Byla e2-118-933/2019
Dėl įsiskolinimo priteisimo bei atsakovės valstybės biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinio kultūros centro priešieškinį ieškovei VšĮ „Bruneros“ dėl netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas, sekretoriaujant A. B., dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui M. E., atsakovės atstovui advokatui E. S.,

teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinį atsakovei valstybės biudžetinei įstaigai Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui dėl įsiskolinimo priteisimo bei atsakovės valstybės biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinio kultūros centro priešieškinį ieškovei VšĮ „Bruneros“ dėl netesybų priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

31.

4Ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 684 159,17 Eur skolą, 1 641,98 Eur delspinigių, 6 procentų procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškinyje nurodė, kad atsakovė organizavo viešojo pirkimo procedūras 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo paslaugoms įsigyti. Atsakovė paskelbė, o ieškovė laimėjo pirkimus: 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugos; 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo paslaugos (I dalis – Maitinimas Kalnų parke ir Bernardinų sodo apylinkėse; II dalis – Maitinimas Lietuvos futbolo federacijos, Fabijoniškių mokyklos ir kituose trijuose stadionuose; III dalis – Maitinimas Vingio parke ir Vilniaus pramogų arenoje). Ieškovė ir atsakovė 2018-06-20 sudarė: „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugų sutartį Nr. 965/R4-464 ir „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463. Suteikusi paslaugas ieškovė atsakovei 2018-07-12 pateikė maitinimo paslaugų perdavimo priėmimo aktus prie pusryčių bei pietų ir vakarienės sutarčių. Gavusi minėtus aktus atsakovė: 2018-07-20 (penktadienį), praėjus 8 dienoms po paslaugų perdavimo priėmimo aktų gavimo, pateikė ieškovei raštus dėl pusryčių bei pietų ir vakarienės sąlygų esminių pažeidimų ir baudos skyrimo. Atsakovė nurodė taikanti ieškovei baudas (40 000 Eur) dėl tariamų esminių sutarčių pažeidimų bei pareikalavo iš sutarčių kainos išskaičiuoti kainos dalį dėl neva nesuteiktos ar netinkamai suteiktos paslaugos. 2018-07-24 atsakovė pateikė ieškovei pranešimus dėl vienašalio pusryčių bei pietų ir vakarienės sutarčių nutraukimo dėl esminio ieškovės atlikto sutarties pažeidimo. Ieškovė 2018-08-09 per el. sistemą „E-sąskaita“ pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą KM17 Nr. 7590 už suteiktas maitinimo pusryčių paslaugas 178 706,07 Eur sumai (apmokėjimo terminas – 2018-09-06); PVM sąskaitą faktūrą KM17 Nr. 7627 už suteiktas maitinimo pietų ir vakarienės paslaugas 505 453,10 Eur sumai (apmokėjimo terminas – 2018-09-06).

73.

8Sutarčių 4.1. punktas numato ieškovės teisę reikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo pavėluotos apmokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi sutarčių pagrindu buvo išrašytos, pateiktos apmokėti, tačiau neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros, ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 1 641,98 Eur delspinigius (e. b. 1 t. 1-6 l.).

94.

10Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė: priimti dalinį sprendimą ir priteisti ieškovei iš atsakovės 409 741,92 Eur pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463 bei 126 219,08 Eur pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 965/R4-464, o reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo nagrinėti bendra tvarka su ginčo reikalavimu; likusią ieškinio dalį atmesti; iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

115.

12Nurodė, kad ieškovė įsipareigojo suteikti maitinimo paslaugas ir dalyviams pateikti: pagal pietų ir vakarienės sutartį – 76 766 porcijas pietų ir 73 854 porcijas vakarienės; pagal pusryčių sutartį – 80 172 porcijas pusryčių. Atsakovė iš 2018 m. dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių gavo pakankamai daug pretenzijų dėl maitinimo.

136.

142018-07-04 atsakovė, pastebėjusi pažeidimus, išsiuntė pretenziją Nr. 1 R1-399 su prašymu pašalinti pažeidimus bei pateikti reikalaujamą informaciją, kurioje nurodė tuo metu žinomus pietų ir vakarienės sutarties pažeidimus, reikalavimus pretenzijoje nurodytus pažeidimus pašalinti bei pateikti informaciją. 2018-07-04 atsakovė, pastebėjusi pažeidimus, išsiuntė ieškovei pretenziją Nr. 2 dėl esminių pažeidimų su prašymu pašalinti pažeidimus bei per 1 darbo dieną pateikti informaciją, kokių priemonių imtasi pašalinant sutarties vykdymo trūkumus, perspėjant, kad, pasitvirtinus informacijai, pažeidimai bus kvalifikuoti kaip esminiai ir bus priimtas sprendimas dėl baudos skyrimo ir sutarties nutraukimo. 2018-07-05 vietoj atsakymo į pretenzijas ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl tariamo trukdymo laiku patekti maisto dalintojams į darbo vietas. 2018-07-12 ieškovė pateikė ataskaitą, tačiau joje nepateikė atsakovės pretenzijose Nr. 1 ir 2 prašomos pateikti informacijos bei nenurodė duomenų, kad būtų ėmusi priemonių pašalinti pažeidimus. Atsakovė iš Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gavo 2018-07-16 pranešimą Nr. 69D1-(69.5.)-2778, kuriame nurodyti pažeidimai 2018 m. dainų šventėje „Vardan tos...“. 2018-07-20 atsakovė raštais Nr. R1-420 ir R1-421 nurodė, kad paskiria ieškovei baudas pagal pusryčių sutartį, pietų ir vakarienės sutartis bei, jog nesutinka apmokėti ieškovės 2018-07-12 priėmimo perdavimo akte nurodytų kiekių. Atsakovė, nesulaukusi ieškovės atsakymo į 2018-07-20 raštus Nr. R1-420 ir R1-421, pranešė, jog 2018-07-24 raštu Nr. R1-429 nutraukia pusryčių sutartį vienašališkai dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų nuo rugpjūčio 3 d., o 2018-07-24 raštu Nr. R1-430, jog nutraukia pietų ir vakarienės sutartį vienašališkai dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų nuo rugpjūčio 3 d. 2018-08-03 ieškovė pateikė atsakymus į atsakovės pareikštas pretenzijas, kuriais nesutiko su atsakovės vienašališkais sutarčių nutraukimais. 2018-08-09 ieškovė pateikė atsakovei sąskaitas KM17 Nr. 7590 (už paslaugas pagal pusryčių sutartį) ir KM17 Nr. 7627 (už paslaugas pagal pietų ir vakarienės sutartį). 2018-09-03 atsakovė sąskaitas KM17 Nr. 7590 ir KM17 Nr. 7627 atmetė.

157.

16Sutarčių 6.1.2 punkte numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti už tinkamai suteiktas paslaugas. Ieškovės PVM sąskaita faktūra neparemta faktiniais duomenimis apie suteiktas paslaugas, kadangi nėra šalių suderintos ir pasirašytos pažymos apie faktiškai suteiktų paslaugų apimtį, priėmimo-perdavimo aktų, tinkamai pateiktos ieškovės ataskaitos, įrodymų apie faktiškai suteiktų paslaugų vertę. Pusryčių sutarties 1 priede buvo numatytas tik preliminarus pusryčių porcijų kiekis. Neįrodžius, kad reikiamas kiekis dalyvių gavo pusryčius, negalima teigti, kad paslauga apskritai buvo suteikta tinkama apimtimi ir apimtimi, už kurią ieškovė prašo atlygio.

178.

18Tikslas pagal pusryčių bei pietų ir vakarienės sutartis buvo suteikti maitinimo paslaugas tretiesiems asmenims griežtai laikantis sutarties nuostatų (pusryčių sutarties 12.6.1, 12.6.2. p.). Ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, kad paslauga atsakovei buvo suteikta tinkamai ir kokybiškai. Pusryčių sutarties 12.6.1 punkte šalys susitarė, kad maisto nekokybiškumas pasireiškia tuo, jog maistas neatitinka sutarties priede Nr. 2 nurodytų reikalavimų. Šalys susitarė dėl objektyvios sąlygos, kada maistas bus laikomas nekokybišku, t. y. duodant nuorodą į sutarties priedą Nr. 2, kartu pažymint, jog sutarties priede Nr. 2 nurodytos konfigūracijos maisto nebuvimas (pvz. vieno ar kelių komponentų trūkumas faktinio maitinimo metu) taip pat laikytinas nekokybiško maisto pateikimu.

199.

20Teikiamą maistą įvertino šios srities profesionalai – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai, kurie patikrinimo aktuose nustatė pažeidimus. Vilniaus VMVT įrodymai turi didesnę įrodomąją galią, o iš šių aktų galima konstatuoti, kad paslaugos buvo teikiamos netinkamai. Didelis skaičius dalyvių liko nepamaitinti pusryčiais, kas rodo, jog ieškovės pažeidimas sukėlė itin neigiamas pasekmes tiek dalyviams, tiek atsakovei. Ieškovė taip pat maisto nepatiekė laiku. Dalyviai turėjo būti maitinami tarp 7:00 – 9:00 val., atsižvelgiant į individualius atskirų kolektyvų poreikius. Ieškovės paslaugos pagal pusryčių sutartį buvo teikiamos netinkamai ir ieškovei kyla pareiga įrodyti, kokia dalis šių paslaugų buvo suteikta tinkamai. Atsakovė bandė su ieškove susitarti dėl neginčijamos paslaugų vertės, tačiau ieškovė nebendradarbiavo ir laiku nereagavo į atsakovės raštu teikiamą informaciją. Atsakovei už netinkamai suteiktas paslaugas nekyla pareigos mokėti ir ji negali būti laikomu pažeidusia šią pareigą.

2110.

22Paslaugos buvo netinkamai teikiamos pagal pietų ir vakarienės sutartį. Tą patvirtina Vilniaus VMVT raštuose pateikta informacija. VMVT nustatė, kad tiekiamas maistas neatitiko Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Masto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-09-01 įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“. Lietuvos Respublikos savivaldybių pretenzijose patvirtinami mažiausiai 10 nekokybiško maisto patiekimo atvejų. Paslauga buvo teikiama nekokybiškai, dalis dalyvių liko apskritai nevalgę, kas rodo, jog ieškovės pažeidimas sukėlė itin neigiamas pasekmes tiek dalyviams, tiek atsakovei. Ieškovė taip pat maisto pagal sutartį nepatiekė laiku. Ieškovei kyla pareiga įrodyti, kokia dalis paslaugų buvo suteikta tinkamai.

2311.

24Ieškovė yra pateikusi dviprasmiškus duomenis (pvz. 2018-07-12 ataskaitoje nurodžiusi, kad pagamino 43 000 porcijų vakarienės, 80 450 porcijų pietų, nurodo, kad turėjo pagaminti 41 808 porcijų vakarienės ir 76 766 porcijų pietų, kas nesutampa su ieškovės 2018-07-12 priėmimo perdavimo akto duomenimis, kur nurodomas vakarienės porcijų kiekis beveik dvigubai didesnis). Pusryčių bei pietų ir vakarienės sutartyse buvo atsiradusi techninė klaida, kuri buvo vėliau ieškovės iniciatyva ištaisyta ir patvirtinta abiejų šalių parašais 2018-07-04.

2512.

26Važtaraščiuose nėra duomenų, jog juose nurodyti asmenys (jeigu jie yra iš vis nurodyti) būtų ieškovės darbuotojai. Ieškovė turi pareigą įrodyti, kad važtaraščius pasirašė būtent VšĮ Bruneros ir UAB „Epsilon LT“ darbuotojai bei atsakovės darbuotojai ar kuratoriai. Kitokių važtaraščių buvimas nepatvirtina, kad ieškovė tinkamai suteikė paslaugą, todėl ieškovės teikti krovinio važtaraščiai, faktinio paslaugų suteikimo prasme neatitinka įrodymų sąsajumo ir patikimumo reikalavimų.

2713.

28Ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius nepagrįstas, nes nėra atsiradusios prievolės atsakovei sumokėti ieškiniu reikalaujamos sumos dėl pačios ieškovės veiksmų, ieškovės bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigos nesilaikymo.

2914.

30Ieškovės reikalavimai priteisti bylinėjimosi išlaidas ir procesines palūkanas negali būti laikomi pagrįstais, kadangi jų susidarymą nulėmė ieškovės netinkamas procesinis elgesys. Ieškovė galėjo dėl neginčijamos sumos reikalavimą patenkinti teismo įsakymo procedūra (ieškovė ieškinyje pripažįsta, jog dalies sumos atsakovė neginčija), tačiau pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (e. b. 2 t. 1-20 l.).

3115.

32Pasirengimas nagrinėti bylą buvo vykdytas paruošiamųjų dokumentų būdu (e. b. 3 t. 1 b. l.).

3316.

34Ieškovė dublike dėl ieškinio prašė priimti dalinį sprendimą ir iš atsakovės priteisti 535 961 Eur skolą, likusioje dalyje ginčą išnagrinėti iš esmės, ieškinį dėl skolos priteisimo tenkinti visiškai ir iš atsakovės priteisti (likusią) 148 201,81 Eur skolą, 1 641,98 Eur delspinigių, procesines palūkanas, patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3517.

36Nurodė, kad siekdama paneigti ieškovės teisę į apmokėjimą už suteiktas paslaugas, paslaugų kokybės trūkumus ir/arba sutarčių pažeidimo faktus turi įrodyti atsakovė. Atsakovės parengti pirkimo dokumentai bei sutarčių sąlygos nenumatė tarpinių paslaugų perdavimo-priėmimo dokumentų, porcijų dalyviams išdalinimo žurnalų ar kitų dokumentų.

3718.

38VMVT atliekant valstybinę maisto kontrolę surašytas patikrinimo aktas ir kiti patikrinimo dokumentai yra tik tarpinis dokumentas, nesukeliantis teisių ir pasekmių, neskundžiamas teismui. VMVT ieškovei nėra priėmusi realias teisines pasekmes sukeliančio administracinio akto, kuris teisiškai reikšmingai konstatuotų pažeidimą, kurio teisėtumas ir pagrįstumas galėtų būti patikrintas teisme bei kuris galėtų būti vertinamas kaip oficialus rašytinis įrodymas ar turėtų prejudicinę reikšmę ginče. Toks VMVT (ne)veikimas pagrindžia ieškovės poziciją, jog šventės dalyvių maitinimo eigoje nustatyti neatitikimai pačios VMVT buvo įvertinti kaip mažareikšmiai.

3919.

40Atsakovės 2018-07-20 ir 2018-09-18 raštuose įvardinti tariami pusryčių sutarties pažeidimai nėra įvykę, o atsakovė klaidingai remiasi ydingais (netiksliais) VMVT patikrinimo aktais. Atsakovė nepagrindė, kuo remdamasi ji reikalauja iš mokėtinų sumų išskaičiuoti visų Simono Stanevičiaus progimnazijoje patiektų pusryčių kainą. Tikslūs maitinimo terminai ieškovei raštu nebuvo pateikti. Ieškovei buvo nustatytas tik laiko intervalas (pirkimo dokumentų 1 priedo Techninės specifikacijos 1.2 punktas), per kurį ji turėjo pamaitinti atitinkamoje vietoje esančius dalyvius. Ieškovei buvo išreikštas tik žodinis pageidavimas atlikti maitinimą tarp 7:00 ir 9:00 valandos.

4120.

42Ieškovės manymu, atsakovės 2018-07-20 ir 2018-09-18 raštuose įvardinti neva atlikti pietų ir vakarienės sutarties pažeidimai nėra įvykę, o atsakovė klaidingai remiasi ydingais (netiksliais) VMVT patikrinimo aktais. Pietų tiekimas atsakovės nurodyto intervalo ribose nesudaro pagrindo konstatuoti pietų ir vakarienės sutarties pažeidimo.

4321.

44VMVT išvados dėl vos vienos porcijos nepakankamo dydžio, grindžiamos nepatikimu prietaisu atliktais matavimais, neatspindi realios tiekėjo teiktos paslaugos kokybės, negali pagrįsti sutarties pažeidimo. Vos viena nepakankamo dydžio porcija negali sudaryti pagrindo išvadai, jog ieškovė apskritai nesuteikė atitinkamos paslaugos bei sąlygoti visų 10 322 porcijų kainos išskaitą ir dar 10 000 Eur baudą. Tokia atsakovės reakcija neproporcinga (tariamam) pažeidimui. Ieškovė nepagrindžia, kodėl reikalauja iš mokėtinų sumų išskaičiuoti 2018-07-20 ir 2018-09-18 raštuose nurodytus porcijų kiekius. Patikrinimo aktais VMVT vertino bei aprašė tik nedidelę dalį porcijų, todėl VMVT patikrinimo aktai nepagrindžia atsakovės nurodytų porcijų kiekio.

4522.

46Reikalavimas ne tik išskaičiuoti paslaugų kainą iš mokėtinų sumų, bet papildomai sumokėti netesybas (50 000 Eur) yra neteisėtas. Netesybos privalo būti įskaitytos į atsakovės įrodytą nuostolį, o ne priteisiamos „kartu“. Priešinga išvada iškreiptų civilinės atsakomybės funkciją bei paskirtį. Ieškovė laiko, jog baudos yra neprotingai didelės, todėl mažintinos atsižvelgiant į tinkamai suteiktų paslaugų dalį (e. b. 3 t. 7-27 b. l.).

4723.

48Atsakovė triplike dėl ieškinio prašė priimti dalinį sprendimą ir priteisti ieškovei iš atsakovės 409 741,92 Eur pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463 bei 126 219,08 Eur pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 965/R4-464, o reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo nagrinėti bendra tvarka su ginčo reikalavimu; likusioje dalyje ieškinį atmesti; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4924.

50Nurodė, kad paslaugų teikėjas privalo įrodyti, kad paslaugą jis suteikė ir suteikė tinkamai. Ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, kad paslauga atsakovei ginčo apimtyje buvo suteikta tinkamai ir kokybiškai. Pusryčių sutarties 1 priede buvo numatytas tik preliminarus pusryčių porcijų kiekis. Neįrodžius, kad reikiamas kiekis dalyvių gavo pusryčius, negalima teigti, kad paslauga apskritai buvo suteikta tinkama apimtimi ir apimtimi už kurią ieškovė prašo atlygio.

5125.

52Ieškovė negavo sutartyje nustatyta tvarka atsakovės sutikimo pasitelkti subteikėjus (8.1.2, 8.4 pusryčių sutarties punktas). Higienos normos nustato maisto temperatūrą, o ne indo temperatūrą. Ieškovė galėjo sudaryti atskirą aktą su VMVT, kuriame VMVT konstatuotų kiek porcijų buvo kokybiškų arba bent nurodyti savo pastabas VMVT aktuose, tačiau to nedarė. 2018-07-02 VMVT maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-13308 nustatyti konkretūs pažeidimai, kurių ieškovė nepaneigia. Patiekalų svoriai nesutapo su valgiaraštyje nurodytais patiekalų svoriais. Tai patvirtina nekokybiško maisto tiekimą pagal pietų ir vakarienės sutartį.

5326.

54Šalys pietų ir vakarienės 4.6 punkte susitarė, kad ieškovei nepamaitinus 50 procentų šventės dalyvių, jai neturi būti apmokėta už pamaitintą šventės dalyvių dalį. Ši sąlyga reikšminga aiškinant pietų ir vakarienės sutartį bei jos kitas sąlygas ir pagal ją numatytas netinkamas sutarties vykdymo pasekmes. Sutarties 5.1.4 punktas, kuris numatė ieškovei pareigą per 5 darbo dienas nuo atsakovės raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią paslaugos teikimo ataskaitą, nurodant kokia paslauga buvo suteikta ir išskiriant konkrečias paslaugos kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su paslaugos teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t. Tokios ataskaitos ieškovė nepateikė (pateikta informacija tik apie neva pagamintas porcijas) (e. b. 3 t. 148-171 l.).

5527.

56Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 10 000 Eur netesybas pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463; 40 000 Eur netesybas pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 965/R4-464; 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos priešieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5728.

58Priešieškinyje nurodė, kad tiek pusryčių, tiek pietų ir vakarienės sutartyse šalys buvo numačiusios paslaugų tiekėjos, t. y. ieškovės, atsakomybę netesybų (baudų) forma už tinkamą ir/ar savalaikį įsipareigojimų, numatytų sutartyse neįvykdymą. Sutartyse buvo numatyta, jog paslaugos tiekėjos (ieškovės) mokėtinos baudos gali būti išskaitomos iš ieškovei už suteiktas maitinimo paslaugas mokėtinų sumų. 2018-07-20 atsakovė raštais Nr. R1-420 ir R1-421 nurodė, kad paskiria ieškovei baudas pagal pusryčių bei pietų ir vakarienės sutartis bei tai, jog nesutinka apmokėti ieškovės 2018-07-12 priėmimo perdavimo akte nurodytų kiekių.

5929.

60Pusryčių sutarties 4.2 punkte buvo numatyta, jog ieškovei dėl savo kaltės nepristačius pusryčių dainų šventės dalyviams nustatytais terminais arba vėluojant pateikti daugiau kaip 2 val., ieškovė per 5 dienas privalo sumokėti atsakovei 10 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimą.

6130.

62Vilniaus VMVT 2018-07-16 pranešime Nr. 69D1-(69.5.)-2778, 2018-07-02 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1305, 2018-07-02 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1351, 2018-07-03 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1359, dalyvių pretenzijose pateikta informacija patvirtina: a) Vilniaus VMVT nustatė, kad 2018-07-02 Minties gimnazijoje pagal suderintą grafiką, pusryčiai turėjo būti dalinami nuo 7 iki 9 val., tačiau pusryčiai į šį objektą iš Vilniaus psichiatrijos ligoninės padalinio buvo pristatyti tik 9 val.; 2018-07-02 Vilniaus Viršuliškių mokykloje pusryčiai nebuvo pristatyti pagal suderintą grafiką, maistas pradėtas tiekti tik 9.30 val., kai dauguma dalyvių jau buvo išvykę į repeticijų vietas; c) 2018-07-02 Martyno Mažvydo progimnazijoje pusryčiai nebuvo pristatyti pagal suderintą grafiką. Jie atvežti tik 9.15 val. Tuo metu dauguma dalyvių jau buvo išvykę į repeticijų vietas ir į Dainų šventę. Pagal Pusryčių sutartį maistas nebuvo pateiktas nurodytais terminais ne mažiau kaip 3 kartus, todėl, vadovaujantis pusryčių sutarties 4.2 punktu, ieškovei atsirado prievolė sumokėti atsakovei 30 000 Eur netesybas (3 pažeidimai x 10 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą).

6331.

64Vilniaus VMVT, patikrinusi tiekiamą ieškovės maistą, nustatė, kad šventės dalyviams tiekiamas maistas neatitiko Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-09-01 įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“. Vilniaus VMVT 2018-07-16 pranešime Nr. 69D1-(69.5.)-2778, 2018-07-01 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1323, 2018-07-02 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1316, 2018-07-03 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1313, 2018-07-03 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1313, 2018-07-04 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1406, 2018-07-05 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1422, dalyvių pretenzijose pateikta informacija patvirtina, kad: a) 2018-07-01 Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje buvo atvežti blyneliai, kurie buvo pridengti folija ir sudėti ant padėklų (nesant kitų medžiagų ar gaminių), be ženklinimo, kad padėklai „skirti liestis su maistu“. Patiekalo nustatyta +37oC temperatūra neatitiko Maisto higienos reikalavimų; b) 2018-07-02 Simono Daukanto progimnazijoje ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pieniškų dešrelių temperatūra neatitiko Maisto higienos reikalavimų; c) 2018-07-03 Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje, pusryčiams dalinamų lietinių su sūriu ir kumpiu temperatūra neatitiko Maisto higienos reikalavimų; d) 2018-07-04 Ryto gimnazijoje pusryčiams tiekiamos penkių grūdų košės temperatūra neatitiko Maisto Higienos reikalavimų; e) 2018-07-05 Žvėryno gimnazijoje, „Senvagės“ gimnazijoje, Martyno Mažvydo progimnazijoje ir 2018-07-06 Simono Stanevičiaus progimnazijoje ir LITEXPO pusryčiams tiekiamų patiekalų temperatūra neatitiko Maisto Higienos reikalavimų. Paslaugos teikimo metu buvo pastebėti prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti terminų ar kitų neatitikimų sutarties reikalavimams, todėl, vadovaujantis pusryčių sutarties 4.7 punktu ieškovei atsirado prievolė sumokėti atsakovei 10 000 Eur netesybas.

6532.

66Vilniaus VMVT 2018-07-16 pranešime Nr. 69D1-(69.5.)-2778, 2018-07-02 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1308, 2018-07-03 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1374, 2018-07-04 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1402, 2018-07-06 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1416, dalyvių pretenzijose pateikta informacija patvirtina, kad: a) 2018-07-02 į Futbolo fanų stadioną esantį Linkmenų g. 8, Vilnius, 10.45 val. iš tiekėjo Jonavos skyriaus į Vareikio gimnazijos teritoriją buvo atvežta 1 000 porcijų patiekalų, skirtų šventės dalyvių pietų maitinimui. Likusi pietų dalis (apie 700 porcijų) buvo atvežta apie 13.30 val. iš Užupio mokyklos. Atvežtas guliašas buvo vientisos masės, skystas, salotos atvežtos tik prieš pietų pabaigą. Ne visi šventės dalyviai gavo pietus, kadangi dalies maisto pristatymas į stadioną vėlavo, 3 grupėms teko išvykti į kitus stadionus, taip pat daliai pritrūko maisto. Tikrinant vakarienės išdalinimą, nustatyta, kad vakarienei pateikiami kiaulienos kotletų, ryžių temperatūra pateikimo metu buvo +62oC, t. y. neatitiko Maisto higienos keliamo reikalavimo temperatūrai; b) 2018-07-03 Futbolo fanų stadione, adresu Linkmenų g. 8, Vilnius, nustatyta, kad 6-iuose termose esančių paukštienos maltinių temperatūros neatitiko maisto higienos reikalavimų, t. y. temperatūra siekė +46, +56, +41, +46, + 68oC, t. y. laikymas ir patiekalo temperatūra neatitiko Maisto higienos keliamo reikalavimo temperatūrai; c) 2018-07-04 Vingio parke tikrinimo metu nustatyta, kad valgiaraštyje deklaruojami svoriai nesutapo su dedamais svoriais vienai porcijai, t. y. valgiaraštyje deklaruojama, kad sriubos svoris yra 250 g, tačiau faktiškai buvo dedama 198 g, kalakutienos dešrelių deklaruojamas svoris 140 g, tačiau faktiškai dedama 103 g, miežinių kruopų košė deklaruojamas svoris 200 g, tačiau faktiškai dedama 103 g, miežinių kruopų košė deklaruojamas svoris 200 g, tačiau faktiškai dedama 98 g, daržovių salotų deklaruojamas svoris 150 g, tačiau faktiškai dedama 68 g. Nurodyti faktai patvirtina, kad paslaugos teikimo metu buvo nustatyti prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti terminų ar kiti neatitikimai sutarties reikalavimams, todėl, vadovaujantis pietų ir vakarienės sutarties 4.7 punktu, ieškovei atsirado prievolė sumokėti atsakovei 10 000 Eur baudą (e. b. 3 t. 139-145 l.).

6733.

68Ieškovė atsiliepime į priešieškinį prašė priešieškinį atmesti; teismui įvertinus, jog egzistuoja pagrindai ieškovės VšĮ „Bruneros“ civilinei atsakomybei, netesybas (baudas) sumažinti bei jas įskaityti į atsakovės nuostolius; ieškovei iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6934.

70Nurodė, kad neegzistuoja ieškovės civilinės atsakomybės sąlyga – neteisėti veiksmai (sutarčių pažeidimas). Nesutinka su atsakovės pozicija, esą ieškovė pažeidė sutartis – vėlavo patiekti maitinimo paslaugas bei jas tiekė nekokybiškai. Atsakovė neįrodė ieškovės neteisėtų veiksmų, kaip pagrindo ieškovės civilinei atsakomybei.

7135.

72Atsakovė pažeidė sutartyse numatytą baudų už netinkamos kokybės maitinimo paslaugas skyrimo tvarką, todėl neturi teisės reikalauti baudų priteisimo. Paslaugų teikimo metu atsakovė apskritai nestebėjo paslaugų kokybės, nefiksavo paslaugų kokybės trūkumų atitinkamais aktais. VMVT patikrinimų aktai, kuriais atsakovė grindžia tariamą sutarčių pažeidimą, nepakeičia ir neatstoja sutartyse numatytų aktų (surašomų pirkėjui pastebėjus kokybės trūkumus), nes VMVT nėra sutarčių šalis ir, atsakovės tvirtinimu, patikrinimus vykdė bei oficialios nustatytos formos patikrinimo aktus surašinėjo veikdama ne kaip pirkėjo atstovas, o kaip valstybinė institucija. Atsakovė priėmė maitinimo paslaugas (produktus ir/ar patiekalus), ieškovė pamaitino visus Dainų šventės dalyvius, pakeisdama maisto produktus (porcijas), kurioms VMVT reiškė pastabas, kitomis porcijomis. Maitinimo paslaugų teikimo metu atsakovė buvo pasyvi, neatliko sutarčių 4.7. punktuose numatytų veiksmų, todėl neįgijo teisės reikalauti baudų už sutarčių 4.7. punktuose pažeidimą. Atsakovės reikalavimas priteisti baudą pagal abejas sutartis yra nepagrįstas. Net ir įrodžiusi netinkamą maitinimo paslaugų kokybę bei kitas civilinės atsakomybės sąlygas, atsakovė galėtų pretenduoti tik į nuostolių atlyginimą.

7336.

74Atsakovės reikalaujamos priteisti netesybos yra neprotingai didelės, todėl mažintinos iki realių atsakovės nuostolių, kuriuos privalo įrodyti atsakovė. Atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji patyrė kokias nors išlaidas (nuostolius) dėl ieškovės prievolių tariamo nevykdymo. Pagal pusryčių sutartį reikalaujama bauda už neva nepatiektus pusryčius sudaro 30 000 Eur, o visa sutarties kaina 179 990 Eur, t. y. reikalaujama bauda viršija 16 procentų sutarties kainos, o ginčo epizodai sudaro vos 795 porcijas iš sutartyje numatytos 80 172 porcijų sumos, arba vos 0,9 procento visų porcijų. Pagal pietų ir vakarienės sutartį atsakovė reikalauja 10 000 Eur netesybų už tariamai netinkamos kokybės patiekalus. Vingio parke 2018-07-04 atlikto patikrinimo metu (patikrinimo aktas Nr. 69VMĮP-1402) fiksuotas vos vienos porcijos (iš 10 tūkst.) tariamai nepakankamas svoris. 2018-07-03 Futbolo fanų stadione 6 termosuose laikomų patiekalų tariamai nepakankamai aukšta temperatūra, o 2018-07-02 Futbolo fanų stadione tariamai netinkamos kokybės porcijų kiekis apskritai neįvardintas. Pietų vienos porcijos kaina – 2,89 Eur, o vakarienės – 3,87 Eur. 10 000 Eur bauda paskirta vos už kelias tariamai netinkamos kokybės maisto porcijas, yra neproporcinga.

7537.

76Atsakovė už tuos pačius maitinimo epizodus reikalauja ir nuostolių, ir baudų, kas suponuoja teismo pareigą įskaityti šiuos atsakovės reikalavimus (e. b. 3 t. 185-192 l.).

7738.

78Atsakovė dublike dėl priešieškinio prašė tenkinti atsakovės priešieškinį pilna apimtimi bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7939.

80Nurodė, kad ieškovės argumentai dėl sutartinės atsakomybės sąlygų nepagrįsti, kadangi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-144-915/2018, 31 punktas, yra pasisakęs, kad civilinės atsakomybės sąlygos turi reikšmės tik tuo atveju, kai reikalaujamas žalos atlyginimas. Tuo atveju, kai pareikštas reikalavimas tik dėl netesybų atlyginimo, šių aplinkybių įrodinėti nereikia, kadangi CK 6.245 straipsnio 3 dalis taikoma sistemiškai su CK 6.256 straipsnio 2, 4 dalimis numato, jog prievolei sumokėti netesyboms kilti užtenka numatyto sutarties pažeidimo.

8140.

82Šalys 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugų sutarties Nr. 965/R4-464 4.2 punkte susitarė dėl alternatyvių sąlygų, kurioms atsiradus ieškovei kyla pareiga mokėti sutartyje nustatytas netesybas, t. y.: 1) ieškovei bent vieną kartą dėl savo kaltės nepristačius pusryčių dainų šventės dalyviams nustatytais terminais; 2) ieškovei bent vieną kartą vėluojant pateikti pusryčius dainų šventės dalyviams daugiau kaip 2 val. Atsakovės pateikti įrodymai patvirtina, kad pagal pusryčių sutartį maistas nebuvo nurodytais terminais pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus.

8341.

84Vilniaus VMVT, patikrinusi tiekiamą ieškovės maistą, nustatė, kad šventės dalyviams tiekiamas maistas neatitiko Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-09-01 įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, todėl atsakovės pateikti įrodymai patvirtina priešieškinio nurodytas aplinkybes, pagrindą atsirasti ieškovės prievolei sumokėti netesybas.

8542.

86Šalys 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 4.7 punkte susitarė dėl sąlygos, kuriai atsiradus ieškovei kyla pareiga mokėti netesybas, t. y. paslaugos teikimo metu pastebėtas prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti terminų ar kitas neatitikimas. Vilniaus VMVT, patikrinusi tiekiamą maistą, nustatė, kad šventės dalyviams tiekiamas maistas neatitiko Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-09-01 įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, todėl atsakovės pateikti įrodymai patvirtina priešieškinio nurodytas aplinkybes, pagrindą atsirasti ieškovės prievolei sumokėti netesybas.

8743.

88Atsakovė nepažeidė sutarčių sąlygų, kurios užkirstų kelią reikalauti netesybų sumokėjimo. Sutarčių 6 punktas neįtvirtina atsakovės pareigos kontroliuoti maisto įpakavimo, tinkamumo vartoti terminų ar kiti neatitikimų sutarties reikalavimams. Sutarčių 4.7 punkte nėra nurodyta, kad aktą turi surašyti atsakovė. Apskritai nenurodytas tokį aktą turintis teisę surašyti asmuo. Atsakovė pažymi, jog nepriėmė netinkamai suteiktų maitinimo paslaugų (atsakovės atsisakymas pasirašyti ieškovės pateiktus priėmimo-perdavimo aktus, pretenzijos, atsakovės 2018-09-16 raštas, atsakovės atsiliepimas į ieškinį, triplikas patvirtina šias aplinkybes) ir dėl jų tarp šalių yra ginčas teismo nagrinėjamoje byloje.

8944.

90Ieškovė nepateikė pozicijos dėl neva per didelių netesybų nei sudarant sutartį, nei taisant sutarčių tekstus, nei sutarties vykdymo laikotarpiu, nei atsakovei pateikus pranešimus, jog ieškovei bus taikomos netesybos pagal sutartis (e. b. 4 t. 1-7 l.).

9145.

92Ieškovė triplike dėl priešieškinio prašė: priimti dalinį sprendimą ir iš atsakovės ieškovei priteisti 535 961 Eur skolą, sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2A-611-553/2019; atsakovės priešieškinį atmesti; teismui įvertinus, jog egzistuoja pagrindai ieškovės civilinei atsakomybei, netesybas (baudas) sumažinti bei jas įskaityti į atsakovės nuostolius; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9346.

94Nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2A-611-553/2019 nustatytos faktinės aplinkybės turės prejudicinę galią šiai civilinei bylai.

9547.

96Tiek atsiliepime į ieškinį, tiek priešieškinyje atsakovė nurodo tą patį atsikirtimų į ieškovės pareikštą reikalavimą faktinį pagrindą – tuos pačius tariamai netinkamos kokybės paslaugos suteikimo (ar jos nesuteikimo) epizodus. Už tuos pačius maitinimo epizodus atsakovė ir reikalauja sumažinti paslaugos kainą, ir papildomai priteisti iš ieškovės baudą. Ieškovės įsitikinimu, teismui nustačius, jog maitinimo paslauga nebuvo suteikta/buvo nekokybiška, atsakovės teisės būtų apgintos atitinkamai sumažinant paslaugos kainą, t. y. pripažįstant, jog atsakovė neturi pareigos sumokėti už netinkamos kokybės/nesuteiktą paslaugą. Atsakovės reikalavimai (sumažinti paslaugos kainą bei priteisti netesybas) turi būti įskaitomi vienas į kitą, kaip tai numato CK 6.258 straipsnio 2 dalis.

9748.

98Ieškovei keliant netesybų mažinimo reikalavimą, atsakovė privalo įrodinėti tikėtinus nuostolius. Byloje nėra tikėtiną atsakovės nuostolį pagrindžiančių įrodymų. Tai reiškia, jog 50 000 Eur netesybų (papildomai prie kainos sumažinimo) atsakovė reikalauja siekdama pasipelnyti ieškovės sąskaita. Nesant įrodymų apie tikėtiną nuostolį, vien atsakovės dubliko motyvai nepagrindžia reikalaujamų priteisti netesybų dydžio atitikimo protingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principams. Netesybos yra neproporcingos bei neprotingai didelės tariamiems pažeidimams.

9949.

100Atsakovės reikalavimas priteisti netesybas pareikštas nesilaikius sutartyse numatytos tvarkos, todėl negali būti tenkinamas (e. b. 4 t. 11-17 l.).

10150.

102Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patvirtino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10351.

104Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

105Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.

10652.

107Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

10853.

109Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2008-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008; 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

110Dėl nustatytų aplinkybių

11154.

112Į bylą teikta pirkimo sąlygų techninė specifikacija, kurioje taip pat nurodytas privalomas meniu (e. b. 1 t. 38-49 l., 2 t. 87-92 l.), sutarties projektas (e. b. 2 t. 97-107 b. l.).

11355.

114Tarp ieškovės (tiekėjas) ir atsakovės (užsakovo) 2018-06-20 sudaryta „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugų sutartis Nr. 965/R4-464. Sutarties dalykas yra maitinimo paslauga. Teikiamos paslaugos techninė specifikacija pateikiama sutarties 2 priede (1.1 p.). Sutarties įkainiai (maitinimo kaina) nurodyti sutarties 1 priede (2.1 p.) (e. b. 2 t. 110 b. l.). Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio (2.2 p.). Įstaigos ir paslaugos teikėjo atsakingi darbuotojai per 5 naujo mėnesio darbo dienas pasirašo pažymas apie faktiškai suteiktų paslaugų apimtį. Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma paslaugų įkainiais už faktiškai suteiktas paslaugas pagal paslaugos teikėjo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateiktą tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą. Mokėjimai bus vykdomi po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos praėjus 30 kalendorinių dienų (2.5 p.). Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, paslaugos teikėjo pareikalavimu, pirkėjas privalo sumokėti paslaugos teikėjui 0,02 procento delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (4.1 p.). Jei paslaugos teikėjas dėl savo kaltės nepristato pusryčių dainų šventės dalyviams techninėje specifikacijoje nustatytais terminais arba vėluoja pateikti daugiau kaip 2 val. už kiekvieną pažeidimą, paslaugos teikėjas per 5 dienas sumoka 10 000 Eur baudą. Jei bauda nesumokama per šiame punkte nustatytą laiką, ji gali būti išskaičiuojama iš paslaugos teikėjui mokėtinos sumos (4.2 p.). Laboratorinių tyrimų metu nustačius, kad tikrinti patiekalai ir/ar maisto produktai neatitinka sutarties 2 priede nustatytų reikalavimų, paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas sumoka 10 000 Eur baudą bei laboratorinių tyrimų išlaidas (4.5 p.). Jei paslaugos tiekėjas nepamaitina pusryčiais daugiau kaip 50 procentų šventės dalyvių tai paslaugos tiekėjui už pamaitintą dalį neapmokama (4.6 p.). Pirkėjui paslaugos teikimo metu pastebėjus prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti terminų ar kitus neatitikimus sutarties reikalavimams, surašomas aktas. Pagaminti patiekalai ir/ar maisto produktai nepriimami ir laikoma, kad paslauga nebuvo suteikta ir paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas sumoka 10 000 Eur minimalius šalių iš anksto sutartus nuostolius. Jei nuostoliai nesumokami per šiame papunktyje nustatytą laiką, jie gali būti išskaičiuojami iš paslaugos teikėjui mokėtinų sumų (4.7 p.). Paslaugos teikėjas įsipareigojo teikti paslaugą, kurios kokybė ir kiti kriterijai pilnai atitinka sutarties 2 priede nurodytus reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant bet neapsiribojant paslaugos teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias (5.1.1. p.); pirkėjas įsipareigojo sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti už tinkamai suteiktas paslaugas (6.1.2 p.). Subteikimas – UAB „Epsilon LT“ (8.1, 8.1.2 p.). Apie subteikėjų keitimą paslaugos teikėjas iš anksto raštu turi informuoti pirkėją, nurodydamas subteikėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subteikėjus, kitus ūkio subjektus (8.4 p.). Jei kuri nors sutarties šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal sutartį, ji pažeidžia sutartį (11.1 p.) (e. b. 1 t. 9-16 l.); sutarties priedas Nr. 1 maitinimo paslaugos įkainiai (e. b. 1 t. 17 b. l.); sutarties priedas Nr. 2 maitinimo paslaugos techninė specifikacija (e. b. 1 t. 18-19 l., 2 t. 111-117 b. l.).

11556.

116Tarp ieškovės (tiekėjas) ir atsakovės (užsakovo) 2018-06-20 sudaryta „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo sutartis Nr. 966/R4-463. II pirkimo daliai (Maitinimas Lietuvos futbolo federacijos, Fabijoniškių mokyklos ir kituose trijuose stadionuose), III pirkimo daliai (Maitinimas Vingio parke (Dainų diena) ir Vilniaus pramogų arenoje (Pučiamųjų instrumentų orkestrai „Vario audra“. Sutarties įkainiai (maitinimo kaina) nurodyti sutarties 1 priede (2.1 p.) (e. b. 2 t. 79 b. l.). Sutarties nuostatos iš esmės sutampa su aukščiau nurodytos sutarties nuostatomis (e. b. 1 t. 21-29 b. l.); sutarties priedas Nr. 1 maitinimo paslaugos įkainiai (e. b. 1 t. 30 l., 2 t. 283 b. l.), sutarties priedas Nr. 2 Maitinimo paslaugos techninė specifikacija (e. b. 1 t. 31-37 l., 2 t. 80-86 b. l.), papildomas susitarimas Nr. 1 Dėl dalinio sutarties nuostatų pakeitimo (e. b. 2 t. 281-282 l.).

11757.

118Atsakovė teikė ieškovei pretenziją Nr. 1 dėl 2018-06-20 2018 Dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 sąlygų netinkamo vykdymo (Nr. R1-399) (e. b. 2 t. 47-48 l.), pretenziją Nr. 2 dėl 2018-06-20 2018 Dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 sąlygų esminių pažeidimų (e. b. 2 t. 51-52 l.), ieškovė teikė atsakovei 2018-07-05 raštą dėl paslaugos teikimo trukdžių (e. b. 2 t. 53 l.).

11958.

120Teikti maitinimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktai, kurie pasirašyti tik ieškovės atstovo (e. b. 1 t. 61-62 l.), nepasirašytas maitinimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas prie sutarties Nr. 965/R4-463 (e. b. 2 t. 74-75 l.), maitinimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas prie sutarties Nr. 965/R4-464 (e. b. 2 t. 78 l.).

12159.

122Atsakovės 2018-07-20 rašte Nr. R1-420 Dėl 2018-06-20 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 sąlygų esminių pažeidimų ir baudos skyrimo nurodyta, kad tiekėjas pažeidė sutarties 4.2, 4.7 punktų reikalavimų nuostatas už kurias numatytos baudos, tiekėjui paskyrė 10 000 Eur baudą. Be to, užsakovas, vertindamas tiekėjo priėmimo-perdavimo 2018-07-12 aktą ir pateiktą ataskaitą, nesutinka apmokėti už visą nurodytą kiekį ir prašo tiekėjo išskaičiuoti porcijas ir maisto produktus už 77 561,10 Eur. Nurodyta, kad dėl sutarties vykdymo 2018-07-04 – 05 buvo pateiktos pretenzijos 1, 2, 3 (e. b. 1 t. 63-67 l., 2 t. 294-297 b. l.). Atsakovė 2018-07-20 rašte Nr. R1-421 Dėl 2018-06-20 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo pusryčių sutarties Nr. 965/R4-464 sąlygų esminių pažeidimų ir baudos skyrimo nurodyta, kad tiekėjas pažeidė sutarties 4.2, 4.7 punktų reikalavimų nuostatas už kurias numatytos baudos, tiekėjui paskyrė 40 000 Eur baudą. Be to, užsakovas, vertindamas tiekėjo priėmimo-perdavimo 2018-07-12 aktą, nesutinka apmokėti viso nurodyto kiekio ir prašo tiekėjo išskaičiuoti tas porcijas ir maisto produktus, kurie nurodyti pažeidimų akte. Taip pat nustatyta, kad tiekėjas savavališkai atliko sutarties sąlygų pakeitimą. Nustatyta, kad tiekėjas 2018-07-02 Vilniaus Viršuliškių mokykloje patiekė virtą ryžių košę su razinomis, nors pagal suderintą valgiaraštį tiekėjas turėjo maitinti pieniškomis dešrelėmis su makaronais ir šviežiais agurkais. Prašoma šiuos produktus išskaičiuoti iš mokėtinų sumų (e. b. 1 t. 67-71 l., 2 t. 54-58 l.). Atsakovė 2018-07-24 pranešimu Nr. R1-430 Dėl 2018-06-20 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 vienašališko nutraukimo nutraukė sutartį (e. b. 1 t. 72-73 b. l.), o 2018-07-24 pranešimu Nr. R1-429 Dėl 2018-06-20 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo pusryčiais sutarties Nr. 965/R4-464 vienašališko nutraukimo nutraukė sutartį (e. b. 1 t. 74 l.). Ieškovė teikė 2018-08-03 pranešimą Nr. 449 dėl nesutikimo dėl 2018-06-20 2018 dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo pusryčiais sutarties Nr. 965/R4-464 nutraukimo, prašė atšaukti pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą (e. b. 1 t. 75-86, 87-110 l.), 2018-08-03 pranešimą Nr. 450 dėl nesutikimo dėl 2018-06-20 2018 dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 nutraukimo, prašė atšaukti pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą (e. b. 1 t. 111-119, 120-122 l.).

12360.

124Atsakovė teikė duomenis apie maitinimo metu kilusias problemas, gautas iš dalyvių (e. b. 2 t. 21-31 l.), VMVT raštą dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ metu nustatytų pažeidimų (e. b. 2 t. 63-67 l.), VMVT 2018-07-01, 02, 03, 04, 05, 06 Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktus (e. b. 2 t. 118-132, 134-279 b. l.), 2018-09-18 prašymą dėl sąskaitų faktūrų pateikimo (e. b. 2 t. 73 l.), įrodymus, kad į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo 684 159,17 Eur sumą (e. b. 3 t. 5-6 b. l.).

12561.

126Ieškovė teikė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-08-02 nutartį, kuria teismas atsisakė priimti skundą dėl VMVT 2018-07-01 Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akto Nr. 69VMĮP-1323 bei nurodė, kad tai tarpinis dokumentas ir pareiškėjai juo nėra sukeliamos kokios nors teisinės pasekmės (e. b. 3 t. 28-29 b. l.), krovinio važtaraščius, tarnybinius pranešimus (e. b. 3 t. 30-86, 107 b. l.), technologines korteles (e. b. 3 t. 87-89 b. l.), gautas padėkas dėl maitinimo (e. b. 3 t. 90-106, 108- b. l.), viešoje erdvėje publikuotą informaciją (e. b. 3 t. 125-131 b. l.), Kauno technologijos universiteto Maisto instituto išvadą apie maisto saugą ir paslaugų vadybą maitinant Dainų šventės dalyvius (e. b. 3 t. 134-138 b. l.).

12762.

128Vertinant į bylą teiktus įrodymus paminėti šie aspektai: pirma, kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai); antra, šiuo atveju svarbus ginčo šalių sudarytų sutarčių nuostatų tinkamas aiškinimas. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193-6.195 straipsniuose bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Esminiai sutarčių aiškinimo principai, t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai, lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Aiškindamas rašytine forma sudarytos sutarties turinį, teismas pirmiausia atsižvelgia į rašytinės sutarties tekstą. Jei šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį ir neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvųjį sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio, taip pat atsižvelgtina į tai, kokią prasmę sutarčiai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, į šalių elgesį sutarties sudarymo metu ir po sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2012-11-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2012); trečia, teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo teisiniam santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ir taiko ginčo santykį reguliuojančias tiek ieškovo nurodytas, tiek tas, kuriomis ieškovas, kiti proceso dalyviai nesiremia, teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008; 2008-11-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-534/2008; ir kt.). Teisinė kvalifikacija nėra savitikslė, neskirta vien tik atitinkamos teisės normoms pritaikyti; jos tikslas – identifikuoti teisinius santykius, tam, kad ginčas būtų išspręstas taikant būtent konkrečius teisinius santykius reguliuojančias teisės normas; ketvirta, atsakovė pripažįsta dalį ieškovės reikalavimų; penkta, byloje pareikštas tiek ieškovės ieškinys, tiek atsakovės priešieškinis. Teismas, atsižvelgdamas į šalių reikalavimų dalyką, visų pirma pasisakys dėl atsakovės priešieškinio, nes jo išsprendimas atitinkamai gali lemti ieškovės reikalavimų nagrinėjimo tolesnę apimtį; šešta, ieškovė, įrodinėdama ieškinį bei atsikirsdama į atsakovės argumentus, remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-19 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2A-611-553/2019 pagal ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinį atsakovei BĮ Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui dėl vienašalio sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Tuo pačiu pažymėtina, kad šalių į bylą procesiniai dokumentai teikti dar iki Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-19 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2A-611-553/2019 priėmimo.

129Dėl prejudicinių aplinkybių šiai bylai

13063.

131Lietuvos apeliacinis teismas 2019-03-19 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2A-611-553/2019 pagal ieškovės VšĮ „Bruneros“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-12-14 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinį atsakovei VĮ Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui dėl vienašalio sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Juo teismas nusprendė Vilniaus apygardos teismo 2018-12-14 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti: pripažinti atsakovės BĮ Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2018-07-24 atliktus vienašalius 2018-06-20 viešojo pirkimo „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugų sutarties Nr. 965/R4-464 ir 2018-06-20 viešojo pirkimo „Dėl 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 nutraukimus dėl esminio jų pažeidimo neteisėtais; priteisti iš atsakovės BĮ Lietuvos nacionalinio kultūros centro ieškovei VšĮ „Bruneros“ 6 890 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

13264.

133Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata (galutinio teismo sprendimo) galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Sprendimas, turintis res judicata galią, sukuria materialiuosius ir procesinius teisinius padarinius; procesinis įsiteisėjusio teismo sprendimo padarinys yra tas, kad sprendimo nebegalima skųsti įprasta, t. y. apeliacine, tvarka (CPK 301 straipsnio 1 dalis); materialieji tokio sprendimo padariniai dvejopi: pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus ieškinio (negatyvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 279 straipsnio 4 dalyje), antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje (pozityvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 182 straipsnio 2 punkte) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010; kt.).

13465.

135Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas dėl prejudicinių faktų: 1) faktas turi būti nustatytas teismo; 2) teismo sprendimas ar nutartis, kuriomis buvo nuspręsta dėl bylos esmės, turi būti įsiteisėję; 3) teismo sprendimas ar nutartis turėjo būti priimti kitoje, negu nagrinėjama, byloje; 4) prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvavusiems byloje asmenims; 5) pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2009; 2009-10-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009; 2007-05-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008-02-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2015-07-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2015; kt.).

13666.

137Susipažinus su nurodyto sprendimo turiniu pažymėtina tai, kad: pirma, tiek šioje, tiek nurodytoje byloje proceso dalyviais buvo tos pačios šalys; antra, tiek šioje, tiek nurodytoje byloje sprendžiami klausimai siejami su tomis pačiomis tarp šalių sudarytomis sutartimis: 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugų sutartis“ Nr. 965/R4-464 ir 2018-06-20 „Dėl 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartis“ Nr. 966/R4-463.

13867.

139Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad sutarčių 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčiuose įvardintus sutarties pažeidimus – tris kartus maitinimui pateiktą nekokybišką maistą bei vieną kartą maisto nurodytais terminais nepateikimą, turi įrodyti atsakovė (BĮ „Lietuvos nacionalinis kultūros centras“), priešingu atveju, būtų pagrindas konstatuoti, kad atsakovė sutartis vienašališkai nutraukė neteisėtai. Apibendrinus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog apeliantės suteiktų maitinimo paslaugų kokybė buvo netinkama, t. y. neįrodė, kad apeliantė Dainų šventės dalyviams būtų bent tris kartus pateikusi nekokybišką, higienos reikalavimus neatitinkantį maistą.

14068.

141Teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią nagrinėjamai bylai.

142Dėl priešieškiniu reiškiamų reikalavimų

14369.

144Priešieškiniu atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 10 000 Eur dydžio netesybas pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463 bei 40 000 Eur dydžio netesybas pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 965/R4-464.

14570.

146Vertinant aptariamą reikalavimą pažymėtina, kad atsakovė iš esmės dėl tų pačių aplinkybių reiškia ir priešieškinio reikalavimą, ir atsikerta į ieškovės ieškiniu reiškiamą reikalavimą dėl įsiskolinimo priteisimo (siekdama sumažinti mokėtiną sumą už suteiktas paslaugas). Aukščiau nurodytų sutarčių 11.2 punkte taip pat nustatyti teisių gynimo būdai (vienai sutarties šaliai pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę pasirinkti vieną ar kelis teisių gynimo būdus, tarp jų reikalauti sumokėti šioje sutartyje nustatytus delspinigius (11.2.3 p.), taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisių aktų nustatytus teisių gynimo būdus) (e. b. 1 t. 26 l.).

14771.

148Anot atsakovės, pusryčių sutartyje (4.2 papunktis) buvo numatyta, jog ieškovei dėl savo kaltės nepristačius pusryčių dainų šventės dalyviams nustatytais terminais arba vėluojant pateikti daugiau kaip 2 val., ieškovė per 5 dienas privalo sumokėti atsakovei 10 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimą. Atsakovė pažymi, kad Vilniaus VMVT 2018-07-16 pranešime Nr. 69D1-(69.5.)-2778, 2018-07-02 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1305, 2018-07-02 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1351, 2018-07-03 maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo akte Nr. 69VMĮP-1359, dalyvių pretenzijose pateikta informacija patvirtina: a) Vilniaus VMVT nustatė, kad 2018-07-02 Minties gimnazijoje pagal suderintą grafiką pusryčiai turėjo būti dalinami nuo 7 iki 9 val., tačiau pusryčiai į šį objektą iš Vilniaus psichiatrijos ligoninės padalinio buvo pristatyti tik 9 val.; b) 2018-07-02 Vilniaus Viršuliškių mokykloje pusryčiai nebuvo pristatyti pagal suderintą grafiką, maistas pradėtas tiekti tik 9.30 val., kai didžioji dauguma dalyvių jau buvo išvykę į repeticijų vietas; c) 2018-07-03 Martyno Mažvydo progimnazijoje pusryčiai nebuvo pristatyti pagal suderintą grafiką - jie atvežti tik 9.15 val.

14972.

150CK įtvirtinta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Teismų praktikoje nurodoma, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu.

15173.

152Lietuvos apeliacinis teismo aukščiau nurodytame sprendime pažymėjo, kad <...> pripažįstant Pusryčių sutarties esminį pažeidimą dėl pusryčių nepateikimo sutartyje numatytu terminu, Pusryčių sutartyje ar jos prieduose privalėjo būti aiškiai numatytas jų pateikimo terminas. Pusryčių sutarties 12.6.2 papunktyje buvo aiškiai numatyta atsakovės pareiga pateikti atitinkamus duomenis apeliantei – „tikslūs terminai paslaugos tiekėjui bus pateikti 10 dienų iki renginio pradžios“, t. y. pusryčių pateikimo laikas Dainų šventės dalyviams turėjo būti įformintas raštu ir žinomas prieš 10 dienų iki paslaugų suteikimo. Tačiau minėtas terminas (maitinimo paslaugos teikimo laikas) nei pirkimo dokumentuose, nei Pusryčių sutartyje, nei jokiame kitame rašytiniame šalių susitarime, nebuvo fiksuotas. Todėl atsakovei tinkamai neįvykdžius pareigos prieš 10 dienų iki paslaugų suteikimo pateikti tikslius terminus paslaugos tiekėjui ir esant tik žodiniam atsakovės nurodymui pusryčius pateikti nuo 7 iki 9 val., nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad šalys buvo tiksliai susitarusios dėl maisto pateikimo terminų Pusryčių sutartyje numatyta tvarka ir kad atitinkamai Pusryčių sutartis iš esmės buvo pažeista, laiku nepateikus maisto (pusryčių). Juolab, kad dėl netikslių pirkimo dokumentuose numatytų nuostatų nulemtų padarinių rizika tenka perkančiajai organizacijai – atsakovei, o ne tiekėjui – apeliantei (ieškovei) (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 35 punktas). Kita vertus, net ir sutinkant, kad apeliantė pusryčius turėjo pateikti nuo 7 iki 9 val., teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti esminio sutarties pažeidimo sutarties 12.6.2 papunkčio pagrindu. Sutiktina su apeliantės argumentu, kad vėlavimas pateikti pusryčius galėjo būti fiksuojamas tik po 2 valandų nuo šio laikotarpio pabaigos, o ne pradžios. Tokiu būdu, tik pateikus pusryčius po 11 val., būtų galima fiksuoti vėlavimą pristatyti maistą Dainų šventės dalyviams, todėl pusryčių pristatymą 9, 9.15 ir 9.30 val. nėra pagrindo pripažinti vėlavimu Pusryčių sutarties 4.2 papunkčio prasme ir šiuo aspektu konstatuoti esminį sutarties pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 36 punktas). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė apeliantei (ieškovei) būtų pateikusi visų Dainų šventės dalyvių repeticijų grafikus, kuriuos turėdama, apeliantė būtų galėjusi organizuoti jiems teikiamų maitinimo paslaugų – pusryčių, pateikimo laiką. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad kai kurie šventės dalyviai išvyko į repeticijų vietas dar iki pusryčių gavimo, nesuponuoja apeliantės (ieškovės) atsakomybės. Juolab, kad, kaip nurodo apeliantė (ieškovė), ji dalyviams, išvykusiems iš maitinimo vietos, savo iniciatyva pusryčius pristatė į repeticijų vietas, tai patvirtina ir byloje esantys tarnybiniai paaiškinimai. Minėtos aplinkybė neneigia ir atsakovė (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 37 punktas).

15374.

154Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kurios nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti Pusryčių sutarties 4.2 punkto pažeidimo bei tenkinti atsakovės priešieškinio dalį dėl 30 000 Eur dydžio netesybų (baudos) (3 pažeidimai x 10 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą pagal sutarties 4.2 punktą) priteisimo.

15575.

156Pusryčių sutarties 4.7 punktas numatė, kad pirkėjui paslaugos teikimo metu pastebėjus prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti terminų ar kitus neatitikimus sutarties reikalavimams, surašomas aktas. Pagaminti patiekalai ir/ar maisto produktai nepriimami ir laikoma, kad paslauga nebuvo suteikta ir paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas sumoka 10 000 Eur minimalius šalių iš anksto sutartus nuostolius. Jei nuostoliai nesumokami per šiame papunktyje nustatytą laiką, jie gali būti išskaičiuojami iš paslaugos teikėjui mokėtinų sumų (4.7 p.). Pagal nurodytą sutarties nuostatą, siekiant ją taikyti ginčui tarp šalių, būtina nustatyti joje įtvirtintas sąlygas: a) surašyti aktą; b) nepriimti pagamintų patiekalų ir/ar maisto produktai; c) laikyti, kad paslauga buvo nesuteikta.

15776.

158Anot atsakovės, Vilniaus VMVT, patikrinusi tiekiamą ieškovės maistą, nustatė, kad šventės dalyviams tiekiamas maistas neatitiko Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-09-01 įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, todėl vadovaujantis pusryčių sutarties 4.7 papunkčiu ieškovei taip pat atsirado prievolė sumokėti atsakovei 10 000 Eur dydžio netesybas.

15977.

160Minėtame Lietuvos apeliacinio teismo sprendime nurodyta, kad į bylą pateikti VMVT patikrinimo aktai nesuponuoja pagrindo konstatuoti Pusryčių sutarties bei Pietų ir vakarienės sutarties esminio pažeidimo 12.6.1 papunktyje numatytu pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 23 punktas). Nustačius, kad apeliantė teikia maisto higienos normų reikalavimus neatitinkantį maistą, pagal sudarytų sutarčių nuostatas turėjo būti surašomas aktas ir pagamintas maistas ir/ar teikiami maisto produktai nepriimti, laikant, kad jie nebuvo pateikti. Nagrinėjamu atveju atsakovė Pusryčių sutarties bei Pietų ir vakarienės sutarties pažeidimą dėl pateikto nekokybiško maisto grindžia tik VMVT surašytais patikrinimo aktais, tačiau pati apeliantė dėl Sutarčių reikalavimų neatitinkančio tiekiamo maisto nėra surašiusi nei vieno akto, taip pat byloje nėra duomenų, kad būtų užfiksuoti atvejai, kuomet atsakovė maisto ir/ar maisto produktų būtų nepriėmusi, nors būtent tokiu būdu atsakovė privalėjo reaguoti sutarties reikalavimus neatitinkančio maisto pateikimo atveju pagal sutarčių 4.7 papunktį (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 24 punktas). Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovė sutarčių vykdymo metu būtų atlikusi apeliantės tiekiamo maisto kokybės vertinimą. Pagal sutarčių 4.5 papunktį atsakovė pati galėjo kontroliuoti ir įvertinti apeliantės paslaugų kokybę, t. y. paimti patiekalus ir/ar maisto produktus patikrinimui. Taigi, Pusryčių sutartyje bei Pietų ir vakarienės sutartyje numatytų teikiamo maisto kokybės vertinimo veiksmų atsakovė neatliko. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš į bylą pateiktų viešų atsakovės pasisakymų matyti, kad Dainų šventės metu (Sutarčių vykdymo metu) atsakovė laikėsi pozicijos, kad esminių pažeidimų dėl teikiamo maisto kokybės nėra (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 25 punktas). Apeliantė pagrįstai nurodo, kad VMVT patikrinimo aktai per se (savaime) nepagrindžia maisto saugos ar higienos reikalavimų neatitikimo, sudarančio pagrindą sutartis nutraukti, konstatuojant esminį jų pažeidimą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-08-02 nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-4034-244/2018, kurioje apeliantė prašė panaikinti VMVT 2018-07-01 patikrinimo aktą dėl jame konstatuotų pažeidimų, apeliantės skundą atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teisme tuo pagrindu, kad VMVT patikrinimo aktas yra tarpinis dokumentas ir pareiškėjai (apeliantei) juo nėra sukeliamos kokios nors teisinės pasekmės. Šios išvados padarytos remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje išaiškinta, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Atliekant valstybinę maisto kontrolę surašytas patikrinimo aktas yra sprendimo dėl administracinio poveikio priemonių taikymo sudedamoji (motyvuojamoji) dalis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-04-30 nutartį administracinėje byloje Nr. A146-612/2013; 2016-10-14 nutartį administracinėje byloje Nr. A-1210-822/2016; 2018-02-14 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-412-442/2018 ir kt.). Todėl teisėjų kolegija apeliantės argumentą, kad VMVT patikrinimo aktai yra tik tarpiniai dokumentai, pripažino pagrįstu, nes VMVT apeliantės atžvilgiu nėra priėmusi materialines teisines pasekmes sukeliančio administracinio akto, t. y. VMVT patikrinimo aktuose nurodytų neatitikimų pagrindu nėra priėmusi jokio sprendimo dėl administracinio poveikio priemonių apeliantei taikymo ir net nėra pritaikiusi atitinkamo maisto pateikimo ribojimo priemonių, nors tokią pareigą neabejotinai turėjo pagal Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio nuostatas, jeigu patikrinimų metu užfiksuotus neatitikimus vertino kaip iš esmės pažeidžiančius maisto kokybę ir saugumą (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 26 punktas). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad VMVT, atlikdama ginčui aktualius patikrinimus, tikrinamą maistą fotografavo, tačiau kitokiomis vaizdo ir garso fiksavimo priemonėmis nesinaudojo, nors Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015-01-28 įsakymu Nr. B1-59 patvirtintose Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklėse (40.4 punktas) yra numatyta VMVT teisė patikrinimo metu patikrinimo rezultatams fiksuoti naudoti garso ir vaizdo fiksavimo priemones. Teisėjų kolegija sutiko su atsakovės pozicija, jog naudotis garso ir vaizdo priemonėmis yra VMVT teisė, o ne pareiga, tačiau vertino, kad atsižvelgiant į tikrinamo objekto specifiką ir keliamus reikalavimus, patikrinimo proceso eigos fiksavimas turi ypatingą reikšmę, nes tik tokiu būdu galima nustatyti, ar patikrinimas buvo atliekamas, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos. Nagrinėjamuoju atveju, apeliantei pareiškus reikalavimus, o taip pat ir apeliacinį skundą grindžiant aplinkybėmis apie netinkamai atliktus patikrinimus (netinkamai matavus maisto šilumą), šias aplinkybes galima nustatinėti ir vertinti tik iš prie patikrinimo aktų pridėtų nuotraukų. Maisto higienos HN 15:2005 23 punkte numatyta, kad apdorojant šiluma maistą, skirtą valgyti tik apdorotą šiluma, būtina pakaitinti jį taip, kad temperatūra jo viduje pasiektų ne mažiau kaip +75°C, išskyrus patiekalus, kuriems dėl kulinarinių ar technologinių priežasčių numatyta kitokia šiluminio apdorojimo temperatūra, jei tai neturi įtakos produkto saugai. Pagamintas maistas, kuris patiekiamas karštas, turi būti laikomas šilumą palaikančiuose įrenginiuose, esant juose ne žemesnei kaip +68°C temperatūrai. Nagrinėjamu atveju, apeliantės pagamintas maistas buvo laikomas šilumą palaikančiuose įrenginiuose, todėl patikrinimų metu turėjo būti matuojama talpos, kurioje buvo laikomas maistas, temperatūra, ir ji turėjo būti ne žemesnė nei +68oC. Iš bylos medžiagos (nuotraukų, pateiktų su VMVT patikrinimo aktais) matyti, kad daugeliu atvejų šio reikalavimo nebuvo laikomasi, nes buvo matuojama maisto (patiekalo) temperatūra arba talpos paviršiaus, o ne jos viduje esanti temperatūra, kuri, esant talpai atidarytai bei atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą, objektyviai yra žemesnė, nei talpos viduje esanti temperatūra. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes vertinti, kad maisto temperatūra buvo išmatuota tinkamai/tiksliai ir kad VMVT patikrinimo aktuose nurodyti su maisto temperatūra susiję Maisto higienos HN 15:2005 normos pažeidimai įrodo nekokybiško ir nesaugaus maisto pateikimą, nėra pakankamo pagrindo. Be to, į bylą pateiktuose krovinio važtaraščiuose nurodyta tiekiamo maisto gaminių temperatūra atitiko Maisto higienos HN 15:2005 23 punkte numatytus reikalavimus ir šios aplinkybės nėra paneigtos (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 27 punktas). Apeliantė procesiniuose dokumentuose laikėsi pozicijos, kad VMVT abejones sukėlęs maistas nebuvo patiektas galutiniam vartotojui ir tokio maisto pateikimą pagrindžiančių įrodymų byloje nėra. Teisėjų kolegija nustatė, kad VMVT patikrinimo aktuose, kuriuose buvo užfiksuoti duomenys apie per žemos temperatūros tikrinamą maistą, duomenų apie tokio maisto pateikimą Dainų šventės dalyviams nėra. Byloje pateikti važtaraščiai bei tarnybiniai pranešimai patvirtina, kad VMVT abejones sukėlęs maistas vartotojams nebuvo dalinamas. Šių aplinkybių atsakovė nepaneigė. Be to, atsakovė nepaneigė ir apeliantės nurodomų faktų, kad apeliantė visoms maitinimo vietoms buvo pagaminusi daugiau maisto Dainų šventės dalyviams nei buvo įsipareigojusi Pusryčių sutartimi bei Pietų ir vakarienės sutartimi. Šios aplinkybės patvirtina, kad apeliantė buvo pajėgi VMVT abejones sukėlusį maistą pakeisti kitu – Maisto higienos HN 15:2005 reikalavimus atitinkančiu maistu. Tokiu būdu spręsti, kad VMVT abejones sukėlęs maistas buvo patiektas (išdalintas) Dainų šventės dalyviams ir kad VMVT nustatyti trūkumai pagrindžia esminį sutarčių pažeidimą, nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 28 punktas).

16178.

162Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kurios yra nustatytos įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu, nėra pagrindo tenkinti priešieškinio reikalavimo dalį dėl 10 000 Eur netesybų priteisimo pagal pusryčių sutarties 4.7 papunktį.

16379.

164Pietų ir vakarienės sutarties 4.7. papunktyje numatyta, jog paslaugos teikimo metu pastebėjus prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti terminų ar kitus neatitikimus Sutarties reikalavimams, surašomas aktas, pagaminti patiekalai ir/ar maisto produktai nepriimami ir laikoma, kad paslauga nebuvo suteikta ir ieškovė per 5 darbo dienas sumoka atsakovei: a) II pirkimo daliai (maitinimas Lietuvos futbolo federacijos, Fabijoniškių mokyklos ir kituose trijuose stadionuose) – 10 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimą, b) III pirkimo daliai (Dainų diena (Vingio parke) ir Vario audra (Vilniaus pramogų arena) – 10 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimą (e. b. 1 t. 23-24 l.).

16580.

166Teismas jau aukščiau nurodė dėl Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu nustatytų aplinkybių dėl tiektų patiekalų temperatūros. Lietuvos apeliacinio teismo sprendime dėl patiekalų svorio nurodyta, jog spręsti, kad sutartys iš esmės buvo pažeistos, apeliantei pateikus mažesnes, nei ji privalėjo pateikti pagal Sutarčių sąlygas, maisto porcijas, taip pat nėra pakankamo pagrindo. Visų pirma, byloje nėra jokių įrodymų, paneigiančių krovinių važtaraščių duomenis, kad į kiekvieną maitinimo punktą buvo pristatytas reikalingas maisto porcijų kiekis. Antra, apeliantė dublike rėmėsi argumentais dėl VMVT patikrinimo aktuose užfiksuotų patikrinimo rezultatų duomenų patikimumo – nurodė, kad patikrinimo metu buvo naudotos svarstyklės, kurioms nebuvo atlikta metrologinė patikra. Iš byloje esančių patikrinimo aktų, kuriuose užfiksuoti maisto kiekio neatitikimai, nėra jokių duomenų apie kontroliniams patikrinimams naudotas svarstykles, šiuo aspektu atsakovė nepateikė jokių paaiškinimų ir įrodymų, kad naudotoms matavimo priemonėms buvo atlikta metrologinė patikra, kokia galima paklaida. Be to, atsižvelgiant į maitinimo specifiką, sąlygotą maitinimo būdo ir maitintinų asmenų kiekio, atskiri atvejai, kuomet galėjo būti tiekiamo maisto kiekio neatitikimai, nėra pakankami konstatuoti esminį Sutarčių pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 29 punktas). Nors atsakovė nurodo, kad Dainų šventės metu buvo nepamaitinta dalis šventės dalyvių bei buvo vėlavimų, tačiau šių aplinkybių atsakovė iš esmės nepagrindė, kaip ir nepagrindė aplinkybių, kad jie atsirado būtent dėl apeliantės veiksmų (neveikimo) ir tam neturėjo įtakos šventės metu atsiradę pakeitimai, susiję su jos organizavimu. Byloje nėra duomenų, kad Dainų šventės dalyviams būtų neužtekę maisto, t. y. būtų negavę pusryčių, pietų ar vakarienės dėl to, kad atsakovė buvo pagaminusi mažiau patiekalų nei buvo numatyta sutartyse. Tai, kad maistas buvo tiekiamas dalimis, nereiškia, kad jis nebuvo pateiktas, be to, atsižvelgiant į teikiamos paslaugos apimtį (mastą) bei specifiką, savaime suprantama, kad jo pateikti iš karto visą kiekį visiems dalyviams nėra įmanoma, juolab, kad ir Sutartyse numatytas maitinimosi intervalas. Atsakovė nepaneigė apeliantės argumentų, kad ji sutarties vykdymo metu bendradarbiavo tiek su atsakove, tiek su į šventę atvykusiais dalyviais (delegacijomis), o atsižvelgdama į jų individualius poreikius, maitinimą vežė ir į repeticijų vietas, nors tai Sutartyse nebuvo numatyta (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 30 punktas). Byloje nėra duomenų, kad dėl atsakovės paruošto maisto kuriam nors Dainų šventės dalyviui būtų sutrikdyta sveikata. Teisėjų kolegija sutiko su apeliante, kad pretenzijos dėl patiekalų skonio ar konsistencijos nesuponuoja maisto, kuris buvo ruošiamas pagal atsakovės pateiktą valgiaraštį, kokybės trūkumų. Juolab, kad patiekalų skonis yra subjektyvus kiekvieno vartotojo vertinimas, todėl jis negali apspręsti teikiamo maisto kokybės. Paminėta ir tai, kad byloje yra pateiktos ir Dainų šventės dalyvių padėkos už kokybiškas maitinimo paslaugas, kas taip pat patvirtina tokio vertinimo subjektyvumą (Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo 31 punktas).

16781.

168Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kurios nustatytos įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu, nėra pagrindo tenkinti atsakovės priešieškinio reikalavimo bei vadovaujantis Pietų ir vakarienės sutarties 4.7 papunkčiu priteisti atsakovei 10 000 Eur dydžio baudą (netesybas) iš ieškovės.

16982.

170Netenkinus atsakovės materialių reikalavimų dėl netesybų priteisimo taip pat nėra pagrindo tenkinti procesinio reikalavimo dėl 6 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos priteisimo.

171Dėl ieškovės reikalavimo dėl skolos priteisimo

17283.

173Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 684 159,17 Eur skolą. Ieškinyje nurodyta, kad už suteiktas paslaugas ieškovė 2018-08-09 per el. sistemą „E-sąskaita“ pateikė atsakovei: PVM sąskaitą faktūrą KM17 Nr. 7590 už suteiktas maitinimo pusryčiais paslaugas – 178 706,07 Eur sumai (apmokėjimo terminas – 2018-09-06); PVM sąskaitą faktūrą KM17 Nr. 7627 už suteiktas maitinimo pietumis ir vakariene paslaugas – 505 453,10 Eur sumai (apmokėjimo terminas – 2018-09-06).

174Dėl dalies reikalavimų pripažinimo

17584.

176Pagal CPK 268 straipsnio 5 dalį, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sprendimo sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

17785.

178Atsakovė procesiniuose dokumentuose pažymėjo, kad dėl 409 741,92 Eur įskaitant PVM pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463 bei dėl 126 219,08 Eur įskaitant PVM pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 965/R4-464 ginčo tarp šalių nėra ir prašo priimti dalinį teismo sprendimą. Taigi šiuo atveju atsakovė dalį ieškinio dėl nurodytų dalies reikalavimų pripažino, todėl teismas dėl šios dalies surašo sutrumpintus motyvus.

17986.

180Kaip nurodyta aukščiau, tarp ieškovės (tiekėjas) ir atsakovės (užsakovo) 2018-06-20 sudaryta „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugų sutartis Nr. 965/R4-464, taip pat 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo sutartis Nr. 966/R4-463 II pirkimo daliai (Maitinimas Lietuvos futbolo federacijos, Fabijoniškių mokyklos ir kituose trijuose stadionuose), III pirkimo daliai (Maitinimas Vingio parke (Dainų diena) ir Vilniaus pramogų arenoje (Pučiamųjų instrumentų orkestrai „Vario audra“. Pagal šių sutarčių nuostatas ieškovė įsipareigojo atlikti maitinimo paslaugą (1.1 p.), o atsakovė sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti už tinkamai suteiktas paslaugas (6.1.2 p.). CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais.

18187.

182Kadangi atsakovė pripažįsta dalį ieškovės reikalavimų nurodydama, kad dėl 409 741,92 Eur įskaitant PVM pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463 bei dėl 126 219,08 Eur įskaitant PVM pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 965/R4-464 ginčo tarp šalių nėra, teismas tenkina atsakovės pripažįstamus reikalavimus, priteisdamas ieškovei iš atsakovės 409 741,92 Eur įskaitant PVM pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 966/R4-463 bei 126 219,08 Eur įskaitant PVM pagal 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“ dalyvių maitinimo sutartį Nr. 965/R4-464.

183Dėl likusios reikalavimo dalies dėl skolos priteisimo

18488.

185Iš į bylą teiktų įrodymų matyti, kad ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Serija KM17- Nr. 7627 505 453,10 Eur sumai (joje nurodyta dainų šventės dalyvių pietūs 76 766 vienetai, vakarienė 73 854 vienetai) (e. b. 1 t. 124 l.), PVM sąskaitą faktūrą Serija KM17- Nr. 7590 178 706,07 Eur sumai (joje nurodyta dalyvių pusryčiai 80 172 vienetai) (e. b. 1 t. 125, 126-129 l.). Atsižvelgiant į ieškovės reikalavimus bei aukščiau nurodytas sumas, dėl kurių tarp šalių nekilo ginčo (409 741,92 Eur pagal sutartį Nr. 966/R4-463 bei 126 219,08 Eur pagal sutartį Nr. 965/R4-464), darytina išvada, kad tarp šalių ginčas kyla dėl 95 711,18 Eur pagal sutartį Nr. 966/R4-463 bei 52 486,99 Eur pagal sutartį Nr. 965/R4-464.

18689.

187Teismas nesutinka su ieškovės argumentais, kad civilinės bylos nagrinėjimo ribas patenka tik 2018-07-20 ir 2018-09-18 raštuose nurodytos faktinės aplinkybės, jas pagrindžiantys įrodymai (VMVT patikrinimo aktai) bei jų teisinis vertinis, nes, bylą iniciavus teisme, šalys turi procesinę teisę įrodyti bylos aplinkybes ne tik tomis įrodinėjimo priemonėmis, kuriomis buvo remtasi sprendžiant klausimus dėl šalių tarpusavio teisinių santykių vykdymo iki teisminio proceso, tačiau ir visais kitais įrodymais, kurie atitinka įrodymo sąsajumo ir leistinumo reikalavimus.

18890.

189Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų arba atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsnis). CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Kai sutartis sudaryta dėl paslaugų teikimo, jų teikėjo įsipareigojimų ribos turi būti apibrėžtos tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektais, t. y. nagrinėjant tokį ginčą būtina nustatyti, ką teikėjas įsipareigojo daryti ir kokius reikalavimus turi atitikti suteikta paslauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250-687/2017, 37 punktas). Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovei reiškiant reikalavimą priteisti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, jai kyla pareiga įrodyti tokių paslaugų suteikimo faktą, gi atsakovei ginčijant tinkamą tokių paslaugų suteikimą, tenka pareiga įrodyti, kad tokios paslaugos buvo suteiktos netinkamai (CPK 12, 178 straipsniai). Kasacinio teismo išaiškinta, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos pripažįstamos profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011), todėl ne tik perkančiosios organizacijos, bet ir tiekėjai privalo elgtis atsakingai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541-690/2015).

19091.

191Atsakovė nesutikimą su iš jos reikalaujamomis priteisti sumomis, kurių nepripažino, grindė iš esmės dviejų aplinkybių grupėmis: pirma, priešieškiniu reikalaujamos priteisti netesybos (baudos) bendra 50 000 Eur suma; antra, aplinkybėmis dėl nekokybiškų maitinimo paslaugų teikimo. Teismas jau minėjo, kad pagal sutarčių sąlygas vienai sutarties šaliai pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę pasirinkti vieną ar kelis teisių gynimo būdus, tarp jų reikalauti atlyginti nuostolius (11.2.2 p.), reikalauti sumokėti sutartyje nustatytus delspinigius (11.2.3 p.), taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisių aktų nustatytus gynimo būdus (e. b. 1 t. 14 b. l.). Nagrinėjamu atveju ginčo šalis sieja paslaugų sutartys, kurių dalykas maitinimo paslauga, sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.

192Dėl pusryčių sutarties

19392.

194Vertindamas ieškovės reikalavimo dalį, kuri siejama su 2018-06-20 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo pusryčiais sutartimi Nr. 965/R4-464, bei atsakovės argumentus, kuriais ji nesutinka dengti įsiskolinimo dalį, teismas pažymi, kad: pirma, dėl atsakovo argumentų, kurie siejami su baudų (viso 40 000 Eur) skyrimu ieškovei bei šia dalimi ieškovės reikalavimo mažinimo (ta pačia apimtimi buvo pareikšta ir dalis atsakovės priešieškinio) jau pasisakyta aukščiau remiantis Lietuvos apeliacinio teismo sprendime išdėstytomis aplinkybėmis. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą kitaip vertinti tas aplinkybes, dėl kurių pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas, be to, jos yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu; antra, teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad tiekėjas savavališkai atliko sutarties sąlygų keitimą, t. y. 2018-07-02 Vilniaus Viršuliškių mokykloje tiekė virtą ryžių košę su razinomis, nors pagal suderintą valgiaraštį tiekėjas turėjo maitinti pieniškomis dešrelėmis su pomidorų padažu, makaronais bei šviežiais agurkais (e. b. 1 t., 67-71 l., 2 t. 63-64, 111 l.). Nurodytoje vietoje turėjo būti teikiama 313 porcijų (e. b. 2 t. 77 l.), todėl yra pagrindas mažinti ieškovės reikalavimą 697,70 Eur dydžio suma (vienos porcijos kaina su PVM 2,229062 Eur * 313 porcijų); trečia, paslaugos tiekėjas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią paslaugos teikimo ataskaitą, nurodant, kokia paslauga buvo suteikta, išskiriant konkrečias paslaugos kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su paslaugos teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t. (5.1.4 p.). Pažymėtina, kad ataskaita dėl 2018-06-20 Dėl 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo pusryčiais paslaugų sutarties Nr. 965/R4-464 teikta nebuvo. Tuo pačiu taip pat pažymėtina ir tai, kad sudarytoje sutartyje nebuvo numatyti tarpiniai paslaugų perdavimo-priėmimo dokumentai, porcijų dalyviams išdalinimo žurnalai ar kiti dokumentai, pagal kuriuos buvo aiškiai įvardinta išduotų porcijų fiksavimo tvarka; ketvirta, į bylą buvo teiktas 2018-06-19 elektroninis laiškas dėl pusryčių skaičiaus 80 023 (e. b. 1 t. 50-55 l.), taip pat laiškas dėl pusryčių ir kitų maitinimų (pusryčių skaičius 80 172; pietūs 76 766, vakarienė 73 854) (e. b. 1 t. 56-59 l.), atsakovė ieškovei teikė 2018-07-04 raštą dėl papildomo dalyvių maitinimo (e. b. 1 t. 60 l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sudarytoje sutartyje buvo nurodyti tik preliminarūs maitinimo kiekiai. Ieškovė reikalavimą dėl atsiskaitymo pagal pusryčių sutartį grindžia PVM sąskaitoje faktūroje nurodytu kiekiu 80 172, atsakovės į bylą teikti įrodymai nepaneigia nurodyto kiekio; penkta, Lietuvos apeliacinis teismas sprendime pasisakė, kad: a) pretenzijos dėl patiekalų skonio ar konsistencijos nesuponuoja maisto, kuris buvo ruošiamas pagal atsakovės pateiktą valgiaraštį, kokybės trūkumų; b) apeliantė (ieškovė) pagrįstai nurodo, kad VMVT patikrinimo aktai per se (savaime) nepagrindžia maisto saugos ar higienos reikalavimų neatitikimo, sudarančio pagrindą sutartis nutraukti, konstatuojant esminį jų pažeidimą; c) VMVT apeliantės (ieškovės) atžvilgiu nėra priėmusi materialines teisines pasekmes sukeliančio administracinio akto, t. y. VMVT patikrinimo aktuose nurodytų neatitikimų pagrindu nėra priėmusi jokio sprendimo dėl administracinio poveikio priemonių apeliantei taikymo ir net nėra pritaikiusi atitinkamo maisto pateikimo ribojimo priemonių, nors tokią pareigą neabejotinai turėjo pagal Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio nuostatas, jeigu patikrinimų metu užfiksuotus neatitikimus vertino, kaip iš esmės pažeidžiančius maisto kokybę ir saugumą; d) byloje esantys įrodymai patvirtina, kad VMVT, atlikdama ginčui aktualius patikrinimus, tikrinamą maistą fotografavo, tačiau kitokiomis vaizdo ir garso fiksavimo priemonėmis nesinaudojo, nors Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015-01-28 įsakymu Nr. B1-59 patvirtintose Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklėse (40.4 punktas) yra numatyta VMVT teisė patikrinimo metu patikrinimo rezultatams fiksuoti naudoti garso ir vaizdo fiksavimo priemones. Teisėjų kolegija sutiko su atsakovės pozicija, jog naudotis garso ir vaizdo priemonėmis yra VMVT teisė, o ne pareiga, tačiau vertino, kad atsižvelgiant į tikrinamo objekto specifiką ir keliamus reikalavimus, patikrinimo proceso eigos fiksavimas turi ypatingą reikšmę, nes tik tokiu būdu galima nustatyti, ar patikrinimas buvo atliekamas, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos; e) buvo taip pat paruošti papildomi patiekalai; šešta, pagal teiktas nuotraukas nėra objektyvaus pagrindo daryti išvadą apie tai, kad teikti vaisiai buvo netinkami vartoti (žr. pvz. nuotraukas e. b. 2 t. 181, 265, 272 b. l.); septinta, sutarties nuostatos numatė, kad pirkėjui paslaugos teikimo metu pastebėjus prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti, terminų ar kitus neatitikimus sutarties reikalavimams, surašomas aktas. Pagaminti patiekalai ir/ar maisto produktai nepriimami ir laikoma, kad paslauga nebuvo suteikta ir paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas sumoka 10 000 Eur minimalius šalių iš anksto sutartus nuostolius. Jei nuostoliai nesumokami per šiame papunktyje nustatytą laiką, jie gali būti išskaičiuojami iš paslaugos teikėjui mokėtinų sumų (4.7 p.); aštunta, sutarties 4.6 punktas numatė, kad jeigu paslaugos tiekėjas nepamaitina pusryčiais daugiau kaip 50 procentų šventės dalyvių, tai paslaugos teikėjui už pamaitintą dalį nemokama.

19593.

196Vertinant nurodytas nuostatas bei atsižvelgiant į atsakovės 2018-07-20 raštą Nr. R1-421 Dėl 2018-06-20 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo pusryčiais sutarties Nr. 965/R4-464 sąlygų esminių pažeidimų ir baudos skyrimo (e. b. 2 t. 54-58 b. l.) pažymėtina, kad nėra duomenų, jog: a) pagaminti patiekalai ir/ar maisto produktai buvo nepriimti; b) duomenų, kurie leistų teigti, kad paslauga nebuvo suteikta. Tuo pačiu negalima sutikti su atsakovės argumentais, kad turi būti išskaičiuojamos visų jo nurodytų porcijų kainos. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimo dalis, kuri siejama su skolos priteisimu pagal sutartį Nr. 965/R4-464, tenkinta iš dalies priteisiant ieškovei iš atsakovės 178 008,37 Eur (178 706,07 – 697,70 Eur) (į šią sumą įtraukta ir aukščiau nurodyta suma, kurios atsakovė neginčijo).

197Dėl pietų ir vakarienės sutarties

19894.

199Ieškovė teikė atsakovei 2018-07-12 Paslaugų teikimo ataskaitą Nr. 396, kuri siejama su 2018-06-20 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo sutartimi Nr. 966/R4-463 II pirkimo daliai (Maitinimas Lietuvos futbolo federacijos, Fabijoniškių mokyklos ir kituose trijuose stadionuose), III pirkimo daliai (Maitinimas Vingio parke (Dainų diena) ir Vilniaus pramogų arenoje (Pučiamųjų instrumentų orkestrai „Vario audra“) (e. b. 3 t. 173-177 b. l.). Tokios ataskaitos teikimas buvo numatytos sudarytos sutarties 5.1.4 punkte (e. b. 1 t. 24 b. l.).

20095.

201Vertindamas ieškovės reikalavimo dalį, kuri siejama su 2018-06-20 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių maitinimo sutartimi Nr. 966/R4-463 bei atsakovės argumentus, kuriais ji nesutinka dengti įsiskolinimo dalį, teismas pažymi: pirma, dėl atsakovės argumentų, kurie siejami su baudų (10 000 Eur) skyrimu ieškovei bei šia dalimi ieškovės reikalavimo mažinimo (ta pačia apimtimi buvo pareikšta ir dalis atsakovės priešieškinio) jau pasisakyta aukščiau remiantis Lietuvos apeliacinio teismo sprendime išdėstytomis aplinkybėmis. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą kitaip vertinti tas aplinkybes, dėl kurių pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas sprendimu, kuris yra įsiteisėjęs; antra, Lietuvos apeliacinis teismas sprendime taip pat nurodė, kad: a) pretenzijos dėl patiekalų skonio ar konsistencijos nesuponuoja maisto, kuris buvo ruošiamas pagal atsakovės pateiktą valgiaraštį, kokybės trūkumų; b) apeliantė (ieškovė) pagrįstai nurodo, kad VMVT patikrinimo aktai per se (savaime) nepagrindžia maisto saugos ar higienos reikalavimų neatitikimo, sudarančio pagrindą sutartis nutraukti, konstatuojant esminį jų pažeidimą; c) VMVT apeliantės (ieškovės) atžvilgiu nėra priėmusi materialines teisines pasekmes sukeliančio administracinio akto, t. y. VMVT patikrinimo aktuose nurodytų neatitikimų pagrindu nėra priėmusi jokio sprendimo dėl administracinio poveikio priemonių apeliantei taikymo ir net nėra pritaikiusi atitinkamo maisto pateikimo ribojimo priemonių, nors tokią pareigą neabejotinai turėjo pagal Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio nuostatas, jeigu patikrinimų metu užfiksuotus neatitikimus vertino, kaip iš esmės pažeidžiančius maisto kokybę ir saugumą; d) byloje esantys įrodymai patvirtina, kad VMVT, atlikdama ginčui aktualius patikrinimus, tikrinamą maistą fotografavo, tačiau kitokiomis vaizdo ir garso fiksavimo priemonėmis nesinaudojo, nors Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015-01-28 įsakymu Nr. B1-59 patvirtintose Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklėse (40.4 punktas) yra numatyta VMVT teisė patikrinimo metu patikrinimo rezultatams fiksuoti naudoti garso ir vaizdo fiksavimo priemones. Teisėjų kolegija sutiko su atsakovės pozicija, jog naudotis garso ir vaizdo priemonėmis yra VMVT teisė, o ne pareiga, tačiau vertino, kad atsižvelgiant į tikrinamo objekto specifiką ir keliamus reikalavimus, patikrinimo proceso eigos fiksavimas turi ypatingą reikšmę, nes tik tokiu būdu galima nustatyti, ar patikrinimas buvo atliekamas, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos; e) buvo taip pat paruošti papildomi patiekalai; trečia, pirkėjui paslaugos teikimo metu pastebėjus prekių įpakavimo, tinkamumo vartoti, terminų ar kitus neatitikimus sutarties reikalavimams, surašomas aktas. Pagaminti patiekalai ir/ar maisto produktai nepriimami ir laikoma, kad paslauga nebuvo suteikta ir paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas sumoka II pirkimo daliai (Maitinimas Lietuvos futbolo federacijos, Fabijoniškių mokyklos ir kituose trijuose stadionuose) 10 000 Eur baudą, III pirkimo daliai (Dainų diena (Vingio parke) ir Vario audra (Vilniaus pramogų arena) 10 000 Eur baudą minimalius šalių iš anksto sutartus nuostolius. Jei nuostoliai nesumokami per šiame papunktyje nustatytą laiką, jie gali būti išskaičiuojami iš paslaugos teikėjui mokėtinų sumų (4.7 p.); ketvirta, sutarties 4.6 punktas numatė, kad jeigu paslaugos tiekėjas nepamaitina pusryčiais daugiau kaip 50 procentų šventės dalyvių, tai paslaugos teikėjui už pamaitintą dalį nemokama; penkta, atkreiptinas dėmesys į tai, kad sudarytoje sutartyje buvo nurodyti tik preliminarūs maitinimo kiekiai. Ieškovė reikalavimą dėl atsiskaitymo pagal pietų ir vakarienės sutartį grindžia PVM sąskaitoje faktūroje nurodytais suteiktų paslaugų kiekiais (pietūs – 76 766, vakarienė – 73 854) (e. b. 1 t. 124 l.), tačiau paties ieškovės teiktoje ataskaitoje nurodyti kiekiai yra kitokie: 43 000 vienetų vakarienių bei 79 950 pietų (e. b. 3 t. 173-177 b. l.). Į tokį atsakovės atstovo klausimą dėl kiekių skirtumo teismo posėdžio metu nebuvo atsakyta. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad net vertinant ataskaitoje nurodytą kiekį suteiktų paslaugų (43 000 vienetų vakarienių bei 79 950 pietų), pati atsakovė pripažįsta ieškovės reikalavimą didesne dalimi (409 741,92 Eur įskaitant PVM). Vertinant nurodytas nuostatas bei atsižvelgiant į atsakovės 2018-07-20 raštą Nr. R1-420 Dėl 2018-06-20 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 sąlygų esminių pažeidimų ir baudos skyrimo (e. b. 2 t. 294-297 b. l.) pažymėtina, kad nėra duomenų, jog: a) pagaminti patiekalai ir/ar maisto produktai buvo nepriimti; b) duomenų, kurie leistų teikti, kad paslauga nebuvo suteikta. Be to, byloje kylant klausimui dėl suteiktų vakarienių kiekio pati atsakovė 2018-07-20 rašte Nr. R1-420 Dėl 2018-06-20 2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ Dalyvių maitinimo sutarties Nr. 966/R4-463 sąlygų esminių pažeidimų ir baudos skyrimo (e. b. 2 t. 294-297 b. l.) prašo išskaičiuoti tik 760 vienetų vakarienių (kitoje dalyje kalbama apie pietus) dėl maisto temperatūros neatitikimo higienos reikalavimams (o dėl šių aplinkybių teismas remiasi Lietuvos apeliacinio teismo sprendime nurodytomis aplinkybėmis). Tuo pačiu taip pat pažymėtina ir tai, kad sudarytoje sutartyje nebuvo numatyti tarpiniai paslaugų perdavimo-priėmimo dokumentai, porcijų dalyviams išdalinimo žurnalai ar kiti dokumentai, pagal kuriuos buvo aiškiai įvardinta išduotų porcijų fiksavimo tvarka. Teismo vertinimu, ataskaitoje nurodytas vakarienių kiekis vertintinas kaip ieškovės padaryta klaida, gi šioje byloje atsakovė nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovė realiai suteikė mažesnį kiekį vakarienių, nei jis nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje, pagal kurią ieškovė reiškia reikalavimą atsakovei. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimo dalis, kuri siejama su skolos priteisimu pagal sutartį Nr. 966/R4-463 tenkintina visiškai priteisiant ieškovei iš atsakovės 505 453,10 Eur skolą (į šią sumą įtraukta ir aukščiau nurodyta suma, kurios atsakovė neginčijo).

20296.

203Taigi ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisinat ieškovei iš atsakovės 683 461,47 Eur skolą, o likusią reikalavimo dalį dėl skolos priteisimo atmetant.

204Dėl delspinigių priteisimo

20597.

206Iš į bylą teiktų įrodymų matyti, kad ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Serija KM17- Nr. 7627 505 453,10 Eur sumai (joje nurodyta dainų šventės dalyvių pietūs 76 766, vakarienės 73 854) (e. b. 1 t. 124 l.), PVM sąskaitą faktūrą Serija KM17- Nr. 7590 178 706,07 Eur sumai (joje nurodyta dalyvių pusryčiai 80 172) (e. b. 1 t. 125, 126-129 l.).

20798.

208Sutarčių 2.5 punktai numatė, kad įstaigos ir paslaugos teikėjo atsakingi darbuotojai per 5 naujo mėnesio darbo dienas pasirašo pažymas apie faktiškai suteiktų paslaugų apimtį. Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma paslaugų įkainiais už faktiškai suteiktas paslaugas pagal paslaugos teikėjo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateiktą tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą. Mokėjimai bus vykdomi po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos praėjus 30 kalendorinių dienų (2.5 p.). Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių nebuvo pasirašytų dvišalių pažymą apie suteiktų paslaugų kiekius.

20999.

210Sutarčių 4.1 punktas numatė, kad neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, paslaugos teikėjo pareikalavimu, pirkėjas privalo sumokėti paslaugos teikėjui 0,02 procento delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir delspinigių mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą. Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo įrodinėjamos aplinkybės dėl finansavimo vėlavimo iš biudžeto.

211100.

212Iš į bylą teiktų duomenų matyti, kad ieškovė sąskaitas per sistemą teikė 2018-08-07 (e. b. 1 t. 126-127 b. l.). Taigi pagal sutarties nuostatas jos turėjo būti apmokamos iki 2018-09-06. Nagrinėjamu atveju atsakovės argumentai apie tai, kad ji atsisakė priimti pateiktas sąskaitas bei prašė išrašyti naujas neginčijamai sumai, taip pat, kad ji įmokėjo ginčo sumą į teismo depozitinę sąskaitą, nesudaro pagrindo ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo laikyti nepagrįstu. Ieškovė pareikštu ieškiniu siekia savo interesų patenkinimo, gi jos siekiamas tikslas iš esmės įgyvendinamas pačiai ieškovei gavus apmokėjimą už suteiktas paslaugas. Taigi darytina išvada apie praleistą prievolės įvykdymo terminą.

213101.

214Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies bei atsižvelgiant į teismo ieškovei priteistinas įsiskolinimo sumas, ieškovei iš atsakovės priteisia 427,22 Eur delspinigių pagal PVM sąskaitą faktūrą Serija KM17- Nr. 7590 bei 1 213,09 Eur delspinigių pagal PVM sąskaitą faktūrą Serija KM17- Nr. 7627. Taigi ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant 1 640,31 Eur delspinigių, o likusi reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina.

215Dėl procesinių palūkanų

216102.

217Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo prašomos priteisti sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

218103.

219CK 6.37 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamų procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, siekia, kad jo reikalavimas būtų kuo greičiau patenkintas, o nurodytoje teisės normoje nustatytu teisiniu reguliavimu skolininkui taikoma atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014). Pagal CPK 137 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinės bylos iškėlimo teisme momentu laikomas ieškinio priėmimo klausimo išsprendimas teisėjo priimta rezoliucija, t. y. civilinė byla laikoma iškelta teisme nuo teisėjo rezoliucijoje, kuria ieškinys priimtas, nurodytos datos.

220104.

221CK 6.210 straipsnis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (2 dalis). Ieškovė reiškė reikalavimą priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo laikytinas pagrįstu bei tenkintinas visa apimtimi (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-305/2010 pateiktus išaiškinimus).

222Dėl bylinėjimosi išlaidų

223105.

224CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

225106.

226Nagrinėjamu atveju ieškovė už ieškiniu pareikštus reikalavimus sumokėjo 6 119 Eur žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.) (e. b. 1 t. 8 b. l.). Pati ieškovė ieškinyje nurodė, kad nors atsakovė neginčija bent dalinio paslaugų suteikimo fakto, atsakovė su ieškove iki šiol neatsiskaitė net dalinai, nepagrįstai atmetė ieškovės pateiktas sąskaitas. <...> pastebėtina, jog nors atsakovė pateiktomis pretenzijomis ir siekia sumažinti sutarčių kainą beveik 130 000 Eur sumoje, t. y. likusią kainos dalį akivaizdžiai pripažįsta, ji su ieškove iki šiol neatsiskaitė net dalinai (e. b. 1 t. 1-6 b. l.).

227107.

228CPK 434 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu ieškovas turėjo teisę reikalavimus patenkinti šiame skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka, tačiau pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, jam žyminis mokestis ir kitos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik nuo tos ieškinio sumos, kurią ginčijo atsakovas, išskyrus, jei iš atsakovo elgesio ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad atsakovas reikalavimą ginčys. Atsakovė atsiliepime pastebi, kad ieškovė galėjo dėl neginčijamos sumos savo reikalavimą patenkinti teismo įsakymo procedūra (juolab, kad pati ieškovė ieškinyje pripažįsta faktą, jog dalies sumos atsakovė neginčija), tačiau pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (CPK 434 straipsnio 4 dalis, 93 straipsnio 4 dalis). Atsakovės teikti raštai ieškovei iki ieškinio pateikimo teismui taip pat patvirtina tai, kad ji ginčijo ne visą ieškovės reikalavimą, o prašė išskaičiuoti tas porcijas ir maisto produktus, kurie nurodyti pažeidimo akte (e. b. 2 t. 54-58, 73-78, 294-297 b. l.), ir dėl kurių iš esmės kilo ginčas šioje byloje.

229108.

230Ieškovė pateikė ieškinį ginčo teisenos tvarka ir nesikreipė dėl teismo įsakymo išdavimo dėl neginčijamos reikalavimų dalies. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad atsakovės veiksmai davė rimtą pagrindą manyti, jog byla nebus išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka dėl neginčijamos reikalavimo dalies. Iš atsakovės procesinio elgesio matyti, kad ji pripažino dalį skolos. Tokiomis aplinkybėmis ieškovė dėl neginčijamos reikalavimo dalies turėjo pagrindą kreiptis supaprastinto proceso tvarka. Išdėstytų aplinkybių pagrindu atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą šiuo atveju ieškovei bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik nuo tos ieškinio sumos, kurią ginčijo atsakovė, t. y. 1 874 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o likusi reikalavimo dalis priteisti žyminį mokestį netenkintina (CPK 93 straipsnis, 434 straipsnio 4 dalis).

231109.

232Atsakovė, teikdama priešieškinį, buvo atleista nuo žyminio mokesčio už priešieškinį mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), tačiau kadangi priešieškinis atmestas, žyminio mokesčio išlaidos už priešieškinį dengiamos iš valstybės biudžeto (CPK 96 straipsnis).

233110.

234CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos išlaidų dalies nepriteisia. Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartį, priimtą byloje Nr. 3K-3-533/2008).

235111.

236Nagrinėjamu atveju tiek ieškovė, tiek atsakovė reiškė procesinius prašymus priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 9 794,71 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, atsakovė 7 917,03 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės (e. b. 4 t. 18-31 b. l.).

237112.

238Sprendžiant dėl priteistino išlaidų dydžio atsižvelgtina į: pirma, į tenkintas ir atmestas reikalavimų dalis; antra, į tai, kad dėl dalies reikalavimų taikytina CPK 434 straipsnio 4 dalies taisyklė bei mažintina dalis išlaidų dėl ieškinio ir dubliko rengimo (dėl ieškinio rengimo iki 400 Eur, dėl dubliko iki 1 500 Eur); trečia, mažintinos advokato teisinės pagalbos išlaidos, susijusios su pasiruošimu teismo posėdžiams bei deryboms dėl sutarčių vykdymo klausimų, atstovavimu derybose dėl taikaus ginčo. Šių aplinkybių pagrindu ieškovei iš atsakovės priteistina 7 000 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, o likusi prašymo dalis netenkintina. Atsakovei, atsižvelgiant į tenkintas ir atmestinas ieškinio dalis, priteistina 50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93, 98 straipsniai).

239113.

240Atsižvelgiant į vykdymo proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, į tai, kad bylinėjimosi išlaidų dalis priteista tiek ieškovei, tiek atsakovei, tikslinga atlikti ieškovei ir atsakovei tarpusavio priteistų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, priteisiant 8 824 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei iš atsakovės.

241Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–270 straipsniais,

Nutarė

242Ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinį atsakovei valstybės biudžetinei įstaigai Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui tenkinti iš dalies.

243Priteisti ieškovei VšĮ „Bruneros“ (j. a. k. 164687871) 683 461,47 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt vieną eurą 47 ct) skolą, 1 640,31 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt eurų 31 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (685 101,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-09-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 8 824 Eur (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės BĮ Lietuvos nacionalinio kultūros centro, j. a. k. 190758519. Likusius ieškovės reikalavimus atmesti.

244Atsakovės valstybės biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinio kultūros centro priešieškinį ieškovei VšĮ „Bruneros“ dėl netesybų priteisimo atmesti.

245Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas... 2. Teismas,... 3. 1.... 4. Ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 684 159,17 Eur skolą, 1... 5. 2.... 6. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė organizavo viešojo pirkimo procedūras 2018... 7. 3.... 8. Sutarčių 4.1. punktas numato ieškovės teisę reikalauti 0,02 procento... 9. 4.... 10. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė: priimti dalinį sprendimą ir... 11. 5.... 12. Nurodė, kad ieškovė įsipareigojo suteikti maitinimo paslaugas ir dalyviams... 13. 6.... 14. 2018-07-04 atsakovė, pastebėjusi pažeidimus, išsiuntė pretenziją Nr. 1... 15. 7.... 16. Sutarčių 6.1.2 punkte numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja sutarties... 17. 8.... 18. Tikslas pagal pusryčių bei pietų ir vakarienės sutartis buvo suteikti... 19. 9.... 20. Teikiamą maistą įvertino šios srities profesionalai – Valstybinės maisto... 21. 10.... 22. Paslaugos buvo netinkamai teikiamos pagal pietų ir vakarienės sutartį. Tą... 23. 11.... 24. Ieškovė yra pateikusi dviprasmiškus duomenis (pvz. 2018-07-12 ataskaitoje... 25. 12.... 26. Važtaraščiuose nėra duomenų, jog juose nurodyti asmenys (jeigu jie yra iš... 27. 13.... 28. Ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius nepagrįstas, nes nėra... 29. 14.... 30. Ieškovės reikalavimai priteisti bylinėjimosi išlaidas ir procesines... 31. 15.... 32. Pasirengimas nagrinėti bylą buvo vykdytas paruošiamųjų dokumentų būdu... 33. 16.... 34. Ieškovė dublike dėl ieškinio prašė priimti dalinį sprendimą ir iš... 35. 17.... 36. Nurodė, kad siekdama paneigti ieškovės teisę į apmokėjimą už suteiktas... 37. 18.... 38. VMVT atliekant valstybinę maisto kontrolę surašytas patikrinimo aktas ir... 39. 19.... 40. Atsakovės 2018-07-20 ir 2018-09-18 raštuose įvardinti tariami pusryčių... 41. 20.... 42. Ieškovės manymu, atsakovės 2018-07-20 ir 2018-09-18 raštuose įvardinti... 43. 21.... 44. VMVT išvados dėl vos vienos porcijos nepakankamo dydžio, grindžiamos... 45. 22.... 46. Reikalavimas ne tik išskaičiuoti paslaugų kainą iš mokėtinų sumų, bet... 47. 23.... 48. Atsakovė triplike dėl ieškinio prašė priimti dalinį sprendimą ir... 49. 24.... 50. Nurodė, kad paslaugų teikėjas privalo įrodyti, kad paslaugą jis suteikė... 51. 25.... 52. Ieškovė negavo sutartyje nustatyta tvarka atsakovės sutikimo pasitelkti... 53. 26.... 54. Šalys pietų ir vakarienės 4.6 punkte susitarė, kad ieškovei nepamaitinus... 55. 27.... 56. Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 10 000 Eur netesybas... 57. 28.... 58. Priešieškinyje nurodė, kad tiek pusryčių, tiek pietų ir vakarienės... 59. 29.... 60. Pusryčių sutarties 4.2 punkte buvo numatyta, jog ieškovei dėl savo kaltės... 61. 30.... 62. Vilniaus VMVT 2018-07-16 pranešime Nr. 69D1-(69.5.)-2778, 2018-07-02 maisto... 63. 31.... 64. Vilniaus VMVT, patikrinusi tiekiamą ieškovės maistą, nustatė, kad... 65. 32.... 66. Vilniaus VMVT 2018-07-16 pranešime Nr. 69D1-(69.5.)-2778, 2018-07-02 maisto... 67. 33.... 68. Ieškovė atsiliepime į priešieškinį prašė priešieškinį atmesti;... 69. 34.... 70. Nurodė, kad neegzistuoja ieškovės civilinės atsakomybės sąlyga –... 71. 35.... 72. Atsakovė pažeidė sutartyse numatytą baudų už netinkamos kokybės... 73. 36.... 74. Atsakovės reikalaujamos priteisti netesybos yra neprotingai didelės, todėl... 75. 37.... 76. Atsakovė už tuos pačius maitinimo epizodus reikalauja ir nuostolių, ir... 77. 38.... 78. Atsakovė dublike dėl priešieškinio prašė tenkinti atsakovės... 79. 39.... 80. Nurodė, kad ieškovės argumentai dėl sutartinės atsakomybės sąlygų... 81. 40.... 82. Šalys 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“... 83. 41.... 84. Vilniaus VMVT, patikrinusi tiekiamą ieškovės maistą, nustatė, kad... 85. 42.... 86. Šalys 2018-06-20 „Dėl 2018 metų dainų šventės „Vardan tos ...“... 87. 43.... 88. Atsakovė nepažeidė sutarčių sąlygų, kurios užkirstų kelią reikalauti... 89. 44.... 90. Ieškovė nepateikė pozicijos dėl neva per didelių netesybų nei sudarant... 91. 45.... 92. Ieškovė triplike dėl priešieškinio prašė: priimti dalinį sprendimą ir... 93. 46.... 94. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr.... 95. 47.... 96. Tiek atsiliepime į ieškinį, tiek priešieškinyje atsakovė nurodo tą patį... 97. 48.... 98. Ieškovei keliant netesybų mažinimo reikalavimą, atsakovė privalo... 99. 49.... 100. Atsakovės reikalavimas priteisti netesybas pareikštas nesilaikius sutartyse... 101. 50.... 102. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patvirtino procesiniuose... 103. 51.... 104. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino procesiniuose... 105. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.... 106. 52.... 107. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 108. 53.... 109. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 110. Dėl nustatytų aplinkybių... 111. 54.... 112. Į bylą teikta pirkimo sąlygų techninė specifikacija, kurioje taip pat... 113. 55.... 114. Tarp ieškovės (tiekėjas) ir atsakovės (užsakovo) 2018-06-20 sudaryta... 115. 56.... 116. Tarp ieškovės (tiekėjas) ir atsakovės (užsakovo) 2018-06-20 sudaryta... 117. 57.... 118. Atsakovė teikė ieškovei pretenziją Nr. 1 dėl 2018-06-20 2018 Dainų... 119. 58.... 120. Teikti maitinimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktai, kurie pasirašyti tik... 121. 59.... 122. Atsakovės 2018-07-20 rašte Nr. R1-420 Dėl 2018-06-20 2018 metų dainų... 123. 60.... 124. Atsakovė teikė duomenis apie maitinimo metu kilusias problemas, gautas iš... 125. 61.... 126. Ieškovė teikė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-08-02 nutartį,... 127. 62.... 128. Vertinant į bylą teiktus įrodymus paminėti šie aspektai: pirma, kiekviena... 129. Dėl prejudicinių aplinkybių šiai bylai... 130. 63.... 131. Lietuvos apeliacinis teismas 2019-03-19 priėmė sprendimą civilinėje byloje... 132. 64.... 133. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata (galutinio teismo... 134. 65.... 135. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų... 136. 66.... 137. Susipažinus su nurodyto sprendimo turiniu pažymėtina tai, kad: pirma, tiek... 138. 67.... 139. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad sutarčių 12.6.1 ir 12.6.2... 140. 68.... 141. Teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės turi... 142. Dėl priešieškiniu reiškiamų reikalavimų ... 143. 69.... 144. Priešieškiniu atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 10 000 Eur dydžio... 145. 70.... 146. Vertinant aptariamą reikalavimą pažymėtina, kad atsakovė iš esmės dėl... 147. 71.... 148. Anot atsakovės, pusryčių sutartyje (4.2 papunktis) buvo numatyta, jog... 149. 72.... 150. CK įtvirtinta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta... 151. 73.... 152. Lietuvos apeliacinis teismo aukščiau nurodytame sprendime pažymėjo, kad... 153. 74.... 154. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kurios nustatytos įsiteisėjusiu... 155. 75.... 156. Pusryčių sutarties 4.7 punktas numatė, kad pirkėjui paslaugos teikimo metu... 157. 76.... 158. Anot atsakovės, Vilniaus VMVT, patikrinusi tiekiamą ieškovės maistą,... 159. 77.... 160. Minėtame Lietuvos apeliacinio teismo sprendime nurodyta, kad į bylą pateikti... 161. 78.... 162. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kurios yra nustatytos... 163. 79.... 164. Pietų ir vakarienės sutarties 4.7. papunktyje numatyta, jog paslaugos teikimo... 165. 80.... 166. Teismas jau aukščiau nurodė dėl Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu... 167. 81.... 168. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kurios nustatytos įsiteisėjusiu... 169. 82.... 170. Netenkinus atsakovės materialių reikalavimų dėl netesybų priteisimo taip... 171. Dėl ieškovės reikalavimo dėl skolos priteisimo... 172. 83.... 173. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 684 159,17 Eur skolą.... 174. Dėl dalies reikalavimų pripažinimo ... 175. 84.... 176. Pagal CPK 268 straipsnio 5 dalį, kai atsakovas ieškinį pripažįsta... 177. 85.... 178. Atsakovė procesiniuose dokumentuose pažymėjo, kad dėl 409 741,92 Eur... 179. 86.... 180. Kaip nurodyta aukščiau, tarp ieškovės (tiekėjas) ir atsakovės (užsakovo)... 181. 87.... 182. Kadangi atsakovė pripažįsta dalį ieškovės reikalavimų nurodydama, kad... 183. Dėl likusios reikalavimo dalies dėl skolos priteisimo ... 184. 88.... 185. Iš į bylą teiktų įrodymų matyti, kad ieškovė išrašė atsakovei PVM... 186. 89.... 187. Teismas nesutinka su ieškovės argumentais, kad civilinės bylos nagrinėjimo... 188. 90.... 189. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 190. 91.... 191. Atsakovė nesutikimą su iš jos reikalaujamomis priteisti sumomis, kurių... 192. Dėl pusryčių sutarties ... 193. 92.... 194. Vertindamas ieškovės reikalavimo dalį, kuri siejama su 2018-06-20 2018 metų... 195. 93.... 196. Vertinant nurodytas nuostatas bei atsižvelgiant į atsakovės 2018-07-20... 197. Dėl pietų ir vakarienės sutarties... 198. 94.... 199. Ieškovė teikė atsakovei 2018-07-12 Paslaugų teikimo ataskaitą Nr. 396,... 200. 95.... 201. Vertindamas ieškovės reikalavimo dalį, kuri siejama su 2018-06-20 2018 metų... 202. 96.... 203. Taigi ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies,... 204. Dėl delspinigių priteisimo ... 205. 97.... 206. Iš į bylą teiktų įrodymų matyti, kad ieškovė išrašė atsakovei PVM... 207. 98.... 208. Sutarčių 2.5 punktai numatė, kad įstaigos ir paslaugos teikėjo atsakingi... 209. 99.... 210. Sutarčių 4.1 punktas numatė, kad neatlikus apmokėjimo nustatytais... 211. 100.... 212. Iš į bylą teiktų duomenų matyti, kad ieškovė sąskaitas per sistemą... 213. 101.... 214. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas dėl delspinigių... 215. Dėl procesinių palūkanų ... 216. 102.... 217. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 218. 103.... 219. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamų procesinių palūkanų paskirtis... 220. 104.... 221. CK 6.210 straipsnis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 222. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 223. 105.... 224. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 225. 106.... 226. Nagrinėjamu atveju ieškovė už ieškiniu pareikštus reikalavimus sumokėjo... 227. 107.... 228. CPK 434 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu ieškovas turėjo teisę... 229. 108.... 230. Ieškovė pateikė ieškinį ginčo teisenos tvarka ir nesikreipė dėl teismo... 231. 109.... 232. Atsakovė, teikdama priešieškinį, buvo atleista nuo žyminio mokesčio už... 233. 110.... 234. CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 235. 111.... 236. Nagrinėjamu atveju tiek ieškovė, tiek atsakovė reiškė procesinius... 237. 112.... 238. Sprendžiant dėl priteistino išlaidų dydžio atsižvelgtina į: pirma, į... 239. 113.... 240. Atsižvelgiant į vykdymo proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, į... 241. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 242. Ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinį atsakovei valstybės biudžetinei... 243. Priteisti ieškovei VšĮ „Bruneros“ (j. a. k. 164687871) 683 461,47 Eur... 244. Atsakovės valstybės biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinio kultūros... 245. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos...