Byla 2K-43/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Egidijaus Bieliūno, Viktoro Aiduko ir pranešėjo Rimanto Baumilo,

2sekretoriaujant M. Čiučiulkai,

3dalyvaujant prokurorei D. Skorupskaitei – Lisauskienei,

4gynėjui advokatui I. Borveinui,

5teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. G. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 16 d. nuosprendžio, kuriuo M. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį už A. B. įmonės „Apona“ turto vagystę laisvės atėmimu dvejiems metams; pagal BK 187 straipsnio 1 dalį už A. B. įmonės „Apona“ turto sugadinimą laisvės atėmimu penkiems mėnesiams; pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už UAB „Bastaras“ turto vagystę laisvės atėmimu dvejiems metams; pagal BK 178 straipsnio 3 dalį už UAB „Manoji vizija“, A. E. ir SEB Vilniaus banko didelės vertės turto vagystę laisvės atėmimu šešeriems metams; pagal BK 187 straipsnio 1 dalį už UAB „Manoji vizija“ ir SEB Vilniaus banko turto sugadinimą laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu apėmimo būdu subendrintos bausmės, paskirtos pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį už A. B. įmonės „Apona“ turto vagystę ir sugadinimą, nustatyta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams.

7Taip pat vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu apėmimo būdu subendrintos bausmės, paskirtos pagal BK 178 straipsnio 3 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį už UAB „Manoji vizija“, A. E. ir SEB Vilniaus banko didelės vertės turto vagystę bei UAB „Manoji vizija“ ir SEB Vilniaus banko turto sugadinimą, ir nustatyta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas šešeriems metams.

8Pritaikius BK 63 straipsnį, šios dvejų ir šešerių metų bausmės dalinio sudėjimo būdu subendrintos su bausme, paskirta pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už UAB „Bastaras“ turto vagystę, ir nustatyta bausmė – laisvės atėmimas šešeriems metams ir trims mėnesiams.

9Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, ši bausmė subendrinta su bausme, paskirta pagal ankstesnį Švenčionių rajono apylinkės teismo 2006 m. kovo 31 d. nuosprendį, ir galutinė bausmė nustatyta – laisvės atėmimas šešeriems metams ir šešiems mėnesiams.

10Skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartis, kuria nuteistojo M. G. apeliacinis skundas atmestas.

11Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu taip pat nuteisti D. M., K. D., I. G., S. B. (S. B.), tačiau dėl jų kasacinių skundų nepaduota.

12Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėją, prašiusį kasacinį skundą patenkinti, prokurorę, prašiusią kasacinį skundą atmesti,

Nustatė

13M. G. nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su D. M., 2006 m. sausio 9 d., apie 23 val., turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į patalpą – A. B. individualios įmonės „Apona“ saloną, esantį Druskininkuose, Vytauto g. 23, į kurį pateko išlaužę durų spyną, išpjovę gipso-kartono plokštėje sienoje angą bei sulaužę metalines konstrukcijas ir pagrobė šioje patalpoje buvusį A. B. įmonei „Apona“ priklausantį turtą, kurio vertė 1238,29 Lt.

14Be to, M. G. nuteistas už tai, kad, veikdamas su D. M., 2006 m. sausio 9 d., apie 23 val., vagystės metu įsibraudami į patalpas – A. B. individualios įmonės saloną, esantį Druskininkuose, Vytauto g. 23, tyčia sugadino svetimą turtą – išlaužė pastato durų spyną, suardė, išpjaudami gipso-kartono plokštę, vidinę sieną bei sulaužė metalines konstrukcijas; taip padarė A. B. įmonei „Apona“ 925 Lt dydžio turtinę žalą.

15M. G. nuteistas ir už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su D. M., 2006 m. sausio mėnesį, nuo 17 dienos 16.10 val. iki 18 dienos 10.20 val., turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į patalpą – pastatą, esantį Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 65, į kurį pateko išpjovę lango stiklus, perkirpę ir atlenkę metalines lango grotas, ir pagrobė šioje patalpoje buvusį UAB „Bastaras“ priklausantį turtą – pinigus, kuriuos paėmė iš metalinio seifo, išlaužę jo durelių užraktą; taip pagrobė 5551,96 Lt vertės svetimą turtą.

16M. G. nuteistas ir už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su D. M., 2006 m. sausio 25 d., apie 3 val., turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į patalpą – pastatą, esantį Molėtuose, Amatų g. 3A, kur išlaužę išorinių metalinių durų metalinių grotų kilpas spynai kabinti bei įleidžiamą plastikinių durų spyną, pateko į UAB „Manoji vizija“ priklausančią parduotuvę, iš kurios pagrobė: UAB „Manoji vizija“ priklausančius pinigus – 1124,05 Lt, taip pat A. E. 400 Lt, buvusius parduotuvės patalpose; tęsdami nusikalstamą veiką, išlaužę toje pačioje patalpoje buvusią saugyklą – bankomato seifą, pagrobė iš jo AB SEB Vilniaus bankas priklausantį didelės vertės turtą – 168 450 Lt grynųjų pinigų.

17M. G. nuteistas už tai, kad, veikdamas su D. M., 2006 m. sausio 25 d., apie 3 val., vagystės metu įsibraudami į patalpas – pastatą, esantį Molėtuose, Amatų g. 3A, tyčia sugadino svetimą turtą – UAB „Manoji vizija“ 549,50 Lt vertės turtą bei AB SEB Vilniaus bankas 8496 Lt vertės turtą.

18Nuteistasis M. G. kasaciniu skundu prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog išaiškinti nusikalstamas veikas ir jose dalyvavusius asmenis jis padėjo ne savo noru, o verčiamas ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų, todėl netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą atsisakydamas pripažinti šias aplinkybes jo atsakomybę lengvinančiomis. M. G. atkreipia teismo dėmesį į tai, kad išsamius parodymus apie padarytas nusikalstamas veikas ir jose dalyvavusius asmenis jis davė dar iki to laiko, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų, todėl, jo nuomone, šie parodymai vertintini kaip duoti savanoriškai. Netinkamai pritaikius baudžiamąjį įstatymą ir dėl to atsisakius jo parodymus vertinti kaip atsakomybę lengvinančias aplinkybes, buvo pažeisti BK 54 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 61 straipsnio 2 dalis, nepagrįstai nesvarstytos galimybės paskirti jam švelnesnę, negu straipsnio sankcijoje numatyta, bausmę pagal BK 62 straipsnio ar 54 straipsnio 3 dalies normas.

19Nuteistojo M. G. kasacinis skundas netenkintinas.

20Dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo

21Kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nepripažindamas M. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe to, kad jis padėjo išaiškinti nusikalstamas veikas ir jose dalyvavusius asmenis, baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra numatyta tik viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kuri nustatoma esant bent vienam iš trijų alternatyvių pagrindų: 1) kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi; 2) kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką; 3) kaltininkas prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamoje veikoje dalyvavusius asmenis (Teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54-64 straipsniai) apžvalga. “Teismų praktika“ Nr. 27, p. 270-319). Iš pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų matyti, jog teismai pripažino, kad M. G. atsakomybę lengvina BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta aplinkybė, nustatę pagrindą, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. M. G. paduotame kasaciniame skunde prašo nustatyti aplinkybes, kad jis prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamas veikas ir jas padariusius asmenis, o tai yra kiti du alternatyvūs BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos tos pačios atsakomybę lengvinančios aplinkybės nustatymo pagrindai. Vadinasi, M. G. prašomų nustatyti aplinkybių nustatymas tik leistų kasaciniam teismui kitais pagrindais pripažinti tą pačią vieną kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę, išdėstytą BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kurią jau nustatė, nors ir kitu pagrindu, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Šiomis aplinkybėmis nėra pagrindo pripažinti, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą taikė netinkamai.

22Dėl bausmės skyrimo

23Kolegijos nuomone, skirdamas bausmes teismas tinkamai įvertino kaltininko įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes, tinkamai atsižvelgė į nustatytas jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį bei paskyrė M. G. įstatymo reikalavimus atitinkančias bausmes. Byloje nėra nustatyta BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalyse išdėstytų sąlygų, kurios leistų kasaciniam teismui svartyti švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės paskyrimo jam klausimą pagal BK 62 straipsnio taisykles. Kolegija pažymi, kad nėra nustatyta ir kokių nors aplinkybių, kurios rodytų, kad, įvertinus kaltininko padarytas nusikalstamas veikas ir (ar) jo asmenybę, įstatyme numatytos bausmės paskyrimas M. G. aiškiai prieštarautų teisingumo principui, todėl darytina išvada, kad kaltininkui už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės yra teisingos.

24Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo kasaciniame skunde nurodytais motyvais keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ar apeliacinės instancijos teismo nutartį.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo M. G. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant M. Čiučiulkai,... 3. dalyvaujant prokurorei D. Skorupskaitei – Lisauskienei,... 4. gynėjui advokatui I. Borveinui,... 5. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu apėmimo būdu subendrintos... 7. Taip pat vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu apėmimo būdu... 8. Pritaikius BK 63 straipsnį, šios dvejų ir šešerių metų bausmės dalinio... 9. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, ši bausmė subendrinta su bausme,... 10. Skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 11. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu taip pat... 12. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėją, prašiusį... 13. M. G. nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su D. M., 2006 m.... 14. Be to, M. G. nuteistas už tai, kad, veikdamas su D. M., 2006 m. sausio 9 d.,... 15. M. G. nuteistas ir už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su D. M., 2006 m.... 16. M. G. nuteistas ir už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su D. M., 2006 m.... 17. M. G. nuteistas už tai, kad, veikdamas su D. M., 2006 m. sausio 25 d., apie 3... 18. Nuteistasis M. G. kasaciniu skundu prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę.... 19. Nuteistojo M. G. kasacinis skundas netenkintinas.... 20. Dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo... 21. Kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nepripažindamas M. G.... 22. Dėl bausmės skyrimo ... 23. Kolegijos nuomone, skirdamas bausmes teismas tinkamai įvertino kaltininko... 24. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra teisinio... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 26. Nuteistojo M. G. kasacinį skundą atmesti....