Byla e2-1218-790/2020
Dėl turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės M. S. ieškinį atsakovui D. S. dėl turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė M. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), 5 168 vnt. uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Altos granitas“ akcijų ir kilnojamuosius daiktus bendrąja daline ieškovės ir atsakovo D. S. nuosavybe, nustatant, kad kiekvienam priklauso po 1/2 dalį turto. Taip pat ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 60 000 Eur piniginę kompensaciją už parduotas UAB „Altos granitas“ akcijas, 11 442,50 Eur kompensaciją už atsakovui atitenkančią didesnę kilnojamųjų daiktų dalį, 11 700 Eur kompensaciją už negautas pajamas nuomojant ieškovės turto dalį.

72.

8Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 1/2 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), 1/2 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ); 2 584 vnt. UAB „Altos granitas“ akcijų, uždraudžiant atsakovui jas perleisti tretiesiems asmenims bei mažinti jų vertę.Taip pat prašė areštuoti kitą atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar kitas turtines teises, neviršijant 83 142,50 Eur vertės.

93.

10Ieškovė nurodė, kad jau šiuo metu atsakovas deda visas pastangas nekilnojamajam turtui apsunkinti – 2019 m. įkeitė ginčo nekilnojamąjį turtą, gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Taip pat atsakovas pardavė dalį bendrų UAB „Altos granitas“ akcijų, o pasidalinti gautas lėšas atsisako. Iš esmės atsakovas neigia bet kokias ieškovės teises į beveik per dešimt bendro gyvenimo metų užgyventą turtą, todėl, tikėtina, jis imsis bet kokių priemonių, kadginčo turtas neatitektų ieškovei. Be to, bendras reiškiamų reikalavimų dydis yra 227 130 Eur, tai laikytina didele suma atsakovui ir padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovės M. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį ginčo turtą: 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 1/2 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), 1/2 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), 2 584 vienetus UAB „Altos granitas“ akcijų, taip pat, neviršijant 83 142,50 Eur sumos, areštavo kitą atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Iš areštuoto turto atsakovui leista atsiskaityti su ieškove, gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis ir jam prilygintas pajamas, ir disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, paliekant antstolio nustatyto dydžio pinigines lėšas pragyvenimui, bei atliekant atsiskaitymus su paslaugų teikėjais už komunalines ir komunikacijų paslaugas bei kitus privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus.

155.

16Teismas sprendė, kad pareikšti ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti. Byloje nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas, ir palankus ieškovei teismo sprendimas negalėtų būti priimtas.

176.

18Teismas pažymėjo, kad nors byloje ir nėra tiesioginių duomenų, jog atsakovas šiuo metu savo veiksmais mažintų šalių galbūt bendrai užgyvento turto masę, ketintų jį realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims, tačiau jo ankstesnis elgesys, pasireiškęs ginčo gyvenamojo namo, esančio ( - ), įkeitimu ir UAB „Altos granitas“ dalies akcijų pardavimu, sudaro pagrindą manyti apie galimą nesąžiningą elgesį ieškovės atžvilgiu, o tokiu atveju neatmestinas nesąžiningas elgesys ir ieškovės palankaus sprendimo vykdymo atžvilgiu.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

217.

22Atsakovas D. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

237.1.

24Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Ieškovė niekada nelaikė, kad atsakovo turtas – gyvenamasis namas, esantis ( - ), gali būti laikomas ieškovės ir atsakovo bendra daline nuosavybe. Šiuos teiginius patvirtina tai, kad ieškovė 2019 m. inicijavo civilinę bylą, kuria siekė nustatyti uzufruktą į ginčo namą, šioje civilinėje byloje ji patvirtino, kad namas priklauso atsakovui.

257.2.

26Atsakovo teigimu, jis niekada neketino ir nei žodžiu, nei raštu, nei veiksmais neišreiškė valios bei neleido ieškovei suprasti, kad ketina kurti ar kuria su ja bendrą nuosavybę. Ieškovei visada buvo žinoma, kad visas turtas, kurį savo vardu ir lėšomis įsigyja atsakovas, yra išimtinai atsakovo nuosavybė, ir tam pritarė. Viena iš priežasčių, kodėl atsakovas neketino su ieškove susituokti, ir buvo tai, kad atsakovas nenorėjo turėti bendros nuosavybės. Atsakovas su atskiruoju skundu pateikė laišką rangovui, kuriame pabrėžia, kad visos sutartys turi būti sudarytos atsakovo vardu, jog nekiltų problemų ateityje. Ieškovė turi aukštąjį teisinį išsilavinimą, todėl ji puikiai suprato, kad gyvenimas vienuose namuose jokiu būdu nereiškia santuokos ir bendros nuosavybės sukūrimo.

277.3.

28Ieškovė nenurodo, taip pat neteikia jokių įrodymų, kiek asmeninių lėšų ji esą investavo į atsakovo turtą, o tai savaime leidžia teigti, kad ieškinys tikėtinai nepagrįstas. Pažymėjo, kad būtent atsakovas finansiškai rėmė ieškovę, mokėjo pinigus į jos sąskaitą, kuriuos ieškovė naudojo taip pat ir savo asmeniniam verslui vystyti.

297.4.

30Atsakovo teigimu, tai, kad ieškovė epizodiškai prisidėjo tam tikrų žemės sklypų tvarkymo darbų, neįrodo ieškovės teisės į nuosavybę, kadangi visi darbai buvo atlikti už atsakovo asmenines lėšas. Aplinkybės, kad atsakovas leido ieškovei įrengti namą taip, kaip jai patinka, taip pat nepatvirtina ieškovės nuosavybės į ginčo turtą.

317.5.

32Ieškovė, prašydama pripažinti dalį turto bendra daline nuosavybe, neprašo pripažinti daline nuosavybe ir finansinių įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti šiam turtui įsigyti. Atsakovo teigimu, greičiausiai taip yra todėl, kad jai apie finansinius įsipareigojimus nėra žinoma, o tai taip pat paneigia faktus apie neva tarp šalių susiklosčiusius jungtinės veiklos teisinius santykius.

337.6.

34Teismas be jokio pagrindo konstatavo esant riziką būsimo sprendimo įvykdymui. Ieškovė niekada nereiškė pretenzijų atsakovui dėl nuosavybės į jo asmeninį turtą. Priešingai, ji pateikė ieškinį teismui, prašydama nustatyti uzufruktą į atsakovui nuosavybės teise priklausantį namą. Todėl 2019 metų gegužės ar liepos mėn. atsakovas niekaip negalėjo numanyti, kad po vienerių metų ieškovė pareikš jam ieškinį dėl bendros dalinės nuosavybės nustatymo. Ieškovės nurodyti sandoriai dėl akcijų perleidimo ir nekilnojamojo turto įkeitimo neturi nieko bendro su tariamu atsakovo nesąžiningumu ar siekiu slėpti turtą. Priešingai, atsakovo verslas Norvegijos Karalystėje bankrutuoja, UAB „Altos granitas“ taip pat beveik nemokus, atsakovas turi daug kreditorių, todėl turto įkeitimas ir dalies akcijų pardavimas buvo atliktas tam, kad iš dalies būtų atsiskaityta su kreditoriais, taigi šie sandoriai buvo nukreipti turtui išsaugoti, o ne jį apsunkinti.

357.7.

36Didelė ieškinio suma savaime neturi jokios įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atsakovas pripažįsta, kad šiuo metu jo turtinė padėtis yra sunki. Tačiau tai nėra teisiškai reikšminga aplinkybė sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą. Priešingai, tai, kad atsakovas susidūrė su finansiniais sunkumais, yra prielaida netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kurios dar labiau apsunkina atsakovo padėtį, ir nesudaryti kliūčių vystyti veiklą bei siekti finansinio stabilumo.

377.8.

38Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo ir interesų pusiausvyros principus. Atsakovas ieškovės nurodomą turtą įsigijo taip pat ir imdamas kreditus, tačiau ieškovė nesutinka prisiimtifinansinių įsipareigojimų. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas nebegali atsiskaityti su kredito įstaigomis. Be to, ieškovė be jokių apribojimų gali verstis savo asmeniniu verslu, kurį pradėjo tuo pačiu metu, kuriuo tariamai vykdė bendrą veiklą su atsakovu, ir gauti iš jo pajamas. Tuo tarpu atsakovo galimybės disponuoti savo turtu ir pajamomis yra apribotos. Tokia situacija akivaizdžiai pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą.

398.

40Atsakovė M. S. pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

418.1.

42Atsakovas, pasisakydamas dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo, kelia klausimus, kurie turi būti nagrinėjami bylą nagrinėjant iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones. Byloje nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus ieškinys negalėtų būti laikomas tikėtinai pagrįstu, o palankus ieškovei teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo yra išpildyta.

438.2.

44Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo elgesį iki ieškinio pateikimo, pagrįstai pažymėjo, kad būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika gali objektyviai padidėti. Be to, šių aplinkybių faktą patvirtina ir atsakovo jau po pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei siųstas elektroninis laiškas, kuriame ji nurodo, kad jei nebūtų turto arešto, jis savo sąskaitoje esančius 16 957,28 Eur perleistų tretiesiems asmenims. Atsakovas visiškai nepripažįsta jokių ieškovės teisių į per dešimt metų bendrai sukurtą turtą, jo teigimu, viskas yra jo vieno, todėl ir tai patvirtina, kad atsakovas galimai sieks apsunkinti būsimo teismo sprendimo vykdymą.

45Teismas

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

489.

49Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus.

5010.

51Nors atsakovas atskirajame skunde nesuformulavo prašymo priimti į bylą naujus įrodymus, tačiau kartu su atskiruoju skundu pateikė teismuibanko sąskaitų išrašus, pažymas apie pervestas pinigines lėšas, namo baigtumą, įgaliojimą, išduotą ieškovei, paskolos likučius ir kt., siekdamas įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų nebuvimą.

5211.

53Pažymėtina, kad teismas skundžiama nutartimi išnagrinėjo klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs apie tai atsakovui, taigi jam objektyviai nebuvo sudaryta galimybė atsikirsti į ieškovės prašymą ir pateikti atsikirtimus pagrindžiančius įrodymus. Atsižvelgdamas į tai, teismas priima atsakovo pateiktus dokumentus ir vertina juos kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais.

5412.

55Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų nenustatė.

5613.

57CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, įstatyme nustatytos dvi privalomosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti prima facie (tikėtinai) pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

5814.

59Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovas su šiuo pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka teikdamas, kad dalis ieškovės nurodytų aplinkybių neatitinka tikrovės, kadangi ji kitoje civilinėje byloje patvirtino, jog nepretenduoja į atsakovo turtą, nesudarė jungtinės veiklos sutarties ir nekūrė bendros dalinės nuosavybės.

6015.

61Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018, 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-44-196/2019 ir kt.).

6216.

63Nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė ieškinį, prašydama pripažinti konkretų nekilnojamąjį turtą ir akcijas bendra daline nuosavybe, priteisti kompensaciją už parduotas akcijas, taip pat už atsakovui atitenkančią didesnę kilnojamųjų daiktų dalį ir kt. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakovu nuo 2009 metų gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį, taigi, ieškovės teisimu, šalys buvo sudariusios susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrą dalinę nuosavybę. Civilinėje byloje aplinkybė, kad ieškovė ir atsakovas gyveno kartu bei susilaukė vaikų, nėra ginčijama. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė pasirinko leistiną ir įmanomą savo galbūt pažeistų teisių gynimo būdą, ieškinio reikalavimus pagrindė faktiniais ir teisiniais argumentais bei pridedamais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškinys yra prima faciepagrįstas.

6417.

65Atsakovo atskirajame skunde nurodomi argumentai, kad ieškovė niekada neturėjo teisėto pagrindo manyti, jog su atsakovu kuria bendrą dalinę nuosavybę, taip pat kad byloje nepateikti įrodymai, kiek ieškovė yra investavusi į bendrą turtą, yra civilinės bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir negali būti vertinamos klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo metu. Atskirojo skundo argumentas, kad ieškovė civilinėje byloje Nr. e2-1719-1094/2020 patvirtino, jog nepretenduoja į atsakovo turtą, atmestinas. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, minėtoje civilinėje byloje ieškovė kreipėsi į teismą dėl bendravimo su ieškovės ir atsakovo nepilnamečiais vaikais tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo gyvenamajame name, esančiame ( - ), kartu šiame name nustatant ieškovei uzufrukto teisę gyventi iki vaikų pilnametystės. Priešingai nei teigia atsakovas, ieškovė minėtoje civilinėje byloje pareikštame patikslintame ieškinyje nurodė, kad nepripažįsta, jog kartu su atsakovu įgytas ir užgyventas turtas – gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra atsakovo asmeninė nuosavybė, tačiau, kol šis klausimas neišspręstas, ji reiškia teismui prašymą dėl uzufrukto nustatymo.

6618.

67Kaip jau buvo minėta anksčiau, kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra susijusi su grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nustatymu. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes.

6819.

69Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galbūt nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017), todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018 ir kt.).

7020.

71Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai reiškiami reikalavimai susiję su nuosavybės teisių sukūrimu ar nuosavybės teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu, kai ginčo objektas yra nekilnojamasis turtas, tokio pobūdžio bylose negali būti ignoruojamas faktas, kad, nesiėmus priemonių apriboti atsakovo teisę disponuoti jo žinioje esančiu ir ginčo objektą sudarančiu turtu, egzistuoja galimybė, jog atsakovas, net ir neturėdamas nesąžiningų ketinimų, šį turtą perleis sąžiningiems tretiesiems asmenims (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-998-516/2018, 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1336-370/2018, 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-44-196/2019 ir kt.). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai ieškovas paduoda ieškinį dėl nuosavybės teisių į konkretų turtą, jeigu nėra duomenų dėl akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo ir neperspektyvumo, teismas paprastai turi tenkinti pareiškėjo prašymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-636-178/2015). Teismų praktikoje taip pat nurodyta, kad vien tik aplinkybė, jog ginčo nekilnojamasis turtas, kuris palankaus ieškovui sprendimo atveju galėtų būti grąžintas (priteistas) natūra, yra pas atsakovus, turinčius teisę disponuoti ginčo objektu, patvirtina teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-859/2014).

7221.

73Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovė ieškiniu, be kita ko, prašė pripažinti atsakovo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą ir UAB „Altos granitas“ akcijas bendrąja daline ieškovės ir atsakovo nuosavybe, nustatant, kad kiekvienam priklauso po 1/2 dalį turto, taigi, nagrinėjamoje civilinėje byloje dalis pareikštų reikalavimų yra tiesiogiai susiję su nekilnojamojo turto ir akcijų nuosavybės teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu, todėl, siekiant užtikrinti status quo (padėtis, kuri yra) išsaugojimą, tikslinga ginčo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepriklausomai nuo galimo atsakovo nesąžiningumo.

7422.

75Ieškovė taip pat pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti kitą atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar kitas turtines teises, neviršijant 83 142,50 Eur vertės, prašydama užtikrinti galimo palankaus teismo sprendimo dėl kompensacijos priteisimo vykdymą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai vertino aplinkybes, susijusias su grėsme galimai palankaus teismo sprendimo vykdymui, ir laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui taikė pagrįstai.

7623.

77Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra reikšmingi konkretūs duomenys (informacija) tiek apie atsakovo jau atliktus, tiek apie atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir panašiai). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu, tačiau tokie veiksmai turi pagrįsti tikimybę, jog šalis bylos nagrinėjimo metu imsis veiksmų, siekdama sumažinti ar apsunkinti savo turtą, o ne apsiriboti kėlimu abejonių, jog šalis (atsakovas) galbūt buvo nesąžininga (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-86-330/2020, 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-900-302/2020, 2020 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-277-236/2020 ir kt.).

7824.

79Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad perleisdamas UAB „Altos granitas“ akcijas bei įkeisdamas nekilnojamąjį turtą, jis negalėjo žinoti, kad ieškovė pareikš ieškinį dėl bendrosios dalinės nuosavybės nustatymo, todėl šiuo aspektu jis negali būti laikomas nesąžiningu. Iš atsakovo kartu su atskiruoju skundu pridedamų akcinės bendrovės „Swedbank“ banko išrašų matyti, kad nuo 2018 m. lapkričio mėn. atsakovas perveda ieškovei pinigines sumas su konkrečia paskirtimi – vaikų išlaikymui, taigi akivaizdu, kad šalys ne vėliau kaip nuo šio momento pradėjo gyventi atskirai ir, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas, kurio vardu buvo registruotas visas ieškovės ir atsakovo bendro gyvenimo metu įgytas nekilnojamasis turtas ir akcijos, galėjo numatyti, jog jam, be kita ko, gali būti pareikštos pretenzijos dėl turto, kuris galbūt įgytas bendrai su ieškove, pripažinimo bendrąja daline nuosavybe. Atsakovas neteikia jokių duomenų, kokiu tikslu buvo atliktas įkeitimas, kam buvo panaudotos piniginės lėšos, neįrodo, kad UAB „Altos granitas“ akcijų pardavimu buvo išspręstas atsiskaitymo su kreditoriais klausimas, taigi atsakovo argumentai, kad akcijų pardavimas ir nekilnojamojo turto įkeitimas buvo atliktas siekiant išsaugoti turtą, yra vertintini kaip deklaratyvūs.

8025.

81Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, leido disponuoti gaunamu darbo užmokesčio dalimi, kurią nustato antstolis, leido vykdyti atsiskaitymus su paslaugų teikėjais už komunalines ir komunikacijų paslaugas, kitus privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus. Taip pat Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartimi buvo patikslintos laikinosios apsaugos priemonės leidžiant atsakovui teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams. Taigi atsakovo teisės pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra neproporcingai apribotos.

8226.

83Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus teisinius argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo D. S. atžvilgiu. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

84Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

85Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė M. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti... 7. 2.... 8. Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad jau šiuo metu atsakovas deda visas pastangas... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovės M. S.... 15. 5.... 16. Teismas sprendė, kad pareikšti ieškinio reikalavimai yra tikėtinai... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad nors byloje ir nėra tiesioginių duomenų, jog... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atsakovas D. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 23. 7.1.... 24. Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Ieškovė niekada nelaikė, kad atsakovo... 25. 7.2.... 26. Atsakovo teigimu, jis niekada neketino ir nei žodžiu, nei raštu, nei... 27. 7.3.... 28. Ieškovė nenurodo, taip pat neteikia jokių įrodymų, kiek asmeninių lėšų... 29. 7.4.... 30. Atsakovo teigimu, tai, kad ieškovė epizodiškai prisidėjo tam tikrų žemės... 31. 7.5.... 32. Ieškovė, prašydama pripažinti dalį turto bendra daline nuosavybe, neprašo... 33. 7.6.... 34. Teismas be jokio pagrindo konstatavo esant riziką būsimo sprendimo... 35. 7.7.... 36. Didelė ieškinio suma savaime neturi jokios įtakos laikinųjų apsaugos... 37. 7.8.... 38. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo ir interesų... 39. 8.... 40. Atsakovė M. S. pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, prašo... 41. 8.1.... 42. Atsakovas, pasisakydamas dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo, kelia klausimus,... 43. 8.2.... 44. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo elgesį iki ieškinio... 45. Teismas... 46. IV.... 47. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 9.... 49. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314... 50. 10.... 51. Nors atsakovas atskirajame skunde nesuformulavo prašymo priimti į bylą... 52. 11.... 53. Pažymėtina, kad teismas skundžiama nutartimi išnagrinėjo klausimą dėl... 54. 12.... 55. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 56. 13.... 57. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 58. 14.... 59. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas,... 60. 15.... 61. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 62. 16.... 63. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė ieškinį, prašydama pripažinti... 64. 17.... 65. Atsakovo atskirajame skunde nurodomi argumentai, kad ieškovė niekada... 66. 18.... 67. Kaip jau buvo minėta anksčiau, kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 68. 19.... 69. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad... 70. 20.... 71. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 72. 21.... 73. Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovė ieškiniu, be kita ko, prašė... 74. 22.... 75. Ieškovė taip pat pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 76. 23.... 77. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos,... 78. 24.... 79. Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad perleisdamas UAB „Altos... 80. 25.... 81. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, pritaikęs laikinąsias... 82. 26.... 83. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus... 84. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 85. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....