Byla 1-66-519/2018

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas Poškus, sekretoriaujant Ievai Rimdeikienei, Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorui Sauliui Kulikauskui kaltinamajam L. K., jo gynėjai advokatei Vidai Povilaitienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ) rajone, nesusituokęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ remontininku, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 260 straipsnio 1 dalį, 261 straipsnį.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

41. L. K. 2017 m. gruodžio 18 d., tiksliau nenustatytu laiku, netoli PC ,, ( - )“, esančio ( - ), tiksliau nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto asmens už 15 eurų nusipirko ir taip neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 1,564 g. narkotinės medžiagos – kanapių dervos, narkotines medžiagas neteisėtai laikė su savimi ir 2017 m. gruodžio 27 d. apie 01.00 val., tiksliau nenustatytu laiku, jas atgabeno į namo, esančio ( - ) rajone, kiemą, kur automobilyje „( - )“, švediškas valstybinis Nr. ( - ) išreiškė valią, kad jam priklausančias narkotines medžiagas vartotų E. P. ir nepilnamečiai E. Š. bei R. K. – pasiūlė jiems narkotinių medžiagų pavartoti, dalį narkotinių medžiagų sumaišė su tabaku ir taip paruošė jas vartojimui bei narkotines medžiagas vartojimui ir įrenginį, skirtą narkotinėms medžiagos vartoti, perdavė E. P. ir nepilnamečiams E. Š. bei R. K., taip neatlygintinai platino narkotinę medžiagą – kanapių dervą, likusias narkotines medžiagas – 1,564 g. kanapių dervos – 2017 m. gruodžio 27 d. apie 01.30 val., automobilio apžiūros metu rado policijos pareigūnai,

52. Kaltinamasis L. K. apklausiamas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų visiškai pripažįsta, labai gailisi ir pasižada daugiau nenusikalsti. Savaitę prieš įvykį iš salės iki PC „( - )“, trumpindamas kelią, ėjo pro daugiabučių kiemus link automobilių stotelės. Tada prie jo priėjo čigonų tautybės vyriškis ir pasiūlė nusipirkti „žolės“. Pasakė, kad nori nusipirkti už 10 eurų, o vyriškis atsakė, jog visą kiekį parduos už 15 eurų, todėl nusipirko „žolės“ už 15 eurų. ( - ) tautybės asmuo sakė, kad pardavinėja kanapes, bet, kai išvyniojo, suprato, kad nusipirko ne kanapes, o kanapių dervą, kaip reikia vartoti kanapių dervą sužinojo pasižiūrėjęs internete. Anksčiau, tačiau labai seniai, yra bandęs rūkyti kanapių, šiaip narkotinių medžiagų nevartojo ir nevartoja šiuo metu. Tai, jog nusipirktame paketėlyje yra kanapių derva, jis pamatė 2017 m. gruodžio 27 d. tik išpakavęs. Šią dervą laikė pas save namuose nuo gruodžio 18 dienos iki 27 dienos. Praėjus savaitei sugalvojo parūkyti „žolės“, dar pasiūlė E. P.. E. P. atėjo pakalbėti, tada jie įsėdo į automobilį ir sugalvojo parūkyti „žolės“. Jis viską sumaišė ir pirmas pradėjo rūkyti „žolę“. Po to viską padėjo ant automobilio porankio tarp priekinių sėdynių. Tada pasiėmė E. P. parūkyti „žolės“. Vėliau pasiėmė E. Š. ir R. K.. Su E. Š. ir R. K. susitiko kieme, kur stovėjo automobilis. Automobilis, į kurį įsėdo, buvo jo draugo brolio. Automobilis nevažiuojantis, ilgą laiką jis stovėjo kieme. Kažkada, labai seniai, kai pirmą kartą rūkė, buvo nusipirkęs stiklinį rūkymo įrenginį, vadinamą „bongu“. Šis rūkymo įrenginys buvo padėtas automobilyje. Sugalvojo jį panaudoti. Jis žinojo, kad E. Š. ir R. K. yra nepilnamečiai. Jis nevertė jų rūkyti žolės, o tik pasiūlė. Nežinojo, kad toks pasiūlymas nepilnamečiui yra prilyginamas narkotinių medžiagų platinimui. Į rūkymo prietaisą, vadinamą „bongu“, jis pats įsidėjo narkotines medžiagas. Kai kiti vartojo vartoji, tai jie patys narkotines medžiagas dėjosi į „bongą“. Visas narkotines medžiagas jis buvo padėjęs ant porankio. Narkotinių medžiagų niekam neperdavė. Už suvartotas narkotines medžiagas jam niekas nedavė ir nesiūlė pinigų, nes jis visus vaišino. Sėdėjo automobilyje, kai iš priekio važiavę policijos pareigūnai pamatė juos, kad rūko „žolę“, sustojo, ir rado „žolės“, kuri buvo nukritusi prie jo.

62.1. Kratos metu pas jį rastą policijos striukę jis buvo nusipirkęs internetu. Ją nusipirko tik dėl įdomumo. Neprieštarauja, kad policijos striukė būtų grąžinta policijai.

72.2. Nėra baigęs profesinės mokyklos, tačiau šiuo metu dirba – uždaroje akcinėje bendrovėje ardo automobilius. Gyvena su tėvais, kuriems padeda. Šeimoje jis vienas vaikas. Dėl sveikatos problemų turi invalidumo grupę – jam nustatytas 20 procentų darbingumas. Jis negali daug vaikščioti. Gailisi padaręs nusikalstamą veiką, daugiau nesinori veltis į tokias nesąmones.

83. Liudytojas R. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017 m. gruodžio 27 d. naktį E. Š., pas kurį jis buvo pasilikęs nakvoti, pasiūlė išeiti į lauką. Iš pradžių kalbos apie tai, kad lauke vartos narkotines medžiagas nebuvo. Išėję į lauką, nuėjo į kieme stovėjusį automobilį laukti, kol L. K. su draugu E. P. parveš tėvą iš ( - ). Automobilyje jis sėdėjo vairuotojo vietoje, o E. Š. sėdėjo priekyje – keleivio vietoje. Automobilis, kuriame sėdėjo, buvo „( - )“ markės, nevažiuojantis, priklausė jų draugui. Kaip tas automobilis atsirado jų kieme, nežino. Atsisėdę į automobilį, jo telefonu klausėsi muzikos ir laukė, kol atvažiuos L. K.. Nežinojo, kad vartos hašišą. Po kiek laiko L. K. kartu su draugu E. P. atėjo į automobilį. L. K. atsisėdo į automobilio galą, jam už nugaros, o E. P. automobilyje sėdėjo dešiniau. Nežino, kaip ir iš kur atsirado hašišas, nes leido per telefoną muziką ir nelabai kreipė dėmesio į kitus automobilyje buvusius žmones. Negirdėjo kalbant apie tai, jog vartos hašišą. Įrenginį rūkyti „bongą“ pasiuntė iš automobilio galo. Visi parūkė. L. K. „bongą“ pasiuntė jam, o jis perdavė E. Š., pastarasis – E. P.. L. K. iš galo jam į rankas padavė popieriaus lapą, kuriame buvo paruoštas vartojimui hašišas, sumaišytas su tabaku. Po to L. K. iš galo padavė „bongą“. Rūkė nedaug, nes neužilgo privažiavo policija ir juos visus sulaikė.

93.1. Iš to, kad jam padavė „bongą“, suprato, kad tai yra narkotinė medžiaga. Anksčiau narkotinių medžiagų nevartojo. „Bongą“ matė ne pirmą kartą, bet vartojo pirmą kartą. „Bongą“ yra matęs internete. „Bongą“, kurį jam perdavė, anksčiau pas nieką nebuvo matęs. Kai jam perdavė „bongą“, jis pats įsidėjo truputį narkotinės medžiagos ir parūkė. Po to „bongą“ atidavė E. Š.. Ką darė E. Š., negali tiksliai pasakyti. Nekalbėjo nieko dėl atlygio už narkotinių medžiagų pavartojimą.

103.2. Su L. K. yra pažįstami nuo vaikystės. Nežino, ar L. K. žinojo kiek jam yra metų, tačiau spėja, kad turėjo žinoti, jog jis nepilnametis. Dabar narkotinių medžiagų nevartoja, suprato, kad per tai yra daug nemalonumų ir, kad tai yra draudžiama daryti.

114. Liudytojas E. Š. teismo posėdžio metu nurodė, kad su L. K. yra draugai, jų tarpusavio santykiai yra geri. 2017 m. gruodžio 27 d. naktį su R. K. išėjo į lauką parūkyti. Tuo metu paskambino L. K. ir pasiūlė, kad kai grįš, jiems išeiti į lauką. Tuomet sutarė, kad lauks L. K. kieme stovinčiame automobilyje. Automobilis, į kurį atsisėdo, buvo jo draugo brolio. Šis automobilis stovėjo kieme apie dvi savaites. Tuo metu, kai įlipo į automobilį, jame L. K. nebuvo. Į automobilį jie su R. K. atsisėdo pirmi. R. K. atsisėdo už automobilio vairo, o jis sėdėjau priekyje keleivio pusėje. L. K. laukė apie 20–30 minučių. L. K. atėjo su draugu, kuris buvo ne iš to paties kaimo, kaip jie. L. K. atsisėdo automobilyje už R. K.. Kitas vaikinas atsisėdo automobilio gale už jo. Jokios kalbos apie narkotines medžiagas nebuvo. L. K. parodė popierių ir pasakė, kad „parūkome“. Jie matė, kad ten buvo sumaišytas tabakas su „žole“. Jis tikrai gavo paruoštas rūkymui narkotines medžiagas. Narkotines medžiagas turėjo L. K.. Prietaisą, skirtą rūkyti žolei – vandens pypkę, L. K. atsinešė kartu su savimi. Jie kiekvienas sau į pypkę įsidėjo „žolės“. Pirmiau parūkė L. K. su draugu, po to padėjo per vidurį ir jie kiekvienas sau – jis ir R. K. įsidėjo hašišo. Pirmiau parūkė L. K. su draugu automobilio gale, o po to vandens pypkę padavė jiems. Jie paėmė vandens pypkę ir įsidėjo hašišo. Jam atrodo, kad R. K. padavė „bongą“ į rankas, o kuris iš galo padavė – negali pasakyti, nes nelabai prisimena. Jam atrodo, kad E. K. pats sau įsidėjo narkotinių medžiagų. Narkotinės medžiagos buvo prie porankio tarp priekinių sėdynių, bet nematė, kas jas ten padėjo. Tai nebuvo pirmas kartas, kai jis vartojo narkotines medžiagas. Hašišą pirmą kartą vartojo, bet „žolę“ jau buvo rūkęs. Rūkymo įrankį „bongą“ naudojo pirmą kartą. Kad reikės atsilyginti už šį parūkymą, nieko nekalbėjo ir niekas pinigų neprašė. Tuo metu, kai rūkė hašišą, buvo nepilnametis ir apie tai buvo žinoma L. K.. Daugiau narkotinių medžiagų nevartojo ir šiuo metu nevartoja.

125. Kaltinamojo L. K. kaltė įvykdžius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas taip pat įrodoma ir kita byloje esančia medžiaga:

135.1. Iš 2017-12-27 ( - ) apskrities VPK PR I-osios KMB vyriausiojo patrulio S. P. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2017 m. gruodžio 27 d. dirbant maršrute – ( - ) rajone, kartu su ( - ) AVPK Patrulių rinktinės Mobiliojo būrio vyriausiuoju patruliu T. M., apie 01.30 val., adresu: ( - ), pastebėjo automobilį „( - )“, švediškais Nr. ( - ) kuriame sėdėjo 4 vaikinai, kurie sukėlė įtarimą, kad gali prie savęs turėti draudžiamų daiktų. Priėjus prie automobilio ir T. M. prisistačius automobilio salono gale pastebėjo stiklinę talpą, naudojamą narkotinių medžiagų vartojimui. Automobilyje sėdėję vaikinai juos pamatę pasimetė, susijaudino, pradėjo blaškytis. Pareikalavus galinio dešinės pusės keleivio L. K. išlipti iš automobilio, ant tos sėdynės, kur jis sėdėjo buvo rastas vienas paketėlis su galimai augalinės kilmės narkotine medžiaga. Paklausus kieno tai galimai narkotinė medžiaga, L. K. atsakė, kad tai jo, nusipirko ją iš kažkokio žmogaus ( - ), bet jo nepažįsta. L. K. atsakė, kad yra vartojęs narkotinių medžiagų (1 t., b. l. 14–15);

145.2. Iš įvykio vietos 2017-12-27 apžiūros protokolo matyti, kad atvykus adresu: ( - ) r., daugiabučio namo kieme matomas stovintis automobilis ,, ( - )“, valst. Nr. ( - ) švediškais numeriais. Apžiūrint automobilį ant galinės automobilio sėdynės matomas padėtas plastikinis paketėlis su augalinės kilmės, galimai narkotine, medžiaga, kuris paimtas ir supakuotas į voką. Taip pat ant sėdynės padėta stiklinė kolba su polietileno maišeliu, kuri taip pat paimta ir supakuota į popierinę dėžę (1 t., b. l. 16–30);

155.3. Iš 2018-01-08 specialisto išvados matyti, kad rudos spalvos supresuota augalinės kilmės medžiaga iš bespalvio plastikinio maišelio 2017-12-27 rasta automobilyje ,,( - )“, valst. Nr. ( - ) yra narkotinė medžiaga – kanapių derva, kurios masė yra 1.564 g. Ant stiklinės vandens pypkės degimo kameros bei plastikinio maišelio vidinių paviršių yra narkotinės medžiagos – kanapių dervos ir (arba) narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių) pėdsakai (1 t., b. l. 58–60);

165.4. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 540 matyti, kad E. P. vartojęs amfetaminą ir marihuaną (1 t., b. l. 150);

175.5. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 537 matyti, kad E. Š. vartojęs amfetaminą ir marihuaną (2 t., b. l. 19);

185.6. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 538 matyti, kad R. K. vartojęs amfetaminą ir marihuaną (2 t., b. l. 79);

195.7. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 539 matyti, kad L. K. vartojęs amfetaminą ir marihuaną (3 t., b. l. 15).

20Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, 261 straipsnį

216. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. BK 260 straipsnyje įtvirtinta nusikaltimo sudėtis yra formali, šiame straipsnyje numatytas nusikaltimas laikomas baigtu nuo to momento, kai kaltininkas padaro bent vieną iš straipsnio dispozicijoje nurodytų alternatyvių veikų. Veika padaroma tik tiesiogine tyčia, t. y. darydamas šią nusikalstamą veiką asmuo suvokia pavojingą jos pobūdį ir nori taip veikti. Asmuo pagal BK 260 straipsnį atsako, jei jis bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo veiksmai, yra psichotropinės ar narkotinės medžiagos, taip pat koks jų kiekis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2012, 2K-458/2013, 2K-43/2014, 2K-43/2014).

226.1. Kaltinamasis L. K. pripažino, kad jis 2017 m. gruodžio 18 d., netoli PC ,,( - )“, iš nenustatyto asmens už 15 eurų nusipirko ir taip neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 1,564 g. narkotinės medžiagos – kanapių dervos, narkotines medžiagas neteisėtai laikė su savimi ir 2017 m. gruodžio 27 d. apie 01.00 val., jas atgabeno į namo, esančio ( - ) rajone, kiemą. Tikslus įgytos ir laikytos narkotinės medžiagos – kanapių dervos kiekis nėra nustatytas, nes kaltinamasis kartu su liudytojais E. P., E. Š. ir R. K. iki juos sulaikant policijos pareigūnams, dalį šios narkotinės medžiagos suvartojo – surūkė. Rastas įvykio vietoje narkotinės medžiagos – kanapių dervos kiekis – 1,564 g. pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais bei papildymais, kuriuose nurodytos medžiagos (gamtinės ar sintetinės) laikomos narkotinėmis arba psichotropinėmis ir nurodomais jų kiekiais matyti, kad kanapių derva yra narkotinė medžiaga, tačiau rastas jos kiekis nepriskirtinas dideliam kiekiui, todėl kaltinamojo L. K. veika šioje dalyje tinkamai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

237. Pagal BK 261 straipsnį atsako tas, kas platino narkotines ar psichotropines medžiagas nepilnamečiams. Pagal galiojančią teismų praktiką narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimu laikomas šių medžiagų atlygintinis ar neatlygintinis perdavimas kitam asmeniui – nepilnamečiui. Platinimas gali būti ne tik šių medžiagų pardavimas, bet ir dovanojimas, davimas už atliktus darbus, paslaugas, davimas skolon ir kt. Dėl tokių veiksmų kitas asmuo tampa tų medžiagų įgijėju. Baudžiamoji atsakomybė pagal šį baudžiamąjį įstatymą kyla nepriklausomai nuo platinamų nepilnamečiui narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekio. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 261 straipsnį kyla tuo atveju, kai kaltininkas žino arba turi ir gali suvokti, kad asmuo, kuriam jis platina narkotines ar psichotropines medžiagas, yra nepilnametis. Šio nusikaltimo sudėties subjektyvioji pusė yra tiesioginė tyčia. Kaltininkas suvokia, kad platina nurodytas medžiagas nepilnamečiams ir siekia tai daryti.

247.1. Šioje byloje kaltinamojo L. K. veikoje yra visi ir objektyvieji, ir subjektyvieji šio nusikaltimo požymiai. Byloje įrodyta ir nustatyta, kad kaltinamasis automobilyje jam priklausančias narkotines medžiagas – kanapių dervą, sumaišė su tabaku, taip paruošdamas ją vartoti, pasiūlė nepilnamečiams asmenims – E. Š. ir R. K. ją vartoti bei perdavė paruoštą vartoti narkotinę medžiagą šiems asmenims suvartoti ir taip platino narkotinę medžiagą – kanapių dervą, nepilnamečiams asmenims. Pagal kaltinamojo L. K., liudytojų E. Š. ir R. K. parodymus matyti, kad jie buvo pažįstami iš anksčiau, todėl kaltinamajam buvo žinoma, jog jie yra nepilnamečiai. Todėl platindamas, t. y. perduodamas suvartojimui nepilnamečiams asmenims narkotines medžiagas, kaltinamasis L. K. veikė tiesiogine tyčia, todėl dėl šios nusikalstamos veikos kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 261 straipsnį.

25Bausmių skyrimas

268. Pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai asmuo savanoriškai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, t. y. veiką, kurią jis tiesiogiai padarė, o jei nusikalstama veika padaryta kartu su bendrininkais – kai atskleidžia ir bendrininkų padarytas veikas. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius (teikia nukentėjusiajam neatidėliotiną pagalbą, jo atsiprašo ir pan.). Nuoširdus gailėjimasis nėra nustatomas vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą ir pan.). Pažymėtina, kad kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos gali būti teismo pripažįstamas aplinkybe, lengvinančia baudžiamąją atsakomybę, kai kaltininkas ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo prisipažįsta ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką (kasacinės bylos Nr. 2K-31/2006, 2K-300/2006, 2K-491/2007, 2K-43/2008, 2K-57/2008, 2K-301/2008, 2K-353/2008, 2K-38/2009, 2K-259/2009, Nr. 2K-94/2010, 2K-579/2010, 2K-106/2011, 2K-297/2013 ir kt.).

278.1. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis L. K. nuosekliai nurodo, jog jis iš nepažįstamo asmens neteisėtai įgijo, atgabeno ir laikė savo namuose narkotines medžiagas – kanapių dervą, po perduodamas suvartojimui, platino šią narkotinę medžiagą nepilnamečiams asmenims. Tokius parodymus jis davė ikiteisminio tyrimo metu apklausimas kaip įtariamasis, taip pat ir teisiamojo posėdžio metu šių savo parodymų neatsisakė.

288.1.1. Toks įvykio aplinkybių aiškinimas laikytinas kaltinamojo prisipažinimu ir nuoširdžiu gailėjimusi, nes jis nurodė esmines byloje nustatytas aplinkybes, todėl teismas, kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

298.2. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

309. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. birželio 10 d. nutarime konstatavo, jog Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas suponuoja tai, kad baudžiamajame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valstybės principai inter alia reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui. Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos. Be to, už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai. Įstatymų leidėjas apibūdina bausmės paskirtį BK 41 straipsnio 2 dalyje, nustatydamas bausmės skyrimo tikslų visumą, kurie šiame įstatyme išdėstyti nuoseklia tvarka, sudarydami vieningą bausmės paskirtį. Bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Skiriant bausmę, būtina laikytis visų šių reikalavimų ir nė vienam iš jų negali būti suteikiama viršenybė, o paskirta bausmė turi atitikti BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytus bausmės tikslus. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

319.1. Teismas, visapusiškai įvertinęs kaltinamojo asmenybę, jo padarytas nusikalstamas veikas ir neigiamų padarinių dydį bei faktines aplinkybes, kurios nulėmė jo tyčią nusikalsti, sprendžia, kad jam skiriama bausmė turi būti pakankamai griežta, tačiau jos parinkimas negali pažeisti teisingumo, proporcingumo ir protingumo principų.

329.1.1. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendrais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, ir atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Teismas atsižvelgia į tai, kad nustatyta viena jo atsakomybę lengvinantis ir nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, kaltinamais įvykdė vieną nusikaltimą veiką, priskiriamą labai sunkiems (BK 11 straipsnio 6 dalis) ir vieną sunkiems (BK 11 straipsnio 5 dalis) nusikaltimams, į padarytų nusikaltimų pobūdį bei pavojingumo laipsnį: nusikaltimai baigti, padaryti tiesiogine tyčia, idealioje sutaptyje, kaltinamojo asmenybę: jis anksčiau neteistas (3 t., b. l. 20–21), baustas administracine tvarka (3 t., b. l. 22–23), yra dirbantis, jauno amžiaus, jam nustatytas dalinis nedarbingumas.

339.1.2. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai švelninti bausmę. Teismų praktikoje suformuota, kad BK 54 straipsnio 3 dalis taikoma tada, kai nėra pagrindų paskirti švelnesnę bausmę pagal BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalis, ir kad, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas kaltininkui aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia teisingumo principo sąvokos. Teismų praktikoje teisingumo principas suprantamas visų pirma kaip teisingos bausmės paskyrimas. Teisinga bausmė yra tokia bausmė, kuri atitinka BK 41 straipsnio 2 dalies nubrėžtą bausmės paskirtį ir BK 54 straipsnio 2 dalies pateiktus bendruosius bausmių skyrimo pradmenis (kasacinė byla Nr. 2K-7-259/2011).

349.2. Nors kaltinamajam L. K. yra pripažinta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, tačiau nėra nustatyta kitų būtinų sąlygų BK 62 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymui, t. y., kad jis savo noru atvyko ar pranešė apie nusikalstamą veiką ir visiškai ar iš dalies atlygino ar pašalino padarytą turtinę žalą.

359.2.1. Taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, be atsakomybę lengvinančios aplinkybės, reikalaujama, kad būtų bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta ir būtų nustatyta bent viena iš šių aplinkybių: 1) kaltininkas išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, arba 2) kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl paskirtos įstatyme numatytos bausmės nebūtų kam prižiūrėti, arba 3) kaltininko kaip bendrininko vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis, arba 4) veika nutrūko rengiantis padaryti nusikaltimą ar pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką, arba 5) veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, arba 6) veika padaryta pažeidus nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijų užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas. Tokių sąlygų nagrinėjamojoje byloje nenustatyta.

369.3. BK 260 straipsnio 1 dalies ir 261 straipsnio sankcija numato tik laisvės atėmimo bausmę. Tačiau teismas pripažįsta tikslinga šiuo atveju taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskirti švelnesnę bausmės rūšį, negu numatyta nurodytų straipsnių sankcijoje. Kadangi kaltinamasis nei iki šio nusikaltimo padarymo, nei po to, jokių kitų nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų nepadarė, pripažino jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes ir dėl jų davė parodymus, nurodė, jog šiuo metu narkotinių medžiagų nevartoja, tai, teismo nuomone, rodo, kad padarytos nusikaltimos veikos nebuvo dėsninga jo ankstesnio elgesio pasekmė, o jo padaryti nusikaltimai atsitiktiniai, susiklosčiusių aplinkybių pasekmė, todėl tai pripažįstama aplinkybe sudarančia pagrindą taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas.

379.3.1. Teismo nuomone, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, kaltinamajam už jo padarytas nusikalstamas veikas skirtina laisvės apribojimo bausmė, kurios dydis nustatytinas maksimalaus dydžio.

38Dėl daiktinių įrodymų

3910. Byloje yra daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas dėl kurių saugojimo išspręstinas priimant šį nuosprendį:

4010.1. Voką dėžėje, tuščią plastikinį maišelį dėžėje, stiklinę vandens pypkę dėžėje, saugomus ( - ) apskrities VPK saugykloje pagal kvitą B. serija ( - ) (1 t., b. l. 62) nuosprendžiai įsiteisėjus – sunaikinti;

4110.2. striukę žalios spalvos su užrašu „POLICIJA“ pakete Nr. ( - ), saugomą ( - ) apskrities saugykloje pagal kvitą ( - ) (3 t., b. l. 99) nuosprendžiai įsiteisėjus – sunaikinti;

4210.3. narkotines medžiagas – 1,542 g. kanapių dervos, saugomas pagal 2018 m. sausio 8 d. aktą Nr. ( - ) (1 t., b. l. 61) Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlyje – saugykloje, ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus – sunaikinti.

43Teismas remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298, 301–302 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304–305, 307–308 straipsniais,

Nutarė

44L. K., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu:

45pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį ir taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį nuteisti laisvės apribojimu 1 (vieniems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

46pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 261 straipsnį ir taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį nuteisti laisvės apribojimu 2 (dviems) metams.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę L. K. paskirti laisvės apribojimą 2 (dviems) metams.

48L. K. laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu įpareigoti mokytis arba dirbti, arba registruotis darbo biržoje.

49Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 ir 66 straipsniais į bausmės laiką įskaičiuoti laikinojo sulaikymo laiką 2017 m. gruodžio 27 d. (vieną parą) ją prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

50Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, L. K. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

51Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinius įrodymus – voką dėžėje, tuščią plastikinį maišelį dėžėje, stiklinę vandens pypkę dėžėje, saugomus ( - ) apskrities VPK saugykloje pagal kvitą ( - ), striukę žalios spalvos su užrašu „POLICIJA“ pakete Nr. ( - ), saugomą ( - ) apskrities saugykloje pagal kvitą ( - ), narkotines medžiagas – 1,542 g. kanapių dervos, saugomas pagal 2018 m. sausio 8 d. aktą Nr. ( - ) Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlyje – saugykloje, ( - ) – sunaikinti.

52Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L.... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. 1. L. K. 2017 m. gruodžio 18 d., tiksliau nenustatytu laiku, netoli PC ,, ( -... 5. 2. Kaltinamasis L. K. apklausiamas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis... 6. 2.1. Kratos metu pas jį rastą policijos striukę jis buvo nusipirkęs... 7. 2.2. Nėra baigęs profesinės mokyklos, tačiau šiuo metu dirba – uždaroje... 8. 3. Liudytojas R. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017 m. gruodžio 27 d.... 9. 3.1. Iš to, kad jam padavė „bongą“, suprato, kad tai yra narkotinė... 10. 3.2. Su L. K. yra pažįstami nuo vaikystės. Nežino, ar L. K. žinojo kiek... 11. 4. Liudytojas E. Š. teismo posėdžio metu nurodė, kad su L. K. yra draugai,... 12. 5. Kaltinamojo L. K. kaltė įvykdžius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas... 13. 5.1. Iš 2017-12-27 ( - ) apskrities VPK PR I-osios KMB vyriausiojo patrulio S.... 14. 5.2. Iš įvykio vietos 2017-12-27 apžiūros protokolo matyti, kad atvykus... 15. 5.3. Iš 2018-01-08 specialisto išvados matyti, kad rudos spalvos supresuota... 16. 5.4. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti... 17. 5.5. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti... 18. 5.6. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti... 19. 5.7. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti... 20. Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį,... 21. 6. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas... 22. 6.1. Kaltinamasis L. K. pripažino, kad jis 2017 m. gruodžio 18 d., netoli PC... 23. 7. Pagal BK 261 straipsnį atsako tas, kas platino narkotines ar psichotropines... 24. 7.1. Šioje byloje kaltinamojo L. K. veikoje yra visi ir objektyvieji, ir... 25. Bausmių skyrimas... 26. 8. Pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius... 27. 8.1. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis L. K. nuosekliai nurodo, jog jis iš... 28. 8.1.1. Toks įvykio aplinkybių aiškinimas laikytinas kaltinamojo... 29. 8.2. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.... 30. 9. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 31. 9.1. Teismas, visapusiškai įvertinęs kaltinamojo asmenybę, jo padarytas... 32. 9.1.1. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendrais bausmių... 33. 9.1.2. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jeigu straipsnio sankcijoje... 34. 9.2. Nors kaltinamajam L. K. yra pripažinta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte... 35. 9.2.1. Taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, be atsakomybę lengvinančios... 36. 9.3. BK 260 straipsnio 1 dalies ir 261 straipsnio sankcija numato tik laisvės... 37. 9.3.1. Teismo nuomone, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes BK 54... 38. Dėl daiktinių įrodymų... 39. 10. Byloje yra daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 40. 10.1. Voką dėžėje, tuščią plastikinį maišelį dėžėje, stiklinę... 41. 10.2. striukę žalios spalvos su užrašu „POLICIJA“ pakete Nr. ( - ),... 42. 10.3. narkotines medžiagas – 1,542 g. kanapių dervos, saugomas pagal 2018... 43. Teismas remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 44. L. K., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu:... 45. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį ir... 46. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 261 straipsnį ir taikant... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 2... 48. L. K. laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu įpareigoti mokytis arba dirbti,... 49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 ir 66 straipsniais... 50. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, L. K. iki... 51. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinius įrodymus – voką dėžėje,... 52. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...