Byla 2K-57/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Benedikto Stakausko, Prano Kuconio ir pranešėjo Viktoro Aiduko, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorui S. Stulginskiui, gynėjui I. Brazlauskui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. M. kasacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 1 d. nuosprendžio, kuriuo S. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams, pagal BK 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos jas iš dalies sudedant ir galutinė bausmė S. M. paskirta laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams. Iš S. M. L. S. naudai priteista 80 Lt turtinei žalai atlyginti ir 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

2Taip pat skundžiamas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 18 d. nuosprendis, kuriuo S. M. apeliacinis skundas patenkintas iš dalies: iš S. M. priteista L. S. 80 Lt turtinė žala sumažinta iki 40 Lt. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

3Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį nuteista ir J. B., tačiau dėl jos kasacinių skundų negauta.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

5S. M. nuteistas už tai, kad 2006 m. liepos 19 d., apie 16 val., Alytaus mieste, veikdamas bendrininkų grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kuris paskambino nukentėjusiajai J. A. ir prisistatęs policijos pareigūnu pasakė, kad jos anūkas D. A. padarė eismo įvykį, dėl kurio jis yra kaltinamas, ir norint jam padėti reikalingi 3000 Lt; susitarė, kad J. A. perduos 1500 Lt asmeniui, kurio tėvą sužeidė jos anūkas, ir nuvykęs į nukentėjusiosios namus paėmė 1500 Lt; taip apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – J. A. priklausančius 1500 Lt.

6Be to, S. M. 2006 m. rugsėjo 22 d., apie 14 val., padedant J. B., t. y. jai patarus pasiūlyti L. S. parvežti ją į namus ir kelyje pasiūlyti pasimylėti, o šiai atsisakius, pavogti jos mobiliojo ryšio telefoną, jis kelyje Druskininkai–Alytus, atliko veiksmus, dėl kurių su J. B. nesitarė, t. y. prieš nukentėjusiąją L. S. panaudojo fizinį smurtą: sugriebęs ją už rankų, tempė į automobilį „Rover 600“ (valst. Nr. ( - )), spyrė koja į veidą, taip padarė jai nežymų sveikatos sutrikdymą ir pagrobė svetimą 860 Lt vertės nukentėjusiosios L. S. turtą: 609 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną ,,Siemens 65“, 150 Lt vertės auksinę grandinėlę su pakabuku, 30 Lt vertės piniginę bei joje buvusius 80 Lt ir neturinčius materialios vertės dokumentus – bankų ,,Snoras“ ir ,,Hansabankas“ atsiskaitymo korteles.

7Kasaciniu skundu S. M. prašo pakeisti teismų sprendimus. Pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), bei sušvelninti paskirtą bausmę. Nuosprendžio dalį dėl žalos atlyginimo (turtinės ir neturtinės) L. S. panaikinti, o civilinį ieškinį dėl žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo klausimus perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka, nes žalos dydis netinkamai apskaičiuotas.

8Nuteistojo S. M. kasacinis skundas atmestinas.

9Dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo

10BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, esant bent vienam iš šių alternatyvių pagrindų: 1) kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi; 2) kai kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką; 3) kai kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamojoje veikoje dalyvavusius asmenis.

11Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra esminių bylos aplinkybių pripažinimas duodant tyrimo ir teisingumo vykdymo institucijoms teisingus parodymus savo noru, o ne dėl surinktų įrodymų. Nuoširdus gailėjimasis – tai kritiškas savo padarytos veikos vertinimas, išgyvenimas dėl padarytų nusikalstamų veiksmų, stengimasis sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius. Pažymėtina, kad nuoširdus gailėjimasis nėra nustatomas vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą.

12Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, kad S. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, nes jis tik prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, t. y. nustatyta viena iš aptariamos atsakomybę lengvinančios aplinkybės sudedamųjų dalių. Tuo pat metu nuosprendyje nurodyti motyvai, kodėl S. M. elgesys nepripažįstamas nuoširdžiu gailėjimusi dėl padarytų nusikalstamų veikų. Taigi teismas nenustatė kitos aptariamos aplinkybės sudedamosios dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs šios aplinkybės nustatymo teisingumą, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė S. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių.

14Taigi abiejų instancijų teismai sprendė S. M. atsakomybę lengvinančios aplinkybės – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi – pripažinimo klausimą ir nurodė sprendimų motyvus.

15Kasacinės instancijos teismas, tikrindamas apskųstus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu, negali padaryti kitokių išvadų ir konstatuoti, kad S. M. nuoširdžiai gailisi, bei tuo pagrindu pripažinti jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

16Dėl žalos atlyginimo

17Pagal BPK 109 straipsnį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad L. S. plėšimo metu buvo padaryta 680 Lt turtinė žala. Iš teismo nuosprendžio matyti, kad 600 Lt turtinės žalos priteista solidariai iš J. B. ir S. M., o 80 Lt tik iš S. M. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sumažino iš S. M. priteistos 80 Lt turtinės žalos dydį iki 40 Lt, nes nebuvo įskaityta nukentėjusiajai atiduoto 40 Lt žiedo vertė.

18Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis).

19Neturtinės žalos atlyginimo sąlygos ir skaičiavimo kriterijai yra numatyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Joje įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo. Pažymėtina tai, kad Civilinis kodeksas nenustato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Vis dėlto teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį, nėra visiškai laisvas, jis atsižvelgia į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Vienas pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, yra jos sukeltos pasekmės, kurios vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų moralinių praradimų dydį, jų įtaką žmogaus darbinei veiklai, šeimyniniam gyvenimui.

20Kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgė į bylai reikšmingų aplinkybių visumą, tinkamai vadovavosi Baudžiamojo proceso kodekso bei Civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos nustatymo ir atlyginimo tvarką.

21Dėl bausmės skyrimo

22Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam S. M. bausmę, laikėsi bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, įtvirtintų BK 54 straipsnyje, bei vadovavosi BK 61 straipsnyje numatytomis bausmių skyrimo nuostatomis ir nuosprendyje nurodė bausmės skyrimo motyvus.

23Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrino aplinkybes, susijusias su bausmės paskyrimu S. M., ir motyvuotai tą jo apeliacinio skundo dalį atmetė.

24Kasacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad S. M. paskirta bausmė atitinka BK 41, 50 straipsnių reikalavimus, todėl savo dydžiu nėra aiškiai per griežta.

25Nesant BPK 369 straipsnyje numatytų pagrindų, kasacinis skundas laikytinas nepagrįstu, o teismų sprendimai laikytini teisėtais.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Nuteistojo S. M. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiamas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 178 straipsnio 1... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo,... 5. S. M. nuteistas už tai, kad 2006 m. liepos 19 d., apie 16 val., Alytaus... 6. Be to, S. M. 2006 m. rugsėjo 22 d., apie 14 val., padedant J. B., t. y. jai... 7. Kasaciniu skundu S. M. prašo pakeisti teismų sprendimus. Pripažinti jo... 8. Nuteistojo S. M. kasacinis skundas atmestinas.... 9. Dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo... 10. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė,... 11. Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra esminių bylos... 12. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, kad S. M. atsakomybę... 13. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs šios aplinkybės nustatymo... 14. Taigi abiejų instancijų teismai sprendė S. M. atsakomybę lengvinančios... 15. Kasacinės instancijos teismas, tikrindamas apskųstus teismų sprendimus... 16. Dėl žalos atlyginimo... 17. Pagal BPK 109 straipsnį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės... 18. Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 19. Neturtinės žalos atlyginimo sąlygos ir skaičiavimo kriterijai yra numatyti... 20. Kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas neturtinės... 21. Dėl bausmės skyrimo... 22. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam S. M. bausmę, laikėsi... 23. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka,... 24. Kasacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad S. M. paskirta... 25. Nesant BPK 369 straipsnyje numatytų pagrindų, kasacinis skundas laikytinas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 27. Nuteistojo S. M. kasacinį skundą atmesti....