Byla 2K-651/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Viktoro Aiduko, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Rimanto Baumilo, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorui R. Stankevičiui, gynėjai advokatei B. Strimaitytei,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios V. D. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1– ojo apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 24 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nuosprendžio.

3Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 24 d. nuosprendžiu V. D. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams, o dėl kaltinimų įgijus Č. Č., M. V. ir V. Č. turtą apgaule išteisinta, nes nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, požymių.

4Paskirtoji bausmė apėmimo būdu subendrinta su bausme, paskirta pagal Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. nuosprendį, ir galutinė bausmė paskirta – laisvės atėmimas ketveriems metams.

5Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nuosprendžiu Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 24 d. nuosprendis pakeistas. V. D. nuteista:

6pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (už O. S. 47 000 Lt įgijimą apgaule) laisvės atėmimu dvejiems metams;

7pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (už T. Z. 12 700 Lt įgijimą apgaule) laisvės atėmimu vieneriems metams;

8pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (už P. L. 52 568 Lt įgijimą apgaule) laisvės atėmimu trejiems metams;

9pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (už Č. Č. turto įgijimą apgaule) laisvės atėmimu dvejiems metamas;

10pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (už M. V. turto įgijimą apgaule) laisvės atėmimu trejiems metams;

11pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (V. Č. turto įgijimą apgaule) laisvės atėmimu trejiems metams.

12Pritaikius BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktą, bausmės, paskirtos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams.

13Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis paskirtosios bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas ketveriems metams šešiems mėnesiams.

14Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios gynėją, prašiusią kasacinį skundą tenkinti, prokurorą, prašiusį kasacinį skundą atmesti,

Nustatė

15V. D. nuteista už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, taip pat ir didelės vertės. Nusikaltimus ji padarė tokiomis aplinkybėmis:

16dėl skolų A. R. (34 332 Lt) ir V. P. (140 000 Lt) būdama itin blogos finansinės padėties, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti asmeniniams reikalams, 2002 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus mieste O. S. ji melagingai pasakė, kad jai reikalingi pinigai gesintuvams ir kitoms prekėms Norvegijoje pirkti. Žinodama, kad pinigų O. S. negrąžins, paprašė paskolinti 47000 Lt, melagingai žadėdama pinigus grąžinti iki 2002 m. rugsėjo 27 d.; siekdama paskatinti nukentėjusįjį perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama savo sąžiningus ketinimus, surašė ir O. S. perdavė raštelį, kuriame įrašė: “Aš, V. D., pasas ( - ), a.k. ( - ), skolinuosi iš O. S. 52 000 (penkiasdešimt du tūkstančius) litų. Skolą įsipareigoju grąžinti iki 2002-09-27 imtinai. Pinigus sumoje 52 000 (penkiasdešimt du tūkstančius) Lt gavau.” ir jį pasirašė; dėl apgaulės suklaidintam O. S. perdavus V. D. 47 000 Lt, ši juos pasisavino;

17V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (353 742 Lt) būdama itin blogos finansinės padėties, tęsdama nusikalstamą veiką ir turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti atsiskaitymams su kreditoriumi V. P., 2003 m. vasario 4 d., apie 18 val., PĮ “A” ( - ), T. Z. melagingai pasakė, kad jai reikalingi pinigai medienai pirkti; žinodama, kad pinigų T. Z. negrąžins, paprašė paskolinti 3500 JAV dolerių, melagingai žadėdama pinigus grąžinti kitą dieną; siekdama paskatinti nukentėjusįjį perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama sąžiningus ketinimus, surašė ir T. Z. perdavė raštelį, kuriame įrašė: “Aš, V. D., a.k. ( - ), gyvenanti ( - ), skolinuosi iš T. Z. a.k. ( - ) 15 120 (penkiolika tūkstančių vieną šimtą dvidešimt) Lt. Pinigus sumoje 15 120 Lt įsipareigoju grąžinti vasario 17 d. 2003 m. Nurodytą sumą negrąžinus nurodytą dieną, įsipareigoju mokėti 2% (du) delspinigių nuo priklausančios sumos už kiekvieną kalendorinę dieną.” ir jį pasirašė; dėl apgaulės suklaidintam T. Z. perdavus V. D. 3500 JAV dolerių (11 276 Lt), ši juos pasisavino;

18V. Dautartienė, dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (365 018 Lt) būdama blogos finansinės padėties, toliau tęsdama nusikalstamą veiką, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti asmeniniams reikalams, 2003 m. vasario 5 d., tarp 12 ir 13 val., PĮ “A” ( - ), P. L. melagingai pasakiusi, kad jai reikalingi pinigai medienai pirkti, paprašė paskolinti 16 450 JAV dolerių (52 568 Lt) melagingai žadėdama pinigus grąžinti iki 2002 m. rugsėjo 27 d.; siekdama paskatinti nukentėjusįjį perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama sąžiningus ketinimus, surašė ir perdavė P. L. raštelį, kuriame įrašė: “Aš, V. D., a.k. ( - ), gyvenanti ( - ), skolinuosi iš P. L. a.k. ( - ) 69 216 (šešiasdešimt devynis tūkstančius du šimtus šešiolika) Lt. Pinigus sumoje 69 216 (šešiasdešimt devynis tūkstančius du šimtus šešiolika) Lt įsipareigoju grąžinti vasario 17 d. 2003 m. Nurodytą dieną negrąžinus minėtos sumos, įsipareigoju mokėti 2% (du) delspinigių nuo priklausančios sumos už kiekvieną kalendorinę dieną”. ir jį pasirašė; dėl apgaulės, P. L. perdavus V. D. 16 450 JAV dolerių (52 568 Lt), ši juos pasisavino;

19V. D., tęsdama nusikalstamą veiką, dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (226 332 Lt) būdama blogos finansinės padėties, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti atsiskaitymams su kreditoriumi V. P., 2002 m. spalio 3 d., ( - ), Č. Č. namuose, pasinaudodama savo motinos draugiškais santykiais su Č. Č., melagingai pasakiusi, kad jai reikalingi pinigai namui pirkti, žinodama, kad pinigų negrąžins, paprašė paskolinti 14 000 Lt ir 2000 JAV dolerių (7026 Lt), melagingai pasakiusi, kad pinigus grąžins per mėnesį; siekdama paskatinti nukentėjusiąją perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama sąžiningus ketinimus, surašė ir Č. Č. perdavė raštelį, kuriame įrašė: “Aš, V. D., skolinuosi iš Č. Č. 14 000 Lt ir 2000 USD. Įsipareigoju grąžinti per 1 mėn.” ir jį pasirašė; dėl apgaulės suklaidintai Č. Č. perdavus V. D. 14 000 Lt ir 2000 JAV dolerių (7026 Lt), iš viso 21 026 Lt, ši juos pasisavino;

20V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (247 358 Lt) būdama blogos finansinės padėties, tęsdama nusikalstamą veiką, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti atsiskaitymams su kreditoriumi V. P. 2002 m. spalio 3 d., ( - ), M. V. namuose, nukentėjusiajai melagingai pasakiusi, kad jai reikalingi pinigai namui pirkti, paprašė M. V. paskolinti 8000 JAV dolerių (28 104 Lt); žinodama, kad šių pinigų M. V. negrąžins, melagingai pažadėjo jai pinigus grąžinti iki 2002 m. lapkričio 3 d.; siekdama paskatinti nukentėjusiąją perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama sąžiningus ketinimus, surašė ir M. V. perdavė raštelį, kuriame įrašė: “Aš, V. V. D., ( - ) pasas, skolinuosi iki 3 lapkričio 2002 m. 8000 (aštuonis tūkstančius) JAV dolerių, pagal galiojantį LT:USD kursą 3,51:1. Įsipareigoju sumokėti 8% palūkanų už šį laiką.” ir jį pasirašė; dėl apgaulės suklaidintai M. V. perdavus V. D. 8000 JAV dolerių (28 104 Lt), ši juos pasisavino;

21V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (275 462 Lt) būdama blogos finansinės padėties, tęsdama nusikalstamą veiką, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti atsiskaitymams su kreditoriumi V. P., 2002 m. spalio 3 d., ( - ), V. Č. namuose, V. Č. melagingai pasakiusi, kad jai reikalingi pinigai namui pirkti, paprašė V. Č. paskolinti 13 000 Lt; žinodama, kad šių pinigų V. Č. negrąžins, melagingai jam pasakė, kad pinigus grąžins per 10 dienų; siekdama paskatinti nukentėjusįjį perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama sąžiningus ketinimus, surašė ir V. Č. perdavė raštelį, kuriame įrašė: “Aš, V. D., skolinuosi iš V. Č. 41 616 Lt (keturiasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus šešiolika Lt.) Grąžinti įsipareigoju iki 2002.11.13 imtinai” ir jį pasirašė; dėl apgaulės V. Č. perdavus V. D. 13 000 Lt, ši juos pasisavino;

22V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (288 462 Lt) būdama itin blogos finansinės padėties, tęsdama nusikalstamą veiką, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti atsiskaitymams su kreditoriumi V. P., 2002 m. spalio 4 d., prie “Statoil” degalinės, esančios Vilniuje, Goštauto g. 13, paprašė V. Č. paskolinti 28 616 Lt, melagingai pasakiusi, kad pinigai jai reikalingi sodo sklypui su namu pirkti; žinodama, kad skolintų pinigų V. Č. negrąžins, melagingai žadėjo pinigus grąžinti per 10 dienų; siekdama paskatinti nukentėjusįjį perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama sąžiningus ketinimus, surašė ir V. Č. perdavė raštelį, kuriame įrašė: “Aš, V. D., skolinuosi iš V. Č. 41 616 Lt (keturiasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus šešiolika Lt.). Gražinti įsipareigoju iki 2002 11 13 imtinai.” ir jį pasirašė; dėl apgaulės suklaidintam V. Č. perdavus V. D. 28 616 Lt, ši juos pasisavino;

23V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (317 078 Lt) būdama itin prastos finansinės padėties, tęsdama nusikalstamą veiką, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti atsiskaitymams su kreditoriumi V. P., 2002 m. spalio 17 d., ( - ), M. V. namuose, melagingai pasakiusi, kad jai reikalingi pinigai sodo sklypui su namu pirkti, paprašė M. V. paskolinti jai 9000 JAV dolerių (31 664 Lt), melagingai žadėdama pinigus grąžinti iki 2002 m. lapkričio 3 d.; siekdama paskatinti nukentėjusiąją perduoti jai savo pinigus, surašė ir M. V. perdavė raštelį, kuriame įrašė: “papildomai 2500 (du tūkstančius penkis šimtus) JAV dolerių gavau” bei “pinigus 6500 (šešis tūkstančius penkis šimtus JAV dolerių) gavau” ir jį pasirašė; dėl apgaulės suklaidintai M. V. perdavus V. D. 5000 JAV dolerių (17 591 Lt) M. V. namuose ( - ), 1500 JAV dolerių (5277 Lt) automobilyje prie “Hansabanko” klientų aptarnavimo poskyrio, esančio Vilniuje, Savanorių pr. 56, bei 2500 JAV dolerių (8795 Lt) automobilyje prie ( - ), iš viso 31 664 Lt, ši juos pasisavino;

24V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (348 742 Lt ) būdama itin blogos finansinės būklės, tęsdama nusikalstamą veiką, turėdama tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą ir jį panaudoti atsiskaitymams su kreditoriumi V. P., 2002 m. spalio 19 d., prie “Hansabankas” Molėtų klientų aptarnavimo poskyrio, esančio Molėtuose, P. Cvirkos g. 16, melagingai nurodžiusi tą patį pinigų panaudojimo tikslą, paprašė Č. Č. paskolinti jai dar 5000 Lt.; siekdama paskatinti nukentėjusiąją perduoti jai savo pinigus, neva įrodydama sąžiningus ketinimus, surašė ir Č. Č. perdavė raštelį, kuriame įrašė “+5000 Lt (penkis tūkstančius) Lt” ir jį pasirašė; dėl apgaulės suklaidintai Č. Č. perdavus V. D. 5000 Lt, ši juos pasisavino.

25Nuteistoji V. D. kasaciniu skundu prašo, įvertinus visus byloje surinktus įrodymus ir lengvinančias aplinkybes, priimti teisingą sprendimą.

26Kasatorė nurodo, kad nusikaltimų, kuriais yra kaltinama, nepadarė, nes ji neturėjo tyčios pinigų negrąžinti, o priešingai, dėjo visas pastangas, kad skolos būtų grąžintos. Nuteistoji pabrėžia, kad nagrinėjant bylą teisme ji ne kartą atsiprašė nukentėjusiųjų, todėl nepagrįsta teismo išvada, kad ji nesigaili padariusi nusikaltimus.

27Kasatorės nuomone, teismas priėmė nuosprendį neišsamiai ištyręs bylos aplinkybes, nes neišsiaiškino visų reikšmingų bylos aplinkybių skolinantis jai pinigus iš O. S., T. Z., P. L., o išvadą, kad net ir gavusi paskolą iš banko ji nebūtų grąžinusi skolų, pagrindė spėjimu, o ne byloje surinktais įrodymais.

28Kasacinis skundas atmestinas.

29Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies taikymo

30Nuteistoji nepagrįstai teigia, kad apkaltinamasis nuosprendis dėl O. S. turto įgijimo apgaule buvo priimtas išsamiai neištyrus bylos aplinkybių, nes byloje surinktais įrodymais nustatytos visos teisiškai reikšmingos bylos aplinkybės. Byloje nustatyta, kad V. D. skolinosi pinigus iš O. S., tačiau jų nei sutartu laiku, nei vėliau negrąžino. O. S. perdavė pinigus V. D. suklaidintas dėl jos ketinimų, nes V. D. žadėjo pinigus investuoti į prekybą bankrutuojančių įmonių produkcija ir grąžinti juos su palūkanomis, nors iš tikrųjų V. D. iš O. S. pasiskolintų pinigų šiais tikslais panaudoti neketino. Aplinkybė, kad V. D. po paskolos gavimo praėjus sutartam laikui grąžino dalį paskolos O. S., o netrukus ją vėl pasiskolino, kolegijos nuomone, nėra pakankama, kad būtų pripažinta, jog šiuo atveju tarp O. S. ir V. D. būtų susiklostę nauji paskoliniai santykiai, nes iš O. S. parodymų matyti, kad pinigai buvo skolinami pagal tą patį paskolos raštelį ir tais pačiais tikslais. Byloje nėra pagrindo pripažinti, kad V. D. yra grąžinusi dalį iš O. S. pasiskolintos sumos, nes byloje nėra jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų, išskyrus pačios V. D. parodymus.

31Nuteistoji nepagrįstai teigia, kad teismas išsamiai neištyrė bylos aplinkybių pripažindamas, kad ji apgaule įgijo P. L. ir T. Z. turtą, nes byloje surinktais įrodymais nustatytos visos teisiškai reikšmingos bylos aplinkybės. Byloje nustatyta, kad V. D. skolinosi pinigus iš P. L. ir T. Z., tačiau jų nei sutartu laiku, nei vėliau negrąžino. P. L. ir T. Z. perdavė pinigus V. D. suklaidinti dėl jos ketinimų, nes pastaroji žadėjo pinigus investuoti į medieną ir greitai grąžinti, nors iš tikrųjų V. D. tokių ketinimų neturėjo. Įvertinant, ar V. D. apgaule įgijo P. L. ir T. Z. turtą, neturi reikšmės aplinkybė, kad P. L. ir T. Z. už paskolintus pinigus galėjo būti atlyginta M. V. personalinės įmonės „A“, kurioje direktore dirbo V. D., turtu, nes byloje nėra duomenų, kad V. D. pasiskolintus iš P. L. ir T. Z. pinigus būtų įnešusi į M. V. personalinės įmonės „A“ kasą, o M. V. personalinės įmonės „A“ turtas buvo atskirtas nuo V. D. turto, todėl įmonė negalėjo atsakyti pagal V. D. prievoles.

32Dėl BPK 301 straipsnio taikymo

33V. D. nepagrįstai teigia, kad teismas išvadą apie tai, kad ji, net ir gavusi paskolą iš banko, nebūtų galėjusi grąžinti paskolų Č. Č., M. V., V. Č., pagrindė spėjimu, nes šią išvadą patvirtina byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje išnagrinėti įrodymai. Iš „Kredyt bank“ Vilniaus skyriaus 2003 m. gruodžio 2l d. rašto matyti, kad paskola, kurios prašė V. D., buvo tikslinė ir turėjo būti panaudota įsigyti sodų bendrijoje ( - ) dviem greta esantiems žemės sklypams, pažymėtiems numeriais 12 ir 13, su pastatais ir šiltnamiais (T. 4, b. l. 46). Pagal galiojančius teisės aktus tikslinė paskola gali būti panaudota tik tikslui, kuriam ji suteikta, todėl ji negalėjo būti panaudota V. D. įsiskolinimams padengti Č. Č., M. V., V. Č.

34Dėl BK 182 straipsnio taikymo

35Kolegijos nuomone, teismas pagrįstai pripažino, kad V. D. apgaule įgijo svetimą turtą veikdama tyčia. Byloje nustatyta, kad V. D. suklaidino nukentėjusiuosius šioje byloje O. S., P. L., T. Z. apgaulingai žadėdama iš jų pasiskolintus pinigus investuoti į verslą, nors realiai to neketino daryti, o nukentėjusiuosius Č. Č., M. V., V. Č., kad ketina už pinigus pirkti namą ir sodo sklypą, netrukus gaus paskolą ir pinigus greitai grąžins, nors to neketino daryti. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad V. D. būtų kokiais nors būdais mėginusi grąžinti pasiskolintus pinigus. V. D. pastangomis grąžinti paskolas nelaikytas dalies paskolos sumos grąžinimas O. S., nes V. D. netrukus iš jo vėl pasiskolindavo tą pačią sumą. Pastangomis grąžinti paskolas nelaikytinas galimas atlyginimas P. L. ar T. Z. M. V. personalinės įmonės „A“ turtu, nes paskoliniai santykiai buvo susiklostę tarp V. D. ir P. L., V. D. ir T. Z., o ne tarp M. V. personalinės įmonės „A“ ir P. L. bei T. Z. M. V. personalinės įmonės „A“ turtas buvo atskirtas nuo V. D. turto ir todėl įmonė negalėjo atsakyti už V. D. prievoles. Kasatorės pastangomis grąžinti paskolas nelaikytinas ir bandymas gauti paskolą iš banko „Kredyt bank“, nes paskolą ji mėgino gauti dar iki to laiko, kai pasiskolino pinigus iš Č. Č., M. V. ir V. Č., todėl šis bandymas su paskolų pastariesiems nukentėjusiems grąžinimu nesusijęs. Neabejotina, kad, suklaidindama nukentėjusius dėl savo ketinimų ir taip įgydama nukentėjusiųjų turtą, V. Dautartienė suvokė, kad jos veika pavojinga nukentėjusių nuosavybei, kad dėl jos veikos pastarieji neteks dalies jiems nuosavybės teise priklausančio turto, ir norėjo taip veikti.

36Dėl BK 59 straipsnio taikymo

37Kolegija pažymi, kad vien tik nuoširdus kaltininkės gailėjimasis, kuris reiškėsi nukentėjusiųjų atsipašymu, negali būti vertinamas kaip jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, nes ji yra tik tada, kai kaltininkas ne tik nuoširdžiai gailisi, bet ir prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką. Šioje byloje V. D. nuosekliai neigė suklaidinusi nukentėjusiuosius ir apgaule įgijusi jų turtą, t. y. neigė padariusi nusikalstamas veikas. Kolegijos nuomone, įvertinus nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį, kaltininkės asmenybę, aplinkybė, kad V. D. atsiprašė nukentėjusiųjų, negali būti pripažinta jos atsakomybę lengvinančia ir vadovaujantis BK 59 straipsnio 2 dalies nuostatais.

38Kolegijos nuomone, kitų baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, kurie galėtų būti pripažinti turėjusiais esminės reikšmės išsamiai išnagrinėti bylą ir paveikusiais teisėtų bei pagrįstų nuosprendžių priėmimą, dėl ko reikėtų keisti ar naikinti juos, padaryta nebuvo. Baudžiamasis įstatymas V. D. pritaikytas tinkamai, todėl nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pagrindų skundžiamiems nuosprendžiams pakeisti ar panaikinti, kasacinis skundas laikytinas nepagrįstu, o procesiniai sprendimai neperžengiant skundo ribų pripažintini teisėtais (BPK 384 straipsnio 5 dalis).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

40Nuteistosios V. D. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 24 d.... 4. Paskirtoji bausmė apėmimo būdu subendrinta su bausme, paskirta pagal... 5. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nuosprendžiu Vilniaus miesto 1... 6. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (už O. S. 47 000 Lt įgijimą apgaule)... 7. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (už T. Z. 12 700 Lt įgijimą apgaule)... 8. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (už P. L. 52 568 Lt įgijimą apgaule)... 9. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (už Č. Č. turto įgijimą apgaule) laisvės... 10. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (už M. V. turto įgijimą apgaule) laisvės... 11. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (V. Č. turto įgijimą apgaule) laisvės... 12. Pritaikius BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktą, bausmės, paskirtos pagal BK... 13. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis paskirtosios bausmės... 14. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios gynėją,... 15. V. D. nuteista už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, taip... 16. dėl skolų A. R. (34 332 Lt) ir V. P. (140 000 Lt) būdama itin blogos... 17. V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (353 742 Lt) būdama itin... 18. V. Dautartienė, dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (365 018 Lt) būdama... 19. V. D., tęsdama nusikalstamą veiką, dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims... 20. V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (247 358 Lt) būdama blogos... 21. V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (275 462 Lt) būdama blogos... 22. V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (288 462 Lt) būdama itin... 23. V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (317 078 Lt) būdama itin... 24. V. D., dėl skolų įvairiems fiziniams asmenims (348 742 Lt ) būdama itin... 25. Nuteistoji V. D. kasaciniu skundu prašo, įvertinus visus byloje surinktus... 26. Kasatorė nurodo, kad nusikaltimų, kuriais yra kaltinama, nepadarė, nes ji... 27. Kasatorės nuomone, teismas priėmė nuosprendį neišsamiai ištyręs bylos... 28. Kasacinis skundas atmestinas.... 29. Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies taikymo... 30. Nuteistoji nepagrįstai teigia, kad apkaltinamasis nuosprendis dėl O. S. turto... 31. Nuteistoji nepagrįstai teigia, kad teismas išsamiai neištyrė bylos... 32. Dėl BPK 301 straipsnio taikymo... 33. V. D. nepagrįstai teigia, kad teismas išvadą apie tai, kad ji, net ir gavusi... 34. Dėl BK 182 straipsnio taikymo... 35. Kolegijos nuomone, teismas pagrįstai pripažino, kad V. D. apgaule įgijo... 36. Dėl BK 59 straipsnio taikymo... 37. Kolegija pažymi, kad vien tik nuoširdus kaltininkės gailėjimasis, kuris... 38. Kolegijos nuomone, kitų baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, kurie... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 40. Nuteistosios V. D. kasacinį skundą atmesti....