Byla e2A-741-236/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vilijos Mikuckienės ir Antano Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SpecRail“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SpecRail“ ieškinį atsakovams R. B. ir V. T. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „SpecRail“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė atsakovui R. B. (toliau – ir atsakovas 1) taikyti civilinę atsakomybę ir ieškovės naudai iš jo priteisti 122 527,41 Eur nuostolių atlyginimą ir 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei atsakovui V. T. (toliau – ir atsakovas 2) taikyti civilinę atsakomybę ir ieškovės naudai iš jo priteisti 35 300 Eur nuostolių atlyginimą, 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72.

8Ieškovė savo reikalavimus grindė tuo, jog iškėlus bankroto bylą, administratorius vertindamas duomenis nustatė, jog įmonė, atstovaujama tuometinių direktorių, t. y. atsakovo 1 ir atsakovo 2, per laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 8 d. iki 2017 m. birželio 7 d. Gatemax Trade Limited ir Depth Flow Limited Partnership bankiniais pavedimais pervedė 157 827,41 Eur dydžio sumą. 2014 m. kovo 31 d. įmonė, atstovaujama atsakovo 1, sudarė paslaugų teikimo sutartį su Naujoje Zelandijoje įsteigta ir veikiančia įmone Gatemax Trade Limited, kurią tuo metu atstovavo atsakovas 2.

92014 m. gruodžio 30 d. ieškovė sudarė priedą Nr.1 prie sutarties, pagal kurį įsipareigojimus pagal sutartį perėmė Kanados bendrovė Depth Flow Limited Partnership. Sutartyje nurodytos paslaugos įmonei nebuvo reikalingos ir net nebuvo realiai suteiktos. Tokiu būdu atsakovai siekė pasisavinti įmonei priklausančias lėšas. Sudaryta sutartis buvo akivaizdžiai nuostolinga ir ekonomiškai nenaudinga įmonei, kas pasireiškė bendrovės turto švaistymu. Atsakovai tiesiogiai yra atsakingi už įmonės veiklą, turto naudojimą, todėl turi atlyginti padarytą bendrovei žalą, kuri atsirado be pagrindo išmokėjus pinigų sumas Naujoje Zelandijoje ir Kanadoje registruotoms įmonėms. Įmonė veiklą vykdė Lietuvoje bei Baltarusijos Respublikoje, todėl nebuvo jokio pagrindo sudaryti sutartį su Naujoje Zelandijoje ir Kanadoje registruotomis įmonėmis. Be to, minėtiems juridiniams asmenims vadovavo abejotinos reputacijos fiziniai asmenys, o Kanados įmonė iš viso neegzistuoja. Taip pat, atsakovas 2 įmonės valdyme faktiškai dalyvavo ankščiau nei pradėjo eiti vadovo pareigas, nes familiariai ir įsakmiai bendravo su įmonės buhaltere, ką patvirtina elektroninis susirašinėjimas. Šiam ginčui nėra teisiškai reikšminga ar įmonė žalos padarymo momentu, t. y. pavedimų atlikimo momentu buvo nemoki, nes ieškinys yra reiškiamas CK 2.87 straipsnio pagrindu. Tuo tarpu, kokia bendrovės padėtis buvo sandorių sudarymo metu ar po jų, visiškai neturi reikšmės, nes atsakovų civilinei atsakomybei taikyti nėra reikalinga sandorius pripažinti negaliojančiais.

103.

11Atsakovas 1 atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovas, darydamas mokėjimus Gatemax ir Depth Flow bendrovėms, siekė neteisėtai pasisavinti ieškovei priklausančias pinigines lėšas. Atsakovas niekada neturėjo ir neturi jokio ryšio (tiesioginio ar netiesioginio) su minėtomis bendrovėmis bei jokios naudos, darydamas ieškiniu ginčijamus mokėjimus, negavo. Nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškinyje nurodyti sandoriai, kurių pagrindu buvo atliekami mokėjimai, būtų apsimestiniai ar kad jais būtų tik imituojamas teisėtų civilinę apyvartą atitinkančių sandorių sudarymas ir vykdymas. Ieškovės teiginiai, jog neva minėtos užsienio bendrovės realiai ieškovei nesuteikė jokių paslaugų, neatitinka tikrovės, o pati ieškovė kartu su ieškiniu pateikė atliktų darbų priėmimo aktus (bendra jų suma – 112 080 Eur). 2014 m. kovo 31 d. sutartimi šalys susitarė, jog išrašyto apmokėjimo dokumento priėmimas ir akceptavimas reiškia, jog paslaugos yra priimtos. Be to, sutartimi taip pat buvo susitarta, jog paslaugos bus/gali būti teikiamos ir žodine, ir kitomis formomis, o ataskaitos teikiamos tik gavus rašytinį reikalavimą. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovė turi pareigą įrodyti, kad jai išrašytos sąskaitos ir šalių sudaryti atliktų darbų aktai yra fiktyvūs, bei negaliojantys. Atsakovas neturi duomenų, kokią patirtį krovinių pervežimo geležinkeliais sferoje yra įgijęs asmuo, darantis tokią kategorišką išvadą dėl nurodytų bendrovių paslaugų nereikalingumo. Ta aplinkybė, jog minėtos užsienio bendrovės yra įsteigtos Naujojoje Zelandijoje ar Kanadoje, nereiškia, jog ieškovė negalėjo su jomis sudaryti jokių sutarčių – bendrovės/verslo partneriai neturėtų būti diskriminuojamos dėl savo įsisteigimo vietos valstybės. Bendradarbiavimas su Gatemax ir Depth Flow bendrovėmis padėjo įmonei įsitvirtinti Lietuvos Respublikos rinkoje, sėkmingai vystyti verslą su didelėmis bendrovėmis, organizuoti prekių pateikimą geležinkelio transportu. Nėra jokių duomenų, kad ieškovės bankroto administratorius ar kitas įgaliotas asmuo būtų bandęs susisiekti su Gatemax ir Depth Flow bendrovėmis. Valstybinė mokesčių inspekcija per ginčo laikotarpį yra atlikusi ne vieną mokestinį patikrinimą ir nė karto nėra užfiksavusi jokių pažeidimų, susijusių su Gatemax ir Depth Flow bendrovėmis. Ieškovė, kuomet jai vadovavo atsakovas, buvo moki ir dirbo pelningai (2014-2016 m.). Atsakovo vadovavimo ieškovei laikotarpiu, buvo sudaryti realūs sandoriai, kurie šiai dienai nėra nuginčyti. Tie sandoriai buvo realiai vykdomi. Be to, ieškovė atsakovo vadovavimo jai laikotarpiu buvo pajėgi prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus. Tai tik dar kartą patvirtina, jog jokios atsakovo kaltės nėra ir būti negali. Atsakovas jokių įrodymų nėra, nei nuslėpęs, nei sunaikinęs, nei atsisakęs pateikti. Jis, pasitraukęs iš ieškovės įmonės, su savimi nepasiėmė jokių įmonės dokumentų – juos paliko įmonėje. Tai, kad atsakovas tiesiog fiziškai net negali prisiminti visų, ieškovės vardu, sudarytų sandorių bei atliktų kitų veiksmų, įvykusių prieš daugiau kaip 3-5 m., nereiškia, jog atsakovas ką nors slepia.

124.

13Atsakovas 2 atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovės paminėti sandoriai yra sudaryti įstatymų nustatyta tvarka ir galiojantys, įvykdyti ir jų pagalba įmonė kurį laiką veikė pelningai. Visi įvykę sandoriai ir paslaugos buvo vykdomi realiai, todėl negali būti pripažįstama, jog sandoriai fiktyvūs. Įmonėje buvo atliekami patikrinimai ir jokių pažeidimų mokesčių administratorius nenustatė. 2017 metais įmonės veikla dar buvo pelninga. Ieškovė neįrodė jokių atsakovo neteisėtų veiksmų bei kitų civilinės atsakomybės sąlygų. Byloje pateiktas neva atsakovo pasirašytas raštas, nėra originalus dokumentas ir nėra pasirašytas.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės BUAB „SpecRail“ administravimo išlaidų atsakovo R. B. naudai 400 Eur bylinėjimosi išlaidas.

186.

19Teismas nustatė, kad ieškovės reikalavimai abiem atsakovams yra grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir nurodomi iš esmės tie patys neteisėti veiksmai, tik kadangi atsakovai buvo vadovais skirtingais laikotarpiais, tai skiriasi iš jų reikalaujama priteisti nuostolių sumas. Taigi, teismas civilinės atsakomybės sąlygas vertinamo abiejų atsakovų atžvilgiu, neišskiriant kiekvieno jų atskirai. Tiek vienas, tiek kitas atsakovas buvo tik įmonės darbuotojai – vadovai, t. y. jie neužėmė kitų pareigų ir nebuvo įgiję įmonės akcijų.

207.

21Teismas kritiškai vertino ieškovės nurodytas aplinkybes dėl atsakovo 2 vaidmens įmonės vadovavime iki to laiko, kol jis nebuvo paskirtas vadovu, nes patikimų įrodymų byloje dėl to nėra pateikta. Teismo vertinimu, ieškovės pateikti elektroninio susirašinėjimo laiškai negali būti laikomi pakankamais įrodymais, nes jų originalumo ir autentiškumo nėra galimybės nustatyti bei ieškovė to neįrodė, tuo tarpu atsakovas 2 neigia tokio susirašinėjimo buvimą.

228.

23Teismas pažymėjo, jog ieškovė neginčija sutarties bei jos priedo ir reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu nekelia. Tai, jog sutartis yra niekinė, nagrinėjamu atveju, nėra akivaizdu ir byloje nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių minėtas sandoris galėtų būti pripažintas akivaizdžiai niekiniu teismo iniciatyva. Teismo vertinimu, pateikti į bylą įrodymai patvirtina, jog ieškovė vykdė veiklą, susijusią su krovinių pervežimu. Atsakovai byloje paaiškino, jog vykdant tokio pobūdžio verslą reikėjo kontaktų užsienio valstybėse, todėl buvo sudaryta 2014 m. kovo 31 d. paslaugų teikimo sutartis. Teismas nurodė, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog pagal minėtą sutartį buvo realiai atliekamos paslaugos, sudaromi atliktų darbų priėmimo aktai, išrašomos sąskaitos ir jos apmokamos. Duomenų, jog būtent atsakovai, kaip fiziniai asmenys, gavo naudos ir jiems buvo sumokamos pinigų sumos pagal sutartį, byloje nėra pateikta. Vien tai, jog paslaugos teikėjai buvo Naujoje Zelandijoje ar Kanadoje registruotos įmonės, nesudaro pagrindo teigti, jog minėtos įmonės veikė fiktyviai ar iš viso neegzistavo. Be to, ieškovės pateikti duomenys apie minėtų įmonių vadovus nesudaro pagrindo teigti, jog sutartis buvo fiktyvi. Ieškovė savo duomenų, jog minėtos įmonės ir jiems vadovavę asmenys yra abejotinos reputacijos, nepagrindė ir neįrodė, jog realiai sutartis nebuvo sudaryta ar vykdoma.

249.

25Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog iki 2017 metų įmonė veiklą vykdė pelningai ir tik 2018 metų birželio mėnesį pats vadovas – atsakovas 2 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas darė išvadą, kad tokiu būdu konstatuoti, jog sudarytas sandoris – sutartis sukėlė ieškovės nemokumą, nėra pagrindo. Kaip matyti iš nutarties iškelti bankroto bylą, tik 2018 m. birželio mėn. pateiktas balansas rodo, jog įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

2610.

27Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovės bankroto byloje (civilinėje byloje Nr. eB2-2073-864/2019) 2019 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 148 188,52 Eur, kai tuo tarpu ieškinio reikalavimai yra 157 827, 41 Eur dydžio. Todėl įvertinęs tai, jog įmonė iki 2017 metų pabaigos dirbo pelningai ir vykdė veiklą, teismas sprendė, jog 2014 metais sudaryta sutartis atitiko įmonės verslo logiką, nebuvo nuostolinga ir ekonomiškai nenaudinga.

2811.

29Teismas konstatavo, jog nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovai būtų akivaizdžiai viršiję/peržengę protingą ūkinę – komercinę riziką, pažeidę savo pareigas dėl didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus, ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas ar suteiktų įgaliojimų viršijimu, buvę nesąžiningi ar nelojalūs įmonei, t.y. padarę neteisėtus veiksmus. Taigi, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad neįrodžius, jog atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, kitos civilinės atsakomybei kilti būtinos sąlygos yra nevertinamos, kaip teisiškai nereikšmingos, o ieškovės ieškinys yra atmestinas, kaip nepagrįstas.

3012.

31Atmetęs ieškinį, pirmosios instancijos teismas, iš ieškovės bankroto administravimo išlaidų, atsakovui R. B., priteisė jo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 400 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3413.

35Apeliantė BUAB „SpecRail“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovės ieškinį visa apimtimi: 1) taikyti atsakovui R. B. civilinę atsakomybę, ieškovės naudai iš jo priteisti 122 527,41 Eur nuostolių atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) atsakovui V. T. taikyti civilinę atsakomybę, ieškovės naudai iš jo priteisti 35 300 Eur nuostolių atlyginimą ir 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3614.

37Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

3814.1.

39Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantė neginčija sutarties ir jos priedo Nr.1 bei nekelia reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, civilinės atsakomybės juridinio asmens organams taikymas nėra ir negali būti siejamas su sandorių, iš kurių sudarymo kildinama žala, pripažinimu negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismas tik formaliai vertino faktines ir teisines aplinkybes, bei apeliantės ieškinį atmetė, skundžiamą sprendimą grįsdamas, nepagrįstomis ir teisiškai nesusijusiomis aplinkybėmis, o toks netinkamas faktinių aplinybių vertinimas ir teisinių argumentų taikymas akivaizdžiai lėmė neteisėto skundžiamo sprendimo priėmimą.

4014.2.

41Byloje sprendžiamas atsakomybės klausimas pagal CK 2.87 straipsnį, todėl ieškovės (ne)mokumas, sudarant sandorį, nėra reikšminga aplinkybė. Konstatavus, kad sandorio sudarymas yra neteisėtas veiksmas, nustatyti kitas civilinės atsakomybės sąlygas, tam jog buvusiam ieškovės vadovui, būtų taikoma civilinė atsakomybė. Teisinę reikšmę turi tik tai, ar vadovo veiksmai yra neteisėti, ar įmonės vardu vadovo sudarytas sandoris yra akivaizdžiai nuostolingas. Tai, ar įmonės finansinė padėtis buvo gera iki sandorių sudarymo dienos ar jų vykdymo metu, nereiškia, kad jos vardu negalėjo būti sudaryti komerciškai nenaudingi ir nepagrįsti sandoriai.

4214.3.

43Pirmosios instancijos teismo nutartyje, kuria ieškovei iškelta bankroto byla, konstatuota, kad 2017 m. įmonės turtą sudarė 353 593 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 302 338 Eur. Be to, iš bankroto byloje pateiktos 2017 m. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovė neveikė pelningai, nes patyrė 17 000 Eur nuostolius. Taigi, bendrovė 2017 m. jau buvo nemoki.

4414.4.

45Pirmosios instancijos teimas nenurodė, koks yra teisinis ryšys tarp bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų sąrašo dydžio ir šioje byloje pareikštų reikalavimų ar atsakovų neteisėtų veiksmų. Kita vertus, joks ryšys ir neegzistuoja, nes kreditorių finansinių reikalavimų dydis nepaneigia atsakovų neteisėtų veiksmų ir nesudaro pagrindo atmesti ieškinį. Be to, teismas manydamas, jog prašomas priteisti nuostolių dydis neva negali būti didesnis negu bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų dydis, turėjo teisę sumažinti prašomos priteisti sumos dydį, o ne visiškai atmesti ieškinį.

4614.5.

47Vien pavienių ir deklaratyvaus turinio atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų sudarymas, sąskaitų išrašymas ir mokėjimų pavedimų atlikimas negali įrodyti, kad paslaugos pagal sutartį buvo realiai suteiktos. Atsakovai tik imatavo sandorių sudarymą ir vykdymą, siekdami neatlygintinų paslaugų teikimo teisinių santykių sukūrimo ir pasisavinti įmonei priklausančias pinigines lėšas. Tai įrodo aplinkybė, kad bendrovė veiklą vykdė Lietuvos Respublikoje ir Baltarusijos Respublikoje, o ne Naujojoje Zelandijoje ar Kanadoje. Nebuvo jokios objektyvios priežasties su minėtose valstybėse veikiančiomis įmonėmis sudaryti sutartis ar vykdyti bankinius pavedimus šiems subjektams. Naujosios Zelandijos bendrovės veikla nebuvo orientuota į sutartyje įtvirtintų paslaugų teikimą, ji neturėjo jokių specifinių žinių ir patirties susijusios su ieškovės veikla. Minėtos bendrovės valdymo organai buvo Latvijos ir Kipro piliečiai, kurie Naujojoje Zelandijoje vadovauja dar keturiasdešimčiai įmonių ir yra siejami su įvairiomis pinigų plovimo schemomis. Tuo tarpu, apie Kanados bendrovę nėra visiškai jokių duomenų, todėl ji galimai net neegzistuoja. Taigi, nebuvo logiško ir verslo praktika paremto pagrindo įmonės vardu sudaryti sutartį, priedą Nr. 1 ir pervesti pinigus trečiųjų šalių subjektams Naujojoje Zelandijoje ir Kanadoje.

4814.6.

49Sutarties ir priedo Nr. 1 sudarymas bei mokėjimų pavedimų atlikmas įmonei buvo akivaizdžiai ekonomiškai nuostolingas ir neparemtas jokia ekonomine logika ar būtinybe. Iš tokios sutarties ir priedo Nr. 1 sudarymo bei vykdymo naudos galėjo turėti ir turėjo ne įmonė, bet įmonės vadovai, ir kartu su jais veikiantys asmenys, kurie už tariamas paslaugas iš įmonės sąskaitos sumokėjo daugiau nei 157 000 Eur. Trečiųjų šalių bendrovių teikiamos paslaugos nebuvo reikalingos ieškovei, nes ieškovės vadovo pareigas ėjo atsakovas 2, kuris jau buvo atsakingas už pardavimus, jų skatinimą, įmonės valdymą, veiklos efektyvumą ir kt. Atsakovas 2 bendrovės valdyme dalyvavo dar iki 2014 m. kovo 18 d. (iki sutarties sudarymo). Tai įrodo jam išduotas įgaliojimas, kuriuo suteikta teisė atstovauti įmonei bei pateikti el.susirašinėjimai, iš kurių matyti, kad atsakovas žinojo apie įmonės darbuotojus, verslo partnerius, sudaromus sandorius, apyvartas ir pan. Be to, jis duodavo nurodymus bendrovės buhalterei.

5014.7.

51Apeliantė ieškinyje nurodė begalę aplinkybių, įrodančių atsakovų neteisėtus veiksmus ir pateikė šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, tuo tarpu atsakovai, teigdami priešingai, privalėjo ne tik deklaratyviai nurodyti aplinkybes, bet ir jas įrodyti, o nesant galimybės tai padaryti, motyvuotai ir pagrįstai paaiškinti to priežastis. Vis dėlto, atsakovams elgiantis priešingai, pirmosios instancijos teismas privalėjo tokį elgesį įvertinti, vadovaujantis contra spoliatores (prieš pažeidėją) prezumpcija. Atsakovai nepaaiškino kokiu konkrečiai būdu Naujosios Zelandijos ir Kanados bendrovės organizavo sėkmingą prekių patekimą geležinkelio transportu, kokių neva žmogiškųjų išteklių bendrovei trūko tam, kad galėtų vykdyti veiklą, kokius išteklius suteikė užsienio įmonės, kokie konkrečiai verslo kontaktai buvo perduoti šių bendrovių ir pan. Kadangi atsakovai šios informacijos negalėjo pateikti, tikėtina, kad paslaugos nebuvo realiai suteiktos.

5214.8.

53Nors ginčo sandoriai buvo akivaizdžiai nuostolingi, nepagrįsti jokia finansine logika, protingumo ir racionalumo kriterijais, tačiau atsakovai, nepaisydami ir ignoruodami įmonės interesus, šiuos sandorius sudarė, kai joks protingas ir apdairus bendrovės vadovas analogiškomis sąlygomis ginčo sandorių nebūtų sudaręs.

5414.9.

55Pirmosios instancijos teismas nesilaikė įrodinėjimo taisyklių, įrodymų patikimumo, įrodymų pusiausvyros, įrodymų pakankamumo principų, ignoravo byloje esančių įrodymų visumą, vertindamas pavienius, atskirus ir vienas su kitu nesusijusius įrodymus, taip pat rėmėsi išimtinai deklaratyvaisi atsakovų teiginiais, kuriems pagrįsti pastarieji nepateikė absoliučiai jokių įrodymų bei tokiu būdu nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos.

5615.

57Atsakovas R. B. atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti, bei priteisti šio atsakovo naudai iš ieškovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų 440 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

5816.

59Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:

6016.1.

61Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas būtų akivaizdžiai viršijęs/peržengęs protingą ūkinę – komercinę riziką, pažeidęs savo pareigas dėl didelės kaltės, t.y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, ar suteiktų įgaliojimų viršijimu, iš anksto, pasirašydamas sutartį, žinojęs apie ieškovei atsirasiančią žalą, tačiau to tyčia nepaisęs ar buvęs nesąžiningas ir nelojalus. Nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovas siekė neteisėtai pasisavinti ieškovei priklausančias pinigines lėšas ar kad atsakovas kaip nors būtų susijęs su bendrovėmis, kurioms buvo daromi ieškovės ginčijami mokėjimai. Taip pat, nėra pateikti įrodymai, kad ieškinyje nurodyti sandoriai, kurių pagrindu buvo atliekami ieškiniu ginčijami mokėjimai, būtų apsimestiniai ar kad jais tik būtų imituojami teisėtų civilinės apyvartos atitinkančių sandorių sudarymas ir vykdymas, ar kad ieškovės nurodomos užsienio bendrovės realiai jai nesuteikė jokių paslaugų, ar paslaugos jai nebuvo reikalingos.

6216.2.

63Sprendime nė žodžiu neužsimenama apie tai, jog ieškovė, norėdama įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, turėtų reikšti reikalavimą pripažinti sandorį negaliojančiu. Tai sugalvojo pati ieškovė. Ji apeliaciniame skunde klaidingai teigia, kad pirmosios instancijos teismas bandė civilinės atsakomybės juridinio asmens organams taikymą (neteisėtų veiksmų, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, nustatymą) susieti su sandorių, iš kurių sudarymo kildinama žala, pripažinimu negaliojančiu. Teismas tiesiog vykdė savo įstatyminę prievolę įvertinti, ar ginčo sandoris akivaizdžiai niekinis, nes nuo to priklauso įrodinėjimo procesas šioje byloje. Išanalizavus sprendimo turinį, matyti, jog pirmosios instancijos teismo išvada dėl neteisėtų veiksmų nebuvimo grindžiama įrodymų ir aplinkybių viseto įvertinimu, o įmonės finansinė būklė ginčo sandorių sudarymo metu yra tik kaip viena iš sudėtinių visos situacijos dalių, kurių kontekste galima vertinti visas atsakovo atsakomybei kilti būtinas sąlygas ir jų buvimą ar nebuvimą.

6416.3.

65Pirmosios instancijos teismas nepaneigė ieškovės teisės pasirinkti savo galimai pažeistų teisių gynimo būdo reiškiant ieškinį ne dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, o dėl žalos atlyginimo. Sprendime niekur neužsimenama, kad ieškovė neva pareiškė netinkamą ieškinį (reikalavimą) – netgi priešingai, pirmosios instancijos teismas vertino ieškovės ieškinį ir jame keliamų reikalavimų pagrįstumą ir atmetė jį ne dėl netinkamo reikalavimo, o dėl neįrodytų būtinųjų atsakovo civilinei atsakomybei kilti sąlygų nebuvimo.

6616.4.

67Visi ieškovės kvestionuojami atsakovo veiksmai buvo atlikti ieškovėi esant mokiai ir dirbant pelningai. Ieškovė buvo pajėgi prisiimti sutartinius įsipareigojimus bei juos vykdyti, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas ginčijamos sutarties pasirašymo ir vykdymo metu turėjo fiduciarinių pareigų kreditoriams ar kad atliko kreditorių teises pažeidžiančius neteisėtus veiksmus. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ginčijamų mokėjimų metu ieškovė nebuvo nemoki ir kad ginčijami mokėjimai nesukėlė/nenulėmė ieškovės nemokumo. Šis aspektas labiau susijęs ne tiek su neteisėtais veiksmais, kaip su civilinės atsakomybės sąlyga, bet su priežastiniu ryšiu ar žala.

6816.5.

69Ieškovės bankroto administratorius, tikėtina, niekada nėra administravęs tokia veikla kaip ieškovė besiverčiančios bendrovės, todėl nesigilino į ieškovės veiklos specifiką, nesiaiškino, ar tikrai ginčijamos paslaugos buvo teikiamos, nevertino sudaryto sandorio (ne)naudingumo. Ieškovė pasirinko lengviausią kelią – rado atliktus mokėjimus užsienio subjektams ir vien tik šiuo pagrindu nusprendė, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, bei yra kaltas dėl tariamai ieškovei padarytos žalos. Tuo tarpu, ieškovės akcininkai pretenzijų atsakovui dėl sandorių su užsienio juridiniais asmenimis neturėjo, o ieškovė turėjo žinoti, ar ji pelningai dirbo atsakovo vadovavimo laikotarpiu. Pati ieškovė byloje yra pateikusi atliktų darbų priėmimo aktus ir sąskaitas, todėl ji pati turi įrodyti, kad šios sutartys ir šalių sudaryti darbų atlikimo aktai yra fiktyvūs bei negaliojantys. Šiuo atveju, ieškovė elgiasi nesąžiningai, nes nepagrindžia aplinkybės, kad mokėjimai užsienio subjektams atlikti nepagrįstai, tačiau reikalauja atsakovo įrodyti, kad paslaugos buvo reikalingos ir realiai suteiktos. Atsakovui tokias aplinkybes įrodyti yra sudėtinga, nes atsakovas buvo tik „samdomas“ darbuotojas (direktorius), vadovavęs ieškovei iki 2016 m. liepos 22 d. Pasitraukęs iš pareigų, atsakovas visus dokumentus perdavė naujajam bendrovės vadovui ir su ieškove nebeturėjo jokių ryšių. Taip pat, atsakovui fiziškai sudėtinga atsiminti visus įvykius, kurie buvo prieš 4 - 5 metus.

7016.6.

71Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovas, darydamas mokėjimus Gatemax ir Depth Flow bendrovėms, siekė neteisėtai pasisavinti ieškovei priklausančias pinigines lėšas. Atsakovas niekada neturėjo ir neturi jokio ryšio su minėtomis bendrovėmis, todėl jokios naudos, darydamas ieškiniu ginčijamus mokėjimus, negavo. Be to, užsienio subjektų veiklos sritis atitinka pagal sutartį teikiamų paslaugų pobūdį, o tai, kad jiems vadovauja tariamai abejotinos reputacijos fiziniai asmenys, nereiškia, kad bendrovės yra fiktyvios ar nevykdančios veiklos. Šiuo atveju, ieškovė nesamdė jokių auditorių ar ekspertų, kurie būtų galėję įvertinti ginčijamų sandorių (ne)žalingumą, (ne)naudingumą, todėl tik nepagrįstai nurodo, kad dingo pinigai, kaip užmokestis už teiktas paslaugas.

7216.7.

73Paslaugų, kurios yra nematerialaus pobūdžio, suteikimo įrodinėjimas yra labai sudėtingas, todėl itin svarbu atsižvelgti į turimus įrodymus, o būtent - pasirašytas sutartis, atliktų darbų aktus, išrašytas sąskaitas ir kt. Šiuo atveju, ieškovė nepagrįstai reikalauja atsakovo įrodyti, kad bendrovės pelną (pajamas) nulėmė nurodytų užsienio subjektų suteiktos paslaugos – tai, tik dar kartą patvirtina, jog ieškovės bankroto administratorius galimai nelabai supranta, kaip yra organizuojamas bei vedamas toks verslas ir kad atsakovas, vadovavęs ieškovei prieš 4-5 metus, neturėdamas jokių dokumentų, negali kiekvienos suteiktos paslaugos fakto susieti su konkrečia bendrovės uždirbto pelno dalimi. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų konstatuotinas atsakovo nesąžiningumas, todėl neįrodyta, kad iš ginčijamų veiksmų atsakovas būtų gavęs naudos, elgiasis nelojaliai ar pažeidęs verslo sprendimo taisyklę.

7417.

75Atsakovas V. T. atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti jo naudai iš ieškovės administravimo lėšų bylinėjimosi išlaidas.

7618.

77Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

7818.1.

79Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai yra atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus. Be to, teismo sprendimas pagrįstas ir formuluotomis teismų praktikos taisyklėmis. Šiuo atveju, teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė nereiškė atskirų reikalavimų dėl ginčo sutarties ir jos priedo pripažinimo negaliojančiais. Taigi akivaizdu, kad byloje nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių minėtas sandoris galėtų būtų pripažintas niekiniu teismo iniciatyva. Byloje nepareikštas reikalavimas pripažinti ginčo sandorį negaliojančiu, todėl ieškovei nenuginčijus (nepaneigus) teisėtai sudarytų sandorių, nėra galimybės spręsti apie bet kokių nuostolių atsiradimą. Tokiu atveju, priimdamas sprendimą, pirmosios instancijos teismas laikėsi pagrindinių įrodymų vertinimo principų, nenukrypo nuo suformuotos teismų praktikos, kurioje išaiškinta, kad jeigu aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, nėra akivaizdi, būtina laikytis bendrųjų įrodinėjimo taisyklių.

8018.2.

81Teismas privalo ginčą spręsti pagal ieškovės pareikštus reikalavimus, negali pats nei suformuluoti už ieškovę dalyko ir pagrindo, nei spręsdamas bylas pakeisti ieškinio dalyko ar faktinio pagrindo, taikyti alternatyvius pažeistų teisių gynimo būdus. Taigi, ieškovė privalo įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą. Tinkamai pasirinkti gynybos būdą ieškovei yra itin reikšminga ir svarbu, nes nuo to priklauso jai teikiamos teisinės gynybos efektyvumas.

8218.3.

83Byloje yra pateikti duomenys, kurie patvirtina, jog ieškovė vykdė veiklą, susijusią su krovinių pervežimu geležinkeliais. Vykdant tokio pobūdžio verslą reikėjo kontaktų užsienio valstybėse, todėl buvo sudaryta 2014 m. kovo 31 d. paslaugų teikimo sutartis. Būtent byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog pagal minėtą sutartį buvo realiai atliekamos paslaugos, sudaromi atliktų darbų priėmimo aktai, išrašomos sąskaitos ir jos apmokamos. Apeliantė tokių aplinkybių nepaneigė, sąskaitų neginčijo. Be to, įmonės turto balanso duomenys tuo metu buvo geri, iš Juridinių asmenų registrui pateiktų ataskaitų matyti, kad bendrovė dirbo pelningai. Taigi, teismas įvertinęs įrodymų visumą, pagrįstai konstatavo, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovai gavo naudos iš sandorių, jiems buvo sumokamos pinigų sumos pagal sutartį, sutartys fiktyvios ar nenaudingos ieškovei.

8418.4.

85Ieškovė nepagrįstai nori perkelti įrodinėjimo pareigą atsakovams. Šiuo atveju, būtent ieškovei kyla pareiga įrodyti ieškinyje dėstomus argumentus, įskaitant civilinės atsakomybės kilimo pagrindus, tačiau byloje iš viso nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atsakovas ginčo laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 23 d. iki 2017 m. birželio 7 d. darydamas mokėjimus Gatemax Trade Limites bei Dept Flow Limited Partnership bendrovėms, siekė neteisėtai pasisavinti ieškovei priklausančias pinigines lėšas.

8618.5.

87Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad civilinėje byloje Nr. eB2-2073-864/2019 2019 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 148 188,51 Eur sumą, kai tuo tarpu ieškinio reikalavimai yra 157 827,41 Eur dydžio, pagrįstai sprendė, kad įmonė iki 2017 m. pabaigos dirbo pelningai ir vykdė veiklą, todėl 2014 m. sudaryta sutartis atitiko įmonės verslo logiką, nebuvo nuostolinga ir ekonomiškai naudinga. Tuo tarpu, vien ta aplinkybė, kad teismas vertindamas įrodymus priėmė apeliantei nepalankų sprendimą, nepatvirtina fakto, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir turi būti naikintinas.

8818.6.

89Sprendimo turinys patvirtina, kad teismas, priešingai nei tegia apeliantė, iš esmės tinkamai įvertino visas bylai reikšmingas faktines ir teisines aplinkybes ir priėmė teisėtą, bei pagrįstą procesinį sprendimą dėl pareikštų materialiųjų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, ginčui aktualių teisės normų analize, jame aiškiai ir išsamiai išdėstyti sprendimo priėmimo motyvai, todėl nėra, nei faktinio, nei teisinio pagrindo jį panaikinti.

90Teisėjų kolegija

konstatuoja:

91IV.

92Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9319.

94Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

9520.

96Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta atmesti ieškinį dėl civilinės atsakomybės taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

97Dėl faktinių aplinkybių ir apeliacijos objekto

9821.

99Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „SpecRail“. Nemokumo administratoriumi paskirta MB „Legreta“. Šioje teismo nutartyje nurodyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi pats įmonės vadovas, t. y. atsakovas V. T..

10022.

101Pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis BUAB „SpecRail“ įmonės vadovo pareigas nuo 2014 m. birželio 9 d. iki 2016 m. rugpjūčio 23 d. ėjo atsakovas R. B., o nuo 2016 m. rugpjūčio 23 d. iki bankroto bylos iškėlimo ėjo V. T..

10223.

103Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama taikyti R. B. ir V. T. civiline atsakomybę, bei priteisti iš R. B. 122 527,41 Eur nuostolių atlyginimą ir 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš V. T. 35 300 Eur nuostolių atlyginimą ir 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė, nenustatęs civilinės atsakomybės kilimui būtinų sąlygų. Kadangi apeliantė (ieškovė) BUAB „SpecRail“ nesutinka su tokiu teismo sprendimu, ji pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – jos ieškinį patenkinti.

104Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų, kai žala kildinama iš jo veiksmų

10524.

106Bendrovės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 12, 178 straipsniai). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis).

107Dėl neteisėtų atsakovų veiksmų ir žalos

10825.

109Nustatyta, kad 2014 m. kovo 31 d. (toliau – ir sutartis) ieškovė UAB „SpecRail“ atstovaujama vadovo R. B. ir Naujoje Zelandijoje veikianti Gatemax Trade Limited, atstovaujama V. T., sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo. Šalys sutarties 1.2. punkte apibrėžė kokias paslaugas ieškovei teikiamos pagal sutartį – patarimai ir pagalba geležinkelio ir kelių statybos verslo valdymo ir administravimo srityje bei kitos konsultacijos. 2014 m. gruodžio 30 d. ieškovė su Gatemax Trade Limited bei Depth Flow Limited Partnership sudarė priedą Nr.1 prie 2014 m. kovo 31 d. sudarytos sutarties, kuria susitarė, jog visus įsipareigojimus perima naujasis paslaugų teikėjas Depth Flow Limited Partnership, įsteigtas ir veikianti pagal Kanados įstatymus. Iš ieškovės pateiktų UAB „SpecRail“ sąskaitų išrašų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 8 d. iki 2016 m. rugpjūčio 15 d.buvo atlikti mokėjimo pavedimai Gatemax Trade Limited ir Depth Flow Limited Partnership, iš viso 122 527,41 Eur sumai, nurodant mokėjimo paskirtyje – pagal paslaugų sutartį, išankstinis mokėjimas, apmokėjimas pagal sąskaitą. Nuo 2016 m. rugpjūčio 23 d. iki 2017 m. birželio 7 d. įmonė atliko bankinius mokėjimo pavedimus 35 300 Eur sumai Depth Flow Limited Partnership.

11026.

111Apeliaciniame skunde, apeliantė atsakovų neteisėtus veiksmus įrodinėja teigdama, kad 2014 m. kovo 31 d. paslaugų tiekimo sutartis sudaryta su Naujojoje Zelandijoje įsteigta įmone Gatemax Trade Limited ir 2014 m. gruodžio 30 d. sudarytas sutarties priedas Nr. 1, pagal kurį įsipareigojimus pagal sutartį perėmė Kanados bendrovė Depth Flow Limited Partnership, yra sudaryti neteisėtai, pažeidžiant verslo logiką ir nuostolingai. Apeliantės teigimu, aukščiau paminėti sandoriai yra fiktyvūs, sudaryti siekiant pasisavinti įmonės lėšas, o paslaugos dėl kurių teikimo susitarta buvo nereikalingos ir realiai nesuteiktos. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu apeliantės argumentu.

11227.

113CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys turi veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu. Ši norma aiškiai nustato, kad bendrovės vadovas turi fiduciarines pareigas bendrovei. Už šių pareigų pažeidimą vadovas atsako bendrovei pagal civilinės atsakomybės taisykles. Civilinė bendrovės vadovo atsakomybė kyla pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Taisyklė, kad bendrovės vadovas turi pareigas pačiai bendrovei, kaip savarankiškam teisės subjektui, įtvirtinta ir Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ir ABĮ), nes ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai teismų praktikoje suformuluota kaip pareiga veikti išimtinai bendrovės interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013).

11428.

115CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma kasacinio teismo praktikoje aiškinama kaip valdymo organo nario pareiga atitikti objektyvius rūpestingo ir kvalifikuoto verslininko kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2014 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011, 2014 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; kt.).

11629.

117Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantė neginčija sutarties ir jos priedo Nr.1 bei nekelia reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu, kadangi priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, civilinės atsakomybės juridinio asmens organams taikymas nėra ir negali būti siejamas su sandorių, iš kurių sudarymo kildinama žala, pripažinimu negaliojančiais.

11830.

119Nors apeliantė atsakovų neteisėtus veiksmus kildina iš sutarties ir priedo Nr. 1, tačiau šiuo atveju, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovė ieškinyje nekelia reikalavimo pripažinti sutartį ir jos priedą negaliojančiais ir neteisėtais, t.y. šių dokumentų (ne)pripažinimas negaliojančiomis nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku. Pažymėtina, kad teismas sandorį gali pripažinti niekiniu savo iniciatyva, tačiau kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, tam turi būti akivaizdžios tokio sandorio aplinkybės. Kai sandoris ar aktas nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2012; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-248/2015). Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad nėra akivaizdžių aplinkybių, sudarančių pagrindą sandorį ir priedą pripažinti niekiniais teismo iniciatyva.

12031.

121Šiuo atveju pastebėtina, kad tai, jog ieškovė nereikalavo sandorius pripažinti niekiniais, nėra pripažintina atsakovų galimai neteisėtus veiksmus eliminuojančia sąlyga. Ieškovė pasirinko savo galimai pažeistų teisių gynimo būdą reiškiant ieškinį ne dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, o dėl žalos atlyginimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino ieškinį atsižvelgdamas į jame keliamų reikalavimų pagrįstumą.

12232.

123Nors apeliantė teigia, kad sutartis ir jos priedas Nr.1 buvo sudaryti išimtinai atsakovų interesams patenkinti, tačiau apeliacinės instancijos teismas tokius argumentus laiko deklaratyviais. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad pagal sandorius gautos ar sumokėtos lėšos būtų pervestos atsakovams ar kad jie kitais būdais būtų iš minėtų sandorių patyrę finansinės, asmeninės naudos. Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad sutartys buvo realiai sudarytos – pateikti jų pasirašymo dokumentai, atliktų darbų priėmimo aktai, sąskaitos ir jų apmokėjimai, kurie patvirtina, kad sutartys buvo ne fiktyvios, o realiai vykdomos.

12433.

125Pastebėtina, jog ieškovė vykdė veiklą, susijusią su krovinių pervežimu geležinkeliais, o paslaugų teikimo sutarties 1.2. punkte nustatyta, kad ieškovei teikiamos pagal sutartį paslaugos – patarimai ir pagalba geležinkelio ir kelių statybos verslo valdymo, administravimo srityse. Taigi, sutartyje numatytos teikiamos paslaugos atitiko ieškovės veiklos pobūdį. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, vien tai, jog paslaugos teikėja buvo Naujoje Zelandijoje ar Kanadoje registruota įmonė, nesudaro pagrindo sutikti, jog minėtos įmonės veikė fiktyviai, ar iš viso neegzistavo. Tuo tarpu, apeliantės argumentai apie minėtų užsienio bendrovių vadovų reputaciją nėra reikšmingi sprendžiant dėl sandorių fiktyvumo, nes savaime, nei patvirtina, nei paneigia šios aplinkybės.

12634.

127Kaip teisingai pastebėjo apeliantė, sutartis buvo pasirašyta iš vienos pusės atsakovo 1, kuris tuo metu buvo UAB „SpecRail“ vadovas, o iš kitos pusės atsakovo 2, kuris tuo metu atstovavo Naujoje Zelandijoje veikiančią Gatemax Trade Limited. Kita vertus, tai nesudaro pagrindo teigti, kad V. T. jau sutarties sudarymo metu faktiškai vadovavo ieškovei, nes viešuose registruose registruotas ir oficialus bendrovės vadovas tuo metu dar buvo R. B.. Šiuo atveju, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog pateikti elektroniniai laiškai, kurie tariamai patvirtina, kad bendrovei faktiškai vadovavo V. T., nėra autentiški ar originalūs, todėl nepatvirtina ieškovės argumento dėl faktinio bendrovės valdymo. Be to, neatmetama galimybė, kad sutarčių vykdymo laikotarpiu, V. T. bendravo elektroniniu paštu su UAB „SpecRail“ darbuotojais, kaip Gatemax Trade Limited atstovas, o ne faktinis ieškovės vadovas.

12835.

129Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, jog sutartis ar jos priedas Nr. 1 buvo sudaryti fiktyviai. Šiuo atveju, apeliantė neįrodė, kad sutartis ir jos priedas sudaryti pažeidžiant lojalumo, sąžiningumo, protingumo pareigas bendrovei, siekiant asmeninės naudos ar pažeidžiant verslo logiką, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė neįrodė neteisėtų atsakovų veiksmų.

13036.

131Bendrovės vadovas teisiškai būtų atsakingas už CK 2.87 straipsnyje nurodytų bendrovės vadovo pareigų nevykdymą ir turėtų atsakyti už padarytą žalą įrodžius, kad sandorių, iš kurių ieškovė kildina padarytą žalą, sudarymu iš anksto būtų žinoma, kad dėl jų atsiras bendrovei žala, tačiau to nepaisydamas vadovas vis dėlto sudarė tokius vadovaujamai bendrovei žalą nulemiančius sandorius, arba sprendimą sudaryti žalą nulėmusį sandorį priėmė akivaizdžiai aplaidžiai (nesurinkęs pakankamai informacijos, ją nerūpestingai įvertinęs ir pan.), taip, kad protingas ir apdairus bendrovės vadovas analogiškomis sąlygomis sandorio nebūtų sudaręs, arba sandorio sudarymo metu, atsižvelgiant į bendrovės įprastą veiklos praktiką, prisiėmė neprotingai didelę nuostolių bendrovei atsiradimo riziką.

13237.

133Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad net jei įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas ir galimai padarė žalą įmonei ar jos kreditoriams, dar savaime neteikia pagrindo įmonės vadovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus, jeigu įmonės vadovas elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, nepažeidė teisės aktuose ir įmonės veiklos dokumentuose jam nustatytų pareigų ir akivaizdžiai neviršijo įmonės veikloje įprastos ūkinės komercinės rizikos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013).

13438.

135Kaip minėta, apeliaciniame skunde teigiama, kad 2014 m. kovo 31 d. sutarties ir jos 2014 m. gruodžio 30 d. priedo Nr. 1 sudarymas buvo akivaizdžiai nuostolingas, ekonomiškai nenaudingas ir atsakovų sprendimai tokius sandorius sudaryti neatitiko jokios ekonominės ar verslo logikos. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šiuos apeliantės argumentus sprendžia, kad nenustačius, jog sandoriai buvo sudaryti pažeidžiant juridinio asmens pareigas, ar nesant kitų atsakovų neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo konstatuoti, jog sudaryti sandoriai buvo sudaryti nesurinkus pakankamai informacijos, nerūpestingai, neatitiko protingumo ar kad apdairus ir rūpestingas bendrovės vadovas analogiškoje situacijoje nebūtų tokių sandorių sudaręs.

13639.

137Kita vertus, ieškovė turi įrodyti pačios žalos egzistavimo faktą, todėl konkrečiu atveju, aplinkybė kada ir dėl ko UAB „SpecRail“ susidūrė su finansiniais sunkumais ar tapo nemokia, yra reikšminga. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad iki 2017 metų įmonė veiklą vykdė pelningai ir tik 2018 metų birželio mėnesį pats vadovas – atsakovas 2 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliantė su tokia teismo pozicija nesutinka ir teigia, kad 2017 m. ji jau veikė nuostolingai.

13840.

139Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad 2017 m. UAB „SpecRail“ deklaruotas turtas sudarė 353 593 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 302 338 Eur. Šios aplinkybės konstatuotos Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. civilinėje byloje Nr. eB2-1292-864/2020, kuri yra įsiteisėjusi. Be to, iš šių argumentų nėra galimybės nustatyti kokia pradelstų įsipareigojimų suma buvo 2017 m., todėl nėra galimybės nustatyti tikrosios atsakovės finansinės padėties tuo laikotarpiu, t. y. ar sandorių sudarymas galėjo lemti jos nemokumo būseną jau 2017 m.

14041.

141Pažymėtina, kad civiliniame procese galioja rungtyniškumo principas (CPK 12 str.), kas reiškia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2011 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; kt.).

14242.

143Apeliantė taip pat teigia, kad faktas, jog bendrovė patyrė nuostolius dar 2017 m. matomas ir iš pelno nuostolių ataskaitos, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė nepateikė teismui ataskaitos, kuria remiasi. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal 2014 m. kovo 31 d. sutartį, bendrovėms Gatemax Trade Limited ir Depth Flow Limited Partnership iki 2016 m. rugpjūčio 15 d. atlikti mokėjimai 122 527,41 Eur sumai, o nuo 2016 m. rugpjūčio 23 d. iki 2017 m. birželio 7 d. 35 300 Eur bendrovei Depth Flow Limited Partnership, todėl ieškovės nemokumo administratorius, atstovaudamas ieškovės interesus ir siekdamas įrodyti, jog nuostoliai realiai buvo patirti, turėjo galimybę pateikti finansinės atskaitomybės duomenis laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. (įsiteisėjo nutartis, kuria BUAB „SpecRail“ iškelta bankroto byla), iš kurių būtų matoma, kaip ieškovės finansinė padėtis keitėsi ginčo laikotarpiu, tačiau tokių duomenų į bylą nepateikė. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė, jog 2017 m. veikė nuostolingai ir kad tokie nuostoliai buvo susiję būtent su atsakovų įmonės vardu sudaryta sutartimi, jos priedu Nr. 1 ir jų pagrindu atliktais mokėjimais.

144Dėl priežastinio ryšio ir atsakovų kaltės

14543.

146Priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmajame etape conditio sine qua non testu (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija) nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrajame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nustatant teisinį priežastinį ryšį, reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstamas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-764/2003). Netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-345/2007).Tačiau netiesioginis priežastinis ryšys kaip civilinės atsakomybės sąlyga neturi būti pernelyg nutolęs nuo neteisėto veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2014).

14744.

148CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) kitam asmeniui nebūtų daroma žala. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas už žalą asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės; skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatyme numatytus atvejus (CK 6.248 str. 1 d.). Taigi, pagal įstatyme įtvirtintą bendrąją taisyklę prievolė atlyginti žalą atsiranda kaltam dėl jos padarymo asmeniui.

14945.

150Teisėjų kolegija pagal bylso duomenimis konstatuoja, kad konkrečiu atveju apeliantė neįrodė neteisėtų atsakovų veiksmų ir žalos/nuostolių atsiradimo, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo spręsti dėl priežastinio ryšio egzistavimo ar kaltės.

151Dėl bylos procesinės baigties

15246.

153Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai įvertino sąlygas, būtinas civilinei BUAB „SpecRail“ vadovų atsakomybei kilti ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas.

154Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

15547.

156Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 straipsniai).

15748.

158Atsakovas R. B. prašo priteisti jo naudai, iš ieškovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų, 440 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir pateikia išlaidas patvirtinančius įrodymus, t.y. sąskaitą už teisines paslaugas ir mokėjimo pavedimą advokatui.

15949.

160Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs atsakovo R. B. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir prie jo pridėtus priedus pažymi, jog prašomos priteisti išlaidos atitinka Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, sprendžia, kad atsakovo R. B. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas.

16150.

162Pastebėtina, kad prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsiliepime į apeliacinį skundą, pateikė ir atsakovas V. T., tačiau jis iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pabaigos, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi išlaidų realumą ir dydį, todėl jos atsakovo naudai nėra priteisiamos.

163Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

164Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

165Priteisti atsakovo R. B. (asmens kodas ( - ) naudai, iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SpecRail“ (juridinio asmens kodas 302686661) administravimo išlaidoms skirtų lėšų, 440 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 7. 2.... 8. Ieškovė savo reikalavimus grindė tuo, jog iškėlus bankroto bylą,... 9. 2014 m. gruodžio 30 d. ieškovė sudarė priedą Nr.1 prie sutarties, pagal... 10. 3.... 11. Atsakovas 1 atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog nėra pateikta... 12. 4.... 13. Atsakovas 2 atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovės... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad ieškovės reikalavimai abiem atsakovams yra grindžiami... 20. 7.... 21. Teismas kritiškai vertino ieškovės nurodytas aplinkybes dėl atsakovo 2... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, jog ieškovė neginčija sutarties bei jos priedo ir... 24. 9.... 25. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog iki 2017 metų įmonė veiklą vykdė... 26. 10.... 27. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovės bankroto byloje... 28. 11.... 29. Teismas konstatavo, jog nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų,... 30. 12.... 31. Atmetęs ieškinį, pirmosios instancijos teismas, iš ieškovės bankroto... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 34. 13.... 35. Apeliantė BUAB „SpecRail“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 36. 14.... 37. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 38. 14.1.... 39. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantė neginčija... 40. 14.2.... 41. Byloje sprendžiamas atsakomybės klausimas pagal CK 2.87 straipsnį, todėl... 42. 14.3.... 43. Pirmosios instancijos teismo nutartyje, kuria ieškovei iškelta bankroto byla,... 44. 14.4.... 45. Pirmosios instancijos teimas nenurodė, koks yra teisinis ryšys tarp bankroto... 46. 14.5.... 47. Vien pavienių ir deklaratyvaus turinio atliktų darbų priėmimo – perdavimo... 48. 14.6.... 49. Sutarties ir priedo Nr. 1 sudarymas bei mokėjimų pavedimų atlikmas įmonei... 50. 14.7.... 51. Apeliantė ieškinyje nurodė begalę aplinkybių, įrodančių atsakovų... 52. 14.8.... 53. Nors ginčo sandoriai buvo akivaizdžiai nuostolingi, nepagrįsti jokia... 54. 14.9.... 55. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė įrodinėjimo taisyklių, įrodymų... 56. 15.... 57. Atsakovas R. B. atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti, bei priteisti... 58. 16.... 59. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:... 60. 16.1.... 61. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas būtų... 62. 16.2.... 63. Sprendime nė žodžiu neužsimenama apie tai, jog ieškovė, norėdama... 64. 16.3.... 65. Pirmosios instancijos teismas nepaneigė ieškovės teisės pasirinkti savo... 66. 16.4.... 67. Visi ieškovės kvestionuojami atsakovo veiksmai buvo atlikti ieškovėi esant... 68. 16.5.... 69. Ieškovės bankroto administratorius, tikėtina, niekada nėra administravęs... 70. 16.6.... 71. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovas, darydamas mokėjimus... 72. 16.7.... 73. Paslaugų, kurios yra nematerialaus pobūdžio, suteikimo įrodinėjimas yra... 74. 17.... 75. Atsakovas V. T. atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti jo... 76. 18.... 77. Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 78. 18.1.... 79. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai yra atsakyta į... 80. 18.2.... 81. Teismas privalo ginčą spręsti pagal ieškovės pareikštus reikalavimus,... 82. 18.3.... 83. Byloje yra pateikti duomenys, kurie patvirtina, jog ieškovė vykdė veiklą,... 84. 18.4.... 85. Ieškovė nepagrįstai nori perkelti įrodinėjimo pareigą atsakovams. Šiuo... 86. 18.5.... 87. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad civilinėje byloje Nr.... 88. 18.6.... 89. Sprendimo turinys patvirtina, kad teismas, priešingai nei tegia apeliantė,... 90. Teisėjų kolegija... 91. IV.... 92. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 93. 19.... 94. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 95. 20.... 96. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 97. Dėl faktinių aplinkybių ir apeliacijos objekto... 98. 21.... 99. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 7 d.... 100. 22.... 101. Pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis BUAB... 102. 23.... 103. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama taikyti R. B. ir V. T.... 104. Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų, kai žala kildinama... 105. 24.... 106. Bendrovės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos... 107. Dėl neteisėtų atsakovų veiksmų ir žalos... 108. 25.... 109. Nustatyta, kad 2014 m. kovo 31 d. (toliau – ir sutartis) ieškovė UAB... 110. 26.... 111. Apeliaciniame skunde, apeliantė atsakovų neteisėtus veiksmus įrodinėja... 112. 27.... 113. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo... 114. 28.... 115. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma kasacinio teismo praktikoje... 116. 29.... 117. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 118. 30.... 119. Nors apeliantė atsakovų neteisėtus veiksmus kildina iš sutarties ir priedo... 120. 31.... 121. Šiuo atveju pastebėtina, kad tai, jog ieškovė nereikalavo sandorius... 122. 32.... 123. Nors apeliantė teigia, kad sutartis ir jos priedas Nr.1 buvo sudaryti... 124. 33.... 125. Pastebėtina, jog ieškovė vykdė veiklą, susijusią su krovinių pervežimu... 126. 34.... 127. Kaip teisingai pastebėjo apeliantė, sutartis buvo pasirašyta iš vienos... 128. 35.... 129. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 130. 36.... 131. Bendrovės vadovas teisiškai būtų atsakingas už CK 2.87 straipsnyje... 132. 37.... 133. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad net jei įmonės vadovo sudarytas... 134. 38.... 135. Kaip minėta, apeliaciniame skunde teigiama, kad 2014 m. kovo 31 d. sutarties... 136. 39.... 137. Kita vertus, ieškovė turi įrodyti pačios žalos egzistavimo faktą, todėl... 138. 40.... 139. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad 2017 m.... 140. 41.... 141. Pažymėtina, kad civiliniame procese galioja rungtyniškumo principas (CPK 12... 142. 42.... 143. Apeliantė taip pat teigia, kad faktas, jog bendrovė patyrė nuostolius dar... 144. Dėl priežastinio ryšio ir atsakovų kaltės... 145. 43.... 146. Priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima... 147. 44.... 148. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi laikytis tokio... 149. 45.... 150. Teisėjų kolegija pagal bylso duomenimis konstatuoja, kad konkrečiu atveju... 151. Dėl bylos procesinės baigties... 152. 46.... 153. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio... 154. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 155. 47.... 156. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 157. 48.... 158. Atsakovas R. B. prašo priteisti jo naudai, iš ieškovės administravimo... 159. 49.... 160. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs atsakovo R. B. prašymą dėl... 161. 50.... 162. Pastebėtina, kad prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo,... 163. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 164. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti... 165. Priteisti atsakovo R. B. (asmens kodas ( - ) naudai, iš ieškovės...