Byla 2K-212-693/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 22 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 16 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimos Ažubalytės (kolegijos pirmininkė), Audronės Kartanienės ir Vytauto Masioko (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato Gintauto Danišausko kasacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 22 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 16 d. nutarties.

3Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 22 d. nuosprendžiu A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 178 straipsnio 2 dalį 100 MGL (5000 Eur) dydžio bauda. Iš nuteistojo A. M. civilinei ieškovei UAB ,,L“ priteista 445,50 Eur turtinei žalai ir 3495,77 Eur bylinėjimosi išlaidoms (teisinei advokato pagalbai) atlyginti.

4Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 16 d. nutartimi nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato Jono Algirdo Smagurausko apeliaciniai skundai atmesti. Iš nuteistojo A. M. civilinei ieškovei UAB ,,L“ priteista 639 Eur bylinėjimosi išlaidoms (advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme) atlyginti.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I. Bylos esmė

71.

8A. M. nuteistas už tai, kad 2014 m. birželio 19 d. nuo 20.15 val. iki 21.40 val., dirbdamas apsaugos darbuotoju pagal darbo sutartį ( - ) esančioje UAB ,,L“ ( - ) bazėje, neturėdamas įgaliojimų, neteisėtai paėmė raktą nuo UAB ,,L“ ( - ) bazės teritorijoje esančios siurblinės, nuėjo prie UAB ,,L“ ( - ) bazės teritorijoje esančių kuro rezervuarų, atidarė šalia kuro rezervuarų esančias kuro patekimo į vamzdyną sklendes, neteisėtai paimtu raktu atrakino įėjimo į UAB ,,L“ ( - ) bazės teritorijoje esančios siurblinės duris, įsibrovė į siurblinės vidų, atidarė siurblinės patalpoje esančių rezervuarų su siurbliais jungiančių magistralinių vamzdynų kranus, iš kurių savo eiga pradėjus tekėti dyzelinui, dyzelinu pripildė su savimi atsineštas talpyklas – iš viso 18 vnt. 25 l talpos plastikinių bakelių, taip, įsibrovęs į patalpą, pagrobė 450 l svetimo, UAB ,,L“ priklausančio, dyzelino (kurio 1 l kaina – 0,99 Eur, iš viso dyzelino vertė – 445,50 Eur) ir UAB ,,L“ padarė 445,50 Eur turtinę žalą.

9II.

10Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

112.

12Kasaciniu skundu nuteistasis A. M. ir jo gynėjas advokatas G. Danišauskas prašo panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir bylą nutraukti arba perduoti ją iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasatoriai skunde nurodo:

132.1.

14Teismai nesilaikė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio nuostatų ir padarė esminius įrodymų rinkimo, vertinimo ir jų patikimumo pažeidimus, sukliudžiusius išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą, bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl įrodymų rinkimo tvarkos bei jų vertinimo pagrindų. Teismų sprendimai neatitinka BPK 305 straipsnio reikalavimų.

152.2.

16Apeliaciniame skunde buvo prašoma patikrinti liudytojų parodymų, inventorizacijos aktų, darbo žurnalo, vaizdo įrašo duomenų, kurių pagrindu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, pripažinimo įrodymais, įrodymų rinkimo ir jų vertinimo teisinį pagrįstumą, tačiau šis teismas tik pakartojo pirmosios instancijos teismo pateiktus nepagrįstus, prielaidomis ir spėlionėmis grįstus argumentus ir išvadas, taip pažeisdamas BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimus ir nuteistojo teises į teisingą ir nepriklausomą teismą. Apeliacinės instancijos teismas savo išvadose iš esmės deklaratyviai rėmėsi tik tuo, ką aprašė pirmosios instancijos teismas, nesigilindamas į bylos esmę.

172.3.

18Apeliacinės instancijos teismas neįvertino tai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 242 straipsnio reikalavimus, t. y. kad nagrinėdamas bylą teismas privalo tiesiogiai ištirti bylos įrodymus, apklausdamas proceso dalyvius, tarp jų ir liudytojus, teismas privalo įvertinti jų parodymus, priešingu atveju nėra tikslo jų apklausinėti teismo proceso metu, t. y. teismas turi remtis įrodymų visuma. Pirmosios instancijos teismas, nors ir apklausė iš esmės priešingus parodymus duodančius liudytojus, didžiosios dalies liudytojų parodymų neįvertino. Toks teismo procesas šališkas, pažeidžia A. M. teises į teisingą ir nepriklausomą teismą.

192.4.

20Teismai padarė BPK 20 straipsnio 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus, nevertino įrodymų visumos. Teismai rėmėsi prielaida, kad ( - ) bazės inventorizacijos metu nustatytas kuro trūkumas galėtų būti susijęs su jo daliniu grobimu. Teismai, nenustatę paties kuro grobimo prieš metus laiko fakto, rėmėsi ( - ) bazės neatpažįstamu ir todėl negalėjusiu būti pripažintu įrodymu vaizdo įrašu ir trijų įmonės darbuotojų spėliojimais, kad vaizdo įraše galėtų būti A. M. (nes tą dieną jis dirbo), prielaida grindė, kad nuteistasis tuo metu pagrobė dalį inventorizacijos metu nustatyto kuro trūkumo. Teismai spėliojimu ir prielaida grindė tai, kad jei vaizdo įraše iš tikrųjų yra A. M., nešantis bakeliuose kažkokią talpą, tai ši talpa yra dyzelinas, o ne kita, kartais sargų nešiojama talpa (koncentratas, vanduo, atliekos).

212.5.

22Teismas, vertindamas duomenis, teikė prioritetą vienų liudytojų parodymams prieš kitus ir taip pažeidė liudytojų ir jų duodamų parodymų teisinio lygiateisiškumo principą bei BPK 6 straipsnio, 44 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Teismas nemotyvuotai ignoravo ekspertizės išvadą, kad vaizdo įraše matomas žmogaus siluetas negali būti atpažįstamas. Nors teismas tai pripažino, tačiau, prieštaraudamas savo teiginiui, pateikė hipotezę, kad tai dar nereiškia, jog asmuo, esantis vaizdo įraše, negali būti atpažįstamas bendradarbių, mačiusių vaizdo įrašą. Taip būtent bendradarbių liudytojų parodymams (kurie nė vienas kategoriškai neteigė, kad vaizdo įraše atpažįsta būtent A. M.) buvo skiriama nevienoda teisinė reikšmė. Teismo teiginys grindžiamas hipotetine prielaida ir su UAB ,,L“ administracija susijusių liudytojų S. B., Y. B. ir T. M. (T. M.) prielaidomis, jų asmeniniais samprotavimais ir skaičiavimais, kurių neįmanoma nei patikrinti, nei patvirtinti, nei paneigti. Septyni, nesusiję su UAB ,,L“ administracija, liudytojai M. V., I. C., M. C., D. B., J. Š., A. K., R. Č. davė objektyvesnius, jį teisinančius, parodymus, tačiau teismai jų nei vertino, nei tyrė, apsiribodami minėtų trijų su administracija susijusių liudytojų diskusiniais parodymais, padarė nemotyvuotą išvadą, kad kitų liudytojų parodymai neturi reikšmės, kadangi jie yra subjektyvūs.

232.6.

24Esant neigiamai eksperto išvadai, kad 2014 m. birželio 19 d. vaizdo įrašas, kuriame įžvelgiamas žmogaus siluetas, įeinantis į siurblinę ir iš jos išeinantis, nėra tinkamas atpažinti žmogui ir tai, ką jis neša, taip pat penkių liudytojų parodymams, kad vaizdo įraše negalima atpažinti žmogaus, paties teisėjo, proceso metu žiūrėjusio šį vaizdo įrašą, komentarui, kad tik protarpiais kažką galima pastebėti ir vėl viskas juoda, teismas nemotyvuotai pripažino trijų liudytojų, galinčių, skirtingai nuo kitų žmonių, atpažinti neaiškiame vaizdo įraše konkretų asmenį ir tai, ką jis neša, parodymus kaip tinkamus apkaltinamajam nuosprendžiui pagrįsti. Taip šiems liudytojams teismas nepagrįstai suteikė BPK 89 straipsnyje reglamentuoto specialisto su specialiais įgūdžiais bei specialiosiomis žiniomis vaidmenį, kadangi minėti liudytojai turėjo išsiskirti savo sugebėjimais, atpažinti asmenį ar daiktus neaiškiame vaizdo įraše. Be to, šių asmenų, nors ir atpažinusių A. M., grobiantį kurą iš siurblinės, parodymai nėra kategoriški. Taigi, teismai nepagrįstai šių liudytojų parodymus išskyrė iš kitų tolygius parodymus galinčių duoti liudytojų, nemotyvuotai pripažindami juos kaip sugebančius labiau nei kiti liudytojai pateikti teismui reikšmingus įrodymus, ir taip pažeidė BPK 6 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus.

252.7.

26UAB ,,L“ administracijai sudarius iš trijų įmonės darbuotojų darbo grupę ir įpareigojus ją nustatyti 2015 m. spalio 8 d. UAB ,,L“ inventorizacijos metu užfiksuotą kuro trūkumą, tyrimą ir apklausas atliko asmenys, neturintys BPK reglamentuotos kompetencijos, o šie duomenys teismų vėliau buvo pripažinti įrodymais. Pažymėtina, kad įmonėje tarp darbuotojų jau buvo žinoma, kad inventorizacijos metu yra nustatytas kuro trūkumas ir kad dėl to yra įtariamas sargas A. M.. Grupės darbuotojai rodė vaizdo įrašus kitiems įmonės darbuotojams, vėliau tapusiems liudytojais ikiteisminiame tyrime bei teisminiuose procesuose. Įmonės darbuotojams vykdant kitų įmonės darbuotojų (liudytojų) apklausą, nėra patikimų garantijų, kad nepakankamai kompetentingi ir neturintys tam teisinių žinių darbo grupės nariai galėjo apklausti liudytojus, laikydamiesi BPK reikalavimų, ir kad jiems nebuvo užduodami menami klausimai, kurie galėjo suformuoti išankstinę liudytojų nuomonę. Vėliau, vykstant ikiteisminiam tyrimui bei teismo procesui, šie liudytojai buvo pakartotinai apklausiami ir prašomi atpažinti bendrame vaizdo įraše asmenį, atidarinėjantį įmonės vartus. Liudytojams radus su A. M. išvaizda susijusių daugeliui žmonių būdingų bruožų (plika galva, ūgis, nešiojami šortai) pirmame vaizdo įraše, menamai buvo pateikiamas visai neatpažintinas antras vaizdo įrašas, kuriame įžvelgiamas asmens siluetas, su bakeliais įeinantis į kuro siurblinę ir išeinantis iš jos. Taigi, liudytojai, jau pateikę darbo grupei savo atpažinimo samprotavimus, pakartotinai apklausiami, žinojo, ką reikėtų „atpažinti“, ir kartojo įmonėje pasakytus žodžius, kad įraše matomas žmogaus siluetas pagal kūno sudėjimą, pliką galvą ir šortus yra panašus į A. M.. Be to, renkant minėtus įrodymus, nebuvo atkreiptas dėmesys į tai, kad atpažinti buvo pateikiamas bendros teritorijos vaizdas, o tik po to jau rodomas menamą pobūdį turintis vaizdo įrašas. Taigi, tokia liudytojų apklausa yra menamo turinio ir pažeidžia BPK 183 straipsnio reikalavimus. UAB ,,L“ administracijai įtarus kuro vagystę, turėjo būti informuotos teisėsaugos institucijos, tyrimas bei liudytojų apklausa turėjo būti atliekama kompetentingų pareigūnų (BPK 18 straipsnis). Liudytojui A. K., pažeidžiant BPK 183 straipsnio reikalavimus, ikiteisminio tyrimo metu buvo užduodami menami klausimai (2018 m. balandžio 16 d. pirmosios instancijos teismo posėdis). 2018 m. gegužės 17 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje liudytojui R. Č., pažeisdamas BPK 275 straipsnio reikalavimus, teisėjas uždavė atvirai menamą klausimą. Byloje yra duomenų, kad A. M., apklausiamas įmonės darbo grupės, neva vaizdo įraše atpažino save, taigi, kyla klausimas, ar tokį veiksmą galima laikyti procesiniu veiksmu, atitinkančiu BPK normų reikalavimus, jei šiuos veiksmus atlieka pašaliniai, su teisėsaugos institucijomis nesusiję asmenys, bet šio veiksmo pagrindu gautus duomenis teismai pripažįsta įrodymais.

272.8.

28Apeliacinės instancijos teismas pažeidė nuteistojo rungimosi teisę, įtvirtintą BPK 7 straipsnio 2 dalyje, nes vagystės faktui nustatyti nepaskyrė apelianto prašomos buhalterinės ekspertizės; vagystės faktą grindė iš esmės nepatikimu įrodymu – UAB ,,L“ antros inventorizacijos išvados duomenimis. Teismas turėjo patikrinti, ar iš tikrųjų ( - ) bazėje buvo kuro trūkumas, jei buvo, tai kodėl jis atsirado, kodėl visiškai priešingos pirmos ir antros inventorizacijos išvados. Nors teismas nurodė, kad inventorizacijų išvados gali skirtis todėl, kad pirmu atveju, darant inventorizaciją, ją pasirašinėjo artimais ryšiais su A. M. susiję žmonės, t. y. gali būti suklastota, tačiau byloje liko nepatikrintas ir neįvertintas tas faktas, kad kasmėnesinę kuro inventorizaciją daro operatoriai ir jie kasdien savo kompiuteriuose stebi kuro kiekį, t. y. ją darė visiškai su nuteistuoju artimais ryšiais nesusiję žmonės, ir šis kuro trūkumas jų inventorizacijose neatsispindėjo. Minėta teismo argumentacija prieštarauja BPK 20 straipsnio 3 dalies, 305 straipsnio l dalies 2 punkto reikalavimams.

292.9.

30Teismai neatkreipė dėmesio į tai, kad galimas kuro trūkumas galėjo susidaryti ir laikotarpiu tarp dviejų inventorizacijų, t. y. nuo pirmos 2015 m. birželio 30 d. iki antros 2015 m. spalio 8 d. inventorizacijos, o ne 2014 m. birželio 19 d., kai neva A. M. pagrobė 450 l dyzelino. Be to, jei 2015 m. spalio 8 d. inventorizacijos metu nustatytas kuro trūkumas buvo 3069 kg, o A. M. kaltinamas pagrobęs 450 l kuro, tai teismai nenustatė fakto, ar apskritai buvo kuro vagystė ir koks jo realus trūkumas. Teismo proceso metu buvo nustatytos, bet teismo neįvertintos kitos aplinkybės, susijusios su kuro netikslių duomenų nustatymo techninėmis (likęs kuras vamzdžiuose) ir fiziologinėmis (kuro tūrio išsiplėtimas ir susitraukimas priklausomai nuo temperatūros) priežastimis.

312.10.

32Teismai pažeidė asmens, įtariamo įvykdžius nusikalstamą veiką, ir veikos daiktų parodymo atpažinti tvarkos reikalavimus (BPK 191, 192, 193, 195, 196 straipsniai) ir iš esmės painiojo sąvokas „atpažinti“, ,,įvertinti“, „palyginti“. Minėtuose BPK straipsniuose nustatyti reikalavimai, kad būtų išvengta bet kokio atsitiktinumo bei nepagrįsto apkaltinimo, ir paremti dviem veiksniais: asmuo gali būti atpažįstamas tik iš kelių asmenų ir atpažinimo procese turi būti išvengta menamo komponento. Teismai, to neužtikrinę, pažeidė BPK 192 straipsnio 1, 2, 7 dalių reikalavimus. Daiktų atpažinimo (neva bakelių su kuro talpa) metu nebuvo pateikti alternatyvūs daiktai. Pažeidus minėtus įstatymų reikalavimus, vyko ne realus, proceso reglamentuotas asmens bei daiktų atpažinimas tarp alternatyvių objektų, o bandymas jau iš anksto žinomo asmens – A. M. – išorinės išvaizdos požymius taikyti prie paties A. M. išvaizdos požymių ir ieškoti jų atitikimo neaiškiame vaizdo įraše. Bendrų išorės bruožų palyginimas yra būdingas ir lengvai gali būti pritaikomas daugeliui žmonių – trumpi plaukai, ūgis, dėvimi šortai, todėl toks asmens ir daiktų atpažinimas yra ne realus fakto konstatavimas, o tik turintis formalią reikšmę, bandant pateisinti nuosprendžio pagrįstumą nuteistajam. Toks atpažinimas negali turėti jokios įrodomosios reikšmės, tai prieštarauja BPK 20 straipsnio reikalavimams. Be to, liudytojas I. C. teigė, kad vaizdo siluete asmuo įžiūrimas, kad apsirengęs su kelnėmis, o ne su šortais.

332.11.

34Byloje nėra įrodymais patvirtintas nei kuro trūkumo, nei jo grobimo faktas, nei konkretus asmuo, galėjęs jį pagrobti. Grobimo faktas nėra nustatytas neginčytinais, nepaneigiamais įrodymais, kaip to reikalauja įstatymai ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-110/2013, 2K-540/2013). Teismai, konstatuodami jo kaltę, iš esmės rėmėsi tik vieninteliu įrodymu – neatpažįstamu vaizdo įrašu, o byloje esančių įrodymų nesusiejo į loginę visumą. Pagal byloje surinktus įrodymus ir teisinę galimybę juos įvertinti, teismai gali tik manyti, kad iš ( - ) bazės galėjo būti pagrobtas kažkoks kuro kiekis ir kad tai galėjo padaryti A. M.. Tačiau apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes. Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti įvykdyta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti. Neįrodytas kaltumas tolygus įrodytam nekaltumui. Tai nekaltumo prezumpcijos principo, kurį įtvirtina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio l dalies, BPK 44 straipsnio 6 dalies nuostatos, esmė, šį principą teismai pažeidė.

352.12.

36Byloje apskritai nėra surinkta jokių įstatymo reikalavimais reglamentuotų įrodymų, pagrindžiančių nuteistojo kaltę. Teismų baigiamieji aktai išimtinai remiasi prielaidomis ir spėlionėmis, kurių pagrindu yra nepagrįstai nuteistas nekaltas asmuo. Taip teismai nesilaikė kasacinės instancijos teismo išaiškinimų, kad draudžiama esant nepašalintų abejonių dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį, o prielaidomis grįstos teismo išvados ir bet kokios abejonės dėl asmens kaltės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-315/2012, 2K-510/2012, 2K-429/2013).

373.

38Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė V. Ramanauskienė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato G. Danišausko kasacinį skundą atmesti. Prokurorė atsiliepime į kasacinį skundą nurodo:

393.1.

40Kasatoriai skunde nenurodo duomenų, kurie leistų teigti, kad bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Kasatoriai taip pat nepagrįstai teigia, kad teismai pažeidė BPK reikalavimus. Kasaciniame skunde pateikiami subjektyvaus pobūdžio argumentai. Tiek kasaciniame, tiek apeliaciniame skunduose yra nesutinkama su įrodymų vertinimu, tačiau įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Proceso dalyvių išsakytos nuomonės dėl įrodymų vertinimo ir išvadų padarymo teismui nėra privalomos ar įpareigojančios.

413.2.

42Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, laikydamasis baudžiamojo proceso reikalavimų, nuosprendį pagrindė išsamia byloje ištirtų įrodymų analize. Šis teismas nuosprendyje pagrindė išvadą dėl kuro trūkumo, kodėl remiasi ir kitų liudytojų parodymais apie tai, kad jie vaizdo įraše atpažįsta būtent kaltinamąjį, nesivadovauja kaltinamojo parodymais, aptarė teisminio nagrinėjimo metu pateikto prašymo skirti buhalterinę ekspertizę atmetimo aspektą. Teismo išvada dėl vaizdo kameroje užfiksuoto kaltinamojo pagrįsta ištirtų įrodymų visuma.

433.3.

44Apeliacinės instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinius skundus, išsamiai patikrino

45pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą, nutartyje išanalizavo byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, aptarė visus apeliacinių skundų argumentus, tarp jų ir dėl nenustatyto kuro trūkumo, būtinumo skirti buhalterinę ekspertizę, liudytojų negalėjimo atpažinti kaltinamojo, 2015 m. lapkričio 5 d. UAB „L“ vidinio tyrimo dėl aplinkybių nustatymo ataskaitos įrodomosios reikšmės.

464.

47Civilinės ieškovės UAB „L“ įgaliotasis atstovas advokatas V. Radvila atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato G. Danišausko kasacinį skundą atmesti ir priteisti civilinės ieškovės UAB „L“ patirtas išlaidas kasacinės instancijos teisme. Civilinės ieškovės įgaliotasis atstovas advokatas atsiliepime į kasacinį skundą nurodo:

484.1.

49Įrodymų ištyrimas, jų vertinimas, faktinių bylos aplinkybių nustatymas yra pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nagrinėjimo dalykas. Kasaciniame skunde nesutinkama su teismų atliktu įrodymų vertinimu ir nustatytomis bylos faktinėmis aplinkybėmis, o tai nėra kasacijos dalykas.

504.2.

51Teismai tinkamai taikė baudžiamojo proceso ir baudžiamąjį įstatymus, todėl nėra teisinio pagrindo keisti ar naikinti kasatorių skundžiamus teismo sprendimus. Teismų sprendimai pagrįsti išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

524.3.

53Teismai tinkamai taikė BPK 7 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnį. Teismų sprendimuose detaliai aprašyti įrodymai, patvirtinantys dyzelino trūkumo faktą, ir 450 l šio kuro vagystės, kurią atliko A. M., faktai, todėl kasacinio skundo teiginiai dėl šių faktų neįrodymo atmestini. Visi kuro kiekio rezervuaruose skaičiavimai buvo daromi ( - ) bazėje, vadovaujant direktoriui V. M., A. M. tėvui. Be V. M., ( - ) bazės administraciją taip pat sudarė buhalterė V. M. (V. M. žmona) ir administracijos darbuotoja R. M. (A. M. žmona). Kiti ( - ) bazės darbuotojai kuro kiekio skaičiavimuose nedalyvavo. Teisiamajame posėdyje apklausti liudytojai paaiškino, kad, keičiant dyzelino temperatūrą ir tankį, buvo galima manipuliuoti duomenimis ir skaičiavimais. Pažymėtina, kad tik tuo metu, kai kitas asmuo, o ne vienas iš M. giminės, patikrino kuro kiekius, paaiškėjo kuro trūkumas.

544.4.

55Teismų sprendimuose nurodyta, kad nuteistojo nurodytas 2015 m. birželio 30 d. aktas surašytas artimais giminystės ryšiais susaistyto ir visiškai suinteresuoto asmens, todėl šiuo dokumentu teismams vadovautis nėra pagrindo dėl jo abejotino patikimumo. Juolab, kaip nurodyta sprendimuose, tai buvo paskutinė inventorizacija iki 2015 m. spalio 8 d. neeilinės inventorizacijos, nes bendrovės archyve nebuvo inventorizacijos dokumentų už 2015 m. liepos, rugpjūčio bei rugsėjo mėnesius, nors jie ten turėjo būti, tačiau ( - ) bazės administracija, t. y. nuteistojo giminaičiai, jų ten nepateikė. 2015 m. spalio 8 d. akto duomenys, kurie buvo surašyti kuro kiekius patikrinus su M. šeima nesusijusiam Y. B., yra patikimi, todėl yra pagrindas jais vadovautis, vertinant visų byloje surinktų A. M. kaltės dėl jam inkriminuotos veikos įrodymų visumą. Taigi, teismų sprendimuose aiškiai nurodyta, kodėl skiriasi 2015 m. birželio 30 d. ir spalio 8 d. aktų duomenys.

564.5.

57Pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi atmetė nuteistojo gynėjo prašymą dėl buhalterinės ekspertizės skyrimo, nes į suformuluotą gynėjo klausimą apie dyzelino faktinį kiekį UAB „L“ ( - ) bazėje 2014 m. birželio 16 d., t. y. praėjus daugiau nei trejiems metams, neįmanoma atsakyti, net ir pasitelkus specialistų pagalbą. Tai pripažino ir pats nuteistasis 2018 m. spalio 3 d. teisiamajame posėdyje. Teoriškai faktinis tam tikrą datą buvęs kuro kiekis gali būti nustatomas tik atlikus papildomus kuro lygio matavimus rezervuaruose ir tik su sąlyga, kad per tą laiką kuras iš rezervuarų nebuvo nei išpilamas, nei įpilamas, arba jeigu kuro kiekio matavimai anksčiau būtų buvę atlikti kvalifikuotų ir nesuinteresuotų asmenų.

584.6.

59Teismai tinkamai taikė BPK 6 straipsnį, 44 straipsnio 5 dalį, 89 straipsnį. Teismų sprendimuose aiškiai aprašyta, kaip ir kodėl byloje esantys duomenys buvo įvertinti. Atmestini kasacinio skundo teiginiai, kad neva neatsižvelgiama į dalies liudytojų, kurie nepatvirtino vaizdo įraše atpažinę A. M., parodymus. Šiuo atveju teismas atsižvelgė į visus duomenis, darydamas išvadas.

604.7.

61Teismų sprendimuose nurodyti visų liudytojų parodymai. Kasaciniame skunde klaidinamas teismas dėl pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo padarytų išvadų apie specialisto išvadas dėl vaizdo įrašo ir ilgai kartu dirbančių ir pažįstančių asmenų gebėjimo atpažinti A. M. vaizdo įraše. Teismų sprendimuose paminėta, kad nors specialisto išvadoje nustatyta, jog teritorijos stebėjimo vaizdo kamerų įrašų kokybė yra prasta ir todėl sunku identifikuoti įrašuose matomą asmenį, tačiau liudytojai M. V., T. M., Y. B., I. C., kurie ne vienerius metus dirbo su A. M. ir gerai jį pažinojo, patvirtino, kad vaizdo įrašuose matyti A. M., kurį atpažino pagal aprangą, šukuoseną, ūgį, eiseną ir pan. Minėti liudytojai nuosekliai paaiškino, kaip atpažino A. M., tuo tarpu kasaciniame skunde šie teismų argumentai klaidingai pateikiami kaip prieštaravimai.

624.8.

63Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad liudytojų parodymai buvo vertinami kaip specialisto. Teismų sprendimuose liudytojai nebuvo prilyginti specialistams (BK 89 straipsnis) ir argumentuotai paaiškinta, kad A. M. nepažįstančiam asmeniui, t. y. šiuo atveju specialistui, dėl prastos vaizdo įrašo kokybės būtų sunku atpažinti asmenį. Tačiau nagrinėjamu atveju A. M. atpažino jį gerai ir seniai pažįstantys asmenys, kartu dirbę toje pačioje bendrovėje.

644.9.

65Teismai tinkamai taikė BPK 242 straipsnį, objektyviai ir nešališkai išnagrinėjo bylą. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad byloje nenustatyta, kur galėjo dingti kita inventorizacijos metu nustatyta 3069 kg dyzelino trūkumo dalis. Teismų sprendimuose nurodyta, kad tyrimas dėl likusios pavogtos dalies buvo išskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą prokuroro nutarimu. Teismai padarė pagrįstas išvadas, kad A. M., dirbdamas UAB „L“ ( - ) bazės sargu, įpareigotas saugoti jam patikėtą objektą ir jame esantį turtą, pasinaudodamas siurblinės raktais, kurie nebuvo slepiami ir jam prieinami, neturėdamas tam leidimo, pateko į bendrovei priklausančios ( - ) bazės siurblinę ir iš ten slaptai, tyčia išjungdamas vaizdo kamerą iš elektros tinklo, pavogė 450 l dyzelino. Teismai atkreipė dėmesį, kad nors vėliau vaizdo kamera įsijungė, tačiau vaizdas jau buvo įrašytas įsijungus autonominiam įrašymui, apie kurį nuteistasis nežinojo. Vaizdo kameros „išsijungimas“ nelaikytinas atsitiktiniu įvykiu, nes ir anksčiau būdavo tokie „išsijungimai“, o specialistams nenustačius gedimų ar trikdžių, buvo įrengtas autonominis įrašymas, įtariant, kad vaizdo kamera išjungiama tyčia, siekiant išvengti nusikalstamų veikų fiksavimo.

66III.

67Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

685.

69Nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato G. Danišausko kasacinis skundas atmestinas.

70Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų

716.

72Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas kasacinis skundas, tikrina teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis). Dėl šios nuostatos taikymo teismų praktikoje išaiškinta, kad skundžiamų teismų sprendimų teisėtumas kasacine tvarka tikrinamas remiantis šiuose sprendimuose nustatytomis bylos aplinkybėmis, iš naujo įrodymų nevertinant ir naujų faktinių bylos aplinkybių nenustatant (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-221/2008, 2K-P-9/2012 ir kt.). Kasacinio skundo argumentai savaip interpretuojant įrodymus ir ginčijant teismo nustatytas faktines aplinkybes nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-402/2010). Dėl šių argumentų kasacinės instancijos teismas pasisako tik teisės taikymo aspektu, t. y. ar renkant duomenis ir juos pripažįstant įrodymais nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ar pagal žemesnės instancijos teismų nustatytas bylos faktines aplinkybes tinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas (BPK 369 straipsnis). Dėl to nuteistojo A. M. ir jo gynėjo G. Danišausko kasacinio skundo argumentai, kuriais nesutinkama su teismų nustatytomis bylos aplinkybėmis (pavyzdžiui, kad vaizdo įraše esantis žmogus yra ne nuteistasis, o nešamose talpyklose – ne kuras), atliktu atskirų įrodymų ir jų visumos vertinimu, prašoma atsižvelgiant į atskirus įrodymus daryti kitokias išvadas, nei padarė teismai savo sprendimuose, nesant teisinių argumentų, leidžiančių konstatuoti, kad teismo proceso metu buvo padaryta esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, paliekami nenagrinėti.

73Dėl kasacinio skundo argumentų, susijusių su BPK pažeidimais

747.

75Kasatoriai kasaciniame skunde teigia, kad žemesnės instancijos teismai, pripažindami byloje surinktus duomenis įrodymais ir vertindami juos, pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, neišsamiai išnagrinėjo bylą, neatsakė į apeliacinių skundų esminius argumentus. Šie kasatorių skundo argumentai nepagrįsti, todėl atmestini.

768.

77Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK nustatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindiniai reikalavimai įrodymams, kuriais turi būti pagrįstos teismo išvados dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, nurodyti BPK 20 straipsnyje. Pagal šio straipsnio nuostatas įrodymais gali būti tik teisėtais būdais (įstatymų nustatyta tvarka) gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK nustatytais proceso veiksmais, taip pat kurie patvirtina ar paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai (BPK 20 straipsnio 1, 3, 4 dalys). Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva (BPK 20 straipsnio 2, 5 dalys). BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

789.

79Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas esminiu pažeidimu gali būti pripažįstami atvejai, kai kasacine tvarka apskųstame nuosprendyje ar nutartyje: teismo išvados padarytos nesiėmus įmanomų priemonių visoms bylai teisingai išspręsti reikšmingoms aplinkybėms nustatyti; nebuvo įvertinti visi proceso metu surinkti bylai išspręsti reikšmingi įrodymai; vertinant įrodymus padaryta klaidų dėl jų turinio, remtasi duomenimis, kurie dėl neatitikties BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytiems reikalavimams negalėjo būti pripažinti įrodymais; nepagrįstai įrodymais nepripažinti duomenys, kurie atitinka BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytus reikalavimus; neišdėstyti teisiniai argumentai dėl ištirtų įrodymų vertinimo ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2014, 2K-7-176-303/2015,

802K-251-507/2016, 2K-74-976/2017).

8110.

82Patikrinus skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu, konstatuotina, kad kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose atliktas įrodymų tyrimas ir vertinimas tokių trūkumų, kuriuos nurodo kasatoriai, neturi, o jų skunde keliamos abejonės dėl įrodymų, kuriais rėmėsi teismai, priimdami skundžiamus nuosprendį ir nutartį, atitikties įstatymų reikalavimams yra nepagrįstos.

8311.

84Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas A. M. kaltės klausimą dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo, tyrė ir analizavo visus, t. y. tiek jį teisinančius, tiek ir kaltinančius, įrodymus (ikiteisminio tyrimo ir teisiamojo posėdžio metu duotus paties A. M., liudytojų M. V., T. M., Y. B., S. B., I. C., M. C., D. B., V. M., O. M., J. Š., A. K., R. Č. parodymus, vaizdo įrašo medžiagą ir kitus rašytinius įrodymus), juos įvertino tiek atskirai, tiek lygindamas tarpusavyje, susiejo į vientisą loginę grandinę, nė vienam įrodymų šaltiniui neteikdamas išskirtinės reikšmės. Priešingai nei teigia kasatoriai, apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje, kaip to ir reikalaujama BPK 305 straipsnio 1 dalyje, išdėstyti įrodymų, tarp jų ir liudytojų parodymų, vaizdo įrašo, inventorizacijos aktų duomenų, vertinimo motyvai ir padarytos įrodymais pagrįstos išvados, kokios faktinės aplinkybės nustatytos byloje ir kokie duomenys pagrindžia nuteistojo A. M. kaltę padarius jam inkriminuotą BK 178 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką, taip pat aptartos jo keltos gynybos versijos ir jos motyvuotai atmestos. Šis teismas nuosprendyje taip pat argumentuotai nurodė, kodėl vienais įrodymais vadovaujasi, o kitų nepripažįsta įrodymais (nes jie kelia abejonių dėl patikimumo), taip pat pasisakė dėl buhalterinės ekspertizės skyrimo netikslingumo (nes praėjus daugiau kaip trejiems metams neįmanoma atsakyti į klausimą, koks buvo dyzelinio kuro faktinis kiekis 2014 m. kuro bazėje).

8512.

86Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs priimto apkaltinamojo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą, dar kartą išsamiai išanalizavęs byloje ištirtus įrodymus, nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas duomenis įrodymais ir vertindamas juos, būtų padaręs pažeidimų, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo įrodymus bei padarė teisingas išvadas dėl A. M. kaltės padarius BK 178 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką. Šios instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl vaizdo įrašo, kuriame užfiksuota pati vagystė, ir liudytojų, šiame vaizdo įraše atpažinusių A. M., parodymų vertinimo, motyvuotai paneigė jo versijas, kad kurą vogė ne jis, o kažkoks kitas pašalinis asmuo jo sargavimo kuro bazėje metu, kad buvo ne vagiamas, o išnešamas ,,blogas“ kuras, t. y. likęs po rezervuarų valymo. Nors kasatoriai skunde detaliai analizuoja atskirus bylos įrodymus, jų nuomone, paneigiančius, kad A. M. pavogė kurą, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad BPK nurodytos įrodymų vertinimo taisyklės reikalauja įvertinti ne tik kiekvieną įrodymą atskirai, bet ir jų visumą, juos lyginant ir siejant į nuoseklią ir vientisą loginę grandinę. Bylos įrodymų vertinimas, kaip sudėtinė įrodinėjimo teisme proceso dalis, yra neišvengiamai susijęs su visų bylos duomenų ištyrimu ir patikrinimu. Pažymėtina ir tai, kad teismo proceso dalyvių pateiktų prašymų ar versijų atmetimas, įrodymų vertinimas ne taip, kaip to norėtų proceso dalyviai, savaime BPK normų nepažeidžia, jeigu teismo sprendimas motyvuotas, neprieštaringas, padarytos išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma.

8713.

88Dėl kasatorių skunde nurodomų BPK 183, 191, 192, 193, 195, 196, 275 straipsnių pažeidimų atkreiptinas dėmesys, kad inventorizacija ir jos metu atliekamas tyrimas yra įmonės vidaus tyrimas, todėl jo metu atliekama darbuotojų apklausa, dokumentų analizė, objektų atpažinimas ir kiti įmonės vidinio tyrimo metu atliekami veiksmai neturi atitikti BPK nustatytų reikalavimų. Ar inventorizacijos metu gauti duomenys bus pripažinti įrodymais BPK prasme, kiekvienu atveju, kaip jau minėta, sprendžia teismas. Nagrinėjamoje byloje teismai argumentuotai nurodė, kurios inventorizacijos duomenimis vadovaujasi, o kurios – ne, taip pat inventorizacijos duomenis įvertino tiek atskirai, tiek kartu su visais kitais byloje surinktais įrodymais.

8914.

90Į nuteistojo ir jo gynėjo apeliacinių skundų esminius argumentus (dėl įrodymų vertinimo, faktinių aplinkybių nustatymo, buhalterinės ekspertizės nepaskyrimo, pavogto kuro kiekio nustatymo) apeliacinės instancijos teismo nutartyje motyvuotai atsakyta. Pažymėtina ir tai, kad kasaciniame skunde nenurodoma, į kokius konkrečius esminius apeliacinių skundų argumentus neatsakyta, o iš skundo turinio išplaukia, kad kasatoriai nesutinka su įrodymų vertinimu ir padarytomis teismo išvadomis, o tai, kaip jau minėta, nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas. Taigi byla apeliacine tvarka išnagrinėta nepažeidus BPK 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimų.

9115.

92Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nesilaikė abejonių aiškinimo kaltinamojo naudai, nekaltumo prezumpcijos, rungimosi principų, pažeidė teisę į teisingą ir nešališką teismą. Teisėjų kolegija dėl šių kasacinio skundo teiginių atskirai nepasisako, nes šie pažeidimai siejami su BPK normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, teismo sprendimuose daromų išvadų pagrindimą, pažeidimais, dėl kurių šioje nutartyje jau pasisakyta.

9316.

94Konstatuotina, kad teismų sprendimai, kuriais nustatytos A. M. inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės, priimti nepažeidžiant BPK 20 straipsnyje nustatytų reikalavimų, į esminius apeliacinių skundų argumentus atsakyta, todėl darytina išvada, kad žemesnės instancijos teismai, nagrinėdami bylą, esminių BPK pažeidimų nepadarė.

95Dėl proceso išlaidų

9617.

97Civilinės ieškovės UAB „L“ įgaliotasis atstovas advokatas V. Radvila atsiliepimu į nuteistojo ir jo gynėjo kasacinį skundą prašo priteisti civilinės ieškovės turėtas atsiliepimo į kasacinį skundą surašymo išlaidas (1839,87 Eur), pateikė šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

9818.

99Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti (BPK 106 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog minėtos nuostatos galioja taip pat nagrinėjant bylą apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose, tačiau šiuo atveju, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-143-696/2017, 2K-118-489/2019, 2K-135-693/2019).

10019.

101Atsiliepimo surašymas ir pateikimas teismui yra viena civilinio ieškovo dalyvavimo ir savo teisių gynimo kasaciniame rašytiniame procese formų. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistojo ir jo gynėjo kasaciniame skunde buvo ginčijami klausimai, susiję ir su civilinio ieškovo interesais byloje, šis buvo priverstas kreiptis į advokatą profesionalios pagalbos surašant atsiliepimą. Dėl to laikytina, kad civilinis ieškovas turi teisę į tokių išlaidų atlyginimą.

10220.

103Pagal BPK 3741 straipsnio 1 dalį nagrinėjant bylą kasacine tvarka privalomas tik prokuroro atsiliepimas, o kitų proceso dalyvių baudžiamojo proceso įstatymas pateikti atsiliepimo neįpareigoja. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog proceso dalyvio nurodomas patirtų atstovavimo išlaidų dydis neįpareigoja teismo priteisti nurodomos sumos, o yra tik viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama nustatant proceso išlaidų dydį. Teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos, jei yra pagrindas konstatuoti, kad nurodoma atstovavimo išlaidų suma yra per didelė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-92/2014, 2K-210/2014, 2K-102-222/2016, 2K-152-303/2017, 2K-347-976/2018,

1042K-373-976/2018).

10521.

106Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kasacinio skundo apimtį ir turinį, kasacinio skundo išnagrinėjimo rezultatą, bylos sudėtingumą (5 tomai, viena nusikalstama veika), civilinės ieškovės įgaliotojo atstovo advokato atsiliepimo, kuris nėra privalomas teismui pateikti, apimtį bei turinį ir aplinkybę, kad advokatas V. Radvila atstovavo civilinei ieškovei apeliacinės instancijos teisme ir bylos aplinkybės jam gerai žinomos, protingumo ir sąžiningumo principus, daro išvadą, kad prašoma priteisti išlaidų suma nelaikytina proporcinga, todėl mažintina iki 600 Eur.

107Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

108Nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato Gintauto Danišausko kasacinį skundą atmesti.

109Iš nuteistojo A. M. civilinei ieškovei UAB „L“ priteisti 600 Eur turėtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 22 d. nuosprendžiu A. M.... 4. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Teisėjų kolegija... 6. I. Bylos esmė... 7. 1.... 8. A. M. nuteistas už tai, kad 2014 m. birželio 19 d. nuo 20.15 val. iki 21.40... 9. II.... 10. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. 2.... 12. Kasaciniu skundu nuteistasis A. M. ir jo gynėjas advokatas G. Danišauskas... 13. 2.1.... 14. Teismai nesilaikė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau... 15. 2.2.... 16. Apeliaciniame skunde buvo prašoma patikrinti liudytojų parodymų,... 17. 2.3.... 18. Apeliacinės instancijos teismas neįvertino tai, kad pirmosios instancijos... 19. 2.4.... 20. Teismai padarė BPK 20 straipsnio 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus, nevertino... 21. 2.5.... 22. Teismas, vertindamas duomenis, teikė prioritetą vienų liudytojų parodymams... 23. 2.6.... 24. Esant neigiamai eksperto išvadai, kad 2014 m. birželio 19 d. vaizdo įrašas,... 25. 2.7.... 26. UAB ,,L“ administracijai sudarius iš trijų įmonės darbuotojų darbo... 27. 2.8.... 28. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė nuteistojo rungimosi teisę,... 29. 2.9.... 30. Teismai neatkreipė dėmesio į tai, kad galimas kuro trūkumas galėjo... 31. 2.10.... 32. Teismai pažeidė asmens, įtariamo įvykdžius nusikalstamą veiką, ir veikos... 33. 2.11.... 34. Byloje nėra įrodymais patvirtintas nei kuro trūkumo, nei jo grobimo faktas,... 35. 2.12.... 36. Byloje apskritai nėra surinkta jokių įstatymo reikalavimais reglamentuotų... 37. 3.... 38. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 39. 3.1.... 40. Kasatoriai skunde nenurodo duomenų, kurie leistų teigti, kad bylą... 41. 3.2.... 42. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, laikydamasis baudžiamojo... 43. 3.3.... 44. Apeliacinės instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta. Apeliacinės... 45. pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą, nutartyje išanalizavo... 46. 4.... 47. Civilinės ieškovės UAB „L“ įgaliotasis atstovas advokatas V. Radvila... 48. 4.1.... 49. Įrodymų ištyrimas, jų vertinimas, faktinių bylos aplinkybių nustatymas... 50. 4.2.... 51. Teismai tinkamai taikė baudžiamojo proceso ir baudžiamąjį įstatymus,... 52. 4.3.... 53. Teismai tinkamai taikė BPK 7 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnį. Teismų... 54. 4.4.... 55. Teismų sprendimuose nurodyta, kad nuteistojo nurodytas 2015 m. birželio 30 d.... 56. 4.5.... 57. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi... 58. 4.6.... 59. Teismai tinkamai taikė BPK 6 straipsnį, 44 straipsnio 5 dalį, 89 straipsnį.... 60. 4.7.... 61. Teismų sprendimuose nurodyti visų liudytojų parodymai. Kasaciniame skunde... 62. 4.8.... 63. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad liudytojų parodymai buvo... 64. 4.9.... 65. Teismai tinkamai taikė BPK 242 straipsnį, objektyviai ir nešališkai... 66. III.... 67. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 68. 5.... 69. Nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato G. Danišausko kasacinis skundas... 70. Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų... 71. 6.... 72. Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių... 73. Dėl kasacinio skundo argumentų, susijusių su BPK pažeidimais... 74. 7.... 75. Kasatoriai kasaciniame skunde teigia, kad žemesnės instancijos teismai,... 76. 8.... 77. Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK... 78. 9.... 79. Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas esminiu pažeidimu gali būti... 80. 2K-251-507/2016, 2K-74-976/2017).... 81. 10.... 82. Patikrinus skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu,... 83. 11.... 84. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas A. M. kaltės klausimą dėl jam... 85. 12.... 86. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs priimto apkaltinamojo... 87. 13.... 88. Dėl kasatorių skunde nurodomų BPK 183, 191, 192, 193, 195, 196, 275... 89. 14.... 90. Į nuteistojo ir jo gynėjo apeliacinių skundų esminius argumentus (dėl... 91. 15.... 92. Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nesilaikė abejonių aiškinimo... 93. 16.... 94. Konstatuotina, kad teismų sprendimai, kuriais nustatytos A. M. inkriminuotos... 95. Dėl proceso išlaidų... 96. 17.... 97. Civilinės ieškovės UAB „L“ įgaliotasis atstovas advokatas V. Radvila... 98. 18.... 99. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 100. 19.... 101. Atsiliepimo surašymas ir pateikimas teismui yra viena civilinio ieškovo... 102. 20.... 103. Pagal BPK 3741 straipsnio 1 dalį nagrinėjant bylą kasacine tvarka privalomas... 104. 2K-373-976/2018).... 105. 21.... 106. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kasacinio skundo apimtį ir turinį,... 107. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 108. Nuteistojo A. M. ir jo gynėjo advokato Gintauto Danišausko kasacinį skundą... 109. Iš nuteistojo A. M. civilinei ieškovei UAB „L“ priteisti 600 Eur turėtų...