Byla 2K-675/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Albino Sirvydžio, Rimanto Baumilo ir pranešėjo Viktoro Aiduko, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorui D.Čaplikui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo I. K. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 27 d. nuosprendžio, kuriuo I. K. nuteistas pagal BK 129 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešeriems metams.

2Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 20 d. nutartis, kuria nuteistojo I. K. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

4I. K. nuteistas už tai, kad 2005 m. birželio antroje pusėje, nenustatytą dieną, apie 12– 17 val., prie namo, esančio Šalčininkų raj. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto su V. G. metu, sudavė pastarajam rankomis ir kojomis, ne mažiau 4 smūgių į galvą ir liemenį, padarydamas nukentėjusiajam kūno sužalojimus, kuris dėl kilusių komplikacijų mirė, t. y. jį taip nužudė.

5Kasaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 27 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 20 d. nutartį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir jo veiką perkvalifikuoti į BK 135 straipsnį.

6Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad jis pripažįsta, jog sumušė V. G., tačiau jo mirties nesiekė. Nukentėjusysis mirė ne nuo sužalojimų, o nuo pūlingo plaučių uždegimo, nes laiku nesikreipė į medikus, todėl jo veika negali būti kvalifikuota kaip tyčinis nukentėjusiojo nužudymas.

7Nuteistojo I. K. kasacinis skundas atmestinas.

8Dėl nuteistojo I. K. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 129 straipsnio 1 dalį

9Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyta, kad nuteistasis I. K., kilus asmeninio pobūdžio konfliktui, suduodamas V. G. rankomis ir kojomis ne mažiau 4 smūgių į galvą ir liemenį, sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą. Praėjus kuriam laikui nuo sužalojimų padarymo, V. G. mirė.

10Atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą kyla tada, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir atsiradusių padarinių (mirties) yra priežastinis ryšys. Jei nukentėjusiojo mirties priežastis buvo kaltininko padarytas sveikatos sutrikdymas, tai atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą atsiranda nepriklausomai nuo to, ar nukentėjusysis mirė tuoj po padarytos veikos, ar praėjus kuriam laikui, taip pat nepriklausomai nuo to, ar jis buvo netinkamai gydomas, ar netinkamai diagnozuoti jo sužalojimai, ir kad, nesant šių aplinkybių, mirties galbūt buvo galima išvengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 46 ,,Dėl teismų praktikos nusikaltimų žmogaus gyvybei bylose“ 4 punktas).

11Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad dėl kaltinamojo veiksmų kilo pasekmės - nukentėjusiojo V. G. mirtis, t. y. tarp padarytų sužalojimų ir jo mirties yra tiesioginis priežastinis ryšys.

12Konstatuojant priežastinį ryšį tarp kaltininko veikos ir kilusių pasekmių, būtina nustatyti, jog kaltininko veika buvo atsiradusių pasekmių sąlyga ir priežastis. Nuteistojo I. K. veiksmais V. G. buvo padaryti sunkūs sveikatos sutrikdymai (dešiniųjų I, IV, VI, VII šonkaulių lūžiai) ir šie sužalojimai buvo V. G. mirties sąlyga, nes jeigu tie sužalojimai nebūtų buvę padaryti, nebūtų kilusios komplikacijos ir jis nebūtų miręs. I. K. veiksmai buvo ir V. G. mirties priežastimi, nes jis mirė nuo komplikacijų, kilusių dėl padarytų sužalojimų. Aplinkybė, kad nukentėjusysis nesikreipė medicininės pagalbos po jo atžvilgiu panaudoto smurto ir tai galėjo turėti įtakos jo sveikatai ir komplikacijų kilimui, nepašalina priežastinio ryšio tarp I. K. veiksmų ir V. G. mirties. Būtinybė gydyti V. G. atsirado būtent dėl I. K. jam padarytų sužalojimų, todėl jis ir privalo atsakyti už kilusiais pasekmes, t. y. V. G. nužudymą.

13Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą pagal BK 129 straipsnį kyla tada, kai žmogaus gyvybė atimama veikiant tiesiogine ar netiesiogine tyčia.

14Nužudymas yra padarytas tiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali atimti gyvybę kitam žmogui, ir norėjo ją atimti.

15Nužudymas yra padarytas netiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali atimti gyvybę kitam žmogui, ir, nors ir nenorėjo atimti gyvybės, sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti.

16Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie I. K. tyčios turinį, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes nuosprendyje nurodė, kad kaltinamojo veiksmų esmė pasireiškė netiesiogine tyčia, t. y. suduodamas kumščiu V. G. į veidą, o jam parkritus ant žemės, spardydamas pastarąjį į dešinę krūtinės pusę, I. K. suprato, kad savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali atimti gyvybę ir, nors to nenorėjo, sąmoningai leido padariniams (mirčiai) atsirasti (BK 15 straipsnio 3 dalis).

17Kolegijos nuomone, teismų išvados dėl priežastinio ryšio tarp nuteistojo veiksmų ir kilusių padarinių – nukentėjusiojo mirties - yra teisingos, todėl nuteistojo I. K. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 129 straipsnio 1 dalį ir jos perkvalifikuoti į BK 135 straipsnį nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Nuteistojo I. K. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 4. I. K. nuteistas už tai, kad 2005 m. birželio antroje pusėje, nenustatytą... 5. Kasaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m.... 6. Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad jis pripažįsta, jog sumušė V. G.,... 7. Nuteistojo I. K. kasacinis skundas atmestinas.... 8. Dėl nuteistojo I. K. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 129... 9. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyta, kad nuteistasis I. K.,... 10. Atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą kyla tada, kai tarp kaltininko... 11. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad dėl kaltinamojo veiksmų kilo... 12. Konstatuojant priežastinį ryšį tarp kaltininko veikos ir kilusių... 13. Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą pagal BK 129 straipsnį kyla tada, kai... 14. Nužudymas yra padarytas tiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis... 15. Nužudymas yra padarytas netiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis... 16. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie I. K. tyčios turinį,... 17. Kolegijos nuomone, teismų išvados dėl priežastinio ryšio tarp nuteistojo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 19. Nuteistojo I. K. kasacinį skundą atmesti....