Byla e2-781-1040/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė,

2sekretoriaujant Violetai Kavaliauskienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ atstovei advokato padėjėjai Aušrai Ragelienei, advokatei Gitanai Martyšienei,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės staklės“ atstovui advokatui Gediminui Bulotui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės staklės“ dėl nuostolių atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Amitrans“ prašė priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės staklės“ 17 242 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentus metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinyje nurodoma, kad UAB „Ukmergės staklės” (toliau - ir atsakovė) UAB „Amitrans“ (toliau - ir ieškovė) užsakymu atliko vikšrinio buldozerio Komatsu D41P-6 reduktoriaus remontą su savo detalėmis. Atsakovė 2017 m. spalio 18 d. ieškovei pateikė išankstiniam apmokėjimui sąskaitą Nr. 191 4604,05 Eur (799,05 PVM) sumai, kurioje nurodytos darbų ir detalių kainos. UAB „Ukmergės staklės” 2017 m. spalio 31 d. išdavė kokybės pažymą Nr. 053 suteikdama krumpliaračiams gamintojo 6 mėnesių garantiją. Ieškovė atsakovei už įsigytas prekes (gaminius) bei suteiktas reduktoriaus remonto paslaugas sumokėjo 2017 m. lapkričio 3 d. mokėjimo pavedimu. Vikšrinis buldozeris Komatsu D41P dirbo pagal 2018 m. sausio 2 d. Technikos nuomos sutarti Nr. 2018/01/02 su UAB „Loro Dizainas“. Vikšrinio buldozerio Komatsu D41P-6 reduktorius 2018 m. sausio 19 d. (penktadienį) sugedo. UAB „Amitrans“ 2018 m. sausio 22 d. (pirmadienį) informavo UAB „Ukmergės staklės“ apie reduktoriaus gedimą, o 2018 m. sausio 29 d. buvo konstatuota, surašant reduktoriaus ardymo aktą, jog krumpliaračiai yra sulūžę. UAB „Ukmergės staklės” 2018 m. vasario 1 d. pateikė Taikos sutarties projektą, kuriame nurodyta, jog UAB „Ukmergės staklės“ kaip gamintojas, būdamas atsakingas už parduotų detalių kokybę, įsipareigoja iki 2018 m. kovo 6 d. pagaminti du naujus krumpliaračius, tačiau naujai pagamintiems krumpliaračiams garantijos nesuteikia. UAB „Amitrans“ nesutikdama su tokiomis sąlygomis, siekdama išvengti nuostolių didėjimo dėl buldozerio prastovos, kreipėsi į kitus ūkio subjektus dėl galimybės įsigyti krumpliaračius ir 2018 m. vasario 9 d. gavo AS Baltem Vilniaus filialas oficialaus statybinių mašinų Komatsu atstovo Lietuvoje, užsiimančio šių įrenginių pardavimu ir nuoma bei atliekančio garantinę ir po garantinę jų priežiūrą, pasiūlymą dėl galimybės įsigyti krumpliaračius viso už 5 605,69 Eur (su PVM). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Amitrans“ netenkino UAB „Ukmergės staklės” siūlomos sąlygos neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus nesuteikiant naujiems krumpliaračiams garantijos, UAB „Amitrans“, siekdama pasinaudoti alternatyviu pažeistų teisių gynimo būdu, 2018 m. vasario 19 d. kreipėsi į atsakovę su Pretenzija dėl nekokybiškos prekės (gaminio) ir nuostolių atlyginimo, prašydama atlyginti pirkėjo išlaidas trūkumams ištaisyti. Atsakovės atstovas 2018 m. vasario 21 d. el. laišku informavo, kad atsakymą planuoja pateikti iki kovo 9 d. Ieškovė 2018 m. kovo 29 d. atsiėmė iš atsakovės išardytą Komatsu D41P-6 reduktorių be krumpliaračio M6,5 Z-81, buvo surašytas Perdavimo-priėmimo aktas. Atsakovė 2018 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 001, atsakydama į ieškovės 2018 m. vasario 19 d. teiktą pretenziją nurodė, jog nesutinka su reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo, nes dėl jų nėra jų kaltės. Ieškovės teigimu, UAB „Ukmergės staklės” pardavė ir sumontavo nekokybiškus krumpliaračius, kuriais nebuvo galima normaliai naudotis pagal paskirtį - jie sulūžo, dėl to turi atlyginti nuostolius. Juos sudaro UAB „Amitrans“ išlaidos trūkumams ištaisyti ir negautos pajamos, kurias įmonė būtų gavusi, jeigu UAB „Ukmergės staklės” nebūtų pardavusi nekokybiškų krumpliaračių. Ieškovė nurodo, kad trūkumams ištaisyti patyrė 6788,18 Eur išlaidas. Buldozeris nedirbo nuo 2018 m. sausio 19 d. iki 2018 m. kovo 6 d. Nuostoliai dėl buldozerio prastovos už darbo dieną sudaro ne mažiau nei 326,70 Eur, t. y. buldozeris nedirbo 32 darbo dienas po 9 darbo valandas. Technikos nuomos sutartimi nustatyta 30 Eur nuomojamo buldozerio vienos darbo valandos kaina + PVM, todėl ieškovė patyrė ne mažesnį nei 10454 Eur nuostolį (negautos pajamos). Ieškovei iš atsakovės turėtų būti priteista 17 242 Eur nuostolių atlyginimas (6788 Eur išlaidos trūkumams ištaisyti + 10454 Eur negautos pajamos) (el. b. 1 t., b. l. 1-7).

9Atsakovė UAB „Ukmergės staklės“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime teigiama, kad atsakovė pagal ieškovės užsakymą atliko ieškovės vikšrinio buldozerio Komatsu D41P-6 reduktoriaus remontą, pagamindama jam du krumpliaračius. Suremontuotas reduktorius 2017 m. lapkričio 3 d. buvo perduotas ieškovei. Ieškovė 2018 m. sausio 22 d. informavo atsakovę, kad reduktorius sugedo. Reduktorius 2018 m. sausio 29 d. buvo pristatytas atsakovei ir dalyvaujant ieškovės bei atsakovės atstovams išardytas, buvo nustatyta, kad yra nulūžę du krumpliaračio z-81 krumpliai. Išardžius buvo surašytas reduktoriaus ardymo aktas. Atsakovė, siekdama taikiai išspręsti ginčą, pasiūlė ieškovei pasirašyti taikos sutartį joje numatant, kad ieškovė pagamins du naujus krumpliaračius. Taikos sutarties pasiūlymas nereiškė, jog atsakovė pripažino, kad buvo pagamintas nekokybiškas krumpliaratis. Ieškovė su tokiu pasiūlymu nesutiko ir 2018 m. vasario 19 d. pateikė atsakovei Pretenziją dėl nekokybiškos prekės (gaminio) ir nuostolių atlyginimo. Atsakovė užsakė UAB „Dekra industrial“, kuri turi ilgametę metalų tyrimų patirtį Lietuvoje, atlikti krumpliaračio tyrimą. UAB „Dekra industrial“ atliko krumpliaračio tyrimą ir 2018 m. kovo 5 d. surašė šio tyrimo ataskaitą Nr. 386L. Joje nurodoma, kad metalas ir paviršiaus kietumas atitinka standartų reikalavimus. UAB „Metada“ 2018 m. spalio 23 d. raštu informavo atsakovės atstovą advokatą G. Bulotą, kad 2018 m. balandžio mėn. ieškovė kreipėsi į šią bendrovę dėl reduktoriaus remonto. Tuo metu buvo padarytos nuotraukos ir apžiūrint buvo matoma reduktoriaus korpuso guoliavietės mechaniška deformacija nuo per didelių apkrovų. Tai leidžia daryti išvadą, jog krumpliaračio lūžis įvyko ne dėl jo gamintojo, t. y. atsakovės, kaltės, bet dėl pernelyg didelių apkrovų eksploatuojant reduktorių. Atsakovė nepripažindama savo kaltės dėl krumpliaračio gedimo 2018 m. balandžio 3 d. raštu Nr.001 atsisakė tenkinti ieškovės pretenziją. Ieškovė teigia, kad ji įsigijo iš atsakovės nekokybiškus krumpliaračius, kurių negalėjo naudoti pagal paskirtį, nes jie sulūžo. Tačiau atsakovės pagamintų krumpliaračių tinkamą kokybę patvirtina UAB „Dekra industrial“ tyrimo ataskaita. Kad jie buvo kokybiški patvirtina ir ta aplinkybė, jog ieškovė buldozerį su atsakovės remontuotu reduktoriumi kurį laiką naudojo. Tą ji pripažįsta ir ieškinyje. Taigi reduktorius sugedo ir krumpliaratis sulūžo dėl per didelės apkrovos. Tą patvirtina ir tos aplinkybės, jog po šio gedimo buvo ne tik keičiami krumpliaračiai, bet ir remontuojama guoliavietė bei keičiami guoliai. Dėl nulūžusių krumpliaračio krumplių guoliavietė negalėjo būti sugadinta. Tad reduktorius sugedo ne dėl krumpliaračio gedimo, bet dėl to, kad reduktorius, tuo pačiu ir buldozeris, buvo eksploatuojamas nesilaikant jam nustatytų variklio apkrovų parametrų. Dėl to nėra jokių atsakovės veiksmų ar nekokybiškos prekės, kaip nurodyta ieškinyje. Atsakovė nėra atsakinga (kalta), kad ieškovė dirbdama su traktoriumi naudoja per dideles apkrovas, dėl kurių sugedo reduktorius, t. y. jo guoliai ir nulūžo krumpliaračio krumpliai. Nesant kaltės, nėra ir priežastinio ryšio, todėl nėra pagrindo reikalauti atlyginti ir kokius nors nuostolius. Ieškovė reikalauja ir negautų pajamų atlyginimo, kurie kaip nuostoliai, turi būti įrodomi. Tokios pajamos turi būti realios, o ne tikėtinos. Šiuo atveju ieškovė nei pačio nuostolių fakto, nei kitų su tuo susijusių aplinkybių konkrečiai neįrodo (el. b. 1 t., b. l. 48-52).

10Teismo posėdžio metu UAB „Amitrans“ atstovas direktorius O. U. paaiškino, kad 2017 m. rudenį kreipėsi į UAB „Ukmergės staklės“ dėl reduktoriaus gedimo. Išardę ir apžiūrėję originalų kitos pusės reduktorių, pranešė kad galės pagaminti krumpliaračius. Lapkričio pabaigoje pranešė, kad krumpliaračiai pagaminti ir surinkti, pakeitė guolius senai detalei. O. U. paprašė kokybės pažymos, gavo - 6 mėnesiams. Darbus su buldozeriu pradėjo 2018 m. sausio mėnesį, faktiškai išdirbo apie 72 valandas, dirbant per dieną apie 8-9 valandas, išeina, kad buldozeris neišdirbo nė savaitės. UAB „Ukmergės staklės“ vadybininko pareikalavimu reduktorius buvo nuvežtas į UAB „Ukmergės staklės“ apžiūrai. Po to nuo sausio 29 d. iki kovo mėnesio su UAB „Ukmergės staklės“ jokių ryšių neturėjo, o kovo pradžioje atsakovė pasiūlė padaryti kitus krumpliaračius, neduodant jiems garantijos. Pasiūlymo atsisakyta. UAB „Ukmergės staklės“ didįjį krumpliaratį pasiliko sau, mažasis - buvo pas ieškovę. Išardytą reduktorių išvežė remontui įmonei AS Baltem, kuri yra Komatsu atstovybė, iš kurios lizingo būdu ir pirko naudotą buldozerį. Dėl UAB „Ukmergės staklės“ kaltės buldozeris nedirbo beveik 8 mėnesius. UAB „Ukmergės staklės“ buvo nuvežtas reduktorius, į kurį įsistato du krumpliaračiai, juos abu gamino atsakovė, o nulūžo didžiojo krumpliaračio du dantys. Įmonė AS Baltem apžiūrėjo reduktorių, pasakė, kokie yra detalės trūkumai, t. y. laisvumo turėjo guoliavietė (ją Komatsu atstovai vežė įmonei „Metada“, o ne ieškovė, tačiau guoliavietės netvarkė, nes neturėjo sąlygų remontuoti). Tuomet ieškovė kreipėsi į įmonę UAB „Krumplitas“, jie sutiko guoliavietę suremontuoti. Ją sutvarkė, tuomet reduktorių grąžino atgal AS Baltem, kurie įdėjo krumpliaračius ir konstatavo, kad UAB „Ukmergės staklės“ krumpliaračių žingsniai neatitinka originalios detalės žingsnių. Kai sudėjo reduktorių, buldozeris sėkmingai dirbo. Kol atsakovė atlikinėjo tyrimą dėl gedimo, buldozeris prastovėjo 32 dienas, todėl turi būti sprendžiama dėl negautų pajamų atlyginimo iš atsakovės. Buldozerį įsigijo 2016 m. gegužės mėnesį, iki sugedimo su juo dirbo 5 mėnesius ir atliko daug darbų. Pirmą kartą krumpliaratis sulūžo darbo metu ir sutraiškė kitą krumpliaratį nepataisomai, todėl ir kreipėsi į atsakovę dėl remonto. Tuo metu buldozeris dirbo Raudondvaryje, Kauno rajone, atliko žvyrkelio tiesimo darbus. Su atsakovės pagamintais krumpliaračiais buldozeris dirbo UAB „Loro dizainas“ užsakymu prie Dubingių, kur ekskavatoriai kasė, o buldozeris nustūminėjo durpes, t. y. važinėjo tik pirmyn ir atgal. Tai buvo pirmas užsakymas po buldozerio taisymo, kuris išdirbo tik 72 valandas ir sulūžo krumpliaračiai. Tame pačiame objekte dirbo ir kitas buldozeris, kuris buvo įsigytas naudotas iš privataus asmens, ne iš Komatsu, tačiau tokio pačio modelio, tik senesnis 5 metais. Jis iki šiol kuo puikiausiai dirba. O. U. paaiškino, kad prašomi atlyginti nuostoliai susideda iš kelių dalykų. Pirmiausia, tas buldozeris buvo lizinguojamas, dėl gedimo jis negalėjo dirbti, o lizingą mokėti vis tiek reikėjo. Nurodė, kad visada turėjo darbo, turėjo užsakymus su įmonėmis UAB „Kauno tiltai“ ir AB „Eurovia“, tai pagrindinės kelių tiesimo įmonės. Su šiomis įmonėmis dirbo visą sezoną, darė Vilniaus vakarinį aplinkkelį, geležinkelius, ViaBaltika kelią, o buldozeris nedirbo. UAB „Ukmergės staklės“ laikė krumpliaračius kelis mėnesius ir neatidavė. Papildomai paaiškino, kad buldozerių techninė priežiūra yra atliekama tam tikras intervalas. Kai technika yra be spidometrų, tada žiūrima pagal moto valandas. Tepalai perkami tik „Neste Lietuva“ atstovybėje, tepalai keičiami laiku ir yra kokybiški. Atsakovės teiginiai, kad buldozeris patyrė per didelį krūvį, todėl sugedo, neteisingi, nes jo darbas yra stumdyti gruntą, jei buldozeris per daug grunto užkabina, iš karto išsijungia jo variklis. Tokiu būdu krumpliaračio sugadinti yra neįmanoma. Įmonėje UAB „Amitrans“ dirba mechanikas, tačiau tas darbuotojas, kuris dirba su buldozeriu pats keičia tepalus. Buldozeris buvo įsigytas be garantijų, nes yra naudotas, tačiau oficialūs atstovai prieš parduodami apžiūri visą techniką. Kiek tiksliai jis prieš tai buvo išdirbęs moto valandų direktorius tiksliai šiuo metu pasakyti negali, apie 6000 moto valandų. Buldozeriai gali dirbti ir 30 metų, todėl sunku pasakyti, kokie gali būti jo resursai. Tam buldozeriui buvo paskirtas pastovus darbuotojas A. N., jis dirbo ir iki gedimo, ir po remonto. Už gedimų remontą atsakingas įmonės mechanikas F. V., o už buldozerio techninę priežiūrą atsakingas buldozerio vairuotojas, kuris patikrina tepalų lygį, apžiūri techniką ir pan. Buldozerio dirbtos valandos yra suskaičiuojamos ir išrašoma sąskaita faktūra užsakovui. Dirbtų valandų apskaita įforminama tik PVM sąskaita faktūra, buldozeryje yra kamera, pagal kurią pažiūrimos dirbtos valandos. Į sąskaitą faktūrą įrašomos visų mechanizmų dirbtos valandos bendrai, neišskiriant kiek valandų dirbo kuri technika. Kai sugedo buldozeris, reduktorių nuo jo nuėmė patys ir pats direktorius jį nuvežė į UAB „Ukmergės staklės“. Tokį reduktorių, kokį nuėmė iš buldozerio ir pristatė atsakovei, niekas su juo daroma nebuvo. O. U. išskyrė du metodus, kaip apskaičiuojamos dirbtos technikos valandos: pirma, pagal technikos buvimo objekte valandas (nesvarbu technika dirbo, ar ne), antra, pagal skaitiklio moto valandas (atvažiuoja į objektą, užsirašo moto valandas, kai ateina laikas išrašyti sąskaitą, viską sudeda). Buldozeris įmonei UAB „Loro dizainas“ į objektą buvo pristatytas sausio mėnesį. Kai su įmone yra pasitikėjimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai nepasirašinėjami, nes užsakovai per kameras gali matyti, kada technika dirba, su kitomis įmonėmis žiniaraščiai pasirašomi. Kartais į paskutinę sąskaitą įtraukia technikos pervežimo mokestį. Mechanizatoriui mokamas valandinis darbo užmokestis. Prieš įsigyjant techniką, yra pateikiamas komercinis pasiūlymas, kur užfiksuota tos technikos specifikacija. Iki buldozerio įsigijimo, reduktorius remontuojamas nebuvo. Užsakovas UAB „Loro dizainas“ kartais atvažiuodavo į objektą, tačiau statybų aikštelėje yra kamera, per kurią galėjo stebėti darbus. Ginčo dėl dirbtų valandų ar sąskaitų faktūrų išrašymo nekilo. Direktorius O. U. nurodė, kad įmonė UAB „Amitrans“ yra registruota Vilniuje, jų buvęs technikos direktorius A. R. sužinojo, kad UAB „Ukmergės staklės“ gamina detales mechanizmui ir todėl kreipėsi į atsakovę. Detalės ten yra pigesnės nei pirkti originalias. Lietuvoje yra labai mažai įmonių, kurios gamina tokias detales. Buvo kreiptasi ir į UAB „Krumplitas“, tačiau UAB „Ukmergės staklės“ pažadėjo, kad detalę pagamins greitai, todėl jais pasitikėjo. Nurodė, kad mechanizatoriaus atlyginimas yra fiksuotas, jis dirba 8 val. per dieną. Dirbtas valandas bendrai surašo į sąskaitą, jei sninga ar lyja, tą dieną ar kelias valandas nedirba, tuomet neišdirbtos valandos prisideda prie kitos dienos, todėl gali darbuotojas dirbti ir ilgiau. Darbo valandas išskaičiuoja pažiūrėjus, kiek mėnesyje yra darbo dienų, jas padaugina iš 8 darbo valandų. Įmonėje tuo metu dirbo 8 darbuotojai: direktorius, technikos direktorius, samdoma buhalterė iš kitos įmonės ir 6 operatoriai. Operatoriai žino, kiek dirbo valandų, mechanizmų yra 7. Tuo metu objekte dirbo 3 ekskavatoriai ir 2 buldozeriai, iš kurių 1 sugedo, todėl labai trūko jo. Nurodė, kad šiais metais tame UAB „Loro dizainas“ objekte nedirbo, paskutinė technika iš objekto išvažiavo 2018 m. gegužės mėnesį. Sutartis buvo sudaryta metams laiko, tačiau tame objekte visų metų neišdirbo. Buvo sutartas valandinis atlygis, o laikotarpis, per kurį darbus atliks, sutartas nebuvo, tai nebuvo svarbu. Visi užsakovo darbai buvo atlikti, jokių pretenzijų gauta nebuvo.

11Ieškovės atstovė advokato padėjėja Aušra Ragelienė teismo posėdžio metu patikslino, kad ieškinio suma susideda iš 6788,18 Eur sumos trūkumams ištaisyti ir 10454 Eur negautos pajamos. Šią sumą sudaro su „Loro dizainas“ sutartimi nustatytas transporto priemonės valandos uždirbamos pajamos padauginta iš prastovos laiko. Buldozeris nedirbo nuo 2018 m. sausio 19 d. iki 2018 m. kovo 6 d., t. y. 32 darbo dienas po 9 darbo valandas. Sutartimi su UAB „Loro dizainas“ nustatytas 30 Eur buldozerio vienos darbo valandos kaina + PVM, todėl ir negautos pajamos grindžiamos šia sutartimi. Nors sutartyje su darbuotoju nustatytos 8 darbo valandos, tačiau apskaičiuojama buvo pagal faktiškai dirbtą laiką, kuris atsispindi UAB „Loro dizainas“ išrašytoje sąskaitoje.

12Atsakovės atstovas J. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2017 m. rugsėjo 11 d. A. R. atvežė traktoriaus visą sulūžusį reduktorių, kreipėsi į rinkodaros vadovą A. R., jis nuvedė jį pas technologą ir meistrą, ir ten buvo apkalbėtos visos gamybos sąlygos. Reduktoriaus korpusas buvo labai išdilęs, todėl iš pradžių net nežinojo, ką reikia pataisyti. Tuomet buvo paprašyta, kad atvežtų antrą kitos pusės korpusą restauracijai. Detalė taip buvo sumalta, kad reikėjo viską skaičiuoti centriniu atstumu. 2018 m. sausio 22 d. ieškovė pranešė, kad sulūžo krumpliaratis, nors sulūžo sausio 19, o pranešė tik sausio 22 d. Reduktorių atvežė sausio 29 d., išardė reduktorių, buvo surašytas ardymo aktas. Buvo pasiūlyta pagaminti naujus krumpliaračius, tačiau ieškovė nesutiko. Tuomet UAB „Ukmergės staklės“ kreipėsi į įmonę „Dekra Industrial“ dėl gedimo priežasčių, buvo gautas atsakymas, kad su detale viskas gerai. Tada balandžio 3 d. buvo duotas atsakymas ieškovei, kad su pretenzija nesutinka, o pagaminta detalė yra gera. Didįjį krumpliaratį pasiliko sau, nes siuntė į „Dekra Industrial“ metalo tyrimams. Tai sertifikuota, rimta firma. Jokių prašymų grąžinti krumpliaratį iš ieškovės nėra gavę. Visas bendravimas su ieškove vyko per technikos direktorių A. R.. Po lūžimo atvežė visą reduktorių, jį vietoje išardė, tik vėliau jį pasiėmė surašius aktą, kad pasiima didįjį reduktorių be krumpliaračio. Pradžioje kalbų apie detalių garantiją nebuvo, tik kai pagamino detales, atvyko UAB „Amitrans“ direktorius ir pareiškė, kad arba tegu suteikia garantiją, arba detalių nebeims. Rinkodaros vadovas su jais derėjosi ir buvo priversti duoti 6 mėnesių garantiją. Paprastai nei paslaugoms, nei gaminiams garantijos nesuteikia, nes nežino, į kokius objektus detalės bus įdėtos. Jeigu gaminama nauja visa detalė, tuomet garantija yra suteikiama. Teismui ieškovė pateikė tik reduktoriaus nuotrauką, o pačio buldozerio nepateikė. Juk buldozerio vikšrai taip pat turi įtakos reduktoriaus darbui. Išduotoje kokybės pažymoje nurodyta, kad nesilaikant technikos eksploatavimo taisyklių, gaminiams garantija nesuteikiama. Ištyrus krumpliaratį, buvo konstatuota, kad jis gerai pagamintas, todėl garantija detalei nebegaliojo. Nežinodami ir nesiaiškindami, ar pagamino gerą, ar blogą krumpliaratį, siūlė ieškovei pagaminti naują krumpliaratį, tačiau ji atsisakė. Ieškovė turėjo pateikti nuotraukas kitų detalių būklės – žvaigždutės, įtempimo rato, kas taip pat turi įtakos reduktoriaus darbui, tačiau jų nebuvo prašyta pateikti nuotraukų. Įmonės „Dekra Industrial“ ir ekspertų išvados patvirtina, kad detalės buvo pagamintos kokybiškai, todėl šiuo atveju „Ukmergės staklės“ nėra atsakinga už nuostolius.

13Liudytojas A. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirbo UAB „Amitrans“ techniniu direktoriumi. Šiuo metu įmonėje nebedirba. Nuo įmonės įsteigimo dirbo 5 metus, darbo sutartis nutraukta 2018 m. rudenį. Paaiškino, kad nuvežė detalę į UAB „Ukmergės staklės“, po to antrą detalę Komatsu 41 mašinos, kur buvo sudėti nauji guoliai, riebokšliai. Pagamino detales, jas sudėjo, po to pateko į ligoninę, nes dedant bortinę gavo nugaros išvaržą. Buldozeris išvažiavo į darbą, o kas toliau nežino. Viskas buvo sudėta pagal taisykles, sudėta nauja žvaigždutė ir kitos detalės, tiesiog tai buvo inžinerinė klaida. Nesutapo dantračio dantukai, jie vienas kito žingsnių neatitiko, todėl subyrėjo. Nurodė, kad pats kontaktavo su UAB „Ukmergės staklės“ darbuotoju A. R. dėl detalės. Detalė buvo atvežta jam į namus, ji buvo supakuota celofane, išpakavo. Reduktorių sudėjo kartu su kaimynu V. T.. Jokių papildomų detalių nedėjo, reikėjo įdėti reduktorių ir jį su varžtais prisukti. UAB „Ukmergės staklės“ turėjo viską pakeisti, kas buvo nurodyta, kartu ir riebokšlį, guolius, dantračius ir pan. UAB „Amitrans“ turėjo du buldozerius, vienas nedirbo dėl gedimo. Buldozeriu dirbo A. N.. Po antro lūžimo nei buldozeris, nei reduktorius liudytojui atvežtas nebuvo. Iš O. U. sužinojo, kad detalė lūžo antrą kartą. Ir pirmą, ir antrą kartą lūžo dantratis. Iki pirmo lūžimo buldozeris dirbo apie 2 metus, tuomet lūžo UAB „Kauno kelių“ objekte. Visi darbai dažniausiai vykdomi iki naujųjų metų.

14Liudytojas F. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirba UAB „Amitrans“ ekskavatorininku-mechaniku. Įmonėje dirba 2 metus. Tuo metu kai lūžo buldozerio Komatsu pirma detalė, nedalyvavo, dalyvavo tik kai lūžo antrą kartą, kurią pagamino UAB „Ukmergės staklės“. Buldozeriu reikėjo atlikti labai lengvą darbą – stumdyti durpes. Objekte dirbo 2-3 ekskavatoriai ir 1 buldozeris, kuriam sugedus, atvežė kitą. Pirmasis buldozeris dirbo labai trumpai, kelias dienas. Jį vairavo A. N.. Tepalų lygis fiksuojamas vizualiai, tepalai tikrinami mažiausiai kas savaitę. Jei nėra jokių tepalų nutekėjimų, viskas sausa, nėra būtina tikrinti kiekvieną dieną. Jei agregatas nėra sausas, tada žiūrima, kas atsitiko ir daromos kažkokios išvados. Dėl tepalų su tuo buldozeriu jokių bėdų nebuvo. Su buldozeriu nedirba, tačiau nurodo, kad puikiai yra žinoma visa technika, nes yra baigęs mechanikos mokslus. Turima darbo patirtis su technika yra apie 15 metų. Tą dieną jau statant buldozerį į parkavimo vietą, jis tiesiog sustojo. Atsirado garsai ir nejudėjo viena pusė. Lietuvoje nėra tokių darbų, kurie galėtų per daug apkrauti buldozerį. Aišku, tą galėtų pasakyti nebent Komatsu atstovai. Gali užgesti variklis, tačiau hidraulika, transmisija yra apskaičiuoti labai dideliems krūviams. Pavyzdžiui, stumiant akmenį, buldozeris arba stums, arba užges variklis, tačiau važiuoklė, hidraulika tikrai atlaikys. Visi kartu apžiūrėjo buldozerį, suprato, kad bėda reduktoriuje, pamatavo tepalų lygį, tepalų dar buvo, išleido tepalus. Apačioje ant magneto pamatė daug metalinių drožlių ir suprato, kad kažkas labai rimta. Sugedusį reduktorių nuėmė kartu su A. N. ir pamatė, kad apačioj gulėjo krumplio dalys. A. N. tolesnes dienas dirbo su kitu buldozeriu, kurį atsivežė į objektą. Tame objekte dirbo iki pavasario visi kartu. Darbo laiką objekte skaičiavo patys, darbus jiems suplanuodavo iš dalies užsakovas, iš dalies patys. Per dieną dirbdavo nuo 6 iki 9 valandų, pagal reikalingus atlikti darbus. Užsakovas kontroliavo darbą, o ne darbo laiką. Buvo svarbus darbo rezultatas, o ne dirbtas laikas. Reduktorių nuėmė, jo neardė, nuvežė UAB „Ukmergės staklės“. Visa komanda objekte dirbo vienodai valandų, su viena mašina atvažiuodavo į objektą, su viena ir išvažiuodavo. Tiek ekskavatoriuje, tiek buldozeryje yra fiksuojamos moto valandos. Pagal moto valandas yra atliekami visi tikrinimai. Darbo valandos ir moto valandos yra skirtingi dalykai. Moto valanda yra 100 minučių, o valandoje 60 minučių, bet moto valandos dar skiriasi nuo variklio apsukų. Jos gali eiti arba greičiau, arba lėčiau. Tiksliai pataikius variklio apsukas, galima pataikyti į valandas vienas prie vieno, tačiau jei stipriai dirbi, gali į valandą prisukti pusantros moto valandos. Dabar yra 1 buldozeristas ir 2 buldozeriai, antro buldozeristo nėra nuo to gedimo. Liudytojas nurodė, kad jo darbo užmokestis yra fiksuotas, viršvalandžių nedirba. Vieną dieną gali reikėti dirbti porą valandų, kitą 8 ar 9, būna visaip. Buldozeriai dirba po 8 valandas objektuose. Vaizdo kameros objekte buvo sumontuotos, užsakovas galėjo bet kokiu metu matyti, ką darbuotojai veikia. Išdirbtų valandų skaičius priklauso ir nuo sezono meto, ir nuo atliktų darbų. Objekte „pas R.“ (užsakovas UAB „Loro dizainas“) dirbo labai retais atvejais mažiau nei 8 valandas, tai priklausydavo nuo oro sąlygų. Iš pradžių tame objekte dirbo greičiausia du buldozeriai, su vienu dirbo K. K., kiek jis tiksliai dirbo nežino. Kas dirbo kituose objektuose, negali pasakyti.

15Liudytojas A. K. teismo posėdyje paaiškino, kad dirba AS Baltem Vilniaus filiale, buvo Komatsu serviso administratoriumi. Įmonė užsiima statybine technika, traktoriais, remontu, pardavimu. Tai Komatsu atstovas Lietuvoje. Jis priimdavo klientus, išklausydavo, organizuodavo remontą, turi inžinerinį išsilavinimą. Maždaug prieš metus atvažiavo klientai, atsivežė sulūžusį reduktorių, nustatė, kas sulaužyta, užsakė dalis, jas sudėjo ir atsisveikino. Buvo sulūžę krumpliaračiai, todėl atvežė tą detalę remontui. Jie suremontavo reduktorių naujomis dalimis. Kadangi turėjo naują gamyklinį krumpliaratį, todėl turėjo galimybę vizualiai patikrinti, ar žingsniai sutampa. Matėsi, kad žingsniai nesutampa, tada atsiranda laužimas. Nuo jėgos ir krumpliaračio parametrų nesutapimo, atsiranda guoliavietės pažeidimas. Žingsnius lygino, kad įsitikinti, ar kažkas ne taip su detalėmis, kadangi žinojo, jog detalė yra neoriginali. Norėjo įsitikinti, ar priežastis detalėje, ar kažkur kitur. Reduktorius buvo atvežtas su mažuoju krumpliaračiu. Buvo užsakyti nauji krumpliaračiai, ir didysis, ir mažasis. Jei žino, kad detalės originalios, gamyklinės, žingsnių įprastai netikrina, tuomet būtų įdėję tik pažeistą detalę, o tuo atveju įdėjo abu krumpliaračius. Leistinų mazgo apkrovų nėra reglamentuota, variklis neturėtų sulaužyti detalių dėl to, kad kažkas per daug spaudžia rankeną ir pan. Variklis turi maksimalius parametrus ir tie mazgai yra paskaičiuoti, kad parametrai nesulaužytų mašinos. Variklis paprasčiausiai neturės tiek galios sulaužyti detalę, variklis užgestų. Darbo specifika turi įtakos technikos ilgaamžiškumui. Yra sunkios, vidutinės ir lengvos sąlygos, tačiau mašina nesulūš dėl perkrovos, tada kaistų variklis. Variklio apkrovų nėra nurodyta, tiesiog yra įspėjimai, pavyzdžiui dėl temperatūros, įspėja lemputės, įdiegtos apsauginės sistemos, kurios saugo sistemą. Kad buldozeris sulūžo pradirbęs tik 72 valandas stumdydamas durpes, tai nėra normalu. To priežastis galima tik spėti: gali būti bloga geometrija, gal dar kažkas. Neužpylus tepalų teoriškai gali sugesti buldozeris, kuris bus pradirbęs ribotą laiką. Originalūs dantračiai gali pradėti byrėti dėl įvairių priežasčių: metalo nuovargis (senatvė), dilimas, neteisinga geometrija, tepimo nebuvimas, netinkamos medžiagos. Išrašytoje sąskaitoje nurodytas punktas „diržas“ nėra susijęs su reduktoriaus remontu. Išvadoje nurodė, kad reikia keisti varantįjį krumpliaratį, tačiau pakeitė abu krumpliaračius. Kas kiek laiko reikia keisti tepalus, reikia žiūrėti techninėje instrukcijoje, tikslių valandų pasakyti negali, gali būti kaip pavyzdys, nuo 50 iki 100 valandų. Vartotojo instrukcijoje viskas nurodyta, perkant mašiną, tą instrukciją duoda. Jei reduktoriuje nebus sumontuotas riebokšlis, išbėgs alyva. Tas, kas atlieka reduktoriaus remontą, yra atsakingas, kad būtų įdėtos visos dalys, taip pat ir riebokšlis.

16Liudytojas J. B. teismo posėdyje nurodė, kad dirba UAB „Ukmergės staklės“ meistru. Prieš porą metų buvo priimtas užsakymas atrestauruoti reduktorių, kuris buvo labai sulaužytas. Sunku buvo atsekti kas ten kaip, todėl buvo paprašyta, kad atvežtų kitos pusės pavyzdį, pagal kurį buvo padaryti brėžiniai ir imtasi gaminti detales. Reduktorius buvo restauruotas. Konkrečiai buvo pagaminti krumpliaračiai pagal metrinę sistemą ir atrestauruotas reduktorius. Originalas buvo nestandartinis, pagal kokią sistemą gamintas originalas, nežino. Išardžius pamatė, kad didysis krumpliaratis dar buvo daugmaž geras, o mažasis visai buvo nudilęs, korpuse net nebuvo aišku, kur yra guoliavietė ir pan. Todėl ir prašė pavyzdžio. Pagamintus du krumpliaračius surinko įmonės šaltkalviai. Kiek pamena, nebuvo gautas vienas riebokšlis, tada buvo paklausta „Amitrans“ ką daryt ir buvo nuspręsta, kad riebokšlį jie įsidės patys. Dėl riebokšlio tarėsi A. R., nes jis viską užsakinėjo ir toks nebuvo gautas. Užsakymas buvo atrestauruoti visą reduktorių, kuriame yra keli riebokšliai, tačiau vieno negavo ir buvo sutarta, kad galbūt patys įsidės. Visa kita buvo padaryta pagal brėžinius iš atitinkamo plieno. Ar kažkur buvo užfiksuota, kad neįdėtas vienas riebokšlis, pasakyti negali.

17Liudytojas A. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirba UAB „Ukmergės staklės“ inžinieriumi-technologu apie 6 metus. Įmonėje yra tokia tvarka, kad atvažiavus užsakovui, liudytojas kartu su meistru eina apžiūrėti gaminio. Uždavinėja aktualius jiems klausimus, klausia, kokioj šalyje pagamintas daiktas (jei gaminys pagamintas Amerikoje ar Japonijoje, matavimai ten atliekami pagal colinę sistemą), padaro pirminę apžiūrą, išardomi gaminiai, padaroma defektacija, jis padaro brėžinius ir atiduoda gamybai, o pagamintas daiktas atiduodamas į sandėlį. Anksčiau įmonėje dar dirbo asmuo, prižiūrėdavęs gaminių kokybę, dabar tokio asmens nėra. Priėmimo metu sužinojo, kad daiktas yra Komatsu, japonų gamybos pagal colinę sistemą, viskas ten viduje buvo baisiai išmalta, tiek krumpliaračiai, tiek riebokšliavietės, negalima buvo nustatyti jokių matmenų. Tada prašė atvežti kitos pusės pavyzdį, kad būtų galima išsimatuoti ir padaryti brėžinius. Viską apžiūrėjo, numatė, ką reikia išmatuoti ir nupirkti. Jų pagamintas modulis nežymiai skyrėsi nuo originalo, nes originalas darytas pagal colinę sistemą, o tikrino su freza. Užsakovai buvo perspėti, kad detales gamins su savo freza ir gaminiai šiek tiek skirsis nuo originalo (pagaminta detalė 100 proc. nebus atitikimo, detalė gali strigti). Tačiau pasakė, kad bus išlaikyti matmenys, tarpašinis atstumas ir gabaritiniai matmenys. Visi įrankiai yra įmonėje metrinėje sistemoje. Liudytojas padarė užsakymą (padarė brėžinius, sudarė sąrašą detalių pirkimui), atidavė surinkimui ir tuo jo funkcijos baigėsi. Toliau viską derino vadybininkas, todėl ar buvo gautos visos detalės, pasakyti negali. Jei trūksta kokios nors detalės, užsakovo klausiama, ar jis pats detalę atveš, ar jiems pirkti. Keičiama praktiškai viskas. Paprastai suremontuotą detalę atiduodavo A. R. su sandėlininke. Šiuo atveju nemano, kad buvo nukrypta nuo įprastos tvarkos. Riebokšlio paskirtis – sulaikyti tepalą. Dėl mikro įtrūkimų tyrimo mechanizmo neturi, jo netikrina, nes neturi nei rentgeno, nei specialaus aparato. Tą gali padaryti tik kelios įmonės Lietuvoje.

18Liudytojas A. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba UAB „Ukmergės staklės“ rinkodaros vadovu, dirba apie 5 metus. Šioje situacijoje jo pareiga buvo surinkti bendrą informaciją iš gamybos, parengti klientui komercinį pasiūlymą, kurį nusiuntė elektroniniu paštu, jie telefonu patvirtino, kad jiems tinka, pradėjo gamybą. Užsakovai buvo informuoti, kad trūksta riebokšlio, buvo paklausta, ar nusipirks patys, tačiau į šį klausimą neatsakė. Po to, į gamybos pabaigą buvo gautas prašymas dėl garantijos, todėl rengė projektą dėl garantijos. Projektas buvo nusiųstas užsakovui, kuris norėjo išbraukti visas garantijos sąlygas ir palikti tik garantinį laikotarpį, t. y. norėjo besąlyginės garantijos. Tačiau nesutiko, paliko sąlygą, kad nesilaikant techninių eksploatavimo taisyklių, garantija negalioja. Dar liudytojo pareiga buvo nusiųsti užsakovui išankstinę sąskaitą ir pranešti, kad gaminiai paruošti. Atsiimant, buvo parodytos detalės ir riebokšlis, kurį turėjo patys nusipirkti, nes nebuvo gautas dėl to jų atsakymas, ir kur reikia jį įsidėti. Nurodė, kad užsakymo metu pradžioje bendravo su R., kuris kažkur dingo, tada bendravo su O. Detalę atsiimti atvažiavo O. U., direktorius. Atsiėmimo metu fotografavo abi pusės, tačiau A. R. nurodė, kad jo nuotraukos neišliko. Komentuodamas teismo posėdžio metu pateiktą foto nuotrauką, paaiškino, kad riebokšlis statosi velene po dangteliu. Užsakovo atvežtą seną pavyzdinį riebokšlį jiems atidavė. Ar buvo sudėti kiti riebokšliai, pasakyti negali, nepamena, nes reikia žiūrėti sudėtų medžiagų sąrašą. Elektroniniame laiške buvo užklausta, ar gali dėti 2 riebokšlius, vietoj vieno sandariklio, tačiau atsakymas gautas nebuvo, todėl nieko nedėjo, tačiau atsiimant žodžiu informavo O. U., kad riebokšlį reikės nusipirkti patiems. Garantija buvo suteikta krumpliaračiams, o ne reduktoriui. Kai sulūžo detalė, užsakovas nepriėmė remonto pasiūlymo. Tuo metu garantija dar galiojo, bet tai nebuvo garantinis remontas, tiesiog gera valia sutiko suremontuoti detalę. Nebuvo nustatyta, kad krumpliaračiai pagaminti nekokybiški, tą patvirtino ir „Dekra Industrial“. Dėl mikro įtrūkimų detalių netikrina, nes neturi tokios įrangos. Senos detalės užsakovui buvo grąžintos.

19Liudytojas A. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba mechanizatoriumi UAB „Amitrans“. Jis vairavo transporto priemonę, kai ji sugedo. Tą dieną buvo stumdomos durpės. Nurodė, kad baigus darbą važiavo į kalną pastatyti technikos ir beveik prie pat būdelės pradėjo technika tarškėti. Ryte išleido tepalą iš bortinės, nuėmė apatinį dangtį ir matėsi, kad viduje buvo pritrupinta metalo dantų, tada su mechaniku ardė. Jei buldozeris nepastumia kažko, tada pradeda buksuoti. Pradedant dirbti visada pažiūrėdavo tepalų, kuro lygį, jei kažkas varva ar bėga, keičia, žiūri. Tą dieną dirbo 2 ar 3 ekskavatoriai ir 1 buldozeris, kai sugedo, atvežė kitą buldozerį. Tame objekte dirba nuo 8 iki 17 val., kartais be pietų. Pietūs būdavo 1 val. Dirbtas laikas buvo fiksuojamas ant popieriaus lapo, kurį vėliau palikdavo direktoriui. Kelionės lapą pildydavo kasdien. Kai išardė, pamatė, kad pilnas dangtis pritarkuotas dantų nuo dantračio. Su tokia technika dirba apie 4 metus, tokio įvykio nebuvo anksčiau nutikę. Tas buldozeris buvo sugedęs anksčiau, kai dirbo Kaune. Po remonto, buldozeris dirbo apie 7-8 dienas. Nurodė, kad kai su juo buvo sudaryta darbo sutartis, jam nebuvo priskirta konkreti technika. Dirbo ir su ekskavatoriumi ir kita technika. Pas R. metų neišdirbo, nes baigė darbus. Darbo laiką užsirašinėdavo sau į knygelę, kurį parodydavo direktoriui. Į objektą atvažiuodavo su viena valdiška mašina iš Vilniaus, vairuodavo patys. Po darbų visi kartu išvažiuodavo. Sugedęs buldozeris kažkiek laiko stovėjo objekto aikštelėje, po to jis buvo pargabentas į bazę. Naują reduktorių uždėjo mechanikas, tačiau liudytojas irgi dalyvavo. Darbas apmokamas fiksuotai, nesvarbu kiek valandų dirba, nors žiemą sėdi namie, atlyginimą vis tiek gauna (mokamas minimumas). Trumpam laikui pas R. darbai buvo sustoję, kol atvežė kitą buldozerį. Darbus pas R. baigė su senesniu buldozeriu, o su suremontuotu buldozeriu niekas dabar nedirba, jis stovi Pagiriuose. Šiai dienai liudytojas yra vienintelis buldozeristas įmonėje. Kai dirbo pas R., būdavo, kad išvažiuodavo ir anksčiau namo, jei lydavo lietus. Švenčių dienomis nedirbo.

20Liudytojas R. G. teismo posėdyje nurodė, kad O. U. yra UAB „Loro dizainas“ rangovas. UAB „Amitrans“ dirbo 2017 m. spalio ar lapkričio mėnesį, o darbus baigė 2018 m. gegužės mėnesį. Objekte dirbo pradžioje 1 ekskavatorius, paskui papildomai atvežė dar: viso tada dirbo 3 ekskavatoriai ir 2 buldozeriai. Negali patvirtinti, ar abu buldozeriai dirbo vienu metu. Objekte buvo dirbama savaitės darbo dienomis, nuo 7 val. iki 18 val. Sutartyje buvo nurodyta, kad už transporto nuomą mokama 30 Eur į valandą, dirbtos valandos buvo fiksuojamos peržiūrint vaizdo kameras, kada atvažiuojama į objektą ir kada išvažiuojama. Kaip rangovas fiksavo darbo laiką, nežino. Prieš išrašant sąskaitą, kiekvienas susivesdavo savo turimus duomenis ir žiūrėdavo ar viskas atitinka, jei ne, susiderindavo ir tada išrašoma PVM sąskaita faktūra. UAB „Amitrans“ sąskaitoje nurodydavo bendrą sumą, neišskiriant kiek dirbo kažkuri technika. Kad buldozeris buvo sulūžęs, liudytojui žinoma. Jei būtų objekte dirbama su dviem buldozeriais, tai ir būtų mokėjęs už jų abiejų darbą. Darbų paskirtis buvo aikštelės paruošimas. Sutartis sudaryta prieš darbų pradžią. Kodėl sutartis buvo sudaryta 2018 m. sausio mėn., o teigia, kad darbus pradėjo 2017 m. spalio-lapkričio mėn., paaiškinti negali. Mechanizmų poreikį nustatydavo jis pats, jis nuspręsdavo ką reikia padaryt ir iki kada padaryt, o kaip padaryt (kiek mechanizmų turi dirbt), sprendė rangovas UAB „Amitrans“. Sutartis su rangovu pasibaigė, nes atliko numatytus darbus, pretenzijų jam neturi. Manė, kad darbai bus atlikti greičiau, tačiau darbų metu paaiškėjo, kad reikės dirbti ilgiau. Interesas buvo, kad darbai būtų atlikti per įmanomai trumpiausią laiką.

21Liudytojas V. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad eina profesoriaus pareigas Žemės ūkio akademijos Vytauto Didžiojo universitete Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute, nuo 1986 m. dirba mokslinį darbą ir 33 metai dirba su studentais ir mokslinį darbą - tribologiją, susijusį su trintimi, dilimu ir tepimu. Su šia tema susijusių publikacijų yra parašęs apie 100. Nurodė, kad į jį kreipėsi J. R. ir pateikė UAB „Dekra Industrial“ ataskaitą. Ta įmonė įsikūrusi prie atominės elektrinės, turinti aukštą aparatūrą ir specialistus, suprantančius, kas yra metalas ir jo struktūra. Ataskaita parašyta aukštu techniniu lygiu. Vartydamas bylos medžiagą, matė, kokios būklės reduktorius buvo pateiktas remontuoti, tai visiškai sulaužyti varančiojo krumpliaračio krumpliai, kas byloja traktorininko neatsakingumą. Ataskaita patvirtina, kad krumpliaračių gamybai panaudotas plienas 16MnCr5 atitinka jo paskirtį. Paviršinis sluoksnis užgrūdintas, kad jis būtų atsparus dilimui, kad nesideformuotų veikiant krumpliaračių apkrovoms, mažiau diltų ir turėtų mažesnį trinties koeficientą. Čia įmonė klaidos nepadarė, kaip ir pasirinkdama frezavimą sliekine moduline freza. Dviejų krumplių lūžis buvo krumplių pašaknyje, kas vienareikšmiškai rodo, kad tai ne nuovarginis lūžis, taigi buvo smūgis, nes lūžo du krumpliai. Lūžo tie didžiojo krumpliaračio krumpliai, kurie tuo metu buvo sukibę su maža varančiuoju krumpliaračiu. Įtrūkimų krumpliaratyje nerasta, t. y. krumpliai nebuvo per silpni. Krumpliaračių stiprumas yra skaičiuojamas 200 ir daugiau procentų aukštesnis nei yra būtina, t. y. įvertina galimus smūgius. Tai iš dalies ir tepimo problema. Jei reduktoriuje yra tinkama alyva, tinkama temperatūra, reduktorius dirba 10, 20 ir daugiau metų. Nuovarginis dilimas niekada nebus dviejų krumplių vienu metu, jų pjūvių lūžis visada fasoninis. Šiuo atveju galėjo lūžti dėl smūgio: ar atsipalaidavęs vikšras, peilio slydimas į akmenį, blogai sureguliuota buldozerio sankaba. Pagal krumplių pokyčius panašu, kad alyvos reduktoriuje tikrai buvo stokota arba ji buvo prastos kokybės. Paklausus ar galėjo lūžio priežastimi būti neteisingas reduktoriaus sumontavimas traktoriuje, liudytojas nurodė, kad tai duotų detalių perkreipimą, tačiau tai ne lūžimo priežastis. Jei reduktorius buvo sumontuotas su pertepimu, tada velenuose turi būti movos paliktas dilimo pėdsakas. Nes movos galai remsis į veleną kietai ir nudilimo pėdsakai būtų neišvengiami. Jei reduktoriuje buvo du padėties fiksavimo kaiščiai, tada tos priežasties būti neturėjo. Tepalų stoką galėjo lemti kelios priežastys: nesupiltas reikiamas kiekis, jos ištekėjimas (galimas per riebokšlio nesumontavimą, nesandarumą ir pan.). Nesant riebokšliui, krumpliaračiai juda, alyva tyška į tą terpę, kur dirba buldozeris. Liudytojas nurodė, kad krumpliaračio nečiupinėjo, pasitikėjo, kas buvo pateikta VGTU ekspertams. Identiško krumpliaračio negalėjo būti pagaminta Lietuvoje apskritai, nes originalas pagamintas pagal colinę sistemą (ją naudoja JAV, Japonija, Italija), o pagamintas krumpliaratis pagal metrinę sistemą, maksimaliai priartintas, perdavimo santykis buvo išlaikytas toks, koks reikia. Jei krumpliaratis dirbs kitu santykiu, buldozeris nebus valdomas. Stiprumas – mechaninė charakteristika, matuojama per apkrovas. Jis priklauso ir nuo pošaknio storio, nes tai yra skerspjūvio plotas, nuo panaudotos medžiagos. Pošaknis sumažintas nuo originalo ne pilnais 6 procentais, tai nykstamai mažas dydis. Kadangi lūžo 2 krumpliai, manytina, kad apkrova viršijo 300-500 proc. leistino dydžio. Buldozerio peilis atsiremia į nepajudinamą objektą (pvz., akmenį), nesureguliuotos sankabos, netinkamai reguliuota variklio sankaba ir visa ta inercija smūgiu užgula krumplius. Tai lemia trinties koeficientas (alyvos kiekis). Jei tyrimui būtų buvęs pateiktas visas reduktorius, galimai išvada būtų tikslesnė. Reduktoriuje yra kamštis, per kurį pilama alyva, ji nuteka. Krumpliaračiai neša alyvą, kuri patenka ir ant veleno. Jei guoliai neturi sandarinimo, alyva gali išbėgti per guolius.

22Ekspertas M. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad iki ekspertizės atlikimo įmonė UAB „Amitrans“ jam žinoma nebuvo, į jį kreipėsi advokatė. Originalų krumpliaratį Komatsu ekspertizei pristatė UAB „Amitrans“ atstovas, o krumpliaračio fragmentus pristatė paštu. Buvo lyginami krumplių profiliai (originalus Komatsu su pagamintu UAB „Ukmergės staklės“), kurių profiliai ir storis skyrėsi. Oficialus Komatsu atstovas atsisakė pateikti originalaus krumpliaračio brėžinius ir specifikaciją, tuomet buvo atlikti palyginamieji matavimai. Kai dirbama sunkiomis sąlygomis, turi būti sustiprintas pašaknų storis. Nustatė, kad medžiaga buvo parinkta tinkamai, fragmentuose įtrūkimų nebuvo rasta, tačiau 5 ir 7 paveikslėliuose įtrūkimai matosi, kas galėjo sukelti krumpliaračio lūžimą dėl netinkamo terminio apdorojimo ar smūginės apkrovos. Tačiau pagrindinė išvada ta, kad krumplių geometrija neatitiko originalo. Komentuodamas V. J. birželio 10 d. išvadą, ekspertas paaiškino, kad 100 ar 200 proc. stiprumo atsargos visiškai nesusijusios su krumplio pavaromis, nes yra parenkamas tam tikras krumplio modulis. V. J. pats sau prieštarauja ir neįrodo savo teiginio, kad esant stiprumo atsargai buvo viršytos visos leistinos apkrovos. Neįmanoma viršyti apkrovų, nes numatyta 100-200 proc. stiprumo atsarga. Buvo parinktas artimas krumpliaračio modulis originalui, bet ne tapatus, nes parinkti skirtingi gaminimo įrankiai. Krumpliaračiai yra koreguojami pagal koeficientus, kad sustiprinti pašaknis arba norint išlaikyti vienodą atstumą. Išilginių griovelių ekspertas nepastebėjo. Manytina, kad tiek į dešinį, tiek į kairįjį reduktorių buvo pilta vienodos rūšies alyva, o lūžo tik vienos pusės krumpliaratis. Tiriant krumpliaračius trūkių nebuvo rasta, nes buvo tirti tik fragmentai, visas krumpliaratis pristatytas nebuvo, galbūt sąmoningai. Teigti, kad sandarinimo reduktorius buvo pratrintas būtent vikšro, ekspertas negali. Sutinka, kad lūžimas yra ne nuovarginis, kuris įvyksta nuo dilimo. Dėl smūgio krumplis nulūžta iš pašaknų, tačiau kadangi buldozerio darbo sąlygos sunkios, tai būna jau įvertinta gamyboje ir nuo smūgio buldozerio variklis tiesiog užgesta. Jei ir buvo kažkoks smūgis, kodėl tada nelūžo dešinys originalus krumpliaratis. Iš pateiktų nuotraukų ekspertas matė alyvos lašus ant reduktoriaus, todėl negali teigti, kad buvo nepakankamas alyvos lygis. Alyva gali išbėgti tik per riebokšlį, kuris yra detalės viršuje, o alyvos rezervuaras yra apačioje. Reduktoriaus korpusas per sandarinimo žiedą yra suspaudžiamas su greičių dėžės korpusu. Tai jei pažeistas riebokšlis, alyva bėgtų į greičių dėžę, tačiau neišbėgtų žemėn, nes alyva uždaryta sandariai korpuse. Dėl blogo tepimo diltų krumplio šoninis paviršius, tačiau to ekspertas nepastebėjo. Tepimas vyksta taškymo būdu, todėl esant pažeidimui, alyva būtų ištaškyta tik į greičių dėžę. UAB „Ukmergės staklės“ krumpliaračius gamino metrinėje sistemoje, kuris buvo artimas originalui, pagamintam pagal colinę sistemą. Koregavimas vyksta ne keičiant krumplių skaičių, nes keistųsi visa pavara, o daromas mažytis perstūmimas siekiant sustiprinti pašaknis. Fragmentai buvo atvežti surūdiję (foto Nr. 2), dėl ko per trumpą laiką surūdijo, pasakyti negali, nes surūdijimo priežasčių netyrė. Riebokšlio nebuvimas, eksperto manymu, nėra krumpliaračio lūžimo priežastis. Jei nepakankamas alyvos kiekis, tai gali būti nuovarginio dilimo priežastis, bet avarinio lūžimo – ne. Ekspertizei advokatė pateikė Dekra ataskaitą, UAB „Amitrans“ pateikė reduktorių, o tik vėliau buvo pristatyti fragmentai. Tyrė tik fragmentus, kitų duomenų pateikti neprašė. Krumplių aukštis ir storis buvo matuojami, tačiau duomenys į išvadą nebuvo surašyti, nes nemanė, kad tai esminis dalykas. Krumpliaračiai taip pat turi atsparumo ribas, galima apskaičiuoti atsparumo lenkimui dydžius (to ekspertizės metu neskaičiavo). Ekspertui žinoma, kad buldozeris gedimo metu dirbo durpyne. Neteisingas reduktoriaus surinkimas turėtų įtakos krumpliaračio lūžimui, tačiau ekspertas neįsivaizduoja tokios situacijos, kitaip detalių nesudėsi. Kad apskaičiuoti atsparumo lenkimui ribas reikia buldozerio specifikacijos bei krumpliaračio brėžinių.

23Ekspertas A. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jei pasikeičia krumplio storis, pasikeičia ir kiti dydžiai, ribos, kurie imami skaičiuojant pagal formulę. Jo pareiga buvo atlikti matavimus (krumplio storio ir aukščio). Pagrindinė krumplio lūžimo priežastis – skirtumas nuo originalo, nes neatitiko geometrijos. Kitos priežastys – matomi įtrūkimai, užfiksuoti Dekros ataskaitoje. Dėl ko atsirado įtrūkimai, pasakyti negali. Kadangi buvo naudojami ne originalūs krumpliaračiai, galėjo lūžti tik vienos pusės krumpliaračiai. Atsparumo lenkimui ribas tikėtina galima apskaičiuoti turint detalės parametrus. Konkrečiu atveju skaičiuota pagal formulę nebuvo, tik konstatuota, kad atsparumas lenkimui sumažėjo apžiūrėjus vizualiai. Ekspertizės išvadą surašė kartu su ekspertu M. J..

24Ieškinys tenkintinas iš dalies.

25Byloje nustatyta, kad UAB „Ukmergės staklės“ UAB „Amitrans“ užsakymu atliko vikšrinio buldozerio Komatsu D41P-6 reduktoriaus remontą. Pagal 2017 m. spalio 18 d. sąskaita Nr. 191 ir 2017 m. lapkričio 11 d. mokėjimo nurodymą reduktoriaus remonto kaina su detalėmis iš viso sudarė 4604,05 Eur su PVM (el. b. 1 t., b. l. 8, 10). UAB “Ukmergės staklės“ suteikė reduktoriaus krumpliaračiui M6,5 Z-11 ir krumpliaračiui M6,5 Z-81 6 mėnesių garantiją. 2017 m. spalio 31 d. Kokybės pažymoje Nr. 053 nurodoma, kad gaminiai pagaminti pagal pateiktus pavyzdžius, laikantis techninių reikalavimų. Pažeidus technikos, kurioje eksploatuojami gaminiai, gamintojo eksploatavimo taisykles, garantija neteikiama (el. b. 1 t., b. l. 9). Vikšrinis buldozeris Komatsu D41P-6 dirbo pagal UAB „Amitrans“ ir UAB „Loro dizainas“ 2018 m. sausio 2 d. Technikos nuomos sutartį Nr. 2018/01/02. Pagal šios sutarties 1.1 punktą vykdytojas (UAB „Amitrans“) įsipareigojo teikti užsakovui (UAB „Loro dizainas“) transporto ir mechanizmų nuomą, ekskavatorius Kobelco 210 LC, Kobelco 210 LC-6, buldozerius Komatsu 41 P, dumperi Moxi-Komatsu, savivarčius MAN 6x6 nuomos paslaugas žemės kasimo darbams atlikti, su mechnizatoriais ir kuru, o užsakovas įsipareigojo šias paslaugas priimti ir laiku apmokėti (el. b. 1 t., b. l. 11-12). 2018 m. sausio 19 d. (penktadienis) vikšrinio buldozerio Komatsu 41 P reduktorius sugedo. 2018 m. sausio 29 d. (pirmadienis) UAB “Amitrans” informavo UAB “Ukmergės staklės” apie reduktoriaus gedimą, o 2018 m. sausio 29 d. surašant reduktoriaus ardymo aktą konstatuota, kad krumpliaračiai sulūžę (el. b. 1 t., b. l. 13). Ieškovės teigimu, buldozeris išdirbo tik apie 72 valandas dėl atsakovės taisyto reduktoriaus gedimo, nes nulūžo didžiojo krumpliaračio du dantys. UAB “Ukmergės staklės“ 2018 m. vasario 1 d. pateikė Taikos sutarties projektą, pagal kurį buvo siūloma pagaminti du naujus krumpliaračius iki 2018 m. kovo 6 d., nesuteikiant jiems naujos garantijos (el. b. 1 t., b. l. 15-16). UAB “Amitrans” nesutiko su pasiūlytomis sąlygomis ir įsigijo naujus krumpliaračius iš oficialaus mašinų gamintojo Komatsu atstovo AS Baltem Vilniaus filialo (el. b. 1 t., b. l. 26-32).

26Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalis). Pati svarbiausia rangovo pareiga yra atlikti tam tikrą darbą ir gauti jo rezultatą. Reikšminga šios pareigos sudėtinė dalis yra pareiga užtikrinti darbo rezultato kokybę, kitaip dar vadinama rangovo pareiga garantuoti darbų kokybės atitiktį sutarčiai – atitikties sutarčiai garantija arba kokybės garantija pagal įstatymą (CK 6.663 straipsnis bei 6.665 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai įstatymu ar sutartimi yra nustatytas darbų rezultato kokybės garantinis terminas, rangovas atsako už garantijos, kad darbų rezultatas atitiks nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą, pažeidimą. Kai įstatymu ar sutartimi yra nustatytas darbų rezultato kokybės garantinis terminas, užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą (CK 6.666 straipsnio 3 dalis). Sutartinės garantijos pažeidimo atveju taikomi sutartyje ar įstatymuose nustatyti užsakovo teisių gynimo būdai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad užsakovas turėtų turėti teisę pasirinkti savo teisių gynimo būdą – ar ginti savo teises remiantis CK 6.665 straipsnyje ar sutartinėje garantijoje numatytais teisių gynimo būdais, o jei jie sutartinėje garantijoje nenustatyti – CK 6.664 straipsnio 3 dalyje nurodytais teisių gynimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-443-1075/2018). Šiuo atveju atsakovė išrašė ieškovei kokybės garantiją, tačiau joje nenumatė užsakovo teisių gynybos būdų, dėl to ieškovė turi teisę savo teises ginti CK 6.664 straipsnio 3 dalyje numatytu būdu. Šioje normoje numatyta, kad jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas.

27Šalys nesutaria dėl krumpliaračio gedimo priežasčių. Ieškovė teigia, kad krumpliaratis lūžo dėl nekokybiškai pagamintos detalės, o atsakovė mano, kad detalė lūžo dėl buldozerio darbo per didelėmis apkrovomis, t. y. pažeidus technikos, kurioje eksploatuojami gaminiai, gamintojo eksploatavimo taisykles.

28Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta Nr. 3K-3-84/2013; kt.). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-697/2013; kt.). Teismo procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje turi būti nurodytas įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas, taip pat pateikti argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus (CPK 270 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktai, 331 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktai).

29Bylos nagrinėjimo metu atlikta ekspertizė. Ekspertizės 2019 m. balandžio 24 d. akte konstatuota, kad krumpliaračio krumplių lūžio priežastis yra krumplių vainiko įpjovimo brokas. Tai yra dėl to, kad, skaičiuojant krumpliaračio geometrinius parametrus ir derinant stakles, nebuvo įvertinta pradinio kontūro perstūma, tai yra krumplių koregavimas tikslu sustiprinti jų pašaknų atsparumą lenkimui (nuo to lūžo krumpliai). Originaliuose firmos Komatsu to paties modulio m= 6.5 krumpliaračiuose tai yra padaryta. Krumpliaračiai su perstūma daromi norint sustiprinti krumplį, pakoreguoti ašinį atstumą tarp krumpliaračių arba padidinti mažiausią įpjaunamų krumplių skaičių. Ekspertai nustatė, kad krumpliaratis pagamintas iš tinkamos cheminės sudėties plieno. Atlikti cheminės analizės tyrimai patvirtina UAB „Dekra Industrial“ ataskaitoje Nr.386 L pateiktus duomenis, pateiktuose krumpliaračio fragmentuose trūkių neaptikta (el. b. 2 t., b. l. 101-108).

30Atsakovė pasitelkė specialių žinių turintį Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto profesorių V. J., kuris, susipažinęs su bylos medžiaga, pateikė išvadą, kad UAB „Armitrans“ buldozerio Komatsu D41P-6 reduktoriaus galimos gedimo priežastys yra netinkamas reduktoriaus eksploatavimas, sąlygojęs krumpliaračių krumplių lūžimo dinaminę perkrovą; netinkamas reduktoriaus eksploatavimas neužtikrinant jo besitrinančių detalių tinkamo sutepimo; reduktoriaus krumplių lūžimą galėjo sukelti dinaminių apkrovų atsiradimas pernelyg susidėvėjus varančiajai žvaigždutei ar išsidėvėjus vikšro jungtims, buldozerio peiliui kliūvant už betono akmenų ir t.t. (el. b. 1 t., b. l. 130-150).

31Profesorius V. J. pateikė papildomą savo išvadą dėl ekspertizės, kurioje nurodoma, kad krumplių pošaknio matmens sumažėjimas 0,89 mm (t. y. 5,9 proc.) negalėjo turėti ženklios įtakos krumpliaratinės pavaros stiprumui, kadangi projektuojant pavaras stiprumo atsargos koeficientas daromas iki 2,25 ir daugiau kartų didesniu už numatomas apkrovas; ekspertų išvadų teiginiai, kad originalūs ir UAB „Ukmergės staklės“ pagamintų krumpliaračių moduliai yra vienodi ir lygūs 6,5 neatitinka tikrovės. UAB „Ukmergės staklės“ krumpliaračiai pagaminti su 6,5 modulio freza (metrinėje matavimo sistemoje), originalus Komatsu krumpliaratis pagamintas su specialia colinės sistemos freza, kurios modulio artumas 6,5. Originalių krumpliaračių ir UAB “Ukmergės staklės” gamintų krumpliaračių krumplių forma skiriasi dėl to, kad krumpliaračiai buvo gaminti su skirtingais įrankiais (skirtingų parametrų modulinėmis frezomis), tačiau tai negalėjo turėti įtakos krumplių lūžimui. Gamintojas negalėjo koreguoti didžiojo krumpliaračio, taip kaip siūlo ekspertai, nes tokiu atveju į mažesnę pusę tektų pakoreguoti mažąjį krumpliaratį. Tai nėra daroma, kai krumpliaračio krumplių skaičius yra mažesnis nei 17. Specialisto nuomone nebuvo įvertinti reduktoriaus tepimo ypatumai, turintys didelę įtaką krumpliaračių darbui bei turėję įtakos krumplių lūžimui (el. b. 2 t., b. l. 144-146).

32Vertinant teismo paskirtos ekspertizės ir atsakovės pasitekto specialiųjų žinių turinčio asmens padarytas išvadas, pažymėtina, kad atlikta techninė ekspertizė. Tuo tarpu profesorius V. J. rėmėsi išimtinai rašytine bylos medžiaga, neatlikęs techninės detalės apžiūros ir tyrimo, rėmėsi teoriniais galimais mechanikos dėsniais. Be to, ekspertizė atlikta trijų specialių žinių turinčių su aukščiausiais moksliniais laipsniais ekspertų. Sprendžiant dėl šių abiejų dokumentų įrodomosios reikšmės, jie vertinti kartu su visais kitais byloje esančiais įrodymais.

33Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė atkliko reduktoriaus remontą pagal ieškovės pateiktą kitos buldozerio pusės originalaus reduktoriaus pavyzdį. Aplinkybę, kad atsakovei buvo pateiktas kaip pavyzdys kitos buldozerio pusės nesugedęs reduktorius patvirtina ieškovės atstovo O. U., ieškovės atstovo J. R., liudytojų A. R., J. B., A. P. paaiškinimai. UAB „Ukmergės staklės“ darbuotojai apžiūrėję kitos pusės pavyzdį sutiko pagaminti detalę. UAB „Amitrans“ susirašinėjimas su UAB „Ukmergės staklės“ ir išrašyta sąskaita patvirtina, kad šalys susitarė dėl guoliavietės remonto, sandarinimo žiedų, korpuso guoliavietės pakeitimo ir kitų darbų (el. b. 1 t., b. l. 78-82). Atsakovės teigimu, detalės kokybę patvirtina UAB „Dekra Industrial“ 2018 m. kovo 5 d. Komatsu D41P reduktoriaus dantračio mikrostruktūros tyrimo ataskaita Nr. 386L, kurioje nurodoma, kad krumpliaračių metalas ir paviršiaus kietumas atitinka standartų reikalavimus (el. b. 1 t., b. l. 53-65). Specialių žinių turinčio liudytojo prof. V. J. rašytiniuose paaiškinimuose taipogi teigiama, kad detalė pagaminta iš tinkamos medžiagos. Pažymėtina, kad šių aplinkybių ir UAB „Dekra Industrial“ išvadų ieškovė neneigė. Jas patvirtino ir bylos nagrinėjimo metu 2019 m. balandžio 24 d. atlikta ekspertizė, kurios akte konstatuota, kad krumpliaratis pagamintas iš tinkamos cheminės sudėties plieno, o atlikti cheminės analizės tyrimai patvirtina UAB „Dekra Industrial“ ataskaitoje Nr. 386 L pateiktus duomenis, pateiktuose krumpliaračio fragmentuose trūkių neaptikta (el. b. 2 t., b. l. 101-108). Kita vertus, ekspertizės akte konstatuota, kad krumpliaračio krumplių lūžio priežastis yra krumplių vainiko įpjovimo brokas. Tai yra dėl to, kad, skaičiuojant krumpliaračio geometrinius parametrus ir derinant stakles, nebuvo įvertinta pradinio kontūro perstūma, tai yra krumplių koregavimas tikslu sustiprinti jų pašaknų atsparumą lenkimui (nuo to lūžo krumpliai). Originaliuose firmos Komatsu to paties modulio m= 6.5 krumpliaračiuose tai yra padaryta. Krumpliaračiai su perstūma daromi norint sustiprinti krumplį, pakoreguoti ašinį atstumą tarp krumpliaračių arba padidinti mažiausią įpjaunamų krumplių skaičių (el. b. 2 t., b. l. 101-108). Pažymėtina, kad buvo atliekama techninė ekspertizė, kurios metu buvo tiriamas buldozerio Komatsu D41P sulūžęs reduktoriaus – krumpliaratis M6,5, z=81, atsiųstas UAB „Ukmergės staklės”. Lyginamajam tyrimui UAB „Amitrans” pateikė originalų buldozerio Komatsu D41P reduktorių ir naują (neeksploatuotą) krumpliaratį M6,5, z=11, buldozerio Komatsu D41P reduktoriaus krumpliaratį M6,5, z=11, kuriam UAB „Ukmergės staklės” 2017 m. spalio 31 d. išdavė kokybės pažymą Nr. 053. Tyrimo metu, atlikus reduktoriaus originalaus didžiojo krumpliaračio fragmentų vizualinę analizę buvo pastebėta, kad skiriasi krumpliaračių krumplių aukščiai ir krumplių storiai. Originalaus krumpliaračio krumplių storis ties pašaknimis yra didesnis negu pateikto ekspertizei, išmatavus nustatyta, kad originalaus krumpliaračio krumplio storis ties pašaknimis yra 0,89 mm didesnis. Ekspertų teigimu, ekspertizei pateikto krumpliaračio silpnesnis atsparumas lenkimui, kas ir buvo lūžimo priežastimi, dirbant reduktoriui sunkiomis sąlygomis (tipinės buldozerio darbo sąlygos). Įpjaunant ekspertizei pateikto krumpliaračio krumplius, ekspertai nustatė, kad nebuvo įvertintas krumplių pašaknų storio padidinimas (tuo pačiu padidinant jo atsparumą lenkimui) įvedant pradinio kontūro koregavimą (perstūmą ar modifikavimą) įpjaunant krumplius. Visa tai yra padaryta originaliame Komatsų firmos pagamintame krumpliaratyje. Ekspertų teigimu, tai matosi ir vizualiai lyginant Komatsu firmos didįjį ir mažąjį krumpliaračius su pagamintais UAB „Ukmergės staklės“ didžiuoju ir mažuoju krumpliaračiais. Teismas neturi pagrindo abejoti šios ekspertizės objektyvumu, nes ją patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai. Liudytojas A. P., kuris dirba UAB „Ukmergės staklės“ inžinieriumi-technologu, patvirtino, kad jų pagamintas modulis nežymiai skyrėsi nuo originalo, nes originalas darytas pagal colinę sistemą. AS Baltem Vilniaus filialo, kuri yra Komatsu atstovybė Lietuvoje, 2018 m. balandžio 12 d. rašte nurodoma, kad 2018 m. kovo 27 d. UAB „Amitrans” pristatė buldozerio Komatsu D41P-6 dalinai išardytą reduktorių, kuriame nebuvo varomojo krumpliaračio; reduktoriaus apžiūros metu nustatyta, kad varančiosios ašies guoliavietė buvo pažeista, guolis turi laisvumą korpuse; varančiojo krumpliaračio dantų parametrai nesuderinami su varomojo (el. b. 1 t., b. l. 84-101), t. y. UAB „Ukmergės staklės“ krumpliaračių žingsniai neatitinka originalios detalės žingsnių. Liudytojas A. K., kuris yra AS Baltem Vilniaus filialo serviso darbuotojas, turintis inžinerinį išsilavinimą, teismo posėdžio metu taipogi paaiškino, kad minėtų detalių žingsniai nesutapo ir dėl to atsiranda laužimas, o nuo to (t. y. jėgos ir krumpliaračio parametrų nesutapimo), atsiranda guoliavietės pažeidimas. Liudytojas pažymėjo, kad žingsnius lygino, kadangi žinojo, jog detalė yra neoriginali, nuo to priklauso ar keisti tik pažeistą detalę ar visą korpusą, tuo atveju buvo pakeisti abu krumpliaračiai. Be to, ekspertizę atliko trys Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedros mokslininkai, turintys aukščiausius mokslinius laipsnius (profesorius, docentas daktaras), kurie ekspertizės akte pažymėjo, kad yra įspėti dėl atsakomybės pagal CPK 215 straipsnį ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingos išvados davimą. Teismo posėdžio metu apklausti ekspertai prof. dr. M. J. ir doc. dr. A. K. taipogi prisiekė (el. b. 3 t., b. l. 93). Dėl to teismas neturi pagrindo abejoti jų pateiktos išvados nešališkumu, kurią patvirtina ir kita pirmiau minėta bylos medžiaga. Nors ekspertams buvo nutarta pateikti tyrimui tik tiriamąjį objektą, t. y. lūžusį krumpliaratį, o kitą medžiagą tik ekspertų pareikalavimu, ieškovės atstovė pateikė palyginimui originalias Komatsu detales ir UAB „Dekra Industrial“ išvadą. Tačiau šios aplinkybės neleidžia abejoti pateiktų išvadų objektyvumu, nes detalės lyginamajam tyrimui pateiktos pačių ekspertų pareikalavimu, o UAB „Dekra Industrial“ išvados ekspertų buvo patvirtintos, ekspertams nebuvo keliamas klausimas dėl detalės metalo medžiagos kietumo ir tinkamumo. Tai, kad ekspertai pažymėjo, kad tyrimui nebuvo pateiktos visos išpjautos krumpliaračio dalys yra viena iš aprašomo tyrimo eigos sudedamųjų dalių, kuri, teismo vertinimu, ekspertų akte turėjo būti nurodyta. Tuo tarpu, ekspertų pateiktas subjektyvus jų specialiomis žiniomis neparemtas vertinimas, kad minėtos dalys nepateiktos sąmoningai, siekiant galimai nuslėpti krumplių lūžimo priežastį, pats savaime teismui neturi jokios išankstinės įrodomosios ar vertinamosios reikšmės. Pažymėtina, kad 2018 m. kovo 27 d. priėmimo – perdavimo akte užfiksuota, kad UAB „Ukmergės staklės“ perduoda, o UAB „Amitrans“ priima Komatsu D41P-6 reduktorių, reduktorius perduotas išardytas be krumpliaračio M6,5 Z-81 (el. b. 1 t., b. l. 24). Antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole yra užfiksuotas pristatytas ekspertams krumpliaratis, ieškovės iniciatyva, siekiant turėti įrodomąją reikšmę turintį dokumentą dėl ekspertams pateikto tyrimo objekto. Šiuo atveju ekspertizei buvo pateiktos ne visos lūžusio krumpliaračio dalys ir tai yra pažymėtina ekspertizės akte (el. b. 2 t., b. l. 127-140).

34Atsakovė teigia, kad ekspertai netyrė krumplių lenkimo atsparumo, dėl to jų išvados nėra pagrįstos moksliniais tyrimais ir negali būti laikomos teisingomis. Pagal teismui pateiktus duomenis matyti, kad nėra įmanoma paskaičiuoti krumpliaračių atsparumo lenkimui ribas, nes oficialus gamintojas neteikia jokios informacijos, susijusios su gamybos ar projektavimo procesais (el. b. 3 t., b. l. 109). Pastebėtina, kad atliekant tyrimą ekspertai originalių detalių parametrų iš oficialaus gamintojo atstovo Lietuvoje taipogi negavo (el. b. 3 t., b. l. 110). Tuo tarpu iš teismo posėdžio metu apklausto eksperto prof. M. J. ir doc. dr. A. K. paaiškinimų matyti, kad krumplių lenkimo įtempimo tikslus paskaičiavimas nėra tikslingas, nes nepakeistų galutinių išvadų ekspertams iškeltu klausimu.

35Atsakovės teigimu, UAB „Amitrans“ neužtikrino tinkamo reduktoriaus tepimo, dėl ko reduktoriaus krumpliai sparčiai dilo trinties sąlygomis. Šie duomenys grindžiami pirmiau minėto liudytojo, turinčio specialių žinių, prof. V. J. rašytiniais paaiškinimais bei aplinkybe, jog detalė buvo naudojama be riebokšlio (sandariklio), motyvuojant tuo, kad taisant reduktorių jis nebuvo įdėtas, nes atsakovė tinkamo neturėjo, o dėl alternatyvų negavo iš ieškovės jokio atsakymo (el. b. 3 t., b. l. 17-24). Iš eksperto M. J. paaiškinimų matyti, kad riebokšlio nebuvimas, jo manymu, nėra krumpliaračio lūžimo priežastis, nes nepakankamas alyvos kiekis gali būti nuovarginio dilimo priežastis, bet avarinio lūžimo – ne, kas buvo šiuo atveju. Be to, ekspertas matė alyvos lašus ant reduktoriaus, todėl nesutiko, kad buvo nepakankamas alyvos lygis. Iš jo paaiškinimo matyti, kad alyva gali išbėgti tik per riebokšlį, kuris yra detalės viršuje, o alyvos rezervuaras – apačioje. Reduktoriaus korpusas per sandarinimo žiedą yra suspaudžiamas su greičių dėžės korpusu. Pažeidus riebokšlį, alyva bėgtų į greičių dėžę, tačiau neišbėgtų žemėn, nes alyva uždaryta sandariai korpuse. Dėl blogo tepimo diltų krumplio šoninis paviršius, tačiau to ekspertas nepastebėjo. Tepimas vyksta taškymo būdu, todėl esant pažeidimui, alyva būtų ištaškyta tik į greičių dėžę. Pastebėtina ir tai, kad tikėtinai tiek į dešinį, tiek į kairįjį reduktorių buvo pilta vienodos rūšies alyva, o lūžo tik vienos pusės krumpliaratis, originalus krumpliaratis nelūžo. Be to, UAB „Amitrans“ susirašinėjimas su UAB „Ukmergės staklės“ ir išrašyta sąskaita patvirtina, kad šalys susitarė ir dėl sandarinimo žiedų, kurių pati atsakovė teigia nepakeitusi (el. b. 1 t., b. l. 78-82).

36Tuo tarpu atsakovės teiginiai, kurie įrodinėjami turinčio specialių žinių liudytojo prof. V. J. rašytiniais paaiškinimais, kad krumplių lūžį sąlygojo buldozerio darbas per didelėmis apkrovomis yra deklaratyvūs, nepagrįsti faktiniais bylos duomenimis. Pažymėtina, kad prof. V. J. savo specialiomis žiniomis paremtas išvadas teikė, remiantis išimtinai rašytiniais bylos duomenimis, neatlikęs techninės reduktoriaus apžiūros. Iš ieškovės atstovo O. U., liudytojų F. V., A. N., R. G. paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad ginčo buldozeris dirbo įprastomis darbo sąlygomis – stumdė durpes, ruošė statybos aikštelę. Šiuos jų paaiškinimus patvirtina ir UAB „Amitrans“ ir UAB „Loro dizainas“ 2018 m. sausio 2 d. Technikos nuomos sutartis Nr. 2018/01/02, kurios 1.1 punkte ieškovė įsipareigojo teikti nuomos paslaugas žemės kasimo darbams atlikti (el. b. 1 t., b. l. 11-12). Iš liudytojų F. V., A. N., R. G. paaiškinimų matyti, kad darbininkai viršvalandžių nedirbo, todėl tikėtina, kad per didelių apkrovų ar moto valandų viršijimo nebuvo. Jokių kitų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad buvo dirbama per didelėmis apkrovomis, teismui nepateikta. AS Baltem Vilniaus filialo 2018 m. balandžio 12 d. rašte nurodoma, kad 2018 m. kovo 27 d. UAB „Amitrans” pristatė buldozerio Komatsu D41P-6 dalinai išardytą reduktorių, kurio apžiūros metu nustatyta, kad varančiosios ašies guoliavietė buvo pažeista, guolis turi laisvumą korpuse; varančiojo krumpliaračio dantų parametrai nesuderinami su varomojo (el. b. 1 t., b. l. 84-101). Liudytojas A. K., kuris oficialaus gamintojo Komatsu AS Baltem Vilniaus filialo atstovybės darbuotojas, paaiškino, kad variklis turi maksimalius parametrus, kurie paskaičiuoti taip, kad variklis neturi galios sulaužyti detalę, variklis užgestų. Taipogi iš šio liudytojo paaiškinimų matyti, kad guoliavietės pažeidimas atsiranda nuo jėgos ir krumpliaračio parametrų nesutapimo, nesutapus krumplių žingsniams ir atsiradus laužimui. Tas pačias aplinkybes patvirtino ir teismo posėdyje apklaustas ekspertas prof. dr. M. J.. Šie duomenys paneigia UAB „Metada“ 2018 m. spalio 23 d. rašte padarytą išvadą, kad matoma reduktoriaus korpuso guoliavietės mechaniška deformacija yra nuo per didelių apkrovų (el. b. 1 t., b. l. 66-68). Juolab, kad jokia kita bylos medžiaga per didelių apkrovų nepatvirtina.

37Taigi bylos medžiagos visuma leidžia daryti išvadą, kad pagrindinė krumpliaračių krumplių lūžimo priežastis yra geometrinis detalės parametrų neatitikimas, dėl ko neatitiko krumpliaračių žingsnis. Netinkama apkrova tikėtinai gali lemti detalės nuovargį, tačiau šiuo atveju bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad netinkamą apkrovą lėmė ne buldozerio darbas didelėmis apkrovomis, o būtent detalės geometrinių parametrų neatitikimas (krumpliaračių žingsnių nesutapimas), kuris nebuvo paskaičiuotas buldozerio galingumo mašinai. Atsakovės nurodomas tepimo nepakankamumas pagal bylos duomenis, teismo vertinimu, neabejotinai turi įtakos detalės dilimui, tačiau, remiantis eksperto prof. dr. M. J. paaiškinimu, tai negali būti avarinio lūžimo priežastimi. Kita vertus, kaip minėta pirmiau, atliekant reduktoriaus remontą atsakovė buvo įsipareigojusi užtikrinti ir sandariklių pakeitimą reduktoriuje, tačiau to nepadarė.

38Išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad ieškovė įrodė, jog atsakovė pagamino netinkamos kokybės detalę, dėl ko turi teisę į defektų šalinimo išlaidų atlyginimą (CK 6.664 straipsnio 3 dalis).

39Ieškovė pradiniu ieškiniu buvo pareiškusi 6788,18 Eur reikalavimą išlaidoms dėl trūkumų šalinimo atlyginimo. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 2 d. atsisakė 78 Eur dydžio reikalavimo dėl nuostolių, susijusių su trūkumų taisymu (suma už diržą), dėl to prašoma priteisti suma sudaro 6710,18 Eur. Ši suma grindžiama 2018 m. kovo 30 d. AS Baltem Vilniaus filialas sąskaita išankstiniam apmokėjimui; tos pačios dienos SEPA mokėjimo nurodymu, 2018 m. balandžio 12 d. AS Baltem Vilniaus filialas PVM sąskaita faktūra Nr. PSIP086971, PVM sąskaita faktūra Nr. SIP087012, 2018 m. balandžio 26 d. SEPA mokėjimo nurodymu, UAB „Krumplitas“ 2018 m. balandžio 9 d. sąskaita faktūra serija JAS Nr. 25352, 2018 m. gegužės 3 d. SEPA mokėjimo nurodymu (el. b. 1 t., b. l 26-32). Iš liudytojo A. K., kuris buvo AS Baltem Vilniaus filialo serviso administratorius, paaiškinimų matyti, kad tik sąskaitoje nurodomas „diržas“ nėra susijęs su reduktoriaus remontu. Reduktoriaus remontui reikėjo tiek dviejų naujų krumpliaračių, tiek guolio su guoliavietės restauracija, tiek reibokšlių (sandariklių), tiek ir O-Ring (sandariklių-guminių žiedų) (https://www.hidrobalt.lt/lt/lcatalog/product/477/tarpines-o-ring/ ), naudojamų sandarinimui. Šie duomenys atitinka liudytojo A. K., kuris yra AS Baltem Vilniaus filialo darbuotojo paaiškinimus, kad ieškovės atvežtą reduktorių jie suremontavo naujomis dalimis (t. y. remontui reikėjo naujų abiejų krumpliaračių, nes neatitiko ankstesniųjų žingsnis). Iš minėto liudytojo paaiškinimų matyti, kad nuo jėgos ir krumpliaračio parametrų nesutapimo, atsiranda ir guoliavietės pažeidimas ir kad reduktoriaus remontą atliekantis asmuo yra atsakingas, kad būtų įdėtos visos dalys, taip pat ir riebokšlis (sandariklis). Be to, iš AS Baltem Vilniaus filialo 2018 m. balandžio 12 d. rašto matyti, kad 2018 m. kovo 27 d. UAB „Amitrans” pristatė buldozerio Komatsu D41P-6 dalinai išardytą reduktorių, kuriame nebuvo varomojo krumpliaračio; reduktoriaus apžiūros metu nustatyta, kad varančiosios ašies guoliavietė buvo pažeista, guolis turi laisvumą korpuse (el. b. 1 t., b. l. 84-101). Taigi guoliavietė neatitiko guolio išmatavimų (el. b. 1 t., b. l. 83, 104). UAB „Krumplitas” 2018 m. spalio 31 d. raštas patvirtina, kad ši įmonė restauravo UAB „Amitrans“ korpuso guoliavietę, kuri iki tol nebuvo restauruota (el. b. 1 t., b. l. 83). Atsakovės teigimu, reduktorius turi keturias guoliavietes, atsakovė pagal susitarimą suremontavo Nr. 1 ir 2 guoliavietes, o Nr. 3 remontavo UAB „Krumplitas” (el. b. 1 t., b. l. 115-127). Visgi pirmiau išdėstyti duomenys apie guoliavietės pažeidimą ir PVM sąskaitų išrašymų data (PVM faktūra AS Baltem Vilniaus filialo 2018 m. balandžio 12 d. ir UAB „Krumplitas“ 2018 m. balandžio 9 d.) leidžia spręsti, kad buvo tvarkoma būtent dėl krumpliaračių lūžių pažeista guoliavietė. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 6710,18 Eur išlaidų atlyginimo defektų šalinimui tenkintas (CK 6.664 straipsnio 3 dalyje).

40Dėl negautų pajamų

41Greta pirmiau nurodytų specialių teisių gynimo būdų, gali būti taikomas ir bendrasis pažeistų teisų gynimo būdas – civilinė atsakomybė. Subjektas, manantis, kad dėl kontrahento netinkamai atliktų darbų ar pažeisto sutarties įvykdymo termino patyrė nuostolių, turi teisę reikalauti juos atlyginti, tačiau tokiu atveju privalo įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas pagal CK6.246–6.249 straipsnius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-160-687/2016 34 punktą).

42Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Įstatymų leidėjui įtvirtinus galimybę žalos patyrusiam asmeniui reikalauti ne tik tiesioginių nuostolių, bet ir negautų pajamų atlyginimo, sudaromos prielaidos visiškam nuostolių atlyginimui. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl kitos šalies neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012). Taigi žalos dydis nėra preziumuojamas, todėl kiekvienu konkrečiu atveju žalos dydį turi įrodyti ieškovas.

43Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų kitos šalies veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008).

44CK 6.247 straipsnyje, reglamentuojančiame civilinės atsakomybės sąlygas – priežastinio ryšio sampratą, nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241-701/2019, 31 punktas).

45Nagrinėjamu atveju ieškovė, atsisakiusi 1161,20 Eur reikalavimo dalies, prašo atlyginti 9292,80 Eur negautų pajamų. Reikalavimas grindžiamas tuo, kad dėl atsakovės pagamintos detalės ieškovės buldozeris nedirbo nuo 2018 m. sausio 19 d. iki 2018 m. kovo 6 d., t. y. 32 darbo dienas, pagal 2018 m. sausio 2 d. pasirašytą Technikos nuomos sutartį, pagal kurią buvo nustatytas 30 Eur buldozerio vienos valandos nuomos įkainis, negautas pajamas skaičiuojant po aštuonias valandas, 32 darbo dienas, iš viso - 9292,80 Eur.

46Taigi ieškovė negautas pajamas grindžia 2018 m. sausio 2 d. pasirašyta Technikos nuomos sutartimis, pagal kurią įsipareigojo atlikti rangos darbus UAB „Loro dizainas“ (el. b. 1 t., b. l. 11-12). Tačiau ieškovės pateiktos sąskaitos patvirtina, kad ieškovė užsakymą pagal minėtą 2018 m. sausio 2 d. nuomos sutartį atliko ir gavo už darbą apmokėjimą (el. b. 2 t. b. l. 172-173, 176, 3 t., b. l. 25-26). Duomenų, kad ieškovė pagal minėtą technikos nuomos sutartį gavo ne visą sutartą už darbą sumą teismui nepateikta. Priešingai, iš liudytojo UAB „Loro dizaino“ direktoriaus R. G. paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad visus darbus UAB „Amitrans“ atliko, pretenzijų rangovui jis neturi, taip pat pažymėjo, kad nustatytų griežtų darbų atlikimo terminų nebuvo. UAB „Amitrans“ atstovas direktorius O. U. teismo posėdžio metu taipogi patvirtino, kad darbų atlikimo laikotarpis nebuvo svarbus. Iš liudytojo A. N., kuris vairavo transporto priemonę (buldozerį), kuri sugedo, paaiškinimų matyti, kad UAB „Loro dizainas“ objekte dirbo keli ekskavatoriai ir vienas buldozeris, kai pastarasis sugedo atvežė kitą. Be abejo, jeigu objekte būtų dirbę du buldozeriai, tikėtina darbai būtų atlikti greičiau, tačiau aplinkybė, kad realiai dirbo vienas buldozeris, niekaip neįtakojo bendros užsakymo kainos ir nesąlygojo ieškovės turtinių praradimų. Teismui nebuvo pateikti duomenys, kad įmonė buvo įsipareigojusi atlikti kažkokius kitus užsakymus ar juos prarado, dėl to, jog dėl reduktoriaus gedimo vietoj dviejų buldozerių įmonėje liko tik vienas, kuris buvo panaudotas UAB „Loro dizainas“ užsakymui atlikti. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė patirtų nuostolių negautos naudos forma realumo, dydžio ir priežastinio ryšio su neteisėtais atsakovės veiksmais. Dėl to ieškovės reikalavimas dėl 9292,80 Eur negautų pajamų atmestinas.

47Procesinės palūkanos

48Patenkinus dalį ieškinio, iš atsakovė priteistinos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (6710,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

49Dėl dalies reikalavimų atsisakymo

50Pagal CPK 42 straipsnio 1 dalį, ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus šio Kodekso nustatyta tvarka arba atsisakyti ieškinio.

51Bylos nagrinėjimo metu ieškovė 2019 m. rugpjūčio 2 d. atsisakė 78 Eur dydžio reikalavimo dėl nuostolių, susijusių su detalės trūkumų taisymu, prašoma priteisti suma sudaro 6710,18 Eur. Be to, 2019 m. spalio 3 d. atsisakė 1161,20 Eur ieškinio dalies reikalavimų dėl negautų pajamų. Perskaičiuota negautų pajamų suma už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 19 d. iki 2018 m. kovo 6 d., t. y. 32 darbo dienos, po 8 darbo valandas per dieną, skaičiuojant pagal 2018 m. sausio 2 d. Technikos nuomos sutartį 30 Eur už darbo valandą, iš viso sudaro 9292,80 Eur. Iš viso atsisakyta 1239,20 Eur dydžio ieškinio reikalavimo (el. b. 3 t., b. l. 27-28, 82-83, 92).

52Pagal byloje esančius duomenis, šis pareiškimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Ieškovė patvirtino, kad jai yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Dėl to prašymas tenkintinas, civilinė byla dalyje 1239,20 Eur dydžio ieškinio reikalavimo nuostolių atlyginimui nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

53Ieškovei grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio nuo šios sumos (nuo 1239,20 Eur žyminis mokestis yra 28 Eur), t. y. 7 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

54CPK 87 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos remdamasi teismo nutartimi.

55Priėmus ieškinio atsisakymą dalyje ieškovė praranda teisę pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu ieškinio reikalavimu (CPK 293 straipsnio 4 dalis, 294 straipsnis).

56Bylinėjimosi išlaidos

57Vadovaujantis CPK 79 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 88 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusius su vietos apžiūra (1 punktas); išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (6 punktas); kitos būtinos ir pagrįstos išvados (10 punktas).

58Ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas - 360 Eur žyminio mokesčio (mokėtinas nuo galutinio reikalavimo 16 002, 98 Eur sumos) (el. b. 1 t., l. 33, 3 t., b. l. 82-83), ir 3639,43 Eur kitas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro - išlaidos ekspertizei - 605 Eur (el. b. 2 t., b. l. 100), antstolei už faktinių aplinkybių konstatavimą - 204,43 Eur (el. b. 2 t., b. l. 141); 1870 Eur advokato padėjėjos pagalbai (el. b. 3 t., b. l. 43-56); 960 Eur advokato pagalbai apmokėti (el. b. 3 t., b. l. 84-88, 105-107).

59Atsakovė pagal 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą AGB Nr. 1637 patyrė 302,50 Eur advokato pagalbos išlaidų už susipažinimą su pretenzija, konsultavimą ir dokumentų projektų rengimą (2,5 val.). Pagal 2018 m. gruodžio 19 d. PVM sąskaitą-faktūrą AGB Nr. 1675 už susipažinimą su ieškiniu, konsultavimą, procesinių dokumentų rengimą, pasirengimą teismo posėdžiams ir atstovavimą juose (20 val.), patirtos 2420 Eur išlaidos. Pagal 2019 m. birželio 18 d. PVM sąskaitą-faktūrą AGB Nr. 1726 patirtos 1210 Eur advokato pagalbos išlaidos už pasirengimą teismo posėdžiams ir atstovavimą 2019 m. sausio 7 d. ir 2019 m. birželio 12 d. teismo posėdžiuose, procesinių ir kitų dokumentų parengimą (10 val.). Pagal 2019 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą AGB Nr. 1743, patirtos 1210 Eur išlaidos už pasirengimą teismo posėdžiams ir atstovavimą juose (10 val.). Taigi atsakovė patyrė 5142,50 Eur išlaidų advokato pagalbai už procesinių dokumentų rengimą, pasiruošimą teismo posėdžiams, atstovavimą teisme, 500 Eur už profesoriaus V. J. išvadą, 867,57 Eur už UAB „Dekra Industrial“ išvadą, 350 Eur V. J. už susipažinimą su ekspertizės aktu ir išvadų dėl jos pateikimo, iš viso – 6860,07 Eur (el. b. 2 t., b. l. 50-59; 3 t., b. l. 10-16; 3 t., b. l. 78-81). Nurodytos išlaidos advokato pagalbai neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, yra pagrįstos pateiktais į bylą įrodymais (Rekomendacijų 8.2 punktas, 8.16-8.19 punktai). Ieškovės teiginiai, kad atsakovės atstovo advokato faktinis dalyvavimo teismo posėdžiuose valandų skaičius neatitinka aukščiau minėtose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų valandų skaičiaus, nepagrįsti, nes sąskaitos-faktūros išrašytos tiek už pasirengimo veiksmus, konsultavimą, tiek už faktinį dalyvavimą teismo posėdžiuose. Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis). Tiek ieškovė, tiek atsakovė teikė į bylą procesinius dokumentus bei įrodymus, kuriais grindė savo teiginius, įrodė ar paneigė tam tikras aplinkybes. Nagrinėjamu atveju atsakovės atstovas nuo atsiliepimo į ieškinį pateikimo dienos (2018 m. spalio 25 d.) į bylą teikė įvairius dokumentus ir įrodymus 10 (dešimt) kartų, dalyvavo visuose 7 (septyniuose) teismo posėdžiuose, kurie užtruko iš viso 10 val. 35 min. Advokato Gedimino Buloto išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose užfiksuota (el. b. 2 t., 52, 54; 3 t., b. l. 12, 80), kad teikiant atsakovei teisines paslaugas (konsultuojant, rengiantis bylos nagrinėjimui, dalyvaujant teismo posėdžiuose ir kt.) truko viso 42,5 val., kas teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir apimtį, nėra neprotingai ilgas laikas.

60Pažymėtina, kad CPK 88 straipsnyje nurodytas išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis. Šio straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Aiškindamas šią proceso teisės normą (tuo metu galiojusios CPK redakcijos 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tai reiškia, jog teismas, vadovaudamasis įstatymu bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, gali su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis pripažinti ne tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai išvardytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, bet ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Tam, kad įstatyme tiesiogiai neišvardytos išlaidos galėtų būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, jos turi atitikti abi CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytas sąlygas, t. y. jos turi būti būtinos ir pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2009). Apeliacinės instancijos teismas taipogi yra nurodęs, kad tiek rengimosi bylai metu, tiek ją nagrinėjant šalys gali turėti įvairių išlaidų, kurių neįmanoma numatyti įstatyme. Esminiai šių išlaidų požymiai yra jų būtinumas ir racionalumas, be to, jos turi būti pagrįstos rašytiniais įrodymais (Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-922-258/2019). Šiuo atveju, remiantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 1, 8 ir 10 punktais, nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad atsakovė neturi teisės į išlaidų, patirtų dėl specialių žinių turinčio liudytojo pateiktų rašytinių paaiškinimų, ir už UAB „Dekra Industrial“ išvadą, atlyginimą. Šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su nagrinėja byla ir atsakovės teise gintis nuo jai pareikštų reikalavimų, teikiant teismui reikšmingus, įrodomąją reikšmę turinčius duomenis. Jos pagrįstos rašytiniais įrodymais, dėl to atsakovė turi teisę į jų atlyginimą. Aplinkybė, kad įrodomąją reikšmę turintys duomenys (įrodymai) buvo renkami iki teismo, nepaneigia atsakovės teisių į jų atlyginimą.

61Teismas sprendžia, kad ieškovei atsisakius dalies reikalavimų ir tokiu būdu sumažinus ieškinio reikalavimus, iš pareikšto ieškovės pradinio ieškinio 17 242 Eur sumai, patenkinta 6710,18 Eur, t. y. 39 procentai reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2012). Dėl to iš atsakovės ieškovei priteistina 151 Eur žyminio mokesčio, mokėtino nuo patenkintos 6710,18 Eur sumos ir 1419,38 Eur kitoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, o iš ieškovės atsakovei – 4184,64 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, atsižvelgiant į tai, kad 61 procentas reikalavimų atmesta. Atliktus tarpusavio priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, iš ieškovės atsakovei priteistina 2614,26 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 260, 263, 270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

63Ieškinį patenkinti iš dalies.

64Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės staklės“, juridinio asmens kodas 183140725, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Amitrans“, juridinio asmens kodas 303043885, 6710,18 Eur (šešis tūkstančius septynis šimtus dešimt eurų 18 ct) išlaidų atlyginimo defektų šalinimui ir 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6710,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

65Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“, juridinio asmens kodas 303043885, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės staklės“, juridinio asmens kodas 183140725, 2614,26 Eur (du tūkstančius šešis šimtus keturiolika eurų 26 ct) bylinėjimosi išlaidų .

66Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės staklės“ prašymą dėl ieškinio 1239,20 Eur dydžio reikalavimų atsisakymo tenkinti ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

67Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės staklės“, juridinio asmens kodas 183140725, 7 Eur (septynių eurų) dalį žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. spalio 3 d., AB Šiaulių banke, mokėjimo pavedimu.

68Nutarties vykdymą dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

69Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

70Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga... 2. sekretoriaujant Violetai Kavaliauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ atstovei... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės staklės“ atstovui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 6. Teismas... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Amitrans“ prašė... 8. Ieškinyje nurodoma, kad UAB „Ukmergės staklės” (toliau - ir atsakovė)... 9. Atsakovė UAB „Ukmergės staklės“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime... 10. Teismo posėdžio metu UAB „Amitrans“ atstovas direktorius O. U.... 11. Ieškovės atstovė advokato padėjėja Aušra Ragelienė teismo posėdžio... 12. Atsakovės atstovas J. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2017 m.... 13. Liudytojas A. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirbo UAB „Amitrans“... 14. Liudytojas F. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirba UAB „Amitrans“... 15. Liudytojas A. K. teismo posėdyje paaiškino, kad dirba AS Baltem Vilniaus... 16. Liudytojas J. B. teismo posėdyje nurodė, kad dirba UAB „Ukmergės... 17. Liudytojas A. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad dirba UAB „Ukmergės... 18. Liudytojas A. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba UAB „Ukmergės... 19. Liudytojas A. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba mechanizatoriumi... 20. Liudytojas R. G. teismo posėdyje nurodė, kad O. U. yra UAB „Loro... 21. Liudytojas V. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad eina profesoriaus pareigas... 22. Ekspertas M. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad iki ekspertizės atlikimo... 23. Ekspertas A. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jei pasikeičia krumplio... 24. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 25. Byloje nustatyta, kad UAB „Ukmergės staklės“ UAB „Amitrans“ užsakymu... 26. Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai... 27. Šalys nesutaria dėl krumpliaračio gedimo priežasčių. Ieškovė teigia,... 28. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Bylos nagrinėjimo metu atlikta ekspertizė. Ekspertizės 2019 m. balandžio 24... 30. Atsakovė pasitelkė specialių žinių turintį Aleksandro Stulginskio... 31. Profesorius V. J. pateikė papildomą savo išvadą dėl ekspertizės, kurioje... 32. Vertinant teismo paskirtos ekspertizės ir atsakovės pasitekto specialiųjų... 33. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė atkliko reduktoriaus remontą pagal... 34. Atsakovė teigia, kad ekspertai netyrė krumplių lenkimo atsparumo, dėl to... 35. Atsakovės teigimu, UAB „Amitrans“ neužtikrino tinkamo reduktoriaus... 36. Tuo tarpu atsakovės teiginiai, kurie įrodinėjami turinčio specialių... 37. Taigi bylos medžiagos visuma leidžia daryti išvadą, kad pagrindinė... 38. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad ieškovė įrodė, jog... 39. Ieškovė pradiniu ieškiniu buvo pareiškusi 6788,18 Eur reikalavimą... 40. Dėl negautų pajamų... 41. Greta pirmiau nurodytų specialių teisių gynimo būdų, gali būti taikomas... 42. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos,... 43. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti... 44. CK 6.247 straipsnyje, reglamentuojančiame civilinės atsakomybės sąlygas –... 45. Nagrinėjamu atveju ieškovė, atsisakiusi 1161,20 Eur reikalavimo dalies,... 46. Taigi ieškovė negautas pajamas grindžia 2018 m. sausio 2 d. pasirašyta... 47. Procesinės palūkanos... 48. Patenkinus dalį ieškinio, iš atsakovė priteistinos 6 (šešių) procentų... 49. Dėl dalies reikalavimų atsisakymo... 50. Pagal CPK 42 straipsnio 1 dalį, ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio... 51. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė 2019 m. rugpjūčio 2 d. atsisakė 78 Eur... 52. Pagal byloje esančius duomenis, šis pareiškimas neprieštarauja... 53. Ieškovei grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio nuo šios... 54. CPK 87 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žyminį mokestį grąžina... 55. Priėmus ieškinio atsisakymą dalyje ieškovė praranda teisę pakartotinai... 56. Bylinėjimosi išlaidos... 57. Vadovaujantis CPK 79 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidas sudaro... 58. Ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas - 360 Eur žyminio mokesčio... 59. Atsakovė pagal 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą AGB Nr. 1637... 60. Pažymėtina, kad CPK 88 straipsnyje nurodytas išlaidų, susijusių su bylos... 61. Teismas sprendžia, kad ieškovei atsisakius dalies reikalavimų ir tokiu būdu... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 260,... 63. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 64. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės... 65. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“,... 66. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės staklės“ prašymą... 67. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės staklės“,... 68. Nutarties vykdymą dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti... 69. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 70. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...