Byla 2KT-82/2013
Dėl skolos už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalinius patarnavimus priteisimo nagrinėjimo

1Kauno apygardos teismo pirmininkas – Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka spręsdamas pareiškėjos (atsakovės) – A. F. Druskininkų miesto apylinkės teismui pareikštą nušalinimą nuo civilinės bylos Nr. 2-165-314-2013 pagal ieškovo – UAB „Druskininku būtų ūkis“ ieškinį atsakovei – A. F. dėl skolos už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalinius patarnavimus priteisimo nagrinėjimo,

Nustatė

2Pareiškėja (atsakovė) – A. F. prašo nuo civilinės bylos nagrinėjimo nušalinti Druskininkų miesto apylinkės teismą in corpore iš pareiškimą grindžia tuo, kad teismas priimantis jos atžvilgiu nepalankius procesinius sprendimus, o taip pat prašo perduoti bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui, kadangi ketinanti kreiptis į Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kurioje dirbantis advokatas – Aleksandras Doroševas, atstovaujantis atsakovę byloje su UAB „Hesona“ dėl nelaimingo atsitikimo darbe nustatymo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės pajamos esančios mažos, perdavus bylą nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, jai būtų lengviau susisiekti su advokatu.

3Pareiškimas dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-165-314-2013 nagrinėjimo ir bylos perdavimo netenkintinas. Byla grąžintina nagrinėti Druskininkų miesto apylinkės teismui.

4Druskininkų miesto apylinkės teismui reiškiamą nušalinimą pareiškėja (atsakovė) grindžia vienintele faktine aplinkybe, o būtent tuo, kad teismas jos atžvilgiu priimantis nepalankius procesinius sprendimus.

5Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos (šiuo klausimu ne kartą yra pasisakęs, pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinis teismas), kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams (CPK 68 str. 4 d.) tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu.

6Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad teismas įvertinęs bylos medžiagą, joje surinktus įrodymus priėmė tam tikrus procesinius sprendimus, kurie pareiškėjai (atsakovei) buvo nepalankūs, jos netenkina, nereiškia, kad minėti sprendimai yra teisiškai nepagrįsti, neteisėti, o juo labiau, kad tokius sprendimus teismas priėmė būdamas neobjektyvus, šališkas, siekdamas ginti priešingos ginčo šalies interesus.

7Dėl pareiškėjos (atsakovės) prašymo perduoti bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui, kadangi ji ketinanti kreiptis į Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kurioje dirba kitoje byloje ją atstovaujantis advokatas, todėl jai, turinčiai mažas pajamas, būsią lengviau susisiekti su advokatu, pasakytina, jog iš bylos medžiagos matyti, jog Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pareiškėjai buvo skyrusi Alytaus mieste dirbančius advokatus suteikti jai antrinę teisinę pagalbą, pareiškėja reiškė prašymus dėl advokato pakeitimo ir pan.; pareiškėjos (atsakovės) gyvenamoji vieta yra Alytaus mieste, todėl vargu, ar susisiekimas su advokatu, kurio kontora yra įsikūrusi Vilniaus mieste, reikštų mažesnes finansines išlaidas ir būtų atsakovei patogesnis. Be to, nenustačius pagrindų Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjams nušalinti nuo bylos nagrinėjimo, nėra tikslinga svarstyti pareiškėjos (atsakovės) prašymą dėl bylos perdavimo kitam apylinkės teismui. Juo labiau, kad bylą prašoma perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuris nepriklauso Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai, o klausimą dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo į kitą apylinkės teismą, kai apylinkės teismai yra skirtingose apygardose, kompetentingas spręsti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (LR CPK 34 str. 3 d.).

8Atsižvelgdamas į tai, kas aukščiau išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 65-66 str., 68 str. 4 d., 69 str. 1 d., Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

9pareiškėjos (atsakovės) – A. F. prašymo dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-165-314-2013 pagal ieškovo – UAB „Druskininku būtų ūkis“ ieškinį atsakovei – A. F. dėl skolos už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalinius patarnavimus priteisimo nagrinėjimo ir bylos perdavimo nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui netenkinti.

10Bylą su Kauno apygardos teismo pirmininko nutartimi grąžinti Druskininkų miesto apylinkės teismui.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai