Byla 1A-180-594/2017
Dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Antanaičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Giedriaus Endriukaičio, Daivos Jankauskienės, sekretoriaujant Rimantei Litvinavičiūtei, dalyvaujant prokurorei Ritai Čivinskaitei, nuteistiesiems R. V., R. K., E. R., nuteistojo R. V. gynėjui advokatui Mindaugui Paukštei, nuteistojo R. K. gynėjui advokatui Aivarui Alimui, nuteistojo E. R. gynėjams advokatams Vidai Kabečienei ir Sauliui Zakarevičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų R. V. (toliau – R. V.), E. R. (toliau – E. R.) ir R. K. (toliau – R. K.) apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžio, kuriuo:

3- R. K. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (8 veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (1 veika). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, R. K. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (8 veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (1 veika) paskirtos bausmės buvo subendrintos dalinio sudėjimo būdu, paskiriant jam galutinę subendrintą 5 (penkerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į R. K. paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką įskaitytas jo laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2009 m. lapkričio 18 d. iki 2010 m. vasario 17 d. R. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikta nepakeista, po įsiteisėjimo pakeičiant į suėmimą;

4- E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (8 veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (1 veika). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (8 veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (1 veika) E. R. paskirtos bausmės buvo subendrintos dalinio sudėjimo būdu, paskiriant jam galutinę subendrintą 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, ši E. R. paskirta bausmė buvo subendrinta su Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nuosprendžiu jam paskirta bausme – 174 MGL dydžio bauda, paskiriant E. R. galutinę subendrintą 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę su 174 MGL (6552,84 eurų) bauda. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, E. R. paskirtos 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas 3 (trejų) metų laikotarpiui, įpareigojant E. R. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje bei būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, bausmės vykdymo atveju į bausmės laiką įskaitytas E. R. laikino sulaikymo laikas nuo 2009 m. gruodžio 21 d. 19.00 val. iki 2009 m. gruodžio 23 d. 15.00 val. (2 paros), vieną sulaikymo parą prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai. E. R. paskirtos kardomosios priemonės – dokumento paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje – iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos paliktos nepakeistos, po įsiteisėjimo panaikinant;

5- R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (8 veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (1 veika). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, R. V. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (8 veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (1 veika) paskirtos bausmės buvo subendrintos dalinio sudėjimo būdu, paskiriant jam galutinę subendrintą 5 (penkerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, ši R. V. paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nuosprendžiu R. V. paskirta 260 MGL dydžio bauda ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. baudžiamuoju įsakymu jam paskirta 90 MGL dydžio bauda, paskiriant R. V. galutinę 5 (penkerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę su 350 MGL (13 181 eurų) bauda. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į R. V. paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką įskaitytas jo laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2009 m. lapkričio 20 d. iki 2010 m. sausio 21 d. R. V. paskirtos kardomosios priemonės – dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktos nepakeistos, po įsiteisėjimo pakeičiant į suėmimą.

6Tuo pačiu nuosprendžiu kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (5 veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (1 veika) buvo pripažintas ir A. G. (toliau – A. G.), tačiau apeliaciniai skundai dėl A. G. Kauno apygardos teismui pateikti nebuvo.

7Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu bendrovei „S. C.“ solidariai iš R. V., R. K. ir E. R. priteista 14 197,72 eurų turtinės žalos atlyginimo; bendrovei P. G. SRL“ solidariai iš A. G., R. V., R. K. ir E. R. priteista 15 841,58 eurų turtinės žalos atlyginimo; AB „M. P. K. “ solidariai iš A. G., R. V., R. K. ir E. R. – 7740,01 eurų turtinės žalos atlyginimo.

8Civilinių ieškinių užtikrinimui paliktas byloje paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas A. G., R. V., R. K., E. R. ir jo sutuoktinės R. R. turtui, uždraudžiant A. G., R. V., R. K., E. R. ir jo sutuoktinei R. R. juo disponuoti, pavedant jiems šį turtą saugoti iki bus atlyginti solidariai priteisti civiliniai ieškiniai.

9Iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas pasislėpusio kaltinamojo K. K. atžvilgiu (baudžiamoji byla Nr. 1-111-240/2016), galimam turto konfiskavimui ir civilinių ieškinių užtikrinimui paliktas šioje baudžiamojoje byloje paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas UAB „T.“ (įmonės kodas 302328098) turtui – tentinėms puspriekabėms „SCHWARZMULLER“ mėlynai pilkos spalvos 2002 m. gamybos, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ) ir SCHWARZMULLER“ mėlynai pilkos spalvos 2002 m. gamybos, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ).

10Teisėjų kolegija

Nustatė

11

 1. R. K. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio mėnesį, Kaune, veikdamas su E. R., R. V. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, turėdamas iš anksto bendrai suplanuotą nusikalstamą tikslą savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgyti svetimą turtą, išvengiant vežėjo didelės vertės turtinės prievolės pristatyti įvairius transportuojamus krovinius tikriesiems gavėjams – didelės vertės sukčiavimus, susitarė daryti, tęsti ir užbaigti šiuos sunkius nusikaltimus, tuo tikslu subūrė organizuotą grupę ir veikdamas joje, bendrai su kitais dalyviais parinko sukčiavimų įvykdymo priemones, būdą, suplanavo jų eigą, į organizuotą grupę įtraukė A. G. ir kitus narius, kuriems paskyrė vaidmenis ir pavedė atlikti užduotis, vadovavo ir koordinavo jo suburtos organizuotos grupės narių veiksmus ir kryptingai siekdamas organizuotos grupės nusikalstamo tikslo, nurodė R. V. transporto priemonių – vilkikų „Iveco Stralis“ registracijos numerius ( - ), ( - ), ( - ), priklausančių UAB „Swedbank lizingas“, kuriais pagal išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis naudojosi UAB „E.“, įmonės kodas ( - ), įregistruota ( - ), puspriekabių „Schwarzmuller“, registracijos numerius ( - ), priklausančių UAB „T.“, kuriomis pagal nuomos sutartis naudojosi UAB „E.“, perdavė transporto įmonės UAB „E.“ „IF“ draudimo civilinės atsakomybės liudijimą CMR Nr. ( - ) ir Europos Bendrijos leidimą Nr. ( - ) vykdyti tarptautinius krovinių gabenimus samdos ar atlyginimo pagrindu, pavesdamas jam surasti krovinių pervežimo užsakovus ir apgaule įgyjant teisę į svetimų krovinių transportavimą, kuriuos organizuota grupė iš anksto numatė įgyti savo naudai, vežėjo vardu su užsakovais sudaryti tariamas sutartis (užsakymus) dėl šių krovinių pervežimo. R. V., vykdydamas R. K., E. R. ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, nurodymus dėl svetimų krovinių įgijimo apgaule, 2009 m. rugpjūčio 27 d. – 2009 m. rugsėjo 2 d. laikotarpyje UAB „D.“ buveinėje, esančioje ( - ), kuriai vadovavo R. K., interneto svetainėje www.cargo.lt surado krovinių pervežimo užsakovus ir vežėjo UAB „T.“, įregistruotos ( - ), vadybininko M. V. vardu faksimilės būdu su jais sudarė 9 sutartis (užsakymus) dėl įvairių didelės vertės svetimų krovinių pervežimo. Tęsdamas organizuotos grupės iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, R. K. kartu su E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, organizavo ir į krovinio pakrovimo vietas, esančias Lietuvoje, išsiuntė transporto priemonių vairuotoją A. G., į krovinių pakrovimo vietas, esančias užsienyje, išsiuntė ikiteisminio tyrimo nenustatytus vairuotojus, kurie 2009 m. rugpjūčio 28 d. – 2009 m. rugsėjo 4 d. laikotarpyje, Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, vykdydami organizuotos grupės vadovų ir koordinatorių nurodymus, R. V. žinomai apgaule vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytų pervežimo sutarčių (užsakymų) pagrindu į UAB „E.“ transporto priemones apgaule pakrovė 9 svetimus krovinius ir, išvengiant vežėjo didelės 828635, 86 Lt (65050,57 JAV dolerių ir 194834, 87 eurų, viso 239989,53 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šiuos krovinius pervežimo dokumentuose nurodytiems gavėjams, atvežė juos į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė organizuotos grupės vadovams R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie apgaule įgytus didelės vertės svetimus krovinius iš dalies realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  1. 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. K., organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą sutartį su UAB „LZ.“ dėl saldinto sutirštinto pieno pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su joje įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti 2009-08-28 į AB „M. P. K. “ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus žinomai netikrus dokumentus, pagal neva vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir RS 960 apgaule pakrauti saldinto sutirštinto pieno krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009-08-28, ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, AB „M. P. K. “ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „LZ.“ saldinto sutirštinto pieno pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 7200 vnt. metalinių indelių su 1% saldinto sutirštinto pieno „Gustta“ po 1000 g (1 kg) svorio, 12240 vnt. metalinių indelių su 8% saldinto sutirštinto pieno „Gustta“ po 1000 g (1 kg) svorio ir, išvengiant didelės 107263, 30 Lt (31065, 60 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - bendrovei “J. H. S. L.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės saldinto sutirštinto pieno krovinį, priklausantį AB „M. P. K. “, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią T. ( - ), ir su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie šį apgaule įgytą didelės vertės svetimą saldinto sutirštinto pieno krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį Nr. 9, esantį ( - ), ir dalinai realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  2. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio 28 d., organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą su UAB „TM.“ krovinio pervežimo paraišką Nr. TU/09/5383 dėl polietileninių granulių pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į UAB „N. G.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą krovinio pervežimo paraišką į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti polietileninių granulių krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 28 d., po pietų, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „N. G.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „Tr.“ polietileninių granulių pervežimo paraiška, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 24414 kg (20 maišų) polietileninių granulių - polietilentereflato PT NEOPET.BLA.080.00 ir, išvengiant didelės 79552,51 Lt (23040 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - bendrovei „R.F. S.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės polietileninių granulių krovinį, priklausantį UAB „N. G.“, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį didelės vertės svetimą krovinį V. J. individualiai įmonei „P.“.
  3. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio 27-30 d., tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugpjūčio 28 d. vienkartinę sutartį Nr. 2009.8.10 su UAB „A. T.“ dėl kakavos miltelių žaliavos pervežimo, V. T. vardu žinomai suklastotus Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) ir vairuotojo pažymėjimą su juose įklijuota ikiteisminio tyrimo nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2008 m. rugsėjo 16 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d., transporto priemonių registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas jam nuvykti į bendrovės „U. L. G.“ pakrovimo vietą ( - ) ir, panaudojant šiuos jam įteiktus bei V. T. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą vienkartinę krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti kakavos miltelių žaliavos krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 31 d., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės U. L. G.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su UAB „A. T.“ vienkartine pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo V. T. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 780 maišų su 19,5 tonos kakavos miltelių žaliavos „Delfi“ DE 5000-11, DE 7000-11 ir DE 7400-11, po 25 kiekviename maiše ir, išvengiant didelės 101212, 21 Lt (42456,57 JAV dolerių arba 29313, 08 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui– Lietuvos UAB „B. ir KO“, apgaule įgytą didelės vertės kakavos žaliavos miltelių krovinį, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį didelės vertės svetimą krovinį UAB „V. S.“, esančiai ( - ).
  4. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 1 d., organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą vežimo sutartį Nr. AUTO/TR09-08-UT3474 su UAB „G. C.“ dėl šaldytos silkės filė išklotinės pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į bendrovės „LTD G. T.“ pakrovimo vietą, esantį ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti šaldytos silkės filė išklotinės krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 1 d., ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės „LTD G. T.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „G. C.“ šaldytos silkės filė išklotinės vežimo sutartimi, organizuotos grupės naudai vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu apgaule pakrovė 20540 kg šaldytos silkės filė išklotinės ir, išvengiant didelės 54697, 81 Lt (22594 JAV dolerių arba 15841, 58 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui - Firmai „S.C. P. G. S.R.L.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės šaldytos silkės filė išklotinės krovinį atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį apgaule įgytą didelės vertės svetimą krovinį.
  5. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 2 d., organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 26 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą krovinių pervežimo sutartį-užsakymą Nr. A20090901/1 su UAB „I.“ dėl vinių ir pneumatinių viniakalių pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į UAB „L.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį-užsakymą į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti vinių ir viniakalių krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 2 d., ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „L.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „I.“ vinių ir pneumatinių viniakalių pervežimo sutartimi-užsakymu, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 23582 kg įvairių vinių 41954, 98 Lt (12151 eurų) vertės ir 12 kg pneumatinių viniakalių 2123,47 Lt (615 eurų) vertės ir, išvengiant didelės 44078, 45 Lt (12766 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - Italijos bendrovei „V/ P. H. 31/33, ( - ), į jos iškrovimo vietą, esančią V/ S. V. 90, IT ( - ), apgaule įgytą didelės vertės vinių ir viniakalių krovinį, priklausantį UAB „L.“ atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą vinių ir viniakalių krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį esantį ( - ), ir dalinai realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  6. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 2 d., organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugsėjo 1 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą sutartį-užsakymą Nr. 20094480 su UAB „R.“ dėl šokolado „Nougatti“ pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į AB „K. F. Lietuva“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį-užsakymą į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti šokolado krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 2 d., po pietų, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, AB „K. F. Lietuva“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „R.“ šokolado pervežimo sutartimi-užsakymu, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 13595,04 kg šokolado „Nougatti“ 2198 vnt. dėžėse ant palečių ir, išvengiant didelės 157569, 15 Lt (45635,18 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui - bendrovei „K. F. E. G.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės šokolado krovinį atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie šį apgaule įgytą didelės vertės svetimą krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį Nr. 9, esantį ( - ), ir į sandėlį, esantį ( - ), bei dalinai realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  7. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 3 d., organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugsėjo 3 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą krovinio pervežimo sutartį Nr. SG 720 su IĮ „S. G.“ dėl gėrimo „Coca Cola“ pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į Bendros JAV ir Lietuvos UAB „S.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti gėrimo „Coca Cola“ krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti jį UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 3 d., apie 15 val., A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „S.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su IĮ „S. G.“ pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 11136 vnt. 2 litrų talpos butelių su gėrimu „Coca Cola“ ir, išvengiant 32204, 20 Lt vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - Italijos bendrovei „I. D. SRL“, esančiai ( - ), apgaule įgytą gėrimo „Coca Cola“ krovinį, priklausantį UAB „B. B.“, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią T. Masiulio g. 16 B, Kaunas, su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį apgaule įgytą svetimą krovinį.
  8. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio mėn. gale – rugsėjo mėn. pradžioje, tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009-09-02 vienkartinę sutartį Nr. 0038/0909447 su UAB „Lo.“ dėl IK. gamybos įvairių namų apyvokos prekių pervežimo, žinomai suklastotus asmens tapatybės dokumentus su juose įklijuota nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, UAB „E.“ transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), Europos bendrijos leidimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2009 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. gegužės 6 d., transporto priemonių su valstybiniais numeriais ( - ) ir ( - ) registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas nuvykti į bendrovės IK. A. D. C. D“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir, panaudojant šiuos jam įteiktus žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą vienkartinę krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 3 d., apie 18 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės „IK. A. D. C. D“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su UAB „Lo.“ vienkartine pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 12811 kg įvairių IK. gamybos namų apyvokos prekių bei, išvengiant didelės 203 036,34 Lt (58803, 39 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui Ispanijos bendrovei „IK. S.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį, priklausantį bendrovei IK., atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį pervežė į sandėlį, esantį ( - ), priklausantį individualiai įmonei „B.“, į garažą Nr. 7, esantį tuo pačiu adresu, priklausantį Z. K., į garažą Nr. 349, esantį ( - ), priklausantį V. N., bei savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgyto IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinio dalį realizavo UAB „S. J. ir partneriai“, esančiai ( - ).
  9. Be to, R. K. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo mėn. pradžioje, tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su E. R., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugsėjo 3 d. užsakymą-sutartį Nr. OO-003886/09010 su Čekijos kompanija „Č. S. a. d. s.r.o.“ dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams su izoliacine plokščių sandarinimo juosta (konstrukcinės statybinės plokštės su komplektuojančiomis dalimis) pervežimo, žinomai suklastotus asmens tapatybės dokumentus su juose įklijuota ikiteisminio tyrimo nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, UAB „E.“ transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), Europos bendrijos leidimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2009 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. gegužės 6 d., transporto priemonių su valstybiniais numeriais ( - ) ir ( - )registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas nuvykti į kompanijos „K.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir, panaudojant šiuos jam įteiktus žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą krovinio pervežimo užsakymą-sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti konstrukcinių statybinių plokščių su komplektuojančiomis dalimis krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 4 d., apie 9 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, Kompanijos „K.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su Čekijos kompanija „Č. S. a. d. s.r.o.“ pervežimo užsakymu-sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 4 paketus sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams ir 2 paketus izoliacinės plokščių sandarinimo juostos „P. F.“ 2527 kg krovinį bei, išvengiant didelės 49021,89 Lt (14197,72 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui– Slovakijos bendrovei „S. C.“ į jos iškrovimo vietą „A-link“ areną, esančią ( - ), apgaule įgytą didelės vertės konstrukcinių statybinių plokščių su komplektuojančiomis dalimis krovinį, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, R. V., kurie organizavo šio krovinio realizavimą ir jį realizavo organizuotos grupės naudai.
 2. E. R. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio mėnesį, Kaune, veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., turėdamas iš anksto bendrai suplanuotą nusikalstamą tikslą savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgyti svetimą turtą, išvengiant vežėjo didelės vertės turtinės prievolės pristatyti įvairius transportuojamus krovinius tikriesiems gavėjams – didelės vertės sukčiavimus, susitarė daryti, tęsti ir užbaigti šiuos sunkius nusikaltimus, tuo tikslu subūrė organizuotą grupę ir veikdamas joje, bendrai su kitais dalyviais parinko sukčiavimų įvykdymo priemones, būdą, suplanavo jų eigą, į organizuotą grupę įtraukė A. G. ir kitus narius, kuriems paskyrė vaidmenis ir pavedė atlikti užduotis, vadovavo ir koordinavo jo suburtos organizuotos grupės narių veiksmus ir kryptingai siekdamas organizuotos grupės nusikalstamo tikslo, nurodė R. V. transporto priemonių – vilkikų „Iveco Stralis“ registracijos numerius ( - ), ( - ), ( - ), priklausančių UAB „Swedbank lizingas“, kuriais pagal išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis naudojosi UAB „E.“, įmonės kodas ( - ), įregistruota ( - ), puspriekabių „Schwarzmuller“, registracijos numerius ( - ), priklausančių UAB „T.“, kuriomis pagal nuomos sutartis naudojosi UAB „E.“, perdavė transporto įmonės UAB „E.“ „IF“ draudimo civilinės atsakomybės liudijimą CMR Nr. ( - ) ir Europos Bendrijos leidimą Nr. ( - ) vykdyti tarptautinius krovinių gabenimus samdos ar atlyginimo pagrindu, pavesdamas jam surasti krovinių pervežimo užsakovus ir apgaule įgyjant teisę į svetimų krovinių transportavimą, kuriuos organizuota grupė iš anksto numatė įgyti savo naudai, vežėjo vardu su užsakovais sudaryti tariamas sutartis (užsakymus) dėl šių krovinių pervežimo. R. V., vykdydamas E. R., R. K. ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, nurodymus dėl svetimų krovinių įgijimo apgaule, 2009 m. rugpjūčio 27 d. – 2009 m. rugsėjo 2 d. laikotarpyje UAB „D.“ buveinėje, esančioje ( - ), kuriai vadovavo R. K., interneto svetainėje www.cargo.lt surado krovinių pervežimo užsakovus ir vežėjo UAB „T.“, įregistruotos ( - ), vadybininko M. V. vardu faksimilės būdu su jais sudarė 9 sutartis (užsakymus) dėl įvairių didelės vertės svetimų krovinių pervežimo. Tęsdamas iš anksto suplanuotą organizuotos grupės nusikalstamą veiką, E. R. kartu su R. K. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, organizavo ir į krovinio pakrovimo vietas, esančias Lietuvoje, išsiuntė transporto priemonių vairuotoją A. G., į krovinių pakrovimo vietas, esančias užsienyje, išsiuntė ikiteisminio tyrimo nenustatytus vairuotojus, kurie 2009 m. rugpjūčio 28 d. – 2009 m. rugsėjo 4 d. laikotarpyje, Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, vykdydami organizuotos grupės vadovų ir koordinatorių nurodymus, R. V. žinomai apgaule vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytų pervežimo sutarčių (užsakymų) pagrindu į UAB „E.“ transporto priemones apgaule pakrovė 9 svetimus krovinius ir, išvengiant vežėjo didelės 828635, 86 Lt (65050,57 JAV dolerių ir 194834, 87 eurų, viso 239989,53 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šiuos krovinius pervežimo dokumentuose nurodytiems gavėjams, atvežė juos į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė organizuotos grupės vadovams R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, R. V., kurie apgaule įgytus didelės vertės svetimus krovinius iš dalies realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  1. 2009 m. rugpjūčio 27 d. E. R., organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), įteikė vairuotojui A. G. 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą sutartį su UAB „LZ.“ dėl saldinto sutirštinto pieno pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti 2009 m. rugpjūčio 28 d. į AB „M. P. K. “ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal neva vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti saldinto sutirštinto pieno krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 28 d., ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, AB „M. P. K. “ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „LZ.“ saldinto sutirštinto pieno pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 7200 vnt. metalinių indelių su 1% saldinto sutirštinto pieno „Gustta“ po 1000 g (1 kg) svorio, 12240 vnt. metalinių indelių su 8% saldinto sutirštinto pieno „Gustta“ po 1000 g (1 kg) svorio ir, išvengiant didelės 107263, 30 Lt (31065, 60 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - bendrovei “J. H. S. L.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės saldinto sutirštinto pieno krovinį, priklausantį AB „M. P. K. “, atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą saldinto sutirštinto pieno krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį Nr. 9, esantį ( - ), ir iš dalies realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  2. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio 28 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), įteikė vairuotojui A. G. 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą su UAB „Tr.“ krovinio pervežimo paraišką Nr. TU/09/5383 dėl polietileninių granulių pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į UAB „N. G.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą krovinio pervežimo paraišką į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti polietileninių granulių krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 28 d., po pietų, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „N. G.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „Tr.“ polietileninių granulių pervežimo paraiška, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 24414 kg (20 maišų) polietileninių granulių - polietilentereflato PT NEOPET.BLA.080.00 ir, išvengiant didelės 79552,51 Lt (23040 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - bendrovei „R. F. S.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės polietileninių granulių krovinį, priklausantį UAB „N. G.“, atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį didelės vertės svetimą krovinį V. J. individualiai įmonei „P.“.
  3. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio 27-30 d., tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugpjūčio 28 d. vienkartinę sutartį Nr. 2009.8.10 su UAB „A. T.“ dėl kakavos miltelių žaliavos pervežimo, V. T. vardu žinomai suklastotus Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) ir vairuotojo pažymėjimą su juose įklijuota ikiteisminio tyrimo nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2008 m. rugsėjo 16 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d., transporto priemonių registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas jam nuvykti į bendrovės „U. L. G.“ pakrovimo vietą ( - ) ir, panaudojant šiuos jam įteiktus ir V. T. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą vienkartinę krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti kakavos miltelių žaliavos krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 31 d., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės U. L. G.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su UAB „A. T.“ vienkartine pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo V. T. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 780 maišų su 19,5 tonos kakavos miltelių žaliavos „Delfi“ DE 5000-11, DE 7000-11 ir DE 7400-11, po 25 kiekviename maiše ir, išvengiant didelės 101212, 21 Lt (42456,57 JAV dolerių arba 29313, 08 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui– Lietuvos UAB „B. ir KO“, apgaule įgytą didelės vertės kakavos žaliavos miltelių krovinį, atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį didelės vertės svetimą krovinį UAB „V. S.“, esančiai ( - ).
  4. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 1 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą vežimo sutartį Nr. AUTO/TR09-08-UT3474 su UAB „G. C.“ dėl šaldytos silkės filė išklotinės pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į bendrovės „LTD G. T.“ pakrovimo vietą, esantį ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti šaldytos silkės filė išklotinės krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 1 d. ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės „LTD G. T.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „G. C.“ šaldytos silkės filė išklotinės vežimo sutartimi, organizuotos grupės naudai vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu apgaule pakrovė 20540 kg šaldytos silkės filė išklotinės ir, išvengiant didelės 54697, 81 Lt (22594 JAV dolerių arba 15841, 58 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui - Firmai „S.C. P. G. S.R.L.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės šaldytos silkės filė išklotinės krovinį atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį apgaule įgytą svetimą krovinį.
  5. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 2 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 26 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą krovinių pervežimo sutartį-užsakymą Nr. A20090901/1 su UAB „I.“ dėl vinių ir pneumatinių viniakalių pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į UAB „L.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį-užsakymą į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti vinių ir viniakalių krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 2 d., ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „L.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „I.“ vinių ir pneumatinių viniakalių pervežimo sutartimi-užsakymu, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 23582 kg įvairių vinių 41954, 98 Lt (12151 eurų) vertės ir 12 kg pneumatinių viniakalių 2123,47 Lt (615 eurų) vertės ir, išvengiant didelės 44078, 45 Lt (12766 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - Italijos bendrovei „V. P. H. 31/33, ( - ), į jos iškrovimo vietą, esančią ( - ), apgaule įgytą didelės vertės vinių ir viniakalių krovinį, priklausantį UAB „L.“ atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą vinių ir viniakalių krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį esantį ( - ), ir dalinai realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  6. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 2 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugsėjo 1 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą sutartį-užsakymą Nr. 20094480 su UAB „R.“ dėl šokolado „Nougatti“ pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į AB „K. F. Lietuva“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį-užsakymą į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti šokolado krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 2 d., po pietų, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, AB „K. F. Lietuva“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „R.“ šokolado pervežimo sutartimi-užsakymu, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 13595,04 kg šokolado „Nougatti“ 2198 vnt. dėžėse ant palečių ir, išvengiant didelės 157569, 15 Lt (45635,18 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui- bendrovei „K. F. E. G.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės šokolado krovinį atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią T( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K. ir asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą šokolado krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį Nr. 9, esantį ( - ), ir į sandėlį, esantį ( - ), bei dalinai realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  7. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 3 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugsėjo 3 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą krovinio pervežimo sutartį Nr. SG 720 su IĮ „S. G.“ dėl gėrimo „Coca Cola“ pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į Bendros JAV ir Lietuvos UAB „S.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti gėrimo „Coca Cola“ krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti jį UAB „TH.“ automobilių stovėjimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su IĮ „S. G.“ pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 11136 vnt. 2 litrų talpos butelių su gėrimu „Coca Cola“ ir, išvengiant 32204, 20 Lt vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - Italijos bendrovei „I. D. SRL“, esančiai ( - ), apgaule įgytą gėrimo „Coca Cola“ krovinį, priklausantį UAB „B. B.“, atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį apgaule įgytą svetimą krovinį.
  8. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio mėn. gale – rugsėjo mėn. pradžioje, tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugsėjo 2 d. vienkartinę sutartį Nr. 0038/0909447 su UAB „Lo.“ dėl IK. gamybos įvairių namų apyvokos prekių pervežimo, žinomai suklastotus asmens tapatybės dokumentus su juose įklijuota nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, UAB „E.“ transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), Europos bendrijos leidimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2009 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. gegužės 6 d., transporto priemonių su valstybiniais numeriais ( - ) ir ( - ) registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas nuvykti į bendrovės IK. A. D. C. D“ pakrovimo vietą, esančią ( - ) mieste, ir panaudojant šiuos jam įteiktus žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą vienkartinę krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 3 d., apie 18 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės „IK. A. D. C. D“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su UAB „Lo.“ vienkartine pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 12811 kg įvairių IK. gamybos namų apyvokos prekių bei, išvengiant didelės 203 036,34 Lt (58803, 39 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui Ispanijos bendrovei „IK. S.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį, priklausantį bendrovei IK., atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį pervežė į sandėlį, esantį ( - ), priklausantį individualiai įmonei „B.“, į garažą Nr. 7, esantį tuo pačiu adresu, priklausantį Z. K., į garažą Nr. 349, esantį ( - ), priklausantį V. N., bei savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgyto IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinio dalį realizavo UAB „S. J. ir partneriai“, esančiai ( - ).
  9. Be to, E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo mėn. pradžioje, tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugsėjo 3 d. užsakymą-sutartį Nr. OO-003886/09010 su Čekijos kompanija „Č. S. a. d. s.r.o.“ dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams su izoliacine plokščių sandarinimo juosta (konstrukcinės statybinės plokštės su komplektuojančiomis dalimis) pervežimo, žinomai suklastotus asmens tapatybės dokumentus su juose įklijuota ikiteisminio tyrimo nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, UAB „E.“ transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), Europos bendrijos leidimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2009 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. gegužės 6 d., transporto priemonių su valstybiniais numeriais ( - ) ir ( - ) registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui nuvykti į Kompanijos „K.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus žinomai netikrus tapatybės dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą krovinio pervežimo užsakymą-sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti konstrukcinių statybinių plokščių su komplektuojančiomis dalimis krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 4 d., apie 9 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, Kompanijos „K.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su Čekijos kompanija „Č. S. a. d. s.r.o.“ pervežimo užsakymu-sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 4 paketus sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams ir 2 paketus izoliacinės plokščių sandarinimo juostos „P. F.“ 2527 kg krovinį bei, išvengiant didelės 49021,89 Lt (14197,72 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui – Slovakijos bendrovei „S. C.“ į jos iškrovimo vietą „A-link“ areną, esančią ( - ), apgaule įgytą didelės vertės konstrukcinių statybinių plokščių su komplektuojančiomis dalimis krovinį, atvežė į UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie organizavo šio krovinio realizavimą ir jį realizavo organizuotos grupės naudai.
 3. R. V. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio mėnesį, Kaune, organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, turėdamas iš anksto bendrai suplanuotą nusikalstamą tikslą savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgyti svetimą turtą, išvengiant vežėjo didelės vertės turtinės prievolės pristatyti įvairius transportuojamus krovinius tikriesiems gavėjams – didelės vertės sukčiavimus, susitarė daryti, tęsti ir užbaigti šiuos sunkius nusikaltimus, tuo tikslu subūrė organizuotą grupę ir veikdamas joje, bendrai su kitais dalyviais parinko sukčiavimų įvykdymo priemones, būdą, suplanavo jų eigą, į organizuotą grupę įtraukė A. G. ir kitus narius, kuriems paskyrė vaidmenis ir pavedė atlikti užduotis, vadovavo ir koordinavo jo suburtos organizuotos grupės narių veiksmus ir kryptingai siekdamas organizuotos grupės nusikalstamo tikslo, panaudodamas R. K. jam pateiktus transporto priemonių – vilkikų „Iveco Stralis“ registracijos numerius ( - ), ( - ), ( - ), priklausančių UAB „Swedbank lizingas“, kuriais pagal išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis naudojosi UAB „E.“, įmonės kodas ( - ), įregistruota ( - ), puspriekabių „Schwarzmuller“, registracijos numerius ( - ), priklausančių UAB „T.“, kuriomis pagal nuomos sutartis naudojosi UAB „E.“, transporto įmonės UAB „E.“ „IF“ draudimo civilinės atsakomybės liudijimą CMR Nr. ( - ) ir Europos Bendrijos leidimą Nr. ( - ) vykdyti tarptautinius krovinių gabenimus samdos ar atlyginimo pagrindu, pagal organizuotos grupės vaidmenų paskirstymą vykdydamas pavedimą, 2009 m. rugpjūčio 27 d. – 2009 m. rugsėjo 2 d. laikotarpyje UAB „D.“ buveinėje, esančioje ( - ), kuriai vadovavo R. K., interneto svetainėje www.cargo.lt surado krovinių pervežimo užsakovus ir vežėjo UAB „T.“, įregistruotos ( - ), vadybininko M. V. vardu faksimilės būdu su jais sudarė 9 sutartis (užsakymus) dėl įvairių didelės vertės svetimų krovinių pervežimo. Tęsdamas organizuotos grupės nusikalstamą veiką, R. V. kartu su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, organizavo ir į krovinio pakrovimo vietas, esančias Lietuvoje, išsiuntė transporto priemonių vairuotoją A. G., į krovinių pakrovimo vietas, esančias užsienyje, išsiuntė ikiteisminio tyrimo nenustatytus vairuotojus, kurie 2009 m. rugpjūčio 28 d. – 2009 m. rugsėjo 4 d. laikotarpyje, Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, vykdydami organizuotos grupės vadovų ir koordinatorių nurodymus, R. V. žinomai apgaule UAB „T.“ vardu sudarytų pervežimo sutarčių (užsakymų) pagrindu į UAB „E.“ transporto priemones apgaule pakrovė 9 svetimus krovinius ir, išvengiant vežėjo didelės 828635, 86 Lt (65050,57 JAV dolerių ir 194834, 87 eurų, viso 239989,53 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šiuos krovinius pervežimo dokumentuose nurodytiems gavėjams, atvežė juos į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė organizuotos grupės vadovams R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie apgaule įgytus didelės vertės svetimus krovinius iš dalies realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  1. 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V., organizuota grupe veikdamas kartu su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), įteikė vairuotojui A. G. 2009 m. rugpjūčio 27 d. faksimilės būdu jo apgaule sudarytą sutartį su UAB „LZ.“ dėl saldinto sutirštinto pieno pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti 2009 m. rugpjūčio 28 d. į AB „M. P. K. “ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal neva vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti saldinto sutirštinto pieno krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 28 d., ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, AB „M. P. K. “ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „LZ.“ saldinto sutirštinto pieno pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 7200 vnt. po 1000 g (1 kg) svorio metalinių indelių su 1% saldinto sutirštinto pieno „Gustta“, 12240 vnt. po 1000 g svorio metalinių indelių su 8% saldinto sutirštinto pieno „Gustta“ ir, išvengiant didelės 107263, 30 Lt (31065, 60 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - bendrovei “J. H. S. L.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės saldinto sutirštinto pieno krovinį, priklausantį AB „M. P. K. “, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), ir su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą saldinto sutirštinto pieno krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį Nr. 9, esantį ( - ), ir iš dalies realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  2. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio 28 d., organizuota grupe veikdamas kartu su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), įteikė vairuotojui A. G. 2009 m. rugpjūčio 27 d. faksimilės būdu jo apgaule sudarytą su UAB „Tr.“ krovinio pervežimo paraišką Nr. TU/09/5383 dėl polietileninių granulių pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į UAB „N. G.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą krovinio pervežimo paraišką į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti polietileninių granulių krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 28 d., po pietų, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „N. G.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „Tr.“ polietileninių granulių pervežimo paraiška, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 24414 kg (20 maišų) polietileninių granulių - polietilentereflato PT NEOPET.BLA.080.00 ir, išvengiant didelės 79552,51 Lt (23040 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - bendrovei „R. F. S.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės polietileninių granulių krovinį, priklausantį UAB „N. G.“, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį didelės vertės svetimą krovinį V. J. individualiai įmonei „P.“.
  3. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio 27-30 d., tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugpjūčio 28 d. vienkartinę sutartį Nr. 2009.8.10 su UAB „A. T.“ dėl kakavos miltelių žaliavos pervežimo, V. T. vardu žinomai suklastotus Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) ir vairuotojo pažymėjimą su juose įklijuota ikiteisminio tyrimo nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2008 m. rugsėjo 16 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d., transporto priemonių registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas jam nuvykti į bendrovės „U. L. G.“ pakrovimo vietą ( - ) ir, panaudojant šiuos jam įteiktus ir V. T. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą vienkartinę krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti kakavos miltelių žaliavos krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugpjūčio 31 d., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės U. L. G.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su UAB „A. T.“ vienkartine pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo V. T. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 780 maišų su 19,5 tonos kakavos miltelių žaliavos „Delfi“ DE 5000-11, DE 7000-11 ir DE 7400-11, po 25 kiekviename maiše ir, išvengiant didelės 101212, 21 Lt (42456,57 JAV dolerių arba 29313, 08 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui– Lietuvos UAB „B. ir KO“, apgaule įgytą didelės vertės kakavos žaliavos miltelių krovinį, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai apgaule įgytą didelės vertės svetimą kakavos miltelių žaliavos krovinį realizavo UAB „V. S.“, esančiai ( - ).
  4. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 1 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 27 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą vežimo sutartį Nr. AUTO/TR09-08-UT3474 su UAB „G. C.“ dėl šaldytos silkės filė išklotinės pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į bendrovės „LTD G. T.“ pakrovimo vietą, esantį ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti šaldytos silkės filė išklotinės krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 1 d., ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės „LTD G. T.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „G. C.“ šaldytos silkės filė išklotinės vežimo sutartimi, organizuotos grupės naudai vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu apgaule pakrovė 20540 kg šaldytos silkės filė išklotinės ir, išvengiant didelės 54697, 81 Lt (22594 JAV dolerių arba 15841, 58 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui - Firmai „S.C. P. G. S.R.L.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės šaldytos silkės filė išklotinės krovinį atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį apgaule įgytą didelės vertės svetimą krovinį.
  5. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 2 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugpjūčio 26 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą krovinių pervežimo sutartį-užsakymą Nr. A20090901/1 su UAB „I.“ dėl vinių ir pneumatinių viniakalių pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į UAB „L. “ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį-užsakymą į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti vinių ir viniakalių krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 2 d., ryte, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „L.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „I.“ vinių ir pneumatinių viniakalių pervežimo sutartimi-užsakymu, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 23582 kg įvairių vinių 41954, 98 Lt (12151 eurų) vertės ir 12 kg pneumatinių viniakalių 2123,47 Lt (615 eurų) vertės ir, išvengiant didelės 44078, 45 Lt (12766 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - Italijos bendrovei „V. P. H. 31/33, ( - ), į jos iškrovimo vietą, esančią ( - ), apgaule įgytą didelės vertės vinių ir viniakalių krovinį, priklausantį UAB „L.“ atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie pervežė jį į UAB „N. A.“ sandėlį esantį ( - ), ir dalinai realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  6. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 2 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugsėjo 1 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą sutartį-užsakymą Nr. 20094480 su UAB „R.“ dėl šokolado „Nougatti“ pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į AB „K. F. Lietuva“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio vežimo sutartį-užsakymą į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti šokolado krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 2 d., po pietų, A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, AB „K. F. Lietuva“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su UAB „R.“ šokolado pervežimo sutartimi-užsakymu, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 13595,04 kg šokolado „Nougatti“ 2198 vnt. dėžėse ant palečių ir, išvengiant didelės 157569, 15 Lt (45635,18 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui- bendrovei „K. F. E. G.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės šokolado krovinį atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie apgaule įgytą didelės vertės svetimą šokolado krovinį pervežė į UAB „N. A.“ sandėlį Nr. 9, esantį ( - ), ir į sandėlį, esantį ( - ), bei dalinai realizavo savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai.
  7. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 3 d., organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą,, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), vairuotojui A. G. įteikė 2009 m. rugsėjo 3 d. R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą krovinio pervežimo sutartį Nr. SG 720 su IĮ „S. G.“ dėl gėrimo „Coca Cola“ pervežimo, R. G. vardu žinomai suklastotus vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ) su juose įklijuota A. G. nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, vilkiko uždegimo raktelius ir registracijos dokumentus, pavesdamas A. G. nuvykti į Bendros JAV ir Lietuvos UAB „S.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus ir R. G. tapatybės žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu sudarytą tariamą krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti gėrimo „Coca Cola“ krovinį, išvežti jį iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti jį UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 3 d., apie 15 val., A. G., organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, UAB „S.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas žinomai melagingų duomenų pagrindu R. V. apgaule sudaryta su IĮ „S. G.“ pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vairuotojo R. G. vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 11136 vnt. 2 litrų talpos butelių su gėrimu „Coca Cola“ ir, išvengiant 32204, 20 Lt vertės turtinės prievolės pristatyti šį krovinį tikrajam gavėjui - Italijos bendrovei „I. D. SRL“, esančiai ( - ), apgaule įgytą gėrimo „Coca Cola“ krovinį, priklausantį UAB „B. B.“, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai realizavo šį apgaule įgytą svetimą krovinį, tai yra kaltinamas nusikaltimo.
  8. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio mėn. gale – rugsėjo mėn. pradžioje, tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugsėjo 2 d. vienkartinę sutartį Nr. 0038/0909447 su UAB „Lo.“ dėl IK. gamybos įvairių namų apyvokos prekių pervežimo, žinomai suklastotus asmens tapatybės dokumentus su juose įklijuota nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, UAB „E.“ transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), Europos bendrijos leidimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2009 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. gegužės 6 d., transporto priemonių su valstybiniais numeriais ( - ) ir ( - ) registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas nuvykti į bendrovės IK. A. D. C. D“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus žinomai netikrus dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą vienkartinę krovinio pervežimo sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 3 d., apie 18 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, bendrovės „IK. A. D. C. D“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su UAB „Lo.“ vienkartine pervežimo sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 12811 kg įvairių IK. gamybos namų apyvokos prekių bei, išvengiant didelės 203 036,34 Lt (58803, 39 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui Ispanijos bendrovei „IK. S.“, esančiai ( - ), apgaule įgytą didelės vertės IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinį, priklausantį bendrovei IK., atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ir R. V., kurie pervežė šį krovinį į sandėlį, esantį ( - ), priklausantį individualiai įmonei „B.“, į garažą Nr. 7, esantį tuo pačiu adresu, priklausantį Z. K., į garažą Nr. 349, esantį ( - ), priklausantį V. N., bei savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai dalį apgaule įgyto IK. gamybos namų apyvokos prekių krovinio realizavo UAB „S. J. ir partneriai“, esančiai ( - ).
  9. Be to, R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo mėn. pradžioje, tiksli data ikiteisminio tyrimo nenustatyta, organizuota grupe veikdamas su R. K., E. R. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui įteikė R. V. faksimilės būdu apgaule sudarytą 2009 m. rugsėjo 3 d. užsakymą-sutartį Nr. OO-003886/09010 su Čekijos kompanija „Č. S. a. d. s.r.o.“ dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams su izoliacine plokščių sandarinimo juosta (konstrukcinės statybinės plokštės su komplektuojančiomis dalimis) pervežimo, žinomai suklastotus asmens tapatybės dokumentus su juose įklijuota nenustatyto vairuotojo nuotrauka, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (CMR) su vežėjo UAB „E.“ antspaudo atspaudais, UAB „E.“ transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą Nr. ( - ), Europos bendrijos leidimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2009 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. gegužės 6 d., transporto priemonių su valstybiniais numeriais ( - ) ir ( - ) registracijos dokumentus ir uždegimo raktelius, pavesdamas ikiteisminio tyrimo nenustatytam vairuotojui nuvykti į Kompanijos „K.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), ir panaudojant šiuos jam įteiktus žinomai netikrus tapatybės dokumentus, pagal vežėjo UAB „T.“ vardu apgaule sudarytą krovinio pervežimo užsakymą-sutartį į UAB „E.“ transporto priemones su v. n. ( - ) ir ( - ) apgaule pakrauti konstrukcinių statybinių plokščių su komplektuojančiomis dalimis krovinį, išvežti iš pakrovimo teritorijos ir, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės pristatyti krovinį pervežimo dokumentuose nurodytam gavėjui, atvežti ir palikti UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelėje. 2009 m. rugsėjo 4 d., apie 9 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytas vairuotojas, organizuotos grupės pavedimu atlikdamas jam pavestą užduotį dėl svetimo krovinio įgijimo apgaule, Kompanijos „K.“ pakrovimo vietoje, esančioje ( - ), pasinaudodamas R. V. žinomai melagingų duomenų pagrindu apgaule sudaryta su Čekijos kompanija „Č. S. a. d. s.r.o.“ pervežimo užsakymu-sutartimi, neva vežėjo UAB „T.“ vardu organizuotos grupės naudai apgaule pakrovė 4 paketus sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams ir 2 paketus izoliacinės plokščių sandarinimo juostos „P. F.“ 2527 kg krovinį bei, išvengiant didelės 49021,89 Lt (14197,72 eurų) vertės turtinės prievolės pristatyti nurodytą krovinį tikrajam gavėjui ir savininkui – Slovakijos bendrovei „S. C.“ į jos iškrovimo vietą „A-link“ areną, esančią ( - ), apgaule įgytą didelės vertės konstrukcinių statybinių plokščių su komplektuojančiomis dalimis krovinį, atvežė į UAB „TH.“ automobilių saugojimo aikštelę, esančią ( - ), su lydinčiais dokumentais perdavė R. K., E. R., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, R. V., kurie organizavo šio krovinio realizavimą ir jį realizavo organizuotos grupės naudai.
 4. R. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendį: panaikinti skundžiamo nuosprendžio dalis dėl jo pripažinimo kaltu 2009 m. rugsėjo 3 d. apgaule įgijus svetimą, bendrovei „IK.“ priklausantį turtą – 58 803,39 eurų vertės namų apyvokos daiktų krovinį (8 veika) ir 2009 m. rugsėjo 4 d. apgaule įgijus svetimą, bendrovei „S. C.“ priklausantį turtą – 14 197,72 eurų vertės izoliacinių plokščių pastatų fasadams ir izoliacinės juostos krovinį (9 veika) bei nuosprendžio dalį, kuria iš jo „S. C.“ solidariai priteista 14 197,72 eurų turtinės žalos atlyginimo; jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėti, arba, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, skirti jam su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.
  1. R. K. teigimu, nors savo kaltę padarius septynias pirmąsias jam inkriminuotas nusikalstamas veikas jis pripažino visiškai, tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalimi dėl jo dalyvavimo bendrovėms IK. ir „S. C.“ priklausančio turto įgijimo apgaule 2009 m. rugsėjo 3 - 4 dienomis. Motyvuodamas tokius savo teiginius apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teisme, dėl bendrovei IK. priklausančio turto įgijimo apgaule, buvo apklausti aštuoni liudytojai ir pagarsinti vieno liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, tačiau nei vienas iš apklaustų asmenų nenurodė jokių apelianto sąsajų su jam inkriminuoto nusikaltimo padarymu. Remiantis liudytojų M. N., A. B., J. D. ir R. Š. parodymais, vienintelis asmuo, susijęs su komentuojamos nusikalstamos veikos padarymu – R. V.. Kratų metu rastos ir paimtos IK. gamybos namų apyvokos prekės taip pat siejamos vien tik su R. V. asmeniu. Savo ruožtu pats R. V. apklausiamas pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje patvirtino, kad IK. prekes iš ( - ) išvežė asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, nurodymu, raktą nuo sandėlio turėjo būtent jis (R. V.), prekes sandėliavo ir rūpinosi jų realizacija taip pat jis. Tuo tarpu apie kokį nors R. K. dalyvavimą 2009 m. rugsėjo 3 d. apgaule įgyjant bendrovei IK. priklausantį turtą savo parodymuose R. V. nekalba. Jokių duomenų apie galimą R. K. dalyvavimą komentuojamos nusikalstamos veikos padaryme, pasak apelianto, teisiamojo posėdžio metu nenurodė ir E. R., jų nėra ir teisiamojo posėdžio metu pagarsintuose asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, parodymuose. Tuo tarpu pats R. K. apklausiamas pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu parodė, kad apie pagrobtą IK. krovinį žino tik tiek, kad geriausi daiktai ten buvo pieštukai ir dviračių stipinai. Būtent šiuos nuteistojo parodymus pirmosios instancijos teismas vertino kaip vienintelį, pakankamą ir neginčijamai apelianto kaltę patvirtinantį įrodymą šiam dalyvavus 2009 m. rugsėjo 3 d. apgaule įgyjant bendrovės IK. turtą, visiškai nevertinant tolesnės nuteistojo parodymų dalies, kurioje jis aiškiai nurodė nežinantis, kas atvežė šį krovinį iš Vokietijos ir jokių aplinkybių apie jo atgabenimą į Lietuvą negalintis paaiškinti. Jo kaltės įrodymu padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, susijusią su IK. turto pasisavinimu, apelianto įsitikinimu, nelaikytini ir lakoniškai skundžiamame nuosprendyje įterpti R. V. parodymai, kad pirkėjų IK. prekėms jis ieškojo R. K. prašymu. Tokiais parodymais, net ir besąlygiškai jais tikint, R. K. vertinimu, būtų galima remtis nebent inkriminuojant jam pasikėsinimą realizuoti nusikalstamu būdu gautą turtą. Juo labiau, kad tokių R. V. parodymų jokie kiti bylos duomenys nepatvirtina.
  2. Apeliaciniu skundu pabrėžiama, kad analizuojant bendrovės „S. C.“ priklausančio turto įgijimo apgaule 2009 m. rugsėjo 4 d. aplinkybes, pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos S. T. parodymai apie tai, kad dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams ir sandarinimo juostos krovinio pervežimo telefonu, elektroniniu paštu ir faksu ji bendravo su vežėjo UAB „T.“ atstovu prisistačiusiu ir M. V. pasivadinusiu asmeniu. Bylos duomenimis, pasak R. K., nustatyta, kad M. V. ir UAB „T.“ atstovu prisistatinėjo ne apeliantas, bet R. V.. Pats R. K. apklausiamas pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad apie sluoksniuotų izoliacinių plokščių pastatų fasadams ir sandarinimo juostos krovinio įgijimą apgaule jis nieko nežinojo, apie tokio krovinio pasisavinimą sužinojo tik iš bylos medžiagos. Tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu sprendė, kad R. K. kaltei padarant šią veiką pagrįsti pakanka vien tik to, jog, sutinkamai su kitų nuteistųjų ir paties apelianto parodymais, būtent su juo buvo tariamasi dėl konkrečios prekės likvidumo. Apelianto įsitikinimu, konstatuodamas šią išvadą, pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino apelianto parodymų apie tai, jog jeigu jis būtų žinojęs apie planus dėl izoliacinių plokščių ir jo būtų klausta, ar verta jas vogti, jis būtų tam prieštaravęs, kadangi to daryti neverta.
  3. Apeliaciniu skundu atkreipiamas teisėjų kolegijos dėmesys ir į tai, kad bendrininkai atsako tik už tas vykdytojo padarytas veikas, kurias apėmė jų tyčia, ir tik nusikalstamo susivienijimo dalyviai, nepriklausomai nuo jų vaidmens, atsako pagal BK 249 straipsnį kaip vykdytojai, bet ir tai tik tuo atveju, jeigu tą nusikalstamą veiką apėmė jų tyčia (BK 26 straipsnio 5 dalis). Aptarto teisinio reguliavimo kontekste pirmosios instancijos teismo išvada, kad visi byloje nuteisti asmenys, išskyrus A. G., turi atsakyti už organizuotos grupės padarytas veikas, yra nepagrįsta. Skundžiamame nuosprendyje niekur aiškiai ir suprantamai nenurodyta, kokiais įrodymais grindžiama išvada dėl R. K. vaidmens organizuotos grupės veikloje. Liudytojų bei kitų nuteistųjų parodymai tokių duomenų taip pat nepatvirtina. A. G. nenurodė nei vieno atvejo, kai būtų bendravęs tik su R. K., visi A. G. apeliantui priskiriami veiksmai (nurodymų davimas, dokumentų perdavimas) buvo atlikti kartu su kitais nuteistaisiais. Vertinant A. G. parodymų visumą, suprasti, ar jis teigia, jog R. K. buvo aktyvus veiksmų vykdytojas, ar tiesiog buvo toje vietoje, kur jo nurodomi veiksmai vyko, neįmanoma. E. R. aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad apgaule užvaldyti krovinius sugalvojo asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, kuris prašė surasti tam tinkamus vairuotojus, krovinių pervežimui siūlė savo transportą. E. R. šiam darbui surado A. G.. Dėl kiekvieno reiso E. R. pateikdavo asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, ataskaitą. E. R. teigimu, R. V. buvo asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, žmogus, atsiųstas į R. K. įmonę mokytis ekspedijavimo ir pradžioje daręs teisėtus krovinių pervežimo užsakymus tiek apelianto, tiek E. R. įmonėms. Ką asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, siūlė R. K., kokias funkcijas jis atliko aptariamų krovinių pervežime, E. R. nebuvo žinoma. Sutinkamai su E. R. parodymais, sulaikius R. K., pas jį buvo atvykęs asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, kuris nurodė neminėti jo vardo, jei jį (E. R.) sulaikytų policija, viską versti ant R. K., nes kitu atveju asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, netektų galimybės realizuoti pagrobtus krovinius, o tuo pačiu ir atsiskaityti su E. R. už jo indėlį darant nusikaltimus. Šių parodymų kontekste atkreipiamas aukštesniojo teismo dėmesys į skundžiamo nuosprendžio išvadas, jog būtent šie E. R. parodymai padėjo teismui suprasti ir ištirti šios organizuotos grupės nusikalstamos veikos mechanizmą. R. V., R. K. teigimu, taip pat patvirtino, jog nusikaltimams vadovavo ir juos koordinavo asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo perskaityti asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose jis faktiškai neigia savo dalyvavimą jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padaryme. Pradžioje teigęs, kad tik iš jam įteiktų pranešimų apie įtarimą turinio jis sužinojo apie R. K., R. V., E. R. ir kitų asmenų padarytus nusikaltimus, susijusius su svetimų krovinių užvaldymu, vėliau tarsi ir pripažino savo dalyvavimą, tačiau tvirtino nesupratęs, ką darė, kadangi tik vykdė R. K. nurodymus, o galiausiai ėmė teigti, kad būtent apeliantas užsiiminėjo krovinių realizavimu. Šiame kontekste atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad nors pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nuosprendį rėmėsi asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, parodymais, tačiau, apelianto vertinimu, vien tik jo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų pagarsinimo, neapklausus jo teisiamajame posėdyje, nepakanka. Juo labiau, kad visi nuteistieji asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, parodymus iš esmės paneigė.
  4. Apeliaciniu skundu nuteistasis R. K. nesutinka ir su jam paskirta bausme. Jo teigimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl jam skirtinų bausmių už pavienes nusikalstamas veikas, nepagrįstai už kiekvieną jų skyrė laisvės atėmimo bausmę, savo dydžiu artimą įstatymo leidėjo numatytosios bausmės vidurkiui. Nors motyvuodamas tokį savo sprendimą pirmosios instancijos teismas ir nurodė, kad padarytos žalos mastas didelis, atlyginta tik maža jos dalis, R. K. vaidmuo nusikalstamame susivienijime buvo dominuojantis, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, nustatyta BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, tačiau, apelianto teigimu, jokioje nusikalstamo susivienijimo veikloje jis nedalyvavo, kaltinimai pagal BK 249 straipsnio 3 dalį (Nusikaltimas susivienijimas) jam pareikšti nebuvo, todėl tokie apylinkės teismo bausmių skyrimo motyvai yra nepagrįsti. Nusikaltimų padarymo organizuotoje grupėje įvertinimas, kaip atsakomybę sunkinančios aplinkybės, R. K. vertinimu taip pat nepagrįstas, kadangi, sutinkamai su BK 60 straipsnio 2 dalimi, skirdamas bausmę teismas neatsižvelgia į tokią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kuri įstatyme numatyta kaip nusikaltimo sudėties požymis. Tuo tarpu BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymas dalyvaujant organizuotoje grupėje yra nurodytas kaip vienas iš šią veiką kvalifikuojančių požymių, todėl papildomas sunkinančios aplinkybės – nusikalstama veika padaryta organizuotoje grupėje, pripažinimas šiuo atveju yra nepagrįstas. Nepagrįstai, apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nenustatė jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių – jis prisipažino dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo bei nuoširdžiai gailisi dėl padaryto, atlygino dalį padarytos žalos.
  5. Apeliaciniu skundu pabrėžiama ir tai, kad už nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, skundžiamu nuosprendžiu R. K. paskirta laisvės atėmimo bausmė yra didesnė, nei įstatymo leidėjo numatyta maksimali, kurią galima skirti už tokią nusikalstamą veiką. Be to, jam paskirtų bausmių dydžio analizė, pasak apelianto, aiškiai patvirtina, jog bausmių dydis buvo nustatomas vien pagal nusikalstamų veikų padarymo chronologiją, tiesiog mechaniškai griežtinant bausmę su kiekvienu sekančiu epizodu, visiškai neatsižvelgiant nei į padarytos žalos dydį, nei į veikos padarymo aplinkybes. Be to, spręsdamas R. K. skirtinos bausmės individualizavimo klausimą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino ir ilgos proceso trukmės.
 5. Nuteistasis E. R. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendį: už nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje (2009 m. rugpjūčio 27 d. epizodas dėl saldinto sutirštinto pieno krovinio užvaldymo) pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, (2009 m. rugpjūčio 28 d. epizodas dėl polietilieninių (pet) granulių krovinio užvaldymo), pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugpjūčio 29 d. epizodas dėl kakavos miltelių krovinio užvaldymo), pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 1 d. epizodas dėl šaldytos silkės filė išklotinės krovinio užvaldymo), pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 2 d. epizodas dėl vinių ir viniakalių krovinio užvaldymo), pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 2 d. epizodas dėl šokolado „Nougatti“ krovinio užvaldymo), pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. epizodas dėl gėrimo „Coca eolą“ krovinio užvaldymo), pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. epizodas dėl IK. gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo), pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 4 d. epizodas dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) skirti baudą. Įpareigojimus dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu, panaikinti.
  1. Apelianto teigimu, jis nuteistas už finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų padarymą, todėl jam tikslinga skirti finansinio pobūdžio bausmes. Tokia bausmė, pasak E. R., labiausiai atitiktų bausmės tikslus ir teisingumo principo įgyvendinimą. Kritiškai vertinamas ir pirmosios instancijos teismo E. R. paskirtas įpareigojimas dirbti. Visą gyvenimą apeliantas buvo dirbantis asmuo, todėl toks įpareigojimas, jo paties vertinimu, yra beprasmis. Analogiškai vertinamas ir apeliantui paskirtas įpareigojimas konkrečiu laiku būti savo gyvenamojoje vietoje. Nuteistojo įsitikinimu, komentuojamas ribojimas labiau tiktų asmenims, nuteistiems už viešosios tvarkos pažeidimus.
  2. Apeliaciniu skundu pažymima, kad šiuo konkrečiu atveju jo teisė į bylos nagrinėjimą per trumpiausią laiką buvo pažeista, dėl ko, turėjo būti taikytos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir švelninama jam skiriama bausmė dėl pernelyg ilgos proceso trukmės. Vien tai, kad asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, pasislėpė baudžiamojo persekiojimo, neturėtų sunkinti apelianto teisinės padėties.
 6. Nuteistasis R. V. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendį, paskiriant jam švelnesnę bausmę – ne didesnę nei 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant, arba baudą.
  1. Nuteistojo teigimu, dėl padarytų nusikalstamų veikų jis prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi. Šiuo metu jis dirba UAB „S.“ direktoriumi, stengiasi atlyginti savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Skirdamas bausmę, pirmosios instancijos teismas neįvertino jo sveikatos būklės – jam padarytos 3 operacijos, jis serga onkologine liga, yra neįgalus – nustatytas tik 55 procentų darbingumas. Procesas trunka jau septynerius metus, naujų nusikalstamų veikų jis nėra padaręs, dėl ko, apeliantui paskirtos bausmės griežtumas prarado savo aktualumą.
 7. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistieji R. K., E. R., R. V. bei jų gynėjai pritarė nuteistųjų apeliaciniuose skunduose išdėstytiems prašymams bei juos pagrindžiantiems argumentams, prašė juos tenkinti. Advokatas A. Alimas papildomai nurodė, kad be viso ko, pirmosios instancijos teismas padarė esminį Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) pažeidimą, t. y. patenkino bendrovių P. G. SRL“ ir „S. C.“ civilinius ieškinius, nors jie ir nebuvo pareikšti. Prokurorė, nesutikdama su nuteistųjų apeliaciniais skundais, prašė juos atmesti, sprendimą dėl civilinių ieškinių palikdama teismo nuožiūrai.
 8. Nuteistųjų R. K., E. R. ir R. V. apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.
 9. Apeliacinės instancijos teismo užduotis yra patikrinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Nuosprendis yra teisėtas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų reikalavimų. Pagrįstas – kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, skiriamos bausmės ir kitų nuosprendžiu sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais. Įrodymų vertinimo taisyklės baudžiamajame procese reglamentuojamos BPK 20 straipsnyje. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva, kas suponuoja išvadą, kad teismo proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų ar versijų atmetimas, priešingai nei tai suvokia apeliantai, savaime baudžiamojo proceso įstatymo normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (pvz. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014).
 10. Sprendžiant iš aukštesniajam teismui pateiktų apeliacinių skundų turinio, akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju nei E. R., nei R. V. kaltė padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas neginčijama, dėl ko jų kaltės klausimas, nuteistiesiems nesutinkant tik su jiems paskirtomis bausmėmis, šiame nuosprendyje nevertintinas. Tuo tarpu nuteistajam R. K. nesutinkant ne tik su jam paskirtomis bausmėmis, bet ir su jo nuteisimu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2 veikos) dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų ir „S. C.“ sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinių užvaldymo, prieš sprendžiant E. R., R. V. ir R. K. paskirtų bausmių individualizavimo klausimą, pradžioje tikslinga pasisakyti dėl R. K. veiksmų juridinio vertinimo.

12Dėl R. K. veiksmų vertinimo pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio įgijimo, 2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl „S. C.“ sluoksniuotų izoliacinių plokščių įgijimo)

 1. Analizuojant nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiagą, susijusią su vertinamomis nusikalstamomis veikomis, matyti, kad 2009 m. rugsėjo 2 d. bendrovė „L. W.“ įmonei UAB „Lo.“ pateikė užsakymą pervežti „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinį iš „IK.“ sandėlio, esančio ( - ), į „IK.“ sandėlį, esantį ( - ) (b. t.8, b. l. 8-11). 2009 m. rugsėjo 2 d. UAB „Lo.“ pasirašė „IK.“ krovinio pervežimo sutartį su vežėju UAB „T.“, atstovaujama M. V. (b. t. 8, b. l. 12). Šios sutarties pasirašymo metu UAB „T.“ pateikė leidimą Nr. 6008160, patvirtinantį, kad UAB „E.“ turi teisę verstis tarptautinių krovinių gabenimu keliais samdos ar atlygio pagrindu (b. t. 8, b. l. 13), transporto priemonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, kuriame draudėju nurodoma UAB „E.“ (b. t. 8, b. l. 14), ir UAB „T.“ registravimo pažymėjimą (b. t. 8, b. l. 15). 2009 m. rugsėjo 3 d. bendrovės „IK. A. D. S. G.“ pakrovimo teritorijoje, esančioje ( - ), į transporto priemones su registracijos numeriais ( - ) ir ( - ) (nors minėtoje užsakovo UAB „Lo.“ ir UAB „T.“ krovinio pervežimo sutartyje nurodyta transporto priemonė ( - )/ ( - )), kurias vairavo nenustatytas vairuotojas, buvo pakrautas „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų 12812,36 kg, 58803,39 eurų vertės krovinys, kuris pagal tarptautinio krovinio transportavimo važtaraštį ir 2009 m. rugsėjo 3 d. sąskaitą faktūrą Nr. DE657605 tą pačią dieną išvyko iš pakrovimo teritorijos ir turėjo būti pristatytas į bendrovės „IK.“ iškrovimo vietą, esančią ( - ) (b. t. 8, b. l. 19-21). Tačiau, pakrautos „IK.“ prekės iškrovimo vietos nepasiekė, dėl ko, 2009 m. rugsėjo 17 d. bendrovė „L. W.“ informavo UAB „Lo.“ apie dingusias „IK.“ prekes (b. t. 8, b. l. 22-24).
 2. Analogiška nusikaltimo vykdymo schema buvo taikyta ir sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo atveju (2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl „S. C.“ krovinio). Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 2 d. įmonė „S. C.“ iš tiekėjo „Ing. F. T.“ užsakė daugiasluoksnių plokščių pervežimo paslaugą standartine tentine priekaba (b. t. 9, b. l. 163-164). Sutinkamai su prekių vežimo užsakyme Nr. 3 užfiksuotais duomenimis, įmonė „Ing. F. T.“ vežėju pasirinko įmonę „Č. S. a. d. H. K. s.r.o.“ (b. t. 9, b. l. 49-50). Sutinkamai su liudytoja nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje apklaustos S. T. – įmonės „Č. S. a. d. H. K. s.r.o.“ dispečerės, parodymais, 2009 m. rugsėjo 2 d. ji gavo siuntėjo „Ing. F. T.“ užsakymą dėl statybinių medžiagų krovinio transportavimo iš įmonės „K. a.s.“, esančios H. K. miesto Čekijoje į „S. C.“ statybvietę A-link Areną, esančią ( - ). Gavusi užsakymą, ji nedelsdama vežimo pasiūlymą paskelbė internetinėje svetainėje www.cargo.lt. Praėjus valandai, į jos skelbimą atsiliepė vežėjo UAB „T.“ atstovu prisistatęs M. V., kuris pasiūlė pateikti transporto priemonę krovinio pervežimui. 2009 m. rugsėjo 3 d. įmonė „Č. S. a. d. H. K. s.r.o.“ pasirašė užsakymą-sutartį dėl krovinio vežimo su vežėju UAB „T.“. UAB „T.“ vardu sutartyje pasirašė M. V. (b. t. 9, b. l. 45-46). Įmonei „Č. S. a. d. H. K. s.r.o.“ M. V. prisistatęs asmuo, sutinkamai su liudytojos S. T. parodymais, vėlgi pateikė UAB „E.“ suteiktą leidimą (licenciją) tarptautiniam krovinių gabenimui keliais samdos ar atlyginimo pagrindu ir du transporto priemonių sąstatus su registracijos numeriais ( - ) ir ( - ), ( - ) ir ( - ) (b. t. 9, b. l. 38-42). 2009 m. rugsėjo 3 d., apie 10 val. į įmonės „K.“ pakrovimo vietą, esančią ( - ), pakrovimui atvyko UAB „T.“ transporto priemonės su registracijos Nr. ( - ) ir ( - ). Krovinio pakrovimas į šias transporto priemones įvyko 2009 m. rugsėjo 4 d. (b. t. 9, b. l. 47-48). 2009 m. rugsėjo 7 d. įmonė „S. C.“ informavo „Ing. F. T.“ atstovus, kad krovininis automobilis, kurio valstybinis numeris ( - ), priekabos numeris ( - ), su jų kroviniu į statybos vietą A-link Arena, ( - ), neatvyko (b. t. 9, b. l. 53-54). Į tai M. V. prisistatantis UAB „T.“ atstovas įmonės „Č. S. a. d. H. K. s.r.o.“ dispečerę S. T. patikino, kad transporto priemonė su kroviniu laukia uoste, paklausus, kur yra antrasis automobilis (kuris taip pat turėjo atvykti į įmonės „K.“ pakrovimo vietą, tačiau 2009 m. rugsėjo 4 d. ten neatvyko), M. V. atsakė, kad sugedo ir į pakrovimo vietą nebeatvyks. Daugiau su UAB „T.“ atstovu M. V., pasak S. T., susisiekti nepavyko, nes jo telefonas buvo išjungtas (b. t. 9, b. l. 38-42).
 3. Iš aptartų duomenų seka, kad tiek „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų, tiek „S. C.“ sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio pervežimai buvo perduoti Lietuvos Respublikoje registruotai įmonei UAB „T.“, vežėju nurodant UAB „E.“. Transporto priemonės, kuriomis buvo vykdomi šių krovinių pervežimai, t. y. ( - ), ( - ) ir ( - ) ir ( - ), bylos duomenimis priklauso UAB „Swedbank lizingas“, jų naudotojas – UAB „E.“ (b. t. 13, b. l. 60-192). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vilkikas valstybiniais numeriais ( - ), ir puspriekabė, valstybinis numeris ( - ), buvo panaudoti ir kakavos krovinio užvaldymo atveju (šios veikos R. K. apeliaciniu skundu neginčija).
  1. Sutinkamai su nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, UAB „E.“ direktoriumi ir savininku iki 2009 m. rugpjūčio mėnesio buvo E. D., įmonė buvo parduota V. K. (Rusijos piliečiui, kurio apklausti nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nepavyko), su kuriuo E. D. supažindino A. B. (b. t. 41, b. l. 112-114), kurį, sutinkamai su nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, pažinojo E. R., juos supažindino asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta (b. t. 41, b. l. 113). Pasak asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla buvo išskirta, R. K. prašymu, jis padėjo perrašyti UAB „E.“ dokumentus ir surasti UAB „E.“ statytinį direktorių, tuo tikslu kreipėsi į R. V., kuris jam pasiūlė du vyrus iš ( - ), sutikusius užimti UAB „E.“ statytinio direktoriaus pareigas. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, siekdamas perrašyti UAB „E.“ akcijas vieno iš R. V. pasiūlytų asmenų vardu, buvo nuvykęs į ( - ), tačiau dėl sutrumpintos darbo dienos, to padaryti jam nepavyko (b. t. 23, b. l. 13-14, b. t. 33, b. l. 86-88, b. t. 34, b. l. 66-68). R. V. teigimu, praėjus dviem savaitėms po UAB „T.“ pardavimo asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, šis pranešė, jog perka transporto įmonę (UAB „E.“ veikla buvo susijusi su krovinių pervežimais) ir jam reikalingas statytinis (t. y. fiktyvus) direktorius. R. V. pasiūlė M. V. (b. t. 40, b. l. 157). M. V. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (šie jo parodymai buvo pagarsinti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme BPK 276 straipsnyje nustatyta tvarka) patvirtino tiek asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, tiek R. V. nurodytas aplinkybes dėl UAB „E.“ akcijų perrašymo jo vardu, pažymėdamas ir tai, kad jis matė UAB „E.“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties turinį. Jos duomenimis, jis įsigyja UAB „E.“ akcijas iš V. K., ir yra paskiriamas šios įmonės direktoriumi. M. V. teigimu, sutarties pasirašyti nepavyko, nes joje buvo įsivėlusi klaida, o ją taisant, dėl trumpesnio VĮ „Registrų centras“ darbo laiko, sutarties pasirašyti nespėjo. 2009 m. rugsėjo 7 d. atvykti į VĮ „Registrų centras“, kaip buvo tartasi su į ( - ) jį atvežusiais asmenimis, jis negalėjo, nes papuolė į ligoninę (b. t. 11, b. l. 16-19). Paminėtina ir tai, kad, sutinkamai su 2009 m. gegužės 8 d. asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolu, M. V. atpažino asmenį, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, kaip asmenį, 2009 m. rugsėjo 4 d. vežusį jį iš ( - ) į ( - ) dėl UAB „E.“ akcijų perrašymo (b. t. 11, b. l. 23-25). Sutinkamai su liudytoju teisiamojo posėdžio metu apklausto M. E. parodymais, dingus UAB „M. P. K. “ kroviniui, jis susirado UAB „E.“ internetinio tinklalapio www.creditinfo.lt pagalba, tačiau UAB „T.“ vadovo numeris buvo toks pat, kaip ir UAB „E.“ vadovo, gali būti, kad juo buvo tas pats M. (t. y. M. V.) (b. t. 39, b. l. 28-29). Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 17 d. dvi puspriekabės valstybiniais numeriais ( - ) (būtent į šią puspriekabę buvo pakrautas krovinys su „IK.“ namų apyvokos prekėmis) ir ( - ) buvo rastos UAB „TH.“ automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje ( - ) (b. t. 1 t., b. l. 136-157).
  2. Vertinant komentuojamų nusikalstamų veikų įvykdymo mechanizmą, jo kontekste sprendžiant ir R. K. kaltės klausimą, ne mažiau svarbus ir UAB „T.“ vaidmuo. Bylos duomenimis nustatyta, kad šios įmonės vadovo pareigas nuo 2009 m. rugpjūčio 24 d. užėmė „IK.“ krovinio pervežimo sutartį su UAB „Lo.“ ir sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio pervežimo sutartį su įmone „Č. S. a. d. H. K. s.r.o.“ pasirašęs M. V. (b. t. 10, b. l. 59-62). Remiantis jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (pagarsinti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme BPK 276 straipsnyje nustatyta tvarka), 2009 m. rugpjūčio mėn. R. V. pasiūlymu už vienkartinį atlygį jis tapo UAB „T.“ vieninteliu akcininku ir direktoriumi, tačiau UAB „T.“ antspaudo, registravimo ir kitų šios įmonės dokumentų, jam niekas neperdavė, jie liko pas R. V.. UAB „T.“ veiklos jis nevykdė (b. t. 11, b. l. 6-7, 16-19). Šiuos M. V. parodymus pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu iš esmės patvirtino ir R. V.. Jo teigimu, 2009 m. liepos mėnesį pas jį atvažiavo asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, ir R. K., sakė, kad nori sukurti įmonę. Jis (R. V.) tuo metu buvo nupirkęs UAB „T.“ už 1 litą, ją pardavė asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, už 1000 litų ir surado įmonei direktorių – M. V., žinodamas, kad realios veiklos šis asmuo nevykdys, t. y. bus fiktyvus įmonės direktorius. Pasak R. V., dokumentus, susijusius su krovinių pervežimu, pildė ir juos M. V. vardu pasirašė būtent jis, M. V. nieko nežinant. Be to, kaip nustatyta nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, būtent R. V. buvo užsiregistravęs krovinių paieškos internetiniame tinklalapyje www.cargo.lt UAB „T.“ vardu ir dirbo ekspeditoriaus darbą, t. y. ieškojo tinkamų krovinių, o skambindamas dėl užsakymo, prisistatydavo UAB „T.“ atstovu. Esant šių duomenų visumai, abejonių tuo, kad aukščiau minėtas „IK.“ krovinio pervežimo sutartį su UAB „Lo.“ ir sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio pervežimo sutartį su įmone „Č. S. a. d. H. K. s.r.o.“ M. V. vardu pasirašė būtent R. V., teisėjų kolegijai nekyla. Šios aplinkybės apklausiamas teisiamojo posėdžio metu neneigė ir pats R. V., papildomai paaiškindamas, kad, kiek vėliau, jis užsiėmė ir „IK.“ namų apyvokos daiktų realizavimu. Tai patvirtino M. N. (kurio 2011 m. gegužės-liepos mėn. R. V. paprašė surasti pirkėjus „IK.“ gamybos baldų furnitūrai ir namų apyvokos prekėms, ir kuris matė garaže Nr. 349, esančiame ( - ), sudėtas „IK.“ prekes) ir E. J. (iš asmens, vardu Min. (R. V. patvirtino, kad šiuo vardu prisistatė būtent jis, su padarytais UAB „Ž. R.“ dokumentais realizuodamas „IK.“ prekes J. prekybos centrui ( - )) įsigijusi „IK.“ prekių).
 4. Nors apeliaciniu skundu R. K. teigia, kad jokių duomenų apie galimą jo dalyvavimą aptariamų nusikalstamų veikų įvykdyme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nėra, tačiau sutikti su tokiais nuteistojo teiginiais, įvertinus tiek aukščiau aptartus duomenis, tiek ir kitus rašytinius įrodymus bei byloje apklaustų asmenų parodymus, tame tarpe sugretinus nuteistųjų parodymus, nėra jokio pagrindo. Kartu pažymėtina, kad nustatinėjant asmeniui inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymius, vadovautis vien tik jo paties paaiškinimais nėra teisinga, kadangi natūralu, jog gindamasis nuo pareikšto kaltinimo, suvokdamas gresiančią baudžiamąją atsakomybę bei siekdamas jos išvengti, asmuo neatskleis tikrųjų jam inkriminuojamo nusikaltimo aplinkybių. Juo labiau, jog sakyti tiesą įtariamojo/kaltinamojo/nuteistojo neįpareigoja ir atitinkamos BPK nuostatos. Priešingos išvados teisėjų kolegijai nelaidžia daryti ir tai, kad savo kaltę dėl kitų skundžiamu nuosprendžiu jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo R. K. pripažino visiškai. Kaip matyti iš nagrinėjamos baudžiamosios bylos, R. K., kaip ir kiti nuteistieji, pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu apie savo poziciją dėl jam pareikštų kaltinimų buvo paklaustas ne kartą (baudžiamoji byla Kauno apylinkės teisme nagrinėta teisėjos D. G. buvo perduota kitam teisėjui – A. R. ir nagrinėta iš naujo), tačiau jo pozicija nebuvo nuosekli. 2014 m. sausio 17 d. teisiamojo posėdžio metu R. K. savo kaltės dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų nepripažino (b. t. 36, b. l. 102), 2016 m. sausio 11 d. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę dėl visų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų jis pripažino visiškai (b. t. 40, b. l. 105), 2016 m. vasario 9 d. teisiamojo posėdžio metu R. K. jau abejoja savo kalte dėl „S. C.“ krovinio užvaldymo, teigdamas, kad apie tai sužinojo tik iš ikiteisminio tyrimo, tačiau vis tik pripažino, kad ir šiuo atveju atsakomybė tenka ir jam (b. t. 40, b. l. 163-164), tuo tarpu apeliaciniu skundu jis jau nesutinka dėl savo kaltės užvaldant „IK.“ ir „S. C.“ krovinius. Vertinti tokią nuteistojo poziciją kaip patikimą ir objektyvią, ir remtis R. K. parodymais visa apimtimi sprendžiant jo kaltės klausimą, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nėra pagrindo, todėl aukštesnysis teismas vadovaujasi tik tais R. K. parodymais, kuriuos patvirtina ir kitų asmenų parodymai bei rašytinė nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiaga.
 5. Kaip matyti iš R. K. pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu duotų parodymų, asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, buvo jo kaimynas. Su E. R. jie dirbo vienoje vietoje – jų abiejų įmonių transportas buvo laikomas tame pačiame garaže, o su R. V. jį supažindino asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta. Geriausiai jis sutarė su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta. Jo kompetencija dėl krovinių buvo didžiausia iš visų, dėl ko, būtent jis apmokė R. V. ekspeditoriaus darbo. Pradžioje R. V. buvo ruošiamas vadybininko darbui E. R. įmonei, tačiau, nusprendus, jog krovinius galima vežti ir kitokiu būdu (nusikalstamu), E. R. įmonėje R. V. taip ir nebuvo įdarbintas. Pirmoji pasiūla buvo kondensuoto pieno, jam pasirodė tinkama ir likvidi prekė, manė, kad realizuoti šį krovinį bus paprasta. Krovinių jis (R. K.) pats nesekdavo, tačiau patardavo dėl krovinių likvidumo, nurodydamas ar apsimoka vienokį, ar kitokį krovinį vogti. Dėl prekių likvidumo jo buvo klausiama kiekvienu atveju. Už šiuos veiksmus jam buvo žadamas atlygis. „Mokomoji dalis“, pasak R. K., vyko ( - ) (R. K. įmonės patalpos). Tuo metu buvo aptarinėjama, kaip vežti krovinius, pačią schemą išaiškindavo būtent jis (R. K.). Atskiro lyderio nebuvo. R. V. funkcija buvo užsakyti krovinį. Asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta – krovinį realizuoti, o jis (R. K.) konsultuodavo visais atvejais. Kalbėdamas apie „IK.“ krovinį, R. K. parodė, kad geriausia prekė iš minėto krovinio buvo pieštukai ir „špykiai“ (stipinai). Kas krovinį paėmė, nežino. Apie prekę žinojo, tačiau apie gabenimą visų aplinkybių nurodyti negali. Apie statybinių plokščių krovinį („S. C.“) jis nieko nežinojo, šiame epizode nedalyvavo, tačiau, kad visi veikė bendrai, sutinka, krovinių judėjimo nekontroliavo (b. t. 40, b. l. 105-109). Su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, jo (R. K.) pokalbiai vykdavo derybų būdu, jeigu krovinys buvo geras, jį imdavo (b. t. 40, b. l. 165). Šiuos R. K. parodymus bylos nagrinėjimo metu betarpiškai patvirtino tiek R. V., tiek E. R., iš esmės jiems neprieštarauja ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, ikiteisminio tyrimo metu duoti ir pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu pagarsinti parodymai.
 6. Vertinant šių parodymų visumą aukščiau aptartų duomenų kontekste, akivaizdu, kad, priešingai nei savo apeliaciniu skundu tai traktuoja pats R. K., visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo metu (įskaitant ir „IK.“ ir „S. C.“ krovinių užvaldymą) jis buvo atsakingas už konsultacijas dėl krovinio likvidumo. Būtent jis spręsdavo ar krovinys, kurį ketinama pagrobti, yra likvidus, ką teisiamojo posėdžio metu patvirtino tiek R. V., nurodydamas, kad ar verta vežti, jis klausdavo asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, arba R. K. (b. t. 40, b. l. 157), tiek E. R., teigdamas, kad būtent R. K. vertino, ar krovinys vertingas (b. t. 40, b. l. 149). Ir nors apklausiamas teisiamojo posėdžio metu R. K. nurodė nepamenantis, jog su juo būtų konsultuotasi dėl izoliacinių plokščių krovinio likvidumo („S. C.“ epizodas), tačiau šioje vietoje pastebėtina, kad tiek pats R. K., tiek ir kiti nuteistieji betarpiškai patvirtino, jog komentuojamų nusikalstamų veikų vykdymo metu R. K. piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, o teisiamojo posėdžio metu apklaustas buvo praėjus kiek daugiau nei penkeriems metams nuo jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, todėl neatmestina galimybė, jog šį krovinį jis galėjo būti ir pamiršęs. Motyvuojant šią išvadą, vis tik pažymėtina, kad „S. C.“ bei „IK.“ krovinių užvaldymo schema buvo analogiška kitų R. K. bei jo bendrininkams inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo mechanizmui, o tai, kad būtent jie bendrais veiksmais užvaldė komentuojamus krovinius, betarpiškai patvirtino R. V. ir E. R., kurių parodymais teisėjų kolegija neabejoja. Iš esmės apeliaciniu skundu jų neginčija ir R. K., nurodydamas tik tiek, jog nei vienas šių asmenų tiesiogiai R. K. vaidmens „IK.“ ir „S. C.“ krovinių užvaldyme neįvardijo, tačiau įvertinus R. K. veiksmus bendrame nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste, ši aplinkybė vertinamu atveju esminės reikšmės R. K. nusikalstamų veiksmų vertinimui neturi.
  1. Be to, sprendžiant iš nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje surinktų ir teisiamojo posėdžio metu tinkamai ištirtų duomenų, R. K. vaidmuo apėmė ne tik konsultacijų dėl krovinių likvidumo teikimą, bet ir kitus aktyvius veiksmus. Kaip nustatyta A. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kuriuos jis betarpiškai patvirtino pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu, viso jis pakrovė ir išvežė 6 krovinius, pasirašė juos lydinčius dokumentus, atvežė krovinius į aikštelę, esančią ( - ), perdavė juos E. R., R. K., asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, ir R. V., pažymėdamas ir tai, kad visi jie veikė bendrai, informuodavo jį apie krovinių pakrovimo vietas, pasitikdavo jį su atvežtais kroviniais, perimdavo krovinius ir juos lydinčius dokumentus (b. t. 17, b. l. 75-92, 96, 99-114, 116-117). Pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu A. G. papildė šiuos savo parodymus, nurodydamas, kad daugiausiai jis bendravo su E. R., tačiau vykdydavo visų asmenų, t. y. E. R., R. K., asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, ir R. V., nurodymus. 2009 m. rugpjūčio 27 d. būtent R. K. jam įteikė dokumentus dėl pieno. Ir nors A. G. „IK.“ ir „S. C.“ krovinių užvaldyme (padarant šias veikas vairuotojo funkcijas vykdė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas vairuotojas) nedalyvavo, tačiau, įvertinus analogišką visų R. K. bei kitiems nuteistiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų vykdymo mechanizmą, šio asmens parodymai, sprendžiant R. K. kaltės klausimą, neturėtų būti sumenkinami. Tuo tarpu abejonių tuo, jog analizuojamu atveju veikė du vairuotojai, teisėjų kolegijai nekyla. Šią aplinkybę teisiamojo posėdžio metu patvirtino R. V., ją betarpiškai liudija ir tai, kad 2009 m. rugsėjo 3 d., kai buvo vykdomas „IK.“ prekių pakrovimas „IK.“ pakrovimo vietoje ( - ), A. G., apie 15.00 val. buvo UAB „S.“ pakrovimo vietoje ( - ).
  2. Šių duomenų kontekste akcentuotina ir tai, kad tiriamu atveju būtent R. K. turėjo didžiausią ekspedijavimo darbo patirtį, dėl ko, būtent jam buvo pavestas kitų bendrininkų mokymas apie krovinių gabenimo schemas, būtent jis apmokė R. V. ekspeditoriaus darbo, visa tai atlikdamas savo įmonės administracinėse patalpose. R. V. patvirtino, jog tuo metu, kai jis buvo apmokomas ekspeditoriaus darbo, jis vykdė legalius krovinių užsakymus R. K. ir E. R. įmonėms. Tuo tarpu tuo metu, kai buvo nuspręsta vykdyti krovinių vagystes, R. K., jo paties teigimu, nesutiko, kad tai būtų daroma jo įmonės patalpose, dėl ko, R. V. tęsė savo darbą internetinėse kavinėse (ne R. K. įmonei priklausančiose patalpose), legalių krovinių pervežimų R. K. ir E. R. įmonėms jau nebeorganizuodamas, kas patvirtina ne tik nusikalstamų R. K. ir kitų nuteistųjų veiksmų pobūdį, bet ir ypatingas R. K. pastangas išvengti bet kokių vykdytų nusikalstamų veikų sąsajų su jo įmone. Juo labiau, jog R. V. patvirtino, kad visi kroviniai, kurie buvo užsakyti iš internetinių kavinių, buvo pagrobti.
  3. Tokiu būdu, sutikti su R. K. apeliacinio skundo teiginiais, jog vienintelis asmuo, susijęs su „IK.“ ir „S. C.“ krovinių užvaldymu, yra R. V., nėra jokio objektyvaus pagrindo. Akivaizdu, kad R. V., tiek vykdydamas šias, tiek ir kitas jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, savarankiškai neveikė, t. y. jo užduotis buvo tik užsakyti tinkamą krovinį (b. t. 40, b. l. 165-166) ir tam tikrais atvejais rūpintis jo realizavimu (R. V. rūpinosi ir „IK.“ prekių realizavimu). Kokį krovinį užsakinėti, pats R. V. nespręsdavo, to klausdavo arba asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, arba R. K.. R. K. patvirtino, kad su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, dėl krovinio jie tardavosi derybų būdu, t. y. jeigu krovinys buvo geras, jį imdavo, tačiau būtent su juo buvo konsultuojamasi dėl ketinamo užvaldyti krovininio likvidumo. Abejonių tuo, jog vertinamu atveju R. V. vykdė kitų asmenų nurodymus, įvertinus dar ir tai, kad iki to laiko jokios ekspedijavimo ar krovinių pervežimo darbo patirties jis neturėjo, teisėjų kolegijai nekyla.
 7. Atmetant R. K. apeliacinio skundo argumentus atkreiptinas nuteistojo dėmesys ir į tai, kad apklausiamas teisiamojo posėdžio metu jis vis tik patvirtino žinojęs apie „IK.“ krovinį, nurodydamas, kad geriausios prekės šiame krovinyje buvo pieštukai ir stipinai. Šios aplinkybės R. K. nepaneigė ir apeliaciniu skundu, nurodydamas tik tiek, kad pirmosios instancijos teismas nevertino tolesnių jo parodymų apie tai, kad jis nežinojo, kas atvežė „IK.“ krovinį iš ( - ), jokių aplinkybių apie šio ir „S. C.“ krovinių gabenimą paaiškinti negalėjo. Tačiau, kaip nustatyta nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, tuo rūpintis R. K. ir nereikėjo, nes už šiuos veiksmus buvo atsakingi kiti organizuotos grupės nariai. E. R. visais atvejais buvo atsakingas už transporto priemonių paruošimą krovinio gabenimui, vairuotojai (A. G. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo) buvo atsakingi už krovinio paėmimą ir jo atgabenimą į nurodytą vietą, R. V. ir asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, rūpinosi krovinio realizavimu (kakavos krovinio realizavimu rūpinosi ir pats R. K.), dėl ko, vien tai, kad R. K., aiškindamas „IK.“ bei „S. C.“ krovinių įgijimo sukčiaujant aplinkybes, apie jų atgabenimą į Lietuvą nieko paaiškinti negalėjo, jo kaltės padarius komentuojamas nusikalstamas veikas nešalina. Juo labiau, kad tiek „IK.“, tiek „S. C.“ krovinių užvaldymas vyko po septynių prieš tai įvykdytų analogiškų nusikalstamų veikų, dėl ko, R. K. konsultacijų šiuo atveju galbūt ir nebeprireikė.
  1. Priešingos išvados aukštesniajam teismui neleidžia daryti ir R. K. apeliacinio skundo teiginiai, kad kratų metu rastos ir paimtos „IK.“ gamybos prekės taip pat siejamos su R. V. asmeniu, o pats R. V. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad „IK.“ prekes iš ( - ) į ( - ) jis atvežė asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, nurodymu, raktą nuo sandėlio turėjo taip pat jis. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. spalio 11 d. kratos metu garaže Nr. 359, priklausančiame V. N., esančiame žemės sklype ( - ), buvo rastos ir paimtos įvairios „IK.“ gamybos prekės, kurių kodai atitinka prekių kodus, nurodytus 2009 m. rugsėjo 3 d. sąskaitoje faktūroje Nr. DE657605, pagal kurią siuntėjas „IK.“, esantis ( - ), siuntė „IK.“ gamybos prekes gavėjui „IK. S.“, esančiam ( - ) (b. t. 8 , b. l. 31-89). Iš liudytojo M. N. parodymų matyti, kad 2011 m. gegužės-liepos mėn. R. V. paprašė surasti pirkėjus „IK.“ gamybos baldų furnitūrai ir namų apyvokos prekėms. Jo prašymu, R. V. nuvežė jį į metalinį garažą Nr. 349, esantį. ( - ), kur parodė jam į dėžės su užrašu „IK.“ sudėtas įvairias namų apyvokos prekes (b. t. 8, b. l. 69-70, 113-114), kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šis garažas iš V. N. buvo išnuomotas būtent R. V.. Tuo tarpu įvertinus tai, kad iš esmės jokių veiksmų be kitų bendrininkų žinios R. V. neatlikdavo, sandėliai kitų vogtų prekių laikymui ( - ), (sandėlyje, esančiame ( - ), kratos metu buvo rasta dalis kitų šioje nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pasisavintų krovinių – šokolado „Cote D‘or“ ir „Nougatti“, kondensuoto pieno), R. V. buvo išnuomoti asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, ir R. K. prašymu (pinigus už jų nuomą, pasak R. V., jam taip pat perdavė arba asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, arba R. K.), abejonių tuo, jog ir komentuojamas metalinis garažas buvo išnuomotas ne paties R. V. iniciatyva, teisėjų kolegijai nekyla. Aplinkybę, kad R. K. vertinamu atveju buvo aktyvus jam inkriminuotų nusikalstamų veikų dalyvis, patvirtina ir tai, kad R. V. iš esmės kiekvienu atveju aiškindamas, koks asmuo jam davė nurodymus, nurodydavo ir asmenį, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, ir R. K..
 8. Nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste vertinant R. K. apeliacinio skundo argumentus atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad „IK.“ ir „S. C.“ krovinių užvaldymas buvo inkriminuotas ne tik R. K., bet ir kitiems jo bendrininkams – E. R., R. V., asmeniui, kurio atžvilgiu byla išskirta, kaip padarytas veikiant organizuota grupe. Kaip nustatyta BK 25 straipsnio 3 dalyje (iki 2013 m. liepos 13 d. galiojusi įstatymo redakcija) organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Pagal teismų praktiką, sprendžiant organizuotos grupės buvimo klausimą, atsižvelgiama į apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumą, veikų padarymo intensyvumą, narių pasiskirstymą vaidmenimis, kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimą siekiant bendro tikslo ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-275/2012, 2K-35/2013, 2K-301-924/2015, 2K-75-648/2017). Organizuotą grupę, be susitarimo ir tyčios požymių, išskiria būtent vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-96/2012, 2K-303-699/2015, 2K-545-489/2015, 2K-75-648/2017 ). Tai reiškia, kad nebūtina, jog kiekvienas grupės narys tiesiogiai realizuotų BK specialiosios dalies straipsnyje numatytus objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius, tačiau tokie organizuotoje grupėje veikiantys bendrininkai, nepriklausomai nuo jų vaidmens, laikomi nusikaltimo vykdytojais.
  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės rodo, jog svarbiausi nusikalstamų veikų momentai (nusikaltimo padarymo (taip pat slėpimo) mechanizmas, vieta, laikas, bendrininkų vaidmenys ir kt.), siekiant bendro rezultato, buvo suderinti iš anksto pagal nusikalstamos veikos parengtą planą ir tarp narių pasiskirstytus vaidmenis – A. G. ir kitas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas vairuotojas rūpinosi užvaldytų krovinių gabenimu; E. R., R. K. ir R. V. pateikdavo dokumentus A. G., duodavo jam nurodymus; E. R. rūpinosi transporto priemonių būkle; R. V. užsakinėjo krovinius krovinių ekspedijavimo serverių pagalba, kartais jam padėdavo ir kiti bendrininkai – nuveždavo į internetines kavines, iš kurių buvo vykdomi krovinių užsakymai, būdavo kartu su juo atliekant minėtus veiksmus; R. K. vertindavo krovinių likvidumą, tai derindavo su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta; R. V., padedamas kitų asmenų, užsiimdavo ir krovinių realizavimu. Esant šioms aplinkybėms, neabejotina, kad E. R., R. K., R. V., A. G., asmens, kurio atžvilgiu byla išskirta, bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens veiksmai, padarant šioje byloje aptariamus nusikaltimus, pagal tarpusavio susitarimo pobūdį, ryšius, veiksmų bendrumą, suderinamumo lygį bei organizuotumo laipsnį atitinka BK 25 straipsnio 3 dalyje apibrėžtos organizuotos grupės požymius. Teisėjų kolegija neabejoja, kad nuteistiesiems inkriminuoti nusikaltimai (apgaule užvaldant svetimą turtą), pagal jų padarymo būdą ir mechanizmą buvo įgyvendinami tik bendrais, iš anksto suderintais nuteistųjų veiksmais.
  2. Priešingai nei teigiama R. K. apeliaciniu skundu, organizuotos grupės požymio buvimo jo veiksmuose negali paneigti ir tai, kad tam tikrų vykdomų nusikalstamų veikų aplinkybių jis nežinojo. Nebūtina, kad visi bendrą sumanymą įgyvendinantys asmenys tiesiogiai realizuotų BK specialiosios dalies straipsnyje numatytus objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius, pakanka abipusio supratimo, kad iš anksto parengtą nusikalstamų veikų padarymo planą jie realizuoja bendrai. Pagal byloje nustatytas aplinkybes nuteistųjų, taip pat ir R. K. nusikalstami veiksmai, buvo apjungti vieningo sumanymo, siekiant pagrindinio tikslo – apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą. Daryti priešingą išvadą apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo. Tokiu būdu, R. K. teiginiai dėl jo, kaip padėjėjo vaidmens, atmestini kaip nepagrįsti. R. K., kaip ir kiti nuteistieji, bendrais neteisėtais veiksmais atlikdami sukčiavimo objektyviuosius požymius, suvokė, kad kiekvienas iš jų daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitais asmenimis, kurie taip pat suvokė atliekamų veiksmų nusikalstamą pobūdį, kad kiekvieno jų veiksmai yra dalis bendros veikos, kuria buvo siekiama bendro jų norimo rezultato – įgyti didelės vertės svetimą turtą. Šiame kontekste kaip nepagrįsti atmestini ir nuteistojo teiginiai, dėl jam, kaip nusikalstamo susivienijimo dalyviui paskirtos bausmės, kadangi kaip teisingai pažymėta apeliaciniame skunde, už šią veiką jis teisiamas nebuvo, tačiau iš skundžiamo nuosprendžio motyvų akivaizdu, kad teismas aptarinėjo jo vaidmenį organizuotos grupės, o ne nusikalstamo susivienijimo veikloje, todėl nuoroda į nusikalstamą susivienijimą laikytina rašymo apsirikimu, neturinčiu reikšmės bausmės paskyrimui.
 9. Tokiu būdu, teisėjų kolegija, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, padarytas išvadas dėl R. K. ir kitų nuteistųjų kaltės padarius jiems inkriminuotus nusikaltimus, grindė byloje esančiais įrodymais. Tai, kad duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas neatitinka nuteistojo R. K. lūkesčių, nėra skundžiamo nuosprendžio neišsamumą, prieštaringumą ar nepagrįstumą patvirtinančios aplinkybės. Kaip jau minėta, įrodymų vertinimo taisykles baudžiamajame procese reglamentuoja BPK 20 straipsnis. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi, ar gauti teisėtu būdu, ir nuspręsti, ar įrodymais grįstinos teismo išvados, ar jie atmestini. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Aptartos BPK nuostatos neabejotinai įtvirtina išskirtinę teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų atitinka visus įstatymo reikalavimus ir turi įrodomąją vertę bei kokios išvados jais remiantis darytinos. Tuo tarpu teismo proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų ar versijų atmetimas savaime baudžiamojo proceso įstatymo normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, vertindamas įrodymus, laikėsi BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų ir įrodymus vertino tiek atskirai, tiek lygindamas tarpusavyje ir susiejo juos į vientisą loginę grandinę, o nuosprendžio aprašomojoje dalyje, kaip to ir reikalaujama ( - ) straipsnio 2 dalyje, išdėstė įrodymų vertinimo motyvus bei išvadas dėl R. K. ir kitų nuteistųjų kaltės. Esant šiems duomenims, sutikti su R. K. apeliacinio skundo motyvais ir jų pagrindu keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, nėra jokio objektyvaus pagrindo.

13Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių

 1. Įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį svarbu ne tik tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, bet ir skirti baudžiamojo įstatymo reikalavimus atitinkančias, individualizuotas, adekvačias padarytai nusikalstamai veikai ir teisingas bausmes. Įstatymų leidėjas nurodo, kad skiriant bausmę turi būti siekiama sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistajam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Bausmės skyrimas yra išimtinė teismo kompetencija bei viena iš sudėtingiausių ir svarbiausių baudžiamojo įstatymo įgyvendinimo stadijų. Šioje stadijoje pagrindinis teismo uždavinys – remiantis įstatymu visapusiškai bei objektyviai ištirti baudžiamosios bylos medžiagą ir priimti teisėtą, pagrįstą ir teisingą sprendimą skiriant tokią bausmę, kuri atitiktų BK nuostatose įtvirtintą bausmės paskirtį.
  1. Teismas skiria bausmes pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis). Tinkamai įvertinti kaltininko asmenybę, jo vaidmenį nusikalstamos veikos padaryme, yra svarbi teisingos bausmės parinkimo sąlyga. Remiantis baudžiamosios teisės jurisprudencija, vertindamas kaltininko asmenybės pavojingumą ir parinkdamas bausmės rūšį bei dydį, teismas turi skirti ypatingą dėmesį vertindamas, ar nusikaltimas padarytas atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos arba nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, ar kaltininko antivisuomeninės nuostatos jau buvo susiformavusios iki nusikalstamo poelgio ir nusikaltimas buvo tik loginis kaltininko gyvenimo būdo ir jo ankstesnio elgesio padarinys. Vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti paskirta bausmė, kuri būtų proporcinga padarytai veikai ir kaltininko asmenybei.
 2. Aptarto teisinio reguliavimo kontekste analizuojant nuteistųjų R. K., E. R. ir R. V. apeliacinių skundų turinį, akivaizdu, kad vertinamu atveju jie nesutinka su jiems paskirtomis bausmėmis ir prašo jas sušvelninti, savo prašymus grįsdami per ilga proceso trukme ir kitomis bausmės individualizavimui reikšmingomis aplinkybėmis. Atsižvelgdama į iš esmės analogiškus nuteistųjų prašymus bei juos pagrindžiančius motyvus, siekdama išvengti besikartojančių frazių ir motyvų, teisėjų kolegija dėl šių nuteistųjų apeliacinių skundų teiginių pasisako bendrai.
 3. Vertinant skundžiamo apylinkės teismo nuosprendžio pagrįstumą ir teisėtumą nuteistiesiems paskirtų bausmių individualizavimo dalyje visų pirma pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju R. K., E. R. ir R. V. skundžiamu nuosprendžiu buvo pripažinti kaltais pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį (8 nusikalstamos veikos) ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (viena nusikalstama veika). Apylinkės teismas, konstatavęs, kad visi nuteistiesiems inkriminuoti nusikaltimai (tiek įtvirtinti BK 182 straipsnio 2 dalyje, tiek BK 182 straipsnio 1 dalyje) buvo įvykdyti veikiant organizuota grupe, šią aplinkybę pripažino jų atsakomybę sunkinančia aplinkybe BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, tačiau sutikti su tokiu apylinkės teismo sprendimu nėra teisinio pagrindo. Analizuojant BK 182 straipsnio 2 dalies dispoziciją matyti, kad sukčiavimas, dalyvaujant organizuotoje grupėje yra išskiriamas kaip kvalifikuojantis sukčiavimo požymis, todėl ši nuteistųjų veikas kvalifikuojanti aplinkybė nagrinėjamu atveju neturėjo ir negalėjo būti pripažinta jų atsakomybę sunkinančia BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Konstatuojant šią išvadą, atkreiptinas dėmesys į BK 60 straipsnio 2 dalį, pagal kurią, teismas neatsižvelgia į tokią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kuri įstatyme numatyta kaip nusikaltimo sudėties požymis. Esant šiems duomenims, R. K., E. R. ir R. V. inkriminuota sunkinanti aplinkybė – veiką padarė organizuota grupė (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas), dėl veikų, kvalifikuotų pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, šalintina. Analogiškais motyvais šalintina ir nuoroda į BK 25 straipsnio 3 dalį, kadangi vertinamu atveju ji yra perteklinė (pvz., kasacinė nutartis Nr. 2K-295/2013). Vadovaujantis BK 26 straipsnio 4 dalimi, organizatorius, kurstytojas ar padėjėjas atsako pagal šio kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką, ir šio kodekso 24 straipsnio 4, 5 ar 6 dalis, tačiau pagal teismų praktikoje susiformavusią praktiką, nuoroda į BK 25 straipsnio, kaip ir į BK 24 straipsnio, atitinkamą dalį, nėra būtina kvalifikuojant organizuotos grupės narių padarytą nusikalstamą veiką (pvz. kasacinė nutartis Nr. 2K-481/2007).
  1. Tačiau, kiek kitaip vertintini R. K., E. R. ir R. V. veiksmai, skundžiamu nuosprendžiu kvalifikuoti pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį. Kaip nustatyta nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, visi nuteistiesiems inkriminuoti nusikaltimai, tame tarpe ir 2009 m. rugsėjo 3 d. nusikalstama veika dėl gėrimo „Coca Cola“ krovinio užvaldymo (pirmosios instancijos teismo kvalifikuota pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį), buvo įvykdytos asmenims veikiant organizuotoje grupėje, kas atitinka BK 182 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą kvalifikuojantį požymį – sukčiavimą dalyvaujant organizuotoje grupėje, dėl ko neabejotina, jog ir šie nuteistųjų veiksmai turėjo būti kvalifikuoti pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad apeliaciniai skundai dėl šios veikos kvalifikacijos pateikti nebuvo, o apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva negali bloginti nuteistųjų teisinės padėties (BPK 320 straipsnio 4 dalis), šioje dalyje pirmosios instancijos teismo nuosprendis paliekamas nepakeistas, t. y. konstatuojant, kad ši veika buvo padaryta esant vienai nuteistųjų atsakomybę sunkinančiai aplinkybei – veiką padarė organizuota grupė (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas), paliekant ir nuorodą į BK 25 straipsnio 3 dalį.
  2. Ir nors apeliaciniai skundai dėl nuteistojo A. G. pateikti nebuvo, tačiau, sutinkamai su BPK 320 straipsnio 3 dalimi, jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių šio Kodekso pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų nepadavusiems nuteistiesiems. Nagrinėjamu atveju sunkinanti aplinkybė, numatyta BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punkte, bei nuoroda į BK 25 straipsnio 3 dalį buvo nustatyta ne tik apeliacinius skundu padavusiems R. K., E. R. ir R. V., bet ir A. G., dėl ko skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis atitinkamai keistinas ir dalyje dėl A. G.. Tačiau, sunkinančios aplinkybės pašalinimas, įvertinus pirmosios instancijos teismo A. G. paskirtas bausmes bei jų dydžius, teisėjų kolegijos įsitikinimu, jo teisinės padėties iš esmės nekeičia ir nesudaro teisinio pagrindo švelninti ir taip pakankamai švelnias jam paskirtas bausmes.
 4. Sprendžiant R. K. ir R. V. paskirtų bausmių individualizavimo klausimą, nesutiktina ir su pirmosios instancijos teismo išvada ir dėl lengvinančių jų atsakomybę aplinkybių nebuvimo. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad tiek R. K., tiek R. V. savo kaltės dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų iš esmės neneigė, apklausiami pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu, davė pakankamai išsamius parodymus, iš esmės atitinkančius faktines bylos aplinkybes, kritiškai vertino nusikalstamą savo veikų pobūdį, ką neabejotinai patvirtina ir jų pastangos atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, kas, teisėjų kolegijos įsitikinimu, iš esmės atitinka BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą atsakomybę lengvinančią aplinkybę – kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Konstatuojant šią išvadą pažymėtina, kad kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką vertinamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kai jis savanoriškai, o ne dėl surinktų byloje įrodymų pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes atliekant ikiteisminį tyrimą ar bylą nagrinėjant teisme. Nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011 ir kt.). Kaltės neprisipažinimas ikiteisminio tyrimo metu taip pat neeliminuoja teisės tai padaryti baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pagal formuojamą teismų praktiką, atsakomybę lengvinančią aplinkybę pripažįsta teismas, taigi aplinkybę pripažįstant asmens atsakomybę lengvinančia aplinkybe, lemiamą reikšmę turi kaltininko parodymai, duoti būtent teisme. Pagrindo nepripažinti asmens prisipažinimo ir nuoširdaus gailesčio dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe nesudaro ir tai, jog kaltininkas, duodamas parodymus, sąžiningai klysta dėl tam tikrų jam inkriminuotos nusikalstamos veikos objektyviųjų ar subjektyviųjų požymių suvokimo. Atsižvelgiant į šių duomenų visumą, įvertinus tai, kad R. K. nesutiko su savo kalte tik dėl „IK.“ ir S. C.“ krovinių užvaldymo, jo prisipažinimas ir nuoširdus gailestis jo atsakomybe lengvinančia aplinkybe pripažįstamas dėl visų kitų, išskyrus šias dvi („IK.“ ir „S. C.“ krovinių užvaldymas), jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. Tuo tarpu R. V. atveju jo prisipažinimas ir nuoširdus gailestis dėl padarytų nusikaltimų pripažįstamas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų.
  1. Ir nors R. K. apeliaciniu skundu keliamas klausimas dėl dalinio savo nusikalstamais veiksmais padarytos žalos atlyginimo pripažinimo jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkto prasme, o sutinkamai su nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, tiek R. K., tiek ir E. R. su R. V. pasirašė susitarimą su UAB „M. P. K. “ dėl šiam juridiniam asmeniui padarytos žalos atlyginimo ir jau atlygino dalį žalos, tačiau pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktą žalos atlyginimas pripažįstamas atsakomybę lengvinančia aplinkybe tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Kartu pažymėtina, kad, priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismas gali pripažinti šią aplinkybę atsakomybę lengvinančia ir tais atvejais, kai kaltininkas atlygina tik dalį nuostolių ar pašalina dalį žalos, tačiau tokiu atveju atlygintos žalos dalis turi sudaryti žymią dalį padarytos ir priteistos žalos (kasacinės nutartys Nr. 2K-437/2007, 2K-420/2007). Žalos atlyginimo instituto paskirtis vis tik yra kompensuoti nukentėjusiajam padarytą turtinę ir neturtinę žalą, todėl pripažįstant šią aplinkybę lengvinančia svarbu tai, kokia dalimi yra kompensuota nukentėjusiesiems padaryta žala. Šių duomenų kontekste įvertinus apeliacinės instancijos teismui pateiktus dokumentus, patvirtinančius dalinį R. K., E. R. ir R. V. žalos atlyginimą (b. t. 42, b. l. 172-176, 178-179, 183-184), jis vis tik nelaikytinas pakankamu BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintos asmens atsakomybę lengvinančios aplinkybės pripažinimui.
 5. Atsižvelgiant į pasikeitusias faktines aplinkybes, reikšmingas sprendžiant kaltininkams skirtinos bausmės individualizavimo klausimą, t. y. nustačius R. K. ir R. V. atsakomybę lengvinančią aplinkybę (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir pašalinus R. K., R. V. ir E. R. pirmosios instancijos teismo nustatytą atsakomybę sunkinančią aplinkybę (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas – dėl veikų kvalifikuotų pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), spręstinas skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu už atskiras nusikalstamas veikas jiems paskirtų bausmių švelninimo klausimas. Kartu pažymint, kad keisti nuteistiesiems paskirtą terminuoto laisvės atėmimo bausmės rūšį, įvertinus jų atliktų nusikalstamų veikų pobūdį, kiekį, mechanizmą, nusikalstamų veikų dalyvių skaičių, jų vaidmenų pasiskirstymą, detalų savo veiksmų planavimą, neabejotinai atskleidžiantį didesnį nuteistųjų pavojingumą visuomenei, analizuojamu atveju teisinio pagrindo nėra.
  1. Priešingos išvados aukštesniajam teismui neleidžia daryti ir ilga baudžiamojo proceso trukmė. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus galimybė švelninti bausmę dėl baudžiamojo proceso trukmės siejama ne su proceso ilgumu kaip tokiu, bet su konkrečios bylos aplinkybėmis nepagrįsta pernelyg ilga jo trukme, dėl kurios pažeidžiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, BPK 2 straipsnyje, 44 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta kaltinamojo teisė į įmanomai trumpiausią bylos procesą. Kriterijai, kuriais remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismas vertina, ar proceso trukmė atitinka EŽTK reikalavimus, yra suformuluoti daugelyje šio teismo išnagrinėtų bylų. Tokie kriterijai paprastai yra bylos sudėtingumas, baudžiamajame procese persekiojamo asmens elgesys, institucijų veiksmai organizuojant bylos procesą, proceso reikšmė persekiojamam asmeniui (pvz., taikytų procesinių prievartos priemonių griežtumas ir jų taikymo trukmė) ir t. t. (Sorvisto v. Finland, no 19348/04, judgement of 13 January 2009; Meilus v. Lithuania, no 53161/99, judgement of 6 November 2003 ir kt.). Išvadą dėl konkretaus proceso (ne)atitikties EŽTK 6 straipsnio 1 dalies reikalavimams visada lemia ne izoliuotas atskiro kriterijaus, bet jų visumos vertinimas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-109/2013). Iš esmės analogiškos pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje (pvz., kasacinė byla Nr. 2K-55-895/2015). Ir nors nagrinėjamu atveju procesas iš tiesų užtruko, tačiau, sprendžiant, ar proceso trukmė konkrečiu atveju buvo pernelyg ilga, turi būti įvertinta visuma reikšmingų aplinkybių šioje byloje, lėmusių būtent tokią proceso trukmę. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas, siekdamas tinkamai įgyvendinti BPK 44 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą kaltinamojo teisę, iš prokuratūros gavęs nagrinėjamą baudžiamąją bylą, kurią tuo metu sudarė jau 34 tomai, pripažino ją greičiau nagrinėtina, dėl ko, teisiamųjų posėdžio skyrimas vyko intensyviai. Ir vis tik, bylos nagrinėjimui trukdė nuteistųjų ir jų gynėjų neatvykimas į teisiamuosius posėdžius, asmens, kurio byla išskirta, slapstymasis nuo jo atžvilgiu vykdomo baudžiamojo persekiojimo, dėl ko, baudžiamosios bylos nagrinėjimas užtruko. Tačiau, akivaizdu, jog tai vyko dėl objektyvių priežasčių, o pirmosios instancijos teismas dėjo visas įmanomas pastangas į tinkamą kaltinamojo teisės į kuo trumpesnį procesą įgyvendinimą. Konstatuojant šią išvadą įvertintina ir tai, kad baudžiamoji byla yra didelės apimties, kaltinimai buvo pareikšti penkiems asmenims (vėliau, vieno asmens atžvilgiu baudžiamoji byla buvo išskirta), apklausta eilė liudytojų, išreikalauta eilė dokumentų, dėl ko, skirti nuteistiesiems švelnesnes nei terminuotas laisvės atėmimas, bausmes dėl pernelyg ilgos proceso trukmės, teisėjų kolegija neturi jokio objektyvaus pagrindo. Šiame kontekste kaip nepagrįsti atmestini ir nuteistojo
 6. Tačiau, ilga baudžiamojo proceso trukmė aukštesniajam teismui vis tik leidžia svarstyti klausimą dėl nuteistiesiems R. K., E. R. ir R. V. paskirtų laisvės atėmimo bausmių sušvelninimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad R. V. ir R. K. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, BK 182 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės yra didesnės nei sankcijos maksimumas, kas sudaro savarankišką pagrindą už šią veiką paskirtas bausmes švelninti.
 7. Kaip nustatyta nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, R. K. praeityje neteistas, administracine tvarka baustas (b. t. 33, b. l. 30-35), psichiatrinio bei priklausomybės ligų gydymo įskaitose neregistruotas, dirbantis – šiuo metu dirba UAB „Sh.“ administratoriaus - konsultanto tech. klausimais pareigose (b. t. 42, b. l. 185, 186), buvusioje darbovietėje UAB „B. M.“ buvo charakterizuojamas iš esmės vien tik teigiamai (b. t. 41,b. l. 98), šiuo metu jam nustatytas 50 procentų nedarbingumas (b. t. 42, b. l. 191, 192), stengiasi atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą (b. t. 42, b. l. 181-184), šiuo nuosprendžiu nustatyta viena jo atsakomybę švelninanti aplinkybė (dėl 7 pirmųjų jam inkriminuotų veikų), jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės nenustatytos (išskyrus dėl veikos, kvalifikuotos pagal BK 25 str. 3 d., 182 str. 1 d.). Šių aplinkybių visuma, jų kontekste įvertinus ir ilgą baudžiamojo proceso trukmę, teisėjų kolegijai leidžia pagrįstai teigti, kad skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 2 d. veika dėl šokolado „Nougatti“ krovinio užvaldymo), BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „Coca Cola“ krovinio užvaldymo), yra per griežtos, dėl ko mažintinos iki 2 (dvejų) metų 6 (mėnesių). Visos nagrinėjamos nusikalstamos veikos savo pobūdžiu, įvykdymo aplinkybėmis bei apimtimi iš esmės nesiskiria, todėl diferencijuoti už šių veikų padarymą R. K. skiriamas bausmes, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Tuo tarpu įvertinus tai, kad savo kaltės, dėl 2009 m. rugsėjo 3 d. veikos dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo ir 2009 m. rugsėjo 4 d. veikos dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo, R. K. nepripažino, nei jo atsakomybę lengvinančios, nei sunkinančios aplinkybės dėl šių nusikalstamų veikų, sprendžiant R. K. skirtinų bausmių individualizavimo klausimą, nenustatytos, skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo) ir BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) R. K. paskirtos bausmės taip pat mažintinos, tačiau kiek mažiau - iki 2 (dvejų) metų 8 (aštuonių) mėnesių. Kitos R. K. paskirtos bausmės (už kitas nusikalstamas veikas) nelaikytinos aiškiai per griežtomis, todėl jų švelninimo klausimas šiuo nuosprendžiu nespręstinas. Priešingai, aukštesniojo teismo vertinimu, kai kurios jų, įvertinus R. K. inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį, kiekį ir jo vaidmenį nusikalstamų veikų vykdyme, laikytinos pernelyg švelniomis, tačiau negalint bloginti nuteistojo padėties, paliekamos nepakeistos.
  1. Sumažinus kai kurias skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu už pavienes nusikalstamas veikas R. K. paskirtas bausmes, iš naujo spręstinas ir jam paskirtų bausmių subendrinimo klausimas. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu R. K. už pavienes nusikalstamas veikas paskirtos bausmės bendrintinos palankesniu nuteistajam dalinio sudėjimo būdu, nustatant jam subendrintą 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas R. K. asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, įvertinus jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį, sunkumą, kiekį, stadiją ir kitas bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, atsižvelgiant ir į ilgą proceso trukmę, priešingai nei konstatuota skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu, teisėjų kolegijos įsitikinimu, tikslinga R. K. atžvilgiu taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir jam paskirtos subendrintos 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti maksimaliam laikotarpiui – 3 (trejiems) metams, įpareigojant R. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą ir būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu (BK 75 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktai). Atitinkamai keistina nuosprendžio dalis dėl kardomųjų priemonių – kardomosios priemonės pradėjus bausmę vykdyti panaikintinos.
 8. E. R., sutinkamai su nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pateiktais duomenimis, praeityje teistas vieną kartą (2012 m. spalio 12 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu), tačiau jau po skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, administracine tvarka baustas (b. t. 33, b. l. 58-73), psichiatrinio bei priklausomybės ligų gydymo įskaitose neregistruotas, dirbantis UAB „Pr.“, darbovietėje charakterizuojamas teigiamai (b. t. 41, b. l. 9), vedęs, turi du nepilnamečius vaikus (b. t. 41, b. l. 10,11), stengiasi atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą (b. t. 42, b. l. 178, 179, 181-182), savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pripažino iš esmės, savo parodymais padėjo atkleisti tiriamas nusikalstamas veikas, jų vykdymo mechanizmą, dėl ko, įvertinus ir ilgą baudžiamojo proceso trukmę, pagrįstai manytina, kad skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „Coca Cola“ krovinio užvaldymo), BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo) ir BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra per griežtos. Jos mažintinos iki 2 (dvejų) metų 6 (mėnesių). Visos nusikalstamos veikos savo pobūdžiu, įvykdymo aplinkybėmis bei apimtimi iš esmės nesiskiria, todėl diferencijuoti už šių veikų padarymą E. R. skiriamas bausmes, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Tuo tarpu už kitas nusikalstamas veikas E. R. paskirtos bausmės nelaikytinos per griežtomis. Priešingai, aukštesniojo teismo vertinimu, kai kurios jų, įvertinus E. R. inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį, kiekį, jo vaidmenį nusikalstamų veikų vykdyme, laikytinos pernelyg švelniomis, tačiau negalint bloginti nuteistojo padėties, jos paliekamos nepakeistos.
  1. Sumažinus kai kurias skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu už pavienes nusikalstamas veikas E. R. paskirtas bausmes, iš naujo spręstinas ir jam paskirtų bausmių subendrinimo klausimas. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu E. R. už pavienes nusikalstamas veikas paskirtos bausmės bendrintinos palankesniu nuteistajam dalinio sudėjimo būdu, paskiriant jam subendrintą 3 (trejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri skundžiamu nuosprendžiu nustatytu būdu bendrinama su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme. Atitinkamai keistina ir nuosprendžio dalis dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo.
  2. Nors E. R. apeliaciniu skundu keliamas klausimas ir dėl jam paskirtų įpareigojimų – tam tikru laiku būti namuose bei dirbti, tikslingumo, tačiau, BK 75 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų įpareigojimų paskyrimas, asmens atžvilgiu taikant laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą, vis tik priskiriamas išimtinai teismo kompetencijai, todėl vien tai, kad, nuteistojo įsitikinimu, jam paskirti įpareigojimai jokios teigiamos įtakos jo asmeniui neturės, esminės reikšmės, sprendžiant jų tikslingumo klausimą, neturi. Juo labiau, jog dirbdamas E. R. nagrinėjamu atveju galės greičiau atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, o jo buvimas namuose tam tikru laiku, užkirs kelią galimoms naujoms nusikalstamoms veikoms.
 9. Kaip nustatyta bylos duomenimis, R. V. jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo metu jis buvo teistas nebuvo, kadangi teistumas buvo išnykęs, dėl to skirti jam griežtesnes bausmes vien tik dėl jo buvusių teistumų, nėra jokio objektyvaus pagrindo. R. V. administracine tvarka baustas du kartus (b. t. 33, b. l. 1-2), psichiatrinio bei priklausomybės ligų gydymo įskaitose neregistruotas, dirba UAB „S.“ direktoriumi, yra išsituokęs, stengiasi atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą (b. t. 42, b. l. 173-176, 181-182), savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pripažino iš esmės, kas, įvertinus dar ir ilgą baudžiamojo proceso trukmę, suponuoja išvadą, kad skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 2 d. veika dėl šokolado „Nougatti“ krovinio užvaldymo), BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „Coca Cola“ krovinio užvaldymo), BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo) ir BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra per griežtos, dėl ko mažintinos iki 2 (dvejų) metų 6 (mėnesių). Visos nusikalstamos veikos savo pobūdžiu, įvykdymo aplinkybėmis bei apimtimi iš esmės nesiskiria, todėl diferencijuoti už šių veikų padarymą R. V. skiriamas bausmes, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Tuo tarpu už kitas nusikalstamas veikas R. V. paskirtos bausmės nelaikytinos per griežtomis. Priešingai, aukštesniojo teismo vertinimu, kai kurios jų, įvertinus R. V. inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį, kiekį, jo vaidmenį nusikalstamų veikų vykdyme, laikytinos pernelyg švelniomis, tačiau negalint bloginti nuteistojo padėties, jos paliekamos nepakeistos.
  1. Sumažinus kai kurias skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu už pavienes nusikalstamas veikas R. V. paskirtas bausmes, iš naujo spręstinas ir jam paskirtų bausmių subendrinimo klausimas. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu R. V. už pavienes nusikalstamas veikas paskirtos bausmės bendrintinos palankesniu nuteistajam dalinio sudėjimo būdu, paskiriant jam subendrintą 3 (trejų) metų 10 (dešimt) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę. Dėl pakeisto laisvės atėmimo bausmės dydžio, atitinkamai keistina ir skundžiamo nuosprendžio dalis dėl paskirtos bausmės bendrinimo su kitais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas R. V. asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, įvertinus jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį, sunkumą, kiekį, stadiją ir kitas bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, atsižvelgiant ir į ilgą proceso trukmę, priešingai nei konstatuota skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu, teisėjų kolegijos įsitikinimu, tikslinga R. V. atžvilgiu taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir jam paskirtos subendrintos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti maksimaliam laikotarpiui – 3 (trejiems) metams, įpareigojant R. V. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą ir būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu (BK 75 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktai). Atitinkamai keistina nuosprendžio dalis dėl kardomųjų priemonių – kardomosios priemonės pradėjus bausmę vykdyti panaikintinos. Dar labiau švelninti nuteistojo teisinę padėtį remiantis jos apeliacinio skundo teiginiais (dėl sveikatos būklės), teisėjų kolegijos vertinimu, nėra jokio objektyvaus pagrindo.
 10. Nors šiuo nuosprendžiu teisėjų kolegija panaikino ir A. G. skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu nustatytą atsakomybę sunkinančią aplinkybę, tačiau, įvertinus jam skundžiamu nuosprendžiu paskirtas bausmes, atsižvelgiant į jo vaidmenį jam inkriminuotų nusikalstamų veikų vykdyme, nesant skundo dėl jam paskirtos bausmės dydžio, daroma išvada, jog jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės pašalinimas vertinamu atveju esminės reikšmės jam paskirtų bausmių švelninimui neturi, dėl ko, ši Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžio dalis paliekama nepakeista.

14Dėl civilinių ieškinių.

 1. Nors apeliaciniai skundai šiuo klausimu pateikti nebuvo, tačiau bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nuteistojo R. K. gynėjas išreiškė abejones pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl žalos priteisimo civiliniams ieškovams „S. C.“ ir P. G. SRL“, teigiant, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nei „S. C.“, nei P. G. SRL“ civilinių ieškinių pareiškę nebuvo.
 2. Šiuo aspektu analizuojant nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad 2012 m. gegužės 18 d. nutarimu Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė V. S. bendrovę „S. C. P. G. SRL“ pripažino civiliniu ieškovu, reiškiančiu 54697,81 litų (15841,58 eurų) civilinį ieškinį (b. t. 31, b. l. 172-173). Analogiškas nutarimas 2012 m. gegužės 18 d. buvo priimtas ir bendrovės „S. C.“ atžvilgiu, t. y. ši įmonė nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje buvo pripažinta civiliniu ieškovu, reiškiančiu 49021,88 litų (14197,72 eurų) civilinį ieškinį (b. t. 31, b. l. 214-215). Būtent šių procesinių sprendimų pagrindu, sprendžiant iš skundžiamo apylinkės teismo nuosprendžio, teismas priteisė minėtoms bendrovėms žalos atlyginimą, tačiau, sutikti su tokiu apylinkės teismo sprendimu nėra jokio juridinio pagrindo.
 3. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos turtinės ir (ar) neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Kai civilinis ieškinys pareikštas ikiteisminio tyrimo metu, ikiteisminio tyrimo metu turi būti surinkti duomenys, patvirtinantys pareikšto civilinio ieškinio pagrindą ir dydį (BPK 109 straipsnis). Pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2011; 2K-278/2011), tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas savo forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus (pvz., kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526-693/2015).
  1. Aptarto teisinio reguliavimo visumoje akivaizdu, kad baudžiamojoje byloje reiškiamas civilinis ieškinys turi atitikti CPK 111 ir 135 straipsniuose įtvirtintus reikalavimus, kas suponuoja išvadą, jog vien tik asmens (fizinio ar juridinio) pripažinimas civiliniu ieškovu (atitinkamu prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu) nesuteikia šiems asmenims teisės į jų patirtos žalos atlyginimą apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo atveju. Tokią išvadą leidžia daryti ir BPK 109 straipsnio nuostata, jog tais atvejais, kai civilinis ieškinys pareiškiamas ikiteisminio tyrimo metu, turi būti surinkti duomenys, patvirtinantys pareikšto civilinio ieškinio pagrindą ir dydį. Tokiu būdu, civiliniam ieškiniui keliamas ir papildomas reikalavimas – pagrįsti patirtą ir civiliniu ieškiniu prašomą atlyginti žalą atitinkamais duomenimis.
  2. Nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorės V. S. nutarimu bendrovė „S. C. P. G. SRL“ buvo pripažinta civiliniu ieškovu 2010 m. spalio 12 d. šios įmonės pareiškimo pagrindu. Kaip matyti iš 2010 m. spalio 12 d. „S. C. P. SRL“ pareiškimo turinio, įmonė yra pasirengusi paduoti ieškinį baudžiamojoje byloje, tačiau pretenzijų sumą patikslins vėliau, nes šiuo metu tikslaus nusikalstamos veikos sukelto nuostolio nežino (b. t. 6, b. l. 62). 2010 m. spalio 8 d. liudytoju buvo apklaustas B. D. A., kurio teigimu, prokuratūrai prie B. bus persiųstas „S. C. P. G. SRL“ administratoriaus pasirašytas laiškas, kuriame bus išdėstytas įmonės požiūris dėl civilinio ieškinio ir galimos patirtos žalos (b. t. 6, b. l. 66-70). Tačiau, sutinkamai su nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, civilinis ieškinys byloje taip ir nebuvo gautas, todėl nėra aiški ir šios įmonės pozicija dėl jai padarytos žalos atlyginimo šioje baudžiamojoje byloje.
  3. Tuo tarpu kokiu pagrindu 2012 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorės V. S. nutarimu bendrovė „S. C.“ buvo pripažinta civiline ieškove, iš šio nutarimo turinio neaišku. Kaip matyti iš bendrovės atstovo J. M. 2015 m. balandžio 27 d. Kauno apylinkės teisme gauto rašto, dėl nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje tiriamų nusikalstamų veikų „S. C.“ patirta žala buvo visiškai atlyginta.
 4. Atsižvelgiant į visumą aukščiau išdėstytų aplinkybių, įvertinus tai, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nei bendrovės „S. C.“, nei P. G. SRL“ civilinių ieškinių, atitinkančių ieškiniui keliamus reikalavimus gauta nėra, Kauno apylinkės teismo nuosprendžio dalis dėl žalos atlyginimo priteisimo „S. C.“ ir P. G. SRL“ naikintina (BPK 320 straipsnio 3 dalis, 328 straipsnio 3, 4 dalys, 369 straipsnio 3 dalis).
 5. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje konstatavo, kad jame aptariamos veikos buvo padarytos veikiant organizuotoje grupėje su K. K., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą ir kuris šioje baudžiamojoje byloje nebuvo teisiamas. Šio asmens atžvilgiu baudžiamoji byla Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartimi buvo išskirta į atskirą bylą. BPK 255 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Sutinkamai su teismų praktika, nuosprendyje negali būti formuluočių, liudijančių apie dar nenuteistų ir toje byloje neteisiamų asmenų kaltę, padarius nusikalstamą veiką. Jeigu nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė su tokiais asmenimis, nuosprendžio nustatomojoje dalyje, aprašant nusikalstamą veiką, jų pavardės neminimos, o kai jie žinomi, rašytina formuluotė, jog nusikaltimus asmuo padarė su „asmeniu, kurio byla išskirta“ ar pan. Taip pat kolegija pažymi, kad tokio asmens įvardinimas pažeidžia ir asmens nekaltumo prezumpciją, todėl ši pirmosios instancijos teismo klaida taisytina iš skundžiamo nuosprendžio pašalinant nuorodas į K. K., jį įvardijant asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą. Atsižvelgiant į šį teismo sprendimą, šiame nuosprendyje, aprašant veikas, dėl kurių nuteistieji apylinkės teismo pripažinti kaltais, asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, duomenys nenurodomi (šalinami) (LApT 2011-10-25 nutartis byloje Nr. 1A-187/2011, 2017-01-06 nutartis byloje Nr. 1A-22-449/2017).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalimi, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 1, 2, 4 punktais, 333 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Nuteistųjų R. K., E. R. ir R. V. apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.

17Pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 dienos nuosprendį:

18Iš nuosprendžio pašalinti nuteistiesiems A. G., R. K., E. R. ir R. V. inkriminuotą atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad nusikaltimus, numatytus BK 182 straipsnio 2 dalyje, jie padarė organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Pripažinti R. K. (išskyrus 2009 m. rugsėjo 3 d. veiką dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo ir 2009 m. rugsėjo 4 d. veiką dėl „S. C.“ sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) ir R. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

20Iš nuosprendžio pašalinti nuorodas į K. K., jį įvardijant asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla buvo išskirta į atskirą bylą.

21Sumažinti R. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 2 d. veika dėl šokolado krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

22Sumažinti R. K. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „Coca Cola“ krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

23Sumažinti R. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo.

24Sumažinti R. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo.

25Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu R. K. už pavienes nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti R. K. subendrintą 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę.

26Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 7 punktais, R. K. paskirtos galutinės subendrintos 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant R. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą ir būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

27R. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos, iki nuosprendžio vykdymo pradžios palikti nepakeistą, o bausmę pradėjus vykdyti – panaikinti.

28Sumažinti E. R. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „Coca Cola“ krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

29Sumažinti E. R. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

30Sumažinti E. R. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

31Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu E. R. už pavienes nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, paskiriant jam subendrintą 3 (trejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Paskirtą subendrintą bausmę, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, subendrinti su Kauno apygardos teismo 2012-10-12 nuosprendžiu paskirta bausme - 174 MGL dydžio bauda ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 3 (trejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimą ir 174 MGL (6552,84 Eur) dydžio baudą.

32Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 7 punktais, E. R. paskirtos 3 (trejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, vykdymo atidėjimo metu įpareigojant jį dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje ir būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu;

33Sumažinti R. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 2 d. veika dėl šokolado „Nougatti“ krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

34Sumažinti R. V. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „Coca Cola“ krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

35Sumažinti R. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 3 d. veika dėl „IK.“ gamybos namų apyvokos daiktų krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

36Sumažinti R. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m. rugsėjo 4 d. veika dėl sluoksniuotų izoliacinių plokščių krovinio užvaldymo) paskirtą bausmę iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo.

37Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu R. V. už pavienes nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, paskiriant R. V. subendrintą 3 (trejų) metų 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 1, 3, 9 d. tvarka subendrinti su 2013-12-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 260 MGL bauda ir 2015-01-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta 90 MGL bauda, ir galutinę bausmę paskirti 3 (trejų) metų 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimą ir 350 MGL baudą (13181 Eur).

38Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 7 punktais, R. V. paskirtos galutinės subendrintos 3 (trejų) metų 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant R. V. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą ir būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

39R. V. paskirtas kardomąsias priemones – dokumento paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos, iki šio nuosprendžio vykdymo pradžios palikti nepakeistas, o bausmę pradėjus vykdyti – panaikinti.

40Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžio dalį dėl civiliniams ieškovams „S. C.“ ir P. G. SRL“ priteistos turtinės žalos atlyginimo.

41Likusioje dalyje Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

42Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. - R. K. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos... 4. - E. R. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3... 5. - R. V. buvo pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3... 6. Tuo pačiu nuosprendžiu kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2... 7. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu bendrovei „ 8. Civilinių ieškinių užtikrinimui paliktas byloje paskirtas laikinas... 9. Iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas pasislėpusio kaltinamojo 10. Teisėjų kolegija... 11.
 1. R. K. Kauno apylinkės teismo 2016 m.... 12. Dėl R. K. veiksmų vertinimo pagal BK 25 straipsnio 3... 13. Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių
   14. Dėl civilinių ieškinių.
   1. Nors apeliaciniai... 15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 320 straipsnio... 16. Nuteistųjų R. K., E. R. ir 17. Pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 dienos nuosprendį:... 18. Iš nuosprendžio pašalinti nuteistiesiems A. G., 19. Pripažinti R. K. (išskyrus 2009 m. rugsėjo 3 d. veiką... 20. Iš nuosprendžio pašalinti nuorodas į K. K., jį... 21. Sumažinti R. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 22. Sumažinti R. K. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182... 23. Sumažinti R. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 24. Sumažinti R. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 25. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno... 26. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 7 punktais, 27. R. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 28. Sumažinti E. R. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182... 29. Sumažinti E. R. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 30. Sumažinti E. R. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 31. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno... 32. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 7 punktais, 33. Sumažinti R. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 34. Sumažinti R. V. pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 182... 35. Sumažinti R. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 36. Sumažinti R. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2009 m.... 37. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu ir Kauno... 38. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 7 punktais, 39. R. V. paskirtas kardomąsias priemones – dokumento... 40. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžio dalį... 41. Likusioje dalyje Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendį... 42. Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną....