Byla 2A-1975/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „ESTRAVEL VILNIUS“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “DELTA“ turizmo centras ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „ESTRAVEL VILNIUS“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “DELTA“ turizmo centras ieškinį atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „ESTRAVEL VILNIUS“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „DELTA“ turizmo centras (toliau – ieškovas arba apeliantas) kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba atsakovas, arba perkančioji organizacija) sprendimus: sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiu bei pirkimą Nr. 129464 laimėjusiu tiekėjo UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovo teigimu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, visų konkurso dalyvių pateiktų dokumentų atitiktis konkurso sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį ir pirkimo laimėtoju turi būti išrinktas tas tiekėjas, kuris visiškai atitinka viešajam pirkimui keliamus reikalavimus. Ieškovo nuomone, konkursą laimėjusio UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas neatitiko patikslintame konkurso sąlygų 5.12.1 punkte nustatytų reikalavimų - trečiojo asmens pasiūlymo 2 lentelėje „Skrydžių su persėdimais ekonomine klase kainos“, eilutėje „Vilnius - Y miestas - Briuselis - Y miestas – Vilnius“ nurodyta kaina yra neteisinga, nes 2012 m. lapkričio 20 d. negaliojo. Ieškovas nesutinka su trečiojo asmens pateiktu paaiškinimu, kad nuo pirkimo paskelbimo datos iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos lėktuvo bilietų kainos kelis kartus kito, nes kelis kartus kito privalomieji mokesčiai, nors bazinė lėktuvo bilieto kaina (vežėjo kaina) nekito. Tačiau ieškovo vertinimu, toks paaiškinimas neatitinka konkurso sąlygų 5.12.3, 5.12.6 punktų reikalavimų. Be to, trečiojo asmens pasiūlymas apgyvendinti atsakovo darbuotojus 3* ar 4* viešbučio kambaryje Europos Sąjungos institucijų kvartale už 100 Lt ir 120 Lt yra nepagrįstas, todėl turėjo būti atmestas konkurso sąlygų 3.4, 9.5, 9.7.6 punktų pagrindu. UAB „Estravel Vilnius“ apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų pats neteikia ir šias paslaugas perka ar rezervuoja per trečiuosius asmenis, todėl trečiojo asmens pasiūlytos 100 Lt ir 120 Lt kainos realumą pagrindžiančiais objektyviais įrodymais gali būti tik nešališki ir patikimi duomenys. Be to, ieškovas pažymi, kad atsakovas kainos pagrindimo procedūrą atliko formaliai, atsakovas aiškinimais dėl kainos pagrindimo procedūros paneigia visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus dėl pasiūlymuose nurodytų bilietų kainų galiojimo, pasiūlymų techninių savybių, taip pat reikalavimus pasiūlymų kainos pagrindimui, ir iš esmės nurodo, kad jie buvo skirti pasiūlymų palyginimui, tačiau, atsakovo nuomone, jų galima nesilaikyti išrenkant laimėtoją, jeigu laimėtojas siūlo mažiausią kainą ir ją garantuoja. Toks konkurso sąlygų aiškinimas tiekėjams nebuvo atskleistas iki vokų atplėšimo dienos, tiekėjai į jį negalėjo atsižvelgti ir pagal jį teikti bet kokius konkursinius pasiūlymus, todėl atsakovas, pateikdamas naują sąlygų aiškinimą pažeidžia skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, dėl ko atitinkami atsakovo argumentai atmestini kaip neteisėti ir nepagrįsti. Atsakovo veiksmai, kuomet iš ieškovo gavęs akivaizdžius viešbučių kainų lygio ir kainodaros įrodymus, atsakovas juos ignoruoja, neatitinka sąžiningo ir objektyvaus elgesio standartų bei konkurso sąlygų 9.5 punkte bei VPĮ 40 straipsnio 2 dalies 2,5 punktuose nurodytų kainos vertinimo kriterijų, todėl atsakovo sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu turi būti naikintinas, o toks pasiūlymas atmestinas dėl nepagrįstai mažos kainos konkurso sąlygų 9.7.6 punkto pagrindu.

6Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Muitinės departamentas nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, įtraukti į bylą ekspertą UAB „Amadeus Lietuva“. Nurodė, kad UAB „Estravel Vilnius” savo pasiūlyme maršrutui „Vilnius – Kijevas – Briuselis – Kijevas -Vilnius“ pasiūlė kainą, kuri yra daugiau nei 15 procentų mažesnė nei kitų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų vidurkį. Kartu su pasiūlymu UAB „Estravel Vilnius” pateikė išrašą iš „Amadeus“ rezervacinės sistemos dėl tarnybinių kelionių paslaugų pirkimo. Atsakovo prašymu UAB „Estravel Vilnius“ 2013 m. sausio 7 d. pateikė paaiškinimą dėl pasiūlymo kainos, kuriame nurodė, kad nuo pirkimo paskelbimo datos iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos bilietų kainos kelis kartus kito, nes kelis kartus kito privalomieji mokesčiai, nors bazinė bilieto kaina (vežėjo kaina) nekito, ir kitus dokumentus (VPĮ 39 str. 1 d. ir VPĮ 16 str. 2 d.). Be to, atsakovas, siekdamas tinkami įvertinti konkursui pateiktus pasiūlymus, 2012 m. gruodžio 13 d. sudarė su UAB „Amadeus Lietuva” eksperto paslaugų sutartį. UAB „Amadeus Lietuva” pateiktoje išvadoje nenurodyta, kad UAB „Estravel Vilnius” pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Konkurso sąlygų 5.12.1 punktas numato, kad visos pasiūlyme pateiktos kainos turi galioti 2012 m. lapkričio 20 d., bet tai nereiškia, kad pasiūlyme pateiktos kainos turi būti formuojamos 2012 m. lapkričio 20 d. Taip pat pažymėjo, kad atsakovas kreipėsi į viešbučių rezervavimo sistemą „Go Global Travel“ su prašymu pateikti informaciją apie Cheltons hotel Brussels 3* ir First Euroflat hotel 4* apgyvendinimo kainas 2012 m. lapkričio 12-23 d. Go Global Travel savo rašte pažymėjo, kad viešbučio kainos keičiasi kiekvieną dieną, priklauso nuo viešbučio prieinamumo ir galutinę viešbučio kainą galutiniam vartotojui nustato kelionių agentūros. Siekdamas viešųjų pirkimų tikslo ir, įvertinęs UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą, pateiktus paaiškinimus ir neįprastai mažos kainos pagrindimą, Go Global Travel paaiškinimą ir tai, kad konkurso sąlygose numatyta, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos bus naudojamos tik vertinimo tikslais bei kad vykdant sutartį tiekėjas privalės kiekvienam perkančiosios organizacijos užsakymui pateikti ne mažiau kaip 3 ekonomiškiausius ir patogiausius 3-jų arba 4-ių žvaigždučių viešbučius, atsakovas nutarė, kad UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo kaina buvo mažiausia, todėl jo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu.

7Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė ieškinį atmesti. Visos UAB „Estravel Vilnius” siūlomos lėktuvo bilietų kainos, kaip nustato konkurso sąlygos, priešingai nei nurodo ieškovas, yra galiojančios po pirkimo paskelbimo dienos ir yra pagrįstos išrašais iš “Amadeus” rezervacinės sistemos bei papildomai patvirtintos UAB „Amadeus Lietuva” pažyma ir tuo visiškai atitinkančios konkurso sąlygų 5.12.6 punkto reikalavimus. Trečiasis asmuo, laikydamasis konkurso sąlygų 5.12.1 ir 5.12.6 punktų reikalavimų, pasiūlymą formavo ir pasiūlymo kainas skaičiavo laikotarpiu nuo pirkimo paskelbimo datos iki pirkimo sąlygose nustatyto vokų su pasiūlymais pateikimo datos. Per šį laikotarpį lėktuvo bilietų kainos net kelis kartus kito, nes net kelis kartus kito privalomieji mokesčiai, nors bazinė lėktuvo bilieto kaina (vežėjo kaina) nekito. Be to, UAB „Amadeus Lietuva” pripažino, kad UAB „Estravel Vilnius” pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovo keliamas klausimas dėl 2 Lt mokesčių svyravimo trečiojo asmens pasiūlyme yra itin mažareikšmis ir formalus, nesuderinamas su viešųjų pirkimų esme ir yra nukreiptas vien į formalių procedūrų laikymąsi, neatsižvelgiant nei į proporcingumo, nei į protingumo, nei į racionalumo principus. UAB „Estravel Vilnius” pasiūlymo kaina yra mažiausia (pirkimo sąlygų 13.5.1.4 p). Pasiūlymo kainos yra skirtos tik pasiūlymų vertinimui, o ne pirkimo sutarties vykdymui. Trečiasis asmuo perkančiosios organizacijos prašymu pateikė visus perkančiosios organizacijos prašomus dokumentus ir įrodymus dėl pasiūlymo kainos pagrįstumo (VPĮ 40 str.).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino atsakovo Muitinės departamento sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, 2013 m. sausio 24 d. sprendimą pripažinti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiu bei pirkimą Nr. 129464 laimėjusiu UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą, pripažino 2013 m. kovo 19 d. tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11B-226 negaliojančia išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013 m. rugsėjo 1 d., netaikant restitucijos bei priteisė ieškovui iš atsakovo 6 783,80 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas nustatė, kad atsakovas net ir matydamas, jog aptariami ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymai dėl vieno iš privalomų mokesčių skirtumo skiriasi savo galutine kaina, trečiojo asmens pasiūlymą pripažino atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus. Teismas konstatavo, kad pirkimo dokumentai aiškiai nurodė pasiūlyme pateiktų kainų galiojimo reikalavimą, t.y. visos pasiūlyme pateiktos kainos turi galioti 2012 m. lapkričio 20 d., kuris taikytinas kiekvienai bilieto kainai nepriklausomai nuo to, kada formuojamas (rengiamas) pasiūlymas perkančiajai organizacijai ir neišskiriant nė vienos lėktuvo bilietų kainos sudėtinės dalies. Šio reikalavimo trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko. Teismas nesutiko su atsakovo tvirtinimu, jog galima atsižvelgti ne į galutinę lėktuvo bilietų kainą su visais privalomais mokesčiais, bet į bazinę lėktuvo bilietų kainą. Teismas nustatė, kad į bylą pateikta UAB „Amadeus Lietuva“ pažyma, kurioje nurodyta, kad oficialios rezervavimo sistemos kainos yra vienodai pateikiamos visoms agentūroms ir jų galiojimas yra tik viena para. Teismas sprendė, kad jeigu vienas tiekėjas nurodo 2012 m. lapkričio 20 d. galiojančią lėktuvo bilietų kainą, tai kito tiekėjo pasiūlyme pateikta kitokia kaina galioja kitą dieną, todėl ji nebeatitinka patikslinto konkurso sąlygų 5.12.1 punkto reikalavimo, dėl ko trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas pagal konkurso sąlygų 9.7.3 bei VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktus.

11Pasisakydamas dėl atsakovo argumentų, jog trečiojo asmens pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų nurodytus reikalavimus, teismas konstatavo, kad trečiojo asmens pasiūlyme teikta 1602 Lt lėktuvo bilietų kaina maršrutu Vilnius – Kijevas – Briuselis – Kijevas - Vilnius 2012 m. lapkričio 20 d. negaliojo (ir neegzistavo), kadangi galiojo 1 604 Lt lėktuvo bilietų kaina.

12Pasisakydamas dėl atsakovo ir trečiojo asmens argumentų, kad 2 Lt kainų skirtumas neturi įtakos laimėtojo nustatymui, nes trečiojo asmens pasiūlymo kaina nuo ieškovo kainos skiriasi 200 Lt, teismas nurodė, kad jie yra teisiškai nepagrįsti, nes pasiūlymų kainos vertinamos ir lyginamos tik tuo atveju, jeigu tiekėjų pasiūlymai neatmesti dėl neatitikties pirkimo dokumentų reikalavimams (VPĮ 39 str. 8 d.), tačiau trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl neatitikties konkurso sąlygų 5.12.1 ir 5.12.6 punktų reikalavimams.

13Teismas pažymėjo, kad UAB „Amadeus Lietuva“ yra žinoma kelionių organizavimo paslaugų teikimo rinkoje, jos administruojama bilietų rezervavimo sistema naudojasi visos kelionių organizavimo paslaugas teikiančios įmonės, todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, turėjo pagrindo vertinti UAB „Amadeus Lietuva“ išvadą kaip rašytinį įrodymą.

14Teismas sprendė, kad konkurso sąlygose nenustatyta, jog tiekėjas gali siūlyti bet kokias lėktuvo bilietų ir viešbučių kainas, kurios bus naudojamos tik vertinimo tikslais. Tiekėjai turėjo siūlyti realias lėktuvo bilietų ar apgyvendinimo nurodytame viešbutyje paslaugų kainas. Teismo nuomone, nepaneigta ieškovo prielaida, kad trečiasis asmuo sąmoningai nurodė neegzistuojančias kainas, pagal kurias sutarties vykdyti netgi nesiruošia, todėl konkuravo nesąžiningai, o atitinkamas atsakovo atliktas vertinimas, kuriuo įsipareigojimai vykdyti sutartį ateityje buvo pripažinti pagrindžiančiais tiekėjo pasiūlymo kainą, neatitinka skaidrumo, lygiateisiškumo principų, objektyvumo reikalavimų ir teismų praktikos, pagal kurią pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas negali būti kvalifikuojamas jas atitinkančiu tik dėl tinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo neįrodė pasiūlytų viešbučių paslaugų kainų pagrįstumo. Teismas konstatavo, kad atsakovo atliktas pasiūlymų vertinimas pagal skirtingus ir pirkimo dokumentuose nesuformuluotus vertinimo kriterijus pažeidžia lygiateisiškumo principą, todėl atsakovo sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu reikalavimus ir pripažinti jį laimėjusiu naikintinas dėl imperatyvios VPĮ 3 straipsnio 1 dalies normos pažeidimo, o pasiūlymų vertinimas ne pagal konkurso sąlygose nustatytus 5.12.1 ir 5.12.6 punktų reikalavimus ar iškreipiant šių reikalavimų turinį reiškia skaidrumo principo (VPĮ 3 str. 1 d.) ir pasiūlymų vertinimo tvarkos (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., 8 d.) pažeidimus, todėl šių imperatyvų pažeidimai sudaro pagrindą ginčijamus atsakovo sprendimus pripažinti neteisėtais ir panaikinti bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį.

15Teismas nurodė, kad yra būtina išsaugoti tarp atsakovo ir trečiojo asmens 2013 m. kovo 19 d. sudarytos Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutarties padarinius, t.y. leisti atsakovui toliau vykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį iki 2012 m. gegužės 25 d. be teisės ją pratęsti.

16Teismas sprendė, kad pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis privaloma procedūras vykdyti iš naujo nuo pirkimo sąlygų paruošimo stadijos, bei su laimėtoju iki 2013 m. rugsėjo 1 d. sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teismo vertinimu, nustatyto termino turi pakakti atlikti nurodyto konkurso procedūras - išrinkti laimėtoją ir pasirašyti su juo sutartį.

17Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi nutarė ištaisė rašymo apsirikimą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr.2-3643-656/2013, teismo sprendimo motyvuojamosios dalies 11 puslapyje antroje pastraipoje nurodytą datą 2012 m. gegužės 25 d. ištaisyti į 2013 m. rugsėjo 1 d., antrą motyvuojančiosios teismo sprendimo dalies 11 puslapio pastraipą išdėstyti sekančiai: ,,Teismas atsižvelgdamas į perkančiosios organizacijos vykdytą paslaugų pirkimo pobūdį, įvertinęs tai, kad atsakovo perkamos kelionių į užsienio valstybės, nakvynės bei transporto užsienio valstybių teritorijose ir Lietuvoje, vizų į užsienio valstybes įforminimo yra gyvybiškai svarbios tinkamam atsakovo veiklos ir jos funkcijų vykdymo nepertraukiamumo užtikrinimui, į tai, kad viešojo pirkimo sutartis yra sudaryta ir vykdoma, galimą apeliacinio proceso trukmę, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (CK 1.5 str.) principais, daro išvadą, kad yra būtina išsaugoti sutarties padarinius, t.y. leisti atsakovui toliau vykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį iki 2013 m. rugsėjo 1 d. be teisės ją pratęsti.

18III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

19Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

20Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą dalyje dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

21Ieškovas UAB „DELTA“ turizmo centras apeliaciniu skundu prašo ginčijamo sprendimo motyvuojamąją dalį: „leisti išsaugoti sutarties padarinius iki 2012 m. gegužės 25 d. be teisės ją pratęsti“, „pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis privalo procedūras vykdyti iš naujo nuo pirkimo sąlygų paruošimo stadijos“, „pripažinti 2013-03-19 ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11B-226 negaliojančia, išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013 m. rugsėjo 1 d., netaikant restitucijos“ pakeisti atitinkamai suformuluojant taip: „išsaugoti iš niekinės sutarties atsakovui ir trečiajam asmeniui kylančias teises ir pareigas 7 dienoms nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, per kurias atsakovas įpareigojamas išrinkti laimėtoją ir pasirašyti su juo viešojo pirkimo sutartį“, „pripažinus negaliojančiais Estravel Vilnius, UAB pasiūlymo vertinimo rezultatus, atsakovas privalo pirkimo procedūras vykdyti iš naujo nuo pasiūlymų vertinimo stadijos“, „pripažinti 2013-03-19 ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11B-226 negaliojančia, netaikant restitucijos ginčo šalims. Grąžinti viešojo pirkimo dalyvius, kurių pasiūlymai neatmesti dėl teismo sprendime nurodytų motyvų, į pirkimo procedūrų (pasiūlymų vertinimo) stadiją, išsaugant iš niekinės sutarties atsakovui ir trečiajam asmeniui kylančias teises ir pareigas 7 dienoms nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, per kurias atsakovas įpareigotinas išrinkti laimėtoją ir pasirašyti su juo viešojo pirkimo sutartį“ ir priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, susijusias su restitucijos ir alternatyvių sankcijų taikymu ir pirkimo sąlygų pripažinimu negaliojančiomis. Teismas negrąžindamas viešojo pirkimo dalyvių į pirkimo procedūrų stadiją, neproporcingai apribojo peržiūros procedūros veiksmingumo principą ir nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos peržiūros procedūros veiksmingumo principo ir viešojo pirkimo dalyvių grąžinimo į pirkimo procedūrų stadiją instituto taikymo klausimais.

22Atsiliepime į ieškovo UAB „DELTA“ turizmo centras apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas aiškiai nurodė, kad jis taiko alternatyvią sankciją ir kad perkančioji organizacija turi organizuoti naują pirkimą, tačiau nepaisant šio teismo aiškiai išreikšto sprendimo, pats sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas bei turi būti panaikintas, nes tiekėjas UAB „Estravel Vilnius“ pagrįstai pripažintas laimėjusiu.

23Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į UAB „Estravel Vilnius“ ir UAB „DELTA“ turizmo centras apeliacinius skundus prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą, tuo atveju, jei apeliacinis teismas paliks galioti apygardos teismo sprendimą, pakeisti sprendimo rezoliucinę dalį ir vietoj datos „iki 2013 m. rugsėjo 1 d.“ įrašyti kitą datą, kuri leistų organizuoti ir atlikti konkurso procedūras. Atsakovas nurodo, kad UAB „Amadeus Lietuva“ pateiktoje išvadoje nenurodyta, ar UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, ar ne. Atsakovas kompleksiškai įvertino trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą bei UAB „Amadeus Lietuva“ išvadą ir nustatė, kad minėtas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo atmetimas pažeistų racionalaus pinigų lėšų panaudojimo principą. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlytos apgyvendinimo viešbučiuose kainos pasiūlymo pateikimo dieną neegzistavo.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliaciniai skundai netenkintini.

26CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

27Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas“, o konkrečiai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, sudarant pasiūlymų eilę, tiekėjo pasiūlymą pripažįstant atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus ir nustatant pirkimo laimėtoją, pripažįstant pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos kainos pagrindimą tinkamu ir pakankamu, teisėtumo bei pagrįstumo. Nagrinėjamas ginčas dėl niekinio sandorio teisinių padarinių taikymo. Su ginču susiję viešųjų pirkimų principų – skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo – taikymo klausimai.

28Ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus: sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti tiekėjo UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiu bei pirkimą Nr. 129464 laimėjusiu UAB „Estravel Vilnius“.

29Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą, pripažino, kad atsakovo atliktas pasiūlymų vertinimas pagal skirtingus ir pirkimo dokumentuose nesuformuluotus vertinimo kriterijus pažeidžia lygiateisiškumo principą, todėl atsakovo sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu reikalavimus ir pripažinti jį laimėjusiu naikintinas dėl imperatyvios VPĮ 3 straispnio 1 dalies normos pažeidimo. Pirmosios instancijos teismo nuomone, pasiūlymų vertinimas ne pagal konkurso sąlygose nustatytus 5.12.1 ir 5.12.6 punktų reikalavimus ar iškreipiant šių reikalavimų turinį reiškia skaidrumo principo (VPĮ 3 str. 1 d.) ir pasiūlymų vertinimo tvarkos (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., 8 d.) pažeidimus, todėl šių imperatyvų pažeidimai sudaro pagrindą ginčijamus atsakovo sprendimus pripažinti neteisėtais ir panaikinti bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį.

30Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo dviejų grupių motyvus: pirma, visos trečiojo asmens siūlomos lėktuvo bilietų kainos, kaip nustato konkurso sąlygos, yra galiojančios po pirkimo paskelbimo dienos ir yra pagrįstos bei tuo visiškai atitinkančios konkurso sąlygų 5.12.6 punkto reikalavimus; antra, perkančioji organizacijai VPĮ suteikta diskrecijos teise vertinti konkurso dalyvių kainų pagrįstumą, o konkurso dalyvio UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlyme nurodyta viešbučio apgyvendinimo neįprastai maža kaina pagrįsta tinkamais įrodymais. Dėl šių priežasčių, apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas, neįsigilinus į faktines bylos aplinkybes, pirkimo ir trečiojo asmens pasiūlymo turinio esmę bei neatsižvelgus į tariamų pažeidimų pobūdį, sprendimas grindžiamas ne įrodymais, o prielaidomis, pažeižiant CPK 178, 179, 185 straipsnių nuostatas.

31Ieškovas UAB „DELTA“ turizmo centras, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, susijusias su restitucijos ir alternatyvių sankcijų taikymu bei pirkimo sąlygų pripažinimu negaliojančiomis.

32Faktinės bylos aplinkybės

332012 m. lapkričio 12 d. Muitinės departamentas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas“ (toliau – konkursas), pirkimo Nr. 129464, kuriam pasiūlymą pateikė 6 konkurso dalyviai, tarp jų ir UAB „Estravel Vilnius“ bei UAB „DELTA“ turizmo centras. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi šių konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus ir jų paaiškinimus, nustatė, kad jie atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. 2013 m. sausio 24 d. perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo, įvertino ir palygino pateiktus pasiūlymus ir, priėmė sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę, pripažinti UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą laimėjusiu bei pasiūlyti su juo sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Konkurso dalyvis UAB „DELTA“ turizmo centras, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimais 2013 m. vasario 8 d. pateikė pretenziją, kurią perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi VPĮ 94 straipsnio nuostatomis, atmetė kaip nepagrįstą. 2013 m. kovo 19 d. tarp Muitinės departamento ir UAB „Estravel Vilnius“ sudaryta Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – viešojo pirkimo – pardavimo sutartis). Pagal viešojo pirkimo – pardavimo sutarties 8.1 punktą sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių. Sutarties šalys turi teisę pratęsti sutarties galiojimo terminą tomis pačiomis sąlygomis ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Bendra sutarties trukmė, įskaitant visus pratęsimus, negali būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės sutarties įsigaliojimo dienos.

34Dėl įrodymų vertinimo

35Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, taip pažeidė CPK 178, 179, 185 straipsnių nuostatas, todėl teismo sprendimas turi būti naikinamas.

36Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali ir pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., civilinės bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, pagal įstatymo reikalavimus ir teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir įrodymų visumą.

37Dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis pačios nustatytų viešojo pirkimo sąlygų ir pasiūlymų vertinimo

38Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad visos trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ siūlomos lėktuvo bilieto kainos, kaip nustato konkurso sąlygos, yra galiojančios po pirkimo paskelbimo dienos ir yra pagrįstos bei tuo visiškai atitinkančios konkurso sąlygų 5.12.6 punkto reikalavimus. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto teiginiu.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija visų viešojo pirkimo procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Europos Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, kad remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kada perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Tik taip yra garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamas vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės. Tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija nevertintų ieškovo pasiūlymo griežtai pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir leistų nukrypti nuo jų, tokius veiksmus galima pripažinti kaip išimčių pirkimo dokumentų reikalavimams taikymą vieno iš pirkimo dalyvių atžvilgiu. Nagrinėjamos bylos atveju yra itin svarbus vienas iš skaidrumo principo elementų – perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis.

40Bylos duomenimis nustatyta, kad pateikdamas pasiūlymą trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ deklaravo, kad jis išanalizavo ir visiškai sutinka su pirkimo dokumentų turiniu, be jokių išlygų ar apribojimų sutinka su visomis jų nuostatomis. Ši trečiojo asmens deklaracija atitiko konkurso sąlygų 5 dalies „Pasiūlymų rengimas, pateikimas ir keitimas“ 5.1 punkto nuostatą, jog pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su visomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Kadangi teikdamas pasiūlymą trečiasis asmuo be jokių išlygų ir pastabų deklaravo apie visišką sutikimą su pirkimo dokumentų sąlygomis, todėl jo pasiūlymas turėjo atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, įskaitant ir nustatytus visų kainų galiojimo reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad šio reikalavimo tikslas – vertinant tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams, perkančioji organizacija galėtų tiekėjų pasiūlymus palyginti tarpusavyje.

41Nagrinėjamo ginčo atveju pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, CK, supaprastinto atviro konkurso sąlygomis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių (komandiruočių į užsienį) aptarnavimo (lėktuvo bilietai, bilietai kitoms transporto rūšims), apgyvendinimo užsienyje, vizų bei kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo paslaugos, aprašytos supaprastinto atviro konkurso Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų techninėje specifikacijoje. Bylos duomenys patvirtina, kad siūlomos lėktuvo bilietų kainos turėjo būti skirtos Lietuvos rinkai, visos pasiūlyme pateiktos kainos turėjo galioti 2012 m. lapkričio 20 d. ir būti pagrįstos vadovaujantis konkurso sąlygų 5.12.6 punktu (konkurso sąlygų 5.12.1 ir 5.12.6 p. bei atsakovo 2012 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. (22.10)3B-11999 “Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo”). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad į pasiūlyme nurodytą paslaugų kainą turėjo būti įskaityta su lėktuvo bilietų pardavimu susijusios faktinės išlaidos, visi privalomi mokesčiai bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyti mokesčiai, kurie gali padidinti perkamų paslaugų kainą, ir kiti mokesčiai, nepriklausantys nuo tiekėjo, bei išlaidos ir mokesčiai, priklausantys nuo tiekėjo (konkursos sąlygų 5.12.3 p.). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad svarbu nustatyti, ar tiekėjas UAB „Estravel Vilnius“ formuodamas pasiūlymą laikėsi reikalavimo dėl lėktuvo bilietų kainų galiojimo dienos ir jame nurodė 2012 m. lapkričio 20 d. galiojančias lėktuvo bilietų kainas.

42Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo savo teikiamuose pasiūlymuose siūlė tą patį skrydį Vilnius-Kijevas-Briuselis-Kijevas-Vilnius, kurio tarifo kodas USX2M5, naudojantis tos pačios aviakompanijos Aerosvit Airlines paslaugomis, tačiau nurodytos lėktuvo bilieto kainos skyrėsi 2 Lt dėl nevienodo vieno iš privalomų mokesčių dydžio, o UAB „Estravel Vilnius“ kainos išklotinę „Amadeus" rezervavimo sistemoje formavo ne 2012 m. lapkričio 20 d. Nurodyti pažeidimai buvo patvirtinti ir eksperto – UAB ,,Amadeus Lietuva“ 2012 m. lapkričio 18 d. atsakymu į atsakovo prašymą. Dėl to teisėjų kolegija nesutinka su trečiojo asmens argumentais, kad laikydamasis pirkimo sąlygų 5.12.1 ir 5.12.6 punktų reikalavimų, pasiūlymą formavo ir pasiūlymo kainas skaičiavo laikotarpiu nuo pirkimo paskelbimo datos iki pirkimo sąlygose nustatyto vokų su pasiūlymais pateikimo datos, tačiau per šį laikotarpį lėktuvo bilietų kainos net kelis kartus kito, nes kito privalomieji mokesčiai, nors bazinė lėktuvo bilietų kaina (vežėjo kaina) nekito. Ši faktinė aplinkybė teisingam ginčo išsprendimui reikšmės neturi, kadangi kaip minėta į 2012 m. lapkričio 20 d. galiojančią kainą turi būti įskaitytos su lėktuvo bilietų pardavimu susijusios faktinės išlaidos ir visi privalomi mokesčiai. Įvertinus šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apelianto UAB „Estravel Vilnius“ pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso reikalavimų, nes kaip reikalavo konkurso sąlygos, jo (apelianto) siūlomos lėktuvo bilietų kainos nustatytai dienai negaliojo.

43Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ nepagrįstai nurodo, jog pasiūlymo kainos buvo skirtos tik pasiūlymų vertinimui, o ne pirkimo sutarties vykdymui, kadangi į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybę, kad tiekėjai turėjo siūlyti realias lėktuvo bilieto ar apgyvendinimo nurodytame viešbutyje paslaugų kainas. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad konkurso sąlygose nurodyta, jog vertinimo tikslais bus naudojama tik perskaičiuota realaus aviabilieto ar apgyvendinimo viešbutyje paslaugos kaina, tokią kainą padauginant iš nustatyto lyginamojo svorio, yra teisinga ir pagrįsta.

44Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad perkančioji organizacija trečiojo asmens pasiūlymą pripažino atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus iš esmės neteisingu konkurso sąlygų aiškinimu dėl siūlomo vieno iš skrydžių lėktuvo bilietų kainos dydžio pagrindimo dokumento galiojimo ir formavimo datų skirtingumo, todėl perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus dėl kitų konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų procedūros sukurtos užtikrinti pretendentų lygiateisiškumo principus, kad perkančioji organizacija privalo besąlygiškai laikytis pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir paskelbtos pirkimo proceso pradžioje. Šiomis procedūromis siekiama garantuoti realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrinti vienodas potencialių tiekėjų dalyvavimo pirkime galimybes, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė trečiojo asmens motyvus, jog 2 Lt mokesčių svyravimo klausimas trečiojo asmens pasiūlyme yra itin mažareikšmis ir formalus, nesuderinamas su viešųjų pirkimų esme ir yra nukreiptas vien į formalių procedūrų laikymąsi, neatsižvelgiant nei į proporcingumo, nei į protingumo ir racionalumo principus.

46Perkančiosios organizacijos sprendimas naikintinas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių VPĮ nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis VPĮ įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta viena iš imperatyviųjų įstatymo normų – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Be to, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų. Racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t. y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant viešųjų pirkimų principus, kitus VPĮ imperatyvus, todėl nėra pakankamo pagrindo teigti, kad atmesdama pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantį ieškovo pasiūlymą, kurio kaina buvo mažiausia, perkančioji organizacija pažeidė viešąjį interesą.

47Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas trečiojo asmens pasiūlymą pripažinti atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus buvo neteisingas ir nepagrįstas, kad pirmosios instancijos teismo išvados vertinant perkančiosios organizacijos sprendimą yra padarytos tinkamai aiškinant ir taikant VPĮ 39 straipsnio nuostatas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisiškai pagrįstą išvadą, jog atsakovas (perkančioji organizacija) turėjo taikyti VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų.

48Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, jos pagrindimo įrodymų, taip pat perkančiosios organizacijos pareigos tikrinant ir vertinant pasiūlymo kainos pagrindimą įvykdymo teisinio vertinimo

49Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad trečiojo asmens pasiūlyta apgyvendinimo viešbučiuose kaina yra pagrįsta, pateikti dokumentai yra pakankami įrodymai, patvirtinantys pasiūlymo kainos realumą. Apelianto nuomone, nuspręsti, ar tiekėjas pateikė pakankamus pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymus patenka būtent į perkančiosios organizacijos diskreciją, o Go Global Travel pažymos, išduotos trečiajam asmeniui, patvirtina trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumą, tačiau šiais įrodymais teismas nesirėmė. Ieškovo pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas šiuo konkrečiu atveju neturi jokios įrodomosios galios. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto motyvais.

50Teisėjų kolegija pažymi, kad neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas. Dėl šio teisinio instituto išsamiai pasisakyta keletoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu. Neįprastai mažos kainos institutas, kaip papildoma galimybė po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pasiūlymo kainos vertinamos ir lyginamos tik tuo atveju, jeigu tiekėjų pasiūlymai neatmesti dėl neatitikties pirkimo dokumentų reikalavimams (VPĮ 38 str. 8 d.) yra teisinga ir pagrįsta. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl neatitikties konkurso sąlygų 5.12.1, 5.12.6 punktų reikalavimams, tačiau ginčo atveju svarbu aptarti ir neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto reikšmę, taip pat perkančiosios organizacijos pareigą tikrinti ir vertinti pasiūlymo kainos pagrindimą.

51VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos taip pat skirtos apsaugoti ir konkurso dalyvius, pateikusius mažiausios kainos pasiūlymus. Šioje teisės normoje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turėtų atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus VPT direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

52Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad pirkimo pasiūlyme konkurso dalyvio UAB “Estravel Vilnius” nurodyta kaina buvo neįprastai maža, todėl teisėjų kolegija šiuo aspektu daugiau nepasisako. Kaip minėta, ginčas tarp ieškovo ir atsakovo taip pat kilo dėl to, ar UAB “Estravel Vilnius”pateikė tinkamą ir pakankamą pasiūlymo kainos pagrindimą ir ar perkančioji organizacija priėmė šio tiekėjo pasiūlymą, tinkamai įvertinusi neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymus. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos (atsakovo Muitinės departamento) viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi konkurso dalyvio UAB „Estravel Vilnius” pasiūlymą, 2013 m. sausio 18 d. nustatė, kad pastarojo tiek bendra pasiūlyta kaina, tiek pasiūlyme nurodytos viešbučių kainos yra neįprastai mažos, t.y. daugiau nei 15 procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų vidurkį, todėl pareikalavo iš šio pirkime dalyvavusio tiekėjo pagrįsti pasiūlyme nurodytas kainas. Pagal konkurso sąlygų 9.5 punktą tiekėjas turi pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą, o viešojo pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos (konkurso sąlygų 9.7.6 p.). Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju perkančioji organizacija nenurodė konkretaus būdo, kaip tiekėjas turi pagrįsti pasiūlymo kainą, ji iš esmės leido tiekėjams grįsti pasiūlymo kainą savo pasirinktu būdu, kartu įskaitant detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apgyvendinimo viešbutyje kaina turėjo apimti visus kaštus, kuriuos patirs pasiūlymą teikiantis trečiasis asmuo. Trečiojo asmens, taip pat atsakovo teigimu, trečiasis asmuo pateikė visus perkančiosios organizacijos prašomus dokumentus ir įrodymus dėl pasiūlymo pagrįstumo, todėl perkančioji organizacija įsitikinusi konkurso dalyvio UAB “Estravel Vilnius” pasiūlymo kainos pagrįstumu, teisėtai pripažino jį laimėjusi konkursą. Tačiau teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju UAB “Estravel Vilnius” nepateikė tinkamo kainos skaičiavimo pagrindimo, t.y. nepagrindė kainų sudėtinių dalių bei neįrodė pasiūlytų kainų pagrįstumo. Pirma, šio ginčo atveju svarbu pažymėti, kad pasiūlymus teikiantys tiekėjai yra tarpininkai, parduodantys apgyvendinimo paslaugas ne pagal savo, bet pagal galutinio paslaugos teikėjo nustatytas kainas. Be to, tiek trečiasis asmuo, tiek ieškovas siūlė tuos pačius viešbučius Chelton Hotel ir First Euroflat Hotel naudodamiesi to paties viešbučių konsolidatoriaus Go Global Ltd. paslaugomis. Antra, kelionių agentūros kainas nustato prie vienodo lygio viešbučių neto kainų pridėdamos savo maržą, be to, pagal konkurso sąlygas tiekėjas į pasiūlyme nurodytą kainą turėjo įskaičiuoti visus mokesčius ir visas išlaidas. Trečia, UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlytos 100 Lt ir 120 Lt kainos nėra patvirtintos ar įrodytos, o jų realumą pagrindžiančiais įrodymais gali būti ne paties konkurso procedūrų baigtimi suinteresuoto asmens deklaracija ar patvirtinimas dėl kainų teisingumo ar įsipareigojimo jas garantuoti sutarties vykdymo metu, bet patikimi duomenys, tokie kaip viešbučių patvirtinimai ir/ar paslaugų rezervavimo sistemų ir/ar paslaugų konsolidatorių pažymos patvirtinimai dėl siūlytų kainų apgyvendinimo paslaugų įkainių ir jų galiojimo laiko. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija 2012 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. (22.10)3B-13340 taip pat reikalavo UAB „DELTA“ turizmo centras pagrįsti pateiktas pasiūlyme viešbučių kainas, nurodant konkrečius viešbučius, apgyvendinimo laiką, kambario tipą ir t.t. Tiekėjas UAB „DELTA“ turizmo centras pateikė viešbučių paslaugų konsolidatoriaus Go Global Ltd. pažymą su patvirtintais konkrečių viešbučių paslaugų įkainiais, o trečiasis asmuo nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių pasiūlytos kainos pagrįstumą. Teisėjų kolegija iš pateiktų įrodymų neturi pagrindo kitokiai išvadai dėl kainos pagrindimo, nei padarė pirmosios instancijos teismas.

53Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo bei trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose išsakyta pozicija, kad neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo - pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, veikti sąžiningai ir objektyviai, o tai reiškia, kad minėta diskrecijos teisė negali būti neribota, kadangi perkančioji organizacija turi paisyti VPĮ įtvirtintų imperatyvų ir nepiktnaudžiauti šia teise. Byloje nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad racionalaus lėšų panaudojimo tikslo perkančioji organizacija siekė paneigdama ir pažeisdama imperatyviuosius VPĮ reikalavimus ir principus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2005, akcentuota, kad viešojo pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatyti pažeidimai yra esminiai, o ne formalūs; be to, kadangi tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo nėra naujokai viešųjų pirkimų srityje, tai pažeidimai niekuo negali būti pateisinami. Pagal VPĮ 39 straipsnio 8 dalį perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio straipsnio 4 dalyje nurodytais pasiūlymų vertinimo kriterijais (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ir mažiausios kainos) ir atsižvelgdama į šio įstatymo 26, 40 straipsnių reikalavimus, laimėjusiu pripažįsta pasiūlymą iš tų pasiūlymų, kurie nebuvo atmesti pagal šio įstatymo 32-39 straipsnių reikalavimus. Tuo atveju, kai derybose dalyvauja tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus, o jo pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija, atlikdama konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimą pagal skirtingus ir pirkimo dokumentuose nesuformuluotus vertinimo kriterijus pažeidė lygiateisiškumo principą, o pasiūlymų vertinimas ne pagal konkurso sąlygų 5.12.1 ir 5.12.6 punktų reikalavimus reiškia pasiūlymų vertinimo tvarkos ir skaidrumo principo pažeidimus. Pirmosiosios instancijos teismo išvada, kad šie VPĮ imperatyvų pažeidimai sudaro pagrindą ginčijamus atsakovo sprendimus pripažinti neteisėtais ir panaikinti, yra teisinga ir pagrįsta.

54Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių

55Apeliantas UAB „DELTA“ turizmo centras nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, susijusias su restitucijos ir alternatyvių sankcijų taikymu bei pirkimo sąlygų pripažinimu negaliojančiomis, teismas negrąžindamas viešojo pirkimo dalyvių į pirkimo procedūrų stadiją, neproporcingai apribojo peržiūros procedūros veiksmingumo principą ir nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atmeta tokius apelianto apeliacinio skundo argumentus kaip nepagrįstus.

56Perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo, kaip tokio, nustatymas ieškovui per se nesukelia tiesioginių teisinių padarinių, o tik jų prielaidas (pvz., reikalauti nuostolių atlyginimo dėl neteisėtų veiksmų, sukėlusių žalą). Dėl to nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo ir jo apimties teismai pagal savo kompetenciją turėtų spręsti dėl visų galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių.

57Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad iš pripažintos negaliojančia viešojo pirkimo sutarties kylančios teisės ir pareigos ją sudariusioms šalims išsaugotinos iki 2012 m. gegužės 25 d. (Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi motyvuojamoje sprendimo dalyje dėl rašymo apsirikimo nurodytą klaidingą datą 2012 m. gegužės 25 d. ištaisė į 2013 m. rugsėjo 1 d.) be teisės ją pratęsti, kad pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis atsakovas privalo procedūras vykdyti iš naujo nuo pirkimo sąlygų paruošimo stadijos bei su laimėtoju iki 2013 m. rugsėjo 1 d. sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, kadangi nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys asmenys nekėlė klausimo dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir teismas nekonstatavo konkurso sąlygų neteisėtumo.

58Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti preliminariąją laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to jos sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį taip pat tampa neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2009; 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010). Tokia kasacinio teismo formuojama teismų praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ.

59Teisėjų kolegijos vertinimu, konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai atliko jai pagal VPĮ tenkančias pareigas (vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose ir konkurso sąlygose nesuformuotus kriterijus, nesilaikan lygiateisiškumo ir skaidrumo principų visų tiekėjų atžvilgiu, nustatyti ir patikrinti neįprastai mažą pasiūlymų kainą), šių pareigų vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta, perkančioji organizacija vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų (pažymėtina, kad VPĮ perkančiajai organizacijai priskirtų funkcijų (pvz., preliminariosios (ar laimėtojų) eilės patvirtinimo) negali atlikti teismai). Taip perkančiajai organizacijai suteikiama pasirinkimo galimybė, kurią numato VPĮ: antai, kai į prieš pažeidimą buvusią padėtį grąžinamos ne visos ginčo šalys (kai perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas kyla dėl to, kad laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas), antros ar žemesnės vietos tiekėjo pasiūlymas perkančiajai organizacijai vis dėlto gali būti objektyviai nepriimtinas; perkančiajai organizacijai gali nebelikti poreikio įsigyti pirkimo objektą; kitų tiekėjų pasiūlymuose gali būti daug didesnės kainos negu netinkamai laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymas, todėl perkančiajai organizacijai turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti VPĮ tvarka vykdyti konkurso procedūras gavus per dideles kainas (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p., 56 str. 1 d. 1p.).

60Teisėjų kolegija pažymi, kad pripažinus perkančiosios organizacijos neteisėtais veiksmais tiekėjo pasiūlymo vertinimą, pasiūlymų eilės sudarymą ir kt. bei kaip šių pažeidimų padarinį – viešojo pirkimo sutarties sudarymą, būtina konkurso dalyvius grąžinti į pirminę - prieš pažeidimo padarymą buvusią - padėtį, įpareigojant perkančiąją organizaciją tinkamai įvertinti tiekėjų pasiūlymus. Svarbu pažymėti, kad negrąžinti šalių į pirminę padėtį, bet pripažinti visą konkursą negaliojančiu galima tik tada, kai perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai atlikti nustatant pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „15 minučių“ v. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-126/2010).

61Teisėjų kolegijos nuomone, šalių grąžinimo į pirminę padėtį apimtis priklauso nuo to, ar yra pagrindas grąžinti konkretų dalyvį į pirminę padėtį. Jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, t. y. pasiūlymų vertinimo netinkamumas, nesudaro pagrindo ir tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti. Priešingai, jei konstatuojama, kad perkančioji organizacija neteisėtai pasiūlymą atmetė, tokį pasiūlymą pateikęs asmuo kartu su perkančiąja organizacija grąžinamas į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį. Dėl to perkančioji organizacija, prieš pakartotinai atlikdama viešojo pirkimo procedūras, privalo iš naujo įvertinti, kokiais pagrindais buvo pripažinti tinkamais (arba atmesti) visų dalyvių pasiūlymai, nes viešojo pirkimo konkurse negalimi du skirtingi perkančiosios organizacijos sprendimai dėl atskirų dalyvių tuo pačiu pagrindu. Tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą. Įvertinusi teismo procese nustatytą jos veiksmų neteisėtumo pobūdį ir apimtį, perkančioji organizacija turi nuspręsti, ar iš naujo vertinti atitinkamo tiekėjo (neįskaitant trečiojo asmens UAB “Estravel Vilnius) pasiūlymą, ar ne bei ar keisti šio vertinimo rezultatus.

62Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ginčo šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t.y. perkančioji organizacija privalo iš naujo atlikti pasiūlymų vertinimą ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus. Be to, perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais pagrindais dėl visų dalyvių, įskaitant pareigą iš naujo atlikti bendrojo pobūdžio veiksmus. Tokiai pozicijai įtakos neturi tai, kad perkančioji organizacija dėl iš naujo vykdytinų procedūrų galbūt priims kai kuriuos tapačius sprendimus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti sprendimą dėl nurodytų aplinkybių nėra teisinio pagrindo, tačiau iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies pašalintina išvada, kad „pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis privaloma procedūras vykdyti iš naujo nuo pirkimo sąlygų paruošimo stadijos...“.

63Apelianto UAB „DELTA“ turizmo centras teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo ir tuo pačiu taikyti alternatyvią sankciją – viešojo pirkimo sutarties sutrumpinimą be teisės sutartį pratęsti, yra nepagrįsta ir naikintina. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais.

64Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktiką, pažymi, kad restitucija – civilinės prievolių teisės, bet ne viešųjų pirkimų institutas. Sprendžiant ginčus dėl viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo ir jų pagrindu sudarytų sutarčių negaliojimo, restitucija turi būti taikoma pagal CK šeštosios knygos normas. Pagal CK 6.145 straipsnį restitucija reiškia asmens prievolę grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, jog prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Restitucija – tiesioginis niekinio sandorio padarinys (CK 1.82 str. 2 d.). Išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą ar jos netaikyti, jeigu ją taikant vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ar nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Taigi restitucija taikoma arba netaikoma kaip viešojo pirkimo sutarties panaikinimo padarinys. Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 str.). Dėl to teismai, spręsdami dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo, kitas reikšmingas aplinkybes ir parinkti restitucijos būdą arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d.nutartis civilinėje byloje UAB ,,ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Viešųjų pirkimų tarnyba v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, UAB „Affecto Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-507/2011).

65Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutarties dalykas yra paslaugų ar darbų atlikimas, restitucija paprastai netaikoma, nes šalių grąžinimas į iki sutarties vykdymo buvusią padėtį paprastai neįmanomas arba susijęs su neprotingomis išlaidomis ir ekonominiais nuostoliais. Tokiu atveju iki teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas sutarties neteisėtumas, atsiradę sutarties vykdymo padariniai ir jos šalių tarpusavio teisės ir pareigos išsaugomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Panevėžio miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-320/2011; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje AB ,,Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, bylos Nr. 3K-3-436/2011).

66Pripažįstant viešojo pirkimo sandorį negaliojančiu labai svarbus momentas, nuo kurio negalioja dėl tokio sandorio atsiradusios teisinės paskemės.

67Pagal šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčo atveju, sprendžiant sutarties ir sutarties teisinių pasekmių galiojimo klausimą, atsakovo interesai laikytini viršenybę turinčia priežastimi, t.y. perkamos paslaugos yra gyvybiškai svarbios tinkamam atsakovo veiklos ir jos funkcijų vykdymo nepertraukiamumo užtikrinimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad yra būtina konkretų laiką išsaugoti viešojo pirkimo sutarties padarinius, t.y. leisti atsakovui toliau vykdyti viešojo pirkimo sutartį iki 2013 m. rugsėjo 1 d. be teisės ją pratęsti, yra teisinga ir pagrįsta.

68Apelianto nuomone, galima arba sutartį pripažinti negaliojančia, arba pritaikyti alternatyvią sankciją pagal VPĮ 952 straipsnio nuostatas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto teiginiu.Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas VPĮ 952 straipsnio nuostatas aiškina neteisingai ir netinkamai taiko nagrinėjamo ginčo atveju nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis (CPK 4238 str.). Teismas taiko alternatyvias sankcijas pagal 952 straipsnio 4 dalį, jeigu perkančioji organizacija pažeidė šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalies, 95 straipsnio 2 dalies ar 18 straipsnio 9 dalies reikalavimus, tačiau nėra kitų šio įstatymo 951 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų aplinkybių (VPĮ 952 str. 1 d.).

69Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal bylos duomenis yra poreikis sutarties šalims laikinai išsaugoti pripažinto niekiniu sandorio padarinius iki protingo termino tam, kad perkančioji organizacija per šį laikotarpį galėtų vykdyti jos kompetencijai ir atsakomybei priklausančias pareigas dėl viešojo pirkimo procedūrų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog teismo sprendimu panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą paskelbti pasiūlymų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją pagal VPĮ priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais, privalo iš naujo nustatyti tiekėjų pasiūlymų eilę. Remiantis VPĮ 16 straipsniu, tokie įgaliojimai suteikti būtent viešojo pirkimo komisijai, o pagal VPĮ 38 straipsnio 8 dalį – perkančioji organizacija pripažįsta laimėjusi kurį nors pasiūlymą iš tų, kurie nebuvo atmesti remiantis tiekėjų kvalifikaciniais reikalavimams/perkančiosios organizacijos nustatytiems pirkimo dokumentuose reikalavimams. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodomas septynių dienų terminas yra neprotingas terminas, siekiant įgyvendinti peržiūros procedūrų veiksmingumo principą. Šį terminą perkančioji organizacija privalo pakartotinai tinkamai atlikti viešojo pirkimo procedūras ir spręsti dėl tolesnės jų baigties dėl likusios pirkimo objekto dalies. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad yra būtina išsaugoti iš pripažintos negaliojančia 2013 m. kovo 19 d. viešojo pirkimo sutarties jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013 m. rugsėjo 1 d. kartu įpareigojant atsakovą Muitinės departamentą atnaujinti viešojo pirkimo procedūras ir vadovaujantis pirkimo sąlygomis ir VPĮ nuostatomis priimti sprendimus dėl viešojo pirkimo procedūrų: išrinkti laimėtoją ir pasirašyti su juo sutartį.

70Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

71Kiti apeliantų apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

72Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010 ;2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011 ir kt.). Šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų teisiniam įvertinimui.

73Dėl apeliacinių skundų ir teismo sprendimo

74Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliaciniai skundai atmetami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, pašalinant iš sprendimo motyvuojamosios dalies nurodytą išvadą, kad „pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis privalo procedūras vykdyti iš naujo nuo pirkimo sąlygų paruošimo stadijos...“ (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

75Dėl bylinėjimosi išlaidų

76Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad UAB „DELTA“ turizmo centras ir trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ apeliaciniai skundai atmetami, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, o paliekamos ieškovui ir trečiajam asmeniui (CPK 93 str. 1, 3 d.).

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, pašalinant iš sprendimo motyvuojamosios dalies nurodytą išvadą, kad „pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis privaloma procedūras vykdyti iš naujo nuo pirkimo sąlygų paruošimo stadijos...“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „DELTA“ turizmo centras (toliau – ieškovas arba... 5. Ieškovo teigimu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo... 6. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Muitinės departamentas nurodė, jog su... 7. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepime į ieškinį nurodė,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad atsakovas net ir matydamas, jog aptariami ieškovo ir... 11. Pasisakydamas dėl atsakovo argumentų, jog trečiojo asmens pasiūlymas... 12. Pasisakydamas dėl atsakovo ir trečiojo asmens argumentų, kad 2 Lt kainų... 13. Teismas pažymėjo, kad UAB „Amadeus Lietuva“ yra žinoma kelionių... 14. Teismas sprendė, kad konkurso sąlygose nenustatyta, jog tiekėjas gali... 15. Teismas nurodė, kad yra būtina išsaugoti tarp atsakovo ir trečiojo asmens... 16. Teismas sprendė, kad pripažinus pirkimo sąlygas negaliojančiomis privaloma... 17. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi nutarė ištaisė... 18. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 19. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo... 20. Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą... 21. Ieškovas UAB „DELTA“ turizmo centras apeliaciniu skundu prašo ginčijamo... 22. Atsiliepime į ieškovo UAB „DELTA“ turizmo centras apeliacinį skundą... 23. Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 25. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 26. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 27. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo vykdomo supaprastinto atviro... 28. Ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 29. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą,... 30. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“, nesutikdamas su pirmosios... 31. Ieškovas UAB „DELTA“ turizmo centras, nesutikdamas su pirmosios... 32. Faktinės bylos aplinkybės... 33. 2012 m. lapkričio 12 d. Muitinės departamentas Centrinėje viešųjų... 34. Dėl įrodymų vertinimo... 35. Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ skunde nurodo, kad pirmosios instancijos... 36. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali ir pažymi, kad... 37. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis pačios nustatytų viešojo... 38. Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą grindžia argumentu,... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija visų viešojo... 40. Bylos duomenimis nustatyta, kad pateikdamas pasiūlymą trečiasis asmuo UAB... 41. Nagrinėjamo ginčo atveju pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, CK,... 42. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tiek ieškovas, tiek... 43. Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ nepagrįstai nurodo, jog pasiūlymo... 44. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad perkančioji... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų procedūros sukurtos... 46. Perkančiosios organizacijos sprendimas naikintinas tik tada, jei nustatomi... 47. Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad... 48. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, jos pagrindimo įrodymų, taip pat... 49. Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą taip pat grindžia... 50. Teisėjų kolegija pažymi, kad neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas... 51. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos taip pat skirtos apsaugoti... 52. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju nėra ginčo,... 53. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo bei trečiojo asmens procesiniuose... 54. Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių... 55. Apeliantas UAB „DELTA“ turizmo centras nurodė, kad pirmosios instancijos... 56. Perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo, kaip tokio, nustatymas... 57. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje... 58. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai... 59. Teisėjų kolegijos vertinimu, konstatavus, kad perkančioji organizacija... 60. Teisėjų kolegija pažymi, kad pripažinus perkančiosios organizacijos... 61. Teisėjų kolegijos nuomone, šalių grąžinimo į pirminę padėtį apimtis... 62. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja,... 63. Apelianto UAB „DELTA“ turizmo centras teigimu, pirmosios instancijos teismo... 64. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktiką, pažymi, kad... 65. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką tais... 66. Pripažįstant viešojo pirkimo sandorį negaliojančiu labai svarbus momentas,... 67. Pagal šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija... 68. Apelianto nuomone, galima arba sutartį pripažinti negaliojančia, arba... 69. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal bylos duomenis yra poreikis sutarties... 70. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 71. Kiti apeliantų apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi... 72. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 73. Dėl apeliacinių skundų ir teismo sprendimo... 74. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 76. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 78. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą palikti...