Byla 2-59-341/2016
Dėl pirkimo-pardavimo sutartyje pakeitimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2sekretoriaujant Julijai Grinko,

3vertėjaujant Galinai Tijūnėlienei,

4dalyvaujant ieškovo Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos atstovei L. K., atsakovei N. M., ir jos atstovui advokatui Vitalij Burinskij, tretieji asmenys – S. G., N. K., notarė D. S., nedalyvaujant tretiesiems asmenims – H. Š., I. D., L. S., V. L., VĮ Registrų centro atstovui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei N. M., tretieji asmenys S. G., N. K., I. D., L. S., V. L., H. Š., notarė D. S., VĮ Registrų centras, dėl pirkimo-pardavimo sutartyje pakeitimo,

Nustatė

6ieškovas Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama:

71. Pakeisti 2006 m. rugpjūčio 25 d. valstybinės žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutarties 1 punktą ir išdėstyti naujai: „Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos V. G., veikiančios pagal aukščiau minėtą įgaliojimą, 2005 m. rugpjūčio mėn. 2 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-6885-41 ir 2006 m. vasario mėn. 22 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-1614-41, parduoda N. G. (pavardė po santuokos – M.) asmeninės nuosavybės teise 6400 (šešių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. bendro ploto 2 (du) žemės sklypus, susidedančius iš:

81/3 dalį 3000 (trijų tūkstančių) kv. m. ploto žemės sklypo, kadastrinis adresas ( - ) Mickūnų k.v., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav.;

95400 (penkių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. ploto žemės sklypo, kadastrinis adresas ( - ) Mickūnų k.v., unikalus Nr. ( - ), esančio Mickūnų mstl, Vilniaus r. sav.

10Pastaba: žemės sklypai suformuoti atliekant preliminarius matavimus. Šalims išaiškinta, kad atlikus žemės sklypų geodezinius matavimus ir nustačius žemės sklypų plotų skirtumą, neviršijantį nustatyto leistino matavimo tikslumo, skirtumas žemės savininkui nekompensuojamas. Pirkėjas sutinka pirkti žemės sklypus be geodezinių matavimų. Atlikus žemės sklypo, esančio ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. (kadastrinis Nr. ( - ) Mickūnų k.v., unikalus Nr. ( - )) kadastrinius matavimus, sklypo plotas - 0,2970 ha. N. M. atitinkamai priklausys - 1/3 žemės sklypo dalis“.

112. Priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų.

12Ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 50-53) nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 49 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įstatymų numatytais atvejais valstybės ir savivaldybių institucijos ir kiti asmenys gali pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti. Lietuvos A. T. praktikoje konstatuota, kad tinkamas valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas yra viešojo intereso dalis, nes jeigu valstybės institucija ar pareigūnas pažeidžia įstatymą arba kitą teisės aktą, pakertamas piliečių pasitikėjimas valstybe, kartu pažeidžiamas ir viešasis interesas, kad valstybės institucijų veikloje būtų užtikrintas teisėtumas ir jos tarnautų žmonėms (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-194/2006; Nr. 3K-3-279/2009). Nurodė, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad valstybinės žemės naudojimo, valdymo bei disponavimo teisiniams santykiams taikomas specialusis teisinis reglamentavimas, kurį lemia su viešuoju interesu susijęs santykių objektas -valstybinė žemė. Šiam teisiniam reglamentavimui būdingas imperatyvusis pobūdis; taip užtikrinama valstybinės žemės socialinė paskirtis - teikti visuomeninę naudą (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-437/2009; Nr. 3K-3-377/2010; kt.). Valstybės nuosavybė naudojama visuomenės interesais, valstybės nuosavybe gali būti disponuojama tik įstatymų nustatyta tvarka. Taigi sandoriai, kuriais sprendžiamas valstybei nuosavybės teise priklausančio turto likimas, turi viešojo intereso apsaugos elementų, todėl yra viešasis interesas nagrinėti valstybės nuosavybės perleidimo sandorius (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-603/2012). Valstybės institucija, įgyvendindama jai priskirtus tikslus, turėdama juridinio asmens teises, turi procesines teises ir pareigas būti ieškovu ir atsakovu įgyvendinant priskirtą viešąjį interesą, taip pat materialinį teisinį valstybės interesą konkrečioje jai priskirtoje veiklos srityje (Lietuvos A. T.. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2012). Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „D. N. žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos", 1, 4 ir 6 punktų nuostatas, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba), įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turėdama juridinio asmens teises, turi procesines teises ir pareigas būti ieškovu ir atsakovu įgyvendinant viešąjį interesą žemės reformos, valstybinės žemės tvarkymo ir administravimo srityse. Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama apginti viešąjį interesą, teikia šį ieškinį dėl pirkimo-pardavimo sutartyje klaidos ištaisymo.

13Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnis reglamentuoja asmeninio ūkio žemės suteikimą, naudojimą ir pardavimą. Šio įstatymo 15 straipsnio 10 dalis nustato, kad fiziniam asmeniui mirus, teisę pirkti iš valstybės ar nuomoti jo naudojamą asmeninio ūkio žemę įgyja jo įpėdiniai Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Taigi, iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2004 m. rugpjūčio 20 d. pažymos Nr. 658 matyti, kad Mickūnų apylinkės tarybos 1994 m. kovo 2 d., 19-os sesijos sprendimu atsakovės tėvui A. V. buvo skirta 0,60 ha asmeninio ūkio žemės, kad jam mirus, 2005 m. balandžio 13 d. atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą dėl asmeninio ūkio žemės, esančios Mickūnų kaime, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, pardavimo. Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 2.3-6885-41 „Dėl žemės ūkio paskirties (asmeninio ūkio žemės) sklypo ir kitos paskirties žemės sklypo pardavimo išsimokėtinai N. G., Vilniaus rajone", vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-18 nutarimu Nr. 236 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-02 nutarimo Nr. 1538 redakcija) „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai (veiklai)", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-11-15 nutarimo Nr. 1442 redakcija) „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-08 nutarimo Nr. 1390 redakcija) „Dėl žemės įvertinimo tvarkos", Vilniaus apskrities viršininko 2000-09-22 įsakymu Nr. 3246-41 patvirtintu Mickūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, Mickūnų apylinkės tarybos 1994 m. kovo 2 d. sesijos sprendimu Nr. 19 ir tenkindamas pilietės prašymą, 1.2 punktu nustatė, kad kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo (projektinis Nr. 710-1), esančio Mickūnų miestelyje, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, plotas 0,16 ha, vertė - 2100 Lt (indeksuota - 1,6-3360 Lt), rinkos vertė - 14900 Lt. Sutarties 2.2 punkte numatė, kad parduodamas išsimokėtinai per 5 metus 0,16 ha kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypas (projektinis Nr. 710-1) už 1779 Lt.

14Vilniaus apskrities viršininkas, 2006 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 2.3-1614-41 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2-3-6885-41 patikslinimo Vilniaus rajone", vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-18 nutarimu Nr. 236 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-02 nutarimo Nr. 1538 redakcija) „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai (veiklai)", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-12 nutarimo Nr. 1390 redakcija) patvirtinta Žemės įvertinimo metodika, Lietuvos Respublikos elektros energetikos 2000-07-02 įstatymu Nr. VIII-1881 (Lietuvos Respublikos elektros energetikos 2004-07-10 įstatymo Nr. IX-2307 redakcija) bei tenkindamas pilietės prašymą patikslino Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymą Nr. 2.3-6885-41 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės (asmeninio ūkio žemės) sklypo, ir kitos paskirties žemės sklypo pardavimo išsimokėtinai N. G., Vilniaus rajone" patikslino žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4152/1600:595), esančio Mokyklos g. 12 (butai 1-6), Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., plotas yra 0,30 ha, sklypo dalis, apskaičiuota proporcingai pagal kiekvienam bendraturčiui pagal priklausančią pastatų dalį, N. G. priklausanti žemės sklypo dalis sudaro tik 2/6 dalis, t.y. 0,10 ha, Vilniaus apskrities viršininko administracijai 4/6 dalis, t.y. 0,20 ha ir kad atsakovei parduodama kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) iš 0,30 ha ploto žemės sklypo 2/6 dalis, t.y. 0,10 ha už 1050 Lt.

15Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 2.3-6885-41 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2.3-6885-41 patikslinimo Vilniaus rajone", vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsniu, tenkindamas pilietės prašymą, patikslino Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2.3-6885-41 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės (asmeninio ūkio žemės ) sklypo ir kitos paskirties sklypo pardavimo išsimokėtinai N. G., Vilniaus rajone" 3 punktą, kuriuo pavedė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pervesti pilietei N. G. permokėtas įmokas 733 Lt už kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą į nurodytą sąskaitą banke.

16Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 2.3-6890-41 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2.3-6885-41 patikslinimo", vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsniu, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo sprendimu atidėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą patikslino Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2.3-688541 1.1. papunktį, „vietoje žodžių „ vertė - 1006 Lt", įrašant „vertė - 1100 Lt".

17Paaiškina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-12 nutarimo Nr. 1390 redakcija) „Dėl žemės įvertinimo metodikos" patvirtinta Žemės įvertinimo metodika (toliau - Metodika). V. M. buvo sudaryta žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/1600:595), esančio Mokyklos g. 12. Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav., matavimų byla, kurią 2006 m. sausio 19 d. parengė UAB „Atspindys". Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 2.3-1614-41 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2.3-6885-41 patikslinimo Vilniaus rajone" (toliau - Įsakymas), kopijoje patikslintas Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 2.3-6885-41 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės (asmeninio ūkio žemės) sklypo ir kitos paskirties žemės sklypo pardavimo išsimokėtinai N. G., Vilniaus rajone" taip:

18„1.1. įsakymo 1.2 punktą ir išdėstau taip: .,1.2. kitos paskirties (naudojimo būdas gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo, plane M1:5000 pažymėto Nr. 1:5000 pažymėto Nr. 710-1, esančio Mokyklos g. 12, 1-6, Mickūnų miestelyje, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, plotas 0,30 ha, bei sklypo dalis, apskaičiuotas proporcingai pagal kiekvienam bendraturčiui priklausančią pastatų dalį:

  1. N. G. - 2/6 dalis, tai yra 0,10 ha;
  2. Vilniaus apskrities viršininko administracijai 4/6 dalis, tai yra 0.20 ha;

191.2 0.30 ha ploto žemės sklypo vertė pagal žemės įvertinimo metodiką 3938 Lt (indeksuota 1,6 - 6301 Lt), rinkos vertė - 28000 Lt;

201.3. įsakymo 2 punktą ir išdėstau jį taip:„2. Parduodu N. G.:

  1. žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypą, žemės sklypą, pažymėtą 1.1 punkte už 1610 Lt;
  2. kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) iš 0.30 ha ploto žemės sklypo 2/6 dalis, tai yra 1,10 nustatyto 1.1.1. papunktyje už 1050 Lt".

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2004-11-15 Nr. 1442 redakcija) „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (toliau - Nutarimas) ir juo patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės" (toliau - Taisyklės), Taisyklių 20 punkte nustatyta, kad fiziniams asmenims, kurie perka kaimo gyvenamosiose vietovėse žemės sklypą iki 0,15 ha kaina mažinama 50 procentų. Taigi, N. G. už 0,10 ha žemės sklypą būtų mokėjusi 2100 Lt, tačiau pritaikius 50 procentų kainos mažinimą, sumokėjo 1050 Lt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Įsakymo 1.2. punkte nustatyta 0,30 ha ploto žemės sklypo indeksuota vertė - 6301 Lt: 0,20 ha žemės sklypo vertė 4200,66 Lt ir 0,10 ha žemės sklypo vertė 2100 Lt. Bendra ieškinio suma 1216,60 eurų (4200, 66 Lt).

22Nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2012 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2)-819 „D. N. Markevičienės žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/1600:595), esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų mstl., Mokyklos g. 12, kadastro duomenų patikslinimo", patikslino N. M. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/1600:595), esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų miestelyje, Mokyklos g. 12, plotą - 2970 kv. m.

23Vilniaus rajono 1 - ajame notarų biure 2006 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus, su atsakove N. G. (po santuokos N. M.) sudarė Valstybinės žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutartį (toliau - Sutartis), (notarinio reg. Nr. 8352). Sutarties 1 punkte nurodyta, kad atsakovei parduodamas asmeninės nuosavybės teise 8400 (aštuonių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. bendro ploto 2 žemės sklypai: 3000 (trijų tūkstančių) kv. m. ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. 4152/1600:595 Mickūnų k. v., unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav. ir 5400 (penkių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. ploto žemės sklypas, (kadastrinis Nr. ( - ) Mickūnų k. v., unikalus Nr. duomenys neskelbtini)), esantis Mickūnų mstl. Vilniaus raj. sav. Sutarties sudarymo metu padaryta klaida parduodant žemės sklypą, (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav. Turėjo būti parduotas ne 3000 (trijų tūkstančių) kv. m., o 10/30 dalis bendro ploto kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Sutarties 3 punkte nurodyta, kad aukščiau nurodyti žemės sklypai parduodami už 2660 litų. Atsakovė už 0,10 ha namų valdos žemės sklypą sumokėjo 1050 Lt., o pardavė 0,30 ha. Sutarties 4 punkte nurodyta, kad žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) yra pastatas -gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklausantis žemės sklypo pirkėjai (atsakovei), kuris šia sutartimi neperleidžiamas.

24Ieškovė nurodo, jog Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio banko išraše su istorija 2015 m. vasario 27 d. (registro Nr. ( - )) matyti, kad 0,2970 ha žemės sklypo, (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), Mickūnų mstl., Mickūnų sen, Vilniaus r. sav. yra kitos paskirties, žemės sklypo naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, žemės sklypo naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, savininkė yra atsakovė.

25Pažymi, kad gyvenamasis namas (Nr. ( - ), lAlm), kuriame yra 6 butai, ( - ), Mickūnų miestelyje, Vilniaus rajone, du butai nuosavybės teise yra valdomi atsakovės pagal 2003 m. vasario 18 d. pagal paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, (išduotas Vilniaus rajono 3 - iojo notaro biuro notaro Tomo P. V., registro Nr. 1126). Atsakovė paveldėjo mirusiojo (mirė 2002-11-16, mirties liudijimas AA Nr.149489) tėvo A. V. 2 butus: butą Nr. 1 (unikalus Nr. ( - )) ir butą Nr.2 (unikalus Nr. duomenys neskelbtini)), esančius ( - ), Mickūnų miestelyje, Vilniaus rajone. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo 2015 m. vasario 27 d. duomenimis kitus butus nuosavybės teise valdo pastate (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), Mickūnų mstl, Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. butą Nr. 3 (unikalus Nr. ( - )) S. G., butą Nr. 4 (unikalus Nr. ( - )) M. D., butą Nr. 5 (unikalus Nr. ( - )) J. B. ir butą 6 (unikalus Nr. ( - )) N. K..

26Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau Vilniaus rajono skyrius), pastebėjęs klaidą, 2015 m. vasario 27 d. raštu Nr. 48SD-2013(14.48.104) „Dėl pirkimo - pardavimo sutarties klaidos ištaisymo" kreipėsi j atsakovę, dėl Sutartyje, sudarytoje 2006 m. rugpjūčio 25 d., klaidos ištaisymo, t.y. sumokėta už 0.10 ha namų valdos žemės sklypą, o parduotas 0,30 ha namų valdos žemės sklypas. Atsakovė buvo kviečiama atvykti į Vilniaus rajono skyrių dėl Sutarties patikslinto susitarimo surašymo Vilniaus rajono 1-ajamc notarų biure, pakeičiant namų valdos plotą j proporcingai kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo dalį. tačiau atsakovė neatvyko. Vilniaus rajono skyrius, pakartotinai 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. 48SD-5932-( 14.48.104) „Dėl pirkimo - pardavimo sutarties klaidos ištaisymo" kreipėsi į atsakovę su prašymu iki 2015 m. liepos 1 d. atvykti dėl susitarimo patikslinant Sutartį surašymo ir išsprendžiant šį ginčo klausimą derybų būdu. Atsakovė 2015 m. rugpjūčio mėn. atvyko ir pranešė, kad nesutinka ginčą spręsti šalių susitarimu.

27Ieškovė nurodo, jog Sutarties 13 punktas numato, kad „ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų būdu. o šalims nesusitarus - įstatymų nustatyta tvarka".

28Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.223 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, šio straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį arba kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. CK 6.223 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad ieškinį dėl sutarties pakeitimo galima pareikšti tik po to, kai kita šalis atsisako pakeisti sutartį arba per trisdešimt dienų negautas atsakymas į pasiūlymą pakeisti sudarytą sutartį, jeigu sutartis arba įstatymai nenustato kitokios sutarties keitimo tvarkos.

29Pasisakydama ieškinyje dėl ginčijamų administracinių aktų ir sandorių teisėtumo, ieškovė nurodo, jog sandorio sudarymo metu valstybinės žemės pardavimą asmeninio ūkio teritorijoje reglamentavo Žemės reformos įstatymas, Žemės įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (toliau - Nutarimas) ir juo patvirtinta Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės" (toliau - Taisyklės).

30Taisyklių 2.1. papunktyje nustatyta, kad asmenys gali įsigyti nuosavybėn naudojamus namų valdos žemės sklypus, kad namų valdos žemės sklypams priskiriami žemės sklypai prie daugiabučių namų, kad šie žemės sklypai parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo savininkams (butų ir negyvenamųjų patalpų savininkams).

31Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių žemės sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuose planuose arba Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta parengtuose ir patvirtintuose žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

32Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.80 straipsnio 1 dalį, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Todėl savo turiniu prieštaraujantys aukštesnės galios teisės aktams Sutartyje turi būti ištaisyta klaida.

33Pažymi, kad Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties Valstybės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių" (toliau -Taisyklės) 6 punktas reglamentuoja jeigu gyvenamasis namas priklauso keliems (bendraturčiams), jiems parduodamas bendras naudojamas namų valdos žemės sklypas, kurio ribos nustatytos teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte. Vadovaujantis minėtų taisyklių 7 punktu „kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrengimo dalį, į kurią neįskaitomas gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys". Kadangi visas prie 6 būtų esantis namų valdos žemės sklypas Mokyklos g. 12, Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. (unikalus Nr. ( - )) priklauso tik atsakovei, tai kitų 4 butų savininkai netenka galimybės išsipirkti jiems priklausančias aukščiau minėto žemės sklypo dalis bei atlikti kitus reikalingus veiksmus, kuriems būtinas žemės nuosavybės įteisinimas.

34Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nesutiko su atsakovo atsiliepimu. Nurodė, kad hipotekos nėra. Palaiko ieškinį ir prašo tenkinti jame nurodytais pagrindais, motyvais, pagal galiojančius teisės aktus. Atstovė paaiškino, kad atsakovės sumokėta tik už dalį žemės sklypą, nors sudaryta sutartis visam plotui. Gyvenamame name yra kiti gyventojai, ir tuo metu, ir dabar pagal galiojusius teisės aktus, priklauso jiems taip pat priklauso dalis žemės sklypo. Turėjo atsakovei priklausyti 1/3 dalis iš 3000 kv. m., specialistė rengdama sutartį padarė klaidą; administracinis aktas - įsakymas buvo priimtas teisingai. Atsakovė nesutiko padaryti taisymus. Tokiu pagrindu ir prašo patikslinti, taip kaip nurodyta ieškinyje. Nurodė, kad atsakovei buvo pervesta suma, bet kadangi bylos dalykas dėl klaidos, tai plačiau nepasisako. Išaiškėjo berods, kai buvo pateikta kadastrinių matavimų byla (2015 m.); nes daugiabutis priklauso ne vienam asmeniui, bet atsakovei informavus apie tai, ji nesutiko su patikslinimais. Pirmas įsakymas 2005 m., paskui jis patikslintas. Yra atsakovės prašymas grąžinti pinigus, bet tas prašymas neįregistruotas; tačiau minėta suma buvo pervesta į ieškovės sąskaitą ir mano, kad šis faktas ne esminis šioje byloje. O žemė po daugiabučiu yra parduodama proporcingai visiems jo (daugiabučio) savininkams. Pareiškiant ieškinį, aiškinosi kam priklauso daugiabutis ir kam buvo parduotas žemės sklypas. 20 arų atitektų valstybei, ir paskui būtų pagal butų savininkų prašymus proporcingai parduota. Negalinti atsakyti dėl ginčo sklype esančių statinių; situaciją reikėtų aiškintis. Be to, ieškovė žinojo apie administracinio akto patikslinimą, nes prašė pervesti permokėtus pinigus; sumokėjo ji už 10 arų, o už 6 arus jai buvo grąžinta. Atsakovė nėra pasirašiusi po įsakymu, nes nėra tokia supažindinimo tvarka nustatyta. Asmeniniam ūkiui buvo skirta 60 (arų). Asmeninio ūkio sklypai formuojami teritorijose kur yra žemės ūkio paskirties žemė. Atsakovė nesutinka dėl 6 arų. Įstatymai nenumato taikos sutarčių. Sutarties parengime dalyvauja: vietovės kuratorius, vedėjas ir teisininkas; o sutartį rengia specialistė, kuri dalyvavo sutarties pasirašyme. Nurodė, kad vieno pobūdžio prašymai į vienas (susirašinėjimo) bylas, kiti prašymai segami į kitas bylas, todėl kai kurie prašymai dėl saugojimo trukmės pasibaigimo jau yra sunaikinti. Sutarties neišėjo patikslinti susitarimu, tai tada prašo pakeisti teismo sprendimu (CK 6.223 str. 2 d.). Mes prašome pakeisti sutartį, o CK 1.80 straipsnį nurodė todėl, kad sudarant sutartį buvo pažeistas įstatymo imperatyvios normos. Nurodė, kad namų valda turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Padaryta klaida, sutartis neatitinka teisinių pagrindų. Visi bendrasavininkai turi teisę į tokias pačias sąlygas – į jiems tenkančią proporcingą dalį. Atsakovė žinojo, kad gyvenamajame name yra kiti savininkai, kuriems kaip ir jai, priklauso žemės dalis. Prašo tenkinti ieškinį.

35A. N. M.atsiliepimu į ieškinį (b.l. 106-112) su patikslinto ieškinio argumentais nesutiko ir patikslintą ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą; iš ieškovės priteisti visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė paaiškina, kad iš esmės ji sutinka, jog likusiems namo, kurio adresas Mokyklos g. 12, Mickūnai, Vilniaus r. sav., butų savininkams taip pat privalo būti suteikta galimybė išsipirkti dalį 0,2970 ha žemės sklypo, esančio ( - ), Mickūnai, Vilniaus r. sav., unikalus Nr. ( - ) (toliau - Žemės sklypas arba ginčo Žemės sklypas), tačiau atsakovė nesutinka su NŽT siūlomu modeliu, pagal kurį turėtų būti padalintas žemės sklypas ir ko pasėkoje atsakovei liktų žemės sklypo dalis, kurios dydis būtų apie 0,10 ha. Nurodo, jog pati ieškovė patikslintame ieškinyje nurodžiusi, kad iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2004-08-20 pažymos Nr. 658 matyti, kad Mickūnų apylinkės tarybos 1994-03-02 19-os sesijos sprendimu atsakovės tėvui A. V. buvo skirta 0,60 ha asmeninio ūkio žemės, kad jam mirus, 2005-04-13 atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą dėl asmeninio ūkio žemės, esančios Mickūnų kaime, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, pardavimo. Atsakovė paaiškino, kad jai pateikiant 2005-04-13 prašymą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui buvo susiklosčiusi tokia situacija, kad, iš jos tėvui priklaususios 0,60 ha asmeninio ūkio žemės, 0,06 ha žemės ūkio naudmenų ji naudojo namų valdoje adresu ( - ). Mickūnai, Vilniaus r. sav. Todėl atsakovė ir ketino tą dalį - 0,06 ha -asmeninio ūkio žemės išpirkti prie namų valdos, o likusią dalį - 0,54 ha - kitoje vietoje. Be to, kaip žinoma, namo, esančio Mokyklos g. 12, Mickūnai, Vilniaus r. sav., butų savininkams prie namo išpirkimui buvo skirtas 0,30 ha namų valdos žemės sklypas. Atsižvelgiant į tai, kad name buvo iš viso 6 butai, iš kurių atsakovei priklausė 2, tai buvo paskaičiuota, jog atsakovės dalis bendrajame žemės sklype ( - ), Mickūnai, Vilniaus r. sav., yra 2/6, tai yra 0,10 ha. Taigi, prie šios dalies pridėjus 0,06 ha asmeninio ūkio žemės, atsakovei turėjo būti leista prie namo adresu Mokyklos g. 12, Mickūnai, Vilniaus r. sav- išpirkti 0,16 ha ir dar 0,54 ha kitoje vietoje. Būtent todėl ir buvo parengtas 2005-08-02 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-6885-41, kuriuo pirkėjai N. G. (dabar – M.) nuspręsta parduoti 0,54 ha žemės ūkio paskirties sklypą ir 0,16 ha kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą. Su šiuo įsakymu atsakovė buvo supažindinta ir juo vadovavosi sumokėdama už jai parduodamus žemės sklypus. Dėl 2006-02-22 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-1614-41, kuriuo buvo pakeistas ankstesnis 2005-08-02 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-6885-41, pažymi, kad šiame įsakyme yra nurodyta, jog jis priimtas tenkinant pilietės prašymą, tačiau vėliau atsakovė jokių prašymų Vilniaus apskrities viršininkui neteikė. Nurodo, jog šis prašymas nėra pateiktas į civilinę bylą, kaip ir kokie nors įrodymai, jog atsakovė buvo su 2006-02-22 įsakymu supažindinta arba/ir jis buvo atsakovei išsiųstas. Visiškai analogiška situacija yra ir su 2006-04-27 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-4137-41, kuriame vadovaujamasi kažkokiu atsakovės prašymu, kurio civilinėje byloje nėra pateikta, kaip ir nėra pateikta jokių atsakovės supažindinimo su šiuo įsakymu įrodymų. Atkreiptinas dėmesys, kad 2006-04-27 Vilniaus apskrities viršininko įsakyme nurodoma, jog Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pavedama pervesti pilietei N. G. permokėtas įmokas 733 Lt už kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis-mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą. Atsakovei nuvykus į NŽT Vilniaus rajono skyrių, jai buvo parodytas jos vardu, be datos surašytas prašymas (pateiktas į bylą ieškovės), kuriuo ji neva prašo grąžinti už žemę permokėtus pinigus į nurodytą banko sąskaitą. Atsakovė jau paaiškino, kad šis prašymas yra surašytas ne jos ranka ir ne jos pasirašytas. Atsakovė taip pat 2006 metais nebuvo gavusi ir 733 Lt sumos, nurodytos minėtame įsakyme. Šios sumos pervedimą neva patvirtina NŽT Vilniaus rajono skyriaus turima lentelė (pridedama). Tačiau tuo metu, kai vadovaujantis šios lentelės duomenimis atsakovei buvo pervesta nurodyta suma - 733 Lt, atsakovė viena augino nepilnametį vaiką, jos finansinė padėtis buvo sunki, todėl jei tokia suma būtų pervesta į jos banko sąskaitą, tai ji neabejotinai būtų atsakovės pastebėta. Todėl mano atsakovė, jog ieškovė turėtų pateikti abejonių nekeliančius įrodymus, kad ji iš tikrųjų atsakovei pervedė 733 Lt ir ši suma buvo pervesta į atsakovei priklausančią banko sąskaitą. Tuo tarpu dabar byloje nesant pakankamai įrodymų, kad atsakovė atgavo neva jos permokėtus pinigus už žemės sklypo išpirkimą iš valstybės, ieškovė patikslintame ieškinyje nepagrįstai nurodo, kad atsakovė sumokėjo tik už 0,10 ha dydžio žemės sklypo dalį. Atsakovė nurodo, jog ieškovė, pasisakydama dėl ieškinio teisinio pagrindo, remiasi CK 6.223 str. 1 d., 1.80 str. 1 d., ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. ir LRV 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" patvirtintomis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis. Atsakovės nuomone, ieškovės nurodomas ieškinio teisinis pagrindas yra gan prieštaringas. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės patikslinto ieškinio dalykas išdėstytas taip: „ Pakeisti 2006 m. rugpjūčio 25 d. valstybinės žemes sklypų pirkimo - pardavimo sutarties 1 punktą ir išdėstyti naujai: <...>". Taigi, ieškovė prašo pakeisti 2006-08-25 Valstybinės žemės pirkimo -pardavimo sutartį, kurios notarinio registro Nr. 8352 (toliau - Sutartis). Todėl ieškovės nurodomas vienas iš patikslinto ieškinio teisinių pagrindų - CK 6.223 str. 1 d. - yra suprantamas (nors atsakovė nesutinka, kad šiuo atveju jis gali būti taikomas), nes atitinka ieškinio dalyką. Tačiau ieškovė patikslintą ieškinį grindžia taip pat ir CK 1.80 str. 1 d., kuris numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, o tokio negaliojimo pasekmė yra restitucijos taikymas. Bet pripažinti sutartį visą ar iš dalies negaliojančia ir taikyti restituciją ieškovė neprašo, todėl nesuprantama, kodėl ieškinyje yra vadovaujamasi CK 1.80 str. 1 d. Grįžtant prie CK 6.223 str. taikymo, tai šio straipsnio 2 dalyje yra aiškiai nurodytos sąlygos, kada sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu: 1) kita sutarties šalis pažeidė sutartį; 2) kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. Apie tai, kad atsakovė būtų pažeidusi Sutartį, ieškovė nepasisako, tik nurodo, kad pagal Sutarties 13 punktą visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus - įstatymų nustatyta tvarka, todėl darytina išvada, kad ieškovė remiasi CK 6.223 str. 2 d. 2 p. Bet, atsakovės nuomone, Sutarties 13 punktas taikytinas tuomet, kai tam tikri ginčai kyla šalims vykdant Sutartį, t.y. Sutarties vykdymo eigoje. Tačiau šiuo atveju Sutartis beveik prieš 10 metų buvo įvykdyta: pinigai sumokėti, nuosavybės teisė į Žemės sklypą perleista, todėl šiam atvejui šis Sutarties punktas negali būti taikomas. Kitų atvejų, kada viena iš Šalių galėtų kreiptis į teismą dėl Sutarties pakeitimo, Sutartyje nenumatyta, o tokią teise ieškovei suteikiančių įstatymų ieškovė nenurodė. Todėl, atsakovės nuomone, ieškovės reikalavimas keisti Sutartį remiantis CK 6.223 str. yra nepagrįstas. Dėl ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. taikymo pažymėtina, kad ABTĮ 1 str. 1 ir 2 d. numato, kad šis įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką. Administracinis teismas, nagrinėdamas bylas, vadovaujasi šio įstatymo normomis. Šiuo atveju ginčas vyksta ne administraciniame teisme ir NŽT patikslintu ieškiniu nėra ginčijamas kažkuris iš atsakovės atžvilgiu priimtų individualių teisės aktų. Be to, tas pats ABTĮ numato sutrumpintus skundo padavimo teismui terminus ir specialią ikiteisminę skundų nagrinėjimo tvarką. Šiomis teisės normomis šiuo atveju nebuvo vadovaujamasi. Taigi, ginčą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme, pagal CPK normas, ieškovė nepagrįstai vadovaujasi administraciniam procesui reglamentuoti skirtomis ABTĮ teisės normomis. Pasisakant dėl Sutarties teisėtumo taip pat pažymėtina, kad net tuo atveju, jei patikslintas ieškinys būtų patenkintas, tai teismo sprendimu pakeista Sutartis vis tiek neatitiktų teisės aktų reikalavimų. Pakeitus sudarytą Sutartį taip, kaip to patikslintu ieškiniu prašo ieškovė, faktiškai iš atsakovės valstybės nuosavybėn būtų paimta 0,20 ha, dydžio Žemės sklypo dalis. Turint omenyje, kad, kaip minėta, byloje šiuo metu nėra neginčijamų įrodymų, jog atsakovei buvo grąžinti jos neva permokėti pinigai už visą 0,30 ha Žemės sklypą, tai išeitų, kad iš atsakovės ta 0,20 ha dydžio Žemės sklypo dalis paimama neatlygintai, kas neabejotinai prieštarauja vienam iš pamatinių konstitucinių privačios nuosavybės neliečiamumo principų. Maža to, tarp tų valstybės nuosavybėn paimamų 0,20 ha žemės būtų ir tie 0,06 ha, kurie, kaip išaiškinta aukščiau, buvo jos tėvui priklaususio 0,60 ha dydžio asmeninio ūkio dalis ir kuriuos atsakovei pagal 2005-08-02 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-6885-41 buvo leista išpirkti prie namų valdos. Taigi, patenkinus priešieškinį, išeitų, kad iš atsakovės tėvui priklaususio 0,60 ha asmeninio ūkio atsakovei butų parduota 0,54 ha, tuo tarpu kas būtų su likusiais 0,06 ha ieškovė nenurodo. Kitaip tariant, prašydama patenkinti patikslintą ieškinį ieškovė nenurodo, ar atsakovei būtų leista 0,06 ha dydžio asmeninio ūkio žemės išpirkti iš valstybės kitoje vietoje, o jei taip, tai kur, kada ir už kokią kainą. Atsakovė, siekdama visapusiško bylos išnagrinėjimo, toliau pasisakys ir dėl aplinkybių, verčiančių abejoti ieškovės teiginiais, kad sudarant Sutartį buvo padaryta klaida, kuri pastebėta tik prieš paduodant ieškinį. Visų pirma, byloje neturėtų kilti ginčo dėl to, kad 2005-2006 metais, rengiant Žemės sklypo kadastrinę bylą, atsakovė buvo vienintelė ant šio sklypo esančio namo bendrasavininkė, kuriai apskritai rūpėjo šio sklypo suformavimas ir išpirkimas iš valstybės. Pačios ieškovės pateiktoje UAB „Atspindys" 2006-01-19 parengtoje Žemės sklypo kadastro byloje Nr. M 473 matyti, kad visur kaip žemės savininkai yra nurodomi tik Vilniaus apskrities viršininko administracija ir N. G. (po santuokos – M.). Prie bylos pridėtas net 2004-09-10 Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas, kuriame nurodyta, kad rengiamame žemės reformos žemėtvarkos projekte savininkui N. G. suformuotas kitos paskirties (namų valda) žemės sklypas, bendro ploto 0,30 ha. Antra, pati atsakovė savo lėšomis UAB „Baltijos matavimų organizacijoje" buvo užsakiusi parengti kadastrinių matavimų bylą (pridedama) siekiant patikslinti Žemės sklypo plotą. Šioje kadastrinių matavimų byloje yra 2012-01-02 Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas Nr. 1, kuriame nurodyta vienintelė Žemės sklypo (kurio po matavimų patikslintas plotas - 0,2970 ha) savininkė - N. M.. Šis aktas yra pasirašytas ir užantspauduotas NŽT Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo M. K.. Šioje kadastrinių matavimų byloje taip pat yra ir Žemės sklypo planas, kuris lygiai taip pat yra pasirašytas ir užantspauduotas NŽT Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus darbuotojų. Trečia, aukščiau paminėtos UAB „Baltijos matavimų organizacijos" parengtos kadastrinių matavimų bylos pagrindu buvo priimtas NŽT Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-02-14 įsakymas Nr. 48Vį-(14.48.2)-819 (į bylą pateikė pati ieškovė), kuriuo buvo patikslintas Žemės sklypo plotas - 0,2970 ha. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame įsakyme nurodoma: „ 1. Patikslinu N. M. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kad Nr. 4152/1600:595), esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų miestelyje, Mokyklos g. 12 <...>.". Taigi, išleisdamas tokį įsakymą NŽT Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas negalėjo nepastebėti, kad visas žemės sklypas priklauso tik atsakovei N. M.. Ketvirta, sutvarkiusi Žemės sklypo išpirkimo iš valstybės klausimą, atsakovė ant šio žemės sklypo pastatė garažą (pripažinimo tinkamu naudoti aktas pridedamas). Vykdydama garažo statybas, iš tuomečių name adresu Mokyklos g. 12, Mickūnai, Vilniaus r. sav., esančių butų savininkų (dalis iš kurių yra tretieji asmenys šioje civilinėje byloje) atsakovė paėmė sutikimus (pridedami) garažo statybai. Taigi, visi kaimynai buvo informuoti apie esamą padėtį ir jokių prieštaravimų neturėjo.

36Apibendrinus, vien iš byloje jau esamos ir kartu su šiuo atsiliepimu į patikslintą ieškinį teikiamos medžiagos matyti, kad tiek tuometis Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, tiek dabartinis NŽT Vilniaus rajono skyrius puikiai suprato ir matė, kad visas Žemės sklypas yra parduodamas ne visiems, o vienam iš name adresu ( - ), Mickūnai, Vilniaus r. sav. esančių butų savininkų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad iš visų namo bendrasavininkų vienintelė N. G. (dabar – M.) rodė iniciatyvą sutvarkyti Žemės sklypo išpirkimo iš valstybės klausimą ir sutiko savo lėšomis rengti tam būtinus dokumentus bei atlikti tam būtinus matavimus, tokia situacija žemėtvarkai buvo palanki ir priimtina. Tačiau pastaruoju metu pasikeitus name adresu ( - ), Mickūnai, Vilniaus r. sav. esančių butų kai kuriems savininkams, pradėjusiems aktyviai lankytis NŽT Vilniaus rajono skyriuje, staiga buvo iškeltas ginčo žemės sklypo išpirkimo klausimas ir įvykusį išpirkimą bandoma pavaizduoti kaip tik dabar pastebėtą klaidą. Tačiau atsakovė su tokiu ieškovės pasirinktu keliu neva ginti kitų name adresu ( - ), Mickūnai, Vilniaus r. sav. esančių butų savininkų teises nesutinka, nes, kaip išaiškinta aukščiau, jis yra neteisingas bei pažeidžia jos interesus.

37Nurodė, kad atsakovė sutiktų sudaryti taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kad jai nuosavybės teise ginčo žemės sklype liktų 0,16 ha dydžio žemės sklypo dalis.

38Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, jog jeigu ieškovas kitur paskirtų 6 arus ir savo lėšomis ištaisytų padarytas klaidas. Nurodė, kad hipotekos nėra. Nepaaiškino apie sutarties pasirašymą, nors buvo pas notarą, pasirašė viską. Nurodė, kad jai 16 arų priklauso, o 14 arų turi leisti naudotis gyventojus. Nurodė, kad jos tėvas čia gimė ir augo, dirbo kolūkyje. Buvusi viena su sūnumi; metų bėgyje mirė mama, vyras, paskui tėvas. Tokio prašymo ji nerašiusi (b.l. 142), nėra nei datos, nieko; o sekantis (prašymas) – yra jos (b.l. 143), jos raštas. 2006 m. vasario mėn. dokumentas (įsakymas) jai nematytas.

39Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad patikslins duomenis dėl ginčo sklypui įregistruotos hipotekos; pateikė išrašą. Sutiko su ieškiniu iš dalies, nes nesutinkama tik dėl 6 arų, o dėl 14 arų atsakovė galėtų tartis. Viso yra 30 arų, atsakovė naudojasi 16 arų, o 14 arų sutinka atiduoti, bet norima paimti 20 arų (tiek, kiek reikia daugiabučiui), todėl ir nesutinkama dėl 6 arų. Nurodo, kad pastebėjus klaidą, kurį laiką (apie 4 m.) nieko nebuvo daroma. Ginčas dėl 6 arų. Dešimt metų atsakovė naudojasi šiuo žemės sklypu ant kurio yra statiniai. Mirus atsakovės tėvui, apie 2002 m., po to ji ir prašė todėl 70 arų (tėvo ūkyje buvo apie 60 arų ir galima buvo išsipirkti 10 arų prie namų, kas ir sudaro 70 arų). Prašė prie namų 16 arų, o 54 arus – kitoje. Faktinė situacija tokia, kad jos tėvai ir ji dabar visada naudojasi 16 arų. Jai buvo patvirtinta ta procedūra, pasirašyta sutartis. Paaiškinta jai buvo tai, kad ji buvus pirma, kuri išsipirko, tai ir todėl sudaryta sutartis. Pakeitus plotą į 10 arų, atsakovė nebuvo informuota. Seniausi prašymai yra, vėlesnių prašymų nėra, nors pagal juos įsakymai, apie juos nežino tiek laiko; pastato garažą, parašyti sutikimai, mūrinė tvora. 2012 m. žemės ploto tikslinimo metu atsakovė daro savo lėšomis viską. Klausimų nekyla. Paskui po 4 metų kelia klausimą. Dėl 14 arų ginčo nėra, bet dėl 16 arų atsakovė nesutinka po 10 metų naudojimo. Žemėtvarka turėjo per 10 metų išsiaiškinti; dabar tarsi 10 metų nebūtų buvę. Nurodė, kad remiasi 2005 m. administraciniame akte nurodytais teisės aktais. Baigiamosiose kalbose nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo atmesti. Nurodė, kad ieškovas remiasi CK 6.223 str. 1 d., kai ieškovė nenurodo, kaip buvo sutartis pažeista. Nurodo, kad sutartis jau įvykdyta, todėl šiuo punktu nekeistina. Remtis ieškovui ATPĮ 89 str. negalima, nes čia yra civilinis procesas. Nurodo, kad atsakovės teisėti lūkesčiai yra pažeisti, nes norima keisti sutartį po 10 metų; kiltų dideli ginčai, nes pastatyti statiniai. Turėjo ieškovas išsiaiškinti situaciją, galbūt yra aplinkui žemės. Dėl įsakymų: atsakovė apie vėlesnius įsakymus nieko nežinojusi, patys įsakymai prieštaringi tarpusavyje. Nurodo, kad čia nebuvusi jokia klaida, bet paprasčiausi atsakovė pati pirma buvo žemės pirkėja, matomai galvota, kad tegul atsakovė sutvarko visą dokumentaciją. Atsakovė naudojasi nevisa žemė, patvirtino tai ir kiti, kad ir kaimynai naudojasi ta žemė. Prašo netenkinti, bet jeigu tenkintų, tai tenkinti iš dalies, nurodant 1000/600.

40Tretieji asmenys H. Š., L. S., V. L. atsiliepimu į ieškinį (b.l. 71-72) nurodė, kad palaiko pareikštą ieškinį, kuriuo prašoma pakeisti 2006 m. rugpjūčio 25 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties (toliau - Sutartis) 1 punktą ir išdėstyti jį naujai, kur būtų nurodyta, kad N. G. parduodama 1/3 dalis 3000 kv. m ploto žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4152/1600:616, unikalus Nr. ( - ), esančio Mickūnų mstl. Vilniaus r. sav. Statiniui - Gyvenamajam namui, unikalus Nr( - ), eksploatuoti suformuotas 0,2970 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 4152/1600:595, Vilniaus r. sav. Mickūnuose, ( - ), kuris 2006 m. rugpjūčio 25 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi perleistas nuosavybėn N. M.. Nurodė, kad šiame gyvenamajame name jiems nuosavybės teise priklauso po 1/3 buto Mokyklos g. 12-5 (toliau - Butas). Atsižvelgiant į tai, jie turi teisę įsigyti ir dalį nurodyto žemės sklypo jų nuosavybės teise valdomam butui eksploatuoti. 2016 m. sausio 28 d. Vilniaus rajono skyriui pateikė prašymą Nr. 48FP-628 (pridedama) įsigyti dalį žemės sklypo, tenkančią mums nuosavybės teise valdomam Butui eksploatuoti. Valstybinės žemės sklypai, užstatyti fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise valdomiems statiniams eksploatuoti parduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu bei naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, kurių 7 punkte numatyta, kad jeigu gyvenamasis namas ar kitos paskirties statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai) įregistruotas nekilnojamo turto registre atskiru objektu, (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuotas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise <....>. Kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio ar įrenginio dalį, į kurią neįskaitomas gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Nurodo, jog atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepakeitus nurodytos žemės sklypo pirkimo -pardavimo sutarties, jie praranda galimybę įsigyti žemės sklypo dalį, reikalingą jų nuosavybės teise valdomam butui eksploatuoti, o netapę žemės sklypo dalies valdytojais, ateityje neturės galimybės gerinti savo gyvenimo sąlygų, rekonstruojant, perstatant nuosavybės teise valdomą butą, todėl ieškinys tenkintinas.

41Teismo posėdžio metu tretieji asmenys S. G., N. K., sutiko, kad būtų klaida ištaisyta; paliko spręsti teismo nuožiūra. Papildomai teismo posėdžio metu S. G. nurodė, kad apie 28 metus gyvena Mickūnuose, ( - ), ten yra žemė, ten rūsys stovi; naudojasi maždaug apie 2-2,5 aro žemės. Klausimo apie žemės išpirkimą nebuvo, nebent žmonai siūlė, bet negali pasakyti. Žino, kad atsakovė statė garažą, visi davė ir jis taip pat, sutikimą. Teismo posėdžio metu N. K. nurodė, kad palaiko ieškinį, nes nėra kuo naudotis. Kreipėsi pas atsakovę dėl elektros, negavo leidimo. Nurodė, kad nei pasodinti, nieko negalima daryti (ginčo sklype). Visur jos reikia leidimo, ji šeimininkė visur. Nežino kiek jam priklausytų, bet yra parašęs dėl žemės pareiškimą. Nurodė, kad 2006 metais Mickūnuose negyveno. Paaiškino, kad 1987 – 1992 metais Mickūnuose gyvenęs, paskui persikėlė į miestą, o prieš 4 metus vėl atsikraustė į Mickūnus.

42Teismo posėdžio metu notarė D. S. sutiko su ieškiniu, kadangi sutartis dalinai keistina. Dėl prašymų negali komentuoti. Statinius (priėjimą prie jų) galima išspręsti per servitutą. Naudojimosi tvarka nenustatyta. Pripažintina, kad tai techninė klaida ir ji ištaisytina. Sutarties parengimas apima tam tikrą procedūrą, kur yra įvairių specialistų, kitų atsakingų asmenų suderinimų. Atsakovės neatsimenanti.

43Tretysis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu į ieškinį (b.l.74-75) informavo, jog į nekilnojamąjį daiktą - 0,2970 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), Mickūnuose, Vilniaus r. sav., 2006-08-25 valstybinės žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr. 8352, pagrindu, įregistruotos asmeninės N. M. nuosavybės teisės. Nurodė, kadangi valstybės įmonė Registrų centras nėra kilusio teisminio ginčo materialinių teisinių santykių subjektas ir suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, o tik vykdo įstatymų nustatytas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo funkcijas, ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikslintą ieškinį prašo nagrinėti teismo nuožiūra.

44Kiti proceso dalyviai atsiliepimų byloje nepateikė.

45Ieškinys netenkintinas.

46Lietuvos Respublikos CPK 12 straipsnis nustato, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Tokia pat nuostata įtvirtinta ir ( - ) straipsnyje. ( - ) straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymėtina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-35/2011). Faktas pripažintinas įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-439/2008). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-539/2013) teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-103/2014).

47Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis yra žemės sandoris. Ar iš jo atsirado civilinės teisės ir pareigos, sprendžiama pagal tai, ar šalys atliko veiksmus, nukreiptus civilinėms teisėms ir pareigoms sukurti, pakeisti ar panaikinti. Valstybinė žemė parduodama ar kitaip perleidžiama privačion nuosavybėn tik įstatymų ir juos detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka. Asmeninio ūkio žemės įsigijimą privačion nuosavybėn reglamentuoja Žemės reformos įstatymas bei šiuo klausimu priimti Vyriausybės nutarimai. Asmeninio ūkio žeme laikoma žemė, kuri pagal įstatymus buvo suteikta ir fizinių asmenų naudojama asmeniniam ūkui (Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, Suvestinė redakcija (2004-08-07 – 2006-04-14)). Žemės pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti žemės sklypas turi būti suformuotas kaip kadastrinis vienetas. Žemės įstatymo 30 straipsnyje (Suvestinė redakcija (2005-07-05 – 2006-03-29) nustatyta, kad žemės sandorių formą nustato Civilinis kodeksas ir šis Įstatymas. Prie žemės sandorių privalo būti pridedamas žemės sklypo planas, o kai žemės sklypas nuomojamas arba perduodamas neatlygintinai naudotis iki trejų metų – žemės sklypo planas arba schema. Žemės sklypo planas ar schema yra neatskiriama žemės sandorio dalis (Žemės įstatymo 1 straipsnis). Pagal minėto įstatymo 2 punktą, žemės sklypo planas arba žemės sklypo schema parengiami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pagal teritorijų planavimo dokumentą, kurio pagrindu šis žemės sklypas buvo suformuotas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad parduodant valstybinę žemę, valstybei atstovaujanti institucija turi apibrėžti parduodamą valstybinės žemės sklypą kaip pardavimo sutarties objektą – kadastrinį vienetą: nurodyti jo ribas, dydį, dislokaciją ir pardavimo kainą (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-245/2005; Nr. 3K-3-556/2006). Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo procedūra, jos pradžia ir vykdymo tvarka, terminai bei kitos sąlygos, nustatytos Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236. P. V. žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisykles, žemės sklypų pardavimo organizatoriai vykdo žemės sklypo pardavimą, turėdami taisyklėse nurodytus dokumentus, be kita ko, žemės valdos projektą, žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais, prašymą parduoti žemės sklypą ir kt. duomenis.

48Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Mickūnų apylinkės tarybos 1994-03-02 19-os sesijos sprendimu A. V. buvo skirta 0,60 ha asmeninio ūkio žemės (b.l. 140). Jam mirus, turtą paveldėjo dukra N. G.; paveldimą turtą sudarė: butas (u.n. ( - ), esantis Vilniaus rajone, Mickūnų miestelyje, ( - ); butas (u.n. ( - ), esantis Vilniaus rajone, Mickūnų miestelyje, ( - ); lengvasis automobilis; piniginis indėlis (b.l. 16-17).

49N. G. 2005-04-13 prašymu kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių, prašydama parduoti jai 0,70 ha asmeninio ūkio žemės, esančios Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone (perkant išsimokėtinai 5 metų laikotarpyje; pakeista nuomonė – už žemę sumokėti iš karto) (b.l. 142).

50Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 2.3-6885-41 „Dėl žemės ūkio paskirties (asmeninio ūkio žemės) sklypo ir kitos paskirties žemės sklypo pardavimo išsimokėtinai N. G., Vilniaus rajone" N. M. (buv. G.) 1.1 ir 1.2 punktais nustatė žemės ūkio paskirties sklypo (0,54 ha) ir kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo (0,16 ha) dislokaciją (Mickūnų miestelyje, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone), plotus, vertes, rinkos vertės. Minėto įsakymo 2.1 ir 2.2 punktais nustatyta, kad, išsimokėtinai per penkis metus atsakovei 1.1 ir 1.2 sklypai yra parduodami (b.l. 18-19).

512004-09-10 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo Aktas patvirtina, jog Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijos Mickūnų kadastro vietovėje Mickūnų kaime rengiamame žemės reformos žemėtvarkos projekte savininkui N. G. buvo suformuotas kitos paskirties (namų valda) veiklai žemės sklypas 1600/710/1, bendro ploto - 0,30 ha; 2006-03-22 suderintas Žemės sklypo planas M1:5000 (žemės sklypo plotas (ha):0,30) (b.l. 14-15).

52Byloje esantis 2006 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 2.3-1614-41 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2-3-6885-41 patikslinimo Vilniaus rajone" patvirtina, jog minėto įsakymo 1 punktu yra patikslinamas Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 2.3-6885-41 „Dėl žemės ūkio paskirties (asmeninio ūkio žemės) sklypo ir kitos paskirties žemės sklypo pardavimo išsimokėtinai N. G., Vilniaus rajone". Įsakymo 1.1 punktu patikslinta: įsakymo 1.2 punktą išdėstau taip: „1.2 kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo <...> plotas yra 0,30 ha, bei sklypo dalis, apskaičiuotas proporcingai pagal kiekvienam bendraturčiui pagal priklausančią pastatų dalį: 1.1.1. N. G. - 2/6 dalis, t.y. 0,10 ha; 1.1.2. Vilniaus apskrities viršininko administracijai 4/6 dalis, t.y. 0,20 ha. 1.3. įsakymo 2 punktą ir jį išdėstau taip: „ 2. Parduodu N. G.: 2.2. kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) iš 0,30 ha ploto žemės sklypo 2/6 dalis, t.y. 0,10 ha nustatyto 1.1.1 papunktyje už 1050 Lt (b.l. 20-21).

53Nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 2.3-6885-41 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-08-02 įsakymo Nr. 2.3-6885-41 patikslinimo Vilniaus rajone", 2. Punktu pavedė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pervesti pilietei N. G. permokėtas įmokas 733 Lt už kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą į nurodytą sąskaitą banke, ir 3 punktu laikydamas, kad šis įsakymas yra neatskiriamoji Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 2.3-6885-41 „Dėl žemės ūkio paskirties (asmeninio ūkio žemės) sklypo ir kitos paskirties žemės sklypo pardavimo išsimokėtinai N. G., Vilniaus rajone" dalis (b.l. 22). AB banko „Snoras“ dokumentas patvirtina, jog 2006-06-09 mokėjimo dokumentu Nr. 363 N. G.., į sąskaitą ( - ), pervesta 733 Lt suma, kurios paskirtis: VAVA 2006-04-27 įsakymas Nr. 2.3-4137-41 (b.l. 120). Į bylą pateiktas Nataljos G. P. grąžinti už žemę permokėtus pinigus į sąskaitą ( - ) (b.l. 141) bei 2016-07-08 Pareiškimas apie įrodymo suklastojimą, kuriame N. M. (buv. G.) pareiškia apie Prašymo grąžinti už žemę permokėtus pinigus į sąskaitą ( - ) suklastojimą (b.l. 173-174).

54Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus rajono 1 - ame notarų biure sudaryta Valstybinės žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutartis (toliau - Sutartis). Šalys, t..y Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos V. G. ir N. G., sudarė sutartį, kad N. G. parduoda asmeninės nuosavybės teise 8400 (aštuonių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. bendro ploto 2 žemės sklypus: 3000 (trijų tūkstančių) kv. m. ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ) Mickūnų k. v., unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav. ir 5400 (penkių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. ploto žemės sklypas, (kadastrinis Nr. ( - ) Mickūnų k. v., unikalus Nr. .duomenys neskelbtini)), esantis Mickūnų mstl. Vilniaus raj. sav. (Sutarties 1 punktas). Minėtos sutarties 3 punktu nurodyta, jog nurodyti žemės sklypai parduodami už 2660 litų, kuriuos pirkėja įmokėjo į Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus sąskaitą pagal 2006-01-17 AB „NOERD/LB Lietuva“ Vilniaus kasos pajamų orderį Nr. 943619. Pagal sutarties 11 punktą, šia sutartimi parduodamas aukščiau nurodytas turtas perduodamas pirkėjai nuo sutarties pasirašymo momento, kartu perduodami ir su žemės sklypų disponavimo teise susiję dokumentai. Taip pat pridedami aukščiau nurodytų žemės sklypų planai (b. 26-27).

55Nustatyta, kad 2009-12-30 Pripažinimo tinkamu naudotis aktu, dalyvaujant statytojui N. G., komisija pripažino garažą 2I1/b, esantį adresu Vilniaus rajone, Mickūnų miestelyje, Mokyklos g. 12, tinkamu naudoti (b.l. 128). 2009-12-28 S. G., V. L., 2009-01-28 M. D., L. S. bei 2009 m. P. D. sutikimais patvirtino, jog neprieštarauja dėl garažo registracijos (b.l. 129-133).

562012-01-09 Žemės sklypo kadastro duomenys patvirtina, kad žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/1600:595), esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų miestelyje, Mokyklos g. 12, formavimo juridinio dokumento data 2006-03-22, žemės sklypo juridinio dokumento tipas Preliminarus žemės reformos projektas (b.l. 124a-125); 2012-01-09 Kitos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimo dokumente nurodyta, kad N. M. yra žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Mickūnų miestelyje, Mokyklos g. 12, kurio plotas 0,2970 ha, savininkė (b. l. 126-127).

57Iš 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2)-819 „D. N. M. žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/1600:595), esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų mstl., ( - ), kadastro duomenų patikslinimo", nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas patikslino N. M. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų miestelyje, ( - ), 1.1. punktu plotą - 2970 kv. m., 1.2. pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (b.l. 60). Žemės sklypo kadastrinių matavimų byla patvirtina, kad žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Mickūnų miestelyje, ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. 4152/1600:595, savininkas yra N. M. (buv. G.) (b.l. 121-125).

58Nustatyta, kad 2015 m. vasario 27 d. raštu Nr. 48SD-2013(14.48.104) „Dėl pirkimo - pardavimo sutarties klaidos ištaisymo" Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius kreipėsi į N. G., dėl klaidos ištaisymo 2006 m. rugpjūčio 25 d. sudarytoje Sutartyje, kadangi per klaidą parduotas visas 0,30 ha namų valdos žemės sklypas, kai nuspręsta atsakovei parduoti 0,10 ha, už kuriuos įmoka yra sumokėta (b.l. 28-29). 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. 48SD-5932-( 14.48.104) „Dėl pirkimo - pardavimo sutarties klaidos ištaisymo" Vilniaus rajono skyrius pakartotinai kreipėsi į N. G. su prašymu iki 2015 m. liepos 1 d. atvykti dėl susitarimo patikslinant Sutartį surašymo ir išsprendžiant šį ginčo klausimą derybų būdu (b. l. 30-31). Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2003-05-12 Pažymėjimas ir 2015-12-09 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašas patvirtina, jog nekilnojamas turtas – butas (u. n. ( - )), įgytas 2003-02-18 paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu, esantis ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. ir butas (u. n. ( - )), įgytas 2003-02-18 paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu, esantis Mokyklos g. 12-1, Mickūnuose, Vilniaus r. sav., nuosavybės teise priklauso N. M. (buv. G.) (b.l. 32-34).

592015-12-09 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašas patvirtina, jog nekilnojamas turtas – butas (u. n. ( - )), įgytas 1992-06-02 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, esantis ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav., priklauso S. G.: butas (u. n. ( - )), įgytas 1992-06-02 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, esantis ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav., priklauso N. K.; butas (u. n. ( - )), įgytas 2014-01-28 ir 2014-02-26 paveldėjimo teisės liudijimų pagrindu, esantis ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav., priklauso bendrasavininkiams H. Š., L. S., V. L.; butas (u. n. ( - )), įgytas 2012-01-13 dovanojimo sutarties pagrindu, esantis Mokyklos g. 12-4, Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav., priklauso I. D. (b.l. 35-41).

602015-12-09 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašas patvirtina, jog nekilnojamo turto – žemės sklypo (u. n. ( - )), esančio ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. (plotas 0,2970 ha), įgyto 2006-08-25 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 8352, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis yra Kita, o žemės sklypo naudojimo būdas - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; žemės sklypas nuosavybės teise priklauso N. M. (buv. G.); minėtam daiktui nuo 2009-06-04 įregistruota hipoteka (b.l. 76-79; 97-101). Ankstesnis žemės sklypo naudojimo būdas - Gyvenamosios teritorijos, įrašas galiojo nuo 2005-10-13 iki 2014-03-27 bei žemės sklypo naudojimo pobūdis - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, įrašas galiojo nuo 2012-02-29 iki 2014-03-27. Minėtame sklype įregistruoti du statiniai: Pastatas – Gyvenamasis namas (u. n. ( - )) ir Pastatas – Garažas (u. n. ( - )). Pastatas – Garažas (u. n. ( - )) nuosavybės teise priklauso N. M. (buv. G.) (b. 42-45). Pagal 2016-05-18 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašą žemės sklypui (u. n. ( - )), esančiam ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. (plotas 0,2970 ha), hipoteka išregistruota (b.l. 150-153).

612015-12-29 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašas patvirtina, jog nekilnojamo turto – žemės sklypo (u. n. ( - )), esančio ( - ), Mickūnuose, Vilniaus r. sav. (plotas 0,5468 ha), įgyto 2006-08-25 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 8352, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis yra Žemės ūkio, kuriame yra statiniai - Pastatas – Gyvenamasis namas (u. n. ( - )) ir Pastatas – Dirbtuvės (u. n. ( - )), nuosavybės teise priklauso N. M. (buv. G.) (b.l. 54-60).

62Iš 2016-01-28 Prašymo parduoti naudojamą/naują/kitos paskirties valstybinės žemės sklypą nustatyta, jog bendrasavininkiai H. Š., L. S., V. L. prašo parduoti naudojamą žemės sklypo dalį (b.l. 73).

63Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimus kildina iš valstybinės žemės pirkimo-pardavimo santykius reglamentuojančių teisės normų; ginčas šioje byloje yra kilęs dėl asmeninio ūkio naudojimo žemės pirkimo - pardavimo sutarties 1 punkto. Ieškovas prašo Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties 1 punktą pakeisti, prašydamas šį punktą išdėstyti naujai, remdamasi 2006 m. vasario 22 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu. Pažymėtina, kad šis subjektas privalėjo užtikrinti tinkamą valstybinės žemės pirkimo-pardavimo santykius reglamentuojančių teisės normų nuostatų įgyvendinimą, prieš tai teisingai nustatant sklypo faktines ribas. Nekilnojamojo daikto ribų nustatymas reglamentuojamas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau - NTKĮ) ir Kadastro nuostatų. NTKĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą, kai šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais formuojami nekilnojamieji daiktai ar šio Įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais keičiami nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos, kurių standartus ir ženklinimo taisykles nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas (Kadastro nuostatų 32.1.1.4.), kuris yra neatskiriama Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalis. Kadastrinių matavimų būdu nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių bei statinių kontūrų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas ir žemės naudmenų plotai bei kiti duomenys, reikalingi nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos parengimui ir įrašymui į Nekilnojamojo turto registrą (Kadastro nuostatų 32.1.2.–32.1.6 punktai). Byloje esantis 2004-09-10 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas, kaip matyti, parengtas siekiant atlikti ir įregistruoti ginčo sklypo kadastrinius matavimus atsakovės vardu, kurio bendras plotas yra 0,30 ha. Duomenų apie tai, kad 2006 m. vasario 22 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymo pagrindu kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte būtų suprojektuotas patikslintas 0,10 ha ploto žemės sklypas, kaip kadastrinis vienetas, atsakovės vardu, byloje nėra. Todėl konstatuotina, kad pirkimo – pardavimo sutartis negalėjo būti sudaryta dėl 0,10 ha žemės sklypo ploto, kadangi 2006 m. rugpjūčio 25 d. pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu nebuvo būtino tokiam sandoriui sudaryti elemento – žemės pirkimo–pardavimo sutarties objekto (t.y. suprojektuoto 0,10 ha žemės sklypo).

64Teismas taip pat pažymi, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, būdama Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja, neturi teisės savarankiškai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, susijusio su jos pačios galimai neteisėtais veiksmais (t.y. tarnautojų galimai padarytais teisės aktų pažeidimais); tokios galimybės nenumato įstatymas. Tačiau pažymėtina, kad 0,30 ha žemės sklypo atsakovei pardavimas buvo vykdomas nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

65Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad sutarties projekto parengimo ir jo sąlygų derinimo su pirkėju procedūros nevykdymas daro neteisėtą ir niekinį, nesukeliantį teisinių padarinių valstybei atstovaujančios institucijos sprendimą dėl valstybės turto pardavimo. Priešingu atveju būtų pažeisti konstituciniai valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo visos visuomenės labui principai (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-151/2008). Be to, kasacinis teismas konstatavęs, kad valstybės žemės perleidimo santykių reglamentavimas yra grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvus. Valstybės (savivaldybių) žemės perleidimo sandoriai, sudaryti pažeidus viešosios teisės principą – kai valstybės (savivaldybių) turtas įgytas kitaip negu nustatyta imperatyviu reguliavimu, pažeidžiant įtvirtintą tvarką ir šio reguliavimo tikslus (saugomas vertybes), yra niekiniai (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-237/2011).

66Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.). CK 1.78 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad teismas turi teisę konstatuoti niekinio sandorio negaliojimo faktą ir taikyti padarinius net ir tada, kai dėl to nepareikštas savarankiškas reikalavimas ieškinyje, prašymas šalių procesiniuose dokumentuose ar pareikštas žodžiu; teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad konkretus sandoris, kuriuo remiasi viena iš bylos šalių, yra niekinis ar niekinė yra tam tikra jo dalis, ex officio konstatuoja niekinio sandorio faktą ir jo teisinius padarinius (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-145/2008). Teismas, pripažinęs sandorį niekiniu ex officio, išsprendžia panaikinto sandorio teisinių padarinių klausimą, tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo spręsti dėl jo perkvalifikavimo, jeigu byloje šalys nesirėmė ir neįrodinėjo aplinkybių, sudarančių perkvalifikavimo į kitus teisinius santykius pagrindą.

67Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad administracinis aktas gali būti pripažintas negaliojančiu remiantis sandorių negaliojimo pagrindais. Pripažįstant administracinį aktą, kaip ir sandorį, negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, reikia konstatuoti dvi sąlygas: pirma, kad įstatymo norma yra imperatyvi; antra, kad administracinis aktas šią imperatyviąją įstatymo normą pažeidžia (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-383/2006). Teismas taip pat pažymi, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, būdama Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja, neturi teisės savarankiškai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, susijusio su jos pačios galimai neteisėtais veiksmais (t.y. tarnautojų galimai padarytais teisės aktų pažeidimais); tokios galimybės nenumato įstatymas.

68Nagrinėjamoje byloje nebuvo ginčo dėl pasirašiusių pirkimo – pardavimo sutarties šalių tinkamumo. Su 2006-08-25 valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartimi abi šalys sutikusios ir tai patvirtinusios savo parašais. Tačiau minėtos pirkimo – pardavimo sutarties nurodytas 1 punktas, kuriuo atsakovei parduodamas kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) 0,30 ha žemės sklypo plotas, tai yra visas sklypas, bet ne tenkanti proporcingai žemės sklypo dalis, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, todėl pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu. Pardavus minėtą visą žemės sklypą yra pažeistos kitų namo bendraturčių teisės - jiems nebeliko parduodamos žemės sklypo dalies. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimas Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse (2005-08-17 – 2008-09-18 Suvestinė redakcija) yra įtvirtinti imperatyvūs reikalavimai, kurių privaloma laikytis. Jose nurodyti asmenys, kurie galėjo įsigyti nuosavybėn: naudojamus namų valdų žemės sklypus. Namų valdų žemės sklypai juos naudojantiems asmenims parduodami neatsižvelgiant į jų nuolatinę gyvenamąją vietą. Namų valdų žemės sklypams priskiriami žemės sklypai prie daugiabučių namų. Šie žemės sklypai parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise pagal detaliuosius planus, o jeigu tokie planai neparengti – pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančius žemės sklypų planus arba žemėvaldų projektus (planus) (kaimo gyvenamojoje vietovėje). Jeigu ne visi daugiabučio namo butai privatizuoti, vienas žemės sklypo, suformuoto prie tokio namo, bendraturtis yra valstybė (2.1 punktas). Jeigu gyvenamasis namas ar kitos paskirties statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tokiu atveju mokėjimo suma bendraturčiams paskirstoma proporcingai kiekvieno jų perkamai žemės sklypo daliai. Kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys (7 punktas). Šios tvarkos privalėjo laikytis ir Vilniaus apskrities viršininkas, suteikdamas galimybę įsigyti naudojamą žemės sklypą atsakovei. Pirkimas – pardavimas galėjo būti atliekamas tik laikantis anksčiau minėtų sąlygų - suprojektuojant žemės pirkimo – pardavimo sutarties objektą – 0,10 ha žemės sklypą atsakovei ir laikantis projekte nurodytų sąlygų. Taigi, šalių 2006-08-25 notariškai patvirtintoje sutartyje numatytas 1 punktas buvo sudarytas prieštaraujant Lietuvos Respublikos 2004-11-15 nutarimu patvirtintoms Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėms. Valstybės žemės perleidimo santykiai yra imperatyviai reglamentuoti, sandoriai gali būti sudaromi tik pagal nustatytą tvarką. Taigi kaip matyti iš ginčijamos sutarties 1 punkto apimties, ji pripažintina niekine toje dalyje, kurioje prieštarauja Lietuvos Respublikos 2004-11-15 nutarimu patvirtintoms Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėms, t.y. kad N. G. parduoda asmeninės nuosavybės teise 8400 (aštuonių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. bendro ploto 2 žemės sklypus: 3000 (trijų tūkstančių) kv. m. ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. 4152/1600:595 Mickūnų k. v., unikalus Nr.4400-0700-6833), esantis Mokyklos g. 12, Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav.

69Pripažinus sandorius negaliojančiais taikytini CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nurodyti padariniai: kiekviena sandorio šalis privalo grąžinti kitai šaliai visa tai, ką pagal jį yra gavusi, t. y. šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sudarant sandorį (CK 1.138 straipsnio 2 punktas, 6.145 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl restitucijos taikymo, yra pažymėjęs, kad tai prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas; jos taikymo esmė pripažįstant sandorius negaliojančiais ta, kad šalys, gavusios turtą vykdydamos nuginčytą sandorį, privalo jį grąžinti viena kitai, taip atkuriant status quo ante (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-126/2011; Nr. 3K-3-461/2012) esminis restitucijos bruožas (požymis), jog ji galima tik tarp asmenų, kuriuos sieja prievoliniai teisiniai santykiai, o sutartiniuose teisiniuose santykiuose tokie asmenys yra sutarties šalys (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-406/2012). Byloje nustatyta, jog ieškovas, remdamasis 2006-04-27 Vilniaus apskrities įsakymu, grąžino už žemės sklypo permoką, pervesdamas į atsakovės sąskaitą 733 Lt. Atsakovė teismo posėdžio metu neneigusi, jog minėtą permoką gavusi, teigdama, jog viena augino vaiką ir galbūt per rūpesčius pervestos sumos sąskaitoje nepastebėjusi. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovas atsakovei turėtų grąžinti likusią žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties objekto vertės dalį.

70Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pareikšto ieškinio dalykas ir pagrindas. Teismas neturi teisės išeiti už ieškinio ribų (( - ) str.). Ieškinio dalyku laikomas reikalavimas, kurį pareiškia asmuo atsakovu nurodytam asmeniui (( - ) str. 1 d. 4 p.), o ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas (( - ) str. 1 d. 2 p.). Nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinio dalykas yra reikalavimas pripažinti 2006-08-25 valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties 1 punktą negaliojančiu, bet jį išdėstyti naujai, o pagrindas - ieškovo padaryta klaida ir jos ištaisymas. Tačiau toks ieškovo reikalavimas tokiu atveju dėl aukščiau nurodytų motyvų negalimas, todėl toks ieškovo reikalavimas pagal pareikštą apimtį ir pagrindą negali būti tenkinamas. Niekinio sandorio esminis požymis - negaliojimas nepriklausomai nuo valinių teisės subjektų veiksmų. Niekinio sandorio nereikia nuginčyti ir negalima patvirtinti. Niekinis sandoris savaime, pagal savo prigimtį, negalioja ab initio, todėl jo negaliojimo faktui ieškinio senaties institutas nereikšmingas (Lietuvos A. T. Nr. 3K-3-60/2007; Nr. 3K-3-595/2008).

71Dėl bylinėjimosi išlaidų

72Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 4 dalimi), atsižvelgiant į patirtų bylinėjimosi išlaidų susidarymą (ne dėl atsakovo, bet dėl žemėtvarkos pareigūnų veiksmų), konstatuotina, kad bylinėjimosi išlaidos atlygintinos iš valstybės biudžeto.

73Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

74Ieškinys netenkintinas.

75Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento Lietuvos Respublikos valstybės, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos V. G., ir N. G. 2006 m. rugpjūčio 25 d. sudarytos Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties 1 punkto dalį, kurioje nurodyta, kad N. G. parduoda asmeninės nuosavybės teise 8400 (aštuonių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. bendro ploto 2 žemės sklypus: 3000 (trijų tūkstančių) kv. m. ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ) Mickūnų k. v., unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav.

76Taikyti restituciją: Lietuvos valstybės nuosavybei grąžinti 3000 (trijų tūkstančių) kv. m. ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) Mickūnų k. v., unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav., o N. M. ( - ) priteisti iš valstybės jos sumokėtą už žemės sklypą kainą (sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka).

77Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos (į.k. 188704927) 488 Eur atsakovei N. M. ( - ) bylinėjimosi išlaidų.

78Informaciją apie priimtą teismo nutartį perduoti Nekilnojamojo turto registrui.

79Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,... 2. sekretoriaujant Julijai Grinko,... 3. vertėjaujant Galinai Tijūnėlienei,... 4. dalyvaujant ieškovo Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovas Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos... 7. 1. Pakeisti 2006 m. rugpjūčio 25 d. valstybinės žemės sklypų pirkimo -... 8. 1/3 dalį 3000 (trijų tūkstančių) kv. m. ploto žemės sklypo, kadastrinis... 9. 5400 (penkių tūkstančių keturių šimtų) kv. m. ploto žemės sklypo,... 10. Pastaba: žemės sklypai suformuoti atliekant preliminarius matavimus. Šalims... 11. 2. Priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų.... 12. Ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 50-53) nurodė, kad Lietuvos Respublikos... 13. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnis reglamentuoja... 14. Vilniaus apskrities viršininkas, 2006 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.... 15. Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.... 16. Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 2.3-6890-41... 17. Paaiškina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d.... 18. „1.1. įsakymo 1.2 punktą ir išdėstau taip: .,1.2. kitos paskirties... 19. 1.2 0.30 ha ploto žemės sklypo vertė pagal žemės įvertinimo metodiką... 20. 1.3. įsakymo 2 punktą ir išdėstau jį taip:„2. Parduodu N. G.: 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.... 22. Nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 23. Vilniaus rajono 1 - ajame notarų biure 2006 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos... 24. Ieškovė nurodo, jog Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto... 25. Pažymi, kad gyvenamasis namas (Nr. ( - ), lAlm), kuriame yra 6 butai, ( - ),... 26. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono... 27. Ieškovė nurodo, jog Sutarties 13 punktas numato, kad „ginčai, kylantys iš... 28. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.223 straipsnio 1 dalis... 29. Pasisakydama ieškinyje dėl ginčijamų administracinių aktų ir sandorių... 30. Taisyklių 2.1. papunktyje nustatyta, kad asmenys gali įsigyti nuosavybėn... 31. Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad prie nuosavybės teise priklausančių... 32. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ)... 33. Pažymi, kad Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo... 34. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nesutiko su atsakovo atsiliepimu.... 35. A. N. M.atsiliepimu į ieškinį (b.l. 106-112) su patikslinto ieškinio... 36. Apibendrinus, vien iš byloje jau esamos ir kartu su šiuo atsiliepimu į... 37. Nurodė, kad atsakovė sutiktų sudaryti taikos sutartį tokiomis sąlygomis,... 38. Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, jog jeigu ieškovas kitur... 39. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad patikslins duomenis dėl... 40. Tretieji asmenys H. Š., L. S., V. L. atsiliepimu į ieškinį (b.l. 71-72)... 41. Teismo posėdžio metu tretieji asmenys S. G., N. K., sutiko, kad būtų klaida... 42. Teismo posėdžio metu notarė D. S. sutiko su ieškiniu, kadangi sutartis... 43. Tretysis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu į ieškinį (b.l.74-75)... 44. Kiti proceso dalyviai atsiliepimų byloje nepateikė.... 45. Ieškinys netenkintinas.... 46. Lietuvos Respublikos CPK 12 straipsnis nustato, jog kiekviena šalis privalo... 47. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis yra žemės sandoris. Ar iš jo... 48. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Mickūnų apylinkės tarybos 1994-03-02... 49. N. G. 2005-04-13 prašymu kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko... 50. Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr.... 51. 2004-09-10 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo Aktas patvirtina, jog... 52. Byloje esantis 2006 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 2.3-1614-41 „Dėl Vilniaus... 53. Nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. balandžio 27 d.... 54. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus rajono 1 -... 55. Nustatyta, kad 2009-12-30 Pripažinimo tinkamu naudotis aktu, dalyvaujant... 56. 2012-01-09 Žemės sklypo kadastro duomenys patvirtina, kad žemės sklypo... 57. Iš 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2)-819 „D. N. M. žemės... 58. Nustatyta, kad 2015 m. vasario 27 d. raštu Nr. 48SD-2013(14.48.104) „Dėl... 59. 2015-12-09 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro... 60. 2015-12-09 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro... 61. 2015-12-29 Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro... 62. Iš 2016-01-28 Prašymo parduoti naudojamą/naują/kitos paskirties... 63. Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimus kildina iš valstybinės... 64. Teismas taip pat pažymi, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 65. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad sutarties projekto parengimo ir... 66. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir... 67. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad administracinis aktas gali būti... 68. Nagrinėjamoje byloje nebuvo ginčo dėl pasirašiusių pirkimo – pardavimo... 69. Pripažinus sandorius negaliojančiais taikytini CK 1.80 straipsnio 2 dalyje... 70. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pareikšto ieškinio dalykas ir pagrindas.... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 72. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3... 73. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 74. Ieškinys netenkintinas.... 75. Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento Lietuvos Respublikos... 76. Taikyti restituciją: Lietuvos valstybės nuosavybei grąžinti 3000 (trijų... 77. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos... 78. Informaciją apie priimtą teismo nutartį perduoti Nekilnojamojo turto... 79. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...