Byla e2-1170-407/2016
Dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Redax LT“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1683-259/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Redax LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Hoptrans Logistics“ dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pateiktu ieškiniu ieškovė UAB „Redax LT“ prašė priteisti iš atsakovės UAB „Hoptrans Logistics“ 262 655,77 Eur nuostolių už prarastą krovinį, 12 954,20 Eur palūkanų, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą. Prašymą grindė didele ieškinio suma ir atsakovės nesąžiningumu, kuris pasireiškė tuo, kad esant pareikštoms ieškovės pretenzijoms dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovei pripažįstant, kad krovinys dingo, atsakovė su ieškove nebendradarbiavo ir nuostolių neatlygino. Ieškovės teigimu, šios aplinkybės pagrindžia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė turtą gali perleisti.

5Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – areštavo atsakovės turtą už 275 609,97 Eur sumą. Nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o atsakovės galimybė realizuoti turtą bei didelės vertės reikalavimas sudaro grėsmę būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Dėl šios nutarties atsakovė pateikė atskirąjį skundą, nurodydama, kad ieškovė tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimo, o atsakovės ir jos draudiko finansinė padėtis pagrindžia, kad ji būtų pajėgi įvykdyti teismo sprendimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 8 d. nutartimi, tenkinęs atsakovės atskirąjį skundą, panaikino Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atmetė.

8Pagal atsakovės pateiktus 2015 m. gruodžio 15 d. finansinės atskaitomybės dokumentus teismas nustatė, kad atsakovės metinių pajamų suma 25 kartus viršija ieškinio sumą, be to, atsakovė naudojasi logistikos įmonės atsakomybės draudimu užsienio draudimo bendrovėje, kurioje nagrinėjamos bylos ginčas dėl krovinio praradimo yra registruotas kaip draudiminis įvykis, o draudimo apsaugos suma yra pakankama ieškinio sumai padengti. Be to, teismas nurodė, kad nėra objektyvių aplinkybių, leidžiančių spręsti, kad atsakovė gali imtis veiksmų turtą paslėpti ar kitaip sumenkinti jo vertę.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskirajame skunde ieškovė UAB „Redax LT prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį.

11Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog neegzistuoja grėsmė būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Skirtingai nei sprendė teismas, ieškinio suma atsakovei yra didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Vertindamas atsakovės finansinę padėtį, teismas neįvertino, kad atsakovė neturi likvidaus turto, atsakovės grynasis pelnas palyginus su ieškinio suma yra nedidelis, atsakovė turi didelių finansinių įsipareigojimų, jos finansinė padėtis prastėja. Pasak ieškovės, vertindamas tuos pačius duomenis teismas priėjo prie skirtingos išvados – 2016 m. kovo 22 d. nutartyje sprendė, kad ieškinio suma atsakovei didelė, o skundžiamoje nutartyje – kad nedidelė. Pažymi, kad byloje nėra pakankamai duomenų, kad ieškinyje nurodytas įvykis yra draudiminis, todėl prašo išreikalauti iš atsakovės draudimo sąlygas, kurios taikomos 2014 m. rugpjūčio 24 d. – 2015 m. rugpjūčio 23 d. galiojusiam draudimo polisui Nr. 52041/2014/001.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Hoptrans Logistics“ prašo atmesti ieškovės atskirąjį skundą ir skundžią nutartį palikti galioti.

13Nurodo, kad nėra jokios grėsmės teismo sprendimo vykdymui, atsakovė yra finansiškai pajėgi įmonė, turinti solidų savo atsakomybės draudimą. Ieškovė savo poziciją dėl neva didelės ieškinio sumos grindžia tik finansinės atskaitomybės dokumentų analize, tačiau nepateikia jokių duomenų apie tai, kad atsakovė būtų ėmusis turto perleidimo ar veiklos nutraukimo veiksmų nei po ieškovės pretenzijos pareiškimo, nei po to, kai atsakovė jau žinojo apie prieš jį pradėtą civilinę bylą bei taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė ketina tęsti veiklą, spręsti šį ginčą CPK nustatyta tvarka, o teismui pripažinus, kad ieškinys pagrįstas – kreiptis dėl draudimo išmokos išmokėjimo. Nesant byloje nei duomenų apie tai, kad atsakovė būtų ėmusis turto perleidimo veiksmų, nei apie tai, kad ieškinio suma atsakovei yra tokia didelė, kad kyla grėsmė teismo sprendimo vykdymui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra nei būtinas, nei galimas. Be to, atsakovės nuomone, ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Skundžiama nutartimi teismas panaikino atsakovei pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto areštą), konstatavęs, kad neegzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui kaip būtinoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (CPK 144 str. 1 d.).

17Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ieškovė nesutinka. Tai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, ieškovė atskirajame skunde iš esmės įrodinėjo vien tuo, kad ieškinio reikalavimų suma, atsižvelgus į atsakovės finansinę padėtį, atsakovei yra didelė.

18Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje yra pasisakoma, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad atsakovas ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir panašūs atvejai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1084-464/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016 ir kt.).

19Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė, be kita ko, kaip grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, nurodė aplinkybę, kad atsakovė, net gavusi iš ieškovės pretenziją ir pripažinusi krovinio dingimo faktą, nepadengia ieškovei nuostolių. Ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepatvirtina atsakovės nesąžiningumo, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė nesutinka su pareikštais ieškinio reikalavimais. Tai, ar ieškinys yra pagrįstas, bus nuspręsta galutiniu teismo procesiniu sprendimu. Nesant priimto galutinio teismo procesinio sprendimo, kuriuo ieškinys būtų tenkintas, tai, kad atsakovė nevykdo ieškovės pareikšto reikalavimo, nes jo nepripažįsta, savaime nepatvirtina atsakovės nesąžiningumo. Jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos kaip patvirtinančios atsakovės nesąžiningumą, ieškovė nei prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei atskirajame skunde nenurodė. Nenustačius tokių aplinkybių, nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo dydžio, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip kelianti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atsakovės finansinės padėties ir jos santykio su pareikštų reikalavimų verte neanalizuoja, kaip neturinčių teisinės reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių klausimui išspręsti. Dėl tos pačios priežasties netenkintinas ir ieškovės reikalavimas išreikalauti iš atsakovės draudimo taisykles, nes aplinkybės, susijusios su tuo, ar krovinio dingimas priskirtinas prie draudiminių įvykių, neturi reikšmės nagrinėjamam klausimui išspręsti.

20Ieškovei neįrodžius ir teismui nenustačius grėsmės teismo sprendimo įvykdymui kaip būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Dėl šios priežasties ieškovės atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pateiktu ieškiniu ieškovė UAB „Redax LT“ prašė priteisti iš... 5. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovės prašymą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 8 d. nutartimi, tenkinęs atsakovės... 8. Pagal atsakovės pateiktus 2015 m. gruodžio 15 d. finansinės atskaitomybės... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskirajame skunde ieškovė UAB „Redax LT prašo panaikinti pirmosios... 11. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog neegzistuoja grėsmė būsimo... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Hoptrans Logistics“... 13. Nurodo, kad nėra jokios grėsmės teismo sprendimo vykdymui, atsakovė yra... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Skundžiama nutartimi teismas panaikino atsakovei pritaikytas laikinąsias... 17. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ieškovė nesutinka. Tai, kad... 18. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos... 19. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė, be kita ko, kaip... 20. Ieškovei neįrodžius ir teismui nenustačius grėsmės teismo sprendimo... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 22. Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....