Byla 1-42-795/2015

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Baškienė, sekretoriaujant Alinai Bružienei, dalyvaujant:

2vertėjai Danutei Kontarienei,

3Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorėms Virginijai Tilvikienei ir Ingai Mačiulienei,

4nukentėjusiajam A. M.,

5nukentėjusiojo įgaliotiems atstovams advokatams Kęstučiui Stungiui ir Raimundui Jurkai,

6kaltinamajam I. B.,

7kaltinamojo gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui,

8teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje I. B. (I. B.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Klaipėdos m., Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs, gyvenantis ( - ), Klaipėdoje, dirbantis užsienio kompanijoje „( - )“, neteistas,

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

10I. B. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir nesunkiai sužalojo žmogų:

112014 m. kovo 13 d., apie 22 val., viešoje vietoje – „Olympic casino“, Naujojo Uosto g. 1, Klaipėdoje, VIP salėje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams, apie 5 kartus kumščiu smogė A. M. į veidą. Nuo smūgio A. M. nugriuvo ant greta buvusio staliuko. Tokiais veiksmais I. B. A. M. padarė sužalojimus: masyvią netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą veide, išsidėsčiusią kairės akies abiejų vokų, kairio skruosto, nosies nugarėlės ir dešinio paakio srityse su muštinėmis žaizdomis kairės akies apatinio voko išorinėje srityje bei nosies srityje, nedidele kraujo išlieja po kairės akies obuolio jungine, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą dešinio žasto vidurinio trečdalio išoriniame paviršiuje, dešinio dvigalvio raumens apatinio galo sausgyslės plyšimą, nosies kaulų lūžimą, sukėlusius nesunkų A. M. sveikatos sutrikdymą, ir įžūliu elgesiu sutrikdė visuomenės rimtį ir „Olympic casino“ darbą.

12Kaltinamasis I. B. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino kad 2014 m. kovo 13 d. kartu su sutuoktine J. B. atvyko į „Olympic casino“. Apie 21.50 val. jie atėjo į VIP salę, atsisėdo už laisvo pokerio stalo. Prie stalo buvo keturios kėdės. J. B. pastatė žetonus. Į salę atėjo nukentėjusysis A. M. ir atsisėdo šalia jo žmonos. A. M. paėmė nuo stalo J. B. žetoną ir jį numetė ant grindų. Žmona paklausė, kodėl A. M. taip pasielgė. A. M. atsakė “tylėk, kale, tuoj gausi į snukį“. I. B. dėl tokių nukentėjusiojo žodžių pasijuto pažemintas ir įžeistas. Jis atsistojo, priėjo prie A. M. ir pareikalavo atsiprašyti sutuoktinės. A. M. sugriebė ranka jam už džemperio, koja spyrė į blauzdą. I. B., apimtas afekto, gindamasis nuo A. M. veiksmų, sudavė jam keletą kartų kumščiu į veidą. A. M. iš nosies pasipylė kraujas. Juos išskyrė V. K.. A. M. sugadino jiems vakarą, todėl žmona susirinko daiktus ir išėjo iš salės. I. B. savo sutuoktinę gerbia, jai niekada nesako įžeidžiančių žodžių ir neleidžia kitiems jos įžeidinėti. I. B. manymu, A. M. pats išprovokavo konfliktą, įžeidinėdamas jo sutuoktinę, numesdamas jos žetoną. I. B. veikė gindamas savo sutuoktinę J. B. ir A. M. sužalojo būtinosios ginties metu.

13Nukentėjusysis A. M. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 21 val., dalyvavo renginyje, vykusiame klube „Olympic Casino“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėdoje. VIP salėje prie pokerio stalo A. M. ir G. N. žaidė pokerį. A. M., paprašęs krupjė pakeisti kortų kaladę, nuėjo pasivaišinti valgiais. Žetonus ir gėrimą paliko ant pokerio stalo. Grįžęs į VIP salę, savo vietoje, prie pokerio stalo rado sėdintį kaltinamąjį I. B. ir jo sutuoktinę. A. M. atsisėdo šalia J. B.. A. M. paklausė I. B., kodėl šis užėmė jo vietą. Kaltinamasis jam atsakė, kad dabar žaidžia jis. A. M. paėmė nuo stalo žetoną ir numetė. I. B. jam liepė atsiprašyti. A. M. jam pasakė: „atsiprašyk tu, nes užėmei mano vietą“. Po šių žodžių, I. B. pašoko iš savo vietos ir trenkė A. M. į veidą. V. K. juos išskyrė. A. M. veidas buvo kruvinas. I. B. ir jo sutuoktinė susirinko savo daiktus ir iš salės pabėgo. Atvykusi greitoji pagalba išvežė A. M. į ligoninę. Suduodamas smūgius I. B. sulaužė A. M. nosį, nutraukė dešinės rankos bicepsą. A. M. kaltinamojo sutuoktinės neįžeidė, jai nepasakė nė vieno žodžio.

14Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos skyriaus teismo eksperto G. P. 2014-03-17 specialisto išvadoje Nr. G 526/14 (03) konstatuota, kad A. M. padaryti šie sužalojimai: masyvi netaisyklingos formos poodinė kraujosruva veide, išsidėsčiusi kairės akies abiejų vokų, kairio skruosto, nosies nugarėlės ir dešinio paakio srityje su muštinėmis žaizdomis kairės akies apatinio voko išorinėje srityje bei nosies srityje, nosies kaulų lūžiu ir nedidele kraujo išlieja po kairės akies obuolio jungine, netaisyklingos formos poodinė kraujosruva dešinio žasto vidurinio trečdalio išoriniame paviršiuje, dešinio dvigalvio raumens apatinio galo sausgyslės plyšimas (kliniškai). Dėl nosies kaulų lūžimo sveikata sutrikdoma ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, A. M. padarytas sužalojimas nesunkaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties. Visi sužalojimai vienodo senumo, padaryti nukentėjusiojo nurodytu įvykio laiku, t.y. 2014 m. kovo 13 d., apie 22.50 val. (I t., b.l. 16-18).

15Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos skyriaus teismo eksperto G. P. 2014-09-11 papildomoje specialisto išvadoje Nr. G 526/14 (03) konstatuota, kad A. M. padaryti nosies kaulų lūžis ir dešinės rankos dvigalvio raumens apatinio galo sausgyslės plyšimas sveikatą sutrikdo ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, todėl A. M. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. A. M. padaryti šie sužalojimai ir jų lokalizacija: masyvi netaisyklingos formos poodinė kraujosruva veide, išsidėsčiusi kairės akies abiejų vokų, kairio skruosto, nosies nugarėlės ir dešinio paakio srityje su muštinėmis žaizdomis kairės akies apatinio voko išorinėje srityje bei nosies srityje, nosies kaulų lūžiu ir nedidele kraujo išlieja po kairės akies obuolio jungine, netaisyklingos formos poodinė kraujosruva dešinio žasto vidurinio trečdalio išoriniame paviršiuje, dešinio dvigalvio raumens apatinio galo sausgyslės plyšimas (I t., b.l., b.l. 24-25).

16Specialistas G. P. teisiamojo posėdžio metu patvirtino savo išvadas Nr. G 526/14 (03) ir Nr. G 526/14 (03) ir paaiškino, kad suteikdamas specialisto išvadas jis vertino pateiktus medicininius dokumentus ir apžiūrėjo nukentėjusįjį A. M.. Medicininiuose dokumentuose buvo užfiksuota, kad nukentėjusiajam plyšo sausgyslė. Šis sužalojimas gali būti gydomas tik chirurginiu būdu, operacijos metu sujungiant plyšusią sausgyslę. Sausgyslė neturi galimybės suaugti pati. Sausgyslės plyšimas sutrikdo asmens sveikatą ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Nosies kaulo lūžimas taip pat nesunkaus sveikatos sutrikdymo masto. Šie sužalojimai vertinant tiek po vieną, tiek kartu, nesunkiai sutrikdė A. M. sveikatą. Pirmosios specialisto išvados tiriamojoje dalyje yra nurodyta, kad A. M. į ligoninę kreipėsi 2014 m. kovo 13 d., 22.56 val., ir buvo konsultuotas gydytojo A. S.. 2014 m. kovo 16 d. A. M. buvo apžiūrėtas Klaipėdos universitetinės ligoninės gydytojo – traumatologo A. M.. Gydytojas A. M. diagnozavo dešinės rankos bicepso galo sausgyslės plyšimą ir audinių edemą. Gydytojas rekomendavo operacinį gydymą skubos tvarka. Šios gydytojų diagnozės ir eksperto apžiūros metu nustatyti sužalojimai veide bei žaste leidžia spręsti, kad visi sužalojimai padaryti panašiu laiku. Rankos sausgyslės plyšimas galimas tik tiesioginės traumos, sudavimo buku daiktu į konkrečią sritį pasekmėje. Smūgio metu, nuo stipraus raumens susitraukimo, trūksta jungiamasis sausgyslės audinys. Trūkus raumens sausgyslei, sutrinka judesio funkcija. Esant daliniam sausgyslės plyšimui, judesio funkcija išlieka, tačiau ji būna skausminga. Šiuo atveju, sausgyslės plyšimas kilo dėl kietos bukos traumos. Tai patvirtina ir žasto srityje, dešiniajame išoriniame paviršiuje, apžiūros metu stebėta poodinė kraujosruva. Ši kraujosruva ir nurodo tiesioginį kontaktą su ribotą paviršių turinčiu daiktu.

17Liudytojas A. B. parodė, kad jis dirba, UAB “Olympic casino“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda. 2014 m. kovo 13 d., vakare, jis dirbo VIP salėje, prie kortų stalo, prižiūrėjo, kaip kortas dalina krupjė R. B.. Žaidė nukentėjusysis A. M.. Vėliau jis nuėjo nuo pokerio stalo, palikęs porą žetonų. Atėjo kaltinamasis I. B. ir jo žmona. Jiems pradėjus žaisti pokerį, prie stalo sugrįžo A. M. ir atsisėdo šalia I. B. žmonos. A. M. paėmė I. B. žmonos žetoną ir numetė ant žemės. I. B. paprašė žetoną pakelti, jie ėmė konfliktuoti. Žetoną nuo žemės pakėlė A. B.. Jis girdėjo kaltinamąjį ir nukentėjusįjį ginčijantis, tačiau konkretaus pokalbio neatsimena. A. B. pamatė, kad I. B. smogė A. M. į veidą, į nosies sritį. A. M. nuo smūgio nenukrito, tačiau jam iš nosies pasipylė kraujas. Juos išskyrė klientas V. K.. A. B. buvo nustebintas I. B. elgesio, nes pažįsta kaltinamąjį kaip kultūringą ir ramų kazino klientą. Tuo metu VIP salėje buvo 6-8 lankytojai. Po šio incidento kazino tęsė darbą.

18Liudytojas R. B. parodė, kad jis dirba UAB “Olympic casino“, Naujoji sodo g. 1, Klaipėdoje, krupje. 2014 m. kovo 13 d., vakare, jis dirbo VIP salėje, prie kortų stalo. Prie kortų stalo žaidė A. M. ir G. N.. Netrukus abu žaidėjai nuėjo nuo stalo, ant jo palikę keletą žetonų. Į jų vietas atsisėdo nauji VIP klientai -I. B. ir jo žmona. Jie pastatė statymus, prasidėjo žaidimas. Sugrįžęs A. M. ėmė reikšti pretenzijas dėl užimtos vietos. A. M. paėmė nuo stalo I. B. žmonos žetoną ir numetė ant žemės. I. B. liepė A. M. atsiprašyti jo žmonos. Ką jam atsakė A. M., liudytojas negirdėjo. Staiga I. B. sudavė rankos kumščiu A. M. į veidą. A. M. iš nosies ėmė bėgti kraujas.

19Liudytojas G. N. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 21 val., atvyko į klubą „Olympic Casino“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėdoje. Jis ir nukentėjusysis A. M. VIP salėje žaidė pokerį. VIP salėje buvo nemažai žmonių. Kiek pažaidęs, A. M. nuėjo prie vaišių stalo. Atėjo kaltinamasis I. B. ir jo žmona. Jie atsisėdo į A. M. ir G. N. vietas. Nueidamas nuo stalo, A. M. paliko savo žetonus, todėl I. B. negalėjo užimti jo vietos. Sugrįžęs A. M. atsisėdo šalia kaltinamojo žmonos. Krupjė pradėjus dalinti kortas naujam žaidimui. A. M. paklausė I. B., kodėl šis užėmė jo vietą. I. B. rusiškai pasakė, kad dabar čia žais jie. A. M. demonstratyviai numetė J. B. žetoną ant žemės. I. B. atsistojo ir A. M. liepė atsiprašyti. A. M. atsakė, kad atsiprašyti turi pats I. B., nes jis užėmė svetimą vietą. Kaltinamasis I. B. priėjo prie A. M., reikalaudamas atsiprašyti. Ką jam atsakė A. M., liudytojas neatsimena. Po to I. B. viena ranka sugriebė A. M. už drabužių, o kita ranka smogė į veidą ne mažiau 3-4 kartus. Nuo smūgių A. M. nuvirto ant staliuko šalia sienos, netoli pokerio stalo. Prie I. B. pribėgo V. K., apglėbė jį iš už nugaros ir atitraukė nuo A. M.. I. B. ir jo žmona greitai išėjo iš salės. A. M. buvo stipriai sužalotas, kraujavo nosis, negalėjo judinti dešinės rankos.

20Liudytoja I. P. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 21 val., kazino „Olympic Casino“, VIP salėje, bendravo su draugėmis, vaišinosi prie vaišių stalo. Matė, kad prie pokerio stalo sėdi A. M. ir G.. Netrukus jie nuėjo nuo lošimų stalo. Ant stalo liko nukentėjusiojo žetonai ir taurė. Vėliau pastebėjo, kad prie stalo sėdi A. M., kaltinamasis I. B. ir jo žmona. I. P. atkreipė dėmesį, kad prie jos staliuko atriedėjo žetonas, kurį pakėlė krupjė. Netrukus I. B. pašoko nuo kėdės ir sušuko: „atsiprašyk“. Jis sugriebė A. M. už apykaklės ir vieną – du kartus sudavė jam į veidą. A. M. nuvirto ant staliuko prie sienos. Pribėgo V. K. ir atitraukė I. B. nuo A. M.. A. M. veidas buvo kruvinas. Atvykusi greitoji pagalba, išvežė A. M. į ligoninę.

21Liudytojas A. K. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 20 val. atvyko į kazino „Olympic casino“. Didžiojoje salėje vyko koncertas, o VIP salėje buvo padengtas vaišių stalas. VIP salėje yra du lošimo stalai: ruletė ir kortų stalas. A. K., atėjęs į VIP salę, matė I. B. ir jo sutuoktinę sėdinčius prie kortų stalo. A. K., atsistojęs prie stalo, stebėjo žaidimą. I. B. ir jo žmona pastatė statymus ir pradėjo žaisti pokerį. Netrukus nuo vaišių stalo prie pokerio stalo priėjo A. M.. Jis atsisėdo šalia I. B. žmonos, ėmė priekaištauti krupjė, kad šis užleido vietas kitiems žaidėjams. A. M. nuo lošimo stalo paėmė J. B. žetoną ir jį numetė ant žemės. A. M. kalbėjo vartodamas necenzūrinius žodžius. I. B. liepė A. M. pakelti žetoną ir atsiprašyti jo žmonos. A. M., vartodamas necenzūrinius žodžius, „pasiuntė jį ir jo žmoną tolyn“. A. M. įžeidinėjo J. B. necenzūriniais žodžiais, grasino ją išvaryti iš salės. I. B. priėjo arčiau prie A. M. ir dar kartą pareikalavo atsiprašyti J. B.. A. M. toliau plūdosi necenzūriniais žodžiais. Staiga I. B. sugriebė A. M. už drabužių ir kitos rankos kumščiu sudavė smūgius į veidą. Prie I. B. pribėgo V. K. ir atitraukė jį nuo A. M.. I. B. ir jo sutuoktinė išėjo iš kazino klubo.

22Liudytoja kaltinamojo sutuoktinė J. B. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 21 val., ji kartu su vyru I. B. atvyko į kazino „Olympic casino“. Jie nuėjo į VIP salę pažaisti pokerio. Prie pokerio stalo kitų žaidėjų nebuvo. Netrukus prie pokerio stalo, šalia J. B., atsisėdo A. M.. Nukentėjusysis ėmė keiktis, įžeidinėti J. B. necenzūriniais žodžiais. Jis priekaištavo, kad ji ir jos vyras užėmė A. M. vietą. J. B. ir I. B. ignoravo A. M., tęsė pradėtą žaidimą. Staiga A. M. paėmė J. B. žetoną ir numetė ant žemės. J. B. paklausė A. M., kodėl šis taip padarė. A. M. pagrasino: “tuoj gausi į snukį“. I. B. pareikalavo A. M. atsiprašyti. A. M. toliau keikėsi, todėl I. B.. susistumdė su A. M. ir sudavė jam kumščiu į veidą apie 2 kartus. Matė, kad po smūgių A. M. veidas buvo kruvinas. Nukentėjusiojo A. M. elgesys ir pasakyti žodžiai įžeidė ir šokiravo J. B.. Ji nebnorėjo likti kazino ir kartu su sutuoktiniu I. B. išvyko į namus.

23Liudytojas V. K. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., vakare, dalyvavo renginyje, vykusiame kazino „Olympic Casino“, VIP salėje. Apie 22 val., išgirdo triukšmą, moterų šūksnius. Atsisukęs pamatė, kad netoli pokerio lošimo stalo I. B. laiko prie staliuko prispaudęs A. M.. V. K. suprato, kad vyksta konfliktas. Jis pribėgo prie I. B. ir jį atitraukė nuo A. M.. A. M. veidas buvo kruvinas. I. B. ir jo žmona išėjo iš VIP salės. Žmonės į konfliktą atkreipė dėmesį, tačiau renginys vyko toliau.

24Šiems liudytojo V. K. parodymams patikrinti, teisiamojo posėdžio metu buvo perskaityti jo parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo pareigūno, V. K. parodė, kad matė, kaip I. B. užsigulęs muša A. M., t.y I. B. kumščiu sudavė A. M. į veidą keletą smūgių (I t., b.l. 38-39). Teismo posėdžio metu liudytojas V. K. šių savo parodymų nepatvirtino, paaiškindamas, kad smūgių nematė, matė, kad buvo kažkokie rankų judesiai.

25Vaizdo įrašo apžiūros protokole užfiksuota, kad peržiūrėtas vaizdo įrašas UAB „Olympic Casino Group Baltija“ pateiktoje skaitmeninėje laikmenoje. Vaizdo įraše užfiksuota, kad prie lošimo stalo sėdi du vyrai. Vienas vyras nueina prie vaišių stalo. Kitas vyras nueina į šalį ir užsirūko. Tuo metu prie to paties lošimo stalo, į anksčiau sėdėjusių dviejų vyrų vietas, atsisėda vyras ir moteris. Krupjė maišo kortas. Nuo vaišių stalo prie lošimo stalo ateina žilas vyras, kuris anksčiau sėdėjo prie šio stalo. Jis atsisėda šalia moters, ant lošimo stalo padeda lėkštę su maistu. Sėdėdamas vyras kažką aiškina, mojuoja ranka, paima nuo stalo žetoną ir numeta ant grindų. Krupjė nueina pakelti žetono. Vyras ir moteris tarpusavyje kalbasi. Su moterimi atėjęs vyras atsistoja ir prieina prie žilo vyro. Jis kažką sako žilam vyrui, po to sugriebia ranka jam už rūbų, patampo ir ranka smogia jam į veidą. Žilas vyras bando atsistoti, tačiau kitas vyras sugriebia jam dešinę ranką, smogia į veidą ne mažiau kaip keturis kartus. Nuo smūgių žilas vyras parvirsta ant kėdės šalia kompiuterio staliuko. Žilo vyro veidas kruvinas. Pribėga trečias vyras. Jis atitraukia mušusį vyrą nuo žilo vyro (I t., b.l. 54,55-69).

262015 m. sausio 29 d. UAB „Olympic casino“ teismui pateikė vaizdo įrašo kopiją (II t., b.l. 62).

27Teisiamojo posėdžio metu peržiūrėti vaizdo įrašai, pateikti UAB „Olympic Casino“ 2014 m. balandžio 10 d. raštu Nr. OC-140410-6, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, ir 2015 m. sausio 26 d. raštu Nr. OC-150126-2, teismui. Vaizdo įrašuose užfiksuota, kad prie kortų žaidimo stalo sėdi kaltinamasis I. B. ir liudytoja J. B.. Atėjęs nukentėjusysis A. M., atsisėda šalia J. B.. Jis paima nuo žaidimo stalo žetoną ir numeta ant žemės. Po to A. M. kalbasi su J. B. ir I. B.. I. B. atsistoja, prieina prie I. M. ir kalba su juo, ranka rodydamas į J. B.. Staiga I. B. sugriebia A. M. už apykaklės ir papurto. Po to suduoda A. M. ranka į veidą. A. M. atsistoja ir ištiesęs rankas ginasi nuo kaltinamojo smūgių. I. B. jam suduoda dar keletą (6-8) smūgių. A. M. veidas kraujuoja (I t.,, b.l. 145, 146, II t., b.l. 63).

28Išanalizavęs ir įvertinęs duomenų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis I. B. sudavė kelis smūgius ranka A. M. į veidą ir į dešinę ranką. Dėl kaltinamojo I. B. suduotų smūgių, A. M. patyrė sužalojimus: masyvią netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą veide, išsidėsčiusią kairės akies abiejų vokų, kairio skruosto, nosies nugarėlės ir dešinio paakio srityse su muštinėmis žaizdomis kairės akies apatinio voko išorinėje srityje bei nosies srityje, nedidele kraujo išlieja po kairės akies obuolio jungine, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą dešinio žasto vidurinio trečdalio išoriniame paviršiuje, dešinio dvigalvio raumens apatinio galo sausgyslės plyšimą, nosies kaulų lūžimą, sukėlusius nesunkų A. M. sveikatos sutrikdymą. Nukentėjusysis A. M. buvo mušamas viešoje vietoje – UAB „Olympic Casino“ klube, kuriame konflikto metu vyko viešas renginys, matant ne tik klubo darbuotojams, bet ir lankytojams. Teismų praktikoje išaiškinta, kad viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Pagal teismų praktiką visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas žmonėms skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-135/2011, 2K-563/2009 ir kt.). Kaltinamasis I. B. klube „Olympic Casino“ kilusio konflikto tarp jo ir nukentėjusiojo A. M. neneigia ir pripažįsta keletą kartų sudavęs jam smūgius į veidą, tačiau tvirtina, kad taip pasielgė išprovokuotas paties nukentėjusiojo A. M.. Anot I. B., A. M., tyčia numetė nuo pokerio stalo jo sutuoktinės J. B. žetoną, įžeidė ją, pavadindamas kale ir pagrasindamas suduoti „į snukį“. I. B., siekdamas apginti sutuoktinę nuo agresyviai besielgiančio nukentėjusiojo, sudavė jam kelis smūgius į veidą. I. B. tvirtina, kad suduodamas smūgius nukentėjusiajam A. M., jis taip pat siekė užkirsti kelią tolesniam sutuoktinės įžeidinėjimui. Visos šios kaltinamojo nurodytos nukentėjusiojo sužalojimo paskatos neduoda pagrindo jam nesilaikyti bendrų moralės normų ir mušti kitą žmogų. Nukentėjusysis A. M. parodė, kad konfliktas tarp jo ir kaltinamojo I. B. kilo po to, kai kaltinamasis I. B. ir jo sutuoktinė užėmė jo vietą prie pokerio stalo. A. M. pareiškus pretenziją dėl užimtos vietos ir numetus nuo stalo žetoną, I. B. sudavė jam kelis smūgius į veidą. Visa tai įvyko viešoje vietoje – kazino VIP salėje, kurioje konflikto metu buvo darbuotojai, svečiai ir kiti lankytojai, aplinkiniams stebint kilusį konfliktą. I. B. nusikalstamos veikos padariniai šiuo atveju yra ne tik A. M. sveikatos sutrikdymas, bet ir viešosios tvarkos ir rimties sutrikdymas.

29Kaltinamajame akte, aprašant I. B. pareikštą kaltinimą, buvo nurodyta, jog jis smurtavo prieš A. M. iš chuliganiškų paskatų.

30Veikai kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnio 1 dalį nusikalstamos veikos padarymo motyvai reikšmės neturi. Jie gali būti tiek chuliganiški, tiek asmeniniai ar kitokie. Motyvas nėra šios nusikalstamos veikos požymis (LAT kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-405/2013). Nustatyta, kad I. B. keletą kartų viešoje vietoje – kazino VIP salėje sudavė A. M. ir šiuo įžūliu elgesiu kūrė žmonių tarpusavio bendravimo normų nesilaikymo atmosferą, griovė konfliktą matančių asmenų saugumo jausmą, prieš kitus asmenis demonstravo jėgą. Nors kaltinamojo smurtinio elgesio prieš nukentėjusįjį paskatos buvo asmeninės, bet smurtaudamas jis suprato, kad tai daro viešoje vietoje kitų asmenų akivaizdoje, nepaisydamas jų teisėtų įstatymo ginamų interesų, numatė, kad šiais veiksmais bus ne tik padaryta žala nukentėjusiajam, bet ir pademonstruota nepagarba aplinkiniams ir aplinkai, įvykio liudininkai patirs neigiamų išgyvenimų, sutriks įprasta viešoji tvarka. Šiais savo veiksmais I. B. sukėlė pavojingas pasekmes – kazino darbuotojai ir lankytojai buvo nustebinti ir šokiruoti tokio jo elgesio, todėl neabejotinai buvo sutrikdyta viešoji tvarka ir rimtis, kazino darbas. Kaltinamojo I. B. veika kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

31I. B. nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje, metu, smurtaujant prieš nukentėjusįjį A. M., buvo nesunkiai sutrikdyta jo sveikata. Kaltinamajame akte nurodyta, kad ši kaltinamojo I. B. veika buvo padaryta iš chuliganiškų paskatų ir kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą. Nustatyta, kad ginčas tarp pažįstamų I. B. ir A. M. kilo dėl užimtos žaidėjo vietos prie pokerio stalo: I. B. ir jo sutuoktinei atsisėdus į vietas, kuriose anksčiau sėdėjo A. M. ir G. N., A. M. ėmė reikšti nepasitenkinimą, tyčia numetė J. B. žetoną ant žemės, pavadino ją įžeidžiančiu žodžiu. Kaltinamasis I. B. ir liudytoja J. B. paaiškino, kad A. M. atsisėdo prie pokerio stalo šalia J. B. ir ėmė ją plūsti necenzūriniais ir kitais žeminančiais žodžiais, pavadino „kale“, pagrasino „duoti į snukį“ ir numetė nuo stalo žetoną. Nukentėjusysis A. M. patvirtino, kad jis, suerzintas I. B. ir jo sutuoktinės elgesio (jie užėmė jo vietą prie pokerio stalo), numetė ant žemės J. B. lošimo žetoną. Ši aplinkybė užfiksuota ir UAB „Olympic Casino“ pateiktame vaizdo įraše. Tokio asmeninio konflikto metu kaltinamasis I. B., išprovokuotas nukentėjusiojo A. M. elgesio ir apimtas pykčio, ėmė smurtauti prieš A. M., suduodamas jam apie 5 smūgius. Tokie kaltinamojo I. B. veiksmai negali būti vertinami, kaip padaryti iš chuliganiškų paskatų, siekiant pademonstruoti nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. I. B. mušė A. M. ne dėl neaiškios priežasties, o dėl asmeninės antipatijos ir pykčio, kilusio dėl nukentėjusiojo provokuojančio elgesio. Kaltinamojo I. B. veikoje nesant chuliganiškų motyvų, t.y., būtinojo nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, kvalifikuojančio požymio, jo veika kvalifikuojama pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.

32Iš kaltinimo pašalinama aplinkybė, kad nusikalstama veika padaryta iš chuliganiškų paskatų.

33Kaltinamojo I. B. veika kvalifikuojama kaip dviejų nusikalstamų veikų idealioji sutaptis pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnio 1 dalį (LAT 2009-05-26 nutartis baudžiamojoje byloje 2K-249/2009).

34Kaltinamojo I. B. nurodyta smurtavimo prieš A. M. priežastis – siekimas nutraukti jo amoralų elgesį- sutuoktinės įžeidinėjimą, negali būti vertinama, kaip veika, padaryta siekiant pašalinti kitiems asmenims, ar visuomenės interesams gresiantį pavojų. Nustatyta, kad nukentėjusysis A. M. konflikto metu numetė nuo stalo J. B. lošimo žetoną, pavadino ją įžeidžiančiu žodžiu, ir tokiais savo veiksmais trikdė kaltinamojo ir jo sutuoktinės poilsį ir žaidimą, galėjo juos pažeminti bei įžeisti, tačiau, teismo vertinimu ši situacija nebuvo tokia pavojinga, ir gręsiantis pavojus (J. B. įžeidimas) galėjo būti pašalintas kitomis, ne tokiomis pavojingomis priemonėmis.

35Nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, I. B. padarė netiesiogine tyčia: suduodamas apie penkis stiprius smūgius nukentėjusiajam A. M., jis suprato savo veikimo pavojingumą ir neišvengiamą ar galimą pavojingų padarinių atsiradimą, tačiau buvo abejingas padariniams, kurie galėjo atsirasti. Kaltinamojo veika kvalifikuojama pagal faktiškai atsiradusius padarinius – nesunkų nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymą. Nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje, I. B. padarė tiesiogine tyčia: jis suprato, kad įžūliais smurtiniais veiksmais – mušdamas nukentėjusįjį A. M. – demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, numatė jog dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, ir šių padarinių norėjo.

36I. B. padarė du nesunkius tyčinius nusikaltimus, numatytus BK 138 straipsnio 1 dalyje ir 284 straipsnio 1 dalyje, sudarančius idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį. Kaltinamasis anksčiau nebuvo teistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nusikalto pirmą kartą. I. B. turi šeimą, dirba užsienio kompanijos „( - )“, atstovauja įmonės interesus Europos Sąjungoje ir Rytų Europoje. Darbdavio „( - )“ direktoriaus M. M. jis charakterizuojamas kaip darbštus atsakingas ir sąžiningas darbuotojas, nekonfliktiškas žmogus (II t., b.l. 72). Šios aplinkybės ir kaltinamojo I. B. asmenybės teigiamas vertinimas nepašalina padarytos veikos pavojingumo ir nesumažina jo kaltės. Kaltinamasis I. B. prisipažino padaręs nusikaltimą tik iš dalies ir viso teisminio įrodymų tyrimo metu abejojo, ar A. M. nustatyti sužalojimai galėjo kilti tik dėl jo veiksmų, kaltino jį siekimu pasipelnyti. Jis nukentėjusiojo A. M. neatsiprašė, nesidomėjo jo sveikata ir gydymu. Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinantį aplinkybė yra tada, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011 ir kt.). Nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011 ir kt.). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu nepripažino padaręs nusikalstamą veiką (I t., b.l. 78, 80). Ikiteisminio tyrimo metu jis teigė, kad nukentėjusysis tyčia provokuoja konfliktus, siekdamas pasipelnyti. Teisme kaltinamasis teigė, kad pripažįsta sudavęs nukentėjusiajam į veidą, todėl abejoja, ar rankos raumens sausgyslės plyšimas galėjo atsirasti dėl tokių jo veiksmų. Teismas daro išvadą, kad I. B. pripažino esmines faktines aplinkybes, tačiau negali daryti išvados, kad jis gailisi padaręs nusikalstamą veiką, nes kritiškai savo elgesio nevertina, todėl nepripažįsta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

37I. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis savo iniciatyva atlygino visą nusikaltimu Valstybinei ligonių kasai padarytą turtinę žalą (I t., b.l. 178), ir nedidelę dalį nukentėjusiajam A. M. padarytos turtinės žalos (II t., b.l. 74) (II t., b.l. (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

38I. B. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

39Įvertinus visas šias aplinkybes, vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 55 straipsniu, 61 straipsniu, 63 straipsnio 1 dalimi, I. B. už kiekvieną nusikaltimą skiriama BK 138 straipsnio 1 dalies ir 284 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta laisvės apribojimo bausmė, mažesnė nei BK 48 straipsnio 2 dalyje numatytam šios bausmės vidurkis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį sudarančius nusikaltimus subendrinamos, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 2 dalimi, kaltinamajam skiriamas įpareigojimas atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą. Siekiant padėti kaltinamajam I. B. pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, sulaikyti nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 7 dalimi, laisvės apribojimo vykdymo laikotarpiu jam skiriama šiame straipsnyje nenumatytas įpareigojimas – įpareigojimas dalyvauti elgesio pataisos programose.

40Kaltinamojo I. B. sutuoktinė J. B. pateikė teismui prašymą atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir perduoti jį laiduotojai –J. B. (II t., b.l. 105).

41BK 40 straipsnyje numatyta asmens, padariusio nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės galimybė tik esant šio straipsnio 2 dalyje numatytų būtinų sąlygų visumai, t.y., 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; 2) jis visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta; 4) yra pagrindas manyti, kad jis atlygins ar pašalins visą padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Kaltinamasis I. B. anksčiau nebuvo teistas ir atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jis nusikalto pirmą kartą. Jo asmenybės teigiamas vertinimas leidžia teismui pagrįstai manyti, kad ateityje jis nedarys naujų nusikaltimų. Tačiau iki nuosprendžio priėmimo momento kaltinamasis nėra atlyginęs nusikalstama veika A. M. padarytos žalos (iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos jis atlygino tik nedidelę žalos dalį- 300 Eur) (II t., b.l. 74). Jis nei raštu nei žodžiu neįsipareigojo ateityje, po atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą. J. B. teisiamojo posėdžio metu pareiškė, kad nukentėjusiojo A. M. civilinio ieškinio nepripažįsta, nes yra nekaltas dėl padarytos tokio dydžio žalos. Šios aplinkybės nesuteikia pagrindo manyti, kad I. B. savanoriškai, o ne įpareigotas teismo nuosprendžiu, ateityje atlygins ar pašalins visą padarytą žalą. Kaltinamasis I. B. kaltu prisipažino tik iš dalies, negatyviai savo veikos nevertina, išgyvena tik dėl jos gresiančios baudžiamosios atsakomybės, o ne dėl nusikalstamos veikos padarinių. I. B. negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nesant BK 40 straipsnio 2 dalyje numatytų požymių visumos.

42Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. M. kaltinamajam I. B. pareiškė 90 000 Lt (26065.80 Eur) civilinį ieškinį, reikalaudamas atlyginti 30 000 Lt turtinę žalą, 50 000 Lt neturtinę žalą ir 10 000 Lt proceso išlaidų (I t., b.l. 10-11). Teisiamojo posėdžio metu, iki įrodymų tyrimo pradžios, A. M. patikslino pareikštą civilinį ieškinį, prašydamas iš kaltinamojo I. B. priteisti 30 685 Lt turtinę žalą ir 50 000 Lt neturtinę žalą (I t., b.l. 175-176). Kaltinamasis I. B. tokio dydžio civilinio ieškinio nepripažįsta.

43Civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies.

44Pagal Civilinio kodekso 6.249 straipsnį, turtinė žala yra skirtumas tarp nukentėjusiojo turtinės padėties iki ir po nusikaltimo, atsiradęs dėl nusikalstamos veikos. Atlyginant turtinę žalą, taikomas visiško jos atlyginimo principas (CK 6.251 straipsnis).

45Nukentėjusysis A. M. nurodo, kad dėl kaltinamojo nusikalstamos veikos jis patyrė turtinę žalą, kurią sudaro Všį Klaipėdos universitetinė ligoninė palatos nuomos išlaidos – 60 Lt, išlaidos už vaistus ir perrišimus – 200 Lt, teismo medicinos specialisto apžiūros mokestis 65 Lt, operacijai reikalingo implanto įsigijimo išlaidos – 380 Lt. Dar 1640 Lt turtinę žalą sudaro kelionės į gydymo įstaigas ir pas advokatą išlaidos. Nusikaltimo metu buvo nepataisomai sugadinti A. M. drabužiai; džinsai – 400 Lt vertės ir marškiniai – 300 Lt vertės. Dėl patirtų sužalojimų jis buvo nedarbingas laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. gegužės 29 d., už šį laikotarpį negavo 2500 Lt pajamų. Dėl sulaužytos nosies jis konsultavosi pas gydytoją plastikos chirurgą, už konsultaciją sumokėjo 140 Lt. Sulaužytą nosį teks operuoti, tad ateityje patirs 20 000 Lt išlaidų. 5000 Lt išlaidų patyrė dėl advokato K.Stungio atstovavimo procese.

46Nustatyta, kad dėl kaltinamojo I. B. nusikalstamos veikos nukentėjusysis A. M. patyrė sužalojimus: masyvią netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą veide, išsidėsčiusią kairės akies abiejų vokų, kairio skruosto, nosies nugarėlės ir dešinio paakio srityse su muštinėmis žaizdomis kairės akies apatinio voko išorinėje srityje bei nosies srityje, nedidele kraujo išlieja po kairės akies obuolio jungine, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą dešinio žasto vidurinio trečdalio išoriniame paviršiuje, dešinio dvigalvio raumens apatinio galo sausgyslės plyšimą, nosies kaulų lūžimą, sukėlusius nesunkų A. M. sveikatos sutrikdymą.

47Nukentėjusysis pateikė dokumentus, patvirtinančius patirtas išlaidas: 2014-03-23 mokėjimo nurodymą Nr. 222, patvirtinantį, kad UAB „Osteca“ pervesti 380 Lt (I t., b.l. 177); 2014-03-17 mokėjimo nurodymą Nr. 396, patvirtinantį, kad Valstybinei teismo medicinos tarnybai prie LR Teisingumo ministerijos už A. M. apžiūrą pervesti 65 Lt (I t., b.l. 183); 2014-11-11 UAB „Grožio terapijos ir chirurgijos klinika“ kasos kvitą, patvirtinantį, kad už plastikos chirurgo Dr. D. R. konsultaciją A. M. sumokėjo 140 Lt (I t., b.l. 182); Nusikaltimo metu buvo sugadinti (suplėšyti ir ištepti krauju) nukentėjusiojo A. M. drabužiai: džinsinės kelnės ir marškiniai, kurių bendra vertė 700 Lt. Šios nukentėjusiojo patirtos išlaidos priežastiniu ryšiu yra susijusios su kaltinamojo I. B. nusikalstama veika, todėl iš kaltinamojo I. B. priteisiama 372,16 Eur (1285 Lt) turtinei žalai atlyginti.

48Dėl patirtų traumų (rankos žasto sausgyslės plyšimo ir nosies kaulų lūžimo) 2014 m. lapkričio 11 d. A. M. konsultavosi UAB Grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje „Sugikara“. Plastikos chirurgas Dr. D. R. rekomendavo prieš 8 mėnesius patirtų traumų randus dešiniajame žaste koreguoti chirurgine operacija, taip pat atlikti nosies potrauminės rekonstrukcijos su pertvaros korekciją. Gydytojo pažymoje nurodyta, kad tokios operacijos preliminari vertė 20 000 Lt (I t., b.l. 182). Taigi nukentėjusiojo A. M. patirta fizinė žala (nosies kaulų lūžimas ir potrauminiai bei pooperaciniai randai dešiniajame žaste), kurios pašalinimas (kompensavimas) yra būtinas per įmanomai trumpesnį laiką, yra akivaizdi. UAB Grožio terapijos ir chirurgijos klinikos pažymoje nurodyta 5792.40 Eur (20 000 Lt) turtinė žala yra pagrįsta tinkamais įrodymais, nurodytos plastikos chirurgo paslaugos yra būtinos, ir jos vertintinos kaip realiai atsiradusios, o ne kaip būsimos išlaidos (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2011-03-03 nutartis baudžiamojoje byloje 2K-7-85/2011), todėl priteisiamos iš kaltinamojo I. B..

49Kaltinamasis I. B. iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos atlygino dalį nukentėjusiajam A. M. padarytos turtinės žalos, pervesdamas į jo sąskaitą 300 Eur (II t., b.l. 74), todėl priteistinas turtinės žalos dydis sumažinamas kaltinamojo sumokėta dalimi – 300 Eur.

50Kitų civiliniame ieškinyje nurodytų išlaidų: Všį Klaipėdos universitetinės ligoninės palatos nuomos išlaidų – 60 Lt, išlaidų už vaistus ir perrišimus – 200 Lt, ir kelionės į gydymo įstaigas Nidoje ir Vilniuje, bei pas advokatą Vilniuje, 1640 Lt išlaidų, nukentėjusysis A. M. dokumentais nepatvirtino. Teismo posėdžio metu jis paaiškino, kad visos šios išlaidos yra susijusios su I. B. nusikalstama veika: dėl patirtų sužalojimų A. M. net 7 kartus teko važiuoti į Nidą pas šeimos gydytoją, šios kelionės išlaidos sudaro 840 Lt; vieną kartą jis vyko pas gydytoją į Vilnių, ir šios išlaidos sudaro 400 Lt. Byloje yra duomenų, kad 2014 m. lapkričio 11 d. A. M. konsultavosi UAB Grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje „Sugikara“, Vilniuje, tačiau nukentėjusysis nepateikė dokumentų, patvirtinančių kad jis iš tiesų lankėsi gydymo įstaigoje Nidoje, taip pat nepateikė duomenų, kokiu transportu jis vyko į Vilnių ir Nidą, kiek dėl šios kelionės sunaudojo kuro ir pan. Be to, nukentėjusysis teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kokie vaistai jam buvo išrašyti, nepateikė gydytojo išrašytų receptų vaistams įsigyti, dokumentų, patvirtinančių šių vaistų įsigijimo išlaidas, arba bent jau vaistinių kainoraščių, patvirtinančių šių vaistų kainas. Šioje dalyje (550,27 Eur, arba 1900 Lt) tiksliai apskaičiuoti civilinio ieškinio neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ir negavus papildomos medžiagos, teismas negali, todėl pripažįsta nukentėjusiojo A. M. teisę į 550,27 Eur (1900 Lt) ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoda nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis).

51Nukentėjusysis A. M. reiškia civilinį ieškinį ir dėl ligos ir nedarbingumo laikotarpiu negauto darbo užmokesčio – 2500 Lt atlyginimo. A. M. pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pažymą, patvirtinančią, kad laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. gegužės 29 d. jam buvo išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai (I t., b.l. 181), taip pat pateikė bankrutuojančios UAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ pažymą apie darbo užmokestį 2015-02-19 Nr. 15-DAN-02, kurioje nurodyta, jog 2014 m. kovo mėn. A. M. priskaičiuota 660 Lt darbo užmokesčio, išskaičiuota- 49,50 Lt, išmokėtina suma – 610,50 Lt; 2014 m. balandžio mėn. apskaičiuota darbo užmokesčio nebuvo (priežastis nenurodyta), 2014 m. gegužės mėn. priskaičiuota darbo užmokesčio 47,67 Lt, išskaičiuota – 0 Lt, išmokėtina suma – 47,67 Lt (II t., b.l. 65). Pagal pateiktą pažymą, bendra išmokėtina 2014 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais darbo užmokesčio suma 658,17 Lt. A. M. nusikaltimo padarymo metu ir nedarbingumo laikotarpiu dirbo bankrutuojančioje UAB „( - )“, jam laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. gegužės 29 d. buvo išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius 2015-01-15 raštu Nr. (9.5)SI-2087 informavo teismą, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriuje yra nagrinėjamas A. M. prašymas skirti jam ligos pašalpą, tapus laikinai nedarbingu dėl kito asmens veiksmų (II t., b.l. 39). Pagal CK 6.290 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, aiškinamą kitų CK normų ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 966, patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų kontekste, socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo atvejais, yra įskaitomos į turtinės žalos, kurią dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo patyrė nukentėjęs asmuo, dydį, o atsakingas asmuo – žalą padaręs ar įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą privalantis atlyginti asmuo – nukentėjusiam asmeniui turi atlyginti tik tą turtinės žalos dalį, kuri viršija nukentėjusiajam išmokėtų socialinių išmokų dydį. Taigi padaryta turtinė žala gali būti kompensuojama ne tik civilinės atsakomybės institutu, bet ir alternatyviais žalos kompensavimo būdais – šiuo atveju socialinio draudimo (ligos) išmokomis. Sprendimas išmokėti A. M. ligos pašalpą nuosprendžio priėmimo metu nėra priimtas, todėl tiksliai apskaičiuoti civilinio ieškinio neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ir negavus papildomos medžiagos teismas negali. Teismas pripažįsta nukentėjusiojo A. M. teisę į 190,61 Eur (658,17 Lt) ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoda nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis). Nukentėjusysis A. M. ieškinyje nurodo, kad nedarbingumo laikotarpiu jo negautas darbo užmokestis sudaro 2500 Lt, tačiau teismui dokumentų, patvirtinančių, jog jam buvo apskaičiuotas mokėtinas tokio dydžio darbo užmokestis, nepateikė, todėl likusioje dalyje dėl 533,43 Eur (1841,83 Lt) negauto darbo užmokesčio atmetamas.

52Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, ar asmens sveikatai. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi todėl, kad neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria turi būti siekiama, kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus (ir galimus ateityje) dvasinius išgyvenimus. Byloje nustatyta, kad dėl kaltinamojo I. B. nusikalstamos veikos nukentėjusiajam A. M. buvo padaryti įvairūs sužalojimai: masyvi netaisyklingos formos poodinė kraujosruva veide, išsidėsčiusi kairės akies abiejų vokų, kairio skruosto, nosies nugarėlės ir dešinio paakio srityse su muštinėmis žaizdomis kairės akies apatinio voko išorinėje srityje bei nosies srityje, nedidele kraujo išlieja po kairės akies obuolio jungine, netaisyklingos formos poodinė kraujosruva dešinio žasto vidurinio trečdalio išoriniame paviršiuje, dešinio dvigalvio raumens apatinio galo sausgyslės plyšimas, nosies kaulų lūžimas, sukėlę nesunkų sveikatos sutrikdymą. Kaltinamasis veikė tyčia, brutaliai panaudodamas fizinę jėgą ir sąmoningai siekdamas sukelti nukentėjusiajam fizinį skausmą. Be patirto fizinio skausmo A. M. dėl kaltinamojo I. B. veiksmų patyrė pažeminimą ir dvasinį sukrėtimą, kitus nepatogumus- negalėjo kurį laiką dirbti, sumažėjo jo judėjimo laisvė, bendravimo galimybės. Tačiau byloje nenustatyta, kad šių neigiamų išgyvenimų pasekmės yra kaip nors susijusios su nepataisomais liekamaisiais reiškiniais, pablogėjusiais nukentėjusiojo darbo ar socialiniais santykiais, gerove. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis nepateikė duomenų, kad po traumos sumažėjo jo darbingumas, sumažėjo atlyginimas, pasikeitė darbo funkcijos, taip pat duomenų, patvirtinančių kad A. M. dėl 2014 m. kovo 13 d. patirtų sužalojimų lankėsi pas psichiatrus ar psichologus, jam diagnozuotas psichinės sveikatos sutrikimas.

53Įvertinus visas šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijais, siekiant protingos nukentėjusiojo ir kaltinamojo skirtingų interesų pusiausvyros, pareikštas ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinamas iš dalies ir A. M. 1500 Eur (5179,2 Lt) neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo, atmetamas. Priteisiant nukentėjusiajam 1 500 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimą, pusiausvyra tarp A. M. ir I. B. teisėtų interesų bus išlaikyta. Toks neturtinės žalos dydis yra adekvatus kaltinamojo padarytoms nusikalstamoms veikoms, neprieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijams (CK 1.5 straipsniai).

54Civilinis ieškovas Klaipėdos teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam I. B. pareiškė 1528,72 Lt (442,74 Eur) civilinį ieškinį, reikalaudama atlyginti dėl jo nusikalstamų veiksmų patirtą turtinę žalą (II t., b.l 38-39). Civiliniame ieškinyje nurodyta, kad privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas nukentėjusysis A. M. sveikatos priežiūros įstaigose buvo gydomas nemokamai. Jo gydymo išlaidos padengti Klaipėdos teritorinė ligonių kasa sumokėjo 1528,72 Lt(442,74 Eur) (I t., b.l. 29-30). Kaltinamasis I. B. savo iniciatyva atlygino visą civiliniam ieškovui Klaipėdos teritorinei ligonių kasai padarytą turtinę žalą (I t., b.l. 179), todėl procesas dėl pareikšto civilinio ieškinio nutraukiamas.

55Laikinas kaltinamojo I. B. nuosavybės teisių apribojimas į turtą – žemės sklypą, registro nr. ( - ), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., ( - ) g., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); ir žemės sklypą, registro Nr. ( - ), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., ( - ) g., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), paliekamas galioti iki teismo nuosprendžio dalies dėl A. M. civilinio ieškinio atlyginimo įvykdymo. Atlyginus civilinį ieškinį, laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikinamas (I t., b.l. 120-121).

56Nukentėjusysis A. M. prašo priteisti iš kaltinamojo I. B. patirtas 7000 Lt (2027,34 Eur) išlaidas advokatams už civilinio ieškinio surašymą ir atstovavimą baudžiamajame procese.

57Nukentėjusiojo A. M. prašymas priteisti proceso išlaidas tenkinamas tik iš dalies.

58Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-410/2008, 2K-196/2009, 2K-267/2009, 2K-351/2009,2K-271/2010). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog nukentėjusiojo nurodomas jo patirtų atstovavimo išlaidų dydis neįpareigoja teismo priteisti nurodomą sumą, o yra tik viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama nustatant proceso išlaidų dydį. Teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos, jei yra pagrindas konstatuoti, jog nurodoma atstovavimo suma yra per didelė (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-605/2011).

59A. M. pateikė 2014 m. rugpjūčio 22 d. teisinių paslaugų sutartį, sudarytą Šiauliuose, tarp advokato K.Stungio ir nukentėjusiojo A. M.. Sutartyje nurodyta, kad už nukentėjusiojo A. M. gynybą Policijos komisariate ir teisme sutartas 380 Lt (110,05 Eur) valandinis darbo užmokestis, įskaitant kelionės išlaidas (II t., b.l. 76), ir 2014 m. rugsėjo 1 d. mokėjimo nurodymą, kuriuo A. M. pervedė į A. S. kontoros sąskaitą banke 5000 Lt (1448,1 Eur). Pavedime nurodyta mokėjimo paskirtis – grynųjų įmokėjimas į sąskaitą, už teisines paslaugas baudžiamojoje byloje su kaltinamuoju I. B. (II t., b.l. 79). Nukentėjusysis A. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su advokatu K.Stungiu iki pirmo teisiamojo posėdžio bendradarbiavo keletą mėnesių, advokatas jį atstovavo ikiteisminio tyrimo metu, net du kartus buvo atvykęs į Klaipėdą ruoštis bylos nagrinėjimui ir dalyvauti 2014 m. lapkričio 19 d. teisiamajame posėdyje, todėl advokatui sumokėtas užmokestis yra adekvatus jo atliktam darbui. Baudžiamojoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad advokatas K.Stungys dalyvavo atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, ikiteisminio tyrimo metu šis atstovas neteikė jokių dokumentų, prašymų ar skundų. Po baudžiamosios bylos su kaltinamuoju aktu gavimo Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2014 m. spalio 3 d. iki pirmo teisiamojo posėdžio 2014 m. lapkričio 19 d. advokatas nebuvo atvykęs į Klaipėdos miesto apylinkės teismą susipažinti su bylos dokumentais, neteikė atstovaujamojo asmens vardu jokių prašymų. Advokatas K.Stungys atvyko ir dalyvavo tik viename 2014 m. lapkričio 19 d., 1 val. 20 min. trukusiame teisiamajame posėdyje (I t., b.l. 187). Atsižvelgiant į tai, kad advokato K.Stungio darbo sąnaudos buvo nedidelės –dalyvavimas tik viename teismo posėdyje, taip pat į teisinių paslaugų sutartyje sutartą darbo užmokestį - 380 Lt (110,05 Eur) už vieną darbo valandą, įskaitant kelionės išlaidas, nukentėjusiojo prašoma priteisti advokato K.Stungio atstovavimo išlaidų suma – 5000 Lt mažinama iki 167,97 Eur (580 Lt) (110,5 Eur X 1,5 val.) ir ši suma priteisiama iš kaltinamojo I. B..

60A. M. pateikė ir 2014-12-15 teisinių paslaugų sutartį Nr. 304, sudarytą su advokatu Raimondu Jurka. Sutartyje nurodyta, kad už atstovavimą baudžiamojoje byloje sutartas 2000 Lt (579 Eur) užmokestis (II tomas, b.l. 78), bei 2014 m. gruodžio 15 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 442, patvirtinančią, jog A. M. suteiktų teisinių paslaugų kaina -2000 Lt (579 Eur) (II t., b.l. 78), ir 2015 m. sausio 22 d. pinigų priėmimo kvitą serija LAT Nr. 752598, patvirtinantį, kad A. M. sumokėjo 579 Eur už advokato R.Jurkos atstovavimą baudžiamajame procese. Atsižvelgiant į baudžiamosios bylos sudėtingumą, į advokato darbo sąnaudas, t.y. į tai, kad advokatas R.Jurka dalyvavo 2014 m. gruodžio 15 d. teisiamajame posėdyje, trukusiame 2 val. 37 min. (II t., b.l. 22-28), 2015 m. sausio 22 d. teisiamajame posėdyje, trukusiame 2 val. 17 min. (II t., b.l. 48-55);2015 m. vasario 19 d. teisiamajame posėdyje, trukusiame 3 val., (II t., b.l. 81-91), į tai, kad advokato R.Jurkos teisinės veiklos teritorija yra Vilniuje, o atstovaudamas nukentėjusįjį A. M., jis vyko į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, nukentėjusiojo patirta šio advokato atstovavimo išlaidų visa suma - 579 Eur (2000 Lt) priteisiama iš kaltinamojo I. B.

61Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo (II t., b.l. 92-93). Prašyme nurodoma, kad vadovaujantis „Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 69 (Žin., 2001, Nr. 8-231; 2013, Nr. 79-4011), antrinės teisinės pagalbos išlaidos teikiant valstybės garantuojamą teisinę pagalbą kaltinamajam I. B. nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme, sudaro 182, 39 Eur. Prašoma šias išlaidas priteisti iš kaltinamojo I. B.. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustačius, kad I. B., nors ir supranta proceso kalbą, tačiau jo lietuvių kalbos supratimas ir komunikavimas proceso kalba yra nepakankamai geras(didžiąją dalį paaiškinimų, pareiškimų ir prašymų kaltinamasis išsakė rusų kalba), dėl šios priežasties 2014 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi pripažintas gynėjo dalyvavimas būtinu ir kaltinamajam I. B. paskirtas gynėjas (I t., b.l. 198). Pagal BPK 51 straipsnio 3 dalį, paskirtos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos dėl būtino gynėjo dalyvavimo, gali, bet neprivalo būti išieškotos į valstybės biudžetą. Pagal LR Konstitucijos 31 straipsnį, asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą. Vadovaujantis šia nuostata bei atsižvelgiant į tai, kad pagal BPK 51 straipsnį, proceso kalbą ne visiškai suprantančio kaltinamojo gynėjo dalyvavimas teismo posėdžio metu yra privalomas, teismas daro išvadą, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimas iš kaltinamojo I. B. yra nepagrįstas. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymas priteisti antrinės teisinės pagalbos išlaidas atmestinas.

62Elektroninės laikmenos (6 CD) su vaizdo įrašais, saugomi baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliekami saugoti baudžiamojoje byloje.

63Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Proceso Kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

64I. B. (I. B.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 6 dalies 2 punktu, I. B. įpareigoti per šešis mėnesius atlyginti nukentėjusiajam A. M. nusikaltimu padarytą 5864,56 Eur turtinę žalą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 7 dalimi, laisvės apribojimo vykdymo laikotarpiu jam paskirti įpareigojimą – šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programose.

65-pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam laisvės apribojimą šešiems mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 6 dalies 2 punktu, I. B. įpareigoti per šešis mėnesius atlyginti nukentėjusiajam A. M. nusikaltimu padarytą 5864,56 Eur turtinę žalą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 7 dalimi, laisvės apribojimo vykdymo laikotarpiu jam paskirti įpareigojimą – šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programose.

66Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių. I. B. įpareigoti per šešis mėnesius atlyginti nukentėjusiajam A. M. nusikaltimu padarytą 5864,56 Eur turtinę žalą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 7 dalimi, laisvės apribojimo vykdymo laikotarpiu jam paskirti įpareigojimą – šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programose.

67Nukentėjusiojo A. M. pareikštą 23367,99 Eur (80 685 Lt) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš kaltinamojo I. B. 5864,56 Eur turtinės žalos atlyginimą ir 1500 Eur neturtinės žalos atlyginimą. Kitoje civilinio ieškinio dalyje dėl 740,88 Eur turtinės žalos atlyginimo pripažinti nukentėjusiojo teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Civilinio ieškinio dalį dėl 533,43 Eur turtinės žalos ir 12981 Eur neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

68Procesą dėl civilinio ieškovo Klaipėdos miesto teritorinės ligonių kasos pareikšto 442,74 Eur (1528,72 Lt) civilinio ieškinio nutraukti.

69Laikiną kaltinamojo I. B. nuosavybės teisių apribojimą į turtą – žemės sklypą, registro Nr. ( - ), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., ( - ) g., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); ir žemės sklypą, registro Nr. ( - ), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., ( - ) g., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), palikti galioti iki teismo nuosprendžio dalies dėl A. M. civilinio ieškinio atlyginimo įvykdymo. Atlyginus civilinį ieškinį, laikiną nuosavybės teisių apribojimą panaikinti.

70Priteisti iš kaltinamojo I. B. 746,97 Eur nukentėjusiajam A. M. proceso išlaidoms atlyginti. Kitoje dalyje nukentėjusiojo A. M. prašymą dėl 1280,37 Eur proceso išlaidų priteisimo atmesti.

71Atmesti Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų 182,39 Eur priteisimo iš kaltinamojo I. B..

72Skaitmenines laikmenas (CD) nuosprendžiui įsiteisėjus, saugoti baudžiamojoje byloje.

73Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Baškienė,... 2. vertėjai Danutei Kontarienei,... 3. Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorėms Virginijai Tilvikienei ir... 4. nukentėjusiajam A. M.,... 5. nukentėjusiojo įgaliotiems atstovams advokatams Kęstučiui Stungiui ir... 6. kaltinamajam I. B.,... 7. kaltinamojo gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui,... 8. teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje I. B. (I.... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2... 10. I. B. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir... 11. 2014 m. kovo 13 d., apie 22 val., viešoje vietoje – „Olympic casino“,... 12. Kaltinamasis I. B. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino kad 2014 m. kovo... 13. Nukentėjusysis A. M. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 21 val., dalyvavo... 14. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 15. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 16. Specialistas G. P. teisiamojo posėdžio metu patvirtino savo išvadas Nr. G... 17. Liudytojas A. B. parodė, kad jis dirba, UAB “Olympic casino“, Naujojo Sodo... 18. Liudytojas R. B. parodė, kad jis dirba UAB “Olympic casino“, Naujoji sodo... 19. Liudytojas G. N. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 21 val., atvyko į... 20. Liudytoja I. P. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 21 val., kazino... 21. Liudytojas A. K. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie 20 val. atvyko į kazino... 22. Liudytoja kaltinamojo sutuoktinė J. B. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., apie... 23. Liudytojas V. K. parodė, kad 2014 m. kovo 13 d., vakare, dalyvavo renginyje,... 24. Šiems liudytojo V. K. parodymams patikrinti, teisiamojo posėdžio metu buvo... 25. Vaizdo įrašo apžiūros protokole užfiksuota, kad peržiūrėtas vaizdo... 26. 2015 m. sausio 29 d. UAB „Olympic casino“ teismui pateikė vaizdo įrašo... 27. Teisiamojo posėdžio metu peržiūrėti vaizdo įrašai, pateikti UAB... 28. Išanalizavęs ir įvertinęs duomenų visumą, teismas pripažįsta įrodyta,... 29. Kaltinamajame akte, aprašant I. B. pareikštą kaltinimą, buvo nurodyta, jog... 30. Veikai kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnio 1 dalį nusikalstamos veikos... 31. I. B. nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje, metu,... 32. Iš kaltinimo pašalinama aplinkybė, kad nusikalstama veika padaryta iš... 33. Kaltinamojo I. B. veika kvalifikuojama kaip dviejų nusikalstamų veikų... 34. Kaltinamojo I. B. nurodyta smurtavimo prieš A. M. priežastis – siekimas... 35. Nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, I. B. padarė netiesiogine... 36. I. B. padarė du nesunkius tyčinius nusikaltimus, numatytus BK 138 straipsnio... 37. I. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis savo iniciatyva atlygino visą... 38. I. B. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 39. Įvertinus visas šias aplinkybes, vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 ir 2... 40. Kaltinamojo I. B. sutuoktinė J. B. pateikė teismui prašymą atleisti... 41. BK 40 straipsnyje numatyta asmens, padariusio nesunkų ar apysunkį... 42. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. M. kaltinamajam I. B. pareiškė 90... 43. Civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies.... 44. Pagal Civilinio kodekso 6.249 straipsnį, turtinė žala yra skirtumas tarp... 45. Nukentėjusysis A. M. nurodo, kad dėl kaltinamojo nusikalstamos veikos jis... 46. Nustatyta, kad dėl kaltinamojo I. B. nusikalstamos veikos nukentėjusysis A.... 47. Nukentėjusysis pateikė dokumentus, patvirtinančius patirtas išlaidas:... 48. Dėl patirtų traumų (rankos žasto sausgyslės plyšimo ir nosies kaulų... 49. Kaltinamasis I. B. iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos atlygino dalį... 50. Kitų civiliniame ieškinyje nurodytų išlaidų: Všį Klaipėdos... 51. Nukentėjusysis A. M. reiškia civilinį ieškinį ir dėl ligos ir... 52. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 53. Įvertinus visas šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir... 54. Civilinis ieškovas Klaipėdos teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo... 55. Laikinas kaltinamojo I. B. nuosavybės teisių apribojimas į turtą –... 56. Nukentėjusysis A. M. prašo priteisti iš kaltinamojo I. B. patirtas 7000 Lt... 57. Nukentėjusiojo A. M. prašymas priteisti proceso išlaidas tenkinamas tik iš... 58. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 59. A. M. pateikė 2014 m. rugpjūčio 22 d. teisinių paslaugų sutartį,... 60. A. M. pateikė ir 2014-12-15 teisinių paslaugų sutartį Nr. 304, sudarytą su... 61. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė... 62. Elektroninės laikmenos (6 CD) su vaizdo įrašais, saugomi baudžiamojoje... 63. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Proceso Kodekso 303... 64. I. B. (I. B.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 65. -pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 66. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 67. Nukentėjusiojo A. M. pareikštą 23367,99 Eur (80 685 Lt) civilinį ieškinį... 68. Procesą dėl civilinio ieškovo Klaipėdos miesto teritorinės ligonių kasos... 69. Laikiną kaltinamojo I. B. nuosavybės teisių apribojimą į turtą –... 70. Priteisti iš kaltinamojo I. B. 746,97 Eur nukentėjusiajam A. M. proceso... 71. Atmesti Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 72. Skaitmenines laikmenas (CD) nuosprendžiui įsiteisėjus, saugoti... 73. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...