Byla 1-81-988/2020
Dėl ko iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens VšĮ „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014-2015 metus, o būtent:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Darius Pranka, sekretoriaujant Aistei Bareikei, dalyvaujant prokurorui Ugniui Vyčinui, kaltinamiesiems R. M. ir L. M., jų gynėjui advokatui Romuladui Drakšui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2R. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „B.“, vadybininku, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), neteistas,

3kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 184 straipsnio 2 dalyje (2 veikos), 223 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

4L. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, dirbantis taksi vairuotoju (individuali veikla), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas,

5kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 223 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

6Teismas

Nustatė

7R. M., būdamas VšĮ „S.“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) projektų vadovu pagal 2012-05-21 darbo sutartį Nr. ( - ) ir kasininku pagal 2012-05-21 įmonės direktoriaus L. M. įsakymą Nr. ( - ) bei užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas VšĮ ,,S.“ turtą 2012 m. birželio 4 d. – 2014 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – 1 319 699,35 Lt (kas atitinka 382 211,35 Eur) VšĮ ,,S.“ priklausančių piniginių lėšų, o būtent:

8R. M., būdamas VšĮ „S.“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas - ( - )) projektų vadovu pagal 2012-05-21 darbo sutartį Nr. ( - ) ir kasininku pagal 2012-05-21 įmonės direktoriaus L. M. įsakymą Nr. ( - ) ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas VšĮ ,,S.“ turtą, laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2014-12-15, Vilniaus, Kėdainių, Kretingos, Druskininkų, Palangos miestuose, iš VšĮ „S.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“ AB, išėmė grynais pinigais 1 495 120 Lt (kas atitinka 433 016,68 Eur), grynus pinigus išimdamas Vilniaus, Druskininkų, Kėdainių, Kretingos, Palangos miestuose esančiuose banko „Hansabank“ (dabartinis pavadinimas „Swedbank“ AB) bankomatuose, panaudodamas jo vardu išduotą banko kortelę Nr. ( - ) arba jo sūnaus, VšĮ „S.“ direktoriaus, L. M. vardu išduotą banko kortelę Nr. ( - ), ar gaudamas banko „Hansabank“ (dabartinis pavadinimas „Swedbank“ AB) klientų aptarnavimo padaliniuose.

9Iš 1 495 120 Lt (kas atitinka 433 016,68 Eur) VšĮ ,,S.“ buhalterinėje apskaitoje apskaičius panaudotus 175 420,65 Lt, kas atitinka 50 805,33 Eur, kaip darbo užmokesčio išlaidas, mokėjimus už prekes ir paslaugas, likusią grynųjų pinigų sumą, t. y. 1 319 699,35 Lt (kas atitinka 382 211,35 Eur), R. M., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2012 m. birželio 4 d. – 2014 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

10Tokiu būdu R. M. 2012 m. birželio 4 d. – 2014 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą - VšĮ S.“ priklausančius grynus pinigus – 1 319 699,35 Lt (kas atitinka 382 211,35 Eur).

11Šiais veiksmais R. M. padarė numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalyje.

12Taip pat jis, R. M., būdamas VšĮ ,,F.“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas - ( - )) direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas VšĮ ,,F.“ turtą, 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – 308 393, 01 Eur VŠĮ ,,F.“ priklausančių piniginių lėšų, o būtent:

13R. M., būdamas VšĮ ,,F.“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas - ( - )) direktoriumi, laikotarpiu nuo 2014-08-28 iki 2015-10-17, Vilniaus, Marijampolės bei Kėdainių miestuose, iš VšĮ „F.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“ AB, išėmė grynais pinigais 308 393, 01 eurų, grynus pinigus išimdamas Vilniaus, Marijampolės bei Kėdainių mieste esančiuose banko „Swedbank“ AB bankomatuose, panaudodamas jo vardu išduotą banko kortelę Nr. ( - ), ar gaudamas banko „Hansabank“ (dabartinis pavadinimas „Swedbank“ AB) klientų aptarnavimo padaliniuose. R. M., tęsdamas nusikalstamą veiką, gautas VšĮ ,,F.“ pinigines lėšas – 308 393, 01 Eur 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

14Tokiu būdu R. M. 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą - VšĮ ,,F.“ priklausančius grynus pinigus – 308 393, 01 Eur.

15Šiais veiksmais R. M. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalyje.

16Taip pat R. M. 2014-08-11 - 2015-12-31 laikotarpiu nesaugojo VšĮ „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens VšĮ „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014-2015 metus, o būtent:

17R. M., nuo 2014-08-11 iki 2015-12-31 būdamas VšĮ „F.“ (įm. k. 303368010, registracijos adresas ( - )) direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 str. nuostatas būdamas atsakingas už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą, neišsaugojo VšĮ „F.“ 2014-2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir visų sąskaitų apskaitos registrų, dėl ko nėra galimybės nustatyti, ar VšĮ "F." gautą 346 601,68 Eur paramą panaudojo visuomenei naudingai ir nesavanaudiškai veiklai ir kaip panaudojo kitas uždirbtas pajamas (36904,11 Eur). Dėl šių R. M. padarytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti VšĮ „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014-2015 metus.

18Šiais veiksmais R. M. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje.

19L. M. 2014-09-01 - 2015-12-31 laikotarpiu nesaugojo VšĮ „S.“ buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens VšĮ „S.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o būtent:

20L. M. nuo 2014-09-01 iki 2015-12-31, Vilniaus mieste, nuo 2012-05-17 būdamas VŠĮ „S.“ (įm. k. 302783217, registracijos adresas ( - )) direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 str. nuostatas būdamas atsakingas už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą, neišsaugojo VšĮ „S.“ laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir visų sąskaitų apskaitos registrų, dėl ko nėra galimybės nustatyti, kaip buvo ir ar buvo VšĮ "S." veikloje panaudoti ir kaip buvo apskaityti 1 325 657,96 Lt (kas atitinka 383 937,08 Eur), iš jų: 317 800 Lt (kas atitinka 92 041,24 Eur) po 2014-08-31 iš atsiskaitomosios sąskaitos išimti gryni pinigai, 18,61 Lt (kas atitinka 5,39 Eur) apskaitytas 2014-08-31 pinigų likutis banko sąskaitoje, 51 778,82 Lt (kas atitinka 14 996,18 Eur) apskaitytas 2014-08-31 pinigų likutis kasoje, 240 060,53 Lt (kas atitinka 69 526,34 Eur) pagal apskaitos registrus užfiksuotas atskaitingo asmens įsipareigojimas, 716 000 Lt (207 367,93 Eur) pagal apskaitos registrus užfiksuoti fizinių asmenų 2014-08-31 įsipareigojimai pagal sudarytas paskolų sutartis.

21Dėl šių L. M. padarytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti VŠĮ „S.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus.

22Šiais veiksmais L. M. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje.

23Teisiamojo posėdžio metu apklaustas kaltinamasis R. M. parodė, kad visos tos lėšos buvo naudojamos ūkinei veiklai, tiesiog nėra dabar tų dokumentų, nes tos įmonės yra parduotos. Tarpininkas buvo A. T., kuris jam kartais padėdavo ir su renginiais. Pinigai būdavo naudojami konkrečiai renginiams, t. y. ir ledų šventės Kėdainiuose, „V.“ koncerno 25 metų jubiliejus, C. N. koncertas Kėdainiuose. Viskas buvo naudojama techniniams bei buitiniams šių renginių reikalavimams. Lėšos buvo naudojamos tam, kad sukurti infostruktūrą, maitinimo paslaugas teikti, transporto išlaidas apmokėti. Būdavo perkamas netgi alkoholis pagal minėtų kolektyvų reikalavimus. Todėl šiuo atveju mes negalėjome į apskaitą traukti tokių dalykų. Tie pinigai būdavo naudojami iš paramos pinigų. A. T., su kuriuo jie susipažino gal 2012-2013 m., man surasdavo ir asmenis, kuriems buvo parduotos tos įmonės, t. y. Indijos pilietis ir Ukrainos pilietis, ir pagal aktą jam buvo viskas, visa dokumentacija, visi buhalteriniai dokumentai perduoti. Anksčiau jis yra dirbęs įmonėje „M.“, žinojo kaip vykdyti tuos renginius. Kai jis išėjo iš „M.“, tai dažnai jam padėdavo. Atsakydamas į klausimus R. M. parodė, kad 2012-2014 m. dirbo VšĮ „S.“ vadybininku, o VšĮ „F.“ – vadovu. VšĮ „S.“ faktiškai vykdė visą veiklą, jo sūnus L. M. buvo tariamas vadovas. Jis norėjo, kad su laiku jis išmoktų būti ir vykdytoju. Daugiau darbuotojų nebuvo. Buvo dviese, bet praktiškai dirbo jis vienas. Užsiiminėjo koncertine, edukacine veikla. Rengė koncertus, kaip ledų šventės koncertai, „V.“ koncerno 25 metų jubiliejus ir daug kitokių. VšĮ pinigus gaudavo iš paramos, jeigu tai būdavo edukacinė veikla, iš įmonių, savivaldybės, ministerijų, Lietuvos kultūros centro. Mano, kad 2012-2014 m . VšĮ „S.“ metinė apyvarta būdavo apie 0,5 mln. Litų. Mano, kad tais metais per metus suorganizuodavo apie 25 renginius. Tokį renginį dažnai finansuodavo užsakovai - įmonės, pavyzdžiui, „SEB lizingas“, „Vikondos fondas“, tai yra įmonės, kurios užsakydavo renginį, o ne pašalinės, trečiosios. Jis rašydavo projektą edukacinei veiklai, kurį pateikdavo įmonėms, ir gaudavo paramą, nes įmonės „S.“ ir „F.“ buvo paramos gavėjos. Kai kuriais atvejais paramą suteikdavo „V.“, 2014 m. suteikė įmonė B., „G.“, dar kelios smulkios įmonės, kurios kai Rotušės aikštėje rengė Latvijos dienas, tai būtų „L.“ ir kitos, kurių dabar nepamena. Parama būdavo suteikiama organizuoti renginį, ji būdavo nuo 5000 iki 100 000 litų, gali būti ir didesnė. Didžiausias paramos davėjas buvo „V.“. Nuo 2012-06-04 iki 2014-12-15 Vilniaus, Kėdainių, Kretingos, Druskininkų, Palangos iš VšĮ „S.“ sąskaitos išėmė grynais beveik 1,5 mln. litų, mokėjo grynais už renginio infostruktūrą. Didžiąją dalį tų finansinių operacijų apskaitė. Tam tikrą dalis, dėl alkoholio, maisto, tai jam tiesiog atnešdavo čekius ir tiek. Negali atsakyti kokią dalį apskaitė, o kokios ne. Mano, kad 70-80% pinigų buvo apskaityti buhalterinėje apskaitoje. „S.“ buhalterinę apskaitą pagrinde tvarkė pats, kartais jį pakonsultuodavo draugė J. G., su kuria nebuvo jokių sutarčių. Pagal pareigas už buhalteriją buvo atsakingas jis, nes tai viešoji įstaiga. Jis neturi buhalterinio išsilavinimo, todėl kartais konsultuodavosi pas J. G.. Matomai, kad netinkamai tvarkė buhalterinę apskaitą. Jis pats tvarkė buhalterinę apskaitą, sūnus, kuris buvo „S.“ vadovas, nieko nežinojo. Tuo metu atrodė, kad nieko tokio, kad įmonės vadovas nieko nežino apie buhalterinę apskaitą, o dabar mano, kad nelabai gerai. Apskaitė dalį išgrynintų pinigų, atsiskaitydavo už įvairaus pobūdžio paslaugas, susijusias su renginių organizavimu iš kitų asmenų, ir prekes. Sąskaitos buvo pildamos įmonės vardu, jis pats pildė. Dabar nepamena ką pildė, kokias knygas, kokius registrus. Teikdavo metines deklaracijas, jas rašydavo. Apie tai jį pakonsultuodavo minėta buhalterė. Kai įmonės buvo parduotas, tai visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo perduoti A. T.. Atrodo, kad „S.“ pardavė Indijos piliečiui už 1000 litų, o kitą įmonę - Ukrainos piliečiui. Visi buhalteriniai dokumentai buvo perduoti, ten buvo gal kokių 10 papkių. Jam buvo padaryta sutartis, pasirašė, buvo aktas, pagal kurį viską, antspaudą, kasos knygą ir kita, buvo perduota. Tarpininkas buvo A. T., kuris visa tai vykdė. Abiejų įmonių sutartį ir perdavimo aktą pateikė VMI, kai buvo operatyvinis patikrinimas. A. T. rado abu pirkėjus. Negali dabar atsakyti kas sudarė pirkimo-pardavimo sutartis. Jam atrodo, kad kita pusė. Jam pateikė sutartį A. T., nežino kas sudarė. Ją pasirašė. Nematė Indijos piliečio. A. T. jam atnešdavo pasų kopijas ir jis pasitikėdavo juo. Dokumentus perdavė A. T. tiek vienos, tiek kitos įmonės. Vieną kartą jis atvažiavo pas jį į namus ir perdavė dokumentus, o kitu atveju, susitiko mieste ir iš savo bagažinės perdėjo į jo bagažinę. VšĮ „F.“ buvo direktorius. Čia irgi tas pats buvo, A. T. paprašė, jis surado. Šios įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė jis, buvo vienas darbuotojas, samdydavo žmones. Išsigrynino virš 300 000 eurų. Dalis pinigų buvo išgryninta ir perduota per tokią pažįstamą dėl B.. Jo parodymuose yra nurodyta, kad B. pinigai iš dalies buvo grąžinti, perduoti asmenims, pagal susitarimą pasilikus 7%. Dabar gali painiotis tik kurios įmonės. Tokią schemą jam pasiūlė mergina, vardu L., su kuria kažkada susipažino. Jis prašo paramos, jie perveda pinigus pagal ją, išgrynina, juos grąžina, tik sąskaitoje pasilieka 7%, juos naudojo ūkinei veiklai. Jis supranta, kad čia suklydo, tai nėra gerai. Gavo paramą ir atidavė paramos davėjams. Kiek tai buvo pinigų, tai dabar nepamena. Paramą gavo iš įmonės B. tas pats buvo ir su „N.“. Grąžino „N.“ ir B., t. y. „B.“. Tyrimo metu nurodytas konkrečias sumas tvirtina. 7% likdavo jam, o kita išgrynindavo ir grąžindavo. Tokie jo veiksmai yra nusikalstami. Jis nepripažįsta tos kaltės, kad iššvaistė, nes didžiąją dalį pinigų panaudojo renginiams, o 7% panaudojo renginiams tik „N.“ ir „B.“ atvejais. „N.“ ir B. atveju pasielgė neteisėtai, dalį gautų piniginių lėšų iššvaistė, šiuo atveju iš dalies kaltę pripažįsta. Nepripažįsta to, kad neišsaugojo „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentų už 2014-2015 m., nes jis viską perdavė. Abiejų įmonių mokėjimo banko kortelės, generatorius buvo pas jį. Veiklą vykdė, grynus pinigus tik jis nuimdavo, o ne sūnus. Skaitė byloje esančią specialisto išvadą, gali pasakyti, kad VšĮ „S.“ atveju, pateisinamų dokumentų yra už 175 420 litų, kai nugryninta beveik 1,5 mln. Litų. Tai atsitiko taip, kad 2 segtuvai buvo pas jį namuose, kurių nespėjo perduoti A. T. pardavimo metu. Tie 2 segtuvai netyčia liko namuose. Valytoja tuos segtuvus padėjo po spinta, manydama, kad bus saugiau. Kitus segtuvus perdavė A. T. ir jis turėjo juos atiduoti pirkėjui. „S.“ atveju buvo tas pats. Buvo 6-7 segtuvai, kurie buvo perduoti. Jis nepasiliko dokumentų.

24Vadovaujantis BPK 276 str., buvo pagarsinti kaltinamojo R. M. ikiteisminio tyrimo teisėjui duoti parodymai: 2015-11-17 įtariamojo apklausos metu teisme R. M. pareiškė, kad dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų kaltu prisipažįsta iš dalies, sutinka duoti parodymus. Įtariamasis R. M. parodė, kad parodymus šiandien jau davė tyrėjui, ikiteisminio tyrimo teisėjui taip pat sutinką duoti parodymus. Kaltu prisipažįsta iš dalies dėl to, kad ne visos inkriminuojamos sumos pasitvirtina, įtarimų apimtis turi būti mažesnė. Kalbama apie dvi įmones, viena yra VŠĮ „F.", kita — VŠĮ „S.". Įmonės „S.“ vadovas buvo jo sūnus L. M., bet veiklą vykdė jis, buvo projektu vadovas. VŠĮ „F.“ vadovavo pats. Realiai jis vadovavo šioms dviem įmonėms, kadangi L. M. neturėjo patirties valdyti įmones, ne visai tą veiklą suprato. Po to, kai sūnus rado kitą pastovu darbą, tas įvyko dar prieš 2014 metu mokestini patikrinimą, VŠĮ „S." jis pardavė. O „F." veiklą jis pats tebevykdė — įmonė organizavo Rusu kultūros dienas, bendradarbiavo su „D." teatru, organizavo „Dadu" ledų šventę, UAB „V." koncerno 25 metu jubiliejui. Atlikėjai, jų techniniai reikalavimai buvo jo įmonės apmokami. Tyrėjai surado, kad gaudavo pavedimus iš UAB „N." vaistinės ir iš UAB „B.". Jų lėšas jis išgrynindavo ir atiduodavo per tarpininkus. Tarpininkas pasiūlydavo schemą, kad dalis išgrynintų lėšų liktų R. M.. Prasidėjo neteisėta veikla nuo UAB „N." vaistinės 2014 metais. Jo pažįstama, kurios žino tik vardą L., supažindino su vaikinu, kuris ir pasiūlė pinigų išgryninimo schemą. Vaikino vardo nežino, kalbėjosi tik telefonu. Schemos esmė tokia: tas vaikinas suteikia rekvizitus, R. M. savo įmonės vardu rašo prašymą paramai „N." vaistinei. Pasirašoma sutartis, jis gauna pavedimu lėšas iš „N." vaistinės, pinigus išgrynina ir atiduoda. Už paslaugą gauna 7 procentus plius bankines išlaidas. Bendra suma: buvo dvi sutartys po 50000 Lt ir buvo padarytas 100000 Lt pavedimas. Su „N." vaistinės atstovais jis nekontaktavo. Vaikiną, su kuriuo bendravo, atpažinti galėtų, nors asmeniškai jo nepažįsta, vardo nežino, su juo jį suvedė jo pažįstama L.. Susitiko su tuo vaikinu prie „V.". Buvo sudarytos dvi sutartys po 50000 Lt, padarytas vienas pervedimas 100000 Lt, o susitiko tris kartus. Įvyko vienas susitikimas dėl sutarčių ir du susitikimai dėl pinigu perdavimo. Pirmą kartą vaikinas paskambino telefonu, aptarė, kaip veiks, tada susitiko, iš jo gavo rekvizitus. Gavęs rekvizitus parašė prašymą paramai ir perdavė tam vaikinui. Tada susitiko, jis atnešė sutartis. R. M. jas pasirašė, jis po kiek laiko atnešė jau pasirašytas ir kitos pusės. Pavedimas buvo po to padarytas savaitės bėgyje. Parama buvo prašoma edukacinei veiklai — tai viešinimas, darbas su jaunimu, dar kažkas — jis jau ne viską pamena. Pinigus nuėmė gal poros savaičių, gal mėnesio bėgyje. Jau turėjo pinigus, kai vėl susiskambino, ir R. M. pinigus nuvežė. Išgrynintus pinigus atidavė per kelis kartus, dėl jam liekančio procento dydžio pirmo pokalbio metu pasiūlė tas vaikinas. Jis pasakė, kad R. M. liks 7 procentai nuo sumos ir bus apmokėtos banko išlaidos. Nuo sutarties su „N." vaistine jam liko maždaug 7000 Lt ir bankinės išlaidos. Grynindavo pinigus bankomatuose, skirtingose vietose. Grynino jis pats. Jo sūnus L. M. nevykdė jokios veiklos. Ar yra sūnaus parašas ant kurio nors iš su šia veikla susijusio dokumento — R. M. pasakyti negali. Su UAB „B." jam pinigus išgryninti pasiūlė jau kitas personažas, šiuo atveju jam liekantį procentą nustatė pats. Susipažino su juo „A." teisininkų kontoroje, kurios teisininkai anksčiau sprendė jo problemas. Tas asmuo vardu D., tuo metu jis tik sėdėjo toje kontoroje, nežino, ar jis ten dirbo. R. problema buvo kilusi dėl operos „Jėzus Kristus superžvaigždė", tai atsitiko gal prieš keturis ar penkis metus. Jo klausimu tada užsiėmė L. J., bet tuo metu susipažino ir su D.. Ir po kažkiek metų, maždaug 2014 metu vasarą, vėl susitiko su D. atsitiktinai, pasikalbėjo. O po to susitikimo jis R. ir pasiūlė dėl pinigų išgryninimo. Pasiūlė ne iš karto, susitikę tik apsikeitė telefonais. Paskui jis paskambino, pasiūlė susitikti kavinėje „S.", yra netoli „V.". Eidamas į kavinę dar nežinojo, dėl ko eina susitikti. Tai, ką D. pasiūlė, jam iš dalies jau buvo žinomas dalykas. D. žinojo, kad R. turi viešą įmonę — paramos gavėją. Jis pasiūlė sumą 50000 Lt, iš kurios dali pinigų grąžinti. R. sutiko ir pats pasakė, kad jam liks tie patys 7 procentai ir apmokėtos bankinės išlaidos. UAB „B.", taip pat ir sumą nurodė D.. R. ta suma neatrodė didelė. O kai padarė kartą, kitą, tada nutarė, kad galima padaryti didesnę sumą. Iš pradžių buvo sutarta dėl 100000 Lt, vėliau — dėl 200000 Lt. Sumą virš 50000 Lt turi tvirtinti notaras. Jo sūnus L. M. Kaune pas notarą sutartį dėl 200000 Lt patvirtino nieko nežinodamas. Tai buvo sutartis dar su įmone „S.“. Vėliau R. šią įmonę pardavė, jos sąskaitoje buvo pinigų likutis apie 80000 Lt, juos pervedė į įmonę „F.", kad galima būtų toliau vykdyti ūkinę veiklą. Per „S." su UAB „B.“ buvo du kartus padaryti pavedimai 100000 Lt ir 200000 Lt. Dėl 100000 Lt buvo sudarytos dvi sutartys po 50000. Paramos pasiūlymas buvo skirtas ūkinei veiklai. Kartais dokumentus pasirašydavo sūnus L. M., bet dažniau — R. pagal įgaliojimą. Išgrynindavo pinigus neskubėdamas, visada per bankomatus, kai būdavo mažesnė suma. Su didele suma eidavo į banką. Kiek kartu grynino bankomate, kiek banke — jau nepasakys. Pinigai ateidavo į įmonės sąskaitą. Pagal galimybes stengėsi nuimti didesnę sumą. D. pinigus atidavė per kelis kartus, kažkiek sukaupęs. Kad nelaikyti namuose, atiduodavo D.. Savo 7 procentus gaudavo galutinio atsiskaitymo metu. Per „F.“ kiek kartų buvo gauti pavedimai, nepamena. Jis nuo ryto dalyvavo kratose, po to apklausinėjo tyrėjas, yra pavargęs. Tyrėjui pasakė viską tiksliai. Dėl 7 procentu plius dėl banko išlaidų jam grąžinimo D. pasakė pats. Jei reikėdavo greičiau išgryninti — būdavo 0,8 procento. D. tikrai atpažintų. Apie 200000 Lt sumą L. M. nieko nežinojo. R. M. paprašė, jis nuvažiavo pas notarą i Kauną. Dėl ko buvo tariamasi, jis irgi nežinojo, tiesiog pasitikėjo juo ir įvykdė jo prašymą. Dėl 150000 eurų pas notarą važiavo pats. Pas notarą dalyvavo tik jis. Kada sutartį pasirašė kita šalis, nežino. Jam po kurio laiko grąžindavo jau pasirašytą. Kas pas notarą sutarti užsakydavo, nežino, bet tikrai ne jo pusė. VŠĮ „S." pardavė 2014 metų spalį, o „F." — šių metų vasarą. Pardavė, nes pavargo. Tarpininkas parduodant buvo A., jo telefoną tyrėjui nurodė. Su A. susipažino per UAB „M.“. Tai įvairiapusis žmogus. Susirado jis jį pats, kai nutarė įmones parduoti. Jis jam atveždavo kitos pusės pasirašytus dokumentus ir paso kopiją, R. M. norėjo, kad įmonės pirkėjas būtų realus žmogus. Su A. susitikdavo prie „P.“ prekybos centro. Du kartus susitiko. A. atveždavo pirkėjo pasirašytas sutartis. Sūnui tik liepė duoti skelbimą į „S." ir palikti telefono numerį. Įmonės pardavimo niekaip L. M. neaiškino, tik pasakė, kad jam užteks ir to, jog jis dirbs savo nuolatini darbą, A. „S." iš R. M. nepirko, jis surado žmogų, kuris nupirko, o A. buvo tik tarpininkas. Bendrovės „L. E.“, „S.“, „V. – V.“, UAB „A.“ – su šiomis įmonėmis tik ūkinė veikla, schema nebuvo taikoma. 7 procentai likdavo įmonei, pinigai buvo taupomi, įmonė statydavo miuziklus. Savo asmeninėms reikmėms pinigų nenaudojo (t. 9, b. l. 36-39). R. M. parodė, kad tvirtina sumas, iš jo apklausos protokolo, teisingai surašyta, tvirtina parodymus.

25Teisiamojo posėdžio metu apklaustas kaltinamasis L. M. parodė, kad 10 klasėje išėjo vienas, savarankiškai gyventi. Baigęs mokyklą įsidarbino į kazino, įstojo į kolegiją. Kol dirbo kazino krupjė naktimis, tai dieną miegodavo. Po to dar įsidarbino į antrą darbą, kad galėtų išlaikyti butą ir visa kita. Kadangi keliuose darbuose dirbo ir dažniausiai naktimis ir nenorėjo visą laiką būti pavargęs ar miegantis, tai tėvas norėjo, kad išeitų iš kazino, tikėjosi, kad renginių metu jis įgaus patirties, kurias įgaudavau tik renginio dieną, tiesiog būdavo šalia ir vykdydavo jo nurodymus. Jis pas L. atvažiuodavo pasiimti parašų dėl įmonės steigimo, buhalterijos, pats L. nedalyvaudavo veikloje. Dėl buhalterijos, tai sakė, kad yra buhalterė, kuri viską tvarko. Šiuose dalykuose jis neraštingas ir įsivaizdavo, kad organizavimo ir kūrybiniame procese išmoks. Negali pasakyti kiek laiko buvo VšĮ „S.“ direktoriumi. Realiai jis buvo pagalbinis darbuotojas renginio metu. Neorganizavo šios įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo. Jam sakė, kad yra buhalteris, kuris viską tvarko. Jam sakė, kad viskas gerai, viskas tvarkoma. Jis įpratęs taip bendrauti su tėvu, kad nelabai klausimų užduoda. Jis nelabai kažką atsakydavo, nes būdavo nepakantus atsakinėti, tai jis ir neklausinėdavo. Galvojo, kad tai yra įmonės įkūrimo pradžia, jis pasirašo dokumentus, po to jis jam viską paaiškins ir išmokins. Neskaitydavo kokius dokumentus pasirašo, pasitikėdavo. Savo kaltę pripažįsta, kad turėjo būti atidus, žiūrėti ką pasirašo. Kaltinamas tuo, kad nuo 2014-09-01 iki 2015-12-31 nesaugojo, neišsaugojo VšĮ „S.“ buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, turto, dydžio. Jis tiesiog nematydavo dokumentų, nei žmonių, su ta veikla nieko nedarydavo. Tiesiog jis gyveno savo gyvenimą, pradžioje dirbau kazino, po to ir taksi. Renginio dienų metu jis, kaip vykdytojas, kartais būdavo šalia tėvo, kad jam padėtų. Buhalterinės apskaitos dokumentų nematė nei karto. Buvo ir dabar yra neraštingas įmonės kūrimo, reglamento dalykuose, nežino kokia yra tvarka. Tiesiog vienintelis dalykas buvo tas, kad jis miegantis pasirašydavo dokumentus. Tėvas turėjo patirties nuo 1996-1997 m. ir į jį žiūrėjo kaip į pavyzdį. Jis galvojo, kad tėvas yra profesionalas, todėl aklai juo pasitikėjo. Tėvas sakė, kad reikės įdėti skelbimą į ( - ) apie įmonės pardavimą. Visi tėvo pasakymai, paaiškinimai buvo trumpi, miego metu jam paskambina, pasako ir jis tiesiog tai turi įvykdyti. Nepamena, ar įdėjo tą skelbimą. Jis įmonės nepardavinėjo, nedarė nieko su ta įmone. Jam duodavo lapus, jo vardas, pavardė, parašas, jis pasirašydavo ir viskas. Kartais lapų būdavo po 5-6, neskaitydavo visko, tiesiog nusileisdavo, pasirašydavo ir kildavo į viršų. Įmonės antspaudo, prisijungimai prie banko sąskaitų neturėjo, viskas buvo pas tėvą. Pradžioje pasirašė sutartis kol jis pasidarė įgaliojimą R. M. veikti įmonės vardu.

26Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punktu, buvo pagarsinti liudytojo A. T. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. 2016-01-20 A. T. buvo apklaustas kaip įtariamasis, kuris apklausos metu parodė, kad su pranešimu apie įtarimą susipažino ir gali paaiškinti, kad jis 25 metus serga cukriniu diabetu, pas jį pasitaiko atminties sutrikimų, turėjęs insultų, todėl kai kurių aplinkybių gali ir neprisiminti ir dėl to tikrai nenori klaidinti tyrimo. R. M. pažįsta apie 5-7 metus, jie susipažino bendruose projektuose, jokių draugiškų santykių su juo nepalaiko ir nepalaikė anksčiau. Tai tik darbiniai santykiai. Įmonės VŠĮ F. P. ir VŠĮ S. jam nieko nesako, jis apie šiuos pavadinimus nieko nežino ir jam jos visiškai nėra girdėtos. R. M. žinojo, jog jis padeda žmonėms gauti laikinus leidimus gyventi Lietuvoje. Todėl vieno iš susitikimų metu kažkur Vilniuje R. M. jo paklausė, ar jis nežino asmenų, kurie norėtų įsigyti įmonę. Įmonė reikalinga tam, kad lengviau gauti leidimą gyvenimui Lietuvoje, jeigu asmuo turi įmonę, veikiančią ilgiau nei pusę metų, yra darbuotojų, tai vyksta paprastesne tvarka. Jis R. M. atsakė, kad nežino tokių asmenų, kurie norėtų įsigyti įmonę. Daugiau kažkokių aplinkybių ir pokalbių dėl įmonių pardavimo pirkimo ar panašiai jis su R. M. nekalbėjo, jie tik tarėsi dėl tolimesnių darbo, koncertinių ar panašių projektų. Buvo atvejis, kad jis galėjo R. M. nusiųsti kažkokius asmens rekvizitus, kiek pamena, tai buvo užsienietis, jis šio asmens duomenis gavo iš savo kažkokio kliento, jo tikrai neatsimins. Tas jo klientas pasakė, kad žino asmenį, kuris kaip ir pageidauja gauti leidimą gyvenimui Lietuvoje, jis šiuos duomenis galėjo persiųsti R. M.. Jis tam savo klientui davė R. M. telefono numerį, kad jie tiesiogiai bendrautų, nes jis nenorėjo painiotis kažkokiuose reikaluose. R. M. jam niekada nėra perdavęs jokių įmonių dokumentų. Kada tiksliai buvo šių duomenų persiuntimas, jis neatsimena, jis šiuos duomenis persiuntė „viber“ programa savo telefone (Nr. ( - )). Jis tiksliai neatsimins, bet jie susirašinėjo su R. M., kokie dar buvo klausimai, nežino, bet mano jie nebuvo susiję su įmonės pirkimu –pardavimu. (t. 9, b. l. 21-22).

27Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas P. B. parodė, kad buvo apklaustas tyrimo metu, bet mano, kad ir tada ne daug ką galėjo pasakyti. Nurodė, kad valdyboje buvo pristatytas klausimas dėl paramos skyrimo. Detalių nepamena. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 dalimi, teismas pagarsino liudytojo M. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

282016-06-09 liudytojas P. B. apklausos metu parodė, kad jis P. B. UAB ,,N.“ yra valdybos narys, apie 13-15 metų ir 15,6 procentų akcininkas. UAB ,,N.“ yra dirbęs anksčiau, šiuo metu užima tik valdybos nario pareigas. Apklausos metu susipažinęs su UAB ,,N.“ valdybos posėdžio protokolais ( 2014-03-24 ir 2014-04-07), paaiškino, kad juose yra jo parašai. Kiek pamena, kaip dienotvarkės klausimą, šį prašymą paramai pristatė, kaip valdybos pirmininkas, M. J., iš kur jis šią įmonę atrado, nežino. Įmonėje, kurioje šiuo metu dirba, UAB ,,M.“ praktiškai 90 procentų gamybos produkcijos tiekia UAB ,,N.“, taip pat ji anksčiau priklausė UAB ,,N.“, taigi šios įmonės giminingos ir jis daugiau atsakingas už gamybą. Todėl jis į UAB ,,N.“ kitokį vadovavimą ir valdymą nesikiša, tik dalyvauja valdybos posėdžiuose ir bendrai sprendžia susidariusias problemas, priima sprendimus. Visus sprendžiamus klausimus valdybos posėdžiuose visuomet pristato valdybos pirmininkas. Kam ši parama buvo skiriama, taip pat tiksliai negali prisiminti, galbūt kažkokiems renginiams. Pats asmeniškai jis jokių VŠĮ ,,S.“ įmonės atstovų nepažįsta, taip pat tokie asmenys, kaip R. ir L. M., jam nėra žinomi. Kaip tiksliai pateko visi VŠĮ ,,S.“ dokumentai į UAB ,,N.“ , nežino. Kaip jau sakė savo apklausoje, patį prašymą ir klausimą valdybos posėdyje iškėlė M. J.. (t.8, b. l. 145-146).

29Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. J. parodė, kad buvo apklaustas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje prieš keletą metų dėl suteiktos paramos. Tuo metu jis buvo „N.“ valdybos pirmininkas ir direktorius, dabar jau nebe. Jie teikdavo paramą, buvo pateiktas prašymas paramai, valdyboje apsvarstė ir pasirašė dokumentus. Nepamena, kokio dydžio parama. Apklausos metu nurodė viską, ten viską geriau atsiminė. Tuo metu pasakojo tiesą. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 dalimi, teismas pagarsino liudytojo M. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

302016-05-26 M. J., kaip liudytojas BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, apklausos metu parodė, kad jis šiuo metu yra UAB „N.“ valdybos pirmininkas, 2014 m. kovo balandžio mėnesiais generalinė direktorė A. B. atostogavo ir jis tuo metu pavadavo ją pareigose. Kalbant apie įmonę VŠĮ ,,S.“, jis apie ją nieko paaiškinti negali, pačios firmos atstovų jis nežino ir nėra bendravęs, kalbant apie VŠĮ ,,S.“ prašymus pateiktus dėl paramos skyrimo UAB ,,N.“ jis neatsimena ir nežino, kaip šie dokumentai buvo gauti į jų įmonę, ar įmonėje yra originalūs prašymai, ar jie buvo gauti elektroniniu paštu. Taip pat šiuos prašymus valdybos posėdyje turėjo pristatyti jis pats, nes visi klausimai valdybai yra pristatinėjami jo. Tačiau, kaip šie prašymai atsidūrė pas jį, neatsimena. Tiksliai nepasakys, ar kas nors iš valdybos narių rekomendavo šią įmonę, kaip paramos gavėją, tačiau dažniausiai paramos gavėjai ar projektai būna pristatomi. Pasitaiko atvejų, kuomet parama paprasčiausiai prašoma ir ji po valdybos posėdžio skiriama arba neskiriama. Jeigu parama skiriama, tuomet būna surašomas valdybos posėdžio protokolas, jeigu ne, tai būna apsvarstoma žodžiu ir protokolas nerašomas. Kadangi tuo metu pavadavo direktorę, jis buvo atsakingas ir už sutarčių pasirašymus. Sutartis galėjo pasirašyti tuomet, kai ją gavo iš sekretoriato, jam buvo pateikta tikriausiai su kitais dokumentais. Susipažinęs su paramos sutartimis gali pasakyti, kad jos tikriausiai rengtos kitos šalies, taip pat neatsimena, ar jam pasirašant sutartį, jau buvo kitos šalies parašai, mano turėjo būti, nes sutartis pagal registracijos numerį registruota UAB ,,N.“, pagal tai supranta, kad ji ne jų įmonės rengta ir registruota sutarčių registracijos žurnale, kažkokiu būdu buvo gauta į įmonę. Su VŠĮ ,,S.“ jokiais atstovais nėra bendravęs ir nežino, kaip pateko pasirašyta sutartis su joje įrašyta suma paramos skyrimui, iš kur VŠĮ ,,S.“ atstovai žinojo, kad jai skirta 50000 litų parama, nors prašė 75000 litų, taip pat, kas šiai įmonei pasakė, kad jis pasirašinės sutartyje, nes ten yra įrašytos jo pareigos, vardas, pavardė. Su šia įmone tikriausiai galėjo bendrauti kažkas kitas iš UAB ,,N.“, galbūt valdybos nariai, kartais pasitaiko atvejų, kuomet tam tikras įmones rekomenduoja skyrių vadovai, kurių yra iki dešimties. Kuomet sutartys būna pasirašomos, jos perduodamos į buhalteriją, o tuomet buhalterės nieko papildomai neklausia ir nieks joms papildomai nesako ir neduoda jokių nurodymų pervesti pinigus, jos vadovaujasi sutartimis. (t. 8, b. l. 121-122).

31Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas G. S. parodė, kad nelabai pamena kai buvo apklaustas, nes tai buvo seniai. Šiuo metu dirba „B.“ direktoriumi. Nepamena ką pasakojo tyrimo metu tyrėjai. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 dalimi, teismas pagarsino liudytojo G. S. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

322016-05-23 G. S., kaip liudytojas BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, apklausos metu jis parodė, kad jis yra UAB „B.“, kuri užsiima alkoholinių gėrimų gamyba ir pardavimu, direktorius. Maždaug prieš dvejus metus, tai galėjo būti 2014 metų pavasarį, vieno iš renginių, vykusių Žalgirio arenoje metu į jį kreipėsi asmuo, kuris prisistatė viešosios įstaigos „S.“ atstovu, jo vardo nepamena, neįsidėmėjo. Minėtas asmuo jam prisistatė, kad jo atstovaujama viešoji įstaiga rengia įvairius kultūrinius renginius, koncertus, organizuoja edukacines - kultūrines programas, detalių nepamena, bet lyg minėjo, jog jo atstovaujama įstaiga organizavo roko operą „Jėzus kristus roko super žvaigždė“ ir kitas roko operas. Jis prisistatė nuo jų bendro pažįstamo verslininko, šiuo metu neprisimena, nuo kurio konkrečiai, nes tuo metu šios informacijos nesureikšmino ir jos neįsiminė. Jį galėtų apibūdinti kaip apie 30 - 36 metų amžiaus vyrą, vidutinio kūno sudėjimo, vidutinio ilgumo tamsių plaukų, neišskirtinių bruožų, galėtų būti apie 183 cm. ūgio, kalbėjo lietuviškai be akcento, vilkėjo kostiumą, iš bendravimo su juo jautėsi, kad tai išsilavinęs, mokantis bendrauti žmogus. Šio pokalbio metu jis jam tikrai gana išsamiai pristatė jo atstovaujamos įstaigos organizuojamus renginius, minėjo jų pavadinimus, kai kurie buvo tikrai gerai žinomi viešojoje erdvėje, kai tokie, kaip jo minėta roko opera „Jėzus kristus roko super žvaigždė“, masiniai renginiai lauke politinėms partijoms ir verslo įmonėms. Pristatęs minėtos viešosios įstaigos veiklą jis pasidomėjo galimybe gauti iš jo, t. y. G. S., vadovaujamos bendrovės paramą didelių viešųjų renginių organizavimui, kadangi, kaip jis pats sakė, kultūrinių renginių, programų ir kitos veiklos organizavimas reikalauja daug sąnaudų ir be rimtų bendrovių paramos šios veiklos vystyti neįmanoma. Taip pat minėjo, kad jo atstovaujamą įstaigą yra parėmusios ir kitos bendrovės bei organizacijos, minėjo jų pavadinimus, kiek pamena, tai buvo su „V." koncernu susijusi bendrovė ar organizacija ir kitos bendrovės, kurių pavadinimų dabar neprisimena. Nežino, bet galbūt galėtų jį atpažinti. Gali pasakyti, kad į jį, kaip UAB „B.“ vadovą, dažnai kreipiasi įvairios įstaigos ir asmenys su prašymais paremti jų vykdomas iniciatyvas ir jo vadovaujama bendrovė tokio pobūdžio paramą skiria jau daugiau kaip 10 metų. Per dešimtmetį yra paskyrę beveik 4 mln. eurų paramos įvairiems paramos gavėjams. Dėl šių priežasčių minėto asmens kreipimasis į jį, kaip UAB „B.“ vadovą, nebuvo kažkuo išskirtinis. Jis prašė paremti vieną iš įstaigų- Všį „S.“, kalba buvo apie 300 000-400 000 litų sumą. Kadangi jis jam sudarė patikimo ir gerai savo srityje nusimanančio profesionalo įspūdį, buvo užsirekomendavęs darydamas renginius, todėl jis pasakė, kad yra nieko prieš paremti jo atstovaujamas įstaigas, juolab, kad buvo sutarta, kad organizuojamuose renginiuose UAB „B.“ bus pristatoma kaip pagrindinė tų renginių mecenatė, o tokio pobūdžio reklama būtina jų bendrovei. Susitarė, kad jis pateiks reikiamus dokumentus pasirašymui. Praėjus kiek laiko jis su juo susisiekė. Dabar neprisimena, kaip jis jam, t. y. G. S., pateikė dokumentus, tačiau jis juos matė. Buvo suderintas laikas pas jo notarę ir, sutartu laiku nuvykęs į notarų biurą, jis pasirašė paramos sutartį, tokia praktika jam yra įprasta. Sutartį šalys pasirašė pas notarą atskirai. Po sutarties pasirašymo bendrovė pervedė dalį pinigų paramos gavėjui. Po kažkiek laiko vėl susiekęs su juo, t. y. G. S., paprašė, kad jo, t. y. G. S., įmonės paremtų antrąją jo atstovaujamą viešąją įstaigą, t.y. „F.“. Detalių nepamena, tačiau sutarė, kad parama šiai įstaigai bus skiriama dalimis, pagal atskiras paramos sutartis esant poreikiui. Tokiu būdu nuo 2014 m. rudens iki 2015 m. pavasario su VšĮ „F.“ buvo pasirašytos keturios paramos sutartys ir jose nurodytos pinigų sumos pervestos paramos gavėjui. Nori pabrėžti, kad visa be išimties parama buvo pervedama į paramos gavėjų banko sąskaitą. Apie tai, kad UAB „B.“ pervesta paramos gavėjams parama galėjo būti panaudota ne pagal paskirtį, jam nieko nėra žinoma. Kalbant apie sutartis dėl paramos, kurios buvo rengtos ne notaro, tai galėjo būti arba standartinės sutartys, arba rengtos kitos šalies. Taip pat kalbant dėl sutarčių, kurios buvo pasirašytos ne pas notarą, pasirašymo aplinkybių, tiksliai neatsimins, tikriausiai kita šalis jam atsiuntė į ofisą jau pasirašytas sutartis, o jis jas galėjo pasirašyti, kaip ir visus dokumentus, kurie daugelis jam pateikinėjami pasirašymui. Iš viso UAB ,,B.“ labdarai ir paramai yra skyrusi 2013m . 1 326 000 litų, 2014 m. 1 892 387 litų 2015 m. 643 584 eurai, parama buvo skirta tiek mokslui, tiek švietimui, tiek kultūrai, tiek medicinai. Prie pateikto lydraščio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai dėl VŠĮ ,,S.“ ir VŠĮ ,,F.“ dokumentų pateikimo, nebuvo pateikti prašymai dėl paramos skyrimo, jie yra įmonėje UAB ,,B.“ ir bus pateikti, suformuoti kitu raštu. (t.8, b. l. 107-109).

33Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. B. parodė, kad seniai jį apklausė šioje byloje, nelabai ką pamena. Kiek pamena, apklausinėjo dėl paramos suteikimo, domėjosi kur ta parama dingo. Suteikė valdyboje paramą, kuri nebuvo kažkokia išskirtinė. Tuo metu ir dabar dirba „N.“, „C.“ buvo konsultantas, valdybos narys, sprendė dėl paramos skyrimo. Su kaltinamaisiais neteko bendrauti, pirmą kartą mato.

34Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, buvo pagarsinti liudytojo A. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. 2016-06-07 liudytojas A. B. apklausos metu parodė, kad jis, A. B., UAB ,,N.“ yra valdybos narys, apie 10 metų ir 75 procentų akcininkas. Apklausos metu susipažinęs su UAB ,,N.“ valdybos posėdžio protokolais ( 2014-03-24 ir 2014-04-07), paaiškino, kad juose yra jo parašai. Kiek pamena, kaip dienotvarkės klausimą, šį prašymą paramai pristatė, kaip valdybos pirmininkas, M. J., iš kur jis šią įmonę atrado, nežino, šiaip pasitaikydavo atvejų, kad būdavo kviečiami asmenys, kurie pristatydavo paramos prašytojus. Tačiau šiuo atveju paramos prašytojas nebuvo pristatytas, jį pristatė M. J.. Paramos suma buvo didoka, bet tuo metu keitėsi įmonės politika, kadangi tyrimais buvo nustatyta, kad jie praranda daug klientų jaunimo, reklama nedarė įtakos naujai klientų paieškai, todėl buvo nuspręsta remti įvairius renginius ir tokiu būdu pritraukti dalį jaunesnio amžiaus klientų. Kodėl būtent parama buvo skirta VŠĮ ,,S.“, nežino, gal ji tuo metu kažkokiu būdu pateko tarp paramos prašytojų ir atitiko visus keliamus standartus. Pats asmeniškai jis jokių šios įmonės atstovų nepažįsta, taip pat tokie asmenys, kaip R. ir L. M., jam nėra žinomi. Susipažinęs su prašymu, mato, kad tai dokumentas atspausdintas tikriausiai iš elektroninio pašto, pas juos įmonėje tokių prašymų registracija yra tvarkinga ir mano, kad užklausus atsakys, pas ką gauti buvo šie prašymai. Taip pat mato, kad ant antros sutarties dėl paramos skyrimo yra D. V. parašas, kuris dirba vadybininku, tikėtina, kad jis pirmas pasirašė šią sutartį ir ją gavo iš kitos šalies, nes pas juos įmonėje parašai eina pagal pareigybes, jeigu būtų buvęs M. J. parašas, tuomet D. V. net nereikėtų pasirašinėti. Kaip tiksliai pateko visi VŠĮ ,,S.“ dokumentai į UAB ,,N.“, nežino. Pamena, kad tuo laikotarpiu panašiems projektams buvo skirta ir daugiau pinigų, tuo metu valdyba džiaugėsi, nes iš karto po tokių paramų skyrimo davė įtakos pardavimų rezultatams. (t. 8, b. l. 142-143).

35Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas D. V. parodė, kad įvykiai seniai buvo, nelabai ką pamena. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, buvo pagarsinti liudytojo D. V. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. 2016-08-18 liudytojas D. V. apklausos metu parodė, kad apie 2014 m. kovo mėnesį, jam į jo darbinį telefono numerį ( - ) paskambino vyras, kuris prisistatė, tačiau vardo ir pavardės jis neprisimena, taip pat nežino ir neatsimena, koks jo telefono numeris, šis vyras prisistatė iš VŠĮ ,,S.“. Jis paaiškino, kad vykdo įvairius kultūrinius projektus ir pageidautų gauti paramą, taip pat jie pora kartų šnekėjo apie tuos vykdomus projektus. Jis paprašė, kad jam į elektroninį paštą atsiųstų prašymus paramai, kuriuos jis galėtų atiduoti kažkam iš įmonės vadovų ir tai pristatyti. Kodėl tiesiogiai skambino jam, o ne vadovui, tikriausiai jam skambino kaip šios įmonės bet kokiam atstovui, iš kažkur sužinoję, kad jis dirba UAB ,,N.“. Jis tam vyrui paaiškino, kad šiuos sprendimus dėl paramos skyrimo tvirtina vadovybė ir jis apie tai juos informuos. Lyg jis tai pristatė M. J., kad yra toks pageidavimas dėl paramos skyrimo, jis jam pasakė, kad tai praneš valdybos posėdyje ir spręs posėdžio metu, prašymą paramai iš VŠĮ ,,S.“ jis gavęs į savo elektroninį paštą ir, jį atspausdinęs, perdavė M. J.. Iš VŠĮ ,,S.“ jam elektroninį laišką atsiuntė kažkokie tai atstovai, patį susirašinėjamą jis suras ir pateiks papildomai. Po kažkurio laiko jį M. J. informavo, kad parama yra skiriama, jis tai atrašė VŠĮ ,,S.“ atstovams, iš kurių buvo gavęs laišką. Kalbant apie pačią sumą, jie prašė apie 150 000 litų, tačiau patvirtino šiek tiek mažiau. Taip pat vieno iš pokalbių metu buvo aptarta, kad bus keli prašymai, tačiau dėl bendros sumos skiriamos paramai jie daugmaž aptarė, sutarė, kad teiktų prašymus, o tikslius sprendimus priims vadovybė. Kiek pamena gal kokį kartą yra tekę bendrauti telefonu ir su VŠĮ ,,S.“ atstovais, su kuriais susirašinėjo, tačiau pagrinde bendravimas vyko, susirašinėjant tik elektroniniu paštu. Jis pats tiesiogiai su VŠĮ ,,S.“ vadovu ar kažkokiu kitu atstovu susitikęs nebuvo, visi dokumentai buvo gaunami elektroniniu paštu, taip pat ir sutartys. Sutartis ruošė VŠĮ ,,S.“, jas gavęs, jis atspausdino ir, pasirašius UAB ,,N.“ vadovui M. J., jos buvo persiunčiamos paprastu paštu VŠĮ ,,S.“, po kažkurio laiko gavo iš jų jau pasirašytas. Taip pat jis pasirašė 2014-04-08 paramos sutartyje, kadangi visi derinimai ir bendravimai vyko per jį. Kalbant apie pavedimus, dokumentai būna perduodami į buhalteriją ir, jeigu visi parašai ir vizos yra, tai būna padaromi pavedimai. Neatsimena ir negali įvardinti jokių vardų, pavardžių, kas atstovavo VŠĮ ,,S.“ ir su kuo tiksliai teko bendrauti. Kaip jau minėjo pateiks susirašinėjimo duomenis, galbūt ten bus kažkokia smulkesnė informacija. (t. 8, b. l. 148-149).

36Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja A. B. parodė, kad jie įmonėje turi pasitvirtinę tvarką, pagal kurią surenka prašymus, kurie valdyboje būna svarstomi, vėliau parama patvirtinama arba atmesta. Šiuo konkrečiu atveju parama buvo patvirtinta, pinigai pervesti tai įmonei. Kada tai vyko, nepamena, galėjo būti 2014 m. Nepasakys kokio dydžio ir kokiai įmonei parama buvo suteikta, galėjo būti įmonė „S.“. Neteko bendrauti su kaltinamaisiais, pirmą kartą mato. Pamena, kad vienu momentu atostogavo, tai tyrimo metu išdėstė tas aplinkybes. Jai atrodo, kad ji valdybos posėdyje dalyvavo, bet jau kai skyrė parama jau atostogavo. Dabar tiksliai tų aplinkybių negalėtų pasakyti. Jeigu valdyba buvo ir ji dalyvavo tame posėdyje, tai turėjo pasirašyti tą protokolą.

37Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja J. M. parodė, kad 2014 m. ji organizavo renginį Rotušės aikštėje, Vilniuje, ji ieškojo organizatoriaus ir taip susipažino su R. M., su kuriuo bendravo dėl to 3 dienų renginio organizavimo. R. M. organizavo sceną Rotušės aikštėje, buvo Latvijos gamintojų turgelis, dėl kurio reikėjo susitarti su savivaldybe, kad dalyviai galėtų atvažiuoti ir prekiauti, taip pat buvo didelis koncertas, iš Latvijos atvažiavo koncertuoti grupės, taip pat buvo ir lietuviškos grupės, buvo muzikos konkursai, tai reikėjo organizuoti visą tą veiklą, kad būtų aparatūra, garsas. Tuo metu ji dirbo Latvijos ambasadoje, buvo ekonomikos atašė, buvo atsakinga už Latvijos-Lietuvos verslo ryšių skatinimą ir jos viena iš užduočių buvo Latvijos verslą, prekiautojus pristatyti Lietuvoje, leisti jiems susipažinti, kad būtų galimybė ir lietuviams bendradarbiauti su latviais ir atvirkščiai. Ji ties tuo dirbo ir dar būdavo renginiai. 2014 m. buvo Latvijos dienos, tai buvo pirmas jos organizuojamas toks renginys Lietuvoje. R. tuo metu labai padėjo. Ji atstovavo Latvijos investicijų ir plėtros agentūrą, o R. M. - „F.“. Dėl paslaugų pasirašė sutartį. Už to renginio organizavimą sutarė iki 20 tūkst. litų. R. M. turėjo organizuoti sceną, leidimus, visą koncertą, tvarką renginio metu, tvarkytojus po renginio. Pagal sutartį suma buvo pervesta į sąskaitą pavedimu. Kiek žinojo, tokie renginiai turėtų kainuoti daugiau, tai pinigų buvo minimumas tokiam renginiui. Negalėjo pinigai būti kitur išleisti, nes ne tik R. dirbo, bet ir kiti asmenys. Prieš renginį su R. sudarė sąmatą. Jos užduotis buvo įvertinti, atsiskaityti savo vadovybei. Kontroliavo kaip buvo išleisti pinigai. Matė R. M. įmonės sutartis sudarytas su tiekėjais. Po renginio jas jai parodė.

38Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja J. G. parodė, kad nelabai galiu ką papasakoti, nes jie seniai kartu nebedirba. Kai dar dirbo kartu, tai tvarkė apskaitą. Negali tiksliai prisiminti, man regis nuo 2012 m. nedirba kartu, tiesiog buvo geri pažįstami. VšĮ „S.“ ir „F.“ yra girdėtos. Apie jų buhalterinę apskaitą yra konsultavusi dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, dėl deklaracijų pateikimo Sodrai, gal atsakydavo į klausimus, jeigu jos prašydavo pagalbos. Konsultuodavo R. M., kadangi ji ilgai dirba buhaltere, tai žino kada ir kokias deklaracijas reikia pateikti. Dirbo buhaltere tuo metu, tai ir konsultuodavo tiek, kiek pati galėjo žinoti. Ji tose įmonėse nedirbo. Kadangi anksčiau kartu dirbo, buvo geri pažįstami, R. atvažiuodavo pasitarti, ji pakonsultuodavo. Ar tų įmonių buhalterinės apskaitos dokumentus matė, negali pasakyti tiksliai. Kadangi ji yra dirbusi ir kitose įmonėse, tai negali pasakyti, kad tikrai matė, ar ne. Mano, kad pas save nelaikė jokių dokumentų. Negali pasakyti, ar buhalterinė apskaita buvo vedama tvarkingai, nes ji netvarkė tų dokumentų. Ji buvo kaip konsultantė, bet tų įmonių buhalterinės apskaitos netvarkė. Tyrimo metu apklausos metu buvo spaudžiama sakyti, jautė didelį spaudimą. Gali būti, kad ji kalbėjo apie buvusias įmones, kai jie dirbdavo kartu, ir nurodė, jeigu iš VŠĮ banko sąskaitų buvo išgrynintos pinigų sumos, tai tuos pinigus įtraukdavo į įmonės kasą. Negali pasakyti, ar tai tiesa, ar ne. Tiesiog ją spaudė prisipažinti, kad turėjo kažkokius bendradarbius, kad ten dirbo. Apie šių įmonių piniginių lėšų skolinimą nieko nežinoma, nepamena, kad būtų konsultuotasi. Apie šių įmonių pardavimą nieko nežino, nekonsultavo, nediskutavo su niekuo. Gali paneigti, kad ten (tyrimo metu) buvo kalba apie ankstesnes įmones, kuriose oficialiai dirbo, o kas liečia „S.“ ir „F.“, tai tik konsultuodavo, realių veiksmų, susijusių su buhalterinės apskaitos tvarkymu, nevykdė, dokumentų nesaugojo, neperdavė niekam.

39Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja A. N. parodė, kad teko turėti tam tikras pareigybes, atsakomybes R. M., t. y. per R. M. ji pradėjo dirbti Kėdainių ledų šventėje. Pati nemažai panašių renginių daro ir jai reikalinga patirtis darbo užkulisiuose. Jai reikėjo rūpintis visa buitimi, kas vyksta užkulisiuose, prieš renginį kontaktuoti su atlikėjais dėl programų sudarymo, pasirodymų laiko, dėl atvykimo. Kadangi renginys labai ilgas, tai reikėjo rūpintis įvairiais dalykais, kaip maistas, vanduo. Kai kurie atlikėjai, ypač užsienio, turėdavo „raideris“, t. y. reikalavimai ko jie norėtų renginio metu ar prieš renginį. Kai kurių atlikėjų sąrašas būdavo menkas, o kitų, ypač užsienio, būdavo didelius. Vienos Ukrainos atlikėjos „raideris“ buvo 6 puslapių ir mano atsakomybė būdavo jį vykdyti. Būdavo taip, kad tai kainuodavo. Jeigu reikia nupirkti tam tikro konjako, kuris parduotuvėje kainuodavo 170 litų, tai pirkdavau, bet už tai R. M. jai grąžindavo pinigus, nes atveždavo čekius. Kadangi labai daug žiūrovų dalyvaudavo, tai būdavo labai daug pasimetusių vaikų ir apsaugos darbuotojai atnešdavo jai ir tai būdavo jos atsakomybė. Jokioje įmonėje ji nedirbo oficialiai. R. M. padėdavo, nes jis ne tik renginius organizavo, bet ir režisuoja muzikinius spektaklius, tai ten ir teko su juo susipažinti. Po kurio laiko jų santykiai tapo artimesni negu vien tik draugiški. Girdėjo apie įmones „S.“ ir „F.“. Pamena, kad buvo įmonė „S.“, bet, ar ji buvo VšĮ, ar ne, tai nežino. Kažkaip R. susijęs su tomis įmonėmis. Tose įmonėse ji nedirbo, tiesiog padėdavo R. M. vesti renginius. Jeigu reikėdavo greitai spręsti kokią problemą ar nuvažiuoti nupirkti ir R. nebūdavo šalia, tai jei turėdavo pinigų, tai nupirkdavo, atveždavau čekį ir jai grąžindavo pinigus. Tačiau jeigu numatydavo ką daugmaž reikės nupirkti, tai jai R. duodavo pinigų, nupirkdavo ir atveždavo čekį. Dažniausiai ne savo pinigus išleisdavo. Sąmatų apie tai kiek pinigų reikės, išankstinių sąskaitų nepateikdavo R.. R. žodžiu pasakydavo kiek jai gali reikėti pinigų, duodavo, ji atveždavo likutį ir čekį. Pinigai visada būdavo duodami grynais, nebūdavo pervedami į sąskaitas. Visada R. M. pateikdavo čekius už išleistus pinigus. Visus dokumentus, pateisinančius išlaidas, atiduodavo tik R.. Kur toliau keliaudavo čekiai, apie buhalterinės apskaitos tvarkymą šių įmonių nieko nežino. Kadangi jų santykiai buvo artimesni negu draugiški, tai būdavo kaip atlyginimas už jos darbą, nes gaudavo materialių dovanų, pavyzdžiui, kvepalai, kelionė. Už kokius pinigus pirkdavo tas dovanas, tai nežino. Į sąskaitą nieko negaudavo. Nebuvo nei karto, kad ateitų ir pasakytų, kad čia jos honoraras ar kad atlyginimas. Jeigu likdavo pinigų nuo pirkinių buitiniams dalykams, tai jis jai sakydavo, kad pasiliktų. Būdavo, kad nepriima grąžos. Tačiau nebuvo taip, kad dienos pabaigoje ar renginio pabaigoje duodavo pinigų. Negali atsakyti, kiek ir kokių konkrečiai dovanų gavo, bet jas gaudavo nuolat.

40Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. B. parodė, kad jo šeima norėjo statyti namą turimame sklype, ( - ). Turint omenyje, kad ten yra didžiulės problemos su įforminimais, ten yra Regioninis parkas, jis nelaukdamas visų leidimų, susitiko su R., kalbos metu pasakė, kad jam reikalingi pinigai. Pasiskolino. Po to jo projektą supeikė valstybinės institucijos ir pinigai tapo nereikalingi, nes pasikeitė situacija. Grąžino pinigus, nes buvo su procentais ir jam nebereikėjo. Tai vyko 2014 m., pinigus gavo iš R. M. grynais su tikslu statyti namą. Pasirašė sutartį. Jam atrodo, kad su įmone, kurios nepamena pavadinimo, pasirašė sutartį, galėjo būti VšĮ „S.“. Pinigus grąžino pakankamai greitai, gal po kokių 4 mėnesių, grąžino iš karto visą sumą su procentais, kurie buvo gal 7 % metinės, apie 6000.

41Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas H. M. parodė, kad maždaug 2013 m. su žmona sugalvojo pasistatyti namą sode, dar ir su tuo tikslu, kad ir aprūpinti dukrą gyvenamuoju plotu. Tam reikėjo parduoti butą, kuriame gyveno, dalį pinigų investuoti į naujai perkamą butą, o likusius – į statybas. Susitvarkė projektą, leidimus, po truputį pradėjo kažką daryti, pardavinėti butą. Tačiau nesisekė parduoti buto nei jiems patiems, nei pasamdytam brokeriui. Brolis R. pasakė, kad jis gali paskolinti pinigų. Jis jam paskolino pinigų. Tačiau negalėjo parduoti to buto, išsigando, kad negalės grąžinti, o paskolos paimti negalėjo, nes greitai pensija, reikėtų mokėti daugiau negu uždirba. Atsisakė tos minties, padovanojo dukrai sklypą, o pasiskolintus pinigus grąžino broliui. Pinigus grąžinau tais pačiais metais, vasaros pabaigoje. Tikriausiai pinigai buvo įmonės, jis galvojo, kad tas pats įmonė ar brolis.

42Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja S. Č. parodė, kad pagal sutartį iš VšĮ „S.“ buvo pasiskolinusi pinigų, po mėnesio grąžino. Jai reikėjo pinigų buto remontui, skirti du butus po skyrybų, bet pasirodė per didelė suma ir dar su procentas, tai greitai grąžino. Apie 140 tūkst. litų pasiskolino, palūkanos buvo gal 7 %. Pasirašė sutartį, kaip ji suprato, tai buvo skolinami VšĮ „S.“ pinigai. Jai pinigus perdavė grynais, taip pat ir grąžino.

43Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja O. G. parodė, kad R. M. pažįsta jau daug metų, nuo tada, kai pradėjo organizuoti Rusų kultūros šventes Vilniuje, Vingio parke. Vilniaus m. savivaldybės Kultūros skyrius jai rekomendavo bendradarbiauti su R. M. įmone. Nuo tada jie kartu organizuoja Rusų kultūros šventę ir nuo 2013 m. sausio 7 d. stačiatikių Kalėdas Katedros aikštėje. Jis yra savo srities profesionalas, darbus atlieka kokybiškai, problemų nebuvo. Juos finansuoja programomis, gauna iš savivaldybės, Tautinių mažumų departamento, honorarų nemoka. Kiekvieną kartą pasirašė sutartį ir pagal ją atsiskaitė su R. M.. R. buvo atsakingas už saugumą, sceną, garsą, šviesą. Niekas negauna atlyginimų, honorarų, čia yra visuomeninis darbas. Dokumentus, sąmatas R. M. pateikdavo. R. M. įmonių pavadinimo nepamena. Pinigus R. M. pervesdavo įmonė, kurios pavadinimo dabar nepasakys, reikia dokumentuose pasižiūrėti. Iš R. M. gaudavo sąskaitas-faktūras, sutartį pasirašė. Reikalaudavo dokumentų kaip pinigai būdavo panaudojami, ji tą dalyką kontroliavo, mato, kad yra apsauga, groja muzika scenoje. Savivaldybė ne tiesiai mokėdavo R. M.. Fondas gaudavo programinius pinigus iš savivaldybės, o pagal sutartį apmokėdavo R. M. už darbą. Prižiūrėdavo kaip pinigai naudojami, jis pateikdavo ataskaitas ir patvirtinančius dokumentus, nes ji turėjo atsiskaityti savivaldybėje ir Tautinių mažumų departamentui. Vienas renginys kainuoja apie 5-6 tūkst. eurų, kitas - apie 15 tūkst. eurų. Jie kartu sudarydavo sąmatą, tada pervesdavo jam pinigus, po renginio jis jai atsiskaitydavo.

44Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. G. parodė, kad su R. M. nebendradarbiavo, jį pažįstą tik kaip švenčių organizatorių. Organizuodavo ne jų įmonei, nes šventes organizuodavo UAB „V.“ ir „K. V.“, bet pagrinde „V.“, organizuodavo šventes, sudarydavo sutartis. Jo darbas buvo kitoks, su svečiais, jeigu kalbama apie Ledų šventes, jų užimtumas, apsauga, maitinimas ir kita. Apie įmones „F.“, „S.“ išgirdo tik apklausos metu. Su šiomis įmonėmis jis neturi nieko bendro. Nieko nežino apie paramą šioms įmonėms. Negali pasakyti, ar „V.“, „K. V.“ dalyvavo paramos teikime šioms įmonėms, jis nedalyvavo šiame procese. R. M. dalyvaudavo šventės organizavime. Negali pasakyti, ar jį UAB „V.“ samdydavo asmeniškai ar jo įmonę. Su juo šventės metu pabendraudavo, nes yra ir apsaugos reikalai. Negali pasakyti, kaip jam apmokėdavo. Atsiskaitydavo tos įmonės, kurios turėdavo sutartis. Kiek žino, nusiskundimų, pretenzijų dėl R. M. organizavimo nebuvo.

45Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja E. V. parodė, kad buvo prašymas teikti paramą jų fondui. Ji buvo Labdaros paramos fondo „V. V.“ direktorė. Prašymo formuluotės nepamena, bet suma buvo didesnė, todėl prašymas buvo atiduotas valdybos sekretorei, kad būtų nuspręsta teikti ar neteikti. Prašymą pateikė R., pavardės nežino, kokią įmonę jis atstovavo nepamena. „F.“ girdėta, dabar pamena, kad ši įmonė teikė prašymą. Nepamena, kokio dydžio paramos buvo prašoma ir kokia buvo suteikta. Paramos prašymą atidavė sekretorei ir tuo metu viceprezidentas buvo J. G.. Nežino ką valdyba nusprendė. Po to gavo dokumentą, kad galima suteikti paramą. Parama buvo suteikta. Kokiu tikslu, kaip panaudota buvo parama, nežino.

46Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja K. K. parodė, kad įvykiai buvo seniai, tai mažai ką pamena, norėtų, kad pagarsinti būtų jos parodymai. Pamena, kad reikalai dėl L. „V. V.“ skirtų pinigų. Nepamena net įmonės pavadinimo. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 dalimi, pagarsina liudytojo G. S. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

472016-05-16 K. K., kaip liudytoja BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, apklausos metu parodė, kad ji, K. K., VŠĮ L. ,,V. V.“ pradėjo dirbti nuo 2014 m. vasario mėnesio, tuo metu dirbo projektų vadovės pareigose. Jai pradėjus dirbti, po kelių mėnesių iš direktorės pareigų išėjo iš darbo buvusi direktorė L. S. ir ji buvo paskirta laikinai eiti pareigas, kol bus surastas naujas vadovas. Ji apie būsimas pareigas šnekėjosi su K. V. personalo vadove V. R., ji jos paprašė, kad ji laikinai eitų šias pareigas, kol bus surastas nuolatinis vadovas. Ji pamąsčiusi, su pasiūlymu sutiko ir valdybos sprendimu buvo paskirta laikinai eiti VŠĮ L. ,,V. V.“ direktorės pareigas, kurias ėjo iki 2014 m. rugsėjo lapkričio mėnesių, taip pat buvo atvejų, kuomet teko pavaduoti ir jau paskirtą į nuolatines pareigas VŠĮ L. ,,V. V.“ direktorę E. V., tai buvo atvejai, kuomet ji atostogavo ir kuomet ji išėjo iš darbo. Tokio asmens, kaip R. M., ji asmeniškai nepažįsta, yra tikra, kad su juo nebuvo susitikusi, jį žino iš VŠĮ L. ,,V. V.“ ir VŠĮ ,,S.“ ir VŠĮ ,,F.“ bendrų buhalterinių dokumentų, sutarčių ir prašymų skirti paramas. Įmones VŠĮ ,,S.“ ir VŠĮ ,,F.“ taip pat žino tik iš bendrų dokumentų su VŠĮ L. ,,V. V.“. Kalbant apie paramos skyrimą šioms įmonėms, gali paaiškinti, kad, kaip ir visais atvejais, VŠĮ L. ,,V. V.“ prašymai paramai buvo palikti pas tuo metu dirbusias sekretores, tuo metu galėjo dirbti A. M., L. Š.. Gavusi prašymus paramai, ji visuomet išsiaiškindavo, kas rekomenduoja paramos prašytojus, paramos skyrimą. Kuomet susikaupdavo keletas prašymų jai apie pranešdavo sekretorė, ji susipažindavo su prašymais, kuomet juos pasiimdavo, jai sekretorė nurodydavo, kas rekomenduoja šias įmones. Tuomet ji kreipdavosi į rekomendavusį įmones asmenį ir svarstydavo, aiškindavosi su rekomendavusiu asmeniu, ar tikrai tikslinga skirti paramą. Įmones VŠĮ ,,S.“ ir VŠĮ ,,F.“ jai rekomendavo buvęs K. V. generalinis direktorius ar viceprezidentas J. G.. Su juo ir aptarė visas aplinkybes, susijusias su paramos skyrimu, kaip minėtų įmonių dokumentai patekdavo pas sekretorę, ji nežino, tačiau kiekvienu paramos skyrimo atvejį ji aptardavo su J. G. ir jis apie pateiktus prašymus paramoms VŠĮ L. ,,V. V.“ žinodavo. Be rekomendacijų parama skiriama iki 30 litų, kitais atvejais, taip pat, kas liečia paramos skyrimus įmonėms, visuomet skiriama tik su rekomendacijomis. Paramos skyrimas VŠĮ ,,S.“ ir VŠĮ ,,F.“ kaip jau minėjo buvo rekomenduotas J. G. ir jo nurodymu buvo pasirašomos visos paramos sutartys. Visi prašymai ir sutartys jau su parašais pas ją patekdavo per sekretores. Kuomet ji pasirašydavo, sutartį su paramos gavėju dokumentus perduodavo į buhalteriją ir buhalterės pagal nustatytą tvarką, kuomet įmonėje būdavo pinigų, pervesdavo pinigus paramos gavėjams. Prie VŠĮ ,,S.“ ir VŠĮ ,,F.“ dokumentų su prašymais ir sutartimis buvo pateikti projektų paraiškos. Apie projektų įvykdymą ji yra girdėjusi, kad buvo dalinami kažkokie lankstinukai, vaikščiojama gatvėmis, tačiau ji nebuvo įpareigota tikrinti paramos gavėjų. Kalbant apie lėšas paramos skyrimui, gali paaiškinti, kad VŠĮ Labdaros paramos fondo ,,V. V.“ gaudavo pinigus iš K. V. įmonių, iš kitų privačių įmonių, taip pat gyventojų pajamų mokesčio, taip pat buvo keli pavieniai asmenys kurie skyrė savo paramą. Prašymus paraiškoms ji gaudavo iš buhalterės R. J., ji jai pateikdavo jau užpildytas paraiškas bei sutartis, kurias ji pasirašydavo ir grąžindavo jai. Iš kur ji žinojo, kam teikti prašymus paraiškoms, ji nežino. L. ,,V. V.“ dalį projektų vykdo patys (Tėvo Stanislovo atminimo festivalis, Paberžėje, Kompetencijų ugdymas ir savanorystės įgūdžių tobulinimas, siekiant sumažinti socialiai remtinų asmenų socialinę atskirtį, Daugiavaikių šeimų lankymas Kalėdų, Velykų proga, Šeimų šventė ir kt., Žemės šviesa), o dalį lėšų skiria kitų įstaigų vykdomiems projektams, kurie atitinka fondo rėmimo kriterijus ir yra pateiktos su vadovo rekomendacijomis. (t.8, b. l. 93-95).

48Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. M. parodė, kad jis atėjo laiduoti už savo brolį L. M.. Mano, kad turi jam įtaką, nes su juo bendrauja. Mano, kad įtakos, kad jis daugiau nenusižengs prieš įstatymą. Brolis visą laiką sakė, kad žavisi tuo ką jis veikia, kuo užsiima ne darbo metu. Tai supranta, kad jam galėtų būti autoritetu. Jis jo dažnai paklausia nuomonės dėl vieno ar kito klausimo. Mano, kad jam būtų neblogas patarėjas. Priklauso Šaulių sąjungai, dirba keliuose darbuose, sportuoja, yra asmeninis treneris. Anksčiau nėra teistas, administracine tvarka esu baustas paauglystėje. Darys teigiamą įtaką broliui bendraudamas. Jis gyvena Vilniuje, brolis šiuo metu gyvena ne Lietuvoje. Su broliu bendrauja per socialinius tinklus, susiskambina kas savaitę. Dabar dažnai grįžta į Lietuvą, tai matosi kiekvieną dieną. Su kaltinimais plačiai nesusipažinęs, bet mano, kad jis daugiau nesugalvotų nusikalsti. Jis nėra linkęs nusikalsti.

492017-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolas, kuriame nurodyta, kad buvo atliekama elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė bei įrašų darymas abonentinio numerio ( - ). Vykdant elektroniniu ryšią tinklais perduodamos informacijos kontrolę (abonentinis Nr. ( - ), kuriuo naudojasi R. M.), gauta duomenų apie tai, kad:

50R. M. gim. ( - ), būdamas faktinis šių juridiniu asmenų vadovas: VŠĮ „S.” įm. k. 302783217, VŠĮ „F.” įm. k. 303368010, VŠĮ „G.” įm. k. 302341882, palaiko ryšius su UAB „K. V.” atstovu J. G.. Vyriškiai tarpusavyje bendrauja užšifruotai ir tariasi dėl susitikimų.

51Atliekant aukščiau paminėtų VŠĮ banko sąskaitų analizę, gauta duomenų, kad įvairios įmonės, kaip paramą, pervedė pinigines lėšas R. M. valdomos VŠĮ, kurią didžioji dalis buvo išgryninta bankomatuose ar banku klientu aptarnavimo padaliniuose. Manytina, kad dalis pervestu pinigų buvo grąžinta juos pervedusiu įmonių atstovams. Šioje schemoje veikę asmenys, galimai apgaulingai tvarkė įmonių buhalterinę apskaitą, klastojo oficialius dokumentus, iššvaistė bei pasisavino didelės vertės pingines lėšas bei apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės. R. M. pokalbių kontrolės metu gauta ši tyrimui svarbi informacija:

522015-10-13 09:22 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotoja, moteris ir prisistato, kad skambina iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Pastaroji klausia, ar R. M. yra VŠĮ „F." vadovas. R. M. atsako, kad jis jau ne vadovas, nes įmonę pardavė ir turi pardavimo sutartį. Moteris iš mokesčių inspekcijos prašo atsiųsti minėtą sutartį ir padiktuoja savo el. pašto adresą.

53Pastaba: tyrimo metu gauta duomenų, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai pradėjus operatyvų VŠĮ „F.“ patikrinimą, R. M. iniciavo šios įmonės fiktyvų pardavimą bei informavo VMI, kad neturi jokių šios įmonės dokumentų. Tyrimo metu taip pat gauta duomenų, kad VŠĮ „F.“ dokumentus R. M. ketino sunaikinti.

542015-10-13 11:03 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojas, J. G.. Pastarasis sako, kad nori labai trumpam pamatyti R. M.. Asmenys susitaria dar pasiskambinti. Pastaba: J. G. yra UAB „K. V." atstovas. VŠĮ „V. V." pervedė pinigines lėšas kaip labdarą į R. M. kontroliuojamas viešąsias įstaigas.

552015-10-19 16:40 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojui, J. G.. R. M. klausia gal J. G. bus Vilniuje, norėtų kavos su juo išgerti. J. G. atsako, kad buvo šiandien, bet apie jį (R. M. visai užmiršo). Asmenys susitaria susitikti kita savaitę. J. G. paklausia ar R. M. šnekėjo ar viskas tvarkoj, ką jie yra kalbėję. R. M. atsako, kad taip, kol kas viskas taip pat. Pastaba: J. G. yra UAB „K. V." atstovas. VŠĮ „V. V." pervedė pinigines lėšas kaip labdarą į R. M. kontroliuojamas viešąsias įstaigas.

562015-10-28 13:34 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojai, Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Pastaroji kviečia R. M. į VMI, duoti paaiškinimą. R. M. atsako, kad pasitars su teisininku ir, jei jis galės, atvyks. Pastaba: R. M. atstovauja advokatų kontoros „Adlex" teisininkai. Į tą pačią advokatų kontorą buvo atvykęs J. G. yra UAB „K. V." atstovas.

572015-10-28 13:36 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojai, Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. R. M. klausia, ar VMI darbuotoja jam galėtų el. paštu atsiųsti klausimus, kuriuos jam nori užduoti. VMI darbuotoja atsako, kad pageidauja R. M. pasikviesti pas save. Bus užduodami klausimai apie VŠĮ „S." veiklą.

582015-10-28 18:20 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojas, L. M. (R. M. sūnus), L. M. informuoja, kad jam skambino iš VMI ir kviečia apklausai. R. M. konstatuoja, kad L. M. nepadarė to, ko jis prašė. L. atsako, kad dokumentai pas jį (R.). R. M. liepia paimti juos ir sutvarkyti tą klausimą, kad daugiau nebūtų klausimų. Pastaba: pokalbio metu tėvas R. M. galimai prašo pas sūnų L. M. paimti iš jo buto įmonės (VŠĮ) dokumentus ir sutvarkyti juos (galimai sunaikinti).

592015-10-30 18:20 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojas, J. G.. Pastarasis informuoja, kad jam merginos sakė, kad ne visus turi R. dokumentus. R. M. atsako, kad viskas tvarkoje. Antradieni su „Adlex" jis eina i ta vietą, pasišneka ir tada sutvarkys viską. Asmenys susitaria susitikti kitą savaitę.

602015-11-02 10:13 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojai, Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Pastarasis pasitikslina, kelintą valandą turi atvykti. VMI darbuotoja taip pat klausia, ar L. M. yra jo sūnus, ir, ar gali pastarajam priminti, kad jis taip pat yra kviečiamas į VMI. 2015-11-03 15:26 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - )) skambina abonentinio Nr. ( - ) naudotojui, J. G.. R. M. informuoja, kad rytoj negalės atvykti, nes eina į pokalbį ir atvažiuos poryt. (t. 1, b. l. 68-70).

61 2015-11-04 surašyti ir išsiųsti raštai AB „DNB Bankas“ ir AB „Swedbank“ dėl nutarimo gauti informaciją raštu, gavus duomenis apie VŠĮ „F. P.“ ir VŠĮ „S.“ banko sąskaitų piniginių lėšų judėjimą, buvo nustatyta, jog dalis gautų piniginių lėšų, kaip parama, buvo išgryninamos. (t. 1, b. l. 89-94).

62 2015-11-17 kratos protokolas, kuriame nurodyta, kad krata atlikta R. M. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ). Kratos metu rasta ir paimta: 4 mobilaus ryšio telefonai, nešiojamas kompiuteris, 6 segtuvai su įvairiais VŠĮ „S.“ buhalteriniais dokumentais, segtuvas su VŠĮ „F.“ dokumentais, sąsiuvinis su rankraštiniais įrašais. (t. 1, b. l. 156-160).

63 2015-11-17 kratos protokolas, kuriame nurodyta, kad krata atlikta M. M. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ). Kratos metu rasta ir paimta: 2 nešiojamieji kompiuteriai, USB raktas ir dokumentų segtuvas su įvairiais dokumentais. (t. 1, b. l. 168-171).

64 2015-11-17 kratos protokolas, kuriame nurodyta, kad krata atlikta J. G. darbo vietoje UAB „K. V.“ patalpose, esančiose ( - ). Kratos metu rasta ir paimta: 6 segtuvai su dokumentais susijusiais su švenčių organizavimu ir labdaros – paramos fondais ir užrašų knygelė su rankraštiniais įrašais. (t. 2, b. l. 41-44).

65 2016-01-18 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-1155 UAB „N. V.“ dėl dokumentų pateikimo, kuriuo reikalaujama pateikti visus dokumentus patvirtinančius UAB „N.“ paramos skyrimą VŠĮ „S.“ (t. 2, b. l. 72), į kurį 2016-01-26 UAB „N.“ atsakė ir atsiuntė prašymus dėl paramos skyrimo, valdybos posėdžių protokolus, paramos sutartis ir banko pavedimo kopijas. (t. 2, b. l. 73-88).

66 2016-06-16 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-11137 UAB „N. V.“ dėl dokumentų pateikimo, kuriuo reikalaujama pateikti visus VŠĮ „S.“ prašymus dėl paramos skyrimo (t. 2, b. l. 89), į kurį 2016-01-26 UAB „N.“ atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentus. (t. 2, b. l. 90-111).

67 2016-01-18 ir 2016-06-16 reikalavimai Nr. 25/5-3-13-1154 ir 25/5-3-13-11138 UAB „B.“ dėl dokumentų pateikimo, kuriuo reikalaujama pateikti visus dokumentus, patvirtinančius UAB „B.“ paramos skyrimą VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F. P.“ (t.2, b. l. 112-113), į kuriuos 2016-07-25 UAB „B.“ atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentus. (t. 2, b. l. 114-145).

68 2016-02-23 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-3632 Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl dokumentų pateikimo, kuriuo reikalaujama pateikti visus pateiktus prašymus ir išduotus leidimus 2011, 2012, 2013, 2014 metų „Ledų švenčių“ ir 2015 metų „K. V. 25 metų jubiliejaus“ šventės organizavimui (t. 2, b. l. 146), į kurį 2016-02-26 Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentus. (t. 2, b. l. 147-162).

69 2015-11-11 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-20264 Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuriuo reikalaujama pateikti visus turimus VŠĮ „S.“, VŠĮ „F. P.“ ir VŠĮ „G.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, operatyvaus patikrinimo medžiagas ir su jomis susijusius dokumentus (t.3, b. l. 1) , į kurį 2015-12-02 VMI atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentus. (t. 3, b. l. 2-71).

70 2016-02-23 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-3629 UAB „Vikeda“, kuriuo reikalaujama pateikti visus dokumentus, susijusius su 2011, 2012, 2013, 2014 metų „Ledų švenčių“ organizavimu: scenarijus, renginio dalyvių (svečių) sąrašus, sutartis, sąmatas, PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų aktus, apmokėjimo dokumentus (banko pavedimus, kasos išlaidų orderius), organizavimo dokumentus (prašymą leisti vykdyti renginį, leidimą vykdyti renginį ir kt.) (t.3, b. l. 72), į kurį 2016-03-10 UAB „Vikeda“ atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentus. (t. 3, b. l. 73-78).

71 2015-12-01 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-21833 Labdaros ir paramos fondui „V. V.“, kuriuo reikalaujama pateikti visus dokumentus patvirtinančius L. „V. V.“ paramos skyrimą VŠĮ „F. P.“ bei visus dokumentus patvirtinančius L. „V. V.“ paramos gavimą iš AB „A.“, AB „K.“, AB „K.“ ir UAB „K.“ (t. 3, b. l. 79) , į kurį 2015-12-07 L. „V. V.“ atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentas. (t. 3, b. l. 80-156).

72 2016-01-18 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-1151 Labdaros ir paramos fondui „V. V.“, kuriuo reikalaujama pateikti visus dokumentus patvirtinančius L. „V. V.“ paramos skyrimą VŠĮ „S.“ (t.3, b. l. 157), į kurį 2016-01-18 L. „V. V.“ atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentas. (t. 3, b. l. 158-197).

73 2016-02-23 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-3633 UAB „K. V.“ dėl dokumentų pateikimo, kuriuo reikalaujama pateikti visus dokumentus, susijusius su 2015 metų K. V. 25 metų jubiliejaus šventės organizavimu: scenarijus, renginio dalyvių (svečių) sąrašus, sutartis, sąmatas, PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų aktus, apmokėjimo dokumentus (banko pavedimus, kasos išlaidų orderius), organizavimo dokumentus (prašymą leisti vykdyti renginį, leidimą vykdyti renginį ir kt.) (t.4, b. l. 1) , į kurį 2016-03-08 UAB „K. V.“ atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentus. (t. 4, b. l. 2-105).

74 2016-03-17 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-5378 UAB „VRS WPI Vilnius“, kuriuo reikalaujama pateikti visus dokumentus, susijusius su 2011, 2012, 2013, 2014 metų „Ledų švenčių“ ir 2015 metų K. V. 25 metų jubiliejaus šventės organizavimu: scenarijus, renginio dalyvių (svečių) sąrašus, sutartis, sąmatas, PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų aktus, apmokėjimo dokumentus (banko pavedimus, kasos išlaidų orderius), organizavimo dokumentus (prašymą leisti vykdyti renginį, leidimą vykdyti renginį ir kt.) (t.4, b. l. 106) , į kurį 2016-04-07 UAB „V.“ atsakė ir atsiuntė prašomus dokumentus. (t. 4, b. l. 107-169 – t. 5, b. l. 1-148).

75 2018-10-25 reikalavimas Nr. 25/5-3-11-17196 Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuriame prašoma pateikti duomenis apie tai, kada VŠĮ „S.“ sudarė sutartį (sutartis) dėl PVM, pelno deklaracijų teikimo per VMI elektroninio deklaravimo sistemą, kas pasirašė, kas buvo nurodytas, kaip asmuo (asmenys), teiksiantis (teiksiantys) deklaracijas šios įmonės vardu. (t.5, b. l. 165), į kurį VMI 2018-11-20 atsakė ir informavo, kad popierinę metinę pelno deklaraciją už 2014 metus pasirašė įmonės vadovas L. M., o dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartyje nurodyta, kad deklaracijas teikti gali J. G.. (t. 5, b. l. 166-170).

762019-04-19 ikiteisminio tyrimo metu apklausta specialistė D. I. paaiškino, kad specialisto išvadoje dėl VšĮ ‚F. P.“ nurodomos skirtingos pradžios ir pabaigos grynųjų pinigų išėmimo laikotarpių:

77psl. 25 (5-7 pastraipos) - 2014-08-28 - 2014-12-31 ir 2015-01-01 - 2015-10-17

78psl. 26 (2, 5 pastraipos) - 2014-08-22 - 2015-11-03

79psl. 27 (2, 3 pastraipos) - 2015-01-01 - 2015-10-17, 2014-08-22 - 2015-11-03

80psl. 28 (2 pastraipa) - 2014-08-22 - 2015-11-03

81paaiškindama, kad tyrimui buvo pateikta AB „Swedbank“ informacija kompaktiniame diske, kuriame nurodyta- „Finansinių operacijų išrašas nuo 2012-01-01 iki 2015-11-02“ (suformavimo data 2015-11-18), šiame išraše pateikta dviejų Įstaigų VšĮ „F. P.“ ir VšĮ „S.“ finansinių operacijų išrašai banko sąskaitose.

82Pagal pateiktą AB „Swedbank“ informaciją VšĮ „F. P.“ visos finansinės operacijos buvo vykdytos nuo 2014-08-22 iki 2015-10-21. Specialisto išvadoje nurodytos bankinių operacijų skirtingos datos (2014-08-28 pirmas grynųjų pinigų išmokėjimas, 2015-10-17 – paskutinis grynųjų pinigų išmokėjimas, 2015-11-03 – suformuoto AB „Swedbank“ „Finansinių operacijų išrašo“ paskutinė diena) patenka į 2014-08-22 - 2015-10-21 laikotarpį.

83Dėl to, kad specialisto išvadoje dėl VšĮ ‚S.“:

841. nurodomos skirtingos iš sąskaitos išimtų grynų pinigų sumos už 2012 metus psl. 33 (lentelė) 361 170 Lt, psl. 36 (paskutinė pastraipa) - 360 670 Lt (tikriausiai prie šios sumos turėjo būti nurodyta, kad 500 Lt buvo grąžinta įnešant į banko sąskaitą (361170-500=360670), kaip yra nurodyta aprašant grynųjų pinigų išėmimo ir grąžinimo operacijas už 2013 m. psl. 37 (2 pastraipa).

852. 2012 m. iš išgrynintų 360670 Lt darbo užmokesčiui ir apmokėjimui už prekes ir paslaugas buvo panaudota 7242.48 Lt ir liko nepanaudotų grynų pinigų 353427,52 Lt (psl. 36-37) :

862012 metais - 361 170 Lt buvo išimta grynais pinigais (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis);

872012-01-02 - 500 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, operacijos turinys nurodytas “Grąžinimas”);

882012 metais - 1 790,04 Lt buvo sumokėta už prekes ir paslaugas (tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų duomenimis);

892012 metais – 2 810,65 Lt apskaitytos darbo užmokesčio išlaidos (kasos knygoje „ Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ pagal kasos išlaidų orderius, pagal apskaitos registrus (Excel lenteles));

902012 metais - 2 641,79 Lt apskaityti apmokėjimai už prekes ir paslaugas (kasos knygoje „ Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ pagal kasos išlaidų orderius, pagal apskaitos registrus (Excel lenteles));

912012-01-01 - 2012-12-31 - 353 427,52 Lt nepanaudotas grynųjų pinigų likutis (361 170 – 500 – 1 790,04 – 2 810,65 – 2 641,79) (iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank laikotarpiu 2012-01-01 -2012-12-31 paimtų grynųjų pinigų likutis, įvertinus tyrimui pateiktų apskaitos dokumentų ir 2012 metų apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis).

923. 2013 m. iš išgrynintų 406300 Lt darbo užmokesčiui ir apmokėjimui už prekes ir paslaugas buvo panaudota 5748,70 Lt ir liko nepanaudotų grynų pinigų 400551,30 Lt (psl. 37, 40 )

932013 metais – 410 550 Lt buvo išimta grynais pinigais (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis);

942013-08-25 - 4 000 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, operacijos turinys nurodytas “Grąžinimas”);

952013-09-23 - 250 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, operacijos turinys nurodytas “Grąžinimas”);

962013 metais - 342,70 Lt buvo sumokėta už prekes ir paslaugas (tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų duomenimis);

972013 metais – 5 406 Lt apskaitytos darbo užmokesčio išlaidos (kasos knygoje „ Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ pagal kasos išlaidų orderius, pagal 2013 m. apskaitos registrus (Excel lenteles));

982013 metais - 1 000 Lt gautas VšĮ „K.“ apmokėjimas už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą ( - ), pagal 2013 m. apskaitos registrus (Excel lenteles)).

992013-01-01 – 2013 12-31 – 401 551,30 Lt nepanaudotas grynųjų pinigų likutis (410 550 – 4 000 – 250 – 342,70 – 5 406 + 1 000) (iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank laikotarpiu 2013-01-01 -2013-12-31 paimtų ir įmokėtų į Įstaigos kasą grynųjų pinigų likutis, įvertinus tyrimui pateiktų apskaitos dokumentų ir 2013 m. apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenis).

1004. 2014 m. iš išgrynintų 723400 Lt darbo užmokesčiui ir apmokėjimui už prekes ir paslaugas buvo panaudota 151539,47 Lt ir liko nepanaudotų grynų pinigų 571860,53 Lt (išvadoje suma nenurodyta) (psl.43-48).

1012014 metais – 723 400 Lt buvo išimta grynais pinigais (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S/“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis), iš jų:

1022014-08-22 - 2 220 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, operacijos turinys nurodytas “Įnešimas”);

1032014 metais – 151 539,47 Lt buvo sumokėta už prekes ir paslaugas (tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų, apskaitos dokumentų ir 2014 m. apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis);

1042014-01-08 - 400 Lt apskaitytos išlaidos už prekes ir paslaugas (pagal 2014-01-01 – 2014-08-31 apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis, apskaitos dokumentai tyrimui nepateikti);

1052014-01-01 – 2014-08-31 – 3 600 Lt apskaitytos darbo užmokesčio išlaidos (pagal 2014-01-01 – 2014-08-31 apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis, KIO tyrimui nepateikti);

1062014-09-17 - 200 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, operacijos turinys nurodytas “Įnešimas”);

1072014-09-18 - 720 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, operacijos turinys nurodytas “Įnešimas”);

1082014-01-01 - 2014-12-31 – 564 720,53 Lt nepanaudotas grynųjų pinigų likutis (723 400 – 2 220 – 151 539,47 – 400 – 3 600 – 200 - 720) iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank laikotarpiu 2014-01-01 -2014-08-31 paimtų grynųjų pinigų likutis, įvertinus tyrimui pateiktų apskaitos dokumentų ir 2014-01-01 – 2014-08-31 apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenis; nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 apskaitos registrai ir apskaitos dokumentai tyrimui nepateikti, todėl buvo įvertinti tik VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) banko išrašų duomenys ( šiuo laikotarpi į atsiskaitomąją sąskaitą buvo įnešta 920 Lt (200+720)).

109Iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank iš viso laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-12-31 paimtų grynųjų pinigų likutis, įvertinus tyrimui pateiktų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų duomenis, ir nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 įvertintus tik VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) banko išrašų duomenis nustatyta, kad nepanaudotas grynųjų pinigų likutis buvo:

1102012-01-01 – 2012-12-31 - 353 427,52 Lt;

1112013-01-01 – 2013-12-31 - 401 551,30 Lt;

1122014-01-01 – 2014-12-31 - 564 720,53 Lt

113Iš viso laikotarpiu 2012-01-01 – 2014-12-31 - 1 319 699,35 Lt (t. 8, b. l. 15-18).

114 2018-02-28 Specialisto išvada Nr. 04/10-2-20-2254 „Dėl VšĮ „F. P.“ ir VšĮ „S.“ ūkinės finansinės veiklos, kurioje nurodyta, kad tyrimas atliktas už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2015-12-31.

115Atsakant į klausimą, ar VšĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ piniginėmis lėšomis galėjo būti finansuojamos 2012, 2013, 2014 metais ledų šventės („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventė (Jei ne, tai kas ir kokiais veiksmais (neveikimu) ir kokius teisės aktus pažeidė? Kokia pinigų suma, kiekvienais metais (2012, 2013, 2014 m.) ledų šventes („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventę atskirai finansavo VšĮ „F.“ ir VšĮ „S.“), dėl VšĮ „F.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad Viešoji įstaiga „F.“ juridinių asmenų registre įregistruota 2014-08-11, todėl atsakant į 1-ą klausimą dėl VšĮ „F.“ bus vertinamas 2014-08-11 – 2015-12-31 laikotarpis.

116VšĮ „F.“ Inspekcijai pateikė Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą (FR0478 forma) už 2014 m. (priedas 21), kurioje nurodė, kad iš L. „V.-V.“ (kodas ( - )) gavo 183 760 Lt paramos, iš UAB „A.“ (kodas ( - )) gavo 5 000 Lt paramos, iš UAB „B.“ (kodas ( - )) gavo 150000 Lt paramos ir iš UAB „Lux E. L.“ gavo 863 Lt paramos, iš viso 2014 m. gauta 339 623 Lt paramos.

117Minėtoje ataskaitoje nurodyta, kad 139 053 Lt suteiktos paramos panaudota renginių išlaidoms, nepanaudotas paramos likutis laikotarpio pabaigoje (2014-12-31) – 200 570 Lt.

118Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita už 2015 m. nepateikta. VšĮ „F.“ pažeidė 1993 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 str. 2 d. nuostatas „Juridiniai asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą, išskyrus šeimynas, privalo atskirai tvarkyti pagal šį įstatymą gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti gautos paramos teikėjus, jeigu parama nebuvo gauta anonimiškai, taip pat paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota, tai yra įvardyti konkrečius gavėjus, jeigu lėšos ar turtas, gauti kaip parama, perduoti kitam asmeniui) ir jų pačių teikiamos paramos ir (arba) labdaros apskaitą (joje nurodyti duomenis apie konkrečius paramos ir (arba) labdaros gavėjus, paramos ir (arba) labdaros dalyką ir jo vertę) bei Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ir metinę ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie jų pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu. Juridiniai asmenys mėnesio ataskaitą teikia tais atvejais, kai nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gautos paramos arba šių juridinių asmenų vienam paramos ir (arba) labdaros gavėjui suteiktos paramos ir (arba) labdaros suma viršija 15 000 eurų.

119Pagal tyrimui pateiktus dokumentus (AB „Swedbank“ sąskaitos ( - ) išrašus, priedas 42) už laikotarpį nuo 2014-08-22 iki 2015-10-21 nustatyta, kad į VšĮ F.“ į atsiskaitomąją sąskaitą gavo 383 505,79 EUR įplaukų:

1202014 m. gavo 406 173,51 Lt (117 635,98 EUR) įplaukų, iš jų:

121L. „V.-V. – 183 760,00 Lt (parama), UAB „A.“ – 5000,00 Lt (parama), UAB „B.“ – 150 000,00 Lt (parama), UAB „L. E.“ – 863,20 Lt (parama), S. – 16 500,00 Lt (pagal sąskaitas-faktūras SM Nr. ( - ), SM Nr. ( - )), J. M. – 16 925,00 Lt (pagal sutartis: Nr. 001-2014-08-20, pagal sąskaitą-faktūrą (numeris ir data nenurodyta), R. – 4200,00 Lt (už paslaugas pagal 2014-09-10 sutartį ir pagal sąskaitą Nr. ( - )), P. – 1726,40 Lt (pagal 2014-09-12 sąskaitą-faktūrą Nr. ( - )), UAB „F.“ – 21 700,00 Lt (pagal sąskaitas-faktūras SM ( - ) ir ( - )), VšĮ „K.“ – 1000 Lt (pagal sąskaitą-faktūrą Nr. ( - )), VšĮ “K.“ – 3500,00 Lt (pagal sąskaitą-faktūrą Nr. ( - )), D. D. AS – 998,91 Lt (EUR 290,00 kursas 3,4445-> LTL/I. B.); 2015 m. gavo 265 869,81 EUR įplaukų, iš jų:

122L. „V.-V. – 98 240,00 EUR (parama), UAB „B.“ – 150 000 EUR (parama), J. M. – 485,00 EUR (pagal sąskaitą-faktūrą (numeris ir data nenurodyta), S. – 16 000,00 EUR (pagal sąskaitas-faktūras ( - ) ir ( - )), VšĮ „K.“ – 1000,00 EUR (pagal sąskaitą-faktūrą Nr. ( - )), UAB „P.“ – 144,81 EUR (pagal sąskaitą-faktūrą ( - )).

123Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ sąskaitos (( - )) išrašus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki 2014-12-31 VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) banko išlaidos sudarė 367 056,39 Lt, iš jų: - 218 400 Lt (63 253 EUR) – išimta grynais pinigais iš banko sąskaitos, - 28 656,39 Lt (8 299,46 EUR) – sumokėta už paslaugas ir prekes (už banko paslaugas, VSDF įmokos, Lukoil už kurą, UAB „G.“, UAB „T.“, UAB „V.“, UAB „M.“, L. L., R. R. ir M. B.), - 120 000 Lt (34 754,40 EUR) – pervesta į VšĮ „S.“ sąskaitą.

124Pagal pateiktus AB „Swedbank“ sąskaitos (( - )) išrašus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-17 VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) banko išlaidos sudarė 278 742,78 EUR, iš jų: - 246 680 EUR – išimta grynais pinigais iš banko sąskaitos (iš jų 1 540 EUR grąžinta (246 680 – 1540 = 245 140 EUR)); - 32 062,78 EUR – sumokėta už paslaugas ir prekes (už banko paslaugas, VSDF įmokos, Lukoil už kurą, VšĮ „M.“ už renginius, UAB „R.“, UAB „M. P.“, UAB „N.“, UAB „I.“, VšĮ „V.“, UAB „T.“, UAB „G.“, UAB „G.“, UAB „M.“, UAB „S.“, UAB „S. S.“, L. L., M. B., K. N., V. P., I. P., R. R. ir G. K..

125Pažymėtina, kad VšĮ „F.“ tyrimui nepateikė buhalterinės apskaitos registrų bei pirminių apskaitos dokumentų (sąskaitų faktūrų, kasos dokumentų, atskaitingų asmenų avansinių apyskaitų, apskaitos registrų), tuo pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 nuostatas: – 3 str. 1 d. – apskaita tvarkoma pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus; – 4 str. – ūkio subjektai buhalterinę apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama, 2) pateikiama laiku, 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams; – 6 str. 2 d. – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. – 12 str. 1 d. – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus; 2 d. – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais; - 12 str. 4 d. – apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti; - 16 str. 1 d. - ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, 3 d. – apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine- sistemine arba kita tvarka; - 17 str. - finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Finansinės atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

126Dėl aukščiau nurodytų pažeidimų nustatyti, ar VŠĮ „F.“ piniginėmis lėšomis galėjo būti finansuojamos 2012, 2013, 2014 metais ledų šventės („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventė ir kokia pinigų suma, kiekvienais metais (2012, 2013, 2014 m.) ledų šventes („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventę atskirai finansavo VŠĮ „F.“, nėra galimybės.

127Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d. nuostatą „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą“. Šio įstatymo 14 str. nurodyta, kad „už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, o pagal minėto Įstatymo 21 str. nuostatas: 1. „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“ Vieninteliu VšĮ „F.“ vadovu buvo R. M., kuris ir buvo atsakingas už VšĮ „F.“ apskaitos organizavimą.

128Dėl VšĮ „S.“ nustatyta, kad VšĮ „S.“ (kodas ( - )) mokesčio mokėtojų registre įregistruota 2012-05-17 adresu ( - ), Vilnius, PVM mokėtoja neįregistruota, 2012-05-17 VšĮ „S.“ įregistruotas paramos gavėjo statusas. VšĮ „S.“ Inspekcijai pateikė Paramos gavimo ir panaudojimo metines ataskaitas (forma FR0478) už 2012-2014 m., kuriose deklaravo: - už 2012 m. iš L. „V.-V.“ (kodas ( - )), gautą 387 400 Lt paramą, 100 503 Lt saviems tikslams (renginių išlaidos) panaudotą paramą, 286 897 Lt paramos likutį laikotarpio pabaigoje; - už 2013 m. iš L. „V.-V.“ gautą 346 000 Lt paramą, 69 566 Lt saviems tikslams (renginių išlaidos) panaudotą paramą, 563 331 Lt paramos likutį laikotarpio pabaigoje; - už 2014 m. gautą 505 000 Lt paramą (100 000 Lt iš L. „V.-V.“, 100 000 Lt iš UAB „N.“ (kodas ( - )), 5 000 Lt iš UAB „A.“ (kodas ( - )), 300 000 Lt iš UAB „B.“ (kodas ( - ))), 141 308 Lt saviems tikslams (renginių išlaidos) panaudotą paramą, 938 393 Lt / 271 777,40 EUR paramos likutį laikotarpio pabaigoje.

129Operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad VšĮ „S.“ 2012 m. - 2014 m. iš viso gavo 1 238 400 Lt paramos iš: L. „V. – V.“ – 833 400 Lt (2012 m. 387 400 Lt, 2013 m. – 346 000 Lt, 2014 m. – 100 000 Lt), 2014 m. - UAB „B.“ – 300 000 Lt, UAB „N.“ - 100 000 Lt, UAB „A.“ – 5 000 Lt.

130Pagal tyrimui pateiktus 2012-2013 m. buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus nustatyta, kad VšĮ „S.“ iš L. „V.-V.“ 2012 m. – 2013 m. 733 400 Lt gautos paramos panaudojo 170 069,16 Lt renginiams Kėdainiuose: ledų šventei „Dadukas“ (2012 m. - 38 276,02 Lt, 2013 m. - 48 723,50 Lt; edukacinei programai „Sveika mokykla“ (2012 m. - 62 226,79 Lt, 2013 m. - 20 842,85 Lt).

131Pagal tyrimui pateiktus 2014 metų buhalterinės apskaitos dokumentus (gautas sąskaitas faktūras, sutartis, banko išrašus) nustatyta, kad VšĮ „S.“ iš L. „V.-V.“, UAB „N.“, UAB „B.“ ir UAB „A.“ 505 000 Lt gautos paramos 2014 m. ledų šventei panaudojo tik 7 735 Lt sraigtasparnio nuomai ir koncertinės programos parengimo paslaugoms. Ar VšĮ „S.“ iš L. „V.-V.“, UAB „N.“, UAB „B“ ir UAB „A.“ 505 000 Lt gautos paramos panaudojo daugiau lėšų 2014 m. ledų šventei („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“) pagal tyrimui pateiktus 2014 metų buhalterinės apskaitos dokumentus (gautas sąskaitas faktūras, sutartis, banko išrašus) nėra galimybės nustatyti.

132VMI 2016-03-29 atlikus operatyvų patikrinimą, nustatyta, kad VšĮ „S.“ pagal 2014-10-06 sutartį ir dokumentų perdavimo - priėmimo aktą perleido dalininko teisės Indijos piliečiui. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktą medžiagą nenustatyta, kad VšĮ „S.“ 2015 m. vykdė veiklą, todėl nėra galimybės nustatyti, ar, ir kokia pinigų suma, VšĮ „S.“ galėjo finansuoti „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventę.

133Apibendrinant ikiteisminio tyrimo metu pateiktą medžiagą konstatuotina, kad VšĮ „S.“ 2012 m. – 2014 m. iš L. „V.-V.“, UAB „N.“ ir UAB „B.“, UAB „A.“ 1 238 400 Lt gautos paramos panaudojo tik 177 804,16 Lt, t. y. tokia suma galėjo finansuoti 2012 m. 2013 m., 2014 m. - ledų šventę „Dadukas“ ir edukacinę programą „Sveika mokykla“ („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“). Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. VšĮ „S.“ veiklos nevykdė, už 2015 m. buhalterinės apskaitos dokumentai ikiteisminio tyrimo metu nepateikti, todėl nustatyti, ar, ir kokia pinigų suma, VšĮ „S.“ galėjo finansuoti „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventę, negalima.

134Dėl R. M. išgrynintų piniginių lėšų ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2012 metais iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo išimta grynais pinigais 360 670 Lt, iš jų 200 Lt pagal 2012-06-14 ( - ) buvo apskaityti kasoje, o 360 470 Lt atvaizduoti atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose.

135Tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų duomenimis atskaitingas asmuo R. M. iš paimto grynais pinigais avanso 360 470 Lt už prekes ir paslaugas sumokėjo tik 1 790,04 Lt. VšĮ „S.“ veikloje, R. M. avansinių apyskaitų duomenimis, nepanaudotas grynųjų pinigų likutis 358 679,96 Lt (360 470 – 1790,04) paimtas iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo apskaitytas kasoje už visus metus išrašant 4 kasos pajamų orderius: 2012-07-17 ( - )– 83 009,96 Lt, 2012-09-12 ( - ) - 200 550 Lt, 2012-11-07 ( - ) – 63 980 , 2012-12-31 ( - ) - 11 140 Lt.

136Ikiteisminio tyrimo metu pateiktuose kasos registruose už 2012 m. pagal kasos išlaidų orderius apskaitytos darbo užmokesčio 2810,65 Lt išlaidos ir apskaityti apmokėjimai už prekes ir paslaugas 2 641,79 Lt. Pagal apskaitos registrus (Excel lenteles) kasos sąskaitoje 2012-12-31 apskaitytas nepanaudotas paimtų iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) pinigų likutis 353 427,52 Lt (360 670 - 1790,04 - 2810,65 - 2 641,79).

1372013 metais iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) išimta grynais pinigais 406 300 Lt, kurie atvaizduoti atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose.

138Tyrimui pateiktų 2013 m. avansinių apyskaitų duomenimis atskaitingas asmuo R. M. iš gauto grynais pinigais avanso 406 300 Lt VšĮ „S.“ veikloje panaudojo tik 342,70 Lt. VšĮ „S.“ veikloje, R. M. avansinių apyskaitų duomenimis, nepanaudotas grynųjų pinigų likutis 405 957,30 Lt (406 300 – 342,70) paimtas iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo apskaitytas kasoje, išrašant kasos pajamų orderius: 2013-01-31 ( - ) – 10 600 Lt, 2013-06-18 ( - ) – 57 500,90 Lt, 2013-07-09 ( - ) – 19 900 Lt, 2013-09-04 ( - ) – 2 056,40 Lt, 2013-09-05 ( - ) – 20 000 Lt, 2013-09-16 ( - ) – 71 350 Lt, 2013-10-07 ( - ) – 209 800 Lt, 2013-11-06 ( - ) – 11 350 Lt, 2013-11-29 ( - ) – 600 Lt, 2013-12-31 ( - ) – 2 800 Lt.

139Ikiteisminio tyrimo metu pateiktuose kasos registruose už 2013 m. pagal KIO apskaitytos darbo užmokesčio 5 406 Lt išlaidos. 2013 metais nepanaudotas paimtų iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) grynųjų pinigų likutis 400 551,30 Lt (405 957,30 - 5 406).

140Pagal tyrimui pateiktus 2013 metų apskaitos registrus (Excel lenteles) grynųjų pinigų likutis 2013-12-31 buhalterinėje sąskaitoje „Kasa“ apskaitytas 754 978,82 Lt, iš jų 2012 metais nepanaudoti VšĮ „S.“ veikloje iš atsiskaitomosios sąskaitos paimti grynieji pinigai 353 427,52 Lt, 2013 metais nepanaudoti VšĮ „S.“ veikloje iš atsiskaitomosios sąskaitos paimti grynieji pinigai 400 551,30 Lt ir gautas VšĮ „K.“ apmokėjimas 1 000 Lt už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą ( - ).

141Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktoje Vilniaus apskrities VMI 2014-08-28 Operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ) teigiama: kad „<...> paprašius pateikti turimų Įstaigos kasoje grynųjų pinigų likutį (754 978,82 Lt) suskaičiavimui, VšĮ „S.“ pateikė paskolų sutartis, kurių pagrindu įformino fiziniams asmenims 716 000 Lt suteiktas paskolas, bei pateikė kasos išlaidų orderius : 2014-05-27 ( - ) R. B. – 270 000 Lt, 2014-06-02 ( - ) H. M. – 300 000 Lt, 2014-06-23 ( - ) S. Č. – 146 000 Lt ir tokiu būdu sumažino kasos likutį.“

142VšĮ „S.“ tyrimui pateikė su fiziniais asmenimis sudarytas paskolų sutartis ir kasos išlaidų orderius, kurių pagrindu įformintos 716 000 Lt paskolos: 1. 2014-01-07 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su H. M. 300 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ); 2. 2014-05-27 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su R. B. 270 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ); 3. 2014-06-23 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su S. Č. 146 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ).

143Pateiktų atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios Swedbanke išrašų duomenimis, 2014 metais iš VšĮ „S.“ kreditine kortele Nr. ( - ) (naudotojas R. M.) ir kreditine kortele Nr. ( - ) (naudotojas L. M.) buvo išimta grynais pinigais 723 400 Lt. Grynųjų pinigų išėmimo operacijos atliktos nuo 2014-01-02 iki 2014-12-15: - nuo 2014-01-02 iki 2014-08-01 – 275 600,00 Lt, - nuo 2014-08-01 iki 2014-08-31 – 130 000 Lt, - nuo 2014-09-01 iki 2014-10-05 - 99 000 Lt iki VšĮ „S.“ perleidimo sutarties sudarymo, - nuo 2014-10-06 iki 2014-12-31 - 218 800 Lt po VšĮ „S.“ perleidimo sutarties sudarymo.

144Pažymėtina tai, kad iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) laikotarpiu nuo 2014-10-07 iki 2014-12-31, kai buvo įforminta VšĮ „S.“ dalininko (L. M. ) teisių perleidimo sutartis Indijos piliečiui B. S., kreditine kortele ( - ), kurios naudotojas L. M., grynais pinigais buvo išimta 218 800 Lt. 2015 m. lapkričio 11 d. Inspekcijai pateiktame R. M. paaiškinime Nr. ( - ) nurodyta: „Prieigą prie banko sąskaitų turėjo ir galėjo jas valdyti sūnus, tačiau jis to nedarė, o sąskaitas valdžiau aš <...> Aš buvau atsakingas už banko pervedimų operacijas ir grynųjų pinigų įnešimą / išėmimą.“ (priedas 51). Pagal tyrimui pateiktus VšĮ „S.“ apskaitos registrus (Excel lentelės) nuo 2014?01?01 iki 2014-08-31 nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014-01-02 iki 2014-08-01 iš išgrynintų 275 600,00 Lt: 19 000 Lt apskaityta VšĮ „S.“ kasoje, 261 600 Lt apskaityti atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose, iš kurių 156 539,47 Lt apmokėta už prekes ir paslaugas, laikotarpiu nuo 2014-08-21 iki 2014-08-31 iš banko paimti 130 000 Lt apskaityti atskaitingų asmenų sąskaitoje.

145Apskaitos registrai (Excel lentelės) nuo 2014-09-01 iki 2014-10-06 (iki VšĮ „S.“ perleidimo sutarties sudarymo) ir nuo 2014-10-07 iki 2014-12-31 (po VšĮ „S.“ perleidimo sutarties sudarymo) ir už 2015 metus tyrimui nepateikti.

146VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus ir neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų negalima nustatyti kaip buvo, ir ar buvo, VšĮ „S.“ veikloje panaudoti ir kaip buvo apskaityti 1 325 657,96 Lt, iš jų: - 317 800 Lt po 2014-08-31 iš atsiskaitomosios sąskaitos išimti gryni pinigai, - 18,61 Lt apskaitytas 2014-08-31 pinigų likutis banko sąskaitoje, - 51 778,82 Lt apskaitytas 2014-08-31 pinigų likutis VšĮ „S.“ kasoje, - 240 060,53 Lt pagal apskaitos registrus užfiksuotas 2014-08-31 atskaitingo asmens įsipareigojimas VšĮ „S.“, - 716 000 Lt pagal apskaitos registrus užfiksuoti 2014-08-31 fizinių asmenų įsipareigojimai VšĮ „S.“, pagal sudarytas Paskolų sutartis, tuo VšĮ „S.“ pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 nuostatas: – 3 str. 1 d. – apskaita tvarkoma pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus; – 4 str. – ūkio subjektai buhalterinę apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama, 2) pateikiama laiku, 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams; – 6 str. 2 d. – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. – 12 str. 1 d. – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus; 2 d. – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais; - 12 str. 4 d. – apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti; - 16 str. 1 d. - ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, 3 d. – apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine- sistemine arba kita tvarka; - 17 str. - finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Finansinės atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

147Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d. nuostatą „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą“. Šio įstatymo 14 str. nurodyta, kad už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys, o pagal minėto Įstatymo 21 str. nuostatas „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“. VšĮ „S.“ direktoriaus pareigas nuo 2012-05-17 ėjo L. M. (VšĮ „S.“ neįdarbintas). Pateiktais 2017-10-03 VĮ „Registrų centras“ duomenimis, VšĮ „S.“ steigėjas ir direktorius - L. M., t. y. duomenys, kad būtų pasikeitę dalininkai, Registrų centre neįregistruoti.

148Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktas liudytojo R. M. 2015-m. lapkričio 11 d. Paaiškinimas Nr. ( - ), kuriame teigiama, kad „S. Č., R. B., H. M. grąžino Įstaigos jiems suteiktas paskolas, grąžino visą pasiskolintą sumą kiekvienas atskirai grynais pinigais. Įstaiga priimdama iš jų grąžintus pinigus išrašė Kasos pajamų orderius, kuriuos pasirašiau aš. Pinigus šie fiziniai asmenys grąžino iki Įstaigos pardavimo, kuriuos aš laikiau pas save namuose iki juos išleidžiant pagal paskirtį.“ Tačiau, kaip teigia R. M., kasos pajamų orderiai, išrašyti grąžinus paskolas, VšĮ „S.“ apskaitoje pagal pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) neapskaityti: asmenims, pagal įformintas paskolas, įsipareigojimai VšĮ „S.“ nenurašyti ir pinigai kasoje neapskaityti.

149Užduotyje nurodyta, kad: „R. M. veikdamas 2014 m. sausio - 2015 m. birželio mėnesių laikotarpiu <...> pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės <...> VŠĮ S.“ priklausantį turtą <...> bei “<...> Siekdamas nuslėpti savo įvykdytą nusikalstamą veiką R. M. pagal 2014 m. spalio 6 d. sutartį, dokumentų perdavimo-priėmimo aktą imitavo fiktyvų VŠĮ „S.“ <...> pardavimą.<..>“.

150VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų nepateikė, bei, kaip teigiama užduotyje, įformino fiktyvų VšĮ „S.“ pardavimą, ir kaip nurodyta užduotyje: “<...> nustatyta, kad R. M. organizavo <...> VšĮ „S.“ buhalterinių dokumentų sunaikinimą.“

151VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus ir neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 ir už 2015 metus buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų negalima nustatyti, ar fiziniams asmenims paskolomis įforminti 716 000 Lt buvo grąžinti į VšĮ „S.“ kasą, jeigu buvo grąžinti, tai kaip buvo ir ar buvo apskaityti buhalterinėje apskaitoje. Jeigu buvo grąžinti, tai ar buvo panaudoti VšĮ „S.“ veikloje ir jeigu buvo, tai kokiems tikslams buvo panaudoti.

152Tokiu būdu 2018-02-28 specialisto išvadoje Nr. ( - ), atsakant į klausimą, ar VšĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ piniginėmis lėšomis galėjo būti finansuojamos 2012, 2013, 2014 metais ledų šventės („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventė (Jei ne, tai kas ir kokiais veiksmais (neveikimu) ir kokius teisės aktus pažeidė? Kokia pinigų suma, kiekvienais metais (2012, 2013, 2014 m.) ledų šventes („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventę atskirai finansavo VšĮ „F.“ ir VšĮ „S.“), dėl VšĮ „F.“ suformuluota išvada, kad, kadangi VšĮ „F.“ tyrimui nepateikė buhalterinės apskaitos registrų bei pirminių apskaitos dokumentų (sąskaitų faktūrų, kasos dokumentų, atskaitingų asmenų avansinių apyskaitų, apskaitos registrų), tuo pažeisdama 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 3 str. 1 d., 4 str., 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 12 str. 4 d., 16 str. 1 d., 17 str. nuostatas, nustatyti, ar VŠĮ „F.“ piniginėmis lėšomis galėjo būti finansuojamos 2012, 2013, 2014 metais ledų šventės („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventė ir kokia pinigų suma, kiekvienais metais (2012, 2013, 2014 m.) ledų šventes („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“), 2015 metų UAB „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventę atskirai finansavo VŠĮ „F.“, nėra galimybės.

153VšĮ „F.“ 339 623,20 Lt (ekv. 98 361,68 EUR) 2014 m. ir 248 240,00 EUR 2015 m., viso 346 601,68 EUR gauta parama iš įmonių (paramos teikėjų) nebuvo panaudota pagal paskirtį ar visuomenei naudingais tikslais.

154Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad VšĮ „F.“ gautos paramos, kaip numatyta VšĮ „F.“ įstatuose bei Paramos sutartyse, veikloje nepanaudojo, kad dalis (308 393,01 EUR) gautos paramos pinigų iš VšĮ „F.“ banko sąskaitos išgryninti fizinio asmens R. M..

155Be to, 2018-02-28 Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl VšĮ „S.“ suformuluota išvada, kad pagal ikiteisminio tyrimo metu pateiktus dokumentus nustatyta, kad VšĮ „S.“ 2012 m. – 2014 m. iš L. „V.-V.“, UAB „N.“ ir UAB „B.“, UAB „A.“ 1 238 400 Lt gautos paramos panaudojo tik 177 804,16 Lt, t. y. tokia suma galėjo finansuoti 2012 m. 2013 m., 2014 m. - ledų šventę „Dadukas“ („Dadu“ ledų, Ledų „Dadu“) ir edukacinę programą „S.“. 2015 m. VšĮ „S.“ veiklos nevykdė, už 2015 m. buhalterinės apskaitos dokumentai nepateikti, todėl nustatyti, kokia pinigų suma VšĮ „S.“ galėjo finansuoti, ir ar finansavo, „K. V.“ 25 metų jubiliejaus šventę, negalima.

156Kadangi VšĮ „S.“ nepateikti dokumentai, pagrindžiantys gautos 1 060 595,84 Lt (2012 m. - 286 897,19 Lt, 2013 m. - 276 433,65 Lt ir 2014 m. – 497 265 Lt) paramos panaudojimą visuomenei naudingai ir nesavanaudiškai veiklai LPĮ 3 straipsnio 3 dalies prasme, taip pat ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad gautos paramos lėšos būdavo išgryninamos R. M. ir panaudotos kitiems tikslams, nei numatyta „S.“ įstatuose - visuomenei naudingai ir nesavanaudiškai veiklai vykdyti, daroma išvada, kad VšĮ „S.“ gauta 1 060 595,84 Lt (2012 m. - 286 897,19 Lt, 2013 m. - 276 433,65 Lt ir 2014 m. – 497 265 Lt) parama panaudota ne pagal paskirtį.

157Atsakant į klausimus, ar 2014 -2015 metų laikotarpiu VŠĮ „F.“ piniginės lėšos buvo panaudotos laikantis norminių aktų reikalavimų (jei ne, tai kas, kokiais veiksmais (neveikimu) kokius teisės aktus pažeidė), bei, ar 2014 - 2015 metų laikotarpiu VŠĮ „F.“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma laikantis nustatytų norminių aktų reikalavimų (jei ne, tai kas, kokiais veiksmais (neveikimu) kokius teisės aktus pažeidė, ar dėl nustatytų pažeidimų galima visiškai ar iš dalies nustatyti VŠĮ „F.“ veiklą, jos turtą nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą (jei ne, tai ko ir dėl kokių pažeidimų visiškai ar iš dalies negalima nustatyti)), ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad VŠĮ „F.“ tiriamojo laikotarpio 2014-2015 metų apskaitos registrai ir dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos dokumentai, avansinės apyskaitos, apskaitos registrai) tyrimui nepateikti. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas : „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“.

158Pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „F.“ banko sąskaitos (( - )) išrašų duomenis Įstaiga gavo įplaukų: 2014 metais 406 173,51 Lt, iš jų: 339 623,20 Lt (98 361,68 EUR) paramos; 66 550,31 Lt (19 274,30EUR) - pajamų iš parduotų paslaugų. 2015 metais 267 417,51 EUR, iš jų: 248 200 EUR paramos; 17 629,81 EUR pajamų iš suteiktų paslaugų; 1 547,70 EUR į sąskaitą grąžintų pinigų, banko komisinių.

159Pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, 2014-2015 metais gautų įplaukų apibendrinti duomenys pateikti lentelėje Nr. 3.

160Iš lentelėje Nr. 1 pateiktų duomenų matyti, kad 2014 metais Įstaiga gavo 66 550,31 Lt pinigines lėšas pagal sutartis ir sąskaitas, iš jų: iš S. – 16 500 Lt, J. M. – 16 925 Lt, R. – 4 200 Lt, UAB „F.“ - 21 700 Lt, VšĮ K. – 1000 Lt, VšĮ K. – 3 500 Lt ir kt (išvados lentelė Nr. 1).

1612015 metais pagal sutartis ir sąskaitas Įstaiga gavo – 17 629,81 EUR, iš jų: S. – 16 000 EUR, J. M. – 485 EUR, VšĮ K. – 1 000 EUR ir kitų (išvados lentelė Nr. 1).

162VšĮ „F.“, kaip juridinis asmuo, turintis paramos gavėjo statusą (2014?08?12) 2014-2015 metais buvo sudariusi su paramų teikėjais Paramų gavimo sutartis.

163Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktos L. „V. –V.“ Paramos sutartys sudarytos su VšĮ „F.“ 2014 metais: 2014-08-07, 2014-08-25, 2014?08?29, 2014-09-17 kurių pagrindu buvo suteikta parama 183 760 Lt (priedas 17). Sutartyse nurodytas paramos tikslas - paramos gavėjo švietėjiškai, nekomercinei veiklai Kėdainių rajone, skirtai vaikų ir suaugusiųjų vasaros laisvalaikio, kultūrinių bei švietėjiškų renginių įgyvendinimui paremti, edukacinei programai „Sveika mokykla" Kėdainių mieste ir rajone paremti sutartyse nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Paramos gavėjas įsipareigoja priimti teikiamą paramą ir panaudoti ją šios sutarties objekte nurodytai veiklai vykdyti, pateikti dokumentus, įrodančius paramos gavėjo statuso turėjimą.

164Tyrimui pateiktos L. „V. –V.“ Paramos sutartys sudarytos su VšĮ „F.“ 2015 metais: 2015-04-20 - suteikta 14 000 EUR parama, 2015-06-03, 2015?07?01, 2015-07-23, 2015-08-03, 2015- 09-15 - suteikta po 14 400 EUR parama bei 2015?09?23 - suteikta parama 12 240 EUR, iš viso 98 240 EUR (priedas 18).

165Tyrimui pateikta 2015 m. liepos 25 d. VšĮ „F. Dalininko įnašo perleidimo sutartis sudaryta su Ukrainos piliečiu B. G.. Pažymėtinai tai, kad po Dalininko įnašo perleidimo sutarties sudarymo (2015-07-25), sudarant su L. „V. –V.“ Paramos teikimo sutartis 2015-08-03, 2015- 09-15, 2015-09-23 VšĮ „F.“ atstovavo R. M., sutarčių apačioje įrašyta: Paramos gavėjas VšĮ „F.“, atstovaujama direktoriaus R. M., šalia parašas ir spaudas. Apmokėjimai pagal šias sutartis taip pat buvo atlikti (2015-08-05, 2015-09-23, 2015-09-30) po Įstaigos perleidimo sutarties sudarymo.

166Tyrimui pateiktos sudarytos UAB „B.“ (Bendrovės), atstovaujamos direktoriaus G. S., su VšĮ „F.“ (Įstaigos), atstovaujamos direktoriaus R. M., trys Paramos sutartys 2014-09-02, 2014-11-21, 2014-12-01, kurių pagrindu Bendrovė suteikė Įstaigai 150 000 Lt paramą (priedas.19). Sutartyse nurodytas paramos tikslas - paremti Paramos gavėjo būsimus kultūrinius projektus, kurių tikslas - kultūros puoselėjimas Lietuvoje, paramą naudoti Labdaros ir paramos Įstatymo nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams bei VŠĮ „F.“ veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti. Paramos gavėjas įsipareigoja gautą paramą disponuoti tik Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros Įstatyme nustatyta tvarka kultūros vystymui pagal paramos gavėjo Įstatus.

167Tyrimui pateikta 2015-02-09 Paramos sutartis UAB „B.", atstovaujamos direktoriaus G. S., sudaryta su VšĮ „F.“, atstovaujamos direktoriaus R. M., kurios pagrindu Bendrovė suteikė 150 000 EUR paramą, patvirtinta notarės (priedas 20). Pagal atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) išrašų duomenis nustatyta, kad VšĮ „F.“ 2014 metais iš viso gavo 339 623,20 Lt paramą iš: L. „V. –V.“ – 183 760 Lt, UAB „B.“ – 150 000 Lt, UAB „A.“ – 5 000 Lt, UAB „L.“. – 863,20 Lt. 2015 metais Įstaiga gavo 248 240 EUR paramą iš: L. „V. –V.“ – 98 240 EUR, UAB „B.“ – 150 000 Lt;

168VšĮ „F.“ Vilniaus apskrities VMI pateikė Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą (FR0478) (priedas Nr.21) už 2014 metus, kurioje deklaravo 339 623 Lt gautą paramą, bei nurodė, kad 139 053 Lt suteiktos paramos panaudojo renginių išlaidoms, nepanaudotas paramos likutis laikotarpio pabaigoje (2014-12-31) deklaruotas 200 570 Lt (339 623 - 139 053) (priedas 21). Tyrimui nepateiktos detalios renginių išlaidų, finansuojamų paramos lėšomis, ataskaitos. Dokumentai, patvirtinantys 139 053 Lt gautos paramos panaudojimą renginiams, tyrimui nepateikti. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478) už 2015 metus Vilniaus apskrities VMI nepateikta. Pagal 2000-07-11 labdaros ir paramos įstatymo Nr. VIII-1811 12 str. 2 d. nuostatas „<...>Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ir metinę ataskaitas, apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu.<...>“

169Užduotyje nurodyta, kad „Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad VŠĮ „F.“<...> iš Lietuvoje registruotų juridinių asmenų UAB „B.“, įm. k. 134953234, <...>, l. „V.-V.“, įm.k. ( - ) gavusi paramą įvairių projektų vykdymu, realiai numatytų projektų nevykdė, o gauti pinigai išgryninti ir panaudoti ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams.“

170VšĮ „F.“ apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos dokumentai, atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos, apskaitos registrai) tyrimui nepateikti, todėl ar Įstaiga gautą 346 601,68 EUR (2014 m. – 339 623,20 Lt (ekv. 98 361,68 EUR), 2015 m. 248 240,00 EUR) paramą, kaip numatyta VšĮ „F.“ įstatuose, Paramos sutartyse bei pagal LPĮ 3 straipsnio 3 d. panaudojo visuomenei naudingai ir nesavanaudiškai veiklai ir kaip panaudojo kitas uždirbtas pajamas (36 904,11 EUR) negalima nustatyti. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas : „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“.

171Dėl piniginių lėšų panaudojimo nustatyta, kad VšĮ „F.“, pagal AB „Swedbank“ išrašų duomenis, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 į atsiskaitomąją sąskaitą (( - )) gautas pinigines lėšas 367 056,39 Lt, panaudojo: Apmokėjo tiekėjams už prekes ir paslaugas – 25 505,28 Lt, Pervedė į VšĮ “S.” sąskaitą – 120 000 Lt, Įsigijo kurą iš L. B. mokėjimo kortele – 1 448,25 Lt, Sumokėjo VSDF įmokas – 489,36, Sumokėjo banko komisinių mokesčių – 1213,50 Lt, Išėmė grynais pinigais iš banko sąskaitos 218 400 Lt.

172Pateiktų AB „Swedbank“ išrašų duomenims, nuo 2014-08-28 iki 2014-12-31 iš VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) 36 kartus, atliekant finansines operacijas (vienos operacijos sumos ne daugiau 10 000 Lt) kreditine kortele (( - )) ir vieną kartą atliekant finansinę operaciją Banko skyriuje ( 2014-12-10 – 40 000 Lt) buvo išimta grynais pinigais 218 400 Lt.

173VšĮ „F.“, pagal AB ‚Swedbank“ išrašų duomenis, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-17 iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) panaudojo 278 742,78 EUR piniginių lėšų, iš jų: Apmokėjo tiekėjams už prekes ir paslaugas – 28 636,10 EUR, Įsigijo kurą ir kt. paslaugas mokėjimo kortele – 1 298,9 EUR, Sumokėjo VSDF įmokas – 675,26 EUR, Sumokėjo banko komisinių mokesčių – 1 452,52 EUR, Išėmė grynais pinigais iš banko sąskaitos 246 680 EUR (iš jų 1 540 EUR grąžino).

174Nuo 2015-01-01 iki 2015-10-17 iš VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) 151 kartą atliekant finansines operacijas (vienos operacijos sumos ne daugiau 3 000 EUR) kreditine kortele (Nr. ( - )) ir penkis kartus atliekant finansines operacijas Banko skyriuose (2015-03-06, 2015-03-18 (2 kr.), 2015-04-07, 2015-04-08 – 71 000 EUR) buvo išimta grynais pinigais 246 680 EUR. 2015-03-01 1 540 EUR buvo grąžinta į sąskaitą, iš viso išimta grynais pinigais 245 140 EUR (246 680 -1 540).

175Tyrimui pateikta 2015 m. liepos 25 d. VšĮ „F. Dalininko įnašo perleidimo sutartis sudaryta su Ukrainos piliečiu B. G.. Tame tarpe laikotarpiu nuo 2015-07-28 iki 2015-10-17 53 kartus atliekant finansines operacijas kreditine kortele (Nr. ( - )) kurios naudotojas, pagal pateiktą AB Swedbank informaciją, R. M., buvo išimta grynais pinigais 70 770 EUR. Pažymėtinai tai, kad po Dalininko įnašo perleidimo sutarties sudarymo (2015-07-25) su Ukrainos piliečiu B. G., pinigai iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo paimti kreditine kortele Nr. ( - ), kurios naudotojas R. M..

176Laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki 2015-11-03 iš VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) grynais pinigais buvo išimta 308 393,01 EUR, iš jų: 2014 metais – 63 253,01 EUR (218 400 Lt); 2015 metais – 245 140 EUR (246 680 EUR iš jų 1 540 EUR grąžino).

177Kaip teigiama užduotyje: „Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad VŠĮ „F.“<...> iš Lietuvoje registruotų juridinių asmenų UAB „B.“, įm. k. 134953234, <...>, l. „V.-V.“, įm.k. 191894080 gavusi paramą įvairių projektų vykdymui, realiai numatytų projektų nevykdė, o gauti pinigai išgryninti<...>“, bei Vilniaus miesto apylinkės teismo apklausos protokole 2015 m. lapkričio 17 d. R. M. teigia: „ <...> kad gaudavau pavedimus <…> iš UAB „B.“. Jų lėšas aš išgrynindavau ir atiduodavau per tarpininkus. Tarpininkas pasiūlydavo schemą, kad dalis išgrynintų lėšų liktų man.”

178Ikiteisminio tyrimo medžiagoje nurodyta, kad VšĮ „F.“ gautos paramos, kaip numatyta Įstaigos įstatuose, bei Paramos sutartyse, Įstaigos veikloje nepanaudojo. Todėl, kaip teigiama užduotyje: “<...> Siekdamas nuslėpti savo įvykdytą nusikalstamą veiką R. M. pagal 2015 m. liepos 25 d. sutartį, dokumentų perdavimo-priėmimo aktą imitavo fiktyvų VšĮ „F.“ pardavimą <...> Ukrainos piliečiui B. G.“, be to ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI raštas Nr. ( - ) Dėl informacijos pateikimo) pateikta informacija: „B. G. pranešė, kad 2015-07-25 sutarties, pagal kurią savininkas R. M. U. piliečiui B. G. perleido Všį „F." dalininko teises, nepasirašė ir kad ant minėtų dokumentų esantis parašas yra ne jo. Taip pat B. G. pranešė, kad Všį „F.“ buhalteriniai dokumentai ir piniginės lėšos jam nebuvo perduotos ir kad jis nevykdė jokių bankinių operacijų, jokios informacijos apie VšĮ „F.“ veiklą B. G. neturi, niekada nebuvo jos direktoriumi.“

179VšĮ „F.“ laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki 2015-11-03 iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) grynais pinigais išėmė 308 393,01 EUR, nepateikė apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, bei, kaip teigiama užduotyje, įformino VšĮ „F.“ pardavimą, ir kaip nurodyta užduotyje: “<...> nustatyta, kad R. M. organizavo <...> VšĮ „F.“ buhalterinių dokumentų sunaikinimą.“

180VšĮ „F.“, nesilaikant 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1d. nuostatų „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.“ ir 2 d. nuostatas „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis“ neišsaugojo, tyrimui nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų.

181VšĮ „F.“ tyrimui nepateikus ir neišsaugojus tiriamojo laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentų ir visų sąskaitų apskaitos registrų iš dalies negalima nustatyti VšĮ „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014 ir 2015 metus.

182Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas: „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“.

183Atsakant į klausimus, ar 2012 -2015 metų laikotarpiu VšĮ „S.“ piniginės lėšos buvo panaudotos laikantis norminių aktų reikalavimų (jei ne, tai kas, kokiais veiksmais (neveikimu) kokius teisės aktus pažeidė), bei, ar 2012 - 2015 metų laikotarpiu VšĮ „S.“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma laikantis nustatytų norminių aktų reikalavimų (jei ne, tai kas, kokiais veiksmais (neveikimu) kokius teisės aktus pažeidė, ar dėl nustatytų pažeidimų galima visiškai ar iš dalies nustatyti VšĮ „S.“ veiklą, jos turtą nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą (jei ne, tai ko ir dėl kokių pažeidimų visiškai ar iš dalies negalima nustatyti)), ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad tyrimui pateikti VšĮ „S.“ sudaryti apskaitos registrai (Excel lentelės) 2012 m.(priedas 22), 2013 m.(priedas 23), 2014-01-01 – 2014-08-31 (priedas 24), kuriose buvo registruojamos banko, kasos, tiekėjų, atskaitingų asmenų, pardavimų, pirkėjų, sąnaudų, paramos gavimo operacijos. Apskaitos registrai (Excel lentelės) be pavadinimų, nenurodytos apskaitos registrų sudarymo datos, nenurodyti apskaitos registruose apskaitomi laikotarpiai. Operacijos užregistruotos neatsižvelgiant į atsiskaitomąjį laikotarpį, nurodyti ne visi operacijų ir dokumentų numeriai. Registrai, įrašus atlikusių asmenų, nepasirašyti.

184Pateikti VšĮ „S.“ apskaitos registrai sudaryti nesilaikant 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 4 p. nuostatų „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti (iki 2012 12 31), bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius (galioja nuo 2013-01-01), 16 str. 3 d. nuostatų “Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.“.

185Tyrimui pateikta kasos knyga 2 lapai „Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ ir „Kasa už 2014 m. kovo 5, 2 lapas“ (priedas 25). Kasos knygoje atlikti įrašai nenurodant datų, pagal apskaitos dokumentus nustatyta, kad į vieną lapą įrašytos 2012 metų, 2013 metų ir penkios 2014 metų operacijos, laikotarpių pradžiai ir pabaigai neapskaityti likučiai, apyvartos, „Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ ir „Kasa už 2014 m. kovo 5, 2 lapas“ buhalterio nepasirašyta. Kasos knyga užpildyta nesilaikant 2000-02-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 16 punkto reikalavimų „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.“

186Tyrimui pateiktos laisvos formos atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos „Atskaitingi asmens, Apyskaita R. M.“ už 2012 metus (priedas 26), už 2013 metus (priedas 27), už 2014 metus (priedas 28) - apyskaitos nesunumeruotos, nėra apyskaitų datų, apyskaitos surašytos ne pagal mėnesius - vienoje apyskaitoje apskaitytos operacijos nuo vieno mėnesio iki šešių mėnesių, atskaitingo asmens ir vyr. buhalterio apyskaitos nepasirašytos. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio nuostatas „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“.

187Dėl gautų piniginių lėšų ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad AB „Swedbank“ tyrimui pateiktų VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) (ikiteisminio tyrimo medžiagoje CD diskas), esančios AB Swedbanke, išrašų duomenimis, 2012-2014 metais Įstaiga gavo 1 890 133,41 Lt įplaukų: 2012 m.- 525 902 Lt, 2013 m. – 555 896,21 Lt, 2014 m. 808 335,20 Lt. Buvo gauta: 1 238 400 Lt parama, 521 425,03 Lt - pajamos už parduotas paslaugas, 120 000 Lt – papildymas iš susijusios įmonės VšĮ „F.“, 10 308,38 Lt - kitos pajamos.

188Pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis, 2012-2014- metais gautos paramos apibendrinti duomenys pateikti lentelėje Nr. 4.

189VšĮ „S.“, kaip juridinis asmuo, turintis paramos gavėjo statusą 2012-2014 metais buvo sudariusi su paramų teikėjais Paramų gavimo sutartis ir gavo 1 238 400 Lt paramų: L. „V. –V.“ - 833,400 Lt (347 400 + 346 000+ 100 000) (priedas 29) UAB „N.“ – 100 000 Lt (priedas 30); UAB „B.“ – 300 000 Lt (priedas 31); UAB „A.“ – 5 000 Lt (priedas 32.).

190Pagal pateiktas Vilniaus apskrities VMĮ Paramos gavimo ir panaudojimo metines ataskaitas (FR0478) už 2012 m., 2013 m, 2014 m. (priedas 33). Įstaiga deklaravo iš viso 1 238 400 Lt gautą paramą:

1912012 m. – 387 400 Lt (L. „V.-V.“);

1922013 m. – 346 000 Lt (L. „V.-V.“);

1932014 m. – 505 000 (100 000 Lt L. „V.-V.“, 300 000 Lt – UAB "B.", 100 000 Lt - UAB "N.", 5 000 Lt - UAB "A.").

194Pagal tyrimui pateiktus duomenis, Įstaiga 2012 - 2014 m. teikė renginių organizavimo ir administravimo, sceninių konstrukcijų garso bei šviesos įrangos nuomos, reklamos, konsultacines paslaugas, už kurias 2012-2014 metais gavo 521 425,03 Lt, iš jų: 2012 m. – 138 000 Lt 2013 m. – 203 375,03 Lt 2014 m. – 180 050,00 Lt

195Tyrimui pateiktų dokumentų duomenimis, VšĮ „S.“ 2012-2014 metais išrašė sąskaitas faktūras (už renginių organizavimą, įrangos nuomą, konsultacines paslaugas ir kt.) žemiau nurodytoms įstaigoms ir bendrovėms.

196Apibendrinti, pagal VšĮ „S.“ išrašytas sąskaitas faktūras, duomenys apie gautas pajamos už parduotas paslaugas pateikti išvados lentelėje Nr. 5.

197VšĮ „S.“ AB Swedbanko išrašų duomenimis, 2012-2014 metais į Įstaigos sąskaitą buvo grąžinta 10 288,38 Lt (2398,38 Lt - permoka tiekėjams, 7 890 Lt – į sąskaita grąžinta kreditine kortele). VšĮ “S.” 2014-09-23 – 80 000 Lt, 2014-12-10 - 40 000 Lt įplaukas gavo iš VšĮ „F.“, banko išrašuose nurodyta „Papildymas“, apmokėjimus pagrindžiantys dokumentai tyrimui nepateikti. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 dalies reikalavimų „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais”. Įstaigos yra susijusios - VšĮ „F.“ steigėjas R. M. (tėvas) VšĮ „S.“ steigėjas L. M. (sūnus).

198Apibendrinti atliktų mokėjimų/grąžinimų duomenys pateikti išvados lentelėje Nr. 6.

199Pagal tyrimui pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) nustatyta, kad 2012 metais VšĮ „S.“ buhalterinėje apskaitoje apskaityta: Gauta parama – 387 400 Lt; Įplaukų už paslaugas – 138 000 Lt.

2002012 metais uždirbtos pajamos 131 000 Lt apskaitytos ir atvaizduotos veiklos ataskaitoje (priedas 34). 2012-12-31 iš Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pagal sąskaitą faktūrą SM Nr. ( - ) gautas 7000 Lt apmokėjimas, pajamomis pripažintas 2013 m.

2012013 metais gautos įplaukos apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis VšĮ „S.“ buhalterinėje apskaitoje apskaitytos: Gauta parama – 346 000 Lt; Įplaukų už paslaugas į banko sąskaitą – 203 375,03 Lt; Įplaukų už grąžinimus – 6503,18 Lt; Įplaukų už paslaugas į kasą – 1 000 Lt;. 2013 metais uždirbtos pajamos 211 375,03 Lt (203 375,03 + 7 000 + 1 000) apskaitytos ir atvaizduotos veiklos ataskaitoje (priedas 35) Už 2014 metus VšĮ „S.“ apskaitos registrai (Excel lentelės) tyrimui pateikti už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-07-18 ir nuo 2014-07-21 iki 2014-08-31. Pateiktų apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis Įstaigos apskaitoje gauta parama (305 000 Lt) apskaityta banko sąskaitoje įplaukos debete ir paramos sąskaitoje kredite: Gauta parama – 305 000 Lt : 2014-04-02 iš UAB „N.“ 50 000 Lt; 2014-04-16 iš UAB “N.“ 50 000 Lt; 2014-05-09 iš UAB „A.“5 000 Lt; 2014-07-17 iš L. „V. –V.“ 50 000 Lt; 2014-07-25 iš L. „V. –V.“ 50 000 Lt; 2014-07-25 iš UAB „B.“ 100 000 Lt. Apskaitos registruose (Excel lentelėse) įplaukos už paslaugas (161 700 Lt) apskaitytos banko sąskaitoje įplaukos debete ir pirkėjų sąskaitoje sumažintas įsiskolinimas kredite: Gautos įplaukos už paslaugas – 161 700 Lt t.y.: 103 000 Lt iš S.; 6 000 Lt BĮ iš V.; 9 900 Lt iš L.; 4 000 Lt iš VšĮ B.; 8 800 Lt iš VšĮ K.; 30 000 Lt iš L..

202Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatas „Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą“, tačiau 2014-02-28 (1950 Lt) ir 2014-06-09 (15 500 Lt) atlikti apmokėjimai apskaitos registruose (Excel lentelėse) apskaityti įplaukos banko sąskaitoje debete (1950+15 500) ir pardavimų sąskaitoje kredite, pirkėjų įsiskolinimas pirkėjų sąskaitoje neatvaizduotas: 15 500 Lt L.. 1 950 Lt VšĮ K.. Tiekėjų grąžintų pinigų už permoką – 145,20 Lt; Mokėjimo kortele grąžinti pinigai į sąskaitą – 2220 Lt.

203Apskaitos registruose (Excel lentelėse) grąžinta permoka (145,20 Lt) apskaityta banko sąskaitoje įplaukos debete ir kreditorių sąskaitoje kredite. Kortele į banko sąskaitą buvo grąžinta 2 220 Lt. Apskaitos registruose (Excel lentelėse) grąžinti pinigai apskaityti 2200 Lt banko sąskaitoje įplaukose debete ir kasos sąskaitoje kredite. Apskaityta 20 Lt mažesnė suma. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio reikalavimus „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama;“.

204Tyrimui pateiktų AB Swedbank išrašų duomenimis laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 Įstaiga į atsiskaitomąją sąskaitą (( - )), esančią AB Swedbanke, gavo : 321 820 Lt, iš jų: Paramą –200 000 Lt; Įplaukas už paslaugas – 900 Lt; Iš VšĮ „F.“ papildymą – 120 000 Lt; Grąžintų pinigų už permokas – 920 Lt.

205VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 apskaitos registrų tyrimui nepateikė. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 1 dalies nuostatas „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”. VšĮ „S.“ nepateikus apskaitos registrų, kaip buvo apskaityti laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 gauti pinigai 321 820 (200 000+900+120 000+920) Lt Įstaigos buhalterinėje apskaitoje ir ar buvo apskaityti, nėra galimybės nustatyti. Užduotyje pateikta informacija, kad „<...>nustatyta, kad R. M. organizavo <...> VšĮ „S.“ buhalterinių dokumentų sunaikinimą.“ VšĮ „S.“ neišsaugojusi buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų pažeidė 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1d. nuostatas „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.“ ir 2 d. nuostatas „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis.“ Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas: „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“.

206Dėl piniginių lėšų panaudojimo ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenis tiriamuoju laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-12-31 iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbanke, buvo išimta grynais pinigais 1 495 120 Lt ir atlikta apmokėjimų už 394 979,99 Lt (1 890 099,99 Lt). Detali atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) išlaidų informacija pateikta išvados lentelėje Nr. 7.

207Pagrindinė VšĮ „S.“ veikla įvairių visuomenės grupių švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, sporto plėtojimo, socialinės pagalbos ir kt. projektų organizavimas ir jų įgyvendinimas. Projektų įgyvendinimui įstaiga tiriamuoju laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-12-31 gavo 1 238 400 Lt paramą, iš kurios pagal Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitas (FR0478) panaudojo 311 377 Lt: 2012 metais – 100 503 Lt; 2013 metais – 69 566 Lt; 2014 metais – 141 308 Lt.

2082012 metų Apskaitos registruose (Excel lentelėse ), banko sąskaitoje apskaitytos įplaukos (debete) ir paramos sąskaitoje apskaityta gauta parama kredite 387 400 Lt. panaudota parama apskaityta paramos sąskaitoje (debete) ir sąnaudų sąskaitoje kredite – 88 952,81 Lt, panaudotos paramos deklaruota 11 550,19 Lt daugiau (100 503-88 952,81). Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio nuostatas „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“.

2092013 metų Apskaitos registruose (Excel lentelėse), banko sąskaitoje apskaitytos įplaukos (debete) ir paramos sąskaitoje apskaityta gauta parama kredite 300 000 Lt. 2013-08-27 gauta 46 000 Lt parama iš L. „V.-V.“ apskaitos registruose (Excel lentelėse) apskaityta banko sąskaitoje įplaukos (debete) ir pirkėjų sąskaitoje (kredite). Pagal 2013- 08-13 Paramos sutartį L. „V.-V.“ suteikė 46 000 Lt paramą, kuri turėjo būti apskaityta paramos sąskaitoje. Panaudota parama apskaityta paramos sąskaitoje (debete) ir sąnaudų sąskaitoje kredite – 69 746,35 Lt, panaudotos paramos deklaruota 180,35 Lt mažiau (69 566 - 69 746,35). Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio nuostatas „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“.

210Apskaitos registruose (Excel lentelėse) nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31 banko sąskaitoje apskaitytos įplaukos (debete) ir paramos sąskaitoje apskaityta gauta parama kredite 305 000 Lt. Panaudota parama 141 308 Lt už 2014 metus tyrimui pateiktuose (2014-01-01 - 2014-08-31) apskaitos registruose neapskaityta. Pagal tyrimui pateiktus (2014-01-01 - 2014-08-31) apskaitos registrus nepanaudotos paramos likutis 2014-08-31 buvo – 879 700,84 Lt. Įvertinus tai, kad apskaitos registruose nebuvo atlikti įrašai: 2012 metų (11 550 Lt ) ir 2013 metų (-180 Lt) panaudotos paramos koregavimai, 2014 metais neapskaityta gauta parama 200 000 Lt ir neapskaityta panaudota parama 141 308 Lt, likutis apskaitos registruose sutaptų su deklaruotu nepanaudotos paramos likučiu 927 023 Lt (879 700,84 -11 550+180+200 000 – 141 308). Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. nuostatas „1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. 2. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, arba centralizuotai tvarkančios apskaitą biudžetinės įstaigos atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Prie sutarties pridedama apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis.” 14 str. 2 punkto nuostatas 2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui.“.

211Pagal pateiktas Vilniaus apskrities VMĮ Paramos gavimo ir panaudojimo 2012, 2013, 2014 metų metines ataskaitas (FR0478) nepanaudotos paramos likutis 2014-12-31 deklaruotas 927 023 Lt (1 238 400 – 100 503 – 69 566 – 141 308). Pateiktų AB Swedbank išrašų duomenimis laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-12-31 Įstaiga panaudojo 513 347,88 Lt piniginių lėšų gautų į VšĮ „S.“ atsiskaitomąją sąskaitą, iš jų: Apmokėjo tiekėjams už prekes ir paslaugas - 149 104,62 Lt; Įsigijo prekių ir paslaugų mokėjimo kortele – 250,72 Lt; Sumokėjo VSDF įmokas – 1065,14 Sumokėjo banko komisinių mokesčių – 1757,40; Išėmė grynais pinigais iš banko sąskaitos 361 170 Lt (iš jų 500 Lt grąžino (361 170-500=360 670)).

212VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-12-31 atliko mokėjimus tiekėjams 149 104,62 Lt, iš jų 726 Lt sumokėjo už buhalterines paslaugas ir 148 378,62 Lt už kitas paslaugas. Nesilaikant 2000 m. liepos 11 d. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. VIII-1811 12 straipsnio ”Labdaros ir paramos apskaita“ 2 p. reikalavimų „Juridiniai asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą, išskyrus šeimynas, privalo atskirai tvarkyti pagal šį įstatymą gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama nebuvo gauta anonimiškai, taip pat paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota,<...>)“. Įstaiga nepateikė detalios apskaitos, kaip gauta parama buvo panaudota.

213Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - )) pateiktą informaciją, tyrimui pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) ir sąskaitas faktūras nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-12-31 atlikti mokėjimai 148 378,62 Lt banko pavedimais, 4 395,83 Lt atlikti mokėjimai iš kasos ir per atskaitingus asmenis, tiekėjams vykdant projektus iš viso už 152 774,45 Lt, iš jų: Projektui "Dadukas“ – 62 226,79 Lt; Edukacinei programai "Sveika mokykla“ – 38 276,02 Lt; Renginiui "Rusų kultūros dienos Vilniuje“ – 52 271,64 Lt; Pagal tyrimui pateiktas L. „V.-V.“ Paramos sutartis (priedas.29) 2012 metais fondas skyrė 139 000 Lt Edukacinei programai "Sveika mokykla“ ir 248 400 Lt - Projektui „Dadukas“. VšĮ „S.“ į atsiskaitomąją sąskaitą (( - )) gautus 387 400 Lt, skirtus projektams, panaudojo 100 502,81 Lt, iš jų: Edukacinei programai "Sveika mokykla“ – 38 276,02 Lt ir Projektui "Dadukas“ – 62 226,79 Lt. Projektų vykdymui skirti nepanaudoti 286 897,19 Lt (387 400-100 502,81) iš atsiskaitomosios sąskaitos buvo išimti grynais pinigais.

214Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus suteiktas paslaugas ar prekes vykdant Projektą „Dadukas“, pateikta išvados lentelėje Nr.8.

215Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus suteiktas paslaugas ar prekes vykdant Edukacinę programą "Sveika mokykla“ pateikta išvados lentelėje Nr. 9.

216VšĮ „S.“, atstovaujama projektų vadovo R. M. (Vykdytojas), ir S., atstovaujamas pirmininkės O. G. (Užsakovas), pasirašė 2012-05-24 Sutartį Nr. ( - ), dėl šventinio renginio „Rusų kultūros dienos Vilniuje Rusijos Federacijos nepriklausomybės dienai paminėti“ (scenarijaus sukūrimo ir įgyvendinimo). Sutarties 3 punkte Užsakovas įsipareigoja pagal Sutarties Priedą Nr 1 (sąmatą) už renginį sumokėti 131 000 Lt. Sutarties Priedas Nr. 1 (sąmata) tyrimui nepateiktas. VšĮ „S.“ 2012 metais S. išrašė sąskaitas už renginių organizavimo ir administravimo paslaugas už 131 000 Lt (priedas 36). Prie sąskaitų faktūrų Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai už 131 000 Lt, tyrimui nepateikti.

217Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ), ) pateiktą informaciją, tyrimui pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) ir sąskaitas faktūras nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-12-31 Įstaigos patirtos išlaidos vykdant renginį „Rusų kultūros dienos Vilniuje Rusijos Federacijos nepriklausomybės dienai paminėti“ sudarė 52 271,64 Lt, t.y. renginio pajamos 78 728,36 Lt (131 000-52 271,64) viršijo patirtas išlaidas.

218Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, EKA kvitus suteiktas paslaugas ar prekes vykdant renginį " Rusų kultūros dienos Vilniuje Rusijos Federacijos nepriklausomybės dienai paminėti“, pateikta išvados lentelėje Nr. 10. 2012 metais iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) 137 kartus, atliekant finansines operacijas kreditine kortele (5585956012945197), ir du kartus atliekant, finansines operacijas Banko skyriuose (2012-07-27 – 50 000 Lt, 2012-08-01 – 21 000 Lt), buvo išimta grynais pinigais 360 670 Lt, iš jų 200 Lt pagal 2012-06-14 ( - ) buvo apskaityti kasoje, o 360 470 Lt (84 800+200 550+63 980+11 140) atvaizduoti atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose (priedas 26). Tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų duomenimis atskaitingas asmuo R. M. iš paimto grynais pinigais avanso 360 470 Lt už prekes ir paslaugas sumokėjo tik 1 790,04 Lt (36 Lt ir 239,94 Lt – už vandenį, kt. prekes, už renginio "Rusų kultūros dienos Vilniuje“ 1 318,90 Lt - apsaugą, 50 Lt- kondicionieriaus nuomą, 145,20 Lt – radijo stočių nuomą). Įstaigos veikloje, R. M. avansinių apyskaitų duomenimis, nepanaudotas grynųjų pinigų likutis 358 679,96 Lt (360 470 – 1790,04) paimtas iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo apskaitytas kasoje už visus metus išrašant 4 kasos pajamų orderius: 2012-07-17 ( - ) – 83 009,96 Lt, 2012-09-12 ( - ) - 200 550 Lt, 2012-11-07 ( - ) – 63 980 , 2012-12-31 ( - ) - 11 140 Lt.

219Kasos knygoje „ Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ pagal kasos išlaidų orderius apskaitytos darbo užmokesčio 2810,65 Lt išlaidos ir apskaityti apmokėjimai už prekes ir paslaugas 2 641,79 Lt (priedas 25). Kasos knygoje „Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ laikotarpio pabaigoje (2012-12-31), apyvartos ir grynųjų pinigų likučiai neapskaityti. Pagal apskaitos registrus (Excel lenteles) kasos sąskaitoje 2012-12-31 apskaitytas nepanaudotas paimtų iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) pinigų likutis 353 427,52 Lt (360 670 - 1790,04 - 2810,65 - 2 641,79 ). Pateiktų atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) išrašų duomenimis laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 VšĮ „S.“ panaudojo 549 881,32 Lt piniginių lėšų, iš jų: Apmokėjo tiekėjams už prekes ir paslaugas - 130 660,75 Lt; Įsigijo prekių ir paslaugų mokėjimo kortele – 4 442,45 Lt, iš jų: Įsigijo kuro iš UAB „L. B.“ - 4 272,45 Lt Apmokėjo AVPK Migracija – 170 Lt. Sumokėjo VSDF, GPM įmokas – 2 420,32 Lt; Sumokėjo banko komisinių mokesčių – 1 807,80 Lt; Išėmė grynais pinigais iš banko sąskaitos 410 550 Lt (iš jų 4 250 Lt grąžino (410 550-4 250=406 300).

220Atliekant mokėjimą 170 Lt (VPK Migracija) kortele - apskaitos registrų duomenimis apmokėjimai apskaityti sąnaudų sąskaitoje, atliktus apskaitos registruose įrašus pagrindžiantys paslaugų ar prekių įsigijimo dokumentai tyrimui nepateikti. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalies nuostatas „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais”.

221VšĮ „S.“ nesilaikant 2000 m. liepos 11 d. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. VIII-1811 12 straipsnio už 2013 metus nepateikė detalios apskaitos, kaip gauta parama buvo panaudota.

222Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - )) pateiktą informaciją, tyrimui pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) ir sąskaitas faktūras nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 atlikti mokėjimai 126 952,57 Lt banko pavedimais, 364,25 Lt mokėjimo kortele ir 193,60 Lt per atskaitingą asmenį tiekėjams, vykdant projektus iš viso 127 510,42, iš jų:: Projektui "Dadukas“ – 20 842,85 Lt; Edukacinei programai "Sveika mokykla“ – 48 723,50 Lt; Renginiui "Rusų kultūros dienos Vilniuje“ – 42 477,15 Lt; Kitiems renginiams – 15 466,92 Lt;

223Pagal tyrimui pateiktas L. „V.-V.“ Paramos sutartis (priedas 29) 2013 metais 346 000 Lt fondas skyrė Edukacinei programai "Sveika mokykla“. VšĮ‘S.“ iš skirtų projektui 346 000 Lt panaudojo: Edukacinei programai "Sveika mokykla“ – 48 723,50 Lt ir Projektui "Dadukas“ – 20 842,85 Lt. Projektų vykdymui skirtos piniginės lėšos 276 433,65 Lt (346 000 - 48 723,50 – 20 842,85) panaudotos nebuvo. Iš Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) nepanaudotos piniginės lėšos buvo išimtos grynais pinigais.

224Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus suteiktas paslaugas ar prekes vykdant Edukacinę programą "Sveika mokykla“, pateikta išvados lentelėje Nr. 11.

225Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, EKA kvitus suteiktas paslaugas ar prekes, vykdant Projektą „Dadukas“, pateikta išvados lentelėje Nr.12.

2262013 metais VšĮ „S.“ teikė paslaugas S.. Tyrimui pateikta 2013-05-24 Sutartis Nr. ( - ), dėl šventinio renginio –„Rusų kultūros dienos Vilniuje Rusijos Federacijos nepriklausomybės dienai paminėti“. Sutarties 3 punkte Užsakovas įsipareigojo pagal Sutarties Priedą Nr 1 (sąmatą) už renginį sumokėti 152 000 Lt. VšĮ „S.“ 2013 metais S. išrašė sąskaitas už renginių organizavimo ir administravimo paslaugas už 161 200 Lt (priedas 37). Prie sąskaitų faktūrų Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai už 161 200 Lt, tyrimui nepateikti.

227Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ), pateiktą informaciją, tyrimui pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) ir sąskaitas faktūras nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Įstaigos patirtos išlaidos vykdant renginį „Rusų kultūros dienos Vilniuje Rusijos Federacijos nepriklausomybės dienai paminėti“ sudarė 42 477,15 Lt, t.y. renginio pajamos 118 722,85 Lt (161 200-42 477,15) viršijo patirtas išlaidas.

228Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus suteiktas paslaugas ar prekes, vykdant renginį "Rusų kultūros dienos Vilniuje Rusijos Federacijos nepriklausomybės dienai paminėti“, pateikta išvados lentelėje Nr. 13. VšĮ „S.“ 2013 metais išrašė sąskaitas už suteiktas renginių organizavimo ir administravimo, sceninių konstrukcijų garso bei šviesos įrangos nuomos, reklamos konsultacines paslaugas už kurias gavo 50 175,03 Lt pajamų (priedas 38), iš jų: L. - 7 000 Lt; VšĮ K. projektams – 4 000Lt; T. – 39 175,03 Lt.

229Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ), ) pateiktą informaciją, tyrimui pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) ir sąskaitas faktūras nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Įstaigos patirtos išlaidos suteikiant aukščiau minėtas paslaugas sudarė 15 466,92 Lt, t.y. renginio pajamos 34 708,11 Lt (50 175,03 -15 466,92) viršijo patirtas išlaidas.

230Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus suteiktas paslaugas, vykdant renginių organizavimą ir teikiant kitas paslaugas, pateikta lentelėje Nr. 14.

2312013 metais iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) 191 kartą atliekant keletą kartų per dieną finansines operacijas kreditine kortele (( - )) buvo išimta grynais pinigais 406 300 Lt, kurie atvaizduoti atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose (10 600+57 650+19 900+202 250+101 150+11 350+600+2 800) (priedas 27).

232Tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų duomenimis atskaitingas asmuo R. M. iš gauto grynais pinigais avanso 406 300 Lt Įstaigos veikloje panaudojo tik 342,70 Lt, iš jų už 149,10 Lt įsigijo kurą, 193,60 Lt sumokėjo už radijo stočių nuomą (projekte „Dadukas“). Įstaigos veikloje, R. M. avansinių apyskaitų duomenimis, nepanaudotas grynųjų pinigų likutis 405 957,30 Lt (406 300 – 342,70) paimtas iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo apskaitytas kasoje, išrašant kasos pajamų orderius: 2013-01-31 ( - ) – 10 600 Lt, 2013-06-18 ( - ) – 57 500,90 Lt, 2013-07-09 ( - ) – 19 900 Lt, 2013-09-04 ( - ) – 2 056,40 Lt, 2013-09-05 ( - ) – 20 000 Lt, 2013-09-16 ( - ) – 71 350 Lt, 2013-10-07 ( - ) – 209 800 Lt, 2013-11-06 ( - ) – 11 350 Lt, 2013-11-29 ( - ) – 600 Lt, 2013-12-31 ( - ) – 2 800 Lt.

233Kasos knygoje „Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ laikotarpio pabaigoje (2013-12-31), įplaukų ir išlaidų apyvartos ir grynųjų pinigų likučiai neapskaityti. Kasos knygoje „Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ pagal KIO apskaitytos darbo užmokesčio 5 406 Lt išlaidos. 2013 metais nepanaudotas paimtų iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) grynųjų pinigų likutis 400 551,30 Lt (405 957 - 5 406).

234Pagal tyrimui pateiktus 2013 metų apskaitos registrus (Excel lenteles) grynųjų pinigų likutis 2013-12-31 buhalterinėje sąskaitoje „Kasa“ apskaitytas 754 978,82 Lt, iš jų 2012 metais nepanaudoti Įstaigos veikloje iš atsiskaitomosios sąskaitos paimti grynieji pinigai 353 427,52 Lt (360 670 – 1 790,04 – 2 810,65 - 2 641,79 ), 2013 metais nepanaudoti Įstaigos veikloje iš atsiskaitomosios sąskaitos paimti grynieji pinigai 400 551,30 Lt (405 957 - 5 406) ir gautas VšĮ „K.“ apmokėjimas 1 000 Lt už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą ( - ).

235Tyrimui pateiktuose VšĮ „S.“ apskaitos registruose (Excel lentelėse) atlikti įrašai nesutampa su atliktais įrašais pateiktose atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose: avansinėse apyskaitose grynais pinigais gautas avansas iš atsiskaitomosios sąskaitos apskaitytas 406 300 Lt, o apskaitos registruose atskaitingo asmens sąskaitoje apskaityta 301 750 Lt ir 104 550 Lt apskaityta kasos sąskaitoje. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio 1 p. reikalavimus „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; <...>“.

236Pažymėtina tai, kad VšĮ „S.“ 2012-2013 metais iš L. „V.-V.“ gavo 693 400 Lt (347 400+34600) paramą, iš kurios projektų vykdymui panaudojo tik 170 069 Lt (100 503 + 69 566), skirti paramai 523 331 Lt (693 400-170 069) liko nepanaudoti. Įstaigos veikloje nepanaudotos piniginės lėšos iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo išimtos grynais pinigais ir apskaitytos kasoje įforminant kasos pajamų orderius.

237Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktoje Vilniaus apskrities VMI 2014-08-28 Operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ) teigiama: kad „<...> paprašius pateikti turimų Įstaigos kasoje grynųjų pinigų likutį (754 978,82 Lt) suskaičiavimui, VšĮ „S.“ pateikė paskolų sutartis, kurių pagrindu įformino fiziniams asmenims 716 000 Lt suteiktas paskolas, bei pateikė kasos išlaidų orderius : 2014-05-27 ( - ) R. B. – 270 000 Lt, 2014-06-02 ( - ) H. M. – 300 000 Lt, 2014-06-23 ( - ) S. Č. – 146 000 Lt ir tokiu būdu sumažino kasos likutį.“ Vadovaujantis 2004-01-27 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. IX-1977 2 str. nuostatų “Viešoji įstaiga ? tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas ? tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą“, 3 str. nuostatas „ Viešajai įstaigai neleidžiama:1) gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose.“, tačiau VšĮ „S.“ su fiziniams asmenimis sudarė paskolų sutartis ir išrašė kasos išlaidų orderius, kuriais įformino 716 000 Lt paskolas.

238Ikiteisminio tyrimo medžiagos (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo 2016 m. kovo 29 d. pažymos Nr. ( - ) duomenimis, „<..> fizinių asmenų pateiktų R. B. 2015-09-24 Nr. ( - ), S. Č. 2015-09-22 Nr. ( - ) - 2040 ir H. M. 2015-10-05 Nr. ( - ) - 2140 paaiškinimų matyti, kad paskolos buvo įformintos R. M. pažįstamiems ir broliui. Minėti asmenys teigė, kad paskolas jie ėmė buto remontui bei namų statybai: S. Č. ir R. B. suteiktų paskolų nepasinaudojo o H. M. teigė , kad iš 300 000 Lt pasiskolintų grynųjų pinigų namo statybai panaudojo 200 000 Lt.<…> Fiziniai asmenys teigė, kad grąžino Įstaigai paskolas 2014 m. liepos - spalio mėn.<…>. S. Č. Vilniaus apskrities VMI nepateikė metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos (( - ) už 2014 m. ir nedeklaravo iš Įstaigos gautos 146 000 Lt paskolos, R. B. ir H. M. minėtą deklaraciją už 2014 m. pateikė, tačiau 270 000 Lt ir 300 000 Lt gautų paskolų nedeklaravo.“

239Pagal Finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 47 punktą “Juridinis asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti FR0711 formą, tačiau jos nepateikęs, pateikęs pavėluotai arba į ją įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“, tačiau VšĮ „S.“ Vilniaus apskrities VMI už 2014 m nepateikė deklaracijos (FR0711) Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas ir nedeklaravo 716 000 Lt fiziniams asmenims išmokėtų paskolų.

240VšĮ „S.“ tyrimui pateikė su fiziniais asmenimis sudarytas paskolų sutartis ir kasos išlaidų orderius, kurių pagrindu įformintos 716 000 Lt paskolos: 1. 2014-01-07 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su H. M. 300 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. 28; 2. 2014-05-27 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su R. B. 270 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. 27; 3. 2014-06-23 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su S. Č. 146 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. 30.

241Pateikta kasos knyga „Kasa 2014 m. kovo 5 d., 2 lapas“, kurioje pagal kasos išlaidų orderius Nr. 27 270 000 Lt, Nr. 28 300 000 Lt, Nr. 30 146 00 Lt įformintos paskolos. Apskaitos registruose (Excel lentelėse) laikotarpiu nuo 2014-01-02 iki 2014-08-31 pagal kasos išlaidų orderius įformintos paskolos buvo apskaitytos: 2014-05-27 (KIO Nr. 27) 270 000 Lt apskaityta kasos sąskaitoje išlaidose (kredite) ir pirkėjų sąskaitoje apskaityta skola (debete), 2014-06-02 (KIO 28) 300 000 Lt apskaityta kasos sąskaitoje išlaidose (kredite) ir pirkėjų sąskaitoje apskaityta skola (debete). Pagal 2014-06-02 kasos išlaidų orderį Nr. 30 suteikta S. Č. 146 000 Lt paskola 2014-01-01 – 2014-07-18 apskaitos registruose (Excel lentelėse) neapskaityta, bet pateiktame sekančiame 2014-07-21 – 2014-08-31 apskaitos registre (Excel lentelėse) perkeltuose kasos ir pirkėjų likučiuose paskola 146 000 Lt įskaičiuota. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str. reikalavimus „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama;“.

242Pagal tyrimui pateiktus 2014-01-01 – 2014-08-31 Apskaitos registrus (Excel lenteles) Pirkėjų įsipareigojimuose apskaitytos fiziniams asmenims suteiktos paskolos – 716 000 Lt; Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktas liudytojo R. M. 2015-m. lapkričio 11 d. Paaiškinimas Nr. (4.65)-339-2497, kuriame teigiama, kad „S. Č., R. B., H. M. grąžino Įstaigos jiems suteiktas paskolas, grąžino visą pasiskolintą sumą kiekvienas atskirai grynais pinigais. Įstaiga priimdama iš jų grąžintus pinigus išrašė Kasos pajamų orderius, kuriuos pasirašiau aš. Pinigus šie fiziniai asmenys grąžino iki Įstaigos pardavimo, kuriuos aš laikiau pas save namuose iki juos išleidžiant pagal paskirtį.“ Tačiau kaip teigia R. M. K. pajamų orderiai, išrašyti grąžinus paskolas, tyrimui nepateikti ir Įstaigos apskaitoje, pagal pateiktus 2014-01-01 -2014-08-31 apskaitos registrus (Excel lenteles), neapskaityti: asmenims, pagal įformintas paskolas, įsipareigojimai VšĮ „S.“ nenurašyti ir pinigai kasoje neapskaityti.

243Užduotyje nurodyta, kad: „R. M. veikdamas 2014 m. sausio - 2015 m. birželio mėnesių laikotarpiu <...> pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės <...> VŠĮ „S.“ priklausantį turtą <...> bei “<...> Siekdamas nuslėpti savo įvykdytą nusikalstamą veiką R. M. pagal 2014 m. spalio 6 d. sutartį, dokumentų perdavimo-priėmimo aktą imitavo fiktyvų VŠĮ „S.“ <...> pardavimą.<..>“.

244Tyrimui pateikta VšĮ „S.“ 2014 m. spalio 6 d. Dalininko teisių perleidimo sutartis (priedas 16)., sudaryta tarp L. M. (Pardavėjo) ir Indijos piliečio B. S. (Pirkėjo), gyvenančio V. M. ( - ), kurioje numatyta, kad Pardavėjas (L. M.) perleidžia viešosios įstaigos 100 % jam (L. M.) priklausančias dalininko teises Pirkėjui (B. S.), o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 500 Lt. Sutarties 3 punkte nurodyta, kad Šalys patvirtina, jog visą kainą Pardavėjas gavo iki šios sutarties sudarymo dienos (dokumentai pagrindžiantys apmokėjimą tyrimui nepateikti). Prie 2014 m. spalio 6 d. Dalininko teisių perleidimo sutarties pateiktas Perdavimo – Priėmimo aktas, kuriame surašyta, kad, L. M. (Buvęs savininkas) perduoda, o B. S. I. Respublikos pilietis (Naujas savininkas) priima visus Įstaigos dokumentus, visas pinigines lėšas, esančias Įstaigos sąskaitose banke bei kasoje, perima visas Įstaigos reikalavimo teises bei įsipareigojimus pagal iki šio Akto sudarymo dienos pasirašytas sutartis.

2452014 m. spalio 6 d Priėmimo -Perdavimo Akte, prie 2014 m. spalio 6 d. Viešosios įstaigos „S.“ dalininko teisių perleidimo sutarties, 4. Punkte įrašyta, kad „Aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba <...>“, dokumentų sudarymo vieta nurodyta Vilnius. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo 2016 m. kovo 29 d. pažymoje Nr. ( - ) pateikta informacija, kad “ <...> Inspekcijos duomenų bazių duomenimis L. M., R. M. ir Indijos pilietis B. S. 2014-01-01 - 2014-12-31 laikotarpiu Lietuvos Respublikos sienos nekirto. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Įstaigos pardavimo dokumentai įforminti 2014-10-06, t.y. iš karto po 2014-08-28 atlikto operatyvaus patikrinimo <...>“. Pateiktais 2017-10-03 VĮ “Registrų centras“ duomenimis, VšĮ „S.“ steigėjas ir direktorius - L. M., t.y duomenys, kad būtų pasikeitę dalininkai, Registrų centre neįregistruoti.

246VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų nepateikė, bei, kaip teigiama užduotyje, įformino fiktyvų VšĮ „S.“ pardavimą, ir kaip nurodyta užduotyje: “<...> nustatyta, kad R. M. organizavo <...> VšĮ „S.“ buhalterinių dokumentų sunaikinimą.“

247VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų nėra galimybės nustatyti ar fiziniams asmenims paskolomis įforminti 716 000 Lt buvo grąžinti į Įstaigos kasą, jeigu buvo grąžinti, tai kaip buvo ir ar buvo apskaityti buhalterinėje apskaitoje. Jeigu buvo grąžinti tai ar buvo panaudoti įstaigos veikloje ir jeigu buvo tai kokiems tikslams buvo panaudoti.

248VšĮ „S.“ neišsaugojusi buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų nesilaikė 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1d. nuostatų „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.“ ir 2 d. nuostatas „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis“, dėl to iš dalies negalima nustatyti VšĮ „S.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus.

249Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“.

250Pateiktų atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) išrašų duomenimis laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 VšĮ „S.“ panaudojo 826 870,79 Lt piniginių lėšų, iš jų: Apmokėjo tiekėjams už prekes ir paslaugas – 94 154,42 Lt; Įsigijo prekių ir paslaugų mokėjimo kortele – 3 144,28 Lt, iš jų: Įsigijo kuro iš UAB „L. B.“ - 3 076,28 Lt; Apmokėjo AVPK Migracija – 68 Lt. Sumokėjo VSDF, GPM įmokas – 2587,63; Sumokėjo banko komisinių mokesčių – 3584,46; Išėmė grynais pinigais iš banko sąskaitos 723 400 Lt.

251Atliekant mokėjimą 68 Lt (VPK Migracija) kortele - apskaitos registrų duomenimis apmokėjimai apskaityti sąnaudų sąskaitoje, atliktus apskaitos registruose įrašus pagrindžiantys paslaugų ar prekių įsigijimo dokumentai tyrimui nepateikti. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 d. nuostatas „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais”.

252VšĮ ‚S.“ tyrimui už 2014 metus pateikė: sąskaitas faktūras iki 2014 m. rugpjūčio mėn., darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius ir SODROS ataskaitas „Pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį“ nuo 2014-01-01 iki 2014?07?31, gaunamų sąskaitų faktūrų registracijos žurnalus iki birželio mėn., apskaitos registrus (Excel lenteles) nuo 2014-01-02 iki 2014-08-31. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. Įstaiga apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų tyrimui nepateikė. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas: „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“.

253Tyrimui už 2014 m. pateikta edukacinė programa „Sveika mokykla“, kurioje numatyta programai skiriama suma 83 760 Lt. Kitų Įstaigos veikloje numatytų visuomenei naudingų veiklų, kultūros projektų kultūros puoselėjimui Lietuvoje, sąmatos, projektai, susiję su gautų paramų įgyvendinimu, ar kiti vykdytą veiklą pagrindžiantys duomenys tyrimui nepateikti.

254Ikiteisminio tyrimo medžiagos (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo 2016 m. kovo 29 d. pažymos Nr. ( - ) duomenimis „Pagal iš trečiųjų šalių gautų informacijų, nenustatyta, kad įstaiga 2014 m. būtų patyrusi išlaidas kultūriniams renginiams organizuoti Kėdainiuose, t.y. tokias, kurios nurodytos L. „V. – V.“ pateiktose paramos sutartyse kaip paramos Įstaigai teikimo tikslas ar paskirtis, išskyrus ledų šventei sraigtasparnio nuomos ir koncertinės programos parengimo paslaugas už 7 735 Lt”. Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktą informaciją atlikti 7 735 Lt mokėjimai už suteiktas paslaugas, vykdant Projektą „Dadukas“ : 4 235 Lt VšĮ “M.”, už sraigtasparnio nuomą; 3 500 Lt Koncertinė įranga „P.“, Instrumentinės grupės programa su šokėjomis pagal sutartį SUT 14-26 (priedas 39.1).

255VšĮ „S.“ 2014 metais gavo 505 000 Lt paramą. Nesilaikant 2000 m. liepos 11 d. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. VIII-1811 12 straipsnio ”Labdaros ir paramos apskaita“ 2 p. reikalavimų Įstaiga nepateikė detalios apskaitos, kaip 2014 metais gauta parama buvo panaudota. Tyrimui pateiktos VšĮ „S.“ iš tirkėjų gautos sąskaitos, PVM sąskaitos faktūros iki 2014 metų rugsėjo mėn. už 236 298,85 Lt (priedas Nr.39.). Pateiktoje 2014 metų Paramos gavimo ir panaudojimo metinėje ataskaitoje Įstaiga deklaravo 141 308 Lt renginių išlaidų. Kokiai konkrečiai vykdomai veiklai šios išlaidos buvo priskirtos, detalios informacijos Įstaiga nepateikė.

256VšĮ „S.“ apskaitos registrai (Excel lentelės) tyrimui pateikti nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31. Apskaitos registruose dalis pateiktų tiekėjų sąskaitų už 47 269,88 Lt apskaitytos pagal mokėjimo operacijas į sąnaudų sąskaitas, neužregistruojant įsipareigojimų tiekėjams (priedas 40), tuo nesilaikant 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatų „Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą.“. Tiekėjo UAB „B.“ 2014-06-20 PVM sąskaita faktūra ( - ) 1 573 Lt apskaitos registruose (Excel lentelėse) neapskaityta, nesilaikant 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatų „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

257Laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 iš Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) buvo atlikti mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 94 154,42 Lt (priedas 41).

258Tyrimui pateiktos 2014 metais VšĮ „S.“ sudarytos Paramos sutartys, kurių pagrindu Įstaiga į atsiskaitomąją sąskaitą (( - )) gavo 505 000 Lt paramą iš: L. „V.-V.“ 100 000 Lt edukacinei programai (priedas 29); UAB “B.” 300 000 Lt įstaigos veiklos vystymui ir tikslų įgyvendinimui (priedas 31); UAB “N.” 100 000 Lt kultūros projektams, kultūros puoselėjimui Lietuvoje (priedas 30); UAB “A.” 5 000 Lt kultūros projektams, kultūros puoselėjimui Lietuvoje (priedas 32). Tyrimui pateiktoje užduotyje nurodyta, kad: „<...> Gautas VŠĮ „S.“ pinigines lėšas R. M. padedant L. M. išgrynino Vilniuje esančiuose bankomatuose ar banko klientų aptarnavimo skyriuose ir tęsdamas nusikalstamą veiką R. M. panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams.“

259Pateiktų atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų duomenimis, 2014 metais iš VšĮ „S. 131 kartą atliekant keletą kartų per dieną (iki 10 000 Lt per dieną) finansines operacijas kreditine kortele Nr. ( - ) (naudotojas R. M.) ir 42 kartus atliekant finansines operacijas kreditine kortele Nr. ( - ) (naudotojas L. M.), buvo išimta grynais pinigais 723 400 Lt. Grynųjų pinigų išėmimo operacijos atliktos nuo 2014-01-02 iki 2014-12-15.

260Iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) grynais pinigais laikotarpiu 2014?01?01 – 2014-12-15 buvo išimta 723 400 Lt, iš jų: nuo 2014-01-02 iki 2014-08-01 – 275 600,00 Lt, nuo 2014-08-01 iki 2014-08-31 – 130 000 Lt, nuo 2014-09-01 iki 2014-10-05 - 99 000 Lt iki Įstaigos perleidimo sutarties sudarymo, nuo 2014-10-06 iki 2014-12-31 - 218 800 Lt po Įstaigos perleidimo sutarties sudarymo.

261Pažymėtina tai, kad iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) laikotarpiu nuo 2014-10-07 iki 2014-12-31, kai buvo įforminta VšĮ „S.“ Dalininko (L. M.) teisių perleidimo sutartis Indijos piliečiui B. S., 30 kartų atliekant finansines operacijas kreditine kortele ( - ), kurios naudotojas L. M., grynais pinigais buvo išimta 218 800 Lt.

262Tyrimui pateikti VšĮ „S.“ apskaitos registrai (Excel lentelės) nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31, kasos knyga „Kasa už 2014 m. kovo 5, 2 lapas“, trys atskaitingo asmens R. M. avansinės apyskaitos (priedas 28). Avansinėse apyskaitose atlikti įrašai: 1. Avansinėje apyskaitoje nuo 2014-01-01 iki 2014-02-01 apskaityti išimti iš banko 19 000 Lt (tame tarpe įskaičiuota 5 000 Lt apmokėjimas P. P.), kurie pagal kasos pajamų orderius (2014-01-22 ( - ) 9500 Lt ir 2014-02-03 ( - ) 9500 Lt) buvo įforminti kasos knygoje. Apskaitos registre 19 000 Lt neapskaityti atskaitingam asmeniui, apskaityti banko sąskaitoje kredite ir kasos sąskaitoje debete. 2. Avansinėje apyskaitoje nuo 2014-02-06 iki 2014-07-08 apskaityti iš atsiskaitomosios banko sąskaitos išimti 163 200 Lt, ir apskaityti per atskaitingą asmenį atlikti 151 539,47 Lt (priedas 28) mokėjimai: pagal UAB „M.“ 2014-01-07 – 2014-02-08 PVM sąskaitas faktūras atlikti apmokėjimai už statybines plokštes, pakrovėjo nuomą, pakrovimo liftą, medžiagas montavimui, montavimo darbus 150 040 Lt (39 204+ 31 193,80+ 22 869+30 346,80 +26 426,40); pagal UAB „P.“ 2014-06-27 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) sumokėta už prekes 238,01 Lt; pagal UAB „S.“ 2014-06-19 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) sumokėta už paslaugas 36,69 Lt ; pagal UAB L. B. EKA kvitus įsigyta kuro už 1224,77 Lt.

263Apskaitos registre 163 200 Lt (15 200+107 600+14 700+13 000+12 700) apskaityti atskaitingų asmenų sąskaitoje (debete) ir banko sąskaitoje (kredite). Iš atsiskaitomosios sąskaitos 163 200 Lt buvo paimti 70 kartų, atliekant finansines operacijas kreditine kortele, apskaitos registre apskaityti pagal 6 įrašus – 2014-03-05 – 9700 Lt, 2014-04-02 – 5500 Lt, 2014-05-07 107 600 Lt, 2014-06-02 14 700 Lt, 2014-06-09 – 13 000 Lt, 2014-07-08 – 12 700 Lt. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio nuostatas „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“.

264Atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose įforminti 151 539,47 Lt apmokėjimai tiekėjams apskaityti atskaitingų asmenų sąskaitoje (kredite) ir apskaityti tiekėjų sąskaitoje (debete).

265Avansinėje apyskaitoje nuo 2014-07-13 iki 2014-08-01 apskaityti iš atsiskaitomosios banko sąskaitos išimti 98 400 Lt.

266Tyrimui pateiktuose apskaitos registruose (Excel lentelės) nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31 pagal šią avansinę apyskaitą 98 400 Lt apskaityti atskaitingų asmenų sąskaitoje (debete) ir banko sąskaitoje (kredite). Pagal apskaitos registrus (Excel lenteles) nuo 2014-08-21 iki 2014-08-31 atskaitingų asmenų sąskaitoje (debete) ir banko sąskaitoje (kredite) apskaityti iš banko paimti 130 000 Lt. Atskaitingo asmens R. M. avansinės apyskaitos nuo 2014-08-02 tyrimui nepateiktos. Apskaitos registrai (Excel lentelės) nuo 2014-09-01 iki 2014-10-06 (iki Įstaigos perleidimo sutarties sudarymo) ir nuo 2014-10-07 iki 2014-12-31 (po Įstaigos perleidimo sutarties sudarymo) ir už 2015 metus tyrimui nepateikti.

267VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31 gavo 305 000 Lt paramą, iš jų: 2014-04-02 iš UAB „N.“ 50 000 Lt, 2014-04-16 iš UAB“ N.“ 50 000 Lt, 2014-05-09 iš UAB „A.“5 000 Lt, 2014-07-17 iš L. „V. –V.“ 50 000 Lt, 2014-07-25 iš L. „V. –V.“ 50 000 Lt, 2014-07-25 iš UAB „B.“ 100 000 Lt. Nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31“ gavo 200 000 Lt paramą iš: 2014-09-29 UAB „B.“ - 200 000 Lt.

268FNTT Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus 2015 m. lapkričio 17 d. apklausos protokole. R. M. teigia kad: „<...> prasidėjo bendradarbiavimas nuo UAB .N.“, ši įmonė į VšĮ „S.“ pervedė 100 000 litų. Viskas vyko kaip sutarėme su minėtu vaikinu aš išsiunčiau prašymą paramai, po savaitės minėtas vaikinas su manimi susitiko ir aš pasirašiau paramos sutarti ir maždaug savaitės eigoje buvo pervesti pinigai, prieš tai gavau jau pasirašytą kitos šalies sutartį. Tai buvo du pavedimai po 50 000 litų. Aš minėtam vaikinui grąžinau be 7 procentų visą pinigų sumą, taip pat man liko piniginė suma kurią aš išleidau grynųjų pinigų išėmimui iš banko, grubiai tariant man liko 7000 litų ir bankinės išlaidos.“

269Ikiteisminio tyrimo medžiagoje, Vilniaus miesto apylinkės teismo Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliktos 2015-11-17 apklausos protokole R. M. teigia: ”<...> kad gaudavau pavedimus iš UAB „N.“ vaistinės“ ir iš UAB „B.“. Jų lėšas aš išgrynindavau ir atiduodavau per tarpininkus. Tarpininkas pasiūlydavo schemą, kad dalis išgrynintų lėšų liktų man.”

270Ikiteisminio tyrimo pateiktoje medžiagoje nurodyta, kad iš banko paimti grynieji pinigai, kuriuos VšĮ „S.“ gavo kaip paramą 100 000 Lt iš UAB „N.“ ir 300 000 Lt iš UAB „B.“ už tam tikrą mokestį buvo išgryninti ir grąžinti, nepanaudojus pagal paskirtį, bei kaip užduotyje teigiama: “<...> nustatyta, kad R. M. organizavo <...> VšĮ „S.“ buhalterinių dokumentų sunaikinimą.“

271VšĮ „S.“ laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų tyrimui nepateikė.

272VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, nėra galimybės nustatyti ar Įstaiga, kaip numatyta VšĮ „S.“ įstatuose, Paramos sutartyse bei pagal LPĮ 3 straipsnio 3 d. panaudojo visuomenei naudingai ir nesavanaudiškai veiklai ir kaip apskaitė 1 325 657,96 Lt, iš jų: 317 800 Lt po 2014-08-31 iš atsiskaitomosios sąskaitos išimtus grynus pinigus, 18,61 Lt apskaitytas 2014-08-31 pinigų likutį banko sąskaitoje, 51 778,82 Lt apskaitytą 2014-08-31 pinigų likutį Įstaigos kasoje, 240 060,53 Lt pagal apskaitos registrus užfiksuotą 2014-08-31 atskaitingo asmens įsipareigojimą Įstaigai, 716 000 Lt pagal apskaitos registrus užfiksuotus 2014-08-31 fizinių asmenų įsipareigojimus Įstaigai, pagal sudarytas Paskolų sutartis.

273VšĮ „S.“ neišsaugojusi buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų pažeidė 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1d. nuostatas „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.“ ir 2 d. nuostatas „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis.“

274VšĮ „S.“ neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos visų sąskaitų apskaitos registrų iš dalies negalima nustatyti VšĮ „S.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus.

275Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas: „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“.

276Tokiu būdu, atsakant į klausimus, ar 2012 -2015 metų laikotarpiu VšĮ „S.“ piniginės lėšos buvo panaudotos laikantis norminių aktų reikalavimų (jei ne, tai kas, kokiais veiksmais (neveikimu) kokius teisės aktus pažeidė), bei, ar 2012 - 2015 metų laikotarpiu VšĮ „S.“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma laikantis nustatytų norminių aktų reikalavimų (jei ne, tai kas, kokiais veiksmais (neveikimu) kokius teisės aktus pažeidė, ar dėl nustatytų pažeidimų galima visiškai ar iš dalies nustatyti VšĮ „S.“ veiklą, jos turtą nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą (jei ne, tai ko ir dėl kokių pažeidimų visiškai ar iš dalies negalima nustatyti)), 2018-02-28 specialisto išvadoje Nr. 04/10-2-20-2254 suformuluota išvada, kad AB „Swedbank“ tyrimui pateiktų VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) (ikiteisminio tyrimo medžiagoje CD diskas), esančios AB Swedbanke, išrašų duomenimis, 2012-2014 metais Įstaiga gavo 1 890 133,41 Lt įplaukų: 2012 m.- 525 902 Lt, 2013 m. – 555 896,21 Lt, 2014 m. 808 335,20 Lt. Buvo gauta: 1 238 400 Lt parama, 521 425,03 Lt - pajamos už parduotas paslaugas, 120 000 Lt – papildymas iš susijusios įmonės VšĮ „F.“, 10 308,38 Lt - kitos pajamos.

277Tiriamuoju laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-12-31 iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank, buvo išimta grynais pinigais 1 495 120 Lt ir atlikta apmokėjimų už 394 979,99 Lt, iš viso 1 890 099,99 Lt.

278Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ), 2016 m. kovo 29 d. pažymoje Nr. ( - ) pateiktą informaciją, Įstaiga, kaip numatyta VšĮ „S.“ įstatuose, Paramos sutartyse bei pagal LPĮ 3 straipsnio 3 d. nuostatas iš 2012-2014 metais gautos paramos 1 238 400 Lt (ekv. 358 665,43 EUR) panaudojo visuomenei naudingai ir nesavanaudiškai veiklai 177 804,16 Lt (2012 m. – 100 502,81 Lt, 2013 m. – 69 566,35 Lt, 2014 m. – 7 735 Lt) (51 495,64 EUR), iš jų: Projektui "Dadukas“ – 90 804,64 Lt (26 298,84 EUR); Edukacinei programai "Sveika mokykla“ – 86 999,52 Lt (25 196,80 EUR).

279Tyrimo metu, nagrinėjant pateiktus tiriamojo laikotarpio VšĮ „S.“ buhalterinės apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus užduotyje nurodytais klausimais už laikotarpį 2012?01?01 iki 2014-08-31, nustatyta, kad Įstaigos buhalterinė apskaita buvo vedama nesilaikant 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 reikalavimų: 4 straipsnio “Reikalavimai apskaitos informacijai” „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, kadangi:

280Tyrimui pateiktuose VšĮ „S.“ apskaitos registruose (Excel lentelėse) atlikti įrašai nesutampa su atliktais įrašais pateiktose atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose: avansinėse apyskaitose grynais pinigais gautas avansas iš atsiskaitomosios sąskaitos apskaitytas 406 300 Lt, o apskaitos registruose atskaitingo asmens sąskaitoje apskaityta 301 750 Lt ir 104 550 Lt apskaityta kasos sąskaitoje.

281Pateiktoje kasos knygoje „Kasa 2014 m. kovo 5 d., 2 lapas“ įformintos paskolos pagal kasos išlaidų orderius Nr. ( - ) 270 000 Lt, Nr. ( - ) 300 000 Lt, Nr. 30 146 00 Lt apskaitytos išlaidose. Pagal 2014-06-02 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) įforminta S. Č. 146 000 Lt paskola, tyrimui pateiktų Apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis apskaitos registruose (Excel lentelėse) neapskaityta.

282Tyrimui pateikti VšĮ „S.“ 2012 m., 2013 m., 2014-01-01 – 2014-08-31 apskaitos registrai (Excel lentelės), kuriuose buvo registruojamos banko, kasos, tiekėjų, atskaitingų asmenų, pardavimų, pirkėjų, sąnaudų, paramos gavimo operacijos. Šie apskaitos registrai (Excel lentelės) be pavadinimų, nenurodytos apskaitos registrų sudarymo datos, nenurodyti apskaitos registruose apskaitomi laikotarpio.

2836 straipsnio „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ 2 dalies „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, kadangi:

284VšĮ “S.” tyrimui pateikė tiekėjo UAB „B.“ 2014-06-20 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) 1 573 Lt (už pirotechninį apipavidalinimą), tačiau apskaitos registruose (Excel lentelėse) neapskaitė.

28512 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 4 dalies „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti (iki 2012 12 31), bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius (galioja nuo 2013-01-01),

28616 straipsnio „Apskaitos registrai“ 3 dalies „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.“, nes:

287Tyrimui pateikti VšĮ „S.“ 2012 m., 2013 m., 2014-01-01 – 2014-08-31 apskaitos registrai (Excel lentelės), kuriuose buvo registruojamos banko, kasos, tiekėjų, atskaitingų asmenų, pardavimų, pirkėjų, sąnaudų, paramos gavimo operacijos. Operacijos užregistruotos neatsižvelgiant į atsiskaitomąjį laikotarpį, nurodyti ne visi operacijų ir dokumentų numeriai. Registrai įrašus atlikusių asmenų nepasirašyti.

288VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų tyrimui nepateikė.

289VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų nėra galimybės nustatyti kaip buvo ir ar buvo Įstaigos veikloje panaudoti ir kaip buvo apskaityti 1 325 657,96 Lt, iš jų: 317 800 Lt po 2014-08-31 iš atsiskaitomosios sąskaitos išimti gryni pinigai, 18,61 Lt apskaitytas 2014-08-31 pinigų likutis banko sąskaitoje, 51 778,82 Lt apskaitytas 2014-08-31 pinigų likutis Įstaigos kasoje, 240 060,53 Lt pagal apskaitos registrus užfiksuotas 2014-08-31 atskaitingo asmens įsipareigojimas Įstaigai, 716 000 Lt pagal apskaitos registrus užfiksuoti fizinių asmenų 2014-08-31 įsipareigojimai Įstaigai, pagal sudarytas Paskolų sutartis

290Vadovaujantis 2004-01-27 LR viešųjų įstaigų įstatymo Nr. IX-1977 2 str. nuostatomis “Viešoji įstaiga ? tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas ? tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą“, 3 str. nuostatomis „ Viešajai įstaigai neleidžiama:1) gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose“, tačiau: VšĮ „S.“ su fiziniams asmenimis sudarė paskolų sutartis, išrašė kasos išlaidų orderius ir įformino 716 000 Lt paskolas: 2014-01-07 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su H. M. 300 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ); 2014-05-27 Paskolos sutartis Nr. ( - ) P1 su R. B. 270 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. ( - );2014-06-23 Paskolos sutartis Nr. ( - ) su S. Č. 146 000 Lt, 2014-06-02 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ).

291Pagal LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 47 punkto “Juridinis asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti FR0711 formą, tačiau jos nepateikęs, pateikęs pavėluotai arba į ją įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“, tačiau VšĮ „S.“ Vilniaus apskrities VMI už 2014 m nepateikė deklaracijos (FR0711) „Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas“, VšĮ „ S.“ nedeklaravo 716 000 Lt fiziniams asmenims pagal kasos išlaidų orderius įformintų paskolų išmokėjimų.

292Pagal 2000 m. liepos 11 d. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. VIII-1811 12 straipsnio ”Labdaros ir paramos apskaita“ 2 p. nuostatas „Juridiniai asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą, išskyrus šeimynas, privalo atskirai tvarkyti pagal šį įstatymą gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama nebuvo gauta anonimiškai, taip pat paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota,<...>)“, tačiau VšĮ „S.“ pateiktų apskaitos registrų duomenimis, nevedė apskaitos pagal paramos teikėjus ir gavėjus, bei nepateikė detalios apskaitos, kaip gauta parama buvo panaudota.

293Vadovaujantis 2000-02-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 16 punkto reikalavimais: „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.“, tačiau tyrimui pateiktas registras „ Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“, kuriame atlikti įrašai nenurodant datų, pagal apskaitos dokumentus nustatyta, kad į vieną lapą įrašytos 2012 metų, 2013 metų ir penkios 2014 metų operacijos, laikotarpių pradžiai ir pabaigai likučiai, apyvartos neapskaityti. Registras buhalterio nepasirašytas

294VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus nepateikė apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, bei, kaip teigiama užduotyje, įformino fiktyvų VšĮ „S.“ pardavimą, ir kaip nurodyta užduotyje: “<...> nustatyta, kad R. M. organizavo <...> VšĮ „S.“ buhalterinių dokumentų sunaikinimą.“.

295VšĮ „S.“ neišsaugojusi buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1d. nuostatas „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.“ ir 2 d. nuostatas „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis.“

296VšĮ „S.“ neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir visų sąskaitų apskaitos registrų iš dalies negalima nustatyti VšĮ „S.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014?09?01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus.

297Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 str. nuostatas „1. Ūkio subjekto vadovas nustato apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką ir asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, arba centralizuotai tvarkanti apskaitą biudžetinė įstaiga, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudaromoje su užsakovu.

298Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui.“.

2992001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. numatyta: „1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. 2. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, arba centralizuotai tvarkančios apskaitą biudžetinės įstaigos atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Prie sutarties pridedama apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis.”

300Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas: „1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.“. (t. 6, b. l. 16-178; t. 7, b. l. 1-199; t. 8, b. l. 1-13).

301Dėl R. M. inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo

302Pagal BK 184 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Tam, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, atsakomybė kyla pagal BK 184 straipsnio 2 dalį. Turto iššvaistymas BK 184 straipsnio prasme – tai tyčinis arba neatsargus kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės neteisėtas, neatlygintinas perleidimas kitiems asmenims padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. Turtinės teisės iššvaistymas galimas taip pat kitais būdais, pvz., laiku jų nerealizavus, patvirtinus fiktyvų prievolės įvykdymą ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-526/2010, 2K-210/2012, 2K-168/2013, 2K-P-89/2014, 2K-7-182/2015 ir kt.). Pagal BK 184 straipsnį atsako asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu turtas ar turtinė teisė buvo patikėti ar buvo jo žinioje. Įgaliojimai turtui ar turtinei teisei kaltininkui gali būti suteikiami įvairiais (pvz., esant civiliniams, darbo ar kitiems teisiniams santykiams) pagrindais. Pagal teismų praktiką patikėtas ar kaltininko žinioje esantis svetimas turtas ar turtinė teisė neteisėtai perleidžiami, jeigu tai atliekant nebuvo laikomasi nustatytos turto ar turtinės teisės patikėjimo ar disponavimo tvarkos, buvo pažeistos esminės turto ar turtinės teisės patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto ar turtinės teisės savininko ar teisėto valdytojo interesai ir taip jam padaryta žala; jei turto iššvaistymas yra padaromas kelių asmenų bendromis pastangomis (bendrininkaujant), iš kurių ne visiems turtas ar turtinė teisė buvo patikėti ar buvo jų žinioje, tokių asmenų veika kvalifikuojama taikant BK 24 straipsnio atitinkamas dalis ir BK 184 straipsnį. Svetimas turtas BK 184 straipsnio prasme – tai kaltininkui nuosavybės teise nepriklausantys kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, taip pat pinigai, vertybiniai popieriai ir pan., o svetima turtinė teisė – kaltininko sau ar kito asmens naudai neteisėtai įgyta daiktinė ar prievolinė teisė arba teisė, atsirandanti iš intelektinės veiklos rezultatų.

303BK 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką, o šio straipsnio 4 dalyje – kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį; tai reiškia, kad kaltininko kaltumas baudžiamojoje teisėje negali būti preziumuojamas, o turi būti nustatomas dėl kiekvienos nusikalstamos veikos.

304R. M. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas VšĮ „S.“ projektų vadovu pagal 2012-05-21 darbo sutartį Nr. 1, ir kasininku pagal 2012-05-21 įmonės direktoriaus L. M. įsakymą Nr. 2, bei užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas VšĮ ,,S.“ turtą, 2012 m. birželio 4 d. – 2014 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – 1 319 699,35 Lt (kas atitinka 382 211,35 Eur) VšĮ ,,S.“ priklausančių piniginių lėšų.

305Taip pat R. M., būdamas VšĮ ,,F.“ direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas VšĮ ,,F.“ turtą, 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – 308 393, 01 Eur VŠĮ ,,F.“ priklausančių piniginių lėšų.

306Kaltinamasis savo kaltę, kad padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, pripažino iš dalies, nurodydamas, kad kitiems asmenims buvo perduota tik dalis turto (pinigų), gautų VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F.“ veiklai paramos forma – t. y. jis, gavęs kaip paramą iš UAB „N.“ ir UAB „B.“ atitinkamas pinigų sumas, jas išgrynino ir perdavė nenustatytiems asmenims, kelis procentus nuo šios sumos palikdamas įstaigoms. Vis dėlto teismas, įvertinęs šiuos R. M. parodymus bei kitus byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad R. M. padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas būtent tokiu būdu ir aplinkybėmis, kokios nurodytos kaltinime. Jo kaltė įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais, teismo posėdyje ištirtais įrodymais.

307Baudžiamosios bylos tyrimo metu buvo atliktas VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F.“ veiklos ūkinis finansinis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, jog dėl buhalterinės apskaitos dokumentų trūkumų negalima dokumentais pagrįsti 382 211,35 Eur VšĮ ,,S.“ priklausančių piniginių lėšų trūkumo (išlaidų), taip pat 308 393,01 Eur VŠĮ ,,F.“ priklausančių piniginių lėšų trūkumo (išlaidų). Tokią išvadą teismas daro vadovaudamasis specialisto išvada Nr. ( - ) „Dėl VšĮ „F. P.“ ir VšĮ „S.“ ūkinės finansinės veiklos ir specialistės paaiškinimais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (t. 8, b. l. 15-18).

308Byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „B.“, L. „V.-V.“, UAB „N.“ ir kitos įmonės suteikė įvairaus dydžio pinigines paramas VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F.“ veiklai – šias aplinkybes patvirtino teismo posėdžio metu apklausti liudytojai (įmonių atstovai), kurių parodymus pagrindžia byloje esantys dokumentai dėl paramos prašymo ir suteikimo, taip pat su tuo sutiko ir kaltinamasis R. M.. Todėl teismas plačiau neargumentuodamas dėl paramų suteikimo aplinkybių, sprendžia, kad byloje nustatyta, jog VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F.“ ne kartą buvo suteiktos įvairaus dydžio paramos, skirtos šių įstaigų veiklai.

309Įvertinus VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F.“ veiklos finansinį tyrimą, daroma išvada, kad VšĮ „S.“ 2012 m. – 2014 m. iš L. „V.-V.“, UAB „N.“ ir UAB „B.“, UAB „A.“ 1 238 400 Lt gautos paramos panaudojo tik 177 804,16 Lt. O VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus ir neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir 2015 metų buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų negalima nustatyti kaip buvo, ir ar buvo, VšĮ „S.“ veikloje panaudoti ir kaip buvo apskaityti 1 319 699,35 Lt.

310Pagal atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) išrašų duomenis nustatyta, kad VšĮ „F.“ 2014 metais iš L. „V. –V.“, UAB „B.“, UAB „A.“, UAB „L. E. L. iš viso gavo 339 623,20 Lt paramą, 2015 metais įstaiga gavo 248 240 EUR paramą iš L. „V. –V.“, UAB „B.“. Pagal specialisto išvadą ir specialistės paaiškinimus nustatyta, kad VšĮ „F.“ atstovas laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki 2015-11-03 iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) grynais pinigais išėmė 308 393,01 EUR, tačiau VšĮ „F.“ apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos dokumentai, atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos, apskaitos registrai) tyrimo metu nebuvo nepateikti, todėl ar ši įstaiga gautą paramą, kaip numatyta VšĮ „F.“ įstatuose, Paramos sutartyse bei pagal LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje, panaudojo visuomenei naudingai ir nesavanaudiškai veiklai ir kaip panaudojo kitas uždirbtas pajamas negalima nustatyti.

311Taigi pagal baudžiamojoje byloje esančius įrodymus nustatyta, kad nebuvo surasti ir pateikti tiek VšĮ „S.“, tiek VšĮ „F.“ finansiniai ir kiti veiklos dokumentai, ko pasekoje nebuvo galima nustatyti ar kaltinime nurodytos ir aukščiau aptartos šių įstaigų lėšos buvo panaudotos įstatymų nustatyta tvarka, kartu ir tai, ar R. M. ėmėsi priemonių išsaugoti VšĮ „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus.

312R. M. pateikė versiją, kad abiejų įstaigų dokumentai buvo perduoti pagal perdavimo aktus, šias įstaigas pardavus kitiems asmenims. Tokia gynybos pozicija yra vienas esminių šios bylos klausimų, todėl šios versijos tikrinimui ir vertinimui teismas skiria didžiausią dėmesį. Įvertinęs baudžiamojoje bylose esančių įrodymų visumą, teismas tokią gynybos versiją atmeta, atsižvelgdamas į sekančius argumentus.

313R. M. nuosekliai, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme parodė, kad dėl VšĮ „S.“ ir VšĮ „F.“ pardavimo konsultavosi su A. T. (A. T.), kurio pagalba šios įstaigos buvo parduotos ir būtent kuriam tiesiogiai buvo perduoti abiejų įstaigų dokumentai. Tačiau tokius R. M. parodymus paneigė ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. T., kuris parodė, kad „įmonės VŠĮ F. P. ir VŠĮ S. jam nieko nesako, jis apie šiuos pavadinimus nieko nežino ir jam jos visiškai nėra girdėtos. R. M. žinojo, jog jis padeda žmonėms gauti laikinus leidimus gyventi Lietuvoje. Todėl vieno iš susitikimų metu kažkur Vilniuje R. M. jo paklausė, ar jis nežino asmenų, kurie norėtų įsigyti įmonę. Įmonė reikalinga tam, kad lengviau gauti leidimą gyvenimui Lietuvoje, jeigu asmuo turi įmonę, veikiančią ilgiau nei pusę metų, yra darbuotojų, tai vyksta paprastesne tvarka. Jis R. M. atsakė, kad nežino tokių asmenų, kurie norėtų įsigyti įmonę. Daugiau kažkokių aplinkybių ir pokalbių dėl įmonių pardavimo pirkimo ar panašiai jis su R. M. nekalbėjo, jie tik tarėsi dėl tolimesnių darbo, koncertinių ar panašių projektų.“

314BPK 301 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Teismų praktikoje išaiškinta, kad parodymų, duotų teisme ar ikiteisminio tyrimo teisėjui, prioritetas nereiškia, kad teismui apskritai draudžiama vertinti asmenų parodymus, duotus tyrėjui ar prokurorui. Kai ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų asmenys nepatvirtina teisme, tačiau šie atitinka kitus byloje surinktus ir teismo patikrintus įrodymus ir tų įrodymų pakanka išvadai apie inkriminuojamos nusikalstamos veikos buvimą ar nebuvimą, šią veiką padariusio asmens kaltumą ar nekaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti teisingai, šie parodymai išlieka svarbus teismo vidinį įsitikinimą formuojantis veiksnys (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-206/2008, 2K-274/2008, 2K-7-198/2008, 2K-412/2008, 2K-7-30-788/2017 ir kt.). BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad byloje esantiems parodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai. Teismas gali grįsti išvadas ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, tačiau tik tais atvejais, kai šie atitinka kitus byloje surinktus ir teismo patikrintus įrodymus ir tų įrodymų pakanka išvadai apie inkriminuojamos nusikalstamos veikos buvimą ar nebuvimą, šią veiką padariusio asmens kaltumą ar nekaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti teisingai. Teisme perskaityti ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ar liudytojo parodymai nėra savarankiškas įrodymų šaltinis – šiais duomenimis galima tik patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus (kasacinės bylos Nr. 2K-450/2007, 2K-451/2007, 2K-92/2009, 2K-179/2010) ir jie gali būti reikšmingi teismui tikrinant bei vertinant teisiamajame posėdyje gautus kaltinamųjų, nukentėjusiųjų bei liudytojų parodymus, ekspertizės aktą bei specialisto išvadą, byloje esančius dokumentus ir daiktinius įrodymus.

315Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, kaip ir Lietuvos teismų praktikoje, pripažįstama, kad tokia situacija, kai apkaltinamajame nuosprendyje remiamasi asmens, kurio kaltinamasis negalėjo apklausti, parodymais, pati savaime nebūtinai lemia gynybos teisių apribojimą su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintomis garantijomis nesuderinama apimtimi (EŽTT Didžiosios kolegijos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas byloje Al-Khawaja ir Tahery prieš Jungtinę Karalystę, peticijų Nr. 26766/05 ir 22228/06; Didžiosios kolegijos 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimas byloje Schatschaschwili prieš Vokietiją, peticijos Nr. 9154/10; kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-136-489/2017, 2K-110-719/2018, 2K-243-689/2019). Byloje galima panaudoti anksčiau duotus liudytojo parodymus, net jeigu gynyba jokioje proceso stadijoje negalėjo jo apklausti, laikantis šių reikalavimų. Pirma, liudytojo nedalyvavimo teismo procese priežastis turi būti svarbi. Pažymėtina, kad liudytojo mirtis paprastai pripažįstama svarbia priežastimi (EŽTT 1996 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas byloje Ferrantelli ir Santangelo prieš Italiją, peticijos Nr. 19874/92; 2006 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Bonev prieš Bulgariją, peticijos Nr. 60018/00; 2009 m. sausio 27 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Mika prieš Švediją, peticijos Nr. 31243/06; Didžiosios kolegijos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas byloje Al-Khawaja ir Tahery prieš Jungtinę Karalystę; 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje Brzuszczyński prieš Lenkiją, peticijos Nr. 23789/09, 82 punktas; 2016 m. birželio 28 d. sprendimas byloje Dimovič prieš Serbiją, peticijos Nr. 24463/11, 37 punktas; 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimas byloje Sitnevskiy ir Chaykovskiy prieš Ukrainą, peticijų Nr. 48016/06 ir 7817/07, 104 punktas; 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Dimović ir kiti prieš Serbiją, peticijos Nr. 7203/12, 56 punktas). Tuo atveju, kai liudytojas gynybos nebuvo apklaustas jokioje ankstesnėje proceso stadijoje, jo parodymų panaudojimas vietoj parodymų, duodamų tiesiogiai nagrinėjant bylą teisme, turi būti paskutinė priemonė. Antra, tuo atveju, kai apkaltinamasis nuosprendis yra pagrįstas vien tik arba lemiama apimtimi asmens, kurio kaltinamasis negalėjo apklausti ir neturėjo galimybės, kad jis būtų apklaustas ikiteisminio tyrimo metu arba nagrinėjant bylą teisme, parodymais, teismas turi kuo kruopščiau patikrinti procesą ir atsakyti į klausimą, ar yra pakankamų tokio įrodymo keliamus nepatogumus kompensuojančių veiksnių, įskaitant leidžiančius tinkamai ir teisingai įvertinti parodymų patikimumą. Apkaltinamąjį nuosprendį leidžiama grįsti nedalyvaujančio liudytojo parodymais tik tuo atveju, kai šie parodymai, atsižvelgiant į jų svarbą byloje, yra pakankamai patikimi (Al-Khawaja ir Tahery prieš Jungtinę Karalystę, 147 punktas). Atsižvelgiant į proceso kaip visumos teisingumo vertinimą, patikrinti, ar yra pakankamų kompensuojančių garantijų, privalu ir tokiose bylose, kuriose negalima padaryti vienareikšmės išvados, ar tokie parodymai buvo vieninteliai ar lemiami, tačiau matyti, kad buvo pakankamai reikšmingi ir jų pripažinimas įrodymu galėjo sukelti kliūčių gynybai (EŽTT Didžiosios kolegijos sprendimas byloje Schatschaschwili prieš Vokietiją, 116 punktas). EŽTT praktikoje kaip lemiamas traktuojamas tokios reikšmės ar svarbos įrodymas, kuris gali nulemti bylos baigtį. Tuo atveju, kai liudytojo parodymus patvirtina kiti įrodymai, vertinimas, ar tokie parodymai yra lemiami, priklauso nuo juos patvirtinančių įrodymų įrodomosios reikšmės; kuo svaresni patvirtinantys įrodymai, tuo mažiau tikėtina, kad teismo procese nedalyvaujančio liudytojo parodymai bus traktuojami kaip lemiami (Schatschaschwili prieš Vokietiją, 123–124 punktai).

316Šiuo atveju teismas, atsižvelgęs į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nesivadovauja A. T. parodymais kaip savarankišku įrodymų šaltiniu, tačiau juos vertina kitų įrodymų kontekste, kaip vienu iš duomenų, patvirtinančiu kitus byloje esančius įrodymus. Kartu teismas sprendžia, kad A. T. parodymai nėra vieninteliai ar lemiami, o byloje yra kitų pakankamų kompensuojančių garantijų.

317Pirma. Pagal byloje esančias dalininko teisių perleidimo sutartis, VšĮ „S.“ galimai buvo perleista Indijos Respublikos piliečiui B. S., o VšĮ „F.“ Ukrainos piliečiui B. G..

318Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas pranešė, kad Ukrainos piliečiui B. G., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos ambasada 2013 m. vasario 14 d. išdavė daugkartinę nacionalinę vizą, galiojančią 2013-02-20 – 2013-11-28. Ši viza 2013-03-29 buvo panaikinta. (t. 5, b. l. 150-151). Taip pat minėtas departamentas pranešė, kad Lietuvos vizų tarnybos užsienyje neišdavė vizos, leidžiančios Indijos Respublikos piliečiui B. S., gim. ( - ), atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją. (t. 5, b. l. 150-151).

319Sutartis ir dokumentų perdavimo aktas su Indijos Respublikos piliečiu B. S. buvo sudaryti 2014 m. spalio 6 d., o kita sutartis ir dokumentų perdavimo aktas su Ukrainos piliečiu B. G. – 2015 m. liepos 25 d. Taigi darytina išvada, kad nei vienas iš minėtų užsienio piliečių sutarčių pasirašymo metu (ar artimu šioms datoms laikotarpiu) Lietuvoje negalėjo būti, nors visų minėtų dokumentų sudarymo vieta nurodyta Vilnius. Byloje nesant duomenų, jog A. T. su šiais asmenimis apskritai buvo susitikęs ar buvo susitikęs ne Lietuvos teritorijoje, teismas sprendžia, kad tokie duomenys leidžia abejoti R. M. pateikta versija dėl A. T. tarpininkavimo parduodant minėtas įstaigas ir perduodant įstaigų dokumentus.

320Antra. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašte Nr. ( - ) Dėl informacijos pateikimo pateikta informacija, kad „B. G. pranešė, kad 2015-07-25 sutarties, pagal kurią savininkas R. M. U. piliečiui B. G. perleido VŠĮ „F.“ dalininko teises, nepasirašė ir kad ant minėtų dokumentų esantis parašas yra ne jo. Taip pat B. G. pranešė, kad VŠĮ „F.“ buhalteriniai dokumentai ir piniginės lėšos jam nebuvo perduotos ir kad jis nevykdė jokių bankinių operacijų, jokios informacijos apie VšĮ „F.“ veiklą B. G. neturi, niekada nebuvo jos direktoriumi.“

321Nors minėtas pranešimas nebuvo gautas BPK nustatytu būdu, tačiau gauta informacija taip pat patvirtina A. T. parodymus bei paneigia R. M. versiją dėl VŠĮ „F.“ pardavimo ir dokumentų perdavimo.

322Trečia. Aplinkybę dėl VŠĮ „F.“ fiktyvaus pardavimo ir fiktyvaus dokumentų perdavimo patvirtina ir tai, kad VŠĮ „F.“ piniginėmis lėšomis buvo disponuojama net ir po jos pardavimo (2015-07-25): laikotarpiu nuo 2015-07-28 iki 2015-10-17 53 kartus atliekant finansines operacijas kreditine kortele (Nr. ( - )) kurios naudotojas, pagal AB Swedbank pateiktą informaciją, buvo R. M., buvo išimta grynais pinigais 70 770 Eur.

323Pažymima tai, kad po dalininko įnašo perleidimo sutarties sudarymo (2015-07-25), sudarant paramos teikimo sutartis su L. „V. –V.“ (2015-08-03, 2015-09-15, 2015-09-23) VšĮ „F.“ atstovavo ir sutartis pasirašė R. M., sutartyse yra jo parašas ir įstaigos spaudas. Apmokėjimai pagal šias sutartis taip pat buvo atlikti (2015-08-05, 2015-09-23, 2015-09-30) po įstaigos perleidimo sutarties sudarymo.

324Pagal 2015-07-25 sudaryto VŠĮ „F.“ dokumentų perdavimo – priėmimo akto 1.6, 1.7, 1.8 punktus (priedas Nr. 4, b. l. 13), B. G. turėjo būti perduotas ir Banko generatorius, kasa, įstaigos antspaudas, todėl R. M. negalėjo turėti galimybės išgryninti įstaigos pinigus ar naudotis įstaigos antspaudu. Pažymima, kad finansinės operacijos buvo atliktos kelias dešimtis kartų, šie veiksmai tęsėsi beveik tris mėnesius nuo įstaigos pardavimo, buvo sudarytos kelios sutartys, kas kelia pagrįstų abejonių dėl sandorių perleidžiant VŠĮ „F.“ realumo ir leidžia spręsti apie VŠĮ „F.“ fiktyvų pardavimą bei fiktyvų dokumentų perdavimą.

325Ketvirta. Kratos, atliktos R. M. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), metu, be kita ko, buvo rasta ir paimta: 6 segtuvai su įvairiais VŠĮ „S.“ buhalteriniais dokumentais, segtuvas su VŠĮ „F.“ dokumentais, sąsiuvinis su rankraštiniais įrašais. (t. 1, b. l. 156-160). R. M. parodė, kad dalies dokumentų pagal perdavimo aktą neperdavė įmonės pirkėjui, todėl jie liko pas jį namuose.

326Pagal 2014 m. spalio 6 d. perdavimo – priėmimo aktą (priedas Nr. 4, b. l. 3), Indijos Respublikos piliečiui B. S. buvo perduoti 5 segtuvai su įvairiais VšĮ „S.“ dokumentais, taip pat įstaigos antspaudas. Todėl teismas sprendžia, kad R. M. versija dėl dokumentų neperdavimo (pamiršimo) yra nepagrįsta, nes net pagal perdavimo aktą segtuvų turėjo būti perduota mažiau, negu jų liko pas R. M. namuose. Dar daugiau – pas R. M. liko esminiai VšĮ „S.“ dokumentai: įstaigos steigimo aktas, vadovo paskyrimo sprendimas, VšĮ „S.“ įstatai ir pan. (priedas Nr. 3), kurie perdavimo akte buvo pažymėti 1.4 punktu. Įstaigos pardavimas, kai pas buvusį įstaigos atstovą lieka pagrindiniai įstaigos dokumentai neatrodo patikimai, kelia pagrįstų abejonių dėl tokių sandorių realumo ir leidžia spręsti apie VšĮ „S.“ fiktyvų pardavimą bei fiktyvų dokumentų perdavimą.

327Penkta. Aplinkybę dėl VšĮ „S.“ fiktyvaus pardavimo ir fiktyvaus dokumentų perdavimo patvirtina ir tai, kad VšĮ „S.“ piniginėmis lėšomis buvo disponuojama net ir po jos pardavimo (2014-10-06): iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) laikotarpiu nuo 2014-10-07 iki 2014-12-31, 30 kartų atliekant finansines operacijas kreditine kortele ( - ), kurios naudotojas L. M., grynais pinigais buvo išimta 218 800 Lt. Šiuo atveju taip pat finansinės operacijos buvo atliktos kelias dešimtis kartų, o veiksmai tęsėsi beveik tris mėnesius nuo įstaigos pardavimo, kas rodo, kad įstaigos finansai buvo naudojami ir jais disponuojama, nors to daryti nebuvo galima.

328Apibendrinant išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad byloje esantys objektyvūs įrodymai dėl fizinio dokumentų buvimo pas R. M., dėl įstaigų piniginių lėšų naudojimo po jų pardavimo, dėl įstaigų pirkėjų negalėjimo legaliai būti Lietuvoje patvirtina liudytojo A. T. parodymus, kad jis nesusijęs su VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ pardavimu bei dokumentų paėmimu ir perdavimu kitiems asmenims. Šios aplinkybės leidžia laikyti patikimais liudytojo A. T. parodymus, kartu išanalizuotų įrodymų visuma vienareikšmiškai patvirtina, kad VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ pardavimas ir įstaigų dokumentų perdavimas buvo fiktyvus, siekiant išvengti galimos atsakomybės už netinkamą šių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir turto naudojimą.

329VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ buhalterinę apskaitą tvarkė pats R. M., jam tik padėjo ir konsultavo J. G., kuri minėtose įstaigose nedirbo. R. M. buhalterinio/finansinio išsilavinimo neturi, todėl jam buvo reikalinga pagalba. Kadangi buhalterinės apskaitos tvarkyti nemokėjo, todėl jis galėjo turėti priežastį neišsaugoti minėtų įstaigų dokumentų. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad VšĮ „S.“ pardavimas buvo įformintas 2014-10-06, t. y. netrukus po 2014-08-28 atlikto operatyvaus mokesčių inspekcijos patikrinimo. Toks R. M. elgesys taip pat logiškas ir tikėtinas, kartu netiesiogiai patvirtinantis aukščiau nurodytus motyvus dėl fiktyvaus įstaigų pardavimo.

330Nustačius, kad VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ pardavimas buvo fiktyvus, teismas sprendžia, jog būtent R. M. tyčiniais veiksmais neišsaugojo šių į dokumentų, siekdamas, kad nebūtų galima nustatyti VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ turėtų išlaidų. Tokiu būdu tyčiniais veiksmais R. M. iššvaistė VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ didelės vertės turtą.

331Teismas nesivadovauja R. M. paaiškinimais toje dalyje, kad jis kelis kartus su nenustatytais asmenimis iš anksto susitarė dėl UAB „B.“ ir UAB „N.“ suteiktos paramos perdavimo kitiems asmenims, nes tokių jo paaiškinimų nepatvirtina jokie kiti byloje esantys įrodymai. Todėl vien kaltinamojo parodymų pagrindu nėra pagrįstas gynėjo baigiamųjų kalbų metu keltas klausimas dėl jam inkriminuotų veikų kvalifikavimo kaip sukčiavimo.

332Pagal baudžiamosios bylos duomenis nustatyta, kad UAB „B.“ ir UAB „N.“ kelis kartus teikė paramas VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“, o atlikus šių įstaigų finansinį tyrimą nenustatyta, jog ši parama buvo panaudota įstaigų veikloje ir apskritai kur buvo panaudota. Nesant duomenų, kad R. M. šias pinigines paramos lėšas neteisėtai užvaldė ar panaudojo įmonės reikmėms bei veiklai, teismas sprendžia, jog jis šias (ir kitas) lėšas iššvaistė. Kita vertus, tokie R. M. parodymai apie iš anksto suformuotą paramos iššvaistymo schemą, sutikimas ją vykdyti ir jos galimas realizavimas, teismui leidžia konstatuoti R. M. ketinimų ir veiksmų neteisėtumo suvokimą ir tiesioginės tyčios jo veiksmuose buvimą.

333Dėl BK 223 straipsnio 1 dalies taikymo

334BK 223 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių rūšių veikų padarymą: 1) buhalterinės apskaitos netvarkymą, 2) aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą, kai jos sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius. Buhalterinės apskaitos netvarkymas arba buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas gali būti padaromos ir tyčia, ir dėl neatsargumo, o aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas tik neatsargiai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-305/2009).

335BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytų visų trijų veikų sudėtys materialios, taigi baudžiamoji atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, kai būtent šio straipsnio dispozicijoje numatyti pažeidimai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Kitaip tariant, kvalifikuojant veiką pagal šį straipsnį, reikia patikrinti ir tai, ar būtent buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių norminių aktų nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo tiesioginė padarinių (negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įpareigojimų dydžio ar struktūros) kilimo sąlyga. Priežastinio ryšio nustatymas yra loginis procesas, nes, sprendžiant šį klausimą, iš esmės nustatinėjama loginė priežasčių seka, reikalinga išvadai padaryti – ar yra ryšys tarp veikos ir padarinių. Tačiau šio objektyviojo nusikalstamos veikos sudėties požymio įrodinėjimas yra teismo, o ne specialistų ar ekspertų kompetencija, ir rėmimasis vien tik specialiomis žiniomis gali lemti netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-237-489/2015). Nustatant kaltę dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo teismai neturi apsiriboti vien formaliu buhalteriniu vertinimu, o būtina analizuoti nustatytų kaltininko veiksmų pavojingumą ir spręsti, ar būtent dėl šio asmens padaryto pažeidimo kilo BK 223 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai, įvertinti baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo galimybes (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-426/2013).

336Pagal BK 223 straipsnį atsako asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką apskaitos tarnybą; 2) buhalterinių ir audito, konsultacinių įmonių specialistai – tais atvejais, kai ūkio subjekto buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tomis buhalterinėmis, audito ar konsultacinėmis įmonėmis; 3) ūkio subjekto vadovas – už buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą nustatytą laiką.

337Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, buhalterinės apskaitos organizavimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra tapačios sąvokos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-41/2012). Įmonės vadovas yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, o ne tvarkymą. Pažymėtina ir tai, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį ūkio subjekto vadovas atsakingas už tai, jog įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą. Vadovas, pavedęs konkrečius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbus įmonės vyriausiajam buhalteriui, kitiems atsakingiems asmenims, iš esmės bus įgyvendinęs pareigą – organizuoti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą. Tačiau jei tokia pareiga atlikta nekokybiškai, aiškiai ignoruojant teisės aktus ir sukelia BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytus padarinius, galima kalbėti ne apie nusikalstamą apskaitos netvarkymą, o aplaidų teisės aktų reikalaujamos apskaitos organizavimą.

338Teismas, atsižvelgęs į aukščiau išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad R. M. 2014-08-11 – 2015-12-31 laikotarpiu nesaugojo VšĮ „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens VšĮ „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014-2015 metus.

339R. M. buvo VšĮ „F.“ vadovu, o ūkio subjekto vadovas atsako už buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą nustatytą laiką. Aukščiau išsamiai aprašyti argumentai (šioje nuosprendžio dalyje jie nekartojami), kuriais vadovaujantis teismas padarė išvadą, jog R. M. VšĮ „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus fiktyviai perdavė (realiai neperdavė) įstaigos pirkėjui. Tyrimo metu šie dokumentai rasti nebuvo, todėl konstatuojama, kad būtent R. M., turėdamas pareigą saugoti, nustatytą laikotarpį šių dokumentų nesaugojo, ko pasekoje iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens VšĮ „F.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014-2015 metus. Tokie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

340Dėl L. M. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimo ir įrodymų vertinimo

341L. M. kaltinamas tuo, kad jis 2014-09-01 - 2015-12-31 laikotarpiu nesaugojo VšĮ „S.“ buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens VšĮ „S.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus.

342Apklaustas teisiamojo posėdžio metu ir teisme, L. M. savo kaltę pripažino ir nurodė sutinkantis, kad buvo paskirtas VŠĮ „S.“ vadovu, tačiau vadovo funkcijų nevykdė, neorganizavo šios įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymo. Jam tėvas sakė, kad yra buhalteris, kuris viską tvarko, sakė, kad viskas gerai tvarkoma.

343Nors kaltinamasis L. M. savo kaltę pripažino, tačiau jo gynėjas baigiamųjų kalbų metu pateikė poziciją, kad L. M. negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, nes jis nebuvo BK 223 straipsnio 1 dalies subjektu, t. y. jis buvo fiktyvus vadovas, o toks vadovas už įmonės veiklą neatsako.

344Teismas su tokia gynybos versija nesutinka. Byloje nekyla ginčo dėl to, kad L. M. buvo oficialiai paskirtas VŠĮ „S.“ vadovu, tačiau keliama versija dėl tokio paskyrimo fiktyvumo. Apklaustas kaltinamuoju L. M. parodė, kad direktoriumi tapo, norėdamas išmokti tėvo vykdomos veiklos; dažniausiai neskaitydavo ant kokių dokumentų pasirašo, nes galvojo, kad tai yra įmonės įkūrimo pradžia, jis pasirašo dokumentus, po to tėvas jam viską paaiškins ir išmokins; dokumentus pasirašymui jam atveždavo tėvas; jis pats dirbdavo VŠĮ „S.“ organizuojamų renginių metu, padėdavo tėvui įvairiais klausimais, vykdydavo jo pavedimus. Iš esmės tokias pačias aplinkybes nurodė ir R. M.. Teismo vertinimu, vien iš kaltinamųjų parodymų galima spręsti, kad L. M. įmonės vadovu tapo norėdamas išmokti renginių organizavimo veiklos. VŠĮ „S.“ pagrindinė veikla ir buvo būtent įvairios paskirties renginių organizavimas, todėl L. M. ketinimai mokytis šios veiklos ir reali veikla renginių metu, teismui leidžia spręsti apie jo realius ketinimus ir realų darbą, todėl toks vadovo pareigų atlikimas negali būti laikomas fiktyviu.

345Kartu pažymima ir tai, jog būtent L. M. buvo VŠĮ „S.“ steigėjas, pasirašytinai susipažinęs su VŠĮ „S.“ įstatais, savo paties sprendimu paskyręs save VŠĮ „S.“ vadovu, įgaliojęs tėvą veikti VŠĮ „S.“ vardu, pasirašęs ant daugybės kitų įvairaus pobūdžio finansinių dokumentų, sutarčių ir kitų dokumentų. Taigi L. M. nuo pat VŠĮ „S.“ įkūrimo pradžios buvo įtrauktas į jos veiklą, pasirašinėjo esminius įstaigos dokumentus, kas reiškia, kad jis suprato kokias pareigas eina, kokią veiklą VŠĮ „S.“ vykdo, tėvo iniciatyva sprendė įvairius VŠĮ „S.“ veiklos klausimus. Galiausiai L. M. paaiškino, kad žinojo apie ketinimus parduoti įstaigą ir buvo paprašytas apie tai paskelbti.

346Įvertinęs šių aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, kad L. M. buvo realus VŠĮ „S.“ vadovas, kuris suvokė, jog vadovauja tokio pobūdžio įstaigai, norėjo tą daryti, dalyvavo realioje jos veikloje, pasirašė visus esminius šios įstaigos dokumentus, tačiau savo pareigų dėl aplaidumo ir tėvo R. M. veiksmų tinkamai nevykdė, neužtikrino tinkamo buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo, saugojimo, ko pasekoje VŠĮ „S.“ buhalterinės apskaitos dokumentai buvo prarasti – neva perduoti VŠĮ „S.“ pardavimo metu. Tokia R. M. gynybos versija dėl VŠĮ „S.“ pardavimo ir dokumentų perdavimo jau buvo kritiškai įvertinta pasisakant apie R. M. pateiktus kaltinimus, todėl teismas vadovaujasi anksčiau nurodytais motyvais ir jų nekartoja. L. M. apie VŠĮ „S.“ konkrečias pardavimo aplinkybes nieko negalėjo nurodyti, o paaiškino tik tai, kad reikėjo įdėti skelbimą dėl įstaigos pardavimo. Tačiau VŠĮ „S.“ pardavimo ir dokumentų perdavimo procese nedalyvavo, tokiu būdu aplaidžiai vykdydamas vadovo pareigas, neišsaugojo VŠĮ „S.“ buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens VšĮ „S.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus. Tokie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

347Dėl L. M. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

348Teisiamojo posėdžio metu buvo pateiktas prašymas atleisti kaltinamąjį L. M. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Vadovaujantis BK 40 straipsnio 1-2 dalies nuostatomis, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą su užstatu arba be jo, jeigu asmuo: 1) pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

349Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaltinamasis L. M. yra neteistas – jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, už kurią numatytas laisvės atėmimas iki 2 metų, t. y. nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje. Be to, L. M. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailėjosi dėl savo veiksmų. Dėl kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos šioje byloje nėra nukentėjusiaisiais ar civiliniais ieškovais pripažintų asmenų, nėra pareikštų civilinių ieškinių. Įvertinus kaltinamąjį charakterizuojančių duomenų visumą – jauno amžiaus, vidurinio išsilavinimo, dirbantis, nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų, duomenų apie jo blogus įpročius ar priklausomybes byloje nėra, administracine tvarka baustas, tačiau galiojančių nuobaudų už šiurkščius teisės pažeidimus neturi, neteistas (b. l. 112-116), taip pat kaltinamojo paaiškinimus ir požiūrį į jo padarytą nusikalstamą veiką, teismas sprendžia, jog yra pagrindo manyti, kad kaltinamasis L. M. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi nagrinėjamu atveju nustatytos visos BK 40 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos.

350Laiduotojas gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Šioje byloje laiduotuoju prašoma paskirti kaltinamojo brolį M. M., kuris yra jauno amžiaus, neteistas, duomenų apie administracines nuobaudas nėra. Bylos duomenimis kaltinamasis ir jo brolis artimai bendrauja, dažnai matosi, jis linkęs jam padėti ir teigia galintis daryti teigiamą įtaką. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad kaltinamojo brolis yra patikimas ir tinkamas laiduotojas, kuris gali daryti teigiamą įtaką kaltinamajam.

351Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, teismas sprendžia, kad kaltinamasis atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu be užstato 2 metams, laiduotoju paskiriant M. M., o baudžiamoji byla L. M. atžvilgiu nutrauktina (BK 40 straipsnio 1-4 dalys, BPK 303 straipsnio 4 dalis).

352BK 682 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą teismas skiria tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro darbinės ar profesinės veiklos srityje arba kai teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padaro išvadą, kad asmeniui negalima palikti teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla. Šiuo atveju L. M. nusikalstamas veikas padarė eidamas įstaigos vadovo pareigas, todėl teismas sprendžia, kad jam turi būti skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – teisės eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar teisės būti kolegialaus valdymo organo nariu atėmimas.

353L. M. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, paliekama iki nuosprendžio įsiteisėjimo, po to naikinama.

354Dėl R. M. skirtinų bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių

355Kaltinamojo R. M. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

356Skirdamas bausmę R. M., be atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nebuvimo, teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų rūšį ir pobūdį – padarytos dvi sunkios nusikalstamos veikos nuosavybei, ir viena nesunki nusikalstama veika. Nusikalstamos veikos padarytos veikiant tiesiogine tyčia ir yra baigtos. Įvertinus nusikaltimų padarymo aplinkybes, teismas mano, kad padarytų nusikaltimų pavojingumas yra panašus rūšiniam tokių nusikalstamų veikų pavojingumui, įvertintam įstatymo leidėjo BK 184 straipsnio 2 dalies, 223 straipsnio 1 dalies sankcijose.

357Teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę, kurios pavojingumas nėra didelis. R. M. anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, dirba. Teismas vertina ir tai, kad R. M. yra vidutinio amžiaus, aukštojo išsilavinimo, aktyviai dirbo kultūrinių renginių organizavimo srityje.

358Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Viena iš bausmės paskirčių – užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Teismas bausmę skiria pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų (BK 54 straipsnio 1 dalis).

359Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir aktualią teismų praktiką skiriant bausmes, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti R. M. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį paskyrus laisvės atėmimo bausmes, mažesnes nei minėtų bausmių vidurkiai, o pagal BK 223 straipsnio 1 dalį – nesusijusią su laisvės atėmimu bausmę.

360Paskirtos bausmės bendrinamos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu (BK 63 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 4 dalis, 5 dalies 2 punktas).

361Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija Nr. XII-1554, galiojusi nuo 2015 m. kovo 24 d. iki 2017 m. spalio 6 d.) nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Pažymima, kad tai yra formalūs bausmės vykdymo atidėjimo taikymo pagrindai, esminė BK 75 straipsnio nuostatų taikymo sąlyga yra teismo išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Bausmę ir jos paskirtį apibrėžiančio BK 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bausmės paskirtis – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

362Baudžiamasis įstatymas nenurodo aplinkybių, į kurias teismas turėtų atsižvelgti svarstydamas BK 75 straipsnyje numatytas nuostatas, ar bausmės tikslai kaltininkui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Pagal formuojamą teismų praktiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-28/2013, 2K-91/2014, 2K-536/2014), teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe, t. y. nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-549/2007, 2K-181/2012).

363Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau išdėstytas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, taip pat atsižvelgiant į tai, kad R. M. nėra teistas, dirba, sprendžia, kad yra pagrindo manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti atidėjus paskirtos bausmės vykdymą. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu R. M. įpareigotinas pradėti dirbti (ar tęsti darbą) arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir būti joje užsiregistravusiam; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

364BK 682 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą teismas skiria tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro darbinės ar profesinės veiklos srityje arba kai teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padaro išvadą, kad asmeniui negalima palikti teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla. Šiuo atveju R. M. nusikalstamas veikas padarė eidamas įstaigos vadovo pareigas, todėl teismas sprendžia, kad jam turi būti skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – teisės eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar teisės būti kolegialaus valdymo organo nariu atėmimas.

365R. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliekama galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, po to naikinama.

366Prokuroras R. M. prašė skirti baudžiamojo poveikio priemonę turto (išvaistyto turto vertės) konfiskavimą. Pagal BK 67 straipsnį turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, kuri gali būti skiriama kartu su bausme. BK 72 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal šio straipsnio 2 dalį konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Šio kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. BK 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais. Kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

367Teismų praktikoje yra pažymėta, kad iš nusikalstamos veikos gautas turtas konfiskuojamas, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam arba buvo susitarta dėl žalos atlyginimo kitokiu būdu (kasacinės nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-511/2010, Nr. 2K-329/2011, Nr. 2K-368/2011, Nr. 2K-544/2012 ir kt.).

368Šiuo atveju byloje civilinis ieškinys nebuvo pareikštas, tačiau vien ši aplinkybė negali būti laikoma pagrindu kaltinamajam skirti iššvaistyto turto vertės konfiskavimą. Prokuroro vertinimu, R. M. išvaistytas turtas turėtų būti laikomas konfiskuotinu turtu. Minėta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Šio kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Teismas pažymi, kad R. M. iššvaistytas turtas (įstaigų pinigai) negali būti pripažįstamas nusikalstamų veikų rezultatu, nes jis šio turto neužvaldė, o iššvaistė, kai šios piniginės lėšos buvo VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ sąskaitose (šių įstaigų nuosavybėje). Taigi byloje nesant duomenų, kad R. M. iš nusikalstamų veikų gavo piniginių lėšų ir taip neteisėtai praturtėjo, turto konfiskavimas negali būti taikomas.

369Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamoms veikos tirti ir nagrinėti, likimo

370Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, priedas prie 2017-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo, 1 kompaktinis diskas „Acme CD-R“; atsakymas iš AB „Swedbank“ į 2015-11-04 raštą Nr. ( - ), 1 kompaktinis diskas „extreme“; priedas prie 2015-11-18 apžiūros protokolo 1 kompaktinis diskas DVD „Verbatim DVD-R“, kuriame įrašyti R. M. naudojamo mobilaus ryšio telefono „Apple Iphone 4s“ duomenys; priedas prie 2015-11-19 apžiūros protokolo 1 kompaktinis diskas DVD „TDK DVD-R“, kuriame įrašyti R. M. naudojamo mobilaus ryšio telefono „Samsung GT-i9105p“ duomenys, priedas prie 2015-11-17 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo 1 kompaktinis diskas DVD „Verbatim DVD-R“, kuriame įrašyti L. M. naudojamo mobilaus ryšio telefono „HTC One M7“ duomenys; atsakymas iš AB „DNB Bankas“ į 2015-11-04 raštą Nr. ( - ), 1 kompaktinis diskas, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliekami saugoti byloje.

371Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsakymas iš UAB „Vikeda“ į 2016-02-23 raštą Nr. ( - ), 1 segtuvas (281 lapas), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinami.

372Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, dokumentai, rasti ir paimti kratos, atliktos 2015-11-17 R. M. gyvenamojoje vietoje, adresu Lūšių g. 21-5, Vilnius, metu, su įvairiais VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F. P.“ buhalteriniais dokumentais, iš viso susiūti ir sunumeruoti 6 segtuvai (viso 1062 lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus, paliekami saugoti byloje.

373Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, dokumentai, rasti ir paimti kratos, atliktos 2015-11-17 J. G. darbo vietoje UAB „K. V.“ patalpose, esančiose ( - ), metu su įvairiais dokumentais susijusiais su švenčių organizavimu ir labdaros – paramos fondais ir užrašų knygelė su rankraštiniais įrašais, iš viso susiūti ir sunumeruoti 6 segtuvai ir užrašų knygelė (viso 674 lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinami J. G..

374Teismas, įvertinęs tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 301 straipsniu, 302 straipsniu, 303 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1, 3 dalimis, 307 straipsnio 1, 4, 6, 7 dalimis,

Nutarė

375R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalyje (VŠĮ „S.“ epizodas), ir skirti jam dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

376R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalyje (VŠĮ „F. P.“ epizodas), ir skirti jam dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

377R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 200 MGL dydžio baudą.

378Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais bei R. M. paskirti subendrintą 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

379Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija Nr. XII-1554, galiojusi nuo 2015 m. kovo 24 d. iki 2017 m. spalio 6 d.) R. M. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant jį bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu pradėti dirbti (ar tęsti darbą) arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir būti joje užsiregistravusiam; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

380Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 3 punktu, skirti R. M. baudžiamojo poveikio priemonę – teisės eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar teisės būti kolegialaus valdymo organo nariu atėmimą 2 metų laikotarpiui.

381Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

382R. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

383L. M., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalimi, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti pagal laidavimą M. M. be užstato, nustatant dvejų metų laidavimo terminą.

384Baudžiamąją bylą L. M. atžvilgiu nutraukti.

385Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 3 punktu, skirti L. M. baudžiamojo poveikio priemonę – teisės eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar teisės būti kolegialaus valdymo organo nariu atėmimą 1 metų laikotarpiui.

386L. M. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

387Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikos tirti ir nagrinėti: priedą prie 2017-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo, 1 kompaktinis diskas „Acme CD-R“; atsakymą iš AB „Swedbank“ į 2015-11-04 raštą Nr. ( - ), 1 kompaktinis diskas „extreme“; priedą prie 2015-11-18 apžiūros protokolo 1 kompaktinis diskas DVD „Verbatim DVD-R“, kuriame įrašyti R. M. naudojamo mobilaus ryšio telefono „Apple Iphone 4s“ duomenys; priedą prie 2015-11-19 apžiūros protokolo 1 kompaktinis diskas DVD „TDK DVD-R“, kuriame įrašyti R. M. naudojamo mobilaus ryšio telefono „Samsung GT-i9105p“ duomenys, priedą prie 2015-11-17 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo 1 kompaktinis diskas DVD „Verbatim DVD-R“, kuriame įrašyti L. M. naudojamo mobilaus ryšio telefono „HTC One M7“ duomenys; atsakymą iš AB „DNB Bankas“ į 2015-11-04 raštą Nr. ( - ), 1 kompaktinis diskas – nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje.

388Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikos tirti ir nagrinėti: atsakymą iš UAB „Vikeda“ į 2016-02-23 raštą Nr. ( - ), 1 segtuvas (281 lapas), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

389Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikos tirti ir nagrinėti, paimtus kratos, atliktos 2015-11-17 R. M. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), metu, su įvairiais VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F. P.“ buhalteriniais dokumentais, iš viso susiūti ir sunumeruoti 6 segtuvai (viso 1062 lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje.

390Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikos tirti ir nagrinėti, paimtus kratos, atliktos 2015-11-17 J. G. darbo vietoje UAB „K. V.“ patalpose, esančiose ( - ), metu su įvairiais dokumentais susijusiais su švenčių organizavimu ir labdaros – paramos fondais ir užrašų knygelė su rankraštiniais įrašais, iš viso susiūti ir sunumeruoti 6 segtuvai ir užrašų knygelė (viso 674 lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti J. G..

391Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Darius... 2. R. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. L. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 223 straipsnio 1 dalyje,... 6. Teismas... 7. R. M., būdamas VšĮ „S.“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( -... 8. R. M., būdamas VšĮ „S.“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas - (... 9. Iš 1 495 120 Lt (kas atitinka 433 016,68 Eur) VšĮ ,,S.“ buhalterinėje... 10. Tokiu būdu R. M. 2012 m. birželio 4 d. – 2014 m. gruodžio 15 d.... 11. Šiais veiksmais R. M. padarė numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 12. Taip pat jis, R. M., būdamas VšĮ ,,F.“ (įmonės kodas ( - ),... 13. R. M., būdamas VšĮ ,,F.“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas - (... 14. Tokiu būdu R. M. 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. spalio mėnesių laikotarpiu,... 15. Šiais veiksmais R. M. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 16. Taip pat R. M. 2014-08-11 - 2015-12-31 laikotarpiu nesaugojo VšĮ „F.“... 17. R. M., nuo 2014-08-11 iki 2015-12-31 būdamas VšĮ „F.“ (įm. k.... 18. Šiais veiksmais R. M. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 19. L. M. 2014-09-01 - 2015-12-31 laikotarpiu nesaugojo VšĮ „S.“... 20. L. M. nuo 2014-09-01 iki 2015-12-31, Vilniaus mieste, nuo 2012-05-17 būdamas... 21. Dėl šių L. M. padarytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti VŠĮ... 22. Šiais veiksmais L. M. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas kaltinamasis R. M. parodė, kad visos tos... 24. Vadovaujantis BPK 276 str., buvo pagarsinti kaltinamojo R. M. ikiteisminio... 25. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas kaltinamasis L. M. parodė, kad 10... 26. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punktu, buvo pagarsinti liudytojo... 27. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas P. B. parodė, kad buvo... 28. 2016-06-09 liudytojas P. B. apklausos metu parodė, kad jis P. B. UAB ,,N.“... 29. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. J. parodė, kad buvo... 30. 2016-05-26 M. J., kaip liudytojas BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3... 31. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas G. S. parodė, kad nelabai... 32. 2016-05-23 G. S., kaip liudytojas BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3... 33. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. B. parodė, kad seniai jį... 34. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, buvo pagarsinti liudytojo... 35. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas D. V. parodė, kad įvykiai... 36. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja A. B. parodė, kad jie įmonėje... 37. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja J. M. parodė, kad 2014 m. ji... 38. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja J. G. parodė, kad nelabai galiu... 39. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja A. N. parodė, kad teko turėti... 40. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. B. parodė, kad jo šeima... 41. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas H. M. parodė, kad maždaug... 42. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja S. Č. parodė, kad pagal... 43. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja O. G. parodė, kad R. M.... 44. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. G. parodė, kad su R. M.... 45. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja E. V. parodė, kad buvo... 46. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja K. K. parodė, kad įvykiai buvo... 47. 2016-05-16 K. K., kaip liudytoja BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3... 48. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. M. parodė, kad jis atėjo... 49. 2017-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 50. R. M. gim. ( - ), būdamas faktinis šių juridiniu asmenų vadovas: VŠĮ... 51. Atliekant aukščiau paminėtų VŠĮ banko sąskaitų analizę, gauta... 52. 2015-10-13 09:22 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - ))... 53. Pastaba: tyrimo metu gauta duomenų, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai... 54. 2015-10-13 11:03 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - ))... 55. 2015-10-19 16:40 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - ))... 56. 2015-10-28 13:34 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - ))... 57. 2015-10-28 13:36 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - ))... 58. 2015-10-28 18:20 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - ))... 59. 2015-10-30 18:20 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. tel. Nr. ( - ))... 60. 2015-11-02 10:13 val. aplanke ( - ) pokalbio Nr. ( - ) R. M. (tel. Nr. ( - ))... 61. 2015-11-04 surašyti ir išsiųsti raštai AB „DNB Bankas“ ir AB... 62. 2015-11-17 kratos protokolas, kuriame nurodyta, kad krata atlikta R. M.... 63. 2015-11-17 kratos protokolas, kuriame nurodyta, kad krata atlikta M. M.... 64. 2015-11-17 kratos protokolas, kuriame nurodyta, kad krata atlikta J. G. darbo... 65. 2016-01-18 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-1155 UAB „N. V.“ dėl dokumentų... 66. 2016-06-16 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-11137 UAB „N. V.“ dėl dokumentų... 67. 2016-01-18 ir 2016-06-16 reikalavimai Nr. 25/5-3-13-1154 ir 25/5-3-13-11138... 68. 2016-02-23 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-3632 Kėdainių rajono savivaldybės... 69. 2015-11-11 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-20264 Valstybinei mokesčių... 70. 2016-02-23 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-3629 UAB „Vikeda“, kuriuo... 71. 2015-12-01 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-21833 Labdaros ir paramos fondui „V.... 72. 2016-01-18 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-1151 Labdaros ir paramos fondui „V.... 73. 2016-02-23 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-3633 UAB „K. V.“ dėl dokumentų... 74. 2016-03-17 reikalavimas Nr. 25/5-3-13-5378 UAB „VRS WPI Vilnius“, kuriuo... 75. 2018-10-25 reikalavimas Nr. 25/5-3-11-17196 Valstybinei mokesčių... 76. 2019-04-19 ikiteisminio tyrimo metu apklausta specialistė D. I. paaiškino,... 77. psl. 25 (5-7 pastraipos) - 2014-08-28 - 2014-12-31 ir 2015-01-01 - 2015-10-17... 78. psl. 26 (2, 5 pastraipos) - 2014-08-22 - 2015-11-03... 79. psl. 27 (2, 3 pastraipos) - 2015-01-01 - 2015-10-17, 2014-08-22 - 2015-11-03... 80. psl. 28 (2 pastraipa) - 2014-08-22 - 2015-11-03... 81. paaiškindama, kad tyrimui buvo pateikta AB „Swedbank“ informacija... 82. Pagal pateiktą AB „Swedbank“ informaciją VšĮ „F. P.“ visos... 83. Dėl to, kad specialisto išvadoje dėl VšĮ ‚S.“:... 84. 1. nurodomos skirtingos iš sąskaitos išimtų grynų pinigų sumos už 2012... 85. 2. 2012 m. iš išgrynintų 360670 Lt darbo užmokesčiui ir apmokėjimui už... 86. 2012 metais - 361 170 Lt buvo išimta grynais pinigais (pagal AB „Swedbank“... 87. 2012-01-02 - 500 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus... 88. 2012 metais - 1 790,04 Lt buvo sumokėta už prekes ir paslaugas (tyrimui... 89. 2012 metais – 2 810,65 Lt apskaitytos darbo užmokesčio išlaidos (kasos... 90. 2012 metais - 2 641,79 Lt apskaityti apmokėjimai už prekes ir paslaugas... 91. 2012-01-01 - 2012-12-31 - 353 427,52 Lt nepanaudotas grynųjų pinigų likutis... 92. 3. 2013 m. iš išgrynintų 406300 Lt darbo užmokesčiui ir apmokėjimui už... 93. 2013 metais – 410 550 Lt buvo išimta grynais pinigais (pagal AB... 94. 2013-08-25 - 4 000 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus... 95. 2013-09-23 - 250 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus... 96. 2013 metais - 342,70 Lt buvo sumokėta už prekes ir paslaugas (tyrimui... 97. 2013 metais – 5 406 Lt apskaitytos darbo užmokesčio išlaidos (kasos... 98. 2013 metais - 1 000 Lt gautas VšĮ „K.“ apmokėjimas už paslaugas pagal... 99. 2013-01-01 – 2013 12-31 – 401 551,30 Lt nepanaudotas grynųjų pinigų... 100. 4. 2014 m. iš išgrynintų 723400 Lt darbo užmokesčiui ir apmokėjimui už... 101. 2014 metais – 723 400 Lt buvo išimta grynais pinigais (pagal AB... 102. 2014-08-22 - 2 220 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus... 103. 2014 metais – 151 539,47 Lt buvo sumokėta už prekes ir paslaugas (tyrimui... 104. 2014-01-08 - 400 Lt apskaitytos išlaidos už prekes ir paslaugas (pagal... 105. 2014-01-01 – 2014-08-31 – 3 600 Lt apskaitytos darbo užmokesčio išlaidos... 106. 2014-09-17 - 200 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus... 107. 2014-09-18 - 720 Lt užfiksuota įplaukose (pagal AB „Swedbank“ pateiktus... 108. 2014-01-01 - 2014-12-31 – 564 720,53 Lt nepanaudotas grynųjų pinigų... 109. Iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank... 110. 2012-01-01 – 2012-12-31 - 353 427,52 Lt;... 111. 2013-01-01 – 2013-12-31 - 401 551,30 Lt;... 112. 2014-01-01 – 2014-12-31 - 564 720,53 Lt... 113. Iš viso laikotarpiu 2012-01-01 – 2014-12-31 - 1 319 699,35 Lt (t. 8, b. l.... 114. 2018-02-28 Specialisto išvada Nr. 04/10-2-20-2254 „Dėl VšĮ „F. P.“... 115. Atsakant į klausimą, ar VšĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ piniginėmis... 116. VšĮ „F.“ Inspekcijai pateikė Paramos gavimo ir panaudojimo metinę... 117. Minėtoje ataskaitoje nurodyta, kad 139 053 Lt suteiktos paramos panaudota... 118. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita už 2015 m. nepateikta. VšĮ... 119. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus (AB „Swedbank“ sąskaitos ( - )... 120. 2014 m. gavo 406 173,51 Lt (117 635,98 EUR) įplaukų, iš jų:... 121. L. „V.-V. – 183 760,00 Lt (parama), UAB „A.“ – 5000,00 Lt (parama),... 122. L. „V.-V. – 98 240,00 EUR (parama), UAB „B.“ – 150 000 EUR (parama),... 123. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ sąskaitos (( - )) išrašus... 124. Pagal pateiktus AB „Swedbank“ sąskaitos (( - )) išrašus nustatyta, kad... 125. Pažymėtina, kad VšĮ „F.“ tyrimui nepateikė buhalterinės apskaitos... 126. Dėl aukščiau nurodytų pažeidimų nustatyti, ar VŠĮ „F.“ piniginėmis... 127. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 128. Dėl VšĮ „S.“ nustatyta, kad VšĮ „S.“ (kodas ( - )) mokesčio... 129. Operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad VšĮ „S.“ 2012 m. - 2014 m.... 130. Pagal tyrimui pateiktus 2012-2013 m. buhalterinės apskaitos dokumentus ir... 131. Pagal tyrimui pateiktus 2014 metų buhalterinės apskaitos dokumentus (gautas... 132. VMI 2016-03-29 atlikus operatyvų patikrinimą, nustatyta, kad VšĮ „S.“... 133. Apibendrinant ikiteisminio tyrimo metu pateiktą medžiagą konstatuotina, kad... 134. Dėl R. M. išgrynintų piniginių lėšų ūkinės finansinės veiklos tyrimo... 135. Tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų duomenimis atskaitingas asmuo R. M. iš... 136. Ikiteisminio tyrimo metu pateiktuose kasos registruose už 2012 m. pagal kasos... 137. 2013 metais iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) išimta... 138. Tyrimui pateiktų 2013 m. avansinių apyskaitų duomenimis atskaitingas asmuo... 139. Ikiteisminio tyrimo metu pateiktuose kasos registruose už 2013 m. pagal KIO... 140. Pagal tyrimui pateiktus 2013 metų apskaitos registrus (Excel lenteles)... 141. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktoje Vilniaus apskrities VMI 2014-08-28... 142. VšĮ „S.“ tyrimui pateikė su fiziniais asmenimis sudarytas paskolų... 143. Pateiktų atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios Swedbanke išrašų... 144. Pažymėtina tai, kad iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) laikotarpiu nuo... 145. Apskaitos registrai (Excel lentelės) nuo 2014-09-01 iki 2014-10-06 (iki VšĮ... 146. VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus ir neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01... 147. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 148. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktas liudytojo R. M.... 149. Užduotyje nurodyta, kad: „R. M. veikdamas 2014 m. sausio - 2015 m. birželio... 150. VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus... 151. VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus ir neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01... 152. Tokiu būdu 2018-02-28 specialisto išvadoje Nr. ( - ), atsakant į klausimą,... 153. VšĮ „F.“ 339 623,20 Lt (ekv. 98 361,68 EUR) 2014 m. ir 248 240,00 EUR... 154. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad VšĮ „F.“ gautos paramos, kaip... 155. Be to, 2018-02-28 Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl VšĮ „S.“... 156. Kadangi VšĮ „S.“ nepateikti dokumentai, pagrindžiantys gautos 1 060... 157. Atsakant į klausimus, ar 2014 -2015 metų laikotarpiu VŠĮ „F.“... 158. Pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „F.“ banko sąskaitos (( - ))... 159. Pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos ((... 160. Iš lentelėje Nr. 1 pateiktų duomenų matyti, kad 2014 metais Įstaiga gavo... 161. 2015 metais pagal sutartis ir sąskaitas Įstaiga gavo – 17 629,81 EUR, iš... 162. VšĮ „F.“, kaip juridinis asmuo, turintis paramos gavėjo statusą... 163. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktos L. „V. –V.“ Paramos sutartys... 164. Tyrimui pateiktos L. „V. –V.“ Paramos sutartys sudarytos su VšĮ... 165. Tyrimui pateikta 2015 m. liepos 25 d. VšĮ „F. Dalininko įnašo perleidimo... 166. Tyrimui pateiktos sudarytos UAB „B.“ (Bendrovės), atstovaujamos... 167. Tyrimui pateikta 2015-02-09 Paramos sutartis UAB „B.", atstovaujamos... 168. VšĮ „F.“ Vilniaus apskrities VMI pateikė Paramos gavimo ir panaudojimo... 169. Užduotyje nurodyta, kad „Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad VŠĮ... 170. VšĮ „F.“ apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos dokumentai,... 171. Dėl piniginių lėšų panaudojimo nustatyta, kad VšĮ „F.“, pagal AB... 172. Pateiktų AB „Swedbank“ išrašų duomenims, nuo 2014-08-28 iki 2014-12-31... 173. VšĮ „F.“, pagal AB ‚Swedbank“ išrašų duomenis, laikotarpiu nuo... 174. Nuo 2015-01-01 iki 2015-10-17 iš VšĮ „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos ((... 175. Tyrimui pateikta 2015 m. liepos 25 d. VšĮ „F. Dalininko įnašo perleidimo... 176. Laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki 2015-11-03 iš VšĮ „F.“ atsiskaitomosios... 177. Kaip teigiama užduotyje: „Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad VŠĮ... 178. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje nurodyta, kad VšĮ „F.“ gautos paramos,... 179. VšĮ „F.“ laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki 2015-11-03 iš atsiskaitomosios... 180. VšĮ „F.“, nesilaikant 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.... 181. VšĮ „F.“ tyrimui nepateikus ir neišsaugojus tiriamojo laikotarpio... 182. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str.... 183. Atsakant į klausimus, ar 2012 -2015 metų laikotarpiu VšĮ „S.“... 184. Pateikti VšĮ „S.“ apskaitos registrai sudaryti nesilaikant 2001 m.... 185. Tyrimui pateikta kasos knyga 2 lapai „Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1... 186. Tyrimui pateiktos laisvos formos atskaitingų asmenų avansinės apyskaitos... 187. Dėl gautų piniginių lėšų ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu... 188. Pagal AB „Swedbank“ pateiktus VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos ((... 189. VšĮ „S.“, kaip juridinis asmuo, turintis paramos gavėjo statusą... 190. Pagal pateiktas Vilniaus apskrities VMĮ Paramos gavimo ir panaudojimo metines... 191. 2012 m. – 387 400 Lt (L. „V.-V.“);... 192. 2013 m. – 346 000 Lt (L. „V.-V.“);... 193. 2014 m. – 505 000 (100 000 Lt L. „V.-V.“, 300 000 Lt – UAB "B.", 100... 194. Pagal tyrimui pateiktus duomenis, Įstaiga 2012 - 2014 m. teikė renginių... 195. Tyrimui pateiktų dokumentų duomenimis, VšĮ „S.“ 2012-2014 metais... 196. Apibendrinti, pagal VšĮ „S.“ išrašytas sąskaitas faktūras, duomenys... 197. VšĮ „S.“ AB Swedbanko išrašų duomenimis, 2012-2014 metais į Įstaigos... 198. Apibendrinti atliktų mokėjimų/grąžinimų duomenys pateikti išvados... 199. Pagal tyrimui pateiktus apskaitos registrus (Excel lenteles) nustatyta, kad... 200. 2012 metais uždirbtos pajamos 131 000 Lt apskaitytos ir atvaizduotos veiklos... 201. 2013 metais gautos įplaukos apskaitos registrų (Excel lentelių) duomenimis... 202. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3... 203. Apskaitos registruose (Excel lentelėse) grąžinta permoka (145,20 Lt)... 204. Tyrimui pateiktų AB Swedbank išrašų duomenimis laikotarpiu nuo 2014-09-01... 205. VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 apskaitos registrų... 206. Dėl piniginių lėšų panaudojimo ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu... 207. Pagrindinė VšĮ „S.“ veikla įvairių visuomenės grupių švietimo,... 208. 2012 metų Apskaitos registruose (Excel lentelėse ), banko sąskaitoje... 209. 2013 metų Apskaitos registruose (Excel lentelėse), banko sąskaitoje... 210. Apskaitos registruose (Excel lentelėse) nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31 banko... 211. Pagal pateiktas Vilniaus apskrities VMĮ Paramos gavimo ir panaudojimo 2012,... 212. VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-12-31 atliko mokėjimus... 213. Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus... 214. Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių... 215. Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių... 216. VšĮ „S.“, atstovaujama projektų vadovo R. M. (Vykdytojas), ir S.,... 217. Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus... 218. Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių... 219. Kasos knygoje „ Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ pagal kasos... 220. Atliekant mokėjimą 170 Lt (VPK Migracija) kortele - apskaitos registrų... 221. VšĮ „S.“ nesilaikant 2000 m. liepos 11 d. Labdaros ir paramos įstatymo... 222. Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus... 223. Pagal tyrimui pateiktas L. „V.-V.“ Paramos sutartis (priedas 29) 2013... 224. Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių... 225. Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių... 226. 2013 metais VšĮ „S.“ teikė paslaugas S.. Tyrimui pateikta 2013-05-24... 227. Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus... 228. Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių... 229. Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus... 230. Detali informacija, pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, prekių... 231. 2013 metais iš VšĮ „S.“ atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) 191 kartą... 232. Tyrimui pateiktų avansinių apyskaitų duomenimis atskaitingas asmuo R. M. iš... 233. Kasos knygoje „Kasa už 2012 m. gegužės 21, 1 lapas“ laikotarpio... 234. Pagal tyrimui pateiktus 2013 metų apskaitos registrus (Excel lenteles)... 235. Tyrimui pateiktuose VšĮ „S.“ apskaitos registruose (Excel lentelėse)... 236. Pažymėtina tai, kad VšĮ „S.“ 2012-2013 metais iš L. „V.-V.“ gavo... 237. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateiktoje Vilniaus apskrities VMI 2014-08-28... 238. Ikiteisminio tyrimo medžiagos (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo... 239. Pagal Finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr.... 240. VšĮ „S.“ tyrimui pateikė su fiziniais asmenimis sudarytas paskolų... 241. Pateikta kasos knyga „Kasa 2014 m. kovo 5 d., 2 lapas“, kurioje pagal kasos... 242. Pagal tyrimui pateiktus 2014-01-01 – 2014-08-31 Apskaitos registrus (Excel... 243. Užduotyje nurodyta, kad: „R. M. veikdamas 2014 m. sausio - 2015 m. birželio... 244. Tyrimui pateikta VšĮ „S.“ 2014 m. spalio 6 d. Dalininko teisių... 245. 2014 m. spalio 6 d Priėmimo -Perdavimo Akte, prie 2014 m. spalio 6 d.... 246. VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus... 247. VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir... 248. VšĮ „S.“ neišsaugojusi buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos... 249. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatas... 250. Pateiktų atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) išrašų duomenimis laikotarpiu... 251. Atliekant mokėjimą 68 Lt (VPK Migracija) kortele - apskaitos registrų... 252. VšĮ ‚S.“ tyrimui už 2014 metus pateikė: sąskaitas faktūras iki 2014... 253. Tyrimui už 2014 m. pateikta edukacinė programa „Sveika mokykla“, kurioje... 254. Ikiteisminio tyrimo medžiagos (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo... 255. VšĮ „S.“ 2014 metais gavo 505 000 Lt paramą. Nesilaikant 2000 m. liepos... 256. VšĮ „S.“ apskaitos registrai (Excel lentelės) tyrimui pateikti nuo... 257. Laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 iš Įstaigos atsiskaitomosios... 258. Tyrimui pateiktos 2014 metais VšĮ „S.“ sudarytos Paramos sutartys, kurių... 259. Pateiktų atsiskaitomosios sąskaitos (( - )), esančios AB Swedbank išrašų... 260. Iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) grynais pinigais laikotarpiu 2014?01?01... 261. Pažymėtina tai, kad iš atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) laikotarpiu nuo... 262. Tyrimui pateikti VšĮ „S.“ apskaitos registrai (Excel lentelės) nuo... 263. Apskaitos registre 163 200 Lt (15 200+107 600+14 700+13 000+12 700) apskaityti... 264. Atskaitingo asmens R. M. avansinėse apyskaitose įforminti 151 539,47 Lt... 265. Avansinėje apyskaitoje nuo 2014-07-13 iki 2014-08-01 apskaityti iš... 266. Tyrimui pateiktuose apskaitos registruose (Excel lentelės) nuo 2014-01-01 iki... 267. VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31 gavo 305 000 Lt... 268. FNTT Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus... 269. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje, Vilniaus miesto apylinkės teismo Ikiteisminio... 270. Ikiteisminio tyrimo pateiktoje medžiagoje nurodyta, kad iš banko paimti... 271. VšĮ „S.“ laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir 2015 metų... 272. VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 ir... 273. VšĮ „S.“ neišsaugojusi buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos... 274. VšĮ „S.“ neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 ir 2015... 275. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str.... 276. Tokiu būdu, atsakant į klausimus, ar 2012 -2015 metų laikotarpiu VšĮ... 277. Tiriamuoju laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-12-31 iš VšĮ „S.“... 278. Pagal Ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Vilniaus apskrities VMI operatyvaus... 279. Tyrimo metu, nagrinėjant pateiktus tiriamojo laikotarpio VšĮ „S.“... 280. Tyrimui pateiktuose VšĮ „S.“ apskaitos registruose (Excel lentelėse)... 281. Pateiktoje kasos knygoje „Kasa 2014 m. kovo 5 d., 2 lapas“ įformintos... 282. Tyrimui pateikti VšĮ „S.“ 2012 m., 2013 m., 2014-01-01 – 2014-08-31... 283. 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ 2 dalies „Į... 284. VšĮ “S.” tyrimui pateikė tiekėjo UAB „B.“ 2014-06-20 PVM sąskaitą... 285. 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir... 286. 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 3 dalies „Apskaitos registruose... 287. Tyrimui pateikti VšĮ „S.“ 2012 m., 2013 m., 2014-01-01 – 2014-08-31... 288. VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus... 289. VšĮ „S.“ tyrimui nepateikus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir... 290. Vadovaujantis 2004-01-27 LR viešųjų įstaigų įstatymo Nr. IX-1977 2 str.... 291. Pagal LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr.... 292. Pagal 2000 m. liepos 11 d. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. VIII-1811 12... 293. Vadovaujantis 2000-02-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo... 294. VšĮ „S.“ laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 ir už 2015 metus... 295. VšĮ „S.“ neišsaugojusi buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos... 296. VšĮ „S.“ neišsaugojus laikotarpio nuo 2014-09-01 iki 2014?12?31 ir 2015... 297. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 str. nuostatas... 298. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių... 299. 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. numatyta: „1.... 300. Pagal 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str.... 301. Dėl R. M. inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo ... 302. Pagal BK 184 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar... 303. BK 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo... 304. R. M. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas VšĮ „S.“ projektų vadovu pagal... 305. Taip pat R. M., būdamas VšĮ ,,F.“ direktoriumi ir užimamų pareigų... 306. Kaltinamasis savo kaltę, kad padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas,... 307. Baudžiamosios bylos tyrimo metu buvo atliktas VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F.“... 308. Byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „B.“, L. „V.-V.“, UAB „N.“ ir... 309. Įvertinus VŠĮ „S.“ ir VŠĮ „F.“ veiklos finansinį tyrimą, daroma... 310. Pagal atsiskaitomosios sąskaitos (( - )) išrašų duomenis nustatyta, kad... 311. Taigi pagal baudžiamojoje byloje esančius įrodymus nustatyta, kad nebuvo... 312. R. M. pateikė versiją, kad abiejų įstaigų dokumentai buvo perduoti pagal... 313. R. M. nuosekliai, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme parodė, kad dėl... 314. BPK 301 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik... 315. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, kaip ir Lietuvos teismų... 316. Šiuo atveju teismas, atsižvelgęs į aukščiau išdėstytas aplinkybes,... 317. Pirma. Pagal byloje esančias dalininko teisių perleidimo sutartis, VšĮ... 318. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas pranešė, kad... 319. Sutartis ir dokumentų perdavimo aktas su Indijos Respublikos piliečiu B. S.... 320. Antra. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašte Nr. ( - )... 321. Nors minėtas pranešimas nebuvo gautas BPK nustatytu būdu, tačiau gauta... 322. Trečia. Aplinkybę dėl VŠĮ „F.“ fiktyvaus pardavimo ir fiktyvaus... 323. Pažymima tai, kad po dalininko įnašo perleidimo sutarties sudarymo... 324. Pagal 2015-07-25 sudaryto VŠĮ „F.“ dokumentų perdavimo – priėmimo... 325. Ketvirta. Kratos, atliktos R. M. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), metu,... 326. Pagal 2014 m. spalio 6 d. perdavimo – priėmimo aktą (priedas Nr. 4, b. l.... 327. Penkta. Aplinkybę dėl VšĮ „S.“ fiktyvaus pardavimo ir fiktyvaus... 328. Apibendrinant išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad byloje esantys... 329. VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ buhalterinę apskaitą tvarkė pats R. M., jam... 330. Nustačius, kad VŠĮ „F.“ ir VšĮ „S.“ pardavimas buvo fiktyvus,... 331. Teismas nesivadovauja R. M. paaiškinimais toje dalyje, kad jis kelis kartus su... 332. Pagal baudžiamosios bylos duomenis nustatyta, kad UAB „B.“ ir UAB „N.“... 333. Dėl BK 223 straipsnio 1 dalies taikymo... 334. BK 223 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių... 335. BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytų visų trijų veikų sudėtys materialios,... 336. Pagal BK 223 straipsnį atsako asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos... 337. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad pagal teismų praktiką,... 338. Teismas, atsižvelgęs į aukščiau išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad... 339. R. M. buvo VšĮ „F.“ vadovu, o ūkio subjekto vadovas atsako už... 340. Dėl L. M. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimo ir įrodymų vertinimo... 341. L. M. kaltinamas tuo, kad jis 2014-09-01 - 2015-12-31 laikotarpiu nesaugojo... 342. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu ir teisme, L. M. savo kaltę pripažino... 343. Nors kaltinamasis L. M. savo kaltę pripažino, tačiau jo gynėjas... 344. Teismas su tokia gynybos versija nesutinka. Byloje nekyla ginčo dėl to, kad... 345. Kartu pažymima ir tai, jog būtent L. M. buvo VŠĮ „S.“ steigėjas,... 346. Įvertinęs šių aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, kad L. M. buvo... 347. Dėl L. M. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ... 348. Teisiamojo posėdžio metu buvo pateiktas prašymas atleisti kaltinamąjį L.... 349. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaltinamasis L. M. yra neteistas – jis... 350. Laiduotojas gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo... 351. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, teismas sprendžia, kad kaltinamasis... 352. BK 682 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisės dirbti tam tikrą darbą arba... 353. L. M. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis... 354. Dėl R. M. skirtinų bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių... 355. Kaltinamojo R. M. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 356. Skirdamas bausmę R. M., be atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių... 357. Teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę, kurios pavojingumas... 358. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 359. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir aktualią teismų praktiką... 360. Paskirtos bausmės bendrinamos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu (BK 63... 361. Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015... 362. Baudžiamasis įstatymas nenurodo aplinkybių, į kurias teismas turėtų... 363. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau išdėstytas bausmės skyrimui... 364. BK 682 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisės dirbti tam tikrą darbą arba... 365. R. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 366. Prokuroras R. M. prašė skirti baudžiamojo poveikio priemonę turto... 367. Teismų praktikoje yra pažymėta, kad iš nusikalstamos veikos gautas turtas... 368. Šiuo atveju byloje civilinis ieškinys nebuvo pareikštas, tačiau vien ši... 369. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamoms veikos tirti ir nagrinėti,... 370. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, priedas prie 2017-03-30... 371. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsakymas iš UAB... 372. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, dokumentai, rasti ir paimti... 373. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, dokumentai, rasti ir paimti... 374. Teismas, įvertinęs tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 375. R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 376. R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 377. R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 378. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 2 punktu,... 379. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi... 380. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 381. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 382. R. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 383. L. M., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 384. Baudžiamąją bylą L. M. atžvilgiu nutraukti.... 385. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 386. L. M. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai... 387. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daiktus ir dokumentus,... 388. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, daiktus ir dokumentus,... 389. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, dokumentus, turinčius... 390. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, dokumentus, turinčius... 391. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...