Byla eB2-142-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saviugdos Mokykla“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Mindas“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 4 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Saviugdos mokykla“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratore paskirta UAB „Mindas“ (1 t., b. l. 97–100). Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 10 d. nutartimi UAB „Saviugdos Mokykla“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (2 t., b. l. 70–71).
 2. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Saviugdos Mokykla“ bankroto administratorės UAB „Mindas“ įgalioto asmens M. Š. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (2 t., b. l. 106) . Nurodė, kad bankroto procedūrų metu buvo realizuotas visas įmonei priklausantis turtas kreditorių susirinkime nustatyta tvarka ir kaina, iš viso gauta 2516,13 Eur pajamų, patirta 2516,13 Eur išlaidų (2 t., b. l. 109). Įmonės kreditorių reikalavimai bankroto proceso metu nebuvo tenkinami (2 t., b. l. 109-110). Nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 74323,99 Eur (2 t., b. l. 109). Kartu su prašymu pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą dėl įmonės išregistravimo, patvirtinančią, kad pretenzijų įmonei neturi. (2 t., b. l. 114).
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (2 t., b. l. 115), kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą (2 t., b. l. 116). Įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 2. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 3. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 4. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d., 2017 m. balandžio 6 d. nutartimis patvirtinti UAB „Saviugdos Mokykla“ kreditoriniai reikalavimai, kurių bendra suma 74323,99 Eur (2 t., b. l. 22-24; 89-90). Pardavus turtą gauta 1526,52 Eur (2 t., b. l. 109), lėšos gautos už parduotas skolas – 850 Eur (2 t., b. l. 109), iš debitorių gauta skolas – 1526,52 Eur (2 t., b. l. 109), iš viso gauta 2516,13 Eur pajamų. Bankroto procese patirta 2516,13 Eur išlaidų, kurias sudarė 330 Eur atlyginimas administratorei, 2186,13 Eur – kitos administravimo išlaidos (2 t., b. l. 109). Visas bankroto administratoriui perduotas įmonės turtas buvo realizuotas bankroto metu, pagrįstos debitorių skolos bankroto procese išieškotos arba realizuotos bankroto metu, įmonė turto ir reikalavimo teisių neturi. (2 t., b. l. 109).
 5. Bankrutavusios UAB „Saviugdos Mokykla“ kreditoriai buvo informuoti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2 t., b. l. 108-109), tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauta prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažįstą, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 6. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2017 m. liepos 26 d. pažyma patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl UAB „Saviugdos mokykla“ veiklos pabaigos (2 t., b. l. 114).
 7. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 74323,99 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 8. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016; 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti visiškai.

8Pripažinti, kad UAB „Saviugdos Mokykla“, juridinio asmens kodas 302672277, buveinės adresas Aukštabalio g. 10-62, Šiauliai veikla pasibaigė.

9Patvirtinti bankrutavusios kad UAB „Saviugdos Mokykla“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 74323,99 Eur sumai:

 Eil. Nr.Kreditorius  Pagrindinė skola,Eur  Netesybos, palūkanos,Eur  Kreditorinis reikalavimas, Eur 
 Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai 
1.VSDFV Šiaulių skyrius3495,6857,573553,25
2.VMI prie LR FM180,502,77183,27
3.VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras27- 27
Iš viso:3703,1860,343763,52
 Trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai 
1.E. R. firma13,01-13,01
2.UAB „Rgrupė“19,05-19,05
3.UAB „Eurobiuras“34,99-34,99
4.Antstolis A. B.46,65-46,65
5.UAB Monitoringo centras143,70-143,70
6.Splius, UAB50,70-50,70
7.UAB „Leidybos studija“67,42-67,42
8.UAB „Seovoras“155,38-155,38
9.UAB „Sinergija verslui“99,65-99,65
10.D. R. IĮ101,64-101,64
11.UAB Valumina147,44-147,44
12.UAB „Metropolio vertimai“1206,45-1206,45
13.UAB „Legalingva“150027,861527,86
14.UAB „Tele 2“1649,89-1649,89
15.„Swedbank“ AB8503,39421,168924,55
16.„Swedbank lizingas“ UAB84,14-84,14
17.Cashflow Management Plc30740,76-30740,76
18.V. V.150027,861527,86
19.UAB „Diagnostika“7000,982520,369521,34
20.UAB „Reklamos kontaktai“502,35-502,35
21.UAB Svline133,06-133,06
22.UAB „StepArc“2688,59-2688,59
23.UAB „Aktuali apskaita“673-673
24.UAB „Planas Chuliganas“620,73-620,73
25.G. J.3530,38-3530,38
26.J. O.4454,88-4454,88
27.S. A.1895-1895
Iš viso:67563,232997,2470560,47
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:71266,413057,5874323,99

10Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

11Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

12Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai