Byla 2-704-241/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės laikinai einančios direktorės pareigas D. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-823-459/2019 pagal ieškovų akcinės bendrovės Šiaulių banko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimus dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės bankroto bylos iškėlimo ir pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės laikinai einančios direktorės pareigas D. K. prašymą dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Luminor bank AS.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Laikinai einanti UAB Pajūrio mėsinės direktorės pareigas D. K. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad išanalizavusi bendrovės veiklos pokyčius, su klientais suderintas pasikeitusias bendradarbiavimo sąlygas ir verslo aplinkos pokyčius, susiklosčiusius po Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1284-381/2018, kuria atsisakyta UAB Pajūrio mėsinei iškelti restruktūrizavimo bylą, bendrovė tapo pajėgi pati savarankiškai pasiekti restruktūrizavimo tikslus, todėl parengė naujus restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuose pateikiamas kitas verslo planas, atsižvelgiant į naujai sudarytas sutartis, vykdomas derybas, nutrauktus bendrovei nenaudingus susitarimus ir pasikeitusias komercinio bendradarbiavimo sąlygas.

82.

9Pažymėjo, jog skerdimo apimtys po 2018 m. liepos 25 d. rodo, kad naujai sudarytos sutartys turėjo teigiamą poveikį bendrovės veiklos rodikliams. Pagal 2018 m. spalio 25 d. finansines ataskaitas, bendrovei priklausančio turto vertė siekė 5 857 699 Eur, pradelsti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudarė 2 604 539,77 Eur, taigi pradelsti kreditorių įsipareigojimai sudarė 44 proc. į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Nurodė, kad bendrovė patiria trumpalaikių finansinių sunkumų dėl produkcijos tiekimo į Rusijos Federaciją apribojimo ir afrikinio kiaulių maro, jos prekybos partnerių tų pačių veiksnių sąlygotų finansinių sunkumų. UAB Pajūrio mėsinė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, joje dirba 32 darbuotojai.

103.

11UAB Pajūrio mėsinės kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos skolininkei iškėlimo. Nurodė, kad atsakovė UAB Pajūrio mėsinė nevykdo privalomųjų mokėjimų, jos įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2019 m. sausio 16 d. sudarė 330 264,56 Eur. Lyginant UAB Pajūrio mėsinės 2018 m. kovo 31 d. balanse esančius duomenis su restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytais 2018 m. spalio 25 d. duomenimis, matyti, kad per nurodytą laikotarpį bendrovės turtas sumažėjo nuo 6 030 302,00 Eur iki 5 857 699,00 Eur, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai išaugo nuo 5 301 994,00 Eur iki 5 368 399,00 Eur. Nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 25 d. nutarties bendrovės finansinė padėtis nepagerėjo, bendrovės įsipareigojimai kreditoriams nėra vykdomi, skolos toliau auga. UAB Pajūrio mėsinė teikia duomenis apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas, tačiau valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius į VSDFV biudžetą nemoka. Atsakovė nėra sumokėjusi įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. Nuo 2018 m. birželio 15 d. VSDFV Klaipėdos skyriaus per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS) pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti.

124.

13UAB Pajūrio mėsinės kreditorius AB Šiaulių bankas pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos skolininkei iškėlimo. Nurodė, kad pagal 2018 m. gegužės 10 d. parengtą atsakovės balansą, balansinio turto vertė 6 034 332 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5 333 562 Eur, iš kurių 3 560 014 Eur sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Atsakovė 2018 m. spalio 25 d. parengtuose restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, kad pradelsti įsipareigojimai sudarė 2 604 539,77 Eur, į kuriuos įsipareigojimai AB Šiaulių bankui, AB Luminor bank, AB SEB bankui ir dalis įsipareigojimų VSDFV Klaipėdos skyriui neįtraukti. Prie pradelstų įsipareigojimų nepriskirtas 1 367 927,86 Eur dydžio AB Šiaulių banko reikalavimas. Atsakovė AB Šiaulių banko reikalavimą prie nepradelstų įsipareigojimų priskiria nepagrįstai, nes procesiniu pagrindu pradelstą įsipareigojimą priskirti prie nepradelstų buvusios aplinkybės išnykusios, t. y. byla su AB Šiaulių banku dėl kredito grąžinimo termino pratęsimo yra išnagrinėta ir atsakovės ieškinys atmestas kaip nepagristas. Taigi UAB Pajūrio mėsinės pradelsti įsipareigojimai yra 2 604 539,77 Eur, o ši suma neabejotinai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė yra nemoki. Tuo tarpu UAB Pajūrio mėsinės paaiškinimai ir restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvūs, o jų ekonominis pagrįstumas ir realumas neįrodytas. Susipažinus su pateiktomis keturiomis paslaugų teikimo sutartimis matyti, kad jos yra bendro pobūdžio, klientai nėra įsipareigoję nupirkti konkretaus paslaugų kiekio, tik UAB Pajūrio mėsinė yra įsipareigojusi klientui pageidaujant suteikti paslaugą už sutartą kainą. Sudarytos sutartys nėra ilgalaikės, trijų iš jų terminas iki 2018 m. gruodžio 31 d., taigi jų sudarymas ar vykdymas niekaip nesusijęs su restruktūrizavimo proceso laikotarpiu.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. nutartimi iškėlė UAB Pajūrio mėsinės bankroto bylą; prašymą dėl UAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmetė.

186.

19Teismas nurodė, kad dėl restruktūrizavimo bylos UAB Pajūrio mėsinei iškėlimo nagrinėjamu atveju kreiptasi jau ketvirtą kartą.

20Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartyje pažymėjo, kad svarbu, jog atsakovės restruktūrizavimo procesui, o vėliau ir restruktūrizavimo planui pritartų dauguma kreditorių. Šiuo atveju didžiausių atsakovės kreditorių – bankų ir VSDFV Klaipėdos skyriaus bei Valstybinės mokesčių inspekcijas prie Lietuvos finansų ministerijos (toliau – VMI) pozicija atsakovės restruktūrizavimo klausimu yra neigiama.

217.

22Teismas, palyginęs 2017 m. spalio 31 d. patvirtintus restruktūrizavimo plano metmenis ir šioje byloje pateiktus restruktūrizavimo metmenis, darė išvadą, kad pastarieji metmenys yra sutrumpinta anksčiau rengtų restruktūrizavimo plano metmenų kopija. Metmenyse tik išbraukta dalis pastraipų, vietoj žodžių „strateginis partneris“ vartojama sąvoka „užsakovai“, o vietoj „investicijų“ – terminas „avansai“, t. y. iš esmės vietoj neįrodyto teiginio, kad yra strateginis investuotojas, kuris išpirks reikalavimus, teigiama, kad egzistuoja užsakovai, kurie už viską mokės avansu, mokės už žaliavas ir pan. Taigi, deklaratyvūs teiginiai, nesant juos pagrindžiančių įrodymų, negali tapti pagrindu teigti apie iš esmės pasikeitusią situaciją.

238.

24Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, jog atsiskaitymui su kreditoriais numatoma skirti 5 238 023 Eur, 500 000 Eur skola būtų kapitalizuota, tačiau tokiam siūlymui vieną kartą kreditoriai jau nepritarė ir nėra pateikta jokių duomenų, kad su tokiu siūlymu kuris nors kreditorius sutinka. Prie pajamų nurodyta, kad net 2 500 000 Eur suma, skirta įsipareigojimams dengti, bus gauta iš investuotojų, tačiau visame restruktūrizavimo plane nepaaiškintas ir nepagrįstas šių pajamų realumas. Nėra aišku, iš kur atsiras investuotojas, ar su tais investuotojais nereikės atsiskaityti, ar tokiu būdu nepadidės įsipareigojimai, todėl tokios eilutės įtraukimas prie pajamų ir tokia didele dalimi vertintinas kaip siekis matematiškai pagrįsti reikiamą pajamų skaičių, o ne plano ekonominį pagrįstumą.

259.

26Teismas nurodė, kad atsakovės pajamos jau daug metų smarkiai mažėja, sąnaudos viršija pajamas, nuostolis didėja ir realaus pagrindo nuo 2019 m. tikėtis net 33 proc. pajamų augimo nėra. Pajamos turi padidėti nuo 2 050 000 Eur iki 3 080 000 Eur per metus, tačiau plano metmenyse nurodytas numatomas tik 5 – 9 proc. pardavimo apimčių augimas, todėl pagrindo tikėtis sąnaudų sumažėjimo bei pelno nėra. Teiginiai, kad pajamos bus padidintos ir su kreditoriais bus atsiskaityta, nes bus dirbama tik su pirkėjais, kurie moka avansu, ir bus atsisakoma dirbti su tais, kurie avansu nemoka, yra nelogiški, deklaratyvūs ir prieštaringi.

2710.

28Teismas nurodė, kad pagal 2018 m. gruodžio 31 d. UAB Pajūrio mėsinės balansą, balansinio turto vertė 5 855 010 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5 463 164 Eur, iš kurių 3 689 616 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pagal balansą, beveik 75 proc. turto sudaro ilgalaikis turtas (žemė, statiniai ir susijusių įmonių akcijos). Trumpalaikis turtas, kuris sudaro apie 25 proc. viso balansinio turto, į apskaitą įtrauktas kaip trumpalaikės investicijos. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartyje konstatavo, kad nėra pagrindo RUAB „GRIMEDA“ akcijas eliminuoti iš atsakovės turto masės, tačiau atidėtasis pelno mokestis faktiškai nėra tas realus atsakovės turimas turtas, į kurį gali būti nukreipti kreditorių reikalavimai, nes ši suma gali turėti įtakos tik ateinančių laikotarpių pelno apmokestinimui. Kadangi atsakovės veikla jau kelerius metus nuostolinga, nėra pagrindo tikėtis, kad atsakovė artimiausiu metu atgaus šią pelno mokesčio sumą. Taigi, sprendžiant klausimą dėl UAB Pajūrio mėsinės mokumo, į 2018 m. gruodžio 31 d. balansą įtrauktas atidėtasis pelno mokestis (249 623 Eur) negali būti vertinamas kaip realus atsakovės turtas.

2911.

30Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartyje nurodė, jog atlikdama turto perkainojimą, atsakovė rėmėsi ne savo subjektyviu vertinimu, bet nepriklausomo turto vertintojo išvada. Nors tai tik informacinio pobūdžio dokumentas, tačiau turto vertinimo ataskaitos laikyti nepatikima nėra pagrindo, todėl ir balanse nurodytą materialaus turto vertę nėra pagrindo mažinti. Aptartų duomenų pagrindu 2018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta atsakovės turto vertė viso mažintina 249 623 Eur (atidėto pelno mokesčio suma), t. y. atsakovės UAB Pajūrio mėsinės turto vertė sudaro ne daugiau kaip 5 605 387 Eur.

3112.

32Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad į atsakovės pradelstus įsipareigojimus neįtrauktas 1 367 927,86 Eur dydžio AB Šiaulių banko reikalavimas, o įtraukta tik nedidelė šio įsipareigojimo dalis – 56 000 Eur. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-10090-1031/2017 konstatuota, kad 2017 m. rugsėjo 7 d. pranešime atsakovei UAB Pajūrio mėsinei kreditorius AB Šiaulių bankas aiškiai nurodė, jog sutartis yra nutraukiama nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės įsigaliojo iki sutarties nutraukimo, tačiau pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui 2018 m. lapkričio 15 d., AB Šiaulių banko 2017 m. rugsėjo 7 d. raštas, kuriuo UAB Pajūrio mėsinė buvo informuota apie sutarties nutraukimą nuo 2017 m. rugsėjo 27 d., toliau galioja ir kredito sutartis laikytina nutraukta. Atsakovės UAB Pajūrio mėsinės teiginius, kad po 2018 m. lapkričio 15 d. AB Šiaulių bankas nesiėmė veiksmų ir nenutraukė sutarties, teismas pripažino nepagrįstais, motyvuodamas tuo, jog apie sutarties nutraukimą atsakovė jau buvo informuota 2017 m. rugsėjo 7 d. raštu.

3313.

34Teismas nurodė, kad net vertinant aplinkybę, jog atsakovės balanse turtas yra apskaitytas teisingai (5 855 010 Eur), tai faktiškai pradelsti įsipareigojimai (3 971 681,13 Eur) neabejotinai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

35III.

36Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3714.

38Atskirajame skunde laikinai einanti UAB Pajūrio mėsinės direktorės pareigas D. K. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3914.1.

40Nutartyje buvo netinkamai atliktas atsakovės restruktūrizavimo plano metmenų ir įmonės finansinės padėties teisinis įvertinimas. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pareiškimų dėl bankroto ir restruktūrizacijos bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, nesiėmė iniciatyvos reikalauti ir rinkti papildomus įrodymus, būtinus teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, tačiau, vadovaudamasis klaidingomis prielaidomis neteisingai ir formaliai sprendė apie bendrovės realią turtinę padėtį, (ne) mokumą.

4114.2.

42Nesutiktina su nutarties teiginiu, kad UAB Pajūrio mėsinės pradelsta skola AB Šiaulių bankui sudaro 1 367 927,86 Eur, kadangi pagrindinės kredito dalies galutinis grąžinimo terminas sueina tik 2020 m. vasario 5 d., ką patvirtina paties AB Šiaulių banko į bylą pateikti dokumentai. Pirmosios instancijos teismas, nepaisydamas visos eilės įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriais buvo išaiškinta, kad kreditavimo sutartis tarp AB Šiaulių banko ir UAB Pajūrio mėsinės yra nenutraukta, pateikė kontroversišką aiškinimą, jog neva ginčo metu buvo suspenduotas kreditavimo sutarties nutraukimas ir esą pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikotarpiui kreditavimo sutarties nutraukimas įvyko automatiškai. Nutartyje be pagrindo samprotaujama, kad 2018 m. lapkričio 15 d. pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui AB Šiaulių banko raštas, kuriuo UAB Pajūrio mėsinė buvo informuota apie sutarties nutraukimą nuo 2017 m. rugsėjo 27 d., toliau galioja.

4314.3.

44Bendrovė vos tik gavusi AB Šiaulių banko pranešimą apie kreditavimo sutarties vienašališką nutraukimo, nedelsdama pateikė teismui reikalavimą dėl neteisėto sutarties nutraukimo, tačiau Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2- 10090-1031/2017 atsisakė priimti UAB Pajūrio mėsinės reikalavimą dėl AB Šiaulių banko neteisėto sutarties nutraukimo, motyvuodamas tuo, kad ieškinys dėl sutarties nutraukimo negali būti nagrinėjamas, kai sutartis yra nenutraukta, nes teismo įsiteisėjusia nutartimi atsakovas yra įpareigotas šios sutarties nenutraukti. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartyje nurodyta, kad priimant nutartį, draudžiančią AB Šiaulių bankui nutraukti kreditavimo sutartį, kreditavimo sutartis nutraukta nebuvo, o teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės įsigaliojo iki sutarties nutraukimo, todėl konstatuota, kad šalių sutartis nėra nutraukta. Tokia pati pozicija, kad tarp šalių sutartis yra nenutraukta, išdėstyta ir Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartyje.

4514.4.

46Bendrovė nuo pranešimo gavimo dienos turėjo visiškai aiškią poziciją dėl nesutikimo su vienašališku sutarties nutraukimu ir iš karto ėmėsi priemonių savo subjektinės teisės gynybai, pareikšdama reikalavimą teisme, tačiau teismui atsisakius reikalavimą priimti, bendrovė neturėjo galimybės ginčyti kredito sutarties nutraukimo. Būtų nepateisinama situacija, jeigu teismui atsisakius priimti bendrovės ieškinio reikalavimą dėl neteisėto kredito sutarties nutraukimo, teismas kredito sutartį to paties pranešimo pagrindu vertintų kaip nutrauktą. Teismo pateiktas vertinimas yra neteisingas, pažeidžia ne tik teisingumo, protingumo, sąžiningumo, bet ir teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principus.

4714.5.

48Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-815-460/2018 konstatavo, kad netgi darant prielaidą, jog UAB Pajūrio mėsinės teisminis ginčas su AB Šiaulių banku baigtųsi nesėkmingai, kredito grąžinimo terminas sueitų tik 2020 m. vasario 5 d. Bankas nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad jam yra išduotas vykdomasis dokumentas UAB Pajūrio mėsinės atžvilgiu. Kadangi jokio vykdomojo dokumento UAB Pajūrio mėsinės atžvilgiu nėra išduota, todėl AB Šiaulių banko prieštaravimai yra formalūs bei nepakankami atsisakyti kelti atsakovės restruktūrizavimo bylą.

4914.6.

50Pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai vertino restruktūrizavimo plano metmenis, juose nurodytą informaciją, pateiktus veiklos atkūrimo būdus, juolab, kad ir bylą nagrinėjant teisme buvo pateikti atitinkami įrodymai, patvirtinantys, jog bendrovė veiklą vykdo, tačiau teismas šių įrodymų nevertino arba sprendė, kad jie nėra pakankami UAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylai iškelti.

5114.7.

52Kaip neatitinkantis tikrovės atmestinas nutarties teiginys, kad atsakovės įsipareigojimai kreditoriams nėra vykdomi, skolos toliau auga. Iš byloje pateikto aktualaus balanso matyti, kad 2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 5 514 783 Eur, o 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 5 463 164 Eur. Tai reiškia, kad bendrovė vykdo įsipareigojimus ir, priešingai nei teigiama nutartyje, atsakovei jau pavyko įsipareigojimus kreditoriams sumažinti, t. y. po Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 25 d. nutarties bendrovės sudaryti susitarimai ir pradėtos įgyvendinti restruktūrizavimo priemonės yra realios.

5314.8.

54Privilegijuotų kreditorių trukdymas restruktūrizavimo bylos iškėlimui ir tendencingas siekis įstumti bendrovę į bankrotą, nors kreditavimo sutarčių terminai dar net nėra pasibaigę, vertintinas kaip siekis kuo greičiau (nelaukiant sutarčių terminų pabaigos) patenkinti savo interesus iš veikiančios įmonės turto, gauti išmokas iš UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, ignoruojant kitų kreditorių, kurių reikalavimai neužtikrinti hipoteka, interesus. Tuo tarpu bendrovė deda visas pastangas laikiniems sunkumams pašalinti ir ketinimas kelti restruktūrizavimo bylą, kurioje bus numatyta atsiskaitymų tvarka ir terminai, tik patvirtina įmonės gerus siekius. Itin svarbu yra ir tai, kad valstybės valdoma įmonė – UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, 2017 m. liepos 12 d. raštu pritarė restruktūrizavimo procesui. Bendrovei iškėlus bankroto bylą, nepaisant to, kad ji pati turėtų galimybes restruktūrizavimo laikotarpiu sumokėti skolas kreditoriams, kredito įstaigų reikalavimai galimai būtų pateikti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui dėl išmokos išmokėjimo, t. y. valstybės lėšomis būtų dengiama ūkio subjekto skola.

5514.9.

56Išanalizavusi bendrovės veiklos pokyčius, su klientais suderintas pasikeitusias bendradarbiavimo sąlygas ir verslo aplinkos pokyčius, susiklosčiusius po Lietuvos apeliacinio teismo nutarties 2018 m. liepos 25 d., bendrovė parengė naujus restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuose pateikiamas atnaujintas verslo planas, atsižvelgiant į naujai sudarytas sutartis, vykdomas derybas, nutrauktus bendrovei nenaudingus susitarimus ir pasikeitusias komercinio bendradarbiavimo sąlygas. Kadangi įvyko reikšmingi pokyčiai bendrovės veikloje, naujos aplinkybės ir objektyvūs pokyčiai leidžia patikimai prognozuoti, kad pasikeitus verslo sąlygoms bendrovė turi realias galimybes sėkmingai įgyvendinti restruktūrizavimu siekiamus tikslus – atkurti bendrovės mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais.

5714.10.

58Pirmosios instancijos teismas be priežasties ignoravo bendrovės paaiškinimus apie vykdomą gamybos ir valdymo struktūros pertvarkymą. Bendrovei sėkmingai užbaigus derybas dėl ritualinių avienos skerdimo paslaugų, po bandomųjų ritualinės avienos užsakymų klientai teikia reguliarius užsakymus. Ritualinio avių skerdimo paslaugos teikiamos užsienio pirkėjams, kurie savo lėšomis finansuoja gyvų avių pristatymą, pakavimo medžiagų ir kitų gamybos komponenčių pristatymą. Persiorientavimas į paslaugų teikimą, ritualinio avių skerdimo pradėjimas, darbo jėgos optimizavimas rodo, kad ekonomine prasme bendrovėje faktiškai pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas.

5914.11.

60Bendrovė, priešingai nei anksčiau, įrodinėja, kad ji savarankiškai gali pasiekti restruktūrizavimo tikslus. Naujo bendrovės verslo plano skaičiavimai pagrįsti gautinomis pajamomis, kurias bendrovė numato gauti iš 2018 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. sudarytų kontraktų, o ne deklaracijomis ir prielaidomis kaip tvirtinama ginčijamoje nutartyje.

6114.12.

62Šiuo metu bendrovė taiko naują kainodarą ir rinkoje siūlo itin konkurencingą skerdimo paslaugų kainą, sudarinėja naujas sutartis dėl skerdimo paslaugų teikimo, todėl skerdimo paslaugų užsakovų skaičius, o kartu ir skerdimo paslaugų apimtys, auga. Sudarytos sutartys su stambiais kontrahentais, kuriems kiekvieną savaitę bendrovė atlieka skerdimo paslaugas. Bendrovė taip pat sudarinėja sutartis su daugeliu aplinkinių rajonų stambesnių galvijų augintojais ir teikia jiems galvijų skerdimo paslaugas. Tai patvirtina 2018 m. rugsėjo 17 d., 2018 m. rugsėjo 3 d., 2018 m. rugpjūčio 24 d. sutartys ir kiti sutarčių vykdymą pagrindžiantys dokumentai. Pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bendrovė nurodė, kad nuo š. m. rugpjūčio mėn. su stambiu Lietuvos kiaulių augintoju vyksta derybos dėl didelės vertės kontrakto sudarymo, kas leis pasiekti skerdimo apimtis iki 600 vnt. kiaulių per dieną bei atneš 100 000 Eur pajamų per mėnesį ir tokiu būdu bus užtikrintas tinkamas bendrovės einamųjų įsipareigojimų vykdymas.

6314.13.

64Spręsdama apyvartinių lėšų trūkumo problemą ir siekdama skerdimų apimtis išlaikyti, bendrovė itin orientuojasi į skerdimo paslaugų teikimo rinką. Bendrovės persiorientavimas į paslaugų teikimą leidžia geriau diversifikuoti veiklos rizikas. Bendrovė sėkmingai atliko daug pozityvių darbų, skirtų bendrovės veiklos efektyvumui ir produktyvumui didinti, pavyzdžiui, sumažino veiklos sąnaudas, užmezgė partnerystę su užsienio klientais. Iš didėjančių skerdimo apimčių pagrįstai galima prognozuoti, kad bendrovė didins pardavimų apimtis, o tai leidžia tvirtinti, jog bendrovė turi potencialą generuoti ir didinti pajamas. Taigi, visos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina tai, kad bendrovė padarė didžiulį darbą, siekdama įveikti finansinius sunkumus.

6514.14.

66Bendrovės sprendimas persiorientuoti į paslaugų teikimą davė apčiuopiamus finansinius rezultatus ir sumažėjusį nuostolingumo lygį. Bendrovė vykdo galvijų, kiaulių, avių skerdimo paslaugas ir iš gaunamo pelno už teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes dengs įsipareigojimus kreditoriams. Vykdant veiklą paslaugų forma, mažėja apyvartinių lėšų poreikis, nes visus komponentus pristato klientas, o bendrovė atlieka tik paslaugą. Tokiu būdu didinamas efektyvumas ir produktyvumas, mažėja pastoviųjų kaštų dalis tenkanti vieno produkcijos kilogramo pagaminimui, kas sudarys sąlygas pilnai apkrauti bendrovės skerdyklos pajėgumus. Be to, naujieji verslo partneriai sutinka užtikrinti išankstinį apmokėjimą už UAB Pajūrio mėsinės teikiamas paslaugas.

6714.15.

68Nesutintina su nutarties motyvais, kad atidėtasis pelno mokestis faktiškai nėra realus atsakovės turtas, kadangi iki krizinių veiksnių bendrovė ir vertikalioje mėsos perdirbimo grandinėje dirbančios bendrovės partnerės sėkmingai didino savo pardavimų apimtis ir dirbo pelningai. Atlikus reikiamas gamybos efektyvumo ir produktyvumo reformas bei užmezgus partnerystę su užsienio klientais, bendrovės patiriamas nuostolis mažėjo, todėl rezultatai gerėja ir ši tendencija išliks, kadangi bendrovė sėkmingai atliko daug pozityvių darbų, skirtų veiklos efektyvumo didinimui bei finansinių sunkumų išvengimui. Bendrovei sėkmingai mažinant nuostolingumo lygį, galima pagrįstai prognozuoti, kad padidinus veiklos apimtis pagal sudarytus kontraktus, bendrovė artimiausiu metu galės atgauti šią pelno mokesčio sumą.

6915.

70Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atmesti pareiškėjos atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7115.1.

72Pagal VSDFV registro duomenis, UAB Pajūrio mėsinė VSDF biudžetui skolinga

73337 178,40 Eur už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. Nuo 2018 m. birželio 15 d. VSDFV Klaipėdos skyriaus per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pati atsakovė paskutinį kartą 2018 m. gegužės 18 d. sumokėjo 5 155 Eur. UAB Pajūrio mėsinė teikia duomenis apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas, tačiau VSD įmokų už apdraustuosius į fondo biudžetą nemoka. Taigi įmonė yra nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, todėl negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį.

7415.2.

75UAB Pajūrio mėsinė su VSDFV Klaipėdos skyriumi 2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašė skolos sumokėjimo atidėjimo sutartį, kuria buvo atidėtas 284 926,90 Eur skolos fondo biudžetui mokėjimas. Nustatytais terminais nevykdant sutartyje numatytų sąlygų, sutartis buvo nutraukta VSDFV Klaipėdos skyriaus 2018 m. birželio 14 d. sprendimu. Nurodytą sprendimą bendrovė apskundė ir šiuo metu Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose nagrinėjama administracinė byla Nr. I-8292-386/2018 dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus 2018 m birželio 14 d. sprendimo panaikinimo. UAB „Pajūrio mėsinė“ nepagrįstai laikosi pozicijos, jog kol nepriimti galutiniai teismų sprendimai, VSDFV Klaipėdos skyriaus nurodoma ginčytina reikalavimo teisė nelaikytina pradelstais įmonės įsipareigojimais. Šiuo atveju yra svarbu tai, kad reikalavimo teisė kilo ne sutarties, o įstatymo pagrindu. Be to, administracinėje byloje įmonė neginčija pačios skolos pagrįstumo, o Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, reikalavimai, susiję su skolos grąžinimo termino pratęsimu (išdėstymu), nelaikomi ginču dėl pačios skolos pagrįstumo.

7615.3.

77Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog UAB Pajūrio mėsinės parengti restruktūrizavimo plano metmenys ir preliminarus verslo planas neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir jų įgyvendinimo realumo kriterijų.

7816.

79Ieškovas AB Šiaulių bankas prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8016.1.

81Ilgalaikį finansinių sunkumų pobūdį ir blogėjančią UAB Pajūrio mėsinės finansinę situaciją patvirtina finansinių rodiklių dinamika. Pagal bylos medžiagą bendrovė visiškai nepagrįstai ir deklaratyviai teigia, kad jos finansiniai rodikliai gerėja, nes pačios pateikti finansiniai duomenys patvirtina priešingai. Kelis metus trunkantis pajamų mažėjimas fiksuojamas ir paskutiniu laikotarpiu, nes pagal 2018 m. lapkričio 8 d. UAB Pajūrio mėsinės balanso duomenis, pajamos lyginat su 2018 m. balandžio 30 d. balansu, dar labiau sumažėjo (nuo 170 833 Eur iki 155 198 Eur per mėnesį), turto apimtis sumažėjo (nuo 6 034 332 Eur iki 5 842 722 Eur). Taip pat priešingai nei nurodo UAB Pajūrio mėsinė, jos pelningumo rodikliai eilę metų blogėja, t. y. faktiškai nevyksta joks veiklos optimizavimas ar stabilizavimas. Priešingai, bendrovė klimpsta į vis didesnes finansines problemas, kurios yra ne trumpalaikės, bet užsitęsusios ir pagal esamą finansinę situaciją ir parengtus restruktūrizavimo plano metmenis neišsprendžiamos.

8216.2.

83Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB Pajūrio mėsinės įsipareigojimai AB Šiaulių bankui prie nepradelstų įsipareigojimų priskirti nepagrįstai. Laikinosios apsaugos priemonės kuria teisines pasekmes tik jų galiojimo laikotarpiu ir tik ta apimtimi. kiek jos taikomos, o šiai dienai jos yra panaikintos ir jų kurta apsauga yra pasibaigusi. UAB Pajūrio mėsinė, teikdama ieškinį su prašymu pripažinti kredito sutarties nutraukimą neteisėtu, ir kurį teismas iki galioja laikinosios apsaugos priemonės pagrįstai atsisakė priimti, motyvuodamas būtinybe bendrovei apsispręsti arba reikalauti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, arba ginčyti nutraukimą, pati pripažino, kad kredito sutarčių nutraukimo procesas, iki buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, jau buvo prasidėjęs. Taigi pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui ir išnykus jų sukurtai apsaugai, kredito sutartis nutrūko. UAB Pajūrio mėsinės interpretacijos ir argumentai apie tariamai tebegaliojančią kredito sutartį vertintini kaip nesąžiningi, nes UAB Pajūrio mėsinė įsipareigojimų nevykdė nei iki buvo išsiųsti pranešimai dėl kredito sutarties nutraukimo, nei visą laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laiką, nei po ieškinio atmetimo kaip nepagrįsto ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

8416.3.

85UAB Pajūrio mėsinė nepagrįstai teigia, kad jos įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, nes bendrovė prie pradelstų įsipareigojimų nepagristai neįtraukė visos eilės didžiausių kreditorių (AB Šiaulių banko, VMI, VSDFV), nevertino įsipareigojimų Luminor bank AS ir AB SEB bankui. Pačios UAB Pajūrio mėsinės nurodomų pradelstų įsipareigojimų suma tik nežymiai yra mažesnė už pačios bendrovės nurodomą pusę turto vertės, t. y. UAB Pajūrio mėsinės nurodoma turto vertė atėmus atidėtojo pelno mokestį yra 5 605 387 Eur (pusė sudarytų 2 802 693,50 Eur), todėl prie bendrovės nurodomos pradelstų įsipareigojimų sumos 2 659 753,27 Eur pridėjus nepagrįstai neįskaičiuotus įsipareigojimus AB Šiaulių bankui (1 311 927,86 Eur), VSDFV (260 926,90 EUr), Liminor bank AS (770 563,02 Eur) ir papildomus įsipareigojimus, kurių terminas šiai dienai jau yra suėjęs (1 398 805,53 Eur įsipareigojimas VMI, 484 500,86 Eur įsipareigojimas UAB „Kretingalės mėsa“ ir kt.), taip pat įvertinus 7 660 664,72 Eur įsipareigojimus AB SEB bankui, nekyla jokių abejonių, kad UAB Pajūrio mėsinės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę turimo turto.

8616.4.

87Restruktūrizavimo plano metmenys yra ne tik finansinių sunkumų priežasčių kontekste analogiški teiktiems tvirtinti restruktūrizavimo procese (tik sutrumpinta versija ir pakeista investuotojo idėja į avansinių mokėjimų idėją), tačiau juose numatomos būtinos minimalios pajamos neatitinka esamų pajamų ir yra neįmanomos gauti, be to, neįtraukta daugiau kaip pusė įsipareigojimų kreditoriams, todėl tokie matmenys teismo neabejotinai pagrįstai pripažinti neatitinkančiais restruktūrizavimo proceso perspektyvos.

8817.

89Suinteresuotas asmuo Luminor bank AS prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

9017.1.

91Po Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutarties priėmimo įvyko reikšmingi teisiniai įvykiai, t. y. įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu buvo išnagrinėtas teisminis ginčas tarp Luminor bank AS ir UAB „Pajūrio mėsinė“ dėl kreditavimo sutarties įvykdymo termino pratęsimo. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-216-340/2019 atmetė UAB Pajūrio mėsinės apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-931-1012/2018, kuriuo atmestas UAB Pajūrio mėsinės ieškinys dėl 2009 m. spalio 9 d. kredito sutarties termino pratęsimo.

92Taigi prie pirmosios instancijos teismo nutarties nustatyto pradelstų skolų dydžio

93(3 971 681,13 Eur) papildomai pridėtinas 760 728,59 Eur Luminor bank AS reikalavimas.

9417.2.

95Net jei dėl kokių nors teisinių priežasčių nebūtų įtraukta į pradelstų skolų dydį

961 311 927,86 Eur skola AB Šiaulių bankui, tai bet kuriuo atveju į UAB Pajūrio mėsinės pradelstas skolas įtraukus 760 728,59 EUR skolą Luminor bank AS, atsakovės pradelstos skolos viršytų pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, t. y. siektų 3 420 481,86 Eur.

9717.3.

98Sprendžiant dėl UAB Pajūrio mėsinės mokumo būklės svarbu atsižvelgti į faktus, kad įmonės finansiniai sunkumai yra tęstinio pobūdžio ir trunka labai ilgą laiką. UAB Pajūrio mėsinė ilgą laiką veikia nuostolingai, įmonės pardavimo pajamos 2018 m. smuko dvigubai, jos vykdoma veikla negeneruoja tiek pajamų, kad padengtų veiklos nuostolius ir atsiskaitytų su kreditoriais, t. y. įmonės veiklos finansinių rodiklių analizė ir verslo perspektyvos yra neigiamos, išlaidos viršija pajamas, įmonė neatsiskaito su darbuotojais, turi ženklių įsiskolinimų į valstybės biudžetą (1 405 914,88 EUR dydžio nepriemokos).

9917.4.

100UAB Pajūrio mėsinės direktorės pareigas laikinai einanti D. K. pakartotinį pareiškimą teisme dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškė praėjus mažiau kaip 4 mėnesiams po Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 25 d. nutarties atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, tačiau per šį trumpą laikotarpį neatsirado jokių reikšmingų naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartimi, ir kurios sudarytų pagrindą spręsti, kad galėtų būti keliama atsakovės restruktūrizavimo byla.

101Teismas

konstatuoja:

102IV.

103Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10418.

105Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB Pajūrio mėsinei iškelta bankroto byla ir atmestas UAB Pajūrio mėsinės laikinai einančios direktorės pareigas D. K. prašymas dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, peržengti skundo ribas taip pat nėra pagrindo.

106Dėl naujų įrodymų priėmimo

10719.

108Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

10920.

110Po atskirojo skundo padavimo apeliantė pateikė pirmosios instancijos teismui naujus įrodymus – 2015 m. vasario 6 d. kredito grąžinimo grafikus, taip pat Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d., 2017 m. rugsėjo 21 d., 2017 m. gruodžio 4 d. nutartis, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartį, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartį. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor bank AS pateikė pažymą apie UAB Pajūrio mėsinės skolą, ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė apeliantės preliminarias valstybinio socialinio draudimo fondų lėšų finansines ataskaitas, pajamų operacijų ataskaitą.

11121.

112Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje dalyvaujančių asmenų pateikti nauji įrodymai (išskyrus teismų procesinius sprendimus, kurie pagal suformuotą teismų praktiką nelaikomi įrodymais byloje) gali būti reikšmingi sprendžiant klausimą dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo, jų prijungimas neužvilkins bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo, jų turinys byloje dalyvaujantiems asmenims yra / turi būti žinomas, todėl jie priimami ir vertinami su kitais byloje esančiais įrodymais.

113Dėl atsakovės pateiktų įrodymų pripažinimo neviešais

11422.

115Po atskirojo skundo padavimo apeliantė pateikė pirmosios instancijos teismui kitus naujus įrodymus (įvardijami priedais Nr. 2 ir 3), kuriuos prašė pripažinti neviešais duomenimis.

11623.

117Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi nurodytus įrodymus pripažino nevieša bylos medžiaga, uždraudė byloje dalyvaujantiems ar su ją susipažįstantiems asmenims su šiais įrodymais susipažinti ir daryti jų kopijas. Teismas nurodė, kad prieduose Nr. 2 ir 3 yra duomenų, kurie sudaro atsakovės UAB Pajūrio mėsinės profesinę ir komercinę paslaptį.

11824.

119Ieškovė AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo leisti ieškovės atstovei susipažinti su nevieša bylos medžiaga ir įvertinti pirmosios instancijos teismo nustatyto apribojimo pagrįstumą. Nurodo, kad atsakovė savo prašymu nepagrįstai riboja šalių teisę susipažinti su bylos įrodymais.

12025.

121Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas, gavęs šalies prašymą dėl byloje pateiktos informacijos saugumo užtikrinimo ir (ar) bylos nagrinėjimo uždarame posėdyje, visų pirma turėtų spręsti, ar pateikta informacija laikytina saugotina, ar yra pagrindas visą ar dalį pateiktos informacijos laikyti nevieša. Jei teismas nustato tokios apsaugos būtinumą, jis turėtų spręsti dėl bylos neviešumo apimties. Pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui. Tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į saugotinos informacijos ir ginčo pobūdį, jo dalyką, šalių ypatumus ir kitas reikšmingas aplinkybes, kai bylos medžiagos dalies neviešumas negali užtikrinti privataus ar viešo intereso apsaugos, teismas gali skirti uždarą teismo posėdį atskirų įrodymų nagrinėjimui arba uždarą visos bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017). Kasacinio teismo nurodyta, kad vien informacijos, kuri vienos iš ginčo šalių įvardijama ar pagal ginčo šalių sudarytus susitarimus laikytina konfidencialia, pateikimas teismui, neįvertinus, ar šioje informacijoje esanti informacija sudaro komercinę ar kitokią paslaptį, ar yra saugotina privataus gyvenimo požiūriu, nėra pakankamas pagrindas laikyti šią medžiagą nevieša ir tuo labiau skirti uždarą teismo posėdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017).

12226.

123Pažymėtina, kad atskirojo skundo priedus Nr. 2 ir 3 sudaro Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščiai, atsakovės 2019 m. vasario 25 d. pridėtinės vertės mokesčio deklaracija, pardavimo analizė pagal tiekėjus ir apdraustų darbuotojų sąrašas. Vienintelė aplinkybė, kuria atsakovė 2019 m. vasario 25 d. prašyme grindė šios informacijos konfidencialumą yra tai, kad šie duomenys pagal UAB Pajūrio mėsinės direktoriaus įsakymą yra komercinė paslaptis.

12427.

125Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimu nurodytus įrodymus pripažint nevieša bylos medžiaga. Kaip minėta, pagal kasacinio teismo praktiką, vien informacijos, kuri vienos iš ginčo šalių įvardijama konfidencialia (komercine paslaptimi), nėra pakankamas pagrindas laikyti šią medžiagą nevieša. Atsakovė savo prašyme nenurodė aplinkybių kokie duomenys pateiktuose įrodymuose atitinka komercinės paslapties kriterijus. Pažymėtina, kad komercinė paslaptis – tai informacija, kuri turi tikrą ar potencialią komercinę vertę. Komercinę paslaptį gali sudaryti unikalūs verslo veiklos duomenys, konkretūs gaminių gamybos metodai, technologinės naujienos ir pan. Nagrinėjamu atveju atsakovės pateikti įrodymai šių kriterijų iš esmės neatitinka, todėl nėra pagrindo juos laikyti neviešais.

126Dėl atsakovės (ne)mokumo vertinimo

12728.

128Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Restruktūrizavimo tikslui pasiekti restruktūrizavimo procesas turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų.

12929.

130Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama teismui priėmus nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o užbaigiama teismui priėmus sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutraukti restruktūrizavimo bylą, jei nustatomos ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552-686/2016).

13130.

132Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus (ĮRĮ 4 straipsnis) ir procesinio pobūdžio (ĮRĮ 5, 6 straipsniai) sąlygos ir nėra pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis), taip pat, jeigu įmonės finansiniai rodikliai rodo, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti.

13331.

134Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo, esminę reikšmę turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, kad reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009).

13532.

136Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės nemokumas tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis). Kadangi įmonės nemokumas yra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas) ir pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), pirmiausia vertintina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė atsakovės (ne)nemokumą.

13733.

138Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, pripažino, kad atsakovė yra nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (3 971 681 Eur) viršija pusę faktiškai jos turimo turto vertės

139(5 605 387 Eur). Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovės pateiktais balanso duomenimis ir sprendė, kad į atsakovės balansą nepagrįstai neįtraukta visa pradelsta skola AB Šiaulių bankui (1 311 927,86 Eur), o į balanse nuodyto turto vertę be pagrindo įtrauktas atidėtas pelno mokestis.

14034.

141Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, atskirajame skunde nurodo, kad pagrindinės AB Šiaulių banko suteikto kredito dalies galutinis grąžinimo terminas sueina tik 2020 m. vasario 5 d., todėl teismas nepagrįstai 1 311 927,86 Eur sumą laikė pradelsta, atitinkamai neteisingai aiškino įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų turinį, laikydamasis pozicijos, kad kredito sutartis, sudaryta su AB Šiaulių banku, laikytina nutraukta. Apeliantė atskirajame skunde pažymėjo, kad UAB Pajūrio mėsinei padidinus savo veiklos apimtis pagal sudarytus kontraktus, bendrovė artimiausiu metu galės atgauti pelno mokesčio sumą (249 623 Eur), todėl teismas nepagrįstai šia suma sumažino balanse nurodyto turto vertę.

14235.

143Nustatyta, kad UAB Pajūrio mėsinė ir AB Šiaulių bankas 2009 m. balandžio 27 d. sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią bankas suteikė bendrovei 810 936 Eur kreditą. 2015 m. vasario 6 d. šalys sudarė susitarimą dėl 2009 m. balandžio 27 d. kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo ir papildymo, pagal kurį bankas suteikė bendrovei papildomą 469 200 Eur kreditą. Kredito sutarties (sutarčių) pabaigos terminas nustatytas 2020 m. vasario 5 d.

144UAB Pajūrio mėsinė 2017 m. rugpjūčio 4 d. prašymu prašė AB Šiaulių banko pakeisti kreditavimo sutarties (sutarčių) specialiosios dalies nuostatas, pratęsiant kredito grąžinimo terminą ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 20 d., nenumatant tarpinių kredito grąžinimo įmokų. 2017 m. liepos 26 d. bankas informavo bendrovę apie netinkamą kredito sutarties (sutarčių) vykdymą bei ragino įvykdyti sutartines prievoles. 2017 m. rugpjūčio 16 d. pranešimu bankas pakartotinai informavo ieškovę apie netinkamą kreditavimo sutarties vykdymą, t. y. susidariusį 148 003,92 Eur įsiskolinimą, palūkanas ir delspinigius. AB Šiaulių bankas, atsakydamas į 2017 m. rugpjūčio 4 d. UAB Pajūrio mėsinė prašymą, nurodė, kad nesutinka pratęsti kredito grąžinimo terminų, įspėjo, jog reikalavimų nevykdymo atveju bankas vienašališkai nutrauks kreditavimo sutartį (sutartis). 2017 m. rugsėjo 7 d. pranešimu AB Šiaulių bankas pranešė bendrovei dėl kreditavimo sutarčių, sudarytų su UAB Pajūrio mėsinė, vienašalio nutraukimo nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.

14536.

146Iš bylos šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų teismų procesinių sprendimų (Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys, CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad UAB Pajūrio mėsinė kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, ieškiniu prašydama: taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždraudžiant AB Šiaulių bankui kreiptis į notarą dėl vykdomųjų įrašų dėl skolų pagal kreditavimo sutartis išdavimo, taip pat nutraukti kreditavimo sutartį; pakeisti kreditavimo sutarčių nuostatas, pratęsiant kredito grąžinimo terminą iki 2021 m. liepos 20 d., nenumatant tarpinių kredito grąžinimo įmokų. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-10090-1031/2017 prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies – įpareigojo AB Šiaulių banką iki bylos išnagrinėjimo nenutraukti su UAB Pajūrio mėsine sudarytų kredito sutarčių. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-999-210/2017 Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartį paliko nepakeistą. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-10090-1031/2017 UAB Pajūrio mėsinės patikslintą ieškinį, kuriuo buvo prašoma pripažinti AB Šiaulių banko vienašalį kredito sutarčių nutraukimą neteisėtu, atsisakė priimti. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. vasario 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1038-1031/2018 UAB Pajūrio mėsinės ieškinį dėl kredito grąžinimo termino iki 2021 m. liepos 20 d. pratęsimo atmetė. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-421-569/2018 nurodytą 2018 m. vasario 20 d. sprendimą paliko nepakeistą.

14737.

148Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Šiaulių apylinkės teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės įsigaliojo iki sutarties nutraukimo, tačiau 2018 m. lapkričio 15 d. pasibaigus jų galiojimui, AB Šiaulių banko 2017 m. rugsėjo 7 d. raštas, kuriuo UAB Pajūrio mėsinė buvo informuota apie sutarties nutraukimą nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. tęsė savo galiojimą, todėl teismas kredito sutartį laikė nutraukta. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis.

14938.

150Pagal teismų formuojamą praktiką sprendžiant juridinio asmens (ne)mokumo klausimą ir vertinant jo turimo turto santykį su pradelstais įsipareigojimais, ginčijami tokio asmens įsipareigojimai paprastai nėra įskaičiuojami į bendrą jo pradelstų įsipareigojimų sumą, tačiau ši taisyklė negali būti suabsoliutinama ir teismo taikoma visiškai neatsižvelgiant į teisminių ginčų dėl kreditorinių reikalavimų pobūdį bei atsiradimo aplinkybes (pvz. žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-515-823/2018). Teismų praktikoje, reikalavimai, susiję su skolos grąžinimo termino pratęsimu nelaikomi ginču dėl pačios skolos pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1329-516/2015; 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1368-407/2017).

15139.

152Taigi įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais pripažinta, kad apeliantės UAB Pajūrio mėsinės inicijuotas teisminis ginčas dėl kreditavimo sutarčių grąžinimo termino pratęsimo, kuriame buvo taikytos laikinosios pasaugos priemonės – draudimas AB Šiaulių bankui nutraukti kreditavimo sutartis, buvo nepagrįstas. Kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, 2018 m. lapkričio 15 d. pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui, t. y. įsiteisėjus Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 20 d. sprendimui, AB Šiaulių banko 2017 m. rugsėjo 7 d. raštas, kuriuo UAB Pajūrio mėsinė buvo informuota apie sutarties nutraukimą nuo 2017 m. rugsėjo 27 d., tęsė savo galiojimą, todėl kreditavimo sutartys buvo nutrauktos. Po laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo atskiras ginčas dėl kreditavimo sutarties nutraukimo AB Šiaulių banko 2017 m. rugsėjo 7 d. rašto pagrindu inicijuotas nebuvo, todėl šioje byloje pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad apeliantės skola (dalis skolos) AB Šiaulių bankui yra ginčijama ir galėtų būti neįtraukiama į pradelstų įsipareigojimų sąrašą.

15340.

154Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad apeliantės teisė ginčyti pačią skolą (jos nutraukimą) buvo užkirsta Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi, kuria buvo atsisakyta priimti UAB Pajūrio mėsinės patikslintą ieškinį. Pažymėtina, kad savalaikį atsakovės UAB Pajūrio mėsinės nesikreipimą į teismą dėl kreditavimo sutarčių ginčijimo lėmė pačios atsakovės pasirinkti teisių gynimo būdai, t. y. atsakovė, gavusi pranešimą dėl sutarties nutraukimo, jo neginčijo, vietoj to kreipėsi į teismą dėl kredito grąžinimo termino pratęsimo, prašydama taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis bylos eigoje buvo draudžiama tikslinti ieškinio reikalavimus. Pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui, atsakovė turėjo teisę kreiptis į teismą iš naujo, ieškiniu prašant kreditavimo sutarčių nutraukimą pripažinti negaliojančiu, tačiau to nepadarė, o likus dienai iki laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo, Klaipėdos apygardos teismui buvo pateiktas UAB Pajūrio mėsinės pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Kaip minėta, sprendžiant dėl teisme ginčijamų reikalavimų, kurie įprastai netraukiami į pradelstų įsipareigojimų sąrašą, svarbu vertinti ir ginčo atsiradimo aplinkybes. Šiuo atveju apeliantės pozicija, kad ji būtų ginčijusi kreditavimo sutarčių nutraukimą, nepateikus esminių argumentų kodėl sutarčių nutraukimas, jos manymu, galėjo būti neteisėtas, ir įvertinus aplinkybę, kad kitose bylose atsakovės inicijuoti ieškiniai prieš kreditorius buvo atmesti, apeliacinės instancijos teismo vertimu, yra tik siekis dirbtinai sumažinti kreditoriams pradelstų įsipareigojimų bendrą sumą.

15541.

156Atskirai pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-216-340/2019 atmetė UAB Pajūrio mėsinės apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-931-1012/2018, kuriuo atmestas UAB Pajūrio mėsinės ieškinys dėl 2009 m. spalio 9 d. kredito sutarties termino pratęsimo. Nurodytiems procesiniams teismų sprendimams įsiteisėjus po šioje byloje skundžiamos nutarties priėmimo, atsirado pagrindas į pirmosios instancijos teismo nustatytų pradelstų įsipareigojimų sumą papildomai įtraukti 760 728,59 Eur Luminor bank AS reikalavimą. Taigi bendrą atsakovės pradelstų įsipareigojimų sumą sudaro 4 732 409,59 Eur.

15742.

158Sprendžiant dėl įmonės nemokumo turi būti nustatoma reali į įmonės balansą įrašyto turto vertė (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Teismų jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė, apibūdinanti įmonės finansinę būklę, nustatoma vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę, o įmonės balanso duomenimis apie įmonės turtą ir jo vertę galima remtis tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo ir to, jog jame nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1187/2013). Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

15943.

160Teismų praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad restruktūrizavimas galimas, kai įmonė turi laikinų ir įveikiamų finansinių sunkumų, ir, priešingai, nėra veiksmingas ir, kaip neužtikrinantis kreditorių interesų, negali būti taikomas, kai įmonė yra nemoki ir neturi galimybių dėl negalėjimo padengti įsiskolinimų atkurti normalią ūkinę veiklą ateityje arba vykdyti ūkinę veiklą bei kartu atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Taigi įmonės vadovas, siekdamas inicijuoti restruktūrizavimo bylą, turi pareigą įrodyti, kad jo vadovaujama įmonė nėra nemoki, o tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti pašalinti (pvz. žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1458-241/2018). Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016). Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju įmonės mokumo įrodinėjimo pareiga tenka atsakovei, šiuo atveju apeliantei.

16144.

162Kaip minėta, apeliacinės instancijos teisme kilo ginčas dėl 249 623 Eur atidėto pelno mokesčio sumos, kuria pirmosios instancijos teismas sumažino balanse nurodyto turto vertę. Pažymėtina, kad atidėtasis pelno mokestis faktiškai nėra tas realus atsakovės turimas turtas, į kurį gali būti nukreipti kreditorių reikalavimai, nes ši suma gali turėti įtakos tik ateinančių laikotarpių pelno apmokestinimui. Kadangi atsakovės veikla jau kelis pastaruosius metus nuostolinga, nėra pagrindo pagrįstai tikėtis, kad atsakovė artimiausiu metu atgaus šią pelno mokesčio sumą. Atsakovės nurodytos aplinkybės, kad bendrovei atlikus reikiamas gamybos efektyvumo ir produktyvumo reformas bei užmezgus partnerystę su užsienio klientais, bendrovės patiriamas nuostolis mažėjo, todėl bendrovės rezultatai gerėja ir ši tendencija išliks, kadangi bendrovė sėkmingai atliko daug pozityvių darbų, skirtų įmonės veiklos efektyvumo didinimui bei finansinių sunkumų išvengimui, laikytinos tik deklaratyviais, teorinio pobūdžio teiginiais, kurie neleidžia įsitikinti kad atsakovė artimiausiu metu turės galimybę atgaus atidėtą pelno mokestį.

16345.

164Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovę UAB Pajūrio mėsinę pripažino nemokia ĮBĮ prasme, kadangi jos pradelsti įsipareigojimai (4 732 409,59 Eur) viršija pusę į balansą įrašytą bendrovės turto vertės

165(5 605 387 Eur). Esant šioms aplinkybėms, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, yra pagrindas atsisakyti iškelti UAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas) ir yra pagrindas iškelti šiai bendrovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

166Dėl pagrindų iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą

16746.

168Pažymėtina, kad ĮRĮ nuostatos nedraudžia (pasikeitus faktinėms aplinkybėms) pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tačiau būtinoji tokio kreipimosi sąlyga yra faktinių aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas iškelti restruktūrizavimo bylą, pasikeitimas. Be to, šis pasikeitimas turi būti esminis, t. y. turi nebelikti priežasčių, kurios nulėmė ankstesnį teismo atsisakymą iškelti restruktūrizavimo bylą ar ją nutraukti, arba atsirasti naujos aplinkybės, sudarančios pagrindą restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad, jeigu tokių aplinkybių nėra ir ieškovas paduoda teismui iš esmės tais pačiais argumentais grindžiamą ieškinį, kuris anksčiau buvo atmestas ir nutartis šiuo klausimu įsiteisėjo, pakartotinai paduotą ieškinį teismas apskritai turėtų atsisakyti priimti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2714/2011). Nurodyti esmines pasikeitusias aplinkybes itin svarbu tais atvejais, kai pakartotinis pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikiamas praėjus labai trumpam laikui nuo teismo nutarties atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą arba ją nutraukti, įsiteisėjimo dienos.

16947.

170Vertinat atsakovės argumentus dėl restruktūrizavimo procese numatomų veiksmų ir prielaidų, būtinų pasiekti restruktūrizavimo proceso tikslus, matyti, kad atsakovė restruktūrizavimo proceso tikslų pasiekimą sieja su pardavimų augimu, sąnaudų mažinimu, pelningumo augimu, mokėjimų gavimu avansu ir pan. Tačiau, kaip pagrįstai sprendė pirmosios instancijos teismas, numatomos priemonės yra grindžiamos tik prielaidomis ir deklaracijomis ir nėra aišku, kuo jos skiriasi nuo nurodytų ankstesniuose restruktūrizavimo plano metmenyse, ar nuo tų, kurias bandyta taikyti iki šiol. Pateiktuose restruktūrizavimo pano metmenyse nurodoma, kad atsiskaitymui su kreditoriais numatoma skirti 500 000 Eur skola būtų kapitalizuota, tačiau prie plano nėra pateikta duomenų, kad kreditoriai būtų sutikę kapitalizuoti skolas. Prie atsakovės planuojamų pajamų nurodyta, kad 2 500 000 Eur suma, skirta įsipareigojimams dengti, bus gauta iš investuotojų, tačiau restruktūrizavimo plane nepagrįstas šių pajamų realumas, nėra nurodytas investuotojas.

17148.

172Atskirojo skunde dėstomi argumentai, kuriais bandoma paneigti pirmosios instancijos teismo išvadas dėl restruktūrizavimo matmenų realumo, laikyti iš esmės deklaratyviais. Atsakovė nurodo, kad bendrovė sėkmingai atliko daug pozityvių darbų, skirtų bendrovės veiklos efektyvumui ir produktyvumui didinti, pavyzdžiui, sumažino veiklos sąnaudos, užmezgė partnerystę su užsienio klientais, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti įrodymų nepateikė, t. y. nėra aišku su kokiais užsienio klientais yra užmegzta partnerystė, kuo ta partnerystė yra naudinga bendrovei finansiškai, kokios veiklos sąnaudos tiksliai buvo sumažintos. Atsakovė nurodo, kad nauji verslo partneriai sutinka užtikrinti išankstinį apmokėjimą už bendrovės teikiamas paslaugas, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Priešingai iš ieškovės į bylą pateiktų 2018 m. kovo 1 d., 2018 m. rugsėjo 3 d., 2018 m. rugpjūčio 24 d. ir kt. paslaugų tiekimo sutarčių, kuriomis atsakovė įrodinėja savo veiklos tęstinumą, nuostatų matyti, kad už skerdimo paslaugas pirkėjas apmoka po paslaugų atlikimo ir sąskaitos išrašymo arba abipusiu įskaitymu.

17349.

174Sprendžiant, ar galima restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, svarbus vaidmuo tenka įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu, laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos, iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonei veikloje nereikalingą turtą. Kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis), o tai reiškia, kad jų pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, parodanti galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Restruktūrizavimo proceso pradėjimas, neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos, būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (pvz. žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-484-330/2017).

17550.

176Nagrinėjamoje byloje didieji atsakovės kreditoriai (AB Šiaulių bankas, Luminor bank AS, VSDFV Klaipėdos skyrius ir kt.) prieštarauja atsakovė restruktūrizavimo bylos iškėlimui, todėl nėra pagrindo tikėtis, kad restruktūrizavimo procedūra galėtų būti sėkminga. Šią aplinkybę patvirtina ir prieš tai nutraukta atsakovės restruktūrizavimo byla, taip pat aplinkybės, kad kreditoriai (bankai) ginčuose dėl kreditų termino grąžinimo nesutiko su tokiu atsakovės siūlymu. Taigi atsakovės atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad šioje bylos stadijoje kreditorių nesutikimas laikytinas tik derybine pozicija, yra nepagrįsta bylos faktinėmis aplinkybėmis.

17751.

178Esant nurodytoms aplinkybėms ir pagrįsta pripažintai pirmosios instancijos teismo išvadai dėl atsakovės nemokumo, kuri yra savarankiškas pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo plačiau pasisakyti dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų, susijusių su atsakovės restruktūrizavimo plano metmenų vertinimu, kadangi tai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

179Dėl bylos procesinės baigties

18052.

181Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino bei taikė ĮRĮ ir ĮBĮ normas, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18253.

183Apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo paskelbimo išvakarėse (2019 m. gegužės 15 d.) gautą atsakovės prašymą ir paskelbimo dieną (2019 m. gegužės 16 d.) gautą patikslintą prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo su priedais atsisakytina priimti. Pažymėtina, kad aplinkybės, kuriomis grindžiamas bylos sustabdymas – 2019 m. gegužės 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl UAB Pajūrio mėsinės reorganizavimo, t. y. aplinkybė apie 2019 m. gegužės 9 d. skelbiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio metu bus sprendžiamas klausimas dėl UAB Pajūrio mėsinės reorganizavimo, bei 2019 m. balandžio 30 d. preliminari partnerystės sutartis, atsakovei turėjo būti ir buvo žinomos iki bylos nagrinėjimo 2019 m. gegužės 9 d. teismo posėdyje pradžios. Nepaisant to, atsakovė teismo apie tai neinformavo ir naujų duomenų neteikė, todėl bylos sustabdymo prašymas, kaip vilkinantis bylos nagrinėjimą, nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

184Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

185Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

186Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės atskirojo skundo priedus Nr. 2 ir 3 laikyti vieša bylos medžiaga.

187Atsisakyti priimti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės 2019 m. gegužės 15 d. ir 2019 m. gegužės 16 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktus prašymus dėl civilinės bylos sustabdymo ir juos kartus su priedais grąžinti padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Laikinai einanti UAB Pajūrio mėsinės direktorės pareigas D. K. kreipėsi į... 8. 2.... 9. Pažymėjo, jog skerdimo apimtys po 2018 m. liepos 25 d. rodo, kad naujai... 10. 3.... 11. UAB Pajūrio mėsinės kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo... 12. 4.... 13. UAB Pajūrio mėsinės kreditorius AB Šiaulių bankas pateikė pareiškimą... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. nutartimi iškėlė UAB... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad dėl restruktūrizavimo bylos UAB Pajūrio mėsinei... 20. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartyje pažymėjo, kad... 21. 7.... 22. Teismas, palyginęs 2017 m. spalio 31 d. patvirtintus restruktūrizavimo plano... 23. 8.... 24. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, jog... 25. 9.... 26. Teismas nurodė, kad atsakovės pajamos jau daug metų smarkiai mažėja,... 27. 10.... 28. Teismas nurodė, kad pagal 2018 m. gruodžio 31 d. UAB Pajūrio mėsinės... 29. 11.... 30. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 25 d.... 31. 12.... 32. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad į atsakovės pradelstus... 33. 13.... 34. Teismas nurodė, kad net vertinant aplinkybę, jog atsakovės balanse turtas... 35. III.... 36. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 37. 14.... 38. Atskirajame skunde laikinai einanti UAB Pajūrio mėsinės direktorės pareigas... 39. 14.1.... 40. Nutartyje buvo netinkamai atliktas atsakovės restruktūrizavimo plano metmenų... 41. 14.2.... 42. Nesutiktina su nutarties teiginiu, kad UAB Pajūrio mėsinės pradelsta skola... 43. 14.3.... 44. Bendrovė vos tik gavusi AB Šiaulių banko pranešimą apie kreditavimo... 45. 14.4.... 46. Bendrovė nuo pranešimo gavimo dienos turėjo visiškai aiškią poziciją... 47. 14.5.... 48. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartyje civilinėje... 49. 14.6.... 50. Pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai vertino restruktūrizavimo... 51. 14.7.... 52. Kaip neatitinkantis tikrovės atmestinas nutarties teiginys, kad atsakovės... 53. 14.8.... 54. Privilegijuotų kreditorių trukdymas restruktūrizavimo bylos iškėlimui ir... 55. 14.9.... 56. Išanalizavusi bendrovės veiklos pokyčius, su klientais suderintas... 57. 14.10.... 58. Pirmosios instancijos teismas be priežasties ignoravo bendrovės paaiškinimus... 59. 14.11.... 60. Bendrovė, priešingai nei anksčiau, įrodinėja, kad ji savarankiškai gali... 61. 14.12.... 62. Šiuo metu bendrovė taiko naują kainodarą ir rinkoje siūlo itin... 63. 14.13.... 64. Spręsdama apyvartinių lėšų trūkumo problemą ir siekdama skerdimų... 65. 14.14.... 66. Bendrovės sprendimas persiorientuoti į paslaugų teikimą davė apčiuopiamus... 67. 14.15.... 68. Nesutintina su nutarties motyvais, kad atidėtasis pelno mokestis faktiškai... 69. 15.... 70. Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atmesti pareiškėjos atskirąjį... 71. 15.1.... 72. Pagal VSDFV registro duomenis, UAB Pajūrio mėsinė VSDF biudžetui skolinga... 73. 337 178,40 Eur už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. sausio... 74. 15.2.... 75. UAB Pajūrio mėsinė su VSDFV Klaipėdos skyriumi 2017 m. rugsėjo 25 d.... 76. 15.3.... 77. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog UAB Pajūrio... 78. 16.... 79. Ieškovas AB Šiaulių bankas prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.... 80. 16.1.... 81. Ilgalaikį finansinių sunkumų pobūdį ir blogėjančią UAB Pajūrio... 82. 16.2.... 83. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB... 84. 16.3.... 85. UAB Pajūrio mėsinė nepagrįstai teigia, kad jos įsipareigojimai... 86. 16.4.... 87. Restruktūrizavimo plano metmenys yra ne tik finansinių sunkumų priežasčių... 88. 17.... 89. Suinteresuotas asmuo Luminor bank AS prašo pareiškėjos atskirąjį skundą... 90. 17.1.... 91. Po Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutarties priėmimo įvyko... 92. Taigi prie pirmosios instancijos teismo nutarties nustatyto pradelstų skolų... 93. (3 971 681,13 Eur) papildomai pridėtinas 760 728,59 Eur Luminor bank AS... 94. 17.2.... 95. Net jei dėl kokių nors teisinių priežasčių nebūtų įtraukta į... 96. 1 311 927,86 Eur skola AB Šiaulių bankui, tai bet kuriuo atveju į UAB... 97. 17.3.... 98. Sprendžiant dėl UAB Pajūrio mėsinės mokumo būklės svarbu atsižvelgti į... 99. 17.4.... 100. UAB Pajūrio mėsinės direktorės pareigas laikinai einanti D. K. pakartotinį... 101. Teismas... 102. IV.... 103. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 104. 18.... 105. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB Pajūrio... 106. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 107. 19.... 108. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie... 109. 20.... 110. Po atskirojo skundo padavimo apeliantė pateikė pirmosios instancijos teismui... 111. 21.... 112. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje dalyvaujančių asmenų... 113. Dėl atsakovės pateiktų įrodymų pripažinimo neviešais... 114. 22.... 115. Po atskirojo skundo padavimo apeliantė pateikė pirmosios instancijos teismui... 116. 23.... 117. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi nurodytus įrodymus... 118. 24.... 119. Ieškovė AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo leisti... 120. 25.... 121. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas, gavęs šalies prašymą dėl... 122. 26.... 123. Pažymėtina, kad atskirojo skundo priedus Nr. 2 ir 3 sudaro Lietuvos... 124. 27.... 125. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios... 126. Dėl atsakovės (ne)mokumo vertinimo... 127. 28.... 128. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1... 129. 29.... 130. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama teismui priėmus nutartį dėl... 131. 30.... 132. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 133. 31.... 134. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl pareiškimo... 135. 32.... 136. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės nemokumas tai įmonės būsena, kai įmonė... 137. 33.... 138. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, pripažino, kad... 139. (5 605 387 Eur). Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovės... 140. 34.... 141. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, atskirajame... 142. 35.... 143. Nustatyta, kad UAB Pajūrio mėsinė ir AB Šiaulių bankas 2009 m. balandžio... 144. UAB Pajūrio mėsinė 2017 m. rugpjūčio 4 d. prašymu prašė AB Šiaulių... 145. 36.... 146. Iš bylos šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų teismų procesinių... 147. 37.... 148. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas... 149. 38.... 150. Pagal teismų formuojamą praktiką sprendžiant juridinio asmens (ne)mokumo... 151. 39.... 152. Taigi įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais pripažinta, kad... 153. 40.... 154. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo... 155. 41.... 156. Atskirai pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d.... 157. 42.... 158. Sprendžiant dėl įmonės nemokumo turi būti nustatoma reali į įmonės... 159. 43.... 160. Teismų praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad restruktūrizavimas... 161. 44.... 162. Kaip minėta, apeliacinės instancijos teisme kilo ginčas dėl 249 623 Eur... 163. 45.... 164. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 165. (5 605 387 Eur). Esant šioms aplinkybėms, kaip pagrįstai nustatė pirmosios... 166. Dėl pagrindų iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą... 167. 46.... 168. Pažymėtina, kad ĮRĮ nuostatos nedraudžia (pasikeitus faktinėms... 169. 47.... 170. Vertinat atsakovės argumentus dėl restruktūrizavimo procese numatomų... 171. 48.... 172. Atskirojo skunde dėstomi argumentai, kuriais bandoma paneigti pirmosios... 173. 49.... 174. Sprendžiant, ar galima restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią... 175. 50.... 176. Nagrinėjamoje byloje didieji atsakovės kreditoriai (AB Šiaulių bankas,... 177. 51.... 178. Esant nurodytoms aplinkybėms ir pagrįsta pripažintai pirmosios instancijos... 179. Dėl bylos procesinės baigties... 180. 52.... 181. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 182. 53.... 183. Apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo paskelbimo išvakarėse... 184. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 185. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.... 186. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės atskirojo skundo... 187. Atsisakyti priimti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio...