Byla 1-40-311/2015
Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“, kuriame nurodyta, kad krovinio gabenimo važtaraščiai saugomi 10 metų, taip aplaidžiai tvarkė UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB (duomenys neskelbtini) turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31, tai yra kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant: prokurorėms Astai Chraminai, Jolantai Petraitytei, gynėjui advokatui Arvydui Martinkevičiui, kaltinamiesiems A. U., S. K., civilinių ieškovų -UAB ( - ) atstovui A. Z., UAB ( - ) įgaliotam atstovui advokatui Domui Pakėnui, specialistėms Ž. L., I. V.

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3A. U., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis ( - ) direktorius, vedęs, gyvenantis J. Semaškos g.34, Kaune, deklaravęs gyvenamąją vietą: ten pat, teistas:

41. 2010-02-03 Jonavos apylinkės teismo nuosprendžiu (pakeistu 2010-12-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi) pagal BK 235 straipsnio 1 dalį (paskirta 20 MGL (2500 Lt) dydžio bauda) ir pagal BK 236 straipsnio 1 dalį (paskirta 20 MGL (2500 Lt) dydžio bauda) subendrinus bausmes galutinė paskirta bausmė - 34 MGL (4250 Lt) dydžio bauda;

52. 2011-11-25 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (paskirta 10 MGL (1300,00 Lt) dydžio bauda, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d. ir 9 d., 65 str. 2 d., paskirta bausmė subendrinta su 2010 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi paskirta ir neatlikta bausme – 34 MGL, t.y. 4 250,00 Lt bauda, paskirta galutinė bausmė – 44 MGL (5550 Lt) dydžio bauda,

6kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 str. 1 d., tris nusikaltimus, numatytus BK 184 str. 1 d.,

7S. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis Semaškos dirketorius, nevedęs, gyvenantis ( - ), teistas:

81. 2012-07-20 Kauno rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 223 str. 1 d. 20 MGL (2600 litų ) bauda;

92. 2013-03-04 Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 223 str. 1 d.-15 MGL (1950 litų) bauda,

10kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 223 str. 1 d. padarymu, ir

Nustatė

11kaltinamasis A. U., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriaus bei kasininko pareigose ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 2 ir 22 p. būdamas atsakingas už kasos operacijų atlikimą, 2010-03-17 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje UAB ( - ) vardu išrašydamas pinigų priėmimo kvitą serija BLA Nr. ( - ) iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - )“ savininko A. G. priėmė 5000 Lt, jų UAB ( - ) kasoje neapskaitė, pateisinančių dokumentų apie šių pinigų panaudojimą nepateikė, tokiu būdu iššvaistė jam patikėtą svetimą, UAB ( - ) priklausantį turtą ir UAB |( - ) padarė 5000 litų turtinę žalą, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 184 str. 1 d.

12Be to, kaltinamasis A. U. 2010-03-29 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje UAB ( - ) vardu išrašydamas pinigų priėmimo kvitą serija BLA Nr. ( - ) iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - ) savininko A. G. priėmė 11495 Lt, jų UAB ( - ) kasoje neapskaitė, pateisinančių dokumentų apie šių pinigų panaudojimą nepateikė, tokiu būdu iššvaistė jam patikėtą svetimą, UAB ( - ) priklausantį turtą ir UAB ( - ) padarė 11495 litų turtinę žalą, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 184 str. 1 d.

13Be to, kaltinamasis A. U. 2010-04-05 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje UAB ( - ) vardu išrašydamas pinigų priėmimo kvitą serija BLA Nr. ( - ) iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - ) savininko A. G. priėmė 8645,45 Lt, jų UAB ( - ) kasoje neapskaitė, pateisinančių dokumentų apie šių pinigų panaudojimą nepateikė, tokiu būdu iššvaistė jam patikėtą svetimą, UAB ( - ) priklausantį turtą ir UAB ( - ) padarė 8645,45 litų turtinę žalą, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 184 str. 1 d.

14Kaltinamasis A. U. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, 2010 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, paskambinęs telefonu UAB ( - ), įm. kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriui A. Z. ir vėliau su juo susitikęs Kaune, ( - ), melagingai prisistatęs UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriumi bei žadėdamas bendradarbiauti perkant ąžuolo lentas iš UAB ( - ), ir taip įgijęs A. Z. pasitikėjimą, pasitelkęs A. M., nežinantį apie daromą nusikalstamą veiką, pastarajam nurodė iš UAB ( - ), įm.kodas ( - ), reg. ( - ), sandėlių, esančių Prienų r. sav., Pieštuvėnų k. ir Skriaudžių k., paimti 35,50 m3 ąžuolo lentų ir nuvežti į Jonavos r. Žeimius, ko pasekoje, A. M. 2010-09-01 iš UAB ( - ) sandėlio, esančio Prienų r. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., bei 2010-09-03 iš UAB ( - ) sandėlio, esančio Prienų r. sav., Stakliškių sen., Pieštuvėnų k., paėmė 35,50 m3 ąžuolo lentų, kurias automobiliu MAN19.463, valst. Nr. ( - ) su priekaba VAN HOOL, valst. Nr. ( - ), nuvežė į Jonavos r. Žeimių mstl. bei iškrovė UAB ( - ) naudojamose patalpose, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą UAB ( - ) turtą – 35,50 m3 ąžuolo lentų ir padarė UAB ( - ) 26206,50 litų turtinę žalą, tai yra kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

15Kaltinamasis S. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2009-09-10 būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriumi ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 ir 2 d. būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą ir dokumentų išsaugojimą, neužtikrino, kad UAB ( - ) buhalterinėje apskaitoje būtų užfiksuotas įsipareigojimas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), už 35,5 m3 ąžuolo lentų, bei į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą būtų įrašyti pagrįsti duomenys apie iš UAB ( - ) pagal 2009-10-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir 2009-10-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) pirktus gelžbetonio gaminius, tai yra buhalterinė apskaita už būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (nauja red. 2008-07-03 įst. Nr. X-1679) 4 straipsnį „Reikalavimai apskaitos informacijai“, kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ 2 dalį, kurioje nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimus“, 12 straipsnį „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“, kuriame nurodyta, kad „1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. 2. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais.“ Taip pat neužtikrino, kad būtų išsaugoti ir tyrimui pateikti 2010-09-01 krovinio važtaraštis, patvirtinantis ąžuolo lentų pervežimą iš Prienų r. Veiverių sen., Skriaudžių k. į Jonavos r. Žeimių mstl., ir 2010-09-03 krovinio važtaraštis Nr. AR 400, patvirtinantis ąžuolo lentų pervežimą iš Prienų r. Stakliškių sen. Pieštuvėnų k. į Jonavos r. Žeimių mstl., tuo pažeidė Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1997-08-15 įsakymą Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“, kuriame nurodyta, kad krovinio gabenimo važtaraščiai saugomi 10 metų, taip aplaidžiai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB ( - ) turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31, tai yra kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d.

16Kaltinamasis A. U. kaltu neprisipažino, parodė, kad visą laiką dirbo UAB ( - ) direktoriumi iki pat įmonės bankroto. 2009-2010 metai buvo krizinis laikotarpis. Veiklos keitėsi. 2008 metų gale, atėjus krizei, jam kilo idėja sukurti puslapį „www.durelės.lt“. Jis jį asmeniškai užregistravo. Jo akcininkas R. T. skeptiškai žiūrėjo į tai. Turėjo finansinių problemų- 2008 metų gale vokiečiams nugabeno 3 krovinines mašinas baldų, už kuriuos jie neapmokėjo. Užsakymų nebuvo, sumažėjo apyvarta, baldų fabrikai neužsakinėjo lentynų, kadangi pradėjo patys gamintis. Privačiame sektoriuje ieškojo užsakymų. Bendravo su baldininkais. Tada ir įkūrė tą tinklapį. ( - ) prekiavo baldais, baldų pusgaminiais. Prasidėjus krizei, turėjo baldų iš bankrutuojančių įmonių. Jie turėjo „Plazoje“ beveik nemokamą plotą, mokėjo tik komunalinius mokesčius. Ten šiek tiek judėjo prekyba. „www.dureles.lt“ siūlė baldininkams atlikti paslaugas, kadangi jų gamybinė bazė buvo stipri, buvo daug įrengimų. Iš banko buvo paimta pusės milijono paskola. „www.dureles.lt“ prekinis ženklas priklausė ( - )“. Apie metus laiko tai buvo tik prekinis ženklas. Kaip įmonė ( - ) atsirado vėliau, kai jis verslą perdavė S. K., bankrutavus įmonei ( - ). Jam teko bendrauti su ( - ) direktorium, kuris pasakė, kad pas jį yra gulinčių lentų, parodė tas gulinčias lentas. Buvo kalba, kad yra žmogus, kuris turi daug tokių lentų, nori jas parduoti. Jam tuoj po to paskambino A. Z.. A. Z. jį susirado, susipažino su juo, vieną kartą su juo pakalbėjo. Jis pažadėjo A. Z. pagelbėti ir pasiūlyti tas lentas baldininkams. Tų lentų nebuvo matęs, buvo tik matęs ( - ) lentas. Vėliau, pasikalbėjus su ( - ) vadybininku, nutarė važiuoti pasižiūrėti tų lentų į lentpjūvę, kuri galėjo būti už Jiezno. Ji tuo metu priklausė AB ( - ). A. buvo susitaręs. Su A. buvom susitikę tik vieną kartą, vieną kartą jį mačiau, tik kartą su juo pakalbėjo. Jis pats niekur nesislėpė, A. Z. atvažiavo į Šilainius, kadangi ten patogiausia. Jokių sandorių ten nevyko, nes jie nesusitarė. Ten nuvykus, pamatė visokių lentų- sausų, šlapių. A. derėjosi dėl kainos. Jis, lyg tai, buvo užsakęs transportą tom lentom vežti, bet AB ( - ) direktorius A. atsisakė lentas atiduoti, nes buvo skolingi už jas, ten už išpjovimą ar pan. Dėl to sandoris neįvyko. Nežino, kas ir kada vežė tas lentas. Tos lentos, kurias jis matė, buvo labai šlapios. AB ( - ) lentos irgi buvo šlapios. Jis yra baigęs beveik du aukštuosius universitetus. Jo tėvas 35 metus dirbo staliumi.. Jis yra baigęs VU fizikos fakultetą. Iš praktikos yra susidūręs su mediena. Kiekviena lenta turi savo vertę ir iš jos kažką galima padaryti .Lentą galima išdžiovinti, apipjauti. Tada kenčia išeiga. Jie medienos nenaudojo, dirbo su medienos plokštėmis. ( - ) buvo naudojamas tik kaip prekinis ženklas. Jis buvo užpatentuotas. Ant mikroautobusų buvo užklijuota reklama, Delfi portale taip pat buvo reklamuojama ( - ). Tarkim, yra „Iki „ parduotuvė. Bet joje prekiauja ir kitos įmonės. ( - ) gamino prekes. Norėjo išgelbėti įmonę. Sėkmės atveju, tai buvo kaip prekinis ženklas, kurį galima būtų klijuoti ant durelių kitos pusės ir pan. ( - ) kaip bendrovė atsirado po metų laiko. Tai buvo kaip gyvas produktas, kuris judėjo, todėl kartu bankrutuoti su ( - ) buvo nenaudinga. A. Z. pirmoje apklausoje nepatvirtino, kad ji prisistatęs kaip ( - ) direktorius. Jis taip neprisistatė. A. Z. turėjo problemą, jam reikėjo parduoti prastos kokybės lentas. Dėl krizės, matomai, jų nenupirko. Jos buvo svetimoje lentpjūvėje. UAB ( - ) buvo tos pačios lentos. Per ( - ) direktorių jį susirado A. Z.. Kai ( - ) direktoriui jis papasakojo, kuo yra kaltinamas, tai ( - ) direktorius pasakė, kad, jei jį apklaustų, tai jis papasakotų, koks A. Z. yra aferistas. Visi dokumentai, kurie buvo perduoti jam, buvo perduodami į buhalteriją. Kai vyko tyrimas, tai dokumentai buvo perduoti administratoriui. Mano, kad jis nepametė tų dokumentų. ( - ) yra bankrutuojanti. 2010 m. kovo mėnesį joje susidarė rimtos problemos. Rugsėjo 1 d. buvo priimta teismo nutartis. Po to vyko ginčai su „Šiaulių“ banku. 2014 vasario mėnesį buvo palikta galioti 2010-09-01 nutartis. Jis buvo ( - ) direktorius. ( - ) – tai buvo prekinis ženklas. Prieš kuriant šį ženklą, neturėjo idėjos kurti šią įmonę. Norėjo atskirti vizualiai jų produkciją. ( - ) kaip įmonė tada nebuvo įkurta. S. K. šiek tiek pažinojo tuo metu, bet jie nebendravo. Kreipėsi į Vokietiją. 6 metus iki to laiko problemų nebuvo. Atsiuntė 7000 € sąskaitą už remontą. Po to dar vieną tokią sąskaitą atsiuntė. Reikėjo ieškoti antstolių. Ilga tai procedūra. „Plazmoje“ kažkiek mokėjo už ploto nuomą. Paskui nemokėjo. Susipažino su M. M.. Jis buvo „Plazą“ administruojančios įmonės vadovas. M. M. jį įkalbėjo, kad sumokėtų tik už valytojos darbą, elektrą. Medžio masyvas- tai mediena. Iki 2009 metų nereikėjo rūpintis ieškant darbo. Pavyzdžiui, „Šilutės baldai“ duodavo 10 pelningų užsakymų. 2009 metais ieškojo užsakovų. Baldų įmonėms jau nereikėjo atlikti darbų. Todėl pas juos be darbo stovėjo gręžimo automatai ir kiti įrengimai. Formaliai jis buvo ( - ) kasininku. Jei ant kasos pajamų orderių yra jo parašai, tai jis juos pasirašė.

17Kaltinamasis S. K. kaltu neprisipažino, parodė kad apie dingusias lentas sužinojo ikiteisminio tyrimo metu. Dėl betono- gelžbetonio irgi nesupranta, kuo yra kaltinamas, nes operacija tinkamai įforminta. Buvo ir yra ( - ) direktorius. Bendrovė buvo įkurta 2009 metais. Jis buvo vienintelis akcininkas, steigėjas ir vadovas šios grupės. Su A. U. yra pažįstami. Naudojosi jo žiniomis. ( - ) nesugebėjo panešti savo finansinės atsakomybės. A. U. jam pasiūlė įkurti tokią įmonę. Prieš tai dirbo įmonėje, kurioje jis buvo vadovas, A. U. - direktorius. Buvo sudaryti įstatai, pernuomojo patalpas. Iš pradžių užsiėmė tik pirkimu-pardavimu. Paskui, daugėjant užsakymų, pradėjo patys gaminti. Pati pradžia buvo tokia, kad pirkdavo prekes, tapo Lenkijos gamintojo vieninteliai atstovai Lietuvoje. Jis buvo ( - ) direktorius. Nebuvo priėmęs vidaus teisės akto dėl dokumentų saugojimo tvarkos. Pasitikėjo buhaltere. UAB ( - ) direktorių pirmą ir vienintelį kartą matė teisme. Jam nežinomas buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. Apie 15 metų dirba direktoriumi. Gali būti, kad už buhalterinių dokumentų išsaugojimą atsako vadovas. Pirkimų vadovai, tiekėjai skambindavo, darydavo pavedimus. Tų pervežimų buvo be galo daug. Gal tarpusavyje susiderino kažkokius aktus, tai reikėjo sumokėti „Vilijampolės autotransportui“. Greičiausiai vadybininkas buhalterei J. A. bus perdavęs tuos dokumentus. Gali būti, kad buhalterei paskambino iš „Vilijampolės autotransporto“, pasakė, kad yra skola, tai ji galėjo padaryti savarankiškai pavedimą, nes turėjo parašo teisę. ( - ) įmonės registracijos adresas Savanorių prospekte, dar buvo keli adresai nurodyti, nes gamino Domeikavoje, ( - ). Jokių problemų nėra rasti jų adresą. UAB ( - ) jų neieškojo. Gelžbetonio operacija įvykusi, visi mokesčiai sumokėti. Tyrėjai davė koordinates, kuri inspektorė juos tikrina. Mokesčių inspektoriai patikrinimo metu pasakė, kad, esą ( - ) bankrutuojanti ir nesumokėjo už tą pardavimą mokesčių. Juos įpareigojo sumokėti PVM sąskaitą. Nebuvo rašomi važtaraščiai, kadangi ta produkcija buvo perkama iš to paties kiemo. Rašė tik sąskaitą- faktūrą, kai pardavė produkciją. Jie ją išsivežė savo transportu. Niekas neįteikė to krovinio važtaraščio. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad ( - )pirko pagal sąskaitas faktūras. Iš UAB ( - ) nėra sąskaitų. Yra sąskaita- faktūra „Vilijampolės autotransportui“. Jei jie paskambino buhalterei, tai pagrįstai padarytas apmokėjimas. Žeimiuose buvo gamybinės patalpos. Visada pirko tik sausą medieną. Džiovyklų nebuvo. Iš karto medieną sunaudodavo. Sargų nebuvo. Buvo pirkimų vadovas, kuris rūpinosi medžiagų pristatymu. Vienintelė buhalterė galėjo pervesti pinigus. Ką buhalterė jam suveda, jis pasirašo. Jei moka PVM, tai jį sumoka. Jei Mokesčių inspekcija pasakė, kad padarė klaidą ir liepia sumokėti dar kartą, tai dėl šventos ramybės sumokėjo. ( - ) su A. U. neturėjo jokių santykių. Jis su A. U. yra seni pažįstami. Jokia paslaptis, kad jis klausdavau A. U. patarimų. Ne vieną žmogų A. U. yra jam rekomendavęs.

18Liudytojas A. Z. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. A. U. gerai pažįsta, o S. K. mažiau prisimena. Dėl ąžuolo lentų įsigijimo nurodė, kad laukė skambučio, nes A. U. sakė, kad juos domina jo produkcija. Paskambino A. U., susitarė susitikti prie „Maximos“, esančios Šarkuos g. . A. U. jam padavė vizitinę kortelę, pasakė, kad jį domina lentos. Sutarė dėl kainos. A. U. susirado mašiną, paėmė lentas. Neprisimena, kaip A. U. prisistatė. Jis pats yra UAB ( - ) direktorius, verčiasi medienos prekyba. A. U. domino jo ąžuolinės lentos, telefonu nekalbėjo apie lentų kiekį ur kainą. Susitiko biure „Durelės.lt“., esančiame priešais Šarkuvos g. „Maximą“. A. U. jam pasakė, kad jam reikia daug ąžuolinių lentų. Sakė, kad gali nupirkti 2-3 mašinas, po to atsiskaitys, po to vėl paims produktus. Po medienos paėmimo per mėnesį laiko žadėjo apmokėti už prekes. Jis pasakė, kur guli medis. A. U. viskas tiko, mano, kad jis pasisamdė transportą. Jam kažkas pasiskambino iš autotransporto ir paklausė, ar galima paimti, jis leidimą davė. Autotransportas tikrai paėmė medieną. Tada jis pradėjo ieškoti, kam perduoti sąskaitą. Kiek važiavo į tą ofisą, nieko nerado, merginai perdavė, kad pasakytų, jog perduos klausimą į teismą. Skambino dėl ąžuolo lentų UAB ( - ). Šį pavadinimą rado medienos dokumentuose. Jis nestebėjo pakrovimo darbų. Jis tik pasakė, kad atvažiuos mašina paimti medieną. Jokių dokumentų paėmus medieną nepaliko. Jokių dokumentų jis nepasirašė. Jam toks atvejis - pirmas. Dabar jau neparduotų be išankstinio apmokėjimo. Buvo paimtos 2 mašinos medienos- apie 38-40 m3. Žala neatlyginta, ieškinys toks ir lieka. Duodamas parodymus pas tyrėją prieš 2 metus, tikrai geriau prisiminė įvykį.

19Teismui pagarsinus liudytojo A. Z. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (7 t., b. l. 1-2), liudytojas juos patvirtino. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. Z. parodė, kad jis 2002 m. įsteigė UAB ( - ). 2010 m. apie rugpjūčio mėn. jam iš mobiliųjų telefonų, kurių Nr. ( - ) ir ( - ) paskambino vyras, kuris prisistatė UAB ( - ) direktoriumi A. U.. Jiedu susitiko Kaune, priešais prekybos centrą „Maxima“ esančiame ofise. Jiedu sutarė, kad A. U. iš UAB ( - ) pirks ąžuolo lentas. Minėtos lentos buvo saugomos Prienų r. Pieštuvėnų ir Skriaudžių kaimuose. Jiedu sutarė, kad A. U. nuvyks į vietą ir apžiūrės lentas ir tada galutinai nuspręs dėl pirkimo. Po kurio laiko A. U. patvirtino, kad perka lentas, jokia sutartis sudaryta nebuvo, buvo sutarta tik žodžiu, kad apmokėjimas už lentas bus atliktas per mėnesį laiko. A. U. žadėjo nuolat pirkti lentas. 2010 m. rugsėjo pradžioje, tiksliai datos jis neprisimena į UAB ( - ) sandėlius atvažiavo A. U. samdytas AB „Vilijampolės autotransportas“ vairuotojas A. M., kuris per dvi dienas iš bendrovės sandėlių išvežė 35,50 m3 ąžuolo lentų. Iš A. M. jis žino, kad minėtos lentos buvo nugabentos į Žeimius. Nuvežus lentas jiedu su A. U. turėjo susiskambinti, kad būtų išrašyta sąskaita faktūra. A. U. nepaskambinus jis pirmais pradėjo skambinti, tačiau į skambučius niekas neatsiliepė, nors kvietimo signalas buvo geras. Vėliau jis pradėjo A. U. skambinti iš kitų telefono numerių, kurių pastarasis nežinojo, tačiau vos išgirdęs jo balsą A. U. nutraukdavo pokalbį. Jis ne kartą buvo nuvykęs į ofisą, tačiau darbuotojai jam nurodydavo, kad A. U. nėra. Jam pavyko sužinoti, kad A. U. įmonė veiklą vykdo Kauno r., Domeikavoje, tačiau ir ten nuvykus vartai būdavo užrakinti, paskambinus į prie vartų esantį skambutį, niekas neatsiliepdavo. Dėl išvežtų lentų UAB ( - ) patyrė 21200 litų turtinį nuostolį. Sandėris įvyko žodžiu.

20Pagarsinus šiuos liudytojo parodymus papildomai parodė, kad jis pasitiki žmonėmis, laikosi savo duoto žodžio ir pasitiki kito žmogaus žodžiu. Nurodė, kad kas samdo transportą, tas ir išsirašo važtaraščius. Toks atvejis buvo vienkartinis. Niekada neima grynų pinigų. Paskambino į tą įmonę, kurioje gulėjo mediena ir davė nurodymą pakrauti medieną. Negaliu pasakyti, ar prieš dešimt metų su ta įmone, kuri išdavė lentas, buvo pasirašęs kokią nors sutartį. Byloje turi būti užsakymo važtaraščiai. A. U. jam sakė, kad pasamdė transportą. Nežino, ar A. U. dalyvavo, ar ne kraunant medieną. A. M. veždavo jam medieną. Sąskaitos dėl šių ąžuolo lentų iki šiol neišrašytos. Iš A. U. gavo vizitinę kortelę. Mano, ka pardavėjai duoti sąskaitą nepatikima. Buvo nuvykęs nurodytu adresu. Sąskaitos nenusiuntė ir paštu. Suprato, kad sąskaitą turi įteikti asmeniškai, jis yra kantrus, todėl ilgai laukė.

21Liudytojas A. M. parodė, kad 2011 metais dirbo AB „Vilijampolės autotransportas“ krovininių automobilių vairuotoju. Atsimena, kad 2010 metais iš Prienų rajono vežė medieną. Iš autotransporto dispečerio gavo nurodymą, kur važiuoti, nurodymą parašo ant kelionės lapo. Vykdamas su savimi turi kelionės lapą. Ten, kur pasikrauna, išrašo važtaraštį. Kelionės lape buvo parašyta, kad paimti medieną. Kiek pakrauna sandėlyje, tiek veža. Atvyksta į kaimą. Pakrauna pakrovėju lentas, išrašo važtaraštį ir jis veža. Važtaraštyje pasirašydavo. Buvo du važtaraščio egzemplioriai. Kur pasikrauna, tai tame važtaraštyje pasirašydavo. Vežė medieną į Žeimių miestelį. Ten buvo angarai ar sandėliai. Bendrovės pavadinimo nežino. Lentas iškrovė ir važiavo atgal. Vieną važtaraštį palikdavo. Ant to važtaraščio kitas asmuo pasirašydavo, kad priėmė lentas. Tą važtaraštį atiduoda dispečerinėje. Lentos buvo ąžuolinės. Būdavo visokių lentų - ir gerų, ir trūkusių. Lentos nebuvo supuvusios, jos buvo geros, tinkamos.

22Teisminio nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo A. M. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (7 t., b.l. 38-39), jis juos patvirtino. Ikiteisminio tyrimo metu šis liudytojas parodė, kad nuo 1986 metų iki 2011 metų dirbo AB „Vilijampolės autotransportas“ vairuotojo pareigose, vairuodavo sunkvežimį MAN. Bendrovės vadovybei ir dispečeriams nurodžius jis gabendavo krovinius įvairiais maršrutais, retkarčiais veždavo medieną UAB ( - ) direktoriaus A. Z. užsakymu. 2010 m. rugsėjo 1 ir 3 dienomis jis gabeno medieną iš UAB ( - ) medienos sandėlio Prienų r. Pieštuvėnų į Žeimius bei 2010 m. rugsėjo1 d. iš Skriaudžių į Žeimius. mediena buvo pakrauta autokrautuvais, kurių vairuotojų jis nepažįsta, bet kiek žino, jie nebuvo UAB ( - ) darbuotojai. Kiek prisimena, iš Pieštuvėnų vežė vieną pilnai pakrautą puspriekabę, o kiek buvo pakrauta kita nebeprisimena. Iš Skriaudžių vežė ne pilnai pakrautą puspriekabę. Žeimiuose medieną jis pristatė į buvusias kolūkio dirbtuves, esančias netoli Žeimių miestelio. Jas priėmė sandėlininkas, kurio vardo ir pavardės jis nežino, taip pat nepažįsta autokrautuvo vairuotojo, kuris iškrovė mediena. Pakraunant ir iškraunant medieną dalyvavusių asmenų negalėtų atpažinti. Už pervežimą buvo atsiskaityta su AB „Vilijampolės autotransportas“. Papildomai nurodė, kad Skriaudžiuose prisimena, kur buvo iškrauta mediena. Į Žeimius važiavo du kartus. Išrašydavo važtaraščius. Juos atiduodavo į dispečerinę. Šiais dviem atvejais jis atidavė važtaraščius. Jie turi būti „Vilijampolės transporte“, bet ši įmonė bankrutavo. Negali pasakyti, ar abiem atvejais tas pats žmogus išrašė važtaraščius. Sandėlininkas, kur važiuoji pasikrauti medienos, išsirašo važtaraščius. A. Z. pažinojo gal 1-2 metus. Vairuotoju dirba 40 metų. Žeimiuose važiavo į vieną vietą.

23Liudytojas Ž. S. parodė, kad 2010 metais dirbo UAB ( - ) vadybininku arba komercijos direktoriumi. Buvo skambutis tuo laiku 2010 metų rugpjūčio mėnesį ir jis automatiškai nukreipė tą asmenį, kuris skambino pas direktorių. Klausė paskambinęs, ar jie turi lentų. Kaina, kiekis derinama su direktoriumi. Buvo toks suvalkietiškas akcentas. Gali būti, kad prisistatė A., tačiau tiksliai pasakyti negali, ilgas laiko tarpas jau praėjo. Neprisimena, ar jo klausė tikslaus Paštuvėnų adreso.

24Teisminio nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo Ž. S. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (7 t., b.l. 51-52), jis parodė, kad galėjo taip būti. Ikiteisminio tyrimo metu Ž. S. parodė, kad nuo 2008 m. lapkričio mėnesio jis dirba UAB ( - ), registruotos ( - ), vadybininko, vėliau komercijos direktoriaus pareigose. UAB ( - ) užsiima didmenine prekyba mediena. 2010 m. rugpjūčio pabaigoje ar rugsėjo pradžioje, tiksliai datos neprisimena, jam paskambino vyras, kuris kiek prisimena prisistatė A., kalbėjo suvalkietišku akcentu, pavardės neminėjo ir klausė iš kur gali pasikrauti ąžuolo lentas. 1-2 dienų laikotarpiu jam skambino vairuotojas, kurio vardo ir pavardės jis nežino, ir klausė kaip nuvažiuoti į Prienų r. Pieštuvėnus, kur turėjo būti pakrautos ąžuolo lentos. Kadangi visus klausimus, susijusius su minėtų lentų pardavimu, derino direktorius A. Z., jis nežino koks tiksliai lentų kiekis ir už kokią kainą turėjo būti parduotas, nežino kokia buvo lentų kokybė, taip pat jam nėra tiksliai žinoma ar minėti A. ir vairuotojas nuvyko į Pieštuvėnus ir išsivežė minėtas lentas ir kur jos buvo išvežtos. Apie tai, kad išsivežė lentas ir už jas nesumokėjo vėliau sužinojo iš direktoriaus A. Z.. Papildomai teisme parodė, kad tuo metu lentos buvo Pieštuvėnuose. Lentos buvo perrūšiuotos- dalis buvo geros kokybės, dalis- ne. Sutartys įmonėje sudaromos visada, kai jis dirba su eksportu. Nežino, ar Lietuvoje būdavo sudaromos sutartys. Su vokiečiais sudarinėdavo sutartis, nes nuo vokiečių buvo nukentėję. Čia viskas pildoma, priklausomai nuo to, kaip susitaria. A. U. iki teismo jis nėra matęs. Jie pildo važtaraštį tik tuo atveju, jei patys samdo transportą. Jei ne jų transportas, tada važtaraštį pildo tas, kas samdo transportą. Jie visada pildo važtaraštį, kai veža į užsienį. Nežino, kaip vyksta, kai veža į Lietuvą. Jis nevykdo važtaraščių apskaitos. Dėl prekybos mediena Lietuvoje buvo 1 ar 2 skambučiai. Į ketvirtį būna 2-3 skambučiai. Pagrinde įmonė prekiauja su užsieniu.

25Liudytoja E. K. parodė, kad su A. U. yra bendravusi. Buvo įdarbinta ( - ) buhaltere 2010 m. liepos mėn. pabaigoje. Rugsėjo 1 d. atleista iš darbo, kadangi pasikeitė akcininkas. Dirbo tik mėnesį. Negalėjo priduoti deklaracijos, kadangi buvo pakeistas direktorius. Kai atėjo į darbą, priėmė dokumentus iš direktoriaus A. U.. Buvo sudaryta darbo sutartis. Joje pasirašė ji ir direktorius A. U.. Turėjo tvarkyti buhalterinę apskaitą, nuo vasario mėnesio nebuvo buhalterio įmonėje. Nespėjo per tą laiką patikrinti visų buhalterinių dokumentų. Direktorius jai pateikdavo einamus buhalterinius dokumentus. Tvarkė apskaitą pagal tuos dokumentus, kuriuos pateikdavo direktorius. Jai vairuotojai nepateikdavo dokumentų, tik direktorius. Neprisimena UAB ( - ), „Vilijampolės autotransportas“, ( - ) jai taip pat nežinoma. Įmonė buvo registruota Domeikavoje. Dokumentus tvarkė Nemuno gatvėje. Neprisimena įmonės elektroninio pašto. Neprisimena, kas dirbo kasininku. Nemuno gatvėje buvo „Apskaitos valdymo grupė“. A. U. turbūt, prašė sutvarkyti buhalteriją už laikotarpį, kai nebuvo buhalterės. Perdavė dokumentus direktoriui, išeidama iš darbo. Gali būti, kad administratoriui J. Š. perdavė dokumentus. Buvo surašytas aktas. Neturėjo sudarytų sutarčių su Sodra, su banku, su VMI. Skaičiavo atlyginimus, tvarkė einamąją buhalteriją. Kokius dokumentus jai paduodavo, ji tuos sutvarkydavo. Buvo kažkas parduodama. Kasą suvesdavo, pagal tai, kas būdavo pristatoma. Pačių pinigų ji netvarkė. Turėjo dokumentus už tą laikotarpį, už kurį juos tvarkė, t.y. už 2010 metus. Jai perduoti visi buhalterinės apskaitos dokumentais, kurie buvo perduoti pagal aktą. Buvo įdarbinta Nemuno g. 14 esančioje įmonėje pagal darbo sutartį. J. Š. perdavė dokumentus pagal aktą, segtuvais, ant kurių buvo surašyti jų pavadinimai, pvz. pirkimo – pardavimo dokumentai, kasos dokumentai, banko dokumentai. Grynų pinigų neturėdavo. Galėjo būti ankstesnių metų dokumentai, jei jie buvo perduoti. Su J. Š. po to nebendravo. Iš jo jokių pretenzijų nebuvo. Perdavė visus dokumentus. Nebuvo įpareigota saugoti tuos dokumentus. Direktorius atsako už jų saugumą. Nuo tų pateiktų likučių pradėjo suvedinėti dokumentus į programą. Likučiai buvo nuo Naujų metų. Neprisimena, kokiais norminiais aktais vadovavosi. Instrukcijos nepasirašė. Teko jai matyti pareigybės instrukciją. Ji dirbo viena buhaltere šioje įmonėje.

26Liudytojas R. T. parodė, kad S. K. buvo įmonės, kurioje jis dirbo, direktorius. Jis pats turėjo įmonę ( - ). Buvo vienintelis įmonės akcininkas ir steigėjas, o direktorius buvo A. U.. Kai įmonė bankrutavo, jis atleido A. U.. Jam atrodė, kad įmonė tvarkinga, turi pelno. Pagal tai, kaip įmonė pirko įrengimus, automobilius, ji buvo tvarkinga. Vpelną skyrė įrengimams ir kt. Su direktoriumi spręsdavo, kaip pinigus paskirstyti. Direktorius viską darė savarankiškai. Įmonė kaupė kapitalą, jie pirko patalpas. Jis tikėjosi, kad turi įmonę, kurią galės pelningai parduoti. Žinojo, su kokiomis įmonėmis sudaromos sutartys, tačiau to atidžiai nesekė. Jam nežinomos įmonės UAB ( - ), „Vilijampolės autotransportas“. Jis nieko nežino apie lentų pirkimą 2010 metais. Jis dirbo S. K. vadovaujamoje įmonėje ( - ) vadybos direktoriumi. Ši ir jo įmonė dirbo vienoje teritorijoje, naudojosi įrengimais, pirko paslaugas vieni iš kitų. Mano, kad A. U. turėjo įtakos šiai įmonei. Mano, kad jis buvo UAB ( - ) technikos direktorius. Taip sprendžia iš to, kaip viskas vykdavo. Prašė, kad jam grąžintų UAB ( - ) dokumentus, tačiau iki šiol negrąžino. Jis dėl to parašė pareiškimą Šilainių policijos nuovadoje. A. U. visus dokumentus grąžino bankroto administratoriui. A. U. iš jo nepriimdavo registruotų laiškų. Mano, kad A. U. toje įmonėje dirbo kasininku, jis spręsdavo, su kuo atskaityti. Mano, kad ( - ) visus sprendimus priimdavo A. U.. ( - ) vykdė veiklą Pakalnės g., o registruota buvo jo bute, esančiame ( - ). A. U. turėjo savo paštą. A. U. 2010 metais naudojosi telefonu, kurio galas - 500. Jis turėjo du telefonus. Kito telefono numerio neprisimena, bet jei reiktų, rastų. Iki 2010 metų jis naudojosi tuo telefono numeriu, kurio pabaiga- 500. Po to, kai atleido jį iš darbo, su juo susitinka tik teismuose. Skelbimuose, kur ( - ) ieško darbininkų yra dabartinis A. U. telefonas – ( - ), o anas buvo ( - ). A. U. perdavė dokumentus bankroto administratoriui, tačiau jis nėra tuo visiškai įsitikinęs Jis pats bandė sustabdyti bankrotą. Iki bankroto nebuvo kilusi konfliktinė situacija su A. U., bet buvo tam tikrų nesutarimų, nes buvo parduoti pastatai, kai kas atimta, A. U. tam ruošėsi. Neprašė A. U., kad pateiktų dokumentus, jų netikrindavo. Žeimių kaime A. U. iniciatyva buvo bandoma „prikelti“ buvusią baldų įmonę. Ten buvo normalus baldų fabrikas. Ten veždavo medieną tam, kad pagaminti baldus. Ten vyko normali gamyba. Gamindavo iš ąžuolo ir buko. Mano, kad toje vietoje be ( - )daugiau įmonių nėra. Nežino ( - ) medienos tiekėjų.

27Liudytoja J. A. parodė, kad dirbo įmonėje ( - ) nuo 2009 iki 2010 m. vyr. buhaltere. A. U. buvo direktorius. Ji traukdavo į programą, į buhalteriją atnešamus dokumentus, skaičiavo mokesčius, ruošė balansus. Dokumentus jai pateikdavo direktorius, kartais ir darbuotojai užveždavo. Buhalterija tvarkoma pagal sąskaitas-faktūras. Gamybos skyrius išrašydavo faktūras, ji gaudavo išrašytus dokumentus. Kai gauna dokumentus, tai pažiūri, ar yra visi rekvizitai. Buvo apskaitomi tik pateikiami dokumentai. Buvo daug įmonių su kuriomis bendravo ( - ). UAB ( - ) jai negirdėta. „Vilijampolės autotransportas“ skambino ir sakė, kad yra ( - ) bendrovės skola už transporto paslaugas. Su šis įmone tik tiek ir bendravo. Sumokėjo. Po to jie dar skambino. Ji dirbo vyr. buhaltere, kitos buhalterės nebuvo. Įmonėje turi būti vyr. buhalteris ir direktorius. Kasininkas buvo direktorius. Teko rašyti kasos pajamų ar išlaidų orderius pagal dokumentus. Pinigų nepriimdavo. Jei klientas moka pinigus, tai išrašomas pinigų priėmimo kvitas, kuria pateikiamas buhalterijai. 2010 m. sausio mėnesį išėjo iš tos įmonės ir įkūrė savo įmonę. Iš pradžių įmonei ( - ) dirbo namuose, o vėliau buvo išnuomota patalpa Raudondvario plente. S. K. jai pažįstamas. Veda jo įmonei UAB ( - ) buhalteriją. Dirbo toje įmonėje. Nuo 2014 m. sudarė sutartį, kad tvarko įmonės buhalteriją savo buhalterinėje įmonėje. UAB ( - ) jos funkcijos buvo tos pačios. Gali būti, kad buvo toks laiko tarpas, kai vienu metu dirbo abiejose tose įmonėse. Įmonių registracijos adresai skirtingi, o veiklos- Domeikavoje. Viena įmonė tik įsikūrusi buvo, veiklos nevykdė. ( - ) direktorius ir kasininkas buvo A. U.. ( - ) direktorius buvo S. K.. A. U. nedirbo toje įmonėje .Pagal dokumentus jis nedirbo. Kai buvo nuvykusi į įmonę, nematė, kad jis būtų dirbęs. Direktorius atnešdavo dokumentus, ji jam pasakydavo, jie ko trūksta. Jei direktorius nepateikė dokumento, tai ji negalėjo žinoti apie tą ūkinę operaciją. Paprastai direktorius atsakingas už dokumentų saugojimą. Turėjo bendrovėje apskaitos politiką – ten nurodyta, kaip saugomi dokumentai. Saugojo dokumentus, kuriuos jai atveždavo. Juos perdavė pagal aktą. Visus jos žinioje buvusius dokumentus perdavė. Nebuvo direktoriaus įsakymo, kad buhalterė turi saugoti dokumentus. Buvo perkama ir klevo, ir beržo mediena. Visokios buvo. Pinigų priėmimo kvitą turėjo atskaitingi asmenys. Jai atrodo, kad buvo patvirtintas atskaitingų asmenų sąrašas. Jei atskaitingas asmuo gauna pinigus, kasoje pinigai figūruoja, kai išrašomas kasos pajamų orderis. Kai gauni kvitą, tai klientui jau nesi skolingas. ( - ) atskaitingas asmuo, atsimenu, buvo direktorius. Klientui išrašydavo orderius atskaitingi asmenys. Pavyzdžiui, per 5 ar per 10 dienų reikia pristatyti orderius. Orderius išrašo klientui iš karto. ( - ) atskaitomybę darė už 2009 m. Netikrino likučio su realiu pinigų likučiu.

28Liudytojas D. E. parodė, kad S. K. jai pažįstamas, A. U. yra matęs. S. K. - ( - ) direktorius. Jis ten dirbo nuo 2011 metų baldų surinkėju. Bendrovės patalpos buvo ( - ). Gamybos vadovas A. jam duodavo darbo užduotis. Direktorius tik kartas nuo karto prieidavo. Jis netikrindavo, ką padarė. A. U. keletą kartų buvo atvažiavęs į gamybines patalpas. Iš bendradarbių sužinojo, kad tai – A.. Manė, kad jis – direktoriaus draugas. Jis susitikdavo su direktorium. Darbo užmokestis į sąskaitą būdavo pervedamas. A., tikriausiai, draugiškai su direktorium bendravo. Iš plokštės baldai buvo gaminami. Tuo adresu buvo tik viena įmonė.

29Liudytojas A. G. parodė, kad A. U. jam pažįstamas. Negaliu pasakyti, kada jie susitiko, nes tai buvo seniai. UAB ( - ) jiem, t.y. IĮ ( - ), darė kažkuriuos darbus. Jis yra IĮ ( - ) savininkas. Jie užsakė bendrovėje ( - ) baldus, stelažus, stalus. Rašytinio susitarimo nebuvo. Buvo atsiskaitoma pagal sąskaitas. A. U. jam kažkas rekomendavo. Baldų projektą jau buvo pasidarę. Daugiausiai jis bendravo su A. U.. Bendravo su gamybos vadovu. UAB ( - ) pateikė baldų brėžinius. Neatsimena, per kiek laiko baldai turėjo būti padaryti. Jie sumokėjo avansą. Po to po produkcijos pateikimo turėjo apmokėti. Apmokėjo grynais pinigais, turi visus dokumentus. Buvo ( - ) sąskaitos – faktūros. Pinigus jis mokėjo A. U.. Dokumentuose buvo pasirašyta, kad gauti pinigai ir priimti pinigai. Dokumentus pristatė į savo įmonės buhalteriją. Jie buvo įtraukti į apskaitą. S. K., jam lyg ir matytas, bet su juo nebendravo. Buvo nuvykęs į Domeikavą, ten, kur buvo gaminami baldai. Su A. U. bendravo telefonu ( - ). Tikrai buvo ne vienas susitikimas. Pinigus perdavė ir pas juos kontoroje, esančioje Elektrėnų g. 8, ir įmonėje ( - ). Šiuo metu jieyra pilnai atsiskaitę su ( - ). Policijai pateikė visus dokumentus. Jų įmonei niekas nereiškė jokių pretenzijų, kad neapmokėjo UAB ( - ). Bankroto administratorius dėl to nesikreipė.

30Liudytojas A. U. parodė, kad dirbo UAB ( - ), kuri iš UAB ( - ) tikriausiai pirkdavo faneruotą plokštę. Negaliu pasakyti, ar tada dirbo vadybininku, ar direktoriaus pavaduotoju.Gali būti, kad veždavo prekes. Jei mažesnis kiekis, tai veždavo lengva mašina. Bendrovėje ( - ) dirbo nuo vasaros tais metais, kai buvo didelė audra. Tai gali būti 2010-2011 metai. Gali būti, kad ten įsidarbinti jam pasiūlė A. U.. Gal į jį buvo kreipęsis dėl įdarbinimo. Tos įmonės direktorius buvo S. K.. Tai žinojo pagal dokumentus. Buvo gaminami ąžuoliniai baldai, todėl buvo perkamos ąžuolinės lentos. Jis tuo nesirūpindavo. Jei jo paprašydavo nuvažiuoti kartu, pažiūrėti lentas, tai nuvykdavo. Jis lentų niekada nevežė. Į Skriaudžius važiavo pasižiūrėti pirmadienį, po audros.

31Teisminio nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo A. U. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (7 t., b.l. 43), jis parodė, kad šitie jo parodymai teisingi. Ikiteisminio tyrimo metu A. U. parodė, kad nuo 2010-06-28 iki 2010 metų spalio mėnesio jis dirbo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), adr. ( - ), pirkimų ir rinkodaros vadovo pareigose. Dirbti šioje bendrovėje jį pakvietė A. U., su kuriuo susipažino kai dirbdamas kitoje įmonėje pirko iš jo faneruotą plokštę. Pasirašant darbo sutartį jis sužinojo, kad A. U. nėra bendrovės vadovas. Direktoriaus pareigose dirbo S. K.. A. U. pareigų jis nežino, tačiau jis viską derino su pastaruoju. Bendrovei priklausė parduotuvė „durelės.lt“, esanti Kaune, Šilainių mikrorajone priešais prekybos centrą „Maxima“. Jo darbo vieta buvo Žeimiuose, kur buvo bendrovės smulkios furnitūros sandėlis ir gamybos cechas. Jo darbas buvo medžiagų užsakymas, atvežimas, bendravimas su klientais. Dirbdamas šioje bendrovėje jis yra siuntęs užsakymų dėl medienos pervežimo, tačiau dabar nebeprisimena ar siuntė 2010-08-31 užsakymą 2010-09-01 pervežti medieną iš Skriaudžių į Žeimius ir 2010-09-02 užsakymą 2010-09-03 pervežti medieną iš Pieštuvėnų į Žeimius. Vieną iš jų jis tikrai yra rašęs A. U. nurodymu. Šiuose užsakymuose nėra jo parašų. Jei jis užsakymus būtų siuntęs faksu, tikrai būtų juos pasirašęs. Su medienos pardavėja UAB ( - ) visus klausimus derino A. U.. Jis nežino, ar už medieną UAB ( - ) buvo sumokėta, kadangi apmokėjimo klausimus spręsdavo A. U. arba S. K.. Taip pat jis nežino, ar pirkta mediena buvo apskaityta UAB ( - ) apskaitoje. Visas sąskaitas faktūras, kurios eidavo per jį jis pristatydavo bendrovės buhalterei Jūratei arba A. U.. Dirbdamas šioje bendrovėje jis matė, kad bendrovėje sunki finansinė padėtis, būdavo atvejų, kad A. U. vėluodavo perduoti buhalterei jam duotas sąskaitas faktūras, todėl norėdamas apsisaugoti jis pradėjo darytis sąskaitų faktūrų, kurios eidavo per jį, kopijas. 2010 m. spalio mėnesio pabaigoje jis matė, kad bendrovės veikla stringa, trūksta apyvartinių lėšų, pradėjo nebevažiuoti į darbą. Kokie buvo S. K. ir A. U. tarpusavio santykiai jis nežino. Papildomai teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad sąskaitą parveždavo į saloną ir ten palikdavo. Ten būdavo ir S., ir A.. Nesakė, kad S. nieko nedirbo. Jis pats buvo samdomas darbuotojas. Jam buvo pasakyta parvežti dokumentus į saloną. Taip ir darė. Nuo senų laikų bendravo su A. U.. Jis pakvietė jį į darbą, nors direktorius buvo S. K.. Jis nežinojo kaip susijęs A. U. ir S. K.. Su A. U. derindavo darbinius reikalus. Nežinojo, ar jis yra samdomas darbuotojas, ar savininkas. Kai jį priėmė į darbą, tai jie buvo abudu. Jis manė, kad A. U. yra vienas iš savininkų, valdybos narys. Kartais būdavo, kad pavėluoja apmokėti, tai tam, kad galėtų buhalterei pateikti sąskaitos kopiją, tai kopijas ir darydavo. Jis turėdavo parvežti dokumentus į saloną. Nežino, kas juos, kur toliau pateikdavo. Niekada taip nebuvo, kad būtų dingęs kur nors dokumentas. Visos sąskaitos- faktūros buvo dedamos į vieną dėžutę. Nepamena, kaip A. U. prisistatė ar pristatė S. K.. Jis parašė prašymą, o jam parašė sutartį. Mokamas užmokestis būdavo grynais pinigais, kelis kartus buvo pervesta į banką. Neprisimena, kas mokėjo pinigus. Pasirašydavo dokumentus salone. Ten būdavo administratorė. Kelis kartus būdavo atvežami pinigai, kuriuos S. K. atvežė į Žeimius. Neprisimena, kas liepė dėti sąskaitas į dėžutę. Tiekėjai skambindavo, jei vėluodavo sumokėti. Tada skambindavo S. ar buhalterei.Jo pagrindinė darbo vieta buvo Žeimiuose, II aukšte esantis kambariukas. Dažykla buvo po toliau, dešine. Iš jo darbo vietos nesimatė medienos atvežimas, transportavimas. Vyko apžiūrėti lentas. Dalis lentų buvo lauke. Dalis jiems netiko. Lipo aukštai pasižiūrėti, storį žiūrėj. Tikriausiai, buvo nuvykę su A. U.. Rado nuvykę 1-2 darbuotojus, gal iš vadovų buvo kažkuris. Jų neatpažintų. Tas, kas buvo lauke, tai jiems netiko. Lentos, kurios buvo angare, dalis buvo per plonos, kitas galima buvo naudoti papildomai jas apdirbus. Dėl medienos pirkimo su niekuo nešnekėjo. Jis yra dalyvavęs tik medienos atmatavime tarp Žeimių ir Kauno. Parvežimu jis nesurūpino. Kaltinamieji darbo kompiuteriu didelių įgūdžių neturėjo. Jei jie jo paprašė, tai jis padarė užsakymą su „Vilijampolės autotransportu“. Jei jo paprašė padaryti užsakymą ir nusiųsti, tai galėjo padaryti šį užsakymą. „Vilijampolės autotransporto“ sąskaitų neturėjo, į dėžutę nedėjo. Nepamena, kad būtų gavęs sąskaitą už transportą. Nekontroliuodavo medienos pristatymo. Į medienos pirkimus nesikišdavo, išskyrus tarp Žeimių ir Kauno. Nežinojo, iš kur atvežama mediena. Vairuotojo M. nežino. Nėra davęs nurodymų dėl lentų pervežimo. Jo neklausė apie lentų kokybę ikiteisminio tyrimo metu. Neprisimena kaltinamųjų telefono numerių. Šiais metais jiems neskambino. Neprisimena, ar skambino jiems pernai. Gali būti, kad galėjo skambinti dėl baldų. Jei skambino, tai, tikriausiai A. U., nes su juo iš senesnių laikų yra bendravęs. Paskambinęs klausė, ar toj vietoj, kur jis dirbo, yra nuomojamų patalpų. Jam atrodo, kad skambino šiltu metų laiku. Su juo matėsi „Žalgirio“ arenoje per krepšinio varžybas šiais metais. Kalbėjo apie krepšinį. Jis neužsakinėjo medienos. Užsakymą transportui galėjo daryti kaltinamųjų prašymu. Medienos užsakymo nedarė. Greičiausiai A. U. sprendė, ką užsakyti. Jo darbas buvo dirbti su klientais ir užsakyti lakus, dažus. Su mediena jis nedirbo. Klientai pasakydavo, kokiu laku lakuoti. Nespręsdavo klausimo, ar teikėjui už laką apmokėti. Daugiausiai su A. U. dėl to bendravo. Gamybai vadovavo gamybos vadovai, jis į gamybą nesikišo. Turėjo praktikos su furnitūra, dažymu, bendravo su dažytojais. Negali apsakyti, ar T. dirbo. Buvo Žeimiuose du gamybos vadovai E. iš Kauno ir D. iš Jonavos. Apklausiant jį ikiteisminio tyrimo metu tyrėjas nediktavo, ką sakyti, tyrėjas pasitikslindamas klausė, ar teisingai suprato. Perskaitė parodymus, kai juos užrašė. Jo klausinėjo, jis pasakojo. Po to surašė. Jo klausinėjo, ar teisingai suprato. Mano, kad nebuvo taip, kad tyrėjas bandė pasiūlyti savo įvykių versiją. Furnitūrą pats suskaičiuodavo, ne sji pagal tai buvo užsakoma. Į medieną jis nesikišo. E. ir D. skaičiuodavo, ko trūksta.

32Liudytojas J. Š. parodė, kad jis yra UAB ( - ) bankroto administratorius. Buvo iškelta bendrovei bankroto byla. Procedūra buvo apskųsta, tačiau teismas paliko galioti nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo dabar tęsiama bankroto procedūra. Bankroto iškėlimo iniciatorius buvo A. U.. Tuo metu jis jau buvo niekas bendrovėje. Pagrindinis akcininkas jau tada buvo kitas. Iki to laiko A. U. buvo direktorius. Pagrindinis akcininkas jį atleido. Jam buvusi buhalterė perdavė visus buhalterinius dokumentus pagal priėmimo- perdavimo aktą. Po to prasidėjo bylos dėl A. U.. Tyrėja B. poėmio aktu iš jo paėmė dalį dokumentų. 2014-09-18 tyrėjas P. iš jo paėmė likusius dokumentus. Dar vyksta bendrovės bankroto procedūra. Iki šiol visa dokumentacija išimta. Baigus teismo procesą,, bus grąžinti dokumentai. Dabar negali vykdyti bankroto procedūrų. Perduodamų dokumentų kopijų nedaro, kadangi labai daug dokumentų. Įmonė dar nepaskelbta bankrutavusia. Kai perėmė dokumentus iš buhalterės, juos sutikrino. Tyrėja B. atsirinko, kokių dokumentų jai reikia. Dėl bankroto gali kreiptis įmonės vadovas, akcininkai, kreditorius, A. U. buvo ir yra vienas iš kreditorių. Kredito suma viršija 100 000. Perimant dokumentus, tas, kas perduoda, pateikia kiekvieną segtuvą. Segtuvas yra peržiūrimas. Visų dokumentų nežiūri. Tam skirtas tam tikras laiko tarpas, kad administratorius susipažintų su dokumentais. Tuo metu dokumentai segtuvuose nebuvo sunumeruoti. Juos numeravo, kai perdavė tyrėjai. To pareikalavo tyrėja. Tyrėjai B. pateikė priėmimo- perdavimo aktą. Ji pažymėjo, kurie dokumentai jai reikalingi. Perduodant tyrėjai, kiekvienas dokumentas buvo sunumeruotas. Dokumentai nebuvo įvardinti, apyrašo nebuvo. To niekas nedaro. Įmonė ( - ) jam nežinoma. Gavo kreditorių ir debitorių sąrašą. Remiantis esamais dokumentais, padare kreditorių sąrašus. Buvo išsiųsti kreditoriams pranešimai. Debitorių sąrašas pateikiamas. Jei atsiranda naujas nežinoma debitorius, administratorius daro užklausimus ir, įsitikinęs, kad tai yra debitorius, įtraukia jį į debitorių sąrašą. Per 14 metų darbo praktiką taip nebuvo, kad dingtų koks nors dokumentas. Taip atsitiktų, jai kas nors, jam nežinant, atsirakintų kabineto duris ir įeitų.

33Liudytojas M. M. parodė, kad pažįsta tik A. U., kuris iš įmonės, kurioje jis dirbo, nuomojosi patalpas. Jis pats dirbo UAB ( - ). Taikos pr. 141 esančiame prekybos centre „Plazma“ daugeliui įmonių nuomojo patalpas. Buvo tos bendrovės direktorius. Nuomos sutartį iš „Jolventos ir ko“ pusės tvarkė A. U.. Patalpos buvo nuomojamos prekybai baldais. „Plaza“- baldų prekybos centras. Ten jokia gamyba negali būti vykdoma. Dokumentuose nurodyta, kiek laiko nuomojosi patalpas. Sutartis buvo nutraukta iš jų pusės dėl, atrodo, 10 000 Lt skolos. Kalbėjo su A. U. dėl skolos. Iki dabar su jais neatsiskaitė. Jie nurašė tą skolą. Turėjo patirties su daugeliu nuomininkų, kad dėl skolos neverta kreiptis į teismą.

34Liudytojas E. J. parodė, kad A. U. - jo buvęs darbdavys UAB ( - ). Ten dirbo vadybininku mažiau nei metus laiko. Tai buvo apie 2010 metus. Jo žiniomis A. U. buvo direktorius, o jis buvo vadybininkas, užsiėmė klientų paieška. Iš A. U. gaudavo užduotis. S. K. pažįsta per A. U.. Matė, kad jie bendraudavo. Buvo sukurtas ( - ) ženklas (logotipas). Buvo vizitinė kortelė, iškaba virš durų. Rekvizito( - ) nebuvo. Jis ( - ) naudojo kaip prekinį ženklą. Nežino to ženklo nuosavybės. Jis atstovavo ( - ). ( - ) buvo kaip prekinis ženklas.

35Teisėjui pagarsinus E. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (7 t., b.l. 56), kuriuose jisai parodė, kad nuo 2008 m. liepos mėnesio iki 2009 m. birželio mėnesio jis dirbo UAB ( - ) vadybininko pareigose, minėta bendrovė gamino baldus Kauno r. Domeikavos sen. Domeikavos k. Pakalnės gatvėje, tikslaus adreso neatsimena, jo darbo vieta buvo Kaune, ( - ), kur buvo pardavimų salonas durelės.lt, bendrovė taip pat vykdė ir baldų eksportą, visos sąskaitos buvo laikomos tam skirtame dėkle administracinėse patalpose ( - ), vėliau bendrovės direktorius A. U. jas išveždavo buhalterei, apie 2 kartus sąskaitas faktūras buhalterei yra vežęs jis, dirbdami UAB ( - ) jie direktoriaus A. U. nurodymu naudojo ( - ) logotipą, tačiau, kiek žino, tuo metu juridinis asmuo su tokiu pavadinimu dar nebuvo įsteigta, A. U. planavo ją steigti, A. U. sau ir jam buvo pagaminęs vizitines korteles su ( - ) logotipu, papildomai parodė, kad direktoriaus A. U. nurodymu naudojo tą logotipą. Jis užsiimdavo baldų fasadais, baldų furnitūra. Įmonė gamindavo, pirkdavo parduodavo baldus. Buvo gamybos cechai. Ne jo kompetencija buvo spręsti, at mediena tinkama, ar ne. Ant ( - ) vizitinės buvo jo pavardė. Atveždavo tas vizitines korteles. Dureles gamindavo iš plokštės, tai- medžio dulkės. Internetinis puslapis, jo žiniomis, buvo „( - ). A. U. išmokėdavo darbo užmokestį grynais pinigais. Jis yra pasirašęs, kad gavo. Jo žiniomis, tik A. U. buvo direktorius. Jo darbo vieta buvo ( - ). Ten S. K. matydavo nereguliariai. Neprisimena, kelis kartus per mėnesį jį ten matydavo. Savarankiškai ieškodavo klientų. Iš darbo išėjo, nes buvo krizė. ( - ) prekiavo ( - ). Neprisimena, ar, kai jis išėjo iš darbo, liko prekių. Jis išrašydavo klientams sąskaitas ir jas pateikdavo A. U.. Gamybos vadovas buvo R. T., kuris organizuodavo gamybą. Jį man teko matyti, jis lankydavosi ( - ) esančiose patalpose. Į tas patalpas įėjimas tiesiai iš gatvės, stiklinis fasadas buvo. Nemano, kad buvo problematiška tose patalpose jį susirasti. Ten buvo jo darbo stalas, dar ten sėdėdavo konstruktorius, dizaineris.

36Liudytoja E. T. parodė, kad pateikė specialisto išvadą šioje byloje. Įmonės pavadinimo dabar neprisimena, smulkmenų neprisimena. Tiriamas laikotarpis – metai. Kalbant apie specialisto išvados Nr. 5-2-/205 4-ą klausimą, tai šis pirkimas- pardavimas nebuvo formintas. Kaip liudytoja gali pasakyti, kad specialistai vengia būti teisėjais, todėl neįvardina kaltų asmenų. Už buhalterinę apskaitą atsako direktorius. Buhalterijai turi būti pateiktas dokumentas, kad jis būtų įtrauktas į apskaitą. Jei toks dokumentas nebuvo pateiktas, tai kaltas direktorius. Krovinys keliavo iš ( - ). Teismas turi spręsti, kas atsakingas, kalbant apie antrą įmonę. Ji dabar dirba auditore pas advokatus. Iš patyrimo, kurį turėjo, gali pasakyti, kad masė atvejų Lietuvoje, kai pateikia melagingus rekvizitus ir veža. Važtaraštis yra suminis dokumentas. Reikia nurodyti, kokios įmonės prekė keliauja. Šį dokumentą gali išrašyti tiek pardavėjas, tiek pirkėjas. Tai nėra buhalterinės apskaitos objektas, bet, kaip lydintis dokumentas, jis paprastai išsaugomas. Šis dokumentas neturi sumos, o tik prekės kiekį. Išvadoje Nr. 5-2/4 nurodytas tiriamas laikotarpis už 2010 m. sausio 1 d.- 2010 m. gruodžio 31 d., tačiau specialistui leidžiama apimti platesnį ratą, nei kad laikotarpį, nurodytą užduotyje. „Vilijampolės autotransportas“ tuo metu buvo samdytas pervežti tą trūkstamą medieną. Krovinys buvo pervežtas į Žeimius. Apmokėjimas buvo padarytas vėliau. Jei apmokėjimas už transportą atsirado vėliau, tai neprieštarauja tam, kad išvadoje buvo aprašytas 2009 m. įvykis. 2010 metų dokumentuose neužpajamuota mediena. Krovinio važtaraštyje įrašyta, kad mediena buvo vežta į Žeimius. Tai nustatė, remdamasi ir vizitine kortele. Ji išvadoje aprašė faktus, aprašė dokumentus apie konkrečią datą. Jeigu dokumentas buhalterinis su suma neįtrauktas į apskaitą, bet iš to, ką vežė ir susimokėjo už tą vežimą, tai vežė prekę, kuri turėjo užpajamuota į apskaitą, tačiau ta prekė neužpajamuota, tai negalima nustatyti turto, įsipareigojimų. UAB ( - ) medžiagoje aprašyta apie krovinio važtaraštį. Krovinio važtaraštis jai buvo pateiktas. Neatsimena dabar visų tų medžiagų. Kiek prisimena, buvo liudijimai. Negali atsakyti, ar nebuvo to krovinio važtaraščio. Kalbant apie gelžbetonio gaminių pirkimą, negali atsakyti apie laikotarpį, reiktų skaityti visą išvadą. 2010 metai yra 2009 metų tęsinys. Medieną reikėjo atsivežti į sandėlį. 2010- iems metams likučiai perkeliami iš 2009 metų. Išvadoje dėl UAB ( - ) Nr. 5-2-/205 12 psl. nurodytos taisyklės, kas turi būti nurodyta važtaraštyje. Pateikdama specialisto išvadas, vertinau visą medžiagą, kuri jai buvo pateikta su lydraščiu. Įvertino ir vizitinę kortelę, ir liudytojų parodymus.

37Specialistė Ž. L. parodė, kad 2013-12-31 pateikė specialisto išvadą pagal prokurorės užduotį ir atsakė į pateiktus klausimus. Išvadą teikė pagal UAB ( - ) pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, tiriamasis laikotarpis: 2010-01-01 - 2010-06-30. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad pateikti ne visi buhalteriniai dokumentai, pateiktų buhalterinių apskaitos dokumentų duomenys skiriasi. Pagal balanso duomenis likutis 2009-12-31 sudarė 99337 Lt. Nurašymo aktai, gamybos dokumentai nebuvo pateikti, o duomenys rodė, kad atsargų ir medžiagų likutis buvo 0. UAB ( - )“ užsiėmė baldų gamyba. Atsakydama į antrą užduotyje pateiktą klausimą nustatė, kad buvo sudarytos sutartys ir apmokėta už konsultaciją ir buvo skolos išieškojimas. Dalis dokumentų nebuvo pateikta. Nebuvo pateikti buhalteriniai dokumentai tarp įmonių ( - ) ir ( - ). Iš tyrėjo gauna visus dokumentus. Jis pateikia užduotį ir surinktus dokumentus. Jei jiems trūksta dokumentų, tai kreipiasi į tyrėją, kad jie būtų pateikti. Ji pati kreipėsi į tyrėją, kadangi buvo ne visi dokumentai. Išvada buvo užbaigta. Ji buvo apklausta tyrėjo, kai jai buvo pateikti papildomi dokumentai. Išvadoje papildomi dokumentai neįvertinti. Papildomus dokumentus įvertino, kai buvo apklausta tyrėjo. Iš esmės išvada nesikeitė. Negavo papildomų tokių dokumentų, kad keistų išvadas. Tik iš dalies galima buvo nustatyti įmonės ūkinę finansinę veiklą. Ne visi dokumentai buvo pateikti, be to, pateikti dokumentai buvo skirtingi. Kadangi ne visi dokumentai pateikti, tai nustatyta, kad jie neišsaugoti. Direktorius atsakingas už dokumentų išsaugojimą. Šiuo atveju atsakingas direktorius, nes pagal 2008-07-30 direktoriaus įsakymą, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi pas direktorių, jo kabinete, o patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi direktoriaus kabinete, metalinėje spintoje. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str., atsako vadovas už dokumentų išsaugojimą. Įmonė buvo bankrutuojanti. Pagal Bankroto įstatymą, dokumentai turėjo būti perduoti administratoriui. ( - ) tyrė specialistė E. T.. Buvo nustatyta, kad ( - ) darė užsakymus dėl pervežimų iš ( - ). Tuo laikotarpiu direktorius buvo A. U.. Krovinio transportavimo važtaraščiai nėra buhalterinės apskaitos objektas. Negali atsakyti tokio teorinio dalyko, ar krovinio transportavimo važtaraščiai nėra buhalterinės apskaitos objektas. UAB ( - ) užduotis jai nebuvo pateikta. Krovinio važtaraštis yra transportavimo sutarties įrodomasis dokumentas. Jos praktikoje yra ūkinių operacijų, kurios atliekamos ir be sutarčių, bet pagal taisykles turi būti sutartis.

38Specialistė I. V. parodė, kad ji negali tvirtinti 2013-12-03 specialisto išvados Nr. 5-2/205, nes ne ji ją surašė, ji negali tvirtinti 2014-01-07 specialisto išvados Nr. 5-2/4 , nes ne ji ją surašiau. Pagrindiniai dokumentai, fiksuojant įvykusią ūkinę operaciją, pagal LR Vyriausybės nutarimą Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo"– tai sąskaita faktūra, PVM sąskaita- faktūra ir gali būti kasos aparato kvitai, kai suma neviršija 500 Lt. Krovinio važtaraštis- tai krovinį lydintis dokumentas. Buhalterinės apskaitos 12 str. 1 d. sako, kad ūkinę operaciją turi pagrįsti dokumentai- sąskaita faktūra ir PVM sąskaita faktūra. Ji yra susipažinusi su minėtomis specialisto išvadomis, tačiau jei atstovauja bylą, tai turi matyti ir dokumentus. Negali pamatyti tai, ką matė kita specialistė. Kita specialistė išsamiai dėl to pasisakė. Buvo nustatyta, kad „Vilijampolės autotransportas“ gavo užsakymą pervežti medieną. Medžiagoje nemačiau, kad mediena buvo pervežta. Jei buvo nustatyta, kad jie pervežė medieną, tai taip ir buvo, bet ji pati tokių dokumentų nematė. Buhalterinės apskaitos 12 str. parašyta, kad apskaitos dokumentas surašomas iš karto po to, kai įvyko ūkinė operacija arba jos metu. Važtaraščio pagrindu turėjo būti surašyta sąskaita. Jei pagal važtaraštį atgabeno krovinį, tai turi būti priimamas krovinys, surašomas laisvos formos dokumentas, užpajamuojamas. Kai priimtos prekės saugojimui, ar jos yra kelyje, galutinis dokumento įforminimas turi būti. Inventorių, jei paimi pasaugojimui ar panaudai, turi inventorizuoti. Įmonė turi inventorizuoti visą turtą, nepriklausomai, ar tai yra ilgalaikis turtas, ar ne. Anksčiau buvo 1997 m. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 164 ir dabar taikoma, kad PVM sąskaitos faktūros 3-čias egzempliorius gali atstoti važtaraštį, jei joje yra tai, kas privalo būti važtaraštyje. Važtaraštis yra tik krovinį lydintis dokumentas. Yra pareiga dokumentuoti vykstančią operaciją pagal Kelių kodekso 29 str. Jei prarandi sąskaitą- faktūrą, surašomas ir laisvos formos dokumentas. Turi užpajamuoti tą turtą ar kaip savo, ar kaip atvežtą sandėliuoti. Nors tai ir būtų pažeidimas, bet galima iki metų pabaigos išrašyti sąskaitą. Būna nustatyti finansiniai metai. Gali įmonė ir pakeisti finansinius metus ( jei dirbami sezoniniai darbai). Šioje išvadoje nematė, kad būtų buvę kiti finansiniai metai. Ji perskaitė specialisto išvadas, jas gali komentuoti kaip specialistė, tačiau gilumines išvada sgalėtų daryti tik susipažinusi su dokumentais. 2013-12-03 specialisto išvadoje atsakyme į 4- ą klausimą slypi pardavimas. Kadangi jie nepardavė, tai savo turto negalėjo užpajamuoti. Tuo atveju, jei buvo važtaraštis ir atvežta mediena, tai jie turėjo surašyti laisvos formos dokumentą, medieną užpajamuoti ne kaip savo turtą. Tokio atvejo pavyzdys galėtų būti kai veža brangų krovinį ir sulūžta mašina. Jei paprašoma pasaugoti krovinį sandėlyje, tai tokiu atveju surašomas laisvos formos dokumentas.

39Iš juridinio asmens UAB ( - ) duomenų matyti, kad UAB ( - ) direktoriumi nuo 2009-08-19 paskirtas S. K. (1 t., b.l. 66-68).

40Iš 2013-08-02 raštu Nr.J08-02 pateiktos informacijos matyti, kad UAB ( - ) turėjo ūkinius finansinius santykius su AB „Vilijampolės autotransportas“ (1 t., b.l.128-132).

41Iš 2014-01-07 raštu Nr.J01-3/2014 pateiktos informacijos matyti, kad administratorius pateikė visus AB „Vilijampolės autotransportas“ dokumentus (t.1., b.l.142).

42Iš 2014-09-29 tarnybiniu pranešimu Nr.20-65-PR5-2979 pateiktos informacijos matyti, kad abonentas, kurio Nr. ( - ) priklauso UAB ( - ) (t.1., b.l.175-176).

432013-12-03 specialisto išvadoje Nr.5-2/205 tiriant UAB ( - ) ūkinę finansinę veiklą konstatuota, kad ūkinių santykių, kurie būtų pagrįsti dokumentais tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) nenustatyta (t.2., b.l. 11-22).

442014-01-07 specialisto išvadoje Nr.5-2/4 tiriant UAB ( - ) ūkinę finansinė veiklą konstatuota, kad iš UAB ( - ) tvarkomos buhalterinės apskaitos iš dalies negalima nustatyti asmens turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31 dėl šių priežasčių:

45Įvertinus užsakymus, bendrovė ( - ) 2011-03-09 ir 2011-03-24 dienomis apmokėtas krovinio pervežimo išlaidas akcinei bendrovei ( - ) 934,12 Lt sumą pagal 2010-09-10 PVM sąskaitą faktūrą serija VAT Nr. ( - ), liudytojo A. U. liudijimą, vizitinės kortelės duomenis, daroma išvada, kad uždaroji akcinė bendrovė ( - ) užsakė transportą iš AB„Vilijampolės autotransportas“ krovinio pervežimui iš UAB ( - ) sandėliavimo vietų Skriaudžiuose (2010-09-01) ir Pieštuvėnuose (2010-09-03), krovinys buvo pergabentas į Žeimius, bendrovė ( - ) 2011-03-09 ir 2011-03-24 dienomis apmokėjo akcinei bendrovei ( - ) 934,12 Lt sumą pagal 2010-09-10 PVM sąskaitą faktūrą serija VAT Nr. ( - ), daroma išvada, kad uždaroji akcinė bendrovė ( - ) ir yra ąžuolo lentų 35,5 kub. m. iš UAB ( - ) gavėja, tik lentos nebuvo pajamuotos buhalterinėje apskaitoje. Buhalterinėje apskaitoje nefiksuotas įsipareigojimas bendrovei ( - ) už 35,5 kub. m ąžuolo lentų.

46Iš dalies negalima nustatyti įsipareigojimų dydį ir struktūrą dėl šių priežasčių:

47Jei Kauno apskrities VMI priešpriešinės informacijos surinkimo 2011-10-10 pažymos Nr. AU12-201 surašymo, tikrinant uždarąją akcinę bendrovę ( - ) operatyvaus patikrinimo metu (2011-10-10) Mokėtojas pateikė patikslintą 2009 m. spalio mėn. PVM deklaraciją, kurioje patikslino atskaitomo PVM sumą (sumažino PVM atskaitą 9596 Lt suma) pagal UAB ( - ) išrašytas PVM s/f bei papildomai deklaravo 9596 Lt mokėtino į biudžetą PVM už spalio mėn., sektų išvada, kad VMI turėjo duomenų, kad bendrovė „( - ) buhalterinės apskaitos dokumentuose apskaitė gelžbetonio gaminių pirkimą iš UAB ( - ) pagal PVM sąskaitas faktūras 2009-10-29 PVM sąsk. faktūr. Nr. ( - ) už 29975,28 Lt, t. sk. 5202,32 Lt PVM, 16 vnt ir 2009-10-30 PVM sąsk. faktūr. Nr. ( - ) už 25315,68 Lt, t. sk. 4393,63 Lt PVM, 29 vnt. Viso 55290,96 Lt, t. t.. 9595,95 Lt PVM nepagrįstai.

48Sektų išvada, kad į uždarosios akcinės bendrovės ( - ) buhalterinę apskaitą įrašyti apskaitos duomenys apie pirktus gelžbetonio gaminius nepagrįstai.

49Tuo bendrovė ( - ) nesivadovavo Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574(Aktuali redakcija nuo 2003 12 18 ). 4 straipsniu „Reikalavimai apskaitos informacijai“ „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.“, 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ nuostatomis, kur 2-oje dalyje nurodyta:„Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, 12 straipsniu „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ „1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. 2. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais.“(3 t., b.l. 7-25)

502013-12-31 specialisto išvadoje Nr.5-2/218 UAB tiriant UAB ( - ) ūkinę finansinę veiklą konstatuota, kad bendrovės ( - ) direktorius nuo 2003-07-18 iki 2010-09-22 buvo A. U.. Taip pat išvadoje nurodoma, kad tyrimo metu nėra galimybės nustatyti bendrovės ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros dėl šių priežasčių:

511. laikotarpiu nuo 2010-01-14 iki 2010-07-29 bendrovėje ( - ) nebuvo buhalterio. Sutartis su apskaitą tvarkančia įmone tyrimui nepateikta. Tuo nesivadovauta BAĮ 10 str. „1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

521) ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

532) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.“

542. Tyrimui nepateikti bendrovės ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentai:

552.1. patvirtinti vyr. finansininko parašu 2010 m. apskaitos registrai (iššifruojant kiekvienos balansinės sąskaitos apyvartas),

562.2. 2010 metais parduoto turto įsigijimo ir atsiskaitymo dokumentai bei turto pirkimo, pardavimo sutartis,

572.3. 2010 metų medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo, padavimo ar panaudojimo dokumentai, nurašymo aktai,

582.4. Balansas 2010-06-30 pateiktas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo,

592.5.

60Inventorizacijos dokumentai 2009-12-31, 2010-08-31, 2010-12-31,

612.6.

62Buhalterių ir direktoriaus darbo sutartys,

632.7.

64Pagal 2009-05-06 konsignacijos sutartį 2009/05/0 gautų ir parduotų prekių apskaitos dokumentai, bei likučių suderinimo dokumentai,

652.8.

66PVM sąskaitų – faktūrų registravimo žurnalai,

672.9.

682010-07-01 – 2010-12-16 įsigytų prekių ir paslaugų PVM sąskaitos – faktūros,

692.10.

70Sandėlio pajamų ir išlaidų orderiai,

712.11.

72Kasos dokumentai nuo 2010-03-15,

732.12.

74Kasos knygos nuo 2010 balandžio mėnesio,

752.13.

762010 metų II pusmečio avanso apyskaitos,

77Nepateikus balansinių sąskaitų registrų, pirminių dokumentų ir kitų ūkinių operacijų fiksavimo apskaitoje dokumentų, nėra galimybės nustatyti bendrovės finansinės atskaitomybės teisingumo, veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

782001-03-20 LR Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216. 10 str. 7 d. 1 p. „Įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. <...>. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui visus dokumentus, šių dokumentų neperduoda arba perduoda ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 10 tūkstančių litų baudą“. Dokumentai administratoriui nebuvo perduoti.

79LR 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574

8016 straipsnis. Apskaitos registrai

81„1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.“

8219 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka

83„1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.3. Likviduotų ūkio subjektų apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

844. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas.“ 3. Tyrimui pateikta bendrovės ( - ) PVM sąskaita – faktūra JOL Nr. ( - ), kurioje nurodyta „pardavimo data“ 2010 m. gruodžio mėn. 02 d. Kokiu tikslu buvo išrašyta pjovimo paslaugas atvaizduojanti 2010-12-02 PVM sąskaita – faktūra UAB ( - ), kai bendrovėje nebuvo darbuotojų ir realiai nebuvo kas galėtų pjovimo darbą atlikti, tyrimo metu nėra galimybės nustatyti. Dėl to nėra galimybių nustatyti bendrovės ( - ) veiklos. 4. Dėl to, kad tyrimui nepateikti 15655,68Lt grynų pinigų įmokėjimo bendrovei ( - ) užpajamavimo dokumentai, todėl tyrimo metu nėra galimybės iš dalies nustatyti bendrovės ( - ) turto ir įsipareigojimų. Tuo bendrovė ( - ) nesilaikė LR 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnis. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas „2. Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. 5. Grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“ 5. Dėl duomenų neatitikimo įvairiuose apskaitos dokumentuose: didžiosios knygos registre sąskaita 2435 „Gautinos iš atskaitingų asmenų sumos“ 2010 metų I pusmetis A. U., A. U. avanso apyskaitoje 2010-06-30, balanse 2010-06-30, nėra galimybės nustatyti bendrovės ( - ) įsiskolinom dydžio ir struktūros – BAĮ 4 str. Reikalavimai apskaitos informacijai „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų:1)tinkama, objektyvi ir palyginama“ 6.

85Kokiu laiku ir kokiomis aplinkybėmis surašyta 2010-01-30 J. A. avanso apyskaita ir UAB ( - ) 2010-01-20 pinigų priėmimo kvitas MIN Nr.69, bei kokiomis lėšomis apmokėtas minėtas kvitas, tyrimo metu nėra galimybės nustatyti. Todėl, kad iš pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti kas ir kokiomis lėšomis sumokėjo 460,97Lt UAB ( - ) pagal 2010-01-20 pinigų priėmimo kvitas MIN Nr. ( - ), nėra galimybės nustatyti UAB ( - ) turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. 7. Pateiktame balanse nurodytas straipsnio „Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys“ likutis 2009-12-31 sudarė 99337Lt, balanse 2010-12-31 minėto straipsnio likutis 0. Be pateisinamųjų dokumentų nurašius medžiagų už 109920,95Lt (99337,00+10585,05) buvo padarytas nuostolis bendrovei ( - ). Dėl to nėra galimybės nustatyti bendrovės ( - ) turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą. 2001-11-06 LT Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 12 str. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas „1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, <...>. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.“ 2001-11-06 LT Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 21 str. “Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą” 1 d. “Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.“ Tyrimui nepateikti apskaitos dokumentai:

861. patvirtinti vyr. finansininko parašu 2010 m. apskaitos registrai (iššifruojant kiekvienos balansinės sąskaitos apyvartas), 2.

872010 metais parduoto turto įsigijimo ir atsiskaitymo dokumentai bei turto pirkimo, pardavimo sutartis, 3. 2010 metų medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo, padavimo ar panaudojimo dokumentai, nurašymo aktai, 4.

88Balansas 2010-06-30 pateiktas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, 5. Inventorizacijos dokumentai 2009-12-31, 2010-08-31, 2010-12-31, 6. Buhalterių ir direktoriaus darbo sutartys, 7. Pagal 2009-05-06 konsignacijos sutartį 2009/05/0 gautų ir parduotų prekių apskaitos dokumentai, bei likučių suderinimo dokumentai, 8. PVM sąskaitų – faktūrų registravimo žurnalai, 9. 2010-07-01 – 2010-12-16 įsigytų prekių ir paslaugų PVM sąskaitos – faktūros, 10.Sandėlio pajamų ir išlaidų orderiai, 11.

89Kasos dokumentai nuo 2010-03-15, 12. Kasos knygos nuo 2010 balandžio mėnesio, 13. 2010 metų II pusmečio avanso apyskaitos, LR 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574,

9019 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka

91„1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.

922. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

933. Likviduotų ūkio subjektų apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

944. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas.“

9521 straipsnis. Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų

96išsaugojimą

972. Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“

98Pagal 2008-07-30 direktoriaus įsakymą Nr. 08-07/9 (36 priedas) „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi pas direktorių, jo kabinete, o patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi direktoriaus kabinete, metalinėje spintoje.“

992001-03-20 LR įmonių bankroto įstatymu Nr.IX-216, 10 str. 7 d. 1 p. „Įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. <...>. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui visus dokumentus, šių dokumentų neperduoda arba perduoda ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 10 tūkstančių litų baudą“.

1002011-09-22 administratorius J. Š. pranešime Kauno apskrities VMI (27 priedas) dėl nurodymo pateikti dokumentus (nurodymas Nr.AU3-33, 2011-09-13) pranešė, kad buvo pateikti (VMI patikrinimui) visi jam direktoriaus A. U. perduoti dokumentai (4 t., b.l.11-34).

1012014-01-17 specialisto išvadoje Nr. 5-2/8 tiriant AB „Vilijampolės autotransportas“ ūkinę finansinę veiklą konstatuota, kad tyrimui pateikta viena PVM sąskaita - faktūra - 2010-09-10 PVM sąskaita - faktūra VAT Nr. ( - ) pagal kurią AB „Vilijampolės autotransportas“ atliko transporto paslaugas UAB ( - ):

102-transporto paslaugos maršrutu "Skriaudžiai, Prienų raj. - Žeimiai, Jonavos raj. gar. 4 kel.l.Nr. 0110830 ( - )/VR 110 2010-09-01 važt. - 146 km. kaina 2,00Lt, suma 292,00Lt, -transporto paslaugos maršrutu "Pieštuvėnai, Prienų raj. - Žeimiai, Jonavos raj. gar. 4 kel.l.Nr. 0110832 ( - )/VR 110 2010-09-03 važt. Nr.AR 400 - 240 km. kaina 2,00Lt, suma 480,00Lt.

103Bendra paslaugų suma 772,00Lt 21 % PVM - 162,12Lt iš viso - 934,12Lt.

104Tyrimui nepateikta sutartis, paslaugų užsakymai, kelionės lapai Nr. 0110830, Nr. 0110832, krovinio važtaraščiai, todėl nėra galimybės nustatyti paslaugų, nurodytų PVM sąskaitoje - faktūroje VAT Nr. ( - ) atlikimo aplinkybių: krovinio pavadinimo, krovinio kiekio, krovinio pakrovimo laiko, atsiskaitymo sąlygų.

105Tiriamuoju laikotarpiu 2010-09-10 PVM sąskaita-faktūra VAT Nr. ( - ) apmokėta nebuvo. Tyrimui pateikti 2011 metų SEB banko išrašai, pagal kuriuos gauti mokėjimai iš UAB ( - ): 2011-03-09 – 434,12 Lt (mokama pagal s.f. 2010-12-31), 2011-03-24 – 200 Lt (mokama pagal s.f. 2010-12-31). Bendra sumokėta suma 634,12 Lt. Tyrimui nepateikta 2010-12-31 sąskaita-faktūra pagal kurią atlikti mokėjimai.

106Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad A. M. parodė patalpas, esančias Prienų r., Veiverių sen., Skriaudžių k. kur jam buvo pakrautos ąžuolo lentos (7 t., b.l.40-42).

107Iš 2014-10-01 specialistės apklausos protokolo matyti, kad ji 2013-12-31 pateikė specialisto išvadą Nr. 5-2/218 dėl UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo. SODROS duomenimis A. U. dirbo bendrovėje iki 2010-09-01. Ikiteisminio tyrimo byloje nurodyta, kad 2010-07-29 dokumentų priėmimo - perdavimo aktu A. U. UAB ( - ) dokumentus perdavė buhalterei E. K.. Tačiau 2010-12-21 - 2011-01-26 išrašė ir pasirašė 4 pinigų priėmimo kvitus apie pinigų už prekes ir paslaugas iš A. G. gavimą. Pagal 2008-07-30 direktoriaus įsakymą Nr.08-07/10 teisė surašyti ir pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus buvo suteikta direktoriui A. U., vyr. buhalterei J. A. (SODROS duomenimis - išvados 3 priedas - dirbo 2008-07-24 - 2010-01-13), vadybininkui E. J. (SODROS duomenimis dirbo 2008-07-24-2009-06-19) (7 t., b.l. 62-64).

108Dėl kaltinimų A. U. padarius, nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

109Pagal BK 182 str. 1 d. atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. BK 182 straipsnyje numatyto nusikaltimo esmė yra apgaulės panaudojimas, nukreiptas svetimam turtui, turtinei teisei įgyti ar turtinei prievolei išvengti arba ją panaikinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-358/2011, 2K-312/2013, 2K-580/2014, Nr. 2K-51-677/2015). Būtent šis požymis skiria sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką nuo civilinės teisės delikto. Sukčiavimo objektyvieji požymiai – 1) svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, 2) turtinės prievolės išvengimas ir 3) turtinės prievolės panaikinimas – BK 182 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena nurodytų veikų. Svetimas turtas – tai kaltininkui nuosavybės teise nepriklausantys kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, taip pat pinigai, vertybiniai popieriai ir pan. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia. Tyčia sukčiavimo atveju pasireiškia tuo, kad asmuo suvokia turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimo panaudojant apgaulę pavojingą pobūdį ir nori panaudodamas apgaulę tokią turtinę naudą gauti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-255/2012, 2K-51-677/2015).

110Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika apgaulė piktnaudžiaujant pasitikėjimu sukčiavimo atveju turi būti esminė, t. y. nukentėjusiojo suklaidinimas dėl kaltininko ketinimų turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto ar turtinės teisės perdavimo kitam asmeniui. Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtakos asmens apsisprendimui perduoti turtą ar turtinę teisę, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-329/2011, 2K-7-255/2012, 2K-273/2014, 2K-51-677/2015). Apgaulei nustatyti taip pat taikytinas kreditoriaus teisinės padėties pasunkinimo kriterijus (byloje nustatoma situacija, kai dėl skolininko veiksmų kreditoriaus galimybės atkurti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis iš esmės pasunkintos). Baudžiamoji atsakomybė aiškinant šį kriterijų galima tik tuo atveju, kai skolininkas naudodamas apgaulę vengia įvykdyti prievolę. Be to, gana svarbus kriterijus, padedantis atskirti sukčiavimą nuo civilinės teisės pažeidimo, yra nukentėjusiojo apdairaus, atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus, susijęs su nukentėjusiojo asmens savybėmis ir veiksmais. Vadovaujantis šiuo kriterijumi, naudojama apgaulė turi įveikti bent minimalų protingo nukentėjusiojo elgesio lygį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2A-7–9/2013, 2K-51-677/2015).

111BK 2 str. 4 d. nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką; tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Baudžiamojo proceso įstatymo normos draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį ar veiką kvalifikuoti pagal kaltinimą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka ir neginčytinai įrodyti. Pagal susiformavusią teismų praktiką apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K–177/2009, 2K–205/2012, 2K-532/2012, 2K-619/2012). Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber?, Messegué and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgment of 20 March 2001 ir kt.). Vis dėlto teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai tik tuomet, kai, išsamiai ir nešališkai ištyrus visas bylos aplinkybes, jų nepavyksta pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose 2K-476/2013, 2K-325/2007).

112Vertinant šioje byloje teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes negalima daryti išvados, kad buvo nustatyti visi būtinieji sukčiavimo kaip nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Remiantis A. U. apteiktu kaltinimu apgaule yra laikoma ta aplinkybė, kad jis prisistatė UAB ( - ) direktoriumi ir būtent dėl to įgijo UAB ( - ) direktoriaus A. Z. pasitikėjimą, tačiau byloje nėra duomenų, kad UAB ( - ) buvo išskirtinis UAB ( - ) ąžuolo lentų pirkėjas, kurio veiksmai galėjo ženkliai pabloginti UAB ( - ) padėtį, todėl negalima laikyti, kad ši aplinkybė reikšmingai pasunkino UAB ( - ) teisinę padėtį. Nors A. U. nebuvo UAB ( - ) darbuotojas ar įgaliotas atstovas, tačiau glaudžius jo ryšius su šia įmone patvirtina liudytojų R. T., D. E., A. U. ir E. J. parodymai. Tokios aplinkybės leidžia manyti, kad tokia apgaulė nebuvo esminis kriterijus A. U. veiksmuose, kurie leistų identifikuoti iš anksto suplanuotą tyčią apgaulės būdu pasisavinti UAB ( - ) priklausančias ąžuolo lentas.

113Atsižvelgiant į tai, kad apgaulei nustatyti gana svarbus kriterijus, padedantis atskirti sukčiavimą nuo civilinės teisės pažeidimo, yra nukentėjusiojo apdairaus, atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus, susijęs su nukentėjusiojo asmens savybėmis ir veiksmais, pažymėtina, kad A. Z. vadovaujama įmonė pati nesiėmė veiksmų, kad būtų jos apskaitoje būtų tinkamai atvaizduota įvykusi minėta ūkinė operacija. 2013-12-03 specialisto išvadoje Nr. 5-2/205 nustatyta, kad 2010-09-01 ir 2010-09-03 datų važtaraščiai, kurie, kaip teigiama liudijo 35,50 m3 ąžuolo lentų gabenimą iš UAB ( - ) į UAB ( - ) į UAB ( - ) važtaraščių registracijos žurnalą neįtraukti ir ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikti (2 t., b.l. 12-13). Taip pat šioje išvadoje nustatyta, kad remiantis UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentais, per 2010 metų rugsėjo mėnesį bendrovė neišrašė PVM sąskaitos-faktūros nei vienam pirkėjo, t.y. per 2010 metų rugsėjo mėnesį nepardavė ąžuolo lentų (2 t., b.l. 15). A. Z. taip pat patvirtino aplinkybę, kad sąskaitos faktūros už parduotą medieną neišrašė, susitarimas dėl 21200Lt vertės ąžuolo lentų pardavimo buvo sudarytas žodžiu, įtikinamo paaiškinimo, kodėl sąskaitą faktūrą norėjo įteikti būtent A. U., o ne verslo praktikoje kitais įprastais būdais, t.y. kitam atsakingam UAB ( - ) darbuotojui ar išsiųsti registruotu laišku, nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad A. Z. yra įmonės direktorius ir ilgametis verslo atstovas, jo toks elgesys negali būti laikomas kaip atitinkantis apdairaus, atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijų. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje pažymima, kad bylose, kuriose kyla baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimo problema, nenustačius šių kriterijų, prioritetas teiktinas civilinėms teisių atkūrimo priemonėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2014, Nr. 2K-123/2014, 2K-51-677/2015).

114Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pats 35,50 m3 ąžuolinių lentų gabenimo faktas iš UAB ( - ) į UAB ( - ) nėra pagrįstas neginčijamais įrodymais. 2013-12-03 specialisto išvadoje Nr. 5-2/205 nustatyta, kad 2010-09-01 ir 2010-09-03 datų važtaraščiai, kurie, kaip teigiama liudijo 35,50 m3 ąžuolo lentų gabenimą iš UAB ( - ) į UAB ( - ) į UAB ( - ) važtaraščių registracijos žurnalą neįtraukti ir ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikti (2 t., b.l. 12-13). Aplinkybė, jog 2010-09-01 ir 2010-09-03 UAB ( - ) pardavė UAB ( - ) 35,50 m3 ąžuolo lentų 2013-12-03 specialisto išvadoje Nr. 5-2/205 grindžiama tokiais dokumentais: 1. AB “Vilijampolės autotransportas“ 2010-09-10 PVM sąskaita faktūra serija VAT Nr. ( - ) su tekstu „už transporto paslaugas maršrutu- Skriaudžiai, Prienų raj. - Žeimiai, Jonavos raj. 2. AB „Vilijampolės autotransportas“ tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas 2010-12-31, bendrovei ( - ), jame tekstas: „Prašome patvirtinti, kad sutinkate su nurodyta skola bendrovei 2010-12-31 ir vieną egzempliorių per 7 d. grąžinti mums. Suma 934,12 Lt.“ Suderinimo akte yra AB„Vilijampolės autotransportas“ ir UAB ( - ) vyr. buhalterių, ar einančių šias pareigas, suderinimo aktą patvirtinantys parašai ir spaudai. 3 AB „Vilijampolės autotransportas“ SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) (LTL) išrašas 2011-03-09, kuriame nurodoma, kad gavo 434,12 Lt lėšų įskaitymą iš UAB ( - ). 4. AB„Vilijampolės autotransportas“ SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) (LTL) išrašas 2011-03-24, kuriame nurodoma, kad gavo 200 Lt lėšų įskaitymais UAB ( - ). Remiantis šiais dokumentais daroma išvada, kad UAB ( - ) ižsakė transportą iš AB „Vilijampolės autotransportas“ krovinio pervežimui iš UAB ( - ) sandėliavimo vietų Skriaudžiuose (2010-09-01) ir Pieštuvėnuose (2010-09-03), krovinys buvo pergabentas į Žeimius, UAB ( - ) krovinį gavo, nes 2011-03-09 ir 2011-03-24 dienomis apmokėjo AB „Vilijampolės autotransportas“ pagal 2010-09-10 PVM sąskaitą-faktūrą serija VAT Nr. ( - ) (2 t., b.l. 16). Kaip minėtos išvados priedai 10.2-10.5 pridedami šias aplinkybe patvirtinantys dokumentai: 2010-09-10 PVM sąskaita-faktūra VAT Nr. ( - ), 2010-12-31 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, SEB banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) (LTL) išrašas 2011-03-09 ir išrašas 2011-03-24 (2 t., b.l. 108-111). Minėtos aplinkybės remiantis tais pačiais dokumentais analogiškai vertinamos ir 2014-01-07 specialisto išvadoje Nr. 5-2/4 (3 t., b.l.11-13, 64-66, 69)

115Tuo tarpu 2014-01-17 specialisto išvadoje Nr. 5-2/8 remiantis tais pačiais dokumentais, t.y. 1. AB “Vilijampolės autotransportas“ 2010-09-10 PVM sąskaita faktūra serija VAT Nr. ( - ), 2. AB „Vilijampolės autotransportas“ tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas 2010-12-31 3 AB „Vilijampolės autotransportas“ SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) (LTL) išrašas 2011-03-09, kuriame nurodoma, kad gavo 434,12 Lt lėšų įskaitymą iš UAB ( - ). 4. AB„Vilijampolės autotransportas“ SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) (LTL) išrašas 2011-03-24, kuriame nurodoma, kad gavo 200 Lt lėšų įskaitymais UAB ( - ), daroma išvada, kad tiriamuoju laikotarpiu 2010-09-10 PVM sąskaita-faktūra VAT Nr. ( - ) apmokėta nebuvo. Tyrimui pateikti 2011 metų SEB banko išrašai, pagal kuriuos gauti mokėjimai iš UAB ( - ): 2011-03-09 – 434,12 Lt (mokama pagal s.f. 2010-12-31), 2011-03-24 – 200 Lt (mokama pagal s.f. 2010-12-31). Bendra sumokėta suma 634,12 Lt. Tyrimui nepateikta 2010-12-31 sąskaita-faktūra pagal kurią atlikti mokėjimai (3 t., b.l. 127, 140, 145, 147-148). Taigi ši išvada nepatvirtina fakto, kad UAB ( - ) krovinį gavo, nes 2011-03-09 ir 2011-03-24 dienomis apmokėjo AB „Vilijampolės autotransportas“ pagal 2010-09-10 PVM sąskaitą-faktūrą serija VAT Nr. ( - ). Pažymėtina ir tai, kad aplinkybių, jog buvo pateiktas užsakymas AB „Vilijampolės autotransportas“ dėl ąžuolo lentų pervežimo nepaneigė pats kaltinamasis A. U., tą patvirtino ir liudytojas A. U., tačiau kaltinamasis neigė aplinkybę, kad buvo sudarytas sandėris dėl minėto kiekio ąžuolo lentų pirkimo, liudytojas A. U. taip pat nurodė, kad galutines medienos pardavimo aplinkybes suderino A. U. ir jam nėra žinoma, ar lentos buvo įsigytos, jam sąskaitą už AB „Vilijampolės autotransportas“ suteiktas pervežimo paslaugas nebuvo pateikta.

1162010-09-01 ir 2010-09-03 35,50 m3 ąžuolo lentų gabenimą iš UAB ( - ) į UAB ( - ) liudijantys važtaraščiai į bylą nebuvo pateikti. Tai patvirtina tiek 2013-12-03 specialisto išvada Nr. 5-2/205, kurioje nurodyta, kad šie važtaraščiai tyrimui nepateikti ir į UAB ( - ) registracijos žurnalą neįtraukti (2 t., b.l. 12-13, 112-113). Šių važtaraščių taip pat nepateikė ir AB „Vilijampolės autotransportas“, kas nustatyta 2014-01-17 specialisto išvadoje Nr. 5-2/8 (3 t., b.l. 126). Šioje išvadoje konstatuota, kad nepateikus kelionės lapų NR. 0110830 ir Nr. 0110832 bei krovinių vežimo važtaraščių nėra galimybės nustatyti paslaugų, nurodytų PVM sąskaitoje-faktūroje VAT Nr. 003058 atlikimo aplinkybių, kurios detalizuojamos kelionės lapuose ir krovinio važtaraščiuose pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus (3 t., b.l. 126). Pažymėtina ir tai, kad liudytojas A. M., gabenęs minėtą krovinį, neprisiminė bendrovės pavadinimo, kuriai buvo skirtas šis krovinys. Nors liudytojas Ž. S. ir nurodė, kad važtaraštį turėjo išrašyti tas, kas užsakė transportą, gabenti krovinį, tačiau kartu parodė, kad jam nėra žinomos važtaraščių apskaitos aplinkybės UAB ( - ) gabenant krovinius Lietuvoje. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad LR kelių transporto kodekso (Žin. 1996, Nr. 119-2772) 29 str. 2 d. nurodyti rekvizitai, kuriuos važtaraštyje įrašo siuntėjas, o 26 str. 2 d. nurodyta, kad siuntėjas yra fiziniai ir juridiniai asmenys, perduodantys vežti krovinį jo nurodytam gavėjui.

117Esant visoms įvardintoms aplinkybėms, įrodymų visetas, neabejotinai ir neginčytinai nepatvirtina, kad A. U. padarė jam inkriminuojamą BK 182 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką, todėl jis išteisintinas dėl šios veikos padarymo, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

118Dėl civilinio ieškinio ir procesinių išlaidų atlyginimo

119Byloje UAB ( - ) 2014 m. spalio 14 d. nutarimu buvo pripažinta civiliniu ieškovu (7 t., b.l.36) ir pareikštas civilinis ieškinys A. U. prašant atlyginti 7589,83 EUR turtinę žalą ir 1210 EUR proceso išlaidų už atstovavimą (8 t., b.l. 75-78).

120Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 115 str. 3 d. nustatyta, kad priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teismas atmeta civilinį ieškinį, jeigu neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo darant nusikalstamą veiką arba palieka civilinį ieškinį nenagrinėtą, jeigu kaltinamasis išteisinamas, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamais A. U. išteisintinas dėl BK 182 str. 1 d, numatytos nusikalstamos veikos, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, UAB ( - ) civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

121Remiantis BPK 103 str. proceso išlaidas sudaro 1) liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą ir gyvenimo joje išlaidoms atlyginti; 2) liudytojams ir nukentėjusiesiems išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų atitraukimą nuo įprastinio darbo; 3) ekspertams, specialistams, vertėjams išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai jie šias pareigas atlieka kaip tarnybinę užduotį; 5) daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos; 6) kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Atstovavimo išlaidos taip pat yra pripažįstamos proceso išlaidomis, tačiau išteisinus A. U. dėl šios nusikalstamos veikos padarymo iš jo išieškoti šias išlaidas.

122Dėl kaltinimų A. U. padarius, nusikalstamas veikas, numatytas BK 184 str. 1 d.

123Pagal BK 184 str. 1 d. atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Esminis turto iššvaistymo, kaip ir turto pasisavinimo, skiriančio šias nusikalstamas veikas nuo kitų nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams požymis yra tas, kad nusikalstamą veiką padaro asmuo, kuris dėl einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus to turto atžvilgiu. Turto iššvaistymo atveju kaltininkas jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu turtine teise disponuoja savo nuožiūra, pažeisdamas jam suteiktus įgaliojimus. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą bendrovės vadovas savo veikloje turi vadovautis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais ( 37 straipsnio 2 dalis). Tačiau pažymėtina tai, kad vien tik neteisėtas bendrovės vadovo disponavimas jam patikėtu ar buvusiu jo žinioje turtu dar nereiškia, jog padaryta BK 184 straipsnyje numatyta veika. Būtinasis, turto iššvaistymo, kaip ir kitų nusikaltimų nuosavybei, požymis - turtinės žalos padarymas. Dėl to kvalifikuojant turto iššvaistymą reikia konstatuoti, ar neteisėtai disponuojant UAB turtu buvo padaryta turtinė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-210/2012).

1242013-12-31 specialisto išvadoje Nr.5-2/218 konstatuota, kad bendrovės ( - ) direktorius nuo 2003-07-18 iki 2010-09-22 buvo A. U.. Taip pat išvadoje nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2010-01-14 iki 2010-07-29 bendrovėje ( - ) nebuvo buhalterio. Šiuo laikotarpiu, t.y. 2010-03-17, 2010-03-29, 2010-04-05 A. U. dirbdamas ir kasininko pareigose ir pagal LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 2 ir 22 p. būdamas atsakingas už kasos operacijų atlikimą, UAB ( - ) vardu išrašė pinigų priėmimo kvitą serija BLA Nr. ( - ) iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - ) savininko A. G. priėmė 5000 Lt, taip pat išrašė pinigų priėmimo kvitą serija BLA Nr. ( - ) iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - ) savininko A. G. priėmė 11495 Lt bei išrašė pinigų priėmimo kvitą serija BLA Nr. 8820030 iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - ) savininko A. G. priėmė 8645,45 Lt, jų UAB ( - ) kasoje neapskaitė, pateisinančių dokumentų apie šių pinigų panaudojimą nepateikė. Taigi A. U. turėjo teisiškai apibrėžtus įgaliojimus priimti pinigus iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - ) savininko A. G.. Šias aplinkybes patvirtina liudytojo A, G. parodymai, kur jis parodė, kad užsakė baldus įmonėje ( - ) bei už juos apmokėjo pagal UAB „( - ) išrašytas sąskaitos, kurios įtrauktos į jo vadovaujamos įmonės apskaitą, taip pat parodė, kad pinigus sumokėjo A. U.. Liudytoja E. K., nors ir parodė, kad jai buvo pavesta sutvarkyti buhalterinę apkaitą, tačiau ji dirbo tik mėnesį ir nespėjo per tą laiką patikrinti visų buhalterinių dokumentų, tvarkė tik einamojo laikotarpio dokumentus. E. K. taip pat parodė, kad tvarkė apskaitą pagal tuos dokumentus, kuriuos pateikdavo direktorius. Pažymėtina ir tai, kad specialisto išvadoje konstatuota, kad tyrimui nepateikti UAB ( - ) kasos dokumentai nuo 2010-03-15 (4 t., b.l. 24-25, 30-31). Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad neapskaičius įmonės UAB ( - ) ir ko apskaitoje iš A. G. reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės ( - ) savininko A. G. gautų viso 25140,45 Lt įmonei UAB ( - ) buvo padaryta turtinė žala. Šios aplinkybės nustatytos atlikus specialisto apklausą, kuri užfiksuota 2014-10-01 specialisto apklausos protokole (7 t., b.l. 62-64). Taigi įrodymų visetas patvirtina, kad A. U. padarė jam inkriminuojamas 3 nusikalstamas veikas, numatytas BK 184 str. 1 d. ir yra baustinas.

125Kaltinamojo A. U. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

126Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltinamųjų asmenybes, jų atsakomybes lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Bausmės skiriamos, vadovaujantis BK 54-61 str. nuostatomis.

127Kaltinamasis A. U. padarė tris nesunkius tyčinius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d., 15 str.), kaltu neprisipažino, teistas (7 t., b.l. 79-82, 89-104, 106-125), baustas administracine tvarka (7 t., b.l. 126-130), VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos psichikos sveikatos centre neregistruotas (7 t.,b.l.132).

128Visuma šių aplinkybių, apibūdinančių A. U. padarytas nusikalstamas veikas, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkiančių aplinkybių nebuvimą, jo turtinę, socialinę padėtį, teismui duoda pagrindą manyti, kad BK 41 str. reglamentuota bausmės paskirtis bus pasiekta, kaltinamajam už padarytus nusikaltimus paskiriant antrą pagal griežtumą sankcijoje numatytą bausmę – baudą.

129Kaltinamajam A. U. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (7 t., b.l. 72-74) iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

130Dėl kaltinimų S. K. padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d.

131Pagal LR BK 223 str. 1 d. atsako tas, kas privalėjo tvarkyti, bet netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Teismų praktikoje nustatyta, kad BK 223 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių rūšių veikų padarymą: 1) buhalterinės apskaitos netvarkymą, 2) aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą, kai jos sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius. Buhalterinės apskaitos netvarkymas arba buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas gali būti padaromos ir tyčia, ir dėl neatsargumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-305/2009, 2K-237-489/2015).

132BK 223 straipsnyje numatytas aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų įstatymų bei norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, netinkamas vykdymas (kai nesurašomi visi buhalterinės apskaitos dokumentai, nesudaromi ir netvarkomi apskaitos registrai, dokumentai ir registrai surašomi nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo ar kitų norminių aktų reikalavimų ir pan.). Kvalifikuojant veiką pagal šį straipsnį, būtina nustatyti konkrečius teisės aktus ir nurodyti jų nuostatas, kurias kaltininkas yra pažeidęs ar jų nesilaikęs aplaidžiai tvarkydamas apskaitą. BK 223 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai jis sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius. Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, o kilus abejonių dėl jų pagrįstumo gali būti skiriama ekspertizė. Už aplaidų apskaitos tvarkymą, pasireiškusį apskaitos dokumentų neišsaugojimu, baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, jei atsiranda BK 223 straipsnyje numatyti padariniai, t. y. dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 223 straipsnio taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-273/2014).

1332014-01-07 specialisto išvada Nr.5-2/4 tiriant UAB ( - ) ūkinę finansinė veiklą, kad iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, grindžiama aplinkybe, kad UAB ( - ) neapskaitė 35, 50 m3 ąžuolo lentų, kurias įsigijo iš UAB ( - ), taip pat, kad UAB ( - ) nepagrįstai įrašė į apskaitą duomenis apie gelžbetonio gaminius. Neatlikdama šių veiksmų bendrovė ( - ) pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (Aktuali redakcija nuo 2003 12 18). 4 str. „Reikalavimai apskaitos informacijai“ „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.“, 6 str. „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ nuostatomis, kur 2-oje dalyje nurodyta:„Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, 12 str. „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ „1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. 2. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais.

134Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant kaltinimą A. U. dėl BK 182 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymo pagrindžiančius įrodymus ir lyginant 2013-12-03 specialisto išvadą Nr. 5-2/205, 2014-01-07 specialisto išvadą Nr. 5-2/4 ir 2014-01-17 specialisto išvadą Nr. 5-2/8 pastebėta, jog tuo pačių dokumentų pagrindu buvo padarytos skirtingos išvados, t.y. 2013-12-03 specialisto išvadoje Nr. 5-2/205 ir 2014-01-07 specialisto išvadoje Nr. 5-2/4 nustatytas PVM sąskaitos-faktūros VAT Nr. ( - ) apmokėjimo faktas, tuo tarpu 2014-01-17 specialisto išvadoje Nr. 5-2/8 šis faktas nenustatytas. Apmokėjimo fakto vertinimas visose išvadose padarytas remiantis tais pačiais dokumentais, t. y. 2011 metų SEB banko išrašai, pagal kuriuos gauti mokėjimai iš UAB ( - ): 2011-03-09 – 434,12 Lt, 2011-03-24 – 200 Lt. Kadangi 2013-12-03 specialisto išvadoje Nr. 5-2/205 ir 2014-01-07 specialisto išvadoje Nr. 5-2/4 PVM sąskaitos-faktūros VAT Nr. ( - ) apmokėjimo faktas buvo vertinamas kaip ta aplinkybė, jog UAB ( - ) iš UAB ( - ) tikrai gavo 35, 50 m3 ąžuolo lentų, tačiau apmokėjimo faktą paneigia 2014-01-17 specialisto išvada Nr. 5-2/8, ši aplinkybė vertintina kaip nepakankama įrodyti, jog UAB ( - ) turėjo pareigą apskaityti minėtas ąžuolo lentas. Pažymėtina ir tai, kad 2011 metų SEB banko išrašai sąskaitai Nr. ( - ), pagal kuriuos AB „Vilijampolės autotranporto“ rodo, jog gauti mokėjimai iš UAB ( - ): 2011-03-09 – 434,12 L yra padaryti mokant pagal s.f. 2010-12-31, dok Nr. 235 (1 t., b.l. 131) ir 2011-03-24 – 200 Lt mokant pagal s.f. 2010-12-31, dok. Nr. 260, viso sumokant 634,12 Lt Tai yra pagal šiuos išrašus matoma, kad mokėjimo paskirtyje nenurodyta, kad mokėjimai daromi pagal 2010-09-10 PVM sąskaitos-faktūrą VAT Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad prašoma apmokėti už transporto paslaugas UAB ( - ) maršrutu "Skriaudžiai, Prienų raj. - Žeimiai, Jonavos raj. gar. 4 kel.l.Nr. 0110830 ( - )/VR 110 2010-09-01 važt. - 146 km. kaina 2,00Lt, suma 292,00Lt, ir transporto paslaugos maršrutu "Pieštuvėnai, Prienų raj. - Žeimiai, Jonavos raj. gar. 4 kel.l.Nr. 0110832 ( - )/VR 110 2010-09-03 važt. Nr.AR 400 - 240 km. kaina 2,00Lt, suma 480,00Lt, iš viso - 934,12 Lt.

135Be to minėtoje sąskaitoje faktūroje yra nurodyta nurodyta nuvažiuotų km skaičius, jų įkainis ir kelionės maršrutas, tačiau kaip buvo anksčiau nustatyta, nei važtaraščiai nei kelionės dokumentai pagal šią PVM sąskaitą-faktūrą, nebuvo pateikti, t.y. jų nepateikė nei AB „Vilijampolės transportas“ nei UAB ( - ). Esant šioms aplinkybės, darytina išvada, kad šios ūkinės operacijos turinys nėra įrodytas, todėl negalima laikyti, kad UAB ( - ) turėjo pareigą ją apskaityti ar išsaugoti šiuos dokumentus.

136Kita kaltinimo dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo dalis remiasi išvada, kad UAB ( - ) nepagrįstai apskaitė gelžbetonio gaminių pirkimą iš UAB ( - ) pagal PVM sąskaitas faktūras 2009-10-29 PVM sąsk. faktūr. Nr. ( - ) už 29975,28 Lt, t. sk. 5202,32 Lt PVM, 16 vnt ir 2009-10-30 PVM sąsk. faktūr. Nr. ( - ) už 25315,68 Lt, t. sk. 4393,63 Lt PVM, 29 vnt. Ši aplinkybė 2014-01-07 specialisto išvadoje Nr.5-2/4 konstatuota remiantis ta aplinkybe, kad UAB ( - ) 2011-10-10 tikslino PVM deklaraciją ir sumažino PVM atskaitą 9596 Lt suma ir papildomai deklaravo 9596 Lt mokėtino į biudžetą PVM.

137Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika kvalifikuojant veiką pagal šį straipsnį, reikia patikrinti ir tai, ar būtent Buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių norminių aktų nevykdymas (šiuo atveju buhalterinės apskaitos netvarkymas) buvo tiesioginė padarinių (negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įpareigojimų dydžio ar struktūros) kilimo sąlyga. Priežastinio ryšio nustatymas yra loginis procesas, nes, sprendžiant šį klausimą, iš esmės nustatinėjama loginė priežasčių seka, reikalinga išvadai padaryti – ar yra ryšys tarp veikos ir padarinių. Tačiau šio objektyviojo nusikalstamos veikos sudėties požymio įrodinėjimas yra teismo, o ne specialistų ar ekspertų kompetencija, ir rėmimasis vien tik specialiomis žiniomis gali lemti netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą kvalifikuojant veiką pagal šį straipsnį, reikia patikrinti ir tai, ar būtent Buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių norminių aktų nevykdymas (šiuo atveju buhalterinės apskaitos netvarkymas) buvo tiesioginė padarinių (negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įpareigojimų dydžio ar struktūros) kilimo sąlyga. Priežastinio ryšio nustatymas yra loginis procesas, nes, sprendžiant šį klausimą, iš esmės nustatinėjama loginė priežasčių seka, reikalinga išvadai padaryti – ar yra ryšys tarp veikos ir padarinių. Tačiau šio objektyviojo nusikalstamos veikos sudėties požymio įrodinėjimas yra teismo, o ne specialistų ar ekspertų kompetencija, ir rėmimasis vien tik specialiomis žiniomis gali lemti netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje 2K-237-489/2015).

138Atsižvelgiant į tai, teismas kritiškai vertina 2014-01-07 specialisto išvadą Nr. 5-2/4 dėl nepagrįsto gelžbetonių bloko apskaitymo UAB ( - ) apskaitoje, kadangi nepagrįstas gelžbetonių bloko įsigijimo apskaitymas yra grindžiamas tik netinkamu mokestinių prievolių vykdymu. Nors išvadoje ir nurodyti pažeisti LR Buhalterinės apskaitos reikalavimai, tačiau jie nurodyti visoms išvadoje konstatuotoms aplinkybės, t. y. tiek konstatuojant nefiksuotą įsipareigojimą UAB ( - ) dėl ąžuolo lentų, tiek dėl nepagrįsto blokų įsigijimo, nenurodant kaip kiekvienas iš minėtų pažeidimų Esant šioms aplinkybėms ir remiantis byloje esančiais duomenimis, negalima daryti neginčijamos išvados, kad UAB ( - ) aplaidžiai tvarkė apskaitą. Iškvietus į teismo posėdį kaip liudytoją tiek išvadą davusią buvusią Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Kauno apskrities skyriaus specialistę E. T., tiek kitą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Kauno apskrities skyriaus specialistę I. V., šių aplinkybių detaliau išaiškinti nepavyko. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis S. K. išteisintinas pagal BK 223 str. 1 d., nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

139Kaltinamajam S. K. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (7 t., b.l. 150-152) iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

140Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str., 303 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., 304 str., 305 str. 1 d., 3 d., 5-6 d., 307 str. 3-4 d., 6-7 d., 308 str., 313 str., 115 str. 3 d. 2 p.,

Nutarė

141A. U. pripažinti kaltu padarius tris nusikalstamas veikas numatytas, BK 184 str. 1 d. ir skirti:

142pagal BK 184 str. 1 d. (2010-03-17 veika) – 50 (penkiasdešimt) MGL t.y. 1883 EUR (vieno tūkstančio aštuonių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų ) dydžio baudą;

143pagal BK 184 str. 1 d. (2010-03-29 veika) – 50 (penkiasdešimt) MGL t.y. 1883 EUR (vieno tūkstančio aštuonių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų ) dydžio baudą;

144pagal BK 184 str. 1 d. (2010-04-05 veika) – 50 (penkiasdešimt) MGL t.y. 1883 EUR (vieno tūkstančio aštuonių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų ) dydžio baudą.

145Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d, paskirtąsias bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir skirti galutinę subendrintą bausmę 100 (vieno šimto) MGL, t.y. 3766 EUR (trijų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt šešių eurų) dydžio baudą.

146A. U., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d., išteisint, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

147S. K., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d., išteisint, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

148Išaiškinti, jog baudą nuteistasis A. U. privalo sumokėti per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Išaiškinti, kad sumokėjus baudą privalo pateikti Kauno apylinkės teismo raštinės (Kaunas, Laisvės al. 103, kabinetas Nr. 120) tarnautojui banko kvitą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str., 23 str.).

149UAB ( - ) pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

150Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. A. U., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. 1. 2010-02-03 Jonavos apylinkės teismo nuosprendžiu (pakeistu 2010-12-21... 5. 2. 2011-11-25 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 223... 6. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 7. S. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 8. 1. 2012-07-20 Kauno rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 223 str. 1... 9. 2. 2013-03-04 Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK... 10. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 223 str. 1 d. padarymu, ir... 11. kaltinamasis A. U., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ),... 12. Be to, kaltinamasis A. U. 2010-03-29 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje... 13. Be to, kaltinamasis A. U. 2010-04-05 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje... 14. Kaltinamasis A. U. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis turėdamas tikslą... 15. Kaltinamasis S. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2009-09-10... 16. Kaltinamasis A. U. kaltu neprisipažino, parodė, kad visą laiką dirbo UAB (... 17. Kaltinamasis S. K. kaltu neprisipažino, parodė kad apie dingusias lentas... 18. Liudytojas A. Z. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. A. U. gerai pažįsta,... 19. Teismui pagarsinus liudytojo A. Z. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (7... 20. Pagarsinus šiuos liudytojo parodymus papildomai parodė, kad jis pasitiki... 21. Liudytojas A. M. parodė, kad 2011 metais dirbo AB „Vilijampolės... 22. Teisminio nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo A. M. ikiteisminio tyrimo metu... 23. Liudytojas Ž. S. parodė, kad 2010 metais dirbo UAB ( - ) vadybininku arba... 24. Teisminio nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo Ž. S. ikiteisminio tyrimo... 25. Liudytoja E. K. parodė, kad su A. U. yra bendravusi. Buvo įdarbinta ( - )... 26. Liudytojas R. T. parodė, kad S. K. buvo įmonės, kurioje jis dirbo,... 27. Liudytoja J. A. parodė, kad dirbo įmonėje ( - ) nuo 2009 iki 2010 m. vyr.... 28. Liudytojas D. E. parodė, kad S. K. jai pažįstamas, A. U. yra matęs. S. K. -... 29. Liudytojas A. G. parodė, kad A. U. jam pažįstamas. Negaliu pasakyti, kada... 30. Liudytojas A. U. parodė, kad dirbo UAB ( - ), kuri iš UAB ( - ) tikriausiai... 31. Teisminio nagrinėjimo metu pagarsinus liudytojo A. U. ikiteisminio tyrimo metu... 32. Liudytojas J. Š. parodė, kad jis yra UAB ( - ) bankroto administratorius.... 33. Liudytojas M. M. parodė, kad pažįsta tik A. U., kuris iš įmonės, kurioje... 34. Liudytojas E. J. parodė, kad A. U. - jo buvęs darbdavys UAB ( - ). Ten dirbo... 35. Teisėjui pagarsinus E. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (7 t.,... 36. Liudytoja E. T. parodė, kad pateikė specialisto išvadą šioje byloje.... 37. Specialistė Ž. L. parodė, kad 2013-12-31 pateikė specialisto išvadą pagal... 38. Specialistė I. V. parodė, kad ji negali tvirtinti 2013-12-03 specialisto... 39. Iš juridinio asmens UAB ( - ) duomenų matyti, kad UAB ( - ) direktoriumi nuo... 40. Iš 2013-08-02 raštu Nr.J08-02 pateiktos informacijos matyti, kad UAB ( - )... 41. Iš 2014-01-07 raštu Nr.J01-3/2014 pateiktos informacijos matyti, kad... 42. Iš 2014-09-29 tarnybiniu pranešimu Nr.20-65-PR5-2979 pateiktos informacijos... 43. 2013-12-03 specialisto išvadoje Nr.5-2/205 tiriant UAB ( - ) ūkinę... 44. 2014-01-07 specialisto išvadoje Nr.5-2/4 tiriant UAB ( - ) ūkinę finansinė... 45. Įvertinus užsakymus, bendrovė ( - ) 2011-03-09 ir 2011-03-24 dienomis... 46. Iš dalies negalima nustatyti įsipareigojimų dydį ir struktūrą dėl šių... 47. Jei Kauno apskrities VMI priešpriešinės informacijos surinkimo 2011-10-10... 48. Sektų išvada, kad į uždarosios akcinės bendrovės ( - ) buhalterinę... 49. Tuo bendrovė ( - ) nesivadovavo Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m.... 50. 2013-12-31 specialisto išvadoje Nr.5-2/218 UAB tiriant UAB ( - ) ūkinę... 51. 1. laikotarpiu nuo 2010-01-14 iki 2010-07-29 bendrovėje ( - ) nebuvo... 52. 1) ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris... 53. 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.“... 54. 2. Tyrimui nepateikti bendrovės ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentai:... 55. 2.1. patvirtinti vyr. finansininko parašu 2010 m. apskaitos registrai... 56. 2.2. 2010 metais parduoto turto įsigijimo ir atsiskaitymo dokumentai bei turto... 57. 2.3. 2010 metų medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo,... 58. 2.4. Balansas 2010-06-30 pateiktas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo,... 59. 2.5.... 60. Inventorizacijos dokumentai 2009-12-31, 2010-08-31, 2010-12-31,... 61. 2.6.... 62. Buhalterių ir direktoriaus darbo sutartys,... 63. 2.7.... 64. Pagal 2009-05-06 konsignacijos sutartį 2009/05/0 gautų ir parduotų prekių... 65. 2.8.... 66. PVM sąskaitų – faktūrų registravimo žurnalai,... 67. 2.9.... 68. 2010-07-01 – 2010-12-16 įsigytų prekių ir paslaugų PVM sąskaitos –... 69. 2.10.... 70. Sandėlio pajamų ir išlaidų orderiai,... 71. 2.11.... 72. Kasos dokumentai nuo 2010-03-15,... 73. 2.12.... 74. Kasos knygos nuo 2010 balandžio mėnesio,... 75. 2.13.... 76. 2010 metų II pusmečio avanso apyskaitos,... 77. Nepateikus balansinių sąskaitų registrų, pirminių dokumentų ir kitų... 78. 2001-03-20 LR Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216. 10 str. 7 d. 1 p.... 79. LR 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574... 80. 16 straipsnis. Apskaitos registrai... 81. „1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos... 82. 19 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka... 83. „1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų... 84. 4. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos... 85. Kokiu laiku ir kokiomis aplinkybėmis surašyta 2010-01-30 J. A. avanso... 86. 1. patvirtinti vyr. finansininko parašu 2010 m. apskaitos registrai... 87. 2010 metais parduoto turto įsigijimo ir atsiskaitymo dokumentai bei turto... 88. Balansas 2010-06-30 pateiktas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, 5.... 89. Kasos dokumentai nuo 2010-03-15, 12. Kasos knygos nuo 2010 balandžio mėnesio,... 90. 19 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka... 91. „1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų... 92. 2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos... 93. 3. Likviduotų ūkio subjektų apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai... 94. 4. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos... 95. 21 straipsnis. Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų... 96. išsaugojimą... 97. 2. Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako... 98. Pagal 2008-07-30 direktoriaus įsakymą Nr. 08-07/9 (36 priedas) „Apskaitos... 99. 2001-03-20 LR įmonių bankroto įstatymu Nr.IX-216, 10 str. 7 d. 1 p.... 100. 2011-09-22 administratorius J. Š. pranešime Kauno apskrities VMI (27 priedas)... 101. 2014-01-17 specialisto išvadoje Nr. 5-2/8 tiriant AB „Vilijampolės... 102. -transporto paslaugos maršrutu "Skriaudžiai, Prienų raj. - Žeimiai, Jonavos... 103. Bendra paslaugų suma 772,00Lt 21 % PVM - 162,12Lt iš viso - 934,12Lt.... 104. Tyrimui nepateikta sutartis, paslaugų užsakymai, kelionės lapai Nr. 0110830,... 105. Tiriamuoju laikotarpiu 2010-09-10 PVM sąskaita-faktūra VAT Nr. ( - )... 106. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad A. M. parodė patalpas,... 107. Iš 2014-10-01 specialistės apklausos protokolo matyti, kad ji 2013-12-31... 108. Dėl kaltinimų A. U. padarius, nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1... 109. Pagal BK 182 str. 1 d. atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo... 110. Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 111. BK 2 str. 4 d. nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik... 112. Vertinant šioje byloje teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes... 113. Atsižvelgiant į tai, kad apgaulei nustatyti gana svarbus kriterijus,... 114. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pats 35,50 m3 ąžuolinių lentų gabenimo... 115. Tuo tarpu 2014-01-17 specialisto išvadoje Nr. 5-2/8 remiantis tais pačiais... 116. 2010-09-01 ir 2010-09-03 35,50 m3 ąžuolo lentų gabenimą iš UAB ( - ) į... 117. Esant visoms įvardintoms aplinkybėms, įrodymų visetas, neabejotinai ir... 118. Dėl civilinio ieškinio ir procesinių išlaidų atlyginimo... 119. Byloje UAB ( - ) 2014 m. spalio 14 d. nutarimu buvo pripažinta civiliniu... 120. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 115 str. 3... 121. Remiantis BPK 103 str. proceso išlaidas sudaro 1) liudytojams,... 122. Dėl kaltinimų A. U. padarius, nusikalstamas veikas, numatytas BK 184 str. 1... 123. Pagal BK 184 str. 1 d. atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo... 124. 2013-12-31 specialisto išvadoje Nr.5-2/218 konstatuota, kad bendrovės ( - )... 125. Kaltinamojo A. U. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių... 126. Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 127. Kaltinamasis A. U. padarė tris nesunkius tyčinius nusikaltimus (BK 11 str. 3... 128. Visuma šių aplinkybių, apibūdinančių A. U. padarytas nusikalstamas... 129. Kaltinamajam A. U. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė –... 130. Dėl kaltinimų S. K. padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d.... 131. Pagal LR BK 223 str. 1 d. atsako tas, kas privalėjo tvarkyti, bet netvarkė... 132. BK 223 straipsnyje numatytas aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra... 133. 2014-01-07 specialisto išvada Nr.5-2/4 tiriant UAB ( - ) ūkinę finansinė... 134. Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant kaltinimą A. U. dėl BK 182 str. 1 d.... 135. Be to minėtoje sąskaitoje faktūroje yra nurodyta nurodyta nuvažiuotų km... 136. Kita kaltinimo dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo dalis remiasi... 137. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika kvalifikuojant veiką pagal... 138. Atsižvelgiant į tai, teismas kritiškai vertina 2014-01-07 specialisto... 139. Kaltinamajam S. K. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė –... 140. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str.,... 141. A. U. pripažinti kaltu padarius tris nusikalstamas veikas numatytas, BK 184... 142. pagal BK 184 str. 1 d. (2010-03-17 veika) – 50 (penkiasdešimt) MGL t.y. 1883... 143. pagal BK 184 str. 1 d. (2010-03-29 veika) – 50 (penkiasdešimt) MGL t.y. 1883... 144. pagal BK 184 str. 1 d. (2010-04-05 veika) – 50 (penkiasdešimt) MGL t.y. 1883... 145. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d, paskirtąsias bausmes subendrinti jas iš... 146. A. U., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.,... 147. S. K., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d.,... 148. Išaiškinti, jog baudą nuteistasis A. U. privalo sumokėti per 2 (du)... 149. UAB ( - ) pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 150. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...