Byla e2-203-381/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „A. P.“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 24 d. nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-6194-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „A. P.“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, akcinei bendrovei „Litgrid“ dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „A. P.“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – UAB „Verslo aptarnavimo centras“ arba perkančioji organizacija), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ (toliau – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“) ir akcinei bendrovei „Litgrid“ (toliau – AB „Litgrid“), kuriame prašė: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomame viešajame pirkime „Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai“ ( toliau – viešasis pirkimas) 2016 m. liepos 25 d. priimtą sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę, kurioje geriausiu pripažintas tiekėjo (trečiojo asmens) uždarosios akcinės bendrovės „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (toliau – UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“) pasiūlymas; 2) įpareigoti perkančiąją organizaciją tęsti viešojo pirkimo procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos; 3) atmesti UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasiūlymą bei priimti naują sprendimą dėl viešąjį pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo; 4) ex officio panaikinti visus perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus po sprendimo patvirtinti tiekėjų pasiūlymų eilę priėmimo; 5) grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; 6) priteisti ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje ieškovė taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo „Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai“ procedūras bei įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant jau sudarytai pirkimo sutarčiai – sustabdyti su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą.
 3. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė grindė argumentais, kad byloje vyraujantis viešasis interesas reikalauja sustabdyti pirkimo procedūrą bei neleisti sudaryti viešojo pirkimo sutarties, kol išnagrinėjus bylą nebus pašalintos abejonės dėl laimėtojo pateiktos neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir netinkamų perkančiosios organizacijos veiksmų juos vertinant. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus sudaryti pirkimo sutartį su subjektu, kuris galimai tinkamai nepagrindė neįprastai mažos kainos, nebus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas, bus pažeistas įstatymų įtvirtintas imperatyvas, įpareigojantis perkančiąją organizaciją, tuo atveju, jeigu tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, pareikalauti, kad tiekėjas tinkamai pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą atmesti.
 4. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, grindžiamas prielaidomis apie tariamą trečiojo asmens neatitiktį pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams. Kilęs ginčas susijęs su valstybei svarbaus ekonominio projekto įgyvendinimu, kurį sustabdžius Vilniaus kogeneracinė jėgainė negalėtų toliau funkcionuoti, atitinkamai negalėtų gaminti ir vartotojams tiekti elektros ir šilumos energijos. Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektą per Europos strateginių investicijų fondą finansuoja Europos investicijų bankas, kuris šios jėgainės statyboms yra skyręs 190 mln. Eur finansavimą. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kiltų grėsmė laiku neįgyvendinti projekto tikslų, nustatytų atliekų tvarkymo, energetikos ir aplinkos apsaugos srityje.
 5. Atsakovė AB „Litgrid“ atsiliepime į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus bei viešąjį interesą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų teigiamą naudą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 24 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Teismas nurodė, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4231 straipsnio 1 dalis).
 3. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija 2016 m. rugpjūčio 17 d. pranešė tiekėjams apie vykdomame viešajame pirkime priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo, kurio pasiūlymo kaina daugiau nei 22 proc. mažesnė už visų tiekėjų kainų aritmetinį vidurkį, nustatymo. Ieškovės teigimu, viešąjį pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina yra nepagrįstai maža ir nepakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam vykdymui. Perkančioji organizacija ieškovei nepateikė informacijos, susijusios su viešąjį pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimu, nes viešojo pirkimo metu ši informacija buvo pripažinta konfidencialia.
 4. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda ir visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Kiekvienu konkrečiu atveju prioritetas teikiamas tam viešajam interesui, kurio nepaisius, būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, nesukuriamas didesnis visuomeninis gėris.
 5. Teismas konstatavo, kad viešojo pirkimo objektas (Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai) yra neabejotinai strategiškai svarbus valstybei, Vilniaus miestui bei atsakovėms, vykdančioms įpareigojimus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus projekto laikiną sustabdymą.
 6. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtino ieškinio pagrįstumo ir grėsmės, kad būsimo, galbūt ieškovei palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 7. Teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų jai tam tikras neigiamas pasekmes, tačiau tuo pačiu sprendė, kad šias neigiamas pasekmes ieškovė galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – pateikdama ieškinį dėl žalos atlyginimo.
 8. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija.
 9. Teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešąjį pirkimą ir jo procedūras, būtų pažeistas viešasis interesas, susijęs su energetikos objekto rekonstravimu, kuris neabejotinai būtų naudingas visuomenei, todėl prašymo tenkinimas padarytų didesnę žalą, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „A. P.“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Ieškovės atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad ieškinys tikėtinai nepagrįstas. Padarydamas tokią išvadą pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad šalys neginčija fakto, jog trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė neįprastai mažą kainą, taip pat neįvertino aplinkybių, kad perkančioji organizacija tik formaliai atliko šio tiekėjo pasiūlyme nurodytos kainos įvertinimą, kas sudaro pagrindą manyti, jog viešojo pirkimo sutartis nebus tinkamai įgyvendinta.
  2. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepateikė jokių argumentų, kodėl viešojo pirkimo objektas yra itin svarbus valstybei, Vilniaus miestui ir visuomenei bei kodėl šio viešojo pirkimo laikinas sustabdymas sukeltų neigiamų pasekmių visuomenei. Viešojo pirkimo objektas susijęs ne su nauja statyba, bet su esamo objekto rekonstravimu, todėl faktiškai rekonstruojamas objektas yra funkcionuojantis bei sustabdžius viešąjį pirkimą elektros tiekimas vartotojams nebus nutrauktas.
  3. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad viešojo pirkimo procedūros turi būti atliktos kuo skubiau, nepagrįsta, nes pačiose pirkimo sąlygose numatyta, jog perkami darbai turi būti atlikti per 42 mėnesius nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti sutartį dar keturiems mėnesiams. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bei sustabdžius viešąjį pirkimą, nebus padaryta jokia žala visuomenei.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą suteikė visuomenės interesui pirkimo objekto teikiama nauda, o ne visuomenės interesui užtikrinti viešojo pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi. Padarydamas tokią išvadą, teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo praktika, kad viešojo pirkimo objektas, koks jis bebūtų reikšmingas, negali paneigti perkančiosios organizacijos pareigos vykdyti viešojo pirkimo procedūras griežtai laikantis VPĮ principų bei kitų šio įstatymo nuostatų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1912-180/2016).
  5. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, ieškinio patenkinimo atveju nebūtų įmanoma apginti ieškovės galimai pažeistos teisės dalyvauti viešajame pirkime ir varžytis su kitais tiekėjais dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo.
 3. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą prašė jį atmesti.
 4. Atsakovių atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jos prašymas taikyti šias priemones grindžiamas vien prielaidomis, jog viešąjį pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo tinkamai nepagrindė pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos kainos. Perkančioji organizacija ne formaliai, bet realiai įsitikino, kad trečiojo asmens viešajam pirkimui pasiūlyta kaina yra pakankama tinkamam viešojo pirkimo sutarties įvykdymui. Trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai detalius pagrindimus dėl jo pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos kainos, grįsdamas atitinkamas pozicijas, nurodė įkainius, planuojamas skirti darbų atlikimui laiko sąnaudas, komercinių pasiūlymų kainas įrangai bei kitus svarbius aspektus. Perkančioji organizacija trečiojo asmens pateiktus duomenis bei juos pagrindžiančius įrodymus pateikė tiesiogiai pirmosios instancijos teismui su prašymu užtikrinti šios informacijos konfidencialumą. Teismas tenkino perkančiosios organizacijos prašymą ir pripažino trečiojo asmens pateiktą informaciją nevieša bylos medžiaga, su kuria neleistina susipažinti ieškovei ir kitiems tretiesiems asmenims.
  2. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepateikė jokių argumentų, kodėl viešojo pirkimo objektas yra itin svarbus bei kodėl šio viešojo pirkimo laikinas sustabdymas sukeltų itin neigiamų pasekmių. Viešojo pirkimo objekto svarba negali būti lyginama su naujos statybos skirstyklos reikšmingumu, nes tiek naujos skirstyklos statyba, tiek esamos rekonstravimas turi vienodą reikšmę ir svarbą visuomenei – elektros energijos vartotojams tiekimą. Atskirojo skundo argumentai, kad viešojo pirkimo objektas yra funkcionuojantis ir nėra taip, kad daliai vartotojų nebūtų tiekiama elektros energija, nepaneigia esamos faktinės situacijos, kad yra būtinas Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos rekonstravimas.
  3. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad nėra būtina įgyvendinti viešąjį pirkimą kaip įmanoma skubiau. Ginčas yra kilęs dėl viešojo pirkimo, kuris tiesiogiai susijęs su valstybei svarbaus ekonominio projekto įgyvendinimu. Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektas pripažintas valstybinės svarbos ekonominiu objektu pagal 2014 m. gegužės 28 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 486, viso projekto vertė – 381 mln. Eur. Viešuoju pirkimu perkančioji organizacija siekia įsigyti projektavimo ir rangos darbus, kuriuos yra būtina atlikti įgyvendinant statomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės prijungimą prie elektros energijos perdavimo tinklo. Laiku neužbaigus viešojo pirkimo procedūrų, statoma Vilniaus kogeneracinė jėgainė negalės funkcionuoti, t. y. nebus prijungta prie elektros energijos perdavimo tinklo, atitinkamai negalės gaminti ir vartotojams tiekti elektros ir šilumos energijos.
  4. Atskirajame skunde apeliantė nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1912-180/2016. Nėra pagrindo vadovautis šia ieškovės nurodoma apeliacinės instancijos teismo nutartimi, kadangi ieškovė nebuvo bylos, kurioje buvo priimta ši nutartis, dalyve. Apeliacinės instancijos teismas ieškovės nurodytoje civilinėje byloje Nr. e2-1912-180/2016 konstatavo, kad ieškinys laikytinas prima facie pagrįstu. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje yra konstatuotas ieškinio prima facie nepagrįstumas. Taigi, situacija dviejose civilinėse bylose yra visiškai skirtinga.
  5. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimas teismo sprendimas taps neįvykdomas. Pagrindinis ieškovės interesas dalyvaujant viešajame pirkime yra finansinis, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bei perkančiajai organizacijai sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, ieškovė galės siekti patirtų nuostolių atlyginimo teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tokie nuostoliai paaiškėtų ir būtų įrodyti.
 5. Atsakovė UAB „Litgrid“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą prašė jį atmesti.
 6. Atsakovės atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrindimas netinkamas. Trečiasis asmuo, vykdydamas perkančiosios organizacijos įpareigojimą, pateikė darbų žiniaraštį, kuriame buvo pateikti duomenys apie bendrą darbų kainą su PVM, atskirų darbų žiniaraščio eilučių kainas, atitinkamų paslaugų, medžiagų, konstrukcijų, įrenginių ir darbų kainas, kas patvirtina, jog jis tinkamai pagrindė pasiūlyme nurodytą ypatingai mažą kainą.
  2. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi vien tik viešojo pirkimo objekto svarba valstybei ir visuomenei, neatsižvelgė į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas gali lemti esamų ir/ar būsimų vartotojų interesų pažeidimą, netinkamai įgyvendinus pirkimo sutartį, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas įvertino abu viešuosius interesus bei pagrįstai prioritetą suteikė tam viešajam interesui, kurio nepaisius būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, negu sukuriamas gėris.
  3. Atskirojo skundo argumentai, kad viešojo pirkimo objektu siekiama įvykdyti viešojo pirkimo objekto rekonstravimo/modernizavimo darbus, o ne jo pastatymo darbus, todėl sustabdžius viešąjį pirkimą vartotojams nebus padaryta žala, taip pat nepagrįsti. Pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 4 straipsnį, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi LITGRID nuosavybės teise priklausantys įrenginiai, sudarantys 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklą, ir jų priklausiniai. Viešojo pirkimo objektas (Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai) susijęs su strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių rekonstravimu. Vilniaus E-3 110 kV skirstykla pastatyta 1983 metais, eksploatuojama jau 33 metus, pastotės tarnavimo laikas artėja prie numatyto 35 m. normatyvinio amžiaus ribos. Pastotėje yra 17 vnt. didelio alyvos tūrio jungtuvų, kurių techninės priežiūros išlaidos (apie 10 kartų) yra ženkliai didesnės, nei dujinių jungtuvų. Atlikus Vilniaus E-3 110 kV skirstykloje esančių įrenginių būklės įvertinimą nustatyta, kad pirminių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, matavimo transformatorių) būklė yra kritinės būklės. Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos rekonstravimas prisidės prie elektros energetikos sistemos perdavimo tinklo patikimo ir stabilaus darbo užtikrinimo, nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo, vidaus elektros perdavimo tinklo nuoseklaus atstatymo. Visos aukščiau paminėtos aplinkybės patvirtina, kad vykdomu viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti su visuomenės viešuoju interesu susijusius poreikius.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo procedūras bei įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant jau sudarytai pirkimo sutarčiai – sustabdyti su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „A. P.“, kreipdamasi į teismą su ieškiniu, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo „Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai“ procedūras bei įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant jau sudarytai pirkimo sutarčiai – sustabdyti su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui, reikalaujančiam atlikti operatyvų viešojo pirkimo įvykdymą, ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Ieškovė, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, kad teismas neteisingai įvertino viešojo pirkimo objekto svarbą, nepagrįstai konstatavo ieškinio nepagrįstumą bei prioritetą suteikė ne visuomenės interesui užtikrinti viešojo pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi, o visuomenės interesui pirkimo objekto teikiama nauda.
 4. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai preliminariai įvertino pareikštus ieškinio reikalavimus, teisingai atskleidė ginčijamo viešojo pirkimo objekto pobūdį ir reikšmę visuomenei bei pagrįstai prioritetą suteikė operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui.
 5. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas viešųjų pirkimų bylose, be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 6. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausia, turi preliminariai įvertinti pareikštus ieškinio reikalavimus. Teismas, atlikdamas ieškinio reikalavimų preliminarų vertinimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).
 7. Bylos ir viešai prieinamais duomenimis nustatyta, kad 2016 m. spalio 21 d. perkančioji organizacija ir trečiasis asmuo UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ pasirašė viešojo pirkimo sutartį, kas patvirtina, jog viešasis pirkimas yra pasibaigęs (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas), o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio viešojo pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Taip pat nustatyta, kad civilinė byla Nr. Nr. e2-6194-340/2016, kurioje priimta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, yra išnagrinėta ir teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu atmesti ieškovių AB „Energijos tinklų institutas“ ir UAB „A. P.“ ieškiniai atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Litgrid“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Byloje ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie tai, kad perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens sudaryta viešojo pirkimo sutartis būtų ginčijama ieškinio teisenos tvarka, taip pat nėra duomenų, kad priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas būtų apskųstas apeliacinės instancijos teismui, kas suponuoja išvadą, kad priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovės galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos.
 9. Be to, išnagrinėjus bylą bei įsiteisėjus galutiniam teismo procesiniam sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, akivaizdu, kad neliko jokių pagrįstų abejonių dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Esant tokiai situacijai, nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus bei nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį jau vien šiuo pagrindu.
 10. Atskirajame skunde ieškovė kelia klausimą dėl nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio aiškinimo ginčijamo viešojo pirkimo kontekste. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas pašalinti bet kokias abejones dėl byloje konkuruojančių viešųjų interesų, plačiau pasisako šiuo klausimu.
 11. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija siekia įsigyti Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos techninio, darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbus. Kaip teisingai nurodoma atsiliepimuose į atskirąjį skundą, pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacicnaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 4 straipsnį strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi AB „Litgrid“ nuosavybės teise priklausantys įrenginiai, sudarantys 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklą, ir jų priklausiniai. Taigi, Vilniaus E-3 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai susiję su strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių rekonstravimu. Vilniaus E-3 110 kV skirstykla pastatyta 1983 metais, eksploatuojama jau 33 metus, pastotės tarnavimo laikas artėja prie numatyto 35 m. normatyvinio amžiaus ribos. Vilniaus E-3 110 kV skirstykloje esančių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, matavimo transformatorių) būklė yra kritinės būklės. Šio objekto rekonstravimas užtikrins nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą bei vidaus elektros perdavimo tinklo atstatymą. Laiku neužbaigus viešojo pirkimo procedūrų, statoma Vilniaus kogeneracinė jėgainė negalės funkcionuoti, t. y. nebus prijungta prie elektros energijos perdavimo tinklo, atitinkamai negalės gaminti ir vartotojams tiekti elektros ir šilumos energijos.
 13. Nurodyti duomenys sudaro pakankamą pagrindą spręsti apie išskirtinai reikšmingą viešąjį pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, taip pat iš esmės pablogintų perkančiosios organizacijos padėtį, todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą suteikė operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui.
 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nesant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinųjų sąlygų, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimo bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

4Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

5Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai