Byla 1-55-914/2019
Dėl kairės ausies sraigtinio nervo potrauminio uždegimo jo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Marius Steponaitis, sekretoriaujant Viktorijai Patkauskienei, dalyvaujant prokurorams Andrej Mirnyj, Egidijui Jurgeliui, nukentėjusiajam D. V., atstovei advokatei I. P., kaltinamajam R. D., gynėjoms advokatei A. R. ir advokato padėjėjai R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. D., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, profesinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnį ir 138 straipsnio 1 dalį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Kaltinamasis R. D. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: 2017 m. vasario 26 d. apie 23.05 val. ties ( - ) namu, pastumdamas ir pargriaudamas D. V. ant žemės, prispausdamas jo rankas kojomis, atsisėsdamas ant D. V., suduodamas nenustatytą skaičių smūgių į kairę galvos pusę, suduodamas du smūgius kojos keliu į dešinę kūno pusę, užlauždamas dešinę ranką, iš viso trijose vietose bendrai suduodamas nenustatytą skaičių smūgių, bet ne mažiau 11 smūgių, padarė D. V. kairės ausies sraigtinio nervo potrauminį uždegimą, poodines kraujosruvas kairiame smilkinyje, kairės ausies kaušelyje, kairėje kaktos pusėje, kairės akies apatiniame voke, dešiniame žaste, dešinėje juosmens pusėje, dešinėje blauzdoje, odos nubrozdinimus dešinėje pakaušio pusėje, dešinėje kaktos pusėje, dešinio kelio srityje.

4Be to, kaltinamasis R. D. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent: 2017 m. vasario 26 d. apie 23.05 val. ties ( - ) namu, pastumdamas ir pargriaudamas D. V. ant žemės, prispausdamas jo rankas kojomis, atsisėsdamas ant D. V., suduodamas nenustatytą skaičių smūgių į kairę galvos pusę, suduodamas du smūgius kojos keliu į dešinę kūno pusę, užlauždamas dešinę ranką, viso trijose vietose bendrai suduodamas nenustatytą skaičių smūgių, bet ne mažiau 11 smūgių, padarė D. V. kairės ausies sraigtinio nervo potrauminį uždegimą, poodines kraujosruvas kairiame smilkinyje, kairės ausies kaušelyje, kairėje kaktos pusėje, kairės akies apatiniame voke, dešiniame žaste, dešinėje juosmens pusėje, dešinėje blauzdoje, odos nubrozdinimus dešinėje pakaušio pusėje, dešinėje kaktos pusėje, dešinio kelio srityje, t. y. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl kairės ausies sraigtinio nervo potrauminio uždegimo jo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų.

5Kaltinamasis R. D. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2017-02-26 ( - ). vyko ( - ) vakarėlis, kuris vyko maždaug iki 21 val. Vakarėliui pasibaigus D. V. pasiūlė važiuoti į barą ,,( - )“, tačiau atsisakė ten vykti. D. V. jam pasakė, kad draugė nuveš D. V. su kolegomis prie baro ,,( - )“, tada D. V. draugė atvažiuos paimti R. D. ir dar vieno kolegos – M., kurį reikėjo parvežti į ( - ) ir parvesti namo. Iš ( - ) važiavo keturiese: jis (R. D.), kolega M., D. V. draugė ir jos draugė, kurios nepažįsta. Parvedęs kolegą namo, turėjo paskambinti D. V.. Buvo susitarę, kad D. V. pabus bare „( - )“, kol jie parveš M. namo ir tada visi kartu važiuos namo. Daug kartų skambino D. V., iš pradžių D. V. neatsiliepė, tačiau po kurio laiko pavyko prisiskambinti. D. V. paklausė, kur jis yra, D. V. atsakė, kad mušasi su organizuotais ,,žulikais“. Tada pokalbis nutrūko ir negalėjo daugiau jam prisiskambinti. D. V. draugei pasakė, kad bare ,,( - )“ D. V. nėra ir pasiūlė važiuoti paieškoti jo bulvare, ieškojo apie 15 min. Ieškojo D. V., nes nenorėjo, kad jis „prisicirkintų“ ir saugiai grįžtų namo. Nuvažiavo į ( - ) gatvę, sustojo prie „( - )“ vaistinės, D. V. draugei pasakė palaukti, tačiau ji atsakė, kad D. V. girto namo neveš, nes girtas jis namie triukšmauja, mušasi. Išlipo iš automobilio, o D. V. draugė išvažiavo, tada pamatė ateinantį D. V., tuo metu buvo apie 22 val. Ant D. V. veido kairėje pusėje matė paraudimą ir nubrozdinimą, D. V. sakė, kad mušėsi. D. V. pasakė važiuoti namo, kai tuo metu ( - ) gatvių sankirtoje ėjo du jaunuoliai, o D. V. užkabino petimi vieną iš tų jaunuolių. Tada D. V. pribėgo prie tų dviejų jaunuolių ir vienam iš jų trenkė kumščiu į veidą, įvyko D. V. ir tų dviejų jaunuolių muštynės. Mėgindamas juos išskirti, atsistojo į tarpą ir D. V. apsikabino rankomis, o tuo tarpu vienas iš tų jaunuolių, norėdamas suduoti, nuvirto ant D. V. ir jie abu (R. D. ir D. V.) griuvo. Paleido D. V. rankas ir tada D. V. trenkė jam vieną ar du smūgius į kairę veido pusę. D. V. nesudavė nei vieno smūgio. Tada kartu su R. P. išėjo namo ( - ) gatve link ( - ), tikėjosi namo grįžti pėsčiomis. D. V., ištrūkęs iš kitų kolegų, kurie jį ramino, pribėgdavo prie jo (R. D.), suduodavo vieną ar du smūgius į kairę veido pusę ir pabėgdavo. Taip elgėsi 4-5 kartus. Prie „( - )“ vaistinės D. V. dar kartą susimušė su pašaliniais asmenimis ir toje vietoje D. V. buvo iškritęs telefonas. D. V. striukės nesuplėšė, ją galėjo suplėšyti J. K. arba G. N., kai skyrė su nepažįstamais asmenimis. Einant su R. P. prie viešbučio ,,( - )“ D. V. pribėgo iš galo ir vėl sudavė į veidą, o jis atstūmė D. V. nuo savęs. Įrašuose matyti, kaip D. V. davė smūgį į kairę veido pusę ir jis nuvirto. Kai atsistojo, atstūmė D. V. nuo savęs su rankomis ir keliu, kad daugiau nesuduotų smūgių. Tada suvažiavo policijos pareigūnai su ekipažu - T. S., K. R., ir D. A., kurie matė įvykio aplinkybes. Nesupyko ant D. V., kad jį puldinėjo. T. S. jį su R, P. parvežė į ( - ) gatvę, prie R. P. namų. Kai su R. P. atsisėdo į patrulių automobilį T. S. pasakė, kad buvo muštynės ir D. V. sumušė žmogų, galvojo, kad T. S. surašys tarnybinį pranešimą, tačiau T. S. pasakė nesigilinti į tai. Įvykis bulvare truko apie 15 min. Pagal įrašus nuo viešbučio ,,( - )“ išvažiavo 22.24 val. Kai vyko konfliktas su asmenimis iš balto ,,Mercedes Benz“ automobilio, jo ten nebuvo. Einant namo nuo R. P. namų telefonu kalbėjo su D. V., nes norėjo pasiimti daiktus, kurie buvo likę pas D. V. draugę automobilyje. Nepamena, ar jis skambino D. V., ar D. V. jam. D. V. pasakė, kad gali ateiti pasiimti daiktus, nes jau važiuoja namo. Nuėjo prie D. V. namų, tačiau kieme prie laiptinės nieko nebuvo. Skambino jo draugei, bet telefonas buvo išjungtas. Pamatė D. V. netoli ( - ) gatvės, kuris su E. K. šūkavo, ginčijosi, tarp jų vyko kažkoks konfliktas. Girdėjo, kaip E. K. sakė D. V. „be reikalo tu ten lindai, be reikalo mušeisi, per tave gavome nuo ,,žūlikų“ į galvą ir dujų gavome“. D. V., pamatęs jį (R. D.), numetė cigaretę ir prilėkęs sakė: „ateik čia, gaidy“. D. V. trenkė jam du smūgius į kairę veido sritį, todėl apkabino D. V., pargriovė ant žemės ir laikė prispaudęs. D. V. prispaustas cypė, klykė, po to sakė nesipykti. Jam atsakė, kad nepyksta, paleido D. V. ir išėjo. D. V. smūgių nesudavė. E. K. tuo metu nieko nedarė. Kai paleido D. V., šis buvo sąmoningas ir galėjo pats eiti, buvo atsistojęs. E. K. sakė, kad parves D. V. namo. Nematė, kaip D. V. pasiekė namus, patrulių tuo metu nebuvo. Pareigūnai, kurie sakė, kad D. V. nebepaėjo, meluoja. Daiktų nebepasiėmė, nes D. V. buvo agresyvus. Ikiteisminio tyrimo teisėjui duotuose parodymuose nurodė, kad ėjo susitaikyti su D. V. (3 t. b. l. 14), tačiau tada nepyko ant D. V. ir dabar nepyksta, neturėjo minčių atsiprašyti. ( - ) gatvėje niekas nieko nespardė. Nežino, kodėl D. V. kreipėsi į medikus dėl pablogėjusios būklės, D. V. ir iki įvykio skųsdavosi galvos skausmais. D. V. į medikus kreipėsi po valandos ar dviejų, o jo draugė yra sakiusi, kad namie jie mušdavosi. Šiuo metu D. V. nebegyvena su savo drauge dėl konfliktų namuose ir dėl girtavimų, apie tai jam sakė pats D. V.. Taip pat D. V. sužalojimai galėjo atsirasti, kai jis mušėsi miesto centre su nepažįstamais asmenimis. Iki įvykio su D. V. dirbo dvejus metus, tarp jų buvo draugiški, kolegiški santykiai. D. V. ir R. P. įvykio metu buvo girti. J. K. jam pasakė, kad prie baro ,,( - )“ išgėrė 1 l degtinės ir kad jie bare ,,( - )“ susimušė. Tyrėjai sakė, kad jau bare ,,( - )“ buvo muštynės, bet ji pasakė, kad to nereikia rašyti. Teko ir anksčiau D. V. matyti išgėrusį ir jis būna labai agresyvus. Vaizdo įraše matyti, kad J. K., G. N., E. K. ir D. V. nešėsi alkoholinius gėrimus bulvare. Po įvykio jam paskambino ( - ) viršininkas R. K. ir pasakė parašyti paaiškinimą vidaus skyriui, buvo perkeltas dirbti į ( - ) trims mėnesiams. Dėl to vakaro įvykių norėjo rašyti pareiškimą, bet galvojo, kad patruliai viską padarys, surašys tarnybinius. Jį buvo pasikvietęs ir vadas A. K., kuris pasakė, kad jokių tarnybinių pranešimų nebus ir uždraudė rašyti pareiškimą, kada nepadarytų problemų T. S., A. A. ir K. R.. Eilinis patrulis be vadovybės pritarimo negali rašyti pareiškimų. Kai vyko pas vadą, A. K. sutiko T. S. ir pasakė, kad reikia registratoriaus įrašų, o T. S. jam atsakė, kad nebėra tų įrašų, visi ištrinti. Po kiek laiko ir A. K. pasakė, kad dėl įrašų nevargtų, nes jų neras. Įrašai buvo ištrinti, kad nesimatytų patrulių pažeidimai. Tą naktį, baigiant darbą, tų įrašų jau nebebuvo, juos ištrynė T. S.. Nėra pradėtas tarnybinis tyrimas dėl D. V. veiksmų. D. A. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad ji bendravo su R. J., surašytas melagingai. Skundus rašė, kai jau nebedirbo policijoje. Vaizdo įrašuose, kuriuos matė, chronologija pagal kaltinimą neatitinka. Vaizdo įrašų analizė, kuri padaryta baudžiamojoje byloje, neatitinka faktinių vaizdo įrašų, kuriuos yra peržiūrėjęs ir kuriuos žiūrėjo teismo posėdžio metu. Vėliau jam paskambino gynėjas S. A. ir pasakė, kad buvo atėjęs D. V., kuris nori susitaikyti, nes nenori, jog nukentėtų kiti žmonės, t. y. E. K., G. N., J. K., R. P., kurie davė melagingus parodymus, viską nuslėpė. Advokatas pasakė, kad jie susitaikys ir bus viskas baigta. Nesusitaikė su D. V., nes yra nekaltas. Susitaikymo dokumentų turinio ir reikšmės nesuprato. Iki pasirašant susitaikymą, nežinojo, kokias pasekmes jam tai gali užtraukti ir nesuprato, kad prisipažįsta kaltu. D. V. smūgius jam sudavė į kairę veido sritį ir po tų įvykių visa veido pusė buvo sutinusi. Kitą dieną nesikreipė į medikus, nes buvo išeiginė. Kai po tų įvykių nuėjo į darbą, būrio vadas pamatė veidą ir pasakė, kad važiuotų į ligoninę, nes su tokiu veidu negalės dirbti. Gydytojas, į kurį kreipėsi dėl sužalojimo, neklausė, ar jis vartojo alkoholį. Gydytojui pasakė, kad nebuvo girtas, bet gydytojas vis tiek įrašė neblaivumą. Apie tai sužinojo perskaitęs kaltinamąjį aktą. Dėl daktaro veiksmų kreipėsi į Valstybinę sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybą, ir jie nustatė, kad gydytojo veiksmai buvo netinkami. Vakarėlio metu ( - ) alkoholio nevartojo. Ikiteisminio tyrimo metu tyrėja pati įrašė žodžius, kad jis gėrė alkoholį ir liepė nesigilinti. Tyrėja sakė, kad jis negėrė, ar dvi taureles išgėrė, bylai tai reikšmės neturi. Protokolo neskaitė, bet pasirašė. Policijoje dirba 17 metų. Įtariamojo apklausos metu turėjo kitą gynėją, kuris sakė, kad dėl neteisingai surašyto protokolo nesiginčytų, nes jau pakalbėjo su tyrėja ir prokuroru. Reiškė pastabas tyrėjai ir gynėjui dėl netinkamai surašytos apklausos, bet jie sakė nesigilinti.

6Nukentėjusysis D. V. parodė, kad su R. D. buvo kolegos, dažnai kartu dirbdavo, anksčiau konfliktų tarp jų nebuvo. 2017-02-26 nuo 16 val. ( - ), vyko policijos pareigūnų būrio balius, kuriame dalyvavo apie 20 asmenų, tarp jų ir R. D.. Baliaus metu su kaltinamuoju bendravo, nekonfliktavo. Visi gėrė alkoholio, R. D. taip pat vartojo nemažai alkoholio, kas buvo neįprasta, kadangi kaltinamasis geria labai retai. Kiek pamena, E. K., G. N. alkoholio vartojo mažiau. Apie 20 val. jo draugė K. R. su jam priklausančiu automobiliu „Volkswagen Passat“ juos penkis, t. y. jį, E. K., G. N., J. K. ir R. P. išvežė į miestą, išleido ( - ) gatvių sankirtoje. Jie nuėjo į barą ,,( - )“, bet nieko ten nebuvo, todėl visi ėjo toliau bulvaru į kitą barą. Einant bulvaru susitiko du nepažįstamus jaunuolius, praeidami vieni pro kitus pečiais užkliuvo ir apsižodžiavo, bet daugiau su jokio konflikto nebuvo. Iš tų jaunuolių niekam nekirto į veidą. Nematė, ar E. K. vijosi tuos nepažįstamus asmenis. Kas yra filmuotoje medžiagoje nežino, neatsimena. Konflikto su nepažįstamais jaunuoliais metu buvo jis, J. K., G. N., E. K., R. P.. Pirmasis konfliktas su R. D. vyko ( - ) gatvių sankryžoje. R. D. atvežė K. R. iš to paties baliaus, su juo vaikštinėjo ( - ) gatve. R. D., apkabino jį šonu, pakėlė ir pargriovė ant žemės, dešine ranka smūgiavo į veidą, o jis kaltinamajam davė atgal vieną kartą, bet nepamena, ar pataikė, tada kolegos juos išskyrė. Negali įvardinti, kurie kolegos konkrečiai R. D. atitraukė nuo jo. Kai R. D. sudavė, juto skausmą, skaudėjo galvą. Kai R. D. jį pargriovė, tie nepažįstami asmenys jau buvo toliau. Tada jie nuėjo link baro ,,( - )“ pusės, o R. D. kolegos nuvedė toliau. Buvo išgėręs, bet orientavosi ir jautėsi gerai, viską atsimena. Kažkas iš jų kompanijos turėjo rankose alkoholio, tačiau gatvėje jo nevartojo. Po konflikto išgėrė alkoholio, tačiau nedaug. Mieste dar buvo sutikę kolegas, kurių nebuvo būrio baliuje ir kurie buvo ne darbo metu, tarp kurių buvo D. S.. Matė, kaip kolegos žodžiais konfliktavo su kažkokiais asmenimis, buvo privažiavęs „Mercedes Benz“ automobilis, bet D. S. juos nuramino ir jokio fizinio kontakto nebuvo. Girdėjo, kad su J. K. buvo kažkoks konfliktas, bet tiksliai nežino. Kai automobilis nuvažiavo, J. K. vedė į bulvaro pusę. ( - ) baro kieme buvo dėl to, kad norėjo ,,nukirsti kampą“, nežinojo, kad kiemas uždaras. Kadangi J. K. buvo blogai, pasėdėjo kieme. Kai išėjo iš ( - ) baro, kiemo rūbai nebuvo šlapi. Tas automobilis nuvažiavo, o jie buvo bulvare, t. y. jis, G. N., D. S., J. K., E. K.. Girdėjo, kad buvo kažkam papurkštos dujos, bet jam jų niekas nepurškė. Nežino, kodėl atvažiavo tarnybinis automobilis prie ( - ) baro. Nuo ,,( - )“ viešbučio iki ( - ) gatvės yra apie 50 metrų atstumas, prie to viešbučio susistumdė su R. D., bet muštynių nebuvo. Smūgių nebuvo, toje vietoje fizinio skausmo nejuto. Galėjo būti suduoti smūgiai kojos keliu, bet tiksliai nepamena, kas ten buvo. Tada, kiek žino, uniformuoti kolegos tarnybos metu išvežė R. D. ir R. P. namo, o jis su kitais kolegomis dar kurį laiką buvo bulvare. Vėliau paskambino kolegoms, kad juos su E. K. taip pat parvežtų namo, parvežė K. R., T. S. ir D. A. tarnybiniu automobiliu suteikė socialinę pagalbą. Su E. K. išlipo ( - ) ir ( - ) gatvių sankryžoje. R. D. jam skambino daug kartų. Kiek pamena, atsiliepė ir susitarė susitikti prie savo namų draugiškai išsiaiškinti dėl to, kas atsitiko. Tuo metu gyveno ( - ) gatvėje. R. D. atvyko vienas, o jis buvo su E. K.. Tarp ( - ) namų yra praėjimas, ten be žodžių buvo susistumdymas su R. D., spyris koja, po kurio pargriuvo ant žemės, R. D. sėdo ant rankų, smūgiavo į galvą, jam ištraukus ranką, R. D. ją pagavo ir laužė, kojos keliais smūgiavo į šonus. R. D. puolė ant jo, kadangi laikė pyktį dėl konflikto bulvare. Skausmas buvo labai didelis. Pamena, kad R. D. šaukė, jog baigtų. E. K. taip pat sakė R. D., kad užteks, jau gana. E. K. neskyrė ir nestūmė R. D. nuo jo. Viskas vyko po daugiabučio namo langais ir kažkas iškvietė policiją. Neprisimena, kaip išsiskyrė su R. D., turbūt buvo praradęs sąmonę. Tada atvyko E. Z. ir R. G., parvedė jį namo. Grįžęs namo nebevartojo alkoholio. Namuose pasijuto blogai, skaudėjo galvą, draugė sakė, kad jis nualpo ir tada atsipeikėjo greitosios automobilyje, jį nuvežė į Šiaulių Respublikinę ligoninę, ten buvo apžiūrėtas ir išleistas namo, ligoninėje jam nustatė 1,3 promilių girtumą. Atvyko kolegos, nuvežė jį į komisariatą, tačiau pasakė, kad viską paaiškins ryte, nes tuo metu blogai jautėsi, visur skaudėjo. Ryte nuvyko į komisariatą ir paaiškino įvykio aplinkybes. Iš pradžių, duodamas parodymus, nenorėjo kolegoms sukelti problemų, todėl kai ką nutylėjo, o kai atsirado pasekmės, pasakė viską, kaip buvo. Įvykio metu jo daugiau niekas nemušė, tik R. D.. Pagrindiniai smūgiai buvo suduoti ( - ) gatvėje. Jo rūbai galėjo sušlapti ( - ) gatvėje, kai buvo pargriautas ant žolės. Ikiteisminio tyrimo metu buvo susitaikę, susitaikymą sugalvojo nutraukti R. D.. Nežino, kodėl R. D. nutraukė susitaikymą. Žalos kaltinamasis neatlygino, nes tuo metu nereiškė jokių pretenzijų. Pasekmės atsirado vėliau. Kreipėsi į šeimos gydytoją, kuri nusiuntė pas LOR gydytoją, nuvyko pas LOR gydytoją, jam padarė tyrimą ir paguldė į ligoninę. Ligoninėje nurodė, kokiomis aplinkybėmis buvo sužalotas ir ligoninė pranešė policijai. Pavartojus alkoholio, jam nepasireiškia agresija, yra linksmas, šnekus, bet neagresyvus. Civilinį ieškinį reiškia dėl turtinės žalos 1183 eurų ir neturtinės žalos 8000 eurų. Turtinė žala susidaro iš to, kad nedarbingumo metu negavo atlyginimo, nedarbingumo išmokų taip pat negavo, nes įvykio metu buvo neblaivus. Ikiteisminio tyrimo metu buvo paimtas jo telefonas ir striukė, po kiek laiko grąžinti, tačiau striukė įvykio metu buvo apgadinta ir nebetinkama vilkėti. Telefono remontas kainavo 100 eurų. Patirtų išlaidų kvitus rinko, bet bylos eigoje su R. D. susitaikė ir jų nebesaugojo. Sodros išrašai patvirtina, kad negavo pajamų nedarbingumo laikotarpiu, jam darbdavys tik už dvi dienas sumokėjo. Neturtinė žala susideda iš to, kad patyrė didelį skausmą, ligoninėje gydėsi apie savaitę, negalėjo bendrauti su kolegomis, draugais, veidas buvo ištinęs, dėl tų įvykių jį paliko draugė, dėl patirtų sužalojimų klausa prastesnė, tačiau nenustatyta, kad klausa neatitiktų normų. Neįgalumas nenustatytas. Negalėjo iš lovos keltis apie savaitę, nedarbingas buvo 1,5 mėnesio. Visa tai sukėlė dvasinius išgyvenimus, fizinius skausmus. Prašo advokato išlaidas pripažinti bylinėjimosi išlaidomis. Tarnyboje šis įvykis atsiliepė taip, kad išsiuntė dirbti į kitą miestą. Policijos vadovybė jo veiksmus aiškinosi, buvo atliekami vidiniai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo, dėl drausminės atsakomybės, dėl darbo etikos pažeidimo. Nebuvo inicijuotas tarnybinis patikrinimas, nes jo veiksmuose nenustatė pažeidimų. Liudytoja R. G. parodė, kad kaltinamąjį ir nukentėjusįjį pažįsta, buvo kolegos, su jais ryšių dabar nepalaiko. Prieš beveik 2 metus, vasario mėnesį, dienos neatsimena, tarp kolegų R. D. ir D. V. įvyko konfliktas. Kolegų konflikte nedalyvavo. Tą naktį dirbo su E. Z.. Buvo tarnyboje ir gavo pranešimą, jo turinio neatsimena, tarnybiniu automobiliu vyko į ( - ) gatvę, kur buvo atvykę keli ekipažai. Gali būti, kad vyko dėl konflikto. Ten pamatė du kolegas - G. N. ir J. K., jie buvo neblaivūs, suteikė jiems socialinę pagalbą, parvežė namo, paties įvykio nesprendė. Tada vyko prie baro, pavadinimo neatsimena, galėjo būti ( - ) baras, nuo vaistinės ,,( - )“ trečias namas link ( - ) gatvės. Negali tiksliai pasakyti, ko ten važiavo. Neatsimena, ar ten matė R. D. ir D. V.. Prie ( - ) baro dar buvo T. S. ir D. A.. Kai atvyko prie ( - ) baro, registratorius turėjo būti įjungtas, negali pasakyti, kas buvo nufilmuota. Neatsimena apie dujų panaudojimą. D. S. nematė, R. J. nepažįsta. Vėliau gavo pranešimą dėl muštynių ir važiavo į ( - ) gatvę, o ten prie namo rado D. V. ir E. K.. Abu su E. Z. ėjo prie namo šono ( - ) gatvėje, į ( - ) gatvės pusę. Kai priėjo, D. V. buvo ant žemės, o E. K. buvo šalia ir bandė D. V. pakelti, abu buvo neblaivūs. Klausė, kas atsitiko, bet jie nieko nesakė, jokių skundų nebuvo. Kad E. K. ir D. V. buvo neblaivūs, suprato iš kvapo, jų svirduliavimo. Girtumo alkotesteriu nenustatinėjo. Abu teigė, kad jokių muštynių nebuvo, ant jų sužalojimų nematė. D. V. buvo sąmoningas ir į klausimus atsakinėjo. D. V. palydėjo namo su kolega E. Z.. Pats D. V. nurodė savo gyvenamosios vietos adresą. Neatsimena, ar E. K. ėjo kartu. D. V. į namus įleido draugė. Budėtojui pranešė, kad buvo suteikta socialinė pagalba. Neįvardino, kokiam asmeniui buvo suteikta socialinė pagalba, nes nematė reikalo pranešti budėtojui, kad buvo rasti du policijos pareigūnai. Jo kolega E. Z. buvo vyresnysis ekipaže. Po įvykio nebendravo su R. D. ir D. V.. Tarnybiniame automobilyje buvo vaizdo registratorius. Registratorius negalėjo nufilmuoti įvykio, nes automobilis buvo kieme, o įvykis už namo. Vaizdo registratorių įrašais disponuoja budėtojas. Prie tos vietos privažiuoti automobiliu negalima. Nežino, kas D. V. vežė iš ligoninės. Kiek prisimena, tą vakarą R. D. nematė. Laiko intervalas tarp įvykių prie ( - ) baro ir ( - ) gatvės galėjo būti kelios valandos. Ikiteisminio tyrimo metu, kai buvo apklausta, aplinkybes nurodė teisingai.

7Liudytojas E. Z. parodė, kad dirba policijos pareigūnų. Tą naktį dirbo su R. G.. Kiek atsimena, gavo pranešimą, kad vyksta muštynės prie namo laiptinės ( - ) – ( - ) sankirtoje. Nuvykę rado vieną gulintį asmenį, tą naktį jo neatpažino, tik paklausė, kur asmuo gyvena, su kolege palydėjo jį namo. Pagalvojo, kad asmuo guli dėl girtumo, nes buvo purvinas, šlapias, akivaizdžių sužalojimų nesimatė. Klausė dėl muštynių, bet asmuo nieko nesugebėjo pasakyti. Vėliau sužinojo, kad tai buvo D. V.. Jei yra šalia girtų asmenų namai, tai juos visada parveda į namus, suteikia socialinę pagalbą. Kai vyko įvykis, D. V. buvo neseniai pradėjęs dirbti ( - ) apskrityje. D. V. iš ligoninės nevežė ir nežino, kas jį parvežė. Neatsimena, ar toje vietoje matė E. K.. Budėtojui pranešė, kad muštynių nebuvo, tik rado neblaivų asmenį ir parvedė jį namo. Gali būti, kad tą naktį važiavo prie ( - ) baro. Ten buvo daug žmonių, buvo ir kolegų. Iš pareigūnų matė J. K., G. N., T. S., K. R. ir D. A.. Muštynių ten nebuvo ir niekas jiems nepasakojo apie muštynes. Iš ten parvežė J. K. ir G. N.. Lyg tai J. K. buvo papurkšta dujų prie ( - ) baro, bet nežino, kas jas purškė. ( - ) gatvėje R. D., D. V. nematė, E. K. matė. Kolegos pasakojo, kad buvo būrio baliuje ir sugalvojo išeiti į kavinę pasėdėti. Tarnybiniame automobilyje turėjo būti vaizdo registratorius. Vaizdo registratoriaus įrašai nebuvo peržiūrėti. Sužinojo apie muštynes, kai iš ligoninės atėjo pranešimas. Registratoriaus įrašų nepateikė viršininkui A. K.. Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 61-62, 67), parodė, kad jie yra teisingi, šiuo metu neatsimena, ar E. K. buvo ( - ) – ( - ) sankirtoje, bet, jei taip parašyta jo parodymuose, vadinasi jis ten buvo. Tikriausiai atpažino D. V. įvykio vietoje, bet dabar neprisimena, nes daug laiko praėjo. Nemano, kad sąmoningai nurodė klaidingą informaciją, nenorėdamas budėtojų daliai pranešti, jog guli neblaivus pareigūnas. Pagal jo pirminius parodymus D. V. negulėjo, todėl jam nepasirodė, kad buvo padarytas didelis pažeidimas. Dėl tų įvykių darbe jam nebuvo taikytos drausminės nuobaudos.

8Liudytojas E. K. parodė, kad kaltinamąjį ir nukentėjusįjį pažįsta, su jais buvo kolegos, dabar nebendrauja. Policijos pareigūnu dirba virš 3 metų ir visą tą laiką dirba ( - ) komisariate. Viskas vyko prieš dvejus metus. Šventė su kolegomis būrio dieną ( - ). Šventės metu buvo vartojamas alkoholis, visi buvo neblaivūs, vieni - daugiau, kiti - mažiau. Nepamena, ar sodyboje buvo kažkoks konfliktas tarp D. V. ir R. D.. Po to, keturiese ar penkiese važiavo į miestą, juos vežė D. V. draugė. D. V. vyko kartu, R. D. prie jų prisijungė vėliau. Planavo eiti į klubą ,,( - )“, bet ten buvo nedaug žmonių, todėl ėjo link ( - ) baro. Neatsimena, ar einant link ( - ) baro, vyko konfliktas tarp jų kompanijos ir kitų asmenų. Konfliktas tarp R. D. ir D. V. prasidėjo bulvare, ( - ) gatvėje. Buvo toliau nuo visų ir nežino, kaip tas konfliktas pasireiškė. Kiek atsimena, R. D. ir D. V. buvo nukritę ant žemės, bet neatsimena, ar buvo suduoti smūgiai. Kolegos, kurie buvo šalia, išskyrė R. D. ir D. V.. Nepamena, ar to konflikto metu buvo pašaliniai asmenys. Mieste su jais dar buvo viena kolegė, kuri nešventė ( - ), o prisijungė mieste. Kiek pamena, buvo atvykę kolegos, kurie buvo tarnybos metu. Jie atvyko į ( - ) gatvę, tiksliai nepamena, į kurią vietą. Vaizdo įrašus iš ( - ) ikiteisminio tyrimo metu matė. Neprisimena, kokie buvo D. V. veiksmai ir kas tame įraše buvo. D. V. ir J. K. buvo gerokai išgėrę. Nepamena, ar buvo tarp D. V. ir kitų asmenų konfliktas. Nieko negaudė. Nepamena, ką J. K. ir G. N. tuo metu veikė. Prie ( - ) baro dujos nebuvo naudojamos. Nepamena, ar prie ( - ) baro D. V. rūbai buvo šlapi. Policijos pareigūnai buvo atvykę prie ( - ) baro, bet neatsimena, ką su jais kalbėjo. Iš pradžių atvykę pareigūnai išvežė R. D. namo, o pats išvažiavo su D. V.. Pareigūnai parvežė iki D. V. namų ( - ) gatvėje. D. V. paskambino R. D. ir jie susitarė susitikti. Važiavo su D. V. dėl to, kad jie su R. D. daugiau nekonfliktuotų. Juos paleido prie ( - ), ėjo link D. V. namų, kai atėjo R. D.. Tada D. V. su R. D. pradėjo žodžiais konfliktuoti, susistumdė ir krito ant žemės. Mėgino juos išskirti, bet nepavyko, nes buvo susikabinę. Nepamena, kas kam sudavė smūgius ir kiek laiko truko konfliktas. Konfliktas baigėsi tuo, kad jie išsiskirstė, R. D. išėjo namo. D. V. turėjo susižaloti, kai mušėsi su R. D.. R. D. pasišalino iki atvykstant policijos ekipažui. D. V. parvedė namo su kolega. Kolegos buvo atvažiavę, tik nepamena, ar jie pro šalį važiavo, ar iškvietimas buvo. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įvykio aplinkybes prisiminė geriau. Dėl to, kad neatsimena įvykio aplinkybių, kaltas laikas ir alkoholis. Neturi įtakos prisiminimams tai, kad konfliktas vyko tarp kolegų, nei su vienu iš jų nebendrauja. Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 75-78, 79, 81), parodė, kad ( - ) gatvėje D. V. pirmas stūmė R. D.. D. V. buvo girtesnis. Fiziškai stipresnis atrodė R. D.. Kai R. D. atėjo, neatrodė, kad šis buvo nusiteikęs muštis. Išveždami D. V. iš ( - ), siekė, kad šis nebekonfliktuotų su tais asmenimis, kuriais susitrenkė pečiais. Tie patys jaunuoliai buvo atvykę prie ( - ) baro su baltos spalvos ,,Mercedes Benz“ automobiliu. R. D. bulvare D. V. aiškino, kad jis nebedarytų konfliktų, ramino D. V.. D. S. prie ( - ) baro buvo kartu, bet nežino, ar ji pažinojo tuos asmenis, kurie važinėjo su baltu ,,Mercedes Benz“ automobiliu. Kiek pamena, ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtoje visi kalbėjosi su jaunuoliais iš ,,Mercedes Benz“ automobilio. Neprisimena konflikto tarp R. D. ir D. V. prie ( - ) baro.

9Liudytojas J. K. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, nėra jo giminaitis. Galėjo būti 2017-02-26. Šventė vyko sodyboje, ( - ). Šventės metu buvo vartojamas alkoholis. Šventė truko 3-4 val. Vėliau su kolegomis išvažiavo į ( - ) miestą, norėjo eiti į klubą pasilinksminti. Į miestą važiavo jis, D. V., E. K., G. N., daugiau neatsimena. Kaltinamojo kartu nebuvo, tačiau šventėje jis buvo, nežino, kada kaltinamasis išvyko iš sodybos. Nieko nepamena, nes buvo pergėręs. Visi ėjo į barą ,,( - )“, nepamena, kas ten vyko, po to ėjo kažkur kitur. Neatsimena, ar mieste sutiko R. D.. Kiek pamena, mieste konfliktų nebuvo, pasivaikščiojimas po miestą baigėsi tuo, kad atsibudo namuose. Neatsimena, kaip atsidūrė namuose. Atsimena baltos spalvos ,,Mercedes Benz“ automobilį, bet neatsimena, kas ten su juo vyko. Tą dieną nedirbo ir kiti kolegos nedirbo. Nepamena, ar mieste buvo sutikę kolegas, kurie tą dieną dirbo. Muštynėse nedalyvavo, ryte jam nebuvo jokių sužalojimų, savijauta buvo bloga tik dėl alkoholio. Nebuvo nubaustas už tai, kad pasirodė girtas viešoje vietoje.

10Liudytojas R. P. parodė, kad dirba ( - ) vyriausiuoju patruliu, su R. D. ir D. V. dirba apie 2 metus. 2017-02-26 vyko bendras policijos mobilaus būrio kolegų vakarėlis, ten vartojo alkoholį. Šventė vyko ( - ), po to keturiese ar penkiese vyko į barą ,,( - )“, vėliau ėjo į kazino. Mano, kad gatvėje alkoholinių gėrimų nevartojo. Vėliau po šventės sužinojo, kad kolegos D. V. ir R. D. konfliktavo tarpusavyje. Jų konflikto nematė. Su R. D. ir D. V. santykiai kolegiški. Neatsimena, ar mieste buvo D. V. ir R. D.. Prisimena, kad namo parvežė kolega T. S. ir dar du kolegos. Kolegos jį paėmė iš ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos, netoli kazino. Neatsimena parodymų, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo metu, tuos parodymus turėjo perskaityti ir mano, kad perskaitė, protokolą pasirašė. Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 92-93), parodė, kad D. V. ir R. D. išskyrė, nes kolegos konfliktavo žodžiais. Negali pakomentuoti savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, nes neatsimena įvykių. Neprisimena tokios aplinkybės, kad R. D. patraukė į šoną nuo D. V.. Mano, kad R. D. su D. V. nekonfliktavo ir nesudavė vienas kitam jokių smūgių.

11Liudytoja D. S. parodė, kad 2017-02-26 su drauge buvo miesto bulvare, kai prie jų priėjo kolegos. Prisimena, kad buvo E. K., D. V., R. P., G. N., J. K., už 10-15 min. atvažiavo R. D.. Su R. D. ir D. V. bendravo kolegiškai. Žino, kad tą dieną buvo mobilaus būrio balius, tačiau jame nedalyvavo, nes yra iš kito būrio. Kolegas sutiko ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtoje. Tuo metu buvo kazino, išėjo parūkyti ir taip sutiko kolegas. Jai pasirodė, kad kolegos buvo išgėrę, linksmi, bet elgėsi normaliai. Sprendžia, kad R. D. buvo išgėręs, iš to, kad jis elgėsi ne taip, kaip visada, kai būna darbe. Atsimena, kad ėjo ( - ) g. link ( - ) ir ten buvo žodinis konfliktas su dviem vaikinukais. Nematė, kas užkabino tuos jaunuolius. Konflikto metu jaunuoliams pasakė, kad eitų toliau, nes nenorėjo, kad kolegos toliau su jais konfliktuotų. Tada ėjo į kitą pusę link ( - ) baro ir taip išsisprendė konfliktas. Tarp kolegų ir jaunuolių nematė jokio fizinio kontakto. Neatsimena, kur tuo metu buvo D. V. ir, kiek atsimena, nieko neskyrė. Tą vakarą nebuvo vartojusi alkoholio. R. D. ir D. V. buvo draugiški, vėliau buvo kažkoks žodinis konfliktas tarp jų, bet nežino, kodėl jie ten konfliktavo. Girdėjo, kad jie mušėsi, bet paties konflikto nematė. Nematė, kad kažkuris iš jų būtų nugriuvęs, sudavęs smūgius ar kažkurio rūbai būtų sugadinti. Neatsimena, kad kolegos prie jos būtų vartoję alkoholį. Prie ( - ) baro buvo atvykęs baltos spalvos automobilis, bet nežino, ar tai tie patys jaunuoliai, su kuriais kolegos konfliktavo anksčiau. Asmenys iš balto automobilio norėjo kalbėtis su kolegomis, bet ji neleido, nes kolegos buvo neblaivūs. Tie jaunuoliai buvo išlipę iš mašinos, jie ėjo link kolegų, bet ji pasakė važiuoti iš ten. Nematė, kad būtų panaudotos dujos. Baltas automobilis buvo atvažiavęs du kartus. Neatsimena, ar J. K. aiškinosi kažką su vaikinais iš balto automobilio. Kiek atsimena, prie ( - ) baro dar buvo pašalinių asmenų, bet nematė jokių konfliktų. Į įvykio vietą buvo atvykę du ar trys policijos ekipažai, bet neatsimena, kas ir ką parvežė. Pati policijos nekvietė. Nežino, ar policijos ekipažas buvo gavęs iškvietimą dėl kažkokio įvykio. Nematė jokio konflikto prie viešbučio ,,( - )“. D. V. suplėšytą striukę pirmą kartą pamatė imuniteto skyriuje pakabintą ant kėdės. Pirminiai parodymai, kuriuos davė imuniteto skyriuje, yra teisingi ir užrašyti tiksliai. Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 99-100, 105), parodė, kad D. V. ir R. D. žodžiu konfliktavo su tais jaunuoliais. Vaizdo įraše matyti, kad D. V. ir R. D. konflikto metu buvo nusisukusi. Nežino, kodėl R. D. laikė D. V. už rankų, gal jis buvo nugriuvęs. D. V. buvo nugriuvęs ant žemės po konflikto su tais dviem jaunuoliais. Nepastebėjo, kad D. V. būtų nusivijęs tuos nepažįstamus jaunuolius ar kažkam sudavęs. Jai neteko raminti D. V.. Tą vakarą visuomenės rimtis ir tvarka nebuvo sutrikdyta.

12Liudytojas G. N. parodė, kad 2017-02-26 su kolegomis vyko į ( - ) esančią pirtį. Po to važiavo į miestą. Vyko automobiliu, juos atvežė D. V. draugė. Į miestą atvyko jis, D. V., R. P., J. K., E. K.. Nuvykę į miestą, ėjo į barą ,,( - )“, ten buvo mažai žmonių, todėl ėjo toliau, ieškodami kito dirbančio baro. Vėliau mieste sutiko R. D.. R. D. ir D. V. konfliktas, kurio metu jie apsižodžiavo, vyko gatvėje, bet adreso nežino. Neatsimena to, kad kažkuris iš kolegų būtų pargriautas. D. V. su kažkuo buvo apsižodžiavęs. Po to, kai D. V. susitrenkė pečiais su nepažįstamais asmenimis, jie nuėjo ir daugiau tų jaunuolių nematė. Tuo metu, kai vyko konfliktas tarp D. V. ir pašalinių asmenų, R. D. su jais jau buvo. Neatsimena, ar R. D. pargriovė ant žemės ir atsisėdo ant D. V., taip pat ar sudavė smūgius. Neatsimena, ar policijos pareigūnams paaiškino, kodėl reikia išvežti R. D.. Neatsimena, ar kažkuris iš kolegų ramino R. D. ir D. V.. Nežino, ar buvo prie ( - ) baro ir nežino, kur jis yra. Kažkokiame kieme buvo jis ir kiti kolegos, t. y. R. P., J. K., tame kieme R. D. nebuvo. Neatsimena konflikto, kurio metu galėjo būti panaudotos dujos. Paprašė, kad jį ekipažas parvežtų namo, bet neatsimena, kaip ten atsidūrė policijos ekipažas. Pirmą iš tos vietos policijos ekipažas išvežė R. D., po to jį ir J. K.. Tą vakarą su R. D. ir D. V. alkoholį vartojo, negali pasakyti, kuris iš jų buvo girtesnis, nei vienas negriuvinėjo. Negaudė jokių asmenų ir nematė, ar kažkas bėgo. D. V. konfliktą su nepažįstais asmenimis galėjo matyti kolegė D., nes buvo šalia. Neatsimena, ar prie jų buvo sustojęs kažkoks automobilis. Ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir mano, kad tie parodymai yra išsamesni, nes buvo apklausiamas iš karto po įvykio. Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 109, 113-114), parodė, kad R. D. ir D. V. sukonfliktavo po konflikto su nepažįstamais asmenimis. Nežino, ar tie konfliktai galėjo būti susiję. Nežino, ar R. D. matė D. V. konfliktą su nepažįstamais asmenimis. Matė, kai R. D. buvo atsisėdęs ant D. V., tačiau kaip pargriovė, nematė.

13Liudytojas T. S. parodė, kad įvykis buvo 2017 m. pradžioje. Dirbo kartu su D. A. ir K. R. viename policijos ekipaže, buvo ekipažo vyresnysis. D. A. pasakė, kad telefonu gavo informaciją, jog reikia padėti kolegoms ir parvežti namo iš ( - ) g., ten yra viešbutis ,, ( - )“, ( - ) baras taip pat netoli. Vyko kolegoms suteikti socialinę pagalbą. D. A. nenurodė, kas konkrečiai prašo, kad jie atvyktų. Nuvyko ir gatvėje moteris parodė, kad kažkas mušasi, moters duomenų neužsirašė. Išlipo iš automobilio, priėjo prie nurodytos žmonių grupelės ir pastebėjo, kad tai jų kolegos. Paklausė, ar čia kažkas mušasi, bet jie pasakė, kad niekas nevyksta, nukentėjusiųjų nebuvo. Tada prie jų priėjo R. D. ir R. P., kurie paprašė parvežti namo. Pašalinių asmenų toje vietoje nebuvo, buvo tik kolegos - E. K., D. S., R. D., D. V., R. P., daugiau neatsimena. Kolegų girtumo netikrino, tačiau nuo jų sklido alkoholio kvapas. Kolegos pasakė, kad konfliktavo R. D. ir D. V., tačiau fizinio smurto nebuvo. Niekas neaiškino, kodėl įvyko konfliktas, tik sakė, kad dėl bulvare buvusių priežasčių. Mano, kad R. D. buvo neblaivus, nes nuo jo sklido alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli. R. D. ir R. P. vežė prie R. P. gyvenamosios vietos, jie ten abu išlipo. Nežino, kur gyvena R. D.. Neatsimena, ar važiuojant R. D. kažkam skambino. Sėdėjo automobilio gale kartu su R. D. ir R. P.. Ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai teisingi. Vaizdo registratorius tarnybiniame automobilyje filmavo priekį - tai, kas matosi lauke, o kita kamera filmavo automobilio vidų. Registratoriaus įrašų nežiūrėjo, nes nebuvo pagrindo. Nežino, ar matė sužalojimus pas D. V.. Nematė sužalojimų pas R. D.. Mano, kad D. V. nebuvo blaivus. Kiek atsimena, po to buvo dar vienas iškvietimas dėl panaudotų dujų, todėl grįžo į tą pačią vietą ( - ) gatvėje. Nuvykus surado pranešėją, surašė jo duomenis. Vyras paaiškino, kad buvo keli asmenys, transporto priemonė, bet tų asmenų ir transporto priemonės jau nebėra. Nuėjo į ( - ) baro kiemą pažiūrėti, ar nėra nukentėjusiųjų, bet ten nieko nerado. Duomenis pildyti turėjo K. R.. D. V. pamatė toliau gatvėje, kuris buvo su kolegomis - E. K., kitų neatsimena. Jie prašė parvežti namo, kiek pamena, parvežė iki D. V. namų ( - ) – ( - ) sankirtoje. D. V. minėjo, kad susipyko su R. D.. D. V. nieko nesakė nei apie striukę, nei apie telefoną. Kažkokių akivaizdžių sužalojimų pas D. V. nesimatė. Tą dieną D. V. taip pat vežė iš ligoninės. D. V. sakė, kad prie namų su R. D. susimušė. Nukentėjusysis jam pasakojo, kad susitiko su R. D. išsiaiškinti, sakė, kad buvo pargriautas, kad R. D. ant jo užlipęs smūgiavo rankomis į galvą. Kai vežė D. V. iš ligoninės, matėsi sumušimai, paraudimai, mėlynės. Neatsimena, ar D. V. minėjo, jog R. D. buvo sužalotas. Nepastebėjo, kad D. V. rūbai būtų šlapi. Nežino, kas peržiūrėjo automobilio vaizdo registratorius įrašus, baigę darbą įrašus atiduoda budėtojui. Tą naktį atliko savo pareigas ir funkcijas, viso ekipažo atžvilgiu nebuvo pradėtas joks tarnybinis patikrinimas dėl tos nakties įvykių.

14Liudytoja D. A. parodė, kad galėjo būti 2017-02-26, patruliavo mieste su T. S. ir K. R., kai jai į asmeninį telefoną paskambino R. D. ir paprašė parvežti D. V. namo. Santykiai su R. D. tuo metu buvo kolegiški, šiuo metu nebendrauja. Nuvykę sustojo prie ( - ) baro, ( - ) gatvėje, netoli viešbučio ,,( - )“, po kelių akimirkų pradėjo moteris šaukti, kad vyksta muštynės. Išlipę iš automobilio, nematė jokių muštynių, tada nuėjo prie asmenų, į kuriuos rodė moteris, ten buvo R. D., D. V., J. K., R. P., G. N. ir kiti jų kolegos. Liudytojos, kuri nurodė, kad vyksta konfliktas, duomenų neužsirašė, nes nematė jokių muštynių. Tada priėjo R. P. ir paprašė jį su R. D. parvežti namo, juos nuvežė į ( - )., prie R. P. namų. Važiuojant automobiliu su R. D. nebendravo, jis su R. P. kažką diskutavo. Mano, kad R. D. buvo neblaivus, jautėsi alkoholio kvapas. Už 10-15 min. buvo iškvietimas prie to paties ( - ) baro, pranešime buvo nurodyta, kad ten vyksta konfliktas ir asmenys yra apipurkšti dujomis. Nuvykę į tą iškvietimą nukentėjusių asmenų nerado, prie jų priėjo moteris, kuri nurodė, kad baltos spalvos automobilis konfliktavo su asmenimis ir vienam pripurškė į akis dujų. Moteris nurodė to automobilio valstybinio numerio fragmentą. Kadangi daugiau jokių skundų nebuvo, išvažiavo ieškoti to automobilio. Neatsimena, ar klausė kolegų apie tai, kas ten nutiko. Važiuodami ieškoti automobilio, ( - ) gatvėje pamatė D. V. su E. K., prie jų sustojo, šie paprašė parvežti namo, buvo neblaivūs, sužalojimų nesimatė, parvežė iki ( - ) ir ( - ) gatvių sankryžos. Neatsimena, ar jie pasakojo, kas nutiko tarp R. D. ir D. V.. Vežant E. K. ir D. V., sėdėjo keleivio vietoje, priekyje, T. S. vairavo automobilį, jis buvo ekipaže vyresnysis. Tą patį vakarą D. V. vežė į policiją iš ligoninės, tada D. V. paaiškino, kad jį sumušė R. D., nuo jo jautėsi alkoholio kvapas. Automobilyje vaizdo registratorius buvo įjungtas. R. J. nepažįsta. Nematė G. N. įvykio vietoje. Nematė, ar D. V. rūbai buvo šlapi.

15Liudytojas K. R. parodė, kad kaltinamąjį ir nukentėjusįjį pažįsta, visi buvo kolegos. Viskas vyko prieš pusantrų metų, galėjo būti 2017 m. vasario mėnesį. Tuo metu policijoje buvo išdirbęs apie pusę metų. Tą vakarą dirbo su T. S. ir D. A., patruliavo ( - ). Patruliuojant D. A. gavo informaciją telefonu, kad reikia nuvykti į ( - ) gatvę, prie viešbučio ,,( - )“, nes ten yra kažkas iš kolegų. Išlipus iš tarnybinio automobilio, pamatė grupelę žmonių, ten buvo G. N., D. S., R. D.. Negali pasakyti, ar ten buvo nukentėjusysis D. V.. Bendraujant su kolegomis pastebėjo, kad į tarnybinį automobilį įlipo R. D. ir R. P., kuriuos parvežė namo į ( - ) rajoną, negali pasakyti, į kokią gatvę. Juos paliko ir išvažiavo toliu patruliuoti. Nepamena, kur juos paleido, negali pasakyti adreso, paleido prie laiptinės. Nežino, kur gyvena R. D. ir R. P.. Jei gerai pamena, jie patys paprašė parvežti namo. Žino, kad tarp kolegų įvyko konfliktas, to konflikto nematė. Juos paėmė iš ( - ) g., prie ( - ) baro. Kai ten nuvyko, neatsimena, ar buvo daugiau žmonių be policijos pareigūnų. Buvo viena moteriškė, kuri sakė, kad vyko konfliktas. Liudytojos anketinių duomenų neužsirašė, nes po to jos nebematė. Nematė, ar buvo konfliktų su pašaliniais asmenimis. Nepastebėjo, ar ten buvo kažkokių įtartinų automobilių. Prie ( - ) baro kalbėjo su D. S., G. N. matė. Suprato, kad R. D. buvo išgėręs, bet kiek, nežino, R. P. taip pat buvo neblaivus. Tarnybinį automobilį vairavo D. A., jis sėdėjo šalia, keleivio vietoje, o T. S. sėdėjo gale. Veždami R. P. ir R. D., kažkiek kalbėjo apie vakarėlį, gali būti, kad R. D. kalbėjo apie konfliktą su D. V., bet nebeatsimena, ką kalbėjo. Nesimatė, kad R. D. ar R. P. būtų sužaloti. Atvykę nesurašė jokio tarnybinio pranešimo, nes nenustatė fakto, kad vyktų muštynės. Gali būti, kad buvo atvykęs dar vienas tarnybinis automobilis su E. Z. ir R. G.. Tą vakarą valandos laikotarpiu dar kartą vežė kitus kolegas, kadangi patruliuojant gavo pranešimą iš budėtojo, kad ( - ) gatvėje, prie ( - ) baro, įvyko konfliktas. Atvykus į minėtą vietą kažkas iš pašalinių asmenų pasakė, kad prie vaikinų grupelės privažiavo baltos spalvos ,,Mercedes Benz” automobilis, papurškė dujų ir nuvažiavo. Kai atvyko antrą kartą, R. D. nebebuvo. Nepamena, kad būtų priėjusi D. S.. Pastebėjo toliau esančius D. V. ir E. K., jie stovėjo ant pėsčiųjų tako ( - ) gatvėje, kuriuos nuvežė į ( - ) rajoną. Matėsi, kad D. V. buvo išgėręs. Kiek pamena, nei D. V., nei E. K. nebuvo sužaloti, nepamena, kad būtų buvę šlapi jų rūbai. Neapžiūrėjo teritorijos prie ( - ) baro. Nenustatė, kieno atžvilgiu buvo panaudotos dujos. Patruliuojant nepastebėjo baltos spalvos ,,Mercedes Benz“ automobilio. Asmeniškai darbe nenukentėjo dėl to, kad vežiojo kolegas, pasiaiškinimo dėl to nerašė. Automobilyje yra registratorius, kiek pamena, jis buvo įjungtas. Registratorius filmuoja vaizdą priekyje, vidų, gali būti, kad yra dvi kameros. Nepažįsta R. J.. Nepamena, kas atsivedė D. V. prie tarnybinio automobilio ir ką jis kalbėjo automobilyje. Vežė D. V. iš ligoninės, vežant nukentėjusysis sakė, kad jį sužalojo R. D.. Nesakė, dėl kokių priežasčių tarp jų įvyko konfliktas.

16Liudytoja A. B. parodė, kad kaltinamojo R. D. ir nukentėjusiojo nepažįsta. Įvykis vyko 2017-02-26, kai ( - ) gatvėje laukė taksi su bendradarbiais. Pro šalį nuo „( - )“ vaistinės pusės praėjo vaikinukas, kuris jas užkalbino ir nuėjo link ,,( - )“ viešbučio prie 4-5 asmenų kompanijos. Iš toli matė, kad ten prasidėjo muštynes. Matė, kaip kažkas kažkam spyrė ir girdėjo muštynių garsus, kažkas asmenis bandė skirti. Vėliau privažiavo policijos automobilis, iš kurio išlipo pareigūnas ir pareigūnė, kurie lėtai nuėjo link muštynių vietos. Neįsidėmėjo asmenų, kurie buvo prie ,,( - )“ viešbučio, nes buvo apie 50 metrų atstumu nuo tos vietos. Negirdėjo nei kas, nei dėl ko mušėsi. Taksi laukė toliau nuo ( - ) gatvės, buvo kiemo pusėje, 5 metrai iki gatvės. Pareigūnams atvykus, viskas aprimo, kažkas kažkur nubėgo, vėliau vėl išgirdo kažkokius riksmus. Matė, kad policijos pareigūnai kažką vedėsi, bet tiksliai negali pasakyti ką. Jie išvažiavo namo, kaip viskas baigėsi, nežino. Ryte atvyko policijos pareigūnai, nes ji buvo užfiksuota vaizdo kamerų. Mano, kad policijos pareigūnai vangiai reagavo į įvykį. Nurodo, kad pirminiuose jos parodymuose viskas surašyta detaliau.

17Liudytojas A. K. parodė, kad kaltinamojo nepažįsta. Dirba Šiaulių Respublikinėje ligoninėje gydytoju - chirurgu. R. D. ligos istorijoje užfiksavo girtumą, nes kaltinamasis taip pats pasakė. Objektyvių duomenų apie tai neturėjo, nes R. D. atvyko praėjus dviem-trims dienoms po įvykio, alkotesteris rodė nulius, tačiau gydytojai visada klausia apie girtumą traumos metu. Klausia ne tik dėl juridinių dokumentų, tačiau ir dėl to, kad neblaivus asmuo gali neįvertinti savo traumos sunkumo. Iki to laiko su kaltinamuoju jokių reikalų nėra turėjęs. Medicininiuose dokumentuose faktas apie girtumą buvo užfiksuotas pagal tai, ką R. D. pasakė, visa kita yra objektyvūs duomenys. Akreditacijos tarnyba gavo skundą, kas jis neteisėtai išdavė pažymą. Pažymos forma 094a, ji pateisina neatvykimą į darbą, tačiau neįpareigoja mokėti nedarbingumo pašalpą. Išduodant medicininę pažymą nesiaiškina traumos aplinkybių ir kas dėl jų kaltas. Nukentėjusiojo nepažįsta. Nėra baustas dėl to, kad neišdavė nedarbingumo pažymėjimo R. D., Šiaulių Respublikinė ligoninė taip pat nėra nubausta dėl to, tačiau gavo įspėjimą iš Akreditacijos tarnybos. Akreditacijos pažymoje nebuvo konstatuota, kad jis neteisėtai netyrė ir nenustatė neblaivumo, apsvaigimo objektyvių duomenų. 2018-09-14 įsakymu buvo konstatuoti jo neteisėti veiksmai dėl girtumo nustatymo. Remiantis šiuo įsakymu pripažįsta, kad be pagrindo neišdavė nedarbingumo pažymėjimo. Pagrindas buvo tik ligonio žodžiai. Apžiūrėjęs R. D., konstatavo sumušimą. Jis apklausinėjo R. D., patikrino vyzdžius, nusiuntė kompiuterinei tomografijai ir pas ausų, nosies, gerklės gydytoją. Galvos skausmo intensyvumo balais nenurodė, nes pacientas nesiskundė ypatingais skausmais. Pažymėjo būtinosios pagalbos kategoriją kompiuteryje. Kabinete buvo dvi slaugytojos ir jos girdėjo, kaip R. D. pasakė, jog buvo neblaivus.

18Specialistas H. D. parodė, kad 2017-02-28 ir 2017-06-28 surašė specialisto išvadas. Medicininiuose dokumentuose buvo nurodyta, kad nukentėjusysis D. V. į gydymo įstaigą buvo pristatytas sąmoningas, tiesioginio įrodymo, kad jis buvo netekęs sąmonės, nėra. Kiti sužalojimai, t. y. kraujosruvos, nubrozdinimai matosi iš karto po suduotų smūgių. Kairės ausies sraigtinio nervo potrauminio uždegimo požymiai pasireiškia iš karto po traumos, t. y. pablogėjusi klausa, skausmas, ausies užgulimas, ūžimas, galvos svaigimas. Kairės ausies sraigtinio nervo potrauminis uždegimas labiau būdingas tiesioginės traumos poveikiui, o ne griuviminės traumos pasekoje. D. V. atlikus kompiuterinės tomografijos tyrimą jokių pakitimų nenustatyta. Šis tyrimas rodo galvos smegenų sužalojimus, kaukolės kaulų lūžius, kraujo išsiliejimus, o būtent nervo pakenkimo šitas tyrimas nerodo. Tam yra specialūs tyrimai ir vėliau, kai D. V. buvo paguldytas į ligoninę, buvo padarytas specifinis tyrimas klausai įvertinti. Kai nukentėjusysis buvo atvežtas į priėmimo skyrių jį konsultavo LOR gydytojas, šis rekomendavo atlikti ausies ištyrimą, kuris parodo klausos ir nervo pakenkimą. Ausies sraigtinio nervo potrauminis uždegimas pagal medicininius duomenis buvo nustatytas 2017-03-02, kai buvo atliktos audiogramos. Teoriškai nervo uždegimas gali atsirasti ir dėl kitų veiksnių, bet šiuo atveju buvo konstatuotas potrauminis uždegimas, todėl jis yra siejamas su trauma. Rašydamas išvadas vertino tai, ką konstatavo gydytojai. Pagal turimus medicininius duomenis traukuliai nebuvo užfiksuoti. Su greitosios užpildytais dokumentais nebuvo susipažinęs. Sužalojimai dešinio kelio srityje, dešinėje pakaušio pusėje, dešinėje kaktos pusėje, kairėje kaktos pusėje poodinės kraujosruvos, dešinėje blauzdoje galėjo būti padaryti D. V. tiesiogiai, bet neatmetama galimybė, kad tai galėjo būti griuvimo traumos. Nėra būdinga, kad sužalojimai dešinio žasto viršutinio trečdalio vidiniame paviršiuje atsirastų nuo suduotų smūgių ir liktų žymė. Jei asmuo būtų paimtas už rankų ir vedamas, pagal lokalizacija kraujosruva toje vietoje galėtų susidaryti. Sužalojimas dešinėje juosmens pusėje yra iš nugaros pusės ir labiau būdingas suduodamiems smūgiams, krentant toks sužalojimas atsirastų nebent ne vienkartinio kritimo būdu, atsižvelgiant į kitus sužalojimus. Pagal savo lokalizaciją nėra būdinga, kad būtent ausies kaušelyje, smilkinyje atsirastų kraujosruvos, labiau būdingi būtų nubrozdinimai, jei tai būtų griuvimo trauma. Kraujosruvos yra ausies kaušelyje iš užpakalinės ir iš priekinės pusės ir kraujosruva kairiame smilkinyje, tai yra trys atskiri kontaktai, kurie griuvimui nėra būdingi. Negali atsakyti, ar nuo dujų patekimo į klausos organą galėjo atsirasti toks uždegimas, nes į šitą klausimą galėtų atsakyti specialistas, t. y. LOR gydytojas. Po sužalojimo diagnozė buvo nustatyta praėjus 5 dienoms. Būtent šiuo atveju, įtakos uždegimo atsiradimui negalėjo turėti šaltis, nes buvo nustatytas potrauminis uždegimas. D. V. į ligoninę buvo paguldytas 2017-03-02. Ar buvo pagrindas jį guldyti į ligoninę, galėtų atsakyti tik jį gydantis gydytojas. Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo klausimas yra ne jo kompetencija. Šiuo atveju nematė, kad gydytojai būtų vertinę D. V. skausmo stiprumą. Skausmo dydį gydytojai vertina laipsniais. Taip pat 2017-06-09 surašė specialisto išvadą dėl R. D. sužalojimų. Buvo gauta užduotis atlikti tyrimą tik iš medicininių dokumentų. R. D. pats neapžiūrėjo. Išvada atlikta remiantis tais įrašais, kurie yra medicininėje kortelėje. Medicininių dokumentų įraše buvo nurodyta kraujosruva kairėje veido pusėje žemiau kairės akies. Ten buvo nurodytas vienas objektyvus sužalojimas - viena poodinė kraujosruva. Ji būtų didesnė ar mažesnė, būtų konstatuojama, kad tai buvo padaryta vieno trauminio poveikio pasekoje. Medicininiuose dokumentuose buvo nurodytos aplinkybės, kad 2017-03-31 R. D. kreipėsi į gydytoją teigdamas, kad buvo sumuštas pažįstamo asmens.

19Liudytojas R. K. parodė, kad iš budėtojo buvo gautas pranešimas, jog į ligoninę buvo pristatytas sumuštas pareigūnas D. V.. Apie šį įvykį bendra tvarka buvo nedelsiant informuojamas policijos departamentas, AVPK vadovas, imuniteto skyrius. Kadangi įvykis susijęs su pareigūnu, aplinkybes pradėjo aiškintis imuniteto skyrius. Paaiškėjo, kad kolegos kažkur šventė, po to, grįžo į ( - ) gerokai įkaušę, tada galimai kilo konfliktas su pašaliniais asmenimis, galimai kaltinamasis patraukė ar paguldė ant žemės nukentėjusįjį, galimai sudavė smūgius, bet tuo viskas nesibaigė ir lyg tai policijos pareigūnai juos išskyrė, po to, konfliktas dar tęsėsi prie viešbučio ,,( - )“, po ko jie vėl buvo išskirti, išvežti namo, tačiau lyg tai kaltinamasis dar skambino nukentėjusiajam, kvietė susitikti ir ten jam sudavė keletą smūgių gulinčiam, ko pasekoje asmuo buvo sužalotas ir atsidūrė ligoninėje. Buvo išimtas ne vienos kameros vaizdo įrašas ir apklausti visi liudytojai, tačiau nebuvo nustatyti pašaliniai asmenys, kurie galėjo tiesiogiai įtakoti tuos įvykius. Iš ligoninės taip pat gavo informaciją apie R. D. sumušimą. Prieš kviesdamas R. D. apklausai neprašė A. K., kad paveiktų R. D. tam, kad jis nerašytų pareiškimo. Kiek atsimena, kaltinamasis buvo iškviestas ar pats atvyko duoti paaiškinimą ir nurodė aplinkybes, kad buvo konfliktas su kolega. Paklaustas, ar nukentėjo, R. D. pasakė, kad niekam pretenzijų neturi, bet kreipsis į medikus. Tai nebuvo apklausa kaip liudytojo, tai buvo pirminis veiksmas sužinoti R. D. poziciją, ar jis nukentėjo, nuo ko nukentėjo ir įvykio aplinkybes. Nedarė jokios įtakos R. D. pozicijai. Siekiant išvengti konfliktų tarp R. D. ir D. V., jo pasiūlymu, vienas buvo laikinai perkeliamas į ( - ), o kitas į Pakruojį. Nepamena, kad iki įvykio būtų tekę dirbti kartu su R. D.. Prieš 2017-03-06 paimant iš R. D. paaiškinimą, A. K. galėjo skambinti tam, kad išsiaiškinti, ar pareigūnas dirba, ar nėra po naktinės pamainos. R. D. įtarimas pareikštas ne dėl to, kad jis išėjo iš policijos. Negali atsakyti apie susitaikymo aplinkybes. Susitaikymas yra pripažinimas įvykdžius tyčinę nusikalstamą veiką. Pareigūnu negali dirbti tas, kuris pripažino padaręs tyčinę nusikalstamą veiką. Nežino, kas informavo R. D. apie ikiteisminio tyrimo pabaigą. Buvo sprendžiamas klausimas dėl proceso pradėjimo ir nukentėjusiojo atžvilgiu kaip galimo įtariamojo. Nepamena, ar D. V. į apklausą kvietė šaukimu, ar telefonu. Šaukime valandos nurodymas nereiškia procesinio veiksmo laiko pradžios, gali būti, kad D. V. apklausą pradėjo vėliau. Tuo metu, kai D. V. papasakojo įvykio aplinkybes, įsivaizdavo, kad padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 284 straipsnyje. Prieš apklausą D. V. girtumo netikrino, nes asmuo atrodė vizualiai blaivus, adekvatus. Įvykio metu D. V. buvo neblaivus, todėl kai kurias aplinkybes, laikus duodamas parodymus po įvykio galėjo supainioti. Telemetrinė įranga yra vieningų pajėgų valdymo sistema, pagal kurią galima matyti, kokiu greičiu pareigūnai važiavo, kada buvo atidarytos automobilio durys, kurios durys atidarytos, ar švyturėliai buvo naudojami ir t.t. Telemetriniai duomenys rodo, kokiu maršrutu važiavo automobilis. Vaizdo registratorius yra įmontuotos vaizdo kameros. Asmeniškai netikrino, ką galėjo užfiksuoti policijos pareigūnų automobilių registratoriai, nes, jo manymu, tai buvo netikslinga, kadangi policijos pareigūnai atvyksta praėjus 10-15 min. po įvykio. Įrašai, susiję su kažkokiais įvykiais, saugomi 30 dienų, o kiti įrašai iškart ištrinami ir neperkeliami. Tyrimo pradžioje nebuvo jokių duomenų, kad tie vaizdo įrašai turės įtakos tyrimui. Buvo apklausti liudytojai ir buvo išsiaiškinta, kad automobiliai nebuvo tose vietose, kuriose būtų galėję tiesiogiai užfiksuoti įvykį. Liudytojai buvo apklausti per kelias pirmas dienas, nekilo abejonių dėl jų duotų parodymų. Kaltininkas kitą dieną po įvykio apskritai atsisakė duoti kažkokius paaiškinimus ir tik po liudytojų parodymų davimo buvo galima atsekti, kaip klostėsi situacija, kur keliavo tiek nukentėjęs, tiek kaltininkas ir tik tada buvo užklausta juridinių ir fizinių asmenų dėl vaizdo įrašų, ir tada, po kiek laiko, buvo paimti įrašai, kurių peržiūra truko ne vieną ir ne dvi dienas. Kamerų laiko nesutapimų būna, tai priklauso nuo sistemose tikslaus laiko nustatymo. Nematė, kad baltas automobilis būtų privažiavęs prie policijos pareigūnų. Iš vaizdo įrašų pamena, kad D. V. prasilenkė su vaikinais ir matė rankų mostus, bet iš įrašo nebuvo galima teigti, kad ten buvo suduoti smūgiai. Mano, kad iš filmuotos medžiagos nėra pagrindo konstatuoti, kad D. V. sudavė smūgius kažkokiam asmeniui. Nebuvo nustatyta, kad rankų mosavimu nukentėjusysis galėjo pažeisti viešąją tvarką. ( - ) ir ( - ) sankirtoje iš filmuotos medžiagos nesimatė jokio konflikto, kurio metu būtų suduoti smūgiai. Nepamena, ar buvo taip, kad nukentėjęs prie viešbučio ,,( - )“ ėjo užsiėmęs už galvos. Negali pasakyti aplinkybių dėl telefono sugadinimo. G. V. galėjo padėti aprašyti vaizdo įrašus A. L.. Nedalyvavo aprašant įrašus, aprašymų neskaitė. Tyrė maksimaliai visas aplinkybes, bet neatsimena, ar buvo suduoti smūgiai R. D. iš D. V. pusės prie viešbučio ,,( - )“. Aiškinosi, kuriame epizode buvo suplėšyta D. V. striukės kišenė, bet šiuo metu neatsimena. Nežino, kas skambino D. A., kad atvyktų prie viešbučio ,,( - )“. 2017-03-02 tarnybiniu pranešimu informavo aukštesnius vadovus apie vaizdo įrašų neišsaugojimą ir pareigūnai, kurie dirba, žino, kad kartais ir dėl techninių dalykų vaizdo įrašai neišsisaugo. Vaizdo įrašų gali neišsaugoti ir pati techninė įranga. Dėl įrašų neišsaugojimo nebuvo jokio tarnybinio patikrinimo. Jei nėra įvykio, dėl kurio privaloma saugoti įrašus, tokiu atveju įrašai nesaugomi. Šiuo atveju nebuvo aplinkybės, kad pareigūnai būtų privalėję iškelti ir išsaugoti vaizdo įrašus. Pirma buvo apklausti G. N. ir D. S., o filmuota medžiaga buvo gauta vėliau. Tuo metu byloje nebuvo kažkokių konkrečių, objektyvių duomenų apie dujų panaudojimą. Nebuvo nustatyta, kad ( - ) baro kieme mušėsi policijos pareigūnai. Tokių duomenų, kad R. J. policijos pareigūnai prašė skambinti 112, nepamena. Netikrino, ar ROIK kortelė nesuklastota, kadangi nebuvo pagrindo manyti, kad ji galėtų būti suklastota. Prie viešbučio ,,( - )“ atvykę policijos pareigūnai nerado sužalotų asmenų. Nežino apie tai, kad ten buvo sužalotas J. K.. Tarnybinis patikrinimas dėl pareigūnų veiksmų tuo metu nebuvo imuniteto skyriaus funkcija. Baudžiamosios bylos aspektu nebuvo nustatyta, kad T. S. ir D. A. padarė tarnybinį nusižengimą. ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtoje nesimato, kad būtų atvykę kažkokie uniformuoti policijos pareigūnai. R. D. pranešimas, pareiškimas dėl D. V. veiksmų pirminėje stadijoje nebuvo gautas. Tyrimo metu buvo analizuojamos telefoninių pokalbių išklotinės ir pagal šiuos duomenis nustatyta, kad susitikimas ( - ) gatvėje buvo inicijuojamas kaltinamojo. Dėl įvykių ( - ) gatvėje vadovavosi nukentėjusiojo parodymais ir pranešimu gyventojo, kuris pranešė, kad spardo asmenį. Buvo paimti parodymai ir pareigūno, kuris buvo kartu su D. V.. Tuo metu nebuvo pagrindo manyti, kad muštynės įvyko tarp nukentėjusiojo ir kito pareigūno, kuris buvo kartu ( - ) g. Žmogus, kuris pranešė apie įvykius ( - ) g., nebuvo apklausiamas, nes nieko nematė, tik girdėjo kažkokius muštynių garsus. ( - ) g. ėjo ne per vieną butą ir nė vienas asmuo nematė, negirdėjo įvykio, išskyrus tą asmenį, kuris iškvietė policijos pareigūnus.

20Liudytojas A. K. parodė, kad yra ( - ) vadas. Vakarėlyje pats nedalyvavo, žino, kad jis vyko. Kai atvyko į darbą, budėtojas jam pasakė, kad D. V. kreipėsi į ligoninę ir nurodė, kad D. V. sumušė kolega R. D.. Visą įvykio tyrimą perėmė imuniteto skyrius. Po kokios savaitės gavo informaciją, kad R. D. taip pat kreipėsi į ligoninę. Su R. D. kalbėjosi, bet nieko nesužinojo apie patį įvykį. R. D. į jį nesikreipė patarimo dėl jokių procesinių veiksmų ir nieko neklausė. Nei savo iniciatyva, nei aukštesnės valdžios nurodymu R. D. nedavė jokių nurodymų, ką daryti. Nedavė nurodymų, kad R. D. nerašytų pareiškimo dėl D. V.. R. D. neįkalbinėjo neduoti parodymų dėl T. S. ir D. A. galimai netinkamų pareigų atlikimo. Neįkabinėjo R. D. pereiti dirbti į ( - ) policijos komisariatą. Buvo priimtas vadovų sprendimas, kad tie abu pareigūnai negali dirbti viename padalinyje, todėl vienas buvo 3 mėnesiams nukreiptas dirbti į ( - ) komisariatą, o kitas į ( - ) komisariatą. Buvo R. D. sutikęs degalinėje atsitiktinai, apie įvykį nesikalbėjo. Pareigūnai, kurie buvo įvykio liudytojai, nieko nepasakojo, nes neturėjo tam teisės. Su E. Z., R. G., J. K., G. N. ir E. K. apie įvykį nekalbėjo. Su T. S. ir D. A. neturi jokių asmeninių santykių. Nė vienas iš pareigūnų, kurie dalyvavo tame vakarėlyje, nepareiškė abejonių dėl išėjimo iš darbo. Su R. D. ir D. V. yra tekę su būti neformalioje aplinkoje, neįžvelgė, kad jie turėtų problemų dėl alkoholio vartojimo. Kiek žino, R. D. labai mažai vartojo alkoholio. Visi R. D. skundų, pareiškimų rašymai prasidėjo tada, kai R. D. išėjo dirbti į pasienio tarnybą. Pagrindinis skundų aspektas yra tie įrašai, kuriuos neva liepė T. S. sunaikinti. Vaizdo registratoriaus įrašai yra ištraukiami tais atvejais, kai būna kažkokie įvykiai, nusikalstamos veikos, pažeidimai, susiję su nepilnamečiais, girtų vairavimai, neblaivus dviratininkai. Jei pareigūnai fiksuoja nusikalstamą veiką, tokie įrašai turi būti iškeliami. Jei buvo faktas, kad pareigūnai sukonfliktavo tarpusavyje, patrulis turi surašyti tarnybinį pranešimą. Jei buvo faktas, kad padaryta nusikalstama veika, pareigūnas turi iškelti vaizdo įrašus. Apie tai, ar buvo įvykis, žino pareigūnas, kuris buvo įvykio vietoje ir vertino aplinkybes. Pagal tuometinę tvarką, jei įrašo nereikėdavo iškelti, jo po kokių 4 valandų nebebūdavo. Dėl įrašo saugojimo priima sprendimą ekipažo vyresnysis. Išsaugomos tik tos vietos, kuriose užfiksuojami pažeidimai. Šiuo metu yra visai kita įranga ir tos naujos įrangos visi vaizdo įrašai saugomi 60 parų. Informacija apie pareigūnų galimai neteisėtus veiksmus mieste jį pasiekė gal kitą dieną, o gal dar kitą dieną. Po įvykio vaizdo įrašų nežiūrėjo, nes jų nebuvo, jie nebuvo pateikti iškėlimui. Iš karto po įvykio nebuvo prašymo iš R. D., kad reikia išsaugoti tuos įrašus. Telemetriniai duomenys yra policijos pajėgų valdymo sistema, kuria fiksuojamas judėjimo maršrutas, greitis, pravertos durys, šviesos ir garsiniai signalai, sustojimai. Telemetrinių duomenų nepateikinėja, nes tokie duomenys skirti stebėjimui. Negalėtų fiziškai pateikti tokių duomenų, nes yra skyrius, kuris administruoja visą techniką. Nėra reglamentuota, kaip policijos pareigūnai turėtų pastatyti tarnybinius automobilius atvykę į įvykio vietą. Jei būna kažkokie įvykiai, kuriuose dalyvauja jų pavaldiniai, vadai būna keliami naktį tam, kad išsiaiškinti situaciją, šiuo atveju niekas nebuvo keliamas, niekas nieko nepranešė. Yra susiklosčiusi praktika, kad pareigūnai gali parvežti kolegas namo tam tikrais atvejais.

21Liudytoja G. V. parodė, kad dirba imuniteto ir vidaus tyrimų skyriuje. Apie šią bylą žino, nes atliko ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausinėjami liudytojai, apžiūrimi vaizdo įrašai, buvo atlikta akistata tarp nukentėjusiojo ir įtariamojo, buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą. Ikiteisminio tyrimo pradžioje R. K. atliko daug tyrimo veiksmų, o ji apklausė vieną liudytoją ir lyg tai rašė dėl vaizdo įrašų paėmimo užklausimus. Tyrimas buvo pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kadangi buvo paskambinta į bendrąjį pagalbos centrą ir pranešta, kad muša asmenį. Pagal pirminį pranešimą, smurtas buvo panaudotas ties ( - ) g. ( - ) namu. Vėliau, kai gavo medžiagą, paaiškėjo, kad kažkas vyko ir centrinėje miesto dalyje. Kai peržiūrėjo vaizdo įrašus, pasimatė veiksmai, taip pat gavo papildomą išvadą apie nesunkų sveikatos sutrikdymą ir tada susidėliojo įvykio eiga. Vaizdo įrašų iš automobilių netyrė, nes iš pradžių buvo peržiūri vaizdo įrašai iš ( - ) g. ir ( - ) baro. Nebuvo pranešimo, kad toje vietoje būtų kviečiami policijos pareigūnai. Policijos pareigūnai, atvykę į ( - ) gatvę, nieko nenustatė. Kai policijos pareigūnai ten nuvyko, įvykio jau nebuvo, todėl ir nereikalavo automobilių telemetrinių duomenų. Jos nuomone, nebuvo pagrindo reikalauti įrašų iš vaizdo registratorių, kurie buvo tarnybiniuose automobiliuose. Kai gavo visą ikiteisminio tyrimo medžiagą, jokių nurodymų iš viršininko ar kitų asmenų negavo. Rašė raštu dėl vaizdo įrašų pateikimo, bet fiziškai nevyko į ( - ) barą ir į viešbutį ,,( - )“. Asmeniškai nenurodė A. L. vykti paimti įrašų. Vaizdo įrašų peržiūros protokolas surašytas gegužės 29 d., o jie peržiūrimi buvo ilgą laiką. Vieną įrašą žiūrėjo A. L. ir jį aprašė, kitus įrašus žiūrėjo pati ir juos aprašinėjo, R. D. buvo atvykęs peržiūrėti įrašus. Jai neužkliuvo, kad 2017-03-02 (1 t., b. l. 187-188) protokole aprašytame vaizdo įraše trūksta pusės valandos vaizdo įrašo, šis protokolas surašytas A. L.. Vaizdo įrašų laikas susidėjo iš bendrų bylos duomenų, pagal liudytojų parodymus, pagal skambučius į pagalbos centrą ir visus kitus bylos duomenis. Pagal bylos duomenis nebuvo nustatyta, kad prie baro ,,( - )“ kažkas vyko, todėl neprašė įrašų iš ten. Vaizdo įrašuose ne visi pareigūnai įvardinti, nes ne visus atpažino, jai nekilo įtarimų, kad baltas automobilis persekiojo policijos pareigūnus. Dėl užkabinimo su petimi, kuris užfiksuotas įrašuose, negali teigti, kuris asmuo kurį užkabino. Tuo metu jai nekilo įtarimų, kad to konflikto su nepažįstamais jaunuoliais metu nukentėjusysis galėjo būti sužalotas. Atliekant ikiteisminį tyrimą jai nekilo abejonių, kad D. V. galėjo būti sužalotas kitoje vietoje. Jei vaizdo įrašų apžiūrose būtų dalyvavę kiti asmenys, tai būtų pažymėta. Dėl dujų panaudojimo ( - ) baro kieme ikiteisminio tyrimo metu nebuvo tirta. Kiek atsimena, buvo trys R. D. apklausos ir jas pati atliko. R. D. neapklausė be advokato. Pirmą kartą R. D. buvo atvykęs be advokato ir jam tik įteikė pranešimą apie įtarimą. Buvo R. D. akistata, po akistatos advokatas S. A. susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga, po to galėjo būti apklausa dėl susitaikymo. Neatsimena, ar buvo aiškinama, kas R. D. bus dėl tarnybos, jei ikiteisminis tyrimas bus baigtas susitaikymu. Kiek atsimena, į apklausą R. D. atvyko su gynėju, R. D. aiškino aplinkybes, davė parodymus, jam davė perskaityti ir pasirašyti apklausos protokolą, klausė R. D., ar protokolas gerai surašytas, ar nereikia kažko papildyti. R. D. perskaitė protokolą ir pasirašė, tą patį padarė advokatas. Surašydama apklausų protokolus rašė tai, ką sakė R. D.. R. D. sutiko susitaikyti ir apklausoje prieš susitaikymą keletą kartų jo paklausė, ar tikrai nori keisti parodymus. Kai buvo susitaikymo veiksmas, R. D. taip pat atėjo su advokatu, dar kartą paklausė R. D., ar tikrai nepersigalvojo ir nori taikytis. D. V. klausė, ar sutiktų taikytis ir jis pasakė, kad sutiktų. Apie įtariamojo elektorinio laiško siuntimą, kuriame buvo parašyta, kad jis nenori to susitaikymo, informavo prokurorą. R. J. neapklausė, nes tarnybiniame pranešime buvo nurodyta, kad jis nieko nematė ir jo tik paprašė iškviesti policijos pareigūnus. M. P. neapklausė, nes buvo perklausyti įrašai iš bendrojo pagalbos centro ir įrašuose girdisi, kaip jis pasakė, kad nemato įvykio, tik girdi.

22Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu, peržiūrėjus vaizdo įrašus pateiktus UAB „( - )“, UAB „( - )“, remiantis 2017-07-19 papildomais liudytojos D. S. parodymais, taip pat nustatyta, kad 2017-02-26, viešoje vietoje, ( - ) g. (tarp „( - )“ ir viešbučio „( - )“) D. V. ir galimai R. D. kitų asmenų akivaizdoje sudavė vienas kitam smūgius (1 t., b. l. 10-11).

23Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-02-27 0.43 val. iš Respublikinės Šiaulių ligoninės buvo gautas slaugytojos B. pranešimas, jog GMP darbuotojai iš namų pristatė D. V., kuriam nustatyta diagnozė: galvos sumušimas ir girtumas (1,31 prom.). D. V. išleistas gydytis ambulatoriškai. D. V. teigė, kad buvo sumuštas. Gavus pranešimą, paaiškėjo, kad nukentėjusysis yra ( - ). 1.10 val. D. V. patrulių ekipažo „( - )“ buvo pristatytas į ( - ). Pareigūnui pabendravus su D. V., šis nurodė, kad 2017-02-26 23 val., grįžtant namo iš „( - )“, vežamo draugės, į jo mobiliojo ryšio telefoną paskambino kolega, ( - ) R. D. ir paprašė susitikti prie jo daugiabučio namo laiptinės, ( - ). D. V. grįžus į savo daugiabučio namo kiemą, pastebėjo, kad jo jau laukia R. D.. Konflikto metu R. D. pradėjo mušti D. V.. Po konflikto R. D. nuėjo nežinoma kryptimi, o jis paliko gulėti lauke. Po kurio laiko, atvyko patrulių ekipažas ir jį parvedė į butą. Apie minėtą įvykį iš bendrojo pagalbos centro buvo gautas pranešimas ROIK ( - ), kad 2017-02-26 23.06 val. ( - ), kieme mušasi 3 asmenys, rėkauja. Einant link ( - ) g. ties ( - ). Pranešėjas mato įvykį pro langą. Dėl GMP - nežinoma ar reikia. Į įvykį atvykęs patrulių ekipažas „( - )“ nurodė patikrinimo aplinkybes - muštynių nebuvo, du vyriškiai rado nugriuvusį girtuoklį, kurį norėjo parvesti į namus. Vyriškis palydėtas į ( - ). Apie nukentėjusįjį ( - ) D. V., Šiaulių AVPK OVS policijos pareigūnai nebuvo informuoti (1 t., b. l. 21).

24E. Z. ir R. G. tarnybiniuose pranešimuose nurodyta, kad 2017-02-26, patruliuojant ekipaže „( - )“, 23.08 val. iš Šiaulių apsk. VPK OVS budėtojo buvo gautas pranešimas, jog ( - ) kieme mušasi 3 asmenys, rėkauja, einant link ( - ) g., ties ( - ). Pranešėjas mato įvykį pro langą. Atvykus minėtu adresu 23.10 val., tarp ( - ) namo pareigūnai rado gulintį asmenį, kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo neuniformuotas policijos pareigūnas D. V., o šalia jo buvo neuniformuotas policijos pareigūnas E. K.. Kaip paaiškino, E. K. bandė D. V. pakelti nuo žemės ir palydėti namo. Bendraujant su D. V., jautėsi nuo jo sklindantis alkoholio kvapas, jis svirduliavo. D. V. nurodė, kad gyvena ( - ) name ir paprašė palydėti jį iki pirmos laiptinės. Paklaustas, kas nutiko, D. V. aplinkybių nepaaiškino, tik nurodė jog eidamas pagriuvo. Teigė, kad pretenzijų niekam neturi, GMP pagalba nereikalinga. Akivaizdžių sužalojimų ant D. V. pareigūnai nepastebėjo (1 t., b. l. 26, 27).

25D. V. pareiškime nurodyta, kad 2017-02-27, apie 24 val. jis kartu su savo kolegomis J. K., G. N., E. K. ir R. D. ėjo ( - ), visi buvo išgėrę. Priėjus ( - ) gatvę, tarp jų ir kitų nepažįstamų asmenų kilo konfliktas, kurio metu apsistumdė su minėtais asmenimis. Dėl ko kilo konfliktas, nežino. Kitų pašalinių asmenų nebuvo, minėta vieta buvo apšviesta. Dėl tikslaus kolegų skaičiaus, dalyvavusių minėtame konflikte, tiksliai pasakyti negali, nes vieni ateidavo, kiti nueidavo. Ar civiliai asmenys sudavė smūgius rankomis ar (ir kojomis) ir ar jie patys sudavė, kiek buvo civilių asmenų, nepamena. Po šio konflikto minėtoje vietoje, maždaug tuo pačiu laiku, kolega R. D., galimai siekdamas išvengti tolimesnio konflikto su minėtais asmenimis, jį patraukė į šalį ir pargriovė ant žemės. Tada du kartus iš dešinės rankos R. D. smūgiavo jam į galvą, į kurią tiksliai vietą, pasakyti negali. Nors ir buvo išgėręs, tačiau vykusius įvykius atsimena gerai. Kodėl jam buvo suduoti smūgiai, paaiškinti negali. Gindamasis R. D. vieną kartą trenkė į veidą, ar pataikė, aš nežino. Juto fizinį skausmą. Iškart po šio įvykio, R. D. išvažiavo, pats dar kurį laiką su kolegomis pabuvo miesto centre. Maždaug po pusvalandžio į mobiliojo telefono Nr. ( - ) paskambino R. D., ir toliau telefonu žodžiais tęsėsi konfliktas. R. D. pasakė, kad lauks jo prie ( - ), kur gyvena jo draugė K. R.. Jis sutiko. Kartu su kitais savo draugais: E. K., D. A. ir kitais kolegomis, kurių vardų ir pavardžių nežino, atvyko prie ( - ) ir ( - ) gatvių sankryžos, su E. K. išlipo iš tarnybinio automobilio. Kartu su E. K. ėjo link ( - ) namo. Tarp ( - ) gatvės 50-o ir 52-o namų yra tunelis, ir ten sutiko R. D.. R. D. iškart jį pastūmė, po to pargriovė ant žemės, t. y. žolės. R. D. kojomis prispaudė rankas, atsisėdo ant jo ir rankomis sudavė kelis smūgius į kairę galvos sritį, kiek tiksliai buvo suduota smūgių, nežino. Šie smūgiai sukėlė didelį fizinį skausmą. Po kiek laiko sugebėjo ištraukti vieną ranką, tada R. D. keliu du kartus smūgiavo į šonus: vienas smūgis kliuvo ties juosmeniu, kitas - aukščiau. Tada užlaužė dešinę ranką, kurį laiką pasėdėjo ant jo ir pasišalino. R. D. nesudavė nei vieno smūgio. Su kolega E. K. išsiskyrė anksčiau nei sutiko R. D.. Kurį laiką gulėjo ant žemės, atvažiavo policijos pareigūnai, kurių nepažįsta. Pareigūnams pasakė, jog pagalba nereikalinga, susipyko su kolega ir norėjo eiti namo. Nesakė, kad jis ir kolega yra policijos pareigūnai. Pareigūnai palydėjo iki ( - ) namo ( - ) laiptinės ir išvažiavo. Buvo nualpęs, todėl buvo iškviesti medikai. Draugė pasakė, kad yra suplėšyta tamsiai rudos spalvos striukė, 100 eurų vertė, suskaldytas mobiliojo ryšio telefono „Samsung A5“ ekranas, 500 eurų vertė. Dėl minėtų R. D. neteisėtų veiksmų padaryta 600 eurų žala. R. D. abiejų minėtų įvykių metu buvo išgėręs (1 t., b. l. 30-32).

26Akistatos protokole užfiksuota, kad D. V. nurodė, jog pradinis konfliktas įvykio ( - ). Iš pradžių toje vietoje įvyko žodinis konfliktas tarp jo ir nepažįstamo asmens. Kad konfliktas būtų išvengtas, R. D. jį sulaikė pargriaudamas ar apkabindamas, bei porą kartų ranka, kuria jos vieta tiksliai pasakyti negali, sudavė į veidą, į kurią pusę nepamena. Tada jis sudavė R. D., t. y. taikė suduoti į galvą, smūgiavo, tačiau ar pataikė, nepamena. Ar smūgiavo rankos delnu ar kumščiu, dabar nepamena. Ten buvę kiti kolegos juos išskyrė. Po to jis grįžo iki savo namų su kolega E. K., prie namų ( - ) susitiko su R. D.. Atsimena, kad susitikti susitarė telefonu, ar R. D. jam skambino nepamena. Susitikimo priežastis buvo išsiaiškinti dėl prieš tai vykusio konflikto. Susitikus vėl sukonfliktavo. Susitiko, nieko vienas kitam nepasakė, be žodžių R. D. ėjo link jo, o jis ėjo link R. D.. Tada tarp jų įvyko susistumdymas, R. D. koja pataikė jam į koją, į kurią dabar nepamena, tada pargriuvo ant žemės, t. y. žolės. Kai pargriuvo ant žemės, R. D. atsisėdo ant jo, atsisėdęs kojomis prispaudė rankas, smūgiavo rankų kumščiais į galvą, kiek tiksliai kartų nepasakys, po to užlaužė ranką, kurią nepamena. Po to kas vyko nelabai pamena, bet kai atsipeikėjo buvo prie savo buto durų. R. D. nurodė, kad D. V. parodymus suprato, su jais sutinka iš dalies. Sutinka, kad ( - ) g. tarp D. V. ir nepažįstamo asmens kilo konfliktas, bet konfliktas buvo nežodinis. D. V., eidamas pro šalį, pečiu užkabino minėtą vaikiną ir pasakė R. D.: „žiūrėk, kabinėjasi“, jis pasakė D. V., kad pats užsikabino. Vaikinukai buvo du, bet pečiu D. V. kliudė vieną., po to rankos kumščiu D. V. du kartus sudavė tam vaikinukui, kurį kliudė pečiu, į burną. Sutinka su tuo, kad norėdamas, jog būtų išvengta konflikto, apsikabino rankomis D. V., tuo metu tiek D. V., tiek tas vaikinas mojavo rankomis, ir staiga jie abu su D. V. pargriuvo ant žemės. Prispaudė D. V. vis kūnu prie žemės, kad daugiau nevyktų konfliktas, tada D. V. jam pasakė: „tu, R., už mane neini“. Pasakė D. V., kad jis pats užsikabino, todėl už jį neis. Tada D. V. sudavė rankos kumščiu du kartus jam į veido kairę pusę ir pasakė, kad „aš nieko neprarandu, tau „batai“ bus“. Prieš parversdamas ant žemės D. V., pasakė, kad viskas filmuojama, kad nereikia taip elgtis, po to ir buvo pasakyta jau jo minėta frazė. Kiek atsimena, nuo žemės abu atsistojo patys. Jokių konfliktų toje vietoje daugiau nebuvo. ( - ) g. ėjo link ( - ) g., kai D. V. beeinat kelis kartus buvo prie jo pribėgęs ir trenkdavo rankos kumščiu į veidą. D. V. stengėsi nuraminti, bet jam nesisekė, jo akys buvo pabalusios, persivertusios, jis lakstė ir šūkavo ( - ) g. Po to kolegos jį parvežė namo, D. V. dar buvo likęs. Sutinka su tuo, jog su D. V. susiskambino, ar jis ar D. V. skambino, nepamena. Susitiko dėl to, kad jis norėjo pasiaiškinti, kodėl sukonfliktavo ir buvo užsipultas. Kai atėjo prie ( - ) namo, D. V. stovėjo ir rūkė, kartu buvo E. K.. Paklausė, kodėl D. V. kabinėjosi prie tų vaikinukų. D. V. staigiai baigė rūkyti, pasakė „ateik čia, gaidy“, ir staiga priėjęs rankos kumščiu du kartus sudavė į kairę veido pusę, ties akim. Tada D. V. parvertė ant žemės, apsikabino rankomis ir parvertė, kad nuramintų. Laikė prispaustą prie žemės, visu kūnu, kad daugiau nesmūgiuotų. Daugiau jokie smūgiai nei vienam suduoti nebuvo. D. V. pasakė, kad nesipyktų, jam atsakė, kad nepyksta ir atsistojęs išėjo (1 t., b. l. 48-50).

27Įvykio apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtoje, ( - ), tyrimui reikšmingų pėdsakų nerasta (1 t., b. l. 130-134).

28Įvykio apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti ties ( - ), žalia veja ištrypta, tyrimui reikšmingų pėdsakų nerasta (1 t., b. l. 135-139).

29Daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ ir ruda striukė, kuriuos pateikė D. V.. Mobiliojo ryšio telefono ekrano stiklas suskaldytas, ekranas neįsijungia. Striukės kišenė kairėje viršuje ir dešinėje apačioje suplyšusios. Daiktai nufotografuoti ir grąžinti D. V. (1 t., b. l. 144-149, 151).

30Iš alkotesterio parodymų matyti, kad D. V. 2014-02-27 0.09 val. nustatytos 1,31 promilės (1 t., b. l. 158).

31Specialisto išvadoje nurodyta, kad D. V. kairės ausies sraigtinio nervo potrauminis uždegimas, poodinės kraujosruvos kairiame smilkinyje, kairės ausies kaušelyje, kairėje kaktos pusėje, kairės akies apatiniame voke, dešiniame žaste, dešinėje juosmens pusėje, dešinėje blauzdoje, odos nubrozdinimai dešinėje pakaušio pusėje, dešinėje kaktos pusėje, dešinio kelio srityje, padaryti kietais bukais daiktais ar paviršiais, galimai tiriamojo ir medicininiuose dokumentuose nurodytu laiku. D. V. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairės ausies sraigtinio nervo potrauminio uždegimo jo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų (1 t., b. l. 162-164).

32Specialisto išvadoje nurodyta, kad sužalojimai D. V. galėjo būti padaryti 2017-02-26. Tam neprieštarauja medicininių dokumentų duomenys. Sužalojimai padaryti ne mažiau vienuolikos trauminių poveikių pasekoje kietais bukais daiktais ar paviršiais paveikus galvą, dešinį žastą, dešinę juosmens pusę, dešinį kelį dešinę blauzdą. Atsižvelgiant į sužalojimo pobūdį, tikėtina, kad D. V. kairės ausies sraigtinio nervo potrauminis uždegimas padarytas tiesioginio trauminio poveikio pasekoje, nes sužalojimas griuviminei traumai nebūdingas. Odos nubrozdinimai dešinėje pakaušio pusėje, dešinėje kaktos pusėje, dešinio kelio srityje, poodinės kraujosruvos kairėje kaktos pusėje ir dešinėje blauzdoje galėjo būti padaryti tiek tiesioginių trauminių poveikių pasekoje, tiek griuviminių traumų metu. Kiti sužalojimai griuviminei traumai nebūdingi (1 t. b. l. 168-169).

33Garso įrašų apžiūros protokole fiksuotas garso įrašų 2017-03-17 raštu, reg. Nr. 41D(K)-385, pateiktų Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus perklausa. Perklausius garso įrašus užfiksuota, jog 2017-02-26 į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino vyras, kuris prisistatė M. P. ir pranešė, kad girdi po langais, ( - ), žmogų spardo. Yra trise, vienas ramina, kitas muša. Po to 2017-02-26 skambina moteris iš ( - ), prašo greitosios medicinos pagalbos, nes vyras girtas, traukuliuoja, eina putos iš burnos, pokalbio metu moteris pasako, kad jis pareigūnas, kad jam yra galva trenkta po muštynių. Pokalbio metu girdisi, kaip moteris į kažką sako: „D., D.“ (1 t., b. l. 172-178).

34Kitų objektų apžiūros protokole nurodyta, kad pagal Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. V. prašymą dėl 2017-02-26 nuo 21 iki 23 val. vaizdo įrašo pateikimo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiasis tyrėjas R. M. 2017-02-28 tarnybiniu pranešimu Dėl vaizdo įrašo pateikė kompaktinę plokštelę Verbatim DVD-R, ant kurios užrašytas registracijos numeris 40-5-LK-61/17. Minėtoje plokštelėje matomas įrašas pavadinimu 1004 Cam 5 2017_02_27_11_26_13_533. Peržiūrint minėtą įrašą matome užrašą ( - ) 175, įrašo trukmė 1:30:05 val. Žiūrint šį įrašą matosi, kad yra tamsus metas, tačiau gatvė apšviesta, nuo jo pradžios praėjus apie 39.25 min. matosi, kad ( - ) ir ( - ) g. sankryžą, link ( - ), pravažiuoja baltos spalvos automobilis, apie 39.40 min. šis automobilis atvažiuoja į minėtą sankryžą atbulomis ir vėl nuvažiuoja. Apie 39.47 min. prie minėtos sankryžos iš ( - ) viešbučio pusės ateina 2 vaikinai, kurių vienas vilki rudos spalvos striukę, o kitas striukę su kapišonu ant kurio yra kailis, šie vaikinai sustoja prie sankryžos, ruda striuke vilkintis vaikinas kalba telefonu, apie 40.40 min. pro minėtus vaikinus eina kitas vaikinas, kuris trumpam sustoja ir po to nueina tolyn. Apie 41.40 min. ( - ) gatvės atkarpoje tarp ( - ) ir ( - ) gatvių matosi 3 vaikinai, kurie eina link ( - ) gatvės, vienas vaikinas eina truputį atsilikęs, kai tuo metu ( - ) gatvę, pereina anksčiau minėti du vaikinai, šie ties ,, ( - )“ kavine prasilenkia su 2 vaikinais, o su vaikinu, kuris ėjo truputį atsilikęs, įvyksta konfliktas, nes šis greit nubėga į ( - ) gatvę link ( - ), o paskui jį ir abu vaikinai, kurie perėjo gatvę. Apie 42.11 min. prie ( - ) ir ( - ) g. sankryžos, nuo ( - ) viešbučio pusės pribėga vaikinas, kuris vilki striukę su kapišonu, kuris yra su kailiu, ir nubėga link ( - ), apie 43.22 min. ( - ) aikštė link ( - ) gatvės perbėga trys vaikinai. Apie 46.29 min. ( - ) ir ( - ) g. sankryžą, link ( - ) gatvės pravažiuoja baltos spalvos automobilis, kuris stabteli ir nuvažiuoja. Apie 47.30 min. prie minėtos sankryžos ateina 3 vaikinai ir mergina, jie kalba su kitoje gatvės pusėje stovinčiu vaikinu, kuris vėliau nueina. Apie 48.04 min. prie minėtos kompanijos prieina vaikinas, kuris vilki šviesios spalvos striukę ir ant nugaros turi užsidėjęs tamsios spalvos kuprinę ir kalba su kompanijos nariais, apie 49.00 min. vaikinas, šviesia striuke, pasiveda į šoną vaikiną ruda striuke, jie kalbasi, vaikinas šviesia striuke skambina telefonu, apie 50.51 min. pro šiuos vaikinus nuo ( - ) gatvės pusės eina 2 vaikinai, iš kurių vienas užkliūva už vaikino ruda striuke, po ko galimai įvyksta konfliktas, prie jų pribėga 2 likę vaikinai ir mergina, matosi, kad vaikinas šviesia striuke iš būrio atitraukia vaikiną, galimai ruda striuke, šis nori ištrūkti, nustumia vaikiną šviesia striuke ir bando kažkam iš būrio suduoti smūgius, vaikinas šviesia striuke lieka stovėti nuošalyje, apie 51.15 vaikinas šviesia striuke eina link konfliktuojančių, matosi galimai grumtynės, ( - ) gatve lėtai važiuoja taksi automobilis. Apie 52.01 min. ties ( - ) ir ( - ) g. sankryža vaikinas, kuris vilki striukę su kapišonu su kailiu, veda vaikiną šviesia striuke nuo konfliktuojančių asmenų ir abu jie nueina ( - ) gatve link ,,( - )“ viešbučio, apie 52.10 min. paskui minėtus vaikinus eina mergina ir 3 vaikinai, vienas vaikinas, galimai ruda striuke, nusiteikęs agresyviai nuėjusių vaikinų atžvilgiu, mergina jį ramina, ir visi jie nueina link ,,( - )“ viešbučio (1 t., b. l. 187-189).

352017-04-18 apžiūros protokole fiksuota, jog peržiūrėjus vaizdo įrašus, esančius kompaktinėse plokštelėse, reg. Nr. 40-5-LK-64/17, 40-5-LK-65/17, pateiktose Šiaulių apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiojo tyrėjo R. M., jokių tyrimui reikšmingų duomenų negauta (1 t., b. l. 193).

36Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad buvo gauti duomenys iš policijos naudojamos informacinės sistemos „POLIS“ BIRT ataskaitos žiūryklės. Pagal juos paaiškėjo, kad 2017-02-26 apie 22.41 val. iš Bendrojo pagalbos centro buvo gautas pranešimas apie tai, kad ( - ), prie „( - )“ baro mušasi penki asmenys. Papildomai pranešėjas paaiškino, kad prie minėto baro privažiavo baltos spalvos „Mercedes“ markės automobilis ir „pripurškė dujų asmenims“ (2 t., b. l. 1).

372017-05-29 apžiūros protokole fiksuota UAB „( - )“, UAB „( - )“ (viešbutis „( - )“) 2017-02-26 vaizdo stebėjimo kameromis fiksuoti vaizdo įrašai. UAB „( - )“ (viešbutis „( - )“) vaizdo stebėjimo kamera Nr. 11. Laikmačiui rodant 23:23:48 matome du vaikinus ir merginą. Vienas vaikinas su tamsios spalvos striuke (toliau – Nr. 1), kitas – su šviesios spalvos striuke, ant galvos užsidėjęs kapišoną, ant nugaros kuprinę (toliau – Nr. 2). Vaikinas Nr. 2 ranka prilaiko vaikiną Nr. 1, neleisdamas jam eiti, tačiau vaikinas Nr. 1 visu korpusu stumiasi. Po to abu vaikinai užsirūko. Šalia matosi grupelė žmonių, galimai trys, keturi. Pro šalį praeina du apsikabinę vaikinai, vienas apsirengęs tamsiai, o kitas šviesomis kelnėmis, šviesia striuke (gal megztiniu) su kapišonu ant galvos (toliau – Nr. 3). Po to Nr. 3 grįžta ir prieina prie Nr. 1, suima rankomis už rūbų krūtinės srityje, prieš tai Nr. 1 dešinės rankos kumščiu galimai suduoda Nr. 3 į kairę veido pusę (galimai ties žandu). Vaikinai susigrumia. Mergina ir Nr. 2 bando juos išskirti. Nr. 1 galimai dar du kartus dešinės rankos kumščiu suduoda Nr. 3 į kairę veido pusę, ar pataiko abu smūgius, negalima suprasti. Nr. 3 iš kelio spiria Nr. 1 ir galimai pataiko į kairę veido (galvos) pusę, vyksta grumtynės, pribėga keli ten esantys jaunuoliai ir uniformuoti policijos pareigūnai. Vaikinus Nr. 1 ir Nr. 3 išskiria. Incidento metu pro šalį važiuoja tamsios spalvos automobilis, šiek tiek stabteli, po to nuvažiuoja. Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis Nr. 1 panašus į D. V., Nr. 3 galimai R. D. (2 t., b. l. 12-16).

382017-09-20 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. V. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-03-03 raštu, reg. Nr. IBPS-S-26792, UAB „( - )“ pateikti viešbučio „( - )“ vaizdo kamerų 2017-02-26 nuo 21.30 iki 23 val. užfiksuotus ( - ) gatvės vaizdo įrašus. 2017-03-06 UAB „( - )“ raštu, reg. Nr. 30, pateikė 2017-02-26 viešbučio „( - )“ vaizdo stebėjimo kameromis fiksuotus vaizdo įrašus. Rašte nurodyta, jog vaizdas pradėtas įrašinėti nuo 22.30 val., nes kamerose laikas po paskutinio laiko keitimo nebuvo atsuktas. Peržiūrėjus pateiktus vaizdo įrašus, 2017-02-26 apie 23.23.48, t. y. apie 23.24 val. (vaizdo stebėjimo kamerų laikmačio informacija) fiksuotas konfliktas, galimai kilęs tarp D. V. ir R. D., kurio metu buvo galimai suduoti smūgiai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, jog galimas incidentas įvykio apie 22.24 val., būtent toks laikas ir nurodytas 2017-08-09 pranešime apie įtarimą, kuris pasirašytinai įteiktas R. D. (2 t., b. l. 17-18).

39Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad iš Respublikinės Šiaulių ligoninės 2017-03-01 gautas slaugytojos Šimkienės pranešimas, jog 2017-03-01 06.52 val. kreipėsi R. D., kuris dėl galvos ir veido paviršinių sužalojimų, po apžiūros išleistas gydytis ambulatoriškai. Nurodė, kad 2017-02-26 23 val. buvo sumuštas pažįstamo asmens ( - ) – ( - ) gatvių sankryžoje (2 t., b. l. 19).

40Specialisto išvadoje nurodyta, kad R. D. padarytas sužalojimas – poodinė kraujosruva kairėje veido pusėje. Medicininių dokumentų duomenimis sužalojimas R. D. galėjo būti padarytas 2017-02-26. Sužalojimas galėjo būti padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje kietu buku daiktu ar paviršiumi paveikus kairę veido pusę. R. D. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimas galėjo būti padarytas tiek tiesioginio trauminio poveikio pasekoje, tiek griuviminės traumos metu (2 t., b. l. 31).

412017-08-11 apžiūros protokole fiksuota Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdybos 1-ojo skyriaus 2017-08-08 pažymoje „Dėl duomenų pateikimo“ pateiktų abonentinio numerio ( - ) įeinančių ir išeinančių skambučių, kitos perduodamos informacijos išklotinių laikotarpiu nuo 2017-02-26 10:40:01 val. iki 2017-02-27 16:35-16 val. apžiūra. Atlikus ( - ) įeinančių ir išeinančių skambučių, kitos perduodamos informacijos išklotinių apžiūra, kurios metu nustatyta, jog tarp abonentinių numerių ( - ), kuriuo pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis naudojasi (naudojosi) pareiškėjas D. V., ir ( - ), kuriuo pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis naudojasi įtariamasis R. D., 2017-02-26 yra 6 kontaktai: 1. 21:56:01 val. iš abonentinio Nr. ( - ) skambinta į - ( - ) (pokalbis 64 s). 2. 21:58:32 val. iš abonentinio Nr. ( - ) skambinta į - ( - ) (pokalbis 83 s). 3. 22:00:46 val. iš abonentinio Nr. ( - ) skambinta į - ( - ) (pokalbis 138 s). 4. 22:05:14 val. iš abonentinio Nr. ( - ) skambinta į - ( - ) (pokalbis 45 s). 5. 22:08:12 val. iš abonentinio Nr. ( - ) skambinta į - ( - ) (pokalbis 39 s). 6. 22:39:49 val. iš abonentinio Nr. ( - ) skambinta į - ( - ) (pokalbis 133 s) (2 t., b. l. 53-55).

42Pagal BK 138 straipsnį 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje numatytų padarinių. Nesunkus sveikatos sutrikdymas, kaip ir bet kuris kitas sveikatos sutrikdymas, objektyviai gali pasireikšti ir žmogaus sužalojimu, t. y. žmogaus kūno audinių ar organų anatominio vientisumo ar jų funkcijų pažeidimu dėl mechaninio, fizinio ar cheminio poveikio. Šiuo atveju itin svarbu nustatyti priežastinį ryšį tarp kaltininko veikos ir atsiradusių padarinių. Būtent kaltininko veika – atitinkamas poveikis nukentėjusiajam turi būti jam atsiradusio nesunkaus sveikatos sutrikdymo priežastimi. BK 138 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nusikaltimas yra tyčinis – jis gali būti padaromas arba apibrėžta, arba neapibrėžta tyčia. Nesunkus sveikatos sutrikdymas yra padarytas apibrėžta tyčia, jei kaltininkas suprato, kad savo veika kėsinasi į kito žmogaus sveikatą, numatė, kad gali kitam žmogui nesunkiai sutrikdyti sveikatą, ir norėjo jam tokį sveikatos sutrikdymą padaryti. Esant neapibrėžtai tyčiai kaltininkas irgi suvokia, kad jis savo veika kėsinasi į kito žmogaus sveikatą. Tačiau šiuo atveju kaltininkas galimybę atsirasti įvairiems jo pavojingos veikos padariniams (nukentėjusiojo skirtingo masto sveikatos sutrikdymams – sunkiems, nesunkiems ar nežymiems) numato bendrai, tų padarinių savo sąmonėje nedetalizuoja. Kai sveikatos sutrikdymas padaromas neapibrėžta tyčia, kaltininko veika kvalifikuojama pagal atsiradusius padarinius: kaip sunkus, nesunkus ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu ir kt.

43Pagal BK 284 straipsnį už viešosios tvarkos pažeidimą, sukėlusį padarinius, atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Aiškinant šią normą gausioje teismų praktikoje yra pažymėta, kad traukiant asmenį baudžiamojon atsakomybėn pagal šį straipsnį turi būti nustatyti veikos padariniai – visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas. Šie padariniai nustatomi atsižvelgiant į tai, ar viešoje vietoje buvo panaudotas fizinis smurtas, ar aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, ar buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta didelė materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis, ar kilo sumaištis, nutrauktas jiems skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys Nr. 2K-243/2006, 2K-248/2008, 2K-412/2009, 2K-563/2009, 2K-513/2010, 2K-135/2011, 2K-416/2013, 2K-491/2013, 2K-141-507/2015, 2K-310-942/2016). Teismų praktikoje visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijunta pažeminti, šokiruoti ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-55/2011, 2K-450/2010). Kaltininko veiksmus kvalifikuojant pagal BK 284 straipsnį nėra būtina, kad viešoji tvarka būtų pažeista, matant žmonių miniai (kasacinė nutartis Nr. 2K-278-511/2015). Aiškinant nusikalstamos veikos – viešosios tvarkos pažeidimo – sudėties požymius, teismų praktikoje taip pat pažymima, kad šis nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, taigi būtina, kad kaltininkas suvoktų, jog savo veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, numatytų, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka, ir šių padarinių norėtų. Veikos motyvai ir tikslai nėra būtini viešosios tvarkos pažeidimo nusikalstamos veikos sudėties požymiai, tačiau kaltininko elgesio paskatų analizė svarbi jo tyčios turiniui nustatyti, taip pat išvadai, kad asmuo suvokė savo veiksmus kaip nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimą ir kad tai buvo svarbus jo veikos aspektas (kasacinė nutartis Nr. 2K-384-788/2018). Pagal BK 284 straipsnį veikos kvalifikuojamos ir tais atvejais, kai savo asmeniniams santykiams spręsti kaltininkas pasirinko būtent viešąją vietą ir būdą, kuriuo akivaizdžiai sutrikdė visuomenės rimtį, pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai (kasacinės nutartys Nr. 2K-126/2006, 2K-159/2009, 2K-136/2010, 2K-55/2011, 2K-120/2011). Pagal nusikalstamų veikų kvalifikavimo patirtį, kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje, kitiems asmenims gali būti padaromi įvairaus laipsnio sveikatos sutrikdymai. Tokiais atvejais nukentėjusiajam patyrus nesunkų ar sunkų sveikatos sutrikdymą, kaltininko veika kvalifikuojama kaip viešosios tvarkos pažeidimo ir atitinkamo sveikatos sutrikdymo nusikaltimų sutaptis (kasacinės nutartys Nr. 2K-408/2013, 2K-7-62-489/2015).

44R. D. kaltė, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 138 straipsnio 1 dalyje ir 284 straipsnyje, grindžiama nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, kiek tai neprieštarauja kitoms byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, specialisto išvada bei kitais rašytiniais duomenimis, kurie buvo tiesiogiai ištirti teisiamuosiuose posėdžiuose, o jų patikimumas patikrintas BPK numatytais proceso veiksmais. Kaltinamasis R. D. teisme dėl padarytų nusikalstamų veikų neprisipažino ir nurodė, kad ne jo, o D. V. veiksmai buvo nusikalstami. Nurodė, kad D. V., pamatęs jį ties ( - ) namu, numetęs cigaretę ir pasakęs „ateik čia, gaidy“, trenkė jam du smūgius į kairę veido sritį, todėl apkabino D. V., pargriovė ant žemės ir laikė prispaudęs. Nurodė, kad D. V. prispaustas pasakė nesipykti, atsakė, kad nepyksta, paleido D. V. ir išėjo. Kaltinamasis teisme neigė sudavęs D. V. smūgius. Nors kaltinamasis teismus davė pakankamai išsamius parodymus apie nurodyto įvykio aplinkybes, visgi jo parodymai prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams, todėl teismas šią jo iškeltą versiją laiko gynybine pozicija, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės, kadangi jo parodymus paneigia kiti byloje esantys įrodymai. Nukentėjusysis D. V. teisme nurodė priešingas įvykio aplinkybes, kad tarp ( - ) namų iš karto vyko susistumdymas be žodžių, R. D. spyris koja, po kurio pargriuvo ant žemės, R. D. sėdo ant rankų, smūgiavo į galvą, jam ištraukus ranką, R. D. ją pagavo ir laužė, kojos keliais smūgiavo į šonus. Nukentėjusysis iš esmės analogiškas įvykio aplinkybes nurodė nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios, todėl teismas neturi pagrindo juo netikėti. D. V. pareiškime užfiksuota, kad susitikus R. D., šis iškart jį pastūmė, po to pargriovė ant žemės, t. y. žolės. R. D. kojomis prispaudė rankas, atsisėdo ant jo ir rankomis sudavė kelis smūgius į kairę galvos sritį, kiek tiksliai buvo suduota smūgių, nežino. Po kiek laiko sugebėjo ištraukti vieną ranką, tada R. D. keliu du kartu smūgiavo į šonus: vienas smūgis kliuvo ties juosmeniu, kitas - aukščiau. Tada užlaužė dešinę ranką, kurį laiką pasėdėjo ant jo ir pasišalino (1 t., b. l. 30-32). D. V. parodymus patvirtina specialisto išvadoje nurodyti jam padarytų pobūdis ir lokalizacija, o būtent: kairės ausies sraigtinio nervo potrauminis uždegimas, poodinės kraujosruvos kairiame smilkinyje, kairės ausies kaušelyje, kairėje kaktos pusėje, kairės akies apatiniame voke, dešiniame žaste, dešinėje juosmens pusėje, dešinėje blauzdoje, odos nubrozdinimai dešinėje pakaušio pusėje, dešinėje kaktos pusėje, dešinio kelio srityje. Iš specialisto išvados matyti, kad iš vienuolikos trauminių poveikių, penki nebūdingi griuviminei traumai. Visi sužalojimai sutampa su R. D. neteisėtais kaltinime nurodytais veiksmais: pastūmė ir pargriovė D. V. ant žemės, prispaudė jo rankas kojomis, atsisėdo ant D. V., sudavė nenustatytą skaičių smūgių į kairę galvos pusę, sudavė du smūgius kojos keliu į dešinę kūno pusę, užlaužė dešinę ranką. Šios aplinkybės visiškai paneigia R. D. parodymus, jog jis D. V. smūgių nesudavė. D. V. nurodytas įvykio aplinkybes patvirtina ir bendrojo pagalbos centro garso įraše užfiksuota informacija, jog į Bendrąjį pagalbos centrą du kartus paskambino vyras, kuris nurodė, jog girdi po langais, kaip ( - ) žmogų spardo. Pranešėjas nurodė, kad yra trise, vienas ramina, kitas muša (1 t., b. l. 172-178). Pagal duomenų visumą, specialisto išvadose nurodytus D. V. ir R. D. sužalojimus, galima teigti, kad paskambinusio asmens nurodytas asmuo, kuris ramina, yra E. K., o asmuo, kuris muša – R. D.. Nenustatyta, kad įvykio vietoje būtų kitų pašalinių asmenų, taip pat negauta pranešimų apie šioje vietoje kilusius kitų asmenų konfliktus. Vienintelis tiesioginis šio įvykio liudytojas E. K. teisme nurodė, kad D. V. paskambino R. D. ir jie susitarė susitikti. Ėjo link D. V. namų, kai atėjo R. D.. Tada D. V. su R. D. pradėjo žodžiais konfliktuoti, susistumdė ir krito ant žemės. Mėgino juos išskirti, bet nepavyko, nes jie buvo susikabinę. Nepamena, kas kam sudavė smūgius ir kiek laiko truko konfliktas. Konfliktas baigėsi tuo, kad jie išsiskirstė, R. D. išėjo namo. Liudytojas parodė, kad pirmas stūmė D. V.. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad R. D. taip pat D. V. laikė prispaustą prie žemės (1 t., b. l. 75-76). Nors liudytojas E. K. nurodo, kad D. V. skambino R. D., visgi iš telefoninių išklotinių matyti, kad paskutinis skambutis buvo būtent R. D. D. V. (2 t., b. l. 53-55). Be to, liudytojas E. K. nurodė, kad pirmasis stūmė D. V., tačiau net ir darant prielaidą, kad nukentėjusysis pirmas stūmė R. D., nenustatyta, kad įvykio metu būtų susidariusi tokio pavojingumo konfliktinė situacija, kad R. D. būtų turėjęs gintis, padarant nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Be to, negalima teigti, kad jis nukentėjusiojo atžvilgiu fizinį smurtą panaudojo spontaniškai, kilus tarpusavio konfliktui ir dėl nukentėjusiojo veiksmų, kurių jis negalėjo numatyti - iš bylos aplinkybių matyti, kad R. D. pats inicijavo susitikimą jau po kelių konfliktų su D. V. centrinėje miesto dalyje. Nors R. D. nurodo, kad susitikimo su D. V. tikslas buvo atsiimti automobilyje likusią kuprinę, visgi atkreiptinas dėmesys, kad ikiteisminio tyrimo metu jo versijos keitėsi – R. D. buvo nurodęs, kad norėjo susitikti su D. V. ir su juo susitaikyti, po to šią versiją kaltinamasis teisme pats paneigė, taip pat nurodė, kad norėjo susitikti ir sužinoti, ar D. V. viskas gerai, be to, ikiteisminio tyrimo metu buvo nurodęs, kad norėjo tik pasikalbėti apie įvykius miesto centre (2 t., b. l. 83-85, 89-90, 3 t., b. l. 11-15). Nurodytos aplinkybės tik patvirtina, kad susitikimas ( - ) gatvėje R. D. buvo inicijuotas. Tuo tarpu iš Respublikinės Šiaulių ligoninės gauto slaugytojos pranešimo matyti, jog pats R. D., kreipdamasis į ligoninę, nurodė, jog 2017-02-26 23 val. buvo sumuštas pažįstamo asmens ne ( - ) gatvėje, o ( - ) – ( - ) gatvių sankryžoje (2 t., b. l. 19), tuo tarpu specialisto išvadoje nurodyta, kad R. D. padarytas tik vienas sužalojimas – poodinė kraujosruva kairėje veido pusėje (2 t., b. l. 31). Šios aplinkybės patvirtina, kad D. V. ( - ) g. R. D. nesudavė nei vieno smūgio, tuo tarpu D. V. nustatyti net keli smūgiai, kurie griuviminei traumai nebūdingi. Nors daugiau tiesioginių šio įvykio liudytojų nėra, reikšmingų duomenų apie įvykio aplinkybes pateikė į įvykio vietą atvykę pareigūnai. Liudytoja R. G. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad gavo pranešimą dėl muštynių ir važiavo į ( - ) gatvę, ten prie namo rado D. V. ir E. K.. Kai priėjo, D. V. buvo ant žemės, o E. K. buvo šalia ir bandė D. V. pakelti. Klausė, kas atsitiko, bet jie nieko nesakė, jokių skundų nebuvo. Abu teigė, kad jokių muštynių nebuvo, ant jų sužalojimų nematė. D. V. buvo sąmoningas ir į klausimus atsakinėjo. Su kolega E. Z. D. V. palydėjo namo (1 t., b. l. 61-62, 68-69). Liudytojas E. Z. teisme nurodė iš esmės analogiškai. Ikiteisminio tyrimo metu E. Z. nurodė, kad gavo pranešimą, jog mušasi trys asmenys, atvykę rado du kolegas. E. K. jam nurodė, kad D. V. nugriuvo paslydęs, D. V. drabužiai buvo šlapi, sužalojimų ant jo nematė, tačiau D. V. buvo susiėmęs už galvos (1 t., b. l. 61-62). Nors E. Z. ir R. G. parodymai yra prieštaringi, visgi teismui jie naudingi tuo, kad suteikia informacijos, jog tai buvo paskutinis konfliktas, kuriame dalyvavo D. V., kadangi D. V. pareigūnų buvo parvestas namo, iš ten jis buvo išvežtas į ligoninę. Nei vienas iš byloje esančių liudytojų nenurodo, kad D. V. būtų reikėję pagalbos iki tol, iki šios įvykio vietos D. V. galėjo pats paeiti, tačiau po susitikimo su R. D. jį namo teko pareigūnams parvesti. Byloje negauta jokių objektyvių duomenų, kad D. V. galėjo patirti sužalojimus ne dėl R. D., o kitų asmenų veiksmų. Be to, nuo pranešimo Bendrajam pagalbos centrui apie muštynes iki greitosios pagalbos iškvietimo D. V. buvo praėję vos 11 minučių, todėl atmetama R. D. pateikta versija, kad D. V. sužalojimus galėjo patirti namuose. Tuo tarpu garso įraše taip pat užfiksuota, kad D. V. draugė, kviesdama pagalbą nurodė, kad jam sutrenkta galva po muštynių (1 t., b. l. 172-178). Liudytojas T. S. teisme parodė, kad tą dieną D. V. vežė iš ligoninės ir D. V. jam sakė, kad prie namų su R. D. susimušė, nukentėjusysis jam pasakojo, kad susitiko su R. D. išsiaiškinti, sakė, kad buvo pargriautas, kad R. D. ant jo užlipęs smūgiavo rankomis į galvą. Liudytojas nurodė, kad vežant D. V. iš ligoninės, ant jo matėsi sumušimai, paraudimai, mėlynės. Liudytojai D. A. ir K. R. taip pat nurodė, kad vežant D. V. iš ligoninės, jis aiškino, kad jį sumušė R. D.. Šios liudytojų nurodytos aplinkybės patvirtina, jog D. V. sužalojimus padarė būtent R. D.. Byloje nenustatyta minėtų liudytojų suinteresuotumo bylos baigtimi, jų šališkumo ar kitų priežasčių, dėl kurių jie siektų kaltinamąjį melagingai apkalbėti. Įvertinus šiuos įrodymus, galima daryti pagrįstą išvadą, jog specialisto išvadoje nurodyti D. V. padaryti sužalojimai kilo būtent dėl R. D. neteisėtų veiksmų. Šią nusikalstamą veiką jis padarė veikdamas tyčia - R. D., suduodamas nenustatytą skaičių smūgių į kairę galvos pusę, suduodamas du smūgius kojos keliu į dešinę kūno pusę ir užlauždamas dešinę ranką, suvokė nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veiksmų gali sutrikdyti D. V. sveikatą, ir jų norėjo. Pagal atsiradusius padarinius R. D. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 1 dalį. Tai, jog dėl R. D. veiksmų buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, patvirtina ne tik ta aplinkybė, kad prieš kitą asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, nukentėjusiajam D. V. nesunkiai sutrikdant sveikatą, bet ir tai, kad smurtas buvo panaudotas liudytojo E. K. akivaizdoje, apie įvykį Bendrajam pagalbos centrui pranešė muštynes girdėjęs pašalinis asmuo, triukšmas buvo sukeltas nakties metu, taip trikdant asmenų ramybę ir poilsį, įvykio vieta yra tarp daugiabučių namų, kur bet kada galėjo pasirodyti kiti asmenys, be to, į įvykio vietą buvo iškviesta policija. Remiantis šiomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad R. D. viešoje vietoje įžūliais veiksmais (panaudojant fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį D. V.), buvo pademonstruota nepagarba aplinkiniams ir aplinkai bei visuomenės rimtis ir tvarka realiai sutrikdyta. Kaltinamasis suvokė nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veiksmų atsiras BK 284 straipsnyje numatyti padariniai, ir jų norėjo. Kaltinamasis R. D. betarpiškai realizavo visus jam inkriminuojamo nusikaltimo, numatyto BK 284 straipsnyje, požymius, todėl jo kaltė įrodyta visiškai.

45Iš kaltinimų šalintina aplinkybė, kad R. D. 2017-02-26 apie 21.51 val. ties ( - )/( - ) gatvių sankirta pargriovė D. V. ant žemės ir sudavė jam du smūgius dešine ranka į galvą, kadangi jokių objektyvių duomenų, leidžiančių daryti neabejotiną išvadą, jog R. D. atliko šiuos nurodytus veiksmus, byloje nėra. Kaltinamasis R. D. dėl šios kaltinimo dalies teisme nurodė, kad tuo metu ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtoje ėjo du jaunuoliai, o D. V. užkabino petimi vieną iš tų jaunuolių. Tada vienam iš jaunuolių trenkė kumščiu į veidą, įvyko D. V. ir tų dviejų jaunuolių muštynės. Mėgindamas juos išskirti, atsistojo į tarpą ir D. V. apsikabino rankomis, o vienas iš tų jaunuolių, norėdamas suduoti, nuvirto ant D. V. ir jie abu (R. D. ir D. V.) griuvo. Paleido D. V. rankas ir tada D. V. trenkė jam vieną ar du smūgius į kairę veido pusę. Kaltinamasis taip pat nurodė, kad D. V. nesudavė nei vieno smūgio. Nukentėjusysis D. V. teisme nurodė kitokias aplinkybes, jog einant bulvaru susitiko du nepažįstamus jaunuolius, praeidami vieni pro kitus užkliuvo pečiais ir apsižodžiavo, bet daugiau su jais jokio konflikto nebuvo. Nurodė, kad R. D. apkabino jį šonu, pakėlė ir pargriovė ant žemės, dešine ranka smūgiavo į veidą, o jis kaltinamajam davė atgal vieną kartą, bet nepamena, ar pataikė, tada kolegos juos išskyrė. Kai R. D. jį pargriovė, tie nepažįstami asmenys jau buvo nuėję toliau. D. V. pareiškime nurodė kitokias aplinkybes, kad priėjus ( - ) gatvę, su nepažįstamais asmenimis kilo konfliktas, kurio metu visgi apsistumdė su minėtais asmenimis. Pareiškime nurodė ir tai, kad maždaug tuo pačiu laiku, kolega R. D., galimai siekdamas išvengti tolimesnio konflikto su minėtais asmenimis, jį patraukė į šalį ir pargriovė ant žemės. Tada du kartus iš dešinės rankos R. D. smūgiavo jam į galvą, į kurią tiksliai vietą, pasakyti negali. Gindamasis R. D. vieną kartą trenkė į veidą, ar pataikė, nežino (1 t., b. l. 30-32). D. V. nurodytų aplinkybių, jog R. D. pargriovė jį ant žemės ir sudavė jam du smūgius dešine ranka į galvą, nepatvirtina kiti byloje ištirti įrodymai. Iš vaizdo įrašo kompaktinėje plokštelėje Nr. 40-5-LK-61/17 matyti, kad ( - ) ir ( - ) g. sankryžoje užfiksuota, kaip pro stovinčius R. D. ir D. V. nuo Vytauto gatvės pusės praeina du nenustatyti vaikinai, iš kurių vienas petimi užkliūva už D. V. peties ir tarp jų įvyksta konfliktas, kurio aplinkybių nematyti dėl užstojančios arkos. Vaizdo įraše matyti, kad R. D., prilaikydamas už striukės bando D. V. atitraukti nuo konflikto, tačiau šis nori ištrūkti ir nustumia R. D., bando kažkam iš būrio suduoti smūgius. Tuo metu R. D. lieka stovėti nuošalyje, konfliktas vyksta toliau, tačiau jo aplinkybių nesimato. Kamerai atsisukus atgal į įvykio vietą, matyti, kad R. D. tebestovi nuošalyje, vėliau nueina link konflikto vietos, tačiau kas joje vyksta, nesimato. Kamerai vėl pasisukus atgal į įvykio vietą matyti, kaip R. D. pirmas nueina ( - ) gatve link ,,( - )“ viešbučio, tada į tą pačią pusę eina D. V.. Peržiūrint vaizdo įrašą, R. D. save ir D. V. atpažino, tuo tarpu D. V. nurodė, kad vaizdo įraše neatpažįsta savęs ir kitų asmenų. Teismas neturi pagrindo abejoti, kad vaizdo įraše užfiksuotas būtent tas įvykis, dėl kurio D. V. kreipėsi pareiškimu į teisėsaugos institucijas. Visgi įraše neužfiksuota, kad R. D. būtų panaudojęs fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį. Priešingai, matyti, jog R. D., siekdamas išvengti D. V. konflikto su nepažįstamais asmenimis, D. V. bandė patraukti į šalį. Kada galimai siekdamas išvengti tolimesnio konflikto su minėtais asmenimis, jo kolega R. D. jį patraukė į šalį ir pargriovė, kaip minėta, pareiškime nurodo ir pats D. V.. Be to, D. V. nurodytų aplinkybių, jog R. D. pargriovė jį ant žemės ir sudavė jam du smūgius dešine ranka į galvą, vaizdo įraše nematyti. Tačiau abejones dėl viso konflikto aplinkybių kelia ir tai, kad vaizdo įraše dalies konflikto nematyti dėl užstojančios sienos bei besisukančios vaizdo kameros. Abejonių dėl R. D. panaudoto smurto prieš nukentėjusįjį nepašalina ir byloje apklausti tiesiogiai įvykyje dalyvavę liudytojai. Liudytojas J. K. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nieko nepamena (1 t., b. l. 85-86). Liudytojas R. P. teisme pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu jo duotus parodymus (1 t., b. l. 92-93) nurodė, kad D. V. ir R. D. išskyrė, tačiau kolegos konfliktavo tik žodžiais. Liudytojas E. K. teisme tik patvirtino, kad R. D. ir D. V. buvo nukritę ant žemės, tačiau nematė, ar trenkė kas nors, juos išskyrė kiti kolegos. Liudytojas G. N. teisme parodė, kad R. D. ir D. V. sukonfliktavo tarpusavyje po konflikto su nepažįstamais asmenimis. Nežino, ar tie konfliktai galėjo būti susiję. Matė, kaip R. D. buvo atsisėdęs ant D. V., tačiau kaip jį pargriovė, nematė. Tik ikiteisminio tyrimo metu buvo nurodęs, kad R. D. parvertė D. V. ir kad jie apsistumdė (1 t., b. l. 109-110, 113-114). Liudytoja D. S. teisme nurodė, kad tarp R. D. ir D. V. buvo kažkoks žodinis konfliktas, girdėjo, kad jie mušėsi, bet paties konflikto nematė. Nematė, kad kažkuris iš jų būtų nugriuvęs, sudavęs smūgius ar kažkurio rūbai būtų sugadinti. Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 99-100, 105), parodė, kad D. V. ir R. D. žodžiu konfliktavo su kitais jaunuoliais. Nežino, kodėl R. D. laikė D. V. už rankų, gal jis buvo nugriuvęs, D. V. buvo nugriuvęs ant žemės po konflikto su tais dviem jaunuoliais. Tik liudytojas G. N. ir liudytoja D. S. patvirtino, jog D. V. buvo nugriuvęs ant žemės, tačiau nei vienas iš jų nenurodė, kad D. V. pargriovė būtent R. D., be to, nei vienas liudytojas nenurodė apie R. D. smūgių sudavimą D. V.. Tuo tarpu liudytojai E. Z. ir R. G. teisme nurodė, kad dirbdami gavo pranešimą atvykti į ( - ) gatvę, tačiau atvykę jokių muštynių neberado. Todėl nėra pagrindo atmesti R. D. gynybinės versijos, kad jis neturėjo jokio tikslo sužaloti D. V., o jo veiksmai buvo skirti jį nuraminti bei sudrausminti išvengti galimo konflikto su pašaliniais asmenimis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad nėra neginčytinų įrodymų, patvirtinančių kad R. D. atliko kokius nors tyčinius nusikalstamus veismus prieš D. V.. Visos abejonės vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo principas), todėl iš kaltinimų pagal BK 138 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnį šalintina ši aplinkybė.

46Taip pat iš kaltinimų šalintina ir aplinkybė, kad R. D. 2017-02-26 apie 22.24 val. ties ( - ) pastatu sugriebė abiem rankomis D. V. už rūbų ir sudavė dešinės kojos keliu kelis kartus jam į kairę galvos pusę. Kaltinamasis R. D. dėl šios kaltinimo dalies teisme nurodė, kad einant prie viešbučio ,,( - )“ D. V. pribėgo iš galo ir sudavė jam į veidą, o jis atstūmė D. V. nuo savęs. Kaltinamasis parodė, kad būtent D. V. sudavė jam smūgį į kairę veido pusę ir jis nuvirto. Kai atsistojo, jis atstūmė D. V. nuo savęs su rankomis ir keliu, kad daugiau nesuduotų smūgių. Nurodė, kad D. V., ištrūkęs iš kitų kolegų, kurie jį ramino, pribėgdavo prie jo (R. D.), suduodavo vieną ar du smūgius į kairę veido pusę ir pabėgdavo. Taip elgėsi 4-5 kartus. Tuo tarpu nukentėjusysis D. V. dėl šios R. D. kaltinimo dalies nurodė, kad prie ,,( - )“ susistumdė su R. D., bet muštynių tarp jų nebuvo. Nurodė, kad smūgių nebuvo, toje vietoje fizinio skausmo nejuto. Jam R. D. galėjo suduoti smūgiai kojos keliu, bet tiksliai nepamena, kas ten buvo. Šio įvykio D. V. taip pat nenurodė ir pareiškime. Liudytojas E. K. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad neprisimena konflikto šioje vietoje (1 t., b. l. 79, 82). Liudytoja D. S. teisme nurodė, kad nematė jokio konflikto prie viešbučio ,,( - )“. Liudytojas T. S. teisme parodė, kad dirbant su D. A. ir K. R., D. A. pasakė, kad telefonu gavo informaciją, jog reikia padėti kolegoms ir parvežti namo. Nuvyko ir gatvėje moteris parodė, kad kažkas mušasi. Kolegos pasakė, kad konfliktavo R. D. ir D. V., tačiau fizinio smurto nebuvo. Liudytoja D. A. parodė, kad jai į asmeninį telefoną paskambino R. D. ir paprašė parvežti D. V. namo. Nuvykę sustojo prie ( - ) baro ( - ) gatvėje, netoli viešbučio ,,( - )“, po kelių akimirkų pradėjo moteris šaukti, kad vyksta muštynės. Liudytojos, kuri nurodė, kad vyksta konfliktas, duomenų neužsirašė, nes nematė jokių muštynių. Liudytojas K. R. parodė, kad patruliuojant D. A. gavo informaciją telefonu, kad reikia nuvykti į ( - ) gatvę prie viešbučio ,,( - )“, nes ten yra kažkas iš kolegų. Buvo viena moteriškė, kuri sakė, kad vyko konfliktas. Žino, jog tarp kolegų įvyko konfliktas, to konflikto nematė. Atvykę nesurašė jokio tarnybinio pranešimo, nes nenustatė fakto, kad vyktų muštynės. Liudytoja A. B. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme parodė, kad iš toli matė, kad prie viešbučio „( - )“ prasidėjo muštynes. Matė, kaip kažkas kažkam spyrė ir girdėjo muštynių garsus, kažkas asmenis bandė skirti. Vėliau privažiavo policijos automobilis, iš kurio išlipo pareigūnas ir pareigūnė, kurie lėtai nuėjo link muštynių vietos. Neįsidėmėjo asmenų, kurie buvo prie ,,( - )“ viešbučio, nes buvo apie 50 metrų atstumu nuo tos vietos. Negirdėjo nei kas, nei dėl ko mušėsi. Pareigūnams atvykus viskas aprimo (1 t., b. l. 122-123). Peržiūrint vaizdo įrašą kompaktinėje plokštelėje Nr. 41(DJK-385), nustatyta, kad dar prieš prasidedant konfliktui su R. D., D. V. jau yra nusiteikęs agresyviai, jį vienas iš liudytojų ranka prilaiko, neleidžia jam eiti, tačiau D. V. visu korpusu stumiasi. Vaizdo įraše matyti, kaip D. V. rūkant, pro šalį praeina R. D., matyti, kad D. V. kažką pasako pamatęs R. D., tada R. D. apsisuka ir eina link D. V., D. V. taip pat pradeda eiti link jo ir dešinės rankos kumščiu suduoda R. D. į kairę veido pusę. Tada R. D. suima D. V. rankomis už rūbų krūtinės srityje, jie susigrumia, D. V., toliau aktyviai tęsdamas savo puolimo veiksmus, dar du kartus dešinės rankos kumščiu suduoda R. D. į kairę veido pusę, vieno iš smūgių metu R. D. ranka atsiremia į žemę. R. D., prilaikydamas D. V., keliu spiria jam, tačiau ar pataiko, negalima nustatyti dėl prastos vaizdo kokybės. Atsižvelgiant į D. V. suduotų smūgių kiekį, jų pobūdį, intensyvumą R. D., negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad spyrimas yra puolimo tikslais. Teisme R. D. vaizdo įrašo peržiūros metu atpažino save ir D. V., nurodė, kad pirmasis smūgius suduoda jam D. V., tada jis pargriūna ir atsikelia, gindamasis D. V. iš kelio suduoda į krūtinę. D. V. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad vaizdo įraše matomų asmenų neatpažįsta (1 t., b. l. 51). Liudytojai E. K. ir D. S. ikiteisminio tyrimo metu, peržiūrint vaizdo įrašą atpažino D. V. ir R. D. (1 t., b. l. 79, 103), T. S. ikiteisminio tyrimo metu vaizdo įraše taip pat atpažino D. V. (1 t., b. l. 116-117). Specialisto išvada patvirtina, jog R. D. padarytas vienas sužalojimas – poodinė kraujosruva kairėje veido pusėje. Medicininių dokumentų duomenimis sužalojimas R. D. galėjo būti padarytas 2017-02-26, sužalojimas galėjo būti padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje kietu buku daiktu ar paviršiumi paveikus kairę veido pusę. R. D. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (2 t., b. l. 31). Iš vaizdo įrašo matyti, kad R. D. nurodytas sužalojimas galėjo būti padarytas būtent šio įvykio metu. Be to, tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad pats R. D., kreipdamasis į Respublikinės Šiaulių ligoninę, taip pat nurodė, 2017-02-26 23 val. buvo sumuštas pažįstamo asmens ( - ) – ( - ) gatvių sankryžoje (2 t., b. l. 19). Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nurodytu laiku ties ( - ) vyko grumtynės tarp R. D. ir D. V., tačiau iš įrašo matyti, kad jas inicijavo D. V.. Nors šiuo atveju byloje neabejotinai buvo nustatyta, kad įvykio metu kaltinamasis naudojo fizinę jėgą, tačiau tokios nustatytos aplinkybes kelia abejones, kad šiuos veiksmus jis panaudojo turėdamas tikslą sutrikdyti nukentėjusiojo sveikatą. Be to, nenustatyta R. D. tyčia sutrikdyti viešąją tvarką, kadangi teismas jo veiksmus vertina kaip atsaką į susidariusią situaciją, nes smūgiai yra pavieniai, reaguojant į iškart sekusius nukentėjusiojo veiksmus. Konkrečiu nagrinėjamu atveju svarbi ir ta aplinkybė, kad ši vieta yra mažai nutolusi nuo kaltinime nurodytos ( - )/( - ) gatvių sankirtos, ir laiko prasme kaltinimo laikas skiriasi tik apie pusvalandį. Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, negali remtis tik prielaidomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš kaltinimų pagal BK 138 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnį šalintina ir ši aplinkybė.

47Kadangi kaltinamasis viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, taip sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, todėl jo padaryta veika kvalifikuotina pagal BK 284 straipsnį. Be to, R. D. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam, todėl jo padaryta veika kvalifikuotina pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.

48Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumą visuomenei, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, nustatytas jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, bausmės tikslus.

49Kaltinamojo R. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

50Kaltinamajam R. D. įvykio metu neblaivumas alkotesterio pagalba arba kraujo mėginiu nebuvo nustatinėjamas. Apie tai, kad įvykio metu buvo jis neblaivus, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu nurodė pats kaltinamasis. Be to, liudytoja G. V. nurodė, kad kaltinamojo apklausos vykdavo su gynėju, kaltinamasis perskaitydavo parodymus ir po jais visi pasirašydavo. Apie tai, jog įvykio vakarą R. D. atrodė neblaivus, parodė ir liudytojai T. S., D. S., D. A., K. R.. Visgi, neblaivumas kaip atsakomybę sunkinančia aplinkybe gali būti laikomas tik tada, kai nustatoma, jog tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Apklausti liudytojai nenurodė, kad R. D. elgėsi agresyviai dėl alkoholio poveikio. Byloje nėra tikslių įrodymų apie R. D. neblaivumo laipsnį, taip pat nėra įrodymų, kad būtent R. D. neblaivumas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Atitinkamai visos abejonės traktuojamos kaltinamojo naudai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kaltinamojo R. D. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

51Kaltinamasis R. D. anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, nusikalstamos veikos padarymo metu galiojančių nuobaudų neturėjo (2 t., b. l. 73), dirbantis. Veikos priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai. Atsižvelgiant į anksčiau paminėtas aplinkybes, taip pat į nukentėjusiajam padarytų sužalojimų lokalizaciją, jų kiekį, jam skirtina su laisvės atėmimu nesusijusi bausmės – laisvės apribojimas, nustatant bausmės dydį, mažesnį nei šios bausmės vidurkiai. Paskirtos bausmės bendrintinos bausmių apėmimo būdu, nes veikos padarytos esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai (BK 63 str. 5 d. 1 p.).

52Paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 94-95), pradėjus bausmės vykdymą, panaikintina.

53Byloje nukentėjusysis ir civilinis ieškovas D. V. pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašoma priteisti patirtą 1183,50 eurų turtinę žalą ir 8000 eurų neturtinę žalą bei išlaidas advokato paslaugoms apmokėti 300 eurų (5 t., b. l. 103-109). Nagrinėjant bylą teisme pateikti du papildomi pinigų priėmimo kvitai 400 eurų sumai už atstovavimo paslaugas.

54Civiliniame ieškinyje nurodyta, kad turtinę žalą sudaro suplėšyta 50 eurų vertės striukė, sudaužyto mobiliojo ryšio ekrano taisymas 100 eurų ir vidutinis uždarbis už nedarbingumo laikotarpį.

55Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad D. V. dėl nustatyto neblaivumo (1 t., b. l. 158) neįgijo teisės į apmokamą nedarbingumo laikotarpį. Visgi, bylos duomenys patvirtina, kad įvykio metu jis patyrė sužalojimus, sukėlusius nesunkų sveikatos sutrikdymą. Kadangi nukentėjusysis šią turtinę žalą patyrė dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų, be to, byloje pateikti šią žalą patvirtinantys dokumentai, civilinis ieškinys dėl turtinės žalos šioje dalyje tenkintinas visiškai.

56Daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad D. V. priklausančio mobiliojo ryšio telefono ekrano stiklas suskaldytas, ekranas neįsijungia. Taip pat nurodyta, kad striukės kišenė kairėje viršuje ir dešinėje apačioje yra suplyšusios (1 t., b. l. 144-149, 151). Tačiau iš byloje esančių įrodymų negalima nustatyti, kuriuo konkrečiai metu ir kokiomis tiksliai aplinkybėmis D. V. striukė ir telefonas buvo sugadinti. Nei vienas iš byloje esančių tiesioginių įvykių liudytojų nenurodė apie šių daiktų sugadinimo aplinkybes. Iš pateiktų vaizdo įrašų matyti, kad D. V. striukė galėjo būti suplyšta tiek grumtynių metu su kaltinamuoju, tiek D. V. už peties galimai laikant R. P., taip pat už juosmens galimai traukiant G. N.. Byloje nėra duomenų, kad šiuos nukentėjusiajam D. V. priklausančius daiktus sugadino būtent kaltinamasis. Vaizdo įraše matyti, kad telefonas galėjo iškristi pačiam nukentėjusiajam elgiantis neatsargiai su savo turtu. Esant šioms aplinkybėms, civilinis ieškinys šioje dalyje dėl turtinės žalos netenkintinas.

57Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, ir kita, teismo įvertinti pinigais. Spręsdamas neturtinės žalos nukentėjusiesiems atlyginimo klausimą, teismas turi vadovautis CK 6.250 straipsnio nuostatomis, kurios nustato, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Atlygintinos neturtinės žalos ribų (minimumo ar maksimumo) įstatymas nenustato, todėl spręsdamas šį klausimą, teismas vadovaujasi CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais.

58Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, leidžiančius konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus. Neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl teismas, nustatydamas konkretų neturtinės žalos dydį, atsižvelgia ir į kitas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, kurios mažina ar didina žalos atlyginimą, įvertina jų visumą.

59D. V. nurodė, kad po sužalojimo parėjęs namo prarado sąmonę, ją atgavo tik greitosios pagalbos automobilyje. Taip pat dėl ausies uždegimo vieną savaitę gydėsi VŠĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, po to gydėsi namie ambulatoriškai, buvo nedarbingas nuo 2017-02-27 iki 2017-04-11. Nuolat jaučia galvos ir ausies skausmus. Dėl sužalojimų ir dalies darbingumo praradimo patyrė didelį fizinį skausmą ir kančias, nepatogumus, pažeminimą, bendravimo galimybių sumažėjimą, buvo priklausomas nuo savo tėvų, kurie visą laiką jį slaugė. Abejonių nekyla, kad dėl nusikalstamos veikos darymo metu patirto smurto nukentėjusysis D. V. patyrė ne tik fizines, bet ir dvasines kančias, išgyvenimus, nepatogumus, tad teisę į neturtinės žalos atlyginimą jis įgijo. Visgi, teismas, įvertinęs D. V. nurodytas aplinkybes kartu su byloje esančiais įrodymais, atsižvelgdamas į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, į paties nukentėjusiojo elgesį nusikalstamos veikos padarymo metu, padarytos žalos dydį, žalos padarymo aplinkybes, kaltės formą, kaltinamosios asmenybę, į tai, kad nukentėjusysis dėl sužalojimų patyrė nepatogumų, gydėsi ligoninėje ir namuose, į sužalojimų pasekmes, į tai, kad tokios pasekmės yra negrįžtamos, įrodymų nepateikta, o padaryti jam sužalojimai kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, suformuluotą teismų praktiką, ieškinio reikalavimas dėl padarytos neturtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas, tačiau mažintinas ir tenkintinas iš dalies, nustatant 1000 eurų neturtinės žalos dydį.

60Byloje yra pateikti pinigų priėmimo kvitai (5 t., b. l. 110-111, 6 t., b. l. 49, 50), patvirtinantys 700 eurų sumokėjimą nukentėjusiojo D. V. atstovei advokatei I. P. už konsultacijas, civilinio ieškinio parengimą bei atstovavimą Šiaulių apylinkės teisme. Išlaidos gynėjo pagalbai apmokėti pripažintinos proceso išlaidomis (BPK 103 str. 6 p.). Nurodyta suma nelaikytina aiškiai per didelė, todėl priteistina iš kaltinamojo.

61Daiktiniai įrodymai kompaktiniai diskai 7 vnt. (paketas Nr. 1 prie bylos), nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini saugoti prie bylos.

62Teismas, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimis, 304-307 straipsniais,

Nutarė

63R. D. pripažinti kaltu pagal BK 284 straipsnį ir nuteisti 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme.

64R. D. pripažinti kaltu pagal BK 138 straipsnio 1 dalį ir nuteisti 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme.

65Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu ir nustatyti subendrintą 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu būti namuose nuo 23 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje.

66Kardomąją priemonę, pradėjus bausmės vykdymą, panaikinti.

67Nukentėjusiojo D. V. ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti D. V. iš R. D. 1033,50 eurų turtinės ir 1000 eurų neturtinės žalos atlyginimo, bei 700 eurų išlaidas už teisinę pagalbą.

68Paketą Nr. 1 su 7 vnt. kompaktinių diskų palikti saugoti prie bylos.

69Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per nuosprendį priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Marius... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Kaltinamasis R. D. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą... 4. Be to, kaltinamasis R. D. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent: 2017 m.... 5. Kaltinamasis R. D. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2017-02-26 ( - ). vyko... 6. Nukentėjusysis D. V. parodė, kad su R. D. buvo kolegos, dažnai kartu... 7. Liudytojas E. Z. parodė, kad dirba policijos pareigūnų. Tą naktį dirbo su... 8. Liudytojas E. K. parodė, kad kaltinamąjį ir nukentėjusįjį pažįsta, su... 9. Liudytojas J. K. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, nėra jo giminaitis.... 10. Liudytojas R. P. parodė, kad dirba ( - ) vyriausiuoju patruliu, su R. D. ir D.... 11. Liudytoja D. S. parodė, kad 2017-02-26 su drauge buvo miesto bulvare, kai prie... 12. Liudytojas G. N. parodė, kad 2017-02-26 su kolegomis vyko į ( - ) esančią... 13. Liudytojas T. S. parodė, kad įvykis buvo 2017 m. pradžioje. Dirbo kartu su... 14. Liudytoja D. A. parodė, kad galėjo būti 2017-02-26, patruliavo mieste su T.... 15. Liudytojas K. R. parodė, kad kaltinamąjį ir nukentėjusįjį pažįsta, visi... 16. Liudytoja A. B. parodė, kad kaltinamojo R. D. ir nukentėjusiojo nepažįsta.... 17. Liudytojas A. K. parodė, kad kaltinamojo nepažįsta. Dirba Šiaulių... 18. Specialistas H. D. parodė, kad 2017-02-28 ir 2017-06-28 surašė specialisto... 19. Liudytojas R. K. parodė, kad iš budėtojo buvo gautas pranešimas, jog į... 20. Liudytojas A. K. parodė, kad yra ( - ) vadas. Vakarėlyje pats nedalyvavo,... 21. Liudytoja G. V. parodė, kad dirba imuniteto ir vidaus tyrimų skyriuje. Apie... 22. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu, peržiūrėjus... 23. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-02-27 0.43 val. iš Respublikinės... 24. E. Z. ir R. G. tarnybiniuose pranešimuose nurodyta, kad 2017-02-26,... 25. D. V. pareiškime nurodyta, kad 2017-02-27, apie 24 val. jis kartu su savo... 26. Akistatos protokole užfiksuota, kad D. V. nurodė, jog pradinis konfliktas... 27. Įvykio apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti (... 28. Įvykio apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti... 29. Daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti mobiliojo ryšio... 30. Iš alkotesterio parodymų matyti, kad D. V. 2014-02-27 0.09 val. nustatytos... 31. Specialisto išvadoje nurodyta, kad D. V. kairės ausies sraigtinio nervo... 32. Specialisto išvadoje nurodyta, kad sužalojimai D. V. galėjo būti padaryti... 33. Garso įrašų apžiūros protokole fiksuotas garso įrašų 2017-03-17 raštu,... 34. Kitų objektų apžiūros protokole nurodyta, kad pagal Šiaulių apskrities... 35. 2017-04-18 apžiūros protokole fiksuota, jog peržiūrėjus vaizdo įrašus,... 36. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad buvo gauti duomenys iš policijos... 37. 2017-05-29 apžiūros protokole fiksuota UAB „( - )“, UAB „( - )“... 38. 2017-09-20 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto... 39. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad iš Respublikinės Šiaulių ligoninės... 40. Specialisto išvadoje nurodyta, kad R. D. padarytas sužalojimas – poodinė... 41. 2017-08-11 apžiūros protokole fiksuota Šiaulių apskrities vyriausiojo... 42. Pagal BK 138 straipsnį 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino... 43. Pagal BK 284 straipsnį už viešosios tvarkos pažeidimą, sukėlusį... 44. R. D. kaltė, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 138 straipsnio 1... 45. Iš kaltinimų šalintina aplinkybė, kad R. D. 2017-02-26 apie 21.51 val. ties... 46. Taip pat iš kaltinimų šalintina ir aplinkybė, kad R. D. 2017-02-26 apie... 47. Kadangi kaltinamasis viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą... 48. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos... 49. Kaltinamojo R. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 50. Kaltinamajam R. D. įvykio metu neblaivumas alkotesterio pagalba arba kraujo... 51. Kaltinamasis R. D. anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka,... 52. Paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t.,... 53. Byloje nukentėjusysis ir civilinis ieškovas D. V. pateikė civilinį... 54. Civiliniame ieškinyje nurodyta, kad turtinę žalą sudaro suplėšyta 50... 55. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad D. V. dėl nustatyto neblaivumo (1 t.,... 56. Daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad D. V. priklausančio mobiliojo... 57. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 58. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į nusikalstamos... 59. D. V. nurodė, kad po sužalojimo parėjęs namo prarado sąmonę, ją atgavo... 60. Byloje yra pateikti pinigų priėmimo kvitai (5 t., b. l. 110-111, 6 t., b. l.... 61. Daiktiniai įrodymai kompaktiniai diskai 7 vnt. (paketas Nr. 1 prie bylos),... 62. Teismas, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimis, 304-307 straipsniais,... 63. R. D. pripažinti kaltu pagal BK 284 straipsnį ir nuteisti 6 mėnesių... 64. R. D. pripažinti kaltu pagal BK 138 straipsnio 1 dalį ir nuteisti 10... 65. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmes... 66. Kardomąją priemonę, pradėjus bausmės vykdymą, panaikinti.... 67. Nukentėjusiojo D. V. ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti D. V. iš R. D.... 68. Paketą Nr. 1 su 7 vnt. kompaktinių diskų palikti saugoti prie bylos.... 69. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...