Byla 3K-3-294/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (teisėjų kolegijos pirmininkas), Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pranešėjas) ir Broniaus Pupkovo, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Tritho” kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Tritho” ieškinį atsakovams H. V. ir kooperatinei bendrovei ,,Ukrinų rapsas”, tretiesiems asmenims VĮ Registrų centras Mažeikių filialui, Telšių apskrities viršininko administracijai dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Tritho” ieškiniu prašė teismo perkelti žemės sklypo (duomenys neskelbtini) pirkėjo kooperatinės bendrovės ,,Ukrinų rapsas” teises ir pareigas pagal 2004 m. spalio 21 d. pirkimo - pardavimo sutartį ieškovui UAB ,,Tritho” bei įpareigoti pardavėją H. V. grąžinti kooperatinei bendrovei ,,Ukrinų rapsas” šios sumokėtą pinigų sumą už žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį.

5Ieškovo teigimu, nuo 2001 m. vasario 9 d. jis išsinuomojo 149,5300 ha valstybinės žemės sklypą, adresu (duomenys neskelbtini). Šio žemės sklypo dalis, kurio plotas 29,9800 ha, Telšių apskrities viršininko 2004 m. birželio 25 d. sprendimu buvo grąžinta nuosavybėn atsakovui H. V. H. V. 2004 m. spalio 21 d. šį žemės sklypą pardavė kooperatinei bendrovei ,,Ukrinų rapsas”. Tačiau ieškovas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymą turėjo pirmumo teisę įsigyti ginčo sklypą iš atsakovo H. V. ta kaina, kurią jam sumokėjo kooperatinė bendrovė ,,Ukrinų rapsas”, nes pirkimo - pardavimo sutarties dieną ieškovas naudojosi parduotu žemės sklypu. Atsakovas H. V. turėjo pranešti, bet nepranešė apie sklypo pardavimą bei pardavimo sąlygas ieškovui. Pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį pirmumo teisę pirkti žemę turintis asmuo, pardavus žemės sklypą nesilaikant pirmumo teisės, turi teisę teismine tvarka reikalauti perkelti jam pirkėjo teises ir pareigas.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

7Mažeikių rajono apylinkės teismas 2005 m. liepos 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovo ir Telšių apskrities viršininko 2001 m. vasario 9 d. sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis baigėsi 2004 m. sausio 1 d. Ieškovas po šio termino žeme nesinaudojo ir ją įdirbo tik 2004 m. pavasarį, dėl to po sutarties pasibaigimo nesinaudodamas išsinuomotu daiktu praleido 10 dienų terminą nuomos sutarčiai tapti neterminuota. Nuomos sutartis pasibaigė pasibaigus sutarties terminui 2004 m. sausio 1 d., šią dieną žemės sklypas nebuvo užimtas. Nors ieškovas ir dirbo žemę 2004 m. pavasarį, tačiau jis negali būti laikomas žemės naudotoju, nes ją dirbo ne įstatymo nustatytu pagrindu. Ieškovas nenaudojo parduodamos žemės sklypo žemės ūkio veiklai daugiau kaip metus. Atsakovui H. V. nuosavybės teisė į ginčo žemės sklypą atkurta Telšių apskrities viršininko 2004 m. birželio 25 d. sprendimu. Kadangi iki žemės sklypo pardavimo atsakovo H. V. nuosavybėje šis sklypas išbuvo tik 4 mėnesius, t. y. tuo metu, kai ieškovas nebuvo nuomininkui, tai ieškovas UAB ,,Tritho” neturėjo pirmumo teisės įsigyti žemę iš atsakovo H. V.

8Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. spalio 24 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB ,,Tritho” apeliacinio skundo ir paliko nepakeistą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2005 m. liepos 29 d. sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas vadovavosi CK 6.559 straipsnio norma, kurioje nustatyta, kad žemei perėjus kitam savininkui, žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui, jeigu ji buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Nuomos sutarties, pagal kurią ieškovas išsinuomojo žemės sklypą, registracija Nekilnojamojo turto registre baigėsi 2004 m. sausio 1 d. Pasibaigus nuomos sutarties registracijos terminui ieškovas prarado teisę reikalauti jam perkelti pirkėjo teises ir pareigas. Atsakovas H. V. informavo žodine forma ieškovą apie ketinimus parduoti žemės sklypą, tačiau ieškovas aiškiai neišreiškė valios pasinaudoti pirmumo teise į sklypo įgijimą. Dėl to rašytinio pranešimo apie sklypo pardavimą pateikti ieškovui atsakovas neprivalėjo. Teisėjų kolegija atsižvelgė ir į tai, kad atsakovas kooperatinė bendrovė ,,Ukrinų rapsas” buvo sąžiningas turto įgijėjas.

9III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Tritho” prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti. Toks kasatoriaus prašymas motyvuojamas šiais argumentais:

11Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta žemės sklypo naudotojo pirmenybės teisė įsigyti parduodamą privačią žemės ūkio paskirties žemę. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta šios pirmenybės teisės realizavimo tvarka: žemės savininkas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą bei pardavimo sąlygas privalo raštu registruotu laišku (jį įteikiant) pranešti parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojui. Šis savo sutikimą pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą ar atsisakymą jį pirkti turi pateikti žemės ūkio paskirties žemės sklypą parduodančiam asmeniui per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Kai parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojas atsisako pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą arba nustatytu laiku nepateikia sutikimo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemės savininkas šį žemės sklypą gali perleisti kitiems asmenims. Ši įstatymo norma yra imperatyvi - žemės sklypo pardavėją besąlygiškai įpareigoja atlikti joje nurodytus veiksmus (apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą bei pardavimo sąlygas privalo raštu registruotu laišku (jį įteikiant) pranešti parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojui). Apeliacinės instancijos teismas, nors ir pripažino šios normos pažeidimą, tačiau nepagrįstai laiko jį formaliu ir nesudarančiu pagrindo atsakovo veiksmams pripažinti neteisėtais. Kasatoriaus teigimu, toks nukrypimas nuo imperatyviųjų teisės normų reikalavimų netoleruotinas. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. CK 6.157 straipsniu draudžiama sandorio šalims pakeisti, riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimą. Pagal CK 6.227 straipsnio l dalį sutartis yra absoliučiai negaliojanti (niekinė sutartis), jeigu ją sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai. Sandorio, prieštaraujančio imperatyviai įstatymo normai, padarinys ne visada yra tokio sandorio negaliojimas. Pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį jei žemės sklypas parduodamas pažeidžiant pirkėjo pirmumo teisę, tai suinteresuotasis asmuo turi teisę reikalauti pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas ne tik faktiškai sankcionavo neteisėtą sandorį (pirma pats pripažinęs sandorio neatitikimą imperatyvios įstatymo normos reikalavimams), tačiau ir sukūrė netinkamą precedentą, įgalinantį manyti, jog griežtas imperatyvių įstatymo normų reikalavimų laikymasis nėra būtinas. Tuo apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje UAB „Init” v. UAB „Parabolė” ir kt., (bylos Nr. 3K-3-905/2000), 2005 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega", bylos Nr. 3K-3-605/2005, išaiškinimų.

12Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Tritho” kasacinį skundą atsakovas H. V. prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį. Atsakovas nurodo, kad su ieškovu valstybinės žemės nuomos sutartis buvo sudaryta iki 2004 m. sausio 1 d., kurią nutraukus, ji pratęsta nebuvo. Atsakovas gera valia ir savo iniciatyva su kasatoriumi bendravo, kalbėjo dėl žemės pirkimo, tačiau nesulaukė pasiūlymų iš kasatoriaus dėl sklypo pirkimo. Kasatoriui nesant teisėtu žemės naudotoju, jam raštiškai nepranešė apie numatomą žemės sklypo pardavimo sandorį, įvykusį 2004 m. spalio 21 d., kuriuo pardavė nuosavybės teisėmis turėtą žemės ūkio paskirties žemę atsakovui kooperatinei bendrovei „Ukrinų rapsas”. Nebūdamas nuomininku kasatorius neteisėtai naudojosi žemės sklypu 2004 m. laikotarpiu. Todėl ieškovas negali įgyti teisėtam naudotojui priklausančių teisių ir pareigų, taip pat ir pirmumo teisės pirkti žemės sklypą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ar tretieji asmenys būtų objektyviai pripažinę nuomos (t. y. teisėto naudojimo) santykių tęstinumą.

13Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Tritho” kasacinį skundą atsakovas kooperatinė bendrovė „Ukrinų rapsas” prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad 2004 m. birželio 25 d. Telšių apskrities viršininko sprendimu Nr.Vl-61-11823 žemės sklypas buvo sugrąžintas iš laisvo valstybinės žemės fondo savininkui H. V., o pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre nebuvo įrašyta jokių duomenų apie sklypo naudojimosi apribojimus. H. V. ne tik žodžiu, bet ir raštu sudarydamas sutartį patikino, kad sklypas nėra niekam išnuomotas ar kitaip perleistas naudotis įstatymų numatytais pagrindais. Ieškovas žemės sklypo pardavimo metu neturėjo teisėto pagrindo naudotis sklypu, dėl to neturėjo pirmumo teisės pirkti šį sklypą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

162001 m. vasario 4 d. nuomos sutartimi Nr. 4 UAB ,,Tritho” iki 2004 m. sausio 1 d. išsinuomojo 426,95 ha valstybinės žemės sklypą (duomenys neskelbtini) (b. l. 12, 13). Nuomos sutarties terminas nebuvo pratęstas. Į (duomenys neskelbtini) esančią 25,45 ha ploto žemę ir 5,70 ha ploto mišką, kuriuos nuomojosi UAB ,,Tritho” iki 2004 m. sausio 1 d., atkurtos nuosavybės teisės H. V. Telšių apskrities viršininko administracijos 2004 m. birželio 25 d. sprendimu (b. l. 8). H. V. nurodytą 29,98 ha žemės sklypą 2004 m. spalio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė kooperatinei bendrovei ,,Ukrinų rapsas”, raštiškai nepasiūlęs pirkti žemės buvusiam žemės nuomininkui UAB ,,Tritho”.

17V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18Pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 3 dalį pirmumo teisę įsigyti parduodamą privačią žemę, o jei tokia teisė buvo pažeista, reikalauti perkelti pirkėjo teises ir pareigas turi to žemės sklypo naudotojas, naudojęs šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip metus. Ši įstatymo nuostata suteikia pirmumą pirkti parduodamą žemę tik tuo metu esančiam to sklypo naudotojui. Žemės įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje apibrėžiama žemės naudotojo sąvoka – tai žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Ieškovas UAB ,,Tritho” ginčo žemės naudotoju buvo laikotarpiu nuo 2001 m. vasario 9 d., kurią buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, iki 2004 m. sausio 1 d., kurią sutartimi baigėsi žemės nuomos terminas (b. l. 12). Pagal CK 6.562 straipsnio 1 dalies 1 punktą žemės nuomos sutartis baigiasi, kai sueina joje nurodytas nuomos terminas. Galiojančio CK Šeštosios knygos XXVIII skyriaus nuomos bendrųjų nuostatų skirsnio 6.481 straipsnyje nustatyta, kad jeigu pasibaigus nuomos terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi daiktu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Civilinio kodekso skirstymas į atitinkamus skyrius, o tų skyrių skirstymas į skirsnius leidžia daryti išvadą, kad kodekso XXVIII skyriuje yra reglamentuojama nuomos sutarčių grupė, kuriai yra taikytinos ir šios grupės nuomos sutarčių bendrosios nuostatos, taip pat ir CK 6.481 straipsnis, reglamentuojantis šios grupės terminuotų nuomos sutarčių tapimo neterminuotomis tvarką. Tuo tarpu žemės nuomos sutarties nuostatos yra neatsitiktinai išdėstytos jau kitame – CK XXIX skyriuje, kuris nustato būtent žemės nuomos sutarties, kuri dėl specifinio sutarties dalyko turi savitus bruožus, pasibaigimo nuostatas. Pagal CK XXIX skyriaus 6.562 straipsnio 1 dalies 1 punktą žemės nuomos sutartis baigiasi, kai sueina nuomos terminas. Todėl pagrindas žemės nuomos sutarčiai pasibaigti yra nuomos termino suėjimas, taigi po žemės nuomos sutarties termino suėjimo tolesnis naudojimasis žeme nustatytomis nuomos sąlygomis nedaro tokios sutarties neterminuota.

19Ieškovas byloje nurodė, kad ginčo žemės sklypu faktiškai naudojosi ir po 2004 m. sausio 1 d. Tačiau faktinis naudojimasis žeme be juridinio pagrindo, suteikiančio tokią teisę, ieškovui nesukuria teisėto naudotojo statuso. Todėl pasibaigus nuomos sutarčiai 2004 m. sausio 1 d. po šios datos nebūdamas nuomininku UAB ,,Tritho” negalėjo reikalauti pirmumo teisės Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu pirkti ginčo žemės sklypą iš atsakovo H. V. Dėl to atsakovas galėjo disponuoti šiuo sklypu savo nuožiūra bei perleisti ją tretiesiems asmenims, taip pat ir kooperatinei bendrovei ,,Ukrinų rapsas”, kuriai 2004 m. spalio 21 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi buvo parduotas šis sklypas. H. V. grąžintinos nuosavybėn žemės žemėtvarkos projektas patvirtintas Telšių apskrities viršininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymu, žemės sklypo nuosavybė atkurta H. V. Telšių apskrities viršininko 2004 m. birželio 25 d. sprendimu (b. l. 8-11). Vykstant žemės nuosavybės teisių atkūrimo procesui inicijuoti derybas ir siūlyti pirkti ieškovui UAB ,,Tritho” žemės sklypą, į kurį UAB ,,Tritho” nuomos teisės buvo pasibaigusios, atsakovas H. V. neprivalėjo. Be to, byloje nėra duomenų, kad atsakovas H. V. su UAB ,,Tritho” vykdė ikisutartines derybas dėl šio žemės sklypo pirkimo-pardavimo sąlygų, taigi atsakovas neturėjo jokių įsipareigojimų parduoti žemę UAB ,,Tritho”. Iki nuosavybės teisių į sklypą atkūrimo dienos atsakovas negalėjo ginčo žemės sklypą parduoti ar kitaip juo disponuoti. Sudarant šio žemės sklypo ribų paženklinimo aktą 2004 m. balandžio 6 d. iš žemėtvarkos darbuotojų atsakovas sužinojo, kad UAB ,,Tritho” nėra atkuriamo nuosavybėn sklypo nuomininkas, nes nuomos terminas yra pasibaigęs, dėl to atsakovas galėjo pagrįstai tikėtis, jam atkūrus nuosavybės teises į sklypą, disponuoti šiuo sklypu savo laisvu pasirinkimu.

20Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai byloje tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, padarė teisingas išvadas dėl ginčo baigties, dėl to teisėti teismų procesiniai sprendimai paliktini nepakeisti (CPK 359 straipsnio 1 dalis).

21CPK 98 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta, kad bylos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš pralaimėjusios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, ši nuostata priteisiant išlaidas taikoma kiekvienos instancijos teisme. Atsakovas kooperatinė bendrovė ,,Ukrinų rapsas” pridėjo įrodymus apie turėtas 500 Lt dydžio išlaidas jį atstovavusiam advokatui už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą, dėl to ši suma priteistina iš ieškovo UAB ,,Tritho”.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 3 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš ieškovo UAB ,,Tritho” atsakovui kooperatinei bendrovei ,,Ukrinų rapsas” 500 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą.

25Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Tritho” ieškiniu prašė teismo perkelti žemės sklypo... 5. Ieškovo teigimu, nuo 2001 m. vasario 9 d. jis išsinuomojo 149,5300 ha... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 7. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2005 m. liepos 29 d. sprendimu ieškinį... 8. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m.... 9. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 10. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Tritho” prašo panaikinti Šiaulių... 11. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1... 12. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Tritho” kasacinį skundą atsakovas H. V.... 13. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Tritho” kasacinį skundą atsakovas... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 16. 2001 m. vasario 4 d. nuomos sutartimi Nr. 4 UAB ,,Tritho” iki 2004 m. sausio... 17. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6... 19. Ieškovas byloje nurodė, kad ginčo žemės sklypu faktiškai naudojosi ir po... 20. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės... 21. CPK 98 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta, kad bylos šaliai, kurios naudai... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 24. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Tritho” atsakovui kooperatinei bendrovei... 25. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...