Byla 2-1811/2014
Dėl žalos, sukeltos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“, R. L., uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ ir R. B. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo reikalavimas taikyti atsakovų turto atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“ ieškinį atsakovams dėl žalos, sukeltos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teisme priimtas ieškovo UAB „Elektrotinklas“ ieškinys, kuriuo ieškovas prašo:

51. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“, R. L. ir R. B. 998 608,50 Lt žalos atlyginimo;

62. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“, R. L. ir R. B. 913 579,67 Lt palūkanų;

73. Neviršijant patenkintų turtinių reikalavimų sumos ir nustatant, kad atitinkama hipoteka galioja iki to momento, kai atsakovai pilnai įvykdys teismo sprendimą, nustatyti priverstinę hipoteką atsakovui UAB „ELT valdymas“ priklausančiam nekilnojamajam turtui: (1) patalpai/butui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ); (2) 6/8 dalies žemės sklypui (0,024 ha ploto), esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ); (3) žemės sklypui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - );

84. Neviršijant patenkintų turtinių reikalavimų sumos ir nustatant, kad atitinkamas įkeitimas galioja iki to momento, kai atsakovai pilnai įvykdys teismo sprendimą, nustatyti priverstinį įkeitimą atsakovei R. B. priklausančiam kilnojamajam turtui: 10 571 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Statra“ akcijų;

95. Neviršijant patenkintų turtinių reikalavimų sumos ir nustatant, kad atitinkamas įkeitimas galioja iki to momento, kai atsakovai pilnai įvykdys teismo sprendimą, nustatyti priverstinį įkeitimą atsakovei R. B. priklausančiam kilnojamajam turtui: 100 vienetų paprastųjų vardinių UAB „ELT valdymas“ akcijų;

106. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“, R. L. ir R. B., ieškovo BUAB „Elektrotinklas“ naudai 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už šioje civilinėje byloje priteistą sumą nuo šios civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

117. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“, R. L. ir R. B. ieškovo BUAB „Elektrotinklas“ naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas;

12Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ne mažesnei negu 1 912 188,17 Lt dydžio sumai atsakovams UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“, R. L., R. B. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, akcijas, obligacijas, turtines teises ir kitą turtą, esantį pas atsakovus, trečiuosius asmenis ar priklausantį gauti iš kitų asmenų, uždraudžiant juo disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti, o šio turto nesant ar nepakankant areštuoti atsakovams priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, įmonių kasose ar pas trečiuosius asmenis arba priklausančias gauti iš kitų asmenų, uždraudžiant jomis disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti. Nurodė, jog ginčo situacijoje teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi ieškinio suma yra pakankamai didelė ir yra pagrindas tikėtis, jog atsakovai gali imtis aktyvių nesąžiningų veiksmų, siekdami išvengti teismo sprendimo vykdymo.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino: ieškovo BUAB „Elektrotinklas“ 1 912 188,17 Lt dydžio reikalavimui užtikrinti pritaikė byloje laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovams UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“, R. L., R. B. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, akcijas, obligacijas, turtines teises ir kitą turtą, esantį pas atsakovus, trečiuosius asmenis ar priklausantį gauti iš kitų asmenų, uždraudžiant juo disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti, o šio turto nesant ar nepakankant – areštavo atsakovams priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, įmonių kasose ar pas trečiuosius asmenis arba priklausančias gauti iš kitų asmenų, uždraudžiant jomis disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti. Nutarties vykdymą teismas pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui, įpareigojant jį surasti ir aprašyti areštuotą atsakovų turtą.

15Teismas ieškovo pareikštą turtinio pobūdžio reikalavimą, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovų 1 912 188,17 Lt įvertino kaip reikalavimą dėl didelės sumos priteisimo. Teismas vertino, ar ieškinio suma subjektyviu požiūriu yra didelė konkretiems atsakovams, atsižvelgiant į jų teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Iš byloje pateikto atsakovės UAB „ELT valdymas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų teismas nustatė, jog įmonė 2013 metais turėjo turto už 2 120 428 Lt, iš kurio materialusis turtas buvo 1 243 513 Lt vertės, o kita didžioji dalis balanse apskaitomo turto – per vienerius metus gautinos 871 422 Lt dydžio pajamos. Tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 533 604 Lt, tarp jų trumpalaikiai įsipareigojimai – 857 610 Lt. Iš kito atsakovo UAB „Statra“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų teismas sprendė, jog įmonė 2013 metais turto turėjo už 1 686 411 Lt, iš kurio materialusis turtas buvo 479 385 Lt vertės, trumpalaikis turtas – 1 049 126 Lt vertės. Tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 287 293 Lt, tarp jų trumpalaikiai įsipareigojimai – 902 293 Lt.

16Atsižvelgęs į ieškinio sumos dydį ir tai, kad du iš atsakovų yra fiziniai asmenys, kad atsakovų turtinė padėtis nutarties priėmimo dieną teismui nėra visiškai žinoma (duomenų apie atsakovų R. L. ir R. B. turtinę padėtį byloje nėra pateikta), teismas padarė išvadą, jog ieškinio suma atsakovų atžvilgiu yra pakankamai didelė. Be to, ieškinyje nurodomoms aplinkybėms pagrįsti ieškovas pateikė ir šias aplinkybes galimai patvirtinančius įrodymus, todėl teismo nuomone, ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, dėl ko yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

18Atskirajame skunde atsakovas UAB „ELT valdymas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas rėmėsi išimtinai ieškovo subjektyviais samprotavimais bei teorinėmis prielaidomis, nevertino jų pagrįstumo, neįsitikino nurodytų faktinių aplinkybių buvimu. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovai slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitokiais būdais siekia apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą.
 2. Ieškinio sumos dydis yra dirbtinai padidintas siekiant ne pažeistų teisių gynimo, o ekonominio spaudimo. Vien ieškinio sumos dydis nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes reikalavimo pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo ieškovo valios.
 3. Spręsdamas apie ieškinio sumos dydį atsakovams, teismas turėjo vertinti bendrą visų atsakovų turtinę padėtį. Iš atsakovų – juridinių asmenų – finansinių dokumentų akivaizdu, kad jų turtinė padėtis gera, turimas turtas ženkliai viršija ieškinio reikalavimo sumą. UAB „ELT valdymas“ 2013 m. balanso duomenimis, įmonė turi turto už 2 120 428 Lt, o UAB „Statra“ – už 1 686 411 Lt.
 4. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovas UAB „ELT valdymas“ yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas: teikia užsakymus, gauna pajamas, moka mokesčius, atsiskaito su tiekėjais ir darbuotojais. Todėl lėšų areštas trikdo savalaikį atsiskaitymą su verslo partneriais ir varžo įmonės komercinę veiklą, kas gali lemti, kad bus pasiektas priešingas rezultatas, nei siekiama taikant laikinąsias apsaugos priemones – įmonė gali tapti nemoki.
 5. Pirmosios instancijos teismas nenumatė galimybės atsakovams iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir taip pažeidė ekonomiškumo, proporcingumo bei lygiateisiškumo principus, nes atsakovo teises apribojo daugiau nei būtina.

19Atsakovas R. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiama vieninteliu pagrindu – didelės ieškinio sumos prezumpcija, tačiau teismas neįvertino, kad visų atsakovų turtinė padėtis yra gera ir ieškinio suma jiems nelaikytina didele. Be to, ieškovo reikalaujama suma neatitinka pagal CK 6.249 str. 1 d. negautoms pajamoms keliamų realumo ir pagrįstumo kriterijų.
 2. Teismas neįvertino prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių dydžio bei pasekmių, kylančių dėl pritaikytų suvaržymų.
 3. Laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ekonomiškumo principui, daro neproporcingai didelę žalą apeliantui, o ieškovui suteikia nepagrįstą pranašumą. Įvertinus tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė ir veiklos nevykdo, akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apeliantui daro didesnę žalą, nei jų netaikymas galėtų padaryti ieškovui.
 4. Byloje yra duomenys, kad ieškovui buvo vykdoma restruktūrizavimo procedūra. Daugelis ieškovo nurodomų argumentų dėl apelianto nesąžiningumo bus paneigti įrodymais – kreditorių priimtais sprendimais.

20Atsakovas UAB „Statra“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Didelė reikalavimo suma neatleidžia ieškovo nuo pareigos pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Reikalavimo suma atsakovams nelaikytina didele atsižvelgus vien tik į atsakovų – juridinių asmenų – turto masę.
 2. UAB „Statra“ yra verslo subjektas vykdantis veiklą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, ypač lėšų areštas gali apriboti jo galimybes vykdyti sutartis, atlikti turtines, finansines operacijas, atsiskaityti su darbuotojais ir tokiu būdu destabilizuoti įmonės veiklą.

21Atsakovė R. B. atskirajame skunde taip pat prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovo reikalavimas reiškiamas keturiems atsakovams solidariai, o duomenų apie apeliantės blogą turtinę padėtį byloje nepateikta.
 2. Vien tik konkuruojančio juridinio asmens įsteigimas nėra laikomas neteisėta veikla. Kadangi atsakovės ir ieškovo nesiejo jokie teisiniai santykiai, Konkurencijos įstatymo nuostatos apeliantės atžvilgiu netaikytinos, o jos turto atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.
 3. Atsakovė yra fizinis asmuo, turintis pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų areštuotas atsakovės turtas ir piniginės lėšos, būtinos šeimos bei vaikų poreikiams tenkinti, namų ūkio išlaidoms apmokėti. Taip būtų suvaržytos ne tik atsakovės, bet ir nepilnamečių vaikų interesai, pažeistas proporcingumo principas.

22Ieškovo BUAB „Elektrotinklas“ atstovė advokatė V. N. atsiliepime į atskiruosius skundus skundžiamą nutartį prašė palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė šiuos argumentus:

 1. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų didelės ieškinio sumos prezumpciją.
 2. Teismas teisingai įvertino ieškinio preliminarų pagrįstumą, o sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių byla iš esmės nėra nagrinėjama.
 3. Atsakovai nepaneigė, kad egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.
 4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Nei vienas iš atsakovų nepateikė įrodymų, kad yra areštuotos jo piniginės lėšos, vadinasi, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų teisių ir interesų labiau nei būtina nevaržo.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, o kartu ir jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

26Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuo tarpu, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012).

27Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012 ir kt.). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009).

28Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Jeigu ieškovas atsakovais patraukė kelis asmenis ir įrodinėja jų solidariąją prievolę ieškovui bei prašo areštuoti atsakovų turtą ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, teismas vertina atsakovų, kurių turtą prašo areštuoti ieškovas, bendrą turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-888/2012).

29Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Kai ieškinys pareikštas dėl pinigų sumos priteisimo, ir teismas pritaiko areštą atsakovo turto atžvilgiu atitinkamai sumai, atsakovas, siekdamas arešto panaikinimo, turi pareigą įrodyti, kad galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Duomenys, pagrindžiantys turtinę padėtį gali būti informacija iš viešų registrų apie asmens vardu registruoto turto sudėtį, jam nustatytus apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų informacija apie asmens sąskaitas ir jose esančias lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus, ir kiti. Jeigu pagal ieškovo pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija, o atsakovas (atsakovai) pateikia tik dalį jo turtinę padėtį atspindinčių duomenų, tačiau neteikia išsamių aukščiau paminėtų duomenų, daryti išvadą, kad atsakovui (atsakovams) ieškinio suma nėra didelė ir galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1118/2014).

30Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones solidarių atsakovų atžvilgiu atsižvelgdamas į aplinkybes, kad byloje nustatytas preliminarus ieškinio pagrįstumas, o ieškinio suma atsakovams įvertinta kaip didelė.

31Apeliantai ginčija skundžiamą nutartį remdamiesi argumentais, kad ieškovo ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, kad reikalaujamos atlyginti žalos dydis yra netinkamai apskaičiuotas, o reikalavimo suma atsakovams nelaikytina didele. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus, atskirųjų skundų ar atsiliepimo į juos argumentus, neturi pagrindo daryti kitokią išvadą dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo, o byloje surinkti įrodymai, taip pat žalos dydžio nustatymo pagrįstumas vertinami nagrinėjant bylą iš esmės, o ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

32Atsakovų UAB „ELT valdymas“ ir UAB „Statra“ turtinę padėtį pirmosios instancijos teismas įvertino atsižvelgdamas ne tik į jų 2013 m. balansuose nurodyto turto vertę ir sudėtį, bet ir į turimus finansinius įsipareigojimus, taip kaip to reikalaujama pirmiau minėtoje teismų praktikoje. Atsakovai – fiziniai asmenys R. L. ir R. B. nepateikė duomenų apie savo turtinę padėtį, todėl teismas neturi galimybės įvertinti šių atsakovų atskiruosiuose skunduose nurodytų argumentų pagrįstumo. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie atsakovei R. B. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą liudija, kad šis turtas apsunkintas hipoteka, todėl iš šio dokumento nėra pagrindo spręsti apie atsakovės gerą turtinę padėtį.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas areštavo visų pirma atsakovų nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, akcijas, obligacijas, turtines teises ir kitą turtą ir tik šio turto nesant ar nepakankant – pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, įmonių kasose ar pas trečiuosius asmenis arba priklausančias gauti iš kitų asmenų. Nors apeliantai atskiruosiuose skunduose teigė apie neproporcingą jų teisių apribojimą būtent dėl piniginių lėšų arešto, nei vienas iš jų nepateikė įrodymų, kad jų turimos lėšos yra areštuotos. Be to, skundžiamos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas pavestas antstoliui, kuris turi pareigą aprašyti ir areštuoti konkretų skolininko turtą. Todėl manydami, kad antstolis vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netinkamai aprašė atsakovų turtą ir nepagrįstai areštavo atsakovo lėšas, atsakovai turi teisę skųsti antstolio veiksmus (CPK 152 str. 6 d., 510 str., 512 str., 675 str. 2 d., 678 str. 4 d.). Atsakovės R. B. atskirajame skunde keliamas klausimas, jog areštavus jai priklausantį turtą ir pinigines lėšas nukentėtų ne tik jos, bet ir nepilnamečių vaikų interesai, būtų pažeistas proporcingumo principas, taip pat nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį. Asmenų teisių apsauga lėšų arešto atveju užtikrinama CPK 145 str. 6 d. pagrindu, t. y. nustatant galimas atlikti pinigines operacijas, kad būtų patenkinti būtinieji asmenų, kurių lėšoms taikytas areštas, poreikiai ir kartu išliktų pakankama galimo teismo sprendimo įvykdymo garantija kreditoriams.

34Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, nėra pagrindo dėl apeliantų atskiruosiuose skunduose nurodytų argumentų naikinti skundžiamą teismo nutartį, kuria patenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskiruosius skundus apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Šiuo atveju apeliacinis teismas, kaip minėta, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadas pagrindžiančiais motyvais, todėl atskiruosius skundus atmeta, o apskųstą teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teisme priimtas ieškovo UAB „Elektrotinklas“ ieškinys,... 5. 1. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“,... 6. 2. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“,... 7. 3. Neviršijant patenkintų turtinių reikalavimų sumos ir nustatant, kad... 8. 4. Neviršijant patenkintų turtinių reikalavimų sumos ir nustatant, kad... 9. 5. Neviršijant patenkintų turtinių reikalavimų sumos ir nustatant, kad... 10. 6. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“,... 11. 7. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ELT valdymas“, UAB „Statra“,... 12. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo prašymą... 15. Teismas ieškovo pareikštą turtinio pobūdžio reikalavimą, kuriuo prašoma... 16. Atsižvelgęs į ieškinio sumos dydį ir tai, kad du iš atsakovų yra... 17. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 18. Atskirajame skunde atsakovas UAB „ELT valdymas“ prašo panaikinti Kauno... 19. Atsakovas R. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 20. Atsakovas UAB „Statra“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 21. Atsakovė R. B. atskirajame skunde taip pat prašo panaikinti Kauno apygardos... 22. Ieškovo BUAB „Elektrotinklas“ atstovė advokatė V. N. atsiliepime į... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 26. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 27. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 28. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad... 29. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 30. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 31. Apeliantai ginčija skundžiamą nutartį remdamiesi argumentais, kad ieškovo... 32. Atsakovų UAB „ELT valdymas“ ir UAB „Statra“ turtinę padėtį... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiama nutartimi pirmosios... 34. Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, nėra pagrindo dėl apeliantų... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 36. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą....