leidžia spręsti apie tokį trečiojo asmens veiklos modelį (pvz. 36 b. l.), kuomet įvykdoma skolininko prievolė kreditoriui (CK 6.50 str.).

18Apelianto argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, ar aplinkybė, kad kandidatūrą siūlo didžiausias atsakovo kreditorius, nėra prioritetinės ir teisiškai aktualiausios aplinkybės, kurios pačios savaime sąlygotų teismo paskirto administratoriaus pakeitimą apeliacinės instancijos teisme. Pagal nuosekliai formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Nesant abejonių dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumo, nėra pagrindo keisti skundžiamos nutarties dalies, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Kartu pažymėtina, kad vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus tinkamumo ir/ar galimo nešališkumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p.), o pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą atsakovui UAB... 4. Trečiasis asmuo UAB „EXPERT GROUP LT“ bankroto administratoriumi siūlė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 16 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Trečiasis asmuo UAB „Schreiner BALTIC“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 9. Trečiasis asmuo UAB „EXPERT GROUP LT“ atsiliepimu prašo atskirąjį... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 11. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto... 12. Atskirasis skundas netenkinamas.... 13. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 14. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo bankroto administratoriumi paskirta... 16. Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ar jai... 17. Byloje esantys duomenys neleidžia teigti dėl galimų atsakovo ir trečiojo... 18. Apelianto argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, teikiant... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 20. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą....