Byla e2S-517-912/2019
Dėl sumokėto avanso grąžinimo ir baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Z. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovei Z. N. dėl sumokėto avanso grąžinimo ir baudos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašė teismo priteisti jam iš atsakovės 1800 Eur sumokėtą avansą, 3600 Eur baudą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Pareikštų reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės.

6II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštavo atsakovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, o neužtenkant ar nesant šio turto – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias ir esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis ne didesnei kaip 5400 Eur; leido atsakovei areštuotu nekilnojamuoju turtu naudotis pagal tiesioginę paskirtį, uždraudžiant šį turtą parduoti ar kitaip realizuoti bei perduoti kitiems asmenims, tačiau leidžiant atsakovei iš areštuotų piniginių lėšų ir turto atsiskaityti su ieškovu.

93.

10Teismas, įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes (pareikšto reikalavimo suma didelė atsakovei), padarė išvadą, jog labai tikėtina, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovės turto arešto – teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas. Teismas nurodė, kad atsakovė 2015 m. liepos 18 d. preliminaria pirkimo–pardavimo sutartimi įsipareigojo parduoti 0,14 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), kuris turėjo būti atidalintas dalintas iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ). Ieškovas sumokėjo 1800Eur avansą. Atsakovė nei iki 2016 m. rugsėjo 18 d., nei iki 2018 m. gruodžio 30 d. pagrindinės turto pirkimo – pardavimo sutarties nesudarė, neparuošė dokumentų dėl žemės sklypo padalijimo ir negrąžino ieškovui 1800 Eur sumokėto avanso.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

124.

13Atsakovė prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

144.1.

15Teismas ydingai taikė teismų praktikoje suformuluotas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui ir jos prezumpcijos taikymo taisykles.

164.2.

17Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką vien didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti turto areštą.

184.3.

19Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti.

204.4.

21Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turtui areštuoti grindė tik išimtinai didele reikalavimo suma bei prasta atsakovės finansine padėtimi. Kitų motyvų ar argumentų nenurodė. Įrodymų apie atsakovės prastą finansinę padėtį nepateikė.

224.5.

23Ieškovas neįrodė, kad prašoma priteisti suma atsakovei iš tiesų yra didelė, taip pat neįrodė, kad pastaroji slepia turtą ar bando jį realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims be ieškovo žinios. Faktiniai duomenys į bylą nebuvo pateikti, teismas tokių duomenų neprašė iš ieškovo ar atsakovės, o ydingai taikydamas teismų praktiką tokio pobūdžio bylose priėmė nepagrįstą nutartį. Ieškinio reikalavimo dydis savaime nesąlygoja grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui atsiradimą.

244.6.

25Atsakovė yra garbaus amžiaus, jos pajamos – pensija, tačiau ji turi nekilnojamojo turto, todėl ieškovo pasirinktas antstolis, įvykdęs 2019 m. sausio 22 d. teismo nutartį 2019 m. sausio 30 d. priėmė patvarkymą, kuriuo grąžino įvykdytą dokumentą. Antstolės patvarkymas patvirtina nepagrįstumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

265.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti nepakeistą Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

285.1.

29Atsakovė neginčija pirmosios sąlygos – ieškinio pagrįstumo – laikinųjų apsaugos priemonių taikymui egzistavimo.

305.2.

31Atskirajame skunde nurodyti aptariami argumentai yra formalūs, nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, todėl atmestini.

325.3.

33Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011; 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014).

345.4.

35Ieškovas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasisakoma, jog vien tik aplinkybė, kad ieškinio suma yra didelė, negali būti vertinama kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

365.5.

37Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos prezumpcijos (didelės ieškinio sumos) tikslas – palengvinti įrodinėjimo naštą asmeniui, kuris, iškilus turtiniam ginčui, prašo taikyti areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kadangi faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu įrodyti daugeliu atveju yra itin sudėtinga arba praktiškai neįmanoma (pvz., tikėtinai pagrįsti esant atsakovo sąmoningą ketinimą išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo), arešto taikymo prašančiam asmeniui yra suteikta galimybė remtis nurodytu teisinio pobūdžio teiginiu (didele ieškinio suma). Taikant ieškinio sumos prezumpciją įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, siekiančiam laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, t.y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o jo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-874-943/2016).

385.6.

39Ieškinio suma atsakovei (apeliantei), kaip fiziniam garbaus amžiaus asmeniui, yra didelė, bei nežinoma jos reali finansinė padėtis. Atsakovė turėjo pareigą šią prezumpciją paneigti ir įrodyti savo gerą turtinę padėtį bei pagrįsti, kad ieškovo reikalavimo tenkinimo atveju nekyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Kartu su atskiruoju skundu atsakovė nepateikė teismui jokių savo gerą finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų.

405.7.

41Atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų apie gaunamų pajamų dydį, turimą turtą ir jo vertę. Atsakovė ignoravo ieškovo rašytinį raginimą geruoju išspręsti susidariusią ginčo situaciją, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

436.

44Šalių ginčas kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

457.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikra (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

478.

48Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

499.

50CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, jei asmuo tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5110.

52Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus šių priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti nėra pagrindas varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-152-178/2016).

5311.

54Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Pozicijos, kad ieškovas turi įrodyti (ar bent pateikti įtikinamus argumentus) apie atsakovo nesąžiningumą, laikomasi ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-364-241/2017; 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-476-178/2017; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017, 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1186-196/2017).

5512.

56Didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai savaime dar nepatvirtina egzistuojančios grėsmės sprendimo įvykdymui. Asmens finansinis nepajėgumas įvykdyti sprendimą ir asmens nenorėjimas ar vengimas jį įvykdyti yra visiškai skirtingos situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu apribojimai. Pažymėtina, kad naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas nėra skirtas materialinėms vertybėms sukurti ar joms sukaupti tam, kad vėliau būtų galima iš karto atsiskaityti su kreditoriumi. Šio išimtinio ir antrosios ginčo šalies interesus labai varžančio procesinio instituto taikymas galimas tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus bei galimus ketinimus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-313-186/2018; 2018 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-350-464/2018).

5713.

58Byloje nekilo šalių ginčo dėl pirmosios sąlygos – tikėtino reikalavimo pagrindimo, būtinos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Atsakovė ginčija antrąją sąlygą – grėsmę būsimo galbūt kreditorei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į ieškovo nurodytus argumentus ir sprendė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galbūt palankaus sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

5914.

60Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad atsakovė, žinodama apie gresiantį finansinį reikalavimą, gali imtis veiksmų, kurie apsunkintų būsimą teismo sprendimo įvykdymą – iš asmeninių sąskaitų išgryninti pinigines lėšas, perleisti turtą tretiesiems asmenims, jį nuslėpti, pareikšto reikalavimo suma didelė atsakovei, tačiau šių teiginių nepagrindė (CPK 178 straipsnis). Galiojantys įstatymai asmens nesąžiningumo, sprendžiant dėl jo turto arešto ar kitų ribojimų jam nustatymo, nepreziumuoja, todėl nurodyti ir įrodyti tokias aplinkybes pareiga šiuo atveju tenka būtent ieškovams (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1186-196/2017).

6115.

62Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovė duomenų apie gaunamų pajamų dydį, turimą turtą ir jo vertę, todėl egzistuoja grėsmė teismo sprendimo vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis pirmiau nurodyta teismų praktika, vertina, jog ieškovo nurodyti teiginiai neleidžia daryti išvados, kad egzistuoja antroji būtinoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga ir nepagrindžia būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog atsakovė neketina vykdyti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo.

6316.

64Pažymėtina, kad asmuo, pareiškęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi jį pagrįsti. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodo, kad atsakovei pareikšto reikalavimo suma didelė, tačiau nepateikia jokių tai pagrindžiančių įrodymų (pavyzdžiui, išrašų iš Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ ir pan.). Atsakovė taip pat nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių jos turtinę padėtį, taip pat, kad jai pareikšto reikalavimo suma nelaikytina didele. Ieškinio sumos dydis nėra vienintelis ir svarbiausias kriterijus, apsprendžiantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

6517.

66Pirmosios instancijos teismas nevertino tikėtino apeliantės nesąžiningumo ir rėmėsi ieškovo nurodymu, kad ieškinio suma laikytina atsakovei didele, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš bylos duomenų darytina išvada, jog byloje nėra įrodymų, kurie rodytų apeliantės nesąžiningumą.

6718.

68Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms. pirmosios instancijos teismo išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vertintinos kaip nepagrįstos, apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

69Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

70Patenkinti atsakovės Z. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties.

71Panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo J. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

72Nutarties kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

73Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašė teismo priteisti jam iš atsakovės 1800 Eur sumokėtą... 6. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą taikyti... 9. 3.... 10. Teismas, įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes (pareikšto reikalavimo suma... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė... 12. 4.... 13. Atsakovė prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio... 14. 4.1.... 15. Teismas ydingai taikė teismų praktikoje suformuluotas grėsmės teismo... 16. 4.2.... 17. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką vien didelė ieškinio... 18. 4.3.... 19. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent... 20. 4.4.... 21. Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turtui... 22. 4.5.... 23. Ieškovas neįrodė, kad prašoma priteisti suma atsakovei iš tiesų yra... 24. 4.6.... 25. Atsakovė yra garbaus amžiaus, jos pajamos – pensija, tačiau ji turi... 26. 5.... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirojo skundo netenkinti... 28. 5.1.... 29. Atsakovė neginčija pirmosios sąlygos – ieškinio pagrįstumo –... 30. 5.2.... 31. Atskirajame skunde nurodyti aptariami argumentai yra formalūs, nepagrįsti... 32. 5.3.... 33. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai... 34. 5.4.... 35. Ieškovas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad naujausioje ir... 36. 5.5.... 37. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos prezumpcijos... 38. 5.6.... 39. Ieškinio suma atsakovei (apeliantei), kaip fiziniam garbaus amžiaus asmeniui,... 40. 5.7.... 41. Atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų apie gaunamų pajamų dydį,... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 43. 6.... 44. Šalių ginčas kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 45. 7.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo... 47. 8.... 48. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo... 49. 9.... 50. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės... 51. 10.... 52. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos... 53. 11.... 54. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog... 55. 12.... 56. Didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 57. 13.... 58. Byloje nekilo šalių ginčo dėl pirmosios sąlygos – tikėtino reikalavimo... 59. 14.... 60. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad... 61. 15.... 62. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovė duomenų... 63. 16.... 64. Pažymėtina, kad asmuo, pareiškęs prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 65. 17.... 66. Pirmosios instancijos teismas nevertino tikėtino apeliantės nesąžiningumo... 67. 18.... 68. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms. pirmosios instancijos teismo išvados... 69. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 70. Patenkinti atsakovės Z. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono... 71. Panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį ir... 72. Nutarties kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 73. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....