Byla 2K-31/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Antano Klimavičiaus, Lidijos Liucijos Žilienės ir pranešėjo Viktoro Aiduko, sekretoriaujant L. Baužienei, dalyvaujant prokurorui D. Karčinskui, gynėjams A. Liutvinskui, I. Brazlauskui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų E. B. ir M. Z. kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2003 m. gruodžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo E. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą laisvės atėmimu - penkiolikai metų. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie bausmės, paskirtos šiuo nuosprendžiu, pridėta dalis paskirtos ir neatliktos bausmės pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2002 m. vasario 18 d. nuosprendį ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas septyniolikai metų.

2M. Z. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą laisvės atėmimu - keturiolikai metų. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie bausmės, paskirtos šiuo nuosprendžiu, pridėta dalis paskirtos ir neatliktos bausmės pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2002 m. vasario 18 d. nuosprendį ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas šešiolikai metų.

3Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 22 d. nuosprendis, kuriuo nuteistųjų E. B., M. Z. ir jų gynėjų apeliaciniai skundai tenkinti iš dalies. Kauno apygardos teismo 2003 m. gruodžio 17 d. nuosprendis pakeistas. E. B., nuteistam pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, bausmė sumažinta iki trylikos metų laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000 m. BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie šios bausmės pridėta dalis neatliktos bausmės, paskirtos Jonavos rajono apylinkės teismo 2002 m. vasario 18 d. nuosprendžiu, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trylikai metų ir šešiems mėnesiams.

4M. Z., nuteistam pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki dvylikos metų ir šešių mėnesių. Vadovaujantis 2000 m. BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis prie šios bausmės pridėta dalis paskirtos ir neatliktos bausmės pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2002 m. vasario 18 d. nuosprendį ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trylikai metų.

5Šioje byloje nuteistas ir T. L., tačiau dėl jo kasacinio skundo negauta.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistųjų gynėjų, prašiusių skundus tenkinti, prokuroro, prašiusio skundus atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

7E. B., M. Z. nuteisti už tai, kad 2002 m. gegužės 26 d., apie 22 valandą, ( - ) pataisos darbų kolonijoje, esančioje ( - ) E. B. suorganizavus ir sukvietus nuteistuosius T. L., M. Z., parūpinus nusikaltimo įrankius - metalinius strypus, medinius pagalius, kuoką, bendrais veiksmais, itin žiauriai, sukeldami dideles kančias, E. B. rankomis, metaliniu strypu, mediniu pagaliu suduodamas nukentėjusiajam nuteistajam E. K. daugybinius smūgius į galvą ir kitas kūno vietas, M. Z. metaliniu strypu suduodamas daugybinius smūgius E. K. į kojas ir kitas kūno vietas, iš viso bendrais veiksmais suduodami 40 smūgių, nukentėjusiajam padarė 92 atskirus kūno sužalojimus (galvoje 30), nuo kurių E. K. 2002 m. gegužės 27 d. mirė, t. y. tyčia itin žiauriai jį nužudė.

8Nuteistasis E. B. kasaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų nuosprendžius. Jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai dėl to gailisi, todėl vadovaujantis BK 59 straipsniu yra pagrindas šią aplinkybę pripažinti jo atsakomybę lengvinančia ir sušvelninti paskirtą bausmę.

9Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, tačiau abiejų instancijų teismai nepagrįstai tai nepripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

10Nuteistasis M. Z. kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 22 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

11Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad teismai, išnagrinėję baudžiamąją bylą, padarė esminį BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą, nes nenustatė svarbių nusikalstamos veikos aplinkybių, t. y. nukentėjusiojo mirtį sukėlusių sužalojimų ir kaltinamojo, kuris panaudojo nukentėjusiojo mirtį sukėlusį nusikaltimo įrankį.

12Teismai nusikaltimo įrankių nepateikė nei apžiūrai nagrinėjant bylą teisme, nei teismo medicinos ekspertui D. T., kuris atliko nužudytojo E. K. lavono tyrimą ir surašė teismo medicinos ekspertizės aktą Nr. 539, taigi ekspertizei daryti nebuvo perduota reikalinga medžiaga (BPK 286 straipsnis). Ekspertizės akte nustatyta, kad E. K. lavone rasti 92 atskiri sužalojimai (galvoje 30). Sužalojimai yra labai skirtingi pagal sunkumą ir galimas pasekmes, galimai padaryti skirtingais nusikaltimo įrankiais. Neabejotinai pagal sunkumą pirmoje vietoje yra muštinės žaizdos ir kaulų lūžimai, o poodinės kraujosrūvos ir odos nubrozdijimai yra lengvesni sužalojimai. Muštinės žaizdos galėjo būti padarytos tik metaliniu kampainiu, kuriuo E. K. mušė E. B., tą jis yra pripažinęs. Ekspertams darant išvadą, kurie E. K. padaryti sužalojimai sukėlė jo mirtį, ekspertams trūko žinių apie panaudotus nusikaltimo įrankius ir apie jų žalojančias savybes. Tik siedami kiekvieno iš kaltinamųjų panaudotus mušant E. K. daiktus su konkrečiais nukentėjusiojo kūno sužalojimais, ekspertai ir teismai galėję tinkamai spręsti sužalojimų priežastinį ryšį su mirtimi.

13Teismai jo veiką neteisingai kvalifikavo pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, ji turi būti perkvalifikuota pagal BK 135 straipsnio 1 dalį, t. y. kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. Jis neturėjo motyvų ir nenorėjo padaryti E. K. sunkių sužalojimų, kurie galėtų sukelti jo mirtį. E. B. parengė nusikaltimą, bet su juo nesitarė ir nepasakė, kad ketina E. K. sunkiai sužaloti ar net nužudyti. Jis suprato, kad E. B. nori E. K. pamokyti ir jį sumušti, nes prieš tai pastarojo buvo sumuštas. E. B. veika turi būti vertinama kaip vykdytojo ekscesas.

14Teismai, skirdami bausmę, turėjo pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir skirti švelnesnę bausmę. Paskirta bausmė jam yra aiškiai per griežta.

15Nuteistųjų E. B. ir M. Z. kasaciniai skundai atmestini.

16Dėl nuteistojo M. Z. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą

17Nužudymas, kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą (kankinant ar kitaip itin žiauriai), kai kaltininko veika dėl gyvybės atėmimo būdo pasireiškia ypatingu žiaurumu.

18Kankinimas – tai tam tikrą laiką trunkantys veiksmai, sukeliantys dideles fizines, dvasines kančias nukentėjusiajam tiesioginiu poveikiu į jo kūną.

19Nužudymas kitaip itin žiauriai yra tada, kai gyvybė atimama itin skausmingu būdu arba padarant nukentėjusiajam daug kūno sužalojimų, jei kaltininkas suvokė itin žiaurų gyvybės atėmimo ypatumą. Sąvoka ,,itin žiauriai“ yra vertinamasis įstatymo požymis, kuris nustatomas, įvertinus panaudoto smurto pobūdį, jo trukmę, intensyvumą, įrankius, padarytų sužalojimų kiekį, jų lokalizaciją.

20Kasatorius M. Z. ginčija jo padarytos veikos kvalifikaciją ir neigia, kad būtent nuo jo veiksmų nukentėjusysis mirė. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuteistieji E. B., M. Z. ir T. L. mušė nukentėjusįjį tam panaudodami metalinius strypus bei medinius pagalius. Tiek pirmos (ekspertizės aktas Nr. 539), tiek pakartotinės (ekspertizės aktas EKM 2 (72) /05 (01) teismo medicinos ekspertizių metu nustatyta, kad nukentėjusiajam padaryti 92 atskiri sužalojimai: 30 galvoje, 2 krūtinėje, 2 nugaroje, 22 dešinėje rankoje, 24 kairėje rankoje, 4 dešinėje kojoje, 11 kairėje kojoje. E. K. mirties priežastis buvo sužalojimų visuma, sukėlusi trauminį šoką, todėl visi nustatyti sužalojimai turi priežastinį ryšį su mirtimi.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimo 8 punkte išaiškinta, kad jei smurtą prieš nukentėjusįjį naudojo keli asmenys ir šis mirė nuo padarytų sužalojimų visumos, tai pagal BK 129 straipsnį atsako visi kūno sužalojimus padarę asmenys. Nėra būtina, kad kiekvienas iš tokių vykdytojų padarytų mirtinus sužalojimus.

22Kolegijos nuomone, teismai teisingai kvalifikavo nuteistųjų E. B., M. Z. ir T. L. veiką pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, t. y. kaip tyčinį nužudymą itin žiauriai. Tokios išvados pagrindas tai veikos padarymo būdas – panaudoti metaliniai strypai, mediniai pagaliai, veikos padarymo aplinkybės – 3 asmenys vienu metu suduoda smūgius, smūgių skaičius – rasti net 92 atskiri sužalojimai, dalis į gyvybiškai svarbius žmogaus organus. Kasatorius (M. Z.) ir kiti nuteistieji, mušdami nukentėjusįjį rankomis, kojomis, metaliniais strypais ir mediniais pagaliais, suvokė, jog savo veiksmais sukelia nukentėjusiajam dideles kančias, nes E. K. rėkė iš skausmo, suduodami daugybinius smūgius nukentėjusiajam, jie taip pat suvokė, kad jų smūgiai gali padaryti ne tik kūno sužalojimus, bet gali sukelti nukentėjusiojo mirtį, ir nors tokių pasekmių nesiekė, tačiau sąmoningai leido joms kilti.

23Dėl BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimo

24BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstomos įrodytomis pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. nurodoma jos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės.

25Kasatorius M. Z. teigia, kad teismų nuosprendžiai neatitinka BK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų. Teismai nenustatė svarbių nusikalstamos veikos aplinkybių, t. y. nukentėjusiojo mirtį sukėlusių sužalojimų ir kaltinamojo, kuris panaudojo nukentėjusiojo mirtį sukėlusį nusikaltimo įrankį. Šis Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimas yra esminis, todėl apeliacinės instancijos teismo nuosprendis turi būti panaikintas.

26Kolegijos nuomone, priimtuose procesiniuose dokumentuose nusikalstamos veikos aplinkybės aprašytos tinkamai laikantis BK 305 straipsnio numatytų reikalavimų, todėl šis kasacinio skundo argumentas yra nepagrįstas.

27Dėl nuteistiesiems E. B., M. Z. bausmių paskyrimo

28BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra: kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis arba padėjimas išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis.

29Nuteistieji E. B., M. Z. prašo pripažinti jų atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo nustatytą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi, o pripažinus minėtą atsakomybę švelninančią aplinkybę, sušvelninti paskirtas bausmes.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 23 ,,Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis“ 16 punkte teismams išaiškinta, kad kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia pripažįsta padaręs baudžiamąją veiką, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti nusikaltimo pasekmes (teikia nukentėjusiajam neatidėliotiną pagalbą, jo atsiprašo ir pan.).

31Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nenustatė nuteistųjų E. B., M. Z. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių.

32Iš bylos duomenų nustatyta, kad tiek E. B., tiek M. Z. tyrimo vykdymo metu teisingus parodymus davė ne savo noru, o dėl surinktų įrodymų. Be to, kasatoriai, padarę nukentėjusiajam kūno sužalojimus, jokios pagalbos jam nesuteikė, todėl teismai pagrįstai nenustatė jų atsakomybę lengvinančių aplinkybių.

33Nuosprendžiuose dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių bei jų dydžių pasisakyta detaliai ir motyvuotai. Kolegijos nuomone, bausmės paskirtos tinkamai vadovaujantis įstatymu, individualizuotos kiekvienam iš nuteistųjų, todėl nėra pagrindo dar labiau švelninti jiems paskirtų bausmių.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35

36Nuteistųjų E. B. ir M. Z. kasacinius skundus atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. M. Z. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą... 3. Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. M. Z., nuteistam pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6... 5. Šioje byloje nuteistas ir T. L., tačiau dėl jo kasacinio skundo negauta.... 6. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistųjų gynėjų,... 7. E. B., M. Z. nuteisti už tai, kad 2002 m. gegužės 26 d., apie 22 valandą,... 8. Nuteistasis E. B. kasaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios bei apeliacinės... 9. Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios jis... 10. Nuteistasis M. Z. kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio... 11. Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad teismai, išnagrinėję... 12. Teismai nusikaltimo įrankių nepateikė nei apžiūrai nagrinėjant bylą... 13. Teismai jo veiką neteisingai kvalifikavo pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6... 14. Teismai, skirdami bausmę, turėjo pripažinti jo atsakomybę lengvinančia... 15. Nuteistųjų E. B. ir M. Z. kasaciniai skundai atmestini.... 16. Dėl nuteistojo M. Z. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 129... 17. Nužudymas, kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą... 18. Kankinimas – tai tam tikrą laiką trunkantys veiksmai, sukeliantys dideles... 19. Nužudymas kitaip itin žiauriai yra tada, kai gyvybė atimama itin skausmingu... 20. Kasatorius M. Z. ginčija jo padarytos veikos kvalifikaciją ir neigia, kad... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimo 8... 22. Kolegijos nuomone, teismai teisingai kvalifikavo nuteistųjų E. B., M. Z. ir... 23. Dėl BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimo... 24. BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apkaltinamojo nuosprendžio... 25. Kasatorius M. Z. teigia, kad teismų nuosprendžiai neatitinka BK 305... 26. Kolegijos nuomone, priimtuose procesiniuose dokumentuose nusikalstamos veikos... 27. Dėl nuteistiesiems E. B., M. Z. bausmių paskyrimo... 28. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinančios... 29. Nuteistieji E. B., M. Z. prašo pripažinti jų atsakomybę lengvinančia... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 23... 31. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nenustatė nuteistųjų E. B., M.... 32. Iš bylos duomenų nustatyta, kad tiek E. B., tiek M. Z. tyrimo vykdymo metu... 33. Nuosprendžiuose dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių bei jų dydžių... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 35. ... 36. Nuteistųjų E. B. ir M. Z. kasacinius skundus atmesti....