Byla 2K-570/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Tomo Šeškausko, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Olego Fedosiuko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. G. kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendžių.

2Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendžiu R. G. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, prie Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. nuosprendžiu paskirtos šešerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėta dalis šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir galutinė subendrinta bausmė jam paskirta laisvės atėmimas septyneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityta pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. nuosprendį atliktos bausmės dalis.

3R. G. pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

4Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendžiu Kauno apygardos prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą tenkino, nuteistojo R. G. apeliacinį skundą atmetė, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendį pakeitė: vadovaudamasi BK 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, R. G. pripažino pavojingu recidyvistu ir pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskyrė bausmę – laisvės atėmimą ketveriems metams šešiems mėnesiams; vadovaudamasi BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, prie Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. nuosprendžiu paskirtos šešerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėjo šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį ir galutinę subendrintą bausmę jam paskyrė laisvės atėmimą aštuoneriems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose; kitą nuosprendžio dalį paliko nepakeistą.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Olego Fedosiuko pranešimą,

Nustatė

6R. G. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, ne vėliau kaip 2008 m. rugpjūčio 27 d., Vilniuje iš nenustatytų asmenų, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 1,692 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,633 g narkotinės medžiagos – heroino, šią narkotinę medžiagą neteisėtai iš Vilniaus automobiliu „Audi 80“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini)) gabeno iki savo laikinos gyvenamosios vietos Kaune, (duomenys neskelbtini), ten ją padalijo į ne mažiau kaip 14 vnt. paketėlių įvairiais kiekiais ir, kontroliuodamas heroino vartojimą, neteisėtai perdavė suvartoti S. J. ir T. K., t. y. neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis turėdamas tikslą jas platinti.

7Kasaciniu skundu nuteistasis R. G. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendžius panaikinti ir jį išteisinti. Kasatorius teigia, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas nuosprendį padarė esminių BPK 276 straipsnio 1 dalies, 301 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimų. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo apklaustos kaip liudytojos S. J. ir T. K. Teismas, nagrinėdamas bylą, teismo proceso metu perskaitė T. K. ir S. J. parodymus, duotus teisme kitoje baudžiamojoje byloje, taip pažeisdamas BPK 276 straipsnio 1 dalį, nes liudytojo parodymai teisme gali būti skelbiami, kai: pirma, liudytojas, davęs parodymus ikiteisminio tyrimo teisėjui; antra, davė teisme parodymus ir po jo apklausos teisiamajame posėdyje buvo padaryta pertrauka arba bylos nagrinėjimas atidėtas; trečia, teismas antrą kartą nagrinėjo bylą po to, kai apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas panaikino nuosprendį ir bylą, kurioje yra liudytojo parodymai, perdavė iš naujo nagrinėti instancijos teismui. Liudytojo parodymai gali būti perskaitomi teisme tik tais atvejais, kurie nurodyti įstatyme (BPK 276 straipsnio 3 dalis). Pasak kasatoriaus, liudytojų S. J. ir T. K. kitoje baudžiamojoje byloje duoti parodymai negalėjo būti skelbiami, nes šioje byloje jos nebuvo apklaustos nei teisme, nei ikiteisminio tyrimo metu. Be to, teismas nuosprendį turi pagrįsti tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teismo posėdyje. Tačiau nė vienas liudytojas nepatvirtino narkotinių medžiagų pirkimo, vežimo, laikymo ir platinimo aplinkybių.

8Kasatorius taip pat nurodo, kad Kauno apygardos prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto tų pačių narkotinių medžiagų disponavimo turint tikslą platinti jam buvo nutrauktas. Šis nutarimas nepanaikintas. Nepanaikinus šio nutarimo jis negalėjo būti nuteistas už tos pačios nusikalstamos veikos padarymą. Be to, už tą pačią nusikalstamą veiką Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu nuteistos S. J. ir T. K. Todėl neaišku, kuris iš abiejų teismų yra teisus.

9Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras Darius Karčinskas atsiliepimu į nuteistojo R. G. kasacinį skundą prašo skundą atmesti. Prokuroras nurodo, kad bylos medžiaga neduoda pagrindo išvadai, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė BPK 301 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pasak prokuroro, iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismo pirmojo teisiamojo posėdžio metu (2009 m. lapkričio 24 d.) nustačius, jog į posėdį neatvyko liudytojos S. J. ir T. K., nuteistasis bei jo gynėja išreiškė abejonių, ar šias liudytojas pavyks surasti, todėl prašė teismo išreikalauti Kauno miesto apylinkės teismo posėdžių protokolus, kuriuose užfiksuoti šių liudytojų parodymai, duoti kitoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-370-738/2009. Teismas šį prašymą tenkino. Be to, teismas ėmėsi visų priemonių į teismo posėdį iškviesti šias liudytojas, tačiau jų surasti nepavyko. Nesant galimybės teisiamajame posėdyje apklausti liudytojų T. K. bei S. J., teismas nuteistojo prašymu paskelbė išreikalautus teismo posėdžio (baudžiamojoje byloje Nr. 1-370-738/2009) protokolus, kuriuose užfiksuoti minėtų liudytojų parodymai. Tam neprieštaravo ir nuteistasis. Iš paskelbtų teismo posėdžio protokolų matyti, kad S. J. ir T. K. parodė, jog joms verčiantis prostitucija nuteistasis kontroliavo jų pajamas, nuveždavo į Vilniaus čigonų taborą pirkti narkotikų, narkotines medžiagas laikydavo pas save, duodamas joms po 2-3 dozes per dieną, kontroliavo narkotinių medžiagų vartojimą. Padaręs išvadą, kad teisiamojo posėdžio protokoluose esantys duomenys turi reikšmės bylai teisingai išspręsti ir kad jie gauti teisėtais būdais, teismas, patikrinęs šiuos duomenis teisiamajame posėdyje, pagrįstai juos laikė rašytiniais įrodymais.

10Anot prokuroro, atmestini taip pat kasatoriaus teiginiai, kad, nepanaikinus prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, jis antrą kartą buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistas už tą pačią nusikalstamą veiką. Iš bylos medžiagos matyti, jog R. G. ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 20-1-00831-08 pagal BK 260 straipsnio 1 dalį buvo pareikštas įtarimas, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 27 d., veikdamas bendrininkų grupe su S. J. ir T. K., iš nenustatytų asmenų, turėdamas tikslą platinti neteisėtai įgijo 14 vnt. lankstinukų, kuriuose įvairiais kiekiais supakuoti milteliai, kurių sudėtyje, kaip įtariama, buvo apie l g narkotinės medžiagos – heroino; šią medžiagą laikė savo gyvenamojoje vietoje Kaune, (duomenys neskelbtini), iki 2008 m. rugpjūčio 27 d. 11.40 val., kai įvykio vietos apžiūros metu policijos pareigūnai rado ir paėmė nurodytas medžiagas. Kauno apygardos prokuroro R. Gailevičiaus 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas R. G. buvo nutrauktas. Nutarimas nepanaikintas. Tačiau Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendžiu R. G. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 27 d., Vilniuje iš nenustatytų asmenų, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 1,692 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,633 g. narkotinės medžiagos – heroino; šią narkotinę medžiagą neteisėtai iš Vilniaus automobiliu „Audi 80“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini)) gabeno iki savo laikinos gyvenamosios vietos Kaune, (duomenys neskelbtini), ten ją padalijo į ne mažiau kaip 14 vnt. paketėlių įvairiais kiekiais ir, kontroliuodamas heroino vartojimą, neteisėtai perdavė S. J. ir T. K. suvartoti, t. y. neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis turėdamas tikslą jas platinti. Anot prokuroro, sulyginus duomenis matyti, kad R. G. nuteistas pagal kitas nusikalstamos veikos aplinkybes negu tos, dėl kurių ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad, nepanaikinus nutarimo nutraukti R. G. ikiteisminį tyrimą, buvo pažeistas ne bis per idem principas, draudžiantis tą patį asmenį už tą pačią veiką traukti atsakomybėn du kartus.

11Prokuroras taip pat teigia, kad kasatorius nepagrįstai nurodo, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendžiu S. J. ir T. K. jau nubaustos už tą pačią kaip ir jis nusikalstamą veiką. Iš byloje esančio Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nuosprendžio matyti, kad S. J. ir T. K. pripažintos kaltomis ir nuteistos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį už tai, kad, veikdamos bendrininkų grupe, neteisėtai įgijo bei laikė 14 vnt. paketėlių su narkotine medžiaga – 0,633 g heroino. Tuo tarpu R. G. nuteistas už šios narkotinės medžiagos įgijimą, gabenimą, turint platinimo tikslą, bei perdavimą S. J. ir T. K., t. y. už kitą nusikalstamą veiką. Anot prokuroro, byloje esminių BPK pažeidimų nepadaryta.

12Kasacinis skundas tenkintinas.

13Dėl draudimo vykdyti baudžiamąjį procesą dėl tos pačios nusikalstamos veikos esant prokuroro nutarimui nutraukti ikiteisminį tyrimą

14BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu asmeniui, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis dėl to paties kaltinimo arba teismo nutartis ar prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu. Šia nuostata įgyvendinamas draudimo persekioti ir bausti už tą patį nusikaltimą principas (non bis in idem), įtvirtintas tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu: Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje, BK 2 straipsnio 6 dalyje. Tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo, tiek Lietuvos Respublikos teismų praktikoje šis principas aiškinamas taip, kad, priėmus baigtinį sprendimą byloje, negalima ne tik bausti, bet ir kartoti baudžiamąjį procesą dėl identiškų arba iš esmės tų pačių teisiškai reikšmingų faktų (Gradinger v. Austria, no. 15963/90, judgement of 23 October 1995; Franz Fisher v. Austria, no. 37950/97, judgement of 29 May 2001; Sergey Zolotukhin v. Russia, no 14939/03, judgement of 10 February 2009, kasacinės nutartys Nr. 2K-152/2006, 2K-686/2007, 2K-102/2008, 2K-7-68/2009).

15Pažymėtina, kad BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas neabejotinai prilygina nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą baigiamajam procesiniam sprendimui, todėl BPK nustatyta atskira nutraukto proceso atnaujinimo tvarka – tokiais atvejais prokuroras privalo priimti atitinkamą nutarimą (BPK 217 straipsnio 1 dalis). Apie ikiteisminio tyrimo atnaujinimą pranešama įtariamajam, jo atstovui, gynėjui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui bei jų atstovams. Šie asmenys turi teisę apskųsti sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo (BPK 217 straipsnio 5 dalis). Šios tvarkos nesilaikymas, pradedant iš naujo vykdyti procesą dėl tos pačios veikos, yra pagrindas konstatuoti non bis in idem principo pažeidimą.

16Nagrinėjamoje byloje nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo tvarkos nebuvo laikomasi. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008 m. rugpjūčio 27 d. 11.40 val. bute, esančiame Kaune, (duomenys neskelbtini), įvykio vietos apžiūros metu policijos pareigūnai rado ir paėmė 14 vnt. lankstinukų, kuriuose įvairiais kiekiais buvo supakuoti milteliai, kurių sudėtyje, kaip įtarta, buvo heroino. Dėl šio fakto atliekant ikiteisminį tyrimą (byla Nr. 20-1-00831-08), R. G. buvo pareikštas įtarimas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Jis buvo įtariamas tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 27 d., veikdamas bendrininkų grupe su S. J. ir T. K., iš nenustatytų asmenų neteisėtai platinimo tikslais įgijo šias narkotines medžiagas ir jas laikė savo gyvenamojoje vietoje – Kaune, (duomenys neskelbtini). Vėliau nustatyta, kad tuose lankstinukuose rasta 1,692 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,633 g heroino. Tačiau, vadovaujantis BPK 212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kauno apygardos prokuroro R. Gailevičiaus 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo šiomis narkotinėmis medžiagomis R. G. buvo nutrauktas, nustačius, kad jis nėra susijęs su šia veika (T. 1, b. l. 46-47). Kaltinimai dėl disponavimo minėtomis narkotinėmis medžiagomis pagal BK 259 straipsnio 1 dalį buvo pareikšti S. J. ir T. K., kurios pagal šį kaltinimą Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu buvo pripažintos kaltos ir nuteistos (T. 1, b. l. 103).

17Nepaisant šių aplinkybių ir nesivadovaujant nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo tvarka (BPK 217 straipsnis), dėl tų pačių faktų, susijusių su disponavimu tomis pačiomis narkotinėmis medžiagomis, 2009 m. balandžio 16 d. pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 20-9-00029-09 (T. 1, b. l. 4), 2009 m. birželio 23 d. R. G. pakartotinai pareikšti įtarimai pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (T. 1, b. l. 106-107), o 2009 m. rugsėjo 15 d. surašytas kaltinamasis aktas ir byla perduota teismui (T. 2, b. l. 79-85). Pagal pareikštą kaltinimą R. G. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendžiu nuteistojo R. G. apeliacinis skundas atmestas. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, nuteistasis ir jo gynėja atkreipė teismo dėmesį į tai, kad apkaltinamasis nuosprendis priimtas nesilaikant BPK reikalavimų, nes ikiteisminis tyrimas šioje byloje R. G. buvo nutrauktas (T. 2, b. l. 197), tačiau apeliacinės instancijos teismas dėl šio argumento nuosprendyje nepasisakė.

18Kasacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad pakartotinis baudžiamasis procesas prieš R. G. dėl faktų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, įvyko ignoruojant byloje nustatytą aplinkybę, dėl kurios baudžiamasis procesas negalimas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas), taip pat nesilaikant draudimo antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą pačią nusikalstamą veiką (non bis in idem).

19Kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytomis aplinkybėmis bylos perdavimas iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka netenka prasmės ir galimas tik vienintelis procesinis sprendimas – bylos dėl kaltinimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nutraukimas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

20Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendis, kuriuo atmestas R. G. apeliacinis skundas, patenkintas prokuroro apeliacinis skundas ir sugriežtinta R. G. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės atėmimo bausmė, naikintinas. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendis keistinas, naikinant jo dalį, kuria R. G. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir nubaustas laisvės atėmimo bausme. Tai reiškia, kad naikinamas ir teismo atliktas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės ir bausmės, paskirtos Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. nuosprendžiu, subendrinimas. Priėmus šį procesinį sprendimą, lieka galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. nuosprendžiu R. G. paskirta šešerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 2 ir 4 punktais,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendį panaikinti ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendį su pakeitimais.

23Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendį pakeisti: 1) panaikinti nuosprendžio dalį, kuria R. G. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, ir bylą dėl šio kaltinimo nutraukti; 2) panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, R. G. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta bausmė subendrinta su Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir į galutinės bausmės laiką įskaityta bausmės dalis, atlikta pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. nuosprendį.

24Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendžiu R. G.... 3. R. G. pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes... 4. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m.... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Olego Fedosiuko pranešimą,... 6. R. G. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis ikiteisminio... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis R. G. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010... 8. Kasatorius taip pat nurodo, kad Kauno apygardos prokuroro nutarimu ikiteisminis... 9. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus... 10. Anot prokuroro, atmestini taip pat kasatoriaus teiginiai, kad, nepanaikinus... 11. Prokuroras taip pat teigia, kad kasatorius nepagrįstai nurodo, jog Kauno... 12. Kasacinis skundas tenkintinas. ... 13. Dėl draudimo vykdyti baudžiamąjį procesą dėl tos pačios nusikalstamos... 14. BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad baudžiamasis procesas negali... 15. Pažymėtina, kad BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas neabejotinai prilygina... 16. Nagrinėjamoje byloje nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo tvarkos nebuvo... 17. Nepaisant šių aplinkybių ir nesivadovaujant nutraukto ikiteisminio tyrimo... 18. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes,... 19. Kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytomis aplinkybėmis... 20. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 22. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendį pakeisti: 1)... 24. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....