Byla 2-1739/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lemminkainen Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. nutarties, kuria buvo tenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Plentprojektas“ atskirasis skundas ir panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 2-4559-275/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lemminkainen Lietuva“ ieškinį atsakovams „BTA Insurance Company“ SE ir uždarajai akcinei bendrovei „Plentprojektas“ (tretieji asmenys – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė Tiltų ekspertų centras) dėl draudimo išmokos, nuostolių atlyginimo priteisimo ir dėl draudimo poliso sąlygos pripažinimo niekine, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo ir pagrįstumo.

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Lemminkainen Lietuva“ (toliau – ir UAB) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų „BTA Insurance Company“ SE ir UAB „Plentprojektas“ 545 872,14 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pripažinti

52008 m. balandžio 18 d. draudimo poliso PRCA Nr. 000278 sąlygą: „draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui sudaro 300 000 litų“ niekine ir negaliojančia, kaip prieštaraujančią Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 38 straipsnio 5 daliai ir Valstybinės draudimo priežiūros valdybos 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. N-242 Dėl statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 16 punktui.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimo, 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui prašymą atsakovui UAB „Plentprojektas“ taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „Plentprojektas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas, esančias pas atsakovą ir / arba trečiuosius asmenis (leidžiant atsiskaityti su ieškovu) už 545 872 Lt, nurodydamas, kad aplinkybę, jog ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutarties turinys, be to, ieškovo teigimu, ieškinio reikalavimo suma atsakovui didelė, todėl egzistuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika, atsakovas nekilnojamojo turto neturi, o įstatinis kapitalas sudaro tik 10 000 Lt.

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui UAB „Plentprojektas“ nuosavybės teise priklausantį turtą už 545 872 Lt. Teismas sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, taip pat, kad yra reali grėsmė, jog galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, nes ieškinio suma šiuo konkrečiu atveju laikytina didele.

10Vilniaus apygardos teisme buvo gautas atsakovo UAB „Plentprojektas“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutarties, kuriame atsakovas prašė panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovas nurodė, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė nesuėjus terminui atsakovui pateikti atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje, pareikštame 2012 m. rugsėjo 12 d., neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nei vienam atsakovui. Aplinkybių, kodėl atsirado būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas nenurodė. Ieškovas ieškinį pareiškė dviem solidariesiems atsakovams, todėl teismas turėjo vertinti abiejų atsakovų turtinę padėtį. Anot atsakovo, ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų. Be to, teismas, spręsdamas dėl ieškinio pagrįstumo, turėjo vertinti ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus. Atsakovas pažymėjo, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė, dėl pritaikyto arešto atsakovui bus apsunkinta galimybė tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovo UAB „Plentprojektas“ atskirąjį skundą tenkino, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį, kuria ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ reikalavimams užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

12Teismas, pagal atsakovo UAB „Plentprojektas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis nustatęs, kad šio atsakovo turtinė padėtis gerėjo, pelnas didėjo, taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovas yra veikiantis juridinis asmuo, laiku teikiantis Juridinių asmenų registrui savo finansinės atskaitomybės dokumentus, padarė išvadą, jog 545 872 Lt reikalavimo suma atsakovui nėra didelė. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nesant tam objektyvaus pagrindo, nepagrįstai varžytų skolininko teises ir teisėtus interesus, būtų pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai.

13Teismas taip pat padarė išvadą, kad ieškinio reikalavimo suma nelaikytina didele ir kitam atsakovui, nes, kaip nurodė ieškovas, šiam atsakovui, kaip specialų teisinį statusą turinčiam juridiniam asmeniui, ieškinio suma negali būti laikoma didele. Teismas nurodė, kad byloje nenustatyta aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovo UAB „Plentprojektas“ nesąžiningumą, bandymą perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ar kaip nors kitaip pabloginti savo finansinę padėtį, bei kitų aplinkybių, įrodančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Atsakovas UAB „Plentprojektas“ nepaneigė didelės ieškinio sumos prezumpcijos. Atsakovo turtinė padėtis nėra tokia gera, kad ieškinio sumos dydžio kontekste išnyktų grėsmė tinkamai įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Teismas, konstatuodamas, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė, nevertino aplinkybių, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą, t. y. kad: didžiąją dalį atsakovo UAB „Plentprojektas“ 2013 metų balanse nurodyto turto sudaro trumpalaikis turtas (1 012 223 Lt), ilgalaikis turtas sudaro tik 217 109 Lt, o ilgalaikio turto vertė ilgainiui kinta nežymiai; atsakovas turi 609 050 Lt mokėtinų sumų ir įsipareigojimų kitiems asmenims, taigi skirtumas tarp viso turimo turto ir įsipareigojimų yra 620 819 Lt, kas tik nežymiai viršija ieškinio sumą; atsakovo 2013 metais gautas pelnas yra tik šiek tiek didesnis nei pusė ieškinio sumos.
 2. Jei atsakovo UAB „Plentprojektas“ finansinė padėtis yra tokia gera, kaip jis teigia, jis turi visas galimybes išvengti nepatogumų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, pasinaudojęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 148 straipsnio 2 dalimi, t. y. sumokėti atitinkamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti finansų institucijos laidavimą ar garantiją.
 3. Nepagrįstai teismas sprendė, kad draudiko turtinė padėtis turi įtakos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Plentprojektas“ klausimą, nes patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, ieškovas įgytų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą pinigų sumą, taigi ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kuriam atsakovui prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas yra saistomas ieškovo pareikšto prašymo.
 4. Jei būtų pripažinta, kad nagrinėjamoje byloje turėtų būti atsižvelgiama į tai, jog ieškinys pareikštas dviem solidariesiems atsakovams, vis dėlto turėtų būti vertinama aplinkybė, ar egzistuoja ieškinio tenkinimo tik vienam atsakovui tikimybė. Kadangi atsakovas „BTA Insurance Company“ SE neigia savo pareigą mokėti draudimo išmoką, viršijančią 300 000 Lt sumą, nežinoma šio atsakovo pozicija dėl draudimo apsaugos galiojimo. Tokiu atveju egzistuoja tikimybė, kad ieškinys bus patenkintas tik atsakovui UAB „Plentprojektas“, todėl sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gera kito atsakovo (draudiko) finansinė padėtis negali turėti reikšmės.
 5. Tai, kad atsakovas UAB „Plentprojektas“ neturėjo galimybės pateikti atsiliepimo į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl teismo nutarties pagrįstumo, nes savo poziciją atsakovas pateikė atskirajame skunde, be to, pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį paprastai prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžiamas nepranešus atsakovui.
 6. Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikimas 2014 m. gegužės mėnesį neturi įtakos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nes ieškovas turi teisę nuspręsti, ar teikti teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kada prašymą teikti. Šiuo atveju ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikė po Lietuvos apeliacinio teismo nutarties grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, ieškovui padarius išvadą, kad teismo procesas užsitęsė ir yra būtina imtis priemonių, užtikrinančių galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymą.
 7. Preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos prasme, pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Todėl atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl ieškinio reikalavimo nepagrįstumo šioje stadijoje nenagrinėtini. Nagrinėjamu atveju visos šios aplinkybės buvo nurodytos prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus.
 8. Teismas, nurodydamas, kad 2014 m. birželio 5 d. nutartis skubiai vykdytina, neatsižvelgė į CPK 152, 282, 283 straipsnių nuostatas.

16Atsakovas UAB „Plentprojektas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Ieškovas neįrodė, kad ieškinio suma atsakovui UAB „Plentprojektas“ yra didelė.
 2. Nėra pagrindo sutikti su ieškovu, kad atsakovo UAB „Plentprojektas“ turtinė padėtis nėra pakankamai gera, nes: atsakovo nuosavas kapitalas yra didesnis nei ieškovo reikalaujama suma; atsakovo turimo turto vertė daugiau kaip du kartus viršija ieškovo reikalaujamą sumą; atsakovas neturi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai; atsakovo pelnas nuosekliai didėja ir atsakovo vykdoma veikla kasmet yra pelninga; atsakovo pasirašytų statinių projektavimo, projektų vykdymo priežiūros susitarimų ir tokių susitarimų bendra vertė, kuri ir taip yra didelė, taip pat didėja.
 3. Tai, kad atsakovas iki šiol nepasinaudojo CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatytomis teisėmis, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Priešingai nei teigia ieškovas, nagrinėjamu atveju draudiko ekonominė (turtinė) padėtis yra teisiškai svarbi, sprendžiant dėl atsakovo UAB „Plentprojektas“ turto arešto taikymo būtinumo.
 5. Nagrinėjant Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, CPK 147 straipsnio 1 dalies taikymas nėra aktualus.
 6. Ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad ieškinio reikalavimą tikėtinai pagrindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, nors tokios išvados iš minėtos apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio negalima daryti. Be to, ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenurodė atsakovo atliktų nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų, kuriais atsakovas siektų išvengti būsimojo teismo sprendimo įvykdymo.
 7. Apelianto atskirojo skundo argumentai turi būti susiję su apeliacijos objektu ir dalyku, t. y. su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytomis išvadomis ir jas pagrindžiančiais motyvais (arba tokių motyvų nebuvimu). Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismo nutartis nebuvo grindžiama tuo, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Atsakovas taip pat palaiko savo atskirajame skunde nurodytus argumentus dėl preliminaraus ieškinio reikalavimų pagrįstumo vertinimo.
 8. Ieškovo argumentas, kad teismas neteisėtai nurodė, jog skundžiama teismo nutartis yra skubiai vykdytina, jei ir būtų teisingas, tai per se nenulemtų teismo nutarties neteisėtumo. Kita vertus, teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipimas skubiai vykdyti teisiškai galimas pagal CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktą.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas panaikino savo anksčiau priimtą nutartį, kuria ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ reikalavimams užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuota atsakovo

20UAB „Plentprojektas“ turto už 545 872,14 Lt.

21Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinio suma atsakovui UAB „Plentprojektas“ nėra didelė, mano, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog draudiko („BTA Insurance Company“ SE) turtinė padėtis turi įtakos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Plentprojektas“ klausimą. Be to, ieškovas tvirtinta, kad jo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

22Apeliacinės instancijos teismui atsakovas UAB „Plentprojektas“ pateikė naujus rašytinius įrodymus – 2014 m. liepos 8 d. UAB „Plentprojektas“ vykdomų sutarčių sąrašą, duomenis iš valstybės įmonės Registrų centro, 2014 m. spalio 31 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą – kuriais siekia įrodyti gerą savo finansinę padėtį ir tai, kad jis vykdo veiklą. Apeliacinės instancijos teismas priima šiuos įrodymus (CPK 314 straipsnis), atsižvelgdamas į tai, kad pateiktuose įrodymuose atskleidžiama atsakovo finansinė padėtis.

23Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

24Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galbūt ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2014). Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kuriam jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1329/2014).

25Pažymėtina, kad teisės normos negali išimtinai ginti tik vienos šalies, pareiškusios reikalavimus, kurių įvykdymo užtikrinimą garantuoja įstatymo normos, teises, ignoruojant kitos šalies priešingus interesus, teismas turi įvertinti galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje nurodoma, jog teisės netrukdomai naudotis nuosavybe suvaržymas visada turi užtikrinti „teisingą pusiausvyrą“ tarp bendrojo intereso poreikių ir reikalavimų, keliamų asmens pagrindinių teisių apsaugai (žr., pvz., Immobiliare Saffi v. Italy (GC), no. 22774/93). Siekiant užtikrinti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnio reikalavimus, turi būti įrodyta, kad nuosavybės kontrolė buvo teisėta, kad ji atitiko „bendrąjį interesą“, ir kad naudojamos priemonės buvo proporcingos siekiamam tikslui (2013 m. lapkričio 5 d. sprendimas byloje JGK Statyba ir Guselnikovas v. Lietuva). Norėdamas pasiekti teisingą pusiausvyrą tarp savininko teisių ir bendruomenės interesų, teismas turi patikrinti, ar dėl valstybės kišimosi (kuris gali pasireikšti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymu) asmuo neturėjo prisiimti neproporcingos ir pernelyg didelės naštos (žr., pvz., 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimą byloje JGK Statyba ir Guselnikovas v. Lietuva). Turto areštas – griežta ir varžanti priemonė. Ji gali paveikti savininko teises taip, kad gali kilti pavojus jo pagrindinei veiklai ar net gyvavimo sąlygoms (žr., pvz., Raimondo v. Italy, 22 February 1994; 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimą byloje JGK Statyba ir Guselnikovas v. Lietuva).

26Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį yra pareiškęs dviem solidariesiems skolininkams, tačiau laikinąsias apsaugos priemones ieškovas prašė taikyti tik vienam atsakovui –

27UAB „Plentprojektas“. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Plentprojektas“ klausimą, skundžiamoje nutartyje įvertino, ar ieškinio suma yra didelė ne tik atsakovui UAB „Plentprojektas“, bet ir atsakovui „BTA Insurance Company“ SE.

28Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad esant solidariajai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.76 straipsnio 1 dalis). Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (CPK 5 straipsnis, CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą pinigų sumą. Todėl ieškovai, vadovaudamiesi dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kuriems atsakovams prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas yra saistomas ieškovų pareikšto prašymo (CPK 13 straipsnis) (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-890/2010). Tokiu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vertina tų atsakovų turtinę padėtį, kurių turtą prašo areštuoti ieškovas. Jeigu ieškovas atsakovais patraukė kelis asmenis ir įrodinėja jų solidariąją prievolę ieškovui bei prašo areštuoti atsakovų turtą ieškinyje pareikštiems reikalavimams užtikrinti, teismas vertina atsakovų, kurių turtą prašo areštuoti ieškovas, bendrą turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-888/2012; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2200/2013). Taigi yra pagrindas sutikti su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo atsakovui UAB „Plentprojektas“ klausimą, vertino, ar ieškinio suma laikytina didele ir kitam atsakovui, kuriam ieškovas neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

29Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat nuosekliai laikomasi pozicijos, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1030/2013). Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Taigi pagrįstai ieškovas nurodo, kad atsakovo UAB „Plentprojektas“ 2014 m. gegužės 29 d. atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl ieškinio reikalavimų nepagrįstumo šioje stadijoje negali būti nagrinėjami. Pažymėtina ir tai, kad nors įstatymų leidėjas nedraudžia ieškovui reikšti tokio pobūdžio ieškinio, koks yra pareikštas nagrinėjamoje byloje, vien ši aplinkybė teismui nesuteikia pagrindo automatiškai taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes, visų pirma, visi ieškinyje nurodyti teisiniai bei faktiniai aspektai bus išanalizuoti išnagrinėjus bylą iš esmės, o kol kas ginčas tarp šalių nėra išspręstas; antra, kaip minėta, esminis vertinamasis kriterijus yra tas, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškinio reikalavimų vykdymui užtikrinti, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Be to, kaip teisingai nurodė atsakovas UAB „Plentprojektas“ 2014 m. gegužės 29 d. atskirajame skunde, šioje byloje priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis pati savaime tikėtinai nepagrindžia ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Šioje nutartyje apeliacinės instancijos teismo buvo pripažinta, kad būtina byloje nustatyti, ar yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, kurioms esant atsirado atsakovo UAB „Plentprojektas“ civilinė deliktinė atsakomybė atlyginti ieškovui nuostolius. Taigi ieškovo ieškinio pagrįstumas apeliacine tvarka nagrinėtoje byloje nebuvo konstatuotas.

30Kaip minėta, apeliantas laikosi pozicijos, kad ad hoc yra grėsmė, jog galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, nes ieškinio suma atsakovui UAB „Plentprojektas“ yra didelė.

31Analizuodamas ir vertindamas šiuos apelianto argumentus, apeliacinės instancijos teismas, viena vertus, sutinka su jais, nes iš tikrųjų pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2007/2013; 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; kt.), tačiau, kita vertus, pabrėžia, jog prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Ieškinio didelė suma per se nesudaro pagrindo byloje besąlygiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju, šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma yra didelė.

32Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Plentprojektas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, pripažino, kad ši bendrovė yra veikiantis juridinis asmuo, kad jos turtinė padėtis gerėjo ir pelnas didėjo. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutikti.

33UAB „Plentprojektas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balansas patvirtina, kad 2013 metais ši bendrovė turėjo iš viso 1 229 869 Lt vertės turto, šis turtas, palyginus su 2012 metų finansinės atskaitomybės rodikliais, padidėjo (2012 metais turto buvo 848 861 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 489 604 Lt (praėjusiais finansiniais metais sudarė 540 905 Lt) ir, palyginus su 2012 metų rodikliais, šie įsipareigojimai sumažėjo. 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad per 2013 metus atsakovo pardavimo pajamos ir grynasis pelnas, palyginus su 2012 metų rodikliais, padidėjo (pardavimo pajamos padidėjo nuo 1 985 830 Lt iki 2 200 616 Lt, grynasis pelnas – nuo 80 131 Lt iki 312 863 Lt). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie finansinės atskaitomybės rodikliai iš tiesų įrodo, jog

34UAB „Plentprojektas“ yra aktyviai rinkoje veikiantis pelno siekiantis juridinis asmuo, jo finansinė padėtis 2013 metais, palyginus su 2012 metais, gerėjo. Ieškovas nepateikė duomenų, įrodančių, kad 2014 metais atsakovo veikla nėra ar nebus stabili, kad jos rezultatai gali rimtai pablogėti ar atsirasti reali grėsmė, jog ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Priešingai, atsakovo UAB „Plentprojektas“ pateiktas 2014 m. spalio 31 d. balansas įrodo, kad ši bendrovė aktyviai tebevykdo savo veiklą, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju nebuvo įrodyta ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikos egzistavimas. Tai, kad didžiąją dalį atsakovo UAB „Plentprojektas“ 2013 metų balanse nurodyto turto sudaro trumpalaikis turtas (1 012 223 Lt), kad šios bendrovės 2013 metais gautas pelnas yra tik šiek tiek didesnis nei pusė ieškinio sumos, nesudaro pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, ypač atsižvelgus į tai, kad atsakovo finansinė padėtis 2013 metais, palyginus su 2012 metų finansinės atskaitomybės rodikliais, gerėjo. Be to, iš Turto arešto aktų registro duomenų matyti, kad atsakovui UAB „Plentprojektas“ nėra užregistruota kitų turto areštų ir suvaržymų.

35Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad įmonės mokumo / nemokumo klausimas šioje byloje nėra esminis, nes nesprendžiamas įmonės mokumo / nemokumo klausimas tokiu lygmeniu, kuris yra aktualus nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, todėl santykis tarp UAB „Plentprojektas“ turimo turto ir įsipareigojimų sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėjamu atveju nėra esminis. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali neigiamai paveikti atsakovo veiklą, o tai nenaudinga ir pačiam ieškovui.

36Pirmiau nustatytos bylos faktinės ir teisinės aplinkybės, apeliacinės instancijos teismui neleidžia konstatuoti, kad konkrečiu atveju 545 872,14 Lt ieškinio suma yra itin didelė atsakovui UAB „Plentprojektas“, ir yra pagrįstos prielaidos manyti, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant pagrįstų prielaidų, formuojančių teismo įsitikinimą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, teismas negali nepagrįstai varžyti atsakovo veiklos ir nuosavybės teisių į turtą.

37Tai, kad CPK nustato galimybę išvengti neigiamų padarinių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, sumokėjus atitinkamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti finansų institucijos laidavimą ar garantiją (žr. CPK 148 straipsnio 2 dalį), o atsakovas

38UAB „Plentprojektas“ šia galimybe nepasinaudojo, neįrodo šio atsakovo blogos finansinės padėties, tuo labiau, kad, kaip konstatuota šioje nutartyje, nebuvo įrodytas galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo realios grėsmės egzistavimas.

39Apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes, inter alia tai, kad atsakovas UAB „Plentprojektas“ iš esmės pelningai vykdo veiklą, jo finansinė padėtis neblogėja, ir jam nėra užregistruota kitų turto areštų ir / ar suvaržymų, ir vadovaudamasis pirmiau nurodyta teismų praktika, priėjo išvadą, kad nėra pagrįstų prielaidų konstatuoti esant antrajai būtinajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai, todėl apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

40Dėl teismo nutarties skubaus vykdymo

41Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi panaikindamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį, nutarė leisti šį procesinį sprendimą vykdyti skubiai. Apelianto teigimu, teismas, leisdamas skubiai vykdyti nutartį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, pažeidė proceso teisės normas.

42CPK 152 straipsnio, reglamentuojančio nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą, 2 dalis reglamentuoja, kad nutartis pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita ir nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones vykdomos įsiteisėjus šioms nutartims; teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita arba nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

43CPK 282 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kada teismas privalo skubiai nukreipti vykdyti sprendimus ir nutartis, o CPK 283 straipsnyje nustatyti atvejai, kada teismui suteikta teisė leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį. Šiuose straipsniuose nurodytos nutartys teismo priimtų sprendimų ar nutarčių skubaus vykdymo klausimu (CPK 283 straipsnio 3 dalis) yra neskundžiamos, nes neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, o CPK tokių nutarčių apskundimo paduodant atskirąjį skundą taip pat nenustato (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, sistemiškai vertindamas CPK 283 straipsnyje įtvirtintas normas, nustatančias teismo teisę leisti skubiai vykdyti teismo sprendimą, jo dalį arba nutartį, su CPK 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teise leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, bei atsižvelgdama į bendrąją normą, kad teismo sprendimo, jo dalies ar nutarties skubaus vykdymo klausimu yra neskundžiama, konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. nutarties dalis, kuria nutarta teismo nutartį leisti vykdyti skubiai, negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 318 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis), todėl dėl šios skundžiamos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teismo nutartyje atskirai nepasisakoma. Pažymėtina, kad tokios pačios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1974/2012). Be to, nurodymas teismo nutartį vykdyti skubiai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo yra nepagrįsta ir neteisėta (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

44Kadangi kiti ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai, kuriais atsikertama į atsakovo UAB „Plentprojektas“ 2014 m. gegužės 29 d. atskirajame skunde nurodytus motyvus, kad: ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateiktas daug vėliau, nei buvo pareikštas teisme ieškinys; teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė nesuėjus terminui atsakovui pateikti atsiliepimą į šį prašymą, neturi jokios įtakos vertinant skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo išsamiau nepasisako.

45Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo ir... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Lemminkainen Lietuva“ (toliau – ir... 5. 2008 m. balandžio 18 d. draudimo poliso PRCA Nr. 000278 sąlygą: „draudimo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo UAB „Lemminkainen... 8. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui prašymą atsakovui UAB... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi tenkino ieškovo... 10. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas atsakovo UAB „Plentprojektas“... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovo UAB... 12. Teismas, pagal atsakovo UAB „Plentprojektas“ 2013 m. gruodžio 31 d.... 13. Teismas taip pat padarė išvadą, kad ieškinio reikalavimo suma nelaikytina... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 16. Atsakovas UAB „Plentprojektas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai... 20. UAB „Plentprojektas“ turto už 545 872,14 Lt.... 21. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovas nesutinka su pirmosios... 22. Apeliacinės instancijos teismui atsakovas UAB „Plentprojektas“ pateikė... 23. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 24. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos... 25. Pažymėtina, kad teisės normos negali išimtinai ginti tik vienos šalies,... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį yra pareiškęs dviem solidariesiems... 27. UAB „Plentprojektas“. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 28. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad esant solidariajai skolininkų... 29. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat nuosekliai laikomasi pozicijos,... 30. Kaip minėta, apeliantas laikosi pozicijos, kad ad hoc yra grėsmė, jog... 31. Analizuodamas ir vertindamas šiuos apelianto argumentus, apeliacinės... 32. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos... 33. UAB „Plentprojektas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balansas patvirtina, kad 2013... 34. UAB „Plentprojektas“ yra aktyviai rinkoje veikiantis pelno siekiantis... 35. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad įmonės mokumo /... 36. Pirmiau nustatytos bylos faktinės ir teisinės aplinkybės, apeliacinės... 37. Tai, kad CPK nustato galimybę išvengti neigiamų padarinių, susijusių su... 38. UAB „Plentprojektas“ šia galimybe nepasinaudojo, neįrodo šio atsakovo... 39. Apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas byloje nustatytas faktines... 40. Dėl teismo nutarties skubaus vykdymo... 41. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi panaikindamas Vilniaus... 42. CPK 152 straipsnio, reglamentuojančio nutarčių dėl laikinųjų apsaugos... 43. CPK 282 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kada teismas privalo skubiai nukreipti... 44. Kadangi kiti ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai, kuriais... 45. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 46. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....