Byla e2-1088-516/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovei viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija, civilinėje byloje Nr. e2-3480-619/2019, kurioje Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtino ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ ir atsakovės viešosios įstaigos „Pakuočių tvarkymo organizacija“ sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtino tarp šalių – ieškovės UAB „Ekonovus“ ir atsakovės VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ sudarytą taikos sutartį.

72.

8Atsakovė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateikė prašymą atnaujinti procesą ir pripažinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį negaliojančia.

93.

10Ieškovė UAB „Ekonovus“ pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti 373 017,38 Eur vertės atsakovės kilnojamąjį? ir/arba nekilnojamąjį? turtą?, pinigines lėšas, esančias Lietuvos Respublikos bankuose, kredito unijose, kitose mokėjimo įstaigose, o nesant nekilnojamojo, kilnojamojo turto ar piniginių lėšų – pavesti antstoliui surasti, aprašyti bei areštuoti piniginio reikalavimo ribose tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamuosius daiktus, pinigus ir turtines teises, esančius pas trečiuosius asmenis. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas 2020 m. gegužės 8 d. yra 373 017,38 Eur ir ji vėluoja apmokėti skolą pagal Taikos sutarties sąlygas. Egzistuoja reali grėsmė, jog neužtikrinus prievolės įvykdymo laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovės 373 017,38 Eur vertės prievolės įvykdymas taps nebeįmanomu. Prašoma priteisti suma atsakovei yra itin didelė ir tai gali lemti atsakovės bandymus išvengti skolos padengimo. Atsakovė VĮ Registrų centrui nėra pateikusi pastarųjų metų finansinės ataskaitos, o iš 2019 m. vasario 28 d. pateikto balanso matyti, kad atsakovės veikla yra nuostolinga, t. y. prisiimti įsipareigojimai (beveik 3,3 mln.) viršija jos turimą turtą (35.000 Eur). Atsakovei dažnai taikomas areštas, ji neturi nuosavybės teise priklausančio turto, net 14 civilinių bylų dalyvauja kaip atsakovė. Tai įrodo, kad VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ vengia atsiskaityti ne tik su ieškove, todėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis neužtikrinus skolos sumokėjimo ir pasibaigus teisminiams procesams atsakovė gali neturėti finansinių išteklių skoloms sumokėti, nes turi rimtų finansinių sunkumų.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 12 d. nutartimi prašymą tenkino ir areštavo 373 017,38 Eur vertės atsakovės VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, o jų nesant ar nepakankant – atitinkamą atsakovės piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, dalį.

155.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp šalių yra sudaryta taikos sutartis, reikalavimas pagrįstas.

176.

18Nustatė, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei yra didelis – 373 017,38 Eur. Įvertino, kad atsakovė neturi jos vardu registruoto nekilnojamojo turto, o Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ kaip atsakovei (skolininkei) yra iškelta ir daugiau civilinių bylų dėl turtinių reikalavimų, kuriose teismai taip pat yra pritaikę laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad atsakovė gali imtis priemonių perleisti turimą turtą (pinigines lėšas, turtines teises) tretiesiems asmenims, dėl ko nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, tačiau areštuojant turtą, kurio vertė ne didesnė, kaip taikos sutartimi nustatyta įsiskolinimo suma – 373 017,38 Eur.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Atsakovė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 12 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

237.1.

24Ieškovės reikalavimas nėra pagrįstas, taip pat nėra jokios realios grėsmės, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu.

257.2.

26Faktas, jog ieškovė kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė PVM sąskaitas-faktūras savaime nepatvirtina, kad ji turi teisę į visų PVM sąskaitų-faktūrų sumos gavimą. Ieškovė, teikdama Pirmosios instancijos teismui prašymą dėl laikinų apsaugos priemonių, neinformavo pirmosios instancijos teismo, jog dalies PVM sąskaitose faktūrose nurodytų paslaugų per 2019 m. III–IV ketvirtį nesuteikė. Kitaip tariant, ieškovė, teisės aktų ir sutarčių nustatytais terminais nepateikdama pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, t. y. nesuteikusi paslaugų visa apimti, neturi teisės į paslaugų apmokėjimą. Teismas, vertindamas ieškovės reikalavimų preliminarų pagrįstumą, privalėjo atsižvelgti bei įvertinti tai, kad ieškovės neva suteiktų paslaugų apimtis bei teisė į atlyginimą už tokias paslaugas šiuo metu yra ginčijama.

277.3.

28Atsakovė 2020 m. kovo 23 d. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-3480-619/2019 ir Taikos sutarties pripažinimo negaliojančia. Atsakovės prašymas atnaujinti procesą buvo grindžiamas tuo, jog buvo nustatyti ieškovės neteisėti veiksmai – deklaruodama sutvarkytų pakuočių ir pakuočių atliekų kiekį ieškovė šį kiekį dirbtinai padidindavo. Klausimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-3480-619/2019 ir Taikos sutarties pripažinimo negaliojančia įsiteisėjusia teismo nutartimi nėra išspręstas. Byloje nėra aiškus ieškovės reikalavimas. Nors teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertina ne reikalavimo pagrįstumą, o tik nustato tikimybę, kad gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, visgi teismas turi pareigą nustatyti reiškiamo reikalavimo ir tuo pat metu taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį. Esant neaiškiai ieškovo reikalavimo apimčiai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas išimtinai pagal ieškovo prašomą areštuoti sumą nėra galimas.

297.4.

30Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, vadovavosi didelės ieškinio sumos prezumpcija. Tokio formalaus įvertinimo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nepakanka. Pagal naujausią teismų praktiką, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Byloje nėra jokių duomenų, kurie liudytų, kad atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų ieškovei nesąžiningai ar ketina perleisti ar paslėpti savo turtą. Ieškovės reikalavimas sumokėti skolą už neva per 2019 m. III– IV ketvirtį suteiktas pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo bei sutvarkymo paslaugas nėra vykdomas ne dėl atsakovės nesąžiningų ar piktybiškų veiksmų, tačiau dėl pačios ieškovės nesąžiningų veiksmų. Dėl ieškovės neteisėtų veiksmų taip buvo kreiptasi ir į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

317.5.

32Tiek ieškovės prašyme, tiek pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodomos aplinkybės, kad atsakovė neturi jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ar kad atsakovei iškelta daugiau civilinių bylų dėl turtinių reikalavimų, kuriose teismai taip pat yra pritaikę laikinąsias apsaugos priemones, savaime neįrodo atsakovės nesąžiningumo, vengimo atsiskaityti ar rizikos, kad šioje byloje, bus apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas.

337.6.

34Atsakovės piniginių lėšų areštas iš esmės suvaržytų jos galimybes atsiskaityti su kitais sąžiningais pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkytojais, pakuočių importuotojais ir gamintojais.

358.

36Ieškovė UAB „Ekonovus“ pateikė atsiliepimą į atsakovės atskirąjį skundą, kuriame prašo priimti ir įvertinti jos teikiamus papildomus įrodymus, kurių pateikimo būtinybė kilo po pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 12 d. nutarties panaikinimo atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

378.1.

38Ieškovės reikalavimas atsakovei padengti esamus įsiskolinimus yra grindžiamas teismo patvirtinta, įsiteisėjusia ir tebegaliojančia Taikos sutartimi tarp ieškovės ir atsakovės. Ieškovės reikalavimas yra ne preliminariai (prima facie), o faktiškai ir teisiškai pagrįstas. Apeliantė teigia, kad ieškovė dalies PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų paslaugų per 2019 m. III–IV ketvirtį nesuteikė, tačiau jokių konkrečių įrodymų nepateikia. Apeliantės prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-3480-619/2019 buvo atmestas. Nutartis neįsiteisėjusi, nes VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateikė atskirąjį skundą. Akivaizdu, kad apeliantės nurodomos aplinkybės nesudaro jokio pagrindo išvadai, kad ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas.

398.2.

40Egzistuoja reali grėsmė, kad neužtikrinus prievolės įvykdymo laikinosiomis apsaugos priemonėmis apeliantės daugiau nei 374 233,48 Eur vertės prievolės įvykdymas taps nebeįmanomu. Apeliantė ieškovei taip pat yra skolinga papildomus 15 931,43 Eur už ieškovės teikiamas paslaugas, dėl ko UAB „Ekonovus“ pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. e2-17904-1080/2020. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 6 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškinio reikalavimus ir nurodė apeliantei padengti 15 931,43 Eur skolą, taip pat pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo apeliantės 15 931,43 Eur vertės kilnojamąjį ir/arba nekilnojamąjį turtą, priklausančias pinigines lėšas. Apeliantės skola šioje byloje (374 233,48 Eur) yra daugiau nei 23 kartus didesnė negu Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi areštuota suma (15 931,43 Eur).

418.3.

42Prašoma priteisti suma apeliantei yra itin didelė ir tai gali lemti jos bandymus išvengti skolos padengimo. Apeliantė VĮ Registrų centrui nėra pateikusi pastarųjų metų finansinės ataskaitos, tačiau iš 2019 m. vasario 28 d. pateikto balanso matyti, kad apeliantės veikla yra nuostolinga, t. y. prisiimti įsipareigojimai (beveik 3,3 mln.) viršija jos turimą turtą (35 000 Eur).

438.4.

44Apeliantės atžvilgiu areštas yra taikomas itin dažnai, o jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto neturi.

458.5.

46Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad apeliantė net 14 civilinių bylų dalyvauja atsakovės procesiniu statusu. Tai papildomai įrodo aplinkybę, kad apeliantė vengia atsiskaityti ne tik su ieškove. Apeliantė vėluoja mokėti mokesčius net valstybei.

478.6.

48Apeliantės vengimo atsiskaityti su kreditoriais motyvus dar labiau patvirtino ir po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo išaiškėjusi aplinkybė, kad VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ turimas lėšas pritaikyti areštai viršija dvigubai.

49Teismas

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

529.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

5410.

55Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5611.

57Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, 2) nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Nesant bent vienos iš paminėtų sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

5812.

59Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galbūt nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013 ir kt.).

6013.

61Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtino šalių ieškovės UAB „Ekonovus“ ir atsakovės UAB „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pasirašytą taikos sutartį. Taikos sutartimi buvo patvirtina atsakovės skola – 317 875,96 Eur (Taikos sutarties 13 punktas), kurią UAB „Pakuočių tvarkymo organizacija“ įsipareigojo sumokėti dalims (Taikos sutarties 14-15 punktai). Taikos sutarties 22 punktu šalys taip pat papildomai sutarė, kad atsakovė už per 2019 m. III–IV ketvirtį savivaldybių organizuojamose sistemose suteiktas paslaugas, įskaitant įrodančių dokumentų, patvirtinančių pakuočių sutvarkymą, pagal Sutarčių nuostatas ieškovės pateiktas PVM sąskaitas – faktūras apmokės iki 2020 m. kovo 31 d. Bylos duomenys patvirtina, kad taikos sutartyje nurodytą 317 875,96 Eur įsiskolinimą atsakovė yra pilnai sumokėjusi.

6214.

63Nustatyta, kad ieškovė UAB „Ekonovus“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovės turtą, iš esmės grindė tuo, kad UAB „Pakuočių tvarkymo organizacija“, nevykdydama Taikos sutarties 22 punkto iki 2020 m. kovo 31 d. atsiskaityti už 2019 m. III-IV ketvirtį suteiktas paslaugas, skolinga ieškovei 373 017,38 Eur.

6415.

65Minėta, kad Taikos sutarties 22 punktu šalys buvo sutarusios, kad už paslaugas, kurias ieškovė suteiks 2019 m. III-IV ketvirčiais, atsakovė sumokės iki 2020 m. kovo 31 d. Taigi paminėtu Taikos sutarties punktu šalys sutarė dėl būsimų paslaugų, kurių konkreti suma neįvardinta, apmokėjimo iki nurodyto termino. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių kilo ginčas dėl paminėto Taikos sutarties 22 punkto vykdymo, t. y. ieškovei pateikus 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. PVM sąskaitas faktūras už 2019 m. III-IV ketvirtį suteiktas paslaugas, o atsakovei, kaip ji nurodo, nustačius, kad UAB „Ekonovus“ deklaruojami sutvarkytų pakuočių atliekų kiekiai buvo ženkliai didesni, nei apskaičiuoti pagal morfologijos (faktinius pakuočių atliekų surinkimo duomenis) rezultatus, atsakovė kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo ir Taikos sutarties pripažinimo negaliojančia, tuo tarpu ieškovė pateikė prašymus išduoti vykdomąjį raštą, taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovės 373 017,38 Eur vertės turtą, t. y. tai sumai, kuri, kaip minėta, susidarė pagal PVM sąskaitas faktūras, išrašytas remiantis Taikos sutarties 22 punktu, ir dėl kurios tarp šalių kilo ginčas.

6616.

67Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos, siekiant užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą. Šiuo atveju ieškovės nagrinėjamoje byloje atsakovei pareikštas reikalavimas šalių buvo išspręstas pasirašyta ir teismo nutartimi patvirtinta Taikos sutartimi, kurioje nustatytas atsakovės 317 875,96 Eur įsiskolinimas, kaip minėta, buvo visiškai padengtas. Tuo tarpu reikalavimas dėl 373 017,38 Eur skolos, remiantis Taikos sutarties 22 punktu, nagrinėjamoje byloje nebuvo ir nėra pareikštas. Minėta, kad Taikos sutarties 22 punkte buvo aptartas tik ateityje būsiančio, konkrečia suma neįvardinto, reikalavimo už suteiktas paslaugas įvykdymo terminas. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nesant byloje pareikšto reikalavimo, nėra pagrindo ne tik spręsti dėl jo prima facie pagrįstumo, bet ir konstatuoti galimos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

6817.

69Pirmosios instancijos teismas, priėmęs skundžiamą nutartį, paminėtų aplinkybių visiškai nevertino, deklaratyviai nurodęs, kad tarp šalių yra sudaryta taikos sutartis, pareikštas reikalavimas yra pagrįstas, tačiau neargumentavęs, kokį konkrečiai reikalavimą siekiama užtikrinti pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Minėta, kad jokių konkrečių reikalavimų, kurių įvykdymo užtikrinimo siekia ieškovė, ji byloje nepareiškė. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas 373 017,38 Eur vertės atsakovės turtas, naikintina.

7018.

71Nors konstatavus aukščiau paminėtas aplinkybes bei panaikinus skundžiamą nutartį, kitų pirmosios instancijos teismo argumentų, susijusių su galimos grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui, t. y. didelės įsiskolinimo sumos, atsakovės turtinės padėties, jai iškeltų civilinių bylų skaičiaus, pagrįstumo vertinimas nebeturi reikšmės, tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal naujausią ir aktualiausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nei ieškinio (reikalavimo) suma, nei asmens turtinė padėtis nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms pritaikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2020 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-740-790/2020 ir kt.). Nei reikalavimo suma, nei asmens turtinė (finansinė) padėtis savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl šios aplinkybės neįrodo, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą, jos ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018 ir kt.).

7219.

73Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad nesant byloje pareikšto reikalavimo, kurį būtų poreikis užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pripažintina nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo UAB „Ekonovus“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

75Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

76Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

77.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtino tarp... 7. 2.... 8. Atsakovė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateikė prašymą... 9. 3.... 10. Ieškovė UAB „Ekonovus“ pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 12 d. nutartimi prašymą tenkino... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp šalių yra sudaryta taikos... 17. 6.... 18. Nustatė, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei yra didelis – 373 017,38... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atsakovė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atskirajame skunde... 23. 7.1.... 24. Ieškovės reikalavimas nėra pagrįstas, taip pat nėra jokios realios... 25. 7.2.... 26. Faktas, jog ieškovė kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 27. 7.3.... 28. Atsakovė 2020 m. kovo 23 d. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą... 29. 7.4.... 30. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, vadovavosi didelės... 31. 7.5.... 32. Tiek ieškovės prašyme, tiek pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodomos... 33. 7.6.... 34. Atsakovės piniginių lėšų areštas iš esmės suvaržytų jos galimybes... 35. 8.... 36. Ieškovė UAB „Ekonovus“ pateikė atsiliepimą į atsakovės atskirąjį... 37. 8.1.... 38. Ieškovės reikalavimas atsakovei padengti esamus įsiskolinimus yra... 39. 8.2.... 40. Egzistuoja reali grėsmė, kad neužtikrinus prievolės įvykdymo laikinosiomis... 41. 8.3.... 42. Prašoma priteisti suma apeliantei yra itin didelė ir tai gali lemti jos... 43. 8.4.... 44. Apeliantės atžvilgiu areštas yra taikomas itin dažnai, o jai nuosavybės... 45. 8.5.... 46. Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad apeliantė net 14 civilinių... 47. 8.6.... 48. Apeliantės vengimo atsiskaityti su kreditoriais motyvus dar labiau patvirtino... 49. Teismas... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 9.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 54. 10.... 55. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 56. 11.... 57. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 58. 12.... 59. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 60. 13.... 61. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d.... 62. 14.... 63. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Ekonovus“ prašymą taikyti laikinąsias... 64. 15.... 65. Minėta, kad Taikos sutarties 22 punktu šalys buvo sutarusios, kad už... 66. 16.... 67. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos, siekiant... 68. 17.... 69. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs skundžiamą nutartį, paminėtų... 70. 18.... 71. Nors konstatavus aukščiau paminėtas aplinkybes bei panaikinus skundžiamą... 72. 19.... 73. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta,... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 75. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 12 d. nutartį panaikinti ir... 76. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 77. ....