Byla e2-1336-370/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės L. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-3982-864/2018 pagal ieškovo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams L. L. ir D. S. (D. S. atstovai pagal įstatymą – I. S. ir E. S.) dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarė L. Š., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė:

71) pripažinti niekine ir negaliojančia 2016 m. sausio 11 d. dovanojimo sutartį (notarinio reg. Nr. ( - )), patvirtintą Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š., kuria atsakovė L. L. padovanojo atsakovui D. S. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ir garažą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) 2) taikyti restituciją ir grąžinti atsakovei L. L. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), bei garažą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - )

82.

9Ieškinį grindė tuo, kad atsakovai 2016 m. sausio 11 d. sudarė dovanojimo sutartį vykstant ikiteisminiam tyrimui Nr. 38-1-00010-13, kuriame atsakovės L. L. turtui buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas civiliniam ieškiniui, galimam turto konfiskavimui arba išplėstiniam turto konfiskavimui užtikrinti. Pasinaudojus Turto arešto aktų registro tvarkytojo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų padaryta klaida neįregistruojant laikino nuosavybės teisių apribojimo Turto arešto aktų registre, atsakovai sudarė ginčijamą sandorį ir turtą perleido.

103.

11Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre dėl D. S. nuosavybės teisės į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus

12Nr. ( - ), ir garažą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) perleidimo draudimo.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

154.

16Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi ieškovo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo patenkino; taikė laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ); –gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) – garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) perleidimo draudimo.

175.

18Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo turinį bei pridėtų rašytinių įrodymų visetą, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

196.

20Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovui D. S. perleidus nuosavybės teises į ginčo nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir garažą, kurie buvo perleisti ginčijama dovanojimo sutartimi), ieškovo teisių gynimas galėtų pasunkėti, t. y. ieškovui galbūt palankus teismo sprendimas tokiu atveju taptų deklaratyvaus pobūdžio ir nebesukeltų ieškiniu siekiamų teisinių pasekmių, o ieškovas turėtų inicijuoti naują(-as) bylą(-as) dėl teisių gynimo užtikrinimo. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, taip pat vadovaudamasis ekonomiškumo bei proporcingumo principais, teismas ieškovo prašymą patenkino.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

237.

24Atsakovė L. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo

252018 m. birželio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

267.1.

27Akivaizdu, kad apribojimai turtui taip ir nebuvo nustatyti, nes priešingu atveju notarė negalėtų patvirtinti ginčijamos dovanojimo sutarties. Ieškovo reikalavimas, remiantis jo pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, negali būti tenkinamas, o tai reiškia, kad ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra galimas.

287.2.

29Teikdamas ieškinį prokuroras nenurodė reikšmingų duomenų, pagrindžiančių jo teiginį, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių pasunkėtų arba būtų neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Tokio pagrindimo nėra ir skundžiamoje nutartyje.

308.

31Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

328.1.

33Iš ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovas aiškiai suformulavo pareiškimo pagrindą ir dalyką, pateikė patvirtinančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė bus nustatyta tik nagrinėjant bylą iš esmės.

348.2.

35Vertinant sprendimo neįvykdymo riziką šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į aplinkybes, dėl kurių prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą. Ginčijamas dovanojimo sandoris sudarytas dar vykstant ikiteisminiam tyrimui, atsakovei buvo taikyti nuosavybės teisių apribojimai, įskaitant ir ginčo turtui.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

399.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4110.

42Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

4311.

44Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme nustatytos dvi privalomosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti prima facie (tikėtinai) pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

45Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo

4612.

47Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016). Kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-757-236/2015; 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015), tačiau pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize.

4813.

49Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018 ir kt.).

5014.

51Nagrinėjamu atveju apeliantė savo skunde neįrodinėja ieškovo pateikto ieškinio formos ir turinio neatitikimo įstatymo keliamiems reikalavimams, o apeliacinės instancijos teismas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje taip pat neturi pagrindo pripažinti, kad ieškovas pasirinko akivaizdžiai neleistiną ar objektyviai neįmanomą teisių gynybos būdą. Savo ruožtu apeliantės atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl, jos nuomone, sudarytos ginčo dovanojimo sutarties teisėtumo, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, reikalaujantis bylos faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų visapusiško įvertinimo bei išnagrinėjimo iš esmės, kuris negali būti atliekamas, sprendžiant tarpinį procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas: ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodyti jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus. Todėl apeliantės argumentai dėl ieškinio prima facie pagrįstumo, kaip pirmosios būtinos sąlygos areštui taikyti, nebuvimo, atmestini.

52Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui

5315.

54Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau ne kartą buvo pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galbūt nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017), todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018 ir kt.).

5516.

56Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku bei jų pobūdžiu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nustatyta, jog grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali patvirtinti konkretūs ieškovo pateikti duomenys bei argumentai apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus / atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017).

5717.

58Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kai ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiais tam tikrus sandorius, kurių objektas yra nekilnojamasis turtas, kaip yra šiuo atveju, vertinama, jog ieškovų materialiniai teisiniai reikalavimai tiesiogiai siejami su ginčo objektų teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2038/2012; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1045-464/2017). Tokio kaip nagrinėjamu atveju pobūdžio bylose negali būti ignoruojamas faktas, kad, nesiėmus priemonių apriboti atsakovo teisę disponuoti jo žinioje esančiu ir ginčo objektą sudarančiu turtu, egzistuoja galimybė, jog atsakovas, net ir neturėdamas nesąžiningų ketinimų, šį turtą perleis sąžiningiems tretiesiems asmenims (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje

59Nr. e2-998-516/2018). Tokiu atveju teismo sprendimo realus įvykdymas (ginčo turto sugrąžinimas) gali tapti sunkiai įmanomas.

6018.

61Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis šios nutarties 17 punkte nurodyta teismų praktika, visų pirma sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad įrašo viešame registre apie draudimą perleisti nuosavybės teises atlikimas yra tik prevencinė priemonė, užtikrinanti ginčo šalių išsaugojimą status quo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad šis apribojimas netrukdo atsakovui D. S. turtu naudotis ir valdyti. Neaišku, kaip konkrečiai, jeigu atsakovas šiuo metu nesiekia ir neketina ginčo nekilnojamojo turto perleisti tretiesiems asmenims, pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia jo ar, tuo labiau, apeliantės teises ir teisėtus interesus.

6219.

63Apeliacinės instancijos teismas atskirai pažymi, kad nors šio pobūdžio ginčui nėra būtina nustatyti atsakovo (-ų) nesąžiningumo faktą, tačiau pastarąjį ieškovas taip pat nurodė ieškinyje. Kaip pripažįsta ir pati apeliantė, ginčo sandoris buvo sudarytas ir patvirtintas notaro, vis dėlto, apeliantė tik selektyviai akcentuoja, kad jo sudarymo metu jis nebuvo areštuotas. Iš tiesų, šią aplinkybę iš dalies pripažįsta ir ieškovas, o bylos duomenys taip pat patvirtina, kad nuosavybės teisės apribojimai ginčo turtui jo sudarymo metu nebuvo registruoti Turto arešto aktų registre, tačiau apeliantė svarbų nutyli faktą, jog Vilniaus miesto aplinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartimi buvo pratęstas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas iki 2016 m. kovo 11 d. (sandoris sudarytas – 2016 m. sausio 11 d.). Taigi, pagal pateiktus duomenis matyti, kad apeliantė sandorį sudarė žinodama (turėdama žinoti) apie pratęstą laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą ginčo turtui ir nepaisydama pastarojo, ginčo sandorį vis tik sudarė.

6420.

65Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartį, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

67Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su... 7. 1) pripažinti niekine ir negaliojančia 2016 m. sausio 11 d. dovanojimo... 8. 2.... 9. Ieškinį grindė tuo, kad atsakovai 2016 m. sausio 11 d. sudarė dovanojimo... 10. 3.... 11. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąją... 12. Nr. ( - ), ir garažą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) perleidimo... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 4.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi ieškovo prokuroro,... 17. 5.... 18. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų... 19. 6.... 20. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovui D. S. perleidus nuosavybės... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 7.... 24. Atsakovė L. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 25. 2018 m. birželio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės –... 26. 7.1.... 27. Akivaizdu, kad apribojimai turtui taip ir nebuvo nustatyti, nes priešingu... 28. 7.2.... 29. Teikdamas ieškinį prokuroras nenurodė reikšmingų duomenų,... 30. 8.... 31. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį... 32. 8.1.... 33. Iš ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovas aiškiai suformulavo pareiškimo... 34. 8.2.... 35. Vertinant sprendimo neįvykdymo riziką šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 9.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 10.... 42. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 43. 11.... 44. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 45. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo... 46. 12.... 47. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad tikėtino... 48. 13.... 49. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat nuosekliai formuojama pozicija,... 50. 14.... 51. Nagrinėjamu atveju apeliantė savo skunde neįrodinėja ieškovo pateikto... 52. Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui... 53. 15.... 54. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau ne... 55. 16.... 56. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti... 57. 17.... 58. Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kai ieškiniu... 59. Nr. e2-998-516/2018). Tokiu atveju teismo sprendimo realus įvykdymas (ginčo... 60. 18.... 61. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis šios nutarties... 62. 19.... 63. Apeliacinės instancijos teismas atskirai pažymi, kad nors šio pobūdžio... 64. 20.... 65. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 67. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....