Byla 1-94-271/2015
Dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo nagrinėjant bylą teisme nustačius BPK 393 straipsnio 1 dalyje numatytas aplinkybes

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant A.Nikitinai, G.Osinskajai,

2dalyvaujant prokurorei I.Gulbickienei,

3kaltinamajam M. D., jo gynėjui advokatui S.Karveliui,

4kaltinamajam A. M., jo gynėjui advokatui G. Ivoškai,

5kaltinamajam A. M., jo gynėjai advokatei E.Liutvinskienei,

6asmeniui, kuriam pradėtas procesas taikyti priverčiamąsias medicinos priemones M. A. (2014-10-21 teisiamajame posėdyje),

7M. A. atstovei, gynėjai advokatei A.Grinevič, atstovui, gynėjui, advokatui A.Svilai (2014-12-18 teisiamajame posėdyje),

8M. A. šeimos narei, žmonai D. A. (2014-05-21),

9civilinio ieškovo „Willemen Groep NV“ atstovams advokatams G.Kučinskei, D.Urbonui,

10viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

11M. D., a. k. ( - ), teistas:

121) 2009-06-25 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalį 9 MGL (1170 Lt) bauda; bauda sumokėta;

132) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nuosprendžiu (pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 17 d. nuosprendžiu) pagal BK 236 straipsnio 1 dalį 40 MGL (5 200 Lt) bauda; bauda sumokėta;

143) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. nuosprendžiu (pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nuosprendžiu) pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, paskirta galutinė subendrinta bausmė 15 MGL (564 Eur) bauda; teistumas neišnykęs ir įstatymų nustatyta tvarka nepanaikintas; bauda sumokėta;

154) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-08-31 nuosprendžiu pagal BK 300 str. 1 d. (4 epizodai), BK 302 str. 1 d. ir BK 222 str. 1 d., remiantis BK 63 str. 1 d., 4 d., laisvės atėmimu 5 mėnesiams ir 15 dienų, į bausmės laiką įskaitytas kardomojo kalinimo laikas ir laikoma, kad jis atliko jam paskirtą bausmę (nuosprendis neįsiteisėjęs),

16kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (19 epizodų), 302 str. 1 d. (2 epizodai), 301 str. 1 d. (3 epizodai), 300 str. 3 d. (3 epizodai), 222 str. 1 d. (2 epizodai) bei 182 str. 2 d.,

17A. M., a.k. ( - ), teistas :

181) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-18 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 300 str. 1 d. 20 MGL dydžio bauda (bauda sumokėta);

192) Vilniaus apygardos teismo 2014-02-10 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams, 2015-04-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi remiantis BK 75 str. bausmės vykdymas nuteistajam atidėtas 2 metams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo laiką atlyginti padarytą žalą, šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje ir neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be bausmės vykdymą prižiūrinčios institucijos leidimo, bausmė neatlikta, teistumas neišnykęs,

20kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (6 epizodai), 222 str. 1 d. (3 epizodai),

21A. M., a.k( - ), anksčiau neteistas,

22kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ir 300 str. 1d.,

23bei dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo nagrinėjant bylą teisme nustačius BPK 393 straipsnio 1 dalyje numatytas aplinkybes

24M. A., a.k. ( - ), kuriam 2013-02-12 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartimi už baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos BK 140 str. 1 d., taikyta priverčiamoji medicinos priemonė -stacionarinis stebėjimas bendrojo stebėjimo sąlygomis psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, 2014-12-09 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi stacionarinis stebėjimas bendrojo stebėjimo sąlygomis pakeistas į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-06-16 nutartimi priverčiamosios medicinos priemonės taikymas pratęstas,

25dėl baudžiamojo įstatymo uždraustų veikų pagal BK 300 str.1d. (5 epizodai) ir 222 str. 1 d.

26Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,

Nustatė

27Kaltinamasis M. D., veikdamas bendrininkų grupėje su A. M. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, žinodamas, kad M. A. realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) vykdant direktoriaus pareigas, neperims UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto 2009 m. vasario mėn. 20 d. Vilniaus m., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrai su A. M., už piniginį atlygį nurodė M. A. pasirašyti 2009-02-20 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre blanko formos (JAR-1) grafoje “parašas, vardas, pavardė” UAB „Dailarta“ direktoriaus vardu, ką M. A. ir padarė, tuo įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie M. A. tariamai teisėtą kaip direktoriaus atstovavimą UAB „Dailarta“, taip pagamino netikrą dokumentą. Minėtą netikrą dokumentą A. M., veikdamas bendru sutarimu su M. D., 2009-02-20 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir taip kaltinamasis M. D., veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo (UAB „Dailarta“ netikrų dokumentų gaminimo bei panaudojimo epizodas).

28Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., A. M. ir veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, siekdamas paslėpti UAB „Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) laikotarpio nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 buhalterinės apskaitos dokumentus, žinodamas, kad UAB “Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentai nebus perduoti M. A., 2009 m. vasario mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, A. M. vadovaujamos UAB “A Sistema“ biuro patalpose, adresu Laisvės pr. 55, Vilniuje esančiu kompiuteriu „ASUS A3500L“, S/N5CN0AP0033806, veikdamas kartu su A. M., pagamino žinomai netikrus dokumentus: UAB “Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo perdavimo aktą ir Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, kuriuos pateikė pasirašyti A. M. ir M. A., tuo patvirtinant žinomai netikrus duomenis apie UAB “Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A.. Tokiu būdu M. D., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., A. M. ir veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, pagamino netikrus dokumentus (netikrų UAB „Dailarta“ dokumentų pagaminimo epizodas) ir taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d

29Taip pat M. D. UAB „Dailarta“ epizode buvo kaltinamas tuo, kad paslėpė buhalterinės apskaitos dokumentus ir nusikalstamą veiką įvykdė tokiomis aplinkybėmis:

30veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., A. M. bei kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, siekdamas paslėpti nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 bendrininkų grupės nario A. M. vadovautos UAB “Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) buhalterinės apskaitos dokumentus, žinodamas, kad dėl to bus trukdoma nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydį ir struktūrą ir to siekdamas bei žinodamas, kad dalis UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų bus paslėpti A. M. nuosavybės teise priklausančiame name, adresu ( - ), Vilniuje, o kiti - ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, 2009 m. vasario mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, A. M. vadovaujamos UAB „A Sistema“ biuro patalpose, adresu Laisvės pr. 55, Vilnius, esančiu kompiuteriu „ASUS A3500L“, S/N 5CN0AP033806, veikdamas kartu su A. M. pagamino netikrus dokumentus: UAB “Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą ir 2009-02-17 Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, kuriuos pateikė pasirašyti A. M. ir M. A., tuo patvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie UAB „Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A., nors žinojo, kad UAB „Dailarta“ dokumentai bei turtas pastarajam nebus perduoti. Tokiu būdu, kaltinamasis M. D., veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., A. M. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, paslėpė nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 A. M. vadovautos UAB „Dailarta“ apskaitos dokumentus, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

31Kaltinamasis A. M., veikdamas bendrininkų grupėje su M. D. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, žinodamas, kad M. A. realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) vykdant direktoriaus pareigas, neperims UAB “Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto, 2009 m. vasario mėn. 20 d., Vilniaus m., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje, veikdamas kartu su M. D., už piniginį atlygį nurodė M. A. pasirašyti 2009-02-20 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre blanko formos (JAR-1) grafoje “parašas, vardas, pavardė” UAB „Dailarta“ direktoriaus vardu, ką M. A. ir padarė, tuo įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie M. A. tariamai teisėtą kaip direktoriaus atstovavimą UAB „Dailarta“, taip pagamino netikrą dokumentą, kurį jis (kaltinamasis A. M.), veikdamas bendru susitarimu su M. D., 2009-02-20 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir taip šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo (UAB „Dailarta“ netikro dokumento pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

32Be to, A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., M. D. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, siekdamas paslėpti nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 bendrininkų grupės nario A. M. vadovautos UAB “Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) buhalterinės apskaitos dokumentus, žinodamas, kad dėl to bus trukdoma nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydį ir struktūrą ir to siekdamas bei žinodamas, kad dalis UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų bus paslėpti A. M. nuosavybės teise priklausančiame name, adresu ( - ), Vilniuje, o kiti - ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, 2009 m. vasario mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, jo (A. M.) vadovaujamos UAB „A Sistema“ biuro patalpose, adresu Laisvės pr. 55, Vilnius, esančiu kompiuteriu „ASUS A3500L“, S/N 5CN0AP033806, veikdamas kartu su M. D., pagamino netikrus dokumentus: UAB “Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą ir 2009-02-17 Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, kuriuos pateikė pasirašyti A. M. ir M. A., tuo patvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie UAB „Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A., nors žinojo, kad UAB „Dailarta“ dokumentai bei turtas nebus perduoti M. A.. Tokiu būdu jis (A. M.), veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., M. D. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, paslėpė nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 A. M. vadovautos UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentus, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

33Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., M. D. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, siekdamas paslėpti UAB „Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) laikotarpio nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 buhalterinės apskaitos dokumentus, žinodamas, kad UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentai nebus perduoti M. A., 2009 m. vasario mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, jo (A. M.) vadovaujamos UAB „A Sistema“ biuro patalpose, adresu Laisvės pr. 55, Vilniuje esančiu kompiuteriu „ASUS A3500L“, S/N5CN0AP0033806, veikdamas kartu su M. D. pagamino žinomai netikrus dokumentus: UAB “Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą ir Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, kuriuos pateikė pasirašyti A. M. ir M. A., tuo patvirtinant žinomai netikrus duomenis apie UAB „Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A.. Tokiu būdu A. M., veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., M. D. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, pagamino netikrus dokumentus ir šiais veiksmais įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

34Kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad UAB „Euro House“ ir partneriai nėra UAB „Dekobalis“ akcininkas ir, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Dekobalis“ (įmonės kodas 125953566, registruotos Pašilaičių g. 20-29, Vilniuje) tariamo akcininko – UAB „Euro House” ir partneriai vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba pagamino žinomai netikrus dokumentus: UAB „Dekobalis” 2010-06-02 akcininkų sprendimą bei 2010-06-02 akcininkų sąrašą, 2010-06-28 prašymo registruoti juridinių asmenų registre JAR -1 formą, kuriuos tariamai pasirašė UAB „Euro House” ir partneriai direktorius M. A., nors iš tiesų M. A. nebuvo UAB „Euro House” ir partneriai direktoriumi bei minėtų dokumentų nepasirašė, tuo įtvirtino melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” 50 proc. akcininkas - UAB „Euro House” ir partneriai, atstovaujamas M. A., nusprendžia nuo 2010-06-02 į UAB „Dekobalis” direktoriaus pareigas paskirti M. A., taip pagamino netikrus dokumentus, kuriuos M. D. 2010-06-29 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir taip M. D. šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo (UAB „Dekobalis“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo pirmas epizodas).

35Be to, kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Dekobalis” (įmonės kodas 125953566) vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. liepos mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba, UAB „Dekobalis” direktoriaus M. A. vardu paruošė ir atspausdino žinomai netikrus dokumentus: UAB „Dekobalis” 2010-07-09 Prašymą, kurį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., taip įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” direktorius M. A. prašo išduoti pamesto įmonės registravimo pažymėjimo dublikatą, tokiu būdu M. D. pagamino netikrą dokumentą,

36M. D., tęsdamas nusikalstamą veiką, šį žinomai netikrą dokumentą - 2010-07-09 Prašymą - iki 2010-12-06 laikė savo gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), kol juos rado policijos pareigūnai atliktos kratos metu (UAB „Dekobalis“ netikro dokumento pagaminimo bei laikymo antras epizodas).

37Taip pat kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Dekobalis” (įmonės kodas 125953566) vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. liepos – spalio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba neva UAB „Dekobalis” direktoriaus M. A. vardu, nors iš tiesų M. A. nebuvo UAB „Dekobalis“ direktoriumi, paruošė ir atspausdino žinomai netikrus dokumentus: 1) UAB „Dekobalis” 2010-07-15 įgaliojimą reg. Nr. 12-55-58/2010– 2 egz., kurį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” direktorius M. A. suteikia įgaliojimus M. D. būti UAB „Dekobalis” atstovu; 2) UAB „Dekobalis” 2010-07-21 įgaliojimą reg. Nr. 125/T/2010, kurį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” direktorius M. A. suteikia įgaliojimus M. D. būti UAB „Dekobalis” atstovu; 3) UAB „Dekobalis” 2010-09-01 įsakymą reg. Nr. 119/525/2010, kurį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” yra skolinga J. D. priskaičiuotą, bet neišmokėtą atlyginimą 7000 Lt; 4) UAB “Dekobalis” 2010-10-13 įsakymą reg. Nr. 128/525/2010, kurį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” direktoriaus atostogų metu kontaktiniu asmeniu nurodyti S. R.; 5) UAB „Dekobalis” 2010-10-13 pažymą reg. Nr. 129/525/2010, kurį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” yra tinkamai įteiktas J. D. pareiškimas dėl bankroto bylos iniciavimo UAB „Dekobalis”, taip pagamino netikrus dokumentus, kuriuos M. D. iki 2010-12-06 laikė savo gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), Vilniaus raj., kol juos rado policijos pareigūnai atliktos kratos metu (UAB „Dekobalis“ trečias netikrų dokumentų pagaminimo ir laikymo epizodas).

38Jis gi (M. D.) neturėdamas tam teisėto pagrindo įgijo, panaudojo ir laikė antspaudą (spaudą), t.y. siekdamas pagaminti žinomai netikrus dokumentus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną įgijo fizinio asmens M. A. antspaudą (spaudą) „Direktorius M. A.“, kurį 2010 m. liepos, rugsėjo, spalio mėnesiais, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje panaudojo, patvirtinęs jo paties, 2010 m. liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiais, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis dienomis, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba pagamintus netikrus dokumentus:

391. UAB “Dekobalis” dokumentus, t. y. 2010-07-15 įgaliojimus reg. Nr. 12-55-58/2010, 2 egz.; 2010-09-01 įsakymą reg. Nr. 119/525/2010, 2010-10-13 įsakymą reg. Nr. 128/525/2010, 2010-10-13 pažymą reg. Nr. 129/525/2010 bei 2010-07-09 Prašymą;

402. UAB “A Sistema” žinomai netikrus dokumentus, t.y. 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą, 2010-07-08 akcininkų sąrašą, 2010-08-02 prašymą registruoti juridinių asmenų registre;

413. UAB “Grand Voyage“ žinomai netikrus dokumentus, t.y. 2010-07-08 akcininkų sąrašą, 2010-08-02 prašymą registruoti juridinių asmenų registre;

424. UAB “Euro House” žinomai netikrus dokumentus, t.y. UAB “Euro House” 2010-08-02 Atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Euro House”

43bei laikė iki 2010-10-18 savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilniaus raj., kol jį rado policijos pareigūnai atliktos kratos metu (neturint teisėto pagrindo spaudo įgijimo, naudojimo ir laikymo epizodas).

44Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas tuo, kad be teisėto pagrindo, siekdamas vėliau pasinaudoti žinomai netikru juridinio asmens - UAB “Dekobalis“ antspaudu, 2010-07-19 UAB „Laiva“ filialo patalpose, esančiose Kalvarijų g. 14-1, Vilnius, veikdamas tariamai kaip UAB „Dekobalis“ atstovas, pas UAB “Laiva“ darbuotojus, nežinančius apie daromą nusikalstamą veiką, 2010-07-19 užsakė ir taip inicijavo UAB „Dekobalis“ antspaudo pagaminimą, tokiu būdu pagamino netikrą UAB „Dekobalis“ antspaudą, kurį 2010 m. liepos, rugsėjo, spalio mėn., tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis ir nenustatytose vietose, panaudojo patvirtindamas žinomai netikrus dokumentus: UAB „Dekobalis“ 2010-07-15 įgaliojimą reg. Nr. 12-55-58/2010– 1 vnt., 2010-09-01 įsakymą reg. Nr. 119/525/2010, 2010-10-13 įsakymą reg. Nr. 128/525/2010, 2010-10-13 pažymą reg. Nr. 129/525/2010, tokiu būdu panaudojo žinomai netikrą antspaudą ir tokiais veiksmais įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 301 str. 1 d.

45Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas, kad pagamino netikrą fizinio asmens antspaudą, nes be teisėto pagrindo, nesant M. A. rašytinio įgaliojimo ir kitų privalomų dokumentų, 2010-10-19 UAB „Laiva“ filialo patalpose, esančiose Kalvarijų g. 14-1, Vilniuje, savo vardu užsakė antspaudą „Direktorius M. A.“, kurį atsiėmė 2010-10-20 UAB „Laiva“ patalpose, adresu Kalvarijų g. 14-1, Vilniuje, tokiu būdu pagamino netikrą fizinio asmens antspaudą ir padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 301 str. 1 d.

46Kaltinamasis A. M. UAB „Dekobalis“ epizode buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su M. D., iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Dekobalis“ (įmonės kodas 125953566, registruotos Pašilaičių g. 20-29, Vilniuje) akcininko – UAB „Euro House” ir partneriai vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, veikdamas kartu su M. D., kompiuterinės įrangos pagalba pagamino žinomai netikrus dokumentus: UAB „Dekobalis” 2010-06-02 akcininkų sprendimą bei 2010-06-02 akcininkų sąrašą, 2010-06-28 prašymo registruoti juridinių asmenų registre JAR -1 formą, kuriuos tariamai pasirašė UAB „Euro House” ir partneriai direktorius M. A., nors iš tiesų M. A. nebuvo UAB „Euro House” ir partneriai direktoriumi ir minėtų dokumentų nepasirašė, tuo įtvirtino melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Dekobalis” 50 proc. akcininkas - UAB „Euro House” ir partneriai, atstovaujamas M. A., nusprendžia nuo 2010-06-02 į UAB „Dekobalis” direktoriaus pareigas paskirti M. A., taip pagamino netikrus dokumentus, kuriuos bendrininkų grupės narys M. D., veikdamas bendru susitarimu su juo (A. M.), 2010-06-29 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir taip A. M., veikdamas bendrininkų grupėje su M. D., šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo bei taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 dalyje.

47Kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, žinodamas, kad pastarasis realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Projektavimo laboratorija“ (įmonės kodas 300642627, registruotos Žalgirio g. 92, Vilniuje) vykdant ūkinę finansinę veiklą, neperims UAB „Projektavimo laboratorija“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto, 2009-04-03 Vilniaus m., ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytoje vietoje, už piniginį atlygį nurodė M. A. pasirašyti 2009-04-03 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre blanko formos (JAR-1), grafoje “parašas, vardas, pavardė” bei Asmens, turinčio teisę sudaryti parašo pavyzdį grafoje “parašo pavyzdys” UAB „Projektavimo laboratorija“ direktoriaus vardu, tuo įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie M. A. tariamai teisėtą kaip direktoriaus atstovavimą UAB „Projektavimo laboratorija“, taip pagamino netikrus dokumentus, kuriuos pats kaltinamasis 2009-04-14 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje darbuotojams ir taip šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo (UAB „Projektavimo laboratorija“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

48Kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, žinodamas, kad pastarasis realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Worksupply“ (įmonės kodas 300048966, registruotos Kalvarijų g. 290-43, Vilnius) vykdant ūkinę finansinę veiklą, neperims UAB „Worksupply” buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto, 2009-06-08 Vilniaus m., ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytoje vietoje, už piniginį atlygį nurodė M. A. pasirašyti 2009-06-08 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre blanko formos (JAR-1), grafoje “parašas, vardas, pavardė” UAB „Worksupply“ direktoriaus vardu, tuo įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie M. A. tariamai teisėtą kaip direktoriaus atstovavimą UAB „Worksupply“, taip pagamino netikrus dokumentus (UAB „Worksupply“ netikro dokumento pagaminimo epizodas).

49Jis gi (A. M.), veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, žinodamas, kad pastarasis realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Euro House“ (įmonės kodas 300084040, registruotos Kalvarijų g. 290-43, Vilnius) vykdant ūkinę finansinę veiklą, neperims UAB „Euro House“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto, 2009-06-08 Vilniaus m., ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytoje vietoje, už piniginį atlygį nurodė M. A. pasirašyti 2009-06-08 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre blanko formos (JAR-1), grafoje “parašas, vardas, pavardė” bei Asmens, turinčio teisę sudaryti parašo pavyzdį grafoje “parašo pavyzdys” UAB „Euro House“ direktoriaus vardu, tuo įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie M. A. tariamai teisėtą, kaip direktoriaus, atstovavimą UAB „Euro House“, taip pagamino netikrus dokumentus (UAB „Euro House“ netikrų dokumentų pagaminimo epizodas).

50Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas tuo, kad paslėpė UAB „Euro House“ apskaitos dokumentus tokiomis aplinkybėmis: turėdamas tikslą paslėpti tariamai M. A. vadovaujamos UAB „Euro House“ buhalterinės apskaitos dokumentus, veikdamas UAB “Verslo ir investicijų centras“ įgalioto asmens vardu, žinodamas, kad UAB „Euro House“ nevykdys realios ūkinės - finansinės veiklos šiai įmonei vadovaujant M. A., kuriam nebus perduoti šios įmonės buhalterinės apskaitos bei kiti dokumentai, jo žinioje pagal 2009-06-18 UAB „Euro House“ dokumentų perdavimo priėmimo aktą esančius UAB „Euro House“ buhalterinės apskaitos dokumentus nuo 2009-06-08 fiktyviai į UAB „Euro House“ direktoriaus pareigas paskirtam M. A. neperdavė, o 2009 m. birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą, nenustatytoje vietoje šiuos dokumentus paslėpė, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „Euro House“ laikotarpio nuo 2005-01-31 iki 2009-06-10 turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

51Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas tuo, kad paslėpė UAB „Worksupply“ apskaitos dokumentus tokiomis aplinkybėmis: turėdamas tikslą paslėpti tariamai M. A. vadovaujamos UAB „Worksupply“ buhalterinės apskaitos dokumentus, veikdamas UAB “Verslo ir investicijų centras“ įgalioto asmens vardu, žinodamas, kad UAB „Worksupply“ nevykdys realios ūkinės - finansinės veiklos šiai įmonei vadovaujant M. A., kuriam nebus perduoti šios įmonės buhalterinės apskaitos bei kiti dokumentai, jo žinioje pagal 2009-06-18 UAB „Worksupply“ dokumentų perdavimo priėmimo aktą esančių UAB „Worksupply“ buhalterinės apskaitos dokumentų nuo 2009-06-08 fiktyviai į UAB „Worksupply“ direktoriaus pareigas paskirtam M. A. neperdavė, o 2009 m. birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje šiuos dokumentus paslėpė, dėl ko negalima visiškai nustatyti UAB „Worksupply“ laikotarpio nuo 2004-08-20 iki 2009-06-10 turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir tokiais veiksmais įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

52Kaltinamasis M. D., žinodamas, kad UAB „Euro House” nėra UAB „Dexteritas“ akcininkas ir kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Dexteritas“ (įmonės kodas 126204235) tariamo akcininko - UAB „Euro House”- vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba neva UAB „Dexteritas” direktoriaus M. A. vardu, nors iš tiesų M. A. nebuvo UAB „Dexteritas” direktoriumi, paruošė žinomai netikrus dokumentus: 2010-05-02 UAB „Euro House” pareiškimą reg. Nr. 256-208/2010, UAB „Dexteritas” 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, 2010-05-17 akcininkų sąrašą, UAB „Dexteritas” 2010-05-25 įgaliojimą Nr. 123/56-2010, UAB „Dextritas” 2010-05-25 vienintelio akcininko spendimą, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad vienintelis UAB „Dexteritas” akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujamas M. A., nusprendžia nuo 2010-05-17 į UAB „Dexteritas” direktoriaus pareigas paskirti M. A., kuris suteikia įgaliojimus M. D. veikti UAB „Dexteritas” vardu, tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus, po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus: UAB „Dextritas” 2010-05-25 vienintelio akcininko spendimą, UAB „Dexteritas” 2010-05-25 įgaliojimą Nr. 123/56-2010, 2010-05-25 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus (UAB „Dexteritas“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

53Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas tuo, kad pagamino netikrą juridinio asmens antspaudą ir jį panaudojo, o būtent, kad be teisėto pagrindo, siekdamas pagaminti žinomai netikrus UAB “Euro House“ dokumentus, 2010-04-06 „AB „Laiva“ filialo patalpose, esančiose Kalvarijų g. 14-1, Vilnius, melagingai prisistatęs UAB „Euro House“ (įmonės kodas 300084040) atstovu, užsakė UAB „Euro House“ antspaudo dublikatą, tokiu būdu pagamino netikrą juridinio asmens - UAB „Euro House“ antspaudą, kurį 2010 m. gegužės – liepos mėn., tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis ir nenustatytose vietose panaudojo tvirtindamas juo nuo 2010 m. balandžio mėn., kompiuterinės įrangos pagalba atspausdintus dokumentus: UAB „Euro House“ 2010-04-16 įgaliojimą reg. Nr. EC-258/2010, UAB „Euro House“ 2010-05-02 pareiškimą Nr. 256-508/2010, UAB „Dexteritas“ 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Edrestus“ 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Dexteritas“ 2010-05-25 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Smiltera UK“ 2010-06-01 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Grand Voyage“ 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą, M. O. 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo bankroto bylos iniciavimo, UAB „Euro House” 2010-06-16 Pažymą Nr. IX-88/2010, M. O. 2010-03-14 darbo sutartį Nr. 33, UAB „A Sistema“ 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą, tokiu būdu šį žinomai netikrą juridinio asmens antspaudą panaudojo bei šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 301 str. 1 d.

54Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas, kad panaudojo neteisėtai įgytą antspaudą tokiomis aplinkybėmis: neturėdamas tam teisėto pagrindo, siekdamas pasinaudoti juridinio asmens - UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudu gaminant žinomai netikrus dokumentus, veikdamas žinomai netikro dokumento, o būtent: jo paties pagaminto 2010-05-02 UAB „Euro House“ (įmonės kodas 300084040) pareiškimo reg. Nr. 256-208/2010 dėl neva jam suteiktos teisės VĮ Registrų centre rezervuoti ir naudoti UAB ”Euro House” ir partneriai pavadinimą pagrindu, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje panaudojo tikrą UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudą, patvirtinęs žinomai netikrą dokumentą - UAB „Dekobalis” 2010-06-02 akcininkų sprendimą, tokiu būdu, neturėdamas teisėto pagrindo, panaudojo juridinio asmens – UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudą.

55Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, neturėdamas tam teisėto pagrindo, siekdamas pasinaudoti juridinio asmens - UAB „Euro House“ ir partneriai - antspaudu pagaminant žinomai netikrus dokumentus, veikdamas žinomai netikro dokumento, o būtent: jo paties pagaminto 2010-05-02 UAB „Euro House“ pareiškimo reg. Nr. 256-208/2010 dėl neva jam suteiktos teisės VĮ Registrų centre rezervuoti ir naudoti UAB „Euro House” ir partneriai pavadinimą, pagrindu, 2010 m. liepos mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje panaudojo tikrą UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudą, patvirtinęs žinomai netikrus, kompiuterinės įrangos pagalba jo paties atspausdintus bei imituojant neegzistuojančio asmens, tariamai UAB „Euro House” ir partneriai vienintelio akcininko S. M. parašu patvirtintus dokumentus: 2010-07-29 UAB „Euro House” ir partneriai vienintelio akcininko sprendimus - 2 vnt., 2010-07-15 įgaliojimą, tokiu būdu, neturėdamas teisėto pagrindo panaudojo juridinio asmens – UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d.

56Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus tokiomis aplinkybėmis: nebūdamas susijęs su UAB „Euro House“ (įmonės kodas 300084040) darbo ar sutartiniais santykiais, iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Euro House” vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. gegužės, birželio, rugpjūčio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba atspausdino bei imituodamas M. O. parašą pasirašė: 1) Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House”, adresuotą Vilniaus apygardos teismui, įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad buvęs UAB “Euro House” darbuotojas M. O. prašo iškelti bankroto bylą UAB „Euro House“; 2) 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo bankroto bylos iniciavimo, įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad UAB “Euro House” yra skolinga M. O. 7000 Lt, tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus, po ko, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus:

571) Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House” ir

582) UAB „Euro House” 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo bankroto bylos iniciavimo 2010-06-18 pateikė Vilniaus apygardos teismo, esančio Gedimino pr. 40/1, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu panaudojo netikrus dokumentus (UAB „Euro House“ netikrų dokumentų gaminimo ir panaudojimo epizodas).

59Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus tokiomis aplinkybėmis: 2010 m. liepos mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba atspausdino bei imituodamas neegzistuojančio asmens, tariamai UAB „Euro House” ir partneriai (įmonės kodas 126204235) vienintelio akcininko S. M. parašą, pasirašė šiuos dokumentus: 2010-07-15 UAB ”Euro House” ir partneriai įgaliojimą, 2010-07-29 UAB „Euro House” ir partneriai vienintelio akcininko S. M. sprendimus - 2 egz., įtvirtindamas melagingus duomenis apie M. D. tariamai teisėtą atstovavimą UAB ”Euro House” ir partneriai bei apie S. M. paskyrimą į UAB „Euro House” ir partneriai direktoriaus pareigas, tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus, kuriuos 2010-07-29 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, tokiu būdu panaudojo netikrus dokumentus (UAB „Euro House“ ir partneriai netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

60Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus, o būtent: žinodamas, kad UAB „Euro House“ nėra UAB „Grand Voyage“ akcininkas ir kad M. A. neatstovauja UAB „Grand Voyage” (įmonės kodas 301699606) tariamo akcininko – UAB „Euro House”- vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. liepos mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba, melagingai neva UAB „Grand Voyage” vienintelio akcininko M. A. vardu atspausdino žinomai netikrus dokumentus: UAB “Grand Voyage” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą ir UAB „Grand Voyage” 2010-07-08 akcininkų sąrašą, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Grand Voyage” akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujamas M. A., nusprendžia nuo 2010-07-08 į UAB „Grand Voyage” direktoriaus pareigas paskirti M. A., po ko, tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos žinomai netikrus dokumentus: UAB „Grand Voyage” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą ir UAB „Grand Voyage” 2010-07-08 akcininkų sąrašą 2010-08-02 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus (UAB „Grand Voyage“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

61Jis gi (M. D.) pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus tokiomis aplinkybėmis: iš anksto žinodamas, UAB „Euro House“ nėra UAB „Edrestus“ akcininkas ir, kad M. A. neatstovauja UAB „Edrestus” (125825082) tariamo akcininko – UAB „Euro House” vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba, melagingai neva UAB „Edrestus” vienintelio akcininko M. A. vardu atspausdino žinomai netikrus dokumentus: UAB „Edrestus” 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Edrestus” 2010-05-17 akcininkų sąrašą, 2010-05-17 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad vienintelis UAB „Edrestus” akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujamas M. A., nusprendžia nuo 2010-05-17 į UAB „Edrestus” direktoriaus pareigas paskirti M. A., taip pagamino netikrus dokumentus, po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos žinomai netikrus dokumentus: UAB „Edrestus” 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Edrestus” 2010-05-17 akcininkų sąrašą, 2010-05-17 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, 2010-05-17 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus (UAB „Edrestus“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

62Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus, o būtent: žinodamas, kad M. A. neatstovauja UAB „Smiltera UK” (įmonės kodas 301911614) vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba UAB „Smiltera UK” direktoriaus M. A. vardu atspausdino žinomai netikrus dokumentus: UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 akcininkų sąrašą, 2010-06-01 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Smiltera UK” 100 % akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujama M. A., nusprendžia nuo 2010-06-01 į „Smiltera UK” direktoriaus pareigas paskirti M. A., tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus, po to tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos žinomai netikrus dokumentus: UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 akcininkų sąrašą, 2010-06-01 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, 2010-06-01 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus (UAB „Smiltera UK“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

63Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir laikė žinomai netikrus dokumentus, o būtent: žinodamas, kad M. A. neatstovauja UAB „Smiltera UK” (301911614) vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba, UAB „Smiltera UK” direktoriaus M. A. vardu paruošė ir atspausdino netikrus dokumentus: UAB „Smiltera UK” 2010-06-20 pažymą reg. Nr. 56-718875/2010, UAB „Smiltera UK” įgaliojimą reg. Nr. IV-59-2010, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Smiltera UK” direktorius M. A. patvirtina V. O. priskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokestį 1076,51 Lt; UAB „Smiltera UK” direktorius M. A. suteikia įgaliojimus M. D. atstovauti UAB „Smiltera UK” vardu, tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus, po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos žinomai netikrus dokumentus: UAB „Smiltera UK” 2010-06-20 pažymą reg. Nr. 56-718875/2010, UAB „Smiltera UK” įgaliojimą reg. Nr. IV-59-2010, iki 2010-12-06 laikė savo gyvenamojo vietoje, esančioje ( - ), Vilniaus raj., kol juos rado policijos pareigūnai atliktos kratos metu (UAB „Smiltera UK“ netikrų dokumentų pagaminimo ir laikymo epizodas).

64Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas ir tuo, kad pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus tikrus dokumentus, o būtent, kad jis, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, turėdamas tikslą įtvirtinti žinomai melagingus duomenis apie UAB „Smiltera UK“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto perdavimą M. A., 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje nurodė S. R. pasirašyti vietoje M. A., o būtent, S. R. savo ranka įrašius M. A. vardą ir pavardę bei imituojant M. A. parašą pasirašius buvusio UAB „Smiltera UK“ akcininko ir direktoriaus M. B., nežinančio apie daromą nusikalstamą veiką, jam pateiktus tikrus dokumentus: 2010-05-25 UAB „Smiltera UK“ dokumentacijos perdavimo priėmimo aktą; 2010-05-25 UAB „Smiltera UK“ ilgalaikio turto perdavimo priėmimo aktą; 2010-05-25 UAB „Smiltera UK“ trumpalaikio turto perdavimo priėmimo aktą, tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus, kuriuos S. R. M. D. nurodymu 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje pateikė buvusiam UAB „Smiltera UK“ akcininkui ir direktoriui M. B., tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

65Be to M. D. dėl UAB „Smiltera UK“ buvo kaltinamas dar tuo, kad jis, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Smiltera UK” vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. gegužės – birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kartu su S. R., kompiuterinės įrangos pagalba paruošė ir atspausdino žinomai netikrą, tariamai M. A. pasirašytą UAB „Smiltera UK” 2010-06-10 įgaliojimą reg. Nr. 46-2010 (iš viso 7 egzempliorius), nors iš tiesų M. A. šio dokumento (jo 7 egzempliorių) nepasirašė, tuo įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad M. A., veikdamas UAB „Smiltera UK” vardu, suteikia įgaliojimus S. R. veikti UAB „Smiltera UK” vardu, tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus bei šiuos žinomai netikrus dokumentus 2010 m. gegužės – birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje S. R. M. D. nurodymu, pateikė M. B., tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

66Kaltinamasis M. D., žinodamas, kad įmonė UAB „Euro House“ nėra įmonės UAB „A Sistema” (įmonės kodas 121998222) akcininkas ir, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „A Sistema” (įmonės kodas 121998222) tariamo akcininko - UAB „Euro House” vykdant ūkinę finansinę veiklą, taip pat, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „A Sistema“ vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. liepos mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba melagingai neva UAB „A Sistema” direktoriaus M. A. vardu atspausdino netikrus dokumentus: UAB „A Sistema” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „A Sistema” 2010-07-08 akcininkų sąrašą, 2010-08-02 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., taip įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „A Sistema” 100 % akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujamas M. A., nusprendžia nuo 2010-07-08 į UAB „A Sistema” direktoriaus pareigas paskirti M. A., tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus, po to kaltinamasis, tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos žinomai netikrus dokumentus: UAB „A Sistema” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „A Sistema” 2010-07-08 akcininkų sąrašą, 2010-08-02 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, 2010-08-02 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir tokiu panaudojo žinomai netikrus dokumentus (UAB „A Sistema“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

67Kaltinamasis M. D. pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus ir nusikalstamus veiksmus atliko tokiomis aplinkybėmis: nebūdamas susijęs su UAB „Elstuva group“ (įmonės kodas 301542252) darbo ar sutartiniais santykiais, iš anksto žinodamas, kad realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Arėsa“ vardu, 2010 m. tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilniaus raj., kompiuteriu ACC-5aD pagamino žinomai netikrus dokumentus:

681) 2010-10-25 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Elstuva group“ bankroto bylos iškėlimo,

692) 2010-09-02 pranešimą dėl numatomo UAB „Elstuva group“ bankroto bylos inicijavimo, tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus, o vėliau, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus: 1) 2010-10-25 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Elstuva group“ bankroto bylos iškėlimo, 2) 2010-09-02 pranešimą dėl numatomo UAB „Elstuva group“ bankroto bylos inicijavimo, kuriuos pasirašė UAB „Arėsa“ direktoriaus M. D. vardu, 2010-10-29 paštu išsiuntė Vilniaus apygardos teismo, esančio Gedimino pr. 40/1, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus (UAB „Elstuva group“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

70Kaltinamasis M. D. pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus, o būtent: 2008 m. gruodžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje kompiuterinės įrangos pagalba pagamino netikrą dokumentą - 2008-12-22 UAB “Korekta“ akcijų pirkimo pardavimo sutartį, kurios eilutėje „Pirkėjas“ padarė rankraštinį įrašą „A. M.“ bei pasirašė imituodamas A. M. parašą, taip įtvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie tai, kad A. Š. bei I. A. nuosavybės teise priklausančios UAB “Korekta“ akcijos parduotos UAB “Financial Consulting Group“, tariamai atstovaujamai direktoriaus A. M., tokiu būdu pagamino netikrą dokumentą, kurį 2008 m. gruodžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje pateikė A. Š., tokiu būdu šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo (UAB „Korekta“ netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

71Kaltinamasis M. D., turėdamas tikslą pagaminant ir panaudojant žinomai netikrą dokumentą sudaryti tariamai teisėtą, neva Kinijos piliečio J. Z., gim. ( - ), gyv. ( - ), vardu vadovaujamos UAB “Arėsa“, į.k. 121998222, reg. Sviliškių g. 2A, Vilnius, įvaizdį, 2010 m. gruodžio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, bet ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio mėn. 27 dieną, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba atspausdinęs bei savo ranka melagingai J. Z. parašu patvirtinęs 2010-12-27 UAB “Arėsa“ vienintelio akcininko sprendimą, tuo įtvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad UAB “Arėsa“ vienintelis akcininkas – Kinijos pilietis J. Z., gim. ( - ), atleidžia M. D. iš UAB “Arėsa“ direktoriaus pareigų nuo 2010-12-27, skiriant save į direktoriaus pareigas nuo 2010-12-27, tokiu būdu pagamino netikrą dokumentą, kurį 2010 m. gruodžio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, panaudojo, pateikęs šį dokumentą nusikalstamų ketinimų nesuvokiančiam V. I., kurio vardu šis netikras dokumentas 2010-12-27 buvo pateiktas VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams (UAB „Arėsa“ netikrų dokumentų gaminimo ir panaudojimo epizodas).

72Jis gi (kaltinamasis M. D.) paslėpė apskaitos dokumentus ir šią veiką padarė tokiomis aplinkybėmis: nuo 2010-02-10 užimamų UAB „Arėsa“, į.k. 121998222, reg. Sviliškių g. 2A, Vilnius, direktoriaus pareigų pagrindu pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d., 2 d. būdamas atsakingas už UAB „Arėsa“ apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, žinodamas, kad UAB „Arėsa“ nevykdys realios ūkinės - finansinės veiklos šiai įmonei neva vadovaujant Kinijos piliečiui J. Z., gim. ( - ), gyv. ( - ), žinodamas, kad pastarajam nebus perduoti šios įmonės buhalterinės apskaitos bei kiti dokumentai, nusikalstamu būdu, t.y. pagaminto žinomai netikro dokumento pagrindu organizavęs fiktyvų savo kaip UAB „Arėsa“ direktoriaus pareigų bei atsakomybės už UAB „Arėsa“ apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą perleidimą Kinijos piliečiui J. Z., gim. ( - ), t.y. jis, tyčia, pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 1 d., 2 d. nuostatas, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka laikantis Archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1996-02-22 įsakymą Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“, nustatantį, kad uždarosios akcinės bendrovės visus apskaitos dokumentus ir registrus privalo saugoti 10 metų, jo žinioje pagal 2011-01-07 UAB „Arėsa“ buhalterinių paslaugų sutarties Nr. 1003 nutraukimo dokumentų perdavimo – priėmimo aktą esančius UAB „Arėsa“ buhalterinės apskaitos dokumentus nuo 2010-12-27 fiktyviai į UAB „Arėsa“ direktoriaus pareigas neva paskirtam Kinijos piliečiui J. Z., gim. ( - ), neperdavė, o 2011 m. sausio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje šiuos dokumentus paslėpė, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „Arėsa“ laikotarpio nuo 2010-02-10 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (UAB „Arėsa“ apskaitos dokumentų paslėpimo epizodas).

73Kaltinamasis M. D., veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, įgyvendindamas bendrą nusikalstamą ketinimą apgaule įgyti didelės vertės turtinę teisę į UAB „Willemen Lithuania” akcijas, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje kompiuterinės įrangos pagalba, žinomai neegzistuojančio asmens, tariamai UAB ”Elstuva Group” vienintelio akcininko S. M. vardu paruošė bei pasirašė netikrus dokumentus: UAB „Elstuva Group” 2010-06-10 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, 2010-06-10 vienintelio akcininko S. M. sprendimą, 2010-06-10 UAB „Elstuva Group” akcininkų sąrašą, taip patvirtindamas melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Elstuva Group”, skiriant jį į direktoriaus pareigas nuo 2010-06-10, iš UAB „Elstuva Group” direktoriaus pareigų atleidžiant T. P., pagamino žinomai netikrus dokumentus, tuo, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, kuriuos, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010-06-11 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo (UAB „Elstuva group“ netikrų dokumentų 2010 m. birželio mėn. gaminimo ir panaudojimo epizodas).

74Jis gi (M. D.), veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, 2010 m. rugpjūčio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje kompiuterinės įrangos pagalba pagamino netikrus dokumentus: UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendimą ir 2010-08-10 akcininkų sąrašą, o būtent: „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendime pasirašė neegzistuojančio asmens, tariamai UAB „Elstuva Group” vienintelio akcininko S. M. parašu, taip patvirtindamas melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Elstuva Group”, J. W. atleidimą iš UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigų bei S. R. paskyrimą į UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigas, po ko S. R., M. D. nurodymu savo, kaip tariamai teisėto UAB „Willemen Lithuania” direktoriaus parašu pasirašė 2010-08-10 akcininkų sąrašą, taip įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Elstuva Group” teisėtai nuosavybės teise priklauso UAB „Willemen Lithuania” akcijos, tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus, po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, M. D., 2010 m. rugpjūčio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pagamino netikrą dokumentą: 2010-08-10 Prašymą registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania” pakeistus duomenis, kurį nurodė S. R. savo, tariamai UAB „Willemen Lithuania” direktoriaus parašu pasirašyti, taip melagingai patvirtinant apie S. R. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Willemen Lithuania”, taip pagamino netikrą dokumentą, po ko šiuos žinomai netikrus dokumentus: UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 akcininkų sąrašą bei 2010-08-10 Prašymą registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania”, M. D. nurodymu S. R. 2010-08-10 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, kurie, šiais dokumentais remdamiesi ir būdami apgaulės įtakoje Juridinių asmenų registre nuo 2010-08-17 pakeitė duomenis apie UAB „Willemen Lithuania” akcijų priklausymą UAB „Elstuva group“ bei S. R. paskyrimą UAB “Willemen Lithuania” direktoriumi, tokiu būdu M. D. kartu su S. R. šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo (netikrų dokumentų dėl S. R. paskyrimo UAB „Willemen Lithuania“ pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

75Jis gi (M. D.), veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, pagamino netikrus dokumentus: UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendimą, 2010-08-10 akcininkų sąrašą ir 2010-08-10 Prašymą registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania” ir šiuos žinomai netikrus dokumentus M. D. nurodymu S. R. 2010-08-10 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, kurie, šiais dokumentais remdamiesi ir būdami apgaulės įtakoje Juridinių asmenų registre nuo 2010-08-17 pakeitė duomenis apie UAB „Willemen Lithuania” akcijų priklausymą UAB „Elstuva group“ bei S. R. paskyrimą UAB „Willemen Lithuania” direktoriumi, taip įtvirtinant melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Elstuva Group”, J. W. atleidimą iš UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigų bei S. R. paskyrimą į UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigas bei melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Elstuva Group” teisėtai nuosavybės teise priklauso UAB “Willemen Lithuania” akcijos, tokiu būdu apgaule savo ir kito asmens (S. R.) naudai įgijo turtinę teisę į 6172662 Lt (1787726,48 Eur) vertės svetimą UAB „Willemen Lithuania” priklausantį turtą (sukčiavimo epizodas).

76Jis gi (M. D.), veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, įgyvendindamas bendrą nusikalstamą ketinimą apgaule įgyti didelės vertės turtinę teisę į UAB „Willemen Lithuania” akcijas, 2010 m. rugsėjo mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje kompiuterinės įrangos pagalba, žinomai neegzistuojančio asmens, tariamai UAB „Elstuva Group” vienintelio akcininko S. M. vardu paruošė bei pasirašė netikrus dokumentus: 2010-09-20 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, UAB „Willemen Lithuania” 2010-09-20 vienintelio akcininko sprendimą, taip patvirtindamas melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Elstuva Group”, nuo 2010-09-20 neva direktoriaus pareigas ėjusio S. R. atleidimą iš UAB “Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigų bei S. M. paskyrimą į UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigas, pagamino žinomai netikrus dokumentus, kuriuos, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010-09-21 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje darbuotojams (netikrų dokumentų dėl S. M. paskyrimo UAB „Willemen Lithuania“ vadovu gaminimo ir naudojimo epizodas).

77Jis gi (M. D.), pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus tokiomis aplinkybėmis: nebūdamas susijęs su UAB „Willemen Lithuania“ (įmonės kodas 300621572) darbo ar sutartiniais santykiais, iš anksto žinodamas, kad realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Willemen Lithuania“ VŠĮ „Verslo energija“ vardu, 2010 m. rugsėjo mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilniaus raj., kompiuteriu ACC-5aD, pagamino žinomai netikrus dokumentus:

781) 2010-09-09 Pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimo;

792) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimui, tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus, po to,

80tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus: 1) 2010-09-09 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimo, kurį pasirašė VŠĮ „Verslo energija“ direktoriaus M. D. vardu 2) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimui, kurį neva UAB „Willemen Lithuania“ generalinio direktoriaus vardu pasirašė S. R., negalintis suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu 2010-09-09 pateikė Vilniaus apygardos teismo, esančio Gedimino pr. 40/1, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus (netikrų dokumentų dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimo pagaminimo ir panaudojimo epizodas).

81Šioje baudžiamojoje byloje A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje paslėpė buhalterinės apskaitos dokumentus, o būtent:

82veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., M. D. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, turėdamas tikslą paslėpti nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 jo vadovaujamos UAB “Dailarta“, įm. kodas 300078977, reg. Kęstučio g. 40B-7, Kaunas, buhalterinės apskaitos dokumentus, žinodamas, kad dėl to bus trukdoma nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio, ar struktūros ir to siekdamas bei žinodamas, kad UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentai nebus perduoti M. A., 2009 m. vasario mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, savo parašu patvirtinęs žinomai netikrus, bendrininkų grupės narių A. M. kartu su M. D. pagamintus bei M. A. parašu patvirtintus dokumentus: UAB „Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo perdavimo aktą ir 2009-02-17 Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, tuo patvirtindamas žinomai melagingus duomenis, apie UAB „Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A., nors žinojo, kad UAB „Dailarta“ dokumentai bei turtas nebus perduoti M. A.. Tokiu būdu A. M., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., M. D. ir veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, laikotarpiu nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 būdamas UAB „Dailarta“ direktoriumi, paslėpė nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 jo vadovaujamos UAB „Dailarta“ apskaitos dokumentus: dalį UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų slėpė iki 2010 m. gruodžio mėn. 06 d. nuosavybės teise priklausančiame name, adresu ( - ), Vilniuje, kol juos rado policijos pareigūnai atliktos kratos metu, o kitą dalį UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, ir dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

83Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas, kad pagamino netikrus dokumentus, o būtent, kad veikdamas bendrininkų grupėje su M. D., A. M. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, žinodamas, kad M. A. neatstovaus UAB „Dailarta“ vykdant ūkinę finansinę veiklą, neperims UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto, 2009 m. vasario mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, A. M. ir M. D. nurodymu, savo parašu patvirtinęs bendrininkų grupės narių A. M. ir M. D. pagamintus, M. A. parašu patvirtintus, žinomai netikrus dokumentus: UAB „Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo perdavimo aktą ir 2009-02-17 Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, tuo patvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie UAB „Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A.. Tokiu būdu A. M., veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., M. D. ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, pagamino netikrus dokumentus ir įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

84Kaltinamasis A. M. nusikalstamų veikų padarymo fakto (jam inkriminuojamos veikos pagal BK 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. dėl apskaitos dokumentų slėpimo bei dėl netikrų dokumentų pagaminimo bendrininkų grupėje ir kartu su M. A.) nepripažino ir teisiamajame posėdyje parodė, kad tikslo klastoti dokumentus, slėpti bendrovės apskaitos dokumentų jis neturėjo ir tokių veiksmų neatliko. Viskas prasidėjo dar 2008 metais. Uošvį paguldė į ligoninę, jam buvo reikalinga priežiūra. Žmona dirbo, jis gi daug laiko praleisdavo ligoninėje, todėl verslas vadovaujamoje bendrovėje UAB „Dailarta“ pradėjo šlubuoti. Nusprendė, kad reikia parduoti verslą, tačiau patirties neturėjo. Susirado skelbimą laikraštyje, kad žmonės perka-parduoda įmones bei teikia tos srities teisines paslaugas. Susisiekė su įmone (bendrove) „A Sistema“. Atvyko į Laisvės prospekte esantį UAB „A Sistema“ biurą. Tai galėjo būti 2008 metų pabaiga. Atvykęs į ofisą susipažino su kaltinamaisiais M. D. bei A. M.. Aptarė bendrovės pardavimo reikalus, t.y. jie turėjo tarpininkauti, suorganizuoti pirkimą-pardavimą, dar popierius (dokumentus) jiems nešė kitą kartą. Daugiausiai buvo kalbėta su M. D.. Jam jis pasirašė ir išdavė įgaliojimą veikti „Dailartos“ vardu. A. M. tokio įgaliojimo nedavė. 2009 metų pradžioje buvo pasirašyta sutartis su UAB „Maderatrans“. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį pasirašė UAB „A Sistema” patalpose. Kas dalyvavo iš kitos pusės, šiuo metu jis neatsimena. Dėl laiko neturėjimo sutarė, kad visus pardavimo reikalus tvarkys UAB „A Sistema“, t.y. įmonė, teikianti teisines paslaugas. Sutarė, kad jie daro viską patys. Pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, per mėnesį laiko turėjo paskirti naują direktorių, o jį atleisti, jis turėjo perduoti dokumentus. Tuo metu iki sutarčių pasirašymo įmonė turėjo butą Franko gatvėje, kuriame veikė bendrovės biuras, tačiau patalpos buvo įkeistos ir parduodamos, dėl ko teko jas atlaisvinti. Iš buvusio biuro (ofiso) teko išsikelti, dėl ko visus UAB „Dailarta” dokumentus perkėlė, pervežė į savo gyvenamąjį būstą, adresu ( - ), kuris ir tapo nauju bendrovės adresu. Buhalterės tuo metu neturėjo, bendrovėje dirbo vienas. Įvykus pardavimo sandoriui su „Maderatrans“ po kurio laiko paskambino iš UAB „A Sistemos“, galimai kaltinamasis M. D., ir jie sutarė, kada bus užbaigtas sandoris pas notarę Gedimino prospekte. Notarę parinko bendrovė „A Sistema“. Sandoris turėjo įvykti po mėnesio. Pas notarą Gedimino pr. atvyko M. D., ten gi jam buvo pristatytas M. A.. Dalyvavo, kaip suprato, iš jo (M. A.) pusės teisininkas S. R., nes jie abu atvyko kartu. M. A. jam pristatė kaip naują bendrovės direktorių. Jį jis matė tuomet vienintelį kartą. Kalbėjo su pastaruoju. Sumokėjo už notaro paslaugas. Tame notarų biure buvo pasirašyti visi reikiami dokumentai ir išvežti į UAB „A Sistema“ biurą, kuris jau buvo Goštauto gatvėje, Vilniuje. Taip ir buvo baigtas visas sandoris, o po kiek metų prasidėjo ikiteisminis tyrimas. Prieš perduodant bendrovės dokumentai buvo sudėlioti į segtuvus, sudėti į maišus. Perduodant dokumentus M. A. pastarajam jis pasakė, jog yra dar dalis juodraščių, jeigu kažko trūktų, t.y. kad tokie dokumentai yra pas jį namuose. Kas buvo dokumentų perdavimo-priėmimo akte, tas buvo atrinkta ir atiduota. Niekas nebuvo slepiama. Visi dokumentai perduoti pagal sąrašą. Namuose liko bukletai, skaičiavimai, sąmatos, visokiausi dokumentų juodraščiai. Už paslaugas su UAB „A Sistema” jis atsiskaitė, tačiau neatsimena, kiek buvo sumokėta. Mokėjo pas notarą M. D.. Už parduotas akcijas gavo 3000 Lt. Kas konkrečiai įteikė jam pinigus, neatsimena, todėl pasakyti negali. Kur pasirašė, neatsimena. Atsimena, kad iš notaro važiavo į UAB „A Sistema” biurą perduoti buhalterinius ir kitus dokumentus, nes toks buvo susitarimas su „A Sistema“ bei su M. A., kad jis nuveš dokumentus į minėtą biurą. Taip pat perdavė antspaudus, kitus daiktus. Tai įvyko akto pasirašymo dieną, t.y. vasario 17 d. Neturėjo jokio tikslo slėpti, naikinti „Dailartos“ buhalterinius dokumentus. Net minčių tokių nebuvo. Turėjo daug laiko ir galėjo sunaikinti, tačiau to nedarė, priešingai - išsaugojo net juodraščius. Jie (juodraščiai) gulėjo viename iš kambarių. Bet kada juos galėjo paimti, jeigu kam reikėjo. Jokių dokumentų, tarp jų perdavimo akto, jis neklastojo. Koks tame A. M. vaidmuo, pasakyti negali, bendravo su juo „A Sistema“ patalpoje, kai prašė padėti parduoti bendrovę ir viskas. Pas notarą kaltinamojo A. M. nebuvo. Kodėl tyrimo metu nurodė, jog ir jis dalyvavo, paaiškinti negali, tačiau tikrai nurodo teismui, kaip viskas vyko. Tvirtinant dokumentus pas notarę atėjo tvarkingi žmonės (M. A., M. D., S. R.), kam reikia parodė dokumentus. Notaras viską sutikrino. Jis neturėjo pagrindo manyti, kad žmogus (M. A.) nėra sveikas. Notarė bendravo su M. A.. Pastarasis tapo naujuoju direktoriumi. S. R. pas notarę mažai bendravo, sėdėjo nuošaliau. Nei su A. M., nei su kitais UAB „A Sistema“ darbuotojais nebuvo tariamasi dėl to, kad dokumentus reikėtų slėpti ir panašiai. Tokios kalbos ir tikslo neturėjo. Neturi buhalterinio išsilavinimo, todėl nesiryžo išmesti net juodraščių, bijojo. Minėjo M. A., jei ko trūksta iš dokumentų, gali kreiptis. Tam tikslui paliko jam netgi savo vizitinę kortelę. Apie tai jis sakė ir notarei. Be to, buvo perduoti ne tik dokumentai, tačiau, pagal atskirą aktą, ir turtas. Po sandorio buvo pasamdyta transporto įmonė ir turtas nuvežtas į Aguonų gatvę, Vilniuje, nes tokį adresą nurodė „A Sistema“. Po dokumentų ir turto perdavimo nei M. A., nei M. D. nekėlė klausimo, kad buvo ne visi bendrovės dokumentai perduoti ar panašiai. Kiek jam žinoma, vėliau bendrovė „Dailarta“ bankrutavo. Paaiškėjo, kad butą Franko gatvėje pardavė bankroto administratorius. Kai į jo namus atvyko policija atlikti kratos, parodė, ką iš likusių dokumentų ir juodraštinių variantų jis turi ir atidavė jiems. Nebuvo teistas, dabar gailisi, kad į aktą (priėmimo-perdavimo) neįtraukė visų dokumentų, netgi juodraščių, šiai dienai surašytų viską.

85Kaltinamasis A. M. nusikalstamų veikų padarymo fakto nepripažino ir teisiamajame posėdyje parodė, jog kaltės dėl UAB „Dailarta“ epizodo (netikrų dokumentų gaminimo, naudojimo, apskaitos dokumentų slėpimo bendrininkų grupėje) nėra. A. M. dėl savo įmonės pardavimo kreipėsi į bendrovę „A Sistema“, į ką tiksliai - neatsimena. Galėjo kreiptis tiek į „A Sistema“, tiek pagal M. D. privatų skelbimą. Jis (A. M.) minėjo, kad yra problemų, veikla apstojusi, todėl nori įmonę parduoti. A. M. aiškino, kad turi šeimyninių problemų. Minėjo, kad neturi buhalterės, kad visi dokumentai yra, tik juos reikia surūšiuoti. Jis gi sakė, kad parduos ir dokumentus, ir turtą. Todėl ir buvo ieškoma pirkėjo. Tuo metu UAB „A Sistema“ dirbo M. D.. Jis bendrovėje dirbo teisininku nuo 2008 m. gruodžio mėn. Su juo buvo anksčiau pažįstami, M. pasiprašė į darbą, nes nutraukė advokato padėjėjo veiklą. Pasiprašė, kad nereikėtų jam atskiros įmonės steigti, kad galėtų dirbti kartu. Savo ruožtu M. D. pažinojo S. R.. M. D. buvo nustatytas standartinis darbo užmokestis, nurodytas darbo sutartyje. Kai atsirado pasiūlymas, kad reikalingas UAB „Dailarta“ pirkėjas, kaina turėjo būti simbolinė. M. (D.) pakalbėjo apie tai su S. R., kuris surado M. A.. Pastarasis turėjo pabūti laikinai ar nelaikinai vadovu. Jis (A. M.) nesigilino, kas perka tą įmonę (bendrovę). Dokumentai buvo ruošiami kompiuteriu, bet kas juos ruošė, kuris atspausdino perdavimo dokumentus, dabar jau neatsimena. Taip buvo atliekama paslauga, dokumentų surinkimas akcijų pardavimui. Pirkimo-pardavimo sutartį greičiausiai ruošė M. D., o turto perdavimo aktą - A. M.. Pastarasis gal buvo atsiuntęs projektą paštu, o jie tik perspausdino. Akcijų pirkėją - UAB „Maderatrans“- rado ir pasirinko taip pat M. D.. Iš A. M. bendrovė „A Sistema“ už tarpininkavimą gavo iki 1000 Lt. Taigi, akcijų pardavimo sutartis buvo pasirašyta „A Sistema“ ofise. Pas notarą dalyvavo A. M., M. A., M. D., S. R.. Kaip suprato, M. A. yra S. R. draugas. Jis (M. A.) sutiko laikinai ar ilgesniam laikui pabūti įmonės vadovu, kol jie perparduos įmonę. Direktorius irgi buvo tvirtinamas pas notarą. Dėl UAB „Dailarta“ dokumentų nieko pasakyti negali, pasitikėjo M. D., galimai M. A. ir buvo paėmęs kažkokius segtuvus, gal kokia dėžė ofise ir atsirado, bet kad nedaug jų buvo, tai tikrai. Tuo metu „A Sistema“ buvo adresu Laisvės pr.55, Vilnius. Kas pateikė Registrų centrui formą JAR-1, pasakyti negali. Tai tik lydraštis apie įvykusius pasikeitimus. Jeigu M. A. pasirašė pas notarą šį dokumentą ir perdavė M. D., galėjo pateikti M. A. pasirašytą dokumentą registrui ir jis. Nežino, kodėl laikoma, kad dokumentų perdavimo aktas yra netikras, jeigu abi šalys pasirašė ir to neneigia. A. M. tikrai neturėjo tikslo slėpti dokumentų, nes jis buvo laidavęs už įmonės turtą, jeigu būtų iškilusios problemos, būtent jis būtų buvęs finansiškai atsakingas. Nežinojo, kad M. A. bus fiktyvus vadovas, išsivaizdavo jį kaip laikiną vadovą, kol atsiras kitas įmonės pirkėjas. Iki to laiko su M. A. nebuvo bendravęs, o apie S. R. nedaug buvo girdėjęs iš M. D.. Jam nebuvo žinoma, kad šie asmenys (M. A., S. R.) gali būti nepakaltinami. Jokių veiksmų, siejamų su UAB „Maderatrans“ steigimu, pirkimu-pardavimu, jis nėra atlikęs. Jei dokumentai ir atsirado ofise, tai juos galėjo atnešti M. D.. Nežinojo, kad dalis UAB „Dailarta“ buhalterinių dokumentų gali būti pas A. M. namuose. M. A. neprašė iš jo pagalbos atgauti UAB „Dailarta“ buhalterinius dokumentus. Jokių susitarimų slėpti dokumentus nebuvo. Tam nebuvo ir tikslo. Dėl minėtų priežasčių kaltės dėl UAB „Dailarta“ epizodo jis visiškai nepripažįsta (UAB „Dailarta“ epizodai).

86Kaltės dėl UAB „Dekobalis“ epizodo (netikrų dokumentų pagaminimo, panaudojimo bendrininkų grupėje) A. M. nepripažino bei parodė, kad yra kaltinamas, jog veikdamas kartu su M. D., žinodamas kad M. A. neatstovaus bendrovei „Dekobalis“, suklastojo dokumentus ir juos pateikė Registrų centrui. Su M. D. jo santykiai nutrūko dar 2009 rugpjūčio-rugsėjo mėnesį, todėl su juo veikti 2010 metais jis niekaip negalėjo. Dėl UAB „Dekobalis“, UAB „A Sistema“, UAB „Grand Voyage“ 2010-08-18 buvo pateiktas netgi prašymas pradėti tyrimą prokuratūrai. Įmonės vienu metu buvo perrašytos kitų įmonių vardu, o M. A. buvo paskirtas vadovu. Nežino, kodėl tyrimas taip nutarė, neva jis nusikalstamai veikė su M. D. dėl UAB „Dekobalis”, o kaltinimus dėl UAB „Grand Voyage“ ir UAB „A Sistema“ paliko tik M. D.. Tose pačiose patalpose buvo UAB „A Sistema“, tame pačiame pastate veikė ir „Dekobalio“ savininkai. Savininkai sakė, kad nori parduoti įmonę. Įmonė turėjo neblogus rodiklius, skolų neturėjo, tik įsipareigojimus lizingui. Įmonę pasiūlė jam įsigyti dykai, todėl ir sutiko. Tai įvyko 2009 metų pavasarį. Kiek pamena, akcijas pirko, būdamas UAB “Verslo ir investicijų centro” direktoriumi. M. D. žinojo, kad bendrovė yra įgyta, nes dirbo „A Sistema”, tiesiogiai pirkime jis nedalyvavo. Jis (A. M.) tapo bendrovės direktoriumi. Tačiau realiai veikla nelabai buvo vystoma. Bendrovės dokumentai buvo perduoti visi. Dabar jie (dokumentai) perduoti bankroto administratoriui. Taip pat buvo atiduotas įmonės registravimo pažymėjimas ir antspaudas. Transporto priemonės grąžintos lizingo bendrovei. Viskas buvo pateikta, įregistruota. Buvo planuojama įmonės veikla. M. (D.) pasiūlė brolį su keliais draugais, sutiko bei įdarbino juos. Tai įvyko 2009 m. rugpjūtį, M. D. sakė, kad jo brolis ir keli jo draugai ieško vasarai darbo. Realiai darbų UAB „Dekobalis“ nebuvo, su M. iškilo problemos dėl alkoholio. Su jo pasiūlytais ir įdarbintais asmenimis susisiekti nepavyko. Jie buvo atleisti ir tiek. Realiai darbų jokių jie neatliko. Vėliau Valstybinės darbo inspekcijos buvo fiksuotas pažeidimas, kad nebuvo parašų atleidžiant šiuos darbuotojus. Jie neatvyko, galimybės susisiekti su jais nebuvo. VDI pareiškimą surašė M. D.. Apygardos teisme buvo byla, kur visiems vadovams pareikšti ieškiniai, jis buvo įtrauktas kaip trečiasis suinteresuotas asmuo. Visi ieškiniai atmesti. Įrodyta, kad apskaita buvo tvarkoma gerai. Vėliau jis sužinojo, jog UAB „Dekobalis” direktoriumi tapo M. A., kad jis jau nebevaldo šios įmonės. Tai atsitiko be jo žinios. Panašiai buvo padaryta ir su UAB „A Sistema” bei UAB „Grand Voyage”. Pastarųjų duomenis jis atstatė, dėl UAB „Dekobalis” nesikreipė, kadangi realiai ji veiklos nevykdė. M. D. pareiškimu buvo iškelta UAB „Dekobalis” bankroto byla. UAB „Dekobalis“ buvo turto – 3 automobiliai, kurie buvo grąžinti lizingui. Jis perdavė įmonės „Dekobalis“ pažymėjimą, antspaudą, buhalterinės apskaitos dokumentus administratoriui A. R.. Taigi, jis niekaip nėra prisidėjęs, kad įmonės „Dekobalis“ direktoriumi taptų M. A.. Dokumentų neklastojo, kitų veiksmų neatliko. Priešingai, VĮ Registrų centro duomenų bazėje 2010 metais atsitiktinai, teikiant finansines ataskaitas, pamatė, kad užvaldytos įmonės UAB “Grand Voyage” bei UAB “A Sistema” (pirmos bendrovės akcininku buvo jis, antros - jo sesuo I. T., tuo tarpu Registrų centre akcininku įrašyta buvo UAB “Euro house”). Ten pat sužinojo, kad abiejų bendrovių direktoriumi paskirtas M. A., pastebėjo, kad pastarasis registruotas jau ir “Dekobalio” direktoriumi. Kiek jam žinoma, UAB “Euro house” akcininku ir vadovu buvo įrašytas tas pats M. A.. Iš karto dėl įvykdytų nusikalstamų veiksmų kreipėsi su pareiškimu į prokuratūrą ir pats prašė tyrimo (UAB „Dekobalis“ epizodas).

87Kaltinamasis A. M. teisiamajame posėdyje neigė kartu su M. A. netikrų dokumentų UAB „Projektavimo laboratorija“ epizode pagaminimo bei panaudojimo faktą. Parodė, kad kreipėsi V. B. teisininkė, kad ieško kam perleisti įmonę. Tuo metu buvo skelbimai, kad jų įmonė (bendrovė “A Sistema”) superka ir parduoda įmones. Bendrovėje teisininku tuo metu dar dirbo M. D.. Nutarė nupirkti UAB „Projektavimo laboratorija” ir darė tai tam, kad vėliau ją pelningai parduotų. Buvo suderintas sutarties tekstas. Su M. (D.) pasitarė, kad jis suderins su S. R., jog M. A. sutinka pabūti laikinai vadovu. Nuvyko pas akcininką, pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, perėmė įmonės pagrindinius dokumentus su antspaudu, o buhalteriniai įmonės dokumentai liko buhalterinę apskaitą tvarkančioje įmonėje. Įmonės dokumentus jam perdavė pardavėjas V. B.. Pirkėju buvo UAB „Verslo ir investicijų centras“ bei UAB „Stadita“ (pirmoji bendrovė buvo „Staditos“ akcininkė). Bendrovė įsigyta už 1 litą. Nesutinka su kaltinimais dėl JAR-1 formos pasirašymo, panaudojimo, nes tai yra tiesiog lydraštis prie notaro patvirtintų pagrindinių dokumentų pateikimo Registrų centrui užsiregistruoti vadovu. M. A. tapo laikinuoju direktoriumi, nes tuo metu jis pats vadovavo 2-3 įmonėms. Negali pasakyti, kas jį pasiūlė į direktorius, tačiau greičiausiai M. D.. Tiesiog buvo reikalingas laikinas vadovas, kol įmonė būtų pelningai perparduota. Tikslas buvo vienas -nupirkti pigiau, parduoti brangiau. Koks interesas buvo M. A. tapti vadovu, pasakyti negali, nes visas sąlygas su juo derino M. D. ir S. R.. JAR-1 forma yra pasirašoma vadovo, o Registrų centrui ją pateikti gali bet kas, todėl nesupranta, kodėl kaltinamas dokumento klastojimu ir panaudojimu. Dažnai būdavo Registrų centre, todėl ir pateikė šią formą. M. A. patvirtino ant formos, kad jis yra vadovas. Kiek jam yra žinoma, ir vėliau M. A. patvirtino, jog pasirašė. Pinigų M. A. jis nemokėjo. Kadangi buhalterinę apskaitą tvarkė kita bendrovė, apskaitos dokumentų jam taip pat neperdavinėjo. Buvo ieškoma pirkėjų parduoti „Projektavimo laboratorija“, bet tuo metu nieko neatsirado. Vėliau su M. D., S. R. išsiskyrė keliai ir taip liko ta įmonė. Jam nebuvo žinoma, kad M. A. serga ir yra nepakaltinamas. Neatsimena, ar ikiteisminis tyrimas tikrino, ar buhalteriškai yra užfiksuotas UAB „Projektavimo laboratorija“ akcijų įsigijimas. Reikia žiūrėti UAB „Verslo ir investicijų centras“ buhalteriją, tyrimas dokumentų neėmė. Notaro kontoroje buvo jis, S. R. ir busimas direktorius M. A.. Ar buvo M. D., neatsimena. M. A. jis atidavė antspaudą. Dėl apskaitos dokumentų, tai jie buvo UAB „Audito formulė“. Įmonė veiklos kaip ir nevykdė, dėl to M. A. jokių funkcijų vykdyti nereikėjo. Neatsimena, ar vėliau bendrovei „Projektavimo laboratorija“ nebuvo iškelta bankroto byla (UAB „Projektavimo laboratorija“ epizodas).

88Kaltinamasis A. M. teisiamajame posėdyje nusikalstamų veikų UAB „Worksupply“ epizode padarymo fakto (netikro dokumento pagaminimo kartu su M. A. bei buhalterinės apskaitos dokumentų slėpimo) nepripažino ir teisiamajame posėdyje parodė, kad šio veiksmo visos aplinkybės tokios pačios, kaip vyko su UAB „Projektavimo laboratorija“. Kreipėsi UAB „Worksupply“ vadovas P. B.. Klausė jo, ar galima atsikratyti įmonės „Worksupply“, nes pasikeitė sąlygos Švedijoje, Suomijoje ar Danijoje. Minėjo, kad yra nedidelių skolų. Tuomet ir įsigijo šią bendrovę už litą. Šią bendrovę pirko jo valdoma UAB „Verslo ir investicijų centras“. Veiklos vykdyti neplanavo ir nevykdė. Nupirkta bendrovė iš turto turėjo tik nurašytas transporto priemones. M. D., kuris tuomet dirbo pas jį teisininku, sakė, kad turės šiai įmonei pirkėjų. Neatsimena, ar dalyvavo notarinėje kontoroje, kai direktoriumi buvo patvirtintas M. A., tačiau M. D., kuriuo tada dar pasitikėjo, dažniausiai bendraudavo su S. R. ir M. A.. Pripažįsta, kad pagal priėmimo-perdavimo aktą priėmė UAB „Worksupply“ buhalterinius dokumentus. Vėliau, kažkur po mėnesio, šiuos apskaitos dokumentus jis perdavė M. D., o kur pastarasis juos padėjo, pasakyti negali. Galimai sunaikino. Jeigu M. A. pasirašė formoje JAR-1, t.y. prašyme registruoti juridinių asmenų registre, tai kodėl laikoma, kad dokumentus jis su M. A. klastojo. Gali būti, kad minėtoje JAR formoje įrašą „direktorius“ įrašė būtent jis. M. A. turėjo visus įgaliojimus veikti kaip direktorius. Kiek atsimena, M. A. jis perdavė tik įmonės pažymėjimą. Sakė jam (M. A.), kad jeigu jam kiltų kokių klausimų, tai jis gali kreiptis ir jie bandys jam padėti. Po to M. A. kelis kartus skambino, aiškino, kad yra gavęs kažkokių dokumentų. Negalėjo jam niekuo padėti, nes visus dokumentus buvo atidavęs M. D. su S. R.. Kiek žino, M. A. daugiausiai skambino S. R.. M. A. berods yra sakęs, kad iš nieko pagalbos nesulaukia. Neneigia, kad M. A. jis neperdavė nei bendrovės dokumentų, nei antspaudo. UAB „Worksupply“ antspaudas liko pas J. P. iš bendrovės „Dormeda“, kuri tvarkė „Worksupply“ buhalterinę apskaitą. Kiek jam yra žinoma, vėliau bendrovei „Worksupply“ buvo keliama bankroto byla, tačiau bylos baigties jis nežino. Tokiu būdu, netikrų dokumentų dėl bendrovės „Worksupply“ jis negamino ir šios bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų neslėpė (UAB „Worksupply“ epizodas).

89Kaltinamasis A. M. jam pagal šį epizodą inkriminuojamų nusikalstamų veikų (UAB „Euro House“ netikrų dokumentų gaminimo bei apskaitos dokumentų slėpimo) padarymo faktus neigė ir parodė, kad kreipėsi S. M., sakė, kad įmonė netinka darbui užsienyje, įsiskolinimų ženklių nebuvo, iš turto tik lyg buvo transporto priemonės. Buhalteriją vedė ta pati J. P. įmonė (UAB „Dormeda“). M. D. aiškino, kad bendrovė bus perrašyta M. A. vardu ir kad vėliau jis tą bei kitas bendroves perims ir toliau jomis rūpinsis. UAB „Euro House“ veiklos vykdyti jis neplanavo. Su M. A. buvo tariamasi dėl direktoriavimo: 500-600 litų nuo įmonės. Kiek pamena, daugiausiai su juo tarėsi S. R.. Pastarasis (S. R.) turbūt tardavosi su M. D..

90Visuose sandoriuose jis buvo tik tarpininkas. Buhalterinius dokumentus jis paėmė iš apskaitą tvarkančios J. P., nes perkama bendrovė veiklos nevykdė, tai kam vesti buhalteriją ir mokėti už tai. Jeigu nėra bendrovės apskaitos dokumentų, aišku, kad negalima nustatyti įmonės veiklos, bet tie dokumentai buvo tikrai perduoti pasirašytinai. Neneigia, kad M. A. neperdavė nei dokumentų, nei antspaudo. Jeigu M. A. pasirašė prašymą Registro įstaigai formos JAR-1, tai dar nereiškia, kad jie abu pagamino netikrą dokumentą. Bendrovės „Euro House“ apskaitos dokumentų jis neslėpė, todėl kaltu neprisipažįsta.

91UAB „Euro House“ ir partneriai nebuvo UAB „Dekobalio“ akcininkas. UAB „Euro House“ nebuvo UAB „Grand Voyage“ akcininkas (UAB „Euro House“ epizodas).

92Kaltinamasis M. D. dėl jam pareikštų kaltinimų UAB „Dailarta“ epizode, kad jis bendrininkų grupėje su A. M., A. M. bei kartu su M. A. paslėpė bendrovės apskaitos dokumentus, kad pagamino netikrus dokumentus, pagamino bei panaudojo netikrą dokumentą, kaltės nepripažino ir parodė, kad su A. M. pažįstamas berods nuo 2007 metų. Tuo metu A. M. prekiavo langais, pasakojo, kad nepavyko baigti mokslų. Žmogus pasivogė verslą ne tik iš jo, bet ir iš J. L.. A. M. administravo kontoros puslapį, vėliau pasivogė J. L. puslapį. A. M. pasakė, kad UAB „A Sistema“ pirks jo sesuo. 2008 metų gruodžio paskutinėmis dienomis jis (M. D.) atėjo dirbti teisininku į UAB „A Sistema“. Tuo metu jį kamavo sunki alkoholizmo liga, jis būdavo nuolatos girtas, bet A. M. reikėjo nesąmonių. Jam begirtaujant į biurą atėjo A. M. su kolega I. L. ar L., pasakė, kad turi vieną skęstančią įmonę, bet reikia švarios. Tą butą planavo išsipirkti per įmonę „LM Invest“. Problemos buvo įvardintos – įmonę persekioja kreditoriai. Užsakymas buvo kompleksinis – atsikratyti „nešvarios“, įsteigti UAB „LM Invest“. A. M. minėjo asmenį, kuris reikalavo išsikraustyti iš ofiso. Iš banko patalpas turėjo išsinuomoti „LM Invest“. Tame bute turėjo veikti įmonė „LM Invest“. Įmonę „LM Invest“ pradžioje pardavė M. N.. Pagal sumanymą, visi dokumentai buvo ruošiami UAB „Panerio prekyba“ vardu (vėliau - UAB „Verslo ir investicijų centras“). UAB „Panerio prekyba“ vardu dokumentus ruošė jis. Buvo toks susitarimas, kad reiks tartis su banku, kad įmonė „LM Invest“ galėtų išsinuomoti patalpas, kurios priklauso UAB „Dailarta“. Tuomet A. M. pradėjo galvoti, kad jeigu UAB „Verslo ir investicijų centras“ pirks, tai tuomet jis per daug „šviesis“, pagalvojo, kad pirks kitos įmonės, t.y. „Maderatrans“, vardu. Jis (M. D.) ruošė dokumentus, pakeitė UAB „Panerio prekyba“ į UAB „Maderatrans“. Žinojo, kad S. R. turi įdirbį su žmonėmis, kurie pasirašo dokumentus už atlygį. S. R. sutiko, būtent jis ir atvedė M. A. į UAB „A Sistema“ biurą. Pokalbis buvo trumpas, tai įvyko vasario pradžioje. Kažkiek tų kontaktinių klausimų M. A. buvo, bet kad būtų nepakaltinamas, tai tikrai ne, tik jautėsi, kad žmogui stinga pinigų. M. A. pasakojo, kad yra baigęs kolegijoje verslo ir administravimo studijas. Sakė, kad sutiktų pasirašyti kas reikalinga, nes jam reikia pinigų. Su A. M. laukė jo atsakymo. Mano, kad pirmojo pokalbio metu net nebuvo įvardinta, kad tai bus UAB „Dailarta“. Tiesiog įvyko faktas - M. A. sutiko direktoriauti ir tiek. M. A. aiškino, jog vėliau S. R. papildomai skambino jam bei sakė, kad bendrovės pavadinimas - UAB „Dailarta“, kad apie ją gali pažiūrėti internete. A. M. tiko M. A.. Pastarajam buvo pasakyta, kad reikia prisistatyti į notarų biurą Gedimino prospekte. Buvo notarų biure, kai jam skambino S. R. bei pranešė, kad M. A. Vilniuje ir jie tuojau judės į notarų biurą. A. M. davė jam 500 litų ir liepė nuvežti S. R.. Pinigai bus mokami M. A.. Šiuos pinigus notarų kontoroje perdavė S. R.. Segtuvų su dokumentais niekas negalėjo nešti. Išėjus iš notarų biuro S. R. su M. A. pasišalino, o jis su A. M. liko, nes buvo klausimų dėl UAB „LM Invest“. Po kelių dienų sužinojo, kad jie (S. R. bei M. A.) nenuvažiavo į Registrų centrą, bet nuvažiavo pas A. M.. Mano, kad jie (S. R. ir M. A.) važiavo likusių pinigų. Jau rugsėjo mėnesį M. A. pasakė, kad tą dieną su juo atsiskaitė galutinai: be 500 litų avanso jie dar gavo iš A. M. 500 litų. Pasidalino. Įformino, kad gavo 1000 litų, A. M. dėl šių pinigų pasirašo kaip mokėtojas už S. R., kaip advokato padėjėjo, paslaugas. Taip M. A. tapo UAB „Dailarta“ direktoriumi. Ar jis (M. D.) ruošė bendrovės dokumentų perdavimo akto tekstą, pasakyti negali. Tuomet daug panašių aktų ruošdavo. Visų dokumentų tikrai neatvežė. UAB „Dailarta“ apvalus antspaudas perduotas nebuvo, buvo perduotas kitas antspaudas su žyma „dokumentas“. Kai buvo pradėta konfliktuoti, A. M. dalį dokumentų atvežė į Goštauto gatvę, tai jau buvo vasara. UAB „A Sistema“ adresas pradžioje buvo Laisvės pr. 55, Vilniuje. Naugarduko gatvės 19 adresu jis nieko negalėjo ruošti. Įsivaizduoja, kad ten buvo rastas kompiuteris, dėl to gal ir pagalvojo tyrimas, kad ten buvo ruošiama. Įmonių buvo perkama labai daug, kad nesusimaišytų, dokumentai buvo dedami į kartotines dėžes, ant dėžių buvo užrašomas pavadinimas. Atsimena, kad buvo 5-6 dėžės su pavadinimu UAB „Dailarta“. Pagrindinis antspaudas buvo pasiliktas A. M. kaip užstatas. UAB „Dailarta“ turėjo du antspaudus, vienas apvalus, kur užrašyta „UAB „Dailarta“, o kitas – „UAB „Dailarta“ dokumentams“, būtent tą - „UAB „Dailarta“ dokumentams“- jiems A. M. ir atidavė. Kaltinamasis A. M. tikrai naikino UAB „Dailarta“ dokumentus. Rugpjūčio pabaigoje buvo ieškoma priežasčių jį (M. D.) atleisti iš darbo. Rugpjūčio 28 dieną atėjo Ž. L.. UAB „Dailarta“ akcijos buvo perleistos iš UAB „Nikdizain“ UAB „Stadita“. Ž. L. žinojo, kad UAB „Stadita“ vardu įgyta jau ir UAB „Dailarta“. Kilo konfliktas su Ž. L., muštynės. A. M. nutarė atsikratyti „kompromatų“. Buvo dvi popieriaus pjaustyklos, A. M. jas įjungė. Jo akivaizdoje A. M. sunaikino ne mažiau kaip 5 segtuvų su dokumentais. Galutinių sąlygų nežinojo. Jo vidiniu įsitikinimu, sandoris buvo imituojamas, jis buvo apsimestinis. A. M. turėjo mokėti. UAB „A Sistema“ tikėjosi uždirbti iš šio sandorio, bet ne iš A. M., o iš UAB „LM Invest“, jei pavyks išnuomoti patalpas. UAB „A Sistema“ iš to uždirba ir iš bankroto administratoriaus. Niekas neturėjo mokėti A. M. už įgytas akcijas. Kaltinime nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Slėpti apskaitos dokumentus susitarimo nebuvo, buvo tikslesnė formuluotė - neperduoti dokumentų, kol nebus išspręsta situacija dėl „Dailartos“ ofiso Franko g. 10, Vilniuje. 2010 metais su A. M. jam vėl atsirado naujų reikalų. Kad ir susipyko, vėliau teko susitaikyti. Pas A. M. namuose nėra buvęs. Vėliau susitiko su A. M., kuris sakė, kad bandė likusius dokumentus įsiūlyti A. M., bet šis jų neėmė. M. A. teisine, formaliąja prasme buvo direktoriumi. Gynybinė jo (M. A.) pozicija, kad jis nesuvokė kas vyksta, atsirado vėliau, t.y. tik 2010 metais. Pats A. M., kaip UAB „A Sistema“, direktorius pripažino, kad jis (M. D.) pagal pareigybinę instrukciją nebuvo atsakingas nei už vienos bendrovės apskaitos tvarkymą, nes jo pareigos buvo teisininko. UAB „Dailarta“ buhalterija (t.y. dokumentai) atvažiavo į Goštauto g., buvo 5 dėžės ir dokumentai buvo vėliau sunaikinti konflikto su A. M. metu. Reikia įvertinti nuosprendį, kuriuo nuteistas A. M., ten būtent ir nagrinėjami 2009-08-28 d. įvykiai, muštynės su Ž. L., buvo kviesta policija, vyko didelis konfliktas. Ta aplinkybė nustatyta įsiteisėjusiu nuosprendžiu. Tą dieną, niekas to neneigia, buvo konfliktinė situacija. A. M. apimtas įsiūčio ėmė pjaustyti dokumentus, tarp jų supjaustė ir 5 UAB „Dailarta“ dokumentų segtuvus. Jį (M. D.) iš darbo atleido. Iš pradžių UAB „Dailarta“ akcijas įsigijo „Maderatrans“ (dabartinis UAB „Nikdizain“) ir vėliau perleido UAB „Stadita“, kuri irgi bankrutavusi. A. M. nuteistas už UAB „Stadita“ lėšų pasisavinimą. Prokurorė nesusiejo, kad A. M. jau nuteistas už UAB „Stadita“ lėšų pasisavinimą, ištirtoje buhalterijoje nėra fiksuota sandorių UAB „Stadita“ ir UAB „Nikdizain“ dėl akcijų. Buvo apklausta specialistė, tokių sandorių ji taip pat nerado, nefiksavo.

93Nepripažįsta jis kaltės ir dėl epizodo „<...veikdamas bendrininkų grupėje, paslėpė apskaitos dokumentus...>“ . ( - ), Vilniuje nėra buvęs. Kaltinamajame akte išvardinti dokumentai neatitinka dokumentų sąrašo, kuris buvo rastas pas A. M. kratos metu. Didžioji dokumentų dalis buvo atvežta pas A. M., todėl tie dokumentai, kurie buvo perduoti, kratos metu pas A. M. rasti ir nebuvo. Kas dėl kaltinimo „<...veikdamas bendrininkų grupėje, pagamino ir panaudojo netikrą dokumentą...>“ aiškina, kad JAR-1 pateikė ir panaudojo A. M., ką ir įrodo pateikimo šaknelė. Pritaria A. M., kad JAR-1 formos prašymas, tai viso labo tik lydraštis, kuris naudojamas kaip privalomoji forma. Vienintelio akcininko sprendimas, kiek jis buvo tikras, jam pačiam kelia abejonių, tačiau netikro vienintelio akcininko sprendimo pagaminimu, t.y. klastojimu, niekas jo nekaltina. Sprendimas kaip ir tikras, niekas jo nenuginčijo, tuomet kaip gali būti netikras lydraštis (JAR-1 forma)? Nėra aišku, lyg V. D., buvęs UAB „Nikdizain“ direktorius, patvirtina, kad nieko nežino apie UAB „Dailarta“, ir V. I. pasakė, kad jam apie tuos sandorius buvo pranešta daug vėliau. Ar tikrai UAB „Nikdizain“ buvo įgijusi nuosavybę į akcijas, ir kaip vėliau tos akcijos perėjo UAB „Stadita“, tyrimas nesiaiškino. Tai kaip gali būti, kad akcininko sprendimas tikras, JAR-VOV forma tikra, JAR-AJ forma tikra, parašo pavyzdys tikras, tai kaip pati forma JAR-I gali būti netikra. Pats M. A. patvirtina, kad prisiėmė UAB „Dailarta“ sau. Jis pripažįsta, kad norėjo direktoriauti (UAB „Dailarta“ epizodas).

94Kaltinamasis M. D. jam inkriminuojamos veikos „<...pagamino netikrą juridinio asmens antspaudą ir jį panaudojo...>“ padarymo fakto nepripažino ir parodė, kad UAB „Euro House“ antspaudas perduotas nebuvo. Atėjo pardavėjai ar jų atstovai į biurą, ėmė aiškinti, kad dokumentai, antspaudai atsiras. Tvirtino, kad pametė antspaudą, ar jis liko Švedijoje. Tuo metu jau buvo nutarta, kad jeigu UAB „Euro House“ ir UAB „Worksupply“ antspaudų originalai neatsiranda, teks užsakyti antspaudų dublikatus. M. A. prarado viltį susitarti su S. R., A. M. skambindavo jam (M. D.) ir prašydavo pagalbos. Kaip dabar aišku, visą laiką antspaudas buvo pas J. P. seife. Tačiau atsiradus būtinybei, antspaudas buvo pagamintas. Tikras antspaudas buvo dingęs, byloje esantis (jis apžiūrėtas) yra su raide „D“. Matosi, kad tai dublikatas, jis ir buvo užsakomas kaip dublikatas. Kaltinime kažkodėl užrašyta UAB „Euro House“ antspaudas. M. A. pats buvo nepajėgus gaminti dokumentus. Reikėjo padėti atlikti tą techninį darbą, parašyti įgaliojimų tekstus, sandorių dokumentus. M. A. klausė, ką galima padaryti, kad būtų galima paspartinti UAB „Euro House“ bankroto procedūrą. Antspaudas buvo laikomas privalomu įmonės rekvizitu. Po M. A. skambučio jis ir užsakė antspaudą. M. A. bijojo vežtis antspaudą į namus. Stengdavosi nieko nevežti į namus, nes jo žmona pyko. Kai antspaudo reikėdavo M. A., jis jam jį duodavo. Jo prašė gal 10 kartų. Antspaudas didžiąją dalį laiko buvo pas jį, kartais pas S. R.. Jeigu M. A. reikėdavo nakvoti Vilniuje, jis nakvodavo pas S. R.. Kartais dokumentus reikėdavo ilgiau spausdinti, kartais palikdavo antspaudus pas S. R.. UAB „Euro House“ buhalterinės apskaitos dokumentų jis ( M. D.) neturėjo, jie jam perduoti nebuvo, nes jis gi nėra buhalteris. Visi dokumentai, kurie buvo ruošiami M. A. vardu, buvo ruošiami pastarojo iniciatyva. Jis norėjo greitesnių bankrotų ir norėjo užsidirbti pinigų. Jis prašė jam padėti. Todėl ir naudojo antspaudą. Yra kaltinimas dėl M. O. parašų, kadangi pats M. O. duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdyje pasakė, kad tuose dokumentuose yra ne parašas, o rašysena, ranka įrašytas vardas ir pavardė. O parašas, kuris yra greta tų žodžių, galimai yra jo, galimai ir ne. Neneigia, kad ranka vardą ir pavardę parašė jis (M. D.), tačiau parašas, kuris yra greta, yra ne jo. Dėl teisiamojo posėdžio metu jam parodytų dokumentų: t. 33, b.l.166 – vienintelio akcininko sprendimas, t.33, b.l. 101 – informacinis pranešimas, dėl numatomo bankroto bylos iniciavimo, t.33, b.l. 102-104 – darbo sutartis - jis gali pasisakyti, kad UAB „Euro House“ antspaudų tuo metu tikrai nebuvo, kai ruošė tuos dokumentus. Daug dokumentų buvo ruošiama Oginskio gatvėje, biure. Ten lankydavosi ir S. R.. Kas uždėjo antspaudą, dabar neprisimena. Tokio, jam rodomo dokumento - pažymos Nr.IX-88/2010 (t.33, b.l.100), pasirašytos M. A. vardu, neprisimena. Dokumento net neprisimena, todėl galėjo būti, kad jis uždėjo antspaudą, o gal ir kitas tai padarė. Rašyti tekstą buvo nusamdyta V. J.. Panašu, kad tekstas “Informacinis pranešimas” (t.33, b.l.101) yra jo, bet tuo metu, kai parašė tai kaip priminimą, antspaudo ir parašo nebuvo. Kas dėl jam rodomo įgaliojimo M. D. (t.33, b.l.106), tai matė tokį dokumentą ir disponavo juo. Sunku prisiminti dabar, ar jis spausdino šio įgaliojimo tekstą. Kas dėl jam pateikto susipažinti (t.33, b.l.166) UAB „Dexteritas“ vienintelio akcininko sprendimo, tai yra jo ruoštas dokumentas. Kas uždėjo antspaudą, sunku prisiminti: jis, o gal S. R. arba M. A.. UAB „Euro House“ 2010-05-02 pareiškimą (t.37, b.l.106) gamino jis. Kiek atsimena, pasirašė M. A.. Antspaudo nedėjo. Buvo derinama, kokį pavadinimą suteikti UAB „Dexteritas“. Buvo derinama su M. A., kad būtų gerai, kad sietųsi su kažkuria iš jo bendrovių. Pasiūlė UAB „Euro House ir partneriai“, M. A. pavadinimas tiko.

95Kas dėl kaltinimo UAB „Euro House“ epizode, kad jis „<...panaudojo neteisėtai įgytą antspaudą...>“ nurodo, kad tas pats antspaudas iš pradžių gali būti suklastotas, o vėliau pagrobtas. Nesupranta, nuo ko jam gintis, nes gaunasi, kad jis pagrobė iš M. A.. LR BK 302 str. yra aiškinamas kaip fizinis antspaudo užvaldymas. Papasakojo, kaip jis įgijo antspaudą. Buvo išsiaiškinta, kad tai buvo UAB „Euro House“ dublikatas, tai jeigu jis suklastotas, kaip jis galėjo būti pagrobtas. Turi būti pasakyta, iš ko jis užvaldė antspaudą. Jeigu yra kaltinamas ne antspaudo suklastojimu, o jo pagrobimu ir naudojimu, klausimas - iš ko jį pagrobė. UAB „Dexteritas“ keitė pavadinimą, buvo surašytas antspaudo sunaikinimo aktas, fiziškai antspaudas perduotas nebuvo. Antspaudo sunaikinimo aktą pasirašė Č. I., M. Š.. Pateikus tuos dokumentus UAB „Laiva“ patalpose buvo užsakyta pagaminti UAB „Euro House ir partneriai“ apvalų antspaudą. Bet jo tikrai negrobė, nes UAB „Euro House ir partneriai“ antspaudas buvo užsakytas pagaminti oficialiai. UAB „Dexteritas“ sąlyga, suderinta su Č. I., pakeisti įmonės pavadinimą į bet kokį kitą. Kad būtų galima užtikrinti bendrovės veiklą, paskesnę bankroto procedūrą, buvo reikalingas antspaudas. Buvo Č. I. prašymas, kad būtų pakeistas įmonės pavadinimas. Sandorio šalys - UAB „Euro House“ ir Č. I.. Pardavėjo reikalavimu pavadinimas buvo pakeistas, atitinkami tęsiant veiką, buvo užsakytas antspaudas. Antspaudas buvo saugomas drauge su kitais antspaudais. Kartais jis būdavo pas jį, kartais pas S. R.. Iš viso antspaudų buvo 5 ar 6. Kuris kada atkeliavo, sunku atrinkti. Lyg pas M. A. žmoną taip pat buvo du antspaudai.

96M. A. su UAB „Euro House“ ir partneriai neturėjo nieko bendro. Dėl jam rodomo posėdžio metu Vienintelio akcininko UAB „Euro House“ ir partneriai 2010-07-29 sprendimo (t.33, b.l.165), tai gali pasakyti, kad pasirašinėjo už S. M. didžiąją dalį dokumentų ir šis dokumentas ne išimtis. S. R. tvirtino, kad jis pažįsta tą žmogų, kad tai yra solidus klientas. S. M. vardu buvo įgytos bendrovės. Kad jo pasas suklastotas, jam tapo žinoma tik 2011 metais, kai buvo suimtas. S. R. aiškino jam, kad su S. M. susipažino per A. G.. Jis pasakė, kad čia yra rimtas amerikietis, kad pastoviai čia turės įmones. Tuo metu jis buvo įsitikinęs, kad S. M. yra realiai egzistuojantis asmuo.

97Kas dėl kaltinimo epizodo, jog jis pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, tai gali pasakyti, jog byloje yra užfiksuoti telefoniniai pokalbiai, iš kurių akivaizdžiai matyti, kad M. A. į jį kreipėsi kaip į draugą, todėl nematė didelės grėsmės, kad kartais jam (M. A.) padeda ruošti įvairius dokumentus. Kas dėl Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House“ teksto, tai UAB „Arėsa“ turėjo darbuotoją V. J.. Ji patvirtino, kad tą fizinį darbą (teksto paruošimą) jo, t.y. M. D., prašymu atliko. Praktiškai visi išvardinti dokumentai buvo paruošti jo nurodymu: pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House“, 2010 m. gegužės 16 d. informacinis pranešimas dėl numatomo bankroto bylos iniciavimo. Rašytinis tekstas taip pat yra jo atliktas.

98Tas dokumentų panaudojimas – apsižioplinimas. Tačiau jis neturėjo tyčios kryptingumo, pats M. O. patvirtino, kad dirbo ir norėjo gauti išmokas, todėl jis ir paruošė tokius dokumentus (UAB „Euro House“ epizodas).

99Kaltinamasis M. D. dėl pateikto UAB „Dexteritas“ kaltinimo epizodo „<...pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus...>“ parodė, kad M. A. sutiko mainais į jo (M. D.) pagalbą su sąlyga, kad įmonės, kurių vadovu jis tapo, greitai bankrutuos, jog jis apsiims direktoriauti ir bendrovei „Dexteritas“ . Todėl visi kaltinime minimi dokumentai ir buvo paruošti M. A. sutikus. Mano, kad šiuos dokumentus (UAB „Euro House“ pareiškimas, UAB „Dexteritas“ vienintelio akcininko sprendimai, įgaliojimas) pasirašė pats M. A.. Jis perduodavo dokumentus per jo žmoną, per S. R., pats M. A. buvo atvažiavęs. Dokumentai buvo perduodami ne kartą ir jų buvo daug, praėjo daug laiko ir tiksliai kada jie buvo perduoti, negali pasakyti. Rašysenos ekspertai, darydami išvadą, kad pasirašė ne M. A., neįvertino tos aplinkybės, kad jis sirgo psichikos liga, naudojo medikamentus, vartojo alkoholį ir tai galėjo atsiliepti jo rašysenai. M. A. dėl direktoriavimo buvo nuoseklus, kol yra registruotas Registrų centre, tol yra direktorius, bet jis kalbėjo, kad jaučiasi apgautas. Jam žadėjo, kad bus įmonių bankrotas, bet to neįvyko. Jis, t.y. M. A., save suprato kaip Registrų centre teisėtai įregistruotą vadovą, kuriam nebuvo perduota buhalterija ir antspaudo originalas. Visi dokumentai, kas liečia UAB „Dexteritas“ ir UAB „Euro House“ ir partneriai, buvo ruošiami ir tvirtinami antspaudu Oginskio g. UAB „Factum Vilnius“. Dėl jam parodomo teisiamojo posėdžio metu (t.33, b.l.166) UAB „Dexteritas“ 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimo gali pasakyti, kad tai jo asmeniškai ruoštas dokumentas, kurį pasirašė M. A.. Kas dėl parašo ekspertizės išvados, tai (jog parašas ne M. A.) galėjo nulemti ilgalaikis alkoholio vartojimas bei psichomotorikos sutrikimai. Sprendimą Registrų centrui galėjo pateikti jis arba V. J.. Todėl kaltės dėl šios nusikalstamos veikos nepripažįsta (UAB „Dexteritas“ epizodas).

100Kaltinamasis M. D. UAB „Euro House“ ir partneriai epizode („<...pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus...>“) parodė, kad S. M. atsirado per S. R.. Būtent pastarasis sakė, kad tai pinigingas klientas. Tuo metu jam tai nesukėlė jokių įtarimų. Jis pasiūlė tą kandidatūrą, pateikė paso kopiją, pradėjo ruošti dokumentus. Galimai suveikė gobšumas. Suprato, kad tai neteisėta, bet tiesiog lengvabūdiškai, kad paspartintų eigą ir Registrų centro formalumus, minimus dokumentus (UAB “Euro House” ir partneriai įgaliojimą, vienintelio akcininko S. M. sprendimą, jo paskyrimą į direktoriaus pareigas) jis (kaltinamasis) pasirašė už S. M.. Bet tuo metu tikrai galvojo, kad jis realiai egzistuoja. Galimai S. M. realiai egzistuoja po šiai dienai, tik jo vardas yra kitoks. Kad pasirašė, tai pasirašė. Pripažįsta tą techninį klastojimą, bet tuo metu tikėjo, kad duomenys teisingi, todėl intelektinio klastojimo jis nepripažįsta. S. R. aiškino, jog su juo betarpiškai bendrauja, sakė, kad šis (S. M.) supirkinės įmones. UAB „Euro House“ ir partneriai buhalteriniai dokumentai nebuvo dingę, buvo sutvarkyti buhalterės, atvežti į Oginskio g., jie ten ir liko. O. K. užsiminė apie biure darytas kratas, po kratų jis pasigedo didelio kiekio dokumentų. O. K. sakė, kad ji supažindins su administratoriumi P. P., kuris buvo UAB „Euro House ir partneriai“ bankroto administratorius, administravo UAB „Euro House“ ir partneriai įmonę. O. K. buvo leidusi UAB „Arėsa“ naudotis kabinetu UAB „Factum Vilnius“, kabinete dirbo V. J.. Pareigūnai darė kratą visoje kontoroje, iškratė ir tą kabinetą, kuriame sėdėjo V.. Ekonominė policija ten rado dokumentus, bet jie paimti nebuvo. Buvo filmuojama ir ten matosi, ko nepaėmė, ten matosi segtuvai su UAB „Dexteritas“, bet jau sekančią dieną O. pasakė, kad juos išsivežė ir kadangi ji suvedė su P. P., kuris pasiima administruoti įmonę, jam ir perduos. Sutinkamai su įmonių bankroto įstatymu, iškėlus bankroto bylą, turtas ir dokumentai per 10 dienų perduodami įmonės bankroto administratoriui. Krata buvo atliekama 2010 metų rugpjūčio-rugsėjo mėn. Bankroto bylos iniciatorė buvo M. Š. (UAB „Euro House“ ir partneriai epizodas).

101Kaltinamasis M. D. parodė, kad A. M. pats parašė pareiškimą prokuratūrai, kad pagrindinis UAB „Dekobalis“ akcininkas yra UAB „Verslo ir investicijų centras“. Ne kartą prašė prokurorės, kad pasidomėtų, iš ko pirko UAB „Verslo ir investicijų centras“ visas akcijas ir kam pardavė. Dviejų akcininkų sprendimu UAB „Euro House“ ir partneriai - 50 proc. akcijų, kitas akcininkas – UAB „Statybų stilius“. Du akcininkai, valdydami UAB „Dekobalis“, priima sprendimą atšaukti A. M. iš UAB „Dekobalis“ pareigų ir paskirti M. A.. Pats A. M., kalbėdamas apie kitas UAB „Verslo ir investicijų centras“ įmones, o būtent UAB „Euro House“ ir UAB „Worksupply“, paminėjo, kad įsigytos jos be jokių buhalterinių dokumentų. Prisipažino, kad apskaitos dokumentų netvarkydavo, pirkdavo už 1 litą, o į sutartį įrašydavo, kad už 3000 litų. Kadangi byloje nėra UAB „Verslo ir investicijų centras“ buhalterijos, tai pasižiūrėjus, tai yra tiesioginis įrodymas, kam buvo perleistos akcijos. Galimai fiktyviai A. M. įsigijo įmonę, turinčią finansinių sunkumų, UAB „Dekobalis“ perrašė kitoms įmonėms, kurios buvo jo žinioje. Nepripažįsta šio kaltinimo, nes jo žiniomis, akcininkų sprendime pasirašė M. A.. Antras akcininkas – UAB „Statybų stilius“. Dėl UAB „Statybų stilius“ Vilniaus miesto 1 PK buvo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. Prokuroras padarė išvadą, kad UAB „Statybų stilius“ veikloje, dokumentų pasirašinėjime nusikaltimo sudėties nėra. Jo (kaltinamojo) žiniomis, UAB „Verslo ir investicijų centras“ pardavė akcijas UAB „Statybų stilius“ ir UAB „Euro House“ ir partneriai. Kilus konfliktui, A. M. vienašališkai atleido darbuotojus. Todėl jis padėjo parašyti skundus, nes žmonės jautėsi apgauti. VDI pripažino, kad A. M. padarė pažeidimą, kad darbo sutartys buvo nutrauktos neteisėtai. A. M. vengė atkurti darbo santykius, jis gi jaučiasi morališkai atsakingas už brolio įdarbinimą. Pasakė A. M., kad gal su M. A. sutvarkys. Įregistravo M. A. direktoriumi. Pateikė dokumentus, kurie parašyti kaltinamajame akte, surinko ir pats nunešė dokumentus į Registrų centrą, pasirašė pateikimo lydraštį. Dokumentai buvo surašyti S. R. bute. Tam buvo priežastis, nes A. M. nenorėjo, kad jis ( M. D.) lankytųsi pas jį ofise. Ruošiant dokumentus, jis dalyvavo kaip autorius, o S. R. kaip kompiuterinės technikos ir buto savininkas. 2010 metais, iki spalio mėnesio dokumentų pasirašymu rūpindavosi S. R.. Jis buvo susitaręs su M. A., jis ir organizuodavo tuos parašus. Yra teismo nutartis, kurioje nustatyta, kad S. R. pasirašydavo už V. P.. Nenustatyta, kad būtų jį raginęs. Kaltu neprisipažįsta. Jo gynybinė pozicija yra tokia, kad UAB „Verslo ir investicijų centras“ pardavė teisėtai savo akcijų paketą lygiomis dalimis UAB „Statybų stilius“ ir UAB „Euro House“ ir partneriai. Jo žiniomis, UAB „Statybų stilius“ ir UAB „Euro House“ ir partneriai buvo teisėti akcininkai. Jis gi, naudodamasis kompiuterine technika, būdamas įsitikinęs, kad duomenys dėl UAB „Dekobalis“ akcijų priklausomybės UAB „Statybų stilius“ ir UAB „Euro House“ ir partneriai teisingi, būdamas įsitikinęs, kad A. M. nebenori būti direktoriumi ir kad M. A. sutinka tapti direktoriumi, pagamino minėtus dokumentus S. R. bute. Dokumentų surašymo datos ir pateikimo Registrų centrui datos intervalas yra savaitė. Parašai buvo surinkti ne iš karto. Tikrai galvojo, kad S. R. surinko parašus. Kas uždėjo antspaudą ant 2010-06-02 akcininkų sprendimo, pasakyti negali, M. A. galėjo pats tai padaryti. Jis už M. A. nepasirašė.

102Dėl jam pareikšto kaltinimo, kad jis pagamino netikrą dokumentą ir laikė jį (UAB “Dekobalis” direktoriaus vardu 2010-07-09 prašymas išduoti pamesto įmonės registracijos pažymėjimo dublikatą) kaltės nepripažįsta, kadangi nusikaltimo nepadarė, už M. A. nepasirašinėjo. Buvo registruotas direktoriumi M. A., dar 10 dienų laukė, kad gal atsiras tas pažymėjimas. Antspaudas, pažymėjimas neatsirado, reikėjo užsakyti UAB „Dekobalis“ antspaudo dublikatą. Taigi, vienintelis motyvas, kodėl reikėjo pažymėjimo - reikėjo užsakyti antspaudo dublikatą. A. M. aiškino, kad nežino, kur jis yra. Dėl jam parodytos pažymos teksto (t.55, b.l.70) gali pasakyti, kad tekstas berods panašus į tą, kurį jis ruošė. Su panašaus turinio prašymu kreipėsi į Registrų centrą. Tačiau, ar čia tikrai šis dokumentas, teigti negali. Dėl parašo, tai jo žiniomis, visi dokumentai iki 2010 m. rudens M. A. daugiausiai buvo perduodami per S. R.. Panašaus turinio dokumentas buvo pasirašytas Kaune. Neatsimena, ar jis rašė tekstą pranešimo apie prarastą pažymėjimą dienraščiui „Respublika”, tačiau gali taip būti. Pinigų skelbimui davė A. M.. Ekspertų išvadą, kad dokumentus (1, 2 “Dekobalio” epizodai) pasirašė ne M. A., paaiškina tuo, kad tai galėjo įvykti iš gobšumo, naivumo, piktumo, S. R. pasirašydavo pats už M. A., V. P.. Dėl jam parodyto teisiamojo posėdžio metu UAB „Dekobalis” 2010-06-02 Akcininkų sprendimo (t.55, b.l.71) gali pasakyti, jog pripažįsta, kad spausdino šį dokumentą, akcininkų sąrašą S. R. kompiuteriu. Reikėjo tai padaryti, nes kitaip Registrų centras jo (M. A.) nebūtų registravęs.

103Dėl kaltinimo, kad jis „<... pagamino netikrus dokumentus ir laikė žinomai netikrus dokumentus...>“) parodė, kad visus kaltinime išvardintus dokumentus (UAB “Dekobalis” įgaliojimai, įsakymai, pažyma) ruošė jis pats, savo iniciatyva, dokumentai buvo ruošiami bankroto bylai. Pats A. M., kai parašė pareiškimą, po mėnesio apklausiamas pas tyrėją, į tyrėjos klausimą „Kodėl matydamas, kad neva be Jūsų žinios buvo pakeistas direktorius ir akcininkas, nesiėmėte veiksmų atstatyti? “atsakė: “Taigi ruošiame bankroto bylą“. A. M. pripažino, kad jis norėjo bankroto bylos. Visi dokumentai rasti pas jį kratos metu. Dokumentai bankroto bylai Vilniaus apygardos teismui buvo pateikti spalio mėnesį. Savo ruošiamų dokumentų kontrolinį egzempliorių laikė sau. 3 savaitės iki kratos jau buvo iškelta bankroto byla. Kaltinimo nepripažįsta, nes buvo įsitikinęs, kad juose nurodyti duomenys yra teisingi, kad M. A. parašai yra tikri ir kad antspaudas juose panaudotas teisingai. Kokiomis aplinkybėmis juos pasirašė M. A., tiksliai pasakyti negali, pagrindinis logistikos kanalas buvo S. R.. Kartais M. A. pasirašytus dokumentus perduodavo pastarojo žmona. Atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) patikrinimo duomenis, bendrovė jo broliui J. D. buvo skolinga 7000 Lt. Nulėmė emocinis faktorius, brolis jautėsi įskaudintas. UAB „Dekobalis“ buhalterija buvo perimta iš A. M.. Apygardos teismui taip pat buvo pateikta UAB „Forsina“ medžiaga. Byloje yra ataskaitinės ūkinės-finansinės veiklos aktas, kad A. M. apgaulingai tvarkė UAB „Dekobalis“ apskaitą. Kas dėl brolio J. D., L. P. ir kitų asmenų atliktų darbų “Dekobalyje”, tai jie sakė, kad kelis kartus buvo iškviesti, pervežinėjo popierius, dokumentus. Pats jis UAB „Dekobalis“ nedirbo. Brolio klausė, ar žymėjo jiems pravaikštas, šis atsakė, kad nežymėjo. Įspėjimo, kad jie bus atleisti iš darbo, broliui ir kitiems nepateikė. VDI pasakė, kad pažeidimas padarytas ir kad A. M. tai pripažino.

104Dėl kaltinimo UAB “Dekobalis” epizode, kad jis „<...pagamino netikrą fizinio asmens atspaudą...>” kaltinamasis M. D. parodė, jog jo nepripažįsta. Rašoma kaltinime, kad nesant M. A. „<...rašytinio įgaliojimo ir kitų privalomų dokumentų...>“. Yra gi UAB „Laiva“ raštas byloje, kad antspaudui jokios įgaliojimo formos nėra. UAB „Laiva“ pasakė, kad galimybių nustatyti, kas įgaliotas/neįgaliotas neturi, nes galiojantys teisės aktai nenumato įgaliojimo pateikimo užsakant ir atsiimant fizinio asmens antspaudą. Nėra numatytas dokumentas, negali būti pažeidimo. Anksčiau buvo užsakytas panašus spaudas „Direktorius M. A.“. Kiek atsimena, buvo užsakytas 2009 metais arba 2010 metų pradžioje. Po kratos jis užsakė lygiai tokį patį ir jokių įtarimų dėl to jam nepateikė. M. A. jam buvo patikėjęs tą antspaudą. Antspaudą „Direktorius M. A.“ užsakinėjo du kartus, spalio 19 dieną, tai antras antspaudas. Tai dienai M. A. buvo UAB „Edrestus“, UAB „Projektavimo laboratorija“ direktorius. Ten netgi neparašyta UAB „Dekobalis direktorius“, tiesiog žodis „direktorius“.

105Dėl pareikšto kaltinimo, kad „<...pagamino netikrą juridinio asmens antspaudą ir jį panaudojo...>“ parodė, kad A. M. perimdavo dokumentus, o vėliau pats nežinodavo, kur juos padėdavo. Sakė, kad pametė pinigus, antspaudą. Klausė jo, kur antspaudas. Antspaudo jis nerado. Dėl UAB „Dekobalis“ antspaudo gamybos jis kreipėsi, bet jis buvo su „D“ raide, t.y. dublikatas. Buvo įdėtas skelbimas į dienraštį „Respublika“, kad jis pamestas. Galėjo kreiptis dėl skelbimo į dienraštį „Respublika“ tiek jis, tiek S. R.. UAB „Laiva“ pateikė pažymėjimą, skelbimą, todėl antspaudas ir buvo pagamintas. Antspaudas pagamintas M. A. įgaliojimo pagrindu. Visi dokumentai buvo pateikti (UAB „Dekobalis“ epizodas“).

106Kaltinamasis M. D. dėl UAB „Grand Voyage“ epizodo, kad „<...pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus...>“, parodė, jog dėl M. A. paskyrimo direktoriumi, tai A. M. turėjo aiškų motyvą atsikratyti UAB „Grand Voyage“, suklaidinti galimą ikiteisminį tyrimą dėl nepagrįstai padidintų motinystės išmokų mokėjimo. UAB „Grand Voyage“ direktoriumi turėjo būti M. A., o akcininku UAB „Euro House“. Tuo tarpu UAB „Euro House“ vieninteliu akcininku buvo UAB „Verslo ir investicijų centras“. Kas dėl 2010 m. liepos 8 d. vienintelio akcininko sprendimo ir akcininkų sąrašo, direktoriaus (M. A.) paskyrimo, tai 2010 metų vasarą dokumentus, susijusius su M. A., ruošė S. R. bute. Buvo interesas. Buvo aišku, kad policija jau domisi. Pats A. M. 2010 metais pasakė, kad žino, jog policija domisi M. A.. Jis nujautė, kad jeigu ieškos M. A. dokumentų, gali prieiti ir prie UAB „Grand Voyage“. Dokumentai buvo ruošiami S. R. bute, po to per S. R. perduoti M. A.. Jau pasirašytus dokumentus atveždavo D. A.. Buvo porą kartų, kai M. A. buvo atvažiavęs lankyti žmoną ir pasirašė. Kodėl A. M. pats neparengė šių dokumentų? A. M. - patologinė asmenybė, jo elgesys asocialus. Sakė A. M., kad jeigu jis nieko nedaro, tegu atiduoda jam UAB „Dekobalis“, jis sutvarkys. Jis (A. M.) paprašė paslaugų už paslaugą (UAB „Grand Voyage“ epizodas).

107Kaltinamasis M. D. dėl UAB „Edrestus“ epizodo, kad „<...pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus...>“, t.y. dėl pagaminimo netikrų dokumentų: UAB “Edrestus” vienintelio akcininko susirinkimo 2010-05-17 sprendimo, akcininkų sąrašo, prašymo registruoti pakeitimus Registre, M. A. paskyrimo šios bendrovės direktoriumi, dokumentų pateikimo registrui, parodė, kad kuomet jį sulaikė, sėdėjo su J. J. vienoje kameroje. Sužinojo, kad J. J. supirkdavo įmones, turėjo statybų verslą. UAB „Edrestus“ jis buvo įsigijęs iš E. T., bet savo duomenų į Registrų centrą nenunešė. Pagal tuo metu galiojančius Juridinių asmenų registro nuostatus, galimybės buvusiam direktoriui arba buvusiam akcininkui nueiti į Registrų centrą ir pasakyti, kad jis nėra akcininkas, nėra direktorius, prašo išregistruoti, nebuvo. R. T. ir R. V. raštu rašė, buvo nuėję. Ėjo eilės keistų skambučių, ateidavo sąskaitos-faktūros, neva pasirašytos R. V., E. T. už betono maišykles, statybines medžiagas. Jie suvokė, kad parašius pareiškimą, kad kažkas galimai jų vardu klastoja faktūras, tie nusikaltimai nepasibaigs ir galiausiai Registrų centre figūruos jų duomenys, todėl jie kreipėsi į jį pagalbos. Kai E. T. skambindavo J. J., jo telefonas buvo išjungtas, kai skambino jis (M. D.), jam pakėlė, žadėjo sutvarkyti, bet tai tik ir liko pažadais. E. T. reikėjo parduoti. J. J. negrąžino pasirašytos sutarties egzemplioriaus. E. T. ir R. V. neturėjo pačios sutarties originalo. Dokumento ruošinio, kuris turėjo būti pasirašytas J. J., jis taip pat negrąžino. Ta sutartis kaip tokia nesudaryta. Reikėjo kažkam parduoti, jis ir pardavė UAB „Euro House“. UAB „Euro House“ ir paskyrė direktoriumi M. A.. Jis (kaltinamasis) pažadėjo jam, kad bus keliamas bankrotas, ką ir padarė vėliau. Dokumentai buvo ruošiami S. R. bute. Padėjo E. T., jis tuo metu neturėjo pinigų ir nesumokėjo už UAB „Edrestus“. Su M. A. dėl visko bendravo, taip pat ir dėl „Edrestus“, jų santykiai buvo intensyvūs. Jis (M. A.) klausinėjo, kur bankrotai, pas ką nueiti. UAB „Euro House“ pagrindinis darbas buvo klastoti dokumentus dėl prekių įteisinimo O. K.. UAB „Euro House“ buhalterija buvo tvarkoma pagal galimybes. Buvo orderiai, vedamas registras. Jis buvo vienas iš asmenų, kuris veikė UAB „Euro House“ vardu. Kaltės nepripažįsta, kadangi sandoris su J. J. neįvyko. Tuomet akcininkui E. T. reikėjo parduoti akcijas kažkam kitam. Tuo metu UAB „Euro House“ ir tapo UAB „Edrestus“ akcininku. Sutartis buvo. Kratos metu buvo apimtos 9 dėžės su dokumentais. Dėl jam teisiamojo posėdžio metu parodomo 2010-05-17 Vienintelio akcininko sprendimo (t.32, b.l.148) gali pasakyti, kad tai jis iniciavo vienintelio akcininko sprendimo padarymą E. T. prašymu. Dėl R. V. atšaukimo iš UAB „Edrestus“ direktoriaus pareigų, tai buvo UAB “Euro House” sprendimas, kaip ir tai, kad direktoriumi taps M. A.. Pastarasis tikėjosi uždirbti. Formą JAR-1 greičiausiai Registro įstaigai pateikė jis (M. D.). Dėl jam posėdžio metu teismo rodomo prašymo (t.32, b.l. 147) kaltinamasis parodo, kad tai jo (M. D.) parašas. Kas dėl M. A. parašo, tai ekspertai nustatė, jog tai ne pastarojo asmens parašas, tačiau jie gali ir klysti (UAB „Edrestus“ epizodas).

108Dėl UAB „Smiltera UK“ epizodo, kad jis „<... pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus...>“, o būtent - 2010-05-25 UAB „Smiltera“ dokumentacijos, trumpalaikio turto perdavimo - priėmimo aktus, kaltinamasis M. D. parodė, kad teismas kitoje byloje jau pasisakė, kad faktinės tos veikos aplinkybės buvo kitokios. Kadangi byloje yra nutarimas S. R. atžvilgiu, atskirų paaiškinimų dėl UAB „Smiltera UK“ jis neduos, nes jau yra įsiteisėjusia nutartimi nustatytos kitos aplinkybės. Jokios nusikalstamos veikos jis nepadarė, jis tik supažindino M. B. su S. R.. Ir jie bendravo toliau, kas yra nustatyta nutartimi. Yra įsitikinęs, kad S. R. įtikino M. A. tapti UAB „Smiltera UK“ direktoriumi. Kaip sakė M. A., kad S. R. jam tik siūlė, bet jis nesutiko su pasiūlymu, atsisakė. Bet apie jo realų atsisakymą būti direktoriumi jam (kaltinamajam) tapo žinoma gerokai vėliau. Kas dėl M. A. tapimo direktoriumi, tai yra nustatyta, kad dokumentus ruošė S. R.. Jis (M. D.) yra pažįstamas su M. B., nes pastarasis dar po to kreipėsi dėl UAB „Maisto žmonės“ įsteigimo. Tą įmonę steigė V. (J.), bet kreipėsi į jį, o jis tą užduotį patikėjo jai. Tai buvo 2010 metų rugpjūtį. Bankroto dokumentų buvo labai daug. Gal tuos dokumentus gavo iš S. R.. Nutartyje parašyta, kad tos formos rastos S. R. kompiuteryje. Ką jis (M. D.) galėjo padaryti, tai pateikti formą Registrų centrui. Jo vidiniu įsitikinimu tuo metu buvo taip, kad S. R. susitarė su M. A. dėl direktoriavimo.

109Kas dėl kaltinimo, jog jis „<... pagamino netikrus dokumentus ir laikė žinomai netikrus dokumentus...>“: 2010-06-01 UAB „Smiltera” vienintelio akcininko sprendimą, akcininkų sąrašą, prašymą registruoti Registrų centre, tai gali parodyti, kad krata, kurios metu neva buvo rasti dokumentai, buvo antroji. Jeigu nebūtų sunaikinti telefoniniai pokalbiai, tai būtų akivaizdu, kad pareigūnai žinojo, jog būtent S. R. bando atsikratyti dokumentų. Pas S. R. irgi buvo atliekama krata. Ji jam skambino. Pareigūnai taikė pasiklausymo priemones ir jie išgirdo, kad S. R. ragina jį pasiimti antspaudus ir dokumentus. Ten buvo eilė antspaudų ir dokumentų. Akivaizdu, kad UAB „Smiltera UK“ dokumentų spalio 18 dieną pas jį nerado. Jie girdėjo, kad jam perduoda dokumentus ir nutarė dar kartą atlikti kratą. Jis negamino kaltinime nurodytų dokumentų, jie nėra rasti jo kompiuteryje dokumentų apžiūros metu. Negamino įgaliojimo, kad M. A. įgalioja jį atstovauti UAB „Smiltera UK“. Dokumentus, kuriuos rado antros kratos metu, tiesiog laikė, nes jam juos perdavė S. R..

110Dėl kaltinimo, kad jis pagamino netikrą UAB “Smiltera” pažymą, patvirtinant, kad V. O. neišmokėtas atlyginimas, įgaliojimą atstovauti jam UAB „Smiltera“, tai įgaliojimo ir kito dokumento jis negamino.

111Dėl kaltinimo, kad jis kartu su S. R., kuris nesuvokė veiksmų, pagamino netikrus dokumentus, o būtent 2010-06-10 įgaliojimą (7 egzempliorius), kuriuo M. A. įgalioja S. R. veikti UAB „Smiltera“ vardu, tai visiškai nepripažįsta šio kaltinimo. 2010 metais įmonė „A Sistema“ patyrė didelių finansinių sunkumų. A. M. VMI skyrė baudą, nes įmonė nemokėjo mokesčių. Įmonė turėjo skolų, buvo iškraustyta iš patalpų Goštauto g.5/2. Kaltinamasis A. M. tuo metu buvo įsisteigęs VšĮ „Teisės ir verslo centras“, UAB „A Holding“. Kompleksiškai čia buvo susiję su UAB „Grand Voyage“. Kadangi kompleksiškai tvarkė bankrotus, tuo metu nei jam, nei A. M. nebuvo pareikšti įtarimai. Galvojo, kad M. A. byla pragulės seife, todėl ir sugalvojo jį paskirti, vis tiek įmonė bankrutuos. Tuomet su A. M. ir nutarė paskirti M. A. direktoriumi. Tuo metu buvo įsitikinęs, kad akcininkas yra A. M., visus klausimus sprendė su A. M.. M. A. gaudavo reguliarias išmokas, jis tai žinojo. M. A. sutikimą direktoriauti gavo per S. R.. Dokumentus, apie kuriuos kalbama kaltinime, pasirašė M. A.. Matė, kad jis pasirašinėja daug dokumentų (UAB „Smiltera UK epizodai).

112Nepripažįsta jis kaltės ir dėl kaltinimo pagaminus ir panaudojus netikrą dokumentą, t.y. UAB „A Sistema“ epizode dėl vienintelio akcininko 2010-07-08 sprendimo, akcininkų sąrašo, 2010-08-02 prašymo registruoti direktoriumi M. A. pagaminimo ir panaudojimo. Iki 2009 m. rugsėjo mėn. jis dirbo „A Sistema“ teisininku, po to A. M. buvo atleistas. Bendrovė susidūrė su sunkumais. Pats A. M. įkūrė naują bendrovę UAB „A Holding“, UAB „A Sistema“ tapo jam nereikalinga. Todėl buvo nutarta, kad ji bankrutuos. Dėl to prieš bankrotą minėtos bendrovės direktoriumi buvo paskirtas M. A., kuris su tuo sutiko. Dokumentus Registrų centrui galėjo pateikti jis (M. D.). Nurodo, kad nesutinka su ekspertų išvada, kad parašai ne M. A., kadangi jis (M. A.) sirgo, vartojo medikamentus ir tai galėjo atsiliepti rašysenai. Jo parašais ant dokumentų rūpinosi S. R. (UAB „A Sistema“ epizodas).

113Pagal pareikštą jam kaltinimą dėl UAB „Korekta”, kad jis pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, t.y. kad 2008-12-22 pagamino netikrą dokumentą UAB „Korekta” akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią pateikė A. Š., kaltinamasis M. D. parodė, jog šio nusikaltimo jis nevykdė. Klausimas, kodėl UAB „Financial Consulting Group“ perka 100 procentų UAB „Korekta“ akcijų? Lengvabūdiškai tikėjosi, kad gaus A. M. originalius parašus. Negavo, todėl pasirašė už A. M.. Tačiau, jo žiniomis, duomenys yra tikri. Sausio 19 dienos apygardos teisme išnarinėtas UAB „Financial Consulting Group“ atstovavimo klausimas. UAB „Financial Consulting Group“ bankroto administratorius P. V.. Sausio 19 dieną teismas pasisakė, kad bylos medžiaga leidžia pagrįstai manyti, kad S. R., M. D., A. M. yra ne kartą susitikę. UAB „Financial Consulting Group“ administratorius šiai dienai neginčija, kad UAB „Korekta“ akcijos įgytos teisėtai ir įtrauktos į balansą. Turėjo UAB „Financial Consulting Group“ įgaliojimą veikti, bet jis prarastas, jo niekur nerado. UAB „Korekta“ pasiūlė liudytojas N. Š.. Jis buvo buhalteris, paminėjo, kad jo klientai turi probleminę įmonę, pasiūlė ją įsigyti. Sakė, kad duos ateičiai užsakymų. Gal kažką sumokėjo už teisines paslaugas, šiuo metu neatsimena. Todėl taip ir įvyko su tuo dokumentu (UAB „Korekta“ epizodas).

114Kaltinamasis M. D. nepripažino kaltinimo epizodo, kad „<...paslėpė UAB “Arėsa” apskaitos dokumentus...>“ ir parodė, kad yra kalbama apie tariamai dingusią buhalteriją (apskaitos dokumentus), tačiau tai nėra tiesa. Tyrėja V. D., apklausta liudytoja, pateikė į bylą visą UAB „Arėsa“ buhalteriją. Kopijas pateikė VMI. UAB „Arėsa“ buhalteriniai dokumentai yra kitoje byloje. Reikia paimti ją iš archyvo. Jeigu yra bent dalis dokumentų, tai ar galima sakyti, kad jis tikslingai slėpė apskaitos dokumentus. Kas dėl Kinijos piliečio J. Z., tai gali pasakyti, kas jis (kinas) steigė bendrovę „Financial Consulting Group“. Kinas yra tos įmonės vadovas. Buvo trys steigėjai. Jis tikrai bendravo su J. Z. dėl UAB „Arėsa“ įsigijimo. Perdavė J. Z. “Arėsa” buhalterinės apskaitos dokumentus, o kiekis, tai viskas, ką atkopijavo mokesčių inspekcija. Jeigu kažko ir trūksta, tai yra VMI. Pas jį namuose buvo daroma krata ir dokumentai nebuvo rasti.

115Dėl kaltinimo, kad „<...pagamino netikrą dokumentą ir panaudojo žinomai netikrą dokumentą...>“, t.y. 2010-12-27 UAB “Arėsa” vienintelio akcininko sprendimą apie tai, kad jis atleidžiamas iš direktoriaus pareigų ir skiriamas Kinijos pilietis J. Z., parodė, kad tie dokumentai iš tikrųjų buvo pagaminti, nunešė V. I.. Tuo metu V. I. dirbo su A. M., jis atliko M. A. vaidmenį pas A. M.. Jeigu jis žinojo, kad dokumentai suklastoti, tai jis, žinomai suklastotais dokumentais disponavo ir juos panaudojo pateikdamas Registrų centrui. Tuomet kaltinimas turėtų būti ne tik jam, bet ir V. I. (UAB „Arėsa“ epizodai).

116UAB „Willemen Lithuania“,UAB „Elstuva group“ epizodai

117Kaltinamasis M. D. parodė, jog kaltinimus supranta. Pripažįsta, kad pasirašė dokumentus S. M. vardu. Kur ekspertai išvadoje rašo, kad jis (kaltinamasis) pasirašė, taip ir buvo. Visi šie dokumentai rasti S. R. kompiuteryje. Pagaminimo dokumentų pripažinti negali, nes jie rasti S. R. kompiuteryje. Kitais atvejais už S. M. pasirašė ekspertų nenustatyti asmenys. Pasirašydamas už S. M. patvirtino, kad jis skiriamas į UAB „Willemen Lithuania“ direktoriaus pareigas, kad jį skiria UAB „Elstuva group“ kaip vienintelis akcininkas. Tuos duomenis pateikė į Registrų centrą S. R.. Bendrovė, kaip turtinis kompleksas, turi ne tik turtą, bet ir įsipareigojimus. Motyvas, dėl ko buvusiam vadovui nebereikia įmonės, galėjo būti tai, kad bendrovė turėjo nepadengtą paskolą bankui „Snoras“. Kadangi visas bendrovės turtas buvo įkeistas bankui kaip garantas, kad bus padengta paskola, reikia nuosekliai vertinti ne tik bendrovės turtinę padėtį, bet ir kiek turima skolų. Buvo pritaikyti keli turto areštai. Vienas areštas virš 100 000 litų sumai bankrutavusios įmonės „Urban LT“, už tai, kad UAB „Willemen Lithuania“ nesumokėjo už projektavimo paslaugas. Buvo dar vienas stambus kreditorius, su kuriuo UAB „Willemen Lithuania“ nėra atsiskaičiusi, tai UAB „Project Management Lithuania“. V. S. nesitikėjo, kad atgaus tą skolą, kiek žino, po šiai dienai ji nėra grąžinta. Akcinių bendrovių įstatyme aiškiai pasakyta, kad akcininkas įgyja bendrovės turtą, jeigu įmonė likviduojama, yra atsiskaitoma su kreditoriais. Kas lieka atsiskaičius su kreditoriaus, lieka akcininkui. Jokių realių galimybių disponuoti areštuotu turtu įmonė neturėjo. Turto ir verslo vertinimo ir pagrindų įstatyme įtvirtinta, kokiomis metodikomis nustatoma turto vertė. Registrų centro duomenimis, tas turtas vertas 1,8 mln. litų, o byloje pateikiama tris kartus didesnė vertė. Jis ginčija tą vertę. Byloje yra nepaneigtas faktas, kad UAB „Willemen Lithuania“ tuo metu neturėjo darbuotojų, netvarkė buhalterinės apskaitos, turėjo areštuotą turtą. Akcininkai, galutiniame variante, kada advokato P. J. vieninteliu akcininku jau vėl buvo įregistruota Belgijos bendrovė, atšaukus direktorių S. M., direktoriumi paskyrė ne be J. Willemen, o D. V.. Šiai dienai kaip UAB „Willemen Lithuania“ darbuotojai Sodroje įtvirtinti 3 asmenys - D. V., kuri retkarčiais atvažiuoja į Lietuvą, A. K., V. S.. Manytina, kad darbo santykiai su dviem asmenimis yra apsimestiniai, o V. S. netgi yra vienos iš kreditorių įmonės vadovas. UAB „Elstuva group“ įgijo bendrovės akcijas. Užuot atlikus akcijų įvertinimą buvo nemotyvuotai sutapatinta su turto verte, bet ne su ta, kuri nurodoma Registrų centre, bet su paties civilinio ieškovo pateikta verte. Tai neteisinga. Akcininkas bendrovės turto neturi. Čia gi sutapatinamas bendrovės turtas su akcininkų turtu. Jis kaltinamas, kad pagaminus netikrus dokumentus, padarė didelę žalą, įgijo turtinę teisę į didelės vertės svetimą turtą, sutrikdė įmonės veiklą. Nepripažįsta, nes kokia gi buvo padaryta žala? Prarado akcijas, bet kiek jie sumokėjo už tas akcijas. Nominali akcijų vertė – 100 000 Lt. Turto ir verslo vertinimo ir pagrindų įstatymas nustato, kad akcijų vertė nustatoma pagal penkias metodikas. Kai pirmą kartą buvo, tai buvo atšauktas J.Willemen ir paskirtas S. R., o antrą kartą – atšauktas S. R. ir paskirtas S. M.. Neneigia, kad tuos dokumentus paruošė jis (M. D.), kad pateikė juos Registrų centrui. Tačiau tuo metu jis buvo įsitikinęs, jog dokumentai yra tikri. Kadangi buvo įtikintas S. R., kad S. M. yra jo pažįstamas. Buvo toks epizodas, kad jau buvo priimtas sprendimas kelti bankroto bylą UAB „Willemen Lithuania“. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. Jis ruošė tuos dokumentus, bet dar jie buvo redaguojami. Byloje yra advokato M. N. parodymai. Pirminis variantas buvo paruoštas jo, išsiųstas M. N., kuris savo nuožiūra juos koregavo ir pats buvo susitikęs su A. K., V. S.. Paruošė pirminį ir galutinį dokumentų variantą. M. N. nunešė dokumentus į teismą.

118Dėl kaltinimo, kad jis pagamino ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus, o būtent: pareiškimą Vilniaus apygardos teismui (2010-10-25) dėl bankroto iškėlimo UAB “Elstuva group” bei pranešimą apie numatoma bankroto inicijavimą (2010-09-02), kaltinamasis M. D. parodė, kad UAB „Elstruva group“ bankroto dokumentuose pasakyta, kad S. M. vardu pasirašė ne M. D.. Šiais bankrotais buvo suinteresuota daugiau asmenų.

119Kas dėl kaltinimo, jog jis „<...veikdamas kartu su S. R. pagamino netikrus dokumentus, ir dėl to buvo padaryta didelė žala bei panaudojo žinomai netikrus dokumentus ir dėl to buvo padaryta didelė žala...>“, tai kaltės taip pat nepripažįsta. Kaltinime formuluojama, kad pasikeitė UAB „Elstuva group“ direktorius S. M., tai, koks skirtumas ar akcininkas ten būtų M. A. ar M. D.. Koks priežastinis ryšys, kad UAB „Elstuva group“ buvo S. M.. Kokia žala atsiranda, jeigu kitoje bendrovėje pasikeitė direktorius. Ikiteisminio tyrimo metu nerado duomenų, kad UAB „Elstuva group“ buvo užvaldyta vieninteliu būdu, turint tyčios kryptingumą užvaldyti UAB „Willemen Lithuania“ akcijas, padaryti 6 mln. žalos. Apie bendrovę „Elstuva group“ išgirdo iš savo tėvo, UAB „Elstuva group“ tėvui sumokėjo skolą. A. R. pasakojo, kad buhalterija yra netvarkoje, įtartini sandoriai, pats T. P. nerandamas. Akivaizdu, kad tokioje situacijoje neįmanomas produktyvus bendrovės darbas. Ja tiesiog norėjo atsikratyti. Reikėjo atsikratyti bendrove, kadangi dokumentai, antspaudai buvo neperduoti. A. R. pralaikė iki metų laiko. Jeigu kas ieškos, sakė, kad sakytų, kad atidavė užsieniečiui, kuris išvažiavo ir dokumentų neberado. Dokumentai 2010 metais buvo rasti kažkokiame ofise. Pas T. P. laikinai nuomojamame biure buvo rastas UAB „Elstuva Group“ archyvas ir antspaudas. Jau iškėlus įmonei bankrotą, parašė pareiškimą, kad neva įmonė ne jų. Įmonė išregistruota. Su S. M. jis pats nebendravo. Tačiau buvo įsitikinęs, kad S. R. bendrauja su S. M.. UAB „Willemen Lithuania“ atsirado interesų lauke, kai T. M. atvesdavo klientus ir buvo suinteresuotas nemokamai gauti teisines paslaugas. T. M. atėjo su R. A.. Ji sakė, kad ji yra projektuotoja ir kad su ja neatsiskaitė už projektavimo darbus. Išsikalbėjo apie įmonę (bendrovę) UAB „Willemen Lithuania“, kad ji gali suvesti jį (M. D.) su ta įmone. Buvo panaudota analogiška schema kaip su UAB „Elstuva Group“, UAB „Projektavimo laboratorija“. Ankstesni vadovai yra prisidarę skolų, nepadengtas kreditas bankui, didelė skola projektavimo įmonei. Buvo vienintelis turtas - sklypas ant Nemuno kranto. Kai jis sužinojo apie įmonę UAB „Willemen Lithuania“, kilo planas kelti jai bankroto bylą. Lygiai taip pat kaip ir su UAB „Dailarta“, bet įmonė už 1 litą buvo parduota M. A.. Įmonė „Verslo energija“, kurios direktoriumi jis (kaltinamasis) buvo, su UAB „Willemen Lithuania“ turėjo teisinių paslaugų sutartį. Tai buvo sutartis dėl įstatų keitimo. Buvo pakeisti įstatai, sutartas 1800 litų atlygis. Advokatas P. J. tuos pinigus pervedė. S. R. bendravo su J.W. Prieš ruošiant dokumentus apie vadovų pakeitimą, tikrino Registrų centre informaciją apie UAB „Willemen Lithuania“. Vieninteliu akcininku buvo registruota UAB „Willemen Groep“. Akcininkas keitėsi. Buvo nutarta, kad UAB „Elstuva group“ nebebus akcininku. Jis pats padavė skelbimą į laikraštį dėl UAB „Willemen Lithuania“ antspaudo. Matė, kad bendrovės buhalterija yra nevedama. Tos patikros jam parodė, kad akcininkai, direktorius yra užsieniečiai. 2010 metais antspaudas buvo privalomas. Buvo pavaizduota buhalteriškai “Willemen Lithuania” skola VšĮ “Verslo energija”, nes kažkas turėjo inicijuoti bankroto bylą. Sąrašas ir kiekis dokumentų, kuriuos turi pateikti, tuo atveju jeigu kelia įmonės vadovas, yra trigubai ilgesnis, negu kad keltų eilinis kreditorius. Bet kokiu atveju už tas paslaugas jam (kaltinamajam) niekas nesumokėjo. Iš UAB „Willemen Lithuania“ nėra gavęs jokių kitų pinigų, išskyrus P. J. pervestus 1800 litų. Bendrovės banko sąskaitos buvo tuščios, turtas areštuotas. Koks buvo jo interesas dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto? Yra apklaustas R. N.. Bankroto administratorius sutinka administruoti tavo teikiamas įmones, su sąlyga, kad parodai jam kokį gardų kąsnelį. Bet pinigus iš bankroto administravimo gauna bankroto administratorius. Šiuo konkrečiu atveju, jeigu būtų įvykęs bankrotas, kreditorių susirinkimo metu būtų buvusi patvirtinta sąmata ir jeigu teismas ją patvirtintų, bankroto administratorius būtų uždirbęs. O jis būtų gavęs administratorių, su kuriuo galėtų pastoviai bendradarbiauti. Ruošiniai pareiškimo dėl neprieštaravimo dėl bankroto bylos kėlimo rasti S. R. kompiuteryje. O kur buvo ruošiniai, ten buvo ir spausdinama. Kai buvo atsisakyta kelti bankroto bylą UAB „Willemen Lithuania“ jis teikė dėl tos nutarties apeliacinį skundą, nes pasijuto apgautas. Duomenys, kokie jie buvo, prieš paskiriant S. R., nebuvo atstatyti. Buvo įregistruota vadovu D. V.. Jo (kaltinamojo) pirma mintis buvo, kad D. V. ir yra S. M.. Skolą atgavo jis ne iš UAB „Willemen Lithuania“, o iš P. J.. Vos tik P. J. pateikė apmokėjimą, sekančią dieną buvo areštuoti pinigai.

120Kaltės dėl sukčiavimo pagal BK 182 str. 2 d. kaltu nepripažįsta, kadangi, kaip ir minėjo, 6 mln. sumos jis nematė. Turtas vertas 1,8 mln. Jis nesukčiavo, buvo naivus, veikė jį ir alkoholio vartojimas. Galvojo, kad taip veikiant kelti bankrotą bus greičiau. Tuo metu S. R. pakaltinamumu jis taip pat neabejojo. Jis (S. R.) jam sakė, kad bus greičiau, kad jis pasirašytų reikiamus dokumentus. Ant kelių dokumentų, kurie įrašyti kaltinime, jis ir pasirašė. Dalis parašų atlikti ne jo ranka, taip nustatė ekspertai. 6 mln. iš bendrovės išsiimti niekaip negalėjo. Paaiškėjo, kad vėliau viskas (įrašai Registrų centre ir pan.) buvo atstatyta civiliniuose procesuose, todėl kalbėti apie sukčiavimą, kaip jo padarytą nusikaltimą, iš viso negalima. Bendrovės prokuristas A. K. yra Lenkijos pilietis. Jeigu viskas būtų sąžiningai iš A. K. ir V. S. pusės, tai ir būtų kitaip. O dabar - paimta paskola, kur bendrovės pinigai, minėti asmenys nežino.

121M. A., kuris pagal pakartotinės teismo psichiatrijos ekspertų išvadą uždraustų veikų metu negalėjo suprasti (pilna apimtimi) savo veiksmų esmės ir jų valdyti, ir kuriam rekomenduojama taikyti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones bei kuris, pagal ekspertų išvadą, gali teismo proceso metu nurodyti tik jam žinomas faktines įvykių aplinkybes bei konkrečius savo veiksmus, teisiamajame posėdyje nurodė, kad pažįsta visus tris – A. M., M. D. ir M., kurio vardo nežino. Su M. D. ir M. susipažino dėl UAB „Dailarta“ reikalų. Su A. M. susipažino dėl UAB „Projektavimo laboratorija“. Viskas vyko per pažįstamą S. R.. Su S. (R.) susipažino dar 1999 ar 2000 metais psichiatrinėje ligoninėje Parko 15, Vilniuje. S. paskambino į namus ir pasakė, kad jam yra darbo Vilniuje. Turi protinę negalią, dėl to ir nesusimąstė. Atvažiavo, susitiko su S. R. netoli Katedros. Atėjo M. D. ir buvęs bendrovės direktorius A. M.. Atrodo, kad pasirašė kažkokią formą. Atrodo, kad ten buvo akcininkų sutikimas. Gavo už tai atlygį ir išsiskirstė. Jokių dokumentų negavo. M. pasiėmė dokumentą, kurį jis pasirašė. Neturėjo UAB “Dailarta” nei antspaudo, nei vieno buhalterinio dokumento. Gavo 660 litų, pinigus jam perdavė S. R., kuris kažkiek ir sau paėmė. Sakė, kad po mėnesio pasikvies ir bus bankroto byla nagrinėjama teisme. Reikės atstovauti bankroto byloje. Taip sakė S. R.. Po to dar tapo UAB „Projektavimo laboratorija“ direktoriumi notaru biure ir dar kokių 5 įmonių Registrų centre. Supranta, kad nebuvo direktoriavimo, kad jis buvo fiktyvus vadovas. Realiai turto, dokumentų neperimdavo, veiklos nevykdė. Praėjo daugiau nei 2 mėnesiai, kai jam pradėjo eiti laiškai iš SoDros, teismų. Kai klausinėjo kažko S. (R.), šis sakydavo, kad pabendraus su M. D.. Dokumentus dėl „Dailartos” pasirašinėjo A. M. biuro patalpose. A. M. matė tik pas notarą ir akistatoje. Vieną kartą pas notarą buvo M. D., o antrą kartą buvo S. R. ir A. M.. Dėl teisiamojo posėdžio metu jam parodyto UAB „Dailarta” dokumentų, turto perdavimo aktų pasirašymo (t.3, b.l. 85-87) parodė, kad dokumentus pasirašyti paėmė iš A. M., padavė M. D.. Kai ėjo tapti UAB “Projektavimo laboratorija” direktoriumi, dėl ko įkalbėjo S. R., buvo S. R. ir A. M.. Sakė jam, kad bus bankroto byla, kad turės sudalyvauti tik bankroto procedūroje. A. M. dar sakė, kad daro administravimą ir auditą. Po to pretenzijas telefonu sakė visiems trims S. R., A. M. ir M. D.. Už UAB „Projektavimo laboratorija” jis gavo 500 Lt, vėliau buvo dar trys įmonės, gavo 1500 Lt. Pinigus gaudavo iš S. R., bet matydavo, kaip pinigus duoda jam A. M.. Atsimena dar įmones UAB „Euro House”, “Worksupply”, „Resstra“. UAB “Dailarta” dokumentų jis neturėjo ir niekur jų neslėpė.

122Liudytoja I. T. parodė, kad ji buvo įmonės „A Sistema“ akcininkė ir dirbo jos buhaltere. Bendrovė „A sistema“ užsiėmė buhalterinės apskaitos paslaugų teikimu kitoms įmonėms, teisinėmis paslaugomis, tarp kurių daugiausia buvo įmonių steigimo paslaugos. Bendrovės „A Sistema“ direktorius buvo liudytojos brolis A. M.. Bendrovėje buvo nuo 5 iki 10 darbuotojų. Ji pati užsiėmė tik buhalteriniais reikalais, brolis tvarkė teisinius reikalus. Nežinojo, kad brolis (A. M.) užsiima ir įmonių likvidavimu bei bankrotu. Pirmasis įmonės biuras buvo Laisvės prospekte, antrasis – Goštauto gatvėje, vėliau – Naugarduko gatvėje. M. D. pažinojo, nes jis dirbo brolio bendrovėje, tačiau kokias tiksliai funkcijas įmonėje jis atliko, nežino, taip pat negalėtų tvirtinti, ar jis dirbo įmonėje 2010 metais. Nėra mačiusi, kad M. D. tvarkytų buhalterinę apskaitą, tačiau ji bendrovėje būdavo tik kelias valandas per dieną. Ji pati įmonėje dirbo ne pilną darbo dieną, kadangi šalia turėjo ir kitą darbą, pagrindinis jos darbas buvo AB „Swedbankas“. Negali tiksliai pasakyti, kada bendrovėje buvo pakeistas direktorius, tačiau brolis tik iš VĮ „Registrų centras“ sužinojo, kad be jo žinios buvo pakeistas bendrovės direktorius. Kad UAB „A Sistema“ direktoriumi tapo M. A., ji taip pat sužinojo iš brolio. M. A. lyg ir buvo M. D. draugas. Iki tol bendrovės direktoriumi buvo brolis. Kas ir dėl kokių priežasčių pakeitė direktorių, negali pasakyti. Žino, kad bendrovėje buvo daug konfliktų su M. D., galimai tai padarė jis. Negali pasakyti, ar M. A. tapus direktoriumi, bendrovėje dar dirbo M. D., mano, kad jau nebe. M. D. buvo atleistas iš bendrovės 2009 ar 2010 metais surašius aktus apie jo neatvykimą į darbą ir pasirodymą neblaiviam. Ji pasirašė ant šių aktų. Nebegali atsiminti, ar M. A. tapo bendrovės direktoriumi jau atleidus M. D.. Nei su A. M., nei su M. A. ji iš viso nėra bendravusi, net jų mačiusi. Nepažįsta ir S. R. nei V. I.. Praėjus penkeriems metams jau nebegalėtų tiksliai pasakyti, kaip tiksliai įmonėje keitėsi direktoriai. Jai atrodo, kad po direktoriaus M. A. atšaukimo, įmonės direktoriumi vėl buvo paskirtas brolis A. M.. Kas ruošė šį sprendimą, pasakyti negali. Teisiniais įmonės reikalais ji neužsiėmė, tik pasirašė sprendimą. Įmonė bankrutavo dėl sunkios finansinės padėties. Apie 2010 m. savo akcijas ji pardavė UAB „A Holding“. Nežino, kas užsiėmė bendrovės „A sistema“ teikiamų teisinių paslaugų reklama per skelbimus. Jos žiniomis, bendrovė teikdama įmonių steigimo paslaugas, pasirašius steigimo dokumentus, užsakydavo antspaudus. Tačiau ji pati to nedarė. Antspaudai faktiškai buvo gaminami kažkokioje antspaudų gaminimo įmonėje, bendrovei „A Sistema“ atveždavo jau pagamintus antspaudus, pati bendrovė jų negamino. Negali pasakyti, ar antspaudus užsakinėjo ir imdavo M. D.. Tačiau su teisiniais dokumentais buvo susijęs M. D. ir A. M.. Liudytojai nėra girdėtos įmonės UAB „Dailarta“, UAB „Smiltera UK“, UAB „Rėstra“, UAB „Projektavimo laboratorija“, UAB „Euro House“. Jų antspaudų ir dokumentų ji nėra mačiusi. G. Č. yra mačiusi tik kaip darbuotojos sutuoktinį, nežino, kur ir kuo jis dirbo, ar buvo UAB „Grand Voyage“ akcininku, nežino, ar turėjo bendro verslo reikalų su A. M..

123Liudytoja B. Č. parodė, kad ji pažįsta kaltinamąjį A. M. ir tik iš matymo – kaltinamąjį M. D.. Nei su vienu iš jų konfliktų nėra turėjusi. Ji dirbo A. M. įmonėje „Grand Voyage“, kurios direktoriumi iš pradžių buvo A. M. (jos vyro pažįstamas), o vėliau ji pati. Ji kaip tik ieškojo darbo, vyras apie tai užsiminė A. M., o šis pasiūlė įsidarbinti UAB „Grand Voyage“. Iš pradžių dirbo vadybininke, o A. M. direktoriavo. Kitų darbuotojų nebuvo. Su kelionių organizatoriais buvo pasirašomos sutartys, nepatogu buvo jas nuolat nešioti A. M.. Tuomet buvo nuspręsta ją pačią padaryti direktore, A. M. liko akcininku. Ji buvo įmonės direktore nepilnus metus, kol nebuvo pakeista kažkokiu kitu asmeniu. Direktore tapo jau būdama nėščia. 2010-07-18 išėjo motinystės atostogų. Tuomet parašė prašymą išeiti trejiems metams į motinystės atostogas ir manė, kad jos darbas šioje įmonėje baigtas. Išeidama darbą įmonėje pasiūlė R. D.. Tačiau neatsimena, kuo ši buvo įdarbinta: vadybininke ar direktore. R. D. galėjo būti paskirta laikinąja direktore. Gali būti, kad M. A. tapo įmonės direktoriumi jau direktoriaujant R. D.. Ji pati, nei jos vyras įmonės akcininkais niekada nebuvo. Nebuvo ji A. M. įdarbinta jokiose kitose jo įmonėse. Jos vyras yra bankroto administratorius. Nežino, ar jis buvo UAB „Bankroto centras“, įsikūrusios tose pačiose patalpose, direktorius. UAB „Grand Voyage“ buvo kelionių agentūra. Iki pat išėjimo į motinystės atostogas dirbdama įmonėje pardavinėjo keliones. Iš UAB „A Sistema“ jos įmonė nuomojosi patalpas, be to ši tvarkė įmonės buhalteriją. Mano, kad UAB „A Sistema“ direktoriumi buvo A. M.. I. T. toje įmonėje daugiau buvo buhalterė. M. D. matydavo, kadangi šis dirbo toje pačioje patalpoje, tačiau nežino, kokioje įmonėje jis dirbo. Ji nelabai žino, kas įvyko, kad 2010 m. VĮ Registrų centras buvo pakeistas įmonės direktorius kažkuo kitu, vėliau į direktorės pareigas buvo vėl sugrąžinta ji. Kiek atsimena, jai padavė prašymą sugrąžinti ją į direktorės pareigas, ji pasirašė, prašymas buvo nuvežtas į VĮ Registrų centras. Ji tuo metu jau buvo motinystės atostogose, nedirbo, tačiau buvo norima atkurti buvusią padėtį. Nežino, kodėl nebuvo atgal į direktores paskirta R. D.. Su A. M. apie tai nekalbėjo. Vienintelis kartas, kai ji kartu su juo buvo nuvažiavusi į VĮ Registrų centras, buvo 2009 metų ruduo, vyko direktoriaus pakeitimo į ją reikalu. Taip pat nežino, kas ir kodėl pakeitė direktorių įmonėje. M. A. pavardė jai nebuvo girdėta, šio asmens ji nepažinojo. Tyrėja minėjo, kad šis asmuo vietoje jos tapo UAB „Grand Voyage“ direktoriumi. Apie direktoriaus pakeitimo aplinkybes jai niekas nieko neaiškino. Buvo įtarimai, kad tai padarė M. D.. Berods tai sakė A. M., bet nėra tuo tikra. Jos manymu, M. A. nebuvo teisėtas direktorius. Ji nematė ir nežino, kas įmonei užsakydavo ir atveždavo antspaudus. Nesidomėjo šia procedūra. Bet UAB „Grand Voyage“ antspaudų gamyba tikrai neužsiėmė, tik kelionių pardavimu. Nėra mačiusi dokumentų naikinimo bendrovėje „A Sistema“. Nežino, ko kratos metu pas ją ieškojo tyrimas. Įmonės buhalterija buvo ofise. M. D. matydavo vaikščiojant į tokį kambariuką, būdavo, kad jis ateidavo neblaivus, porą mėnesių pavaikščiojo ir dingo. Nemano, kad bendrovė toleravo tokį jo elgesį. M. D. su UAB „Grand Voyage“ neturėjo nieko bendra. Liudytoja nežino, ar jos vyras ir A. M. turėjo bendrų verslų.

124Liudytoja I. M. parodė, kad UAB „A Sistema“ ji buvo įdarbinta direktoriaus pavaduotoja kelioms valandoms per savaitę. Įmonė „A Sistema“ užsiiminėjo buhalterinėmis paslaugomis ir teisiniais klausimais. Teisininko pareigas atliko M. D., jis konsultavo teisiniais klausimais, o buhalterės buvo D. R., Jurgita, kurios pavardės nepamena, ir I. T.. A. M. buvo įmonės direktorius, atsakingas už santykius su klientais, darbuotojais. Kas buvo įmonės savininkas, nesidomėjo. Apie A. M. ir M. D. santykius nežino, jų pasitarimuose nedalyvaudavo. Kai ji buvo įdarbinta, įmonės ofisas buvo Goštauto gatvėje. Prieš tai berods jis buvo Laisvės pr. Buvo penki kabinetai, viename dirbo UAB „Grand Voyage“ direktorė B. Č. (ši įmonė, jos žiniomis, buvo įsteigta A. M.), kitame buhalterės, trečiame direktorius ir ji pati. Dar buvo konferencijų salė. M. D. lyg būdavo joje. Kiek žino, G. Č. dirbo bankrotų administratoriumi ir buvo A. M. pažįstamas. Ji pati įmonėje dirbo labai trumpai, nes jai porai mėnesių reikėjo papildomo uždarbio. Įmonė buvo nupirkta iš kitų savininkų, buvo nesutvarkyti darbų saugos instruktažai, ji užsiėmė tuo klausimu. Be to ji turėjo internetinį portalą, iš kurio buvo galima siųsti paruoštas dokumentų formas. Prižiūrėjo tą puslapį. Nežino, kokioms įmonėms teikė paslaugas „A Sistema“. Įmonėje ji būdavo tik apie valandą laiko per dieną. Padarydavo savo darbą, patikrindavo internetinį puslapį ir išeidavo. 2010 metais išvyko į užsienį pagal studijų programą ir jokių ryšių su įmone nebeturėjo. Kiek pamena, M. D. buvo atleistas iš įmonės už pravaikštas, nestabilų elgesį, išgėrinėjimą darbo metu. Lyg dar buvo kažkokios muštynės, kuriose berods dalyvavo M. D., tačiau jų aplinkybių ji nežino. Dėjo parašą ant kažkokio dokumento, patvirtinančio M. D. pravaikštas. M. A. ji nepažįsta, nėra jo mačiusi, nors pavardė ir buvo minima. Nėra tekę matyti, kad M. D. ar A. M. pasirašytų už kitus asmenis. Dabar jau neatsimena, ar M. D. yra minėjęs, jog reikalui esant pasirašytų už kažką. Ikiteisminėje apklausoje ji atsiminė juokais pasakytą tokią jo frazę, į ją rimtai nereagavo ir suvokė ją kaip juokus. Įmonių „Bankrotų centras“, „Antspaudų centras“ ji nėra mačiusi. Nežinojo, ar A. M. užsiima bankrotais. Kiek žino, buvo įmonės skelbimai apie įmonių teisinį konsultavimą. Interesantų pagal šiuos skelbimus ji nėra mačiusi. Nėra mačiusi informacijos, kad M. D. ar A. M. užsiimtų įmonių perleidimu. Nėra mačiusi, kad būtų užsakomi antspaudai, naikinami dokumentai. Jos akivaizdoje niekas to nedarė. Kiek žino, segtuvai su įmonės klientų buhalteriniais dokumentais buvo saugomi įmonės patalpose, atskirų sandėliavimo patalpų neturėjo.

125Liudytojas A. K. parodė, kad yra bankroto administratorius. Iš M. D. gavo elektroninį laišką, kad įmonei „Projektavimo laboratorija“ bus keliama bankroto byla. Nežino, kodėl pastarasis kreipėsi būtent į jį. Asmeniškai net nebuvo susitikęs su juo. Parašė sutikimą administruoti tą įmonę. Kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, išsiuntinėjo laiškus buvusiems ir esamiems jos direktoriams, reikalaudamas pateikti įmonės dokumentus M. A. buvo esamas minėtos įmonės direktorius, o M. K. – buvęs. Be to buvo dar vienas buvęs direktorius – M. A.. Nei vienas jų dokumentų nepateikė. Vadovaujantis bankroto įstatymu visiems trims buvo pateikti ieškiniai. Eigoje sužinojo, kad M. A. gydomas psichiatrijos ligoninėje. Su juo bendrauti jam neteko. Nėra įmonės dokumentų, nėra realaus direktoriaus, bankroto procedūroje yra remiamasi dokumentais ir balansu, kuriais rėmėsi teismas, iškeldamas bankroto bylą. Solidariai visiems direktoriams yra pareikštas ieškinys. M. D. yra UAB „Projektavimo laboratorija“ kreditorius, įmonė turi jam 1000 Lt skolą. Dažnai būna, kad įmonės kreditorius, keliantis bankroto bylą įmonei ir siūlo jos bankroto administratorių. Kai buvo pareikštas civilinis ieškinys, UAB „Projektavimo laboratorija“ dokumentų ėmėsi ieškoti M. A., jis nurodė, kad UAB „Audito formulė“ vedė jų buhalterinę apskaitą. Dalis dokumentų buvo paimti iš UAB „Audito formulė“ ir šiuo metu yra analizuojami. Be „Projektavimo laboratorijos“ jis dar paėmė administruoti įmonę „Edrestus“. Kad jai bus keliama bankroto byla, informaciją elektroniniu paštu atsiuntė taip pat M. D., irgi prašė sutikimo ją administruoti. Jis matė šių įmonių balansus, tačiau reali situacija buvo kita, nebuvo rasti nei direktoriai, nei turtas. Pagal VĮ Registrų centras duomenis, UAB „Edrestus“ direktorius yra M. A.. Jam siųsti registruoti laiškai grįžo neįteikti. Buvo išsiųstas vykdomasis raštas dėl dokumentų pateikimo, bet antstolė sakė, kad atsakovas nerastas. Iš viso liudytojas kaip bankroto administratorius yra išregistravęs 175 įmones, kelių iš jų direktorius buvo M. A., neatsimena. Pavadinimai UAB „Dailarta“, UAB „Euro House“, įmonės „Worksupply“, „Willemen Lithuania“, „Elstuva group“, „Arėsa“ jam nieko nesako. Yra buvęs UAB „RessTra“ bankroto administratoriumi. Jokio turto nebuvo. Pagal kreditorių nutarimą pardavė reikalavimą. Prašymą administruoti UAB „RessTra“ taip pat gavo elektroniniu paštu iš M. D.. Su S. R. yra tekę bendrauti vienoje bankroto byloje, kur jis buvo bankrutuojančios įmonės direktorius, jam buvo pareikštas ieškinys, kokia tai įmonė – jis neatsimena. Gali būti „Media Star Kaunas“. Įmonės UAB „Korekta“ bankrotą administruoti pasiūlė Įmonių bankroto departamentas, jų tinklapyje buvo informacija, kad reikalingas administratorius. Analogiška situacija buvo su „Tilburg Capital“, šioji įmonė jau seniai uždaryta. Pagal skelbimą Įmonių bankroto departamente buvo administruota V. D. įmonė „Šrotas“. A. M. pavardė tik girdėta. UAB „Edrestus“ byloje vienas iš atsakovų minėjo jo pavardę. Teko administruoti N. Š. įmones, jos taip pat jau yra išregistruotos.

126Liudytojas V. B. parodė, kad jam yra tekę bendrauti su kaltinamuoju A. M.. Liudytojo įmonė „Indeco: Investment and development“ užsiima kitų įmonių valdymo veikla. Ši įmonė turėjo įmonę „Projektavimo laboratorija“, kurią pardavė. UAB „Projektavimo laboratorija“ buvo įkurta projektuoti eismo valdymo sistemas, dar nuotekas bandė projektuoti. Atėjo krizė, užsakymų nebebuvo, nutarė paieškoti, gal kas nupirks įmonę. Ji turėjo labiau turto, o veiklos neturėjo. Anksčiau įmonėje dirbo 15 žmonių, o pardavimo momentu jų bebuvo likę 4-5. Įmonė buvo paveldėta, jos veikla liudytojui nebuvo labai gerai žinoma, todėl nusprendė ją ne likviduoti, o parduoti. Pirkėjo įmonei ieškojo per skelbimus, kuriuose buvo skelbiama apie įmonių supirkimą. A. M. skelbėsi, kad superka įmones. Liudytojo teisininkė bendravo su A. M. ir derino pardavimo sutarties sąlygas. Pats liudytojas su A. M. susitiko tik pasirašant akcijų pardavimo-pirkimo sutartį. Ją pasirašant dalyvavo liudytojas, A. M. ir UAB „Projektavimo laboratorija“ direktorius, jo pavardė galėjo būti M. A., tiksliai nepamena. Tikslaus įmonės pirkėjo nebeįvardintų. Už kažkokias įmones pasirašė A. M.. Jo įgaliojimo nematė, nors sutartis buvo pasirašoma ir antspauduojama liudytojo akivaizdoje. Susitikimo metu tik buvo pasirašyta akcijų pirkimo pardavimo sutartis, kurios sąlygos buvo suderintos iš anksto el.paštu ir perduoti įmonės dokumentai, antspaudas. Pastarieji buvo perduoti pagal aktą. Direktorius M. A. dar pirkėjui perdavė kažkokius buhalterinius dokumentus. Buhalterinę apskaitą vedė buhalterinė įmonė. Nepamena, ar A. M. turėjo UAB „Stadita“ ir UAB „Verslo ir investicijų centras“ antspaudus. Po keleto metų nuo pardavimo teko bendrauti su policija, vykdančia tyrimą dėl parduotos įmonės veiklos, teko dalyvauti akistatoje su šios įmonės vadovu. S. R., M. D. pavardės liudytojui negirdėtos, M. A. pavardė lyg ir girdėta, bet negali pasakyti, iš kur. Liudytojui nėra pareikštas ieškinys UAB „Projektavimo laboratorija“ bankroto byloje.

127Liudytojas K. P. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., su kuriuo susipažino prieš 3-4 metus, o su S. R. yra pažįstamas nuo vaikystės. M. A. pavardė jam tik girdėta. Liudytojas yra buhalterinių paslaugų įmonės „VIR Fulminans“ direktorius. M. D. tvarkė įmonių „Arėsa“ ir „Euro House“ buhalteriją. Jokių įtarimų šios įmonės jam nesukėlė. Kas tiksliai paprašė tvarkyti jų buhalterinę apskaitą, nepamena. Negali pakomentuoti, kodėl buvo nutrauktos sutartys su šiomis įmonėmis, gal nebuvo mokama už buhalterines paslaugas. UAB „Arėsa“ bankroto byloje kaip kreditorius nedalyvavo, kreditorinių reikalavimų neteikė. Bankroto administratorė pas juos šios įmonės buhalterinių dokumentų neieškojo. Jei iš VMI pusės būna aptarnaujamų klientų patikrinimai, klientą atstovauja vyr.buhalterė, kuri veda jo apskaitą.

128Liudytoja L. P. parodė, kad dirba UAB „VIR Fulminans“ vyr.buhaltere. Šios įmonės direktorius yra jos sūnus. Iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Prieš 3 metus M. atėjo jų prašyti buhalterinių paslaugų, tvarkyti įmonės „Arėsa“ apskaitą ir dar kažkokios viešosios įstaigos, kurios pavadinimo nebeatsimena. Su M. D. pasirašė paslaugų sutartį ir paskyrė apskaitai tvarkyti buhalterę S. A.. M. D. atnešdavo UAB „Arėsa“ buhalterinius dokumentus (pastarieji buvo teikiami popieriniame variante, liudytoja nežino, ar tai buvo kopijos ar originalai, paprastai būna visaip), jie būdavo suvedami į registrus, buhalterinę programą, suskaičiuojami mokesčiai. Atskaitos nusiunčiamos į VMI. Jeigu apskaitos įmonei kažkas neatnešama, už tai ji neatsako. Visi atnešti dokumentai buvo registruojami programoje. Visi dokumentai po to atiduodami klientui. Kiek liudytoja pamena, buvo problemų dėl įmonės „Arėsa“. VMI pradėjo ją tikrinti. Nesutapo, ką sakė VMI, ir kas buvo sakoma jiems. Kokie tiksliai buvo nesutapimai, liudytoja pasakyti jau negalėtų. M. D. lankydavosi, kai buvo tvarkoma jo įmonių apskaita. Sutartys buvo nutrauktos, nes jis nemokėjo už UAB „Arėsa“ apskaitos tvarkymą. Įmonės dokumentai grąžinti jos direktoriui M. D.. Kada tiksliai tai buvo padaryta, nebeatsimena. Į bankroto administratorių kaip kreditoriai jie nesikreipė. Bankroto administratorė jų taip pat neieškojo. S. R. pavardė jai girdėta. Jis gerai moka anglų kalbą ir versdavo, kai įmonė turėjo užsieniečių klientų. Į juos dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo S. R. nesikreipė. UAB „Willemen Lithuania“, UAB „Elstuva Group“ liudytojai negirdėtos. Kliento S. M. neturėjo. Kinijos piliečio pavardė jai negirdėta.

129Liudytojas L. V. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta. M. D. pavardė jam girdėta, A. M., A. M., M. A., S. R. pavardės – ne. 2010 metais liudytojas buvo UAB „Sleep Group.Lt“ direktoriumi. Iš M. D. užsakinėjo katalogus. Prekes gavo, už jas atsiskaitė. Įmonės pavadinimo nepasakytų. Viską derino O. K. su M. D.. Kokią sumą sumokėjo už paslaugas, neatsimena. Pats liudytojas su M. D. nėra susitikęs. Viskas eidavo per O.. Kokie pastarosios santykiai su M. D., nežino. Žinojo, kad ji kreipėsi į savo pažįstamą, tačiau jo kaip paslaugos teikėjo, pasiūlymas tiko. Liudytojas yra buvęs biure pas O. K., kad tose pačiose patalpose yra UAB „Arėsa“, nematė.

130Liudytojas R. V. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., su kuriuo teko bendrauti 2005 m. E. T. turėjo kelias įmones. Vieną iš jų UAB „Edrestus“, kurios direktoriumi, o prieš tai ir vadybininku buvo liudytojas, jos akcininkas E. T. 2007-04-17 pardavė J. J.. Pastarąjį susirado E. T.. Pirmą kartą J. J. liudytojas pamatė tik šiam perkant įmonę. Įmonės finansinė padėtis buvo normali, bet ji beveik nebevykdė veiklos ir mažai uždirbdavo. L. B., kuri buvo įmonės administratorė, pildė dokumentus. Įmonės pirkimo- pardavimo dokumentus ruošė E. T. su L. (L. B.). Kai E. T. pasirašė su J. J. UAB „Edrestus“ pirkimo-pardavimo sutartį, liudytoją tą pačią dieną atleido. Sutartis dėl akcijų pirkimo-pardavimo buvo pasirašyta ofise Metalo gatvėje. Liudytojas, kaip direktorius, pasirašinėjo dokumentus, nors pačiame pirkimo-pardavimo derybų procese ir nedalyvavo. Pasirašant sutartį J. J. visų dokumentų nepaėmė, nes jų buvo ne viena dėžė. J. J. pasiėmė įmonės antspaudus, o dokumentus, sakė, pasiims vėliau. Po atleidimo iš UAB „Edrestus“ liudytojas tapo UAB „Technopanorama“ direktoriumi. Tikslios datos nepamena. Po kurio laiko liudytojo namuose policija atliko kratą. E. T. turėjo reikalų su advokatu V. K., o su pastaruoju dirbo M. D.. 2005-2006 m. pirmą kartą su juo susitiko UAB „Vilavda“, kuri tvarkė UAB „Edrestus“ buhalterinę apskaitą. Vėliau buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė pasikeitė. Liudytojui pradėjus dirbti UAB „Edrestus“ vadybininku įmonės direktorė buvo L. T.. Ji išėjo į dekretines atostogas ir direktoriumi buvo paskirtas bei VĮ Registrų centre registruotas liudytojas. Žino, kad UAB „Edrestus“ yra iškelta bankroto byla, ją administruoja A. K., yra pateiktas ieškinys, neaiškiu pagrindu norima prisiteisti 100 000 Lt. J. J. kažkodėl nėra atsakovas, tik buvusi įmonės direktorė, liudytojas ir M. A.. Tačiau A. K. matė paskutinį liudytojo pasirašytą ir priduotą įmonės balansą, tai J. J. laikotarpio balansai yra dingę ir atsiradę tik nuo 2010 metų, kai direktoriavo M. A.. E. T. prašymu vežė tyrėjai įmonės „Edrestus“ pirkimo-pardavimo sutarties kopiją. Kur sutarties originalas, reikia klausti E. T.. UAB „Technopanorama“ bankrutavo 2010 m. UAB „Edrestus“ parduota 2007 m. Liudytojas buvo su atleidimo dokumentais nuėjęs į VĮ Registrų centras, jį turėjo išregistruoti iš UAB „Edrestus“ direktorių. Tačiau po liudytojo namuose atliktos kratos nuvykus pas tyrėją paaiškėjo, kad ji nemato, jog liudytojas iš UAB „Edrestus“ yra atleistas dar 2007 m. Parašai ant sąskaitos, kur buvo pirkti kažkokie įrenginiai, betono maišyklės, ne liudytojo. Jis nieko tokio nėra pasirašęs savo vardu. M. A. pavardę sužinojo tik pas tyrėją, taip pat faktą, kad buvo dirbama ir pasirašinėjama liudytojo vardu, nors liudytojas įmonėje nebedirbo.

131Liudytojas E. T. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., kuris buvo advokato V. K. padėjėjas. Liudytojas pardavinėjo įmonę – UAB „Edrestus“, nes verslas nebevyko. Davė skelbimą apie pardavimą. Pagal skelbimą paskambino J. J.. Susitiko, pasišnekėjo su juo. Jam tiko įmonė, tiko apyvarta ir jis įmonę nupirko. Apie 3-4 mėnesius buvo derinama kaina. Pardavimas įvyko ofise Metalo gatvėje, pardavime dalyvavo įmonės direktorius R. V. ir sekretorė L. B.. Pirkėjas pasirašė dokumentus, susirinko antspaudus, atleido direktorių R. V.. Bet pasiėmė ne visus dokumentus. J. J. pasiėmė jų tik dalį – sutartis, o kai kurie kiti dokumentai liko. Įmonės antspaudą pasiėmė J. J.. Gal metus laiko buvo jam skambinėjama, vis žadėdavo tuoj pasiimti, o vėliau neliko net jo telefono. Dar vėliau kreipėsi jau policija, aiškino, kad netvarka su įmonės sandoriais. UAB „Edrestus“ buhalteriją tvarkė „Finteisa“, vėliau UAB „Vilavda“. M. A. ir A. M. pavardės liudytojui girdėtos tik iš tyrimo. Nežino, kodėl tyrimo metu J. J. ėmė neigti pirkęs UAB „Edrestus“. Pardavime dalyvavo liudytojai, yra parašai. Jis atleido direktorių R. V.. Liudytojas turi pirkimo- pardavimo sutarties kopiją, originalas guli Sodroje. Liudytojas nežino, ko pas L. B. į namus važiavo kaltinamasis M. D.. J. J. kažką minėjo apie lizingą. Jis atsidarė Danske banke sąskaitą, jam reikėjo greitai pervesti pinigus. UAB „Technopanorama“ turėjo 4-5 direktorius. Įmonė kurį laiką dirbo pelningai, bet neatlaikė konkurencijos, ėmė žlugti užsakymai. Ji bankrutavo. Įmonė skolų praktiškai neturėjo.

132Liudytoja B. M. parodė, kad pažįsta tik iš matymo vienintelį kaltinamąjį M. D.. Ji yra paskirta BUAB „Worksupply“ bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu nuo 2010 metų spalio mėnesio. Šiai įmonei dar 2009 m. buvo iškelta bankroto byla. Bankrotą inicijavo Sodra. Kai ji atėjo administruoti, bankroto procesas jau vyko. Tuo metu jau vyko ir ikiteisminis tyrimas, todėl ji buvo iškviesta duoti parodymus. Dokumentų šioje įmonėje rasta nebuvo. Ikiteisminio tyrimo metu bankroto administratoriui buvo perduoti tik keli dokumentai, kurie buvo surasti kratos metu, perduotas įmonės antspaudas. BUAB „Worksupply“ 2013 m. spalio mėnesį jau išregistruota. Dar prieš bankrotą VĮ Registrų centras buvo įregistruotas naujas įmonės vadovas ir akcininkai. Įmonės vadovu buvo paskirtas M. A.. Byloje yra šio asmens paaiškinimas, kad jis įmonėje „Worksupply“ vadovu niekada realiai nedirbo, buvo tik fiktyvus direktorius. Bankroto administratoriai bandė surasti akcininkus, nupirkusius „Worksupply“ akcijas, tačiau nepavyko. Buvo bendrauta su buvusiu įmonės vadovu P. B., kuris gyvena ir dirba Danijoje, bandyta iš jo išreikalauti įmonės dokumentus, turtą, bet jis per savo advokatą atsiuntė dokumentus, kad jis įmonės akcijas pardavė, dokumentus perdavė ir nieko nežino. UAB „Dormeda“ į prašymą atsiųsti BUAB „Worksupply“ dokumentus, atsiuntė tik turto sąrašą, kreditorių sąrašą ir 2008 metų balansą. Aiškino, kad dokumentų neturi, jie buvo vedami naudojant programą. Atsiuntė tik tos programos išrašą. Buvo dar pateiktas dokumentas dėl buhalterinės apskaitos sutarties nutraukimo. Kaip pavyko sužinoti, įmonės turtas buvo perduotas kitai įmonei, transporto priemonės utilizuotos užsienyje. Vėliau tyrėja minėjo, kad įmonės dokumentai ir antspaudai buvo rasti. A. M. pavardė girdėta, kadangi jis buvo įmonės, nupirkusios „Worksupply“ akcijas, vadovas. Su juo asmeniškai susisiekti nepavyko, visi laiškai grįžo neįteikti. M. A., Sodros duomenimis, BUAB „Worksupply“ nebuvo įdarbintas, nors VĮ Registrų centras buvo registruotas kaip jos direktorius.

133Liudytoja J. L., UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė, parodė, kad pažįsta A. M., su kuriuo yra dirbusi ir mokiusis, konfliktų su juo nėra turėjusi. M. D. tik yra mačiusi, kai šis ateidavo pas A. M. asmeniniais reikalais, su juo nebendravo. A. M. iš bendrovės išėjo savo paties prašymu, jam buvo siūloma likti, nes įmonė teisininko neturėjo, jis neblogai dirbo, buvo direktoriaus pavaduotojas. Tačiau A. M. aiškino, kad turi daug darbo, nebespėja, dirbti puse etato jam nebeapsimoka. Žinojo, kad jis steigia įmones, padeda sukurti joms įstatus. Jam sekėsi, turėjo klientų. Minėjo, kad yra 5 įmonių direktorius, tačiau liudytoja nesidomėjo – kokių. Negalėtų pasakyti, ar tarp jų buvo „Bankroto centras“. Po išėjimo su A. M. nebendravo. Jos įmonei administruoti BUAB „Worksupply“ pasiūlė pati Sodra, o kas inicijavo pačią bankroto procedūrą, negali pasakyti. Buvo atėję M. D. ir A. M., kurie informavo, kad M. A., nors registruotas „Worksupply“ direktoriumi, vadovo pareigų niekada nėjo. Pats M. A. parašė pareiškimą, kad jis neturi jokių įmonės dokumentų, jam niekas perduota nebuvo, o vadovo pareigų niekada realiai nevykdė. Pavyko susisiekti su ankstesniu įmonės vadovu P. B., gyvenančiu užsienyje, kurio buvo paprašyta pateikti įrodymus, kam įmonė perdavė turtą. Sužinojo, kad BUAB „Worksupply“ akcijos parduotos A. M. vadovaujamai įmonei. Nusiuntus pastarajai pranešimą dėl turto ir dokumentų perdavimo, jokio atsakymo negauta. Buvo vėl kreiptasi į P. B. ir nustatyta, kad joks įmonės turtas iš tiesų perduotas nė nebuvo. Tuomet buvo kreiptasi į įmonės buhalterinę apskaitą vedusią įmonę, paprašyta pateikti duomenis apie įmonės turėtą turtą. P. B. advokatas teigė, kad kažkokį turtą jie perdavė, o automobilius sudaužė. Tuo realaus turto paieškos baigėsi. Vėliau bankroto bylą vedė nauja administratorė B. M.. Buvo bandyta nesėkmingai prisiteisti turtą. M. A. Sodros duomenimis, UAB „Worksuply“ įdarbintas nebuvo, tuo pagrindu buvo traktuojama, kad įmonės direktoriaus pareigas ėjo P. B., o ne asmuo, įmonėje nevykdęs jokios veiklos. Kad M. A. yra įmonės vadovas, buvo matoma tik iš VĮ „Registrų centras“ duomenų, o kas jį registravo direktoriumi, tikrai nežino. M. A. nė neieškojo. M. D. ir A. M. buvo atėję į biurą informuoti, kad M. A. tik fiktyvus direktorius. Taip pat biurui buvo pateiktas raštiškas M. A. paaiškinimas, kad jis yra registruotas VĮ „Registrų centras“ įmonės „Worksuply“ vadovu, tačiau jam niekas realiai perduota nebuvo. M. A. tik tą vieną kartą ir matė, kai jis biure rašė šį paaiškinimą. M. D. teigė, kad visus įmonės dokumentus sunaikino A. M.. Kur yra įmonės buhalteriniai dokumentai, nustatyti nepavyko. Buhalterines paslaugas UAB „Worksuply“ teikusi įmonė nelabai kontaktavo, pateikė tik kažkokius duomenis apie įmonės turtą. Geranoriškai iš viso jokių dokumentų neteikė, jie buvo rasti tik policijoje susipažinus su bylos medžiaga. Tiesa, buvo pateikta dokumentų perdavimo akto kopija ir akcijų pardavimo sutarties nuorašas. Šių dokumentų pagrindu naujai įmonei buvo rašomas pranešimas perduoti „Worksuply“ dokumentus. Nustatyta, kad perduodant įmonę, joks turtas perduotas nebuvo. M. R. liudytojos vadovaujamai įmonei ne kartą yra siūlęs savo, kaip teisininko, paslaugas tačiau liudytoja abejojo jo kompetencija. Apie A. M. ir G. Č. santykius ji nieko nežino. G. Č. pažinojo, kai jis dirbo mokesčių inspekcijoje, o kai šis ėmė dirbti bankroto administratoriumi, jokių reikalų su juo nebeturėjo. A. M. dirbdamas liudytojos vadovaujamoje įmonėje su G. Č. tikrai nebendravo.

134Liudytoja V. P. (iki santuokos O.) parodė, kad ji dirbo įmonėje „Rumana“. Buvo pardavėja –konsultantė, įmonė prekiavo rūbais Kaune. Joje buvo trys pardavėjos. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė, kurios pavardės ji nebeprisimena. Ją įmonėje įdarbino M. B.. Darbo užmokestį gaudavo į banko kortelę. Gaudavo minimalų užmokestį. Vėliau įmonėje pasikeitė direktoriai ir įmonės pavadinimas, po to darbuotojams nebebuvo išmokami atlyginimai. Įmonės nauju direktoriumi tapo S. R.. Naujas pavadinimas buvo UAB „Smiltera UK“. Jį darbo vietoje liudytojai pristatė ankstesnis direktorius M. (D.). Pristatant naują direktorių parduotuvėje dar buvo prekybinė įranga. Negirdėjo ir nežino, kaip dėl jos susitarė M. su naujuoju direktoriumi. Nesidomėjo tuo. Įmonei nebeišmokant atlyginimo vienintelis būdas atgauti atlyginimą buvo kreiptis į garantinį fondą, ką ji ir padarė. Prašymą parašyti padėjo M. B., į kurį ji kreipėsi nebegaudama atlyginimo ir kuris pats ar per kitą ir sutvarkė visus dokumentus. Jis pasakė, kad ji atgaus savo pinigus nebent įmonės bankroto būdu. Ji tik padėjo savo parašą. Savo uždirbtus pinigus ji atgavo, jie jai buvo pervesti į banko kortelę. Kaip suprato, pinigus jai pervedė Garantinis fondas. Neatsimena, ar pažinojo kaltinamuosius M. A. ar M. D..

135Liudytoja D. L. parodė, kad ji nuo 2008 metų (įmonės įkūrimo) iki įmonės pavadinimo pakeitimo 2010 metais dirbo įmonėje „Rumana“, kurią įsteigė jos sūnėnas M. B.. Dirbo įmonėje buhaltere. Buvo pasirašiusi darbo sutartį. Įmonė buvo Kaune, ji pati gyvena Jonavoje. Įmonė dirbo nuostolingai. Jai buvo nepatogu važinėti į Kauną, todėl išėjo. Ji nežino, kodėl įmonė keitė pavadinimą. Nežino, kas joje jai išėjus dirbo buhalteriu, išeidama dar nežinojo, ką šioms pareigoms ruošiasi samdyti sūnėnas. Apie įmonės pardavimą jai nieko nėra žinoma, ji tame procese nebedalyvavo. Išeidama perdavė visus įmonės dokumentus, buvo surašytas dokumentų perdavimo-priėmimo aktas. Jį ruošė pats M., jo nėra išsaugojusi, neturi. Buvo kokie 5 buhalteriniai segtuvai. Iki tol jie buvo saugomi pas liudytoją, išeidama iš darbo juos atidavė M.. Sūnėnas juos išsivežė. Prašymą išeiti iš darbo adresavo M. B. ir išėjo iš jo dar iki pasikeičiant įmonės pavadinimui. Su ja įmonė pilnai atsiskaitė. Ji ir šiandien nežino, koks įmonės likimas. Su sūnėnu ta tema nebendravo. Į bankroto bylą kviečiama ji nebuvo. Žino, kad įmonė turėjo skolų, bet kalbos apie įmonės bankrotą jai dirbant lyg ir nebuvo. J. R. ir M. A. pavardes yra girdėjusi tik teisme. Asmeniškai nei vieno iš jų nepažįsta.

136Liudytojas M. B. parodė, kad turėjo įkūręs įmonę „Rumana“, kurios veikla - mažmeninė rūbų prekyba. Jis buvo vienintelis įmonės akcininkas. Rūbų parduotuvėje dirbo 5 žmonės, buhalteriją tvarkė liudytojo teta D. L.. Susipažino su M. D. ieškodamas teisininko, galinčio padėti liudytojo mamai įkurti įmonę, nes ji norėjo pradėti savo verslą. Portale „Skelbiu.lt“ rado skelbimą dėl įmonių kūrimo, jo tikslaus turinio nebeatsimena. Paskambino skelbime nurodytu numeriu. Kas tiesiogiai atsiliepė pirmą kartą, neatsimena. Pradėjo bendrauti su M. D., pirmą kartą su juo susitiko Vilniuje. Bendravo su juo 1-2 mėnesius, iki tol jo nepažinojo. Iš pradžių kalba ėjo tik apie mamos įmonės įkūrimą. Bendraudamas su M. D. užsiminė, kad nori parduoti savo verslą – rūbų parduotuvę, kadangi pardavimai nebuvo labai geri. Nebeatsimena, ar įmonė turėjo skolų. M. D. supažindino su S. R.. Supažindinimas įvyko Vilniuje. S. R. prisistatė kaip M. A. įmonės atstovas. Atstovavimo sutarties tarp S. R. ir M. A. jis nematė. S. R. paliko normalaus žmogaus įspūdį, jokių įtarimų dėl jo sveikatos būklės nekilo. Sakė, kad atstovauja M. A., kuris nori pirkti įmonę. Jis kartu su M. D. buvo atvykę į parduotuvę, viską apžiūrėjo, buvo supažindinti su pardavėjomis, susitarus dėl kainos ir sąlygų nupirko verslą. Pardavė įmonę už 1000 litų. Pirkimo-pardavimo sutartį kita šalis pasirašė ne prie jo. Kažkas su ta sutartimi buvo blogai iš pradžių, nes ruošė naują. Pinigus sumokėjo S. R.. Su pastaruoju ir bendravo dėl visko, buvo susitikę kokius penkis kartus, S. R. atnešė pasirašyti turto perėmimo aktus. Su pačiu M. A. jis nebendravo. S. R. jis perdavė visus įmonės dokumentus. Pats liudytojas paruošė įmonės dokumentų perdavimo aktą. Finansiniai dokumentai vieni buvo įmonėje, o kiti – pas buhalterę. Prieš įmonės pardavimą teta juos perdavė jam (M. B.). Dokumentų buvo kokie 2-3 maišai. Buvo perduotas ir įmonės antspaudas. Nebeprisimena, kokioje vietoje juos perdavė. Įmonės turtas buvo parduotuvės įranga. Po dokumentų pasirašymo parduotuvė buvo uždaryta, nauji savininkai viską susikrovė ir išvažiavo. Buvo atvažiavę keli vyrai su autobusiuku, viską susikrovė ir išvežė. Kas buvo tie vyrai, nežino, jų niekas nepristatė. M. D. išvežant turtą liudytojas nematė. Įmonės pavadinimas buvo keičiamas, nes jis nenorėjo palikti senojo, kuris buvo asmeniškas jo šeimai, sudarytas iš šeimos narių vardų skiemenų. Jis pats pakeitė įmonės pavadinimą prieš ją parduodamas, jau žinodamas, kad parduos. Naują pavadinimą UAB „Smiltera UK“ pasiūlė berods S. R.. Vėliau gavo šaukimą į ekonominę policiją. Tyrėjai nepatiko įmonės perdavimas, įtarė, kad įmonė parduota fiktyviai. Tolesniu UAB „Smiltera UK“ likimu nesidomėjo. Apie bankroto bylos iškėlimą šiai įmonei nelabai ką žino, buvo gavęs šaukimą į teismą. Po įmonės pardavimo į jį kreipėsi V. (V. O. (po santuokos – P.)), skundėsi, kad negauna atlyginimo, patarė jai, kad norint atgauti pinigus reikia iškelti bankroto bylą. Nežino, kas ruošė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau tikrai ne jis. Kiek atsimena, kreipėsi į M. D.. Pastarasis sakė, kad reikia kelti bankroto procedūrą ir taip pagąsdinti naująjį savininką, kad išmokėtų atlyginimą. V. liudytojas tik perdavė paruoštus dokumentus, bet jau neatsimena, kas juos paruošė. V. atgavo pinigus. Po įmonės pardavimo jis bendravo tik su M. D.. Jo mama įsteigė įmonę „Maruna“. Dar buvo įsteigta bendrovė „Maisto žmonės“, neatsimena, kas ją padėjo įsteigti, gal ir M. D.. Už įmonių steigimą buvo sutartas kažkoks atlygis, kažkiek buvo mokėta. Dėl įmonės „Arėsa“ aiškinosi ekonominėje policijoje. Nebeatsimena, iš kur ji atsirado. Kodėl yra dvi jo įmonės pirkimo –pardavimo sutartys su UAB „Arėsa“ ir su UAB „Euro House“. Savo paaiškinimų dėl to ikiteisminio tyrimo metu nebepamena. Tų sutarčių jis nerengė. Neatsimena, dėl ko buvo atšaukta pasirašyta sutartis su M. D. atstovaujama įmone „Arėsa“. Rūbų mažmeninės prekybos verslą jis pardavė S. R., o ar šis atstovavo M. A., tačiau ar kaip fizinį asmenį, ar šio vadovaujamą kažkokį juridinį asmenį, jau neatsimena. Tiksliai nebeatsimena, ar M. A. įmonė buvo UAB „Euro House“. Teismas, kiek pamena, pripažino teisėtu sandorį su UAB „Euro House“. Jam terūpėjo parduoti įmonę, nelabai domėjosi, ar ją perka pats M. A., ar šio vadovaujama įmonė. Su pačiu M. A. niekad nėra bendravęs. Pardavimo procedūra vyko Vilniuje, kažkokiam advokatų ofise, adreso nežino, jam atnešė pasirašyti jau paruoštą pirkimo-pardavimo sutartį, o kas joje buvo įvardintas tiksliai pirkėju, nebeatsimena, tik atsimena, kad joje buvo minima M. A. pavardė. Visą dokumentaciją atidavė S. R., pinigus už įmonę taip pat gavo iš jo. Perduodant įmonės dokumentus dalyvavo tik S. R.. Jis turėjo iš anksto paduotą liudytojo paruoštą dokumentų perdavimo aktą, kurį antrą kartą susitikus S. R. padavė jam pasirašyti. M. D. šios procedūros metu nebuvo. Atsimena, kad rašė įgaliojimą atstovauti UAB „Smiltera UK“, kad jam nereikėtų važinėti iš Kauno į Vilnių dėl VMI ar Sodros reikalų. Neatsimena, ar įgaliojimas buvo duotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Taip pat neatsimena, kuriam asmeniui buvo surašytas įgaliojimas – M. D. ar S. R.. S. R. davė įmonės „Hanner“ kontaktus, šis sakė, kad eis aiškintis dėl skolų. A. M. pavardė liudytojui negirdėta.

137Liudytojas P. P. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį M. D., kurį yra matęs 2-4 kartus. Prieš 4 metus kaip bankroto administratorius buvo paskirtas administruoti UAB „Smiltera UK“, „Euro House“ ir „Euro House ir partneriai“. Iš VĮ Registrų centras išrašų matė, kad visoms šioms įmonėms vadovauja tas pats asmuo, pavardės jau neatsimena. Gali būti, kad M. A.. Paskambinus VĮ Registrų centras teikiamu kontaktams telefono numeriu atsiliepė asmuo, prisistatęs M. D. ir pasakė, kad padeda tam vadovui. Minėjo, kad M. A. yra tik statytinis. Susitarė su juo susitikti po kelių dienų. M. D. į pirmą susitikimą atnešė kažkurios iš tų įmonių registracijos pažymėjimą ir UAB „Smiltera UK“ bei UAB „Euro House“ antspaudus. Vėliau liudytojas atsistatydino nuo UAB „Euro House“ administravimo, kadangi pabendravus su jos darbuotoju tapo aišku, kad bankroto byla įmonei iškelta neteisėtai ir nepagrįstai, apie tai jis informavo ir teismą. Įmonėje žmonės, liudytojo manymu, buvo įdarbinti fiktyviai, siekiant gauti tik Garantinio fondo išmokas. Apie tai buvo taip pat buvo pranešta teismui ir atsistatydinta. Kitas dvi įmones: UAB „Smiltera UK“ ir UAB „Euro House ir partneriai“ administravo toliau, UAB „Smiltera UK“ jau uždaryta, išregistruota prieš metus, kita įmonė uždarymo procese. Su A. M. liudytojui bendrauti neteko. S. R. irgi nepamena.

138Liudytojas A. Š. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų, jam tik yra girdėta M. A. pavardė, kadangi jis buvo vienos iš jo administruojamų bankrutuojančių įmonių vadovas. UAB „Adminas“, kurioje liudytojas dirbo bankroto administratoriumi, buvo paskirta administruoti UAB „Euro House“. Liudytojas buvo įgaliotas asmuo vesti bankroto bylą. UAB „Euro House“ bankroto byla jau buvo iškelta anksčiau, iš pradžių įmonę administravo kitas juridinis asmuo – UAB „Veresita“. Kadangi pastaroji pateikė atsisakymą administruoti įmonę, o liudytojo įmonė pateikė sutikimą ją administruoti, ji ir buvo paskirta. Nežino priežasčių, dėl kurių pirmoji įmonė atsisakė administruoti UAB „Euro House“. Gal dėl to, kad pastaroji neturėjo jokio turto ir būtų tekę ją administruoti savo lėšomis. Susisiekė su UAB „Veresita“, prašydami perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentus, tačiau paaiškėjo, kad joks įmonės „Euro House“ turtas jai nebuvo perduotas, įmonės antspaudą bankroto administratoriui P. P. atnešė ne įmonės vadovas, o kažkoks kitas įgaliotas asmuo. Kiek pamena, tai buvo antspaudas, ne jo dublikatas. UAB „Veresita“ dar buvo pavykę rasti įmonę, kuri tvarkė UAB „Euro House“ buhalterinę apskaitą, šie taip pat perdavė jai, ką turėjo. Liudytojas ieškojo M. A., kreipėsi į teismą su prašymu skirti šiam asmeniui baudą už dokumentų ir įmonės turto neperdavimą, prašymą teismas atmetė. Tuomet buvo paprašyta vykdomojo rašto išieškoti tuos dokumentus, pradėta vykdomoji byla. Tuomet dėl baudos paskyrimo M. A. kreipėsi antstolis, bauda buvo paskirta. Viso proceso metu nepavyko rasti nei UAB „Euro House“ turto, nei dokumentų, nei paties M. A.. Paskutinis įmonės balansas, kurį pavyko rasti, buvo 2006 metų. Įmonės akcininkų duomenų nebuvo. Įmonės vardu buvo registruotos trys transporto priemonės, tačiau jų rasti nepavyko. Kreipėsi į policiją dėl transporto priemonių paieškos, tačiau per 1,5 metų jokio rezultato nesulaukė. Buvo priimtas nutarimas UAB „Euro House“ išregistruoti. Įmonėje buvo 4 darbuotojai, jų turtiniai reikalavimai buvo patvirtinti, jie gavo išmokas iš Garantinio fondo. Išmokų tiksliai pasakyti negalėtų, apie 3000-5000 Lt. Tiksliau gavo du darbuotojai, kurių gyvenamosios vietos buvo deklaruotos ir su jais susisiekti pavyko, kitų dviejų darbuotojų deklaruotų gyvenamųjų vietų nebuvo, jų pinigai buvo grąžinti Garantiniam fondui. Tie du žmonės atsirado vėliau, pateikė pranešimus pervesti jiems lėšas. Jų reikalavimų pagrindu ir buvo iškelta bankroto byla. Kreditoriais dar buvo VĮ „Turto bankas“, „SoDra“. Teisme M. A. lyg sakė, kad UAB „Euro House“ dokumentai yra sunaikinti. O kuris iš tų keturių buvo bankroto iniciatorius, liudytojas nežino. Apie kratas įmonėje „Dormeda“ nieko nežino, jo neinformavo, kad šių kratų metu būtų rasti UAB „Euro House“ kažkokie antspaudai ar dokumentacija. UAB „Euro House“ vardu civiliniai ieškiniai dėl žalos atlyginimo pareikšti nebuvo. Nepavykus surasti įmonės vardu registruotų transporto priemonių, kreditorių susirinkime nuspręsta, kad šis turtas menkavertis ir priimtas sprendimas šį turtą nurašyti. Buvo kreiptasi į VĮ Regitra, ši išimties tvarka leido transporto priemones išregistruoti. Pati įmonė „Euro House“ išregistruota prieš metus, pretenzijų jai daugiau neatėjo.

139Liudytoja G. S. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta, M. D., A. M., A. M. pavardės jai girdėtos, bet nieko nesako. Tiek 2009 m., tiek dabar ji dirba UAB „Hanner“ vyr.finansininke. Kadangi yra buhalterė ir apskaito gautus dokumentus, UAB „Rumana“ pavadinimas jai girdėtas. Ši įmonė buvo UAB „Hanner“ klientas, nuomojosi patalpas Kauno prekybos centre „Savas“. Liko bendrovei „Hanner“ už nuomą skolinga. Nei S. R., nei M. B. nepažįsta. Pavardės gal ir girdėtos, tačiau tikriausiai iš apklausų tyrimo metu. Ji težino tai, kad jai vienas pilietis atnešė apskaityti UAB „Rumana“ dokumentą dėl skolos, pagal nuotrauką tą žmogų gal ir atpažintų. Jis elgėsi keistai, bendravo keistai, todėl tas epizodas įsiminė. Jo vardo nebeatsimena. Jei ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad tas vaikinas buvo vardu S., patvirtina šiuos parodymus. Atnešto vaikino dokumento tikslaus pobūdžio nebepamena. Jis buvo panašus į kurjerį, kuris tik atnešė dokumentus. Sąskaitos faktūros jis tikrai nepasirašinėjo. Sakė, kad atnešė sutartį buhalterijai. R. J. buvo Kauno prekybos centro „Savas“ direktorius. Jis galėtų tiksliau pasakyti, kokie buvo susitarimai su UAB „Rumana“ dėl skolos padengimo. Ji pati dėl to tikrai nesitarė. Jiems nėra pranešama, kai keičiasi įmonės akcininkai ar pavadinimas, tačiau įmonės kodas išlieka tas pats. Greičiausiai gal juos ir perspėjo dėl įmonės pavadinimo pasikeitimo. Jei ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad apie UAB „Rumana“ pavadinimo pakeitimą sužinojo iš R. J., tuomet patvirtina šiuos parodymus. Šiaip įmonės pavadinimo pasikeitimą jie pamato tik iš gaunamų apskaitos dokumentų, kuriuose įmonės kodas bet kuriuo atveju išlieka tas pats. Tuomet pasitikrina duomenų bazėje ir tvirtina naują pavadinimą. M. A. ji nėra mačiusi.

140Liudytoja D. A. parodė, kad yra M. A. žmona. Pažįsta S. R., kitų kaltinamųjų nepažįsta. Telefonu dar yra kalbėjusi su M. D.. M. A. su S. R. kartu gulėjo psichiatrinėje ligoninėje. Jie nebuvo draugai, tik šiaip pažįstami. Su vyru kelis kartus važiavo jo (S.) į ligoninę aplankyti, buvo susitikę mieste. Susiskambindavo pasidomėti, kaip sveikata, tačiau iki direktoriavimo skambučiai buvo reti. Kai M. A. buvo išvykęs į Švediją, S. R. telefonu sakė, kad surado jam darbelį, kad jis paskambintų, kai grįš. Kokį darbą siūlo vyrui, S. R. nesakė, tik sakė, kad jis susijęs su bankroto bylomis ir kad viskas legalu. Sakė, į Vilnių važinėti nereikės, įmonės veiklos nevykdo, tik reikės nuvažiuoti į teismą. Jis pasakys, kada tiksliai. Kaip ji suprato, reikės dalyvauti bankroto bylose, susijusiose su tomis įstaigomis. Sakė, kad gaus už tai pinigų. M. A. yra baigęs verslo vadybą, tačiau darbo patirties neturėjo, ypač Vilniuje. Iki santuokos jis turėjo kažkokių akcijų, už jas gavo pinigų, už tuos pinigus jie pirko butą. Tačiau apie verslą su ja vyras nekalbėdavo. Tik atsakydavo į klausimus, kiek jai būdavo įdomu, kiek ji pati klausdavo. Po S. R. pasiūlymo ginčijosi su vyru, įspėjo, kad bus blogai. Tačiau jis sakė, kad įmonės veiklos nevykdo. Kad viskas bus gerai. M. A. važiavo į Vilnių, minėjo, kad turėjo susitikimą su keliais žmonėmis, tarp jų S. R. ir A. M., važiavo į kažkokią įstaigą pasirašyti dokumentų. Sakė, kad susitiko su A. M.. Kaip ji suprato, šis buvo pagrindinis asmuo. Vyras kalbėjo apie jį kaip apie įmonių direktorių. Paskui sužinojo, kad dar yra jo padėjėjas M. D.. Kai vyrui pradėjo eiti laiškai su reikalavimais, vyras tiesiog nežinojo, ką daryti. Gautus laiškus ji perduodavo vyrui, šis skaitydavo, o jei neskaitydavo, tai ji pati atplėšdavo ir garsiai jam perskaitydavo. Vyras tik tylėdavo ir nieko nesakydavo, po to pats ėmė sakyti, kad kažkas čia negerai. Iš S. R. gavo A. M. telefono numerį, tačiau šis ragelio nekėlė. Kai paskambino S. R. ir pasakė, kad A. M. nekelia telefono, šis pažadėjo pasikalbėti su M. D.. Kaip ji suprato, tai buvo antras žmogus po A. M.. Apsidraudimui ji ėmė įrašinėti telefoninius pokalbius. Paprastai į skambučius atsiliepdavo S. R., sykį teko kalbėtis su A. M., šis liepė į teismą nevažiuoti. M. D. jiems paskambino pats. Kalbėjo apie kažkokius A. M. sudraskytus dokumentus, išpardavimus, kad ruošiasi kreiptis į teisėsaugą. Nežino, kokiam įmonių skaičiui vyras vadovavo. Jai girdėti įmonių „Dailarta“, „Worksupply“, „Euro House“, „Projektavimo laboratorija“ pavadinimai. Po visų parašų pasirašymo, vyras buvo parsivežęs 300 litų. Žino, kad kažkokią pinigų sumą vyrui davė S. R.. Tai buvo 2009 metais. Nežino, ar jis dalyvavo teismuose, ar davė ten paaiškinimus. Vyras neturėjo jokių su tomis įmonėmis susijusių dokumentų. Jei jis ką nors dėl tų įmonių pasirašė, nieko apie jas nežinojo. Nėra mačiusi pas jį nei įmonių antspaudų, nei blankų, nei dokumentų. Vyras tebuvo adresas, kuriuo galima buvo siųsti visus reikalavimus.

141Liudytojas A. A. parodė, kad yra vyr.buhalteris, nuo 2009 m. balandžio pradėjo dirbti UAB „Dormeda“, teikiančioje buhalterines paslaugas. 2009 metais įmonė administravo apie 12-15 įmonių. Su įmone „Worksupply“ jam dirbti neteko, kadangi su ja jau buvo nutrauktos visos buhalterinių paslaugų teikimo sutartys. Žino, kad ši įmonė bendrovei „Dormeda“ liko skolinga. Kam buvo perduoti UAB „Worksupply“ buhalterinės apskaitos dokumentai po sutarties nutraukimo, nežino, tegali daryti prielaidą, kad juos pasiėmė šios įmonės savininkas. Jis pats nematė, nei kokie dokumentai buvo paimti, nei kokiu būdu. Neatsimena, ar yra ką girdėjęs apie jų paėmimo aplinkybes, prašė vadovautis jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. „Worksupply“ savininkas buvo P. B., jo asmeniškai nepažinojo, bendrauti su juo neteko. Jis būdavo užsienyje Skandinavijoje. Žino, kad įmonė „Euro House“ buvo kažkaip susijusi su UAB „Worksupply“. Nežino, kodėl UAB „Worksupply“ antspaudai liko pas buhalterę J. P., gal įmonė jų neatsiėmė, reikėtų žiūrėti dokumentų perdavimo aktus. Būna, kad klientai palieka antspaudus. Juos laiko atsakingi asmenys, ofise yra seifas. Neatsimena, ar dalyvavo kratoje įmonėje, nežino, kas buvo paimta jos metu. Ikiteisminio tyrimo metu buvo kviečiamas apklausai, nes dirbo UAB „Dormeda“. Žino, kad „Worksupply“ turėjo kažkokio turto užsienyje, kažkokių automobilių. Nei M. A., nei A. M. nepažįsta, jų pavardžių dokumentuose nėra matęs.

142Liudytoja J. P. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ji yra UAB „Dormeda“, kuri teikia buhalterines paslaugas, direktorė. UAB „Dormeda“ teikė paslaugas įmonei „Worksupply“, kuriai tuo metu vadovavo direktorius P. B.. Tam tikru momentu įmonė buvo prie bankroto slenksčio, išaugo jų skola už teikiamas paslaugas. Kaip ji suprato, direktorius P. B. nusprendė įmone atsikratyti. Jai buvo pranešta, kad jis pardavė bendrovės akcijas. Kam jas pardavė, neatsimena, tačiau naujasis savininkas pateikęs įgaliojimus paprašė atsiimti dokumentus. Prieš tai jau P. B. buvo nutraukęs sutartį dėl paslaugų teikimo. Dokumentai buvo perduoti naujojo savininko įgaliotam asmeniui pagal perdavimo aktą, patikrinus juos paimančio žmogaus tapatybę, tačiau ji jau neatsimena to žmogaus. Dokumentus ji atidavė pagal pateiktą įgaliojimą. Koks žmogus buvo įrašytas įgaliojime, jau nebeatsimena, galima pažiūrėti patį įgaliojimą. Jis prisistatė kaip naujasis UAB „Worksupply“ savininkas. Jos įmonė taip pat tvarkė ir bendrovės „Euro House“ buhalterinę apskaitą. UAB „Euro House“ sutartį sudarė jos direktorius, bet tai nebuvo P. B.. Kiek suprato, tai buvo P. B. pažįstamas, todėl paprašė jų tvarkyti ir šios įmonės apskaitą. Abi bendrovės sutartis nutraukė beveik tuo pačiu metu. UAB „Euro House“ po sutarties nutraukimo skolinga UAB „Dormeda“ neliko. Sutarčių nutraukimo aplinkybių jau nebepamena. Abu direktoriai dingo užsienyje, todėl gali būti, kad dokumentus dėl sutarčių nutraukimo galėjo atvežti kiti darbuotojai. UAB „Euro House“ dokumentai buvo saugomi jos vadovaujamojoje bendrovėje, tačiau po atliktų kratų bendrovė jų nebeturi. Kratos metu buvo paimtas P. B. asmeninis generatorius, jis nebuvo perduotas naujam įmonės savininkui, nes yra asmeninis. Įmonių „Euro House“ ir „Worksupply“ antspaudai liko po to, kai su šių įmonių direktoriais nutraukė sutartis, su jais nebebuvo jokio kontakto. Gali būti ir taip, kad antspaudai nebuvo pagrindiniai, todėl buvo pamiršta atiduoti. Juos rado kratos metu, jie nebuvo naudojami.

143Liudytoja R. D. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M., kadangi jai dirbant UAB „Grand Voyage“ laikinąja direktore, jis buvo šios įmonės savininkas. Ji dirbo UAB „Grand Voyage“ apie 11 mėnesių, kol išėjo susiradusi geresnį darbą. Įmonė pardavinėjo keliones. Jai išeinant įmonė veiklą tebevykdė. Kiek jai žinoma, įmonė neturėjo finansinių problemų. Su ja išeinant irgi buvo visiškai atsiskaityta. Iki jos įmonės direktore buvo jos pažįstama B. Č.. Vėliau ji išėjo į dekretines atostogas ir įmonei reikėjo direktoriaus. Ji ir pasiūlė liudytojai įsidarbinti UAB „Grand Voyage“. Liudytojos darbo laikotarpiu ofise dirbdavo ir A. M., tik ji pirmame aukšte, o jis – antrame. Įmonės ofisas buvo Naugarduko gatvėje. Goštauto gatvėje jai būti neteko. M. D. ir M. A. pavardės jai tik girdėtos, tačiau kokiame kontekste – ji nebeprisimena. S. R. pavardė jai negirdėta. Dirbdama ji turėjo įmonės sąskaitos kodų generatorių ir įmonės antspaudą. Į VĮ „Registrų centras“ registruotis nauja įmonės direktore ji nėjo, neatsimena, ar buvo pasirašiusi kokias nors formas VĮ „Registrų centrui“. Ji neturėjo patirties vadovauti juridiniam asmeniui. Įmonėje realiai dirbdavo tik vienas žmogus. Ji pati pardavinėjo keliones, bilietus, užsakinėjo vietas. Apie bendrovės vadovų keitimus ji informuota nebuvo. Nematė jokio dokumento, kad bendrovės direktoriumi būtų paskirtas M. A.. Atsimena bendrovėje atliktą kratą. Pareigūnai jai nesakė, ko ieško, patys prie jos nepriėjo, asmens dokumento neprašė. G. Č. kartais užsukdavo į ofisą. Klausdavo, kaip sekasi pardavimai. Negirdėdavo, ką jis kalbėdavosi su A. M.. Neatsimena, ar tame pačiame pastate kabojo UAB „Bankroto centras“, „A Sistema“, UAB „Verslo ir investicijų centras“ iškabos. UAB „A Sistema“ iškaba, atrodo, buvo. Kas jai vadovavo, nežino. I. T. pažįsta, ji būdavo biure. Liudytoja nebeatsimena, kam išeidama iš darbo perdavė įmonės atspaudą, generatorių ir įstatus.

144Liudytojas G. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M. ir pas jį dirbusį M. D.. Liudytojo žmona dirbo kelionių agentūroje „Grand Voyage“, kurios savininkas buvo A. M.. Vieną dieną jis (A. M.) atvažiavo pas liudytoją ir pasakė, kad VĮ „Registrų centras“ išrašuose pastebėjo, kad pakeisti bendrovės savininkai. Turėjo įtarimą, kad tai padarė jo priešai. Tuo metu jis buvo susipykęs su M. D.. Kai žmona buvo dekretinėse atostogose, pas juos buvo atvykę pareigūnai ieškoti UAB „Grand Voyage“ dokumentų. Pats jis yra bankroto administratorius. Kaip administratorius, A. M. prašymu, vykdė UAB „Dailarta“ bankroto procedūrą. Dėl šios įmonės bankroto procedūros administravimo į jį kreipėsi A. M., paaiškino, kad įmonė nori bankrutuoti, paklausė, ar sutiktų ją administruoti, liudytojas sutiko. Šios įmonės vadovas buvo M. A., kuris bankroto proceso metu liudytojui atsiuntė laišką nurodydamas, kad jis tėra fiktyvus įmonės direktorius ir nieko nežino. Šis laiškas buvo atiduotas tyrėjai. Bankroto procedūra vyko lygiagrečiai su tiriama baudžiamąja byla. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai ieškojo UAB „Dailarta“ buhalterinių dokumentų. Bankroto administratorius turėjo M. A. atžvilgiu išduotą vykdomąjį raštą dėl įmonės dokumentų perdavimo. Kiek žino, įmonės dokumentai buvo rasti ne pas M. A., o pas buvusį įmonės vadovą. Iki M. A. direktoriumi buvo A. M.. Su pastaruoju liudytojui bendrauti neteko, jo nepažįsta. A. M. minėjo, kad su ta įmone neaiški situacija, neaiškūs žmonės, veikia buvęs direktorius. Jis pats nežinojo, kur yra įmonės dokumentai. Kiek liudytojas suprato, M. A. buvo A. M. pažįstamas. Iš A. M. įmonės dokumentų negavo, tačiau gali būti, kad iš jo gavo UAB „Dailarta“ antspaudą ir registracijos pažymėjimą. Nežino, kokiu pagrindu juos perdavė A. M.. Jis pirkdavo, parduodavo įmones, vedė jų buhalterinę apskaitą. Gal kaip buhalteris. VĮ „Registrų centras“ UAB „Dailarta“ direktoriumi buvo registruotas būtent M. A.. Tačiau A. M. minėjo, kad jis fiktyvus, o realus direktorius tebėra A. M.. Kas buvo įmonės direktoriumi po M. A., liudytojas nežino. Bankroto byla jau baigta. Liudytojas negali šiuo metu pasakyti, kiek liko įmonės skolų.

145Liudytoja L. R. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta. Dirba buhaltere UAB „Audito formulė“. Į juos dėl apskaitos tvarkymo kreipėsi įmonė „Projektavimo laboratorija“. Su įmonės direktoriumi M. A. buvo pasirašyta sutartis ir apie metus laiko bendrauta, teiktos buhalterinės apskaitos paslaugos. Buvo bendraujama tik su M. A.. M. A. pavardė liudytojai negirdėta. Paskui gautas „Projektavimo laboratorija“ pranešimas, kad iš jų pusės sutartis nutraukiama. Įmonės buhalteriniai dokumentai buvo laikomi bendrovėje „Audito formulė“. UAB „Projektavimo laboratorija“ jų taip ir neatsiėmė. Jie liko įsiskolinę. Turėjo atvažiuoti, bet taip ir nepasirodė. Kliento dokumentai iki šiol yra bendrovėje „Audito formulė“. Tai tik pirminiai buhalteriniai dokumentai, sutarčių liudytojos bendrovė neturi. Prieš porą mėnesių atsirado jų bankroto administratorius A. K.. Jam buvo atiduoti „Projektavimo laboratorija“ apskaitos dokumentų originalai, tačiau bendrovė tebeturi visas jų kopijas. Bendrovės vadovė K. Č. perdavė dokumentus pagal aktą. Tyrimo metu liudytoja buvo apklausiama, nes tvarkė UAB „Projektavimo laboratorija“ apskaitą, jos buvo klausiama, ar ji turi „Projektavimo laboratorija“ dokumentus, ji siūlė juos atvežti, tačiau tyrėja pasakė, kad nereikia. Dalyvavo 2013-03-18 dokumentų apžiūroje, tačiau jos niekas nieko neklausė. Ji negali pasakyti, ko tyrėjai ten ieškojo.

146Liudytojas A. M. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M.. Aplinkybių, kuriomis susipažino, neatsimena. Gali būti, kad perduodant įmonę „Dekobalis“. Berods jį rekomendavo pažįstamas. A. M. turėjo ofisą tame pačiame pastate Buivydiškių gatvėje. 2007 ar 2008 m. įmonė „Dekobalis“ pradėjo dirbti nuostolingai. Pasitaikius galimybei pardavė įmonės akcijas A. M.. Nebeatsimena, ar asmeniškai jam, ar jo atstovaujamai kažkokiai bendrovei. Berods, bendrovei „Verslo ir investicijų centras“. A. M. buvo jos direktorius. Ant sutarties turi būti antspaudas. Už kiek, nebeatsimena. Tai turėjo būti simbolinė suma. Goštauto gatvėje buvo naujasis A. M. ofisas. Susitiko ten. A. M. gavo įmonės „Dekobalis“ dokumentus, kuriuos jie atsivežė iš seno ofiso Buivydiškių gatvėje. Viską atidavė A. M., pasirašė dokumentų perdavimo aktą. Su A. M. buvo dar kažkoks žmogus, tačiau jo vardo ir pavardės nežino. R. M. buvo įmonės buhalteris, vedė apskaitą. Ar įmonės buhalteriją iki A. M. įsigyjant įmonės akcijas, galėjo tvarkyti įmonė „A Sistema“, nežino. Po akcijų pardavimo liudytojas įmonėje dirbti neliko. Kai viską perdavė pirkėjui, pasirašė dokumentus, perdavė jam antspaudus, tą pačią dieną nuvyko į VĮ „Registrų centras“ sutvarkyti dokumentų ir ten. Į „Sodrą“ asmeniškai nėjo, bet buhalteris turėjo būti informuotas apie pasikeitimus. Žino, kad UAB „Dekobalis“ iškelta bankroto byla. Bankroto byloje buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu, tačiau jokių pretenzijų jam nereiškė. Įmonė buvo įgijusi transportą pervežimams. Įmonę pardavinėjo kaip veikiantį verslą. Taip patarė draugai, sakė, taip daryti geriau, nei kelti bankroto bylą. Už juos tebemokamas lizingas. Bankas automobilius pardavė, tačiau liko kažkoks likutis, kuris tebemokamas. Apie M. A. sužinojo tik iš tyrėjos. Jokių jo pasirašytų dokumentų nėra gavęs.

147Liudytoja D. J., Vilniaus 16-o notarų biuro notarė, parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Tyrimo metu buvo kviečiama į apklausą, jos klausė apie konkrečią parašo pavyzdžio notarinio patvirtinimo procedūrą, tačiau ji nieko negalėjo prisiminti. Parašo liudijimo dokumentai pas juos nepasilieka. Tuomet buvo keliamos registrų knygos ir daroma įrašo knygoje kopija. Pagal knygos įrašą ji tvirtino M. A. parašo pavyzdį forma JAR–PP, kuri teikiama „Registrų centrui“. Konkrečios M. A. parašo patvirtinimo procedūros ji tikrai neatsimena. Procedūra vyksta bendra tvarka. Asmuo ateina su pasu. Formą jis gali atsinešti jau užpildytą ir tada tik papildomai pasirašo registrų knygoje, arba ji ištraukiama jam pildyti vietoje, tuomet asmuo formą pasirašo notaro akivaizdoje. Asmuo pasako firmos pavadinimą, kurios besikeičiantis ar planuojamas keisti direktorius jis yra, ir pasirašo savo parašu, notaras tvirtina parašo tikrumą. Kitas asmuo atnešti užpildytą trečio asmens formą parašo patvirtinimui negali. Parašo pavyzdys tvirtinamas žmogui, kuris ateina su asmens dokumentu ir teigia, kad yra tvirtinamas būtent jo parašas. Parašas, nedalyvaujant pačiam jo autoriui, netvirtinamas. Tikrai neatsimena fakto, kad tvirtinant parašą kokia šalis būtų kitai perdavusi dėžes su dokumentais. Tai būtų visai notaro neliečiantis ir nefiksuojamas dalykas. Tvirtinant JAR – PP formą, notarui reikalingas tik asmens dokumentas. Be to jokių byloje minimų konkrečių žmonių, ar jų parašų tvirtinimo aplinkybių ji nebeatsimena. Visi notariniai veiksmai yra registruojami registrų knygose. Jos saugomos 100 metų. Nežino, kas ir kaip mokėjo už UAB „Dailarta“, UAB „Projektavimo laboratorija“, UAB „RessTra“ formų tvirtinimą. Tam reikėtų kelti buhalteriją ir tikrinti. Sąskaitas-faktūras išrašo liudytojos padėjėjai. Jei mokama grynais, pati liudytoja pasirašo kvitus. Visai tai kaupiama archyve. Negalėtų pasakyti, kas M. A. parašo tvirtinimo metu dirbo kartu su ja jos biure. Darbuotojai keitėsi. Reikėtų specialiai žiūrėti dokumentus. Pagal registrų knygą, M. A. asmenybė buvo identifikuota pagal jo asmens tapatybės kortelę. Registrų knygoje yra jo parašas. Patį įrašą daro notaro asesorius, o šalia pasirašo asmuo, kurio parašo pavyzdys tvirtinamas. Negali paaiškinti eksperto išvados, kad formoje esantis parašas atliktas ne M. A. ranka. Tas pats žmogus gali pasirašyti skirtingai. Kita vertus, jei žmogus siekia apgauti, jis tai padarys.

148Liudytojas M. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M.. Liudytojo draugas A. M. pardavinėjo savo įmonę „Dekobalis“ ir pardavė ją A. M.. Pats liudytojas šiame procese nedalyvavo. Liudytojas kadaise buvo įmonės „Dekobalis“ bendrasavininkas, tačiau jo netenkino įmonės veiklos eiga, todėl pardavė savo akcijas A. M., iš kurio jas ir buvo kadaise pirkęs. Tolesnės akcijų nuosavybės eigos nežino. Kiek žino, A. M., kuris nupirko iš jo UAB „Dekobalis“ akcijas, jas supirko ir iš kitų bendrasavininkų – T. ir J., o vėliau jas visas pardavė. UAB „Dekobalis“ vertėsi balionais, krovinių pervežimu. A. M. blogai ėjosi. Liudytojas su J. M. turi dar kitą bendrovę UAB „Kraustina“, kuri verčiasi tik perkraustymais (jos ofisai buvo Verkių gt. 36, Konstitucijos pr. 12, Laisvės pr. 55. Laisvės pr. 77, šiuo metu - Eitminių gt. 18). Tuo pagrindu jie samdydavosi UAB „Dekobalis“, kad pervežtų krovinius. Kadangi norėjo jai padėti, įsigijo dalį jos akcijų, ėmė duoti daugiau darbų, tikėjosi bendrovės kilimo, bet jis buvo nežymus, todėl nutarė akcijas grąžinti A. M.. Atgavęs akcijas A. M. susirado jų pirkėją A. M., kuris iš J. M. vyro R. M. buvo nupirkęs UAB „A sistema“ akcijas. Kai A. M. liudytojui pasakė norintis parduoti „Dekobalis“ akcijas, patarė jam dėti skelbimą internete arba ieškoti pirkėjo per pažįstamus. Vėliau A. M. sakė, kad pardavė akcijas A. M., tačiau tiesiogiai liudytojas jų nesuvedė. Kadangi su A. M. yra draugai, klausė vėliau, ar viską sėkmingai perdavė, ar pasirašė perdavimo aktą. Kiek žino, tai buvo padaryta. Jokių patarimų fiktyviai parduoti akcijas vietoj galimo įmonės bankroto jis A. M. nedavė. Nedalyvavo UAB „Dekobalis“ valdomų transporto priemonių perdavime A. M., jis ir nebeturėjo teisės ten dalyvauti. Nežino, nei kur tai vyko, nei kas ką ir kam perdavė. Iš nuogirdų tik žino, kad UAB „Dekobalis“ iškelta bankroto byla.

149Liudytojas T. J. parodė, kad pažįsta tik J. D. brolį M. D.. Dar girdėta A. M. pavardė, jis buvo UAB „Dekobalis“ direktoriumi. 2008-2009 metais liudytojas dirbo UAB „Dekobalis“, apie šį darbą jo klausinėjo tyrėja. M. D. per savo brolį J. pasiūlė jam šį darbą. Įsidarbinant buvo užvažiavęs į UAB „Dekobalis“ ofisą, ten buvo J. brolis M. D., direktorius A. M., kažkokia moteris ir daug popierių. Be liudytojo, ten dar įsidarbino L. P., A. A., A. K.. Kokią sutarė algą, nebeatsimena. Mano, kad turėjo būti minimali. Turėjo dirbti kroviku, pervežti krovinius iš vienos vietos į kitą. Tačiau realiai to darbo nelabai buvo, buvo tik kelis kartus nuėjęs. Vieną kartą kažką vežė, krovė, kažkokius popierius. Vežė juos iš ofiso, o kur vežė – neatsimena. Labai jų daug ir nebuvo. Įmonė už darbą taip ir nesumokėjo. Važiavo į Sodrą, nes tyrėja pasakė, kad pagal šios duomenis, jis vis dar tebedirba įmonėje, siūlė nuvažiuoti ir susitvarkyti. Turėjo kažkur skųstis, kad įmonė nemoka atlyginimo. J. ar jo brolis viską buvo surašęs. Tačiau realiai ten nebuvo nei realaus darbo, nei atlyginimo. Į darbą iškviesdavo J. Neatsimena, ar rašė prašymą dėl įdarbinimo. Tikriausiai rašė.

150Liudytoja V. V. parodė, kad dirba UAB „Forsina“ vadovo asistente. Įmonė užsiima bankroto administravimu ir teisinių paslaugų teikimu. Įmonė administruoja UAB „Dekobalis“ bankroto bylą. Asmeniškai iš kaltinamųjų ji nieko nepažįsta, į biurą buvo atvykęs tik M. D., kadangi keliant bankroto bylas prieš tai yra prašoma administratorių sutikimo dėl bankroto administravimo. UAB „Dekobalis“ bankroto byloje buvo perduota tik maža dalis įmonės dokumentų. Iš jų nėra galimybės nustatyti apskaitos: nei koks įmonės turtas, nei kokie skolininkai. Iš esmės ten į tam tikras bylas suplakti pavieniai dokumentai. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos UAB „Dekobalis“ administravo administratorius A. R., tačiau jis UAB „Forsina“ jau nebedirba. Jam įmonės dokumentus pateikė A. M.. UAB „Dekobalis“ bankroto byla buvo perimta iš jo. Tuomet ir A. R. perimti iš A. M. įmonės dokumentai pateko jai. Kokias tiksliai pareigas dokumento perdavimo A. R. metu įmonėje ėjo A. M., liudytoja pasakyti negalėtų. M. A. pavardė jai negirdėta. Gautus dokumentus liudytoja yra perdavusi tyrėjai. Likusi dokumentų dalis matyt yra likusi pačioje įmonėje. Bankroto administratoriui buvo perduoti tik pavieniai dokumentai. Kiek buvo segtuvų, liudytoja jau neatsimena. Tačiau buvo pasirašytas jų perdavimo aktas. Tiesa, tai, ką perdavė A. M. neatitiko visiškai to, kas buvo segtuvų viduje. Negali šiuo metu pasakyti, ar bankroto administratoriui buvo perduoti įmonės įstatai, antspaudai. Tačiau A. M. bankroto dienai nepateikė įmonės balanso, turto, skolininkų, kreditorių sąrašų. Pagal įstatymą šiuos dokumentus turi pateikti paskutinis bendrovės valdymo organas. Kas bankroto iškėlimo metu buvo paskutinis UAB „Dekobalis“ vadovas ir privalėjo pateikti dokumentus, liudytoja neatsimena. Kad M. A. buvo fiktyvus įmonės direktorius, liudytojai tapo žinoma tik gavus kaltinamojo akto santrauką. Neatsimena, ar UAB „Forsina“ yra gavusi išvadą apie apgaulingą apskaitos tvarkymą UAB „Dekobalis“. Iš buvusių įmonės vadovų teisminiu keliu bandoma prisiteisti žalą. Kas vedė UAB „Dekobalis“ buhalterinę apskaitą, liudytojai nežinoma.

151Liudytoja R. A. parodė, kad buvo UAB „Arėsa“ bankroto administratore. M. D. pirmą kartą pamatė 2012 metais teismo posėdyje, jokių konfliktų su juo nėra turėjusi. UAB „Arėsa“ bankroto byla buvo iškelta 2011-04-28 d., teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo gegužės 10 d. Bankroto procedūros buvo užbaigtos 2012-03-12 d. ir priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Nepatenkintų kreditinių reikalavimų suma buvo 51.621,78 Lt, tačiau tikėtina, kad ne visi kreditoriai atsiliepė. Bankroto bylą įmonei iškėlė darbuotojas J. S.. Liudytoja tuo metu buvo pradedančioji bankroto administratorė. Įmonių bankroto departamento svetainėje buvo skelbiama, kad ieškoma bankroto administratoriaus atitinkamai įmonei. Pateikė deklaraciją ir buvo paskirta UAB „Arėsa“ bankroto administratore. Gavusi bankroto bylą, pagal juridinių asmenų registro išrašą matė, kad dabartinis jos vadovas yra Kinijos pilietis. Nuo 2010-12-30 d. pagal JAR išrašą vienintelis įmonės akcininkas buvo Kinijos pilietis. Iki tol vieną mėnesį buvo Rusijos pilietis V. I.. Bandė Kinijos piliečio ieškoti per Kinijos ambasadą, rašė jai, tačiau paieškos buvo bevaisės, atsakymo iš ambasados negavo. Jokių dokumentų gauti nepavyko. Įmonėje dirbantys žmonės buvo J. S., M. D.. Jų pareigybės nebuvo nurodytos. Vykdydama bankroto procedūrą atleido darbuotoją J. S. ir M. D.. M. D. tuo metu buvo suimtas Lukiškėse. Nuvykusi į Lukiškes įteikė jam pranešimą per atitinkamą pareigūną, kuris jai grąžino M. D. parašą. Jokių UAB „Arėsa“ dokumentų negavo. Iš įmonės, kuri tvarkė buhalterinę apskaitą, gavo atsakymą, kad įmonės dokumentai perduoti 2011 metais M. D.. Tik darbuotojas J. S. pateikė savo darbo sutartį, kuri buvo pasirašyta tuometinio direktoriaus M. D.. J. S. sakė, kad buvo priimtas M. D.. Atliko kažkokius staliaus darbus. Bendravo tik su tuo vieninteliu darbuotoju J. S., o iš M. D. gavo ranka rašytą laišką, kad visais klausimais riekia kreiptis į jo advokatą. Su advokatu berods bendravo, tačiau aplinkybių jau nebepamena. Iš jo nieko negavo. Apie jokio naujo direktoriaus paskyrimą nieko nežinojo. J. S. sakė, kad bendravo su vieninteliu direktoriumi – M. D., o to Kinijos piliečio niekas nebuvo matęs ir nežinojo.

152Liudytojas A. M. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta, A. M., M. D., A. M., S. R. pavardės jam negirdėtos. UAB “Financial Consulting Group“ liudytojui nežinoma, nei joje, nei UAB „Korekta“ nėra dirbęs, nėra buvęs jų vadovu. UAB „Naturalė", „Dailarta“, „Grand Voyage“, „Worksupply“, „A Sistema“, „Projektavimo laboratorija“, „Euro House“, „Edrestus“, „ Dekobalis“, „Smiltera UK“, „ Dexteritas“ ,„Euro House ir partneriai“, „Arėsa“, „Willemen Lithuania“, „Elstuva group“ įmonės liudytojui negirdėtos. Jis 7 metus (nuo 2008 metų vasario) atlikinėjo bausmę, matyt, kažkas buvo daroma jo vardu. V. Š. 2007 metais supažindino liudytoją su D.. V. aiškino jam, išėjusiam iš įkalinimo įstaigos, kad D. padės atsistoti ant kojų. Pas notarus pasirašinėjo kažkokius popierius. Tuo metu liudytojas vartojo narkotines medžiagas. Gal netgi buvo pavartojęs jų eidamas į notarų biurą. Žino, kad dokumentus notarų biure pasirašė vieną kartą. Jis tik pasirašė dokumentus ir išėjo. Su juo buvo berods M.. Jam buvo iki 30 metų. Gali būti, kad pas notarus ėjo dėl UAB „Hostingo grupė“. M. pokalbiuose minėdavo tokią bendrovę. Atrodo, kad buvo įformintas UAB „Hostingo grupė“ vadovu. Tačiau jokių veiksmų šioje bendrovėje neatliko. Jokių pinigų už tai negavo, sakė, kad kai įmonė pradės sukti veiklą, jam iš to bus pelnas. Nieko nežino, kaip buvo parduotos UAB „Hostingo grupė“ akcijos S. R.. Akcijų pirkimo pardavimo sutartyje ne jo parašas. Vieną kartą P. V. liudytojui buvo atsiuntęs kažkokius popierius. Nei S. R., nei jo advokato asmeniškai neatsimena, kas buvo S. R. advokato siųstame laiške, neatsimena. Jokių įmonės dokumentų rankose nėra turėjęs. A. Š., I. A. nepažįsta.

153Liudytojas Č. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Liudytojas turėjo įmonę UAB „Dexteritas“, buvo vienintelis jos akcininkas ir direktorius, M. Š. buvo buhalterė ir I. K. dizainerė. Kai įmonėje prasidėjo krizė, ieškojo, kas ją išsaugotų. Ieškojo įmonei investitorių. Kreipėsi į O. K.. O. K. sakė, kad yra žmogus, kuris užsiima su įmonėmis, investuoja, perka. Pasiūlė susitikti su M. D., suvedė su juo. Liudytojas nenorėjo įmonės pardavinėti, norėjo, kad į ją būtų investuojama. Bet M. D. nenorėjo investuoti, o norėjo tik pirkti. Nuvažiavo pas notarę, sutvarkė pardavimo-pirkimo dokumentus ir įmonę perdavė M. D.. Pas notarą pasirašant dokumentus dalyvavo tik liudytojas ir M. D.. Pas notarę perdavė jam įmonės įstatus, antspaudus, pažymėjimą. Pinigų iš jo už įmonę taip ir negavo. M. D. nesakė, kokiu tikslu perka įmonę ir kas bus jos vadovas. Žinojo tik, kad įmonė veiks toliau, tik keis pavadinimą. Kažkokį žmogų, berods būsimą įmonės direktorių, vieną kartą matė. Stambokas, su akiniais žmogus. S. ar S.. Matė jį „Factume“ pas O. K.. Galėjo būti S. R.. Pats M. D. minėjo, kad turi daug įmonių, ar jis kažkurią atstovavo, pasirašydamas įmonės pirkimo-pardavimo sutartį, buvo kaip fizinis asmuo, ar juridinio asmens atstovas, neatsimena. Buvo susitikęs su M. Š., I. K.. Pristatė joms M. D. kaip naują savininką. Pas M. D. liko dirbti įmonės buhalterė M. Š.. Įmonės ofisas buvo Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, bet dokumentai buvo pas buhalterę namuose. Kol liudytojas pats dirbo ir dokumentai buvo ofise, tačiau išsikraustydamas nuvežė juos buhalterei į namus. Buhalteriniai dokumentai liko pas M. Š., nes ji ir toliau dirbo ten. Jis pardavė M. D. įmonę su visais dokumentais. M. Š. liudytojui skambino, sakė, kad įmonė bankrutuoja, negali susitikti su M. D., neturi kur dėti įmonės dokumentų. Negalėdamas su juo susisiekti, paskambino O.. Sutarė, kad įmonės dokumentus nuveš pas O. į ofisą, kad perduotų M. D.. Kiek žino, jis tuos dokumentus pasiėmė. Taip sakė O. K.. Dokumentų priėmimo-perdavimo aktas parduodant įmonę pasirašytas nebuvo. M. D. buvo padaręs juodraštį, sakė - viską suruoš. Atveždamas įmonės dokumentus O. į ofisą tikrai nieko nepasirašė, nes įmonė jau buvo parduota. Viską, ką turėjo, perdavė M. D.. Kiek pardavimo metu įmonė turėjo skolų, neatsimena. Viskas buvo buhalterijoje. M. D. viską puikiai žinojo. Bankui skolos nebuvo, tik laidavimas dėl 700 000 Lt. Įmonė už liudytoją laidavo, skola iki šiol kabo, liudytojo turtas areštuotas. Nežino, kas iš įmonės atleido I. K.. UAB „Euro House“ ir partneriai nedirbo. Nepateikinėjo nieko dėl UAB „Euro House“ ir partneriai bankroto. M. A. nepažįsta. UAB „Dexteritas“ 2010 metais balansas buvo neigiamas. O taip visą laiką balansai buvo teigiami. Kaip jis suprato, iš įmonės „Dexteritas“ pasidarė įmonė UAB „Euro House“ ir partneriai ir vėliau ji bankrutavo. Kas tapo įmonės direktoriumi, jis nežino. Jeigu tyrimo metu sakė, kad direktoriumi tapo S. R., tai gal taip ir buvo.

154Liudytoja O. K. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Bendravo tik darbiniais santykiais. Su M. D. ją supažindino liudytojos bičiulis T. M.. S. R. matė apie du kartus. Vieną kartą atsivedė M. D. jį į ofisą kaip lingvistą, teisininką. M. pasakė, kad S. R. geras jo bičiulis. M. A. pavardę yra girdėjusi tik iš M. D.. Šis buvo berods jo partneris, ar įmonės savininkas. Liudytoja dirbo advokatų kontoroje teisininke, o M. D. draugė V. dirbo toje pačioje advokatų kontoroje, atlikinėjo joje praktiką. Buvo įdarbinta atlikti praktiką M. D. prašymu. Ji dirbo kitame kabinete. Matydavo, kad atvažiavęs M. D. pavesdavo jai kažkokius darbus. Įmonė, kurioje liudytoja dirbo, užsiėmė įmonių pirkimu-pardavimu. Iš kalbos išėjo, kad ieškoma pirkėjo Č. I. įmonei UAB „Dexteritas“ ir M. D. pasiūlė savo pagalbą. 2009 m. bendraudama su M. D. nusprendė ieškoti investitorių įmonei, apie tai paskelbė internete. Vėliau dėl kažkokių aplinkybių M. D. nusprendė, kad pirks įmonę pats ir parduos. Nežino, ar tarp jų buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis. Problemos prasidėjo tuomet, kai Č. (I.) informavo liudytoją, kad negali susiekti su M. D. dėl įmonės buhalterinių dokumentų perdavimo. Č. pradėjo skambinti liudytojai, prašė pagalbos susitikti su M. D.. Tuo metu išeidinėjo Č. buhalterė ir reikėjo kažkur laikyti dokumentus. Pasiūlė Č. atvežti dokumentus į jos ofisą. Č. atvežus dokumentus į ofisą, leido sandėliuoti juos nenaudojamose patalpose. Liudytoja pati matė dėžes ir segtuvus dėžėse. Č. sakė, kad ten buhalteriniai dokumentai. Kurį laiką jie buvo saugomi ofise. Susiskambinus su M. D., šis pasakė, kad atvažiuos su taksi ir dokumentus pasiims jis arba jo draugas S. R.. Kaip buvo iš tiesų, neatsimena. Atėjusi ryte, pamatė, kad dokumentų ofise nėra. Darbuotojas pasakė, kad lyg M. išsivežė pusę dokumentų, vėliau kitą pusę kažkas atvažiavo ir pasiėmė M. paliepimu. Apie šių dokumentų paėmimo aplinkybes ji žino tik iš to darbuotojo žodžių. Kalbėjo apie tai su įmonės vadovu E. P., kuris taip pat minėjo, kad buvo M. D. ir viską pasiėmė. Vėliau Č. sakė, kad jie su M. D. buvo susitikę, kad viskas išsisprendė. Po pusmečio su liudytoja susisiekė ekonominė policija, daug metų vaikščiojo į apklausas. Jos namuose buvo daroma krata, ieškojo antspaudo, jai net buvo pateiktas kaltinimas jį pavogus. Per tą laiką M. D. matė gal du kartus, tačiau apie bylą nesikalbėjo. Bendraudama su M. D. matė, kad jis turi problemų su alkoholiu. Spaudos užsakymas iš UAB „Sleep Group.lt“, UAB „Euro House“ buvo. Sąskaitos-faktūros buvo rašomos už spaudos darbus, su įmone UAB „Sleep Group.lt“ važiavo į parodą Italijoje. M. pasiūlė atlikti tam tikrus darbus. Kai atliko darbus, buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, perduoti pinigai, o po pusės metų liudytoją iškvietė VMI, pasakė, kad tos įmonės tuščios, liudytojos įmonė tiesiog susimokėjo mokesčius. Sutartis su UAB „Euro House“ dėl spaudos darbų, pervežimo pasirašinėjo M. D., kaip minėtos įmonės atstovas ir liudytoja arba ankstesnis vadovas L. V..

155Liudytojas M. A. parodė, kad kaltinamasis A. M. jam matytas vieną kartą, kitų kaltinamųjų nėra matęs. Nuo 2008 metų kovo mėnesio liudytojas buvo UAB „Projektavimo laboratorija“ vadovas. UAB „Projektavimo laboratorija“ užsiėmė inžinieriniu projektavimu. 2008 metais ekonominė situacija pablogėjo, užsakymų vis mažėjo, kol naujų užsakymų nebebuvo. 2009 metų pradžioje akcininkai nusprendė nebevykdyti veiklos. Liudytoją atleido iš pareigų ir paprašė dokumentus, antspaudą perduoti akcininkui. Vėliau liudytojui pasakė, kad įmonė parduota kitiems akcininkams, pristatė naujų savininkų atstovą A. M.. Liudytoją pasikvietė V. B., jo kabinete buvo A. M.. Kuriuos dokumentus tuo metu turėjo (kelis segtuvus, gal tris-keturis, kuriuose buvo ne buhalterinė apskaita, o kažkokios sutartys) atidavė A. M., o likusi buhalterinė dokumentacija buvo buhalterinę apskaitą tvarkiusioje įmonėje. Perdavimo aktas nebuvo surašytas, nes tai nebuvo griežtos atskaitomybės dokumentai. Po to su A. M. ir vienu akcininku liudytojas matėsi tik pas tyrėją. Tyrėja pati sakė, kad didžiąją dalį įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų rado apskaitą tvarkančioje įmonėje. R. A. (ji buvo inžinierė) ir J. K. dirbo liudytojo vadovaujamoje įmonėje. Išeidamas turėjo visus atleisti. Iki savo atleidimo pasirašė įsakymus dėl įmonės darbuotojų atleidimo. Atleidimai vyko vasario 15 dieną, nebegalėjo daryti naujų pavedimų, todėl atlyginimai ir kompensacijos išmokėti nebuvo. Nei iš VDI, nei iš kitų valstybinių institucijų nieko nėra gavęs. Kadangi liudytojas nebuvo įmonės akcijų turėtojas, nematė akcijų pardavimo sutarties. Nesidomėjo, ar yra dar registruotas VĮ „Registrų centras“ įmonės vadovu, jam jokie laiškai neatėjo. Darbo santykiai nutrūko ir jis sudarė naujus darbo santykius su kita įmone. UAB „Indeco:Investment and development“ atstovas liudytoją atleido. Atleidimo momentu UAB „Blue Fligh“ jau nebebuvo akcininku. UAB „Blue Fligh“ pardavė akcijas UAB “Indeco:Investment and development“ liudytojui dar tebebūnant direktoriumi. UAB “Indeco:Investment and development“ buvo vienintelis akcininkas. V. B. su liudytoju bendravo kaip UAB “Indeco:Investment and development“ atstovas. Kokias jis akcijas turėjo, nežino. V. B. pristatė liudytojui A. M.. Pristatė jį kaip naujų įmonės savininkų atstovą, gal akcininką, bet ne kaip direktorių. Negali atsakyti, kas padarė įrašus apie naujus akcininkus į akcininkų registracijos žurnalą. Dabar iš liudytojo bandoma prisiteisti žalą. Nepamena, kas nutraukė sutartį su buhalterinę apskaitą vedusia įmone. Dokumentų ši neatidavė, nes kažkiek liko jiems skolingi. Liudytojas buvo kaltinamas, kad su kažkuo sunaikino UAB „Projektavimo laboratorija“ dokumentus. Paaiškino tyrimui, kad dokumentai liko buhalterinę apskaitą tvarkiusioje įmonėje. Buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „Audito formulė“, bendraudavo su jų buhaltere Lina. Netiesa, kad liudytojas atgavo visus dokumentus iš UAB „Audito formulė“, gavo tik kažkokią jų dalį. Didžioji dalis dokumentų buvo UAB „Audito formulė“, kurie dabar yra perduoti A. K.. Kaip dokumentai iš UAB „Audito formulė“ atsidūrė pas bankroto administratorių, nežino. Įmonės antspaudas buvo atiduotas V. B., ne A. M.. UAB „Projektavimo laboratorija“ turėjo skolų. Buvo įsiskolinimas įmonei, ar buvo pasirašytas skolų suderinimo aktas, neprisimena. Kiek žino, įmonės direktoriumi tapo M. A.. Bet tai sužinojo iš tyrėjos. M. A. nėra matęs.

156Liudytojas A. K. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., liudytojo bendraklasio J. D. brolį. 2009 metų vasarą bendraklasis J. D. pasakė, kad įmonė, kurioje dirba jo brolis M., ieško darbuotojų ir pasiūlė įsidarbinti. Įmonė „Dekobalis“ yra pervežimo įmonė, ieško darbuotojų kroviko pareigoms. Sutartu laiku (laiką nurodė J.) susitiko įmonėje, ten buvo įmonės direktorius A. M. bei M. D.. Pasirašė darbo sutartį, kuri jau buvo paruošta, darbo saugos dokumentus. Nežino, ar direktorius A. M. sutartį kartu pasirašė, ar jo parašas sutartyje jau buvo. Kartu su liudytoju buvo bendraklasiai T. J., A. A.. Buvo sutarta, kad pastoviai dirbti nereikės, pagal poreikį juos iškvies J.. Keletą kartų buvo įmonėje, tačiau jokio darbo nebuvo. Tik porą kartų reikėjo kažkokias dėžes perkrauti. Iš kur ir kam vežė tas dėžes, jau nebepasakytų. Vežė automobiliu. Algos negavo. Dėl to niekur nesikreipė. Po kiek laiko jie sužinojo, kad yra atleisti. M. surašė pareiškimą, kad būtų išsiaiškinta apie įmonės mokumą. Po pareiškimo parašymo J. D. paskambino iš VDI, tuomet paaiškėjo, kad jie yra atleisti. Pats asmeniškai su VDI nėra bendravęs, apie atleidimo teisėtumą nieko nežino. Įmonės direktorių matė tą vienintelį kartą, kai pasirašė darbo sutartį.

157Liudytojas A. A. parodė, kad iš kaltinamųjų yra girdėjęs tik apie M. D., kuris yra jo pažįstamo J. D. brolis. J. D. pasiūlė jam laisvu metu padirbėti, paaiškino, kad yra galimybė užsidirbti pinigų. Sakė, kad reikės pagelbėti krauti, iškrauti. Sutiko, prisijungė dar trys - keturi jo draugai. Darbo daug nebuvo. Tik kelis kartus šiek tiek pagelbėjo. Darbas ir buvo tokio pobūdžio, kaip buvo sakoma: sukrauti, iškrauti, pavežti, patvarkyti. Jis neturi net išsaugojęs darbo sutarties. Atsimena, kad ji buvo pasirašyta ofise Goštauto gatvėje, prie Baltojo Tilto. Gavo iš J. sutarties originalą. Negalėtų net pasakyti įmonės pavadinimo, kurioje dirbo. UAB „Dekobalis“ pavadinimas girdėtas, galbūt tai ji. Kas yra tos įmonės direktorius, net neįsivaizduoja. Ofise buvo daug dėžių, kokius du kartus jas krovė. Jis krovė, vežė jas tikriausiai jo draugai. A. M., M. A., S. R. pavardės jam negirdėtos. Bendravo tik su J. D., o šis nebuvo įmonės direktorius. Kiek atsimena, atlyginimo už atliktą darbą negavo. Darbo inspekcijoje nėra buvęs. Tik dabar sužinojo, kad buvo iš įmonės atleistas, o vėliau atstatytas į pareigas.

158Liudytoja S. A. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Dirbo buhalterinėje įmonėje „VIR Fulminans“. Prieš 4-5 metus vedė buhalterinę apskaitą kelioms įmonėms, viena iš jų buvo viešoji įstaiga – VšĮ „Verslo energija“, o kita uždara akcinė bendrovė – „Arėsa“. Šių įmonių direktorius buvo M. D.. Buhalterinė apskaita buvo tvarkoma sutarties pagrindu. Tvarkyti šių įmonių buhalterinę apskaitą ją paskyrė įmonės, kurioje liudytoja dirbo, vyr. finansininkė. Jai buvo paskirtos šios įmonės atėjus į apskaitos įmonę dirbti. M. D. įmonės tada jau buvo jos darbovietės klientės. Kas iki jos tvarkė įmonių buhalterinę apskaitą, pasakyti negali. Galiausiai buvo atsisakyta tvarkyti šių įmonių buhalterinę apskaitą, sutartis su klientu buvo nutraukta dėl mokėjimų už paslaugas vėlavimo. Tai buvo vyr. finansininkės sprendimas. Visi įmonių dokumentai buvo laikomi liudytojos darbovietėje. Dokumentus atnešdavo įmonių direktorius M. D.. Būdavo, kad vėluodavo juos pristatyti. Buhalterinė apskaita buvo vedama tik pagal tuos dokumentus, kuriuos jis pateikdavo. Baigus tvarkyti įmonių apskaitą, jų dokumentai buvo perduoti M. D.. S. R. ar jo įmonių apskaitos nėra tvarkiusi. Neatsimena 100 000 Lt lėšų nuėmimo, susijusio su įmone „Arėsa“. Neatsimena UAB „VIR Fulminans“ ir VšĮ „Verslo energija“ bei UAB „Arėsa“ priešpriešinių sandorių, tokių nematė. Neatsimena, ar dalyvavo UAB „Arėsa“ operatyviniame patikrinime. Dirbant „VIR Fulminans“ neteko tvarkyti kinų įmonių buhalterinės apskaitos.

159Liudytoja E. R. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M. ir jo kolegą M. (M. D.). Norėdama steigti įmonę internete susirado „Teisės centrą“. Susitarus dėl užmokesčio, šie jai įsteigė įmonę „Naturalė“. Nusprendusi nebevykdyti veiklos, paskambino A. M. ir klausė, kaip reikės ją uždaryti. A. M. pasiūlė pažįstamą, norintį ją nupirkti. Įmonę nupirko A. P.. Jam pardavė įmonės akcijas. Pardavimo dokumentus paruošė „Teisės centras“. Ji tik atėjo į susitikimą su pirkėju ofise Švitrigailos gatvėje, perskaitė ir pasirašė paruoštus dokumentus. Viską įforminus perdavė visus įmonės dokumentus. Susitikime dėl įmonės pardavimo dalyvavo M. (M. D.) ir A. (A. M.), dar buvo A. P. bei dar kažkoks vienas vyras. Buvo susitarta, kad bus pakeistas įmonės direktorius ir po mėnesio įmonė bus išregistruota iš liudytojos buto. Direktorius ir akcininkas buvo pakeistas, o įmonė taip ir nebuvo išregistruota. Vėl kreipėsi į A. M., klausdama, ką dėl to daryti. Tada sužinojo, kad įmonei iškelta bankroto byla. Bandė ieškoti A. P., prašė jo išregistruoti įmonę. Po metų ji buvo išregistruota. Bankroto bylos šalimi liudytoja nebuvo, tik jos vyras. Suprato, kad pardavus UAB „Naturalė“ atsirado daug skolų. Dokumentai buvo dingę, atsakomybę bandyta suversti buvusiems direktoriams. Kai tyrimui pristatė dokumentus, kad įmonė parduota ir su valstybe jie atsiskaitę, liudytoją išteisino. Jos įmonėje viskas buvo tvarkinga, buvo samdoma buhalterė. Parduodant įmonę Teisės centras buvo paruošęs pardavimo dokumentus, buhalterinius dokumentus, ataskaitą Sodrai, VMI. Įmonė jokio turto neturėjo, tik tapetus už 1000 Lt. Pardavimo momentu įmonė „Naturalė“ jokių skolų neturėjo. Po mėnesio nuo įmonės pardavimo sužinojo apie tyrimą ekonominėje policijoje. Nežinojo, kad A. M. ten įtariamasis. Po įmonės pardavimo vienas iš kreditorių skambino jai, klausinėjo apie įmonę, pasakojo apie kažkokį automobilį. Ji nieko nežino apie jokius automobilius.

160Liudytoja L. S. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Jis buvo liudytojos namuose. Pasirašinėjo kažkokius dokumentus. Liudytoja dirbo UAB „Reklamos ketvertas“. E. T. buvo įmonių UAB „Reklamos ketvertas“, UAB „Technopanorama“ ir UAB „Edrestus“ savininkas. Ji pati su pastarąja įmone nieko bendro neturėjo. Nieko nežino apie jokius jos buhalterinius dokumentus. Žino, kad UAB „Edrestus“ buvo parduodama. Tuo metu ji nebuvo bankrutavusi, tiesiog nevykdė veiklos. Kartu su E. T. ruošė dokumentus pardavimui. Kam ji buvo parduodama, neatsimena. Ruošiant pardavimo dokumentus, buvo surašyta, kokie įmonės dokumentai perduodami. Buvo padarytas jų aprašas, dokumentai sudėti į dėžę. Buvo daug segtuvų, o kokie tiksliai tai dokumentai, neatsimena. Tikrai tarp jų buvo sutartys. Dėl buhalterinių dokumentų negali pasakyti. Dokumentai buvo laikomi Metalo gatvėje, o kam jie buvo perduoti pardavimo metu, nežino, nes nematė. Ji žino, kad įmonė buvo parduodama, bet pačiame pardavime ir dokumentų perdavime nedalyvavo. Liudytoja mano, kad įmonės akcijų pirkimo pardavimo sutartį paruošė E. T.. Vėliau liudytoja girdėjo, kad kažkas vyksta su ta parduota įmone, bet tuo metu ji jau nebedirbo su E. T., R. V.. UAB „Financial Consulting Group“ jai negirdėta. M. D. buvo liudytojos namuose pasirašyti dokumentų dėl UAB „Smiltera UK“ pirkimo, veikė kaip atstovas, tačiau liudytoja nežino, ką jis atstovavo. Gali būti, kad E. T. buvo UAB „Edrestus“ akcininkas, o R. V. - direktorius. Jie nesiskundė, kad būtų dingę įmonės dokumentai. Nemano, kad jie buvo pavogti, nors po kurio laiko matė, kad jų nebėra.

161Liudytojas N. Š. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D. ir A. M.. Su M. D. yra pažįstamas dėl darbinių reikalų – įmonių pirkimo-pardavimo, o A. M. pažįsta tik iš reikalų su M. D.. M. D. pirko įmonę „Arėsa“, vykdė statybinę veiklą, vėliau įmonę pardavė. Įmonės pardavimo metu su M. D. jau nebendravo, todėl apie šį procesą nieko pasakyti negali. Kam „Arėsa“ buvo parduota, neatsimena. Pats liudytojas su šia įmone nieko bendro neturėjo. Iš M. D. yra girdėta V. P. pavardė, bet jo paties liudytojas nėra matęs. Apie 2007-2008 metais liudytojas tvarkė įmonės „Korekta“ buhalterinę apskaitą, vėliau įmonė buvo parduota UAB „Financial Consulting Group“. Įmonė UAB „Korekta“ buvo parduota, nors šiai įmonei dėl veiklos viskas buvo gerai. Nebuvo jokios kalbos apie jos „atsikratymą“. M. D. veikdavo UAB „Financial Consulting Group“ vardu, tvarkydavo visus jos reikalus. UAB „Financial Consulting Group“ pardavimo dokumentus taip pat tvarkė M. D., viską paruošė pirkėjui egiptiečiui, kuris ketino atvykti į Lietuvą, buvo išsiųsta sutartis. Iš M. D. yra girdėjęs A. M. pavardę, tačiau jo taip pat nėra matęs. M. D. apie A. M. pasakojo, kad šis yra akcininkas, direktorius, verslininkas. S. M. pavardė taip pat tik girdėta iš M. D., asmeniškai sutikęs šio asmens nebuvo. M. D. pasakojo, kad S. M. yra verslininkas. S. R. liudytojas yra matęs, M. A. pavardė tik girdėta. Kokie M. D. santykiai su A. M., M. A. ir S. R., jis nežino. Jam girdėta ir įmonė, pavadinimu „Dekobalis“. Jai buvo iškelta bankroto byla. Su M. D. dažnai bendravo, bet pastaruosius 3-4 metus nebendrauja. Išėjęs iš kalėjimo M. D. mėgino jį šantažuoti, todėl nusprendė su juo nebebendrauti. Mano, kad M. D. dviem jo įmonėms iškėlė fiktyvius bankrotus.

162Liudytojas D. B. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik kaltinamąjį M. D.. Jis su kolega M. J. turėjo statybos įmonę „Statybų stilius“. Abu turėjo po 50 % akcijų. Įmonės direktorius visą laiką buvo M. J., tik pačiame gale – liudytojas (D. B.). Vykdė statybinę veiklą. 2008-2009 metais buvo krizė, įmonė buvo pasamdyta subrangovu. Pinigų negavo, bet turėjo atsiskaityti su kitais. Daugiau buvo įmonės skolininkų, nei buvo ji skolinga. Internete radus asmenį, kuris perka, parduoda įmones, 2009 metais įmonė buvo parduota, buvo paskirtas naujas įmonės vadovas. Įmonė buvo parduota nebankrutuojanti. Skolos valstybei buvo sumokėtos, kitos buvo likę. Visa dokumentacija ir įmonės pardavimas buvo derinami su M. D.. Procesas įvyko prie prekybos centro „Mada“ Viršuliškėse. Su M. D. kontaktuodavo tai jis, tai jo kolega M. J.. Neatsimena, ar įmonė buvo parduota tiesiogiai jam, ar jis tik buvo pirkėjo tarpininkas, atstovas. Bet jis (kaltinamasis) buvo žmogus, su kuriuo buvo derinamas procesas. Buvo tik pora susitikimų. Įmonės pirkimo pardavimo dokumentus suruošė jos pirkėjas M. D.. Neatsimena, už kokią sumą buvo parduota įmonė. Kokia apimtimi buvo perduoti įmonės dokumentai, taip pat neatsimena. Kaip ir neatsimena, ar juos perduodamas sutikrino. Jie buvo perduoti Viršuliškėse. Jis nėra gavęs civilinių ieškinių dėl UAB „Statybos stilius“. Įmonės pirkimo pardavimo sutarties neturi. Neatsimena, kas pasirašė pardavimo dokumentus – jis ar M. (M. J.). Vėliau atidarė kitą įmonę „Force Lt“. M. D. jai suteikė adresą. Po to dar buvo kitas sandoris su M. D.. Buvo statybos Antakalnyje ir rangos sutartis. Jis (liudytojas) buvo rangovas. UAB „Arėsa“ darbų neatliko, jo įmonė atliko visus darbus.

163Liudytojas M. O. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. Buvo įsidarbinęs vadybininku UAB „Euro House“, bet realiai ten nedirbo. Darbą rado per skelbimus. Susitiko Kalvarijų gatvėje prie „Norfos“ esančioje kavinėje su žmogumi, nebepasakytų, kaip šis prisistatė. Šis jam pasakė, kad UAB „Euro House“ užsiima statybomis, kad jis (liudytojas), dirbdamas vadybininku, ieškos jai darbų. Turėjo dirbti Vilniuje, namuose prie kompiuterio. Pateikė jam asmens duomenis, pasirašė darbo sutartį, tačiau jos neturi. Pasirašydamas darbo sutartį, jos neskaitė. Bet VSDFV duomenys rodo, kad jis buvo įdarbintas. Buvo susitarta, kad susiskambins, kontaktuos, bet taip viskas ir liko. Žino, kad UAB „Euro House“ paskelbtas bankrotas, bet jis tikrai pareiškimo dėl bankroto iškėlimo šiai įmonei teismui nerašė. Kreipėsi į bankroto administratorių tik dėl atleidimo iš įmonės, prašydamas, kad jį oficialiai atleistų. Iš garantinio fondo gavo keleto tūkstančių litų išmoką. M. A. pavardė girdėta iš tyrėjo. Kiek girdėjo, jis šios įmonės savininkas ar direktorius. S. R. vadovaujamoje įmonėje „Redona“ jis dirbo 4-5 metus darbų vykdytoju. Ji buvo liudytojui skolinga, nes keletą mėnesių nemokėjo algos. S. R. nesiūlė jam pereiti iš „Redonos“ į „Euro House“. Į advokato R. P. kontorą nėra kreipęsis, tokio nepažįsta, su advokato padėjėja V. J. nėra bendravęs. S. R. pavardė liudytojui negirdėta. Skundą dėl bankroto administratoriaus veiksmų rašė jis pats savo ranka, susiradęs informacijos internete.

164Liudytoja E. D. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Susipažino jai dirbant antspaudų gamyboje. Ji dirbo UAB „Laiva“ Kalvarijų gatvėje. 2010 metais M. D. užsakinėdavo antspaudus. Ateidavo užsakyti apvalių antspaudų ir neapvalių įmonių antspaudų bei spaudų. Užsakant apvalų antspaudą būtinai turėjo būti teikiamas įmonės registravimo pažymėjimas ir asmens dokumentas. Be to dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra įmonės direktorius ar šio įgaliotas asmuo. Neapvaliems antspaudams, spaudams užsakyti nereikėjo jokių dokumentų. Užsakant antspaudą buvo pildomas įmonės blankas, jame nurodant, koks klientas antspaudą užsako, koks tai bus antspaudas. Liudytojai parodžius užsakymo blanką (b.l. 49, t. 51) ji patvirtino, kad pagal blanką šį antspaudą užsakė M. A., o parodžius blanką (b.l. 62, t. 51) – kad šį antspaudą užsakė M. D.. Liudytoja nurodė, kad kaip užsakovą ji atsimenanti M. D., pažino jį teismo posėdžių salėje. Yra pastarąjį mačiusi 3-4 kartus. Paprašytas dokumento jis pasimesdavo, neramiai elgdavosi, pakeldavo toną.

165Liudytoja I. K. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., su kuriuo susipažino dirbdama įmonėje „Dexteritas“. Dirbo šios įmonės biure Konstitucijos pr. Įmonės direktorius Č. I. informavo, kad įmonė bus perduota kitai įmonei. Pasakė, kad įmonę perims M. D.. Tačiau direktorius sakė, kad ji kaip dirbo, taip ir dirbs toliau. Yra kelis kartus įmonėje mačiusi M. D., kažką sprendžiantį su buvusiu direktoriumi. Matė kažkokius segtuvus. Nežino, kur buvo laikomi įmonės buhalteriniai dokumentai, bet matė, kad kažkokie segtuvai buvo perduoti, todėl spėja, kad įmonės „Dexteritas“ dokumentai buvo perduoti. Įmonės buhalterė buvo M. Š., ji dirbo kitose patalpose, kitoje gatvės pusėje. Neatsimena, kad būtų ją mačiusi kažką atsinešant ar išsinešant. Po kiek laiko sužinojo, kad yra atleista. Č. I. pasakė, kad toje įmonėje nebedirba. Sužinojo, kad kažkokį laiką ji jau dirbo UAB „Euro House“, bet ji apie tai informuota netgi nebuvo. Apie įmonės bankrotą nieko nežinojo. Tačiau turėjo įtarimų, kad įmonės finansinė padėtis blogėja, nors užsakymų dar buvo. Su bankroto administratoriumi jai pasiūlė susitikti Č. I.. Siūlė jis susitikti ir su M. D.. Bendravo su pastaruoju trise, norėjo sužinoti, kodėl yra atleista be jos žinios. Kiek suprato, ją atleido būtent M. D.. Sužinojusi, kad yra atleista, perėjo dirbti kitur. Pas P. P. jai buvo pasiūlyta parašyti pareiškimą, išdėstė jame viską, kaip kas vyko, bet tikslaus jo turinio šiuo metu jau neatsimena.

166Liudytoja V. A. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų. 2011 metais dirbo VĮ Registrų centras direktoriaus pavaduotoja. Jos darbas buvo juridinių asmenų registro kuravimas. Pas tyrėją kalbėjosi dėl dviejų įmonių - UAB „Willemen Lithuania“, „Elstuva group“. Klausimai buvo teorinio pobūdžio. Pati ji neturėjo priėjimo prie dokumentų, tiesiogiai nebendravo su klientais. Kai su šiomis įmonėmis buvo atliekami veiksmai, nedalyvavo. Dokumentus žiūrėjo pas tyrėją. Grįžusi į darbą, pasikvietė darbuotoją, kuri nagrinėjo dokumentus. Kartu juos išnagrinėjo ir konstatavo, kad viskas buvo atlikta teisingai. Tuomet atsirado naujas akcininkas ir vadovas tiek vienoje, tiek kitoje įmonėje. Registravimo procedūra buvo atlikta pagal teisės aktus. Nėra jokių išskirtinių procedūrų juridinio asmens registravimui, jei jį registruoja užsienio pilietis. Tiek Lietuvos Respublikos pilietis, tiek užsienietis, turi pateikti dokumentus apie juridinį asmenį. Paprastai dokumentus teikia įmonės vadovas. Duomenis apie vienintelio akcininko duomenų pasikeitimą, įmonės vadovo pasikeitimą teikia naujas vadovas. Jei vadovas to padaryti negali, jis turi duoti įgaliojimą kitam asmeniui. Pastarasis registravimo procedūrai turi pateikti įgaliojimą. Kai juridinių asmenų registras buvo tik įsteigtas, naujas vadovas teikdavo savo parašo pavyzdį atitinkamoje notaro patvirtintoje formoje ir registrų centrui likdavo to dokumento kopija. Parašą tvirtindavo notaras. Iki 2010 metų ši nuostata buvo panaikinta. Vadovo parašo nebereikia tvirtinti notariškai ir šio dokumento kopijos Registrų centrui taip pat nebereikia. Jei direktorius išeina laikinai (pvz. motinystės atostogų) ir paskiriamas jį pavaduojantis asmuo, juridinių asmenų registre nereikia šio asmens registruoti. Išeinantis direktorius tik savo įsakymu paskiria jį pavaduosiantį asmenį. M. A. pavardė liudytojai nieko nesako. Pavadinimai UAB „Grand Voyage“, „Dekobalis“ taip pat.

167Liudytoja K. S. (buvusi K.) parodė, kad iš matymo yra pažinojusi kaltinamuosius M. D. ir A. M.. Liudytoja dirbo VĮ Registrų centras Juridinių asmenų prašymų priėmimo skyriuje Lvovo gatvėje operatore. Kai skyriui atnešami įmonių prašymai, jie suvedami į kompiuterį ir tuomet keliauja į registravimo skyrių. UAB „Willemen Lithuania“ pavadinimas liudytojai negirdėtas. S. R. pavardės ji neatsimena. Liudytoja patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus savo parodymus apie tai, kad kalbant apie konkretų atvejį, t.y. prašymą Nr. 1792346, kuriuo ji UAB „Willemen Lithuania“ duomenų apie direktoriaus pakeitimą įregistravimui priėmė dokumentus, gali pasakyti tik tiek, kad prašyme išvardintus dokumentus: prašymą registruoti (AR-1) 2010-08-10, vienintelio akcininko sprendimą 2010-08-10 ir akcininkų sąrašą 2010-08-10 jai pateikė S. R.. Jo duomenis ji patikrino pagal jo pateiktą asmens dokumentą. Negali pasakyti, kokį savo asmens dokumentą jis pateikė, taip pat nepamena, kaip jis atrodė. Atpažinti jo negali. Būna atvejų, kad prašymą registruoti pakeitimus juridinių asmenų registre (JAR-1) jį pateikiantis asmuo pildo jos įstaigoje (tokiu atveju prašymą pateikia arba juridinio asmens direktorius arba jo įgaliotas asmuo), tačiau šiuo atveju, pagal prašymo užpildymą ji mato ir gali pasakyti, kad jį ir jo priedus, t.y. formas JAR-AJ ir JAR-VO-V, S. R. jai pateikė jau užpildytus. Tai ji mato pagal atspausdintus bendrovės duomenis, nes jei prašymai ir jų priedai pildomi pas ją, tai yra daroma ranka. Visi jo pateikti dokumentai yra būtini, kad būtų įregistruoti juridinio asmens duomenų pakeitimai registre. Kaip ir reikalauja Juridinių asmenų registro nuostatai, jis pateikė akcininkų sąrašą, vienintelio akcininko sprendimą ir prašymą užregistruoti pakeitimus. Pateiktų dokumentų turinio ji netikrina, nes tai į jos darbo funkcijas neįeina. Ji tik vizualiai peržiūrėjo ar visos reikiamos skiltys prašyme įregistruoti pakeitimus ir jo prieduose yra užpildytos (t.49, b.l.20-22).

168Liudytojas J. S. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D.. Kažkur prieš 5 metus jam teko dirbti UAB „Arėsa“. Vienas iš pažįstamų pasiūlė jam ten darbą kaip papildomą. Turėjo dirbti staliaus pareigose. Į darbą šioje įmonėje jį priėmė būtent M. D.. Susitiko su juo kažkur mieste. Tik su juo ir kontaktuodavo. Dirbo įmonėje apie du - tris mėnesius. Kažką patvarkydavo. Butuose keitė spynas. Daug darbo nebuvo, todėl dirbo tik puse etato. Alga buvo apie 300 Lt, mokama grynais. Įmonė bankrutavo. M. D., susitikus jį Vilniaus mieste, pasakė, kad įmonė skelbia bankrotą. Dėl ko jį reikėjo skelbti, jis nežino. Kai įmonė paskelbė bankrotą, išėjo iš darbo. Nežino, į ką kreipėsi dėl išėjimo iš darbo. Negali taip pat pasakyti, ar jis pasirašė dokumentus dėl UAB „Arėsa“ bankroto bylos iškėlimo. Kažką pasirašinėjo, tačiau neatsimena – ką. Neskaitė to dokumento. Liudytojas patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, iš kurių matyti, kad pats M. D. jo paprašė, kad sutiktų pasirašyti pareiškimą dėl UAB „Arėsa“ bankroto, jis gi (M. D.) pateikė jam pasirašyti kompiuteriu atspausdintą pareiškimą teismui (t.40, b.l.22-23).

169Liudytojas A. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. A. M., M. D., A. M. pavardės nieko jam nesako. Liudytojui dalinai priklauso įmonė UAB „Magistrai“. Vienas iš jos akcininkų yra D.Britanijos pilietis S. M.. Piliečio, vardu S. M., jis nepažįsta. Nežino, ar S. M. turi brolį. Įmonės „Willemen Lithuania“, „Elstuva group“ negirdėtos. A. K., T. P., A. R. taip pat nepažįsta. S. R. pavardė tik girdėta, nieko apie jį pasakyti negali. UAB „Eglės vertimo namai“ nežino. Bet žino UAB „Vertimų namai“. Su ja buvo konfliktinė situacija – verslo vagystė. Grupė darbuotojų, pažeisdama įpareigojimus, išsinešė įmonės kontaktus, užsakovus, vertėjus. Jų veiklos pagrindu įsteigė analogišką įmonę. Tie darbuotojai S. M. žinojo tik iš matymo, jis nebegyveno Lietuvoje. Jis daug keliauja po pasaulį. Liudytojui nėra žinoma, ar jis yra kitų įmonių Lietuvoje akcininkas. Būdamas Lietuvoje, S. M. dirbo sveikatos apsaugos ministerijoje. Jis visiškai atmeta galimybę, kad jis galėtų būti UAB „Elstruva group“ direktoriumi. Menkai tikėtina, kad minėti darbuotojai išsinešė įmonės dokumentus, jų pasigesta nebuvo, bet jie išsinešė kompiuterines bazes. Negali pasakyti, ar ten buvo duomenys apie akcininkus. Dėl verslo vagystės niekur nesikreipė. Liudytojo įmonė ir šiandien vykdo veiklą, jis nesiruošia jos parduoti.

170Liudytojas T. M. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D. bei A. M.. Susipažino per įmonių pirkimus. 2010 m. per M. D. pirko įmonę, kuri buvo pavadinta „Trademark Promotion“. Prieš tai jos pavadinimas buvo „Sano“. Realaus įmonės „Sano“ pardavėjo liudytojas nebeatsimena. A. M. dirbo UAB „A Sistema“, gal pastaroji su UAB „Panerių prekyba“ ir buvo įmonės „Sano“ pardavėjas. Liudytojo žiniomis, M. D. ir A. M. dirbo kartu. Iš A. M. paėmė įmonės „Sano“ buhalterinius dokumentus. Šiuo metu įmonė jau uždaryta. Įmonės bankroto administratorius klausimų dėl įmonės dokumentų neturėjo. Bankroto byla įmonei „Trademark Promotion“ buvo iškelta pagal darbuotojo pareiškimą. Dar pirko įmonę „Bocmanas“, ji buvo perpirkta iš V. B. ir L. P.. M. D. tarpininkavo perkant įmonę. Nupirkus įmonė buvo pervadinta UAB „RW Baltic“. Eksportavo malkas, tačiau ir ši įmonė buvo uždaryta. A. R., T. P. liudytojas nepažįsta. Įmonė UAB „Willemen Lithuania“ liudytojui negirdėta. O. K. pažįsta apie 10 metų, kai ši prieš 3-4 metus teiravosi dėl įmonių pirkimo, pasiūlė jai M. D.. Apie tolesnį jų bendradarbiavimą nieko nežino. M. D. dar liudytojui padėjo įkurti sporto klubą. Vėliau jį perleido B. T.. Dėl UAB „Elstuva Group“ dokumentų tvarkymo liudytojas į M. D. nesikreipė.

171Liudytoja D. J. (notarė) parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., A. M. pavardė jai girdėta. M. D. ateidavo į jos kontorą, prisistatė asmeniu, turinčiu įmonių, kurios užsiima įmonių steigimu, tvarko jų steigimo dokumentus. Kontoroje tvirtindavo steigimo dokumentų pakeitimus. Kartais ateidavo su asmeniu, kuris yra skiriamas nauju įmonės vadovu. Pats nieko nepasirašinėdavo, tik konsultuodavo. Buvo tik kokie keli atvejai (trys – keturi), kai pats M. D. buvo įgaliotas pasirašyti dokumentus. Jokių konkrečių aplinkybių dėl įmonės „Dexteritas“ liudytoja neatsimena. 2010 metais norint pakeisti įmonės buveinės adresą reikėjo pakeisti pačius įmonės steigimo dokumentus, nes buveinės adresas būdavo nurodytas įmonės įstatuose. Tam būdavo atnešami senieji įstatai, naujos redakcijos įstatai, tikrinamas buveinės adresas: žiūrima, ar toks adresas apskritai yra, kam jis priklauso, ar yra savininko sutikimas, jei adresas nepriklauso nei vienam iš įmonės steigėjų. Buveinės adresą keičia akcininkai, todėl turėdavo būti pateiktas atitinkamas jų sprendimas. Kaip buvo konkrečiai su UAB „Dexteritas“, pasakyti negalėtų, tam reikėtų pamatyti dokumentus. Kontoroje lankydavosi ir S. R.. Jis berods duodavo sutikimus registruoti buveines. Jo sveikatos būklė liudytojai įtarimų nekėlė, priešingu atveju ji nebūtų atlikusi prašomų notarinių veiksmų. M. D. ateidavo kaip patalpų savininkas arba ateidavo su įgaliojimu nuo patalpų savininko ir duodavo sutikimą registruoti jose (priklausančiose pačiam M. D. ar jo broliui) kažkokį asmenį, sandoris vienašalis, asmuo, kuriam duodamas leidimas, notarui nereikalingas. Pagal parodytus teismo posėdyje dokumentus (t. 37, b.l. 155) liudytoja patvirtino, kad M. D. atstovavo UAB „Dexteritas“. M. B., V. D., V. I. pavardės liudytojai nieko nesako. Neatsimena, ar pas ją galėjo būti keičiami įstatai UAB „Smiltera UK“. L. K., M. D. ir N. Š. (pastarojo tik girdėta pavardė, paties neatsimena) ateidavo pas ją patys, prisistatydavo asmenimis, dirbančiais su įmonių steigimu. A. M. pavardė liudytojai tik girdėta. Ar jis lankėsi pas ją, pasakyti negali. M. A. pavardė taip pat tik girdėta. Dėl ko buvo pareigūnų sulaikytas M. D., liudytoja nežino, žino tik faktą, kad jam yra iškelta byla. 2011-09-21 d., kai prasidėjo bylos, jis laukė liudytojos prie biuro, aiškino, kad jį neteisėtai kaltina, bet ji į pokalbį nesileido, tuomet jis juoko forma pasakė, kad yra nepakaltinamas. Bet atliekant notarinius veiksmus, niekada jai tokio įspūdžio M. D. nėra sudaręs.

172Liudytojas Ž. L. parodė, kad pažįsta tik kaltinamuosius A. M. ir M. D.. A. M. yra pardavęs įmonę, o su M. D. susipažino per reklamą. 2008 m., prasidėjus krizei, liudytojas su V. R. nusprendė parduoti įmonę „Stadita“. Liudytojas buvo šios įmonės direktorius ir akcininkas. Susirado internete skelbimą ir susitiko su M. D.. Šis supažindino su A. M.. Su A. M. pradėjo derybas ir 2009 metų vasarį pardavė jam minėtą įmonę. Ją įgijo A. M., tačiau neatsimena, ar kaip fizinis asmuo, ar kaip juridinio asmens (kitos įmonės) atstovas. A. M. sakė, kad perka įmonę su tikslu į ją investuoti. Notarų kontoroje Tilto gatvėje pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, įmonę pardavė už 1000 Lt, buvo sumokėti pinigai. Pasirašė priėmimo-perdavimo aktą. Buvo perduotos įmonės kasos piniginės lėšos – 133 000 Lt bei įmonės dokumentai, įmonės antspaudas. Įmonės pinigai buvo atiduoti asmeniškai A. M. į rankas dar iki patekimo pas notarą, įmonės dokumentai ir antspaudas - taip pat. Dėl UAB „Stadita“ pirkimo-pardavimo kalbėtasi konkrečiai su A. M.. Vėliau prasidėjo ikiteisminiai tyrimai. A. M. liudytojas nepažįsta. Jis nepriėmė sprendimo atleisti A. M. iš direktoriaus pareigų nuo 2009-02-17 d. ir įmonės UAB „Dailarta“ direktoriumi paskirti M. A.. Nieko nėra girdėjęs apie įmonę „Projektavimo laboratorija“. Nėra skyręs jos direktoriumi M. A.. Liudytojui dirbant direktoriumi UAB „Stadita“ neįsigijo nei įmonių UAB „Euro House“, UAB „Worksupply“, nei jokių kitų įmonių. Jei tokie sandoriai padaryti UAB „Stadita“ ir jos direktoriaus Ž. L. vardu, viskas yra suklastota. Iki įmonės pardavimo UAB „Stadita“ neturėjo jokių kitų įmonių akcijų, ji neprekiavo įmonėmis. Įmonės veikla – stogų dengimas. Pirmą kartą girdi apie parduotus vilkikus. Nieko nežino apie jokius 5 vilkikus. Lankėsi UAB „A Sistema“ biure sužinojęs apie suklastotus parašus.

173Liudytoja I. R. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. A. M., A. M., M. A. pavardės girdėtos tik iš bylos tyrimo eigos. Liudytoja dirbo bankroto administratore įmonėje „Forsina“, kuri administravo įmonę UAB „Dekobalis“. 2010 metais M. D. atėjo į ofisą su liudytojai nepažįstama mergina, kalbėjo, kad ruošia ieškinius ir reikia sutikimo administruoti įmones. M. D. prisistatė teisininku, aiškino, kad įmonę „Forsina“ jam rekomendavo bendri pažįstami. Jei asmenys prašydavo sutikimų administruoti įmones, „Forsina“ juos duodavo. Paprastai M. D. atsiųsdavo el.paštu laišką, kad kažkokiai įmonei reikalingas sutikimas administruoti, o atsiimti jo ateidavo pats. Jam buvo duota virš 10 sutikimų administruoti įmones. Kai įmonei „Dekobalis“ buvo iškelta bankroto byla, kolega A. R. buvo šios įmonės įgaliotas asmuo bankroto byloje. Jį iškvietė ekonominė policija ir paprašė įmonės dokumentų. Suprato, kad yra netiesiogiai įtraukti į šį reikalą. Kilus įtarimams pradėjo analizuoti situaciją, dokumentus. Sužinojo, kad perperkamos įmonės, nuplaunamas turtas ir bankrutuojama tuščiai arba įmonių vadovai yra benamiai. Kai įmonei „Dekobalis“ buvo iškelta bankroto byla, vadovų paprašė perduoti jos dokumentus. Kažkokius UAB „Dekobalis“ dokumentus „Forsina“ turėjo, tačiau nepakankamai ir pareikalavo jų dar. Klientams duodavo sąrašą su konkrečiai nurodytais dokumentais, kas turi būti. Kilus įtarimams, parašė prašymą įmonių bankroto departamentui ir atšaukė visus sutikimus administruoti įmones, kuriuos buvo davę M. D.. Įmonė „Dekobalis“, atstovaujama bankroto administratoriaus, pareiškė ieškinį atsakovui M. A.. Jie liudijo, kad tų dokumentų, kurių prašė „Forsina“ , neturi ir klastojo dokumentus, kad laimėtų konkursą. Visi iš šios įmonės akivaizdžiai patys teigė, kad klastojo dokumentus. Yra užprotokoluota, kad klastojo dokumentus tam, kad įvykdytų konkursų sąlygas. Dokumentai padriki. Patys pripažino, kad pinigų nebuvo, bet balansuose jie yra. UAB „Dekobalis“ ir UAB „Elstuva group“ nebuvo jokių lėšų. Kiek pamena, įmonės „Elstuva group“ dokumentų neturėjo. Buvo civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo. Procesų dėl šios įmonės sandorių užginčijimo liudytoja nepamena. Dėl įmonės „Elstuva group“ administravimo į „Forsina“, liudytojos manymu, taip pat kreipėsi M. D.. Kas konkrečiai iškėlė įmonės „Elstuva group“ bankroto bylą, nepamena. Įmonės UAB „Willemen Lithuania“ liudytoja neatsimena. UAB „Dekobalis“ administravimo procedūra nebaigta, o UAB „Elstuva group“ baigta. Prieš duodami administravimo sutikimus įmonių netikrino, nes įmonė „Forsina“ buvo įsisteigusi neseniai, reikalinga buvo patirtis. Be to balanso niekaip nepažiūrėsi.

174Liudytoja V. J. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D.. Kitų kaltinamųjų nepažįsta. S. R. jai tik girdėtas, kartą matė jį atėjusį į kontorą, kurioje dirbo. M. D. sakė, kad tai jo draugas ar pažįstamas. Su M. D. susipažino internetu pažinčių svetainėje. Ji tuo metu studijavo Vilniaus universitete teisę. Advokatų kontoroje buvo atlikusi praktiką. Pas M. D. įmonėje „Arėsa“ dirbo 5 mėnesius – nuo 2010 m. birželio iki lapkričio. Vėliau teko grįžti į mokslus, todėl išėjo. UAB „Arėsa“ teikė teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, daugiausiai užsiėmė bankroto bylomis. Jos direktorius buvo M. D.. Įmonėje buvo mažai darbo, jokios praktikos, tik sėdėjimas prie stalo. Liudytoja turėjo ruošti procesinius dokumentus - tai, ką atnešdavo ir duodavo jai M. (D.). Turėjo parašyti ieškinį, pareiškimą, pranešimą. Yra surašiusi kelis ieškinius. Pavyzdžius davė M. D.. UAB „Faktum Vilnius“ girdėta, bet praktikos joje neatliko. Įmonės „Grand Voyage“, „Edrestus“, UAB „Worksupply“, UAB „Resstra“, „Elstuva group“ negirdėtos. „Dekobalis“ girdėta, bet negali garantuoti, kad kažką jai ruošė. UAB „Euro House“, UAB „Euro House ir partneriai“ girdėta. Galėjo kažką susijusio su UAB „Euro House“ ir daryti, ruošti dokumentus. Įmonių „Dailarta“, „Projektavimo laboratorija“ , „A Sistema“ neatsimena. Įmonė UAB „Smiltera UK“ yra atmintyje, galėjo kažką ruošti susijusio su ja. Kaip liudytoja suprato, M. D. užsiima pagalba įmonėms, kurios siekia iškelti bankroto bylas. Teikė teisines paslaugas. Biuro patalpose dirbo tik ji (liudytoja). M. D. minėjo, kad yra buhalterė ir dar kažkoks darbuotojas vyras, bet jo nėra mačiusi. Kiek suprato, patalpos buvo nuomojamos iš O. K.. Jokių pervežimų, statybų biure ji nematė. Liudytoja būdavo darbe nuo 8 ar 9 val. iki 17 val., M. D. ateidavo porą kartų į savaitę, patikrindavo jos darbus. Ji intensyviai nedirbdavo, pats M. D. dirbo namuose. Darbus jai duodavo M. D.. Jai buvo mokamas 1000 Lt per mėnesį atlyginimas. Pinigus gaudavo grynais, pasirašyti niekur nereikėdavo. Porą kartų atsimena, buvo atėję klientai teisinių pasaugų klausimais. S. M. liudytoja neatsimena, nėra tokio asmens mačiusi.

175Liudytojas V. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D. bei A. M.. M. D. pažįstamas jau seniai, UAB „A Sistema“ vedė buhalterinę apskaitą įmonei „Vėjuko degalinė“. Iš minėtų kaltinamųjų pirko kelias įmones. VšĮ „Russkij dom“ liudytojo vardu užregistruota buvo nuo pat pradžių. UAB „Maderatrans“ nusipirko darbo tikslais. Įmonės „Maderatrans“ pavadinimą iš karto pakeitė į „Nikdizain“. Pavadinimą „Nikdizain“ sugalvojo pats, antspaudą užsakė pas A. M., bet pas A. M. jis taip ir liko. Turėjo 100 % „Nikdizain“ akcijų. Tik vėliau išsiaiškino, kad UAB „Nikdizain“ turėjo 100 proc. akcijų įmonės „Dailarta“. Iš M. D. žodžių įmonės „Dailarta“ direktorius buvo truputį psichiškai nesveikas, tai galėjo būti M. A.. Įmonė bankrutavo, bet liudytojas jokių popierių negavo, kad įmonė bankrutavo. Kai turtas buvo išparduotas, tik tuomet sužinojo apie UAB „Dailarta“ bankrotą. Tai pasakė M. D.. Sakė, kad UAB „Dailarta“ turtas buvo 3 kambarių butas, sklypas Skaidiškėse. Turtą pardavė administratorius G. Č.. Liudytojas rašė pareiškimą į prokuratūrą, kad išsiaiškintų. Raštą surašyti pasiūlė ir padėjo M. D.. Jis surinkto tekstą ir atspausdino. Jame rašė, kad buvo suklastoti parašai, parduotas nekilnojamas turtas. Kad M. A. fiktyvus direktorius, o Registrų centrui buvo pateiktos suklastotos formos JAR-1, rašė iš M. D. žodžių. Įmonė bankrutavo, o pagrindinio akcininko jis (liudytojas) nepažinojo. Įmonės „Maderatrans“ akcijas pasiūlė įsigyti M. D.. M. D. nesakė apie UAB „Dailarta“ valdomą turtą ir galimybę prie jo prieiti per „Maderatrans“, tik kai „Dailarta“ bankrutavo. Pirkdamas „Maderatrans“, nežinojo apie UAB „Dailarta“ akcijas. Jokių šį faktą patvirtinančių dokumentų nematė. Apie tai M. D. jam pasakė tik po metų. Teigė, kad buvo suklastoti dokumentai. Liudytojas nieko nežino apie buto ir sklypo pardavimą. Apie įmonę „Arėsa“ ar jos suklastotas sąskaitas faktūras liudytojas taip pat nieko nežino. Tik žino, kad ši įmonė yra M. D.. Nieko su šia įmone nėra pasirašęs. Nepasirašinėjo jokių akcijų pardavimo dokumentų, kad parduoda UAB „Dailarta“ įmonėms „Stadita“, „Verslo centras“ ar kitoms. M. D. ruošė kažkokiam kinui dokumentus. Apie kinui norimą perrašyti įmonę nieko nežino. S. M. pavardė jam taip pat negirdėta. Negirdėtos ir įmonės „Willemen Lithuania“, „Elstuva group“. Liudytojas iš A. M. yra pirkęs UAB „Gėlių ratas“. Visi šios įmonės dokumentai (trys dėžės) pas bankroto administratorių. Iš A. M. nėra gavęs jokių pinigų. Namie yra kažkokia buhalterija. UAB „Nikdizain“ buhalterijos policija iš jo nereikalavo. Kadangi už šios įmonės antspaudą nesumokėjo, jis yra likęs pas A. M.. Kad UAB „Maderatrans“ buhalterija liudytojui perduota ne visa, suprato iš buhalterio. Bet ji buvo sena, todėl neieškojo. A. M., M. D. ir B. Č. buvo įdarbinti liudytojo įmonėje M. D. prašymu, bet po savaitės liudytojas persigalvojo ir padarė grąžinimą, nurodydamas, kad į darbą jie buvo priimti per klaidą. Atitinkami dokumentai buvo sutvarkyti. Buvo paliktas dirbti tik M. D., kiti atleisti. A. M. pas liudytoją nedirbo. Šiai dienai liudytojas yra 5 įmonių direktorius, bet tik dvi iš jų veikiančios. Gyvena Vokietijoje, įmonės niekuo neužsiima.

176Liudytojas A. R. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį A. M., kitų kaltinamųjų nėra matęs. 2011 m. dirbo bankroto administratoriumi įmonėje „Forsina“. Iškėlus bankroto bylą jis buvo paskirtas UAB „Dekobalis“ bankroto administratoriumi. M. A. kaip įmonės direktoriui buvo siunčiami laiškai, kad perduotų visus dokumentus, įmonės turtą, antspaudus. Tai neįvyko, dokumentai perduoti nebuvo, todėl kreipėsi į teismą, buvo paskirta bauda. Buvo pratęstas terminas dokumentams pateikti, nustatyti buvusieji įmonės direktoriai. Rado buvusio direktoriaus A. M. numerį, jam paskambino. Paklausė, ar buvo perduoti dokumentai, ar ne. Pažadėjo, kad perduos, nes dalį tų dokumentų turi. Vėliau ragelio jis nebekėlė. Po kiek laiko gavo kitą numerį, vėl susisiekė su A. M.. A. M. nurodė, kuriuo adresu atvažiuoti. Jis perdavė dokumentus ir antspaudą Naugarduko gatvėje. Pasirašė dokumentų priėmimo-perdavimo aktą. Akto tekstą paruošė ir dokumentus sudėjo A. M.. Niekas jų neskaičiavo, kiekvieno popieriaus netikrino, jie buvo sudėti į segtuvus, o šie į dėžes. Dalis dokumentų buvo įrašyta akte, o realiai jų nebuvo. A. M. nurodė, kad tie dokumentai už 2005-2007 metus. Peržiūrėjus, pasirodė, kad dokumentai yra už 2008-2009 metus. Dokumentų nebuvo daug, jie buvo padriki. Dalis dokumentų buvo susiję su darbo santykiais, VMI, SoDra. Buvo sunku kažką pagal juos susekti. Nebuvo įmanoma suvesti galų ir kažką nustatyti. Įmonės balansus išsitraukė iš Registrų Centro. Perdavė juos tyrėjai. O kiti liko bankroto administratoriaus buveinėje. Su M. A. susiekti taip ir nepavyko. Siunčiami laiškai grįždavo neįteikti. Telefonu bendrauti neteko. A. M. sakė, kad apie M. A. nieko nežino. Nepamena, ar sakė, jog šis fiktyvus direktorius. Apie UAB „Dekobalis“ patikrinimus Valstybinės darbo inspekcijos dėl darbuotojų įdarbinimo, atleidimo sužinojo tik iš tyrėjos. Neatsimena, ar kreipėsi su civiliniu ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Su UAB „Elstuva group“ dokumentais irgi buvo sudėtinga. Buvo kreiptasi į buvusį direktorių (pavardės neatsimena), jis nurodė, kad lyg pateiktas pareiškimas dėl vagystės. Su liudytoju buvo susisiekta iš kriminalinės policijos biuro ir pasakyta, kad neteisėtai kažką daro. Nusiuntė jiems apygardos teismo nutartį. Nežino, kodėl UAB „Elstuva group“ dokumentai, antspaudas perduoti T. P.. Tyrėja minėjo, kad dokumentai buvo pas ją, o vėliau kažkam perduoti. Lyg buvo atsiuntusi aktą, kam perdavė dokumentus. Mano, kad S. M. yra kažkoks orinis asmuo: nei kas jį matė, nei kas girdėjo apie tokį. Ar UAB „Elstuva group“ buvo moki bankroto iškėlimo metu, negali pasakyti. I. R. pasakojo, kad J. D. buvo atėjęs pas ją pasikalbėti, norėdamas, kad „Forsina“ administruotų kelias įmones. „Forsina“ turėjo duoti sutikimus apygardos teismams administruoti jo įmones. M. D. atsiųsdavo sąrašą. Jei sutikdavo, siųsdavo sutikimą. Vėliau dėl kokių 5 įmonių buvo išsiųsti teismui tokio sutikimo atšaukimai. UAB „Dekobalis“ antspaudą turėjo, o dėl UAB „Elstuva group“ nepasakytų. UAB „Dekobalis“ antspaudą perdavė A. M.. Ar jis buvo įtrauktas į perdavimo aktą, nežino. Nepasakytų ir koks tiksliai tai buvo antspaudas, ar buvo uždėtas jo kontrolinis pavyzdys. Nebedirba bankroto administratoriumi nuo 2012 metų. Iki 2012 metų ir buvo tų dviejų įmonių administratoriumi. Po jo viską perėmė I. R..

177Liudytojas V. D. parodė, kad pažįsta iš kaltinamųjų tik M. D., dar kartą yra tekę teismo posėdyje matyti A. M.. M. D. pažinojo kaip teisinių paslaugų bendrovės direktorių. Kreipėsi į jį 2008 m. tikėdamasis, kad šis padės surasti pirkėją įmonei „Maderatrans“. UAB „Maderatrans“ buvo keletą metų neveikianti įmonė, turėjo skolų. M. nėra padėjęs liudytojui įsteigti įmones, tik suteikęs adresą steigiamai įmonei. Bendradarbiavimas buvo prasidėjęs tik dėl to adreso, atnaujino su juo kontaktus, kai reikėjo parduoti įmonę „Maderatrans“. M. D. tą ir padarė, įformino pirkimo-pardavimo sutartį, surašė dokumentų perdavimo aktą. M. D. pats paruošė įmonės pirkimo-pardavimo dokumentus. Perdavė UAB „Maderantrans“ dokumentus ir atspaudus, pažymėjimą, įstatus ir t.t. Įmonės antspaudą M. D. gavo į rankas. Tai galėjo būti 2008 m. pabaiga ir 2009 m. pradžia. Įmonės pirkėjo liudytojas nematė, tik dokumentuose. Parduodant įmonę „Maderatrans“ buvo kalbėta, kad įmonės pavadinimas bus pakeistas į UAB „Nikdizain“. Vėliau su M. D. nebendravo, pasimatė vėliau jau tik teisme. Liudytojas buvo teisiamas dėl buhalterinės apskaitos pažeidimo ir dėl dokumentų neišsaugojimo. Pasirašydamas „Raumina“ pardavimo dokumentus su M. D., kuris atstovavo pirkėją, ir perdavęs pagal aktą dokumentus, vis tiek liko atsakingas už dokumentų išsaugojimą. A. M. proceso metu (liudytojo V. D. bylos nagrinėjimo procese) buvo nurodęs, kad yra matęs tuos dokumentus UAB „A Sistema“ patalpose. D. R., Ž. L., A. M. pavardės liudytojui nepažįstamos. Pavadinimą UAB „Dailarta“ liudytojas išgirdo tik pas tyrėją, niekada joje nedirbo ir jokių dokumentų dėl jos nepasirašinėjo. UAB „Maderatrans“ tikrai nėra pardavusi UAB „Dailarta“ akcijų. Parašas ne jo (liudytojui parodytas vienintelio akcininko sprendimas t.38, b.l. 199-200). A. M. teisme buvo paklausta, ką jis žino UAB „Maderatrans“ dokumentus, jis atsakė, kad viską yra matęs pas save ofise. Kad jis vedė buhalterinę apskaitą, jis neminėjo. Kol jis (liudytojas) turėjo UAB „Maderatrans“, A. M. jam jokių paslaugų neteikė. Nėra važiavęs aiškintis dėl dokumentų pas A. M.. UAB „Maderatrans“ dokumentus jis perdavė M. D., o kur jie nukeliavo toliau - nežino, tik M. D. galėjo žinoti apie dokumentus, todėl teisme sakė, kad akcininkų sprendimas pasirašytas ne jo, o galimai suklastotas M. D.. UAB „Raumina“ dokumentus taip pat perdavė M. D., turėjo šių dokumentų priėmimo-perdavimo aktą. Kada iškilo problemos su UAB „Raumina“ pirkėjais, ėmė galvoti, kad su UAB „Maderatrans“ gali būti lygiai tas pats, nes pirkėjas V. I. neatliko veiksmų registre, neperregistravo įmonės savo vardu. Susižinojo, kad įmonė neregistruota Registrų centre, kai pradėta byla. V. I. neieškojo, nes jo nepažinojo, neturėjo jo kontaktinių duomenų. Ant įmonės pirkimo-pardavimo sutarties šią pasirašant V. I. parašas jau buvo. Pasidomėjęs Registrų centre, išsiaiškino, kad nieko negali padaryti. V. I. pamatė tik teisme.

178Liudytojas L. A. parodė, kad dirba bankroto administratoriumi. Jam žinomos įmonės UAB „Dekobalis“, UAB „Elstuva group“. Kaip bankroto administratorius atstovavo įmonę „Dekobalis“ apygardos teisme. Neatsimena, ar darbuotojams buvo išmokėti atlyginimai. Negali pasakyti, ar į bankroto bylą buvo pateikti dokumentai dėl atlyginimų išmokėjimo. Kiek liudytojui žinoma, UAB „Dekobalis“ jau likviduota ir išregistruota. Tokiu atveju dažniausiai dokumentai priduodami į archyvą, tačiau patvirtinti to negali. Neatsimena, ar buvo priteista žala, ar atstovavo įmonę tokioje byloje. Kai pradedama bankroto byla, visos civilinės bylos, susijusios su ta įmone, turi būti perduodamos apygardos teismui. Bet išimčių praktikoje pasitaiko. UAB „Elstuva group“ bylos neatsimena. Su M. D. asmeniškai bendrauti neteko, yra matęs jį tik teisme. A. M. žino tik iš proceso, nes jis buvo patrauktas trečiuoju asmeniu. A. M. yra perdavęs dalį UAB „Dekobalis“ dokumentų bankroto administratoriui.

179Liudytojas M. N. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., kuris užsiėmė teisine veikla. Jis gi (liudytojas) steigė įmones. Steigė kelias, po to jas pardavinėjo. Susipažino su M. D. Registrų centre. Rekomendavo jam keletą klientų, tačiau tikrai neatsimena, kokius. Neatsimena, kad jam būtų tekę turėti reikalų su įmonių bankrotu. Liudytojas taip pat pažįsta teisininką S., tačiau jo pavardės nežino, galėjo būti – R.. Negali pasakyti ar S. R. su M. D. turėjo bendrų reikalų. Nežino bendrovių „Dailarta“, „Euro House“, „Smiltera UK“, „Dekobalis“, „Arėsa“, „Dexteritas“, „Worksupply“, „Projektavimo laboratorija“, „Grand Voyage“, „Edrestus“, „Elstuva group“, „Willemen Lithuania“, „Financing Consulting Group“, „Edrestus“. M. S. pavardė negirdėta. Su M. D. susitikdavo gal kartą į pusmetį, pakalbėdavo, kaip sekasi, ir viskas. Jokių kitų kontaktų tarp jų nebuvo. Nepamena, kad būtų pardavęs kurią iš savo įmonių M. tarpininkaujant. Biure Laisvės pr. būti neteko. V. I. nepažįsta. Liudytojas neužsiimdavo bankrutuojančiomis įmonėmis. Užsiimdavo įmonių steigimu, įstatų rengimu. Kelis klientus rekomendavo M. D. kaip kolegai.

180Liudytoja J. L. UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė, parodė, kad buvo pradėjusi vesti UAB „Worksupply“ bankroto bylą, paskui ją perėmė kitas bankroto administratorius. Nežino, ar byla baigta ir įmonė išregistruota, nepasižiūrėjo. Ar buvo atsiliepimas dėl įmonės bankroto iškėlimo, nežino. M. A. lankėsi jos biure gal vieną ar du kartus, atrodo, bankroto byla tada dar nebuvo iškelta. Ar jis (M. A.) rašė atsiliepimą, nežino. Vadovas nėra kviečiamas, kol nėra iškelta byla. Tik gavę iš teismo raštišką pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, imasi ieškoti vadovo. Jis pasirodė nei lauktas, nei kviestas. Atėjo kartu su M. D.. Jis (M. A.) tik buvo atėjęs pranešti, kad yra fiktyvus vadovas, nieko neturi ir apie įmonės reikalus nieko nežino. Antrą kartą buvo atėjęs jau kai byla buvo iškelta, rašė kažkokį raštą. Su M. A. ir nebuvo ką aiškintis. Kai jis atvyko, bankroto byla dar nebuvo iškelta, o tokie atsirandantys fiktyvūs direktoriai, kurie nieko nežino, jau nestebina. Mano, kad M. A. priklauso žmonių kategorijai, pasiduodančiai kitų įtakai, sutiko atlikti juridinius veiksmus už pinigus, nesuprasdamas jų pasekmių. Biure turi būti likusi bankroto medžiaga. A. M. neturėjo bankroto administratoriaus licencijos, bent jau liudytojos biure juo tikrai prisistatyti negalėjo. Bent jau ji nieko apie tai negirdėjo. A. M. dirbo dar ir kitoje įmonėje. Matydavo, kad jis teikia paslaugas įmonių įkūrimo, likvidavimo klausimais, bet tai nebuvo susiję su jos įmonės veikla.

181Liudytojas M. N. parodė, kad dirba advokato M. N. kontoroje. Pažįsta M. D., yra kelis kartus jį matęs, nes šis prašė parengti dokumentus dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto iškėlimo. Bylą kėlė kreditorius. Paaiškino M. D., kokių dokumentų reikia. Jo paslaugas M. D. pasiūlė bankroto administratorius R. N., nurodydamas, kad liudytojas teikia tokias paslaugas civiliniame procese. Bankroto byla dažniausia keliama kreditoriaus skolininkui, tam reikalingi skolą įrodantys dokumentai. Jei per nustatytą terminą skolininkas neatsiskaito, gavęs bankroto administratoriaus sutikimą, teikia pareiškimą teismui. Kas yra įmonės, kuriai prašoma kelti bankroto bylą, vadovas, jam (liudytojui) nelabai rūpi. Liudytojui tereikia surašyti pretenziją įmonei, įteikti ją įmonei, tada surašyti pareiškimą. Tokie jo darbo etapai. Liudytojas bendravo su bankroto administratoriumi R. N., kuris duodavo sutikimus administruoti įmones. Jo prašymu sutiko padėti M. D., paruošti dokumentus. Tiesiogiai į jį nei M. D., nei S. R. nesikreipė. Kadangi paslauga buvo daroma R. N., kuris buvo suinteresuotas būti paskirtas bankroto administratoriumi, M. D. tai nieko nekainavo. Susitiko su M. D., kartu buvo S. (R.), paaiškino, kokių reikia dokumentų, kad jei nėra sutarties, kurios pagrindu atsirado skola, reikia PVM sąskaitos faktūros (kaip buvo šiuo konkrečiu atveju, liudytojas nepamena). Skolininkui turi būti duodamas 30 dienų terminas atsiskaityti. Po pirminės konsultacijos jie atvyko su dokumentais. Teismui paruoštus dokumentus paprastai teikia pats, tai yra numatoma atstovavimo sutartyje. Kas šiuo konkrečiu atveju buvo įmonės kreditorius, nepamena, tačiau liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotuose parodymuose tai turi būti nurodyta. Kas tuo metu buvo įmonės, kuriai prašoma kelti bankrotą, vadovu, nepamena. Jei buvo ištrauktas Juridinių asmenų registro išrašas, tai turi būti byloje. Liudytojas buvo sudaręs teisinių paslaugų sutartį su kreditoriumi, tačiau kas jis, taip pat šiuo metu nepamena. M. D. su S. R. buvo prisistatę kreditoriais. Pateikus liudytojui apžiūrėti VšĮ „Verslo energija“ pareiškimą dėl bankroto iškėlimo, liudytojas nurodė, kad jis nėra panašus į ruoštą jo. Jei jis ruošia pareiškimą, pats jį ir pasirašo. Čia ne jo stilius, dokumentas ruoštas ne jo. Jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai tikslūs, nes prieš eidamas į apklausą tikrinosi savo medžiagą kompiuteryje, davė tikslius parodymus. Dabar jau dirba 13 metų, bylos painiojasi, duodamas parodymus teisme jau gali būti netikslus. Nebeatsimena, ar pateikė atstovavimo sutartį. Nežino, ar R. N. davė sutikimą administruoti įmonę ir buvo jos administratoriumi. Kas UAB „Willemen Lithuania“ vardu priėmė pretenziją dėl skolos, neatsimena. Ruošiant dokumentus reikalingi dokumentai apie skolą, išrašai iš kreditoriaus buhalterinės programos. Tačiau teisme parodyti dokumentai tikrai ruošti ne jo (liudytojo). Tuo metu liudytojo kontoroje dokumentus galėjo ruošti tik jis pats. Šio dokumento tikrai neruošė nei jis, nei jo padėjėjas. Gali būti, kad susitikimas su M. D. ir S. R. apsiribojo tik konsultacija. Tikriausiai M. D. pakako įgūdžių suruošti dokumentus. Kalbėdamas apie dokumentų bankroto procedūrai ruošimą, jis tik apibūdino bendrą procedūrą, o ne konkretų M. D. atvejį. Dėl dokumentų perdavimo geriau galėtų atsakyti įmonės administratorius, kuris po bankroto iškėlimo ir imasi veiksmų juos gauti. „Elstuva Group“ liudytojui negirdėta. R., M. liudytojas nepažinojo, jokių užsieniečių taip pat. Tikrai nerekomendavo paskirti S. M. į Willemen Groep vadovus. R. A. nei S. R. nepažįsta. Jokių UAB „Willemen Lithuania“ dokumentų neturi.

182Liudytojas R. N. parodė, kad pažįsta tik kaltinamąjį M. D.. Kaip su juo susipažino, tiksliai neatsimena, per teisininkus, advokatus greičiausiai. M. D. prisistatydavo teisininku. Liudytojas duodavo sutikimus dėl įmonių bankroto administravimo. UAB „Willemen Lithuania“ pavadinimas girdėtas. Gali būti, kad davė sutikimą administruoti UAB „Willemen Lithuania“, bet nėra tuo tikras. Daug sutikimų yra teikęs, negali visų išvardinti. Taip pat nieko nėra derinęs su banku „Snoras“ dėl šios įmonės. M. D. siūlė daug įmonių administruoti, tikrai bent penkias. Toks administratoriaus darbas: gauni įmonių, turi darbo. Atlygį gauna iš administruojamos įmonės turto. Jis su turto dydžiu nesusijęs. Dažniausiai M. D. pateikdavo apie įmones išrašus iš „Credit Info“, iš jų būdavo matyti, yra įmonėje skolų ar ne. Neatsimena, ar tikrino UAB „Willemen Lithuania“ turtą. S. R. liudytojas tėra matęs vieną kartą, kai jį atsivedė į susitikimą M. D. ir pristatė kaip įmonės savininką, kalba ėjo apie įmonės bankrotą. Pažįsta M. N.. Susitarimo su juo dėl minėtos įmonės neatsimena. Kai M. D. reikėjo kažkokių teisinių paslaugų, pasiūlė jam M. N., paaiškino šiam, kad reikia konsultacijos M. D., kuris galimai kels bankroto bylą, o apie ką jie ten toliau kalbėjosi, nežino. Gali būti, kad dėl „Willemen Lithuania“. Tikslaus pokalbio su M. N. turinio neatsimena. Konsultacijos prašė M. D., jo ir reikia klausti, apie ką jiedu kalbėjosi. Jei įmonei buvo iškeltas bankrotas, byloje reikia žiūrėti, ar yra liudytojo sutikimas ją administruoti. UAB „Elstuva Group“ liudytojas neatsimena, reikėtų tikrinti informaciją kompiuteryje. Su S. R. susidurti neteko. Nebent būtų matyta iš matymo. Kas tvarkė UAB „Willemen Lithuania“ buhalteriją nežino, jos savininkais ir akcininkais nesidomėjo. Neatsimena, kad būtų tekę matyti „Willemen Lithuania“ balansą. Paprastai bankroto administratoriui užtenka matyti, kad įmonė turi turto. Piliečio, vardu S. M., nepažįsta. A. pavardė jam nieko nesako. Kai sužinojo apie M. D. ikiteisminį tyrimą, sutikimų administruoti įmones jam daugiau nedavė.

183Liudytojas P. B. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D. ir A. M.. Liudytojo veikla susijusi su bankroto administratoriaus paslaugų teikimu. Pažįsta bankroto administratorių A. Č., kurio buveinė Goštauto gatvėje. Su kaltinamaisiais pradėjo bendrauti 2008 m. Jų veikla buvo susijusi su juridinių asmenų registravimu ir išregistravimu. Bankroto procedūromis neužsiiminėjo, tam buvo reikalingos kitų asmenų paslaugos. A. M. pasiūlė liudytojui administruoti „Stadita“. Liudytojas buvo šios įmonės administratorius. 2010-01-20 jai buvo iškelta bankroto byla. Iškėlus bankroto bylą jam buvo perduoti įmonės dokumentai. Pastebėjo, kad pateikti ne visi. Rašė raginimus perduoti visus dokumentus, atvykęs į teismą ir susipažinęs su A. M. pareiškimu iškelti bankroto bylą, pamatė, jog šis nurodo, kad įmonė turto turi, buvo pateikta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, piniginių lėšų perdavimo aktas, tačiau jam pateiktuose dokumentuose jokio piniginių lėšų perdavimo neatsispindėjo. Pateikė raginimą, vėliau ieškinį. Taip pat buvo pateiktas siūlymas pradėti ikiteisminį tyrimą. Pradėjus ikiteisminį tyrimą bankroto byla buvo sustabdyta. Apie UAB „Dailarta“ liudytojas girdi pirmą kartą. „Staditos“ bankroto byloje jokios UAB „Projektavimo laboratorija“ nebuvo. Vyko daug bylų, dokumentai buvo peržiūrėti ne kartą, tikrai būtų matęs UAB „Projektavimo laboratorija“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal Registrų centro duomenis matėsi UAB „Stadita“ akcijų pirkimo-pardavimo sandoris, bet direktorius pakeistas nebuvo, juo tebebuvo Ž. L., todėl, inicijavus bankroto bylą, finansinius įmonės dokumentus pateikti buvo reikalaujama būtent iš pastarojo. Ž. L. pateikė visus turėtus dokumentus – akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir kitus. Jis dar 2009-2010 m. prašėsi būti išregistruotas kaip įmonės vadovas. Apie UAB „Willemen Lithuania“ liudytojas nieko nėra girdėjęs. Liudytojas nežino, kas buvo „Bankroto centro“ savininkas, įsidarbinti ten jį paprašė A. Č., kad būtų reikalaujamas skaičius darbuotojų, tačiau jokios veiklos ten nevykdė, net nežino, ar jis ten turėjo ofisą. Bankroto administratoriaus licencijos liudytojas neturėjo, ji yra privaloma tik įmonės vadovui.

184Liudytojas L. K. parodė, kad pažįsta M. D. ir A. M.. Su M. D. yra pažįstamas nuo 2007 m., kai dirbo įmonių pardavimo konsultantu. Liudytojas turėjo biurą Naugarduko gt. 19, nuomavo jį kartu su A. M.. A. M. turėjo savo verslą ir atskiras patalpas, buvo įsikūręs su buhalterine įmone. A. M. užsiėmė juridine ir finansine veikla. Pas juos atėjo ekonominė policija daryti kratos, pateikė sąrašą įmonių, klausinėjo, ką apie jas žino. Liudytojas nei vienos iš tų įmonių nežinojo, matęs nebuvo, tačiau vis tiek buvo paimta jo buhalterija, metus laiko tirti dokumentai. Nieko nerado, dokumentus atidavė. Policija atėjo pas liudytoją, nes matė jo kažkokį M. D. darytą pavedimą. Buvo kažkoks sandoris, kur turėjo M. D. pirkti įmonę, vėliau parduoti, paskolos forma jam buvo pervesti liudytojo pinigai. Jau neatsimena – asmeniniai ar iš įmonės sąskaitos. M. D. sandorį padarė, užsidirbo. Paskolą liudytojas atgavo. Apie kiną (Kinijos pilietį) girdi pirmą kartą, jokios kalbos apie tai nebuvo. Žino, kad A. M. turėjo patalpas Goštauto gatvėje. Teko ten lankytis. Ten dirbo keletas įmonių. Kieno vardu buvo patalpų nuomos sutartis, jis nežino. Liudytojas patalpas nuomavo iš A. M. kokius metus ar du. Yra buvęs ir Laisvės pr. 55 kelis kartus, ten dirbo abu M. D. ir A. M., bet kurio iš jų tai buvo biuras, pasakyti negalėtų. Žino, kad tarp jų įvyko kažkoks konfliktas, tačiau kokios buvo jų pretenzijos vienas kitam, nepasakytų, A. M. to neminėjo. Dėl įmonių dokumentų nieko nežino. Žino, kas A. (M.) sesuo būdavo biure Naugarduko gatvėje, tačiau jos pareigų nepasakytų. Matė, kad ten įsikūrusi ir UAB „Grand Voyage“, tačiau kas jos vadovas, nežino. Jis buvo tik nuomininkas. Vėliau patalpos buvo išnuomotos kitiems asmenims, tačiau susitarė su jais ir liko. A. po to nelabai ir matydavo.

185Liudytojas R. R. parodė, kad pažįsta tik M. D.. Susipažino per UAB „Factum“. O. K. pamena, pavardę tik buvo pamiršęs. Ji dirbo „Factum“, su kuria buvo sudaręs teisinės pagalbos sutartį. V. I. praktiškai nepažįsta, kartą teko su D. sėdint kavinėje pamatyti jį. O. sakė, kad D. yra teisininkas, kuris turi daug teisinių žinių. Bet ar O., ar kiti UAB „Factum“ darbuotojai jį rekomendavo, nepasakytų. Liudytojas buvo UAB „Ryto takas“ direktorius. Įmonė turėjo skolininką UAB „Druskininkų elfas“, skola buvo didelė, virš 200 000 Lt. Vyko procesas Kauno apygardos teisme. UAB „Factum“ liudytoją konsultuodavo, rašydavo teismui. M. D. taip pat bandė padėti. Besikonsultuojant su M. D. kavinėje, buvo užsukęs V. I.. Liudytojas nežino, apie kokius dokumentus kalbama byloje, visi jo dokumentai buvo pas jį. Kas kokius dokumentus ėmė, nežino. Apie UAB „Willemen Lietuva“ negirdėjęs.

186Liudytoja S. R. parodė, kad pažįsta M. D.. Liudytoja buvo įmonės „Redona“, kuri buvo įsikūrusi Savanorių prospekte, direktorė. Įmonė bankrutavo. Pradėjo ieškoti, kas pagelbėtų. Susirado internetu teisininką M. D.. Davė šiam įgaliojimą tvarkyti viską, kas susiję su įmone „Redona“. Šis ėmėsi tvarkyti įmonės reikalus. Bendraudama su M. D. porą kartų buvo susitikusi ir su S. R.. Su juo supažindino M. D.. Susitikimai su jais vyko Laisvės pr. 55, Vilnius, kur yra įsikūrusi UAB „Redona Vilnius“. Jis buvo atnešęs liudytojai sutvarkyti UAB „Willemen Lithuania“ balansus. V. Š. ji nėra mačiusi. Atsimena M. N. pavardę, bet neatsimena, ar teko su juo bendrauti. Iš A. M. buvo pirktos kažkokios akcijos, kokios – neatsimena. Įmonės buvo perkamos siekiant ištraukti UAB „Redona“ iš duobės. Apie įmonę „Dekobalis“ nieko konkretaus neatsimena. Kas tiksliai buvo jos direktorius, nepamena. Kažką tvarkė šioje įmonėje. Bendrovės „Willemen Lietuva“ dokumentus prašė tvarkyti arba M. D., arba S. R.. UAB „Willemen Lietuva“ duomenys buvo ištraukti iš Registrų centro. Nepamena apie laiškus šiai bendrovei dėl skolų suderinimo. Liudytoja nepamena, kelių įmonių reikalus tvarkė. Apie S. M. nieko negali pasakyti.

187Iš pagarsintų įtariamojo bei liudytojo S. M. parodymų (liudytojas gyvena Švedijoje) matyti, kad jis su sutuoktine buvo UAB „Euro House“ bendraakcininkais. Maždaug 2008 m. pabaigoje - 2009 m. pradžioje (buvo žiemos laikotarpis) internetu rado skelbimą, kad „Perka Lietuvoje veikiančią įmonę“. Paskambino nurodytu telefono numeriu ir susitarė susitikti, aptarti jam rūpimus klausimus. Telefonu vyriškis jam paaiškino, kaip atvykti pas jį į darbo ofisą, tačiau šiuo metu adreso pasakyti negali, neprisimena. Iš anksto sutartu laiku atvyko į nurodytą darbo ofisą, kur susipažino su A. M.. A. M. paaiškino, kad jam nepelninga laikyti įmonę ir nori ją parduoti. Minėjo, kad Lietuvoje neketina likti. Pateikė pastarajam atsakaitą apie bendrovės veiklos rezultatus. Maždaug po savaitės A. M. jam paskambino ir pranešė, kad UAB „Euro House“ jam tinkama įmonė ir jis ketina ją įsigyti. Tuomet A. M. jam elektroniniu paštu atsiuntė pirkimo - pardavimo sutartį. 2008 m. pabaigoje - 2009 m. pradžioje (tiksliai pasakyti negali) pas A. M. darbo ofise pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį dėl UAB „Euro House“. A. M. sumokėjo jam 3000 Lt. Nori paaiškinti, kad pačioje sutartyje buvo nurodyta, kad pardavimo metu pardavėjas perduoda įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, atspaudus. Įvykdė visas sutarties sąlygas: perdavė A. M. visus UAB „Euro House“ buhalterinės apskaitos dokumentus bei 2 įmonės antspaudus. Sutarties pasirašymo metu dalyvavo jo žmona G. M., kadangi, kaip minėjo, jie abu buvo šios įmonės bendraakcininkais. Nori paaiškinti, kad asmeniškai A. M. perdavė tik dalį dokumentų, kuriuos turėjo tuo metu. Visa kita dokumentacija buvo pas buhalteres UAB „Dormeda“. Nei M. A., nei M. D. jis nepažįsta (t.33, b.l.23-28).

1882011-05-17 S. M. LR BPK 97 str. tvarka pateikė 2009-02-04 paprastųjų vardinių akcijų pirkimo-padavimo sutartį, kuri laikoma prie baudžiamosios bylos medžiagos (t.33, b.l. 29-32).

189Iš pagarsintų liudytojos G. M. 2011-01-18 apklausos metu duotų parodymų ikiteisminio tyrimo eigoje (liudytoja gyvena Švedijoje) matyti, kad UAB „Euro House“ maždaug 2005 m. pradžioje įkūrė trise: ji, jos vyras S. M. ir šeimos draugas (N. P.), iš kurio laibai greitu metu vyras perpirko jam priklausančias akcijas. Taigi UAB „Euro House“ akcijas ji su vyru valdė lygiomis dalimis. Ji užėmė šios įmonės direktorės pavaduotojos pareigas. Įmonės veikla - statybos. Nori pabrėžti, kad įmonė buvo registruota Lietuvoje, o veiklą vykdė Švedijoje. Veikla nebuvo pelninga, sumažėjo užsakymų, atėjo toks laikotarpis, kai neapsimokėjo toliau vystyti verslo ir su vyru priėmė bendrą sprendimą parduoti UAB „Euro House“ akcijas. Kiek pamena, 2009 m. žiemą jos vyras internetu rado skelbimą, kuriame buvo nurodyta, kad perka įmones. Pamena, kad su vyru iš Alytaus važiavo į Vilnių dėl įmonės pardavimo. Kiek žino iš vyro, kad prieš parduodant įmonę jis derino su advokatu sutarties sąlygas, po ko jai pačiai dalyvaujant UAB „Euro House“ buvo parduota, o būtent: sutartis dėl UAB „Euro House“ akcijų pirkimo-pardavimo buvo pasirašyta pirkėjo - A. M. darbo vietoje, tačiau adreso nurodyti negali, neatsimena. Taip pat kaip bendraakcininkai dalyvavo ir ji, ir jos vyras S. M.. Po akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, jos vyras A. M. perdavė užsilikusius pavienius einamuosius UAB „Euro House“ dokumentus ir 2 UAB „Euro House“ antspaudus (t.33, b.l.45-47).

190Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas

191Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais. Nurodo motyvus, dėl kurių atmetė kitus įrodymus.

192Remiantis BPK 20 straipsniu įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Pagal ją teismas įrodymus turi įvertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Teismo vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus formuojamas išsamiai patikrinus visus byloje esančius reikšmingus duomenis, palyginus juos tarpusavyje, pašalinus prieštaravimus. Teismų praktikoje nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o tik patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję, iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados ir turi būti paneigti kaltinimui prieštaraujantys duomenys.

193Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios įrodinėjimą, sudaro svarbiausią ir pagrindinę baudžiamojo proceso teisės dalį. Tinkamas šių normų taikymas užtikrina teisingumo vykdymą ir baudžiamojo proceso paskirtį – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas baudžiamojon atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią jam turi būti skirtina bausmė. Teismų praktikoje nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o tik patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję, iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados ir turi būti paneigti kaltinimui prieštaraujantys duomenys. Visi prieštaravimai turi būti patikrinti ir įvertinti teismo, o visos abejonės dėl kaltinamojo kaltumo, jei jų negalima pašalinti, turi būti traktuojamos kaltinamojo naudai.

194Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Kartu apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233/2014). Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 ir 223 straipsnių taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-233/2014, 2K-7-176-303/2015).

195Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; 3) apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tokiomis įmonėmis.Tuo tarpu už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą atsako veiką padaręs asmuo arba grupė asmenų.

196Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 14 d. kasacinėje nutartyje Nr.2K-7-176-303/2015 pabrėžė, kad nusikalstamos veikos finansų sistemai (BK XXXII skyrius) pirmiausia identifikuojamos pagal jų priešingumą pinigų ir vertybinių popierių apyvartos saugumui, taip pat valstybės fondų (biudžetų) formavimo bei naudojimo tvarkai. Teisingas mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimas – būtina valstybės biudžeto surinkimo sąlyga, taigi tokio pobūdžio mokestiniai pažeidimai pirmiausia laikytini priešingais būtent finansų sistemai.Sprendžiant, ar mokestiniai pažeidimai užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir kaip juos kvalifikuoti, pirmiausia vertintina šių pažeidimų atitiktis būtent nusikalstamų veiksmų finansų sistemai (BK XXXII skyrius) požymiams.

197Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu, taip pat juridinių faktų ar turinčių juridinę reikšmę aplinkybių įrodymu.

198Dokumentas laikomas suklastotu, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, kurio turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys (2012 m. vasario 14 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-37/2012).

199Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia. Veikoms su materialiais padariniais BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas tiesioginę tyčią apibrėžia kaip veiką, kurią darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, ir jų norėjo. Šis nusikalstamos veikos požymis nustato atitinkamus reikalavimus ir įrodinėjimo procesui. Suklastojimo fakto pagrindimui nepakanka konstatuoti neteisingų duomenų įrašymą į dokumentą – būtina įrodyti kaltininko tyčią ir atskleisti jos turinį. Melagingų žinių įrašymas į dokumentą laikytinas jo suklastojimu.

200Lietuvos BK 300 straipsnio 3 d numato itin kvalifikuotą dokumento suklastojimo sudėtį, t.y. kai yra padaroma didelė žala, turtinė ar neturtinė. Didelės žalos nustatymas yra vertinimo dalykas.

201Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Dokumentai klastojami įrašant melagingą informaciją, padirbant parašą ar antspaudą, pašalinant tikro dokumento teksto dalį, perklijuojant nuotrauką ir pan. Tikro dokumento suklastojimas yra ne tik tada, kai kaltininkas neteisėtai pakeičia autentiško dokumento formą ir (ar) turinį, tokiais neteisėtais veiksmais įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją ir siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą, bet ir tada, kai kaltininkas, objektyviai turėdamas teisę savo vardu surašyti, atspausdinti ar kitaip pagaminti tam tikrus dokumentus, neteisėtai savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina tokį dokumentą, jame įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją, arba kito asmens į dokumentą įtrauktus objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis patvirtina parašu, antspaudu arba kitokiu būdu, siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-35/2011, Nr. 2K-37/2012). Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme, laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012, 2K-361/2012). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas.

202Jei kaltininkas pats pagamino netikrą dokumentą ar suklastojo tikrą dokumentą ir jį pateikęs kaip apgaulės priemonę įgijo svetimą turtą, turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės ar ją panaikino, jo veika kvalifikuojama pagal BK 182 ir 300 straipsnių atitinkamose dalyse numatytų veikų sutaptį (Teismų praktika Nr. 36, apžvalgos 19 p.).

203BK 301 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos dalykas yra valstybinės ar visuomeninės įmonės, įstaigos ar organizacijos, taip pat privataus ūkinio subjekto – fizinio ar juridinio asmens – antspaudas, spaudas ar blankas.

204Antspaudo suklastojimas tai yra tikrojo antspaudo klastojimas arba netikrojo fizinio ar juridinio asmens antspaudo pagaminimas.

205BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už juridinio ar fizinio asmens antspaudo, spaudo, dokumento ar griežtos atskaitomybės blanko pagrobimą arba neturint tam teisėto pagrindo įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. BK 302 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę už dokumento pagrobimą ar kitą savo esme panašią veiką, taigi baudžiamoji atsakomybė, visų pirma, numatyta už neteisėta įgijimą ir už tolesnius veiksmus su neteisėtai įgytu dokumentu. Tokią veiką daro asmuo, neturintis teisės disponuoti šiame BK straipsnyje nurodytais dokumentais. (2007 m. spalio 9 d. kasacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-568/2007)

206Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Objektyvieji požymiai - 1) svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, 2) turtinės prievolės išvengimas ir 3) turtinės prievolės panaikinimas – BK 182 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena nurodytų veikų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-9/2013, 2K-335/2010). Sukčiavimo dalykas - svetimas turtas, kuris kaltininkui nuosavybės teisėmis nepriklauso. Apgaulė suvokiama, kaip objektyvios tiesos iškraipymo nukentėjusiojo asmens sąmonėje suformavimas, faktų, kurie klaidinamą nukentėjusįjį skatina nenaudingai disponuoti savo turtu, t.y. perduoti savo turtą. Apgaulei būdingi trys požymiai: objektyviosios tiesos iškreipimas, tikslas suklaidinti ir tyčia, t.y. kaltininko suvokimas, kad jis sąmoningai pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją. Apgaulės esmę sudaro dėl kaltininko objektyviosios tiesos iškraipymo nukentėjusiojo sąmonėje susiformavęs klaidingas įsivaizdavimas objektyviai egzistuojančių ar egzistavusių faktų, kurie suklydusį nukentėjusįjį paskatina nenaudingai disponuoti savo turtu, t.y. perduoti turtą, perleisti turtinę teisę, prisiimti turtinius įsipareigojimus, atsisakyti realizuoti savo turtinę teisę ir panašiai. Apgaunančioji šalis piktam panaudoja jai žinomus faktus, šie faktai nežinomi kitai šaliai arba ji dėl tų faktų klysta. Jei tokiais atvejais apgautoji šalis, vadovaudamasi neteisingai suvoktomis aplinkybėmis, sudaro nenaudingą sandorį ar atlieka nenaudingą sau veiksmą disponuojant turtu, toks aktas negali būti pripažintas laisvu, kadangi jame trūksta asmens išreikštos laisvos valios. Kadangi apgaulės samprata yra ir civilinėje teisėje, svarbu, įvertinant asmens veiksmus, atskirti baudžiamąją ir civilinę atsakomybes. Svetimas, kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti įgyjamas ir civilinių sutarčių pagrindu. Bet toks turto įgijimas laikomas teisėtu tada, kai sutarties sudarymo metu šalys išreiškė savo tikrąją valią. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra apgaulės panaudojimas prieš turto savininką ar teisėtą valdytoją. Apgaulė sukčiavimo atveju yra esminė, t.y. suklaidinimas turi lemiamą reikšmę apsisprendimui dėl turto perdavimo kaltininkui ar kitam asmeniui ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-04-20 nutartis baudžiamojoje byloje Nr.2K-133/2010). Suklaidinimo būdai galimi įvairūs.

207Nusikalstamas turtinių teisių įgijimas (sau ar kitam) naudojant apgaulę teismų praktikoje kvalifikuojamas kaip sukčiavimas. Šis galimo praturtėjimo būdas pasireiškia kaip apgaule kito asmens įtraukimas į nenaudingą sandorį arba pastarajam nežinant apgaulės būdu yra įtvirtinamas dokumentiškai tam tikras juridinis faktas. Šio sandorio rezultatas - kaltininkas arba tretysis asmuo tampa formaliu turtinės teisės turėtoju. Nusikalstamais padariniais šiuo atveju tampa formalus nukentėjusiojo turtinių teisių netekimas arba jų apimties sumažėjimas.

208Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus pakaltinamų asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas, subjektyvieji – tyčia (suvokimas savo veiksmų bendrumo) ir susitarimas daryti nusikalstamą veiką. Kiekvieno bendrininkavimo atveju kaip atitinkamų požymių visuma turi būti konstatuota ir tai, kad visi bendrininkai atitinka įstatyme nustatytus subjekto bendruosius (amžius, pakaltinamumas) ir (ar) specialiuosius požymius, kad yra bent dviejų asmenų susitarimas veikti bendrai, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, jog kėsinasi į tą patį objektą, taip pat supranta ir kitus bendrai daromos veikos sudėties, numatytos BK specialiojoje dalyje, požymius. Būtinas bendrininkavimo požymis yra bendrininkų tarpusavio susitarimas.

209Svarbiausia bendrininkavimo instituto funkcija baudžiamojoje teisėje yra užtikrinti, kad už nusikalstamą veiką atsakytų ne vien tas, kuris tiesiogiai realizavo visus jos objektyviuosius požymius (vykdytojas), bet ir tie, kurie organizavo, sukurstė, padėjo padaryti šią nusikalstamą veiką arba kartu su vykdytoju bent iš dalies realizavo jos požymius (bendravykdytojas). Tokie asmenys atsako už vykdytojo padarytas veikas, kurias apėmė jų tyčia (BK 26 straipsnio 1 dalis). Taigi, nors šie asmenys patys nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių nerealizuoja ar realizuoja tik iš dalies, bet jų veikimas ar neveikimas pripažįstamas nusikaltimu, nes jie dalyvavo nusikalstamoje veikoje kaip vykdytojo bendrininkai (2014-11-11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis kasacinėje byloje Nr.2K-458/2014).

210Kadangi asmenys yra kaltinami daugelio vienarūšių nusikaltimų padarymu (netikrų dokumentų pagaminimu, laikymu ar panaudojimu) šioje byloje aktualu įvertinti, ar asmenų veiksmai turi būti kvalifikuojami kaip atskirtos nusikalstamos veikos ar kaip nusikaltimų daugetas, t.y. tęstinė veika. Teismų praktikoje pripažįstama, jeigu asmuo kelis kartus padaro veikas, jos vertintinos kaip viena tęstinė, jeigu jas jungia vieningas sumanymas, veikos padaromos panašiu būdu ir aplinkybėmis, nedideliam laiko tarpui ir pan. (2010-09-28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis 2K-426/2010, Vilniaus apygardos teismo nutartis byloje 1A-110-468/2015).

211Teismas taip pat pažymi, kad nagrinėdamas bylą negali išeiti iš pareikšto kaltinimo ribų, t.y. tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių byla perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 255 str.1d.). Tuo pat metu pažymėtina, kad nagrinėjantis bylą teismas privalo būti aktyvus, t.y. neapsiriboti tik ikiteisminio tyrimo stadijoje pasiektų rezultatų patikrinimu, bet prireikus tiri naujus įrodymus, naudotis BPK 287 str. nustatytomis teisėmis, tačiau bet kokiu atveju daryti tai turi laikydamasis BPK 255 straipsnio bei BPK 256 straipsnio reikalavimų.

212Pagal BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą baudžiamasis procesas negali būti pradėtas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminas. Nutraukiant baudžiamąjį procesą suėjus senaties terminui asmens, kurio atžvilgiu baudžiamasis procesas nutraukiamas, kaltumo klausimas nesprendžiamas. Todėl vertinant kaltinamųjų baudžiamosios atsakomybės klausimą aptartinas ir baudžiamosios atsakomybės senaties terminų momentas. Atsižvelgtina ir į BK 95 straipsnio 8 dalies (pagal ankstesnę įstatymo redakciją 7 dalies) nuostatą, kuri nurodo, kad jeigu asmuo iki šiame straipsnyje nurodytų terminų pabaigos padaro naują tyčinę nusikalstamą veiką, senaties eiga nutrūksta. Šiuo atveju senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo padarytas naujas tyčinis nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas.

213A. M. anksčiau teistas nebuvo.

214A. M. nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-18 baudžiamuoju įsakymu už veikas pagal BK 300 str. 1 d, kurias vykdė laikotarpiu nuo 2010-02-02 iki 2011-02-19. Taip pat buvo nuteistas Vilniaus apygardos teismo 2014-02-10 nuosprendžiu pagal BK 300 str. 1 d. ir 183 str. 2 d., taip pat už tai, kad 2012-04-20 teismui pateikė (panaudojo) žinomai suklastotus dokumentus.

215M. D. įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nuosprendžiu (iš dalies pakeistu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 17 d. nuosprendžiu) nuteistas už tyčinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 236 straipsnyje, kuri padaryta 2010 m. gruodžio 22 d., kas taip pat nutraukia baudžiamosios atsakomybės senaties terminų skaičiavimą. Terminai skaičiuojami iš naujo.

216M. A. 2012-04-06 padarė įstatymu uždraustą veiką, numatytą BK 140 str. 1 d., ir Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013-02-12 nutartimi jam yra taikomos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės.

217UAB „Dailarta“ epizodas

218Byloje surinktų ir teisiamojo posėdžio metu patikrintų bei įvertintų įrodymų visuma yra nustatyta, kad kaltinamieji M. D. ir A. M., veikdami bendrininkų grupėje ir kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, pagamino ir panaudojo netikrą dokumentą, t.y. žinodami, kad M. A. realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB “Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) vykdant direktoriaus pareigas, neperims UAB “Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto, 2009 m. vasario mėn. 20 d., Vilniaus m., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje, veikdami grupėje, už piniginį atlygį nurodė M. A. pasirašyti 2009-02-20 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre blanko formos (JAR-1) grafoje “parašas, vardas, pavardė” UAB „Dailarta“ direktoriaus vardu, ką M. A. ir padarė, tuo įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie M. A. tariamai teisėtą kaip direktoriaus atstovavimą UAB „Dailarta“ ir taip pagamino netikrą dokumentą, kurį, A. M., veikdamas bendru sutarimu su M. D., 2009-02-20 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams. Tokiu būdu, kaltinamieji M. D. bei A. M., veikdami bendrininkų grupėje, šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo.

2192010-12-13 VĮ Registrų centre Kauno filiale atliktas UAB „Dailarta“ dokumentų poėmis, kuriuose yra parašai ir rankraštiniai įrašai prie M. A. pavardės. Paimti dokumentai laikomi prie bylos medžiagos (t.38, b.l. 57-66 ).

2202012-10-02 buvo atliktas dokumentų poėmis iš nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00160-09 ir paimti dokumentų originalai: UAB „Dailarta“ direktoriaus A. M. 2009-01-28 įgaliojimo suteikimas M. D., 1 lapas, UAB „Dailarta“ visų akcijų pirkimo-pardavimo 2009-01-28 sutartis, 2 lapai, UAB „Dailarta“ dokumentų priėmimo-perdavimo 2009-02-17 aktas, 2 lapai, kurie laikomi prie bylos Nr. 10-2-00443-09 medžiaga (t.38, b.l. 84-90).

221Kaltinamasis M. D. šios nusikalstamos veikos padarymo nepripažino ir parodė, kad dokumentus ruošė jis, pakeitė pirkėją iš UAB „Panerio prekyba“ į UAB „Maderatrans“. Nurodo, jog žinojo, kad „S. R. turi įdirbį su žmonėmis, kurie pasirašo už atlygį. S. R. sutiko, būtent jis atvedė M. A. į UAB „A Sistema“, kurios vadovu buvo kaltinamasis A. M. ir kur jis tuomet dirbo teisininku. Kažkiek kontaktinių klausimų M. A. buvo, jautėsi, kad pastarajam stinga pinigų. Pastarasis sakė, kad pasirašys, kas reikalinga, nes jam reikia pinigų. Su A. M. laukė atsakymo - M. A. sutiko direktoriauti. Kad bendrovės pavadinimas bus „Dailarta“, jam (M. A.) telefonu pranešė S. R.. M. A. buvo liepta prisistatyti notarų biure, A. M. už tai davė jam 500 Lt. Kas paruošė formą JAR-1, pasakyti negali, tačiau ją panaudojo, pateikdamas Registrui A. M., ir tai įrodo pateikimo šaknelė. Nesutinka su kaltinimu, kadangi JAR-1 forma yra tiktai lydraštis, kuris teikiamas kartu su kitais dokumentais. Dėl vienintelio akcininko sprendimo jų niekas nekaltina, nors jam ir pačiam jis kelia abejonių, taigi gaunasi - akcininko sprendimas tikras, o lydraštis - netikras. Taip pat kaltinamasis nurodo, kad UAB „Dailarta“ akcijas įgijo UAB „Maderatrans“, jis buvo įgaliotu asmeniu, tačiau vieninteliu akcininku buvo A. M.. Po to akcijos buvo perleistos UAB „Stadita“. Tačiau „Staditos“ direktorius Ž. L. aiškiai pasakė, jog UAB „Stadita“ UAB „Dailarta“ akcijų nepirko. Darytina išvada, kad šioje dalyje tyrimas atliktas netinkamai ir nepilnai.

222Nepripažino kaltinimo šiame epizode ir kaltinamasis A. M., kuris teisiamajame posėdyje aiškino, kad A. M. kreipėsi į jo vadovaujamą bendrovę „A Sistema“ dėl UAB „Dailarta“ pardavimo. M. D., dirbantis „A Sistema“ teisininku, pažinojo S. R., o pastarasis ir atvedė M. A.. Kas ruošė dokumentus akcijų pardavimui, dokumentų perdavimui, pasakyti negali, jis nesigilino ir į tai, kad perka akcijas. Šie dokumentai buvo paruošti „A Sistema“ ofise. Jeigu M. A. pasirašė formą JAR-1 ir jis (A. M.) gavo ją iš M. D., tai galėjo ją perduoti Registrų centrui. Nežinojo, kad M. A. bus fiktyviu direktoriumi, kaip ir nežinojo, jog jis bei S. R. gali būti nepakaltinami, nesuprasti savo atliekamų veiksmų. Nežino, kodėl dokumentų perdavimo Registrų centrui faktas ir pats dokumentas, t.y. JAR -1 forma, yra netikras. Be to, forma JAR(1) - tėra lydraštis, neturi jokios juridinės reikšmės. Registracija naikinama nebuvo, nebuvo ginčijami ir su šia prašymo forma pateikti dokumentai.

223Nors kaltinamieji neigia šios nusikalstamos veikos įvykdymą, teismas įvertinęs byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje patikrintų įrodymų visumą, konstatuoja, kad surinkta pakankamai duomenų, įrodančių šios veikos padarymo faktą:

224Kaltinamasis A. M. nurodo, kad dėl bendrovės akcijų pardavimo tarėsi „A Sistema“ biure Laisvės prospekte Vilniuje su M. D. bei A. M.. Sutarė, kad visus pardavimo reikalus tvarkys būtent bendrovė „A Sistema“. 2009 metų pradžioje buvo pasirašyta akcijų prikimo-pardavimo sutartis ir tai įvyko UAB „A Sistema“ patalpoje. Pirkėju buvo UAB „Maderatrans“. Už suteiktas paslaugas jis mokėjo bendrovei „A Sistema“, kurios vadovu buvo A. M..

225Iš JAR-1 prašymo registruoti juridinių asmenų registre matyti, kad Registrui teikiamas yra 2009-02-17 UAB „Dailarta“ Vienintelio akcininko sprendimas, kuriuo UAB „Stadita“ atleidžia iš direktoriaus pareigų A. M. ir paskiria M. A. (t.38, b.l.59-63). Vienintelio akcininko sprendimas patvirtintas UAB „Stadita“ antspaudu. Tuo tarpu iš Vilniaus apygardos teismo 2014-02-10 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-163-387/2014 matyti, kad A. M., būdamas UAB „Panerio prekyba“ direktoriumi ir atstovu akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu 2009-02-09 UAB „Panerio prekyba“ vardu pirko 100 vnt. UAB „Stadita“ akcijų.

226Liudytoja D. A. (sergančio M. A. žmona) parodė, kad pažįsta S. R.. M. A. su S. R. kartu gulėjo psichiatrinėje ligoninėje. S. R. telefonu sakė, kad surado vyrui darbelį. Kokį darbą siūlo vyrui, S. R. jai nesakė, tik aiškino, kad jis susijęs su bankroto bylomis. Aiškino, kad į Vilnių važinėti nereikės, įmonės veiklos realiai nevykdo, vyrui tik reikės nuvažiuoti į teismą. Jis pasakys, kada tiksliai prireiks. Po S. R. pasiūlymo ginčijosi su vyru, įspėjo, kad jam bus blogai. Tačiau jis sakė, kad įmonės veiklos nevykdo, todėl viskas bus gerai. M. A. važiavo į Vilnių, minėjo, kad turėjo susitikimą su keliais žmonėmis, tarp jų su S. R. ir A. M., važiavo į kažkokią įstaigą pasirašyti dokumentų. Sakė jai, kad susitiko su A. M.. Kaip ji suprato, šis, t.y. A. M., buvo pagrindinis veikiantis asmuo. Vyras kalbėjo apie jį, kaip apie visų įmonių direktorių. Paskui sužinojo, kad dar yra A. M. padėjėjas M. D.. Susipažino ir su pastaruoju. Kai vyrui pradėjo eiti visokiausi laiškai su reikalavimais, vyras nežinojo, ką jam ir daryti. Gautus laiškus ji perduodavo vyrui, šis skaitydavo, o jei neskaitydavo, tai ji pati atplėšdavo ir garsiai jam perskaitydavo. Vyras tik tylėdavo ir nieko nesakydavo, po to pats ėmė sakyti, kad kažkas čia negerai vyksta. Iš S. R. gavo A. M. telefono numerį, tačiau pastarasis telefono ragelio nekėlė. Kai paskambino S. R. ir pasakė, kad A. M. nekelia telefono, šis pažadėjo pasikalbėti su M. D.. Kaip ji suprato, tai buvo antras žmogus po A. M.. Jai girdėti įmonių „Dailarta“, „Worksupply“, „Euro House“, „Projektavimo laboratorija“ pavadinimai. Po visų parašų pasirašymo, vyras buvo parsivežęs 300 litų. Vyras neturėjo jokių su tomis įmonėmis susijusių dokumentų, jokio darbo jis neatliko. Jei jis ką nors dėl tų įmonių ir pasirašė, nieko apie jas nežinojo, nes jis serga. Nėra mačiusi pas jį nei įmonių antspaudų, nei blankų, nei kitų dokumentų. Vyras tebuvo jiems adresas, kuriuo buvo galima siųsti visus reikalavimus. Tokiu būdu, liudytoja patvirtino, jog S. R., M. D. bei A. M. žinojo, kad vyras jokių veiksmų kaip bendrovių direktorius neatlieka, kad viskas daroma fiktyviai. Apsidraudimui ji ėmė įrašinėti telefoninius pokalbius. Paprastai į skambučius atsiliepdavo S. R., teko kalbėtis su A. M. bei M. D.. A. M. liepė vyrui į teismą nevažiuoti.

227Liudytojas V. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tiek M. D., tiek A. M.. M. D. pažįstamas jau seniai. UAB „Maderatrans“ nusipirko darbo tikslais. Įmonės „Maderatrans“ pavadinimą iš karto pakeitė į „Nikdizain“. Iš M. D. žodžių žinojo, jog įmonės „Dailarta“ statomas direktorius buvo truputį psichiškai nesveikas, tai galėjo būti M. A.. Įmonė bankrutavo, bet jis jokių dokumentų, kad įmonė bankrutavo, negavo. Kai turtas buvo išparduotas, tik tuomet sužinojo apie UAB „Dailarta“ bankrotą. Kad M. A. fiktyvus direktorius, o Registrų centrui buvo pateiktos suklastotos formos JAR-1, rašė iš paties M. D. žodžių. Įmonė bankrutavo, o pagrindinio akcininko liudytojas nežinojo. Įmonės „Maderatrans“ akcijas pasiūlė įsigyti M. D.. M. D. nesakė apie UAB „Dailarta“ valdomą turtą ir galimybę prie jo prieiti per „Maderatrans“, tik kai „Dailarta“ bankrutavo. Pirkdamas „Maderatrans“ nežinojo apie UAB „Dailarta“ akcijas. Jokių šį faktą patvirtinančių dokumentų nematė. Apie tai M. D. jam pasakė tik po metų. Pastarasis taip pat teigė, kad buvo suklastoti dokumentai.

228Liudytojas V. D. parodė, kad pažįsta iš kaltinamųjų tik M. D., dar kartą yra tekę teismo posėdyje matyti A. M.. M. D. pažinojo kaip teisinių paslaugų direktorių. Kreipėsi į jį 2008 m. tikėdamasis, kad šis padės surasti pirkėją įmonei „Maderatrans“. Bendradarbiavimas buvo prasidėjęs tik dėl to adreso, atnaujino su juo kontaktus, kai reikėjo parduoti įmonę „Maderatrans“. M. D. tą ir padarė, įformino pirkimo-pardavimo sutartį, surašė dokumentų perdavimo aktą. M. D. pats paruošė įmonės pirkimo pardavimo dokumentus. Perdavė UAB „Maderantrans“ dokumentus ir antspaudus, pažymėjimą, įstatus ir t.t. Įmonės antspaudą M. D. gavo į rankas. Tai galėjo būti 2008 m. pabaiga ir 2009 m. pradžia. Įmonės pirkėjo liudytojas nematė, tik dokumentuose. Parduodant įmonę „Maderatrans“ buvo kalbėta, kad įmonės pavadinimas bus pakeistas į UAB „Nikdizain“. Pavadinimą UAB „Dailarta“ liudytojas išgirdo tik pas tyrėją, niekada joje nedirbo ir jokių dokumentų nepasirašinėjo. UAB „Maderatrans“ nėra pardavusi UAB „Dailarta“ akcijų. Parašas ne jo (liudytojui parodytas vienintelio akcininko sprendimas, t.38, b.l. 199-200). A. M. jam jokių paslaugų neteikė. Dėl dokumentų pas A. M. aiškintis nėra važiavęs. UAB „Maderatrans“ dokumentus perdavė M. D., o kur jie nukeliavo toliau - nežino, tik M. D. galėjo žinoti apie dokumentus, todėl teisme jis sakė, kad akcininkų sprendimas pasirašytas ne liudytojo, o galimai suklastotas M. D..

229Liudytojas Ž. L. parodė, kad pažįsta kaltinamuosius A. M. ir M. D.. A. M. yra 2009 m. vasario mėn. pardavęs įmonę UAB „Stadita“, o su M. D. susipažino per reklamą. Vėliau prasidėjo ikiteisminiai tyrimai. A. M. liudytojas nepažįsta. Jis tikrai nepriėmė sprendimo atleisti A. M. iš direktoriaus pareigų nuo 2009-02-17 d. ir įmonės UAB „Dailarta“ direktoriumi paskirti M. A.. Nieko nėra girdėjęs ir apie įmonę „Projektavimo laboratorija“. Nėra skyręs jos direktoriumi M. A.. Liudytojui dirbant direktoriumi UAB „Stadita“ neįsigijo nei įmonių UAB „Euro House“, nei UAB „Worksupply“ nei jokių kitų įmonių. Jei tokie sandoriai padaryti UAB „Stadita“ ir jos direktoriaus Ž. L. vardu, viskas yra suklastota. Iki įmonės pardavimo UAB „Stadita“ neturėjo jokių kitų įmonių akcijų, ji neprekiavo įmonėmis. Įmonės veikla – stogų dengimas. Pirmą kartą girdi apie parduotus vilkikus. Nieko nežino apie jokius 5 vilkikus. Lankėsi UAB „A sistema“ biure sužinojęs apie suklastotus parašus. Nežinojo, kad A. M. verslas – bankroto bylų kėlimas.

230Nors kaltinamieji M. D. ir A. M. aiškina, kad nežinojo, jog M. A. serga, nesupranta savo veiksmų ir jų nevaldo, kad negalima jo laikyti fiktyviu direktoriumi, bylos įrodymais nustatyta, kad kaltinamieji aiškiai suvokė, jog jokių veiksmų M. A., kaip bendrovės direktorius, neatliks ir abu to siekė.

231Liudytojas G. Č. teisiamajame posėdyje nurodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta A. M. ir pas jį dirbusį M. D.. Jis gi yra bankroto administratorius. Būtent A. M. prašymu vykdė UAB „Dailarta“ bankroto procedūrą. Dėl šios įmonės bankroto procedūros administravimo į jį kreipėsi pats A. M., aiškino, kad įmonė (bendrovė) nori bankrutuoti, paklausė jo, ar sutiktų ją administruoti, jis ir davė sutikimą. Šios įmonės vadovas buvo M. A., kuris bankroto proceso metu jam atsiuntė laišką, kuriame nurodė, jog jis tėra fiktyvus įmonės direktorius ir nieko apie bendrovę, jos veiklą, apskaitos dokumentus jis nežino. Bankroto procedūra vyko lygiagrečiai su tiriama baudžiamąja byla. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai ieškojo UAB „Dailarta“ buhalterinių dokumentų. Iš A. M. įmonės dokumentų negavo, tačiau gali būti, kad iš jo gavo UAB „Dailarta“ antspaudą ir registracijos pažymėjimą. Nežino, kokiu pagrindu juos perdavė A. M.. VĮ „Registrų centras“ UAB „Dailarta“ direktoriumi buvo registruotas būtent M. A.. A. M. minėjo, kad jis fiktyvus. Kas buvo įmonės direktoriumi po M. A., liudytojui nėra žinoma. Bankroto byla baigta. Šiuo metu negali pasakyti, kiek liko įmonės skolų.

232Tiek A. M., tiek ir M. D. nurodo, kad prašymo Registruoti pakeitimus, forma JAR-1 tėra tik lydraštis, kuriuo teikiami registruoti pagrindiniai faktą nustatantys dokumentai. Pastarieji dokumentai (šiuo atveju Vienintelio akcininko 2009-02-17 sprendimas Nr.St/09/02/17) nėra nuginčyti, dėl to nėra jiems pareikšta kaltinimo, todėl negali kilti ir baudžiamoji atsakomybė už JAR-1 formos prašymo pagaminimą bei pateikimą, kaip nėra pagrindo teigti, kad šis dokumentas yra netikras. Tuo labiau, kad M. A. pats sutiko būti vadovu, neneigia pasirašinėjęs dokumentuose.

233Šioje vietoje teismas, vertindamas kaltinamųjų veiksmus, pažymi, kad pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą ir tokius dokumentus panaudojo. Kaltinamųjų argumentas yra tai, kad, jų manymu, prašymas JAR-I Registrų centrui nėra dokumentas šio BK straipsnio prasme, kadangi tai yra tik lydraštis, kuriuo registravimui teikiamas pagrindinis dokumentas (vienintelio akcininko sprendimas dėl bendrovės direktoriaus paskyrimo). Pastarasis dokumentas nėra pripažintas suklastotu, nėra nustatyta tvarka nuginčytas, todėl negalima laikyti JAR-I pagaminimo ir pateikimo nusikalstamu veikimu. Su šia pozicija nesutiktina.

234Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, dalykas yra dokumentas. Šiuo atveju aiškinant dokumento sąvoką reikia remtis teisės aktais, kurie pateikia dokumento apibrėžtį, ir formuojamais teismų praktikos išaiškinimais dėl šios BK normos prasmės, nes pats Baudžiamasis kodeksas savaime neapibrėžia dokumento sąvokos ir neišskiria jo požymių.

235Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas. Dokumento turinys ir forma turi didelę reikšmę, nes suteikia informaciją, koks asmuo jį sukūrė, kam atsiranda sukurto ir pasirašyto dokumento pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos.

236Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino kito asmens vardu. Kuomet kaltininkas neteisėtai tokį dokumentą, kuriame įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, surašo, atspausdina ar kitokiais būdais sukuria siekdamas išleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip autentišką.

237Prašymas Registrų centrui JAR-1 yra oficialus dokumentas, kuris sukelia teisines pasekmes. Nusikaltimo padarymo metu galiojo LR Teisingumo ministro 2006 m.liepos 1d. įsakymu Nr.1R-204 patvirtinta JAR-1 forma. Šis dokumentas buvo teikiamas Registrų centrui pagal LR Vyriausybės 2003-11-12 nutarimo Nr.1407 (su pakeitimais) “Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų nuostatų patvirtinimo” nustatytą tvarką ir Registrų įstaiga (Registrų tvarkytojas) atitinkamai registruoja šiuos duomenis apie juridinio asmens veiklą, jo valdyme įvykusius pasikeitimus. Šiuo atveju tai buvo bendrovės „Dailarta” valdymo organo, direktoriaus pakeitimo registravimo faktas.

238Akivaizdu, kad šio fakto registravimas turėjo teisines pasekmes, direktoriumi vietoje A. M. buvo registruotas M. A., nors pagal bendrininkų sumanymą pastarasis tokių funkcijų realiai atlikti ir neturėjo. Su šiuo juridiniu aktu siejamas bendrovės atstovavimas, naujo vadovo atsakomybė už buhalterinę apskaitą. Prašymo formą pasirašinėjo M. A. kaip neva naujas bendrovės vadovas. Pažymėtina, kad kaltinamieji A. M. ir M. D. dirbo bendrovėje „A Sistema“, vykdė konsultacinę veiklą registruojant įmones, konsultavo akcijų pardavimo klausimais, t.y. gerai išmanė šios veiklos aspektus. Jie gi aiškino, kad UAB „Dailarta“ neveikė ir realiai veiklos nevykdė, kalbėjo apie numatomą bendrovei bankroto procedūrą. Tokiu būdu, jie pilnai suvokė ir tai, kad, prasidėjus civiliam procesui, bendrovės vadovo vaidmuo bus itin svarbus, kad jis gali būti kviečiamas į teismo posėdžius, bus atsakingas už apskaitos dokumentų perdavimą administratoriui ir t.t. Tai matyti ir iš byloje esančių asmenų telefoninių pokalbių turinio bei kitų rašytinių dokumentų.

2392010-12-06 kratos metu iš kaltinamojo M. D. buvo paimtas kompiuteris. Ištyrus diską specialistai nustatė, kad viename iš elektroninių laiškų kaltinamasis M. D. rašė A. M. (teismo pastaba: tekstas netaisytas): “Tema: fiasko-S. Tekstas: vel musų advokato padejejas gedos pridarė: nuvažiavo į kauną, A., matyt nebesutinka direktoriaut, tai o tas jo 86-u gimimo nelabai supranta apie ką kalba eina… tai” (t.41, b.l.4-6). Kitame elektroniniame laiške jis rašė kaltinamajam A. M.: “Tema: S. R. - bachuru bachuras. Tekstas: na va… skambinejo vel S., tai nutariau pakelti… tai išvadino R. piemeniu, apkaltino, kad jis R. smeizia… o Dėl D. apkakotu sienu pasakė, jog nemokes… nes D. privalėjo suteikti nakvynę A. direktoriui - t.y. A.: ))) Ir dar pareiške, kad jam visa musu neleglscina nusibodo…> (t.41, b.l.6).

240Iš surašinėjimo turinio matyti, kad A. A. buvo paskirtas direktoriumi, nors kaltinamieji suprato, kad tokių pareigų jis neatlikinės, kad tai yra nelegalu, t.y. neteisėta. Viename iš laiškų M. D. siūlo A. M. dar kartą patikrinti UAB „Dailarta” išrašą, ar skyrimą A. direktoriumi darė „Verslo investicijų centras”, nes “Maderatrans“ tik keitė įstatus.

2412012-02-29 specialisto išvadoje Nr.11-2375(11) nurodyta, kad nustatyti, ar 2009-02-20 prašyme registruoti Juridinių asmenų registre pasirašė M. A. ar kitas asmuo, negalima dėl akte išvardintų priežasčių (t.41, b.l.146).

242Bylos įrodymais yra nustatyta, kad kaltinamieji A. M. bei M. D. veikė bendrai, derino savo veiksmus. Bendrininkavimas yra ypatinga tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Pagal teismų praktiką bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir t. t.), todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinių bylų Nr. 2K-245/2006, 2K-275/2007, 2K-229/2008 nutartys). Bendrininkų susitarimas gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje, t. y. iki bus pasiektas norimas rezultatas. Visi bendrininkai atsako pagal tą patį BK straipsnį, numatantį bendrai padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus atvejus, kai nustatomas vykdytojo ekscesas (bendrininkų susitarimo ribų peržengimas).

243Nagrinėjamu atveju iš byloje ištirtų įrodymų visumos matyti, kad A. M. bei M. D. bendrininkavimas pasireiškė ne tik konkliudentiniais veiksmais, kaip buvo įkalbėtas M. A. pasirašyti JAR-I formoje, tačiau ir konkrečiais veiksmais - dokumentų gaminimu (M. D.), pateikimu šį prašymą registruoti Registrų centrui (A. M.). Tokiais bendrais A. M. ir M. D. veiksmais buvo realizuoti nusikaltimo (netikro dokumento pagaminimo ir panaudojimo) sudėties požymiai.

244Todėl teismas daro išvadą, kad veikdami bendrininkų grupėje kaip vykdytojai, kartu su M. A., nesuvokiančiu savo veiksmų esmės ir negalinčiu jų valdyti, žinodami visi, kad pastarasis neatstovaus realiai UAB „Dailarta”, nevykdys direktoriaus pareigų, neperims dokumentų, antspaudų, turto, pagamino netikrą dokumentą (JAR-I prašymas) ir jį panaudojo, perdavė Registrų centrui.

245Atsižvelgiant į išdėstytą kaltinamųjų A. M. bei M. D. veiksmai šiame epizode teismo yra kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

246Kaltinamieji A. M., A. M. bei M. D. pagal UAB „Dailarta“ epizodą buvo kaltinami dar tuo, kad jie, veikdami bendrai bei kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, siekdami paslėpti nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 bendrininkų grupės nario A. M. vadovautos UAB „Dailarta“ (įmonės kodas 300078977, registruotos Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) buhalterinės apskaitos dokumentus, žinodami, kad dėl to bus trukdoma nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydį ir struktūrą ir to siekdami bei žinodami, kad dalis UAB „Dailarta“ buhalterinės apskaitos dokumentų bus paslėpti A. M. nuosavybės teise priklausančiame name, adresu ( - ), Vilniuje, o kiti - ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, 2009 m. vasario mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, A. M. vadovaujamos UAB „A Sistema“ biuro patalpose, adresu Laisvės pr. 55, Vilnius, esančiu kompiuteriu „ASUS A3500L“, S/N 5CN0AP033806, veikdami kartu M. D. su A. M. pagamino netikrus dokumentus: UAB „Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo perdavimo aktą ir 2009-02-17 Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, kuriuos pateikė pasirašyti A. M. ir M. A. ir taip jie patvirtino žinomai melagingus duomenis apie UAB „Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A., nors žinojo, kad UAB „Dailarta“ dokumentai bei turtas nebus perduoti M. A.. Tokiu būdu jie paslėpė nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 A. M. vadovautos UAB „Dailarta“ apskaitos dokumentus, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Dailarta“ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005-01-11 iki 2009-03-04 ir šiais veiksmais jie padarė nusikalstamą (M. A. – įstatymu uždraustą) veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. Kaltinamajam A. M. pagal šį kaltinimą inkriminuojamas buhalterinės apskaitos dokumentų slėpimas iki 2010-12-06 (t.y. iki atliktos jo name kratos), A. M. bei M. D. inkriminuojamas pats dokumentų slėpimo faktas, nenurodant, kad slėpimas pasibaigė 2010-12-06 d., t.y. dieną, kai dalis tokių dokumentų ir juodraščių buvo rasti pas kaltinamąjį A. M. namuose.

247Jie gi buvo kaltinami tuo, kad veikdami toje pat grupėje (M. D., A. M., A. M.) ir kartu su M. A. pagamino netikrus dokumentus, o būtent: UAB “A Sistema“ biuro patalpose, adresu Laisvės pr. 55, Vilniuje esančiu kompiuteriu „ASUS A3500L“, S/N5CN0AP0033806, M. D. su A. M. pagamino žinomai netikrus dokumentus: UAB “Dailarta“ 2009-02-17 dokumentų priėmimo perdavimo aktą ir Ilgalaikio turto perdavimo aktą Nr. 1, kuriuos pateikė pasirašyti A. M. bei M. A., tuo patvirtinant žinomai netikrus duomenis apie UAB “Dailarta“ dokumentų bei turto perdavimą M. A.. Tokiu būdu, kaltinami, kad, veikdami bendrininkų grupėje kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, pagamino netikrus dokumentus bei padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

248Kaltinamasis A. M. nuosekliai nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios teigė, kad jis ketino parduoti bendrovės akcijas kitam savininkui, dėl ko jis kreipėsi pagalbos į UAB „A Sistema“, kuri užsiminėjo tokia veikla, kurios darbuotojų iki tol jis nepažinojo. Pardavė akcijas, gavo apie 3000 Lt, turėjo išsikelti iš ofiso Franko gatvėje, dėl ko bendrovės dokumentus perkėlė į savo gyvenamąjį būstą ( - ), kas ir tapo bendrovės biuro adresu. Kažkur po mėnesio vyko pas notarą, kur ir susipažino su būsimu nauju direktoriumi M. A.. Namuose surūšiavo apskaitos dokumentus, sudėjo į segtuvus, surašė aktus ir nusiuntė „A Sistema“. Dokumentus, antspaudus, kitus daiktus perdavė M. A. UAB „Sistema“ patalpose. Namuose liko juodraščiai, apie ką jam taip pat minėjo. Nieko neslėpė ir tokios minties neturėjo. Namuose laikė net juodraščius, nieko neišmetė ir nesunaikino, nors laiko tam turėjo pakankamai. Jokių aktų jis neklastojo, apskaitos dokumentų neslėpė, tokio tikslo ir motyvų tam neturėjo.

249Kaltinamasis A. M. parodė, kad dokumentų ir perdavimo aktų tekstus ruošė pats A. M., persiuntė bendrovei „A Sistema“, todėl nesutinka su kaltinimu, jog gamino dokumentus. Jokių UAB „Dailarta“ dokumentų bendrovės patalpose jis nenaikino ir jų neslėpė.

250Kaltinamasis M. D. nurodo, kad bendrovės dokumentai buvo atvežti į UAB „A Sistema“ patalpas, kur A. M. naikino juos, supjaustė.

251Prieštaravimo kaltinamųjų A. M. ir M. D. parodymuose dėl UAB „Dailarta“ apskaitos dokumentų perdavimo/neperdavimo pašalinti nepavyko. Kitų neginčijamų įrodymų dėl to, kur ir kas laikė dalį bendrovės „Dailarta“ apskaitos dokumentų, byloje nėra.

252Kaip matyti iš liudytojos B. Č. parodymų teisme, ji pažįsta kaltinamąjį A. M., nes dirbo UAB „Grand Voyage“ vadybininke ir vėliau direktore. Bendrovė buvo UAB „A Sistema“ patalpose, kur direktoriavo būtent A. M.. Nematė, kad patalpoje būtų naikinami buhalteriniai dokumentai.

253Pažymėtina, kad bendrovės akcijas kaltinamasis A. M. pardavė 2009 m. vasario mėn., dokumentų ir turto perdavimo aktai datuoti 2009-02-17 (t.38, b.l. 85-87), tuo tarpu dalis bendrovės dokumentų, iš kurių - nemažai juodraščių, buvo rasta pas jį namuose kratos metu tik 2010-12-06 d. (t.38, b.l. 25-26). Tokiu būdu, nėra paneigiami kaltinamojo A. M. aiškinimai, jog jis ne tik neslėpė apskaitos dokumentų, tačiau laikė net dokumentų juodraščius ir naujas įmonės vadovas galėjo juos paimti iš jo. Teismas atkreipia dėmesį ir į tą aplinkybę, jog po išsikeldinimo iš bendrovės biuro bute, adresu Franko gt., nauju bendrovės adresu tapo kaltinamojo faktinė gyvenamoji vieta, adresu: ( - ). Kaltinamasis neneigia, kad galėjo paruošti dokumentų ir turto perdavimo aktų tekstus, užpildyti juos ir persiųsti dokumentus į UAB „A Sistema“ biurą. Todėl nėra pagrindo teigti, kad šiuos dokumentus pagamino kiti asmenys.

254Kaltinime dėl netikrų dokumentų pagaminimo nurodyta, kad kaltinamieji A. M., A. M. bei M. D., veikdami bendrininkų grupėje, ir kartu su M. A. pagamino netikrus dokumentus, o būtent 2009-02-17 UAB „Dailarta“ dokumentų bei 2009-02-17 turto perdavimo M. A. aktus. Tačiau, kaip matyti iš šių dokumentų (aktų) turinio, nei vienas dokumentas ar daiktas, nurodytas šiuose aktuose nebuvo rastas pas A. M. namuose. Dokumentai ir jų juodraščiai, rasti kratos metu, yra visiškai kitokie, negu surašyti 2009-02-17 priėmimo-perdavimo akte. Iš to darytina išvada, kad nėra pagrindo netikėti kaltinamojo A. M. parodymais, jog jis iš tikrųjų turtą bei 2009-02-17 akte minimus bendrovės dokumentus perdavė naujajam direktoriui. A. M. teigia, kad aktuose įvardintus dokumentus ir turtą perdavė M. A. „A Sistema“ patalpoje. Nežinojo, kad pastarasis nevykdys direktoriaus pareigų. Kaltinamasis M. D. teigia, kad dokumentus naikino kaltinamasis A. M.. Pastarais neigia tai ir aiškina, jog M. D. apkalba jį iš keršto, nes buvo atleistas iš darbo. Tokiu būdu, teismas vertina, kad byloje nesurinkta pakankamai įrodymų išvadai, kuris iš jų (A. M. ar M. D.) ir kur laikė apskaitos dokumentus, ar jie buvo slepiami, naikinami, padaryti.

255Teismas pažymi ir tai, kad dokumentų slėpimas - tai aktyvūs veiksmai, kuriais konkrečioje vietoje ir tikslu yra slepiami apskaitos dokumentai. Jei tai vykdo bendrininkai, tai tam būtinas jų susitarimas, bendri ir suderinti veiksmai. Tuo tarpu A. M., A. M., M. D. kaltinami, jog veikdami bendrininkų grupėje ir kartu su M. A. dalį dokumentų slėpė A. M. namuose, o dalį – ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje. A. M. neigia bet kokį susitarimą su kitais asmenimis. Pažymėtina ir tai, kad jam (A. M.) inkriminuojama, jog jis paslėpė dalį dokumentų namuose iki 2010-12-06 ir dalį nustatytoje vietoje, kai tuo tarpu kitiems (A. M., M. D.) inkriminuojama tai, jog jie paslėpė 2005-01-11 iki 2009-03-04 UAB „Dailarta“ apskaitos dokumentus, vieta bei iki kada buvo slepiamai dokumentai, nenurodyti.

2562012-10-26 specialisto išvada Nr.5-1/135 nustatyta, kad tarp originalių UAB „Dailarta“ apskaitos dokumentų, kurie buvo paimti kratos metu kaltinamojo A. M. namuose, yra ir juodraštinio pobūdžio dokumentų. Tokiu būdu, ši specialisto išvada patvirtina A. M. teiginius, jog jis namuose laikė dokumentus, laikydamas juos juodraštiniais, o kitus pagal aktą perdavė pardavus bendrovės akcijas. Taip pat iš specialisto išvados matyti, kad tyrimui UAB „Dailarta“ nepateikė kasos knygų, PVM sąskaitų-faktūrų apskaitos žurnalų, apskaitos registrų, atsiskaitymų su tiekėjais registrų ir kitų svarbių apskaitos dokumentų už 2007-2009 sausio-kovo mėn., dėl ko negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio, struktūros už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 11 d. iki 2009 m. kovo 4 d. (t.43, b.l.2-21).

257Iš byloje esančio 2009-02-17 dokumentų priėmimo-perdavimo akto matyti, kad minėtame dokumente išvardinti visiškai kitokie dokumentai, negu buvo rasti kaltinamojo kratos A. M. namuose metu.

258Specialistas J. G., apklaustas teisme, pripažino, kad išvadą surašė dar 2012 metais, atsakė į klausimus pagal tyrėjos pateiktą užduotį. Kaip specialistas, pagal užduotyje nurodytus klausimus, atliko UAB „Dailarta“ tyrėjos pateiktų dokumentų apžiūrą, beveik kiekvieno puslapio ir nustatė, kad dalis yra nubrauktų dokumentų, tai buvo juodraščiai, kas buvo pažymėta išvadoje. Dalies dokumentų, kaip minima išvados 11 puslapyje, nebuvo pateikta tyrimui. Būtent todėl jis sprendė, kad negalima iš dalies bendrovės veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio.

259Atsižvelgiant į išdėstytą, nenustačius, kas realiai perėmė iš A. M. UAB „Dailarta“ apskaitos dokumentus, kur jie buvo, ar jie buvo slepiami, ar jie buvo naikinami, pagal šiuos kaltinimus pagal BK 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. M. D. ir A. M. išteisintini, neįrodžius jų dalyvavimo šių nusikalstamų veikų padaryme (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

260Pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. A. M. išteisintinas neįrodžius jo dalyvavimo šių nusikaltimų padaryme (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

261Šioje vietoje teismas pažymi, kad kaltinamasis A. M. anksčiau teistas nebuvo, jam inkriminuojamo nusikaltimo pagal BK 300 str. 1 d. padarymo laikas nurodomas 2009-02-17, taigi dėl šios veikos yra suėjęs patraukimo baudžiamojon atsakomybėn terminas Galimos veikos padarymo metu galiojusio BK 95 str. 1 d. 1 p. b) p.p. (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) buvo nustatyta, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję penkeri metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas, ir jeigu per šį laiką asmuo nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo ir nepadarė naujos nusikalstamos veikos. Byloje ir teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų, kad kaltinamasis būtų slėpęsis nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo arba būtų padaręs naujas nusikalstamas veikas. BK 95 straipsnis draudžia priimti apkaltinamąjį nuosprendį, suėjus senaties terminams. Teismų praktika dėl galimybės priimti išteisinamąjį nuosprendį suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams nevieninga. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad A. M. ir M. D. atžvilgiu dalyje dėl BK 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. numatytų veikų priimamas išteisinamasis nuosprendis, tokiu būdu visiškai juos reabilituojant dėl pareikštų kaltinimų, o baudžiamosios bylos nutraukimas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui vis tik savaime nereiškia asmens reabilitavimo ir negali būti tapatinamas su asmens išteisinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesijos nutartys bylose Nr. 2K-P-259/2014, 2K-P-9/2012, 2K-P-100/2008), be to kaltinamojo A. M. veiksmai vis tik yra aptariami ir vertinami M. D. ir A. M. veiksmų vertinimo kontekste, nepaisydamas, kad yra suėjusi A. M. patraukimo pagal LR BK 300 str. 1 d. baudžiamojon atsakomybėn senatis, jo atžvilgiu priima išteisinamąjį nuosprendį.

262UAB „Dekobalis“ epizodas

263Kaltinamasis A. M. nuosekliai neigia, kad jis veikdamas bendrininkų grupėje su M. D., pagamino bei panaudojo netikrus dokumentus, o būtent: 2010-06-02 akcininkų sprendimą, akcininkų sąrašą, prašymą registruoti JAR-1 formą Registrų centre, kurį tariamai pasirašė UAB „Euro House“ ir partneriai vardu M. A., skiriant pastarąjį bendrovės „Dekobalis“ direktoriumi. Kad šiuos dokumentus su M. D. pateikė Registrų centrui, Lvovo g. 25, Vilniuje. Jis nurodo, kad bendrovė „Dekobalis“ dirbo patalpose, kur buvo ir jo vadovaujama bendrovė „A Sistema“. UAB „Dekobalis“ akcijas jis pirko 2009 m. pavasarį būdamas kitos bendrovės „Verslo ir investicijų centras“ vadovu. Realiai bendrovė „Dekobalis“ veiklos nevykdė. M. D. prašymu buvo įdarbintas jo brolis J. D. ir pastarojo draugai, tačiau realiai bendrovė darbų nevykdė ir pasiūlyti darbo negalėjo. Teko juos atleisti. M. D. pradėjo piktnaudžiauti alkoholiu, dėl ko prasidėjo konfliktai su juo. Vėliau jam netikėtai tapo žinoma, kad jis jau nebe vadovas UAB „Dekobalis“ ir kad vadovu tapo M. A.. Prie to jis tikrai nėra prisidėjęs, priešingai, tiktai teikdamas finansines ataskaitas Registrų centre pastebėjo, kad M. A. paskirtas bendrovės „Dekobalis“ direktoriumi, kad „užšaldytos“, perimtos ir kitos įmonės: „Grand Voyage“ ir netgi jo kita bendrovė UAB „A Sistema“ (pastarosios akcininku įrašyta jau UAB „Euro House“, kurios akcininku, jo žiniomis, tapo tas pats M. A.). Atsižvelgdamas į tai jis kreipėsi su pareiškimu į prokuratūrą, prašė pradėti tyrimą tiek dėl UAB „Dekobalis“, tiek ir dėl kitų bendrovių neteisėto užvaldymo. Mano, kad tokiu būdu M. D. keršijo jam už tai, kad buvo atleistas iš darbo „A Sistemoje“. UAB „Dekobalis“ dokumentus, registravimo pažymėjimą ir antspaudą jis atidavė bankroto administratoriui.

264Kaltinamasis M. D. kaltinimų pagal šį epizodą nepripažino, nurodydamas, kad jo žiniomis, A. M. įmonę „Dekobalis“ įsigijo galimai taip pat fiktyviai. Kilus jo konfliktui su A. M. pastarasis atleido iš darbo jo brolį J. bei kitus. Dėl to jis kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, kadangi jautėsi atsakingas už brolio įdarbinimą. Todėl pranešė A. M., kad galimai M. A. susitvarkys ir su bendrove „Dekobalis“. Įregistravo pastarąjį direktoriumi, pateikė dokumentus, kurie surašyti kaltinamajame akte Registrų centrui, pats nunešė juos registravimui. Dokumentai buvo ruošiami S. R. bute, galvoja, kad pastarasis surinko ir M. A. privalomus dokumentuose parašus. Dėl 2010-07-09 prašymo išduoti bendrovės „Dekobalis“ pamesto registracijos pažymėjimo dublikatą, įgaliojimų veikti bendrovės vardu, antspaudo „Direktorius M. A.“ įgijimo, laikymo bei naudojimo be teisėto pagrindo tvirtinant paruoštus dokumentus, netikro fizinio asmens bei UAB „Dekobalis“ antspaudo pagaminimo ir panaudojimo kaltės M. D. taip pat nepripažino, teigdamas, kad bendrovės antspaudas, registracijos pažymėjimas neatsirado, todėl reikėjo pagaminti dublikatus. O kuomet reikėjo M. A. parašo, tuo rūpinosi S. R..

265Nors kaltinamasis M. D. neigia padaręs nusikaltimus, numatytus BK 300 str. 1 d. (3 epizodai dėl UAB „Dekobalis“) teisiamajame posėdyje patikrintų įrodymų visuma nustatyta, jog jis padarė pagal UAB „Dekobalis“ epizodą veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (3 veikos), o būtent - pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus: 2010-06-02 UAB „Dekobalis“ akcininkų sprendimą ir akcininkų sąrašą, 2010-06-28 prašymą Registrų centrui, kad direktoriumi skiriamas M. A., tačiau padarė tai nebendrininkaudamas su A. M. (pirmas epizodas); pagamino ir laikė netikrą dokumentą: 2010-07-09 prašymą UAB „Dekobalis“ direktoriaus vardu išduoti pamesto įmonės registravimo pažymėjimo dublikatą (antras epizodas) ir pagamino ir laikė netikrus dokumentus: 2010-07-15 ir 2010-07-21 įgaliojimus, 2010-09-01 ir 2010-10-13 UAB „Dekobalis“ įsakymus, pažymą Nr. 129/525/2010 (trečias epizodas).

266Taip pat teismas konstatuoja, kad byloje nėra surinkta įrodymų, jog kaltinamasis A. M., bendrininkaudamas su M. D., įvykdė veiką, numatytą BK 300 str. 1 d., o būtent, kad jis bendrininkaudamas grupėje su M. D. pagamino ir panaudojo 2010-06-02 UAB „Dekobalis“ akcininkų sprendimą, akcininkų sąrašą, 2010-06-28 prašymą registruoti pakeitimus Registrų centre skiriant direktoriumi M. A..

267Kaltinamojo A. M. aiškinimus, kad jis nebendrininkavo su M. D., patvirtina Registrų centro atsakymas, liudytojų A. M., M. Č., T. J. parodymai, rašytiniai bylos įrodymai:

2682012-08-14 ikiteisminio tyrimo metu į VĮ Registrų centrą buvo išsiųstas raštas (t.36, b.l. 83), kuriuo buvo prašoma pateikti dokumentų patvirtintas kopijas (prašymus, akcininkų susirinkimo protokolus ir kt.) dėl UAB „Dekobalis“, susijusius su direktoriaus M. A. paskyrimu/atleidimu į direktoriaus pareigas nuo 2009-07-03 iki 2010-07-08 bei nuo 2010-07-08 iki 2010-12-08. 2012-08-31 iš VĮ Registrų centro buvo gautas atsakymas (t. 36, b.l. 84-109) su dokumentų patvirtintomis kopijomis, iš kurių matyti, kad būtent kaltinamasis M. D. 2010-06-29 Registrų centrui pateikė 2010-06-02 akcininkų sprendimą dėl M. A. paskyrimo į UAB „Dekobalis“ direktoriaus pareigas.

2692013-02-21 buvo gautas atsakymas iš Sodros (t. 36, b.l. 154-161), kuriame nurodoma, kad UAB „Dekobalis“ direktorius A. M. teikė duomenis į Sodrą apie apdraustuosius, t.y. A. M. bei R. P., tačiau duomenų apie apdraustąjį M. A. pateikta nebuvo.

270Liudytojas A. M. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M.. Aplinkybių, kuriomis susipažino, neatsimena. Gali būti, kad susipažino perduodant įmonę „Dekobalis“. Berods jį rekomendavo pažįstamas. A. M. turėjo ofisą tame pačiame pastate Buivydiškių gatvėje. 2007 ar 2008 m. įmonė „Dekobalis“ pradėjo dirbti nuostolingai. Pasitaikius galimybei pardavė įmonės akcijas A. M.. Nebeatsimena, ar asmeniškai jam, ar jo atstovaujamai kažkokiai bendrovei. Berods, bendrovei „Verslo ir investicijų centras“. Po akcijų pardavimo liudytojas įmonėje dirbti neliko. Kai viską perdavė pirkėjui, pasirašė dokumentus, perdavė jam antspaudus, tą pačią dieną nuvyko į VĮ „Registrų centras“ sutvarkyti dokumentų. Žino, kad UAB „Dekobalis“ iškelta bankroto byla, kurioje buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu. Apie M. A., kaip direktorių, sužinojo tik iš tyrėjos.

271Liudytojas M. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M.. Jo draugas A. M. pardavinėjo savo įmonę „Dekobalis“ ir pardavė ją A. M.. Pats jis šiame procese nedalyvavo. Kadaise jis buvo įmonės „Dekobalis“ bendrasavininkas, tačiau jo netenkino įmonės veiklos eiga, todėl pardavė savo akcijas A. M.. Tolesnės akcijų nuosavybės eigos nežino. Kiek žino, A. M. pardavė akcijas A. M..

272Liudytojas T. J. parodė, kad pažįsta tik J. D. brolį M. D.. Dar girdėta A. M. pavardė, jis buvo UAB „Dekobalis“ direktoriumi. 2008-2009 metais jis dirbo UAB „Dekobalis“, apie šį darbą jo klausinėjo ir tyrėja. M. D. per savo brolį J. pasiūlė šį darbą. Įsidarbinant buvo užvažiavęs į UAB „Dekobalis“ ofisą, ten buvo J. brolis M. D., direktorius A. M., kažkokia moteris ir daug popierių. Be liudytojo, ten dar įsidarbino L. P., A. A., A. K.. Turėjo dirbti kroviku, pervežti krovinius iš vienos vietos į kitą. Tačiau realiai to darbo nelabai buvo, buvo tik kelis kartus nuėjęs. Vieną kartą kažką vežė, krovė kažkokius popierius.

273Analogiškus liudytojui T. J. parodymus teisiamajame posėdyje davė liudytojas A. K..

274Liudytojas A. A. parodė, kad iš kaltinamųjų yra girdėjęs tik apie M. D., kuris yra jo pažįstamo J. D. brolis. J. D. pasiūlė jam laisvu metu padirbėti, paaiškino, kad yra galimybė užsidirbti pinigų. Sakė, kad reikės pagelbėti krauti, iškrauti. Sutiko, prisijungė dar trys - keturi jo draugai. Darbo daug nebuvo. Ofise buvo daug dėžių, kokius du kartus jas krovė. Jis krovė, vežė jas tikriausiai jo draugai. A. M., M. A., S. R. pavardės liudytojui negirdėtos. Bendravo tik su J. D., o šis nebuvo įmonės direktorius. Kiek atsimena, atlyginimo už atliktą darbą negavo. Darbo inspekcijoje nėra buvęs. Tik dabar sužinojo, kad buvo iš įmonės atleistas, o vėliau atstatytas į pareigas.

275Liudytoja V. V. parodė, kad dirba UAB „Forsina“ vadovo asistente. Įmonė užsiima bankroto administravimu ir teisinių paslaugų teikimu. Įmonė administravo UAB „Dekobalis“ bankroto bylą. Asmeniškai iš kaltinamųjų ji nieko nepažįsta, į biurą buvo atvykęs tik M. D., kadangi keliant bankroto bylas prieš tai yra prašoma administratorių sutikimo dėl bankroto administravimo. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos UAB „Dekobalis“ administravo administratorius A. R.. Jam įmonės dokumentus pateikė A. M.. M. A. pavardė jai negirdėta. Kad M. A. buvo fiktyvus įmonės direktorius, liudytojai tapo žinoma tik gavus kaltinamojo akto santrauką.

276Liudytojas A. R. parodė, kad 2011 m. dirbo bankroto administratoriumi įmonėje „Forsina“. Iškėlus bankroto bylą buvo paskirtas UAB „Dekobalis“ bankroto administratoriumi. Perėmė dokumentus. M. A., kaip įmonės direktoriui, buvo siunčiami laiškai, kad perduotų dokumentus, įmonės turtą, antspaudus. To padaryta nebuvo, todėl teko kreiptis į teismą dėl baudos paskyrimo. Registrų centre buvo nustatytas buvęs direktorius, t.y. A. M.. Rado A. M. numerį. Pastarasis perdavė dokumentus ir antspaudą Naugarduko gatvėje. Buvo surašytas perdavimo aktas. Tai buvo dokumentai yra už 2008-2009 metus.

277Liudytoja I. R. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. A. M., A. M., M. A. pavardės girdėtos tik iš bylos. Ji dirbo bankroto administratore įmonėje „Forsina“, kuri administravo įmonę UAB „Dekobalis“. 2010 metais M. D. atėjo į ofisą su jai nepažįstama mergina, kalbėjo, kad ruošia ieškinius ir reikia sutikimo administruoti įmones. M. D. prisistatė teisininku. Kai įmonei „Dekobalis“ buvo iškelta bankroto byla, kolega A. R. buvo šios įmonės įgaliotas asmuo bankroto byloje. Jį iškvietė ekonominė policija ir paprašė įmonės dokumentų. Suprato, kad yra netiesiogiai įtraukti į šį reikalą. Kilus įtarimams pradėjo analizuoti situaciją, dokumentus. Sužinojo, kad perperkamos įmonės, nuplaunamas turtas ir bankrutuojama tuščiai arba įmonių vadovai yra benamiai. Kilus įtarimams, parašė prašymą įmonių bankroto departamentui ir atšaukė visus sutikimus administruoti įmones, kuriuos buvo davę M. D.. Dėl įmonės „Elstuva group“ administravimo į „Forsina“, jos manymu, taip pat kreipėsi M. D.. Kas konkrečiai iškėlė įmonei „Elstuva group“ bankroto bylą, neatsimena.

278Liudytoja S. R. parodė, kad buvo įmonės „Redona“ direktorė. Įmonė bankrutavo. Pradėjo ieškoti, kas pagelbėtų. Surado teisininką M. D.. Davė jam įgaliojimą, kad jis tvarkytų viską, kas susiję su įmone „Redona“. Jis pradėjo tvarkyti tuos dalykus. Vėliau jis pasiūlė apiforminti kitas bendroves, pavadinimų neatsimena. Kiek pamena, pas ją ateidavo M. D. ir S. R.. Atsimena, kad jai buvo pavesta atlikti darbą ir dėl UAB „Dekobalis“: sudaryti darbo sutartis, daryti pranešimus Sodrai. Teisiamajame posėdyje liudytoja patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Iš šių parodymų matyti, kad ji teigia, jog ruošė darbo sutartis, kad M. A. ji nepažinojo ir kad M. D. prašė jos pasirašyti dokumente už M. A. (konkrečiai pranešime Sodrai), tačiau ar ji pasirašė, šiuo metu liudytoja neatsimena (t.36, b.l. 56-61).

279Taigi, iš minėtų liudytojų parodymų matyti, kad iki M. A. UAB „Dekobalis“ direktoriumi buvo A. M., kad M. A. buvo vadovu skiriamas be pastarojo žinios. Buvo prašoma liudytojos pasirašyti už M. A.. Liudytojas A. R., administravęs „Dekobalis“ bankroto procedūroje, nurodė, kad dokumentus jis gavo iš A. M., jis gi gavo ir bendrovės antspaudą. Tuo paneigiami kaltinamojo M. D. parodymai apie tai, kad jis turėjo užsakyti pamestus bendrovės registracijos pažymėjimą bei antspaudą.

280Kaltinamojo A. M. teiginius, kad jis nebendrininkavo su M. D. gaminant netikrus dokumentus, kurių pasekmėje jis neteko UAB „Dekobalis“ vadovo pareigų, patvirtina 2010-08-18 jo pareiškimas LR generalinei prokuratūrai, kur jis prašo ištirti neteisėtus veiksmus klastojant dokumentus dėl akcijų pardavimo, bendrovių „Grand Voyage“, „A Sistema“, „Dekobalis“ naujo vadovo neteisėto paskyrimo (t.1, b.l.64).

281Pažymėtina ir tai, kad kitose UAB „Dekobalis“ netikrų dokumentų pagaminimo epizoduose kaltinamasis M. D. veikė vienas. Byloje nesurinkta jokių įrodymų, kurie patvirtintų A. M. bendrininkavimą su M. D. gaminant ir naudojant 2010-06-02 akcininkų sprendimą bei sąrašą, teikiant juos registruoti.

282Kaltinamasis M. D. neneigia, kad būtent jis ruošė kaltinime dėl UAB „Dekobalis“ minimus dokumentus, kad teikė dokumentus Registrų centrui, tačiau aiškina, kad tai buvo suderinta su A. M.. Jis gi nurodo, kad dokumentus ruošė S. R. bute ir kad tiki, jog pastarasis teikė juos pasirašyti M. A.. Jo teiginius dėl suderinimo ir bendro veikimo su kaltinamuoju A. M. paneigia ne tik pastarojo parodymai, tačiau ir kitos byloje nustatytos faktinės aplinkybės. Bylos duomenimis yra nustatyta, kad kaltinamasis M. D. buvo atleistas iš UAB „A Sistema“ (2009-08-28). Jo santykiai su A. M. tapo konfliktiniai. Dėl to jis dokumentų neberuošė „A Sistema“ biuro patalpoje. Kita vertus, nepaneigti kaltinamojo A. M. aiškinimai, kad jis neveikė kartu su M. D., kadangi pastarojo veiksmų pasekmėje buvo užvaldyta ne tik bendrovė „Dekobalis“, tačiau ir kitos bendrovės, apie ką jis nurodė prokuratūrai.

2832010-07-09 UAB „Dekobalis“ prašymas, įgaliojimai, pažyma, įsakymai buvo rasti ir paimti kratos metu kaltinamojo M. D. namuose 2010-12-06.

2842010-12-06 kratos metu M. D. gyvenamojoje vietoje buvo paimtas kompiuteris „Acer Aspire 5022 WLMI (t.41, b.l. 4-28).

285Specialisto išvada Nr.11-3018(10) nustatyta, kad buvo ištirtas sisteminis kompiuterio blokas ir rasti dokumentų ruošiniai (t. 41, b.l. 35-39). Dokumentų ruošinių apžiūros metu nustatyta, kad yra dokumentai dėl UAB „Dekobalis“, tarp jų 2009-11-06 J. D. (kaltinamojo M. D. brolio) ir kitų asmenų pareiškimas mokesčių inspekcijai, darbo inspekcijai ir Sodrai, kuriame prašoma ištirti, ar bendrovė yra moki, prašoma veikti, nes, pasak pranešėjų, A. M. gali naikinti apskaitos dokumentus (t.41, b.l. 9-33).

2862012-02-09 specialisto išvada Nr.11-2375(11) nustatyta, kad UAB „Dekobalis“ 2010-06-02 akcininkų sąraše prie antspaudo „Direktorius M. A.“ pasirašė ne M. A.. UAB „Dekobalis“ 2010-07-21 įgaliojimą pasirašė ne M. A.. Jis gi nepasirašė UAB „Dekobalis“ 2010-06-02 akcininkų sprendime prie antspaudo UAB „Euro House“. 2010-06-28 prašyme registruoti juridinių asmenų Registre žodį „Direktorius“ parašė ne M. A., jis gi nepasirašė 2010-11-09 Vilniaus apygardos teismui adresuotame atsiliepime, 2010-07-15 įgaliojime Nr.12-55-58/2010 (2 egz.), 2010-09-01 įsakyme Nr.119/525/2010, 2010-10-13 Įsakyme Nr.128/525/2010, pažymoje Nr.129/525/2010. Ar šiuose dokumentuose pasirašė kaltinamieji M. D., A. M. arba S. R., tyrimo metu nustatyta nebuvo dėl tyrimo akte išvardintų priežasčių (t.41, b.l.129-154).

2872011-02-24 raštu Nr.10-4-S-2121 UAB „Laiva“ informavo ikiteisminį tyrimą, kad UAB „Euro house“ ir UB „Dekobalis“ antspaudus užsakė ir pasiėmė M. D. (t. 51, b.l. 54-56).

288Tokiu būdu, bylos duomenimis nustatyta ir pilnai įrodyta, kad kaltinamasis M. D., žinodamas, kad M. A. neatstovaus ir neatstovauja UAB „Dekobalis“, pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus (2010-06-02 UAB „Dekobalis“ akcininkų sprendimą, 2010-06-02 akcininkų sąrašą) ir tokiais veiksmais įvykdė nusikalstamą veiką pagal BK 300 str. 1 d.;

289jis gi pagamino bei laikė žinomai netikrą dokumentą (2010-07-09 UAB „Dekobalis“ prašymą) ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str.1d.;

290jis gi pagamino netikrus dokumentus ir laikė žinomai netikrus dokumentus (2010-07-15 ir 2010-07-21 UAB „Dekobalis“ įgaliojimus, UAB „Dekobalis“ 2010-09-01 ir 2010-10-13 įsakymus, UAB „Dekobalis“ 2010-10-13 pažymą Nr.129/525/2010) ir taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

291Šios veikos atskirtos pagaminimo aplinkybėmis, pagaminimo laiku, dokumentai skirti skirtingiems adresatams, jų panaudojimo tikslas yra skirtingas, todėl kaltinamojo M. D. padarytos veikos teismo kvalifikuojamos ne kaip viena tęstinė veika, tačiau kaip atskiros nusikalstamos veikos.

292Kaltinamasis A. M. pagal šį epizodą dėl veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., išteisintinas nenustačius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

293Be to kaltinamasis M. D. be teisėto pagrindo įgijo, panaudojo ir laikė fizinio asmens antspaudą (spaudą - „Direktorius M. A.“) ir taip padarė nusikalstamą veiką pagal BK 302 str. 1 d.

294BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už juridinio ar fizinio asmens antspaudo, spaudo, dokumento ar griežtos atskaitomybės blanko pagrobimą arba neturint tam teisėto pagrindo įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Taigi, baudžiamoji atsakomybė, visų pirma, numatyta už neteisėtą įgijimą ir už tolesnius veiksmus su neteisėtai įgytu dokumentu. Tokią veiką daro asmuo, neturintis teisės disponuoti šiame BK straipsnyje nurodytais įtaisais ir dokumentais (2007 m. spalio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-568/2007).

295Nors kaltinamasis neigia šios veikos padarymo faktą, bylos įrodymais nustatyta, kad jis šį spaudą „Direktorius M. A.“ įgijo, naudojo ir laikė neturėdamas tam teisėto pagrindo, kadangi tai spaudas, kurį galėtų naudoti kitas asmuo, būtent - M. A.. Bylos duomenimis nustatyta, kad M. A. tokio spaudo neturėjo ir jo kaltinamajam neperdavinėjo. Tuo tarpu šiuo spaudu kaltinamasis tvirtino jo paties pagamintus netikrus dokumentus. Lietuvos BK 302 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę, visų pirma, už neteisėtą įgijimą ir už tolesnius veiksmus su neteisėtai įgytu antspaudu, spaudu, dokumentu. Šiuo atveju teismas konstatuoja, kad kaltinamasis M. D. spaudo neperdavė M. A., naudojo jį pats, tvirtino juo klastotus dokumentus. Teismas iš kaltinimo pašalina tai, kad kaltinamasis be teisėto pagrindo įgijimo, naudojo ir laikė žinomai netikrą fizinio asmens antspaudą, be to teismas patikslina, kad tai yra fizinio asmens spaudas.

296Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas, kad pagamino netikrą fizinio asmens antspaudą „Direktorius M. A.“, t.y. nesant M. A. įgaliojimo 2010-10-19 savo vardu UAB „Laiva“ užsakė ir jam tokį antspaudą pagamino. Be to jis kaltinamas ir tuo, kad 2010-07-19 toje pat bendrovėje užsakė savo vardu pagamino bei panaudojo netikrą juridinio asmens UAB „Dekobalis“ antspaudą, t.y. įvykdė nusikalstamas veikas, numatytas LB BK 301 str. 1d. (du epizodai).

297Pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius, kad jis padarė šias jam inkriminuojamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

298Kaltinamasis M. D. kaltės nepripažino ir nurodė, kad neturėjo UAB „Dekobalis“ antspaudo, todėl įmonėje UAB „Laiva“ užsakė antspaudo dublikatą, kas dėl spaudo (kaltinime nurodyta, kad tai - antspaudas) „Direktorius M. A.“, tai jį taip pat užsakė toje pat įmonėje. Jokių reikalavimų jam pateikta nebuvo. Neneigia, kad naudojo šiuos įtaisus.

299BK 301 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos dalykas yra valstybinės ar visuomeninės įmonės, įstaigos ar organizacijos, taip pat privataus ūkinio subjekto – fizinio ar juridinio asmens – antspaudas, spaudas ar blankas.

300Antspaudo suklastojimas tai yra tikrojo antspaudo klastojimas arba netikrojo fizinio ar juridinio asmens antspaudo pagaminimas.

301Vertindamas bylos įrodymus teismas daro išvadą, jog nebuvo nustatyta, jog kaltinamasis M. D. padarė nusikalstamas veikas pagal BK 301 str. 1 d. (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

302Bylos įrodymais nustatyta, kad tiek UAB „Dekobalis“ antspaudo dublikatą (D), tiek ir fizinio asmens M. A. spaudą, pavadinimu „Direktorius M. A.“, kaltinamasis oficialiai užsakė ir pagamino UAB „Laiva“. Jokių specialių reikalavimų tam nebuvo. Byloje yra užsakymų prašymai (t.51, b.l. 49, 61), nurodyta, kad užsakovas yra M., nurodytas telefonas, prašyme yra pagamintų įtaisų veikos pavyzdžiai. Kaip matyti iš kaltinimų formuluotės, kaltinimas grindžiamas tuo, kad šie įtaisai buvo naudojami ruošiant ir patvirtinant tam tikrus dokumentus, tačiau už tai M. D. atsako pagal BK 300 str. 1 d. Teismas pažymi, kad šiuo atveju absoliučiai nekeičia esmės vertinant suklastotą dokumentą, ar jis pasirašytas kito asmens vardu ir ranka parašyta jo pavardė ir vardas (šiuo atveju „Direktorius M. A.“), ar minimas tekstas („Direktorius M. A.“) atliktas dokumente spaudu. Pažymėtina, kad BK 301 str. 1 d. nustato atsakomybę tam, kad suklastojo tikrą ar pagamino netikrą fizinio ar juridinio asmens antspaudą, spaudą, griežtos atsakomybės blanką arba pasinaudojo jais, arba realizavo.

303Inkriminuojamos nusikalstamos veikos metu galiojo 2002-12-23 Policijos generalinio komisaro įsakymu Nr.657 patvirtintos taisyklės, kurios buvo priimtos remiantis Respublikos Vyriausybės 2002-12-20 nutarimu patvirtintomis: „Leidimų užsakyti pagaminti antspaudus su Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbu išdavimo, antspaudų saugojimo, apskaitos, sunaikinimo bei veiklos ataskaitos pateikimo taisyklėmis“. Šios taisyklės reglamentuoja tvarką ir dėl antspaudų be herbo (3 skyrius). 26 punkte yra pasakyta, kad Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis užsakyti antspaudą be herbo, turi kreiptis į gamintoją tiesiogiai. Toliau nusakoma, kad gamintojas turi pareikalauti iš jurinio asmens vadovo ar įgalioto asmens arba fizinio asmens (arba jo įgalioto) asmens: juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopijos bei užsakančio asmens dokumento.

304Kaip matyti iš UAB „Laiva“ bylai pateiktų kvitų, UAB „Dekobalis“ antspaudo (dublikato) užsakymui kaltinamasis pateikė bendrovės įstatus (t.51, b.l.61).

305Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. antspaudą (UAB „Dekobalis D“- dublikatas) ir spaudą („Direktorius M. A.“) naudojo tvirtindamas atitinkamus dokumentus (įgaliojimus, įsakymus), kuriuose buvo tikrovės neatitinkanti informacija, už ką jam buvo reiškiamas kaltinimas pagal BK 300 str. 1 d. Pažymėtina, kad byloje nėra nustatyta, jog kaltinamasis M. D. būtų gaminęs, klastojęs patį antspaudą arba fizinio asmens spaudą.

306Liudytoja E. D. parodė, kad pažįsta M. D.. Susipažino jai dirbant antspaudų gamyboje UAB „Laiva“ Kalvarijų gatvėje. 2010 metais M. D. užsakinėdavo antspaudus. Ateidavo užsakyti apvalių antspaudų ir neapvalių įmonių antspaudų bei spaudų. Užsakant apvalų antspaudą būtinai turėjo būti teikiamas įmonės registravimo pažymėjimas ir asmens dokumentas. Neapvaliems antspaudams, spaudams užsakyti nereikėjo jokių dokumentų. Užsakant antspaudą buvo pildomas įmonės blankas, jame nurodant, koks klientas antspaudą užsako, koks tai bus antspaudas.

307Pažymėtina, kad kaltinime dėl veikų pagal BK 301 str. 1 d. nurodoma, kad įtaisai buvo gaminami oficialiai, t.y. bendrovėje „Laiva“, kad antspaudu ir antspaudu buvo tvirtinami tikrovės neatitinkantys dokumentai.

308Todėl darytina išvada, kad kaltinamasis M. D. netikro fizinio asmens spaudo arba juridinio asmens antspaudo negamino, atitinkamai jis išteisintinas nenustačius, kad jis padarė šias jam inkriminuojamas veikas pagal BK 301 str. 1 d. (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

309UAB „Projektavimo laboratorija“ epizodas

310Kaltinamasis A. M. teisiamajame posėdyje neigė kartu su M. A. netikrų dokumentų (prašymo registruoti Registre formos JAR–I bei asmens parašo pavyzdžio) pagaminimo bei panaudojimo faktą. Nurodė, kad nutarė nupirkti UAB “Projektavimo laboratorija” ir darė tai tam, kad vėliau ją pelningai parduotų. Su M. (D.) pasitarė, kad jis suderins su S. R., jog M. A. sutinka pabūti laikinai vadovu. Nuvyko pas akcininką, pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, perėmė įmonės pagrindinius dokumentus su antspaudu, o buhalteriniai įmonės dokumentai liko buhalterinę apskaitą tvarkančioje įmonėje. Pirkėju buvo UAB „Verslo ir investicijų centras“ bei UAB „Stadita“ (pirmoji bendrovė buvo „Staditos“ akcininkė). Nesutiko su kaltinimais dėl dokumentų klastojimo: JAR-1 formos pasirašymo, panaudojimo, nes tai yra tiesiog lydraštis prie notaro patvirtintų pagrindinių dokumentų pateikimo Registrų centrui užregistruoti asmenį vadovu. Neneigia, kad pats galėjo pateikti dokumentus Registrui. M. A. tapo laikinuoju direktoriumi. Kiek jam yra žinoma, M. A. patvirtino, jog dokumentuose galėjo pasirašyti ir jis pats. Pinigų M. A. jis nemokėjo. Kodėl šis aiškina kitaip, pasakyti negali. Kadangi buhalterinę apskaitą tvarkė kita bendrovė, apskaitos dokumentų jam (M. A.) jis taip pat neperdavinėjo. Notaro kontoroje buvo jis, S. R. ir M. A.. Ar buvo M. D., neatsimena. Įmonė veiklos kaip ir nevykdė, todėl M. A. jokių funkcijų vykdyti ir nereikėjo. Tačiau pastarasis bet kada galėjo kreiptis į UAB „Audito formulė“ ir perimti bendrovės apskaitos dokumentus.

311Nors kaltinamasis neigia netikrų dokumentų pagamino ir panaudojimo faktą ir nurodo, kad JAR-I forma yra tik lydraštis, teismas, įvertinęs bylos įrodymus, daro išvadą, kad kaltinamasis A. M. šiame epizode įvykdė nusikalstamą veiką ir ji teismo kvalifikuojama pagal BK 300 str. 1 d.

312Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas.

313Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino kito asmens vardu.

314Pagal bylos duomenis nustatyta, kad buvo pagamintas ir panaudotas netikras dokumentas, t.y. 2009-04-03 Prašymas registruoti juridinių asmenų registre su atitinkamoje grafoje M. A., kaip bendrovės vadovo, parašo pavyzdžiu. Tokiu būdu šiame dokumente įtvirtinti žinomai melagingi duomenys apie M. A. tariamai teisėtą vadovimą bendrovei.

315M. A., kuris pagal ekspertų išvadą, nesuvokė savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti, apie įvykių faktines aplinkybes, leidus tai daryti specialistams-psichiatrams, teisme nurodė, kad su A. M. susipažino būtent dėl UAB „Projektavimo laboratorija“. Supranta, kad nebuvo realaus direktoriavimo, kad buvo paskirtas tik fiktyviu direktoriumi. Realiai turto, dokumentų neperėmė. Tapti „Projektavimo laboratorija“ direktoriumi įkalbinėjo S. R., tačiau kartu buvo ir A. M.. Jam aiškino, kad bendrovei bus keliama bankroto byla ir reikės tik sudalyvauti. Už „Projektavimo laboratorija“ gavo 500 Lt, perdavė S. R., bet jis matė, kad pinigus jam perdavė būtent kaltinamasis A. M..

316Liudytojas V. B. parodė, kad jam yra tekę bendrauti su kaltinamuoju A. M.. Jo (liudytojo) įmonė „Indeco: Investment and development“ užsiima kitų įmonių valdymo veikla. Ši įmonė turėjo įmonę „Projektavimo laboratorija“, kurią pardavė. Pirkėjo įmonei ieškojo per skelbimus, kuriuose buvo skelbiama apie įmonių supirkimą. A. M. skelbėsi, kad superka įmones. Jo įmonės teisininkė bendravo su A. M. ir derino pardavimo sutarties sąlygas. Pats jis su A. M. susitiko tik pasirašant akcijų pardavimo-pirkimo sutartį. Ją (sutartį) pasirašant dalyvavo jis, A. M. ir UAB „Projektavimo laboratorija“ direktorius, jo pavardė galėjo būti M. A., dabar jau tiksliai nepamena. Tikslaus įmonės pirkėjo nebeįvardintų. Už kokias įmones sutartyje pasirašė pats A. M. – taip pat. Pastarojo įgaliojimo nematė, nors sutartis buvo pasirašoma ir antspauduojama jo (liudytojo) akivaizdoje. Susitikimo metu tik buvo pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, perduoti įmonės dokumentai, antspaudas. Pastarieji buvo perduoti pagal aktą. Nepamena, ar A. M. turėjo UAB „Stadita“ ir UAB „Verslo ir investicijų centras“ antspaudus. Po keleto metų nuo pardavimo teko bendrauti su policija, vykdančia tyrimą dėl parduotos įmonės veiklos, teko dalyvauti akistatoje su šios įmonės vadovu. S. R., M. D. pavardės jam negirdėtos, M. A. pavardė lyg ir girdėta, bet negali pasakyti, iš kur.

317Liudytoja D. A. (M. A. žmona) parodė, kad po S. R. pasiūlymo vyrui tapti bendrovių direktoriumi ginčijosi su vyru, įspėjo jį, kad bus blogai. Tačiau vyras aiškino, kad įmonės veiklos nevykdys, kad atsakomybė nekils. M. A. važiavo į Vilnių, minėjo, kad turėjo susitikimą su keliais žmonėmis, tarp jų su S. R. ir A. M., važiavo į kažkokią įstaigą pasirašyti dokumentų. Minėjo jai, kad susitiko su A. M.. Kaip ji suprato iš vyro aiškinimų, A. M. ir buvo pagrindinis asmuo. Vyras kalbėjo apie jį kaip apie įmonių direktorių. Paskui sužinojo, kad dar yra jo (A. M.) padėjėjas, t.y. M. D.. Kai vyrui pradėjo eiti laiškai su reikalavimais, vyras pradėjo labai pergyventi, tiesiog nežinojo, ką jam ir daryti. Nes laiškai buvo iš visur, taip pat ir iš teismo. Iš S. R. gavo A. M. telefono numerį, tačiau šis ragelio nekėlė. Kai paskambino S. R. ir pasakė, kad A. M. nekelia telefono, šis pažadėjo pasikalbėti su M. D.. Kaip ji suprato, tai buvo antras žmogus po A. M.. Apsidraudimui ji ėmė įrašinėti telefoninius pokalbius. Sykį teko kalbėtis su A. M., šis liepė vyrui į teismą pagal iškvietimą nevažiuoti. Jai yra girdėtas įmonės „Projektavimo laboratorija“ pavadinimas. Pati nėra mačiusi pas vyrą nei įmonių antspaudų, nei blankų, nei dokumentų. Jos vyras tebuvo adresas, kuriuo galima buvo siųsti visus reikalavimus iš teismų, Sodros ir kitur.

318Liudytojas M. A. parodė, kad kaltinamasis A. M. jam matytas vieną kartą, kitų kaltinamųjų nėra matęs. Nuo 2008 metų kovo mėnesio liudytojas buvo UAB „Projektavimo laboratorija“ vadovas. UAB „Projektavimo laboratorija“ užsiėmė inžinieriniu projektavimu. 2008 metais ekonominė situacija pablogėjo, užsakymų vis mažėjo. 2009 metų pradžioje akcininkai nusprendė iš viso nebevykdyti veiklos. Jį atleido iš pareigų ir paprašė dokumentus, antspaudą perduoti akcininkui. Vėliau sužinojo, kad įmonė parduota kitiems akcininkams, pristatė naujų savininkų atstovą A. M.. Dalį dokumentų (kelis segtuvus, gal tris-keturis, kuriuose buvo ne buhalterinė apskaita, o kažkokios sutartys), jis atidavė A. M., o likusi buhalterinė dokumentacija buvo buhalterinę apskaitą tvarkiusioje įmonėje. Perdavimo aktas nebuvo surašytas, nes tai nebuvo griežtos atskaitomybės dokumentai. Kaip dokumentai iš UAB „Audito formulė“ atsidūrė pas bankroto administratorių, nežino. M. A. jis nėra matęs.

319Liudytoja L. R. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų ji nepažįsta. Dirba buhaltere UAB „Audito formulė“. Į juos dėl apskaitos tvarkymo kreipėsi įmonė „Projektavimo laboratorija“. Su įmonės direktoriumi M. A. buvo pasirašyta sutartis ir apie metus laiko bendrauta, teiktos buhalterinės apskaitos paslaugos. Buvo bendraujama tik su M. A.. M. A. pavardė jai negirdėta. Paskui gautas bendrovės „Projektavimo laboratorija“ pranešimas, kad iš jų pusės sutartis nutraukiama. Įmonės buhalteriniai dokumentai buvo laikomi bendrovėje „Audito formulė“, po ko atiduoti pagal aktą bankroto administratoriui A. K..

320Iš liudytojo A. K. parodymų seka, kad jis dirba bankroto administratoriumi. Iš kaltinamojo M. D. gavo elektroninį laišką, kad įmonei „Projektavimo laboratorija“ bus keliama bankroto byla. Nežino, kodėl pastarasis kreipėsi būtent į jį. Asmeniškai net nebuvo susitikęs su juo. Parašė sutikimą administruoti tą įmonę. Kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, išsiuntinėjo laiškus buvusiems ir esamiems jos direktoriams, reikalaudamas pateikti įmonės dokumentus. M. A. (pagal Registro duomenis) buvo esamas minėtos įmonės direktorius, o M. K. – buvęs. Be to buvo minimas dar vienas buvęs direktorius – M. A.. Nei vienas jų reikalaujamų apskaitos dokumentų nepateikė. Vadovaujantis bankroto įstatymu visiems trims buvo pateikti ieškiniai. Tačiau nagrinėjimo eigoje sužinojo, kad M. A. yra gydomas psichiatrijos ligoninėje. Taigi, nebuvo įmonės dokumentų, nebuvo realaus direktoriaus, bankroto procedūroje yra remiamasi nepilnais dokumentais ir balansu. Dalis dokumentų buvo rasta UAB “Audito formulė”.

321Kaip matyti iš rašytinių bylos įrodymų (dokumentų) būtent kaltinamasis A. M. 2009-03-30 pirko UAB „Projektavimo laboratorija“ akcijas. Sandorio šalimis buvo UAB „Indeco: investment and development“ (pardavėjas, kurį atstovavo direktorius V. B.) ir UAB „Verslo ir investicijų centras“ bei UAB „Stadita“ (pirkėjas, kuriuos atstovavo direktorius A. M.) (t.35, b.l.131-133).

322Iš karto po šio sandorio 2009-04-03 Juridinių asmenų registre buvo registruotas juridinę reikšmę turintis faktas apie naują akcininką ir taip pat buvo registruoti neva naujojo bendrovės vadovo (M. A.) duomenys.

323Iš užfiksuotų telefoninių pokalbių tarp M. A. bei A. M., kuriuos tyrimui pateikė liudytoja D. A., matyti, kad pirmajam rūpi iškilusios jam problemos, kadangi ateina laiškai dėl UAB „Projektavimo laboratorija“, tarp jų iš antstolio bei iš teismo, jis nežino, ką daryti ir prašo iš antrojo, t.y. A. M., patarimo. M. A. aiškina, kad už neatvykimą į teismą jam gresia baudos. Tuomet kaltinamasis A. M. pataria nevažiuoti į teismą, aiškindamas : ...< „(Maloniai) tu ten su (galva?) nevažiuok, bet tai nei ten ką, žinai, nes ten, kai nuvažiuosi, žinai, irgi, kaip taip sakiau, tai kaip čia... paskirtas ir nieko nežinai, žinai. Tai irgi sakys. Dur-durnai atrodys.“ (t.51, b.l.128).

324Kaltinamasis A. M. bei M. A. neginčijo minėto įvykusio pokalbio fakto.

325Pokalbio turinys patvirtina, jog kaltinamasis A. M. aiškiai suvokė, kad M. A. nebuvo UAB „Projektavimo laboratorijos “ tikruoju direktoriumi, todėl Registrui buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys apie naują bendrovės vadovą.

326Nesutiktina su kaltinamojo A. M. aiškinimu, kad tokių dokumentų JAR-I formos pateikimas yra tik formalumas, nes nėra nuginčijami kiti svarbūs dokumentai, o būtent: vienintelio akcininko sprendimas dėl naujo vadovo paskyrimo, akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. Dėl pastarųjų dokumentų galimo klastojimo kaltinimas pareikštas byloje nebuvo, nes tai yra kaltintojo prerogatyva. Tačiau pateiktas prašymas JAR-I su vadovo parašo pavyzdžiu turi juridines pasekmes, nes registruojamas naujas juridinio asmens vadovas, kuris įgauna įgalinimus veikti bendrovės vardu, yra atsakingas už buhalterinę apskaitą, ataskaitų pateikimą, dokumentų išsaugojimą, atstovavimą teisme ir kitose institucijose. Būtent dėl šios priežasties M. A., o ne kitam asmeniui, ir buvo siunčiami pranešimai antstolio, teismo. Kaip matyti, civiliniuose procesuose M. A. tapo atsakovu arba trečiuoju asmeniu. Taip Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo byloje Nr.2-7826-466/2009 2009-07-22 buvo priimtas sprendimas pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovui UAB „Projektavimo laboratorija“ dėl neišmokėto atlyginimo. Būtent apie problemą su pirmos apylinkės teismu pagal J. K. ieškinį (pavadindamas jį pokalbio metu „K.“) telefoniniame pokalbyje kalba M. A. (t.51, b.l.125). Nebaigtas dar civilinis procesas Vilniaus apygardos teisme byloje Nr.2-2688-560/2015, kur byloje su UAB „Projektavimo laboratorija“ vienu iš atsakovų yra M. A..

3272010-12-06 kratos metu kaltinamojo A. M. bendrovės „A Sistema“ patalpose buvo paimti kompiuteriai. Specialistai ištyrė diskus ir nustatė, kad yra eilė dokumentų dėl UAB „Projektavimo laboratorija“: akcijų pirkimo, dėl M. A. paskyrimo vadovu atleidus M. A., 2009-04-03 prašymo formos JAR-I dokumentai (t.58, b.l. 62-76, 123-135).

3282012-02-29 rašysenos specialisto išvadoje Nr.11-2375 (11) nurodyta, kad nustatyti, kas pasirašė 2009-04-03 Prašyme registruoti juridinių asmenų registre UAB „Projektavimo“ laboratorija“, t.y. M. A., A. M., S. R., A. M., M. D., M. A. ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl priežasčių, nurodytų tyrimo akto aprašomojoje dalyje. Analogiškai dėl parašo pavyzdžio grafoje „Parašo pavyzdys“ (t.41, b.l. 129, 147-148).

329Tokiais įrodymais remdamasis teismas daro išvadą, kad šiame epizode kaltinamojo A. M. veiksmai atitinka nusikalstamos veikos pagal BK 300 str. 1 d. požymius.

330UAB „Worksupply“ epizodas

331Nors kaltinamasis A. M. neigia netikro dokumento (Prašymo JAR-I formos) pagaminimo pagal šį epizodą faktą, aiškina, kad pinigų M. A. niekada nemokėjo, be to kaltinime eina kalba apie prašymo formą JAR-I, kas yra iš esmės tik lydraštis, su kuriuo siunčiami registruoti pagrindiniai dokumentai, o šie nuginčyti nebuvo, bylos duomenimis, įrodymų visuma teisiamajame procese buvo nustatyta, kad kaltinamojo veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., sudėtis.

332M. A. teigia, kad šios, kaip ir kitų bendrovių, direktoriumi jis tapo tik formaliai, jam buvo pasakyta, kad nieko daryti ir nereikės. Po to prasidėjo nemalonumai su antstoliais, teismais, jis pradėjo gauti laiškus, kvietimus.

333M. A., nors ir buvo VĮ Registrų centras registruotas kaip bendrovės direktorius, Sodros duomenimis, minėtoje bendrovėje įdarbintas nebuvo.

334Liudytoja B. M. parodė, kad pažįsta tik iš matymo vienintelį kaltinamąjį M. D.. Ji buvo paskirta BUAB „Worksupply“ bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu nuo 2010 metų spalio mėnesio. Šiai įmonei dar 2009 m. buvo iškelta bankroto byla. Bankrotą inicijavo Sodra. Dar prieš bankrotą VĮ Registrų centras buvo įregistruotas naujas įmonės vadovas ir akcininkai. Įmonės vadovu buvo paskirtas M. A.. Byloje yra šio asmens paaiškinimas, kad jis įmonėje „Worksupply“ vadovu niekada realiai nedirbo, t.y. kad jis buvo fiktyvus direktorius. A. M. pavardė girdėta, kadangi jis buvo įmonės, nupirkusios „Worksupply“ akcijas, vadovas. Tačiau su juo asmeniškai susisiekti nepavyko, visi laiškai grįžo jam neįteikti. M. A., Sodros duomenimis, BUAB „Worksupply“ nebuvo įdarbintas, nors VĮ Registrų centras buvo registruotas kaip jos direktorius.

335Liudytoja J. L., UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė, parodė, kad pažįsta A. M., su kuriuo yra dirbusi ir mokiusis, konfliktų su juo nėra turėjusi. M. D. tik yra mačiusi, kai šis ateidavo pas A. M. asmeniniais reikalais, su juo nebendravo. A. M. iš bendrovės išėjo savo paties prašymu. Jos įmonei administruoti BUAB„Worksupply“ pasiūlė Sodra, o kas inicijavo pačią bankroto procedūrą, negali pasakyti. Buvo atėję M. D. ir A. M., kurie ją informavo, kad M. A., nors registruotas „Worksupply“ direktoriumi, vadovo pareigų niekada nėjo. Taip pat pats M. A. parašė pareiškimą, kad jis neturi jokių įmonės dokumentų, jam niekas perduota nebuvo, o ir vadovo pareigų jis niekada realiai nevykdė. Liudytoja sužinojo, kad BUAB„Worksupply“ akcijos parduotos A. M. vadovaujamai įmonei. Kad M. A. yra įmonės vadovas, buvo matoma tik iš VĮ Registrų centras duomenų. Taip pat biurui buvo pateiktas raštiškas M. A. paaiškinimas, kad jis yra registruotas VĮ Registrų centras įmonės „Worksuply“ vadovu, tačiau jam niekas realiai perduota nebuvo. Todėl M. A. ji ir neieškojo.

336Liudytoja J. P. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ji yra UAB „Dormeda“, kuri teikia buhalterines paslaugas, direktorė. UAB „Dormeda“ teikė paslaugas įmonei „Worksupply“, kuriai tuo metu vadovavo direktorius P. B.. Tam tikru momentu įmonė buvo prie bankroto slenksčio, išaugo jų skola už teikiamas paslaugas. Jai buvo pranešta, kad P. B. pardavė bendrovės akcijas. Kam jas pardavė, neatsimena, tačiau naujasis savininkas, pateikęs įgaliojimus, paprašė atsiimti dokumentus. Prieš tai P. B. buvo nutraukęs sutartį dėl paslaugų teikimo. Dokumentai buvo perduoti naujam savininkui pagal aktą. Gali būti ir taip, kad antspaudai nebuvo pagrindiniai, todėl buvo pamiršta atiduoti. Juos rado kratos metu, jie nebuvo naudojami.

337Kratos metu pas J. P. buvo rasti UAB „Worksupply“ dokumentai, antspaudas bei UAB „Worksupply“ direktoriaus P. B. parašo antspaudas (t. 5, b.l. 6-7, 4-13). UAB „Worksupply“ antspaudas perduotas BUAB „Worksupply“ bankroto administratoriaus UAB „Administravimas ir auditas“ įgaliotam asmeniui – B. M. (t. 5, b.l.92).

3382010-03-30 BPK 98 str. pagrindu liudytoja J. P. prie ikiteisminio tyrimo bylos pateikė UAB „Worksupply“ dokumentų perdavimo-priėmimo 2009-06-18 aktą, kurį pasirašė dokumentus perimantis asmuo – UAB „Worksupply“ akcininkas - A. M. (t.5, b.l. 50-51).

3392011-09-09 apžiūrėti kratos metu paimti 4 antspaudai, kurie saugomi Vilniaus aps. VPK NTV ENTS (t.5, b.l. 123).

3402010-12-06 buvo atlikta krata UAB „Dormeda“ darbo ofiso patalpose, adresu Kalvarijų g. 290-44, Vilniuje, siekiant surasti UAB „Worksupply“ bei kitų bendrovių apskaitos dokumentus bei kitus daiktus ar dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Kratos metu paimti dokumentai buvo apžiūrėti (t.5, b.l. 23-24).

3412010-05-05 raštu UAB „Dormeda“ pateikė kompiuterinėse laikmenose išsaugotų įmonės UAB „Worksupply“ duomenų patvirtintas kopijas (t. 6 , b.l.2-200, t.7, b.l. 1 -200 , t.8, b.l. 1-200 , t. 9, b.l. 1-205, t.10, b. l. 1-200).

342Rašysenos specialisto išvada nustatyta, kad 2009-06-08 Prašyme registruoti juridinių asmenų registre UAB „Worksupply“ 3-ame lape “Pavadinimas“ rankraštinį įrašą „Direktorius“ parašė M. A., tačiau kas pasirašė 4-ame lape, t.y. M. A., A. M. ar kitas asmuo, nenustatyta dėl priežasčių, nurodytų akte. Grafoje „Parašo pavyzdys“ pasirašė ne M. A. (t. 41, b.l. 129, 147).

343Kadangi formos JAR-I (Prašymo registruoti jurinių asmenų registre) pagaminimas ir pateikimas Registrų centrui sukelia teisines pasekmes, jos turinio duomenų klastojimas, įrašymas jame melagingų duomenų apie paskyrimą direktoriumi M. A., kuris tokių pareigų pagal kaltinamojo sumanymą ir neturėtų vykdyti, kaltinamojo A. M. veiksmai šiame epizode teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. JAR-I formoje naujojo bendrovės vadovo įvardijimas kaip M. A. sukelia teisines pasekmes. Šis faktas registruojamas. Asmuo tampa bendrovės atstovu, nuo to laiko atsako už buhalterinę apskaitą, dokumentų išsaugojimą. Kaltinamojo aiškinimai, jog niekas nenuginčijo vienintelio akcininko sprendimo skirti M. A. bendrovės direktoriumi ir akcijų pirkimo-pardavimo sandorio, todėl negali kilti atsakomybė už JAR-I formos pagaminimą bei pateikimą, nepagrįsti. Kaltinimas jam pareikštas tik dėl minėto netikro dokumento pagaminimo ir teismas nagrinėja kaltinimą tik ta apimtimi, tačiau tai visiškai nepaneigia A. M. atsakomybės už įvykdytą nusikalstamą veiką pagal LR BK 300 str. 1 d.

344UAB „Euro House“ epizodas

345Kaltinamasis A. M. nusikaltimo padarymo, t.y. netikro dokumento pagaminimo fakto nepripažino ir nurodė, kad nesutinka su kaltinimo teiginiais, jog jis žinojo, kad M. A. neperims bendrovės dokumentų ir turto, tam nėra ir įrodymų. Tuo metu nežinojo jis ir tos aplinkybės, kad M. A. serga ir nesupranta savo veiksmų. Todėl mano, kad JAR-I formos pagaminimas nėra dokumento klastojimas. Jeigu priedai prie prašymo JAR-I tikri, kodėl prašymas registruoti dokumentus Registrų centre vertinamas kaip netikras.

346Teismo proceso metų surinktų ir patikrintų įrodymų visetas leidžia teismui daryti išvadą, kad šiame epizode kaltinamasis įvykdė nusikalstamą veiką, kuri teismo kvalifikuojama pagal BK 300 straipsnįio 1 dalį.

347Priešingai nei aiškina aplinkybes kaltinamasis A. M., M. A. nurodo, kad jam buvo pasakyta, jog bus bankroto byla, kad jis tik turės sudalyvauti joje ir daugiau nieko neturi daryti. Pokalbiai vyko su A. M., M. D. bei S. R.. Kalba ėjo dėl UAB „Projektavimo laboratorija“, UAB „Dailarta“, UAB „Euro House“, “Worksupply“ bei UAB „Resstra“. Jokių dokumentų, antspaudų, turto jis negavo. Už pirmąją bendrovę gavo 500 Lt, vėliau dar 1500 Lt. Pinigus duodavo S. R., bet jis matė, kad pastarajam juos duoda būtent A. M..

348Iš telefoninio pokalbio tarp M. A. ir kaltinamojo A. M. 2009-06-29 seka :

349M. A. sako pokalbyje kaltinamajam A. M. :

350...< „Kad padarytum „Euro House“ ieškinį bankroto“..>,...< „Vis tiek Sodra reikalaus ataskaitų. O paskui vėl dėl kiekvienos įmonės kabinsis...>“,..<“Sakau, paskui mane teis kaip valstybės priešą. Sakys: „Šitiek įmonių...>“.

351Jam telefoninio metu atsakoma (A. M.) : ...< „ (Juokiasi). Nu ne, nebus čia tokie žiaurus? (Juokiasi). Jo...>“...<“Tai darysim, aišku...>“ (t.51, b.l.110-112).

352Tokiu būdu konstatuojama, kad pokalbio metu M. A. pergyvena dėl situacijos, kaltinamasis A. M. ramina jį, žada kelti bankroto procesą.

353Kaip matyti iš bylos duomenų, M. A. nebuvo perduoti UAB „Euro House“ nei apkaitos dokumentai, nei antspaudas:

3542010-12-06 UAB „Euro House“ buhalterinę apskaitą vedusios įmonės UAB „Dormeda“ direktorės J. P. bute, adresu ( - ), Vilniuje, buvo atlikta krata siekiant surasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ apskaitos dokumentus bei kitus daiktus ar dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

355Kratos metu buvo rasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ antspaudai bei šių įmonių direktorių: UAB „Worksupply“ direktoriaus P. B. parašo antspaudas ir UAB „Euro House“ direktoriaus S. M. parašo antspaudas (t.5, b.l. 4-13).

3562010-12-06 buvo atlikta krata UAB „Dormeda“ darbo ofiso patalpose, adresu Kalvarijų g. 290-44, Vilniuje, siekiant surasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ apskaitos dokumentus bei kitus daiktus ar dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

357Kratos metu buvo rasti tyrimui reikšmingi šie dokumentai: UAB „Dormeda“ direktorės J. P. 2009-06-18 UAB „Euro House“ dokumentų perdavimo priėmimo aktas UAB „Euro House“ akcininko įgaliotam asmeniui – A. M., įgaliojimas, dokumentų perdavimo aktas (t. 5, b.l. 17-29).

3582009-06-08 kaltinamasis pagamino Prašymą JAR-I registruoti įvykį registrų centre dėl M. A. skyrimo direktoriumi. Tuo tarpu 2009-06-18 apskaitą tvarkančios įmonės UAB „Dormeda“ direktorė J. P. UAB „Euro House“ įgaliotam asmeniui, t.y. kaltinamajam A. M. perduoda apskaitos dokumentus pagal sąrašą (t.5, b.l. 26-28), o prieš tai 2009-06-02 A. M. iš „Dormedos“ buhalterio A. A. perėmė UAB „Euro House“ įstatus, registracijos pažymėjimą (t.5, b.l.29).

359Minėtų dokumentų kaltinamasis A. M. M. A. neperdavė.

360Liudytojas M. O. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. Buvo įsidarbinęs vadybininku UAB „Euro House“, bet realiai ten nedirbo. Darbą rado per skelbimus. Pasirašydamas darbo sutartį jos neskaitė. Bet VSDFV duomenys rodė, kad jis buvo įdarbintas. Žino, kad UAB „Euro House“ paskelbtas bankrotas, bet jis pareiškimo dėl bankroto iškėlimo įmonei nerašė. Kreipėsi į bankroto administratorių tik dėl atleidimo iš įmonės, prašydamas, kad jį atleistų. Iš garantinio fondo gavo keleto tūkstančių litų išmoką. M. A. pavardė girdėta iš tyrėjo. Kiek girdėjo, jis buvo šios įmonės savininkas ar direktorius.

361Liudytoja J. P. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ji yra UAB „Dormeda“, kuri teikia buhalterines paslaugas, direktorė. UAB „Dormeda“ teikė paslaugas įmonei „Worksupply“, kuriai tuo metu vadovavo direktorius P. B.. Jos įmonė taip pat tvarkė ir bendrovės „Euro House“ buhalterinę apskaitą. UAB „Euro House“ po sutarties nutraukimo skolinga UAB „Dormeda“ neliko. Sutarčių nutraukimo aplinkybių jau nebepamena. Abu direktoriai dingo užsienyje, todėl gali būti, kad dokumentus dėl sutarčių nutraukimo galėjo atvežti kiti darbuotojai. UAB „Euro House“ dokumentai buvo saugomi jos vadovaujamojoje bendrovėje, tačiau po atliktų kratų bendrovė jų nebeturi. Įmonių „Euro House“ ir „Worksupply“ antspaudai liko bendrovėje „Dormeda“. Po to, kai su šių įmonių direktoriais nutraukė sutartis, su pastaraisiais nebebuvo jokio kontakto. Antspaudus rado kratos metu, jie nebuvo naudojami.

362Rašysenos tyrimo metu nustatyta, kad 2009-06-08 Prašyme registruoti juridinių asmenų registre UAB „Euro House“ 3-ame lape rankraštinį įrašą „Direktorius“ parašė A. M.. Nustatyti, ar 4-ame lape grafoje „Parašas“ pasirašė M. A. ar jo vardu tai padarė A. M., M. D., S. R., M. O. ar kitas asmuo, nebuvo galimybės, priežastys nurodytos akte (t.41, b.l. 148).

363Kaltinamojo A. M. teiginiai, kad Prašymas JAR- 1 formos yra tik lydraštis ir negali savaime užtraukti atsakomybės, kadangi įrašas nenuginčytas, kaip ir nenuginčyti dokumentai, kurie teikiami registrui kartu su šiuo prašymu, nepašalina baudžiamosios atsakomybės už šio netikro pagal savo turinį dokumento pagaminimą. Tai yra oficialus dokumentas, kuriame buvo įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie vadovą (direktorių), t.y. M. A., nors ir kaltinamasis, ir M. A. suvokė, jog bendrovės vadovo pareigų M. A. nevykdys, jokių sprendimų nepriminės, dokumentų bei turto neperims. Šia forma JAR-I Registrų centre buvo registruoti duomenys, kurie turėjo teisines pasekmes. Ta aplinkybė, kad nebuvo pareikštas kaltinimas dėl vienintelio akcininko sprendimo suklastojimo, kaltinamojo baudžiamosios atsakomybės nepašalina.

364Įvertinus išdėstytą, kaltinamojo A. M. veiksmai šiame epizode teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

365UAB „Euro House“ bei UAB „Worksupply“ apskaitos dokumentų slėpimo epizodai

366A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis paslėpė UAB “Euro House“ apskaitos dokumentus, o būtent: tikslu paslėpti tariamai M. A. vadovaujamos UAB “Euro House“ buhalterinės apskaitos dokumentus, veikdamas UAB “Verslo ir investicijų centras“ įgalioto asmens vardu, žinodamas, kad UAB “Euro House“ nevykdys realios ūkinės - finansinės veiklos šiai įmonei vadovaujant M. A., kuriam nebus perduoti šios įmonės buhalterinės apskaitos bei kiti dokumentai, jo žinioje pagal 2009-06-18 UAB “Euro House“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktą esančių UAB “Euro House“ buhalterinės apskaitos dokumentų nuo 2009-06-08 fiktyviai į UAB “Euro House“ direktoriaus pareigas paskirtam M. A. neperdavė, o 2009 m. birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje šiuos dokumentus paslėpė, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB “Euro House“ laikotarpio nuo 2005-01-31 iki 2009-06-10 turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

367Jis gi buvo kaltinamas tuo, kad turėdamas tikslą paslėpti tariamai M. A. vadovaujamos UAB „Worksupply“ buhalterinės apskaitos dokumentus, veikdamas UAB “Verslo ir investicijų centras“ įgalioto asmens vardu, žinodamas, kad UAB „Worksupply“ nevykdys realios ūkinės - finansinės veiklos šiai įmonei vadovaujant M. A., kuriam nebus perduoti šios įmonės buhalterinės apskaitos bei kiti dokumentai, jo žinioje pagal 2009-06-18 UAB „Worksupply“ dokumentų perdavimo priėmimo aktą esančių UAB „Worksupply“ buhalterinės apskaitos dokumentų nuo 2009-06-08 fiktyviai į UAB „Worksupply“ direktoriaus pareigas paskirtam M. A. neperdavė, o 2009 m. birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą, nenustatytoje vietoje šiuos dokumentus paslėpė, dėl ko negalima visiškai nustatyti UAB „Worksupply“ laikotarpio nuo 2004-08-20 iki 2009-06-10 turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

368Kaltinimuose minimi tik dokumentų perdavimo aktai, patys dokumentai, kurių paslėpimu kaltinamas asmuo, nėra vardinami.

3692012-10-31 raštu Nr. 10-4-S-10877 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybai buvo paskirta užduotis atlikti UAB „Euro House“ ūkinės-finansinės veiklos tyrimą (t. 42, b.l.1-2), kurioje buvo prašoma pagal pateiktus UAB „Euro House“ dokumentus, rastus kratų metu pas UAB „Euro House“ buhalterinę apskaitą vedusią buhalterę J. P., išreikalautus iš buhalterės turimus registrus kompiuterinėje laikmenoje apie įmonę „Euro House“ bei pagal iš VMI gautus dokumentus, atlikti UAB „Euro House“ ūkinės-finansinės veiklos tyrimą atsakant į klausimą, ar pagal tirti pateiktus dokumentus galima visiškai ar iš dalies nustatyti UAB „Euro House“ veiklą, turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą laikotarpiu nuo 2005-01-31 (įmonės įkūrimo data) iki 2009-06-10.

3702013-02-28 specialistas pateikė išvadą (t.42, b.l. 6-73), kad negalima iš dalies nustatyti UAB „Euro House“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005-01-31 iki 2009-06-10, kadangi nepateikti dokumentai: kasos knygos, piniginių lėšų judėjimo bankuose ir kasoje dokumentai, suvestiniai registrai, darbo užmokesčio žiniaraščiai, avanso apyskaitos (išskyrus už 2007 m. spalio mėn.), PVM sąskaitos-faktūros ir kt.

3712012-11-02 raštu Nr. 10-4-S-10896 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybai buvo paskirta užduotis atlikti UAB „Worksupply“ ūkinės-finansinės veiklos tyrimą (t.42, b.l. 74-76), kurioje buvo prašoma pagal pateiktus UAB „Worksupply“ dokumentus, rastus kratų metu pas UAB „Worksupply“ buhalterinę apskaitą vedusią buhalterę J. P., išreikalautus iš buhalterės turimus registrus kompiuterinėje laikmenoje apie įmonę „Worksupply“ bei pagal iš VMI gautus dokumentus, atlikti UAB „Worksupply“ ūkinės-finansinės veiklos tyrimą atsakant į klausimą, ar pagal tirti pateiktus dokumentus galima visiškai ar iš dalies nustatyti UAB „Worksupply“ veiklą, turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą laikotarpiu nuo 2004-08-20 (įmonės įkūrimo data) iki 2009-06-10 d.

3722013-02-25 specialistas pateikė išvadą (t.42, b.l. 79-207), kad pagal nustatytus UAB „Worksupply“ buhalterinės apskaitos pažeidimus, negalima iš dalies nustatyti UAB „Worksupply“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2004-08-20 iki 2009-06-10, nes nebuvo pateikta daugelio dokumentų už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2009-06-10, o būtent: kasos pajamų orderių, avansinių apyskaitų, PVM sąskaitų-faktūrų ir kt.

373Pagal šiuos du kaltinimo epizodus kaltinamasis A. M. išteisintinas nenustačius, kad jis padarė šias nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

374Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. nustato atsakomybę už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą (pvz. dvigubos buhalterijos vedimą), už apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą, t.y. atsakingo už buhalterinę apskaitą asmens ar kito asmens (paslėpimo atveju) tyčinius veiksmus. Be to, nusikaltimo sudėtis numato, kad dėl minėtų veiksmų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Apskaitos dokumentų slėpimas - tai veiksmai, kai dokumentai slepiami turint tikslą, kad nebūtų galima jais pasinaudoti tikrinant juridinio asmens veiklą, nustatant įmonės turtą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą.

375Analizuojant ir vertinant bylos įrodymus nustatyta, kad byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, kad kaltinamasis A. M. veikė tyčia ir kad jis įvykdė šias nusikalstamas veikas.

376Kaltinamasis A. M. neigia tyrėjęs tyčią slėpti išvardintų kaltinime bendrovių dokumentus, nes jis nebuvo įmonių vadovu, nevykdė ūkinės veiklos, neatliko jokių operacijų su turtu, negavo lėšų. Jis nurodo, kad UAB „Euro House“ dokumentus atidavė kaltinamajam M. D., kuris buvo jo vadovaujamos bendrovės „A Sistema“ darbuotojas. Mano, kad šiuos dokumentus, kuomet įvyko konfliktas su M. D., pastarasis su UAB „Dekobalis“ darbuotojais išvežė. Tai buvo keletas dėžių su dokumentais. Be to, bylos duomenimis įrodyta, kad M. D. veikė UAB „Euro House“ vardu, yra dokumentai su UAB „Euro House“ antspaudu su raide „D“ (dublikatas), kurį neva jis (M. D.) pagamino M. A.. Pastarasis (M. D.) įdarbino M. O., jo vardu rengė dokumentus bankroto bylai inicijuoti.

377Analogiškai ir su UAB „Worksupply“ apskaitos dokumentais, kuriuos M. D. su UAB „Dekobalis“ darbuotojais galėjo išvežti iš „A Sistema“ biuro patalpų.

378Liudytoja J. P. parodė, kad dirba UAB „Dormeda“, tvarkė bendrovių UAB „Euro House“ bei „Worksupply“ buhalterinę apskaitą, pagal aktus perdavė įmonių įmonės dokumentus A. M..

3792010-12-06 UAB „Euro House“ buhalterinę apskaitą vedusios įmonės UAB „Dormeda“ direktorės J. P. bute, adresu ( - ), Vilniuje, buvo atlikta krata siekiant surasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ apskaitos dokumentus bei kitus daiktus ar dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

380Kratos metu buvo rasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ antspaudai bei šių įmonių direktorių: UAB „Worksupply“ direktoriaus P. B. parašo antspaudas ir UAB „Euro House“ direktoriaus S. M. parašo antspaudas (t.5, b.l.4-13).

3812010-12-06 ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta krata UAB „Dormeda“ darbo ofiso patalpose, adresu: Kalvarijų g. 290-44, Vilniuje, siekiant surasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ apskaitos dokumentus bei kitus daiktus ar dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

382Kratos metu buvo rasti tyrimui reikšmingi šie dokumentai: UAB „Dormeda“ direktorės J. P. 2009-06-18 UAB „Euro House“ dokumentų perdavimo priėmimo aktas UAB „Euro House“ akcininko įgaliotam asmeniui – A. M., įgaliojimas, dokumentų perdavimo aktas (t. 5, b.l. 17-29).

383Liudytojas T. J. parodė, kad pažįsta tik J. D. brolį M. D.. Dar jam girdėta A. M. pavardė, kuris buvo UAB „Dekobalis“ direktoriumi. 2008-2009 metais jis buvo įdarbintas UAB „Dekobalis“. Šį darbą jam pasiūlė M. D. per savo brolį J.. Įsidarbinant buvo atvykęs į UAB „Dekobalis“ ofisą, ten tuo metu buvo J. brolis M. D., taip pat bendrovės direktorius A. M.. Be to buvo kažkokia moteris ir daug popierių. Be jo, minėtoje bendrovėje įsidarbino dar L. P., A. A., A. K.. Tačiau realiai darbo nebuvo, buvo tik kelis kartus nuėjęs. Vieną kartą kažką vežė, krovė, kažkokius popierius. Vežė juos iš ofiso, o kur vežė - šiuo metu jis jau neatsimena.

384Liudytojas A. K. taip pat parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., liudytojo bendraklasio J. D. brolį. Keletą kartų buvo įmonėje „Dekobalis“, tačiau jokio darbo nebuvo. Tik porą kartų reikėjo kažkokias dėžes perkrauti. Iš kur ir kam vežė tas dėžes, jau nebepasakytų. Vežė automobiliu.

385Liudytojas A. A. parodė, kad iš kaltinamųjų yra girdėjęs tik apie M. D., kuris yra liudytojo pažįstamo J. D. brolis. J. D. pasiūlė jam laisvu metu padirbėti, paaiškino, kad yra galimybė užsidirbti pinigų. Sakė, kad reikės pagelbėti krauti, iškrauti. Sutiko, prisijungė dar trys - keturi jo draugai. Ofise buvo daug dėžių, kokius du kartus jas krovė. Jis krovė, vežė jas tikriausiai jo draugai. A. M., M. A., S. R. pavardės liudytojui negirdėtos. Bendravo tik su J. D., o šis nebuvo įmonės direktorius. Liudytojas partvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuomet jis nurodo, kad …<”J. iš anksto paprašius, jie visi draugai 2 kartus nuvykę į Goštauto gatvę, iš kur buvo pakraunamos dėžės į J. nusamdytą automobilį, tikslu kažkur pervežti, tačiau kur, atsakyti negali, nes neprisimena…>” Iš šių parodymų darytina išvada, kad kaltinamojo M. D. brolis ne tik kvietė išvežti dėžes, tačiau tam reikalui samdė netgi automobilį.

386Išvardintų teismo liudytojų parodymai patvirtina kaltinamojo A. M. teiginius, kad M. D. po įvykusio jų konflikto galėjo išvežti bendrovių apskaitos dokumentus.

387Liudytojas J. D. (kaltinamojo M. D. brolis) teisiamajame procese liudyti atsisakė, atsisakymas teismo buvo priimtas.

388Nors kaltinamasis M. D. neigia, kad buvo išvežti būtent minėtų bendrovių apskaitos dokumentai, liudytojų parodymai patvirtina kaltinamojo A. M. poziciją, kad M. D. galėjo išvežti būtent apskaitos dokumentus. Pažymėtina, kad liudytojai teigia, jog nežinojo, kas per dokumentai buvo dėžėse. Pažymėtina ir tai, kad vienas iš AB „Dekobalis“ darbuotojų liudytojas L. P. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad „kraudavo J. (kaltinamojo M. D. brolis) nurodytus daiktus (dėžes) ir veždavo į jo nurodytą vietą“ (t.36, b.l.81-82).

389Kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje pripažino, kad UAB „Euro House“ buvo jo „reanimuota, kad galima būtų kažkiek užsidirbti pinigų“. Tuomet UAB „Euro House“ tapo UAB „Edrestus“ akcininku. Jis pripažįsta iniciavęs vienintelio akcininko sprendimo priėmimą, direktoriumi buvo paskirtas M. A.. Pažymėtina, kad ant vienintelio akcininko sprendimo yra UAB „Euro House“ antspaudas su raide „D“ (t. 32, b.l. 148). Kaltinamasis M. D. neigia galėjęs teikti Registrui JAR-I formą. Neigia jis ir tai, kad išvežė dokumentus, priešingai – jis aiškina, kad A. M. ofise naikino dokumentus.

390Asmens parodymai yra duomenų apie įrodinėtinas baudžiamojoje byloje aplinkybes šaltinis, o kaltinamojo parodymai yra viena iš parodymų rūšių, tačiau kaltinamasis yra suinteresuotas bylos baigtimi asmuo, todėl vertinant vieno kaltinamojo parodymus kito kaltinamojo atžvilgiu ir pripažįstant juos patikimu įrodymu, būtina juos vertinti neatsiejamai nuo kitų baudžiamojoje byloje nustatytų faktų ir aplinkybių, ir tik nustačius, kad vieno iš kaltinamųjų parodymai yra patvirtinti kitais neabejotinais įrodymais, galima padaryti išvadą dėl įrodymų pakankamumo teismo apkaltinamosioms išvadoms kito kaltinamojo atžvilgiu pagrįsti. Liudytojai gi (A. K., A. A., T. J.) teigia, kad dėžės su dokumentais buvo išvežamos.

391Pažymėtina ir tai, kad A. M. kaltinamas, jog bendrovės „Euro House“ apskaitos dokumentus paslėpė 2009 m. birželio mėn. nenustatytoje vietoje, tačiau nustatyta, jog iki 2009-06-10 direktoriumi buvo S. M., kuriam 2010-12-11 buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą pagal LR BK 222 str. 1 d. dėl apskaitos dokumentų slėpimo bendrininkaujant su A. M. (t.33, b.l. 21), tačiau nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo S. M. kaltę, ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu vėliau, t.y. 2013-05-14 nutarimu, buvo nutrauktas (t.33, b.l. 11-14).

3922013-10-09 Vilniaus apygardos teismo sprendimu byloje B2-1983-431/2013 buvo pripažinta bendrovės UAB „Euro House“pabaiga.

393Neigia kaltinamasis A. M. ir bendrovės „Worksupply“ apskaitos dokumentų paslėpimo faktą, nurodo, kad tam jis neturėjo motyvo ir tikslo, nes nebuvo vadovu, neatliko jokių operacijų dėl turto. Apskaitos dokumentai galėjo būti išvežti iš UAB „A Sistema“ biuro. Tuo metu su M. D. kilo konfliktai, tuo tarpu jis laisvai patekdavo į biuro patalpas. Liudytojai T. J., A. K., A. A. patvirtino dėžių išvežimo automobiliu iš bendrovės „Dekobalis“ faktą, teigdami, kad nežino, kas buvo dėžėse ir nežino, kur jos dabar.

394Liudytojas A. A. parodė, kad yra vyr.buhalteris, nuo 2009 m. balandžio pradėjo dirbti UAB „Dormeda“, kuri teikė buhalterines paslaugas. Su įmone „Worksupply“ jam dirbti neteko, kadangi jam atėjus su ja jau buvo nutrauktos visos buhalterinės sutartys. Žino, kad ši įmonė bendrovei „Dormeda“ liko skolinga. Kam buvo perduoti UAB „Worksupply“ buhalterinės apskaitos dokumentai po sutarties nutraukimo, jis nežino, tegali daryti prielaidą, kad juos pasiėmė šios įmonės savininkas. Jis pats nematė, nei kokie dokumentai buvo paimti, nei kokiu būdu. Nei M. A., nei A. M. nepažįsta, jų pavardžių dokumentuose nėra matęs.

3952010-04-07 UAB „Worksupply“ buvusiam direktoriui P. B. ikiteisminio tyrimo metu buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą pagal LR BK 182 str. 1 d., 222 str. 1 d. ir 2013-05-13 priimtas nutarimas ikiteisminį tyrimą dalyje P. B. atžvilgiu nutraukti, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo P. B. kaltę dėl nusikalstamų veikų, tarp jų ir dėl minėtos bendrovės buhalterinių dokumentų slėpimo (pagal BK 222 str. 1 d.). Šiame nutarime teigiama, kad A. M. pripažino gavęs UAB „Worksupply“ buhalterinius dokumentus, kuriuos perdavė M. D.. Taigi, jau tuomet kaltinamasis A. M. neneigė turėjęs dokumentus, tačiau neigė jų slėpimą ir jau tuomet aiškino, jog atidavė dokumentus M. D. (t. 31, b.l. 6-14).

396Vertindamas kaltinamojo A. M. veiksmus teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad pagal FNTT Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadą dėl UAB „Euro House“ buhalterinės apskaitos tvarkymo ir atitikimo įstatymų bei poįstatyminių aktų reikalavimams yra nurodyta, kad vertinimas buvo atliktas pagal pateiktus dokumentus, rastus kratos metu pas apskaitą tvarkančią buhalterę J. P., išreikalautus turimus registrus kompiuterinėje apkaitoje apie įmonę „Euro House“ ir pagal iš VMI gautus dokumentus (t.42, b.l.11).

397Šioje vietoje teismas pažymi, kad A. M. kaltinamas dokumentų pagal 2009-06-18 perdavimo akto sąrašą slėpimu, tačiau minėto sąrašo analizė leidžia daryti išvadą, kad jam nebuvo perduota nemažai svarbių apskaitos dokumentų. Pažymėtina ir tai, kad specialisto išvadoje nepagrįstai teigiama, kad kaltinamajam A. M. UAB „Dormeda“ atstovė, direktorė J. P. perdavė banko dokumentus ir buhalterinius registrus už 2005-2009 m. birželio 10 d. (t.42, b.l.15), kai tuo tarpu pagal minėtą aktą jokie 2009 metų buhalteriniai dokumentai aplamai kaltinamajam nebuvo perduoti (t. 42, b.l. 51-52). Specialisto išvadoje nurodyta, kad iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos rezultatų (turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2005 m.sausio 31 d. iki 2009 m. birželio 10 d.), tačiau kaip to priežastis nurodoma tai, jog nepateikti už šį laikotarpį tokie dokumentai: kasos knygos ir kasos operacijų dokumentai, pajamų ir išlaidų orderiai, lėšų judėjimo bankuose ir kasoje suvestiniai apskaitos registrai, darbo užmokesčio žiniaraščiai, avanso apyskaitos ir kt.), tačiau išvardintų daugelio dokumentų A. M. jų perdavimo metu pagal aktą negavo. Taigi, darytina išvada, kad kaltinamajam priėmimo-pardavimo aktu buvo perduoti ne visi apskaitos dokumentai, dėl ko vėliau ir nebuvo galima nustatyti iš dalies įmonės veiklos.

398Analizuojant įrodymus dėl buhalterinės apskaitos tvarkos ir dokumentų, kurie buvo įvertinti specialisto dėl UAB „Worksullly“ veiklos, matyti, kad specialistas tyrimo akte nurodo, jog buvo gautos dalys apskaitos dokumentų už 2004 m. rugpjūčio 20 d. iki 2008 m. birželio 10 d., kad dalis dokumentų rasta kratos metu UAB „Dormeda“, dalis išreikalauta iš VMI.

399Nustatyta, kad dalies dokumentų, kurių trūko specialistui (kasos pajamų orderių, avansinių apyskaitų, išrašytų ir gautų PVM sąskaitų-faktūrų, jų registracijos žurnalo ir kt.) pagal 2009-06-18 dokumentų perdavimo-priėmimo aktą ir nebuvo jam (A. M.) parduota (t.42, b.l. 92, 133).

400BPK 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai, o BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu, todėl apkaltinamasis teismo nuosprendis gali būti grindžiamas tik leistinais, BPK nustatytomis priemonėmis bei teisiamojo posėdžio metu ištirtais ir jų tikrumą patikrintais bei patikimais įrodymais, kuriuos išanalizavus ir įvertinus jų tarpusavio ryšį, padaroma išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo apkaltinamosioms išvadoms pagrįsti.

401Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis principu, kad visos abejonės vertinamos kaltinamojo naudai, kaltinamasis A. M. pagal šiuos išvardintus du epizodus dėl veikų pagal BK 222 str. 1 d., nenustačius jo dalyvavimo šių nusikalstamų veikų padaryme, išteisintinas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

402UAB „Dexteritas“ epizodas

403Kaltinamasis M. D. dėl šios inkriminuojamos veikos epizodo parodė, kad M. A. sutiko mainais į jo (M. D.) pagalbą su sąlyga, kad įmonės, kurių vadovu jis taps, greitai bankrutuos, jog jis apsiims direktoriauti ir bendrovei „Dexteritas“. Todėl visi kaltinime minimi dokumentai ir buvo paruošti sutikus pačiam M. A.. Pastarasis sutiko direktoriauti, o tuo metu niekas dar nežinojo, kad jis nepakaltinamas. Jis (M. D.) dokumentus perduodavo M. A. pasirašyti per jo žmoną arba per S. R.. Kas dėl parašo, tai ekspertizės išvadą, jog parašas ne M. A., galėjo nulemti ilgalaikis alkoholio vartojimas bei M. A. psichomotorikos sutrikimai. Sprendimą Registrų centrui galėjo pateikti jis arba V. J.. Dėl to kaltės dėl šios nusikalstamos veikos, kad jis pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, nepripažįsta.

404Nors kaltinamasis M. D. neigia pagal šį nusikalstamos veikos epizodą netikrų dokumentų pagaminimą bei jų panaudojimą, ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo patikrintų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis žinojo, jog UAB „Euro House” nėra UAB „Dexteritas“ akcininkas ir kad M. A. tikrai neatstovaus UAB „Dexteritas“ tariamo akcininko - UAB „Euro House” vykdant ūkinę finansinę veiklą. 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu, nenustatytoje vietoje, kaltinamasis M. D. kompiuteriu pagamino žinomai netikrus dokumentus: 2010-05-02 UAB „Euro House” pareiškimą, Registracijos Nr. 256-208/2010, UAB „Dexteritas” 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, 2010-05-17 akcininkų sąrašą, UAB „Dexteritas” 2010-05-25 įgaliojimą Nr. 123/56-2010, UAB „Dexteritas” 2010-05-25 vienintelio akcininko spendimą, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A., ir taip įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad vienintelis UAB „Dexteritas” akcininkas - UAB “Euro House”, atstovaujamas M. A., nusprendė nuo 2010-05-17 į UAB “Dexteritas” direktoriaus pareigas paskirti M. A., o pastarasis suteikia įgaliojimus M. D. veikti UAB „Dexteritas” vardu. Jis gi (M. D.), tęsdamas nusikalstamus veiksmus, žinomai netikrus dokumentus UAB „Dextritas” 2010-05-25 vienintelio akcininko spendimą, UAB „Dexteritas” 2010-05-25 įgaliojimą Nr. 123/56-2010 2010-05-25 pateikė VĮ Registrų centro, kurio adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, darbuotojams ir taip netikrus dokumentus panaudojo.

405M. A., aiškindamas teismui apie faktines įvykių aplinkybes, nurodė, kad jis buvo fiktyvus direktorius, jokių dokumentų, turto, antspaudo neperėmė. Jam buvo aiškinama, kad bus skelbiamas bankrotas, kad problemų jam jokių nebus, nors, kaip vėliau paaiškėjo, problemos dėl to atsirado.

406Liudytojas Č. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Jis (liudytojas) turėjo įmonę UAB „Dexteritas“, buvo vienintelis jos akcininkas ir direktorius, M. Š. buvo įmonės buhalterė. Ieškojo įmonei investitorių. Kreipėsi į O. K., kuri paaiškino, jog yra žmogus, kuris užsiima su įmonėmis, investuoja, perka. Pastaroji pasiūlė susitikti su M. D., suvedė su juo. Jis (liudytojas) nenorėjo įmonės pardavinėti, norėjo, kad į ją būtų investuojama. Bet M. D. nenorėjo investuoti, o norėjo pirkti. Nuvažiavo pas notarę, sutvarkė pardavimo-pirkimo dokumentus ir įmonę perdavė M. D.. Pas notarą pasirašant dokumentus dalyvavo tik jis ir M. D.. Pas notarę perdavė jam įmonės įstatus, antspaudus, pažymėjimą. Pinigų iš jo už parduotą įmonę taip ir negavo. M. D. nesakė, kokiu tikslu perka įmonę ir kas bus jos vadovu. Buhalteriniai dokumentai liko pas M. Š., nes ji ir toliau dirbo ten. Jis gi pardavė M. D. įmonę su visais dokumentais. Vėliau M. Š. skambino jam, aiškino, kad įmonė bankrutuoja, kad negali susitikti su M. D., neturi kur dėti įmonės dokumentų. Dokumentų priėmimo-perdavimo aktas parduodant įmonę pasirašytas nebuvo. M. D. buvo padaręs juodraštį, sakė, jog vėliau viską suruoš. M. A. nepažįsta. Kaip jis po to suprato, iš įmonės „Dexteritas“ pasidarė įmonė UAB „Euro House“ ir partneriai ir vėliau ji bankrutavo.

407Liudytoja O. K. parodė, kad M. D. pažįsta. S. R. matė apie du kartus. Vieną kartą jį atsivedė M. D. į ofisą kaip lingvistą, teisininką. M. pasakė, kad S. R. yra geras jo bičiulis. M. A. pavardę yra girdėjusi tik iš M. D.. Iš kalbos išėjo, kad ieškoma pirkėjo Č. I. įmonei UAB „Dexteritas“ ir M. D. pasiūlė savo pagalbą, aiškino, kad pirks ir po to parduos bendrovę (akcijas). Problemos prasidėjo tuomet, kai Č. (I.) informavo ją, kad negali susisekti su M. D. dėl įmonės buhalterinių dokumentų perdavimo. Pasiūlė Č. atvežti dokumentus į jos ofisą. Č. atvežus dokumentus į ofisą, leido sandėliuoti juos nenaudojamose patalpose. Matė dėžes ir segtuvus dėžėse. Č. tikino, kad ten buhalteriniai dokumentai. M. D. žadėjo paimti dokumentus pats ar per S. R.. Atėjusi ryte pamatė, kad dokumentų ofise jau nėra. Darbuotojas pasakė, kad lyg M. išsivežė pusę dokumentų, vėliau kitą pusę dokumentų kažkas atvažiavo ir pasiėmė M. paliepimu. Jos namuose buvo daroma krata, ieškojo antspaudo, jai net buvo pateiktas kaltinimas jį (bendrovės antspaudą) pavogus.

408Liudytojas L. V. parodė, kad įvykių neatsimena tačiau patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (t.37, b.l.59-61), iš kurių matyti, kad 2010 m. sausio mėn. jis įkūrė UAB „Sleep Group.lt“ ir buvo šios įmonės direktorius. Įmonės veikla - reklaminė atributika. Direktoriumi dirbo iki 2010 m. rugsėjo mėn. Šią įmonę palaikyti jam finansiškai padėjo jo giminaitė O. K.. Kuomet įsitikino, kad nesugeba suderinti darbo vadovavimo ir mokslų, pasiūlė įmonės akcijas ir vadovavimą perimti O. K.. Jai sutikus 2010 m. rugsėjo mėn. pasirašė sutartį dėl UAB „Sleep Group.lt“ akcijų paketo perleidimo, įmonei pradėjo vadovauti pati O. K.. Kasos pajamų orderyje 2010-07-28 14 000 Lt sumai nurodyta, kad UAB „Sleep Group.lt“ 14 000 Lt sumoka UAB „Euro House“ ir partneriai. Šiame KPO UAB „Euro House“ ir partneriai direktorius pasirašo - M. A. ir Kasos pajamų orderis 2010-07-15 12 620 Lt sumai, kuriame nurodyta, kad UAB „Sleep Group.lt“ 12 620 Lt sumoka UAB „Euro House“ ir partneriai. Kiek pamena, tai M. A. parašas jau buvo. Dėl parodytos PVM sąskaitos-faktūros 2010-08-13 Nr. 000011 gali pasakyti, kad UAB „Arėsa“, kurios direktorius pasirašo šiame dokumente M. D., suteikė jo vadovaujamai įmonei UAB „Sleep Group.lt“ konsultacinio pobūdžio paslaugą ir pagal šią sąskaitą buvo UAB „Arėsa“ sumokėta 7 260 Lt. Kiek žino iš O. K., kad M. D.-teisininkas ir tiesiogiai bendrauja su žmonėmis, dėl to, kiek jam žinoma, M. D. siūlė UAB „Sleep Group.lt“ (per O. K.) naujų klientų, galinčių ir norinčių įsigyti reklaminės atributikos, tačiau už tai M. D. reikėjo mokėti pinigus.

409Liudytoja D. J. (notarė) parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. M. D. ateidavo į jos kontorą, prisistatė asmeniu, turinčiu įmonių, kurios užsiima kitų įmonių steigimu, tvarko jų steigimo dokumentus. Kontoroje tvirtindavo steigimo dokumentų pakeitimus. Kartais ateidavo su asmeniu, kuris buvo skiriamas nauju įmonės vadovu. Pats nieko nepasirašinėdavo, tik konsultuodavo. Buvo tik kokie keli atvejai (trys – keturi), kai pats M. D. buvo įgaliotas pasirašyti dokumentus. Konkrečių aplinkybių dėl įmonės „Dexteritas“ ji neatsimena. Pagal parodytus teismo posėdyje dokumentus (t. 37, b.l. 155) liudytoja patvirtino, kad M. D. atstovavo UAB „Dexteritas“. Dėl ko buvo pareigūnų sulaikytas M. D., ji nežino, žino tik faktą, kad jam buvo iškelta byla. 2011-09-21 d., kai prasidėjo tyrimas, jis sulaukė jos prie biuro, aiškino, kad jį neteisėtai kaltina, bet ji į pokalbį nesileido, tuomet jis, galimai juoko forma, sakė, kad yra nepakaltinamas. Asmens, vardu M. A., ji nepažįsta.

410Prie bylos yra pridėtas 2010-05-25 UAB „Dexteritas“ vienintelio akcininko sprendimas, kuriuo vienintelis akcininkas UAB „Euro House“, atstovaujama M. A., keičia pavadinimą į UAB „Euro House“ ir partneriai, tvirtinami naujos redakcijos įstatai, keičiamas buveinės adresas. Tekstas tvirtinamas UAB „Euro House“ antspaudu su raide „D“ (dublikatas). Nurodoma, kad pasirašo direktorius M. A. (t.37, b.l.166). Pažymėtina, kad tą pačią dieną 2010-05-25 yra datuotas UAB „Dexteritas“ įgaliojimas M. D. atlikti visus būtinus veiksmus UAB „Dexteritas“ įstatų pakeitimui ir kitiems veiksmams, nurodoma, kad įgaliojimą išdavė direktorius M. A. (t.37, b.l.165).

411Kaltinamasis M. D. nurodo, kad visus įgalinimus ir sutikimą veikti gavo iš M. A.. Tuo tarpu pastarasis aiškina, kad nieko apie šią bendrovę pasakyti iš viso negali.

412Rašysenos tyrimo aktu nustatyta, kad dėl aprašomojoje dalyje nurodytų priežasčių negalima nustatyti kas (M. D., A. M., S. R.) pasirašė už M. A. 2010-05-25 UAB „Dexteritas“ įgaliojimo tekste, tos pačios dienos Vieninteliame akcininko sprendime, 2010-05-17 UAB „Dexteritas“ akcininkų sąraše, tačiau pats M. A. nepasirašė (t.41, b.l.149).

413Pažymėtina, kad registruojant Registrų centre pakeitimus M. D. nurodė M. A. adresą Vilnius, ( - ) (t.37, b.l.174), t.y. buvo nurodomas kaltinamojo A. M. ir jo buvusios bendrovės „Dailarta“ adresas.

414Iš UAB „Laiva“ pranešimo ir esamo bylos medžiagoje kvito bei registracijos žurnalo matyti, kad 2010-04-06 M. D., kurio telefono numeris nurodytas kaip ( - ), asmens kodas ( - ) užsakė pagaminti, apmokėjo ir gavo bendrovės UAB „Euro House“ antspaudo dublikatą (t.51, b.l.56, 60).

415Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad kaltinamasis M. D. suvokė, jog gamina ir naudoja netikrus dokumentus: vienintelio akcininko sprendimą dėl M. A. skyrimo direktoriumi, akcininkų sąrašą, įgaliojimą veikti UAB „Dexteritas“ vardu. Žinojo, kad M. A. vadovo pareigų neatlikinės ir taip veikė tyčia, todėl kaltinamojo M. D. veiksmai pagal šį epizodą teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

416Kaltinimų pagal BK 301 str.1d., 302 str.1d. epizodai dėl netikrojo UAB „Euro House“ bei UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudo pagaminimo bei panaudojimo

417M. D. buvo kaltinamas, kad be teisėto pagrindo pagamino netikrą juridinio asmens antspaudą ir jį panaudojo, siekdamas pagaminti žinomai netikrus UAB “Euro House“ dokumentus, t.y. 2010-04-06 UAB „Laiva“ filialo patalpose, esančiose Kalvarijų g. 14-1, Vilnius, melagingai prisistatęs UAB “Euro House“ (įmonės kodas 300084040) atstovu, užsakė UAB „Euro House“ antspaudo dublikatą, tokiu būdu pagamino netikrą juridinio asmens - UAB “Euro House“ antspaudą, kurį 2010 m. gegužės – liepos mėn. laikotarpiu panaudojo, tvirtindamas jo atspausdintus pagamintus dokumentus: UAB „Euro House“ 2010-04-16 įgaliojimą, 2010-05-02 pareiškimą Nr. 256-508/2010, UAB „Dexteritas“ 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Edrestus“ 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Dexteritas“ 2010-05-25 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Smiltera UK“ 2010-06-01 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Grand Voyage“ 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą, M. O. 2010-05-16 informacinį pranešimą dėl numatomo bankroto bylos iniciavimo, UAB “Euro House” 2010-06-16 Pažymą Nr. IX-88/2010, M. O. 2010-03-14 darbo sutartį Nr. 33, UAB „Sistema“ 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą ir taip šį žinomai netikrą juridinio asmens antspaudą panaudojo, padarė nusikaltimą pagal BK 301 str. 1 d.

418Jis gi buvo kaltinamas dar tuo, kad panaudojo neteisėtai įgytą antspaudą, t.y., neturėdamas tam teisėto pagrindo, siekdamas pasinaudoti juridinio asmens - UAB “Euro House“ ir partneriai antspaudu gaminant žinomai netikrus dokumentus, veikdamas žinomai netikro dokumento, o būtent: jo paties pagaminto 2010-05-02 UAB “Euro House“ pareiškimo Nr. 256-208/2010 dėl neva jam suteiktos teisės VĮ Registrų centre rezervuoti ir naudoti UAB ”Euro House” ir partneriai pavadinimą pagrindu, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje panaudojo tikrą UAB “Euro House“ ir partneriai antspaudą, patvirtinęs žinomai netikrą dokumentą - UAB “Dekobalis” 2010-06-02 akcininkų sprendimą, tokiu būdu, neturėdamas teisėto pagrindo, panaudojo juridinio asmens – UAB “Euro House“ ir partneriai antspaudą. Taip pat panaudojo antspaudą tvirtindamas jo paties atspausdintus bei imituojant neegzistuojančio asmens, tariamai UAB ”Euro House” ir partneriai vienintelio akcininko S. M. parašu patvirtintus dokumentus: 2010-07-29 UAB ”Euro House” ir partneriai vienintelio akcininko sprendimus -2 vnt., 2010-07-15 įgaliojimą ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d.

419Kaltinamasis M. D. neigia šių nusikalstamų veikų padarymo faktą ir aiškina, kad

420veikos („<...pagamino netikrą juridinio asmens antspaudą ir jį panaudojo...>“) padarymo fakto nepripažįsta ir parodo, kad UAB „Euro House“ antspaudas jam perduotas nebuvo. Atėjo pardavėjai ar jų atstovai į biurą, ėmė aiškinti, kad dokumentai, antspaudai atsiras, tvirtino, kad pametė antspaudą, ar jis liko Švedijoje. Tuo metu jau buvo nutarta, kad jeigu UAB „Euro House“ (kaip ir UAB „Worksupply“) antspaudų originalai neatsiranda, teks užsakyti antspaudo dublikatus. Vėliau paaiškėjo, kad visą laiką antspaudas buvo pas J. P. seife. Tačiau atsiradus būtinybei, antspaudas buvo pagamintas. Tikras UAB „Euro House“ antspaudas buvo dingęs, byloje esantis (jis apžiūrėtas) yra su raide „D“. Matosi, kad tai dublikatas, jis ir buvo užsakomas kaip dublikatas. Kai antspaudo reikėdavo M. A., jis jam jį duodavo. Antspaudo prašė gal 10 kartų. Antspaudas didžiąją dalį laiko buvo pas jį, kartais pas S. R.. Visi dokumentai, kurie buvo ruošiami M. A. vardu, buvo ruošiami jo iniciatyva. Neigia jis ir savo kaltę inkriminuojamos veikos epizode, kad jis„<...panaudojo neteisėtai įgyta antspaudą...>“, t.y. UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudą. Pirmojo kaltinimo epizode teigiama, kad pagamintas netikras (suklastotas) antspaudas, tuomet nesupranta pareikšto jam kaltinimo - jeigu antspaudas, pasak kaltinimo, yra suklastotas (netikras), kaip jis galėjo būti jo dar pagrobtas ar kitaip neteisėtai įgytas. UAB „Dexteritas“ keitė pavadinimą, buvo surašytas antspaudo sunaikinimo aktas, fiziškai antspaudas perduotas nebuvo. Antspaudo sunaikinimo aktą pasirašė Č. I., M. Š.. Pateikus tuos dokumentus UAB „Laiva“ patalpose buvo užsakyta pagaminti UAB „Euro House“ ir partneriai apvalų antspaudą. Taigi, jo tikrai negrobė ir neįgijo kitaip (neteisėtai), nes UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudas buvo užakytas pagaminti oficialiai. UAB „Dexteritas“ sąlyga, kuri buvo suderinta su Č. I. - pakeisti įmonės pavadinimą į bet kokį kitą. Todėl ir užsakė antspaudą.

421Pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius jo veikoje nusikalstamų veikų, numatytų BK 301 str. 1 d. ir 302 str. 1 d. (BPK 303 str. 5 d. 2p.).

422Kaip teismas jau minėjo, dėl analogiškų veikų UAB „Dekobalis“ epizode, BK 301 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos dalykas yra valstybinės ar visuomeninės įmonės, įstaigos ar organizacijos, taip pat privataus ūkinio subjekto – fizinio ar juridinio asmens – antspaudas, spaudas ar blankas. Antspaudo suklastojimas tai yra tikrojo antspaudo klastojimas arba netikrojo fizinio ar juridinio asmens antspaudo pagaminimas. Suklastotame dokumente nebūtinai visa informacija turi būti melaginga, svarbu, kad šios informacijos dalis neatitinka tikrovės, t.y. dokumentas gali būti patvirtintas netikru antspaudu (2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-392/2011).

423Tuo tarpu BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už juridinio ar fizinio asmens antspaudo, spaudo, dokumento ar griežtos atskaitomybės blanko pagrobimą arba neturint tam teisėto pagrindo įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. BK 302 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę už dokumento pagrobimą ar kitą savo esme panašią veiką, taigi baudžiamoji atsakomybė, visų pirma, numatyta už neteisėtą įgijimą ir už tolesnius veiksmus su neteisėtai įgytu dokumentu. Tokią veiką daro asmuo, neturintis teisės disponuoti šiame BK straipsnyje nurodytais dokumentais (2007 m. spalio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-568/2007).

424Bylos įrodymais nustatyta, kad UAB „Euro House “ antspaudo dublikatą (D) M. D. pagamino UAB „Laiva“. Jokių specialių reikalavimų tam nebuvo (t.51, b.l.60). Užsakymas buvo 2010-04-21 d. Kaltinamojo teiginius, kad bendrovės „Euro House“ antspaudas vėliau buvo rastas buhalterinę apskaitą tvarkančios bendrovės „Dormeda“ direktorės namuose, patvirtina atliktos 2010-12-06 kratos rezultatai (t.5, b.l. 6-11).

425Pagamintas buvo antspaudo dublikatas (t.51, b.l.60).

426Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. antspaudą (UAB „Euro House“ su raide „D“ naudojo tvirtindamas pagamintus netikrus dokumentus, už ką jam buvo reiškiamas kaltinimas pagal BK 300 str. 1 d.

427Analogiškai už konkrečių kaltinamojo M. D. netikrų dokumentų, kurie buvo patvirtinti UAB „Euro House“ ir partneriai antspaudu, pagaminimą jis yra traukiamas atsakomybėn pagal BK 300 str. 1 d.

428Aukščiau minėto bendrovės antspaudo kaltinamasis nepagrobė ir kitais neteisėtais būdais neįgijo, kadangi iš liudytojo Č. I. parodymų matyti, kad jis pardavė UAB „Dexteritas“ akcijas UAB „Euro House“ (ją pasirašant sutartį atstovavo pagal įgaliojimą M. D.). Kas ir kodėl vėliau keitė pavadinimą į UAB „Euro House“ ir partneriai, jam nėra žinoma. Toje bendrovėje liudytojas nedirbo. Tuo tarpu iš byloje esančių įrodymų matyti, kaip buvo keičiamas bendrovės pavadinimas: prie bylos yra pridėtas 2010-05-25 UAB „Dexteritas“ vienintelio akcininko sprendimas, kuriuo vienintelis akcininkas UAB „Euro House“, atstovaujama M. A., keičia pavadinimą į UAB „Euro House“ ir partneriai, tvirtinami naujos redakcijos įstatai, keičiamas buveinės adresas. Tekstas tvirtinamas UAB „Euro House“ antspaudu su raide „D“ (dublikatas). Nurodoma, kad pasirašo direktorius M. A. (t.37, b.l. 166).

429Analizuojant Juridinio asmens (UAB „Dexteritas“) duomenis matyti, kad nuo 2010-05-31 pavadinimas pakeistas į UAB „Euro House“ ir vėliau į UAB „Euro House“ ir partneriai (t.37, b.l.7-100). Registrų centre pavadinimas UAB „Euro House“ ir partneriai buvo rezervuotas, tai darė kaltinamasis M. D., kuris savo vardu 2010-05-25 rašė pareiškimą VĮ Registrų centras apie tai, kad perleidžia visas savo teises į centre rezervuotą pavadinimą UAB „Euro House“ ir partneriai UAB „Dexteritas“ (t.37, b.l.101-106). Taip „Dexteritas“ tapo UAB „Euro House“ ir partneriai. Kaip aiškina kaltinamasis, jis turėjo užsakyti pagaminti naują antspaudą. Kitas momentas, kad daugelyje dokumentų, atliekant šias procedūras, yra teigiama, kad jas tvirtina ir pasirašo direktorius M. A., nors pastarasis bei rašysenos ekspertizės aktas tai paneigia, tačiau už netikrų dokumentų gaminimą bei naudojimą kaltinamasis ir yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 300 str. 1 d.

430Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-09-27 kasacinėje nutartyje (baudžiamoji byla Nr.2K-392/2011) pabrėžė, kad griežtos atskaitomybės blanko klastojimą reikia atskirti nuo dokumento klastojimo, nes blanko klastojimas pasižymi tų standartinių įrašų, kurie būna blanke pagal jo formai keliamus reikalavimus, iškreipimu, pakeitimu. Priešingai, informacijos, neatitinkančios tikrovės, įrašymas į tuščias blanko vietas laikytinas ne blanko, bet dokumento klastojimu. Suklastotame dokumente nebūtinai visa informacija turi būti melaginga, svarbu, kad šios informacijos dalis neatitinka tikrovės. Todėl asmens veiksmai buvo perkvalifikuoti iš BK 301 straipsnio 1 dalies į 300 straipsnio 1 dalį.

431Analogiška išvada turi būti taikoma ir dėl antspaudo bei spaudo, kadangi atsakomybė už tokius veiksmus (pagaminto antspaudo ar spaudo naudojimą gaminant netikrus dokumentus, t.y. klastojant juos) numatyta BK 300 str. 1 d.

432Kaip matyti iš bylos duomenų, bendrovės „Dexteritas“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Euro House“ ir partneriai, todėl, kaip aiškina kaltinamasis, ir buvo užsakytas bei pagamintas naujas antspaudas.

433Nusikaltimas, numatytas LR BK 302 str. 1 d., gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia. Antspaudas buvo naudojamas tvirtinant netikrus dokumentus, ko ir siekė M. D., ir už ką yra traukiamas atsakomybėn pagal BK 300 str. 1 d.

434Todėl pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius jo veikoje nusikalstamų veikų, numatytų BK 301 str. 1 d. ir 302 str. 1 d. (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

435UAB „Euro House“ ir UAB „Euro House“ ir partneriai epizodai dėl dokumentų klastojimo ir panaudojimo

436Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. nebuvo susietas UAB „Euro House“ darbo ar sutartiniais santykiais. Žinojo, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB “Euro House” vykdant ūkinę-finansinę veiklą ir 2010 m. gegužės, birželio, rugpjūčio mėn., tyrimo nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba atspausdino bei imituodamas M. O. parašą pasirašė:

4371) Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Euro House”, adresuotą Vilniaus apygardos teismui, įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad buvęs UAB “Euro House” darbuotojas M. O. prašo iškelti bankroto bylą UAB “Euro House“;

4382) 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo bankroto bylos inicijavimo, įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad UAB “Euro House” yra skolinga M. O. 7000 Lt, ir tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus.

439Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus:

4401) Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Euro House”,

4412) UAB “Euro House” 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo bankroto bylos iniciavimo 2010-06-18 pateikė Vilniaus apygardos teismo, esančio adresu: Gedimino pr. 40/1, Vilnius, darbuotojams ir taip panaudojo šiuos netikrus dokumentus.

442Jis gi 2010 m. liepos mėn., nenustatytoje vietoje, kompiuterio pagalba atspausdino bei imituodamas asmens, apie kurio egzistavimą tyrimo eigoje duomenų nerasta, tariamai UAB ”Euro House” ir partneriai vienintelio akcininko S. M. parašą, pasirašė šiuos dokumentus: 2010-07-15 UAB ”Euro House” ir partneriai įgaliojimą, 2010-07-29 UAB ”Euro House” ir partneriai vienintelio akcininko S. M. sprendimus -2 egz., įtvirtindamas melagingus duomenis apie M. D. tariamai teisėtą atstovavimą UAB ”Euro House” ir partneriai bei apie S. M. paskyrimą į UAB “Euro House” ir partneriai direktoriaus pareigas. Taip kaltinamasis M. D. pagamino netikrus dokumentus, kuriuos jis 2010-07-29 panaudojo, t.y. pateikė VĮ Registrų centras, kuris yra adresu: Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams.

443Kaltinamasis M. D. dėl šių pareikštų jam kaltinimo epizodų parodė, jog byloje yra užfiksuoti telefoniniai pokalbiai, iš kurių akivaizdu, kad M. A. į jį kreipėsi kaip į draugą, todėl nematė didelės grėsmės, kad kartais padėjo jam (M. A.) ruošiant dokumentus. Kas dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House“ teksto, tai UAB „Arėsa“ turėjo darbuotoją V. J.. Ji patvirtino, kad tą fizinį, techninį darbą (teksto paruošimą) jo, t.y. M. D., prašymu atlikdavo. Todėl kaltinamasis pripažįsta, kad praktiškai visi kaltinime išvardinti dokumentai buvo paruošti jo nurodymu: pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House“, 2010 m. gegužės 16 d. informacinis pranešimas dėl numatomo bankroto bylos inicijavimo. Rašysenos tekstas yra jo. Šios aplinkybės jis neneigia.

444Kaltinamasis tvirtina, kad dokumentų panaudojimas – apsižioplinimas. Jis neturėjo tyčios kryptingumo, pats M. O. patvirtino, kad dirbo ir norėjo gauti išmokas. M. A. su UAB „Euro House“ ir partneriai neturėjo nieko bendro. Dėl jam rodomo posėdžio metu Vienintelio akcininko UAB „Euro House“ ir partneriai 2010-07-29 sprendimo (t.33, b.l.165), tai gali pasakyti, kad jis pasirašinėjo už S. M. didžiąją dalį dokumentų ir šis dokumentas ne išimtis. S. R. tvirtino, kad tai solidus klientas, kad jie bendrauja. Tikėjo tokiais aiškinimais. Dėl to S. M. vardu ir buvo įgytos bendrovės. Kad pasas netikras (suklastotas), jam tapo žinoma tiktai 2011 metais, kai jis buvo suimtas. S. R. aiškino jam, kad su S. M. susipažino per A. G.. Simonas aiškino, kad čia yra rimtas amerikietis, kad jis pastoviai Lietuvoje turės įmones. Taigi, tuo metu jis buvo visiškai įsitikinęs, kad S. M. - realiai egzistuojantis asmuo.

445Teismui vertinant bylos įrodymus, darytina išvada, kad kaltinamasis M. D. iš esmės neneigia faktinių nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių, nurodydamas, jog M. A. laikė jį draugu, o S. R. tikino, jog S. M. yra solidus klientas. Pasirašymo ant dokumentų bei dokumentų pateikimo Registrų įstaigai faktų jis taip neneigia.

446Be to, nusikalstamų veikų padarymo faktą įrodo liudytojų M. O., A. Š., P. P. parodymai, rašysenos ekspertizės išvada.

447Liudytojas M. O. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. Buvo įsidarbinęs vadybininku UAB „Euro House“, bet realiai ten nedirbo. Darbą rado per skelbimus. Susitiko Kalvarijų gatvėje prie „Norfos“ esančioje kavinėje su žmogumi, jo pavardės neatsimena. Jis pasakė, kad UAB „Euro House“ užsiima statybomis, todėl jis, dirbdamas bendrovėje vadybininku, ieškos bendrovei užsakymų, darbų. Turėjo dirbti Vilniuje, namuose prie kompiuterio. Pateikė šiam žmogui asmens duomenis, pasirašė darbo sutartį, tačiau jos neturi. Bet VSDFV duomenys bylojo, kad jis buvo įdarbintas. Buvo susitarta, kad susiskambins, kontaktuos, bet taip viskas ir liko. Žino, kad UAB „Euro House“ paskelbtas bankrotas, bet jis pareiškimo dėl bankroto iškėlimo įmonei teismui tikrai nerašė ir jo nepasirašinėjo. Kas tai ir kodėl padarė, pasakyti negali. Kreipėsi į bankroto administratorių tik dėl atleidimo iš įmonės, prašydamas, kad jį atleistų. Iš garantinio fondo gavo keleto tūkstančių litų išmoką. M. A. pavardė girdėta jam tik iš tyrimo eigos.

448Teisiamojo posėdžio metu liudytojui M. O. buvo parodyti jo vardu surašyti: pareiškimas Vilniaus apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House“ (t.33, b.l. 63-64), 2010-05-16 informacinis pranešimas dėl bankroto bylos inicijavimo nurodant, kad bendrovės jam skolinga 7000 Lt (t.33, b.l.65) ir liudytojas parodė, kad tokių dokumentų neruošė ir jų nepasirašinėjo.

449Išvardinti dokumentai yra prie baudžiamosios bylos medžiagos (t.33, b.l.63-65).

450Liudytojas P. P. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį M. D., kurį yra matęs 2-4 kartus. Prieš 4 metus kaip bankroto administratorius buvo paskirtas administruoti UAB „Smiltera UK“, „Euro House“ bei „Euro House ir partneriai“. Iš VĮ Registrų centras išrašų matė, kad visoms šioms įmonėms vadovauja vienas ir tas pats asmuo, pavardės tiksliai šiuo metu neatsimena. Gali būti, kad tai M. A.. Paskambinus VĮ Registrų centras jam pateiktu kontaktiniu telefono numeriu, atsiliepė asmuo, prisistatęs M. D., kuris jam pranešė, jog padeda tam vadovui, t.y. A.. Minėjo, kad M. A. yra tik statytinis. Susitarė su juo susitikti po kelių dienų. M. D. į pirmą susitikimą atnešė kažkurios iš tų įmonių registracijos pažymėjimą ir UAB „Smiltera UK“ bei UAB „Euro House“ antspaudus. Vėliau jis (liudytojas) atsistatydino nuo UAB „Euro House“ administravimo, kadangi pabendravus su jos darbuotoju tapo aišku, kad bankroto byla įmonei iškelta neteisėtai ir nepagrįstai, apie tai jis informavo teismą. Įmonėje žmonės, jo manymu, buvo įdarbinti fiktyviai, siekiant tik gauti Garantinio fondo išmokas. Apie tai buvo pranešta teismui ir atsistatydinta. Kitas dvi įmones, t.y. UAB „Smiltera UK“ bei UAB „Euro House ir partneriai“ jis administravo toliau. UAB „Smiltera UK“ jau uždaryta, išregistruota prieš metus, kita įmonė yra uždarymo procese. Su A. M. jam bendrauti neteko. S. R. jis irgi nepamena.

451Liudytojas A. Š. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų, jam tik yra girdėta M. A. pavardė, kadangi jis (A. Š.) buvo vienos iš jo administruojamų bankrutuojančių įmonių vadovas. UAB „Adminas“, kurioje jis dirbo bankroto administratoriumi, buvo paskirta administruoti UAB „Euro House“. Būtent jis buvo įgaliotas asmuo vesti bankroto bylą. UAB „Euro House“ bankroto byla jau buvo iškelta anksčiau, iš pradžių įmonę administravo kitas juridinis asmuo – UAB „Veresita“. Kadangi pastaroji pateikė atsisakymą administruoti įmonę, o „Adminas“ pateikė sutikimą ją administruoti, ji ir buvo paskirta. Nežino priežasčių, dėl kurių pirmoji įmonė atsisakė administruoti UAB „Euro House“. Gal dėl to, kad pastaroji neturėjo jokio turto ir būtų tekę ją administruoti savo lėšomis. Susisiekė su UAB „Veresita“, prašydamas perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentus, tačiau paaiškėjo, kad joks įmonės „Euro House“ turtas jai nebuvo perduotas, įmonės antspaudą bankroto administratoriui P. P. atnešė ne įmonės vadovas, o kažkoks kitas įgaliotas asmuo. Kiek pamena, tai buvo antspaudas, ne jo dublikatas. Kadangi Registre vadovu buvo registruotas M. A., ieškojo pastarojo, netgi kreipėsi į teismą su prašymu skirti šiam asmeniui (vadovui) baudą už dokumentų ir įmonės turto neperdavimą. Buvo paprašyta vykdomojo rašto išieškoti tuos dokumentus, pradėta vykdomoji byla. Tuomet dėl baudos paskyrimo M. A. kreipėsi ir antstolis, bauda buvo paskirta. Viso proceso metu nepavyko rasti nei UAB „Euro House“ turto, nei dokumentų, nei paties M. A.. Paskutinis įmonės balansas, kurį pavyko rasti, buvo 2006 metų. Įmonės akcininkų duomenų nebuvo. Įmonės vardu buvo registruotos trys transporto priemonės, tačiau jų rasti taip pat nepavyko. Kreipėsi į policiją dėl transporto priemonių paieškos, tačiau per 1,5 metų jokio rezultato nesulaukė. Buvo priimtas nutarimas UAB „Euro House“ išregistruoti. Įmonėje buvo 4 darbuotojai, jų turtiniai reikalavimai buvo patvirtinti, jie gavo išmokas iš Garantinio fondo. Išmokų dydžio tiksliai pasakyti negalėtų, apie 3000-5000 Lt. Teisme M. A. lyg sakė, kad UAB „Euro House“ dokumentai yra sunaikinti. Pati įmonė „Euro House“ išregistruota prieš metus.

452Rašysenos ekspertizės 2013-01-11 išvada Nr.11-1991(12) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismui adresuotame pareiškime (gavimo data 2010-06-18) dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House“ rankraštinius įrašus „M. O.“ parašė M. D.. 2010-05-16 M. O. informaciniame pranešime dėl numatomo bankroto bylos inicijavimo rankraštinius įrašus „M. O.“ parašė taip pat M. D.. 2010-03-14 darbo sutartyje tarp UAB „Euro House“ ir M. O., visuose trijuose raštuose rankraštinius įrašus „M. O.“ parašė taip pat kaltinamasis M. D.. M. A. vardu pasirašė ne M. A.. Kas pasirašė už jį (M. D. ar kitas asmuo), tyrimo eigoje nenustatyta dėl priežasčių, nurodytų išvadoje (t.41, b.l.188-193).

453M. A., aiškindamas teismui apie faktines įvykių aplinkybes, teigė, kad jis minėtų dokumentų tikrai neruošė.

4542013-02-19 Vilniaus 15-ojo notarų biuro notarė D. J. pateikė prie bylos prašomų dokumentų patvirtintas kopijas (t.37, b.l. 157-214).

4552011-02-11 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo patalpose atliktas poėmis (t.37, b.l. 88-89), kurio metu paimti originalūs dokumentai, susiję su UAB „Euro House“ ir partneriai registravimu, kuriuose yra parašai ir rankraštiniai įrašai prie M. A. pavardės ir kurie prie bylos medžiagos (t.37, b.l. 90-106).

456Iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, vadovaujantis BPK 97 str., buvo paimti UAB „Euro House“ ir partneriai dokumentų originalai, susiję su asmens – S. M. - kaip akcininko ar direktoriaus - parašais ir rankraštiniais įrašais.

4572013-02-25 iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 97 str. tvarka (t.37, b.l. 143-144) buvo paimti dokumentai, o būtent: UAB „Euro House“ ir partneriai 2010-07-29 akcininkų sąrašas, kuris pasirašytas S. M. vardu, UAB „Euro House“ ir partneriai 2010-07-29 vienintelio akcininko sprendimas, kuris pasirašytas S. M. ir UAB „Euro House“ ir partneriai. 2010-08-06 pateiktas dokumentas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl pataisytų dokumentų pateikimo, kuris pasirašytas paskirtojo direktoriaus S. M. vardu (t. 37, b.l. 145-147).

4582013-05-07 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų valdybos dokumentų tyrimo skyriaus vyresnysis specialistas V. M. atliko originalių dokumentų: UAB „Euro House“ ir partneriai 2010-07-29 akcininkų sąrašo, kurį pasirašo S. M., UAB „Euro House“ ir partneriai 2010-07-29 vienintelio akcininko sprendimo, kurį pasirašo S. M. ir UAB „Euro House“ ir partneriai, 2010-08-06 pateikto dokumento VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl pataisytų dokumentų pateikimo, kurį pasirašo paskirtasis direktorius S. M., apžiūrą ir į tyrimo pateiktą klausimą, ar šiuose dokumentuose ties įvardinto direktoriaus S. M. pavarde esantys parašai yra atlikti M. D. ranka, ar S. R. ranka, ar kito – nežinomo asmens ranka, pateikė išvadą, kad lyginant rašyseną, kuria atlikti S. M. parašai esančiuose aprašytuose dokumentuose, su M. D. rašysenos ir parašų pavyzdžiais, nustatyti bendrųjų ir specialiųjų požymių sutapimai. Įvertinus sutampančius požymius konstatuojama, kad jie yra pastovūs, esminiai ir sudaro tokias požymių visumas, kurios leidžia teigti, kad šie parašai atlikti M. D. ranka (t.37, b.l.148-151).

459Įvertinęs surinktus įrodymus teismas daro išvadą, kad kaltinamojo M. D. veiksmai pagal šiuos du epizodus kvalifikuojami, kiekvienas iš jų atskirai – pagal BK 300 str. 1 d. Įrodymų visuma nustatyta, kad išvardintų dokumentų negamino, nepasirašinėjo ir nepateikinėjo (nepanaudojo) M. O.. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis pagamino 2010-07-15 įgaliojimą bei 2010-07-29 neva UAB „Euro House“ ir partneriai vienintelio akcininko S. M. sprendimus (2 egz.), pasirašė už tyrimo metu nenustatytą, neva JAV pilietį S. M., ir šiuos netikrus dokumentus panaudojo.

460UAB “Grand Voyage” epizodas

461Kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad UAB „Euro House“ nėra UAB „Grand Voyage“ akcininkas ir, kad M. A. neatstovauja UAB „Grand Voyage” tariamo akcininko – UAB „Euro House” vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. liepos mėn., tyrimo metu nenustatytą tiksliai dieną ir nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba, neva UAB „Grand Voyage” vienintelio akcininko M. A. vardu pagamino (atspausdino) žinomai netikrus dokumentus: UAB „Grand Voyage” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą ir UAB „Grand Voyage” 2010-07-08 akcininkų sąrašą, kuriuos M. A. vardu pasirašė ne M. A., tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Grand Voyage” akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujamas M. A., nusprendė nuo 2010-07-08 į UAB „Grand Voyage” direktoriaus pareigas paskirti M. A..

462Jis gi, tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos žinomai netikrus dokumentus, t.y. UAB „Grand Voyage” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą ir UAB „Grand Voyage” 2010-07-08 akcininkų sąrašą 2010-08-02 pateikė VĮ Registrų centro, esančio adresu: Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir tokiais veiksmais panaudojo žinomai netikrus dokumentus.

463Kaltinamasis M. D. aiškina, jog neturėjo tyčios klastoti dokumentus dėl UAB „Grand Voyage“ ir teisiamajame posėdyje parodė, kad dėl M. A. paskyrimo minėtos bendrovės direktoriumi, tai būtent kaltinamasis A. M. turėjo aiškų motyvą atsikratyti UAB „Grand Voyage“, suklaidinti tyrėjus galimo ikiteisminio tyrimo metu dėl nepagrįstai padidintų motinystės išmokų mokėjimo. UAB „Grand Voyage“ direktoriumi turėjo būti M. A., o akcininku UAB „Euro House“. Tuo tarpu UAB „Euro House“ vieninteliu akcininku buvo UAB „Verslo ir investicijų centras“. Kas dėl 2010 m. liepos 8 d. vienintelio akcininko sprendimo ir akcininkų sąrašo, direktoriaus (M. A.) paskyrimo, tai 2010 metų vasarą dokumentus, susijusius su M. A., jis ruošė S. R. bute. Kadangi buvo jau interesas. Tapo aišku, kad policija domisi. Pats A. M. 2010 metais pasakė, kad žino, jog policija domisi M. A.. Jis (M. D.) nujautė, kad jeigu ieškos M. A. dokumentų, tai gali prieiti ir prie UAB „Grand Voyage“ reikalų. Dokumentai buvo ruošiami S. R. bute, po to per S. R. perduoti M. A., kad šis pasirašytų. Jau pasirašytus dokumentus atveždavo D. A. arba grąžindavo jam S. R.. Kodėl A. M. pats neparengė šių dokumentų? A. M.-patologinė asmenybė, jo elgesys yra asocialus. Jis aiškino pastarajam, tegul atiduoda jam UAB „Dekobalis“, t.y. bus paslauga už paslaugą.

464Kaltinamasis A. M. nurodo, kad apie įvykusį faktą sužinojo Registrų centre. UAB „Grand Voyage“ vadovu buvo registruotas M. A., todėl iš karto suprato, kad tai tyčia padarė M. (D.), kuris buvo atleistas iš darbo bendrovėje „A Sistema“.

465Kaltinamojo įvykdytą nusikalstamą veiką įrodo: liudytojų B. Č., A. Č. parodymai, rašytiniai bylos įrodymai (dokumentai), rašysenos specialisto atlikto tyrimo rezultatai.

466Liudytoja B. Č. parodė, kad ji pažįsta kaltinamąjį A. M. ir tik iš matymo – kaltinamąjį M. D.. Nei su vienu iš jų konfliktų nėra turėjusi. Ji dirbo A. M. įmonėje „Grand Voyage“ (kelionių agentūra), pradžioje vadybininke, vėliau direktoriavo. Buvęs direktorius A. M. liko akcininku. Bendrovė nuomavo patalpas iš UAB „A Sistema“, kurios direktoriumi ir buvo A. M.. Ji buvo įmonės direktore nepilnus metus, o 2010-07-18 išėjo motinystės atostogų. Nei ji, nei vyras nebuvo bendrovės akcininkais. Jai išėjus atostogų, laikinąja direktore galėjo tapti R. D.. Gali būti, kad M. A. tapo įmonės direktoriumi jau direktoriaujant R. D.. M. D. matydavo, kadangi šis dirbo toje pačioje patalpoje, tačiau nežino, kokioje įmonėje konkrečiai pastarasis dirbo. Negali paaiškinti, kaip tai įvyko, kad 2010 m. VĮ Registrų centras, niekam nežinant, buvo pakeistas įmonės direktorius kažkuo kitu. Taip pat nežino, kas ir kodėl pakeitė direktorių įmonėje. Rašė prašymą sugrąžinti ją į direktores pareigas. M. A. pavardė jai nebuvo girdėta, šio asmens ji nepažinojo. Tyrėja minėjo, kad būtent jis (M. A.) vietoje jos ir tapo UAB „Grand Voyage“ direktoriumi. Buvo įtarimų, kad tai padarė M. D.. Jos manymu, M. A. nebuvo teisėtas direktorius, pagaliau jis tokiu realiai ir nedirbo. Jo ji nematė. M. D. matydavo, būdavo, kad jis ateidavo neblaivus, porą mėnesių pavaikščiojo ir dingo. Nemano, kad bendrovė toleravo tokį jo (M. D.) elgesį. Pažymi, kad M. D. su UAB „Grand Voyage“ nieko bendro turėti negalėjo.

467Liudytojas G. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M. ir pas jį dirbusį M. D.. Jo (liudytojo) žmona dirbo kelionių agentūroje „Grand Voyage“, kurios savininkas buvo A. M.. Vieną dieną A. M. pranešė jam, kad jis iš VĮ Registrų centras išrašų pastebėjo, jog pakeisti bendrovės savininkai, direktorius. A. M. turėjo įtarimą, kad tai padarė jo priešas, t.y. M. D.. Tuo metu A. M. buvo susipykęs su M. D.. Pats jis dirba bankroto administratoriumi. A. M. prašymu, vykdė kitos įmonės - UAB „Dailarta“- bankroto procedūrą. Šios įmonės vadovas, pagal registro duomenis, buvo tas pats M. A.. Bankroto proceso metu M. A. atsiuntė jam laišką, kur nurodė, jog jis tėra fiktyvus įmonės direktorius ir nieko apie bendrovę, jos turtą ir dokumentus nežino. Bankroto procedūra vyko lygiagrečiai su tiriama baudžiamąja byla.

468Liudytoja R. D. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M., kadangi jai dirbant UAB „Grand Voyage“ laikinąja direktore, pastarasis buvo šios įmonės savininkas. Ji dirbo UAB „Grand Voyage“ apie 11 mėnesių, kol išėjo susiradusi geresnį darbą. Įmonė pardavinėjo keliones. Jai išeinant įmonė veiklą tebevykdė. Kiek jai žinoma, bendrovė neturėjo finansinių problemų. Su ja, išeinant iš darbo, irgi buvo visiškai atsiskaityta. Iki jos įmonės direktore buvo jos pažįstama B. Č.. Jos (R. D.) darbo laikotarpiu ofise dirbdavo ir A. M., tik ji pirmame aukšte, o jis – antrame. Įmonės ofisas buvo Naugarduko gatvėje. Goštauto gatvėje jai būti neteko. M. D. ir M. A. pavardės jai girdėtos, tačiau kokiame kontekste – ji nebeprisimena. S. R. pavardė jai negirdėta. Dirbdama ji turėjo įmonės sąskaitos kodų generatorių ir įmonės antspaudą. Patirties vadovauti juridiniam asmeniui ji neturėjo. Įmonėje jos darbinės veiklos metu realiai dirbo tik vienas žmogus, t.y. ji: pardavinėjo keliones, bilietus, užsakinėjo vietas. Apie bendrovės vadovų keitimus ji informuota nebuvo. Nematė jokio dokumento, kad bendrovės direktoriumi būtų paskirtas M. A., tik girdėjo, kad tai įvyko. Po to bendrovėje buvo daroma krata.

4692010-08-18 kaltinamasis A. M. pateikė Generalinei prokuratūrai pareiškimą, kuriame nurodė, kad jis Registrų centre sužinojo, jog UAB „Grand Voyage“,“A Sistema“ direktoriumi registruotas M. A., kad tuo gali būti padaryta žala (t.1, b.l.64).

470Rašysenos eksperto išvadoje nurodyta, kad 2010-07-08 Vienintelio akcininko UAB „Grand Voyage“ sprendimą, tos dienos akcininkų sąrašą pasirašė ne M. A.. Ar parašą atliko už jį M. D. ar kitas asmuo, ekspertai pasakyti negali, to priežastys nurodomos akto aprašomojoje dalyje (t.41, b.l. 146-147).

471Įvertinęs įrodymų visetą teismas rado išvadą, kad savo tyčiniais veiksmais kaltinamasis M. D. padarė pagal šį epizodą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. Kaltinamasis A. M. teigia, kad tai M. D. atliko tiesiog iš keršto už atleidimą iš darbo, iš dalies tai patvirtina liudytojų B. Č. bei G. Č. parodymai. Apie konfliktą tarp A. M. ir M. D. kalbama ir M. A., S. R. telefoniniuose pokalbiuose (t.51, b.l. 174). Pats kaltinamasis M. D. pripažįsta, kad turėjo nuoskaudą A. M., kuris atleido iš darbo jo brolį J.. Tačiau kaltinamojo veiksmų galimi motyvai jo veikos kvalifikavimo nekeičia. Kaltinamasis pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, UAB „Grand Voyage“ nežinant buvo keičiamas akcininkas, direktorius, kuriuo, pagal kaltinamojo sumanymą, tapo M. A.. Tokiu būdu, kaltinamasis veikė tyčia ir jo veika teismo kvalifikuojama pagal BK 300 str. 1 d.

472UAB „Edrestus epizodas“

473Kaltinamasis M. D., kaip matyti iš bylos faktinių duomenų, žinojo, kad UAB „Euro House“ nėra UAB „Edrestus“ akcininkas, o M. A. neatstovauja UAB „Edrestus” tariamo akcininko – UAB „Euro House” - vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą tiksliai dieną bei tiksliai nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba, klastojant duomenis, neva UAB „Edrestus” vienintelio akcininko M. A. vardu paruošė (atspausdino ) žinomai netikrus dokumentus:

474- UAB „Edrestus” 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą;

475- UAB „Edrestus” 2010-05-17 akcininkų sąrašą;

476- 2010-05-17 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje M. A. vardu, kaltinamajam M. D. suvokiant tai, pasirašė ne M. A. ir taip įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, jog vienintelis UAB “Edrestus” akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujamas M. A., nusprendė nuo 2010-05-17 į UAB „Edrestus” direktoriaus pareigas paskirti M. A., t.y. pagamino netikrus dokumentus, o vėliau

477tęsdamas nusikalstamą veiką, aukščiau išvardintus ir žinomai netikrus dokumentus: UAB „Edrestus” 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Edrestus” 2010-05-17 akcininkų sąrašą, 2010-05-17 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, 2010-05-17 kaltinamasis M. D. pateikė VĮ Registrų centro, esančio adresu Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams. Tokiu būdu jis panaudojo žinomai netikrus dokumentus.

478Kaltinamasis M. D. neigia šios nusikalstamos veikos padarymo faktą ir teisiamojo posėdžio metu parodė, kad sužinojo, jog J. J. supirkdavo įmones, turėjo statybų verslą. UAB „Edrestus“ jis buvo įsigijęs iš E. T., bet savo duomenų į Registrų centrą jis nenunešė ir pakeitimų neregistravo. Reikėjo kažkam parduoti įmonę, tai ir pardavė ją UAB „Euro House“, o UAB „Euro House“ paskyrė direktoriumi M. A.. Neneigia tos aplinkybės, jog jis pažadėjo pastarajam, kad bendrovei bus keliamas bankrotas, ką ir padarė vėliau. Dokumentai buvo ruošiami S. R. bute. Tiesiog tokiais veiksmais padėjo E. T., kuris tuo metu neturėjo pinigų ir jam nesumokėjo netgi už paslaugą dėl UAB „Edrestus“. Dėl visko bendravo su M. A., taip pat ir dėl „Edrestus“. UAB „Euro House“ pagrindinis darbas buvo klastoti dokumentus dėl prekių įteisinimo O. K.. UAB „Euro House“ buhalterija taip pat buvo tvarkoma tik pagal galimybes. Buvo orderiai, buvo vedamas registras. Pripažįsta, kad jis buvo vienas iš asmenų, kuris veikė UAB „Euro House“ vardu. Tačiau kaltės nepripažįsta, kadangi sandoris su J. J. neįvyko. Tuomet akcininkui E. T. reikėjo parduoti akcijas kažkam kitam. Tuo metu UAB „Euro House“ ir tapo UAB „Edrestus“ akcininku. Sutartis buvo. Kratos metu buvo paimtos 9 dėžės su dokumentais. Dėl jam teisiamojo posėdžio metu parodomo 2010-05-17 Vienintelio akcininko sprendimo (t. 32, b.l. 148) gali pasakyti, kad tai jis iniciavo vienintelio akcininko sprendimo pagaminimą ir padarė tai E. T. prašymu. Dėl R. V. atšaukimo iš UAB „Edrestus“ direktoriaus pareigų, tai buvo UAB „Euro House” sprendimas, kaip ir tai, kad direktoriumi taps M. A.. Pastarasis tikėjosi uždirbti. Formą JAR-1 greičiausiai Registrų centrui pateikė taip pat jis (M. D.). Dėl jam posėdžio metu teismo rodomo prašymo Nr.1592299 (t.32, b.l. 147) kaltinamasis parodė, kad ant šio dokumento yra jo (M. D.) parašas. Kas dėl M. A. parašų ant dokumentų, tai ekspertai nustato, jog tai ne jo parašai, tačiau jie gali klysti, nes M. sirgo, piktnaudžiavo alkoholiu ir tai galėjo atsiliepti jo rašysenai.

479Taigi, kaltinamasis M. D. iš esmės pripažino faktines veikos padarymo aplinkybes, tačiau jis neigia, kad M. A. nepasirašinėjo kaltinime išvardintų dokumentų, nurodo, kad dokumentus M. A. teikdavo S. R., atvažiuodavo su pasirašytais dokumentais ir M. žmona – D. A..

480Nepaisydamas tokios kaltinamojo pozicijos teismas daro išvadą, kad būtent kaltinamasis ruošė minėtus netikrus dokumentus, buvo tuo (kaip parodo jis pats) suinteresuotas, žinojo, kad M. A. nėra jokios bendrovės realus direktorius ir nevykdo tokių pareigų, ir veikė pastarojo vardu klastojant dokumentus, teikiant juos registravimui. Veiksmus atliko tyčia, motyvuotai. Šioje vietoje teismas pažymi ir tai, kad kaltinamojo M. D. veikimo būdas tiesiog kartojosi. Taip pat teismas eilinį kartą pabrėžia, kad dokumentų klastojimas šiuo atveju turėjo realiais teisines pasekmes, kadangi buvo pažeistos tikrųjų akcininkų teisės, asmuo tapdavo direktoriumi, nors tokių funkcijų ir neketino vykdyti, neperimdavo nei turto, nei apskaitos dokumentų. Tuo tarpu po įvykusios registracijos būtent toks asmuo, fiktyviai paskirtas direktorius tapdavo atsakingu asmeniu už buhalterinės apskaitos dokumentų, kurių realiai negavo, tvarkymą ir laikymą, buvo kviečiamas atstovauti bendrovei įstaigose, teisme. Šioje situacijoje pats M. A., kaip matyti iš bylos faktinių duomenų, nežinojo ne tik to, kaip yra veikiama jo vardu, bet ir tos aplinkybės, kad jis eilinį kartą tampa jau kitos bendrovės („Edresatus“) direktoriumi.

481Iš liudytojo R. V. parodymų teisiamajame posėdyje matyti, kad iš kaltinamųjų jis pažįsta M. D., su kuriuo jam teko bendrauti 2005 m. E. T. turėjo kelias įmones. Vieną iš jų UAB „Edrestus“, kurios direktoriumi, o prieš tai ir vadybininku jis (liudytojas) buvo, o jos akcininkas - E. T., šis 2007-04-17 pardavė J. J.. Pastarąjį susirado E. T.. Įmonės pirkimo-pardavimo dokumentus ruošė E. T. su Liucija (L. B.). Kai E. T. pasirašė su J. J. UAB „Edrestus“ pirkimo-pardavimo sutartį, jį (liudytoją) tuoj pat atleido iš darbo. Sutartis dėl akcijų pirkimo-pardavimo buvo pasirašyta ofise Metalo gatvėje. Pasirašant sutartį J. J. visų dokumentų nepaėmė, nes jų buvo ne viena dėžė. J. J. pasiėmė įmonės antspaudus, o dokumentus žadėjo pasiimti vėliau. E. T. turėjo reikalų su advokatu V. K., o su pastaruoju dirbo M. D.. Žino, kad UAB „Edrestus“ yra iškelta bankroto byla, ją administruoja A. K., yra pateiktas ieškinys, norima prisiteisti 100 000 Lt. J. J. kažkodėl nėra atsakovas, tik buvusi įmonės direktorė, jis (R. V.) ir M. A., kuris, kaip paaiškėjo, tapo direktoriumi ir kurio jis nepažinojo. M. A. pavardę sužinojo tik pas tyrėją, taip pat faktą, kad buvo dirbama ir pasirašinėjama jo (R. V.) vardu, nors jis įmonėje jau nebedirbo.

482Liudytojas E. T. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., kuris buvo advokato V. K. padėjėjas. Jis (E. T.) pardavinėjo įmonę – UAB „Edrestus“, nes verslas nebevyko. Davė skelbimą apie pardavimą. Pardavė J. J.. Pardavimas įvyko ofise Metalo gatvėje, pardavime dalyvavo įmonės direktorius R. V. ir sekretorė L. B.. Pirkėjas pasirašė dokumentus, susirinko antspaudus, atleido direktorių R. V.. Bet pasiėmė ne visus dokumentus. J. J. pasiėmė jų tik dalį – sutartis, o kai kurie kiti dokumentai liko. Įmonės antspaudą jis pasiėmė. UAB „Edrestus“ buhalteriją tvarkė UAB „Finteisa“, vėliau UAB „Vilavda“. M. A. ir A. M. pavardės jam buvo girdėtos tik iš tyrimo. Nežino, kodėl tyrimo metu J. J. ėmė neigti pirkęs UAB „Edrestus”. Jis (liudytojas) turi pirkimo-pardavimo sutarties kopiją, kurios originalas yra Sodroje. Taip pat jis nežino, ko pas L. B. į namus važiavo kaltinamasis M. D..

483Kaip parodė liudytojas A. K., jis dirba bankroto administratoriumi. Be „Projektavimo laboratorijos“ jis dar administravo įmonę (bendrovę) „Edrestus“. Kad jai buvo keliama bankroto byla, informaciją elektroniniu paštu atsiuntė taip pat kaltinamasis M. D., irgi prašė jo sutikimo ją administruoti. Nebuvo rasti nei direktoriai, nei bendrovės turtas. Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Edrestus“ direktoriumi buvo tas pats M. A.. Jam siųsti registruoti laiškai grįžo neįteikti. Buvo išsiųstas vykdomasis raštas dėl dokumentų pateikimo, bet antstolė aiškino, kad atsakovas nerastas.

484Prie bylos medžiagos yra išreikalauti ir pridėti dokumentai iš Registrų centro dėl UAB „Edrestus“: 2010-05-17 Vienintelio akcininko sprendimas, kuriuo veikiantis vienintelio UAB „Edrestus“ akcininko - UAB „Euro House“- vardu direktorius M. A. atšaukia iš direktoriaus „Edrestus“ pareigų R. V. ir skiria M. A.. Taip pat pateiktas akcininkų sąrašas (t.32, b.l.32).

485Teismas pažymi, kad šiuos dokumentus pagal prašymą Nr.1592299 Registrų centrui 2015-05-17 teikė būtent kaltinamasis M. D. (t.32, b.l. 147).

486Rašysenos ekspertizės aktu nustatyta, kad UAB „Edrestus“ 2010-05-17 Vienintelio akcininko sprendime, prie apvalaus antspaudo UAB „Euro House“ pasirašė ne M. A.. Taip pat ne jo parašas 2010-05-17 akcininkų sąraše (t.41, b.l.129, 148).

487Pažymėtina, kad kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje aiškina, kad M. A. paskyrimas šios bendrovės direktoriumi, kaip ir kitų, visiškai dar nereiškia, kad buvo skiriamas fiktyvus direktorius, kadangi pastarasis netgi yra baigęs tam tikrus mokslus, norėjo vadovauti, turėjo ambicijų. Tačiau šiuos kaltinamojo aiškinimus paneigia realiai nustatytos faktinės bylos aplinkybės (įvykiai), kuomet M. A. netgi nežinojo tapęs kai kurių bendrovių, tarp jų UAB „Edrestus“, direktoriumi, ir sužinojo apie tai jau po fakto. Taip pat darytina išvada, jog M. D. ir pats suvokė, jog M. A. realiai netampa direktoriumi, jokių funkcijų nevykdys, dokumentų ir turto neperims. 2009-09-16 pareiškime Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai jis teigia, kad tai ne jis, bet A. M. „organizavo M. A. paskyrimą dar keturių probleminių bendrovių direktoriumi, o būtent: UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“, UAB „Projektavimo laboratorija“ ir UAB „RessTra“. Tame pat pareiškime kaltinamasis nurodo, kad M. A. „turi psichikos negalią ir yra kelis kartus gydytas psichiatrijos ligoninėje“, kad jam pačiam trumpai pabendravus su juo ... „<...kilo klausimų, ar jis tikrai adekvačiai supranta savo veiksmus, ir ar neturi psichikos negalios...>“. Atsižvelgdamas į M. A. negalią jis pats (M. D.) prašė netgi užtikrinti adekvatų jo interesų atstovavimą civilinėse, ypač bankrotų bylose, rašė, kad M. A. turi psichikos negalią, kad yra kelis kartus gydytas psichiatrinėje ligoninėje (t.1, b.l.56-59).

488Atsižvelgiant į surinktų bei teismo įvertintų įrodymų visumą kaltinamojo M. D. veiksmai šiame epizode kvalifikuojami teismo pagal BK 300 str. 1 d.

489UAB „Smiltera UK“ epizodai

490Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. žinojo, jog M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Smiltera UK“ vykdant ūkinę - finansinę veiklą, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterio pagalba UAB „Smiltera UK” direktoriaus M. A. vardu atspausdino žinomai netikrus dokumentus:

491- UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 vienintelio akcininko sprendimą:

492- UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 akcininkų sąrašą:

493- 2010-06-01 prašymą registruoti juridinių asmenų registre,

494kuriuos pasirašė ne M. A. ir taip įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Smiltera UK” 100 % akcininkas - UAB „Euro House”, atstovaujama M. A., nusprendė nuo 2010-06-01 į „Smiltera UK” direktoriaus pareigas paskirti M. A., t.y. pagamino netikrus dokumentus.

495Tęsdamas nusikalstamą veiką aukščiau nurodytus netikrus dokumentus: UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 akcininkų sąrašą, 2010-06-01 prašymą registruoti juridinių asmenų registre 2010-06-01 pateikė VĮ Registrų centro, esančio adresu: Lvovo g. 25, Vilnius, darbuotojams ir taip juos panaudojo (pirmasis UAB „Smiltera“ epizodas).

496Taip pat kaltinamasis M. D., kuris žinojo, jog M. A. realiai neatstovauja ir neatstovaus šiai bendrovei kaip vadovas, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba, UAB „Smiltera UK” direktoriaus M. A. vardu paruošė ir atspausdino netikrus dokumentus:

497- UAB „Smiltera UK” 2010-06-20 pažymą reg. Nr. 56-718875/2010,

498- UAB „Smiltera UK” įgaliojimą reg. Nr. IV-59-2010,

499kuriuos M. A. vardu pasirašė ne M. A., ir taip įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Smiltera UK” direktorius M. A. patvirtina V. O. priskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokestį 1076,51 Lt bei UAB „Smiltera UK” direktorius M. A. suteikia įgaliojimus M. D. atstovauti UAB „Smiltera UK” vardu, t.y. pagamino netikrus dokumentus.

500M. D., tęsdamas nusikalstamą veiką, aukščiau išvardintus, žinomai netikrus dokumentus: UAB „Smiltera UK” 2010-06-20 pažymą reg. Nr. 56-718875/2010, UAB „Smiltera UK” įgaliojimą reg. Nr. IV-59-2010, iki 2010-12-06 laikė savo gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), Vilniaus rajone, iki juos rado policijos pareigūnai atliktos kratos metu.

501Taigi jis pagamino netikrus dokumentus ir laikė juos (antrasis UAB „Smiltera“ epizodas).

502Kaltinamasis M. D. nusikalstamų veikų pagal du epizodus padarymo faktą teisiamajame posėdyje neigė ir nurodė, kad jokios nusikalstamos veikos jis nepadarė, kadangi realiai jis tik supažindino M. B. su S. R. ir šie du bendravo toliau, kas yra nustatyta įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl priverstinio gydymo S. R. atžvilgiu. Jis yra įsitikinęs, kad būtent S. R. įtikino M. A. tapti UAB „Smiltera UK“ direktoriumi. Kaip sakė M. A., kad S. R. jam tai siūlė, bet jis atsisakė. Bet apie atsisakymą būti direktoriumi jam tapo žinoma gerokai vėliau. Kas dėl M. A. tapimo direktoriumi, tai yra nustatyta, kad dokumentus ruošė S. R.. Jis (M. D.) yra pažįstamas su M. B., nes jis dar po to kreipėsi dėl UAB „Maisto žmonės“ įsteigimo. Tą įmonę steigė V. (J.), bet kreipėsi į jį, o jis tą užduotį patikėjo V.. Tai buvo 2010 metų rugpjūtį. Bankroto dokumentų buvo labai daug. Gal tuos dokumentus gavo iš S. R.. Nutartyje parašyta, kad tos formos rastos S. R. kompiuteryje. Ką jis (M. D.) galėjo padaryti, tai pateikti formą Registrų centrui. Jo vidiniu įsitikinimu tuo metu tikrai buvo, kad S. R. susitarė su M. A. dėl direktoriavimo.

503Kas dėl dokumentų, kurie buvo rasti jo namuose, tai buvo antroji krata. Jeigu nebūtų sunaikinti telefoniniai pokalbiai, tai būtų akivaizdu, kad pareigūnai žinojo, jog S. R. bando atsikratyti dokumentų. Pas S. R. irgi buvo atliekama krata. Ji jam paskambino. Pareigūnai taikė pasiklausymo priemones ir jie išgirdo, kad S. R. ragina jį pasiimti antspaudus ir dokumentus. Ten buvo eilė antspaudų ir dokumentų. Jis negamino įgaliojimo, kad M. A. įgalioja atstovauti UAB „Smiltera UK“. Dokumentus, kuriuos rado antros kratos metu, laikė namuose, nes jam juos perdavė S. R..

504Dėl kaltinimo, kad jis pagamino netikrą UAB „Smiltera” pažymą, patvirtinant, kad V. O. neišmokėtas atlyginimas, įgaliojimą atstovauti jam UAB „Smiltera“, tai įgaliojimo ir kito dokumento jis negamino, todėl kaltės nepripažįsta.

505Nors kaltinamasis neigia įvykdęs šias dvi veikas, aiškina, kad išvardintų dokumentų neklastojo, netikrų dokumentų negamino, o rasti kai kurie dokumentai yra jo gauti iš S. R., teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai leidžia teismui daryti išvadą, kad jis įvykdė šias dvi tyčines nusikalstamas veikas. Tokią išvadą teismas padarė iš surinktų ir patikrintų įrodymų viseto: liudytojų M. B., V. P. (O.), P. P. parodymų, kratos rezultatų, dokumentų apžiūros, specialistų išvadų.

506Liudytojas M. B. parodė, kad turėjo įkūręs įmonę „Rumana“, kurios veikla - mažmeninė rūbų prekyba. Jis buvo vienintelis įmonės akcininkas. Buhalteriją tvarkė jo teta D. L.. Susipažino su M. D. ieškodamas teisininko, galinčio padėti liudytojo mamai įkurti įmonę, nes ji norėjo pradėti savo verslą. Pastarasis supažindino su S. R., kuris prisistatė kaip M. A. (liudytojui nežinomo) įmonės atstovu. Bendraudamas su M. D. užsiminė, kad nori parduoti savo verslą – rūbų parduotuvę. S. R. aiškino, kad atstovauja M. A., kuris nori pirkti įmonę. Jis (S. R.) kartu su M. D. buvo atvykę į parduotuvę, viską apžiūrėjo, buvo supažindinti su pardavėjomis. Susitarus dėl kainos pardavė įmonę už 1000 litų. Pinigus mokėjo S. R.. Taip pat S. R. atnešė pasirašyti turto perėmimo aktus. Su pačiu M. A. jis nebendravo. S. R. jis perdavė visus įmonės dokumentus. Buvo perduotas ir įmonės antspaudas. Įmonės turtas buvo parduotuvės įranga. Įmonės pavadinimas buvo keičiamas, nes jis nenorėjo palikti senojo, kuris buvo asmeniškas jo šeimai, sudarytas iš šeimos narių vardų skiemenų. Jis pats pakeitė įmonės pavadinimą prieš ją parduodamas, jau žinodamas, kad parduos. Naujas pavadinimas - „UAB „Smiltera UK“. Berods tokį pavadinimą pasiūlė S. R.. Tolesniu UAB „Smiltera UK“ likimu jis nesidomėjo. Buvo kviečiamas į policiją. Po įmonės pardavimo į jį kreipėsi V. O. (po santuokos – P/.), skundėsi, kad negauna atlyginimo. Nežino, kas ruošė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau tikrai tai darė ne jis. Kiek atsimena, šiuo klausimu jis kreipėsi į M. D.. Pastarasis sakė, kad reikia kelti bankroto procedūrą ir taip pagąsdinti naująjį savininką, kad išmokėtų atlyginimą. Po įmonės pardavimo jis bendravo tik su M. D.. Su M. A. niekada nekalbėjo.

507Liudytoja V. P. (iki santuokos O.) parodė, kad ji dirbo įmonėje „Rumana“. Buvo pardavėja –konsultantė, įmonė prekiavo rūbais Kaune. Joje buvo trys pardavėjos. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė, kurios pavardės šiuo metu jau neprisimena. Ją įmonėje įdarbino M. B.. Vėliau įmonėje pasikeitė direktoriai ir įmonės pavadinimas, po to darbuotojams nebuvo išmokami atlyginimai. Įmonės nauju direktoriumi tapo S. R.. Vėliau pastebėjo dokumentuose kito direktoriaus (M. A.) pavardę. Naujas bendrovės pavadinimas buvo jau UAB „Smiltera UK“. Suprato, kad ji atgaus savo pinigus nebent įmonės bankroto būdu. M. B. žadėjo jai padėti paruošti visus reikiamus dokumentus, sakė, kad kreipsis dėl to į M. (D.).

508Liudytoja D. L. parodė, kad ji nuo 2008 metų (įmonės įkūrimo) iki įmonės pavadinimo pakeitimo 2010 metais dirbo įmonėje „Rumana“, kurią įsteigė jos sūnėnas M. B.. Dirbo įmonėje buhaltere. Apie įmonės pardavimą jai nieko nėra žinoma, ji tame procese nedalyvavo. Išeidama perdavė visus įmonės dokumentus, buvo surašytas dokumentų perdavimo-priėmimo aktas. Ji ir šiandien nežino, koks įmonės likimas. J. R. ir M. A. pavardes yra girdėjusi tik teisme. Asmeniškai nei vieno iš jų nepažįsta.

509Liudytojas P. P. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį M. D., kurį yra matęs 2-4 kartus. Prieš 4 metus kaip bankroto administratorius buvo paskirtas administruoti UAB „Smiltera UK“, „Euro House“ bei „Euro House“ ir partneriai. Iš VĮ Registrų centras išrašų matė, kad visoms šioms įmonėms vadovauja tas pats asmuo, pavardės jau neatsimena, tačiau gali būti, kad tai M. A.. Paskambinus VĮ Registrų centras teikiamu telefono numeriu atsiliepė asmuo, prisistatęs M. D., pasakė, kad padeda tam vadovui. Minėjo, kad M. A. yra tik statytinis. Susitarė su juo (M. D.) susitikti po kelių dienų. M. D. į pirmą susitikimą atnešė kažkurios iš tų įmonių dokumentus: registracijos pažymėjimą ir UAB Smiltera UK“ bei UAB „Euro House“ antspaudus. UAB „Smiltera UK“ jau uždaryta, išregistruota prieš metus, kita įmonė uždarymo procese.

510Liudytoja S. R. nurodė, kad pažinojo M. D. bei S. R.. Buvo įmonės „Redona“ direktore. Įmonė bankrutavo. Pradėjo ieškoti, kas pagelbėtų dėl darbo, taip ir rado teisininką M. D.. Davė jam įgaliojimą, kad jis tvarkytų viską, kas susiję su įmone „Redona“. Vėliau jo prašymu tvarkė UAB „Willemen Lithuania“ balansus.

511UAB “Smiltera UK” 2010-06-20 pažyma reg. Nr. 56-718875/2010, UAB “Smiltera UK” įgaliojimas reg. Nr. IV-59-2010, 2010-06-09 pranešimas dėl numatomo bankroto inicijavimo UAB „Smiltera UK“ rasti 2010-12-06 kratos metu kaltinamojo M. D. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), Vilniaus rajone (t.59, b.l.18, 23, 22).

512Rašysenos ekspertizės 2012-02-29 išvadoje Nr.11-2375(11) nurodyta, kad 2010-06-01 Prašymas registruoti juridinių asmenų registre, Vienintelio akcininko sprendimas, akcininkų sąrašas pasirašytas ne M. A.. Nustatyti, ar jo vardu pasirašė kaltinamasis M. D. ar kitas asmuo, negalima, priežastys akte nurodomos (t.41, b.l. 129, 149). V. O. 2010-06-09 Prašyme dėl bankroto inicijavimo, pažymoje Nr.56-718875/2010 apie jai priskaičiuotą atlyginimą bei įgaliojimo tekste pasirašė taip pat ne M. A. (t.41, b.l.154).

513Tokiu būdu, bylos įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis M. D. gamino, naudojo, laikė netikrus dokumentus. Nors kaltinamasis nurodo, jog dėl M. A. direktoriavimo bendrovei, jo vidiniu įsitikinimu, su juo susitarė S. R. ir tik vėliau jam tapo žinoma, kad M. A. atsisakė, bylos įrodymais nustatyta, kad jis veikė tyčia, žinodamas, kad M. A. vadovo pareigų nevykdys. Netikrus dokumentus pastarojo vardu jis gamino jau ne pirmą kartą, pripažįsta, kad galėjo pats teikti jos registravimui. Minėtų dokumentų M. A., kaip nustatė ekspertai rašysenos tyrimo metu, nepasirašė. Pažymėtina, kad liudytojui P. P. kaltinamasis teigė, jog padeda M. A. ir kad pastarasis yra tik statytinis. Kratos kaltinamojo M. D. namuose metu buvo rasti UAB „Smiltera“ dokumentai: UAB „Smiltera UK” 2010-06-20 pažyma reg. Nr. 56-718875/2010, UAB „Smiltera UK” įgaliojimas reg. Nr. IV-59-2010, 2010-06-09 pranešimas dėl numatomo bankroto inicijavimo UAB „Smiltera UK“. Suklastoto įgaliojimo, kuri neva išdavė bendrovės vadovas M. A., pagrindu kaltinamasis M. D. įgijo galimybę atlikti bendrovės vardu veiksmus. Tokiu būdu buvo perimta galimybė valdyti bendrovę. Atsižvelgdamas į šių įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veikos pilnai įrodytos ir todėl jo veiksmai šiuose dviejuose epizoduose teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

514Teismas taip pat nustato, kad kaltinamojo atlikti veiksmai atskirti laiku, padarymo aplinkybėmis, todėl kvalifikuojami kaip atskiros nusikalstamos veikos.

515Be to, bendrovės „Smiltera UK“ epizode M. D. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, turėdamas tikslą įtvirtinti žinomai melagingus duomenis apie UAB „Smiltera UK“ buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto perdavimą M. A., 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną ir nenustatytoje vietoje nurodė S. R. pasirašyti vietoje M. A., o būtent, S. R. savo ranka įrašius M. A. vardą ir pavardę bei imituojant M. A. parašą pasirašius buvusio UAB „Smiltera UK“ akcininko ir direktoriaus M. B., nežinančio apie daromą nusikalstamą veiką, jam pateiktus tikrus dokumentus: 2010-05-25 UAB „Smiltera UK“ dokumentacijos perdavimo priėmimo aktą; 2010-05-25 UAB „Smiltera UK“ ilgalaikio turto perdavimo priėmimo aktą; 2010-05-25 UAB „Smiltera UK“ trumpalaikio turto perdavimo priėmimo aktą, tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus, kuriuos S. R. kaltinamojo M. D. nurodymu 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje pateikė buvusiam UAB „Smiltera UK“ akcininkui ir direktoriui M. B., tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

516Dar M. D. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Smiltera UK” vykdant ūkinę-finansinę veiklą, 2010 m. gegužės – birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną bei nenustatytoje vietoje, kartu su S. R. kompiuterinės įrangos pagalba paruošė ir atspausdino žinomai netikrą, tariamai M. A. pasirašytą UAB „Smiltera UK” 2010-06-10 įgaliojimą reg. Nr. 46-2010 (iš viso 7 egzempliorius), nors iš tiesų M. A. šio dokumento (jo 7 egzempliorių) nepasirašė, tuo įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad M. A., veikdamas UAB “Smiltera UK” vardu, suteikia įgaliojimus S. R. veikti UAB „Smiltera UK” vardu, tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus bei šiuos žinomai netikrus dokumentus 2010 m. gegužės – birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje S. R. M. D. nurodymu, pateikė M. B., tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus ir tokiais veiksmais įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

517Pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius, kad jis padarė šias dvi nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

518Kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje parodė, kad tokių jam kaltintojo inkriminuojamų nusikalstamų veiksmų jis tiesiog neatliko. S. R. veikė savarankiškai, tyrimas daro tik niekuo neparemtą prielaidą, kad jis darė S. R. poveikį, kaip parašytą kaltinime - „nurodė S. R.“. Prašo teismo įvertinti tai, kad S. R. atžvilgiu yra priimta teismo nutartis, kurioje aprašyti teismo nustatyti ir S. R. konkrečiai atlikti veiksmai šiuose epizoduose.

519Šioje vietoje teismas, vadovaudamasis taisykle, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o tik patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję, iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados ir turi būti paneigti kaltinimui prieštaraujantys duomenys, bei vertindamas visas abejones kaltinamojo naudai, konstatuoja, kad byloje nėra surinkta patikimų įrodymų išvadai, kad šiuose epizoduose kaltinamasis veikė kartu su S. R..

520Kaip matyti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-30 nutarties, kuria S. R. buvo pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, teismas nustatė, kad (S. R.) UAB „Smiltera“ epizode padarė įstatymu uždraustą veiką, atitinkančią BK 300 str. 1 d. požymius, o būtent: kad jis (S. R.) dėl lėtinio psichikos sutrikimo - šizoafektinio sutrikimo, mišraus tipo, negalėdamas suprasti ir valdyti savo veiksmų, veikdamas kartu su asmeniu, kuriam byla atskirta, siekdamas įtvirtinti žinomai melagingus duomenis apie UAB „Smiltera UK” buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto perdavimą M. A., buvusiam UAB „Smiltera UK” akcininkui ir direktoriui M. B., nežinančiam apie daromą baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, pateikus dokumentus: 2010-05-25 UAB „Smiltera UK” dokumentacijos perdavimo priėmimo aktą, 2010-05-25 UAB „Smiltera UK” ilgalaikio turto perdavimo priėmimo aktą, 2010-05-25 UAB „Smiltera UK” trumpalaikio turto perdavimo priėmimo aktą, 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje savo ranka įrašė M. A. vardą ir pavardę bei nenustatytam asmeniui imituojant M. A. parašą pasirašius už M. A., tokiu būdu pagamino netikrus dokumentus ir juos 2010 m. gegužės mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje pateikė buvusiam UAB „Smiltera UK” akcininkui ir direktoriui M. B., tokiu būdu panaudojo netikrus dokumentus. Taip pat S. R., iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „Smiltera UK” vykdant ūkinę finansinę veiklą, 2010 m. gegužės - birželio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterine įranga paruoštus ir atspausdintus žinomai netikrus dokumentus: UAB „Smiltera UK” 2010-06-10 įgaliojimą reg. Nr. 46-2010 (4 egzempliorius), kuriuos melagingai M. A. vardu pasirašė kitas asmuo, įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad M. A., veikdamas UAB „Smiltera UK” vardu, suteikia įgaliojimus S. R. veikti UAB „Smiltera UK” vardu, šiuos žinomai netikrus dokumentus 2010 m. gegužės - birželio mėn. nenustatytoje vietoje pateikė M. B., tokiu būdu panaudojo žinomai netikrus dokumentus.

521Taigi, iš teismo nustatytų ir nutartyje dėstomų aplinkybių darytina išvada, kad S. R. įrašė dokumentuose M. A. vardą ir pavardę, pasirašė už jį arba kituose dokumentuose pasirašė už M. A. nenustatytas asmuo ir tokius dokumentus panaudojo. Nėra konstatuota, kad tai padaryti S. R. nurodė kaltinamasis M. D., tuo tarpu pastarojo kaltinime pagal šiuos epizodus teigiama, kad jo bendrininkavimas pasireiškė būtent tokiu veikimu, t.y. kad jis nurodė S. R. pasirašyti už M. A., kad jo nurodymu S. R. perdavė dokumentus bei turto priėmimo-perdavimo aktus M. B.. Kas dėl įgaliojimų (4 vnt.) pagaminimo ir perdavimo M. B., tai 2014-10-30 nutartyje nurodoma, kad tokius dokumentus gamino S. R., jis gi perdavė juos M. B.. Apie kito asmens dalyvavimą, bet kokios formos bendrininkavimą nutartyje nieko nekalbama. Šioje vietoje teismas pažymi, kad S. R. pagamintuose netikruose dokumentuose, t.y. įgaliojimuose (4 vnt., o kaltinime M. D. kalbama apie 7 vnt.) įtvirtinti melagingi duomenys, kad M. A., neva veikdamas UAB „Smiltera UK“ vardu suteikia įgalinimus šios bendrovės vardu veikti ne kaltinamajam M. D., o būtent S. R..

522Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra ypatinga tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis (BK 24 straipsnio 1 dalis). Pagrindžiant kaltininko baudžiamąją atsakomybę už bendrininkavimą darant konkrečios rūšies nusikalstamą veiką, turi būti konstatuota ne tik nusikalstamos veikos, dėl kurios padarymo yra sujungiamos kelių asmenų pastangos, sudėtis, numatyta konkrečiame BK specialiosios dalies straipsnyje, bet kartu ir tos veikos darymo formos – bendrininkavimo objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma (bendrininkavimo sudėtis), numatyta atitinkamose BK 24, 25 straipsnių nuostatose. Vadinasi, kiekvieno bendrininkavimo atveju yra bent dviejų asmenų susitarimas veikti bendrai, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, jog kėsinasi į tą patį objektą, taip pat supranta ir kitus bendrai daromos veikos sudėties, numatytos BK specialiojoje dalyje, požymius ir t. t. Įstatymas nenurodo, kaip bendrininkai turi susitarti dėl bendros nusikalstamos veikos, kad būtų konstatuotas bendrininkų susitarimas. Vadinasi, kiekvieno bendrininkavimo atveju teismas privalo konstatuoti šį būtiną bendrininkavimo požymį, atsižvelgęs į konkrečios bylos aplinkybes. Teismų praktikoje įsitvirtino nuostata, kad bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir t. t.), todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales, tačiau bet kokiu atveju pats susitarimas turi pasitvirtinti, ko šiuose epizoduose teismas nenustato. Šioje situacijoje gi kalbama ne apie bendrininkavimą, bet apie kaltinamojo M. D. veikimą kartu su S. R., kadangi pastarasis veikė nepakaltinamas. Tačiau ir šiuo atveju teismas turi nustatyti, ar yra duomenų, kad asmenys veikė kartu, kas ir kokius konkrečiai veiksmus atliko.

523Nagrinėjamu atveju iš byloje ištirtų įrodymų visumos matyti, kad S. R. pats atliko visus veiksmus norimam rezultatui pasiekti (gamino dokumentus kompiuteriu, savo ranka įrašė M. A. vardą ir pavardę, pasirašė, imituodamas pastarojo parašą, jo vardu išduotas įgaliojimas veikti UAB „Smiltera UK“, jis gi perdavė dokumentus M. B.). Kai tuo tarpu byloje nėra jokių duomenų, kad prie tų veiksmų šiuose epizoduose būtų prisidėjęs kaltinamasis M. D., kad būtų davinėjęs patarimus, nurodymus ir kitaip veikęs kartu su sergančiu ir savo veiksmų nesuvokiančiu asmeniu.

524Taigi, byloje nėra įrodymų, kad pagal šiuos du epizodus bet kokia forma kaltinamasis M. D. būtų veikęs kartus su S. R., kad būtų atlikęs kokius nors veiksmus bendram tikslui pasiekti.

525Teismas pažymi ir tai, kad būtent S. R. pirmas susipažino ligoninėje su M. A. ir tik vėliau supažindino pastarąjį su M. D.. Taip pat iš telefoninių pokalbių matyti, kad S. R. ir M. A. bendravo pakankamai dažnai. Kaip parodė liudytojas M. B., jis būtent S. R. atidavė dokumentus, jis gi pasiūlė naują pavadinimą: UAB „Smiltera UK“.

526Taip pat teismas konstatuoja, kad nepaneigiamas kaltinamojo M. D. aiškinimas apie S. R. savarankišką veikimą pagal šiuos du UAB „Smiltera UK” epizodus, kadangi, kaip matyti iš nustatytų byloje faktinių aplinkybių, kaltinamasis M. D. UAB „Smiltera“ epizoduose dėl kitų dokumentų gaminimo, naudojimo ar laikymo veikė vienas, be S. R.. Konstatuotina ir tai, kad S. R. galėjo būti suinteresuotas veikti pats, kadangi įgaliojimai veikti UAB „Smiltera UK“ vardu buvo pagaminti ne M. D., o S. R..

527Todėl pagal šiuos du minimus epizodus kaltinamasis M. D. išteisintinas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

528UAB “A Sistema” epizodas

529Bylos duomenimis nustatyta, kad M. D., žinodamas, kad bendrovė „Euro House“ nėra įmonės UAB „A Sistema” akcininkas ir, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus UAB „A Sistema” tariamo naujo akcininko - UAB „Euro House”- vykdant ūkinę- finansinę veiklą, taip pat, kad M. A. neatstovauja ir neatstovaus pačios UAB „A Sistema“ 2010 m. liepos mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba melagingai neva UAB „A Sistema” direktoriaus M. A. vardu atspausdino netikrus dokumentus:

530- UAB „A Sistema” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą;

531- UAB „A Sistema” 2010-07-08 akcininkų sąrašą;

532- 2010-08-02 prašymą registruoti juridinių asmenų registre,

533kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir tiksliai nenustatytoje vietoje M. A. vardu pasirašė ne M. A. ir tokiu būdu įtvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „A Sistema” 100 % akcininkas yra UAB „Euro House”, kurios atstovas M. A. nusprendė nuo 2010-07-08 į UAB “A Sistema” direktoriaus pareigas paskirti M. A. ir taip pagamino netikrus dokumentus, o tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos aukščiau nurodytus žinomai netikrus dokumentus pateikė VĮ Registrų centro, esančio adresu Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, t.y. panaudojo šiuos žinomai netikrus dokumentus.

534Kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje nepripažino, jog atliko nusikalstamus veiksmus dėl UAB „A Sistema“, kadangi iki 2009 m. rugsėjo mėn. jis dirbo „A Sistema“ teisininku, po to buvo kaltinamojo A. M. atleistas iš darbo. Bendrovė susidūrė su sunkumais, A. M. įkūrė naują bendrovę UAB „A Holding“, UAB „A Sistema“, kaip suprato kaltinamasis, tapo jam (A. M.) nereikalinga. Todėl bendrai buvo nutarta, kad ji bankrutuos. Prieš bankrotą direktoriumi buvo paskirtas M. A., kuris su tuo sutiko. Neneigia, kad dokumentus Registrų centrui galėjo pateikti ir jis. Nurodo, kad nesutinka su ekspertų išvada, jog parašai dokumentuose ne M. A., kadangi šis sirgo psichikos liga, gydėsi, vartojo stiprius medikamentus ir tai galėjo atsiliepti jo rašysenai, dėl ko išvadoje rašysenos ekspertai galėjo klysti. Apie tai teismui pasisakė ir posėdyje apklausiama ekspertė - psichiatrė. Pagaliau jo parašais ant šių dokumentų rūpinosi S. R., kuris vežiodavo dokumentus, kartais dokumentus jam grąžindavo M. A. žmona.

535Nepaisydamas to, kad kaltinamasis neigia kaltę dėl šio nusikaltimo padarymo, teismas konstatuoja, jog faktines veikos aplinkybes jis pripažįsta, teigdamas, kad prieš bankroto inicijavimą buvo nutarta direktoriumi skirti M. A., kuris neva su tuo sutiko, kad jis (kaltinamasis) galėjo dokumentus teikti Registrų centrui.

536Kaltinamasis A. M. nurodo, kad M. D. jo vadovaujamoje bendrovėje „A Sistema“ dirbo teisininku. Santykiai pablogėjo 2009 m. rugpjūčio mėnesį, nes M. piktnaudžiavo alkoholiu. VĮ Registrų centro duomenų bazėje 2010 metais jis tik atsitiktinai, teikdamas finansines ataskaitas, sužinojo, kad yra užvaldytos įmonės UAB „Grand Voyage” bei UAB „A Sistema” (pirmos bendrovės akcininku buvo jis, antros - jo sesuo I. T.) ir Registrų centre akcininku įrašyta buvo jau UAB „Euro House”. Sužinojo, kad abiejų bendrovių direktoriumi paskirtas M. A., pastebėjo, kad pastarasis registruotas jau ir „Dekobalio” direktoriumi. Kiek jam žinoma, UAB „Euro House” akcininku ir vadovu buvo įrašytas tas pats M. A.. Iš karto dėl įvykdytų nusikalstamų veiksmų jis kreipėsi su pareiškimu į prokuratūrą ir prašė tyrimo, nes suprato, kad tai padarė kaltinamasis M. D..

537Prie bylos medžiagos yra pridėtas A. M. pareiškimas prokuratūrai (t.1, b.l. 64), kuriame pareiškėjas nurodo, kad be jo ir sesers žinios pakeistas UAB „A Sistema“ akcininkas, kad direktoriumi tapo M. A., prašė ištirti M. D. neteisėtus veiksmus ir skubiai stabdyti juos.

538Liudytoja I. T. parodė, kad ji buvo įmonės „A Sistema“ akcininkė ir dirbo jos buhaltere. Bendrovė „A Sistema“ užsiėmė buhalterinės apskaitos paslaugų teikimu kitoms įmonėms, teisinėmis paslaugomis, tarp kurių daugiausia buvo įmonių steigimo paslaugos. Bendrovės „A Sistema“ direktorius buvo liudytojos brolis A. M.. Pirmasis įmonės biuras buvo Laisvės prospekte, antrasis – Goštauto gatvėje, vėliau – Naugarduko gatvėje. M. D. pažinojo, jis dirbo bendrovėje, tačiau kokias tiksliai funkcijas įmonėje jis atliko, nežino, taip pat negalėtų tvirtinti, ar jis dirbo įmonėje 2010 metais. Nėra mačiusi, kad M. D. tvarkytų buhalterinę apskaitą, tačiau ji bendrovėje būdavo tik kelias valandas per dieną. Negali tiksliai pasakyti, kada bendrovėje buvo pakeistas direktorius, tačiau brolis tik iš VĮ Registrų centras sužinojo, kad be bendrovės akcininkų žinios buvo pakeistas bendrovės direktorius. Kad UAB „A Sistema“ direktoriumi tapo M. A., ji sužinojo taip pat iš brolio. M. A. lyg ir buvo M. D. draugas. Žino, kad bendrovėje buvo daug konfliktų su M. D., galimai tai padarė jis.

539Rašysenos ekspertizė patvirtino, kad dokumentuose, kurie yra vardinami kaltinime M. D. (vienintelio akcininko sprendimas, akcininkų sąrašas, prašymas registruoti Registre) pasirašė ne M. A. (t.41, b.l.129, 147).

540M. A. patvirtino teisme, kad realiai jokioms bendrovėms nevadovavo, dokumentų negavo.

541Šioje vietoje teismas pažymi, kad buvo naudojamas UAB „Euro House“ antspaudas, kurį užsakinėjo ir turėjo kaltinamasis M. D..

542Pastarasis taip pat pripažino, kad po brolio atleidimo jautė nuoskaudą A. M..

543Tokiu būdu nustatyta, kad kaltinamais gamino ir naudojo (teikė registravimui) netikrus dokumentus. Kaltinamojo veiksmai šiame epizode teismo kvalifikuojami pagal BK 300 str. 1 d.

544UAB „ Elstuva group“ epizodas

545Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M. D., kuris nebuvo susijęs su UAB „Elstuva group“ darbo ar sutartiniais santykiais, žinodamas, kad realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Arėsa“ vardu, 2010 m. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilniaus raj., kompiuteriu ACC-5aD pagamino žinomai netikrus dokumentus:

5461) 2010-10-25 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Elstuva group“ bankroto bylos iškėlimo;

5472) 2010-09-02 pranešimą dėl numatomo UAB „Elstuva group“ bankroto bylos inicijavimo ir taip pagamino netikrus dokumentus.

548Jis gi tęsė savo nusikalstamus veiksmus ir žinomai netikrus dokumentus:

5491) 2010-10-25 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Elstuva group“ bankroto bylos iškėlimo, 2) 2010-09-02 pranešimą dėl numatomo UAB „Elstuva group“ bankroto bylos inicijavimo, kuriuos pasirašė UAB „Arėsa“ direktoriaus M. D. vardu ir 2010-10-29 paštu išsiuntė Vilniaus apygardos teismui, adresu Gedimino pr. 40/1, Vilniuje, darbuotojams, taip panaudojo išvardintus netikrus dokumentus.

550Kaltinamasis M. D. neigia nusikalstamos veikos padarymą bei teismo proceso metu parodė, kad bendrovė „Elstuva group“ buvo skolinga jo tėvo bendrovei „Pažangi statyba“, bet skolą grąžino. Būdamas „Arėsos“ direktoriumi jis matė, kad minėta bendrovė skolinga ir „Arėsai“. Todėl buvo ruošiamasi inicijuoti bankroto procedūrą. Dokumentai, kurie išvardinti kaltinime, buvo ruošiami S. R. bute. Po to jie buvo pateikti teismui. Tačiau nesutinka, jog jie laikytini netikrais, kad jie klastoti.

551Liudytoja V. J. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. S. R. jai tik girdėtas, kartą matė jį atėjusį į kontorą, kurioje ji dirbo. M. D. sakė, kad tai jo draugas ar pažįstamas. Pas M. D. įmonėje „Arėsa“ dirbo 5 mėnesius – nuo 2010 m. birželio iki lapkričio. Vėliau teko grįžti į mokslus, todėl išėjo. UAB „Arėsa“ teikė teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, daugiausiai užsiėmė bankroto bylomis. Jos direktorius buvo M. D.. Liudytoja turėjo ruošti procesinius dokumentus, tai, ką atnešdavo jai M.. Turėjo atlikti techninį darbą: parašyti ieškinį, pareiškimą, pranešimą. Yra surašiusi kelis ieškinius.

552Liudytoja I. R. parodė, kad, kiek pamena, įmonės „Elstuva group“ dokumentų neturėjo. Buvo civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo. Dėl įmonės „Elstuva group“ administravimo į „Forsina“, jos manymu, taip pat kreipėsi M. D..

5532012-02-29 Rašysenos ekspertizės akte Nr.11-2375(11) nurodoma, kad nustatyti, kas pasirašė 2010-09-02 UAB „Arėsa“ pranešime dėl numatomo bankroto inicijavimo UAB „Elstuva group“ atžvilgiu prie „Elstuva group“, šalia antspaudo S. M. vardu - M. D. ar S. R. - negalima, priežastys nurodomos tyrimo akte. Tuo tarpu nustatyta, kad akcininkų sąraše ir prašyme registruoti registre pasirašė kaltinamasis M. D. (t.41, b.l. 129, 150).

554Tokių dokumentų gaminimas bei panaudojimas sukėlė teisines pasekmes, kadangi buvo pradėta ir baigta bankroto procedūra teisme (B2-8401-619/2010).

555Kaltinamojo M. D. veiksmai šiame epizode kvalifikuojami teismo pagal BK 300 str. 1 d.

556UAB „ Korekta“ epizodas

557Bylos duomenimis, tyrimo metu surinktais ir teismo posėdyje patikrintais įrodymais nustatyta, jog kaltinamasis M. D. 2008 m. gruodžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną bei tiksliai nenustatytoje vietoje, kompiuterinės įrangos pagalba pagamino netikrą dokumentą, o būtent :

5582008-12-22 UAB „Korekta“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios eilutėje „Pirkėjas“ padarė rankraštinį įrašą „A. M.“ bei pasirašė imituodamas A. M. parašą, taip įtvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie tai, kad A. Š. bei I. A. nuosavybės teise priklausančios UAB „Korekta“ akcijos parduotos UAB „Financial Consulting Group“, kurią tariamai atstovauja direktorius A. M., nors iš tikrųjų pastarasis asmuo niekada realiai nebuvo UAB „Financial Consulting Group“ direktoriumi. Kaltinamasis pagamino netikrą dokumentą, kurį 2008 m. gruodžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną bei nenustatytoje vietoje pateikė A. Š. ir taip minėtą žinomai netikrą dokumentą panaudojo.

559Kaltinamasis M. D. faktines veikos aplinkybes pripažino, tačiau neigė veikęs nusikalstamai, ir parodė, kad UAB „Financial Consulting Group“ pirko 100 procentų UAB „Korekta“ akcijų. Jis lengvabūdiškai tikėjosi, kad gaus A. M. originalius parašus. Todėl ir pasirašė už A. M.. Tačiau mano, kad duomenys kaip ir tikri. Sausio 19 dienos apygardos teisme išnarinėtas UAB „Financial Consulting Group“ atstovavimo klausimas. UAB „Financial Consulting Group“ bankroto administratoriumi paskirtas P. V.. Sausio 19 dieną teismas pasisakė, kad bylos medžiaga leidžia pagrįstai manyti, kad S. R., M. D., A. M. buvo ne kartą susitikę. UAB „Financial Consulting Group“ administratorius šiai dienai neginčija, kad UAB „Korekta“ akcijos įgytos teisėtai ir įtrauktos į balansą. Turėjo UAB „Financial Consulting Group“ įgaliojimą veikti, bet šiuo metu jo neranda. UAB „Korekta“ jam pasiūlė liudytojas N. Š., jis buvo buhalteris, paminėjo, kad jo klientai turi probleminę įmonę, pasiūlė ją įsigyti. Sakė, kad duos ateičiai užsakymų. Gal kažką ir sumokėjo jam už teisines paslaugas, šiuo metu neatsimena.

560Be to, kad kaltinamasis pripažįsta pasirašęs už kitą asmenį akcijų pirkimo –pardavimo sutartyje, jo kaltė pagal šį nusikalstamos veikos epizodą įrodyta liudytojų A. M., A. Š. parodymais, rašytiniais dokuotais, rašysenos specialisto (eksperto) išvada.

561Liudytojas A. M. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta, A. M., M. D., A. M., S. R. pavardės jam negirdėtos. UAB „Financial Consulting Group“ jam iš viso nėra nežinoma, nei joje, nei UAB „Korekta“ nėra dirbęs, nėra buvęs jų vadovu. Liudytojas 7 metus (nuo 2008 metų vasario) atlikinėjo bausmę, matyt, kažkas buvo daroma jo vardu. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje, apie kurią kalbama šioje byloje, yra ne jo parašas. Jokių įmonės dokumentų rankose nėra turėjęs. A. Š. aplamai nepažįsta.

562Liudytojas A. Š. 2012-08-14 atpažino asmenį Nr. 6, t.y. M. D., kuris tarpininkavo UAB „Korekta“ akcijų pirkime-pardavime. M. D. atpažino pagal tuos pačius veido bruožus, apie kuriuos minėjo liudytojo apklausos metu, o būtent iš nelygaus veido, apšepusios barzdelės, kuri netgi matosi ant nuotraukos (t.39 , b.l. 90-92).

5632012-08-24 A. Š. paštu atsiuntė UAB „Korekta“ 2008-12-22 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties originalą (3 lapai), kurią pasirašo pardavėjai A. Š. ir I. A., o pirkėjas – A. M., kuri laikoma su baudžiamosios bylos medžiaga (t. 39, b.l. 93-97).

5642013-01-11 Rašysenos ekspertizės išvada nustatyta, kad UAB „Financial Consulting Group“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje, skiltyje „Pirkėjas“, rankraštinį įrašą „A. M.“ parašė ir visuose trijuose lapuose pirkėjo A. M. vardu pasirašė M. D. (t.41, b.l. 188-193).

565Atsižvelgiant į išdėstytą, kaltinamojo M. D. veiksmai teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. M. D. gamino netikrus dokumentus, klastojo parašą ir tai padarė dokumentuose, kurie sukelia teisines pasekmes. Veiksmai atlikti kaltinamajam veikiant tyčia.

566UAB „Arėsa“ epizodai

567Įvertinęs bylos įrodymus teismas padarė išvadą, kad jų pilnai pakanka konstatuoti, jog kaltinamasis M. D. pagamino ir panaudojo žinomai netikrą dokumentą, o būtent: neva Kinijos piliečio J.Z., gim. ( - ), gyv. ( - ), vadovaujamos UAB „Arėsa“, į.k. 121998222, reg. Sviliškių g. 2A, Vilnius, vardu 2010 m. gruodžio mėn. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, bet ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio mėn. 27 dieną, nenustatytoje vietoje, nenustatytos kompiuterinės įrangos pagalba pagamino (atspausdino tekstą) bei savo ranka melagingai J. Z. vardu ir imituojamu parašu patvirtino 2010-12-27 UAB „Arėsa“ vienintelio akcininko sprendimą ir taip įtvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad neva UAB “Arėsa“ vienintelis akcininkas – Kinijos pilietis J. Z., gim. ( - ), atleidžia M. D. iš UAB “Arėsa“ direktoriaus pareigų nuo 2010-12-27 bei skiria save į direktoriaus pareigas nuo 2010-12-27. Tokiu būdu kaltinamasis pagamino netikrą dokumentą, kurį 2010 m. gruodžio mėn. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir nenustatytoje vietoje, panaudojo - per V. I., kuris nesuvokė, kad vykdoma nusikalstama veika, pateikė šį netikrą dokumentą 2010-12-27 VĮ Registrų centro, esančio adresu Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams.

568Teismas nustato, kad tokiais tyčiniais veiksmais M. D. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 str.1 d.

569Jis gi, kaip nustatyta bylos duomenimis, paslėpė buhalterinės apskaitos dokumentus, kadangi nuo 2010-02-10 užimamų UAB „Arėsa“, į.k. 121998222, reg. Sviliškių g. 2A, Vilnius, direktoriaus pareigų pagrindu pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d., 2 d. būdamas atsakingas už UAB „Arėsa“ apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, žinodamas, kad UAB „Arėsa“ nevykdys realios ūkinės - finansinės veiklos šiai įmonei neva vadovaujant Kinijos piliečiui J. Z., gim. ( - ), gyv. ( - ), žinodamas, kad pastarajam nebus realiai perduoti šios įmonės buhalterinės apskaitos bei kiti dokumentai, nusikalstamu būdu, t.y. pagaminto žinomai netikro dokumento pagrindu organizavęs fiktyvų savo kaip UAB „Arėsa“ direktoriaus pareigų bei atsakomybės už UAB „Arėsa“ apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą perleidimą Kinijos piliečiui J. Z., gim. (duomensy neskelbtini), t.y. jis, tyčia, pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 1 d., 2 d. nuostatas, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka laikantis Archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1996-02-22 įsakymą Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“, nustatantį, kad uždarosios akcinės bendrovės visus apskaitos dokumentus ir registrus privalo saugoti 10 metų, jo žinioje pagal 2011-01-07 UAB „Arėsa“ buhalterinių paslaugų sutarties Nr. 1003 nutraukimo dokumentų perdavimo –priėmimo aktą esančius UAB „Arėsa“ buhalterinės apskaitos dokumentus nuo 2010-12-27 fiktyviai į UAB „Arėsa“ direktoriaus pareigas neva paskirtam Kinijos piliečiui J. Z., gim. ( - ), neperdavė, šiuos dokumentus paslėpė tyrimo eigoje nenustatytoje vietoje, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB “Arėsa“ laikotarpio nuo 2010-02-10 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

570Iš 2013-05-20 specialisto atsakymų į tyrimo užduotus klausimus matyti, kad dėl to, kad nebuvo pateikti UAB „Arėsa“ pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai, jų pagrindu surašyti ilgalaikio turto, skolų, kasos operacijų, banko operacijų, pirkimo ir pardavimo, darbo užmokesčio apskaitos registrai, didžioji knyga, 2010 m. finansinės ataskaitos, iš dalies negalima nustatyti UAB „Arėsa“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2010-02-10 iki 2010-12-27 (t. 40, b.l. 161-164).

571Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis M. D. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 222 str.1 d.

572Kaltinamasis M. D. išvardintų nusikalstamų veikų padarymo faktą neigė ir teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2010-12-27 UAB „Arėsa” vienintelio akcininko sprendimas apie tai, kad jis atleidžiamas iš direktoriaus pareigų ir skiriamas Kinijos pilietis J. Z., iš tikrųjų buvo pagamintas, o Registrui jį nunešė V. I.. Tuo metu V. I. dirbo su A. M., jis (V. I.) atliko M. A. vaidmenį pas A. M.. Jeigu jis žinojo, kad dokumentai suklastoti, tai jis (V. I.) žinomai suklastotais dokumentais disponavo ir juos panaudojo pateikdamas Registrų centrui. Tuomet kaltinimas turėtų būti ne tik jam, bet ir V. I.. Taip pat kaltinamasis M. D. nepripažino kaltinimo epizodo, kad „<...paslėpė UAB “Arėsa” apskaitos dokumentus...>“ ir parodė, kad yra kalbama apie tariamai dingusią buhalteriją (apskaitos dokumentus), tačiau tai nėra tiesa. Tyrėja V. D., apklausta liudytoja kitoje byloje, pateikė į bylą visą UAB „Arėsa“ buhalteriją. Kopijas pateikė VMI. UAB „Arėsa“ buhalteriniai dokumentai yra kitoje byloje. Galima paimti ją iš archyvo. Jeigu yra bent dalis dokumentų, tai ar galima sakyti, kad jis tikslingai slėpė apskaitos dokumentus. Kas dėl Kinijos piliečio J. Z., tai gali pasakyti, kad jis steigė bendrovę „Financial Consulting Group“. Kinas buvo tos įmonės vadovas. Buvo trys steigėjai. Jis tikrai bendravo su J. Z. dėl UAB „Arėsa“ įsigijimo. Perdavė J. Z. „Arėsa” buhalterinės apskaitos dokumentus, o kiekis, tai viskas, ką atkopijavo mokesčių inspekcija. Jeigu kažko ir trūksta, tai yra VMI. Pas jį namuose buvo daroma krata ir dokumentai nebuvo nerasti.

573Nepaistant kaltinimo aiškinimų ir kaltės neigimo, liudytojų parodymai, rašytinė bylos medžiaga įrodo jo padarytas nusikalstamas veikas.

574Iš liudytojos R. A. parodymų matyti, kad ji buvo UAB „Arėsa“ bankroto administratore. M. D. pirmą kartą pamatė 2012 metais teismo posėdyje, jokių konfliktų su juo nėra turėjusi. UAB „Arėsa“ bankroto byla buvo iškelta 2011-04-28 d., teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo gegužės 10 d. Bankroto procedūros buvo užbaigtos 2012-03-12 d. ir priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma buvo 51.621,78 Lt, tačiau tikėtina, kad ne visi kreditoriai atsiliepė. Bankroto bylą įmonei iškėlė darbuotojas J. S.. Gavusi bankroto bylą, pagal juridinių asmenų registro išrašą pamatė, kad dabartinis jos vadovas yra Kinijos pilietis. Taip pat nuo 2010-12-30 d. pagal JAR išrašą, vienintelis įmonės akcininkas taip pat buvo Kinijos pilietis. Iki tol vieną mėnesį vadovu buvo Rusijos pilietis V. I.. Bandė Kinijos piliečio ieškoti per Kinijos ambasadą, rašė jai, tačiau paieškos buvo bevaisės. Jokių bendrovės apskaitos dokumentų gauti nepavyko. Įmonėje dirbantys žmonės buvo J. S. bei M. D.. Jų pareigybės nebuvo nurodytos. Vykdydama bankroto procedūrą atleido darbuotoją J. S. ir M. D.. M. D. tuo metu buvo suimtas ir laikomas Lukiškėse. Nuvykusi į Lukiškes įteikė jam pranešimą per atitinkamą pareigūną, kuris jai grąžino M. D. parašą. Jokių UAB „Arėsa“ dokumentų iš jo negavo. Iš įmonės, kuri tvarkė buhalterinę apskaitą, gavo atsakymą, kad įmonės dokumentai buvo perduoti M. D.. Tik darbuotojas J. S. pateikė savo darbo sutartį, kuri buvo pasirašyta tuometinio direktoriaus M. D.. J. S. sakė, kad buvo priimtas dirbti M. D.. Atliko kažkokius staliaus darbus. Bendravo tik su tuo vieninteliu darbuotoju J. S., o iš M. D. gavo ranka rašytą laišką, kad visais klausimais riekia kreiptis į jo advokatą. Su advokatu berods bendravo, tačiau aplinkybių jau nebepamena. Iš jo nieko, t.y. bendrovės dokumentų, taip pat negavo. Apie jokio naujo direktoriaus paskyrimą nieko nežinojo. J. S. sakė, kad bendravo su vieninteliu direktoriumi – M. D., o to Kinijos piliečio niekas ir niekada nebuvo matęs ir apie jį nieko nežinojo.

575Liudytojas J. S. teisiamajame posėdyje parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Kažkur prieš 5 metus teko dirbti UAB „Arėsa“. Vienas iš pažįstamų pasiūlė ten darbą kaip papildomą. Turėjo dirbti staliaus pareigose. Į darbą šioje įmonėje priėmė būtent M. D.. Susitiko su juo kažkur mieste. Tik su juo ir kontaktuodavo. Dirbo įmonėje apie du - tris mėnesius. Kažką patvarkydavo. Butuose keitė spynas, tačiau daug darbo nebuvo. Dirbo puse etato. Alga buvo apie 300 Lt, mokama grynais. Įmonė bankrutavo. M. D., susitikus jį Vilniaus mieste, pasakė, kad įmonė skelbia bankrotą. Dėl ko jį reikėjo skelbti, nežino. Kai įmonė paskelbė bankrotą, liudytojas išėjo iš darbo. Nežino, į ką kreipėsi dėl išėjimo iš darbo. Šuo metu negali pasakyti, ar pasirašė dokumentus dėl UAB „Arėsa“ bankroto bylos iškėlimo, tačiau patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Iš minėtų liudytojo parodymų (t.40, b.l.22-23) seka, kad M. D. jam pateikė pasirašyti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jis buvo atspausdintas kompiuteriu, liudytojas pasirašė pareiškimą. Taip pat liudytojas nurodo parodymuose, kad vėliau sužinojo, jog įmonei toliau vadovauti paskirtas kažkoks kinas, kurio jis nematė.

576Nors kaltinamasis M. D. nurodo, kad Kinijos pilietis egzistuoja, kad J. Z. steigė bendrovę „Financial Consulting Group“ ir buvo jos vadovas, liudytojas N. Š. parodė, kad apie 2007-2008 metais liudytojas tvarkė įmonės „Korekta“ buhalterinę apskaitą, vėliau įmonė buvo parduota UAB „Financial Consulting Group“. Būtent kaltinamasis M. D. veikdavo UAB „Financial Consulting Group“ vardu, tvarkydavo visus jos reikalus, buvo tarpininku.

577Prie baudžiamosios medžiagos yra pridėtos 2011-03-07 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo pateiktos UAB „Arėsa“ registravimo dokumentų patvirtintos kopijos. Iš jų matyti, kad kaltinamasis M. D. 2010-02-20 pateikė registravimui 2010-02-10 Vienintelio akcininko sprendimą, pagal kurį UAB „Ismonys“, kaip vienintelio akcininko, vardu (direktorius J. D., kaltinamojo brolis) atšaukiamas iš UAB „Arėsa“ direktoriaus M. E. ir skiriamas M. D.. Kaltinamasis M. D., tvirtinant Įstatus, veikia kaip Vienintelio akcininko įgaliotas asmuo. Akcininku 2010-11-19, kaip nurodo kaltinamasis M. D., tampa Rusijos pilietis V. I.. 2010-12-15 kaltinamais M. D. suteikia įgaliojimus V. I. būti UAB „Arėsa“ atstovu VĮ Registrų centras. 2010-12-27 pastarasis Registrų centrui teikia registravimui neva Kinijos piliečio J. Z. pasirašytą Vienintelio akcininko sprendimą atleisti iš UAB „Arėsa“ direktoriaus pareigų M. D. ir skirti vadovu jį patį, pridėta pažyma apie akcijų įsigijimą J. Z. vardu (t.40, b.l. 40-160).

5782013-03-13 UAB „Vertimų namai“ vertėja iš/į kinų kalbos A. A. apžiūrėjo dokumento originalą - UAB „Arėsa“ 2010-12-27 Vienintelio akcininko sprendimą - kurį pasirašo vienintelis UAB „Arėsa“ akcininkas J. Z., dokumento apačioje yra rankraštinis įrašas „Direktorius J. Z.“, šalia parašas bei apvalus UAB „Arėsa“ antspaudas ir spaudas „Kopija tikra“ ir į užduodamą klausimą: ar šiame A4 formato, pagaminto kompiuteriniu būdu, UAB „Arėsa“ 2010-12-27 Vienintelio akcininko sprendime, kuriame yra įvardinto UAB „Arėsa“ akcininko J. Z. , parašai-hieroglifai yra kinų kalbos hieroglifai, pateikė išvadą:

579UAB „Arėsa“ 2010-12-27 Vienintelio akcininko sprendime, kuriame, dokumento viduryje šalia įvardinto UAB „Arėsa“ akcininko J. Z. ir dokumento apačioje ties rankraštiniu įrašu „Direktorius J. Z. “ esantys parašai - hieroglifai yra ne kinų kalbos hieroglifai, o imitacija juos atlikti. Taip pat ji nurodė, kad šiuos bandymus atlikti kinų hieroglifus rašė ne kinas. Esantis tariamai kinų parašas atliktas tiek neprofesionaliai, kad taip net nerašytų kinų moksleivis (t. 40, b.l. 30-33, t.60, b.l. 84).

580Taigi, teismo ištirti įrodymai visiškai patvirtina, kad kaltinamasis M. D. pagamino ir naudojo netikrą dokumentą, t.y. Vienintelio akcininko sprendimą, kad jis atleidžiamas iš UAB „Arėsa“ pareigų ir skiriamas Kinijos pilietis J. Z.. Nors kaltinamasis ir nurodo, kad toks pilietis yra, nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos kaltinamojo teiginius. Kita vertus konstatuojama, kad minėtas klastotas dokumentas pasirašytas asmens, kurio rankraštinis įrašas bei parašas neatitinka netgi kinų kalbos rašybos.

581Pažymėtina, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus duomenimis, J. Z. nebuvo ir nėra UAB „Arėsa“ darbuotojas.

582Kaltinamasis M. D. nurodo, kad Kinijos pilietis buvo UAB „Financial Consulting Group“ steigėjas ir netgi vadovas, kad jis bendravo su juo, tačiau Valstybinės įmonės Registrų centras duomenimis toks pilietis nebuvo šios bendrovės nei akcininku, nei vadovu (t. 75, b.l. 173-174).

583Atsižvelgiant į tai, kaltinamojo M. D. veiksmai teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

584Nors kaltinamasis neigia paslėpęs UAB „Arėsa“ buhalterinės apskaitos dokumentus ir aiškina, kad negali atsakyti už tai, kadangi tyrėja V. D. apklausta kitoje byloje pateikė į bylą visą UAB „Arėsa“ buhalteriją be to, kopijas pateikė ir VMI. Pagaliau, jeigu yra bent dalis dokumentų, tai negalima daryti išvados bei kaltinti, kad jis tikslingai slėpė apskaitos dokumentus ir vykdė nusikaltimą. Jis tikrai bendravo su J. Z. (UAB „Financial Consulting Group“ įmonės vadovas). Perdavė J. Z. „Arėsa” buhalterinės apskaitos dokumentus, o kiekis, tai viskas, ką atkopijavo mokesčių inspekcija. Jeigu kažko ir trūksta, tai yra VMI. Pas jį namuose buvo daroma krata ir bendrovės apskaitos dokumentai nebuvo rasti.

585Bylos įrodymai paneigia kaltinamojo M. D. teiginius:

5862013-05-20 tyrimo aktu specialistė nustatė, kad nebuvo rasti ir pateikti UAB „Arėsa“ pirminiai buhalteriniai apskaitos dokumentai (kasos operacijų, banko operacijų, pirkimo ir pardavimo, darbo užmokesčio apskaitos registrai, didžioji knyga), dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Arėsa“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2010-02-10 iki 2010-12-27 (t. 40, b.l. 161-164).

587Kaip nustatyta bylos duomenimis, 2011-01-07 tarp UAB „Arėsa“ bei UAB „VIR Fulminans“ (atstovaujamos vyr.finansininkės L. P.) buvo pasirašytas buhalterinių paslaugų sutarties Nr.1003 nutraukimo bei dokumentų perdavimo-priėmimo aktas, kurį UAB „Arėsa“ vardu pasirašė kaltinamasis M. D.. Iš akto matyti, kad jam buvo perduoti bendrovės veiklos apskaitos dokumentai (kasos, banko, pirkimų, paslaugų ir t.t.), t.y. dokumentai, kurių nerandama.

588Taip pat yra nustatyta, kad išvardinti dokumentai nebuvo perduoti kitam asmeniui, šiuo atveju nėra netgi perdavimo –priėmimo akto dėl jų perdavimo neva naujai paskirtam direktoriui (J. Z.).

589Šiame kontekste teismas pažymi ir kitą aplinkybę, kuri įrodo, jog netgi po to, kai Registrų centrui buvo teikiami dokumentai dėl vadovo pakeitimo ir kaltinamasis M. D. nurodo, kad apskaitos dokumentus neva atidavė Kinijos piliečiui, bendrovės „Arėsa“ vardu ir toliau veikė būtent kaltinamasis M. D., kadangi UAB „VIR Fulminans“ perdavimas apskaitos dokumentų jam įvyko 2011-01-07 d.

590Liudytoja L. P., UAB „VIR Fulminans“ vyriausioji buhalterė, patvirtino teismui, kad nutraukus sutartį dėl apskaitos tvarkymo, įmonės „Arėsa“ dokumentai buvo pagal aktą grąžinti jos direktoriui M. D.. Kinijos piliečio pavardė jai aplamai nėra girdėta.

591Liudytoja S. A. parodė, kad M. D. pažįsta. Dirbo buhalterinėje įmonėje „VIR Fulminans“. Prieš 4-5 metus vedė buhalterinę apskaitą kelioms įmonėms, viena iš jų buvo viešoji įstaiga – VšĮ „Verslo energija“, o kita uždara akcinė bendrovė – „Arėsa“. Šių įmonių direktorius buvo M. D.. Baigus tvarkyti įmonių apskaitą, nutraukus sutartį, šių įmonių buhalterinės apskaitos dokumentai buvo perduoti būtent kaltinamajam M. D.. Kinijos piliečių įmonių apskaitos, dirbant įmonėje „VIR Fulminans“, tvarkyti jai neteko.

592BUAB „Arėsa“ administratorė R. A. kreipėsi su prašymu į teisėsaugos instituciją dėl dokumentų nepateikimo. M. D. 2011-12-01 pateikė Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai pareiškimą pripažinti tyrėjo adresuotą jam prašymą dėl dokumentų pateikimo niekiniu, nes 2011-11-25 buvo priimta Klaipėdos apygardos teismo nutartis likviduoti UAB „Arėsa“ dėl bankroto, o tai reiškia, kad administratorė sėkmingai disponuoja dokumentais.

593BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą. Šiame straipsnyje atsakomybė nustatyta už šių veikų padarymą: 1) apgaulingą teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą; 2) buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentų sunaikinimą; 4) buhalterinės apskaitos dokumentų sugadinimą, jei dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtis yra materiali, t. y. baudžiamoji atsakomybė pagal šį straipsnį kyla tuo atveju, kai dėl straipsnio dispozicijoje išvardytų veikų padarymo atsiranda padarinių: negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, o kilus abejonių dėl jų pagrįstumo gali būti skiriama ekspertizė (kasacinė nutartis Nr. 2K-496/2009, 2K-170/2012).

594Už buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimo tvarkos nustatymą ir dokumentų išsaugojimą yra atsakingas įmonės vadovas, nagrinėjamu atveju juo buvo kaltinamasis M. D., kuris tyčia, pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 1 d., 2 d. nuostatas, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka laikantis Archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1996-02-22 įsakymą Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“, nustatantį, kad uždarosios akcinės bendrovės visus apskaitos dokumentus ir registrus privalo saugoti 10 metų, jo žinioje pagal 2011-01-07 UAB „Arėsa“ dokumentų perdavimo –priėmimo aktą buhalterinės apskaitos dokumentų nuo 2010-12-27 fiktyviai į UAB “Arėsa“ direktoriaus pareigas neva paskirtam Kinijos piliečiui J. Z. neperdavė bei šiuos dokumentus 2011 m. sausio mėn. paslėpė tyrimo eigoje nenustatytoje vietoje, dėl ko iš dalies negalima nustatyti šios bendrovės veiklos rezultatų, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros nuo 2010-02-10 d.

595Šiuo atveju kaltinamasis M. D. yra nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnio 1 dalyje, subjektas.

596Bylos įrodymais šios veikos padarymas pasitvirtino.

597Kaltinamojo veiksmai teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

598UAB „Willemen Lithuania“ epizodai

599Kaltinamasis M. D., veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, įgyvendindamas bendrą nusikalstamą ketinimą apgaule įgyti didelės vertės turtinę teisę į UAB „Willemen Lithuania” akcijas, 2010 m. birželio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje kompiuterinės įrangos pagalba, žinomai neegzistuojančio asmens, tariamai UAB „Elstuva group” vienintelio akcininko S. M. vardu paruošė bei pasirašė netikrus dokumentus:

600- UAB „Elstuva group” 2010-06-10 prašymą registruoti juridinių asmenų registre;

601- 2010-06-10 vienintelio akcininko S. M. sprendimą;

602- 2010-06-10 UAB „Elstuva group” akcininkų sąrašą, taip patvirtindamas melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Elstuva group”, skiriant jį į direktoriaus pareigas nuo 2010-06-10, iš UAB „Elstuva group” direktoriaus pareigų atleidžiant T. P., ir tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus. Toliau, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, minėtus netikrus dokumentus 2010-06-11 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams ir tokiu būdu šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo (pirmas epizodas).

603Jis gi, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, 2010 m. rugpjūčio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje kompiuterinės įrangos pagalba pagamino netikrus dokumentus: UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendimą ir 2010-08-10 akcininkų sąrašą, o būtent: „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendime pasirašė neegzistuojančio asmens, tariamai UAB „Elstuva group” vienintelio akcininko S. M. vardu, taip patvirtindamas melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Elstuva group”, J. W. atleidimą iš UAB „Willemen Lithuania” generalinio direktoriaus pareigų bei S. R. paskyrimą į UAB „Willemen Lithuania” generalinio direktoriaus pareigas, po ko S. R., M. D. nurodymu savo, kaip tariamai teisėto UAB „Willemen Lithuania” direktoriaus parašu pasirašė 2010-08-10 akcininkų sąrašą, taip įtvirtindamas melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Elstuva group” teisėtai nuosavybės teise priklauso UAB „Willemen Lithuania” akcijos, tęsdamas veiksmus, 2010 m. rugpjūčio mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pagamino netikrą dokumentą: 2010-08-10 Prašymą registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania” pakeistus duomenis, kurį nurodė S. R. savo, tariamai UAB „Willemen Lithuania” direktoriaus parašu pasirašyti, taip melagingai patvirtinant apie S. R. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Willemen Lithuania” ir taip pagamino netikrą dokumentą, po ko šiuos žinomai netikrus dokumentus: UAB “Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendimą, UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 akcininkų sąrašą bei 2010-08-10 Prašymą registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania”, M. D. nurodymu S. R. 2010-08-10 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, kurie, šiais dokumentais remdamiesi ir būdami apgaulės įtakoje Juridinių asmenų registre nuo 2010-08-17 pakeitė duomenis apie UAB „Willemen Lithuania” akcijų priklausymą UAB „Elstuva group“ bei S. R. paskyrimą UAB “Willemen Lithuania” direktoriumi, tokiu būdu kaltinamasis M. D. kartu su S. R. šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo (antras epizodas).

604Jis gi, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, pagamino netikrus dokumentus: UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendimą, 2010-08-10 akcininkų sąrašą ir 2010-08-10 Prašymą registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania” ir šiuos žinomai netikrus dokumentus M. D. nurodymu S. R. 2010-08-10 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, kurie, šiais dokumentais remdamiesi ir būdami apgaulės įtakoje Juridinių asmenų registre nuo 2010-08-17 pakeitė duomenis apie UAB „Willemen Lithuania” akcijų priklausymą UAB „Elstuva group“ bei S. R. paskyrimą UAB „Willemen Lithuania” direktoriumi, taip įtvirtinant melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB ”Elstuva group”, J. W. atleidimą iš UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigų bei S. R. paskyrimą į UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigas bei melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Elstuva group” teisėtai nuosavybės teise priklauso UAB „Willemen Lithuania” akcijos, tokiu būdu apgaule savo ir S. R. naudai įgijo turtinę teisę į 6 172 662 Lt (1787726,48 eurų), t.y. didelės vertės svetimą UAB „Willemen Lithuania” priklausantį turtą (trečias epizodas - sukčiavimas).

605Jis gi,veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, įgyvendindamas bendrą nusikalstamą ketinimą apgaule įgyti didelės vertės turtinę teisę į UAB „Willemen Lithuania” akcijas, 2010 m. rugsėjo mėn., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje kompiuterinės įrangos pagalba, žinomai neegzistuojančio asmens, tariamai UAB „Elstuva group” vienintelio akcininko S. M. vardu paruošė bei pasirašė netikrus dokumentus:

606- 2010-09-20 prašymą registruoti juridinių asmenų registre,

607- UAB „Willemen Lithuania” 2010-09-20 vienintelio akcininko sprendimą, taip patvirtindamas melagingus duomenis apie S. M. tariamai teisėtą atstovavimą UAB „Elstuva Group”, nuo 2010-09-20 neva direktoriaus pareigas ėjusio S. R. atleidimą iš UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigų bei S. M. paskyrimą į UAB „Willemen Lithuania” gen. direktoriaus pareigas, pagamino žinomai netikrus dokumentus, kuriuos 2010-09-21 pateikė VĮ Registrų centro, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, darbuotojams, tokiu būdu šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo (ketvirtas epizodas).

608Jis gi, nebūdamas susijęs su UAB „Willemen Lithuania“ (įmonės kodas 300621572) darbo ar sutartiniais santykiais, iš anksto žinodamas, kad realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Willemen Lithuania“ VŠĮ „Verslo energija“ vardu, 2010 m. tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilniaus raj., kompiuteriu ACC-5aD pagamino žinomai netikrus dokumentus:

6091) pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimo;

6102) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimui,

611ir tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus,

612tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus:

6131) pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimo, kurį pasirašė VŠĮ „Verslo energija“ direktoriaus M. D. vardu;

6142) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimui, kurį neva UAB „Willemen Lithuania“ generalinio direktoriaus vardu pasirašė S. R., negalintis suvokti savo veiksmų esmės ir teisingai jų valdyti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu 2010-09-09 pateikė Vilniaus apygardos teismo, esančio Gedimino pr. 40/1, Vilniuje darbuotojams ir taip panaudojo žinomai netikrus dokumentus (penktas epizodas).

615M. D. su jam reiškiamais dėl UAB „Willemen Lithuania“ kaltinimais nesutiko ir parodė, kad kaltinamajame akte klaidingai nurodoma, jog UAB „Elstuva Group” buvo naudojama tikslu užvaldyti UAB „Willemen Lithuania”. Kas dėl kaltinimo netikrų dokumentų gamyba ir tokių dokumentų panaudojimu, tai visi dokumentai (ruošiniai) buvo rasti S. R. kompiuteryje, todėl pačio gaminimo faktą jis neigia. Tuo tarpu pripažįsta, kad pasirašė dokumentus S. M. vardu. Kur dokumentuose ekspertai nustatė, kad parašai jo, jis neginčija to fakto. Bendrovė „Willemen Lithuania” turėjo skolą bankui „Snoras”, turtas buvo įkeistas bankui kaip garantas, buvo pritaikyti keli turto areštai. Jokių realių galimybių disponuoti areštuotu turtu bendrovė neturėjo. Registrų centro nurodyta turto vertė - 1,8 mln. litų, o byloje ir kaltinime pateikiama vertė yra trigubai didesnė. Akcinių bendrovių įstatyme aiškiai pasakyta, kad akcininkas įgyja bendrovės turtą, jeigu įmonė likviduojama ir jeigu yra atsiskaitoma su kreditoriais. Kiek lieka atsiskaičius, lieka akcininkams. Todėl nepagrįstas kaltinimas dėl to, kad buvo įgyta turtinė teisė į didelės vertės (virš 6 mln. litų) turtą. Negalima sutapatinti bendrovės ir akcininkų turto. Be to, koks skirtumas, kas skiriamas direktoriumi, kokia žala nuo to, jeigu bendrovės direktoriumi skiriamas S. M. ar kitas asmuo. Nuo to žala neatsiranda, tuo labiau didelė žala. Bendrovės turtas nuo to visiškai nesikeičia. Neneigia, kad pirmą kartą buvo, kai buvo atšauktas J.Willemen ir paskirtas S. R., o antrą kartą - atšauktas S. R. ir paskirtas S. M.. S. (R.) aiškino jam, kad jis bendrauja su S. M.. Iš UAB “Willemen Lithuania” jis nėra gavęs jokių pinigų, išskyrus advokato P. J. pervestus 1800 Lt. Sukčiavimo nepripažįsta, kadangi 6 mln litų neužvaldė ir nematė. Taip pat reikia vadovautis teismine praktika. Kadangi visi pažeidimai pašalinti, teisės atstatytos civiliniuose procesuose (įrašas Registrų centre, nuginčyta sutartis ir t.t.) kalbėti apie nusikaltimo padarymą (sukčiavimą) iš viso negalima.

616Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visumą, nepaisydamas to, kad kaltinamasis M. D. neigia nusikalstamų veikų padarymo faktą, daro išvadą, kad UAB „Willemen Lithuania” epizoduose įrodyta, jog jis, veikdamas kartu su S. R., kuris nesuvokė savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti, gamino netikrus dokumentus dėl UAB „Willemen Lithuania” užvaldymo, valdymo organų pakeitimo, naudojo netikrus dokumentus kaip priemonę bei sukčiavimo būdu įgijo turtinę teisę į didelės vertės UAB „Willemen Lithuania” turtą.

617Iš liudytojos S. R. parodymų matyti, kad ji pažįsta kaltinamąjį M. D.. Buvo įmonės „Redona“, kuri bankrutavo, direktorė. Ieškojo darbo, susipažino su teisininku M. D.. Jis buvo pateikęs jai kai kuriuos apskaitos dokumentus dėl „Willemen Lithuania“. Jis (M. D.) ar S. R. prašė padaryti UAB „Willemen Lithuania“ balansus. Kažkas buvo padaryta, t.y. sutrumpintas balansas. Apie S. M. nieko negali pasakyti. UAB „Elstuva group” jai negirdėta. Daugelio aplinkybių neatsimena, patvirtina parodymus ikiteisminio tyrimo metu, kuriais prašo teismo tikėti. Iš BPK 276 str. 1d. 2 p. pagrindu pagarsintų liudytojos parodymų (t.49, b.l.158-165) matyti, kad M. D. pristatė jai S. R. kaip UAB „Willemen Lithuania” vadovą. Pastarasis paprašė tvarkyti šios bendrovės buhalterinę apskaitą. Sutarė dėl atlygio - 100 Lt į mėnesį. S. R. aiškino, kad bendrovės dokumentų neturi ir reikia sutvarkyti pagal turimus dokumentus, todėl ir padarė tik sutrumpintą balansą. Rudenį jis atsiėmė dokumentus, sakė, kad jų reikia dėl bendrovei keliamo bankroto. Asmens, vardu S. M., nepažįsta, niekada jo nėra mačiusi.

618Liudytojas M. N. parodė, kad dirba advokato M. N. kontoroje. Pažįsta M. D., yra kelis kartus jį matęs. Būtent pastarasis prašė jo parengti dokumentus dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto iškėlimo. Bylą kėlė kreditorius. Paaiškino M. D., kokių dokumentų reikia. Kiek suprato, jo paslaugas M. D. pasiūlė bankroto administratorius R. N.. Sutiko padėti M. D., paruošti dokumentus. M. D. su S. R. buvo prisistatę kreditoriais. Bendrovė pavadinimu „Elstuva Group“ jam nėra girdėta. Tikrai nerekomendavo paskirti asmens, vardu S. M., į „Willemen Lithuania“. Jokių UAB „Willemen Lithuania“ dokumentų neturi.

619Liudytojas R. N. parodė, kad kaltinamąjį M. D. pažįsta. Gali būti, kad davė sutikimą administruoti UAB „Willemen Lithuania“, bet nėra tikras. M. D. siūlė daug įmonių administruoti, tikrai bent penkias. Toks administratoriaus darbas - gauni įmonių, turi darbo. Dažniausiai M. D. pateikdavo apie įmones išrašus iš „Credit Info“, iš jų būdavo matyti, turi yra įmonė skolų ar neturi. Neatsimena, ar tikrino UAB „Willemen Lithuania“ turtą. S. R. jis tėra matęs vieną kartą, kai jį atsivedė į susitikimą M. D. ir pristatė kaip įmonės savininką. Kalba ėjo apie šios įmonės bankrotą. Jei įmonei buvo iškeltas bankrotas, byloje reikia žiūrėti, ar yra jo sutikimas ją administruoti. UAB „Elstuva Group“ jis neatsimena. Kas tvarkė UAB „Willemen Lithuania“ buhalterinę apskaitą, nežino, jos savininkais ir akcininkais iš viso nesidomėjo. Neatsimena, ar teko matyti „Willemen Lithuania“ balansą. Asmens, S. M. vardu, jis nepažįsta.

620Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-10-19 nutartimi byloje B2-7641-603/2010 buvo atsisakyta kelti bankroto bylą UAB „Willemen Lithuania“. Ieškovu buvo kaltinamojo vadovaujama VšĮ Verslo energija.

621Liudytoja V. A. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų. 2011 metais dirbo VĮ Registrų centras direktoriaus pavaduotoja. Jos darbas buvo juridinių asmenų registro kuravimas. Tyrimo eigoje buvo kviečiama dėl dviejų įmonių - UAB „Willemen Lithuania“, „Elstuva group“. Pasitikrino centre: registravimo procedūra buvo atlikta pagal teisės aktus. Nėra jokių išskirtinių procedūrų juridinio asmens registravimui, jei įmonę registruoja užsienio pilietis.

622Liudytoja K. S. (buvusi Kumšlienė) parodė, kad iš matymo yra mačiusi kaltinamuosius M. D. ir A. M.. Dirbo VĮ Registrų centras Juridinių asmenų prašymų priėmimo skyriuje Lvovo gatvėje operatore. Kai skyriui atnešami įmonių prašymai, jie suvedami į kompiuterį ir tuomet keliauja į registravimo skyrių. Tačiau UAB „Willemen Lithuania“ pavadinimas jai negirdėtas.

623Liudytojas A. G. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta, A. M., M. D., A. M. pavardės nieko nesako. Liudytojui dalinai priklauso įmonė UAB „Magistrai“. Vienas iš jos akcininkų yra D.Britanijos pilietis S. M.. Piliečio S. M. jis nepažįsta. Įmonės „Willemen Lithuania“, „Elstuva Group“ negirdėtos Būdamas Lietuvoje, S. M. dirbo sveikatos apsaugos ministerijoje. Atmeta galimybę, kad jis galėtų būti UAB „Elstuva group“ direktoriumi.

624Iš liudytojo, Lenkijos piliečio A. K. parodymų matyti, kad jis yra UAB “Willemen Lithuania” prokuristas. Šios bendrovės prokuristu jį paskyrė bendrovės savininkas – direktorius, belgas J. W.. Be jo dokumentus UAB „Willemen Lithuania“ vardu gali pasirašyti tik pats J. W., kuris gyvena Belgijoje. Nei vienas Lietuvoje dirbantis UAB „Willemen Lithuania“ darbuotojas jokių dokumentų bendrovės vardu pasirašyti negali. Kadangi jis Lietuvoje negyvena ir čia nuolat nebūna, tai pagrindinis asmuo, organizuojantis bendrovės veiklą Lietuvoje, buvo V. S.. 2010 m. rugsėjo 7-8 dienomis jam paskambino V. S. ir paklausė, ar akcininkas J. W. nepardavė UAB „Willemen Lithuania“ akcijų, kadangi pastarajam paskambino iš banko ir pranešė, kad yra naujas bendrovės „Willemen Lithuania“ direktorius. Jis iš karto paskambino į Belgiją akcininkui J. W.. Šis informavo, kad nieko panašaus nebuvo, niekam bendrovės akcijų jis nepardavė. Tuomet jis, kaip UAB „Willemen Lithuania“ prokuristas, parašė pareiškimą policijai dėl bendrovės atžvilgiu įvykdytų nusikalstamų veikų. Pareiškimo tekstą lietuvių kalba surašė advokatas P. J.. Paaiškėjo, kad buvo suklastoti bendrovės UAB „Willemen Lithuania“ dokumentai ir registrų tarnyboje bendrovė buvo perrašyta kitiems asmenims. Iš tiesų bendrovė nebuvo perleista kitiems asmenims, jos direktoriai nesikeitė, o jos perrašymas kitiems asmenims yra nusikalstamas. Dėl šių nusikalstamų veiksmų bendrovė patyrė didžiulius nuostolius, kurie dar nepaskaičiuoti (t.48, b.l. 149-150).

625Iš pagarsintų liudytojo A. R. (t.49, b.l. 176-177) parodymų (BPK 276 str. 4 d. tvarka) matyti, kad S. M. jis nepažįsta, kad jam (liudytojui) priklausė 47 procentai UAB „Elstuva Group” akcijų ir jos buvo perimtos be jo žinios, t.y. nusikalstamai.

626Iš BPK 276 str. 4 d. tvarka pagarsintų liudytojo T. P. parodymų (t.49, b.l. 178-181) matyti, kad visi UAB „Elstuva Group” dokumentai ir antspaudai buvo pas jį ir niekas be jo žinios jais pasinaudoti negalėjo. Jam nėra žinoma, kad bendrovės direktoriumi būtų tapęs kitas asmuo. S. M. jis nepažįsta. UAB „Elstuva group“ niekada nebuvo įsigijusi UAB „Willemen Lithuania”: akcijų.

6272014 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi S. R. už įstatymų uždraustų veikų pagal BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d. buvo pritaikytos priverstinės medicininio pobūdžio priemonės (t. 75, b.l. 174-188).

628Prie bylos pridėti dokumentai, iš kurių matyti, kad UAB „Willemen Lithuania“ (pasirašė advokatas P. J. ir prokuristas A. K.) 2010 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi su pareiškimu Kriminalinės policijos biuro viršininkui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuriame nurodo, kad 2010 m. rugsėjo 8 d. su bendrovės darbuotojais susisiekė AB banko „Snoras“ darbuotojai, paklausė apie direktoriaus pasikeitimą, paaiškino, kad gautas UAB „Willemen Lithuania“ raštas, kuriuo pranešama, neva, bendrovės direktoriumi yra paskirtas S. R.. Juridinių asmenų registre paaiškėjo, kad S. R. 2010-08-10 pateikė prašymą įregistruoti pasikeitusius bendrovės duomenis: akcininkų sąrašą, kad vienintelis akcininkas yra UAB „Elstuva Group“ (nors įmonė „Willemen Groep NV“ valdomos UAB „Willemen Lithuania“ akcijų nėra perleidusi); vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo į generalinio direktoriaus pareigas paskiriamas S. R.. 2010-08-23 pateiktas S. R. pareiškimas, kad, neva, pamestas bendrovės pažymėjimas ir antspaudas, dėl ko tikrųjų bendrovės valdytojų turimi įmonės registracijos pažymėjimas ir antspaudas pripažįstami netekusiais galios. Tokiu būdu pareiškime teigiama, jog pateikiant žinomai neteisingus duomenis buvo užvaldyta UAB „Willemen Lithuania“, tuo padarant akcininkams apie 7 000 000 Lt turtinę žalą (t. 1, b. l. 73-119).

6292011-01-10 su pareiškimu į Kriminalinės policijos biurą kreipėsi T. P., kuris nurodė, kad jis buvo UAB „Elstuva Group” akcininkas (kartu su A. R., N. M. ir A. Š.) bei jos direktorius. 2010-11-154 Registrų centre sužinojo, jog jau nebėra bendrovės nei direktoriumi, nei akcininku. Kadangi akcijų nepardavė, antspaudo niekam neperdavė dėl dokumentų klastojimo, žalos padarymo prašė policijos pradėti ikiteisminį tyrimą (t.2, b.l.1-2).

630Prie baudžiamosios bylos yra UAB „Elstuva group” 2008-01-21 steigimo sutartis, iš kurios matyti, kad steigėjai buvo A. R., T. P., N. M. ir A. Š. (t.59, b.l.93-96).

631Iš 2010 m. rugpjūčio 21 d. skelbimo dienraštyje „Respublika“ matyti, kad buvo pranešta apie UAB „Willemen Lithuania“ neva dingusį įmonės registracijos pažymėjimą ir antspaudą (t.2, b.l.30).

632UAB „Willemen Lithuania“ 2010-08-23 pranešimu, kurį pasirašo direktorius S. R., pranešama įmonės „Willemen Lithuania“ registracijos pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

633Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo 2010-11-04 protokolo duomenimis, T. P. pateikė ikiteisminiam tyrimui UAB „Elstuva group“ dokumentus, antspaudą.

634Iš pareiškimo Vilniaus apygardos teismui, gauto 2010-10-12, matyti, kad dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Elstuva group“ kreipėsi UAB „Arėsa“, direktoriaus vardu pasirašė M. D..

635Iš 2010-09-02 pranešimo matyti, kad UAB „Arėsa“ pranešimą dėl bankroto bylos inicijavimo UAB „Elstuva group“, pasirašytą M. D., gavo neva direktorius S. M. (įrašas su antspaudu), šalia yra parašas.

636Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutarties duomenimis, nutarta iškelti bankroto bylą UAB „Elstuva group“ .

637Iš pareiškimo Vilniaus apygardos teismui, gauto 2010-09-09, matyti, kad dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Willemen Lithuania“ kreipėsi VšĮ „Verslo energija“, direktoriaus vardu pasirašė M. D. (t.48, b.l.71-74, 92-94, 106-108, 117-121). Vilniaus apygardos teismo 2010-10-19 nutartimi byloje B2-7641-603/2010 buvo atsisakyta kelti bankroto bylą UAB „Willemen Lithuania“. Ieškovu toje byloje buvo kaltinamojo M. D. vadovaujama VšĮ „Verslo energija“. Pareiškime dėl bankroto bylos pradėjimo buvo teikiamos tikrovės neatitinkančios žinios apie tai, kad atsakovas („Willemen Lithuania“) atsisakė atsiskaityti už paslaugą su VšĮ „Verslo energija“ geruoju, kad jos atstovas žodžiu informavo, jog bendrovė yra nemoki. Prie pareiškimo buvo pridėtas skelbimas dienraštyje „Respublika“, kad UAB „Willemen Lithuania“ informuoja, jog yra nemoki, todėl negali ir niekada negalės vykdyti savo prievolių kreditoriams (t.48, b.l.80).

638Iš 2010-09-07 pažymos matyti, kad UAB „Willemen Lithuania“ vardu, neva jos generalinis direktorius S. R. neprieštarauja bankroto bylos iškėlimui. Sutinka su pareiškėjo VšĮ „Verslo energija“ pareikštu teismui prašymu ir deklaruoja, kad visos pareiškime nurodytos aplinkybės atitinka realius faktus (t.48, b.l.81,126). Ant pažymos yra UAB „Willemen Lithuania Ltd.“ ir VšĮ „Verslo energija“ antspaudai. Tokiu būdu buvo pagamintas ir teismui pateiktas netikras dokumentas.

639Prie bylos pridėtas 2010-08-02 VŠĮ “Verslo energija” vardu surašytas pranešimas Vilniaus apygardos teismui, kurį pasirašė kaltinamasis M. D., apie tai, kad UAB „Willemen Lithuania“ yra informuojama dėl numatomo bankroto bylos jai inicijavimo. Minėtame rašte yra atžyma, kad tokį pranešimą gavo ir dėl to pasirašo UAB „Willemen Lithuania“ vardu J. W. (t.48, b.l.125).

640Byloje yra 2010-09-01 UAB “Willemen Lithuania” informacinis raštas AB bankas “Snoras”, pasirašytas S. R. (neva Generalinio direktoriaus vardu) apie tai, kad bendrovėje pasikeitė direktorius, siūloma sudaryti tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą (t.49, b.l.154).

641Registrų centras ikiteisminiam tyrimui pateikė visų dokumentų dėl UAB „Willemen Lithuania” registruotų pakeitimų (JAR-I, Vienintelio akcininko sprendimo, akcininkų sąrašo) patvirtintas kopijas (t.48, b.l. 163-173). Prie bylos buvo išreikalauti ir minėtų dokumentų originalai (t.48, b.l.178-200). Dokumentai pasirašyti S. R. bei M. D..

642Kratos 2010 m. spalio 18 d. protokolo duomenimis pas M. D. rasti: UAB „Willemen Lithuania“ antspaudas, UAB „Elstuva group“ antspaudas, UAB „Elstuva group“ registravimo pažymėjimo dublikatas, S. R. 2010-08-31 prašymas priimti į UAB „Willemen Lithuania“ generalinio direktoriaus pareigas, S. R. 2010-09-01 darbo sutartis UAB „Willemen Lithuania“, 2010-06-10 UAB „Elstuva group” Vienintelio akcininko sprendimas, kiti UAB „Willemen Lithuania” vardu ruošti dokumentai (t.61, b.l.14-158).

643Dokumentų apžiūros 2012 m. lapkričio 22 d. protokolo duomenimis, kompiuterio sisteminiame bloke, kuris buvo paimtas 2010 m. spalio 18 d. kratos metu iš M. D. gyvenamosios vietos buvo rasta JAV piliečio paso Nr. C00077543 kopija su asmens, vardu S. M., nuotrauka .

644Kratos 2010 m. spalio 18 d. protokolo duomenimis S. R. gyvenamojoje vietoje, tarp kitų dokumentų, rasta 2010-09-07 pažymos, kurios duomenimis, UAB „Willemen Lithuania“ vardu jos generalinis direktorius S. R. neprieštarauja bankroto bylos iškėlimui, kopija, ant pažymos yra UAB „Willemen Lithuania“ ir VšĮ „Verslo energija“ antspaudai, įrašas: „Kopija tikra: direktorius M. D.“, UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendimo kopija, 2010-08-10 akcininkų sąrašo kopija, 2010-08-10 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania” kopija.

645Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2012-02-29 išvados Nr. 11-2375(11), 11-2975(11), 11-219(12), 11-389 (12) aktu nustatyta: 2010-08-10 UAB „Willemen Lithuania“ vienintelio akcininko sprendime, prie įvardinto direktoriaus S. M. pasirašė M. D. (t.41, b.l.129, 150).

646Dokumentų apžiūros 2010 m. spalio 12 d. protokolo duomenimis, buvo apžiūrėtas UAB „Willemen Lithuania” 2010-08-10 akcininkų sąrašas, 2010-08-10 Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania”. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimų valdybos dokumentų tyrimo skyriaus vyresniojo specialisto V. M. išvada konstatuota, kad parašas S. R. ranka atliktas UAB „Willemen Lithuania“ akcininkų sąraše, 2010-08-10 Prašyme registruoti Juridinių asmenų registre UAB „Willemen Lithuania”. Jis gi (S. R.) pasirašė 2010-09-01 pranešimą bankui Snoras (t.48, b.l.154-156).

6472013-04-23 po dokumentų apžiūros specialistas V. M. pateikė išvadą, kad 2010-10-18 kratos metu rastuose dokumentuose: UAB „Willemen Lithuania“ 2010-09-20 vienintelio akcininko sprendime, kurį pasirašo direktorius S. M. ir UAB „Willemen Lithuania“ 2010-08-10 vienintelio akcininko sprendime, kurį pasirašo vienintelio akcininko UAB „Elstuva group“ vardu direktorius S. M., parašai yra atlikti kaltinamojo M. D. ranka (t. 61, b.l. 178-181).

648Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2012-02-29 išvados Nr. 11-2375(11), 11-2975(11), 11-219(12), 11-389 (12) duomenimis, 2010-09-20 UAB „Willemen Lithuania“ vienintelio akcininko sprendime prie įvardinto direktoriaus S. M. pasirašė kaltinamasis M. D., 2010-09-20 Prašyme registruoti UAB „Willemen Lithuania“ juridinių asmenų registre, paskutiniame šio prašymo lape, prie įvardinto S. M. pasirašė kaltinamasis M. D., 2010-06-10 Prašyme registruoti UAB „Elstuva group“ juridinių asmenų registre, paskutiniame lape, prie įvardinto direktoriaus S. M. pasirašė kaltinamasis M. D., 2010-06-10 akcininkų sprendime bei sąraše, grafoje „parašas“ ir apačioje, prie įvardinto direktoriaus S. M., UAB “Elstuva group” 2010-06-29 Prašyme VĮ Registrų centrui prie S. M. pavardės, UAB “Willemen Lithuania“ 2010-01-01-2010-09-21 balanse, atsiliepime teismui dėl bankroto bylos UAB „Willemen Lithuania” iškėlimo pasirašė kaltinamasis M. D. (t.41, b.l.129, 150).

649Specialisto išvada Nr.11-744(12) 2012-04-17 nustatyta, kad tirti pateiktuose dviejuose 2010-08-10 ir 2010-09-20 d.d. Vienintelio akcininko sprendimuose esantys antspaudai “Lietuvos Respublika - Republic of Lithuania – Vinius - UAB “Elstuva group” LTD” atspausti palyginimui pateiktu UAB “Elstuva group” antspaudu. Didelė tikimybė, kad 2010-09-20 UAB “Willemen Lithuania” vienintelio akcininko sprendime esantis UAB „Willemen Lithuania” antspaudas atspaustas palyginimui pateiktu antspaudu su tekstu “Lietuvos Respublika - Republic of Lithuania-Vilnius- UAB „Willemen Lithuania” LTD (t.41, b.l.161, 170-171).

650Iš kaltinamojo M. D. buvo paimtas kompiuteris. Ištyrus diską tarp kitų dokumentų buvo rasta: JAV piliečio paso Nr.C ( - ) su asmens, vardu S. M., nuotrauka; JAV piliečio paso kopija be numerio su to paties asmens, vardu S. M., nuotrauka; JAV paso kopija su kitu numeriu C ( - ) su S. M. nuotrauka ir tokio paso nuotrauka be numerio (t.41, b.l.40-46).

651Minėti įrodymai leidžia teismui kritiškai vertinti kaltinamojo aiškinimus apie S. M. egzistavimą (kaltinamasis aiškina, jog apie tokio asmens buvimą ir bendravimą su juo jam sakė S. R.).

652FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto 2014 m. gegužės 21 d. išvados „Dėl UAB „Willemen Lithuania“ ūkinės finansinės veiklos“ Nr. 5-1/70 duomenimis nustatyta, kad 2010 m. sausio-rugsėjo mėnesių buhalterinio registro „Didžioji knyga“ ilgalaikio turto sąskaitose įrašyta Bendrovės 2010-09-30 turėto ilgalaikio turto vertė – 6172622 Lt – yra pagrįsta ilgalaikio turto įsigijimo dokumentais, 2010-09-30 dieną Bendrovės buhalterinio registro „Didžioji knyga“ ilgalaikio turto sąskaitose apskaitytą 6 172 622 ilgalaikio turto vertę sudarė: 2007-2008 m. įsigytos žemės vertė – 3610098,23 Lt, 2008 m. įsigytų pastatų vertė – 40000 Lt, 2007 m. žemės sklype Gėlių g., Lentvaryje, vykdytų darbų vertė – 15000 Lt, nuo 2007 m. iki 2010 m. 09 mėn. žemės sklype Ateities g., Druskininkai, vykdytų darbų vertė – 2507564,10 Lt. Bendrovės buhalterinės apskaitos registro „Didžioji knyga“ ilgalaikio turto sąskaitose apskaitytas ilgalaikis turtas (žemė ir pastatai), įregistruoti VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2010-08-10 iki 2010-10-01 vieninteliu Bendrovės akcininku buvo įregistruota UAB „Elstuva Group“. Laikotarpiu nuo 2010-08-10 iki 2010-09-20 Bendrovei vadovauti buvo paskirtas S. R., o nuo 2010-09-20 iki 2010-10-01 – S. M.. Nėra duomenų, kad 2010 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais Bendrovė būtų vykdžiusi jai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto pirkimo-pardavimo sandorius. Nuo 2010-10-01 akcininku vėl tapo Belgijos karalystės įmonė Willemen Groep NV, o generaliniu direktoriumi V. D. (t.71, b.l. 109-118).

653Įvertinęs šių įrodymų visuma teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M. D., veikdamas kartu su S. R., nesuvokiančių savo veiksmų esmės, padarė nusikalstamas veikas pagal BK 300 str. 1 d. Teismas kvalifikuoja šias veikas kaip atskirus nusikalstamus epizodus, kadangi netikrų dokumentų gaminimas, naudojimas skiriasi aplinkybėmis, atlikimo laiku, jų pateikimo, t.y. panaudojimo adresatais.

654Taip pat teismas perkvalifikuoja kaltinamojo veiksmus trijuose epizoduose iš BK 300 str. 3 dalies į BK 300 str. 1 dalį, kadangi šiais netikrais dokumentais, jų gaminimu ir naudojimu savaime nebuvo padaryta, kaip teigiama kaltinime, didelė žala. Būtent didelės, turtinės ir neturtinės žalos padarymas yra šio straipsnio sudėties kvalifikuojantis požymis. Kaltinime nurodoma, kad netikrų dokumentų gaminimu ir naudojimu didelė žala buvo padaryta todėl, kad šių dokumentų pagalba buvo įgyta turtinė teisė į 6172662 Lt vertės svetimą turtą ir buvo sutrikdyta įmonės (UAB „Willemen Lithuania”) veikla.

655BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Pagal šio straipsnio 3 dalį kaltininko veika kvalifikuojama tuomet, jeigu dėl anksčiau išvardintų veiksmų buvo padaryta didelė žala. Dokumentas – kiekvienas rašytinis aktas ar kitoks materialaus pasaulio dalykas, kuriame įtvirtinta juridinę reikšmę turinti informacija, pagal savo pobūdį ir reikšmę esanti teisės ar pareigos arba teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu, taip pat juridinių faktų įrodymu ar turinčių juridinę reikšmę aplinkybių įrodymu.Šioje byloje nagrinėjamų nusikaltimų dalyku yra netikri dokumentai. Netikro ar suklastoto dokumento panaudojimas – kai kaltininkas neteisėtai paleidžia netikrą ar suklastotą dokumentą į teisinę apyvartą, siekdamas įrodyti ar patvirtinti juridinius faktus ar kitas teisinę reikšmę turinčias aplinkybes. Čia pažymėtina ir tai , kad už BK 300 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką asmuo atsako tuo atveju, jei ją padarė tiesiogine tyčia. Tai reiškia, kad, pagamindamas netikrą dokumentą (arba klastodamas tikrą dokumentą) ar jį panaudodamas, realizuodamas, kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti (BK 15 straipsnis). Kaltės turinys dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, t.y. kaip jis suvokė ir vertino savo veiksmus, tačiau vertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, pastangas juos darant, siekiamą rezultatą (kasacinė nutartis Nr.2K-516/2009).

656Teismas taip pat pažymi, kad kaltinime nurodoma (kiekviename iš trijų epizodų), kad netikrų dokumentų gaminimu ir naudojimu kaltinamojo buvo padaryta didelė žala, nes jų pagrindu buvo įgyta turtinė teisė į didelės vertės svetimą turtą ir sutrikdyta įmonės veikla. Šiuo atveju teismas daro išvadą, kad išvardintų dokumentų gaminimu ir panaudojimu kaltinamasis siekė vieno tikslo - įgyti turtinę teisę į bendrovės „Willemen Lithuania” turtą, t.y. netikri dokumentai buvo panaudojami kaip priemonė turtinei teisei įgyti. Kaip nurodo kaltinamasis M. D., kas matyti ir iš kitų bylos įrodymų, po to, kai buvo užvaldyta teisė valdyti bendrovę „Willemen Lithuania“ (akcininku tapo valdoma UAB „Elstuva group“, buvo atleistas tikras direktorius ir skiriamas kitas) kaltinamasis ir asmuo, kuris veikė kartu su juo (S. R.) jokio turto, piniginių lėšų neužvaldė, sandorių nesudarė. Nesutiktina ir su tuo, kad kaltinamojo ir kito asmens veiksmais gaminant ir naudojant netikrus dokumentus buvo sutrikdyta bendrovės veikla. Pareiškime policijai 2010-09-09 prokuristas A. K. nurodė, kad bendrovė turi nekilnojamojo turto, kad vykdys poilsio pastato statybą. Kaip matyti iš bendrovės pateikto ieškinio teismui, prašoma atlyginti 25637,55 eurų žalą, t.y. pinigus, išleistus teisinėms paslaugoms. Byloje nėra įrodymų, kad laikotarpiu iki 2011-09-28 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo byloje Nr.2-8443-864/2011 priimto sprendimo, kuriuo jis pripažino 2010-08-10 UAB „Willemen Lithuania“ akcijų perleidimo tarp Willemen Groep NV ir UAB „Elstuva group“ sandorį nesudarytu, būtų atsiradę sunkių pasekmių, kad bendrovė būtų netekusi galimybės plėstis ir vystyti veiklą Lietuvoje, kad būtų nuvertėjusios jos akcijos. Kaip matyti iš specialisto išvados Nr.5-1/170, 2010 m. rugpjūčio –rugsėjo mėnesiais (iki buvo sugrąžintas valdymas) bendrovė „Willemen Lithuania“ nevykdė turto pirkimo-pardavimo sandorių. Taip pat matyti, kad nuo 2006-12-01 iki 2010-08-10 akcijas (100 procentų, 5000 vnt. 100 lt vertės akcijų) valdė Belgijos Karalystės įmonė „Willemen Groep NV“, nuo 2010-08-10 iki 2010-10-01 – UAB „Elstuva group“, toliau vėl pirmoji bendrovė susigrąžino akcijų paketą. Jų (akcijų) vertė nesikeitė (t.71, b.l.117).

657Taigi, nenustatyta 300 straipsnio 3 dalies padarinių - didelės žalos, todėl veiksmai 3 epizoduose teismo perkvalifikuojami į šio straipsnio 1 dalį.

658Dėl sukčiavimo epizodo

659Už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino.

660Sukčiavimo objektyvieji požymiai šio straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Turtinė teisė – tai kaltininko sau ar kito asmens naudai neteisėtai įgyta daiktinė ar prievolinė teisė arba teisė, atsirandanti iš intelektinės veiklos rezultatų. P. A. bendrovių įstatymą bendrovės turtas jos akcijų turėtojams ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas. Teismų praktikoje konstatuota, kad turtinės teisės įgijimas yra tada, kai naudojant apgaulę teisiškai įtvirtinama kaltininko galimybė gauti svetimą turtą, juo naudotis ir disponuoti arba gauti kitokią turtinę naudą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-259/2011). Turtinės teisės įgijimas – tai teisės valdyti ir (ar) naudotis, ir (ar) disponuoti svetimu turtu, taip pat prievolinės teisės ar teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų, įgijimas panaudojant apgaulę.

661Sukčiavimas įgyjant turtinę teisę laikomas baigtu, kai apgaule įtvirtinamas juridinis faktas, suteikiantis kaltininkui turtinę teisę nepriklausomai nuo to, ar šis ją įgyvendino. Tai reiškia, kad turtinei teisei įgyti nėra būtinas faktinis daikto užvaldymas.

662Kaltinamasis M. D.,veikdamas su kitu asmeniu (S. R.) klastojo dokumentus, gamino netikrus dokumentus, kad valdoma UAB „Elstuva group” taptų UAB „Willemen Lithuania“ vienintele akcininke, kad būtų atleistas direktorius J. W. ir skiriamas direktoriumi S. R. su teise atstovauti įmonei. Buvo klastojami ir kiti dokumentai, kad „Elstuva group” vienintelis akcininkas S. M., kad jis atstovaus „Willemen Lithuania” ir skiriamas direktoriumi.

663Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis M. D. (kartu su S. R.) įgijo turtinę teisę, t. y. teisiškai įtvirtino savo galimybę UAB „Willemen Lithuania“ vardu vienasmeniškai sudaryti sandorius ir valdyti įmonei priklausantį turtą (juo disponuoti). Taigi, minėtuose dokumentuose pateikta neatitinkanti tikrovės informacija turėjo juridinę reikšmę, jos pagrindu buvo pakeistas esamas teisinis santykis.

664Kaltinamasis M. D. nurodo, jog jis neįvykdė sukčiavimo, nes realiai neužvaldė jokio turto, nesudarė sandorių su bendrovės turtu, kad vien dokumentinio turtinių teisių įforminimo Registrų centre veiksmo bei fakto nepakanka, kad turtas būtų užvaldytas ir kad baudžiamajai atsakomybei kilti už baigtinį nusikaltimą reikalingas fizinis daikto užvaldymas (turto įgijimas sau) ir todėl, jo manymu, kaltės dėl sukčiavimo padarymo nėra.

665Kaltinamasis M. D. taip pat tvirtina, kad jo veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties, nes nėra būtinojo sukčiavimo požymio – apgaulės elemento. UAB „Elstuva group” akcininkai tikino, kad bendrovė realiai neveikė, S. R. jį tikino, kad toks asmuo - S. M. - realiai egzistuoja, kad jis netgi bendrauja su juo. Be to, kaltinamasis M. D. nurodo, kad pagal teismų praktiką, tokie veiksmai negali būti vertinami kaip sukčiavimas, kadangi padaryti pažeidimai buvo pašalinti civilinėmis priemonėmis, t.y. buvo naikinama registracija Registrų centre, nuginčytas akcijų perleidimo sandoris ir t.t.

666Kaltinamojo M. D. teiginiai nepagrįsti ir visiškai paneigiami bylos duomenims.

667Pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas yra svetimo turto užvaldymas arba teisės į turtą įgijimas ar turtinės prievolės išvengimas arba panaikinimas panaudojant apgaulę. Esminis sukčiavimo požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų ir darantis jį neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas, siekiant užvaldyti (įgyti nuosavybės teisę) turtą ar įgyti turtinę teisę, taip pat išvengti turtinės prievolės ar ją panaikinti. Priešingai nei teigia kaltinamasis, teismas nustato, kad nagrinėjamoje byloje apgaulė buvo panaudota kaip priemonė įgyti svetimą turtinę teisę. Kaltinamasis M. D. kartu su kitu asmeniu (S. R.) panaudojo apgaulę: pagamino ir panaudojo suklastotus dokumentus tikslu užvaldyti kitą bendrovę, sąmoningai sudarė tokią situaciją, kai pažeistų teisių gynimas civilinėmis priemonėmis tapo apsunkintas, todėl jo veiksmai atitinka BK 182 str. 2 d. sudėties požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis byloje Nr.2K-101/2014).

668Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia, suprasdamas tiek savo veiksmų pavojingą pobūdį, tiek jų padarinius bei siekdamas būtent taip veikti. Baudžiamosios atsakomybės už sukčiavimą nepašalina ir tai, kad 2011-09-28 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu byloje Nr.2-8443-864/2011 buvo pripažinta, kad 2010-08-10 UAB „Willemen Lithuania” akcijų perleidimo sandoris tarp šios bendrovės ir bendrovės „Elstuva group” nebuvo sudarytas.

669Kaltinamasis nesutinka su tuo, kad jo padaryta veika vertinama kaltintojo kvalifikuotu nusikaltimu, nes UAB „Willemen Lithuania“ turėjo ne tik turto, bet ir įsipareigojimų: paskolą AB bankui “Snoras”, areštuotą turtą.

670Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal byloje esantį bendrovės balansą bendrovės ilgalaikio turto sąskaitose apskaityta 6 172 622 litų turto vertė, taip pat buvo ir įsipareigojimų, tačiau konstatuoja, jog šių įsipareigojimų turėjimas kaltinamojo įgytos turtinės teisės valdyti minėtą UAB „Willemen Lithuania“ turimą turtą neapribojo. Nepriklausomai nuo to, kokia buvo reali bendrovės akcijų vertė nusikalstamos veikos padarymo metu, kaltinamasis su kitu asmeniu, pasitelkdamas apgaulę, įgijo turtinę teisę valdyti nustatytos vertės įmonės turtą, o kokia buvo to turto faktinė sudėtis, ar buvo įkeisto ar areštuoto bendrovės turto, kvalifikacijai reikšmės neturi. Taip pat reikšmės neturi ir ta aplinkybė, kad tokią turtinę teisę į didelės vertės turtą kaltinamasis M. D. įgijo ne tiesiogiai sau kaip fiziniam asmeniui, tačiau per kitą pilnai valdomą bendrovę „Elstuva group”. Nuo 2010-08-10 iki 2010-10-01 minėtoji bendrovė valdė 100 procentų UAB „Willemen Lithuania“ akcijų (t.71, b.l.116-117).

671Nors pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostata teisė pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose yra priskiriama neturtinėms akcininkų teisėms, tačiau kaltinamojo M. D. veiksmų atlikimo metu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 p. buvo numatyta, kad bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Tokiu būdu buvo įgyta teisė UAB „Willemen Lithuania“ vardu vienasmeniškai sudaryti sandorius ir disponuoti įmonės turtu. Kaltinamasis M. D. nurodo, kad buvo įkeistas bendrovės turtas, buvo skolų ir areštų, kad skoliniai įsipareigojimai būtų nesudarę galimybių neteisėtai veikti bendrovės vardu, disponuoti ir naudotis priklausančiu didelės vertės turtu visoje jo apimtyje ir kad realiai jokių veiksmų su turtu atlikta ir nebuvo. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju buvo įgyta turtinė teisė disponuoti ir naudoti svetimu UAB „Willemen Lithuania“ priklausančiu didelės vertės turtu, nes 2010-08-11 klastotų dokumentų pagrindu Registrų centrui buvo pateikti ir įregistruoti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „Willemen Lithuania“ akcijų priklausymą UAB „Elstuva group“ ir S. R. paskyrimo bendrovės direktoriumi nuo 2010-08-10 d. Faktinis UAB „Willemen Lithuania“ turto naudojimas nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmės neturi, kadangi sukčiavimas įgyjant turtinę teisę ar panaikinant turtinę prievolę laikomas baigtu, kai apgaule įtvirtinamas juridinis faktas, suteikiantis kaltininkui turtinę teisę nepriklausomai nuo to, ar šis ją realiai įgyvendino.

672Pagal baudžiamosios teisės teoriją bei teismų praktiką turtinės teisės įgijimas yra tada, kai kaltininkas įsigyja dokumentus, suteikiančius teisę į turtą, kai apgaule įtvirtinamas juridinis faktas, suteikiantis kaltininkui turtinę teisę nepriklausomai nuo to, ar šis ją įgyvendino. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad veika kvalifikuojama kaip sukčiavimas ir tais atvejais, kai kaltininkas apgaulę naudoja siekdamas suklaidinti ne tik turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, bet ir asmenį, turintį teisę priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto, pastarasis priima sprendimą dėl nukentėjusiojo turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui (kasacinė byla Nr.2K-759/2011).

673Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M. D., kuris veikė kartu su S. R., nesuvokiančiu savo veiksmų esmės ir negalinčiu jų valdyti, įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.

674Bausmių skyrimas

675Skirdamas bausmes kaltinamiesiems A. M. ir M. D. teismas atsižvelgia į visus Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus bausmės tikslus: sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas veikas, paveikti bausmę atliekančius asmenis, kad šie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį. Taigi vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje yra bausmės teisingumo principas. Teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui paskyrimą tokios tinkamai individualizuotos bausmės, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintą bausmės paskirtį.

676Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat pažymėta, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai).

677Kaltinamasis M. D. padarė 22 nusikalstamas veikas, iš kurių viena veika (BK 182 str. 2 d.) priskiriama prie sunkių, dvi (BK 302 str. 1 d., 222 str. 1 d.) - prie apysunkių ir likusios devyniolika (BK 300 str. 1 d.) – prie nesunkių veikų (BK 11 str.). Teisiamas yra 5 kartą. Sunkina jo atsakomybę tai, kad jis viename iš epizodų veikė bendrininkų grupėje su A. M. (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Lengvinančia jo atsakomybę aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad nors kaltinamasis ir neserga lėtiniu psichikos susirgimu ir silpnaprotyste, jam diagnozuotas mišrusis asmenybės sutrikimas, emocijų ir elgesio sutrikimai (BK 59 str. 2 d.).

678Teismas skirdamas kaltinamajam M. D. bausmę atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį (visi įvykdyti nusikaltimai yra tyčiniai), kaltininko asmenybę (anksčiau teistas, teistumas neišnykęs ir įstatymų nustatyta tvarka nepanaikintas, visos ankstesniais nuosprendžiais paskirtos bausmės atliktos, baudos sumokėtos, serga), lengvinančią ir sunkinančią jo atsakomybę aplinkybes, kitas teisiškai reikšmingas bausmės skyrimui aplinkybes. Daugelį nusikalstamų veikų jis vykdė jau po to, kai jam buvo 2009-06-25 skirta bausmė (bauda) pagal BK 300 str. 1 d. Visų šių aplinkybių visuma rodo, kad kaltinamajam skirtinos įstatymo sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės, kurių dydis nesiekia numatyto šios bausmės už padarytas veikas vidurkio, jos bendrintinos BK 63 straipsnio tvarka. Nuo įvykdytų nusikaltimų praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas: 5-6 metai. M. D. serga onkologijos liga, galimi jos recidyvai (t. 75, b.l. 129). Galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Dirba VšĮ Verslo energija.

679Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad bausmės vykdymo atidėjimo institute humaniškumo principo reikalavimai derinami ir su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos baudžiamajam įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtus interesus ir pan. Kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-549/2007).

680Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad paskirtosios bausmės vykdymo atidėjimas, esant BK 75 straipsnyje numatytoms sąlygoms, leidžia teismui įvairesniais būdais siekti BK 41 straipsnyje numatytų bausmės tikslų. Spręsdamas ar bausmės tikslai kaltininkui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo klausimą, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje.

681Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus argumentus, konstatuotina kad yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog M. D. paskirtos laisvės atėmimo bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas dvejiems metams, paskiriant jam BK 75 straipsnio 2 dalies 8, 10 punktuose numatytas pareigas bei BK 67 str. 2 d. 6 p. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę.

682A. M. įvykdė keturis nusikaltimus, kurie įstatymo yra priskiriami prie nesunkių nusikalstamų veikų (BK 11 str. 3 d.). Teisiamas yra trečią kartą, tačiau šioje byloje nustatytas nusikalstamas veikas kaltinamasis įvykdė iki jo atžvilgiu priimtų baudžiamojo įsakymo (2013-04-18) bei nuosprendžio (2014-02-10). Kaltinamojo A. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Sunkina jo atsakomybę tai, kad viename epizode veikė bendrininkų grupėje su M. D. (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Psichiatrijos ligininėje nesigydė, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Vedęs, turi du mažamečius vaikus, dirba UAB „A Holding“ direktoriumi. Galiojančių administracinių nuobaudų neturi. 2015-04-08 Vilniaus apygardos teismo nutartimi bausmė už anksčiau įvykdytą sunkų nusikaltimą buvo sušvelninta taikant jo atžvilgiu BK 75 straipsnio nuostatas. Vilniaus apygardos teismo sprendime buvo akcentuotas siekis išsaugoti kaltininko teigiamus socialinius ryšius.

683Nusikalstamos veikos padarytos prieš 5-6 metus, tokiu būdu praėjo jau ilgas laiko tarpas. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis nuo 2010-12-06 buvo sulaikytas, nuo 2010-12-08 iki 2010-12-24 jam buvo skirta kardomoji priemonė - suėmimas. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms darytina išvada, kad bausmės tikslų galima pasiekti skiriant A. M. už įvykdytas nusikalstamas veikas sankcijoje numatytą baudą. Teismas pažymi, kad padarytų veikų aplinkybės, kaltininko asmenybė, jo šeimyninė padėtis liudija apie tai, kad pasirinktos bausmės rūšies – baudos dydžio parinkimas pagal BK 61 str. 2 d. taisykles negali būti vieninteliu kriterijumi. Bausmė už šias jo padarytas veikas turi atitikti teisingumo principo įgyvendinimą. Todėl kaltinamajam skirtina bauda, kurios dydis mažesnis negu įstatymo nustatytas šios bausmės už nesunkius nusikaltimus vidurkis.

684Bausmės paskirtos A. M. už padarytus nusikaltimus pagal BK 300 str. 1 d. bendrintinos bausmių dalinio sudėjimo būdu, vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d.

685Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 2 p. taisyklių pagrindu į bausmės laiką įskaitytinas sulaikymo bei kardomojo kalinimo (suėmimo) laikas.

686Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė LR BK 63 str. 1 d., 3 d. pagrindu visiško sudėjimo būdu bendrintina su Vilniaus apygardos teismo 2014-02-10 nuosprendžiu ir 2015-04-18 ntartimi skirta bausme.

687M. A. atžvilgiu teismas priima nutartį dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo.

688Dėl civilinio ieškinio

689Willemen Groep NV, įmonės kodas 0466256432, pareiškė civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje nurodydama, kad Willemen Groep NV yra vienintelis teisėtas UAB „Willemen Lithuania“ , įmonės kodas 300621572 steigėjas ir akcininkas, kuris niekada nėra perleidęs niekam įmonės akcijų. Dėl neteisėtų kaltinamųjų M. D. ir S. R. (kurio byla atskirta į atskirą) veiksmų, 2010-08-10 UAB „Elstuva group“, veikusio kaip neva vienintelis UAB „Willemen Lietuva“ akcininkas, sprendimu, pasirašytu S. M., ir 2010-08-10 tariamo naujojo UAB „Willemen Lithuania“ vadovo S. R., pasirašytu akcininkų sąrašu, Willemen Groep NV atžvilgiu buvo padarytas nusikaltimas, dėl kurio Willemen Groep NV neteko ypatingai didelės vertės turto, t.y. UAB „Willemen Lithuania“ 100 % vertės akcijų. Dėl veiksmų, kuriuos 2010 metų viduryje atliko UAB „Elstuva Group“ ir S. R., prisistatydami tariamais UAB „Willemen Lithuania“ valdymo organais ir dalyviais ir šiuos duomenis įregistruodami VĮ Registrų centras, civiliniam ieškovui teko pradėti įvairius teisminius procesus (4 bylas apylinkių, apygardos ir apeliaciniame teismuose), siekiant teisinėmis priemonėmis susigrąžinti bendrovės valdymą ir nuginčyti eilę suklastotų civilinių sandorių, pirkti teisines paslaugas, kurių bendra suma šiai dienai sudaro 59137,78 Lt (17127,48 Eur), bet to papildomai patirtos 29383,56 Lt (8510,07 Eur) išlaidos susijusios su civilinio ieškovo kelionėmis į Lietuvos Respubliką, pašto išlaidomis bei konsultacijomis finansiniais klausimais. Iš viso prašoma priteisti 88521,34 Lt (25637,55 Eur) dydžio turtinę žalą.

690Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala. Tiek ikiteisminio tyrimo metu reiškiant ieškinį, tiek bylos nagrinėjimo metu jį tikslinant, buvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros bei suteiktų teisinių paslaugų ataskaitos, pagrindžiančios reiškiamos turtinės žalos dydžio paskaičiavimus.

691Iš civilinio ieškinio matyti, kad patirtą civilinio ieškovo turtinę žalą jis sieja su keturiais teisminiais procesais, kurie buvo pradėti siekiant civiliniam ieškovui susigrąžinti prarastą įmonės UAB „Willemen Lithuania“ valdymą ir kurie neabejotinai yra susiję su kaltinamojo M. D. UAB „Willemen Lithuania“ atžvilgiu padarytomis nusikalstamomis veikomis:

  • Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėta byla pagal ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ ieškinį atsakovui UAB „Elstuva Group“ , tretieji asmenys Willemen Groep NV (pareiškiantis savarankiškus reikalavimus), VĮ „Registrų centro Vilniaus filialas“ dėl juridinio asmens sprendimų pripažinimo negaliojančiais, bylos Nr. 2-471-465/2011 (ankstesnis Nr. 2-20117-465/2010), kurioje teismo sprendimu buvo pripažinti negaliojančiais UAB „Elstuva Group“ generalinio direktoriaus S. R. 2010 m. rugpjūčio 10 d. pasirašytas akcininkų sąrašas, kuriame nurodoma, kad UAB „Willemen Lithuania“ vienintelis akcininkas yra atsakovė UAB „Elstuva Group“ (į. k.301542252); UAB “Elstuva Group” 2010 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas dėl J. W. atšaukimo iš UAB „Willemen Lithuania“ generalinio direktoriaus pareigų ir S. R. (a/k ( - ) paskyrimo į generalinio direktoriaus pareigas; UAB “Elstuva Group” 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimas dėl S. R. atšaukimo iš UAB „Willemen Lithuania“ generalinio direktoriaus pareigų ir S. M., gimusio 1971 m. rugsėjo 01 d. paskyrimo į generalinio direktoriaus pareigas;
  • Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėta byla pagal ieškovo Willemen Groep NV ieškinį atsakovui UAB „Elstuva Group“ , tretysis asmuo UAB „Willemen Lithuania“, dėl sandorio pripažinimo nesudarytu, bylos Nr. 2-8443-864/2011 (ankstesnis Nr. 2-21311-640/2010), kurioje teismo sprendimu buvo pripažinta, kad 2010-08-10 UAB „Willemen Lithuania“ akcijų perleidimo sandoris tarp Willemen Groep NV ir UAB „Elstuva Group“ nebuvo sudarytas;
  • Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėta byla pagal pareiškėjo Willemen Groep NV, tretysis asmuo UAB „Willemen Lithuania“ skundą dėl VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atsisakymo ištaisyti klaidą, bylos Nr. I-935-244/2011 (ankstesnis Nr. I-3809-244/2010), kurioje galutiniu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu (bylos Nr. A143-2744/2011) buvo panaikintas Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. spalio 8 d. raštu Nr. IJ(12.5.1.24.)-28498 įformintas atsisakymas ištaisyti klaidą registre ir ji įpareigota panaikinti 2010 m. rugpjūčio 17 d. atliktą uždarosios akcinės bendrovės „Willemen Lithuania“ registro duomenų pakeitimą, išbraukiant šiuos duomenis iš duomenų bazės;
  • Vilniaus apygardos teisme nagrinėta byla pagal VšĮ „Verslo energija“ ieškinį atsakovui UAB „Willemen Lithuania“ dėl bankroto bylos iškėlimo (bylos Nr. B2-7641-603/2010 , bylos Nr. apeliacinio proceso metu 2-458/2011).

692Tačiau iš teismui pateiktų teisinių paslaugų ataskaitų matyti, kad teisinės paslaugos buvo teikiamos civilinėje byloje Nr. 2-1021-470/2010 (kreditorius AB bankas Snoras), buvo teikiamos paslaugos dėl sutartinių santykių su AB bankas Snoras peržiūrėjimo (ataskaitos prie PVM sąskaitų faktūrų Nr. 0001358, 0001304, t. 48, b.l. 48, 51, t. 71, b.l. 164, 167), įtrauktos konsultacijos dėl UAB „Baltic area Development“ įsteigimo (ataskaita prie PVM sąskaitų faktūros Nr. 0001519, t. 71, b.l. 170) ir nėra aišku, kaip jos susijusios su šioje baudžiamojoje byloje M. D. reiškiamais kaltinimais, nėra aišku, kokios procesinės išlaidos (sumokėti žyminiai mokesčiai ir kitos) ieškovų naudai buvo priteistos aukščiau paminėtose civilinėse bylose, kurios gali mažinti reiškiamą baudžiamojoje byloje ieškinį. Negavus papildomų paaiškinimų ir duomenų, kaip šios teisinės paslaugos yra susijusios su baudžiamojoje byloje M. D. reiškiamais kaltinimais, negalima apskaičiuoti civilinio ieškinio dydžio. Civiliniam ieškovui Willemen Groep NV pripažintina teisė į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio turtinės žalos dalyje perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka, kadangi negavus papildomų duomenų negalima tiksliai apskaičiuoti jo dydžio.

693Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo pateiktas adv. P. A. prašymas civilinio ieškovo Willemem Groep NV nnaudai priteisti 5500 eurų procesines išlaidos, susijusios su civilinio ieškovo atstovavimu teisminio bylos nagrinėjimo metu. Prašymas tenkintinas. Bylos nagrinėjimas truko daugiau nei dvejus metus, byla itin didelės apimties. Civilinį ieškovą atstovaujančios advokatų profesinės bendrijos Viliušis ir Astromskis atstovai adv. R. V., adv.pad. G.Kučinskė, adv. D.Urbonas (perįgaliojimo pagrindu) civilinį ieškovą atstovavo 22 teisiamuosiuose posėdžiuose, teikė patikslintą civilinį ieškinį. Pateikti išlaidas patvirtinantys dokumentai (t.74, b.l. 195-201). Iš M. D. civilinio ieškovo Willemen Groep NV naudai priteistini 5500 eurų procesinių išlaidų.

694Dėl laikinojo nuosavybės teisių apribojimo

695Byloje nustatyta, kad M. D., nebūdamas susijęs su UAB „Willemen Lithuania“ (įmonės kodas 300621572) darbo ar sutartiniais santykiais, iš anksto žinodamas, kad realiai neatstovauja ir neatstovaus UAB „Willemen Lithuania“ VŠĮ „Verslo energija“ vardu, pagamino žinomai netikrus dokumentus: 1) pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimo, 2) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimui, ir juos panaudojo pateikdamas Vilniaus apygardos teismo, esančio Gedimino pr. 40/1, Vilniuje darbuotojams. Šio pareiškimo pagrindu Vilniaus apygardos teisme bendrovei „Willemen Lithuania“ pagrindu buvo pradėta byla Nr. B2-7641-603/2010. VšĮ „Verslo energija“, prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Willemen Lithuania“ teismui pateikė reikalavimus, neva UAB „Willemen Lithuania“ skolinga 1800 Lt (521,32 Eur) pagal teisinių paslaugų teikimo sutartį ir neatsiskaito su VšĮ „Verslo energija“. Bendrovė „Willemen Lithuania“, nepripažino šio įsiskolinimo, tačiau norėdama išvengti didesnių nuostolių, sumokėjo VšĮ „Verslo energija“ 1800 Lt (521,32 Eur), po ko teismo nutartimi buvo atsisakyta kelti bankrtoto bylą atsakovui UAB „Willemen Lithuania“, konstatavus, kad atsakovas visiškai atsiskaitė su ieškovu VšĮ „Verslo energija“.

696Civilinio ieškovo „Willemen Groep NV“ atstovas nurodė, kad pareiškime dėl bankroto bylos UAB „Willemen Lithuania“ bankroto bylos iškėlimo M. D. buvo nurodyta žinomai melaginga informacija, kad UAB „Willemen Lithuania“ yra skolinga 1800 Lt VšĮ „Verslo Energijai“, nors VšĮ „Verslo energija“ niekuomet neteikė jokių paslaugų UAB „Willemen Lithuania“ ir neturėjo jokios reikalavimo teisės, jokia teisinių paslaugų sutartis tarp šių bendrovių niekada sudaryta nebuvo ir VšĮ „Verslo energija“ niekada UAB „Willemen Lithuania“ neatstovavo.

697Ikiteisminiame tyrime UAB „Willemen Lithuania“ prašė tiriant šią nusikalstamą veiką apriboti VšĮ „Verslo energija“ nuosavybės teises šiai pinigų sumai. UAB „Willemen Lithuania“ prašymas buvo patenkintas. Siekiant apsaugoti neteisėtai užvaldytą svetimą turtą, 2010-10-25 LR Generalinės prokuratūros prokuroro nutarimu buvo apribotos VšĮ „Verslo energija“ nuosavybės teisės į 1800 Lt (521,32 Eur), kurie yra atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT 817400034371223810, esančioje Danske Banko A/S Lietuvos filiale.

698Tokiu būdu nuosprendžiui įsiteisėjus VšĮ „Verslo energija“ nuosavybės teisių apribojimas naikintinas, pinigai, kaip neteisėtu būdu užvaldytas turtas, grąžintini UAB „Willemen Lithuania“.

699Dėl daiktinių įrodymų

7002010-12-06 J. P. namuose atliktos kratos metu paimti 4 antspaudai: UAB „Euro House“ (įmonė likviduota) apvalus antspaudas, spaudas „Direktorius P. B.“, UAB „Worksupply“ (įmonė likviduota) direktoriaus P. B. parašo spaudas ir UAB „Euro House“ direktoriaus S. M. parašo spaudas, saugomi Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kameroje adresu Kalvarijų gt. 3, Vilnius (t. 5, b.l. 123, t.59, b.l. 55), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini.

7012010-12-06 A. M. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rasti UAB „Dailarta“ (įmonė likviduota) dokumentai - 55 segtuvai, saugomi Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (t. 38, b.l. 35-36), nuosprendžiui įsiteisėjus perduotini UAB „Dailarta“ bankroto administratoriui S. Č..

702UAB „Naturalė“ (įmonė likviduota, vėlesnis pavadinimas „Resstra“) antspaudas, saugomas Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (t.39, b.l. 200), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinas.

703D. A. pateiktas USB su telefoniniais pokalbiais (t.51, b.l. 94), paliktinas saugoti prie bylos.

7042010-12-06 kratos UAB „A sistema“ patalpose paimti 2 kompiuteriai: „DELL“ raudonos spalvos, model Studio 1747 Intel Core TM su maitinamuoju laidu bei nešiojamas kompiuteris ASUS A3000, model A3500L S/N 5CNOAP033806 pilkos spalvos su maitinamuoju laidu (2013-06-12 kvitas Nr. 044750), saugomi Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (t. 58, b.l. 200) nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini A. M., kadangi byloje nenustatyta, kad jie buvo nusikalstamų veikų padarymo priemonė (epizoduose, kuriuose A. M., A. M., M. D. buvo kaltinami netikrų dokumentų pagaminimu panaudojant kompiuterį ASUS A3500L S/N5CNOAP033806, jie išteisinti).

7052010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimti du antspaudai UAB „Universalus LT“ (įmonės teisinis statusas neįregistruotas) ir UAB „Kaunas Invest“ (įmonės teisinis statusas neįregistruotas), saugomi Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kameroje (2013-05-30 kvitas Nr. 044739), adresu Kalvarijų gt. 3, Vilniuje (t. 52, b.l. 100-101), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

7062010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimtas juodos spalvos kompiuterio sisteminis blokas su raidėmis ant korpuso AMD, viduje su 20 GB talpos standžiuoju disku Seagate, ModelST320413A , S/N 5ED188D4 ir 250 GB talpos standžiuoju disku Seagate. Model ST3250310AS, S/N 6RY4RS9G , saugomas Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (2013-06-12 kvitas Nr. 044751, t.54, b.l. 187-188), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintinas S. R., kadangi byloje nėra duomenų, kad jis būtų buvęs panaudotas nusikalstamos veikos darymui.

7072010-10-18 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtas kompiuteris ACC-5aD, saugomas Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (2013-06-12 kvitas Nr. 044752) (t. 59, b.l. 9, 162), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintinas M. D., kadangi jame buvusi ikiteisiminiam tyrimui reikšminga informacija buvo paimta ir ištirta.

7082010-12-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtas kompiuteris Acer Aspire 5022 WLMI, saugomas Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (2013-06-12 kvitas Nr. 044749) (t. 59, b.l. 9, 162), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintinas M. D., kadangi byloje nėra duomenų, kad jis būtų buvęs panaudotas nusikalstamos veikos darymui.

7092011-03-30 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimti 7 antspaudai: kvadratinis antspaudas „UAB Elstuva group“ Gauta direktorius S. M.“ (įmonė likviduota), kvadratinis „UAB „Pactor“, įm.k.12593239, GAUTA direktorius V. G.“ (įmonė likviduota), apvalus antspaudas UAB „Statybų stilius“ (įmonė likviduota), apvalus antspaudas UAB „Renatos verslas“ (įmonės teisinis statusas neįregistruotas), apvalus antspaudas UAB „Bagma“ LTD (juridinių asmenų registro duomenimis tokios įmonės nėra), apvalus antspaudas UAB „Domida“ (įmonė likviduojama), apvalus antspaudas „UAB „Renatos verslas“ Nr. 1 (įmonės teisinis statusas neįregistruotas), patalpinti saugojimui į Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kamerą (2013-05-30 kvitas Nr. 044740) , adresu Kalvarijų gt. 3, Vilnius (t. 60, b.l. 21-22), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

7102010-10-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimti 3 antspaudai: antspaudai UAB „Willemen Lithuania“, UAB „Elstuva group“ (įmonė likviduota) bei spaudas „Direktorius M. A.“, patalpinti saugojimui į Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kamerą, (2013-05-30 kvitas Nr. 044737), adresu Kalvarijų gt. 3, Vilnius (t. 61, b.l. 176), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

711Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301-308 str.str., teismas

Nutarė

712M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str.1d. (UAB „Dailarta“ epizodas) ir nuteisti 3 mėnesiams laisvės atėmimo;

713M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str.1d. (UAB „Dekobalis“ pirmas epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

714M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str.1d. (UAB „Dekobalis“ antras epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

715M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str.1d. (UAB „Dekobalis“ trečias epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

716M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1d. (neturint teisėto pagrindo spaudo įgijimas, naudojimas, laikymas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

717M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Dexteritas“ epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

718M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „Euro House“ epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

719M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „Euro House“ ir partneriai epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

720M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Grand Voyage“ epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

721M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „Edrestus “ epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

722M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Smiltera UK “ pirmas epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

723M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „Smiltera UK “ antras epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

724M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „A Sistema“ epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

725M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „Elstuva group“ pirmas epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

726M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „Korekta“ epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

727M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. (UAB „Arėsa“ epizodas) ir nuteisti 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

728M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d. (UAB „Arėsa“ apskaitos dokumentų slėpimo epizodas) ir nuteisti 8 mėnesiams laisvės atėmimo;

729M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str.1d. (UAB „Elstuva group“ antras epizodas), perkvalifikavus veiksmus iš BK 300 str. 3 d., ir nuteisti 6 mėnesiams laisvės atėmimo;

730M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Willemen Lithuania“ pirmas epizodas), perkvalifikavus veiksmus iš BK 300 str. 3 d., ir nuteisti 6 mėnesiams laisvės atėmimo;

731M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., ir nuteisti 2 metams ir 3 mėnesiams laisvės atėmimo;

732M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Willemen Lithuania“ antras epizodas), perkvalifikavus veiksmus iš BK 300 str. 3 d., ir nuteisti 6 mėnesiams laisvės atėmimo;

733M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Willemen Lithuania“ trečias epizodas) ir nuteisti 6 mėnesiams laisvės atėmimo;

734Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. pagrindu apėmimo būdu subendrinus bausmes (pagal BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 1d.) bei BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinus bausmes dalinio sudėjimo būdu galutinę bausmę nuteistajam nustatyti 3 metus ir 6 mėnesius laisvės atėmimo.

735Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d., laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistajam atidėti 2 metams.

736Įpareigoti nuteistąjį visu bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu:

7371) neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

7382) nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, o būtent – alkoholinių gėrimų.

739Lietuvos Respublikos BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str. pagrindu nuteistajam skirti baužiamojo poveikio priemonę – 15 MGL (564,90 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojat ją sumokėti per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Teisingumo ministerijos sąskaitą LT26 7300 0100 0245 5919 (AB „Swedbank“).

740Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas dėl netikrų dokumentų: priėmimo - perdavimo akto, ilgalaikio turto perdavimo akto gaminimo), pagal BK 222 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas), pagal BK 301 str. 1 d. du epizodus (UAB „Dekobalis“ antspaudo ir fizinio spaudo „Direktorius M. A.“ gaminimo epizodai), pagal BK 301 str. 1 d. ir 302 str. 1 d. (UAB „Euro House“ antspaudo pagaminimo, panaudojimo epizodai), pagal BK 300 str. 1 d. (du UAB „Smiltera UK“ epizodai) M. D. išteisinti, nenustačius, kad jis padarė šias nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

741Kardomąją priemonę nuteistajam M. D. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendį perdavus vykdyti, panaikinti.

742A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas) ir nuteisti 25 MGL (941,50 eurų) dydžio bauda.

743A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Projektavimo laboratorija“ epizodas) ir nuteisti 30 MGL (1129,80 eurų) dydžio bauda.

744A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Worksupply“ epizodas) ir nuteisti 35 MGL (1318,10 eurų) dydžio bauda.

745A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Euro House“ epizodas) ir nuteisti 35 MGL (1318,10 eurų) dydžio bauda.

746Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinti bausmes dalinio sudėjimo būdu ir nustatyti nuteistajam 65 MGL dydžio (2447,90 eurų) baudą.

747Į bausmės laiką įskaityti nuteistojo A. M. sulaikymo bei suėmimo laiką nuo 2010 m. gruodžio 6 d. 10.48 val. iki 2010 m. gruodžio 24 d., t.y. 18 parų (Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 2 p. a) pp. pagrindu skaičiuojant 2 MGL baudą už parą), galutinę bausmę nuteistajam nustatyti 29 MGL (1092,14 eurų) dydžio baudą.

748LR BK 63 str. 1 d., 3 d. pagrindu bausmę subendrinti su Vilniaus apygardos teismo 2014-02-10 nuosprendžiu ir 2015-04-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi skirta bausme ir galutinę bausmę nustatyti 29 MGL (1092,14 eurų) dydžio baudą ir 2 metų laisvės atėmimą, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 2 metams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo laiką atlyginti padarytą žalą pagal Vilniaus apygardos teismo 2014-02-10 nuosprendį, šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje ir neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be bausmės vykdymą prižiūrinčios institucijos leidimo. LR BK 63 str. 9 d. pagrindu į bausmę įskaityti pagal 2014-02-10 nuosprendį atliktos laisvės atėmimo bausmės laiką.

749Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo Vilniaus apygardos teismo 2015-04-18 d. nutarties įsiteisėjimo.

750Įpareigoti nuteistąjį A. M. jam paskirtą baudą sumokėti per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. LT 247300010112394300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, įmokos kodas 6801.

751Pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str.1d. (UAB „Dailarta“ epizodas), pagal BK 300 str.1d. (UAB „Dailarta“ epizodas dėl netikrų dokumentų: priėmimo - perdavimo akto, ilgalaikio turto perdavimo akto gaminimo), pagal BK 300 str. 1 d. (UAB „Dekobalis“ epizodas), pagal BK 222 str. 1 d. du epizodus (UAB „Euro House“ bei UAB „Worksupply“) A. M., nenustačius, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas, išteisinti (BPK 303 str. 5d. 2 p.).

752Kardomąją priemonę nuteistajam A. M. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendį perdavus vykdyti, panaikinti.

753A. M. pagal Lietuvos BK 222 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas), nenustačius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką, išteisinti (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

754A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas) nenustačius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką, išteisinti (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

755Kardomąją priemonę A. M. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - panaikinti.

756Laikiną nuosavybės teisės apribojimą į VšĮ „Verslo energija“ 1800 Lt (521,32 Eur), kurie yra atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT 817400034371223810, esančioje Danske Banko A/S Lietuvos filiale, iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti bankrutuojančios VšĮ „Verslo energija“ laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą 1800 Lt (521,32 Eur), kurie yra atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT 817400034371223810, esančioje Danske Banko A/S Lietuvos filiale, ir šią sumą grąžinti UAB „Willemen Lithuania“.

757Pripažinti civiliniam ieškovui Willemen Groep NV teisę į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka (LR BPK 115 str. 2 d.).

758Iš nuteistojo M. D. civilinio ieškovo Willemen Groep NV naudai priteistini 5500 eurų procesinių išlaidų.

759Daiktinius įrodymus:

7602010-12-06 J. P. namuose atliktos kratos metu paimtus 4 antspaudus: UAB „Euro House“ (įmonė likviduota) apvalų antspaudą, spaudą „Direktorius P. B.“, UAB „Worksupply“ (įmonė likviduota) direktoriaus P. B. parašo spaudą ir UAB „Euro House“ direktoriaus S. M. parašo spaudą, saugomus Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kameroje adresu Kalvarijų gt. 3, Vilnius (t. 5, b.l. 123, t.59, b.l. 55), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

7612010-12-06 A. M. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rastus UAB „Dailarta“ (įmonė likviduota) dokumentus - 55 segtuvus, saugomus Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (t. 38, b.l. 35-36), nuosprendžiui įsiteisėjus perduoti UAB „Dailarta“ bankroto administratoriui S. Č..

762UAB „Naturalė“ (įmonė likviduota, vėlesnis pavadinimas „Resstra“) antspaudą, saugomą Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kameroje (2013-05-30 kvitas Nr. 044741), adresu Kalvarijų gt. 3, Vilnius (t.39, b.l. 199-200), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

763D. A. pateiktą USB su telefoniniais pokalbiais (t.51, b.l. 94), palikti saugoti prie bylos.

7642010-12-06 kratos UAB „A sistema“ patalpose paimtus 2 kompiuterius: „DELL“ raudonos spalvos, model Studio 1747 Intel Core TM su maitinamuoju laidu bei nešiojamą kompiuterį ASUS A3000, model A3500L S/N 5CNOAP033806 pilkos spalvos su maitinamuoju laidu (2013-06-12 kvitas Nr. 044750), saugomus Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (t. 58, b.l. 200) nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti A. M., kadangi byloje nenustatyta, kad jie buvo nusikalstamų veikų padarymo priemonė (epizoduose, kuriuose A. M., A. M., M. D. buvo kaltinami netikrų dokumentų pagaminimu panaudojant kompiuterį ASUS A3500L S/N5CNOAP033806, jie išteisinti).

7652010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimtus du antspaudus UAB „Universalus LT“ (įmonės teisinis statusas neįregistruotas) ir UAB „Kaunas Invest“ (įmonės teisinis statusas neįregistruotas), saugomus Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kameroje (2013-05-30 kvitas Nr. 044739), adresu Kalvarijų gt. 3, Vilniuje (t. 52, b.l. 100-101), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

7662010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimtą juodos spalvos kompiuterio sisteminį bloką su raidėmis ant korpuso AMD, viduje su 20 GB talpos standžiuoju disku Seagate, ModelST320413A , S/N 5ED188D4 ir 250 GB talpos standžiuoju disku Seagate. Model ST3250310AS, S/N 6RY4RS9G , saugomą Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (2013-06-12 kvitas Nr. 044751, t.54, b.l. 187-188), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti S. R., kadangi byloje nėra duomenų, kad jis būtų buvęs panaudotas nusikalstamos veikos darymui.

7672010-10-18 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtą kompiuterį ACC-5aD, saugomas Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (2013-06-12 kvitas Nr. 044752) (t. 59, b.l. 9, 162), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti M. D., kadangi jame buvusi ikiteisiminiam tyrimui reikšminga informacija buvo paimta ir ištirta.

7682010-12-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtą kompiuterį Acer Aspire 5022 WLMI, saugomą Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS (2013-06-12 kvitas Nr. 044749) (t. 59, b.l. 9, 162), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti M. D., kadangi byloje nėra duomenų, kad jis būtų buvęs panaudotas nusikalstamos veikos darymui.

7692011-03-30 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtus 7 antspaudus: kvadratinį antspaudą „UAB Elstuva group“ Gauta direktorius S. M.“ (įmonė likviduota), kvadratinį „UAB „Pactor“, įm.k.12593239, GAUTA direktorius V. G.“ (įmonė likviduota), apvalų antspaudą UAB „Statybų stilius“ (įmonė likviduota), apvalų antspaudą UAB „Renatos verslas“ (įmonės teisinis statusas neįregistruotas), apvalų antspaudą UAB „Bagma“ LTD (juridinių asmenų registro duomenimis tokios įmonės nėra), apvalų antspaudą UAB „Domida“ (įmonė likviduojama), apvalų antspaudą „UAB „Renatos verslas“ Nr. 1 (įmonės teisinis statusas neįregistruotas), patalpintus saugojimui į Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kamerą (2013-05-30 kvitas Nr. 044740) , adresu Kalvarijų gt. 3, Vilnius (t. 60, b.l. 21-22), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

7702010-10-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtus 3 antspaudus: antspaudą UAB „Willemen Lithuania“, UAB „Elstuva group“ (įmonė likviduota) bei spaudą „Direktorius M. A.“, patalpintus saugojimui į Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS saugojimo kamerą, (2013-05-30 kvitas Nr. 044737), adresu Kalvarijų gt. 3, Vilnius (t. 61, b.l. 176), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

771Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant prokurorei I.Gulbickienei,... 3. kaltinamajam M. D., jo gynėjui advokatui S.Karveliui,... 4. kaltinamajam A. M., jo gynėjui advokatui G. Ivoškai,... 5. kaltinamajam A. M., jo gynėjai advokatei E.Liutvinskienei,... 6. asmeniui, kuriam pradėtas procesas taikyti priverčiamąsias medicinos... 7. M. A. atstovei, gynėjai advokatei A.Grinevič, atstovui, gynėjui, advokatui... 8. M. A. šeimos narei, žmonai D. A. (2014-05-21),... 9. civilinio ieškovo „Willemen Groep NV“ atstovams advokatams G.Kučinskei,... 10. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 11. M. D., a. k. ( - ), teistas:... 12. 1) 2009-06-25 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 13. 2) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nuosprendžiu... 14. 3) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. nuosprendžiu... 15. 4) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-08-31 nuosprendžiu pagal BK 300 str.... 16. kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (19... 17. A. M., a.k. ( - ), teistas :... 18. 1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-18 baudžiamuoju įsakymu pagal BK... 19. 2) Vilniaus apygardos teismo 2014-02-10 nuosprendžiu pagal Lietuvos... 20. kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (6... 21. A. M., a.k( - ), anksčiau neteistas,... 22. kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ir... 23. bei dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo nagrinėjant bylą... 24. M. A., a.k. ( - ), kuriam 2013-02-12 Kėdainių rajono apylinkės teismo... 25. dėl baudžiamojo įstatymo uždraustų veikų pagal BK 300 str.1d. (5... 26. Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,... 27. Kaltinamasis M. D., veikdamas bendrininkų grupėje su A. M. ir kartu su M. A.,... 28. Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su A.... 29. Taip pat M. D. UAB „Dailarta“ epizode buvo kaltinamas tuo, kad paslėpė... 30. veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., A. M. bei kartu su M. A., kuris... 31. Kaltinamasis A. M., veikdamas bendrininkų grupėje su M. D. ir kartu su M. A.,... 32. Be to, A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su... 33. Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su... 34. Kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad UAB „Euro House“ ir... 35. Be to, kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir... 36. M. D., tęsdamas nusikalstamą veiką, šį žinomai netikrą dokumentą -... 37. Taip pat kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad M. A. neatstovauja ir... 38. Jis gi (M. D.) neturėdamas tam teisėto pagrindo įgijo, panaudojo ir laikė... 39. 1. UAB “Dekobalis” dokumentus, t. y. 2010-07-15 įgaliojimus reg. Nr.... 40. 2. UAB “A Sistema” žinomai netikrus dokumentus, t.y. 2010-07-08... 41. 3. UAB “Grand Voyage“ žinomai netikrus dokumentus, t.y. 2010-07-08... 42. 4. UAB “Euro House” žinomai netikrus dokumentus, t.y. UAB “Euro House”... 43. bei laikė iki 2010-10-18 savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilniaus raj.,... 44. Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas tuo, kad be teisėto pagrindo, siekdamas vėliau... 45. Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas, kad pagamino netikrą fizinio asmens... 46. Kaltinamasis A. M. UAB „Dekobalis“ epizode buvo kaltinamas tuo, kad jis,... 47. Kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo... 48. Kaltinamasis A. M., veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo... 49. Jis gi (A. M.), veikdamas kartu su M. A., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų... 50. Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas tuo, kad paslėpė UAB „Euro House“... 51. Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas tuo, kad paslėpė UAB „Worksupply“... 52. Kaltinamasis M. D., žinodamas, kad UAB „Euro House” nėra UAB... 53. Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas tuo, kad pagamino netikrą juridinio asmens... 54. Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas, kad panaudojo neteisėtai įgytą antspaudą... 55. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, neturėdamas tam teisėto pagrindo,... 56. Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus... 57. 1) Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Euro House” ir... 58. 2) UAB „Euro House” 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo... 59. Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus... 60. Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus... 61. Jis gi (M. D.) pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus tokiomis... 62. Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus... 63. Jis gi (M. D.) pagamino netikrus dokumentus ir laikė žinomai netikrus... 64. Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas ir tuo, kad pagamino netikrus dokumentus ir... 65. Be to M. D. dėl UAB „Smiltera UK“ buvo kaltinamas dar tuo, kad jis,... 66. Kaltinamasis M. D., žinodamas, kad įmonė UAB „Euro House“ nėra įmonės... 67. Kaltinamasis M. D. pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus... 68. 1) 2010-10-25 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Elstuva... 69. 2) 2010-09-02 pranešimą dėl numatomo UAB „Elstuva group“ bankroto bylos... 70. Kaltinamasis M. D. pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus... 71. Kaltinamasis M. D., turėdamas tikslą pagaminant ir panaudojant žinomai... 72. Jis gi (kaltinamasis M. D.) paslėpė apskaitos dokumentus ir šią veiką... 73. Kaltinamasis M. D., veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo... 74. Jis gi (M. D.), veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų... 75. Jis gi (M. D.), veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų... 76. Jis gi (M. D.), veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų... 77. Jis gi (M. D.), pagamino netikrus dokumentus ir panaudojo žinomai netikrus... 78. 1) 2010-09-09 Pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen... 79. 2) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“... 80. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus: 1)... 81. Šioje baudžiamojoje byloje A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas... 82. veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., M. D. ir kartu su M. A., kuris... 83. Jis gi (A. M.) buvo kaltinamas, kad pagamino netikrus dokumentus, o būtent,... 84. Kaltinamasis A. M. nusikalstamų veikų padarymo fakto (jam inkriminuojamos... 85. Kaltinamasis A. M. nusikalstamų veikų padarymo fakto nepripažino ir... 86. Kaltės dėl UAB „Dekobalis“ epizodo (netikrų dokumentų pagaminimo,... 87. Kaltinamasis A. M. teisiamajame posėdyje neigė kartu su M. A. netikrų... 88. Kaltinamasis A. M. teisiamajame posėdyje nusikalstamų veikų UAB... 89. Kaltinamasis A. M. jam pagal šį epizodą inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 90. Visuose sandoriuose jis buvo tik tarpininkas. Buhalterinius dokumentus jis... 91. UAB „Euro House“ ir partneriai nebuvo UAB „Dekobalio“ akcininkas. UAB... 92. Kaltinamasis M. D. dėl jam pareikštų kaltinimų UAB „Dailarta“ epizode,... 93. Nepripažįsta jis kaltės ir dėl epizodo „<...veikdamas bendrininkų... 94. Kaltinamasis M. D. jam inkriminuojamos veikos „<...pagamino netikrą... 95. Kas dėl kaltinimo UAB „Euro House“ epizode, kad jis „<...panaudojo... 96. M. A. su UAB „Euro House“ ir partneriai neturėjo nieko bendro. Dėl jam... 97. Kas dėl kaltinimo epizodo, jog jis pagamino netikrus dokumentus ir juos... 98. Tas dokumentų panaudojimas – apsižioplinimas. Tačiau jis neturėjo tyčios... 99. Kaltinamasis M. D. dėl pateikto UAB „Dexteritas“ kaltinimo epizodo... 100. Kaltinamasis M. D. UAB „Euro House“ ir partneriai epizode... 101. Kaltinamasis M. D. parodė, kad A. M. pats parašė pareiškimą prokuratūrai,... 102. Dėl jam pareikšto kaltinimo, kad jis pagamino netikrą dokumentą ir laikė... 103. Dėl kaltinimo, kad jis „<... pagamino netikrus dokumentus ir laikė... 104. Dėl kaltinimo UAB “Dekobalis” epizode, kad jis „<...pagamino netikrą... 105. Dėl pareikšto kaltinimo, kad „<...pagamino netikrą juridinio asmens... 106. Kaltinamasis M. D. dėl UAB „Grand Voyage“ epizodo, kad „<...pagamino... 107. Kaltinamasis M. D. dėl UAB „Edrestus“ epizodo, kad „<...pagamino... 108. Dėl UAB „Smiltera UK“ epizodo, kad jis „<... pagamino netikrus... 109. Kas dėl kaltinimo, jog jis „<... pagamino netikrus dokumentus ir laikė... 110. Dėl kaltinimo, kad jis pagamino netikrą UAB “Smiltera” pažymą,... 111. Dėl kaltinimo, kad jis kartu su S. R., kuris nesuvokė veiksmų, pagamino... 112. Nepripažįsta jis kaltės ir dėl kaltinimo pagaminus ir panaudojus netikrą... 113. Pagal pareikštą jam kaltinimą dėl UAB „Korekta”, kad jis pagamino... 114. Kaltinamasis M. D. nepripažino kaltinimo epizodo, kad „<...paslėpė UAB... 115. Dėl kaltinimo, kad „<...pagamino netikrą dokumentą ir panaudojo... 116. UAB „Willemen Lithuania“,UAB „Elstuva group“ epizodai... 117. Kaltinamasis M. D. parodė, jog kaltinimus supranta. Pripažįsta, kad... 118. Dėl kaltinimo, kad jis pagamino ir panaudojo žinomai netikrus dokumentus, o... 119. Kas dėl kaltinimo, jog jis „<...veikdamas kartu su S. R. pagamino... 120. Kaltės dėl sukčiavimo pagal BK 182 str. 2 d. kaltu nepripažįsta, kadangi,... 121. M. A., kuris pagal pakartotinės teismo psichiatrijos ekspertų išvadą... 122. Liudytoja I. T. parodė, kad ji buvo įmonės „A Sistema“ akcininkė ir... 123. Liudytoja B. Č. parodė, kad ji pažįsta kaltinamąjį A. M. ir tik iš... 124. Liudytoja I. M. parodė, kad UAB „A Sistema“ ji buvo įdarbinta... 125. Liudytojas A. K. parodė, kad yra bankroto administratorius. Iš M. D. gavo... 126. Liudytojas V. B. parodė, kad jam yra tekę bendrauti su kaltinamuoju A. M..... 127. Liudytojas K. P. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., su kuriuo... 128. Liudytoja L. P. parodė, kad dirba UAB „VIR Fulminans“ vyr.buhaltere. Šios... 129. Liudytojas L. V. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta. M. D.... 130. Liudytojas R. V. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., su kuriuo... 131. Liudytojas E. T. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., kuris buvo... 132. Liudytoja B. M. parodė, kad pažįsta tik iš matymo vienintelį kaltinamąjį... 133. Liudytoja J. L., UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė, parodė, kad... 134. Liudytoja V. P. (iki santuokos O.) parodė, kad ji dirbo įmonėje... 135. Liudytoja D. L. parodė, kad ji nuo 2008 metų (įmonės įkūrimo) iki... 136. Liudytojas M. B. parodė, kad turėjo įkūręs įmonę „Rumana“, kurios... 137. Liudytojas P. P. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį M. D., kurį yra matęs... 138. Liudytojas A. Š. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų, jam tik... 139. Liudytoja G. S. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta, M. D., A.... 140. Liudytoja D. A. parodė, kad yra M. A. žmona. Pažįsta S. R., kitų... 141. Liudytojas A. A. parodė, kad yra vyr.buhalteris, nuo 2009 m. balandžio... 142. Liudytoja J. P. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ji yra UAB... 143. Liudytoja R. D. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M., kadangi jai... 144. Liudytojas G. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M. ir pas jį... 145. Liudytoja L. R. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta. Dirba... 146. Liudytojas A. M. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M..... 147. Liudytoja D. J., Vilniaus 16-o notarų biuro notarė, parodė, kad... 148. Liudytojas M. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M.. Liudytojo... 149. Liudytojas T. J. parodė, kad pažįsta tik J. D. brolį M. D.. Dar girdėta A.... 150. Liudytoja V. V. parodė, kad dirba UAB „Forsina“ vadovo asistente. Įmonė... 151. Liudytoja R. A. parodė, kad buvo UAB „Arėsa“ bankroto administratore. M.... 152. Liudytojas A. M. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta, A. M.,... 153. Liudytojas Č. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D..... 154. Liudytoja O. K. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Bendravo... 155. Liudytojas M. A. parodė, kad kaltinamasis A. M. jam matytas vieną kartą,... 156. Liudytojas A. K. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., liudytojo... 157. Liudytojas A. A. parodė, kad iš kaltinamųjų yra girdėjęs tik apie M. D.,... 158. Liudytoja S. A. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Dirbo... 159. Liudytoja E. R. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M. ir jo... 160. Liudytoja L. S. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Jis buvo... 161. Liudytojas N. Š. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D. ir A. M..... 162. Liudytojas D. B. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik kaltinamąjį M.... 163. Liudytojas M. O. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. Buvo... 164. Liudytoja E. D. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Susipažino... 165. Liudytoja I. K. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., su kuriuo... 166. Liudytoja V. A. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų. 2011... 167. Liudytoja K. S. (buvusi K.) parodė, kad iš matymo yra pažinojusi... 168. Liudytojas J. S. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D.. Kažkur prieš... 169. Liudytojas A. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad iš kaltinamųjų nieko... 170. Liudytojas T. M. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D. bei A. M..... 171. Liudytoja D. J. (notarė) parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., A. M.... 172. Liudytojas Ž. L. parodė, kad pažįsta tik kaltinamuosius A. M. ir M. D.. A.... 173. Liudytoja I. R. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. A. M., A.... 174. Liudytoja V. J. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D.. Kitų... 175. Liudytojas V. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D. bei A. M..... 176. Liudytojas A. R. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį A. M., kitų... 177. Liudytojas V. D. parodė, kad pažįsta iš kaltinamųjų tik M. D., dar kartą... 178. Liudytojas L. A. parodė, kad dirba bankroto administratoriumi. Jam žinomos... 179. Liudytojas M. N. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D., kuris... 180. Liudytoja J. L. UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė, parodė, kad... 181. Liudytojas M. N. parodė, kad dirba advokato M. N. kontoroje. Pažįsta M. D.,... 182. Liudytojas R. N. parodė, kad pažįsta tik kaltinamąjį M. D.. Kaip su juo... 183. Liudytojas P. B. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D. ir A. M..... 184. Liudytojas L. K. parodė, kad pažįsta M. D. ir A. M.. Su M. D. yra... 185. Liudytojas R. R. parodė, kad pažįsta tik M. D.. Susipažino per UAB... 186. Liudytoja S. R. parodė, kad pažįsta M. D.. Liudytoja buvo įmonės... 187. Iš pagarsintų įtariamojo bei liudytojo S. M. parodymų (liudytojas gyvena... 188. 2011-05-17 S. M. LR BPK 97 str. tvarka pateikė 2009-02-04 paprastųjų... 189. Iš pagarsintų liudytojos G. M. 2011-01-18 apklausos metu duotų parodymų... 190. Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas... 191. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas... 192. Remiantis BPK 20 straipsniu įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų... 193. Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios įrodinėjimą, sudaro... 194. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 195. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys,... 196. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 14 d. kasacinėje... 197. Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Dokumentu... 198. Dokumentas laikomas suklastotu, kai kaltininkas pakeičia kito asmens... 199. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma tik... 200. Lietuvos BK 300 straipsnio 3 d numato itin kvalifikuotą dokumento suklastojimo... 201. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio... 202. Jei kaltininkas pats pagamino netikrą dokumentą ar suklastojo tikrą... 203. BK 301 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos dalykas yra... 204. Antspaudo suklastojimas tai yra tikrojo antspaudo klastojimas arba netikrojo... 205. BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už juridinio ar... 206. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai... 207. Nusikalstamas turtinių teisių įgijimas (sau ar kitam) naudojant apgaulę... 208. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje... 209. Svarbiausia bendrininkavimo instituto funkcija baudžiamojoje teisėje yra... 210. Kadangi asmenys yra kaltinami daugelio vienarūšių nusikaltimų padarymu... 211. Teismas taip pat pažymi, kad nagrinėdamas bylą negali išeiti iš pareikšto... 212. Pagal BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą baudžiamasis procesas negali būti... 213. A. M. anksčiau teistas nebuvo.... 214. A. M. nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-18 baudžiamuoju... 215. M. D. įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23... 216. M. A. 2012-04-06 padarė įstatymu uždraustą veiką, numatytą BK 140 str. 1... 217. UAB „Dailarta“ epizodas... 218. Byloje surinktų ir teisiamojo posėdžio metu patikrintų bei įvertintų... 219. 2010-12-13 VĮ Registrų centre Kauno filiale atliktas UAB „Dailarta“... 220. 2012-10-02 buvo atliktas dokumentų poėmis iš nutraukto ikiteisminio tyrimo... 221. Kaltinamasis M. D. šios nusikalstamos veikos padarymo nepripažino ir parodė,... 222. Nepripažino kaltinimo šiame epizode ir kaltinamasis A. M., kuris teisiamajame... 223. Nors kaltinamieji neigia šios nusikalstamos veikos įvykdymą, teismas... 224. Kaltinamasis A. M. nurodo, kad dėl bendrovės akcijų pardavimo tarėsi „A... 225. Iš JAR-1 prašymo registruoti juridinių asmenų registre matyti, kad... 226. Liudytoja D. A. (sergančio M. A. žmona) parodė, kad pažįsta S. R.. M. A.... 227. Liudytojas V. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tiek M. D., tiek A.... 228. Liudytojas V. D. parodė, kad pažįsta iš kaltinamųjų tik M. D., dar kartą... 229. Liudytojas Ž. L. parodė, kad pažįsta kaltinamuosius A. M. ir M. D.. A. M.... 230. Nors kaltinamieji M. D. ir A. M. aiškina, kad nežinojo, jog M. A. serga,... 231. Liudytojas G. Č. teisiamajame posėdyje nurodė, kad iš kaltinamųjų... 232. Tiek A. M., tiek ir M. D. nurodo, kad prašymo Registruoti pakeitimus, forma... 233. Šioje vietoje teismas, vertindamas kaltinamųjų veiksmus, pažymi, kad pagal... 234. Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, dalykas yra dokumentas. Šiuo... 235. Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme laikytinas... 236. Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios... 237. Prašymas Registrų centrui JAR-1 yra oficialus dokumentas, kuris sukelia... 238. Akivaizdu, kad šio fakto registravimas turėjo teisines pasekmes, direktoriumi... 239. 2010-12-06 kratos metu iš kaltinamojo M. D. buvo paimtas kompiuteris. Ištyrus... 240. Iš surašinėjimo turinio matyti, kad A. A. buvo paskirtas direktoriumi, nors... 241. 2012-02-29 specialisto išvadoje Nr.11-2375(11) nurodyta, kad nustatyti, ar... 242. Bylos įrodymais yra nustatyta, kad kaltinamieji A. M. bei M. D. veikė... 243. Nagrinėjamu atveju iš byloje ištirtų įrodymų visumos matyti, kad A. M.... 244. Todėl teismas daro išvadą, kad veikdami bendrininkų grupėje kaip... 245. Atsižvelgiant į išdėstytą kaltinamųjų A. M. bei M. D. veiksmai šiame... 246. Kaltinamieji A. M., A. M. bei M. D. pagal UAB „Dailarta“ epizodą buvo... 247. Jie gi buvo kaltinami tuo, kad veikdami toje pat grupėje (M. D., A. M., A. M.)... 248. Kaltinamasis A. M. nuosekliai nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios teigė, kad... 249. Kaltinamasis A. M. parodė, kad dokumentų ir perdavimo aktų tekstus ruošė... 250. Kaltinamasis M. D. nurodo, kad bendrovės dokumentai buvo atvežti į UAB „A... 251. Prieštaravimo kaltinamųjų A. M. ir M. D. parodymuose dėl UAB „Dailarta“... 252. Kaip matyti iš liudytojos B. Č. parodymų teisme, ji pažįsta kaltinamąjį... 253. Pažymėtina, kad bendrovės akcijas kaltinamasis A. M. pardavė 2009 m.... 254. Kaltinime dėl netikrų dokumentų pagaminimo nurodyta, kad kaltinamieji A. M.,... 255. Teismas pažymi ir tai, kad dokumentų slėpimas - tai aktyvūs veiksmai,... 256. 2012-10-26 specialisto išvada Nr.5-1/135 nustatyta, kad tarp originalių UAB... 257. Iš byloje esančio 2009-02-17 dokumentų priėmimo-perdavimo akto matyti, kad... 258. Specialistas J. G., apklaustas teisme, pripažino, kad išvadą surašė dar... 259. Atsižvelgiant į išdėstytą, nenustačius, kas realiai perėmė iš A. M.... 260. Pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. A. M.... 261. Šioje vietoje teismas pažymi, kad kaltinamasis A. M. anksčiau teistas... 262. UAB „Dekobalis“ epizodas... 263. Kaltinamasis A. M. nuosekliai neigia, kad jis veikdamas bendrininkų grupėje... 264. Kaltinamasis M. D. kaltinimų pagal šį epizodą nepripažino, nurodydamas,... 265. Nors kaltinamasis M. D. neigia padaręs nusikaltimus, numatytus BK 300 str. 1... 266. Taip pat teismas konstatuoja, kad byloje nėra surinkta įrodymų, jog... 267. Kaltinamojo A. M. aiškinimus, kad jis nebendrininkavo su M. D., patvirtina... 268. 2012-08-14 ikiteisminio tyrimo metu į VĮ Registrų centrą buvo išsiųstas... 269. 2013-02-21 buvo gautas atsakymas iš Sodros (t. 36, b.l. 154-161), kuriame... 270. Liudytojas A. M. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M..... 271. Liudytojas M. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M.. Jo... 272. Liudytojas T. J. parodė, kad pažįsta tik J. D. brolį M. D.. Dar girdėta A.... 273. Analogiškus liudytojui T. J. parodymus teisiamajame posėdyje davė liudytojas... 274. Liudytojas A. A. parodė, kad iš kaltinamųjų yra girdėjęs tik apie M. D.,... 275. Liudytoja V. V. parodė, kad dirba UAB „Forsina“ vadovo asistente. Įmonė... 276. Liudytojas A. R. parodė, kad 2011 m. dirbo bankroto administratoriumi... 277. Liudytoja I. R. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. A. M., A.... 278. Liudytoja S. R. parodė, kad buvo įmonės „Redona“ direktorė. Įmonė... 279. Taigi, iš minėtų liudytojų parodymų matyti, kad iki M. A. UAB... 280. Kaltinamojo A. M. teiginius, kad jis nebendrininkavo su M. D. gaminant netikrus... 281. Pažymėtina ir tai, kad kitose UAB „Dekobalis“ netikrų dokumentų... 282. Kaltinamasis M. D. neneigia, kad būtent jis ruošė kaltinime dėl UAB... 283. 2010-07-09 UAB „Dekobalis“ prašymas, įgaliojimai, pažyma, įsakymai buvo... 284. 2010-12-06 kratos metu M. D. gyvenamojoje vietoje buvo paimtas kompiuteris... 285. Specialisto išvada Nr.11-3018(10) nustatyta, kad buvo ištirtas sisteminis... 286. 2012-02-09 specialisto išvada Nr.11-2375(11) nustatyta, kad UAB... 287. 2011-02-24 raštu Nr.10-4-S-2121 UAB „Laiva“ informavo ikiteisminį... 288. Tokiu būdu, bylos duomenimis nustatyta ir pilnai įrodyta, kad kaltinamasis M.... 289. jis gi pagamino bei laikė žinomai netikrą dokumentą (2010-07-09 UAB... 290. jis gi pagamino netikrus dokumentus ir laikė žinomai netikrus dokumentus... 291. Šios veikos atskirtos pagaminimo aplinkybėmis, pagaminimo laiku, dokumentai... 292. Kaltinamasis A. M. pagal šį epizodą dėl veikos, numatytos Lietuvos... 293. Be to kaltinamasis M. D. be teisėto pagrindo įgijo, panaudojo ir laikė... 294. BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už juridinio ar... 295. Nors kaltinamasis neigia šios veikos padarymo faktą, bylos įrodymais... 296. Jis gi (M. D.) buvo kaltinamas, kad pagamino netikrą fizinio asmens antspaudą... 297. Pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius, kad jis padarė... 298. Kaltinamasis M. D. kaltės nepripažino ir nurodė, kad neturėjo UAB... 299. BK 301 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos dalykas yra... 300. Antspaudo suklastojimas tai yra tikrojo antspaudo klastojimas arba netikrojo... 301. Vertindamas bylos įrodymus teismas daro išvadą, jog nebuvo nustatyta, jog... 302. Bylos įrodymais nustatyta, kad tiek UAB „Dekobalis“ antspaudo dublikatą... 303. Inkriminuojamos nusikalstamos veikos metu galiojo 2002-12-23 Policijos... 304. Kaip matyti iš UAB „Laiva“ bylai pateiktų kvitų, UAB „Dekobalis“... 305. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. antspaudą (UAB „Dekobalis... 306. Liudytoja E. D. parodė, kad pažįsta M. D.. Susipažino jai dirbant... 307. Pažymėtina, kad kaltinime dėl veikų pagal BK 301 str. 1 d. nurodoma, kad... 308. Todėl darytina išvada, kad kaltinamasis M. D. netikro fizinio asmens spaudo... 309. UAB „Projektavimo laboratorija“ epizodas... 310. Kaltinamasis A. M. teisiamajame posėdyje neigė kartu su M. A. netikrų... 311. Nors kaltinamasis neigia netikrų dokumentų pagamino ir panaudojimo faktą ir... 312. Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme laikytinas... 313. Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios... 314. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad buvo pagamintas ir panaudotas netikras... 315. M. A., kuris pagal ekspertų išvadą, nesuvokė savo veiksmų esmės ir... 316. Liudytojas V. B. parodė, kad jam yra tekę bendrauti su kaltinamuoju A. M.. Jo... 317. Liudytoja D. A. (M. A. žmona) parodė, kad po S. R. pasiūlymo vyrui tapti... 318. Liudytojas M. A. parodė, kad kaltinamasis A. M. jam matytas vieną kartą,... 319. Liudytoja L. R. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų ji nepažįsta. Dirba... 320. Iš liudytojo A. K. parodymų seka, kad jis dirba bankroto administratoriumi.... 321. Kaip matyti iš rašytinių bylos įrodymų (dokumentų) būtent kaltinamasis... 322. Iš karto po šio sandorio 2009-04-03 Juridinių asmenų registre buvo... 323. Iš užfiksuotų telefoninių pokalbių tarp M. A. bei A. M., kuriuos tyrimui... 324. Kaltinamasis A. M. bei M. A. neginčijo minėto įvykusio pokalbio fakto.... 325. Pokalbio turinys patvirtina, jog kaltinamasis A. M. aiškiai suvokė, kad M. A.... 326. Nesutiktina su kaltinamojo A. M. aiškinimu, kad tokių dokumentų JAR-I formos... 327. 2010-12-06 kratos metu kaltinamojo A. M. bendrovės „A Sistema“ patalpose... 328. 2012-02-29 rašysenos specialisto išvadoje Nr.11-2375 (11) nurodyta, kad... 329. Tokiais įrodymais remdamasis teismas daro išvadą, kad šiame epizode... 330. UAB „Worksupply“ epizodas... 331. Nors kaltinamasis A. M. neigia netikro dokumento (Prašymo JAR-I formos)... 332. M. A. teigia, kad šios, kaip ir kitų bendrovių, direktoriumi jis tapo tik... 333. M. A., nors ir buvo VĮ Registrų centras registruotas kaip bendrovės... 334. Liudytoja B. M. parodė, kad pažįsta tik iš matymo vienintelį kaltinamąjį... 335. Liudytoja J. L., UAB „Administravimas ir auditas“ direktorė, parodė, kad... 336. Liudytoja J. P. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ji yra UAB... 337. Kratos metu pas J. P. buvo rasti UAB „Worksupply“ dokumentai, antspaudas... 338. 2010-03-30 BPK 98 str. pagrindu liudytoja J. P. prie ikiteisminio tyrimo bylos... 339. 2011-09-09 apžiūrėti kratos metu paimti 4 antspaudai, kurie saugomi Vilniaus... 340. 2010-12-06 buvo atlikta krata UAB „Dormeda“ darbo ofiso patalpose, adresu... 341. 2010-05-05 raštu UAB „Dormeda“ pateikė kompiuterinėse laikmenose... 342. Rašysenos specialisto išvada nustatyta, kad 2009-06-08 Prašyme registruoti... 343. Kadangi formos JAR-I (Prašymo registruoti jurinių asmenų registre)... 344. UAB „Euro House“ epizodas... 345. Kaltinamasis A. M. nusikaltimo padarymo, t.y. netikro dokumento pagaminimo... 346. Teismo proceso metų surinktų ir patikrintų įrodymų visetas leidžia... 347. Priešingai nei aiškina aplinkybes kaltinamasis A. M., M. A. nurodo, kad jam... 348. Iš telefoninio pokalbio tarp M. A. ir kaltinamojo A. M. 2009-06-29 seka :... 349. M. A. sako pokalbyje kaltinamajam A. M. :... 350. ...< „Kad padarytum „Euro House“ ieškinį bankroto“..>,...<... 351. Jam telefoninio metu atsakoma (A. M.) : ...< „ (Juokiasi). Nu ne, nebus... 352. Tokiu būdu konstatuojama, kad pokalbio metu M. A. pergyvena dėl situacijos,... 353. Kaip matyti iš bylos duomenų, M. A. nebuvo perduoti UAB „Euro House“ nei... 354. 2010-12-06 UAB „Euro House“ buhalterinę apskaitą vedusios įmonės UAB... 355. Kratos metu buvo rasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ antspaudai... 356. 2010-12-06 buvo atlikta krata UAB „Dormeda“ darbo ofiso patalpose, adresu... 357. Kratos metu buvo rasti tyrimui reikšmingi šie dokumentai: UAB „Dormeda“... 358. 2009-06-08 kaltinamasis pagamino Prašymą JAR-I registruoti įvykį registrų... 359. Minėtų dokumentų kaltinamasis A. M. M. A. neperdavė.... 360. Liudytojas M. O. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. Buvo... 361. Liudytoja J. P. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ji yra UAB... 362. Rašysenos tyrimo metu nustatyta, kad 2009-06-08 Prašyme registruoti... 363. Kaltinamojo A. M. teiginiai, kad Prašymas JAR- 1 formos yra tik lydraštis ir... 364. Įvertinus išdėstytą, kaltinamojo A. M. veiksmai šiame epizode teismo... 365. UAB „Euro House“ bei UAB „Worksupply“ apskaitos dokumentų slėpimo... 366. A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis paslėpė UAB “Euro House“ apskaitos... 367. Jis gi buvo kaltinamas tuo, kad turėdamas tikslą paslėpti tariamai M. A.... 368. Kaltinimuose minimi tik dokumentų perdavimo aktai, patys dokumentai, kurių... 369. 2012-10-31 raštu Nr. 10-4-S-10877 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos... 370. 2013-02-28 specialistas pateikė išvadą (t.42, b.l. 6-73), kad negalima iš... 371. 2012-11-02 raštu Nr. 10-4-S-10896 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai... 372. 2013-02-25 specialistas pateikė išvadą (t.42, b.l. 79-207), kad pagal... 373. Pagal šiuos du kaltinimo epizodus kaltinamasis A. M. išteisintinas... 374. Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. nustato atsakomybę už apgaulingą... 375. Analizuojant ir vertinant bylos įrodymus nustatyta, kad byloje nesurinkta... 376. Kaltinamasis A. M. neigia tyrėjęs tyčią slėpti išvardintų kaltinime... 377. Analogiškai ir su UAB „Worksupply“ apskaitos dokumentais, kuriuos M. D. su... 378. Liudytoja J. P. parodė, kad dirba UAB „Dormeda“, tvarkė bendrovių UAB... 379. 2010-12-06 UAB „Euro House“ buhalterinę apskaitą vedusios įmonės UAB... 380. Kratos metu buvo rasti UAB „Worksupply“, UAB „Euro House“ antspaudai... 381. 2010-12-06 ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta krata UAB „Dormeda“ darbo... 382. Kratos metu buvo rasti tyrimui reikšmingi šie dokumentai: UAB „Dormeda“... 383. Liudytojas T. J. parodė, kad pažįsta tik J. D. brolį M. D.. Dar jam... 384. Liudytojas A. K. taip pat parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.,... 385. Liudytojas A. A. parodė, kad iš kaltinamųjų yra girdėjęs tik apie M. D.,... 386. Išvardintų teismo liudytojų parodymai patvirtina kaltinamojo A. M.... 387. Liudytojas J. D. (kaltinamojo M. D. brolis) teisiamajame procese liudyti... 388. Nors kaltinamasis M. D. neigia, kad buvo išvežti būtent minėtų bendrovių... 389. Kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje pripažino, kad UAB „Euro House“... 390. Asmens parodymai yra duomenų apie įrodinėtinas baudžiamojoje byloje... 391. Pažymėtina ir tai, kad A. M. kaltinamas, jog bendrovės „Euro House“... 392. 2013-10-09 Vilniaus apygardos teismo sprendimu byloje B2-1983-431/2013 buvo... 393. Neigia kaltinamasis A. M. ir bendrovės „Worksupply“ apskaitos dokumentų... 394. Liudytojas A. A. parodė, kad yra vyr.buhalteris, nuo 2009 m. balandžio... 395. 2010-04-07 UAB „Worksupply“ buvusiam direktoriui P. B. ikiteisminio tyrimo... 396. Vertindamas kaltinamojo A. M. veiksmus teismas atkreipia dėmesį ir į tai,... 397. Šioje vietoje teismas pažymi, kad A. M. kaltinamas dokumentų pagal... 398. Analizuojant įrodymus dėl buhalterinės apskaitos tvarkos ir dokumentų,... 399. Nustatyta, kad dalies dokumentų, kurių trūko specialistui (kasos pajamų... 400. BPK 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tokie... 401. Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis principu, kad visos abejonės... 402. UAB „Dexteritas“ epizodas... 403. Kaltinamasis M. D. dėl šios inkriminuojamos veikos epizodo parodė, kad M. A.... 404. Nors kaltinamasis M. D. neigia pagal šį nusikalstamos veikos epizodą... 405. M. A., aiškindamas teismui apie faktines įvykių aplinkybes, nurodė, kad jis... 406. Liudytojas Č. I. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. Jis... 407. Liudytoja O. K. parodė, kad M. D. pažįsta. S. R. matė apie du kartus.... 408. Liudytojas L. V. parodė, kad įvykių neatsimena tačiau patvirtina... 409. Liudytoja D. J. (notarė) parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D..... 410. Prie bylos yra pridėtas 2010-05-25 UAB „Dexteritas“ vienintelio akcininko... 411. Kaltinamasis M. D. nurodo, kad visus įgalinimus ir sutikimą veikti gavo iš... 412. Rašysenos tyrimo aktu nustatyta, kad dėl aprašomojoje dalyje nurodytų... 413. Pažymėtina, kad registruojant Registrų centre pakeitimus M. D. nurodė M. A.... 414. Iš UAB „Laiva“ pranešimo ir esamo bylos medžiagoje kvito bei... 415. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad kaltinamasis M.... 416. Kaltinimų pagal BK 301 str.1d., 302 str.1d. epizodai dėl netikrojo UAB... 417. M. D. buvo kaltinamas, kad be teisėto pagrindo pagamino netikrą juridinio... 418. Jis gi buvo kaltinamas dar tuo, kad panaudojo neteisėtai įgytą antspaudą,... 419. Kaltinamasis M. D. neigia šių nusikalstamų veikų padarymo faktą ir... 420. veikos („<...pagamino netikrą juridinio asmens antspaudą ir jį... 421. Pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius jo veikoje... 422. Kaip teismas jau minėjo, dėl analogiškų veikų UAB „Dekobalis“ epizode,... 423. Tuo tarpu BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už... 424. Bylos įrodymais nustatyta, kad UAB „Euro House “ antspaudo dublikatą (D)... 425. Pagamintas buvo antspaudo dublikatas (t.51, b.l.60).... 426. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. antspaudą (UAB „Euro... 427. Analogiškai už konkrečių kaltinamojo M. D. netikrų dokumentų, kurie buvo... 428. Aukščiau minėto bendrovės antspaudo kaltinamasis nepagrobė ir kitais... 429. Analizuojant Juridinio asmens (UAB „Dexteritas“) duomenis matyti, kad nuo... 430. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-09-27 kasacinėje nutartyje... 431. Analogiška išvada turi būti taikoma ir dėl antspaudo bei spaudo, kadangi... 432. Kaip matyti iš bylos duomenų, bendrovės „Dexteritas“ pavadinimas buvo... 433. Nusikaltimas, numatytas LR BK 302 str. 1 d., gali būti padaromas tik... 434. Todėl pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius jo veikoje... 435. UAB „Euro House“ ir UAB „Euro House“ ir partneriai epizodai dėl... 436. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. nebuvo susietas UAB „Euro... 437. 1) Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Euro House”, adresuotą... 438. 2) 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo bankroto bylos... 439. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus:... 440. 1) Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Euro House”,... 441. 2) UAB “Euro House” 2010-05-16 Informacinį pranešimą dėl numatomo... 442. Jis gi 2010 m. liepos mėn., nenustatytoje vietoje, kompiuterio pagalba... 443. Kaltinamasis M. D. dėl šių pareikštų jam kaltinimo epizodų parodė, jog... 444. Kaltinamasis tvirtina, kad dokumentų panaudojimas – apsižioplinimas. Jis... 445. Teismui vertinant bylos įrodymus, darytina išvada, kad kaltinamasis M. D. iš... 446. Be to, nusikalstamų veikų padarymo faktą įrodo liudytojų M. O., A. Š., P.... 447. Liudytojas M. O. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. Buvo... 448. Teisiamojo posėdžio metu liudytojui M. O. buvo parodyti jo vardu surašyti:... 449. Išvardinti dokumentai yra prie baudžiamosios bylos medžiagos (t.33,... 450. Liudytojas P. P. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį M. D., kurį yra matęs... 451. Liudytojas A. Š. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų, jam tik... 452. Rašysenos ekspertizės 2013-01-11 išvada Nr.11-1991(12) nustatyta, kad... 453. M. A., aiškindamas teismui apie faktines įvykių aplinkybes, teigė, kad jis... 454. 2013-02-19 Vilniaus 15-ojo notarų biuro notarė D. J. pateikė prie bylos... 455. 2011-02-11 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo patalpose atliktas poėmis... 456. Iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, vadovaujantis BPK 97 str., buvo... 457. 2013-02-25 iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 97 str. tvarka (t.37,... 458. 2013-05-07 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų valdybos dokumentų... 459. Įvertinęs surinktus įrodymus teismas daro išvadą, kad kaltinamojo M. D.... 460. UAB “Grand Voyage” epizodas... 461. Kaltinamasis M. D., iš anksto žinodamas, kad UAB „Euro House“ nėra UAB... 462. Jis gi, tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos žinomai netikrus dokumentus,... 463. Kaltinamasis M. D. aiškina, jog neturėjo tyčios klastoti dokumentus dėl UAB... 464. Kaltinamasis A. M. nurodo, kad apie įvykusį faktą sužinojo Registrų... 465. Kaltinamojo įvykdytą nusikalstamą veiką įrodo: liudytojų B. Č., A. Č.... 466. Liudytoja B. Č. parodė, kad ji pažįsta kaltinamąjį A. M. ir tik iš... 467. Liudytojas G. Č. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M. ir pas jį... 468. Liudytoja R. D. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik A. M., kadangi jai... 469. 2010-08-18 kaltinamasis A. M. pateikė Generalinei prokuratūrai pareiškimą,... 470. Rašysenos eksperto išvadoje nurodyta, kad 2010-07-08 Vienintelio akcininko... 471. Įvertinęs įrodymų visetą teismas rado išvadą, kad savo tyčiniais... 472. UAB „Edrestus epizodas“... 473. Kaltinamasis M. D., kaip matyti iš bylos faktinių duomenų, žinojo, kad UAB... 474. - UAB „Edrestus” 2010-05-17 vienintelio akcininko sprendimą;... 475. - UAB „Edrestus” 2010-05-17 akcininkų sąrašą;... 476. - 2010-05-17 prašymą registruoti juridinių asmenų registre, kuriuos... 477. tęsdamas nusikalstamą veiką, aukščiau išvardintus ir žinomai netikrus... 478. Kaltinamasis M. D. neigia šios nusikalstamos veikos padarymo faktą ir... 479. Taigi, kaltinamasis M. D. iš esmės pripažino faktines veikos padarymo... 480. Nepaisydamas tokios kaltinamojo pozicijos teismas daro išvadą, kad būtent... 481. Iš liudytojo R. V. parodymų teisiamajame posėdyje matyti, kad iš... 482. Liudytojas E. T. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta M. D., kuris buvo... 483. Kaip parodė liudytojas A. K., jis dirba bankroto administratoriumi. Be... 484. Prie bylos medžiagos yra išreikalauti ir pridėti dokumentai iš Registrų... 485. Teismas pažymi, kad šiuos dokumentus pagal prašymą Nr.1592299 Registrų... 486. Rašysenos ekspertizės aktu nustatyta, kad UAB „Edrestus“ 2010-05-17... 487. Pažymėtina, kad kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje aiškina, kad M. A.... 488. Atsižvelgiant į surinktų bei teismo įvertintų įrodymų visumą... 489. UAB „Smiltera UK“ epizodai... 490. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. D. žinojo, jog M. A.... 491. - UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 vienintelio akcininko sprendimą:... 492. - UAB „Smiltera UK” 2010-06-01 akcininkų sąrašą:... 493. - 2010-06-01 prašymą registruoti juridinių asmenų registre,... 494. kuriuos pasirašė ne M. A. ir taip įtvirtino žinomai melagingus duomenis... 495. Tęsdamas nusikalstamą veiką aukščiau nurodytus netikrus dokumentus: UAB... 496. Taip pat kaltinamasis M. D., kuris žinojo, jog M. A. realiai neatstovauja ir... 497. - UAB „Smiltera UK” 2010-06-20 pažymą reg. Nr. 56-718875/2010,... 498. - UAB „Smiltera UK” įgaliojimą reg. Nr. IV-59-2010,... 499. kuriuos M. A. vardu pasirašė ne M. A., ir taip įtvirtino žinomai melagingus... 500. M. D., tęsdamas nusikalstamą veiką, aukščiau išvardintus, žinomai... 501. Taigi jis pagamino netikrus dokumentus ir laikė juos (antrasis UAB... 502. Kaltinamasis M. D. nusikalstamų veikų pagal du epizodus padarymo faktą... 503. Kas dėl dokumentų, kurie buvo rasti jo namuose, tai buvo antroji krata. Jeigu... 504. Dėl kaltinimo, kad jis pagamino netikrą UAB „Smiltera” pažymą,... 505. Nors kaltinamasis neigia įvykdęs šias dvi veikas, aiškina, kad išvardintų... 506. Liudytojas M. B. parodė, kad turėjo įkūręs įmonę „Rumana“, kurios... 507. Liudytoja V. P. (iki santuokos O.) parodė, kad ji dirbo įmonėje... 508. Liudytoja D. L. parodė, kad ji nuo 2008 metų (įmonės įkūrimo) iki... 509. Liudytojas P. P. parodė, kad pažįsta kaltinamąjį M. D., kurį yra matęs... 510. Liudytoja S. R. nurodė, kad pažinojo M. D. bei S. R.. Buvo įmonės... 511. UAB “Smiltera UK” 2010-06-20 pažyma reg. Nr. 56-718875/2010, UAB... 512. Rašysenos ekspertizės 2012-02-29 išvadoje Nr.11-2375(11) nurodyta, kad... 513. Tokiu būdu, bylos įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis M. D. gamino,... 514. Teismas taip pat nustato, kad kaltinamojo atlikti veiksmai atskirti laiku,... 515. Be to, bendrovės „Smiltera UK“ epizode M. D. taip pat buvo kaltinamas tuo,... 516. Dar M. D. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo... 517. Pagal šiuos kaltinimus M. D. išteisintinas nenustačius, kad jis padarė... 518. Kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje parodė, kad tokių jam kaltintojo... 519. Šioje vietoje teismas, vadovaudamasis taisykle, kad apkaltinamasis nuosprendis... 520. Kaip matyti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-30 nutarties, kuria... 521. Taigi, iš teismo nustatytų ir nutartyje dėstomų aplinkybių darytina... 522. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra ypatinga tyčinės... 523. Nagrinėjamu atveju iš byloje ištirtų įrodymų visumos matyti, kad S. R.... 524. Taigi, byloje nėra įrodymų, kad pagal šiuos du epizodus bet kokia forma... 525. Teismas pažymi ir tai, kad būtent S. R. pirmas susipažino ligoninėje su M.... 526. Taip pat teismas konstatuoja, kad nepaneigiamas kaltinamojo M. D. aiškinimas... 527. Todėl pagal šiuos du minimus epizodus kaltinamasis M. D. išteisintinas (BPK... 528. UAB “A Sistema” epizodas... 529. Bylos duomenimis nustatyta, kad M. D., žinodamas, kad bendrovė „Euro... 530. - UAB „A Sistema” 2010-07-08 vienintelio akcininko sprendimą;... 531. - UAB „A Sistema” 2010-07-08 akcininkų sąrašą;... 532. - 2010-08-02 prašymą registruoti juridinių asmenų registre,... 533. kuriuos ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir tiksliai nenustatytoje... 534. Kaltinamasis M. D. teisiamajame posėdyje nepripažino, jog atliko... 535. Nepaisydamas to, kad kaltinamasis neigia kaltę dėl šio nusikaltimo padarymo,... 536. Kaltinamasis A. M. nurodo, kad M. D. jo vadovaujamoje bendrovėje „A... 537. Prie bylos medžiagos yra pridėtas A. M. pareiškimas prokuratūrai (t.1, b.l.... 538. Liudytoja I. T. parodė, kad ji buvo įmonės „A Sistema“ akcininkė ir... 539. Rašysenos ekspertizė patvirtino, kad dokumentuose, kurie yra vardinami... 540. M. A. patvirtino teisme, kad realiai jokioms bendrovėms nevadovavo, dokumentų... 541. Šioje vietoje teismas pažymi, kad buvo naudojamas UAB „Euro House“... 542. Pastarasis taip pat pripažino, kad po brolio atleidimo jautė nuoskaudą A.... 543. Tokiu būdu nustatyta, kad kaltinamais gamino ir naudojo (teikė registravimui)... 544. UAB „ Elstuva group“ epizodas... 545. Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis... 546. 1) 2010-10-25 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Elstuva... 547. 2) 2010-09-02 pranešimą dėl numatomo UAB „Elstuva group“ bankroto bylos... 548. Jis gi tęsė savo nusikalstamus veiksmus ir žinomai netikrus dokumentus:... 549. 1) 2010-10-25 pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Elstuva... 550. Kaltinamasis M. D. neigia nusikalstamos veikos padarymą bei teismo proceso... 551. Liudytoja V. J. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. D.. S. R. jai... 552. Liudytoja I. R. parodė, kad, kiek pamena, įmonės „Elstuva group“... 553. 2012-02-29 Rašysenos ekspertizės akte Nr.11-2375(11) nurodoma, kad nustatyti,... 554. Tokių dokumentų gaminimas bei panaudojimas sukėlė teisines pasekmes,... 555. Kaltinamojo M. D. veiksmai šiame epizode kvalifikuojami teismo pagal BK 300... 556. UAB „ Korekta“ epizodas... 557. Bylos duomenimis, tyrimo metu surinktais ir teismo posėdyje patikrintais... 558. 2008-12-22 UAB „Korekta“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios... 559. Kaltinamasis M. D. faktines veikos aplinkybes pripažino, tačiau neigė... 560. Be to, kad kaltinamasis pripažįsta pasirašęs už kitą asmenį akcijų... 561. Liudytojas A. M. parodė, kad nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta, A. M.,... 562. Liudytojas A. Š. 2012-08-14 atpažino asmenį Nr. 6, t.y. M. D., kuris... 563. 2012-08-24 A. Š. paštu atsiuntė UAB „Korekta“ 2008-12-22 akcijų... 564. 2013-01-11 Rašysenos ekspertizės išvada nustatyta, kad UAB „Financial... 565. Atsižvelgiant į išdėstytą, kaltinamojo M. D. veiksmai teismo... 566. UAB „Arėsa“ epizodai... 567. Įvertinęs bylos įrodymus teismas padarė išvadą, kad jų pilnai pakanka... 568. Teismas nustato, kad tokiais tyčiniais veiksmais M. D. padarė nusikalstamą... 569. Jis gi, kaip nustatyta bylos duomenimis, paslėpė buhalterinės apskaitos... 570. Iš 2013-05-20 specialisto atsakymų į tyrimo užduotus klausimus matyti, kad... 571. Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis M. D. padarė nusikalstamą veiką,... 572. Kaltinamasis M. D. išvardintų nusikalstamų veikų padarymo faktą neigė ir... 573. Nepaistant kaltinimo aiškinimų ir kaltės neigimo, liudytojų parodymai,... 574. Iš liudytojos R. A. parodymų matyti, kad ji buvo UAB „Arėsa“ bankroto... 575. Liudytojas J. S. teisiamajame posėdyje parodė, kad iš kaltinamųjų... 576. Nors kaltinamasis M. D. nurodo, kad Kinijos pilietis egzistuoja, kad J. Z.... 577. Prie baudžiamosios medžiagos yra pridėtos 2011-03-07 VĮ Registrų centro... 578. 2013-03-13 UAB „Vertimų namai“ vertėja iš/į kinų kalbos A. A.... 579. UAB „Arėsa“ 2010-12-27 Vienintelio akcininko sprendime, kuriame, dokumento... 580. Taigi, teismo ištirti įrodymai visiškai patvirtina, kad kaltinamasis M. D.... 581. Pažymėtina, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus duomenimis, J. Z. nebuvo ir nėra... 582. Kaltinamasis M. D. nurodo, kad Kinijos pilietis buvo UAB „Financial... 583. Atsižvelgiant į tai, kaltinamojo M. D. veiksmai teismo kvalifikuojami pagal... 584. Nors kaltinamasis neigia paslėpęs UAB „Arėsa“ buhalterinės apskaitos... 585. Bylos įrodymai paneigia kaltinamojo M. D. teiginius:... 586. 2013-05-20 tyrimo aktu specialistė nustatė, kad nebuvo rasti ir pateikti UAB... 587. Kaip nustatyta bylos duomenimis, 2011-01-07 tarp UAB „Arėsa“ bei UAB... 588. Taip pat yra nustatyta, kad išvardinti dokumentai nebuvo perduoti kitam... 589. Šiame kontekste teismas pažymi ir kitą aplinkybę, kuri įrodo, jog netgi po... 590. Liudytoja L. P., UAB „VIR Fulminans“ vyriausioji buhalterė, patvirtino... 591. Liudytoja S. A. parodė, kad M. D. pažįsta. Dirbo buhalterinėje įmonėje... 592. BUAB „Arėsa“ administratorė R. A. kreipėsi su prašymu į teisėsaugos... 593. BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už apgaulingą apskaitos... 594. Už buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimo tvarkos nustatymą ir... 595. Šiuo atveju kaltinamasis M. D. yra nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnio 1... 596. Bylos įrodymais šios veikos padarymas pasitvirtino.... 597. Kaltinamojo veiksmai teismo kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 222... 598. UAB „Willemen Lithuania“ epizodai... 599. Kaltinamasis M. D., veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo... 600. - UAB „Elstuva group” 2010-06-10 prašymą registruoti juridinių asmenų... 601. - 2010-06-10 vienintelio akcininko S. M. sprendimą;... 602. - 2010-06-10 UAB „Elstuva group” akcininkų sąrašą, taip patvirtindamas... 603. Jis gi, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės... 604. Jis gi, veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės... 605. Jis gi,veikdamas kartu su S. R., kuris negalėjo suvokti savo veiksmų esmės... 606. - 2010-09-20 prašymą registruoti juridinių asmenų registre,... 607. - UAB „Willemen Lithuania” 2010-09-20 vienintelio akcininko sprendimą,... 608. Jis gi, nebūdamas susijęs su UAB „Willemen Lithuania“ (įmonės kodas... 609. 1) pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen Lithuania“... 610. 2) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“... 611. ir tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus,... 612. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus:... 613. 1) pareiškimą Vilniaus apygardos teismui dėl UAB „Willemen Lithuania“... 614. 2) 2010-09-07 Pažymą dėl neprieštaravimo UAB „Willemen Lithuania“... 615. M. D. su jam reiškiamais dėl UAB „Willemen Lithuania“ kaltinimais... 616. Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visumą, nepaisydamas to, kad... 617. Iš liudytojos S. R. parodymų matyti, kad ji pažįsta kaltinamąjį M. D..... 618. Liudytojas M. N. parodė, kad dirba advokato M. N. kontoroje. Pažįsta M. D.,... 619. Liudytojas R. N. parodė, kad kaltinamąjį M. D. pažįsta. Gali būti, kad... 620. Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-10-19 nutartimi byloje... 621. Liudytoja V. A. parodė, kad nepažįsta nei vieno iš kaltinamųjų. 2011... 622. Liudytoja K. S. (buvusi Kumšlienė) parodė, kad iš matymo yra mačiusi... 623. Liudytojas A. G. parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta, A. M., M.... 624. Iš liudytojo, Lenkijos piliečio A. K. parodymų matyti, kad jis yra UAB... 625. Iš pagarsintų liudytojo A. R. (t.49, b.l. 176-177) parodymų (BPK 276 str. 4... 626. Iš BPK 276 str. 4 d. tvarka pagarsintų liudytojo T. P. parodymų (t.49, b.l.... 627. 2014 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi S. R. už... 628. Prie bylos pridėti dokumentai, iš kurių matyti, kad UAB „Willemen... 629. 2011-01-10 su pareiškimu į Kriminalinės policijos biurą kreipėsi T. P.,... 630. Prie baudžiamosios bylos yra UAB „Elstuva group” 2008-01-21 steigimo... 631. Iš 2010 m. rugpjūčio 21 d. skelbimo dienraštyje „Respublika“ matyti,... 632. UAB „Willemen Lithuania“ 2010-08-23 pranešimu, kurį pasirašo direktorius... 633. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo 2010-11-04 protokolo duomenimis, T.... 634. Iš pareiškimo Vilniaus apygardos teismui, gauto 2010-10-12, matyti, kad dėl... 635. Iš 2010-09-02 pranešimo matyti, kad UAB „Arėsa“ pranešimą dėl... 636. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutarties duomenimis, nutarta... 637. Iš pareiškimo Vilniaus apygardos teismui, gauto 2010-09-09, matyti, kad dėl... 638. Iš 2010-09-07 pažymos matyti, kad UAB „Willemen Lithuania“ vardu, neva... 639. Prie bylos pridėtas 2010-08-02 VŠĮ “Verslo energija” vardu surašytas... 640. Byloje yra 2010-09-01 UAB “Willemen Lithuania” informacinis raštas AB... 641. Registrų centras ikiteisminiam tyrimui pateikė visų dokumentų dėl UAB... 642. Kratos 2010 m. spalio 18 d. protokolo duomenimis pas M. D. rasti: UAB... 643. Dokumentų apžiūros 2012 m. lapkričio 22 d. protokolo duomenimis,... 644. Kratos 2010 m. spalio 18 d. protokolo duomenimis S. R. gyvenamojoje vietoje,... 645. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2012-02-29 išvados Nr.... 646. Dokumentų apžiūros 2010 m. spalio 12 d. protokolo duomenimis, buvo... 647. 2013-04-23 po dokumentų apžiūros specialistas V. M. pateikė išvadą, kad... 648. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2012-02-29 išvados Nr.... 649. Specialisto išvada Nr.11-744(12) 2012-04-17 nustatyta, kad tirti pateiktuose... 650. Iš kaltinamojo M. D. buvo paimtas kompiuteris. Ištyrus diską tarp kitų... 651. Minėti įrodymai leidžia teismui kritiškai vertinti kaltinamojo aiškinimus... 652. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės... 653. Įvertinęs šių įrodymų visuma teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M.... 654. Taip pat teismas perkvalifikuoja kaltinamojo veiksmus trijuose epizoduose iš... 655. BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro... 656. Teismas taip pat pažymi, kad kaltinime nurodoma (kiekviename iš trijų... 657. Taigi, nenustatyta 300 straipsnio 3 dalies padarinių - didelės žalos, todėl... 658. Dėl sukčiavimo epizodo... 659. Už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų... 660. Sukčiavimo objektyvieji požymiai šio straipsnio dispozicijoje suformuluoti... 661. Sukčiavimas įgyjant turtinę teisę laikomas baigtu, kai apgaule... 662. Kaltinamasis M. D.,veikdamas su kitu asmeniu (S. R.) klastojo dokumentus,... 663. Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis M. D. (kartu su S. R.) įgijo... 664. Kaltinamasis M. D. nurodo, jog jis neįvykdė sukčiavimo, nes realiai... 665. Kaltinamasis M. D. taip pat tvirtina, kad jo veiksmuose nėra nusikaltimo... 666. Kaltinamojo M. D. teiginiai nepagrįsti ir visiškai paneigiami bylos... 667. Pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas yra svetimo turto užvaldymas arba teisės... 668. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamasis... 669. Kaltinamasis nesutinka su tuo, kad jo padaryta veika vertinama kaltintojo... 670. Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal byloje esantį bendrovės balansą... 671. Nors pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostata teisė... 672. Pagal baudžiamosios teisės teoriją bei teismų praktiką turtinės teisės... 673. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 674. Bausmių skyrimas... 675. Skirdamas bausmes kaltinamiesiems A. M. ir M. D. teismas atsižvelgia į visus... 676. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat pažymėta, kad konstituciniai... 677. Kaltinamasis M. D. padarė 22 nusikalstamas veikas, iš kurių viena veika (BK... 678. Teismas skirdamas kaltinamajam M. D. bausmę atsižvelgia į padarytų... 679. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad bausmės vykdymo... 680. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad paskirtosios bausmės vykdymo... 681. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus argumentus, konstatuotina kad yra... 682. A. M. įvykdė keturis nusikaltimus, kurie įstatymo yra priskiriami prie... 683. Nusikalstamos veikos padarytos prieš 5-6 metus, tokiu būdu praėjo jau ilgas... 684. Bausmės paskirtos A. M. už padarytus nusikaltimus pagal BK 300 str. 1 d.... 685. Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 2 p. taisyklių pagrindu į bausmės... 686. Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė LR BK 63 str. 1 d., 3 d. pagrindu visiško... 687. M. A. atžvilgiu teismas priima nutartį dėl priverčiamųjų medicinos... 688. Dėl civilinio ieškinio ... 689. Willemen Groep NV, įmonės kodas 0466256432, pareiškė civilinį ieškinį... 690. Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai,... 691. Iš civilinio ieškinio matyti, kad patirtą civilinio ieškovo turtinę žalą... 692. Tačiau iš teismui pateiktų teisinių paslaugų ataskaitų matyti, kad... 693. Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo pateiktas adv. P. A. prašymas civilinio... 694. Dėl laikinojo nuosavybės teisių apribojimo... 695. Byloje nustatyta, kad M. D., nebūdamas susijęs su UAB „Willemen... 696. Civilinio ieškovo „Willemen Groep NV“ atstovas nurodė, kad pareiškime... 697. Ikiteisminiame tyrime UAB „Willemen Lithuania“ prašė tiriant šią... 698. Tokiu būdu nuosprendžiui įsiteisėjus VšĮ „Verslo energija“... 699. Dėl daiktinių įrodymų... 700. 2010-12-06 J. P. namuose atliktos kratos metu paimti 4 antspaudai: UAB „Euro... 701. 2010-12-06 A. M. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rasti UAB... 702. UAB „Naturalė“ (įmonė likviduota, vėlesnis pavadinimas „Resstra“)... 703. D. A. pateiktas USB su telefoniniais pokalbiais (t.51, b.l. 94), paliktinas... 704. 2010-12-06 kratos UAB „A sistema“ patalpose paimti 2 kompiuteriai:... 705. 2010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimti du antspaudai UAB... 706. 2010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimtas juodos spalvos... 707. 2010-10-18 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtas kompiuteris ACC-5aD,... 708. 2010-12-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtas kompiuteris Acer... 709. 2011-03-30 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimti 7 antspaudai:... 710. 2010-10-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimti 3 antspaudai:... 711. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301-308 str.str., teismas... 712. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 713. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 714. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 715. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 716. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 717. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 718. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 719. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 720. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 721. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 722. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 723. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 724. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 725. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 726. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 727. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 728. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 729. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 730. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 731. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 732. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 733. M. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 734. Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. pagrindu apėmimo būdu... 735. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d., laisvės atėmimo... 736. Įpareigoti nuteistąjį visu bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu:... 737. 1) neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 738. 2) nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, o būtent – alkoholinių... 739. Lietuvos Respublikos BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str. pagrindu nuteistajam skirti... 740. Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas dėl... 741. Kardomąją priemonę nuteistajam M. D. - rašytinį pasižadėjimą... 742. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 743. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 744. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 745. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 746. Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinti bausmes dalinio... 747. Į bausmės laiką įskaityti nuteistojo A. M. sulaikymo bei suėmimo laiką... 748. LR BK 63 str. 1 d., 3 d. pagrindu bausmę subendrinti su Vilniaus apygardos... 749. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo Vilniaus... 750. Įpareigoti nuteistąjį A. M. jam paskirtą baudą sumokėti per 4 mėnesius... 751. Pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str.1d. (UAB „Dailarta“ epizodas), pagal... 752. Kardomąją priemonę nuteistajam A. M. - rašytinį pasižadėjimą... 753. A. M. pagal Lietuvos BK 222 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas),... 754. A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (UAB „Dailarta“ epizodas)... 755. Kardomąją priemonę A. M. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti -... 756. Laikiną nuosavybės teisės apribojimą į VšĮ „Verslo energija“ 1800 Lt... 757. Pripažinti civiliniam ieškovui Willemen Groep NV teisę į civilinio... 758. Iš nuteistojo M. D. civilinio ieškovo Willemen Groep NV naudai priteistini... 759. Daiktinius įrodymus:... 760. 2010-12-06 J. P. namuose atliktos kratos metu paimtus 4 antspaudus: UAB „Euro... 761. 2010-12-06 A. M. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rastus UAB... 762. UAB „Naturalė“ (įmonė likviduota, vėlesnis pavadinimas „Resstra“)... 763. D. A. pateiktą USB su telefoniniais pokalbiais (t.51, b.l. 94), palikti... 764. 2010-12-06 kratos UAB „A sistema“ patalpose paimtus 2 kompiuterius:... 765. 2010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimtus du antspaudus UAB... 766. 2010-10-18 kratos S. R. gyvenamojoje vietoje metu paimtą juodos spalvos... 767. 2010-10-18 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtą kompiuterį ACC-5aD,... 768. 2010-12-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtą kompiuterį Acer... 769. 2011-03-30 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtus 7 antspaudus:... 770. 2010-10-06 kratos M. D. gyvenamojoje vietoje metu paimtus 3 antspaudus:... 771. Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...